+ All Categories
Home > Documents > جد٠٠Ø٠٠٠ب٠ت ٠اØÙ Ø٠ض 11 · 2018-01-16 · 1952 J 40...

جد٠٠Ø٠٠٠ب٠ت ٠اØÙ Ø٠ض 11 · 2018-01-16 · 1952 J 40...

Date post: 31-Mar-2020
Category:
Author: others
View: 9 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 3 /3
state of Palestinian Land & Water Settlement Commission o . 441 2J 2L4Ito . (Ssw W9J-) 1952 ‘ 2 1-43 40 C.,..01 : 1 (:) ,, 11 oa2 Jjl1t ! ) Jals : 54I 1000/1:rsvlicrila4 . 11 :u:2..9-Ni) 3 ' tsisati st. :Staia.11 :Le.ail Cat36-‘..4.11 uktll eil Laail allall / A. L 0 e i j L i 11 pla.s+1 cji.o.a. " yls....al A-NL.Lall ej-) ;iskinil J J 2e 22470 Pl-‘1 c.):2J1 se '-olS 4 4.0 4 - 1 J-> 4:i.:1 ' 11 " 321 1 17719715 Pi:k/ 4 1 W2 0-4 LO:=1)) ,611.4 L41.5 kl,b1 4-1.1.3:% (5.11aw,sli 271 610 2 109700 PL‘' 4-3:2-JI du„ 5-4 11 907484778 Cig . L'S L1L-9 A' . 1 44-4 2 194 3 52650 Pliol Ci=lii Si.„ 1-41 .5 997259346 ti jUat .1. 5 .4.1.4 u .t 9 .1.c Cj I..i.fc i 053 4 51840 PI-4 Ukil 4.4, 1 -'3 1 . 5 907419303 kl i licall sasa jzd...0 L I+14 864 5 77700 Pliz' (-):2J! .41.4 1 -41 1 S 931069207 ( ,),90).+1 cjLI:4 £4.1.4 SOP I 295 6 26400 0 1 : , :il-4 1 u:a PI:1:1 f.).2.ii SI, Y-415 982046575 a.lilis ..tose dil . S. Jaal 440 7 30420 PI:9 1 4:1-": 2 P1:1:1U11.) 41.„ 51-41.5 ji jo . j .,ol C i Loic sesa c i leic. 507 8 113460 0 1 - 1 :1 4:"";2 Pli:i C.1:2)/ 41114 60 4 .9ilic s..a.., Ji jc ti ttLi i 891 9 45 ji. s . Lk A Jase : 5 1.2ic 34 ja 44a..4 u ti_w_ h is .1.al 34 iao u kg. j . j . ) 1 Lksli. H Abi ,1 34 Sasa .1, t aa4 Li k. ? _>; 4ja 34 j o IS 14.N.4 C 4 .1.11 jc L ikso,..E1 34 jytli...tao o lm'ia , j9 1 ( : ) ,+.111.g..c. 34 J : 11 . i 411:1 L A,m) ,,,i .1.4.1.4 17 ja ias.4 sta LA3Lk ii 17 sa4 L .Ila LA's»I L.1:4 17 ja J.4.1.4 ZLOT c.t. J.J. J ..,i 360 38150 PI-4 cill.JI 43„ 1 -41.5 982045163 J.,Ai fa“ 4J 1 4- 11 i# ikui. 545 10 74690 Pliol 4 1 44:2 PI:1:1 GiCii ilik 5 1 '-4 1 •S 931069314 s...,... JI 9 5 LA.9.),Jolciu. I 067 11 65380 Pli:i Lik) 1 , I 114 Sials 412070724 &.a.,. Seaa (:,1,,, , a „wi esiat9 934 12 32900 PI: , : , u;a.il s,, 5 1 - 41 905677613 u .5,9"4.1 . I cliill 1,0 4. 3 Lgilite 470 13 47670 PU:k (ivi si, Y-4 1 -5 081022188 c i g•IY ..kil Jaal eTa.) 11 i ; 4-A) 681 14 20930 PI-4 (...,:a.); L'Il'a 1 .-41.5 997040654 u.t. ja . a d . j.pusA J i .a. 4 ,1s. 299 15 39830 Pli: 4:".:2 PL . 1:1 t.lkil ' 211, 3 5 1 -aS 997040654 jpL4.441 u ks.,,,,i ..1 j aaa ii 1Js 596 16 34650 PUI:1 1 4:"'"° Pli:1 U:°.); Sa 1-415 J?" 1 4 0"1" , ,A , C54a) 1, #C .) 512 1 270 17 50960 Pli:1 0:4-)1 Si„ 1,-4 1 1 982042541 tulls JP iec• 44; 43 4 .41 s -..-,- ,3i 728 18 77000 Pl-t.1 U:2JI Sla 1 997041132 C u u:all J 4.14.II .1,,z, j aao .t.42.-4 1 i 00 19 1 997041181 1 997041140 tut.latIl 4.14.1i ip kg.ea..* 4 .tea 3 t-9-4+4 1 1 209370 Pl-ki Ukkii iiii,, 1 997251749 rli i tis guAda 2 991 20 .1.4a..e 0 .4sua 1 997251731 Zij islac .1...a.a eLSJA .1.42.4 1 997251756 t ullati .1.~. eLa .1.4-11 1 858799950 4 .31.1s. sese g,..i.a cya. 4 es..4-4 11 89810 PUY Ukil SL. StAtS 997041181 " , i,i j taG 4.4.11.;kc i J .4.14 seal 1 283 21 99660 P1-4 LiaJi „3 4.14 5 1 - 4 1 5 997041140 a.13 111,8.11 4.41i sp .1. 3 .a. 4.ta i 661 22 87540 P1 :1:1 Ca.); S4 1 •415 997041132 Cillxiii Jasa 444.11.t .3..s. 1 459 23 53800 PL\' U:2.) due 5-'315 997041744 akoJac sal 4c, 4 0.c. (S,di ehlt i 345 24 119440 PL I I:1 joJi ,ilie %I.-415 997041793 ru i lls le-13 J,A.t , i 4 J1L c51....a 2 986 25 87660 P1 -‘' (..,4) gua 5US 902583145 ;13 Lts. jpLedst1 j Us. .1, 3 .4-NA i 461 26 81480 Ptiol (.../kil SL, 5-4 1 1 997046354 :kii t.lac. :i-45L-4, >Le.uil Sesa. I 358 27 144420 S 1 A 5Lits 997041785 tui.10 2 407 28 44ic ..tai J. 4 .1i. 4 : ) ,,sli ja 40075 ( r tit H L --1)-Juj absjert s ,111 -4 5tAts 850748112 ;U j unc Z.4.%..d >1.4,,a1 ;145LA i 145 29 35000 - j4 I 3 1 .- 41 •S 855042891 Zi_glia.c. rt.4,..‘g j,sc.1.~1 4,411 ..tp 1 000 30 Pk• 4111.% n a lr' Page 1 of 3
Transcript
Page 1: جد٠٠Ø٠٠٠ب٠ت ٠اØÙ Ø٠ض 11 · 2018-01-16 · 1952 J 40 .:2)01,;-a-H-9,.»21.11! 49'-'1•1 4:s_9•111 C..14 11 biaii CJA 2 gijan JiS : .6411 1000/1:

state of Palestinian

Land & Water Settlement Commission

o .441 2J 2L4Ito.

(Ssw W9J-)

1952 ‘21-43 40 C.,..01:1(:),, 11 oa2 Jjl1t!)

Jals : 54I 1000/1:rsvlicrila4.

11 :u:2..9-Ni) 3 'tsisati st. :Staia.11

:Le.ail Cat36-‘..4.11 uktll eil Laail allall / A.L0 ei j

L i 11 pla.s+1 cji.o.a." yls....al

A-NL.Lall ej-) ;iskinil J J 2e

22470 Pl-‘1 c.):2J1 se '-olS 44.0 4-1J-> 4:i.:1'11" 321 1

17719715 Pi:k/ 41W2 0-4 LO:=1)) ,611.4 L41.5 kl,b1 4-1.1.3:% (5.11aw,sli 271 610 2

109700 PL‘' 4-3:2-JI du„ 5-411 907484778 Cig. L'S L1L-9 A' .144-4 2 194 3

52650 Pliol Ci=lii Si.„ 1-41.5 997259346 ti jUat .1.5.4.1.4 u.t9.1.c CjI..i.fc i 053 4

51840 PI-4 Ukil 4.4, 1-'31.5 907419303 klilicall sasa jzd...0 LI+14 864 5

77700 Pliz' (-):2J! .41.4 1-411S 931069207 (,),90).+1 cjLI:4 £4.1.4 SOP I 295 6

26400 01:,:il-41u:a PI:1:1 f.).2.ii SI, Y-415 982046575 a.lilis ..tose dil. S. Jaal 440 7

30420 PI:9 14:1-":2 P1:1:1U11.) 41.„ 51-41.5 ji jo.j.,ol CiLoic sesa cileic. 507 8

113460 01-1:1 4:"";2 Pli:i C.1:2)/ 41114 60 4.9ilic s..a.., Ji jc tittLi i 891 9

45 ji.s.LkA Jase ‘:51.2ic

34 ja 44a..4 uti_w_his .1.al

34 iao ukg.j.j.)1 Lksli. HAbi,1

34 Sasa .1,taa4 Lik.?_>;4ja

34 joIS 14.N.4 C4.1.11 jc Likso,..E1

34 jytli...tao olm'ia, j91 (:),+.111.g..c.

34 J:11. i 411:1 LA,m),,,i .1.4.1.4

17 ja ias.4 sta LA3Lkii

17 sa4 L.Ila LA's»I L.1:4

17 ja J.4.1.4 ZLOT c.t. J.J.J..,i

360

38150 PI-4 cill.JI 43„ 1-41.5 982045163 J.,Ai fa“ 4J14-11 i# ikui. 545 10

74690 Pliol 4144:2 PI:1:1 GiCii ilik 51'-41•S 931069314 s...,... JI95 LA.9.),Jolciu. I 067 11

65380 Pli:i Lik)1 ,I114 Sials 412070724 &.a.,. Seaa (:,1,,,,a „wi esiat9 934 12

32900 PI:,:, u;a.il s,, 51-41 905677613 u.5,9"4.1. I cliill 1,0 4.3 Lgilite 470 13

47670 PU:k (ivi si, Y-41-5 081022188 cig•IY ..kil Jaal eTa.)11 i;lç 4-A) 681 14

20930 PI-4 (...,:a.); L'Il'a 1.-41.5 997040654 u.t. ja.ad .j.pusA Ji.a. 4,1s. 299 15

39830 Pli: 4:".:2 PL.1:1 t.lkil '211,3 51-aS 997040654 jpL4.441 uks.,,,,i ..1 jaaa ii1Js 596 16

34650 PUI:1 14:"'"° Pli:1 U:°.); Sa 1-415 J?"1 40"1",,A, C54a)1, #C .)5121 270 17

50960 Pli:1 0:4-)1 Si„ 1,-411 982042541 tulls JP iec• 44; 434.41s -..-,-,3i 728 18

77000 Pl-t.1 U:2JI Sla 1 997041132 Cuu:all J 4.14.II .1,,z, jaao .t.42.-4 1 i 00 19

1 997041181

1 997041140 tut.latIl 4.14.1i ip kg.ea..* 4 .tea

3 t-9-4+411

209370 Pl-ki Ukkii iiii,, 1 997251749 rliitis guAda 2 991 20 .1.4a..e 0.4sua

1 997251731 Zijislac .1...a.a eLSJA .1.42.4

1 997251756 tullati .1.~. eLa .1.4-11

1 858799950 4.31.1s. sese g,..i.a cya.

4 es..4-411

89810 PUY Ukil SL. StAtS 997041181 ",i,i jtaG 4.4.11.;kc i J.4.14 seal 1 283 21

99660 P1-4 LiaJi „34.14 51-415 997041140 a.13111,8.11 4.41i sp .1.3.a. 4.ta i 661 22

87540 P1:1:1 Ca.); S4 1•415 997041132 Cillxiii Jasa 444.11.t.3..s. 1 459 23

53800 PL\' U:2.) due 5-'315 997041744 akoJac sal 4c, 40.c. (S,di ehlt i 345 24

119440 PLII:1 joJi ,ilie %I.-415 997041793 ruills le-13 J,A.t, i 4J1L c51....a 2 986 25

87660 P1-‘' (..,4) gua 5US 902583145 ;13 Lts. jpLedst1 jUs. .1,3.4-NA i 461 26

81480 Ptiol (.../kil SL, 5-411 997046354 :kiit.lac. :i-45L-4, >Le.uil Sesa. I 358 27

144420 S1A 5Lits 997041785 tui.10 2 407 28 44ic ..tai J.4.1i. 4:),,sli ja 40075

( rtitHL--1)-Jujabsjerts

,111-4 5tAts 850748112 ;U junc Z.4.%..d >1.4,,a1 ;145LA i 145 29 35000 - j4 I 3 1.-41•S 855042891 Zi_glia.c. rt.4,..‘g j,sc.1.~1 4,411 ..tp 1 000 30

Pk• 4111.% nalr'

Page 1 of 3

Page 2: جد٠٠Ø٠٠٠ب٠ت ٠اØÙ Ø٠ض 11 · 2018-01-16 · 1952 J 40 .:2)01,;-a-H-9,.»21.11! 49'-'1•1 4:s_9•111 C..14 11 biaii CJA 2 gijan JiS : .6411 1000/1:

1952 J 40 .:2 )01,;-a-H-9,.»21.11! 49'-'1•1 4:s_9•111 C..14 11 biaii CJA 2 gijan

JiS : .6411 1000/1:

11 :u9-+.1 J 3 :aisall ssc

114 joil.

-1 ,i.uull / eki .1 t..; i 2

170065 Pli:' (.);2.)) ‘22.4 Y-415 9471005224 citiza3 44 .4.11.1.p 4scliss Jaiia 4 859 31

35000 Pi:1:1 4-5:2J, dUA %1S 902583137 Ziji.lac :1-45L.4. isal i.l~I i 000 32

165235 PI:1:1 jail AL 1 903892354 cutlau (.1.4.,„9.. J..as cijila 4 721 33

1 997041017 ;iiiiip 142.1 14.1.4 iisAJA

2 tii+.1I

129500 Plitl U:t2J1 So 577 997041785 tt9Us s4s1 jo ijils L».1i (y.J.11 3 700 34

777 982042434 ;Ujunp ilit, sal 43.4

627 900715954 tlibeil )14 ..1).42.4 .1.4.1.4

527 997251 863 '45t.lap Soal e.p.),1),141,3

377 903892354 CuWt. cs.A..9.4 ..tal jj1.10

388 451122.1! Z..25., Seal 0...ik.g.4

427 9471005224 ctilkois 3..+G 4%-ads& laa 4.114.11

3700 e-94?-4•11

47985 PI-4 (-1:2-)I st, 1-41.5 997041744 4. sai i Jp. jilic. Lisc. iSsl, ris.II i 371 35

27370 PI-.1:' U:2-)S s. t•41.5 997251863 tutiali sai moi,E, 41..9 782 36

39165 Pl:1:' U:2-)I sL 1-4.1.5 997041249 4.3,31.1at. 4.4.11 i# elLs. 4. £.01 .1.4. i 119 37

25095 P1-1./ (i2,JS SL4 SUS 997041298 ills 4411 sp rlLi Jitili 717 38

33390 PI-. c.):2.11 su 1-411 997041264 9-kill2c. 4.411 Je 4,.., 4r1L, 954 39

43120 91-4 4.):2)1 11114 ',1-411 903889541 k.91.6.11 sal oal,»I .1.~ i 232 40

52465 Pu:Ic..;a) sy, 11 tly.lop .11...e JASS jit,a 1 499 41

14 tulktii obi...0 .Ltu, ii...u..»1

14 :Lbtlatil HAI,),,ii stis L5s

14 "juitlai! HAi..) 1 .as

14 rketlatii e..sel_HI alli Sa,..

7 titiad! HAul Jits. ciusju

7 141.60 HibUi .11lS

7 ruillat, "ua I _}.11 illi I ild

88 34230 PLiti L.7%2J) su 5-411 997251863 tijilab .tai egii.,141, 3 978 42

70315 Pu.., ja..)1 illu 5uts 975084492 ti jilp Jai i_Ei ija... 2 009 43

26635 PL4 (..);=1J1 si. 1-4‘.5 997041132 sijilaii lesa 4411.1..se, .1,g.saa 761 44

19005 P1-4 JI S4 1-41.5 997041181 tuLls. J.c, .i iaal 4.411 jaa 543 45

77525 PU/ ti;2-J1 54 51-415 997041140 tistklii 4.41i sp kg.a. 4sa 2 215 46

52500 Pl:%1 Li;24.il AL, 51-4LS 997041017 :1-3,91.!ac. sal Sao cs‘uja I 500 47

56630 Pl:ki c.f:2J su %L•11 903892354 eli jus Lis. ja sal dilla i 618 48

44870 PI-4 C.YzIJI 42114 51-41-5 997041280 4.k9Llac sp seal 4411 .11.+.0 1 282 49

35910 01:1 L.,;2) 54 1-41S 997041264 Zkylls. 4J1.4.11 .t.ic .II.,ai 44.4L4 i 026 50

18025 PU? ciaJI sl. 5-411 903892354 cutlip Lo.j....tal jjt12 515 51

23800 Pli, Li2J1 jila 51-415 997041017 tutia sal u-s sat J.4 680 52

50890 Pli:1 4.):0.)/ SIA 51-41£ 997041132 4.1juall 4411ss Sea.• kg.a. i 454 53

58520 P1-.1:1 tik)I sk 51-415 997041181 .4.gliaz 4.4.11sp .1.5.a. Jaal 1 672 54

74130 P 1-.1:1 (..›;2 ii Si„ 700 997041298 4.91.6c. 4.411 siz, t.11....• 43.0.1 2 118 55

700 982042541 ;%isliac 4.411 ..4, Lhica

1591 997251731 ttitilL lada gui.e Seaw

2991 er+-J1

21105 P1-1:1 Ukil su 51-AS 997251749 tlitlIG 1414 eloao Lr".9.4 603 56

25200 Pl:iti Uk)/ 41.3 51-415 858799950 .4L131,16 14-1.• c.).,...4.1 ei*.g.4 720 57

24637 CI:111 Cia.)1 54 ‘.41tS 997251756 tiillat sao Sal rlao 704 58

70595 Pli:1 C:0J1 ----r- 54 51-415 949807895 sae J1:0' LAJ.u..JI ClUic. 2 017 59

162365 li -5+»1̀"ali '1••••%t i nS 982042541 4.91-1s 4.411 J.:c LA.4):4 i:14-431 ,ks 4 639 60

16520 ' 51415 982042566 t̂ st, -,,,,o J#C ta tai 44.11 ukslati 472 61

17465 li,i ') 4 -.....:S3)4 SLIS 982042558 tiills 4411 ap t)....,12c1 i.),:zi 499 62

°4444

C\i

Page 2 of 3

Page 3: جد٠٠Ø٠٠٠ب٠ت ٠اØÙ Ø٠ض 11 · 2018-01-16 · 1952 J 40 .:2)01,;-a-H-9,.»21.11! 49'-'1•1 4:s_9•111 C..14 11 biaii CJA 2 gijan JiS : .6411 1000/1:

‘fai

1952 tw-,140 cr 11 0Jub cia 2 ba J..0+11Ctit)

Jals : 54$ 1000/1: rs.) cAL,

11 _) 3 :4:alai...ab e.4.44

.4as1l Sil.41 j 4.94 .9...) PI-4+-,A j...,1s.11 yLiacil J Li J

17045 Puti ukil dus, 1-41-5 982042533 :ujuzi.c 4.41ii+C uks1si ,..4.3 487 63

28595 PI-4 caul sa 51-aS 982042574 ZA-. 4c. rusk, Ei 44; u4Asi 817 64

274750 Pli:ici2i1 su 2597 982042434 diji.lac JI JG J.41«11 4,:itk, 7 850 65

1711 982042442 4:131.6.c, JI,,c isi.1 (.1.2,s.i

3675 906393863 citls. ibz! seal Ci jail4

7983 t..›..÷..11

75495 Pli:luzgul su 51-as 973651532 4.3,31122.1i 4i,p sai c».. 1 2 157 66

1456750 Put, Liail sla ...i..s 4-1..9 cuis <:).436dii 29 135 67

59300 PR, c.;:k.)1 ,a, 1 jl.saall %Q.;,..ti Elall ..us.,1 i 186 68

1 0351-0211 J-Le 43--,P vic. Z,...Ls

1 ci LSI.5,1. jilall .2.41.11 krIC

I cuiL.."31 sal CL.v...a .»14.

1 j1d."11 j..il..% j,L1:% ellaa

1 kika.11 SaSA JL.4.1 (:).0.1)1

I i 4.,11.$ jiLeall .taa.e ylp

7

94760 PI-1:1 c.i2i sLa 1 jilkasil clall .toza Z.),,, 2 369 69

1 bil-sad (14)» Lr-i#G 41z. 4.1.9 1 ses4 JiLco.11

1 seal jilsoall ‘'_)'..y..u.. J..414..

1 a jilall ,Ek% .‘j+li

1 e J....:J J.4.1.4 Cjaa,)11 Si jiLeall

1 is L,J1.9.2 LAJJ jiLall .1.4.11

7

54480 PI-4 UkJ1 aL, 1 lesa :1:3 kjila..11 clall jj 1 362 70

1 oit-adi Lkse LI-9='. vic• reb.,

1 a Si jildall ..te-Na• vic jd

1 ta JAa1 JILeall C»...ma ..),11+

1 tviLall _hil+ J4Ii. cr-ItsTa

I DitaB Cyla) J.,C. JIKL3 tt4S11

1 i L.-‘1..0 sa.. 4711.0 jiLeall

7 e..944-.31

50600 01:1:1 Lai 414 5-45 902749761 £4.2,.! J jskya ja..4 jaC, 1 265 71

119200 PI-4 U;2-)1 41114 51-415 902749761 sJ11 .L.al kt.a.4 )4c 2 384 72

47100 Puti Cia.); ,4130, 9-415 997041298 2...tiiis cptos .1,sc g.,... j_uti 942 73

47800 Pu ,..):=1JI a, 9,-aS 997041249 aijUac 4.ii.01 .1.a, &L, 4.411 J.,C, 956 74

b c"./21;Li.9.":" ;b:Le»

Page 3 of 3


Recommended