+ All Categories
Home > Documents > 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 -...

0 GENERALITĂŢI 004 00 1 -...

Date post: 19-Feb-2018
Category:
Upload: vothu
View: 227 times
Download: 7 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 130 /130
0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii 1 - THE 27TH ANNUAL CONGRESS OF THE AMERICAN ROMANIAN ACADEMY OF ARTS AND SCIENCES (ARA) : UNIVERSITY OF ORADEA, ROMÂNIA, MAY 29 - JUNE 2, 2002 : PROCEEDINGS / Scientific Editors: Dr. Ioan Ţepelea, Dr. Cornel Antal. - Oradea : American Romanian Academy of Arts and Sciences, 2003. Vol. Al 27-lea Congres Anual al Academiei Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe.. ISBN 2-553-01024-9.. Vol. 1. - XXIII, 706, V p. : fig., tab. - Bibliogr. la sf. capitolelor. - Texte în lb. română. - Index 5 p. la sf. lucrării. - 10.00 lei. Vol. 2. - XXIII, p. 707-1408, V p. : fig., tab. - Bibliogr. la sf. capitolelor. - Index 5 p. la sf. lucrării. - Texte în lb. română. - 10.00 lei. 001.891(498)(063) 1. România. IV 16085 2 - PANAITESCU, IULIAN. Cooperare şi competiţie în cercetarea ştiinţifică fundamentală / Iulian Panaitescu. - Bucureşti : Expert, 2002. 86 p. : tab. Bibliogr. p. 83-84.. ISBN 973-8177-63-4 : 10.90 lei.. 330.342.146 001.891 II 94008 004 Calculatoare. Informatică 3 - BELCIUG, SMARANDA. Machine Learning Techniques in Computer Aided Diagnosis / Smaranda Belciug. - Craiova : Universitaria, 2011. 222 p. : tab. - (Computer Science ; 215). Bibliogr. p. 207-221. Index p. 222. Algoritmi şi programare - inteligenţa artificială.. ISBN 978-606-14-0225-0 : 40.00 lei.. 082.1 Computer Science 004.421 004.8 II 93703 4 - DUKA, ADRIAN-VASILE. Sisteme cu microprocesoare : Microcontrolerul PIC18F4455 : Îndrumător de laborator / Duka Adrian-Vasile, Jovrea Titus. - Târgu Mureş : Universitatea "Petru Maior", 2010. 137 p. : fig., tab., anexe. Antetitlu: Universitatea "Petru Maior" din Tg. Mureş. Facultatea de inginerie. Bibliogr. p. 137.. 9.50 lei.. 004.31(075.8) III 53712 5 - GORUNESCU, FLORIN. Data Mining : Concepts, Models and Techniques / Florin Gorunescu. - Berlin ; Heidelberg : Springer, 2011. XI, 357 p. : fig., tab., graf. - (Intelligent Systems Reference Library ; 12). Bibliogr. p. 331-352. Index p. 353-357.
Transcript
Page 1: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

0 GENERALITĂŢI

00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

1 - THE 27TH ANNUAL CONGRESS OF THE AMERICAN ROMANIAN

ACADEMY OF ARTS AND SCIENCES (ARA) : UNIVERSITY OF ORADEA,

ROMÂNIA, MAY 29 - JUNE 2, 2002 : PROCEEDINGS

/ Scientific Editors: Dr. Ioan Ţepelea, Dr. Cornel Antal. - Oradea :

American Romanian Academy of Arts and Sciences, 2003.

Vol.

Al 27-lea Congres Anual al Academiei Româno-Americane de

Arte şi Ştiinţe..

ISBN 2-553-01024-9..

Vol. 1. - XXIII, 706, V p. : fig., tab. - Bibliogr. la sf. capitolelor. -

Texte în lb. română. - Index 5 p. la sf. lucrării. - 10.00 lei.

Vol. 2. - XXIII, p. 707-1408, V p. : fig., tab. - Bibliogr. la sf.

capitolelor. - Index 5 p. la sf. lucrării. - Texte în lb. română. - 10.00

lei.

001.891(498)(063)

1. România.

IV 16085 2 - PANAITESCU, IULIAN.

Cooperare şi competiţie în cercetarea ştiinţifică fundamentală

/ Iulian Panaitescu. - Bucureşti : Expert, 2002.

86 p. : tab.

Bibliogr. p. 83-84..

ISBN 973-8177-63-4 : 10.90 lei..

330.342.146 001.891

II 94008

004 Calculatoare. Informatică

3 - BELCIUG, SMARANDA.

Machine Learning Techniques in Computer Aided Diagnosis /

Smaranda Belciug. - Craiova : Universitaria, 2011.

222 p. : tab. - (Computer Science ; 215).

Bibliogr. p. 207-221.

Index p. 222.

Algoritmi şi programare - inteligenţa artificială..

ISBN 978-606-14-0225-0 : 40.00 lei..

082.1 Computer Science 004.421 004.8

II 93703 4 - DUKA, ADRIAN-VASILE.

Sisteme cu microprocesoare : Microcontrolerul PIC18F4455 :

Îndrumător de laborator / Duka Adrian-Vasile, Jovrea Titus. -

Târgu Mureş : Universitatea "Petru Maior", 2010.

137 p. : fig., tab., anexe.

Antetitlu: Universitatea "Petru Maior" din Tg. Mureş. Facultatea

de inginerie.

Bibliogr. p. 137..

9.50 lei..

004.31(075.8)

III 53712 5 - GORUNESCU, FLORIN.

Data Mining : Concepts, Models and Techniques / Florin

Gorunescu. - Berlin ; Heidelberg : Springer, 2011.

XI, 357 p. : fig., tab., graf. - (Intelligent Systems Reference

Library ; 12).

Bibliogr. p. 331-352.

Index p. 353-357.

Page 2: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Exploatarea datelor..

ISBN 978-3-642-19720-8 : 100.00 lei..

004.422.63 004.424.4 082.1 Intelligent Systems Reference

Library

III 53481; 004 G72 6 - MACARIU, GEORGIANA IRINA.

Advanced Scheduling Techniques in Virtualized Multi-core

Systems : Teză de doctorat / Ing. Georgiana Irina Macariu ; cond.

şt.: prof. univ. dr. ing. Vladimir Ioan Creţu ; ref. şt.: prof. univ. dr.

ing. Mircea Petrescu, prof. univ. dr. ing. Iosif Ignat, conf. univ. dr.

ing. Ioan Jurca. - Timişoara : Politehnica, 2011.

175 p. : fig., tab. - (Teze de doctorat ale UPT. Seria Ştiinţa

Calculatoarelor (10) ; 33).

Bibliogr. p. 163-174.

Planificabilitatea sistemelor multi-core în timp real virtualizate.

Ziua susţinerii tezei: 4.03.2011..

ISBN 978-606-554-259-4 : 14.00 lei..

004.031.43(043) 082.1 Teze de doctorat ale UPT. Seria Ştiinţa

Calculatoarelor (10)

III 53736 7 - PETRIŞOR, ANCA.

Informatică : Iniţiere / Anca Petrişor. - Craiova : Universitaria,

2003.

VI, 272 p. : fig.

Bibliogr. p. 271-272..

ISBN 973-8043-251-1 : 8.00 lei..

004 091.5

II 93749 8 - POPA, ŞTEFAN.

Audit în medii informatizate / Ştefan Popa, Claudia Ionescu. -

Bucureşti : Expert, 2005.

310 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 306..

ISBN 973-618-051-4 : 27.25 lei..

004.414.2 004.78

III 53740 9 - TURC, TRAIAN.

Tehnologii WEB : Curs / Traian Turc. - Târgu Mureş :

Universitatea "Petru Maior", 2010.

224 p. : fig., tab.

Antetitlu: Universitatea "Petru Maior" Târgu Mureş, Facultatea de

Inginerie. Catedra de Inginerie Electrică.

Bibliogr. p. 224..

16.20 lei..

004.43 HTML 004.738.12(075.8)

1. HTML 2. JavaScript.

III 53708

005 Management

10 - CURRIE, DONALD.

Introducere în managementul resurselor umane / Donald

Currie. - Bucureşti : Codecs, 2009 (Open Print).

XL, 435 p. - (Codecs. Puterea cunoaşterii).

Bibliogr. p. 417-426.

Index p. 427-435.

Titlul original: Introduction to Human Resource Management..

ISBN 978-973-1920-03-0 : 51.00 lei..

005.96(075.8) 082.1 Codecs. Puterea cunoaşterii

Page 3: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

III 53539 11 - GHENEA, MARIUS.

Antreprenoriat : Drumul de la idei către oportunităţi şi succes în

afaceri / Marius Ghenea. - Bucureşti : Universul Juridic, 2011.

329, [2] p. - (Business / Ed. Universul Juridic).

ISBN 978-973-127-516-1 : 41.65 lei..

005:174.4 082.1 Business

II 93796 12 - HOROWITZ, ADAM.

Gafe epocale din istoria afacerilor / Adam Horowitz şi

redactorii publicaţiei Business 2.0 ; compilate de Mark Athitakis şi

Mark Lasswell. - Bucureşti : Codecs, 2005.

179 p. : fig. - (Codecs. Puterea cunoaşterii).

Index p. 173-179.

Titlul original: The Dumbest Moments in Business History..

ISBN 973-8060-73-7 : 24.67 lei..

005.334.1 339.138 659 082.1 Codecs. Puterea cunoaşterii

II 93782 13 - INIŢIERE ÎN MANAGEMENTUL SERVICIILOR

/ coord. Radu Emilian. - Bucureşti : Expert, 2001 (Lumina Tipo).

319 p. : fig.

Bibliogr. p. 315-316..

ISBN 973-8177-35-9 : 21.80 lei..

005 658

III 53745 14 - KERZNER, HAROLD.

Management de proiect : O abordare sistemică a planificării,

programării şi controlului activităţii de proiect / Harold Kerzner. -

Bucureşti : Codecs, 2010.

2 vol. - (Codecs. Puterea cunoaşterii. Management).

Titlul original: Project Management: A Systems Approach to

Planning, Scheduling and Controlling, 9-th Ed..

ISBN 978-973-1920-23-8..

Vol. 1. - XXIII, 579 p. : fig. - ISBN 978-973-1920-21-4 : 70.12

lei.

Vol. 2. - X, p. 581-1064 : fig., anexe. - Index p. 1053-1064. -

ISBN 978-973-1920-22-1 : 70.12 lei.

005.8(075.8) 082.1 Codecs. Puterea cunoaşterii

IV 16074 15 - LOCK, DENNIS.

Managementul proiectului / Dennis Lock. - Bucureşti :

Monitorul Oficial, 2010.

XX, 516 p. : fig., tab.

Titlul original: Project Management, 9-th Edition..

ISBN 978-973-567-702-2 : 67.14 lei..

005.8

III 53560 16 - MANAGEMENTUL PE BAZA CENTRELOR DE PERFORMANTA

/ coord.: prof. univ. dr. Ion Petrescu. - Bucureşti : Expert, 2003

(Lumina Tipo).

508 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 501-507..

ISBN 973-618-000-X : 32.70 lei..

005 65.011.44

III 53787 17 - NEWTON, RICHARD.

Managerul de proiect : Măiestrie în livrarea proiectelor / Richard

Newton. - Bucureşti : Codecs, 2006.

VIII, 283 p. - (Codecs. Puterea cunoaşterii).

Index p. 281-283.

Page 4: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Titlul original: The Project Manager : Mastering the Art of

Delivery..

ISBN 973-8060-84-2 ISBN 978-973-8060-84-5 : 34.00 lei..

316.46.058 174.4 005.322:316.46 005.7-057.17 005.8 082.1

Codecs. Puterea cunoaşterii

III 53538 18 - NICOLESCU, OVIDIU.

Cum să fim performanţi în viaţă şi în afaceri : Educaţie

intreprenorială / prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu, dr. Ciprian

Nicolescu. - Bucureşti : Editura Economică, 2006.

183 p. : fig.

Bibliogr. p. 181..

ISBN 973-709-227-9 : 17.00 lei..

005.7(079.1) 005.311.6(079.1) 005.511(079.1) 174.4(079.1) 3

30.13(079.1) 339.138(079.1)

III 53535 19 - PETRESCU, ION.

Managementul reputaţiei / Prof. univ. dr. Ion Petrescu. -

Bucureşti : Expert, 2007 (Lumina Tipo).

520 p. : fig.

Bibliogr. p. 493-507..

ISBN 973-618-108-1 : 38.15 lei..

005.35

II 94019 20 - RUSU, COSTACHE.

Managementul afacerilor mici şi mijlocii / prof. dr. Rusu

Costache, prof. dr. Voicu Monica, con. dr. Pîcă Aurica... ; coord.:

prof. dr. Rusu Costache. - Chişinău : Logos, 1993.

551 p. : fig., tab.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Tabla de materii şi în lb. franceză şi engleză.

Cuvânt înainte îm lb. engleză..

ISBN 5-85886-062-1 : 20.00 lei..

005:334.012.63/.64 334.012.63/.64

III 53724 21 - ZAMFIRESCU, CONSTANTIN-BĂLĂ.

Introducere în ingineria sistemelor antropocentrice de asistare

a deciziilor de grup / Constantin-Bălă Zamfirescu. - Bucureşti :

Expert, 2009.

274 p. : fig., tab., anexe.

Bibliogr. p. 243-273..

ISBN 978-973-618-185-6 : 32.70 lei..

005.311.6 004.9

III 53747

01 Bibliografie. Cataloage. Liste de cărţi

22 - ACADEMICIANUL NICOLAE CORLATEANU : 1915-2005 :

BIOBIBLIOGRAFIE

/ Alcătuitori: Ion Şpac, Ana Grabazei ; consultant: acad. Silviu

Berejan. - Chişinău : Ştiinţa, 2006.

112 p. : il.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de

Lingvistică. Biblioteca Ştiinţifică Centrală.

Index p. 95-111..

ISBN 978-9975-67-528-4 : 14.00 lei..

929 Corlăteanu, Nicolae 012 Corlăteanu, Nicolae 81:016

1. Corlăţeanu, Nicolae.

III 53602

Page 5: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

02 Biblioteconomie. Biblioteci 23 - BIBLIOTECA ACADEMICA : 1928-2003 : (ISTORIC, EVOLUTIE,

PERSONALITATI, EVOCARI)

. - Chişinău : Civitas, 2003.

200 p.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Biblioteca Ştiinţifică

Centrală.

Texte în lb. rusă..

ISBN 9975-912-27-3 : 12.00 lei..

027.2(478)"1923/2003"

1. Moldova, republica.

II 93989

03 Dicţionare şi enciclopedii generale. Lucrări generale de

referinţă

24 - NEMEŞ, MIHAIL.

Dicţionar de rime şi asonanţe / Mihail Nemeş. - Piteşti : Paralela

45, 2011.

640 p. - (Marile dicţionare / Ed. Paralela 45).

Bibliogr. p. 636..

ISBN 978-973-47-1247-2 : 18.40 lei..

082.1 Marile dicţionare 801.66(038)=135.1

III 53856 25 - SASU, AUREL.

Dicţionarul limbii române de lemn / Aurel Sasu. - Piteşti :

Paralela 45, 2008.

407 p.

Bibliogr. p. 393-394.

Index p. 395-407..

ISBN 978-973-47-0530-6 : 18.40 lei..

811.135.1'276.6:329.15(038)=135.1

III 53858

06 Organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi. Asociaţii.

Congrese. Expoziţii. Muzee. Premii

26 - ESTULIN, DANIEL.

Shadow Masters : How Governments and their Intelligence

Agencies are Working with Drug Dealers and Terrorists for

Mutual Benefit and Porfit / Daniel Estulin. - Walterville : Trine

Day, 2010.

XIV, 357, [9] p. : il., facs.

Index p. 349-357.

Stăpânii din umbră: Colaborarea guvernelor şi a serviciilor secrete

cu dealerii de droguri şi teroriştii pentru beneficii şi profituri

comune..

ISBN 978-0979988615 ISBN 0979988616 : 55.00 lei..

327.84 061.236.4(100) 328.185(100)

1. Rusia 2. Statele Unite ale Americii 3. Bilderberg, club.

III 53843 27 - ESTULIN, DANIEL.

The True Story of the Bilderberg Group / Daniel Estulin. -

Chicago : Independent Publishers Group, 2009.

XXVI, 398, [6] p. : il.

Index p. 387-397.

Clubul Bilderberg : Conducerea secretă a lumii..

ISBN 0-9799886-2-4 ISBN 978-0-9799886-2-2 : 75.00 lei..

061.236(100)(091) 339.7

1. Bilderberg, club.

Page 6: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

III 53554 28 - JEFFERS, PAUL H.

The Bilderberg Conspiracy : Inside the Worls's Most Powerful

Secret Society / H. Paul Jeffers. - New York : Citadel Press, 2009.

VI, 234 p.

Bibliogr. p. 219-220.

Index p. 221-234.

Conspiraţia Bilderberg : În interiorul celei mai puternice

organizaţii secrete din lume..

ISBN 0-8065-3115-0 ISBN 978-0-8065-3115-1 : 50.00 lei..

061.236(100)(091)

1. Bilderberg, club.

II 94027 29 - LINA, JÜRI.

Architects of Deception : The Concealed History of Freemasonry

/ Jüri Lina ; Translated from Swedish by Steve Ahlberg. -

Stockholm : Referent Publishing, 2004.

592 p. : portr., il., facs.

Bibliogr. p. 583-588.

Index p. 565-582.

Arhitecţii decepţiei : Istoria secretă a francmasoneriei..

ISBN 91-974952-1-2 : 55.00 lei..

061.236(100)(091)

1. Francmasonerie.

II 94026 30 - RIDLEY, JASPER.

The Freemasons : A History of the World's Most Powerful Secret

Society / Jasper Ridley. - New York : Arcade Publishing, 2011.

VIII, 357 p.

Bibliogr. p. 318-332.

Index p. 333-357.

Francmasonii : Istoria celei mai puternice organizaţii secrete din

lume..

ISBN 978-1-61145-010-1 : 40.00 lei..

061.236(100)(091)

1. Francmasonerie.

III 53846 31 - SĂVESCU, IULIAN.

Managementul asociaţiei sportive şcolare / Iulian Săvescu. -

Craiova : Aius PrintEd, 2011.

184 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 181-182..

ISBN 978-606-562-139-8 : 25.00 lei..

061.231:796/799 005:061.231:796/799

II 94024

07 Ziare. Presă. Jurnalism

32 - ŞPAC, ION.

Pagini de istorie a presei periodice basarabene / Ion Şpac. -

Chişinău : [s. n.], 2010.

236 p.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova. Biblioteca

Ştiinţifică Centrală "Andrei Lupan".

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Index p. 221-236..

ISBN 978-9975-78-836-6 : 20.00 lei..

070(478)(091)

1. Basarabia.

II 93993

Page 7: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

08 Poligrafii individuale şi colective. Cărţi pentru copii

33 - SAVANT SI MANAGER DE PRESTIGIU : PROFESORUL TUDOR

LUPASCU LA 60 DE ANI : VOLUM OMAGIAL

/ coord.: dr. Aculina Arîcu ; red. Ludmila Bulat. - Chişinău : [s.

n.], 2010.

296 p. : il. în parte color.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Chimie.

Bibliogr. p. 205-264.

Texte în lb. rusă..

ISBN 978-9975-9690-4-8 : 28.00 lei..

082.2 Lupaşcu, Tudor 54(478) Lupaşcu, Tudor 378.12(478)

1. Lupaşcu, Tudor.

III 53691

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE. LOGICĂ. MORALĂ.

ETICĂ

34 - IOVAN, MARŢIAN.

Ordo ordinans şi căutarea identităţii : Articole, studii şi eseuri /

Marţian Iovan. - Arad : "Vasile Goldiş" University Press, 2011.

292 p. : tab.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 978-973-664-487-0 : 28.00 lei..

1(498) 32:1(498) 340.12

1. România.

II 93972

14 Sisteme filozofice

35 - ASLAM, CONSTANTIN.

Constantin Noica: spre un model neoclasic de gândire :

Perspective interpretative asupra scrierilor timpurii / Constantin

Aslam. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2010.

328 p. - (Filosofie românească. Exegeze).

ISBN 978-973-27-2019-6 : 20.00 lei..

14(498) Noica, C. 082.1 Filosofie românească. Exegeze

1. NOICA, CONSTANTIN.

II 93772 36 - NOICA DUPA NOICA

/ coord. Emilia Guliciuc ; ed. îngrijită de Viorel Guliciuc, Roxana-

Ema Dreve şi Valeria-Alina Miron. - Bucureşti : Editura Didactică

şi Pedagogică, 2011.

200, [8] p. : il. color.

ISBN 978-973-30-2929-8 : 10.00 lei..

14(498) Noica, C.(063)

1. NOICA, CONSTANTIN.

II 93974

159.9 Psihologie

37 - ATHANASIU, ANDREI.

Suferinţă şi creaţie : Influenţa suferinţei şi a bolii asupra

personalităţii şi operei marilor creatori de cultură / Prof. dr. docent

Andrei Athanasiu. - Bucureşti : Editura Tehnică, 1998 (Metropol).

143 p. : portr., facs. - (Seria Interferenţe / Ed. Tehnică).

Bibliogr. p. 138-142..

ISBN 973-31-1128-7 : 4.00 lei..

Page 8: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

159.924.63 929 082.1 Seria Interferenţe

II 93755

2 RELIGIE. TEOLOGIE

28 Biserica Creştină

38 - BARTOLINI, BARTOLINO.

Cartea mea de religie : [clasa a 3-a] / Bartolino Bartolini - Mario

Filippi. - [Alba Iulia] : Editura Mitropoliei de Alba Iulia şi Făgăraş,

1992 (Cluj : Tipografia "Gloria").

96 p. : il. color.

Autorii nu sunt indicaţi pe copertă..

ISBN 88-01-13971-3..

28(075.33) 282(075.33)

L 163357; L 163357

281.95 Biserica creştină română

39 - PĂCURARIU, MIRCEA, PREOT.

Istoria Bisericii Ortodoxe Române / preot dr. Mircea Păcurariu.

- Chişinău : Ştiinţa, 1993.

496 p. : facs., il. & 1 pl. h.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Index p. 479-493..

ISBN 5-376-01628-5 : 12.00 lei..

281.95(091)

III 53739

3 ŞTIINŢE ŞI PROBLEME SOCIALE

30 Ştiinţe sociale în general. Teorii, metodologie şi metode ale

ştiinţelor sociale

40 - THE CIA WORLD FACTBOOK 2001 : CENTRAL INTELLIGENCE

AGENCY

. - New York : Skyhorse Publishing, 2010.

XXVI, 837 p. : h.

C.I.A. : Evenimentele anului 2011..

ISBN 978-1-61608-047-1 : 80.00 lei..

308(100)"2011"(05) 030(100)=111

1. CIA.

III 53558 41 - SOCIAL ECONOMY IN ROMANIA : TWO REGIONAL PROFILES

/ coord.: Daniel Arpinte, Sorin Cace, Nicoleta Andreia Scoican. -

Bucureşti : Expert, 2010.

238 p. fig., tab.

Bibliogr. p. 233-238.

Economia socială în România - Două profiluri regionale..

ISBN 978-973-618-252-5 : 32.70 lei..

304.42(498) 331.5:332.1(498) 332.1:331.5(498)

1. Muntenia 2. Oltenia.

III 53797

31 Statistică. Demografie. Sociologie

42 - CIOLAN, IOAN N.

Official Magyar and Foreign Documents Confirm that

Transylvania has Always been Romanian Land / Ioan Ciolan. -

[s. l.] : Edizioni Europa, 1982.

71 p. : tab.

Page 9: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Oficiale maghiare şi documente străine confirmă faptul că

Transilvania a fost întotdeauna pământ românesc..

4.00 lei..

314.148(498.4) 086

1. Transilvania.

III 53502 43 - COMUNITĂŢILE RURALE ŞI RENAŞTEREA SATULUI : TEZE ŞI

COMUNICĂRI : CONFERINŢA NAŢIONALĂ, 28 FEBRUARIE 2005

. - Chişinău : [s. n.], 2005.

244 p.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Texte în lb. rusă..

ISBN 9975-62-135-X : 10.00 lei..

316.334.55(478)(063)

1. Moldova, republica.

II 93986 44 - CONDITII DE VIATA ALE FAMILIILOR CU COPII DIN ROMANIA

/ coord. Mariana Stanciu. - Bucureşti : Expert : Institutul de

Cercetare a Calităţii Vieţii, 2008.

185 p. : tab.

Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări Economice.

Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii.

Bibliogr. p. 180-184..

ISBN 978-973-159-024-0 ISBN 978-973-618-180-1 : 18.00 lei..

316.356.2(498) 304.42(498) 330.59(498)

1. România.

III 53783 45 - DIAGNOZA ANUALA A CALITATII VIETII

/ coord.: Ioan Mărginean, Iuliana Precupeţu. - Bucureşti : Expert :

Institutul Naţional de Cercetări Economice, 2010.

209 p. : fig., tab.

Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări Economice

"Costin C. Kiriţescu". Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 978-973-159-092-9 ISBN 978-973-618-220-4 : 24.00 lei..

316.334.55/.56 330.59 304.42

III 53781 46 - DOBRESCU, MIHAIL.

Sociologia devianţei / Mihail Dobrescu. - Reşiţa : Eftimie Murgu,

2010.

193 p. - (Orizonturi socio-umane).

Bibliogr. p. 190-193..

ISBN 978-973-1906-79-9 : 24.30 lei..

316.624(075.8) 082.1 Orizonturi socio-umane

III 53702 47 - MANAGEMENT OF INTEGRATION IN MULTICULTURAL

SOCIETIES : ROUNDTABLE MATERIALS, OCTOBER 21-25, 2002,

CHIŞINĂU, REPUBLIC OF MOLDOVA

. - Chişinău : Arc, 2003.

192 p. : tab.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Integrarea în societăţile multiculturale..

ISBN 9975-61-295-4 : 12.00 lei..

316.7(4)(063) 323.15(4)(063) 572.026(4)(063)

1. Europa.

II 93967 48 - MARCUS, SOLOMON.

Page 10: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Paradigme universale / Solomon Marcus. - Piteşti : Paralela 45,

2011.

1104 p. : fig.

Index p. 1049-1075..

ISBN 978-973-47-1165-9 : 47.20 lei..

082.1 Sinteze 316.77 316.286

III 53855 49 - MONTBRIAL, THIERRY DE.

Acţiunea şi sistemul lumii / Thierry de Montbrial ; cu un cuv.

înainte de acad. Eugen Simion. - Bucureşti : Expert, 2003

(EDIMPRES-CAMRO).

XL, 441 p.

Index p. 430-438.

Titlul original: L'action et le système du monde.

Antetitlu: Academia Română ; Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi

Artă..

ISBN 973-618-007-7 : 32.70 lei..

167.7 165.6/.8 316.74:001.8 001.8:316.74

III 53755 50 - MONTBRIAL, THIERRY DE.

Cincisprezece ani care au zguduit lumea : De la Berlin la

Bagdad / Thierry de Montbrial ; cu un cuv. înainte de acad. Eugen

Simion. - Bucureşti : Expert, 2004.

XX, 448 p.

Antetitlu: Academia Română. Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi

Artă ; Centrul Român de Economie Comparată şi Consens.

Index p. 437-447.

Titlul original: Quinze ans qui boulversèrent le monde : De Berlin

à Bagdad..

ISBN 973-618-040-9 : 38.15 lei..

32 316.334.3(100) 316.334.2(100)

III 53761 51 - PICIORUŞI, VASILE.

Consilierea : Artă şi ştiinţă / Picioruşi Vasile, Luca Stelian. -

Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2010.

173 p. : tab.

Bibliogr. p. 172-173..

ISBN 978-973-144-417-8 : 8.81 lei..

316.6 316.77 331.548 364.442.24

II 93820 52 - POPESCU, MARCEL N.

Legea lui om : Ecologia relaţiilor interumane & reguli ale

negocierilor de succes / Marcel N. Popescu. - Bucureşti : Expert,

2005 (Lumina Tipo).

154 p. : tab.

Bibliogr. p. 150-151..

ISBN 973-618-066-2 : 17.44 lei..

316.62(036) 316.472.4(036) 316.772.2(036)

II 94009 53 - ŞELARU, VASILE.

Comunicarea între informare şi manipulare : Dresori şi

vânzători de cai verzi / Vasile Şelaru, Claudiu Coman. - Bucureşti :

All Beck, 2005.

X, 164 p.

ISBN 973-655-784-7 : 10.19 lei..

316.776.23

II 93787

316 54 - CALITATEA VIETII IN ROMANIA

Page 11: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

/ coord.: Ioan Mărginean, Ana Bălaşa ; cu un studiu introd. de

prof. dr. Cătălin Zamfir. - Bucureşti : Expert, 2002 (Lumina Tipo).

395 p. : tab.

Bibliogr. p. 384-393..

ISBN 973-8177-75-8 : 21.80 lei..

316.334.55/.56(498)(075.8) 364(498)(075.8) 330.59(498)(075.8

)

1. România.

III 53756 55 - COANDĂ, LISETTE.

Elemente de sociologie economică / Lisette Coandă. - Bucureşti :

Expert, 2002- (Lumina Tipo).

vol.

ISBN 973-8177-57-X..

Part. 1. - 178 p. - Bibliogr. p. 175-177. - 16.35 lei..

316.334.2(075.8)

III 53832 56 - MARINESCU, VALENTINA.

Introducere în teoria comunicării : Modele şi aplicaţii /

Valentina Marinescu. - Bucureşti : C.H. Beck, 2011.

XIII, 343 p. : fig., tab. - (Comunicare / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 331-343..

ISBN 978-973-115-875-4 : 39.91 lei..

082.1 Comunicare 316.772(075.8)

II 93879 57 - MĂRGINEAN, IOAN.

Quality of Life in Romania / Ioan Mărginean. - Bucureşti :

Expert, 2004.

208 p. : tab.

Bibliogr. p. 196-207.

Calitatea vieţii în România..

ISBN 973-618-031-X : 27.25 lei..

364(498) 316.334.55/.56(498) 330.59(498)

1. România.

III 53803 58 - PETRESCU, ION.

Liderul între graniţele ştiinţei şi artei / prof. univ. dr. Ion

Petrescu. - Bucureşti : Expert, 2010.

830 p. : tab.

Bibliogr. p. 795-814..

ISBN 978-973-618-219-8 : 38.15 lei..

16.46 005.322:316.46

II 93938

3 ŞTIINŢE ŞI PROBLEME SOCIALE

32 Politică

59 - THE 9/11 COMMISSION REPORT : FINAL REPORT OF THE

COMMISSION ON TERRORIST ATTACKS UPON THE UNITES STATES

. - New York ; London : W. W. Norton & Co., [s. a.].

XX, 567 p. : il., h.

Raportul Comisiei Naţionale despre atacurile teroriste din 9/11

septembrie 2001..

ISBN 0-393-32671-3 : 30.00 lei..

323.28(73)"2001"(047)

1. Statele Unite ale Americii.

II 93804 60 - BALTADOR, MIHAI.

Page 12: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Management electoral în context european / Mihai Baltador,

Ionel Fleşariu. - Ed. a 3-a, revizuită şi adăugită. - Bucureşti :

Expert, 2008.

130 p.

Bibliogr. p. 127-129..

ISBN 978-973-618-179-5 : 23.98 lei..

324(4) 342.8(4)

1. Europa.

III 53786 61 - BERGEN, PETER L.

The Longest War : The Enduring Conflict between America and

Al Qaeda / Peter L. Bergen. - New York ; London ; Toronto : The

Free Press, 2011.

XX, 475 p. : h., [4] f. il.

Bibliogr. p. 437-452.

Index p. 457-473.

Cel mai lung război : Conflictul dintre America şi al-Qaeda..

ISBN 978-0-7432-7893-5 : 80.00 lei..

94(100)"20" 323.28(53) 355.48(73:551)"2003/..."

1. Statele Unite ale Americii 2. State arabe 3. Al-Qaeda.

III 53553 62 - BOGOS, DIMITRIE.

La răspântie : Moldova de la Nistru : 1917-1918 / Dimitrie

Bogos. - Chişinău : Ştiinţa, 1998.

224 p. - (Pagini despre Basarabia).

ISBN 9975-67-056-3 : 5.00 lei..

94(478)"1917/1918" 323.171(478)"1917/1918" 082.1 Pagini

despre Basarabia

1. Basarabia.

II 93991

63 - BROWN, ARCHIE.

The Rise and Fall of Communism / Archie Brown. - New York :

Harper Collins, 2009.

XV, 720 p. : h., [8] f. il.

Index p. 691-720.

Ridicarea şi căderea comunismului..

ISBN 978-0-06-113882-9 : 60.00 lei..

329.15(100)(091)

III 53551 64 - COJOCARU, GHEORGHE E.

Tratatul de Uniune Sovietică / Gheorghe E. Cojocaru. - Chişinău

: Civitas, 2005.

735 p. : [8] f. il., tab.

ISBN 9975-912-52-4 : 30.00 lei..

94(47) 342.24(47)"1917/1991" 327.2(47) 323(4)"1917/1991"

1. Uniunea Sovietică.

III 53705 65 - DASCĂLU, NICOLETA.

Politici publice şi politici sociale / Nicoleta Dascălu. - Craiova :

Sitech, 2011.

219 p. : fig., tab., graf.

Bibliogr. p. 210-218..

ISBN 978-606-11-1736-9 : 30.00 lei..

32.019.5 332.14 304.42

III 53699 66 - ECONOMIE, SOCIETATE SI POLITICA IN MOLDOVA : (ASPECTE

DIN ISTORIA MEDIE, MODERNA, CONTEMPORANA) : CULEGERE DE

ARTICOLE

/ Coord.: Eugen Cernenchi, Tudor Ciobanu. - Chişinău : [s. n.],

2001.

104 p. : tab.

Page 13: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Antetitlu: Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei..

ISBN 9975-9649-0-7 : 2.00 lei..

308(478) 327(478)

1. Moldova, republica.

II 93960 67 - FINKELSTEIN, NORMAN G.

Beyond Chutzpah : On the Misuse of Anti-Semitism and the

Abuse of History / Norman G. Finkelstein. - Berkeley ; Los

Angeles : University of California Press, 2008.

LXXII, 412 p.

Index p. 395-412.

Dincolo de insolvenţă : Despre abuzul de antisemitism şi abuzul

istoriei..

ISBN 978-0-520-24989-9 : 48.00 lei..

323.12(=411.16) 342.7(=411.171.1)(569.4)

1. Israel.

III 53557 68 - GILBERT, MARTIN.

Churchill and the Jews : A Lifelong Friendship / Martin Gilbert.

- New York : A Holt Paperback, 2007.

XX, 361 p. : h.

Bibliogr. p. 325-329.

Index p. 331-359.

Churchill şi evreii..

ISBN 0-8050-8864-4 ISBN 978-0-8050-8864-9 : 54.00 lei..

327(410):929 Churchill, W. 929 Churchill, W. 323.13(=411.16)

1. Churchill, Winston 2. Palestina, regiune istorică 3. Marea

Britanie 4. Israel.

II 93807 69 - IONETE, CONSTANTIN.

Clasa politică postdecembristă / Constantin Ionete. - Bucureşti :

Expert, 2003.

267 p.

Index p. 260-262.

Tabla de materii şi în lb. engleză..

ISBN 973-8177-82-0 : 21.80 lei..

329(498)"1989/2002"

1. România.

II 94002 70 - MEARSHEIMER, JOHN J.

The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy / John J. Mearsheimer

and Stephen M. Walt. - New York : Farrar, Straus and Giroux,

2007.

XII, 484 p.

Index p. 467-484.

Lobby pentru Israel şi politica S.U.A..

ISBN 0-374-53150-1 ISBN 978-0-374-53150-8 : 48.00 lei..

328.184(73:569.4) 327(73)

1. Israel 2. Statele Unite ale Americii.

II 93808 71 - PLOKHY, S. M.

Yalta : The Price of Peace / S. M. Plokhy. - New York ; Toronto :

Penguin Books, 2011.

XXVIII, 451 p.

Index p. 431-451.

Yalta : Preţul păcii..

ISBN 978-0-14-311892-3 : 54.00 lei..

327.8(4)"1945" 94(4)"1939/1945"

1. Yalta. Conferinţa, 1945 2. Război mondial, al doilea (1939-

1945).

Page 14: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

II 93805 72 - POSTICĂ, ELENA.

Rezistenţa antisovietică în Basarabia : 1944-1950 / Elena

Postică. - Chişinău : Ştiinţa, 1997.

240 p. : il. - (Pagini despre Basarabia).

ISBN 9975-67-045-8 : 5.00 lei..

323.26(478:47)"1944/1950" 355.425.4((478:47)"1944/1950" 08

2.1 Pagini despre Basarabia

1. Basarabia 2. Uniunea Sovietică.

II 93985 73 - PRAGO, ALBERT.

The Revolutions in Spanish America : The Independence

Movements of 1808-1825 / Albert Prago. - New York : Macmillan

Publishing Company, 1970.

VIII, [4] 244 p. : h.

Bibliogr. p. 231-234.

Index p. 239-244.

Revoluţia în America Latină..

5.00 lei..

323.27(7/8) 94(7/8)

1. America Latină.

II 93757 74 - PRIEST, DANA.

Top Secret America : The Rise of the New American Security

State / Dana Priest and William M. Arkin. - New York ; Boston ;

London : Little, Brown and Company, 2011.

XXIV, 296 p. : [7] f. il. color.

Index p. 287-294.

Strict secret în America..

ISBN 978-0-316-18221-8 : 60.00 lei..

327.84 355.40(73)

1. Statele Unite ale Americii.

III 53841

33 Economie. Ştiinţe economice

75 - ALBU, LUCIAN LIVIU.

Tranziţia economiei sau tranziţia ştiinţei economice? / Lucian-

Liviu Albu. - Bucureşti : Expert, 1998 (Ardis).

170 p. : fig.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 973-98518-0-0 : 17.44 lei..

316.32 331.556.4 330.101.541 338.2 336.02

III 53818 76 - ANALIZE PRIVIND FACTORII DEZVOLTĂRII DURABILE PE

TERMEN FOARTE LUNG

/ coord. Lucian-Liviu Alba. - Bucureşti : Academia Română.

Institutul Naţional de Cercetări Economice, 2006 (Lumina Tipo).

265 p. : fig., tab., anexe.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Tabla de materii şi în lb. engleză..

ISBN 973-7885-65-1 ISBN 978-973-7885-65-4 : 25.00 lei..

338.1:504.06 504.06 339.92 330.45

1. România 2. Uniunea Europeană.

III 53684 77 - ARPINTE, DANIEL.

Social Economy in Europe / Sorin Cace, Daniel Arpinte,

Nicoleta Andreia Scoican, ... ; coord.: Sorin Cace. - Bucureşti :

Expert, 2010.

125 p. : tab.

Page 15: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Bibliogr. p. 121-124.

Economia socială în Europa..

ISBN 978-973-618-235-8 : 23.98 lei..

304.42(4) 330.342.146(4)

1. Europa.

III 53812 78 - CACE, SORIN.

Economia socială în Europa / Sorin Cace, Daniel Arpinte,

Nicoleta Andreia Scoican, ... ; coord. Sorin Cace. - Bucureşti :

Expert, 2010.

125 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 122-125..

ISBN 978-973-618-232-7 : 23.98 lei..

330.342.146(4) 304.42(4)

1. Europa.

III 53831 79 - CACE, SORIN.

Politici de ocupare în Europa Centrală şi de Est / Sorin Cace. -

Bucureşti : Academia Română. Centrul Român de Economie

Comparată şi Consens, 2006.

239 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 228-237..

ISBN 973-618-083-2 : 20.00 lei..

304(4-191)(4-11)(083.1) 304.9(083.1) 331.56(083.1)

1. Europa Centrală 2. Europa de Vest.

III 53652 80 - CIUMARA, MIRCEA.

Economie, politică şi interesul naţional / dr. Mircea Ciumara. -

Bucureşti : Expert, 1997 (Sogend Focşani).

202 p.

ISBN 973-9282-07-5 : 16.35 lei..

323(498)(045) 330.101(498)(045)

III 53828 81 - DIJMĂRESCU, ION.

Restructurarea firmelor în condiţii de criză / prof. univ. dr. ing.

Ion Dijmărescu. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2010.

VII, 92 p. : fig., tab. - (Oeconomica / Ed. C.H. Beck).

Antetitlu: Academia Română de Management.

Bibliogr. p. 91..

ISBN 978-973-115-808-2 : 19.90 lei..

330.341.4 347.7 338.124.4 082.1 Oeconomica

III 53627 82 - ELABORAREA STUDIILOR DE FEZABILITATE ŞI A

PLANURILOR DE AFACERI

/ coord.: dr. Cristian Bişa. - Bucureşti : BMT Publishing House,

2005.

595 p. : fig., tab. & cod de activare al aplicaţiei on-line.

Bibliogr. p. 589-595.

Lucrarea include software online de realizare a planurilor de

afaceri, codul de aplicare al aplicaţiei fiind anexat pe coperta 3..

ISBN 973-87371-2-5 : 33.14 lei..

330.131 005.52 658.15 336 65.012 005.511

III 53559 83 - FUDULU, PAUL.

Fundamental Ideas in Economic Theory of Institutions / Paul

Fudulu. - Bucureşti : Academia Română. Centrul Român de

Economie Comparată şi Consens : Expert, 2003.

140 p. : fig., graf.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Idei fundamentale în teoria economică a instituţiilor..

Page 16: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

ISBN 973-8177-85-5 : 18.00 lei..

330.8 316.334.2

III 53649 84 - GEORGESCU, FLORIN.

Starea economico-socială a României în anul 2000 / Florin

Georgescu. - Bucureşti : Expert, 2002 (Edimpress).

256 p. : fig., tab.

ISBN 973-8177-71-5 : 21.80 lei..

308(498)"2000" 304.42(498)"2000" 338.23:336.74(498)"2000"

339.5(498)"2000" 338.1(498)"2000"

1. România.

III 53820 85 - HURDUC, NATALIŢA.

Băncile : Procese structurale în lumea bancară contemporană /

Nataliţa Hurduc. - Bucureşti : Expert, 2005.

312 p. : tab.

Bibliogr. p. 310-311..

ISBN 973-618-055-7 : 21.80 lei..

330.34 338.121 336.74 338.23:336.74

II 94020 86 - IMPACTUL DEZASTRELOR ASUPRA ECONOMIILOR EUROPENE

: SECETA ŞI INUNDAŢIILE

/ coord. Virginia Câmpeanu. - Bucureşti : Editura Centrului de

Informare şi Documentare Economică : Expert, 2008 (Lumina

Tipo).

109 p. : fig., tab., graf., [16] p. anexe.

Bibliogr. p. 104-107..

ISBN 978-973-159-004-2 ISBN 978-973-618-151-1 : 12.00 lei..

338.14(4) 364.255(4) 330.131.7(4)

1. România.

III 53638 87 - INFLAŢIA ÎN ROMÂNIA : SCENARII PRIVIND EVOLUŢIA ŞI

CONVERGENŢA STABILITĂŢII ECONOMICE ; RESTRUCTURAREA

ECONOMICĂ ŞI STABILIREA PREŢURILOR

/ coord.: Mircea Ciumara, Constantin Ciutacu. - Bucureşti :

Expert, 2005 (Lumina Tipo).

116 p. : fig., graf.

Bibliogr. p. 112-114..

ISBN 973-618-074-3 : 15.00 lei..

336.748.12(498) 338.341.4(498) 338.53(498)

1. România.

III 53633 88 - LAZĂR, OVIDIU.

Antreprenorul / Ovidiu Lazăr. - New York : Fort Ross, 1994.

161 p., 1 portr.

ISBN 1-57480-025-6 : 16.57 lei..

321.01(498)"19/..." 330.342.146 330.83 338.24.021.8

1. România.

II 93778 89 - NIŢU, ION.

Principii ale profitabilităţii bancare / Ion Niţu. - Bucureşti :

Expert, 2002 (Lumina Tipo).

107 p.

ISBN 973-8177-49-9 : 17.44 lei..

336.7(498) 330.143

1. România.

II 94021 90 - PAVELESCU, FLORIN-MARIUS.

Page 17: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Capitalul uman şi performanţa economică / Florin Marius

Pavelescu, Constantin Ciutacu, Luminiţa Chivu, ... ; coord. Florin

Marius Pavelescu. - Bucureşti : Expert, 2007 (Lumina Tipo).

125 p. : tab.

Antetitlu: Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări

Economice. Institutul de Economie Naţională.

Bibliogr. p. 123-124..

ISBN 978-973-7885-91-3 : 14.00 lei..

331.108.45 330.35 331.101.262

III 53779 91 - PLATIS, MAGDALENA.

Să învăţăm economia în 25 de lecţii / Magdalena Platis. -

Bucureşti : Expert, 1999 (Lumina Tipo).

216 p. : fig., tab.

ISBN 973-9282-79-2 : 19.62 lei..

330(079.1)

III 53808 92 - SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY LESSONS FOR CEE

COUNTRIES

/ Editors: Annamaria Inzelt, Gheorghe Zaman, Steliana Sandu. -

Bucureşti : The Romanian Academy : The Expert Publishing

House, 2005 (Lumina Tipo).

184 p. : graf., tab.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Lecţii de ştiinţă politică pentru ţările din Europa de Est..

ISBN 973-618-048-4 : 16.00 lei..

330.101 338.2(4-11)

1. Europa de Est.

III 53673 93 - SPĂTARU, LIVIU.

Eficienţa şi evaluarea afacerilor / Liviu Spătaru, Alina

Stancovici. - Bucureşti : Editura Economică, 2010 (Ecoprint).

166 p. : fig., tab., graf.

Bibliogr. p. 164-166..

ISBN 978-973-709-517-6 : 17.00 lei..

658.012.4 339.138 657.92 174.4 65.011.44

III 53492 94 - TODEROIU, FILON.

Agricultura - resurse şi eficienţă : O retrospectivă semiseculară /

Filon Toderoiu. - Bucureşti : Expert, 2002.

212 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 199-211..

ISBN 973-8177-52-9 : 16.35 lei..

65.011.44 330.43 338.43.02 331.101.262

III 53762 95 - TREAPĂT, LAURENŢIU-MIHAI.

Managementul şi asigurarea riscurilor bancare în România /

Laurenţiu-Mihai Treapăt. - Bucureşti : Editura Economică, 2011.

471 p. : fig., tab., graf. în parte color, anexe.

Bibliogr. p. 367-372..

ISBN 978-973-709-533-6 : 62.90 lei..

336.712.12(498) 330.131.7(498) 368(498) 005.52:005.334(498

)

1. România.

III 53490 96 - ZANE, GHEORGHE.

Memorii : 1939 - 1974 / Gheorghe Zane. - Bucureşti : Expert,

1997.

344 p. : [1] portr., facs., anexe.

Bibliogr. p. 281-324.

Page 18: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Index p. 337-344..

ISBN 973-9282-24-5 : 19.62 lei..

33(498)"1939/1974" 821.135.1-94

1. România.

III 53743

330 Ştiinţe economice în general

97 - ALBU, LUCIAN LIVIU.

Macroeconomie non-lineară şi prognoză : Teorie şi aplicaţii /

Lucian-Liviu Albu. - Bucureşti : Academia Română. Centrul

Român de Economie Comparată şi Consens : Expert, 2002

(Lumina Tipo).

190 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 184-186.

Tabla de materii şi în lb. engleză..

ISBN 973-8177-79-0 : 18.00 lei..

330.4 65.012.23 519.87

III 53648 98 - ALBU, LUCIAN LIVIU.

Modele şi prognoze pe termen scurt : Aplicaţii pentru România /

Lucian-Liviu Albu, Elena Pelinescu, Cornelia Scutaru. - Bucureşti

: Academia Română. Institutul de Prognoză Economică : Expert,

2003 (Lumina Tipo).

206 p. : fig., tab., graf.

Bibliogr. p. 203-204..

ISBN 973-618-015-8 : 20.00 lei..

330.43(498) 65.012.23(498) 519.862(498) 338.121(498) 330.

35(498)

1. România.

III 53646 99 - BARNA, CRISTINA.

Economie politică : Teorie şi aplicaţii / C. Barna, E. M.

Dobrescu, R. Zorzoliu. - Bucureşti : Expert, 2003 (Lumina Tipo).

176 p.

Bibliogr. p. 173-175..

ISBN 973-618-005-0 : 54.50 lei..

330.101(075.8)

III 53833 100 - BĂDULESCU, ALINA.

Microeconomie / Alina Bădulescu, Iulia Platona. - Bucureşti :

Expert, 2005 (Lumina Tipo).

490 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 486-489..

ISBN 973-618-071-9 : 23.98 lei..

330.101.542

III 53792 101 - GEORGESCU-ROEGEN, NICHOLAS.

Unele elemente de orientare în ştiinţa economică / Nicholas

Georgescu-Roegen ; versiune în lb. română şi cuv. înainte:

Gheorghe Dolgu. - Ed. bilingvă. - Bucureşti : Academia Română.

Centrul Român de Economie Comparată şi Consens : Expert,

2009.

264 p.

ISBN 978-973-159-057-8 ISBN 978-973-618-198-6 : 30.00 lei..

330

III 53676 102 - HURU, DRAGOŞ.

Page 19: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Investiţiile : Capital & dezvoltare / Dragoş Huru. - Bucureşti :

Editura Economică, 2007.

199 p. : graf.

Bibliogr. p. 187-199..

ISBN 978-973-709-324-0 : 17.00 lei..

330.322.5(498)(043) 658.152(498)(043) 336.532.1(498)(043)

65.011.44(498)(043)

1. România.

II 93737 103 - IOVĂNESCU, IOANA.

Studii şi cercetări de istorie a gândirii economice / Ioana

Iovănescu, Ioan Done. - Bucureşti : Expert, 2006 (Lumina Tipo).

248 p.

Bibliogr. p. 246..

ISBN 973-618-102-2 ISBN 978-973-618-102-3 : 23.98 lei..

330.101(498)(075.8) 330.8(498)(075.8)

1. România.

III 53814 104 - NONLINEAR APPROACHES TO ECONOMIC PROCESSES

/ Editor Ionuţ Purica. - Bucureşti : Expert, 2009.

263 p. : fig., tab.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Abordări nonliniare ale proceselor economice..

ISBN 978-973-618-208-2 : 32.70 lei..

330.4 519.86

III 53657 105 - POPESCU, ION, EC.

Paradigma complexităţii economice / Ion Popescu, Laura

Ungureanu. - Bucureşti : Expert, 2006 (Lumina Tipo).

292 p. : fig., tab., anexe.

Bibliogr. p. 281-290..

ISBN 973-618-092-1 ISBN 978-973-618-092-7 : 27.25 lei..

51-7 330.4

III 53660 106 - SANDU, STELIANA.

Inovare, competenţă tehnologică şi creştere economică /

Steliana Sandu. - Bucureşti : Expert, 2002 (Lumina Tipo).

220 p. : fig.

Bibliogr. p. 215-219..

ISBN 978-8177-51-0 : 19.62 lei..

330.341.1 338.121 330.83

III 53746 107 - SPINEANU, ULM.

Mai mult de zece ani de dispută cu noi înşine : Consemnări şi

comentarii / Ulm Spineanu. - Bucureşti : Expert, 2002 (Lumina

Tipo).

584 p. : fig., tab., graf., anexe.

ISBN 978-8177-50-2 : 23.98 lei..

32(498)"1990/2000" 330.342.146(498)"1990/2000" 330.55(498)

"1990/2000"

1. România.

III 53788 108 - TEXTE DIN LITERATURA ECONOMICA IN ROMANIA :

SECOLUL XIX

/ sub redacţia G. Zane. - Bucureşti : Editura Academiei Republicii

Populare Române, 1960.

Vol.

Vol. 1. - 476 p. - Antetitlu: Academia Republicii Populare

Române : Institutul de cercetări economice. - 24.90 lei.

Page 20: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Vol. 2 : Şcoala economică românească din Transilvania :

Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări Economice

"Costin C. Kiriţescu". - 2010. - XXXVII, 557 p. : tab., anexe. -

Index p. 529-556. - ISBN 978-973-159-081-3 : 48.00 lei.

330(498)"18"

1. România.

III 53680 109 - UNGUREANU, EMILIA.

Macroeconomie : Aspecte teoretice, teste grilă, aplicaţii / Emilia

Ungureanu, Tiberiu Avrămescu. - Bucureşti : Expert, 2003.

240 p.

Bibliogr. p. 239-240..

ISBN 973-8177-96-0 : 19.62 lei..

330.101.541

III 53754 110 - UNGUREANU, EMILIA.

Microeconomie : Aspecte teoretice, teste grilă, aplicaţii / Emilia

Ungureanu, Tiberiu Avrămescu. - Bucureşti : Expert, 2002

(Lumina Tipo).

272 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 269-271..

ISBN 973-8177-77-4 : 17.44 lei..

330.101.542(079.1)

III 53790 111 - UNGUREANU, EMILIA.

Microeconomie / Emilia Ungureanu. - Bucureşti : Expert, 2001

(Lumina Tipo).

220 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 217-218..

ISBN 973-8177-36-7 : 19.62 lei..

330.101.542

III 53789

331 Muncă. Folosire şi utilizare. Muncitori. Economia şi

organizarea muncii. Salarii

112 - CARDON, ALAIN.

Coaching pentru echipele de directori / Alain Cardon. -

Bucureşti : Codecs, 2003 (Open Print).

XVI, 195 p. - (Codecs. Puterea cunoaşterii).

Bibliogr. p. 187-192.

Index p. 193-195..

ISBN 973-8060-61-3 : 24.65 lei..

65:316.6/.7(44) 005.7-057.17(44) 005.96(44) 331.36 082.1

Codecs. Puterea cunoaşterii

1. Franţa.

II 93777 113 - GROSU, NICOLAE.

Strategia carierei : Tactica opţiunii, tactica angajării, tactica

promovării / Nicolae Grosu. - Bucureşti : Expert, 2004 (Lumina

Tipo).

272 p. : tab.

Bibliogr. p. 269-272..

ISBN 973-618-041-7 : 21.80 lei..

331.36 331.108.45 331.548 174

II 94022 114 - MARTIN, MALCOLM.

Practica de personal / Malcolm Martin, Tricia Jackson. -

Bucureşti : Codecs, 2008.

XII, 375 p. - (Codecs. Puterea cunoaşterii).

Page 21: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Index p. 371-375.

Titlul original: Personnel Practice, 4-th Ed. [2005]..

ISBN 978-973-1920-00-9 : 51.00 lei..

1.108(075.8) 331.101.262(075.8) 005.96(075.8) 658.3(075.8)

082.1 Codecs. Puterea cunoaşterii

III 53540 115 - NOILE PARADIGME ALE INOVARII : STUDIU DE CAZ -

UNIVERSITATEA CORPORATIVA

/ coord. Ion Glodeanu. - Bucureşti : Academia Română : Expert,

2009.

273 p. : tab.

[Antetitlu] : Academia Română. Institutul de Sociologie.

Tabla de materii şi în lb. engleză.

Bibliogr. p. 266-272..

ISBN 978-973-159-054-7 ISBN 978-973-618-193-1 : 28.00 lei..

331.108.45(498)(078.7) 005.7(498)(078.7) 378.4(498)(078.7)

1. România.

III 53643 116 - PÂRÂIANU, MIHAI.

Piaţa paralelă a muncii / Mihai Pârâianu. - Bucureşti : Expert,

2003 (Lumina Tipo).

232 p. : tab., graf. - (Economia României / Ed. Expert).

Bibliogr. p. 221-225..

ISBN 973-8177-97-9 : 23.98 lei..

331.5:343.53(498) 343.53:331.5(498) 082.1 Economia

României

1. România.

III 53659 117 - SIMMONDS, DAVID.

Proiectarea şi livrarea programelor de training / David

Simmonds. - Bucureşti : Codecs, 2008.

XV, 319 p. : fig. - (Codecs. Puterea cunoaşterii).

Bibliogr. p. 307-313.

Index p. 314-319.

Titlul original: Designing and Delivering Training..

ISBN 978-973-1920-01-6 : 46.75 lei..

37:005(075.8) 331.36(075.8) 005.96(075.8) 082.1 Codecs.

Puterea cunoaşterii

III 53532

333/334 118 - RAŢIU, MONICA AMALIA.

Legea parteneriatului public-privat : Comentarii şi adnotări /

Monica Amalia Raţiu, Simona Gherghina. - Bucureşti : Monitorul

Oficial, 2011.

400 p. - (Legislaţie comentată / Monitorul Oficial).

Bibliogr. p. 397-400..

ISBN 978-973-567-794-7 : 39.10 lei..

334.723(498)(094.072) 334.722.26(498)(094.072) 347.45/.47(4

98)(094.072) 082.1 Legislaţie comentată / Monitorul Oficial

1. România.

II 93812

3 ŞTIINŢE ŞI PROBLEME SOCIALE

334 Întreprinderi. Unităţi economice. Sisteme cooperatiste

119 - CONTROLLING : SISTEME EFICIENTE DE CREŞTERE A

PERFORMANŢEI FIRMEI

/ ed.: Peter Horvath, Uwe Michel. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : C.H.

Beck, 2009.

Page 22: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

XVIII, 309 p. : fig., tab. - (Afaceri / Ed. C.H.Beck).

Bibliogr. p. 302-309..

ISBN 978-973-115-612-5 : 59.90 lei..

334.72 005.21 65.012.48 082.1 Afaceri

II 93850 120 - GHIŢĂ, PAUL TĂNASE.

Firma în economia europeană / Paul Tănase Ghiţă, Marilena

Ghiţă. - Bucureşti : Editura Economică, 2007.

142 p. - (Prelegeri / Ed. Economică ; 17).

Bibliogr. p. 141-142..

ISBN 978-973-709-319-6 : 12.75 lei..

341.217 339.923:061.1 UE 334.72 082.1

Prelegeri 334.012.63/.64

1. Uniunea Europeană.

II 93738 121 - ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ÎN ROMÂNIA : INOVARE ŞI

COMPETITIVITATE ÎN CONTEXT EUROPEAN

/ coord. Steliana Sandu. - Bucureşti : Expert, 2005 (Lumina Tipo).

163 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 161-162..

ISBN 973-7940-94-6 : 18.00 lei..

334.012.63/.64(498) 001.894(498)

1. România.

III 53635 122 - PĂTULEA, VASILE.

Finanţarea societăţilor comerciale / Vasile Pătulea. - Bucureşti :

Editura Hamangiu, 2009-.

[4] vol. - (Monografie / Ed. Hamangiu).

ISBN 978-606-522-102-4..

Vol. 1 : Resursele proprii. Capitalul social. - VIII, 327 p. - Index

p. 325-326. - ISBN 978-606-522-103-1 : 31.45 lei..

336.1(498) 082.1 Monografie 334.72.033(498)

1. România.

II 93845 123 - PETCU, MONICA.

Analiza economico-financiară a întreprinderii : Probleme,

abordări, metode, aplicaţii / Monica Petcu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti :

Editura Economică, 2009.

497 p. : fig., tab., graf.

Bibliogr. p. 494-497..

ISBN 978-973-709-415-5 : 46.75 lei..

005.52 334.7 65.011.47

III 53494 124 - PUIE, OLIVIU.

Parteneriatul public-privat / Dr. Oliviu Puie. - Bucureşti :

Universul Juridic, 2011.

379, [5] p. - (Universul Juridic. Monografii).

Bibliogr. p. 365-371..

ISBN 978-973-127-560-4 : 28.90 lei..

334.723(498)(094.072) 082.1 Universul Juridic. Monografii

1. România.

II 93856 125 - SPĂTARU, LIVIU.

Analiza economico-financiară : Instrument al managementului

întreprinderilor / Liviu Spătaru. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura

Economică, 2010.

600 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 599-600..

ISBN 978-973-709-515-2 : 42.50 lei..

Page 23: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

334.7 65.011.47 005.52

III 53493

336 Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Monedă. Burse.

Impozite

126 - BĂDOI, MARIA.

Aplicarea impozitului pe profit / Maria Bădoi. - Bucureşti : C.H.

Beck, 2010.

VIII, 294 p. : tab. - (Praxis fiscal / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 293-294..

ISBN 978-973-115-710-8 : 32.90 lei..

082.1 Praxis fiscal 336.226.12(498)

1. România.

II 93862 127 - BEREA, AUREL OCTAVIAN.

Orientări în activitatea bancară contemporană / Aurel

Octavian Berea, Octavian Antonio Berea. - Bucureşti : Expert,

1999 (Lumina Tipo).

164 p. - (Băncile / Ed. Expert).

Bibliogr. p. 151-162..

ISBN 973-9282-56-3 : 15.26 lei..

336.7(100) 339.732.4 082.1 Băncile

1. Fondul Monetar Internaţional (F.M.I.).

II 93942 128 - BEREA, AUREL OCTAVIAN.

Strategie bancară / Aurel Octavian Berea. - Bucureşti : Expert,

2001 (Lumina Tipo).

179 p. : fig.

Bibliogr. p. 175-178..

ISBN 973-8177-21-9 : 16.35 lei..

338.23:336.74 336.74 336.717 339.732.4 FMI

II 94023 129 - BEREA, AURELIAN ALEXANDRU PAUL.

Modernizarea sistemului bancar / Aurelian Alexandru Paul

Berea. - Bucureşti : Expert, 2003 (Lumina Tipo).

152 p. : tab. - (Băncile / Ed. Expert).

Bibliogr. p. 146-150..

ISBN 973-618-016-6 : 17.44 lei..

336.717(498) 082.1 Băncile

1. România.

II 93940 130 - BOMBOŞ, SEVER GABRIEL.

Taxa pe valoare adăugată : Legislaţie, doctrină, jurisprudenţă /

Sever Gabriel Bomboş, Mihaela Galanton. - Bucureşti : Editura

C.H. Beck, 2006.

[10], 470 p. : tab.

ISBN 973-655-861-4 : 40.76 lei..

336.226.322(498)(094.072)

1. România.

III 53542 131 - BORŞ, ION.

Relaţiile valutar-financiare internaţionale ale Republicii

Moldova : Finanţe internaţionale, politici macroeconomice,

rezerve valutare / Ion Borş. - Chişinău : Arc, 1999.

200 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 191-192.

Tabla de materii şi în lb. engleză şi rusă..

ISBN 9975-61-088-9 : 15.00 lei..

338.23"336.74(478) 339.7(478) 336.748.3(478)

Page 24: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

1. Moldova, republica.

III 53726 132 - BRĂGARU, MIHAI.

Jurisprudenţă fiscală / Mihai Brăgaru, Violeta Zidaru. -

Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2011.

Vol. - (Jurisprudenţă fiscală).

ISBN 978-973-115-791-7..

Vol. 2 : Procedură fiscală. - XIV, 290 p. - ISBN 978-973-115-927-

0 : 39.90 lei..

336.225.1(498)(094.9) 082.1 Jurisprudenţă fiscală

1. România.

II 93932 133 - CĂPRARU, BOGDAN.

International banking : Teorie şi practici / Bogdan Căpraru. -

Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2011.

169, [5] p. - (Oeconomica / Ed. C.H. Beck).

Tabla de materii, introducere şi cuvânt înaine şi în lb. engleză.

Bibliogr. la sf. capitolelor şi p. 161-169 ..

ISBN 978-973-115-897-6 : 34.90 lei..

336.7(100) 339.732 082.1 Oeconomica

III 53629 134 - CHIRCULESCU, MARIA FELICIA.

Fiscalitate : Teorie şi aplicaţii / Maria Felicia Chirculescu. -

Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2010.

207 p. : graf., tab., anexe.

Bibliogr. p. 149-159..

ISBN 978-973-144-390-4 : 14.80 lei..

336.22(075.8)

III 53721 135 - CIOTEI, CONSTANTIN N.

Finanţele publice în România / Constantin Ciotei. - Bucureşti :

Expert, 2003 (Lumina Tipo).

336 p. : fig., tab., graf.

Bibliogr. p. 335-336..

ISBN 973-618-009-3 : 26.16 lei..

336.1(498) 336.2(498) 336.5(498) 658.14.011.1(498)

1. România.

III 53836 136 - CIUTACU, CONSTANTIN.

Evaluări şi analize economice ale ajutoarelor de stat : Definire,

politici, rezultate / dr. Constantin Ciutacu, dr. Luminiţa Chivu. -

Bucureşti : Expert : Institutul Naţional de Cercetări Economice,

2006 (Lumina Tipo).

144 p. : tab.

Bibliogr. p. 142-143..

ISBN 973-618-087-5 : 16.00 lei..

336.563

III 53634 137 - COSTEA, IOANA MARIA.

Optimizarea fiscală : Soluţii, limite, jurisprudenţă / Ioana Maria

Costea. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2011.

X, 310 p. - (Praxis fiscal / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 297-305.

Index p. 307-310..

ISBN 978-973-115-919-5 : 39.90 lei..

336.227.24(4) 082.1 Praxis fiscal

1. Europa.

II 93930 138 - DASCĂLU, DANIEL.

Page 25: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Recuperarea extrateritorială a creanţelor fiscale / Daniel

Dascălu. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2011.

XII, 200, [4] p. : anexe - (Praxis fiscal / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 199-200..

ISBN 978-973-115-926-3 : 37.89 lei..

336.225.1(100)(094.072) 082.1 Praxis fiscal

II 93931 139 - DEDU, VASILE.

Gestiune bancară : Culegere de aplicaţii / Vasile Dedu, Gabriel

Bistriceanu. - Bucureşti : Editura Economică, 2010.

104 p.

Bibliogr. p. 103-104..

ISBN 978-973-709-521-3 : 11.90 lei..

330.131.7:336.717 336.717

III 53537 140 - DIACONU, RADU.

Instituţii financiare nebancare / Radu Diaconu. - Bucureşti :

Editura C.H. Beck, 2011.

X, 367 p. - (Praxis / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 349-367..

ISBN 978-973-115-924-9 : 44.90 lei..

336.77(498) 082.1 Praxis

1. România.

II 93885 141 - DICTIONAR FINANCIAR-BANCAR RUS-ROMAN-FRANCEZ-

ENGLEZ

/ Coord.: Valeriu Culev, Albina Dumbrăveanu. - Chişinău : [s. n.],

1999.

80 p.

Antetitlu: Centrul Naţional de Terminologie..

ISBN 9975-9560-6-8 : 2.00 lei..

336.7(038)=00 082.1 Mici dicţionare terminologice

II 93949 142 - DUMITRESCU, AIDA DIANA.

Titlurile de valoare : Reglementare ; Doctrină ; Jurisprudenţă /

Aida Diana Dumitrescu. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2011.

XII, 410 p. - (Praxis / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 391-410.

Lucrarea valorifică teza de doctorat a autoarei, "Natura juridică a

titlurilor de valoare"..

49.90 lei..

336.73 336.777.2 082.1 Praxis 336.722

II 93884 143 - DUMITRU, MARIA.

Regimul juridic al dobânzii legale / lect. univ. Maria Dumitru. -

Bucureşti : Editura Hamangiu, 2008.

X, 125 p. - (Comentarii practice).

Bibliogr. p. 121-125..

ISBN 978-606-522-011-9 : 16.15 lei..

336.781(498)(094.072) 082.1 Comentarii practice

1. România.

II 93788 144 - DUMITRU, MARIA.

Regimul juridic al dobânzii moratorii / Maria Dumitru. -

Bucureşti : Universul Juridic, 2010.

522 p. - (Universul Juridic. Monografii).

Bibliogr. p. 503-511..

ISBN 978-973-127-367-9 : 35.70 lei..

336.781(498)(094.072) 082.1 Universul Juridic. Monografii

1. România.

Page 26: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

II 93732 145 - FERGUSON, NIALL.

The Ascent of Money : A Financial History of the World / Niall

Ferguson. - New York ; Toronto ; London : Penguin Books, 2009.

VI, 442 p. : il., facs.

Index p. 405-442.

Ascensiunea banilor : O istorie financiară a lumii..

ISBN 978-0-14-311617-2 ISBN 978-1-59420-192-9 : 48.00 lei..

336.7(100)(091)

II 93810 146 - FLORESCU, DUMITRU ANDREI PETRE.

Impozite indirecte şi taxe : Reglementări legale ; Jurisprudenţa /

Av. dr. Dumitru A. P. Florescu, Gabriel Bălaşa, av. Maria

Dogaru... - Bucureşti : Universul Juridic, 2010.

687, [4] p. - (Universul Juridic).

Bibliogr. p. 673-674..

ISBN 978-973-127-419-5 : 55.25 lei..

336.221 336.226 082.1 Universul Juridic

III 53544 147 - HURDUC, NATALIŢA.

Optimizarea activiţăţii băncii de reţea / Nataliţa Hurduc. -

Bucureşti : Expert, 2002 (Lumina Tipo).

304 p. : tab. - (Băncile / Ed. Expert).

Bibliogr. p. 300-303..

ISBN 973-8177-67-7 : 21.80 lei..

336.717.12 082.1 Băncile

II 93941 148 - ISĂRESCU, MUGUR C.

Reflecţii economice / Mugur C. Isărescu. - Bucureşti : Expert,

2001-.

Vol.

Antetitlu: Academia Română. Centrul Român de Economie

Comparată şi Consensuală..

Vol. 1 : Pieţe, bani, bănci. - 248 p. : tab., graf. - Tabla de materii

şi în limba engleză. - ISBN 973-8177-06-5 : 100000.00 lei.

Vol. 2 : Politici ale Băncii Naţionale a României. - 2006. - 227 p.

: fig., tab., graf. color. - Tabla de materii şi în lb. engleză. - ISBN

973-618-106-5 : 43.60 lei.

336.7(100) 338.23:336.74(100)

III 47142 149 - KATONA, LEVENTE.

Performanţa creditării şi dezvoltarea locală / Katona Levente. -

Bucureşti : Expert, 2003 (Lumina Tipo).

224 p. : fig., graf., tab.

Bibliogr. p. 220-221..

ISBN 973-8177-75-8 : 19.62 lei..

332.14:336.77(498) 336.77:332.14(498)

1. România.

III 53658 150 - MANEA, MARINELA DANIELA.

Creditul bancar : De la teorie la practică / Marinela Daniela

Manea, Rada Postolache. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2009.

XII, 208 p. : tab. - (Praxis / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 195-205.

Index p. 207-208..

ISBN 978-973-115-677-4 : 24.90 lei..

336.717(498) 082.1 Praxis 336.77(498)

1. România.

II 93886 151 - MIHAI, ILIE.

Page 27: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Tehnica şi managementul operaţiunilor bancare / Ilie Mihai. -

Bucureşti : Expert, 2003 (Lumina Tipo).

608 p. : fig., tab.

Tabla de materii şi în lb. engleză.

Bibliogr. p. 595-599..

ISBN 973-8177-91-X : 43.60 lei..

005:336.71 347.734 336.717

III 53817 152 - MIRCEA, CRISTINA MIRELA.

Finanţe publice : Sinteze teoretice ; Aplicaţii practice şi teste

grilă / Cristina Mirela Mircea, Iulia Andreea Bucur. - Bacău :

Alma Mater, 2011.

152 p.

Bibliogr. p. 149-152..

ISBN 978-606-527-113-5 : 15.48 lei..

336.1(075.8)

III 53697 153 - NICULEASA, MĂDĂLIN IRINEL.

Creanţele şi obligaţiile fiscale / Mădălin Irinel Niculeasa. -

Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2009.

X, 254 p. - (Praxis fiscal / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 231-251.

Index p. 252-254..

ISBN 978-973-115-584-5 : 29.90 lei..

347.952(498)(094.072) 082.1 Praxis

fiscal 336.763.42(498)(094.072) 336.225.64(498)(094.072) 33

6.225.1(498)(094.072)

II 93861 154 - NIŢU, ION.

Creditul bancar : Teme şi aplicaţii / Ion Niţu, Alin Niţu. -

Bucureşti : Expert, 2008.

215 p. : tab.

ISBN 978-973-618-135-1 : 32.70 lei..

336.77(498)(075.8)

1. România.

III 53758 155 - PĂTROI, DRAGOŞ.

Controverse actuale în fiscalitate : Comentarii şi soluţii / Dragoş

Pătroi, Gabriel Biriş. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2011.

XX, 276 p. : fig. - (Praxis fiscal / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 274-276..

ISBN 978-973-115-871-6 : 41.90 lei..

082.1 Praxis fiscal 336.226.322(498)

1. România.

II 93860 156 - PĂTROI, DRAGOŞ.

TVA intracomunitar : Frauda carusel ; Rambursarea TVA /

Dragoş Pătroi, Florin Cuciureanu. - Bucureşti : Editura C.H. Beck,

2009.

X, 148 p. : fig. - (Praxis fiscal / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 147-148..

ISBN 978-873-115-524-1 : 20.00 lei..

082.1 Praxis fiscal 336.226.322(498)(094.072)

1. România.

II 93887 157 - POP, NAPOLEON.

Decizia de politică monetară : Între fascinaţia teoriei şi inefabilul

intuiţiei / Napoleon Pop. - Bucureşti : Expert, 2011.

158 p. : fig., graf.

Page 28: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Bibliogr. p. 156-158..

ISBN 978-973-618-258-7 : 27.25 lei..

338.23:336.74 336.74

III 53751 158 - PREDESCU, IULIANA.

Activitatea bancară între performanţă şi risc / Iuliana

Predescu. - Bucureşti : Expert, 2005 (Lumina Tipo).

210 p. : tab.

Bibliogr. p. 198-208..

ISBN 973-618-052-2 : 23.98 lei..

005:336.71 330.131.7 005.52:005.334 338.23:336.74

1. România.

III 53759 159 - SÎNGEORZAN, DACIANA ELENA.

Taxe şi impozite : Dobânzi şi penalităţi în materie fiscală :

Practică judiciară / Daciana-Elena Sîngeorzan. - Bucureşti :

Editura Hamangiu, 2011.

XVI, 355 p. - (Jurisprudenţă / Ed. Hamangiu).

Index p. 353-355..

ISBN 978-606-522-387-5 : 29.75 lei..

351.713(498)(094.9) 336.221(498)(094.9) 082.1

Jurisprudenţă 336.226(498)(094.9)

1. România.

II 93897 160 - ŞOVA, DAN.

Drept fiscal / Dan Şova. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2011.

XV, 351 p. - (Manuale Beck / Ed. C.H. Beck).

Index p. 349-351..

ISBN 978-973-115-907-2 : 44.90 lei..

336.225.1(075.8) 082.1 Manuale Beck

II 93889 161 - ŢÂŢU, LUCIAN.

Fiscalitate : De la lege la practică / Lucian Ţâţu, Cosmin

Şerbănescu, Delia Cataramă... - Ed. a 7-a, revăzută şi actualizată. -

Bucureşti : C.H. Beck, 2010.

IX, 264, [6] p. : tab. - (Oeconomica / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 263-264..

ISBN 978-973-115-722-1 : 44.89 lei..

336.22(498) 336.225.1(498) 082.1 Oeconomica

1. România.

III 53628 162 - ŢÂŢU, LUCIAN.

Impozite, taxe şi contribuţii : Termene ; Documente ; Proceduri /

Lucian Ţâţu, Mihai Brăgaru, Horaţiu Sasu. - Bucureşti : Editura

C.H. Beck, 2011.

XIV, 272 p. - (Praxis fiscal / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 271-272..

ISBN 978-973-115-718-4 : 36.90 lei..

082.1 Praxis fiscal 336.226(498)(094.072)

1. România.

II 93863 163 - VĂCĂREL, IULIAN.

Bugetul pe programe multianual : Concepţii, reglementări,

rezultate, perspective / Iulian Văcărel. - Bucureşti : Expert, 2002.

182 p. : tab.

ISBN 973-8177-73-1 : 23.98 lei..

336.143 336.744:061.1 UE

III 53760

Page 29: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

338 Situaţie economică. Politică economică. Administrarea şi

gestiunea economică. Producţie. Servicii. Preţuri. Costuri

164 - AGRICULTURA ŞI SPAŢIUL RURAL ROMÂNESC DIN

PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII DURABILE

/ coord. Dinu Gavrilescu. - Bucureşti : Academia Română.

Institutul Naţional de Cercetări Economice, 2006 (Lumina Tipo).

239 p. : fig., tab., anexe.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 973-7885-63-5 ISBN 978-973-7885-63-0 : 24.00 lei..

338.43.02(498) 338.439.5(498) 631(498) 316.334.55(498)

1. România.

III 53670 165 - ALOCAREA ŞI UTILIZAREA FONDURILOR PENTRU

DEZVOLTAREA DURABILĂ A ROMÂNIEI ÎN CONTEXT EUROPEAN ŞI

MONDIAL

/ coord. Mihail Dimitriu. - Bucureşti : Expert : Centrul de

Cercetări Financiare şi Monetare "Victor Slăvescu", 2007.

114 p. : fig., tab.

Antetitlu: Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări

Economice. Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare "Victor

Slăvescu".

Bibliogr. p. 112-113..

ISBN 978-973-159-011-0 ISBN 978-973-618-157-3 : 14.00 lei..

338.1:504.06(498) 504.06(498) 339.97(498)

1. România.

III 53764 166 - ANALIZA INTERDEPENDENŢELOR DINTRE DEZVOLTAREA

DURABILĂ A ROMÂNIEI ŞI A ŢĂRILOR MEMBRE UE ÎN PERIOADA

POSTADERARE

/ coord. Lucian-Liviu Albu. - Bucureşti : Expert, 2007.

202 p. : fig., tab., graf.

Antetitlu: Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări

Economice ; Institutul de Prognoză Economică.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 978-973-159-014-1 ISBN 978-973-618-162-7 : 20.00 lei..

339.923:061.1

UE 338.1:504.06(498) 504.06(498) 336.74:338.23(498)

1. Uniunea Europeană 2. România.

III 53782 167 - CAEN REVIZUIT 2 SI CPSA 2008 : PRODUSE-SERVICII PE CLASE

DE ACTIVITATE

/ coord. ed.: ing. Gheorghe Constantinescu, ing. Lucia Cecilia

Sinigaglia. - Bucureşti : Monitorul Oficial, 2009.

XVIII, 782 p.

Antetitlu: Institutul Naţional de Statististică. Centrul Naţional de

Pregătire în Statistică..

ISBN 978-973-567-690-2 : 55.25 lei..

331.542(498)"2008"(083.44) 330.101.8(498)"2008"(083.44) 33

8.465(498)"2008"(083.44)

1. România.

IV 16075 168 - CALITATEA VIETII SI DEZVOLTAREA DURABILA : POLITICI DE

INTARIRE A COEZIUNII SOCIALE

/ coord. Ioan Mărginean, Iuliana Precupeţu. - Bucureşti : Expert :

Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, 2008.

311 p. : fig., tab., graf.

Antetitlu: Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări

Economice ; Institutul de Economie Mondială.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

Page 30: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

ISBN 978-973-159-042-4 ISBN 978-973-618-184-9 : 30.00 lei..

364(498) 330.59(498) 338.1:504.06(498) 504.06(498) 304.42

(498)

1. România 2. Europa.

III 53776 169 - CHIVU, LUMINIŢA.

Agricultura între restricţiile comerciale globale şi politicile

comunitare / Luminiţa Chivu, Constantin Ciutacu, Valeriu Ioan-

Franc. - Bucureşti : Centrul Român de Economie Comparată şi

Consens : Expert, 2003 (Lumina Tipo).

118 p. : tab.

Bibliogr. p. 113-116..

ISBN 973-618-013-1 : 18.00 lei..

330.101.52(498) 65.011.44(498) 339.923(498):061.1

UE 061.1 UE:339.923(498) 338.43.02(498)

1. România 2. Uniunea Europeană.

III 53766 170 - CIUTACU, CONSTANTIN.

Reformă şi metareformă : Texte selectate, 1990-2000 /

Constantin Ciutacu. - Bucureşti : Expert, 2001 (Lumina Tipo).

236 p. : tab. - (Economia României / Ed. Expert).

ISBN 973-8177-28-6 : 23.98 lei..

082.1 Economia României 338.24.021.8(498)"1990/1998"

1. România.

III 53806 171 - CONSOLIDAREA ECONOMIEI DE PIATA : DIAGNOZE,

PRIORITATI, PERSPECTIVE

/ coord.: dr. Gheorghe Manolescu. - Bucureşti : Expert : Centrul

de Informare şi Documentare Economică, 2001 (Lumina Tipo).

622 p. : tab.

Antetitlu: Academia Română. Institutul de Cercetări Financiare şi

Monetare "Victor Slăvescu".

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 973-8177-32-4 : 25.00 lei..

338.5(498) 338.23:336.74(498) 658.14.011.1(498) 336.02(498)

330.342.146(498)

1. România.

III 53778 172 - CONSTRUCTIA SI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII

SPECIFICE INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII

/ coord. Victor Platon. - Bucureşti : Expert : Institutul Naţional de

Cercetări Economice, 2005.

278 p. : tab.

Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări Economice.

Institutul de Economie Naţională.

Bibliogr. p. 276-278..

ISBN 973-7940-83-0 : 25.00 lei..

334.012.63/.64(498) 338.49(498)

1. România.

III 53770 173 - COŞEA, MIRCEA.

Jurnal în tranziţie / Mircea Coşea ; ed. îngrijită de Valeriu Ioan-

Franc. - Bucureşti : Expert, 1995.

191 p. - (Economia României / Ed. Expert).

ISBN 973-96770-1-0 : 15.26 lei..

338.1 338.2 082.1 Economia României

III 53749 174 - CRISTUREANU, CRISTIANA.

Tranzacţiile internaţionale în economia imaterială / Cristiana

Cristureanu. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2009.

Page 31: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

XIII, 390, [4] p. : fig., tab., anexe.

Bibliogr. p. 387-390..

ISBN 978-973-115-583-8 : 44.89 lei..

338.46(100) 339.56.055

III 53630 175 - DEZVOLTAREA DURABILA A INDUSTRIEI PRELUCRATOARE,

A SECTORULUI ENERGETIC SI A TRANSPORTURILOR DIN ROMANIA

: ANALIZA DIAGNOSTIC

/ coord. Mihai Sorin Muscalu. - Bucureşti : Academia Română.

Institutul Naţional de Cercetări Economice, 2006 (Lumina Tipo).

117 p. : tab., graf.

Bibliogr. p. 109-112.

Tabla de materii şi în lb. engleză..

ISBN 973-7885-59-7 ISBN 978-973-7885-59-3 : 12.00 lei..

338.1 62/69 620.9 656

III 53669 176 - DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN ROMÂNIA : MODELE ŞI SCENARII

PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG

/ coord. Emilian Dobrescu, Lucian Liviu Albu. - Bucureşti :

Expert : Institutul Naţional de Cercetări Economice, 2005 (Lumina

Tipo).

383 p. : fig., tab., graf.

Antetitlu: Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări

Economice ; Institutul de Economie Mondială.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 973-618-069-7 : 40.00 lei..

338.27(498) 504.06(498) 338.1:504.06(498)

1. România.

III 53773 177 - DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI RECICLAREA MATERIALELOR

/ coord. Victor Platon. - Bucureşti : Expert : Institutul Naţional de

Cercetări Economice, 2006 (Lumina Tipo).

260 p. : tab.

Antetitlu: Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări

Economice. Institutul de Economie Agrară.

Bibliogr. p. 256-259..

ISBN 973-618-094-8 ISBN 978-973-618-094-1 : 25.00 lei..

620.28(498) 338.1:504.06(498) 504.06(498) 330.4(498) 658.5

67.3(498)

1. România.

III 53767 178 - DEZVOLTAREA DURABILA SI RESPONSABILITATEA

INSTITUTIONALA

/ coord. Valeriu Ioan-Franc. - Bucureşti : Academia Română.

Institutul Naţional de Cercetări Economice, 2006 (Lumina Tipo).

102 p. : tab.

Bibliogr. p. 97-98.

Tabla de materii şi în lb. engleză..

ISBN 973-7885-57-0 ISBN 978-973-7885-57-9 : 12.00 lei..

338.1 338.465

III 53683 179 - DIMENSIUNEA SOCIALA A DEZVOLTARII DURABILE :

ROMANIA IN CONTEXT EUROPEAN

/ coord. Ioan Mărginean. - Bucureşti : Expert : Institutul de

Cercetare a Calităţii Vieţii, 2007.

111 p. : fig., tab.

Antetitlu: Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări

Economice ; Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 978-973-159-013-4 ISBN 978-973-618-159-7 : 12.00 lei..

Page 32: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

338.1:504.06(498) 504.06(498) 304.42(498)

1. România.

III 53784 180 - DOCHIA, AURELIAN.

Fragmente de criză / Aurelian Dochia. - Bucureşti : Expert,

2010.

262 p. : fig., graf.

ISBN 978-973-618-234-1 : 32.70 lei..

338.124.4(4) 338.2(4) 339.97

1. Europa.

III 53742 181 - DONE, IOAN.

Probleme şi provocări economice ale tranziţiei / Ioan Done. -

Bucureşti : Expert, 2009.

231 p. : tab.

ISBN 978-973-618-202-0 : 27.25 lei..

338.2(498) 330.342.146(498)

1. România.

III 53799 182 - DUCA, GHEORGHE.

Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere (Knowledge

Society) / Gheorghe Duca. - Chişinău : Ştiinţa, 2007.

288 p. : fig., tab. - (Strategia schimbării).

Texte în lb. rusă..

ISBN 978-9975-67-235-1 : 20.00 lei..

338.1:504.06 316.324.8:004.38 082.1 Strategia schimbării

III 53698 183 - DUMITRESCU, LUIGI.

Marketingul şi calitatea serviciilor / Luigi Dumitrescu, Camelia

Apostu. - Bucureşti : Expert, 2009.

393 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 383-392..

ISBN 978-973-618-201-3 : 38.15 lei..

339.138 338.46

III 53654 184 - ECONOMIA CREŞTERII AGROALIMENTARE

/ coord.: Ioan Davidovici, Dinu Gavrilescu. - Bucureşti : Expert,

2002 (Lumina Tipo).

616 p. : tab. - (Economia României / Ed. Expert).

Bibliogr. p. 605-614..

ISBN 973-8177-61-8 : 27.25 lei..

664(498) 082.1 Economia României 338.439.02(498)

1. România.

III 53829 185 - ENERGIA ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ A ROMÂNIEI

/ coord. Virginia Câmpeanu. - Bucureşti : Expert : Institutul de

Economie Mondială, 2007.

235 p. : fig., tab.

Antetitlu: Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări

Economice ; Institutul de Economie Mondială.

Bibliogr. p. 234..

ISBN 978-973-159-002-8 ISBN 978-973-618-150-4 : 24.00 lei..

338.1:504.06(498) 504.06(498) 620.9(498)

1. România.

III 53771 186 - FINGLETON, EAMONN.

In the Jaws of the Dragon : America's Fate in the Coming Era of

Chinese Dominance / Eamonn Fingleton. - New York : Thomas

Dunne Books, 2008.

XII, 356 p.

Page 33: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Index p. 343-355.

În fălcile dragonului : Soarta Americii în era dominaţiei chineze..

ISBN 0-312-56162-8 ISBN 978-0-312-56162-8 : 51.00 lei..

339.9(73:510) 338.27(73) 338.27(510)

1. China 2. Statele Unite ale Americii.

II 93806 187 - L'HISTOIRE DE L'ECONOMIE ROUMAINE : DE L'ORIGINE

JUSQU'A LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE

/ Sous la coordination de N. N. Constantinescu. - Bucureşti :

Expert, 1996 (Sogend Focşani).

272 p. : tab., [5] pl. h.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Istoria economiei româneşti..

ISBN 973-97616-1-5 : 19.62 lei..

338(498)".../1939"

1. România.

III 53753 188 - IMPLICATII ALE POLITICII MONETARE IN SUSTINEREA

CRESTERII ECONOMICE

/ coord.: Elena Pădurean, Napoleon Pop. - Bucureşti : Academia

Română. Institutul Naţional de Cercetări Economice : Expert,

2008.

89 p. : fig.

Bibliogr. p. 85-88..

ISBN 978-973-159-053-0 ISBN 978-973-618-187-0 : 10.00 lei..

338.121(498) 330.85(498) 338.23:336.74(498) 336.74:338.23(

498)

1. România.

III 53641

189 - INTERDEPENDENŢE DINTRE DEZVOLTAREA DURABILĂ A

INDUSTRIEI PRELUCRĂTOARE, ENERGETICII ŞI TRANSPORTULUI

DIN ROMÂNIA ŞI ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE

/ coord. Mihai-Sabin Muscalu. - Bucureşti : Academia Română.

Institutul Naţional de Cercetări Economice : Expert, 2007.

188 p. : tab., graf.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 978-973-159-014-8 ISBN 978-973-618-166-5 : 20.00 lei..

620.9(498) 339.92 UE 62/69(498) 338.121 330.34

1. România 2. Uniunea Europeană.

III 53636 190 - INTERDEPENDENŢE ÎNTRE DEZVOLTAREA DURABILĂ A

AGRICULTURII ŞI A SPAŢIULUI RURAL ROMÂNESC CU ŢĂRILE

MEMBRE ALE UE

/ coord. Dinu Gavrilescu. - Bucureşti : Academia Română.

Institutul de Economie Agrară : Expert, 2007 (Lumina Tipo).

135 p. : fig., tab., graf.

Bibliogr. p. 122-124..

ISBN 978-973-159-001-1 ISBN 978-973-618-149-8 : 14.00 lei..

338.121(498) 338.43.02(498) 339.92 UE

1. România 2. Uniunea Europeană.

III 53632 191 - JACQUES, MARTIN.

When China Rules the World : The End of the Western World

and the Birth of a New Global Order / Martin Jacques. - New York

: The Penguin Press, 2009.

XXVI, 550 p. : fig., tab., graf., h.

Bibliogr. p. 442-468.

Index p. 543-550.

Când China conduce lumea..

ISBN 978-1-59420-185-1 : 90.00 lei..

Page 34: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

338.2(510) 339.9

1. China.

III 53550 192 - JUGĂNARU, IOAN-DĂNUŢ.

Politici şi strategii în turismul mondial / Ion Dănuţ Jugănaru. -

Bucureşti : Expert, 2007.

500 p. : anexe.

Bibliogr. p. 489-499..

ISBN 978-973-618-127-6 : 38.15 lei..

338.1:504.06 504.06:338.1 338.48

III 53798 193 - MARINAŞ, MARIUS.

Convergenţa economică / Marius Marinaş. - Bucureşti : Editura

Economică, 2008.

335 p. : fig., tab. - (Instantia crucis ; 1).

Bibliogr. 313-330..

ISBN 978-973-709-370-7 : 38.25 lei..

061.1 UE 338.121(498) 082.1 Instantia

crucis 339.92(498):061.1 UE

1. România 2. Uniunea Europeană.

III 53536 194 - MIHAI, SORIN.

Modernizarea României şi politica petrolieră : (1886-1948) /

Sorin Mihai. - Bucureşti : Expert, 2008.

133 p. : tab.

Bibliogr. p. 129-132..

ISBN 978-973-618-158-0 : 21.80 lei..

338.2:665.6/.7(498)"1886/1948" 665.6/.7:338.2(498)"1886/1948"

1. România.

III 53655 195 - NEAGU, VASILE.

Turism internaţional : Note de curs / Vasile Neagu, Marian

Busuioc. - Bucureşti : Expert, 2005.

78 p.

Bibliogr. p. 77..

ISBN 973-618-050-6 : 13.08 lei..

338.486(100)(075.8)

III 53815 196 - POP, NAPOLEON.

Despre criză, fără mânie şi cu discernământ : Note pentru

discursuri, prelegeri şi comunicări / Napoleon Pop, Amalia Fugaru,

Valeriu Ioan-Franc. - Bucureşti : Expert, 2010.

276 p.

Bibliogr. p. 271-275..

ISBN 978-973-618-222-8 : 32.70 lei..

338.124.4(498)

1. România.

III 53741 197 - POPESCU, MARIN, ING.

Lecţii ale tranziţiei : Agricultura : 1990-2000 / Marin Popescu. -

Bucureşti : Expert, 2001 (Lumina Tipo).

252 p. : tab. - (Economia României / Ed. Expert).

Bibliogr. p. 238-243.

Tabla de materii şi în lb. engleză şi franceză..

ISBN 973-8177-26-X : 19.62 lei..

338.43.02(498)"1990/2000" 082.1 Economia României

1. România.

III 53750 198 - PUWAK, HILDEGARD.

Page 35: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Economia funcţională de piaţă : Concepte, reglementări,

evoluţii, experienţe / Hildegard Puwak. - Bucureşti : Expert :

Institutul Naţional de Cercetări Economice, 2005 (Lumina Tipo).

278 p. : tab.

Antetitlu: Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări

Economice.

Bibliogr. 268-277..

ISBN 973-618-045-X : 22.00 lei..

339.92 UE 338.121(498) 338.2(498) 330.342.146(498)

1. România.

III 53775 199 - PUWAK, HILDEGARD.

Wirtschaftspolitik : Theorie und Errungenschaft / Hildegard

Puwak. - Bucureşti : Expert, 2006 (Lumina Tipo).

190 p. : fig.

Bibliogr. p. 174-179.

Politici economice..

ISBN 973-618-100-6 ISBN 978-973-618-100-9 : 21.80 lei..

338.2

III 53819 200 - RESTRUCTURING AND TRANSITION OF AGRIFOOD SECTOR

AND RURAL AREAS IN ROMANIA

/ coord: Violeta Şerban, Dinu Gavrilescu, Daniela Giurcă, ... -

Bucureşti : Expert, 2002 (Lumina Tipo).

718 p. : fig., tab. - (Economia României / Ed. Expert).

Restructurarea şi tranziţia sectorului agroalimentar şi a zonelor

rurale din România..

ISBN 973-8177-66-9 : 23.98 lei..

63(498)"1900/2001" 338.43(498)"1900/2001" 338.2:63(498)"19

00/2001" 082.1 Economia României

1. România.

III 53807 201 - RUSU, MARIOARA.

Dezvoltarea rurală în România : Politici şi structuri economice /

Marioara Rusu. - Bucureşti : Expert : Institutul Naţional de

Cercetări Economice, 2005 (Lumina Tipo).

204 p. : fig., tab.

Antetitlu: Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări

Economice. Institutul de Economie Agrară.

Bibliogr. p. 198-203..

ISBN 973-618-076-X : 25.00 lei..

338.26(498) 339.92 UE 338.43.02(498)

1. Uniunea Europeană 2. România.

III 53777 202 - SURSE DE FINANTARE A DEZVOLTARII DURABILE A

ROMANIEI

/ coord. Emil Dinga. - Bucureşti : Academia Română. Institutul

Naţional de Cercetări Economice. Centrul de Cercetări Financiare

şi Monetare "Victor Slăvescu", 2006 (Lumina Tipo).

88 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 80.

Index p. 81-82.

Tabla de materii şi în lb. engleză..

ISBN 973-7885-60-0 ISBN 978-973-7885-60-9 : 9.00 lei..

338.1:504.06 504.06 338.1:336.144 336.144:338.1

III 53671 203 - ŞOAITA, DUMITRU.

Page 36: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Bazele dezvoltării durabile : Curs / Prof. dr. ing. Dumitru Şoaita.

- Târgu Mureş : Universitatea "Petru Maior", 2010.

234 p. : fig., tab.

Antetitlu: Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureş. Ministerul

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Bibliogr. p. 233-234..

16.54 lei..

338.1(075.8) 504.06:338.1(075.8)

III 53710 204 - TRANSFERUL TEHNOLOGIC SI INVESTITIILE - PRIORITATI

ALE DEZVOLTARII DURABILE

/ coord.: Gheorghe Zaman, Valentina Vasile. - Bucureşti :

Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări Economice,

2006 (Lumina Tipo).

120 p. : tab., graf., anexe.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Tabla de materii şi în lb. engleză..

ISBN 973-7885-58-9 ISBN 978-973-7885-58-6 : 14.00 lei..

504.06:338.1 338.1:339.727.22 339.727.22:338.1 001.891:338.

1

III 53685 205 - VĂDUVA, SEBASTIAN.

Antreprenoriatul : Elemente fundamentale globale : Experienţe

ale Statelor Unite ale Americii, Japoniei şi ţărilor din Asia de Est /

Sebastian Văduva. - Bucureşti : Editura Economică, 2004.

302 p.

Bibliogr. p. 265-302..

ISBN 973-590-979-0 : 15.30 lei..

005.8 338.24 351.712

II 93739

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie

mondială. Finanţe internaţionale

206 - AGUILAR, MICHAEL.

Cum să învingi obiecţiile clienţilor / Michael Aguilar ; trad.

Oana Roxana Apetrei. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2010.

XVI, 185 p. - (Afaceri / Ed. C.H.Beck).

Titlul original: Vaincre les ojections des clients. Techniques de

réfutation et reponses aux 50 objections les plus fréquentes.

Bibliogr. p. 183-185..

ISBN 978-973-115-729-0 : 29.90 lei..

658.8.013 082.1 Afaceri 339.138

II 93878 207 - ANGHEL, ION E., EC.

Investiţiile străine directe în România / Ion E. Anghel ; cu o

pref. de acad. Aurel Iancu. - Bucureşti : Expert, 2002 (Lumina

Tipo).

272 p. : fig., tab., anexe.

Bibliogr. p. 258-266.

Tabla de materii şi în lb. engleză..

ISBN 973-8177-62-6 : 19.62 lei..

339.727.22(498)

1. România.

III 53748 208 - BIRTALAN, ÁKOS.

Reconsiderarea pieţelor din Europa Centrală şi de Est /

Birtalan Akos. - Bucureşti : Expert, 2001 (Lumina Tipo).

175 p. : tab. - (Economia României / Ed. Expert).

Bibliogr. p. 169-172..

Page 37: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

ISBN 973-8177-27-8 : 21.80 lei..

339.542(4-11)(075.8) 082.1 Economia României 339.542(4-

191.2)(075.8) 339.92(498)(075.8)

1. Europa Centrală şi de Est 2. România.

III 53804 209 - CATANĂ, AIDA.

Repere jurisprudenţiale ale Uniunii Europene relevante

pentru accesarea şi utilizarea fondurilor europene / Aida

Catană, Violeta Ştefănescu. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2011.

XVIII, 283 p. : fig. - (Jurisprudenţă / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 279-283.

Index p. 277-278..

ISBN 978-973-115-860-0 : 44.90 lei..

082.1 Jurisprudenţă 339.923:061.1 UE 061.1:339.923

UE 347.99 341.645.5(4) 341.217 UE

1. Uniunea Europeană 2. Curtea Europeană de justiţie.

II 93881 210 - CERCHEZ, OCTAVIA.

Politica vamală : Componentă a politicii comerciale externe a

României / Octavia Cerchez. - Bucureşti : Expert, 2003 (Lumina

Tipo).

349, [3] p. : anexe.

Bibliogr. p. 343-349..

ISBN 973-8177-92-8 : 23.98 lei..

339.543(498) 339.56.055

III 53664 211 - CHIVU, LUMINIŢA.

Competitivitatea în agricultură : Analize şi comparaţii europene

/ Luminiţa Chivu. - Bucureşti : Expert : Centrul Român de

Economie Comparată şi Consens, 2002.

272 p. : fig., tab., graf.

Academia Română. Centrul Român de Economie Comparată şi

Consens.

Tabla de materii şi în lb. engleză.

Bibliogr. p. 269-272..

ISBN 973-8177-81-2 : 18.00 lei..

65.011.44(498) 338.43(498) 339.97(498) 339.923:061.1

UE 061.1 UE:339.923

1. România 2. Uniunea Europeană.

III 53769 212 - COSMOVICI, PAUL MIRCEA.

L'Union Européenne dans le labyrinthe de l'avenir : Problèmes

fondamentaux / Paul Mircea Cosmovici. - Bucureşti : Academia

Română. Centrul Român de Economie Comparată şi Consens :

Expert, 2003 (Lumina Tipo).

72 p.

Uniunea Europeană în labirintul viitorului : Probleme

fundamentale..

ISBN 973-618-003-4 : 12.00 lei..

061.1 UE 339.923:061.1 UE 341.217 U.E.

1. Uniunea Europeană.

III 53653 213 - COSTEA, CARMEN-EUGENIA.

Afaceri comerciale : Abordări moderne / Carmen Costea , ref. şt.:

prof. univ. dr. Constantin A. Bob. prof. univ. dr. Costea Munteanu,

prof. univ. dr.Gheorghe Pistol. - Bucureşti : All Beck, 2005.

X, 244 p.

Rezumat în lb. franceză şi engleză..

ISBN 973-655-694-8 : 6.00 lei..

347.72(498) 339.138(498) 658.8(498)

Page 38: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

1. România.

II 93866 214 - DĂIANU, DANIEL.

Lupta cu criza financiară : Eforturile unui membru român al PE

= Combating the Financiar Crisis : A Romanian MEPs Struggle /

Daniel Dăianu. - Bucureşti : Rosetti Educational, 2009.

334 p. : fig., graf.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 978-973-7881-52-6 : 24.65 lei..

339.747(4)

1. Europa.

II 93784 215 - DIMENSIUNEA GLOBALĂ A DEZVOLTĂRII DURABILE

/ coord.: Virginia Câmpeanu. - Bucureşti : Academia Română.

Institutul Naţional de Cercetări Economice, 2006 (Lumina Tipo).

340 p. : fig., tab., graf., anexe.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Tabla de materii şi în lb. engleză..

ISBN 973-7885-53-8 ISBN 978-973-7885-53-1 : 28.00 lei..

338.1(4) 339.97

1. România 2. Uniunea Europeană.

III 53686 216 - DINGA, EMIL.

Ein Verfahren für das Leistungsaudit Bezüglich dem

Harmonisierungszustand Rumäniens mit dem

Gemeinschaftlichen Besitzstand in dem Bereich der

Finanzkontrolle / prof. univ. dr. Emil Dinga, dr. Napoleon Pop,

dr. Mihail Dimitriu. - Bukarest : Expert, 2006.

198 p. : tab.

Procedura de audit în domeniul controlului financiar..

ISBN 973-618-098-0 ISBN 978-973-618-098-9 : 21.80 lei..

336.225.673(498) 657.6(498):339.92 U.E. 339.923:061.1

UE 341.217 U.E. 341.241.6:061.1 U.E.

1. Uniunea Europeană 2. România.

III 53837 217 - DINGA, EMIL.

A Procedure for Performance Audit Concerning the State of

Romania Harmonization with the Acquis Communautaire in

the Field of Financial Control / prof. dr. Emil Dinga, dr.

Napoleon Pop, dr. Mihail Dimitriu. - Bucureşti : Expert, 2006.

177 p. : tab.

Antetitlu: Romanian Academy ; National Institute for Economic

Research. "Victor Slăvescu" Centre for Financial and Monetary

Research.

Procedura de audit de performanţă privind armonizarea României

cu acquis-ul comunitar în domeniul controlului financiar..

ISBN 973-618-097-2 ISBN 978-973-618-097-2 : 21.80 lei..

336.225.673(498) 657.6(498):339.92 U.E. 339.923:061.1

UE 341.217 U.E. 341.241.6:061.1 U.E.

1. Uniunea Europeană 2. România.

III 53757 218 - DOBRE, ADRIAN.

Politica comercială comună a Uniunii Europene / Adrian

Dobre. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010.

293, [5] p. - (Universul Juridic. Monografii).

Bibliogr. p. 271-290..

ISBN 978-973-127-267-2 : 21.25 lei..

339.5(4) UE 339.97(4) UE 082.1 Universul Juridic. Monografii

1. Uniunea Europeană.

II 93853

Page 39: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

219 - DOMOKOS, ERNÖ.

Paşi către integrarea Europeană / Domokos Ernö, Katona

Levente. - Bucureşti : Expert, 2002 (Lumina Tipo).

141, [3] p. : tab., h.

Bibliogr. p. 141..

ISBN 973-8177-60-X : 13.08 lei..

339.92 UE 339.924

1. Uniunea Europeană.

II 93943 220 - DRAGOMIR, CAMELIA.

Afaceri economice internaţionale : Probleme, provocări şi

perspectice / Camelia Dragomir. - Bucureşti : Expert, 2004

(Lumina Tipo).

200 p. : tab.

Bibliogr. p. 196-199..

ISBN 973-618-026-3 : 16.35 lei..

330.342.146(498) 339.138(498) 658.8(498) 339.9(498) 339.5

(498)

1. România.

II 94007 221 - DRUICĂ, ELENA.

Risc şi afaceri / Elena Druică. - Bucureşti : Editura C.H. Beck,

2006.

140, [6] p. : fig., tab. - (Oeconomica / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 133-135..

ISBN 973-655-992-0 ISBN 978-973-655-992-1 : 15.90 lei..

330.131.7 339.138 082.1 Oeconomica

III 53625 222 - EVALUĂRI ALE GRADULUI DE PREGĂTIRE A FIRMELOR

ROMÂNEŞTI ÎN VEDEREA INTEGRĂRII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

/ coord. Florin-Marius Pavelescu. - Bucureşti : Expert : Editura

Centrului de Informare şi Documentare Economică, 2008 (Lumina

Tipo).

192 p. : fig., tab.

Antetitlu: Academia Română. Institutul de Cercetări Economice.

Institutul de Economie Naţională.

Bibliogr. p. 188-191..

ISBN 978-973-159-000-4 ISBN 978-973-618-146-7 : 22.00 lei..

339.923:061.1 UE 341.241.6:061.1

U.E. 330.35(498) 330.43(498)

1. Uniunea Europeană 2. România.

III 53765 223 - EVOLUTII STRUCTURALE ALE EXPORTULUI IN ROMANIA :

MODEL DE PROGNOZA A EXPORTULUI SI IMPORTULUI PE RAMURI

CAEN

/ coord.: Gheorghe Zaman, Valentina Vasile. - Bucureşti : Expert,

2004.

319 p. : fig., tab.

[Antetitlu]: Academia Română. Institutul de Economie Naţională.

Institutul Naţional de Cercetări Economice.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 973-618-063-8 : 25.00 lei..

339.5(498) 65.012.23(498) 339.137(498) 351.84(498)

1. România.

III 53647 224 - GHIŞA, VASILE V.

Relaţiile economice româno-ruse : experienţe şi oportunităţi /

Vasile V. Ghişa, Ştefan Răgălie, Ion Stoian. - Bucureşti :

Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări Economice :

Expert, 2005 (Lumina Tipo).

Page 40: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

260 p. : h., tab. - (Economia României / Ed. Expert).

Bibliogr. p. 257-258..

ISBN 973-618-053-0 : 22.00 lei..

339.9(498:47)"19/20" 327(498:47) 082.1 Economia României

1. România 2. Rusia.

III 53682 225 - GHIŢĂ, RALUCA.

Globalizarea firmei / Raluca Ghiţă. - Bucureşti : Editura

Economică, 2006.

352 p.

Bibliogr. p. 347-352..

ISBN 973-709-142-6 ISBN 978-973-709-142-0 : 28.90 lei..

339.922 339.97 316.32

II 93736 226 - IAMANDI, IRINA-EUGENIA.

Etică şi responsabilitate socială corporativă în afacerile

internaţionale / Irina-Eugenia Iamandi, Radu Filip. - Bucureşti :

Editura Economică, 2008.

351 p. : tab., h., anexe.

Bibliogr. p. 342-351..

ISBN 978-973-709-381-3 : 34.00 lei..

174.4 339.138 339.56.055 316 366.1 334.7 658.8 005.35

III 53491 227 - IANCU, AUREL.

Liberalization, Integration and the Industrial System / Aurel

Iancu. - Bucureşti : Academia Română. Centrul Român de

Economie Comparată şi Consens : Expert, 2002 (Lumina Tipo).

166 p. : tab.

Bibliogr. p. 157-165.

Liberalizare, integrare şi sistemul industrial..

ISBN 973-8177-84-7 : 18.00 lei..

338.2(498) 338.45(498) 339.923(498):061.1 UE 061.1

UE:339.923(498)

1. România 2. Uniunea Europeană.

III 53644 228 - IANCU, AUREL.

Transition, Integration and Convergence : The Case of

Romania / Aurel Iancu. - Bucureşti : Academia Română. Institutul

Naţional de Cercetări Economice "Costin Kiriţescu" : Expert,

2010.

271 p. : fig., tab., graf.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Index p. 266-270.

Tranziţie, integrare şi convergenţă : Cazul României..

ISBN 978-973-159-085-1 ISBN 978-973-618-221-1 : 28.00 lei..

32(498) 338.2(498) 339.92

1. România 2. Uniunea Europeană.

III 53687 229 - IMPACTUL POLITICILOR ECONOMICE ASUPRA BALANTEI DE

PLATI

/ coord. Elena Pelinescu. - Bucureşti : Academia Română.

Institutul Naţional de Cercetări Economice : Expert, 2008.

222 p. : fig., tab.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Rezumat şi tabla de materii şi în lb. engleză..

ISBN 978-973-618-178-8 : 22.00 lei..

339.72.053(498) 338.23:336.74(498)

1. România.

III 53640

Page 41: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

230 - INTEGRAREA FINANCIARĂ ŞI MONETARĂ A ROMÂNIEI ÎN

UNIUNEA EUROPEANĂ

/ coord. Napoleon Pop. - Bucureşti : Expert : Editura Centrului de

Informare şi Documentare Economică, 2007 (Lumina Tipo).

159 p. : tab.

Antetitlu: Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări

Economice. Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare "Victor

Slăvescu".

Rezumat în lb. engleză..

ISBN 978-973-618-133-7 ISBN 978-973-7885-81-4 : 20.00 lei..

339.97(498) 339.923:061.1 UE 061.1:339.923

UE 336.74(498) 341.217 U.E.

1. România 2. Uniunea Europeană.

III 53651 231 - ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII ŞI COMUNITĂŢILE

RURALE ÎN PROCESELE DE DEZVOLTARE DURABILĂ

/ coord. Ion Glodeanu. - Bucureşti : Academia Română. Institutul

Naţional de Cercetări Economice : Expert, 2007.

179 p. : fig., tab., graf., anexe.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 978-973-159-010-3 ISBN 978-973-618-155-9 : 18.00 lei..

334.012.63/.64(498) 338.121(498) 339.923:061.1

UE 061.1:339.923 UE 338.43.02(498)

1. România 2. Uniunea Europeană.

III 53637 232 - LUCA, LIVIU.

Globalizarea, petrolul şi securitatea energetică a României /

Liviu Luca. - Bucureşti : Expert, 2008.

215 p. : tab.

Bibliogr. p. 207-214..

ISBN 978-973-618-153-5 : 27.25 lei..

339.922 620.9(498) 339.97

1. Uniunea Europeană 2. România.

III 53744 233 - LUCA, LIVIU.

Puterea petrolieră a României : (1886-2007) / Liviu Luca, Sorin

Mihai. - Bucureşti : Expert, 2008.

263 p. : tab.

Bibliogr. p. 253-262..

ISBN 978-973-618-156-6 : 27.25 lei..

339.92 UE 665.6/.7(498)(091) 665.71(498)(091)

1. România.

III 53802 234 - MAN, MIHAI-LIVIU.

Marketing internaţional / Mihai-Liviu Man. - Reşiţa : Eftimie

Murgu, 2010.

284 p. - (Orizonturi economice).

Bibliogr. p. 281-284..

ISBN 978-973-1906-87-4 : 31.40 lei..

339.138(075.8) 658.8(075.8) 082.1 Orizonturi economice

III 53731 235 - OBREJA, CRISTIAN.

Protejarea şi promovarea intereselor firmei prin intelligence /

Cristian Obreja, Costache Rusu. - Bucureşti : Expert, 2009.

186 p. : fig.

Bibliogr. p. 176-185..

ISBN 978-973-618-188-7 : 27.25 lei..

005(498) 658.8(498) 339.137(498)

1. România.

III 53801

Page 42: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

236 - OLTEANU, DAN.

Progres tehnologic, competitivitate şi specializare / Dan

Olteanu. - Bucureşti : Expert, 2007 (Lumina Tipo).

317 p. : fig., tab., graf., anexe.

Bibliogr. p. 298-315..

ISBN 978-973-618-145-0 ISBN 978-973-7885-99-9 : 22.00 lei..

330.341.1(4) 339.9:62(4)

1. Europa.

III 53678 237 - PROMOVAREA CERCETARII STIINTIFICE

INTERDISCIPLINARE IN AFACERI PUBLICE SI PRIVATE :

ACCESAREA PROGRAMELOR DE CERCETARE PC-7

/ coord.:Adriana Grigorescu, Marioara Iordan. - Bucureşti :

Expert, 2007.

422 p. : fig., tab.

Antetitlu: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Admistrative.

Institutul de Prognoză Economică.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Lucrări şi în lb. eng..

ISBN 978-973-618-140-5 : 32.70 lei..

001.891(498.1)(063) 001.2(498.1)(063) 339.138(498.1)(063) 3

39.923:061.1 UE 658.8(498.1)(063)

1. Uniunea Europeană 2. România.

III 53800 238 - PUWAK, HILDEGARD.

Romania in the Enlarged European Union / Hildegard Puwak. -

Bucureşti : Romanian Academy : The Expert Publishing House, [s.

a.].

176 p.

Texte în lb. germană şi franceză.

România în contextul lărgirii Uniunii Europene..

ISBN 973-618-035-2 : 20.00 lei..

339.92(498)

1. România 2. Uniunea Europeană.

III 53675 239 - RACHMAN, GIDEON.

Zero-sum Future : American Power in an Age of Anxiety /

Gideon Rachman. - New York ; London ; Toronto : Simon &

Schuster, 2011.

X, 341 p.

Index p. 325-340.

Viitorul sumei zero : Puterea americană într-o epocă a anxietăţii..

ISBN 978-1-4391-7661-0 : 90.00 lei..

339.9"19/20" 327"19/20"

1. Statele Unite ale Americii.

III 53840 240 - ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII ŞI INTEGRĂRII

EUROPENE : EVOLUŢII, TENDINŢE, STRATEGII

/ coord.: Constantin Ciupagea, Marcel Moldoveanu. - Bucureşti :

Expert, 2007 (Lumina Tipo).

292 p. : tab., graf.

Bibliogr. p. 282-290..

ISBN 978-973-159-003-5 ISBN 978-973-618-147-4 : 30.00 lei..

339.92(498):061.1 UE 338.121(498)

1. România 2. Uniunea Europeană.

III 53681 241 - ROMÂNIA ŞI REPUBLICA MOLDOVA : POTENŢIALUL

COMPETITIV AL ECONOMIILOR NAŢIONALE. POSIBILITĂŢI DE

VALORIFICARE PE PIAŢA INTERNĂ, EUROPEANĂ ŞI MONDIALĂ

Page 43: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

/ Editori coord.: Nicolae Belli, Valeriu Ioan-Franc. - Bucureşti :

Academia Română. Centrul de Informare şi Documentare

Economică : Expert, 2004.

Vol.

Antetitlu: Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări

Economice; Academia de Studii Economice din Republica

Moldova..

Vol. 1. - XII, 612 p. : fig., tab., graf., anexe. - Bibliogr. la sf.

capitolelor. - Texte în lb. engleză. - ISBN 973-618-028-X : 25.00

lei.

Vol. 2. - X, p. 613-1310 : fig., tab., graf. - Bibliogr. la sf.

capitolelor. - Texte în lb. engleză. - ISBN 973-618-029-8 : 25.00

lei.

338.2(498+478)(063) 339.92(498+478)(063)

1. România 2. Moldova, republica.

III 53672 242 - ROMÂNIA ŞI REPUBLICA MOLDOVA : UN DECENIU DE

COLABORARE ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ECONOMICĂ

/ Culegere de texte alcătuită de prof. univ. dr. Nicolae Belli. -

Bucureşti : Academia Română. Centrul de Informare şi

Documentare Economică, 2001 (Lumina Tipo).

520 p. : tab., graf., anexe.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 973-8177-31-6 : 26.00 lei..

001.891(498:478)(063) 339.92(498:478)(063)

1. România 2. Moldova, republica.

III 53677 243 - VANCEA, DIANE.

Plăţi şi finanţări în operaţiunile de comerţ exterior : Caiet de

seminar / Diane Vancea, Cristina Chiru, Irina Mădăras. - Bucureşti

: Expert, 2003 (Lumina Tipo).

136 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 135-136..

ISBN 973-8177-93-6 : 11.99 lei..

339.72(075.8)

III 53666 244 - VANCEA, DIANE.

Plăţi şi finanţări în operaţiunile de comerţ exterior / Diane

Vancea. - Bucureşti : Expert, 2003 (Lumina Tipo).

200 p. : tab.

Bibliogr. p. 197-198..

ISBN 973-8177-86-3 : 11.99 lei..

339.726(075.8) 339.73(075.8)

III 53665 245 - YERGIN, DANIEL.

The Quest : Energy, Security, and the Remaking of the Modern

World / Daniel Yergin. - New York : The Penguin Press, 2011.

X, 804 p. : h., [16] f. il.

Bibliogr. p. 758-773.

Index p. 774-804.

Căutări : Energie, securitate şi refacerea lumii moderne..

ISBN 978-1-59420-283-4 : 95.00 lei..

620.9(100) 339.9

III 53839 246 - ZAKARIA, FAREED.

The Post-American World : Release 2.0 / Fareed Zakaria. - New

York ; London : W. W. Norton & Co., 2011.

XIV, 314 p.

Page 44: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Index p. 299-314.

Lumea postamericană..

ISBN 978-0-393-08180-0 : 81.00 lei..

339.9"20" 327(73)"20"

1. Statele Unite ale Americii.

III 53549

34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă

247 - COLOMBI CIACCHI, AURELIA.

Garanţiile personale oferite de persoane fizice : Studiu de drept

comparat / Aurelia Colombi Ciacchi ; ed. îngrijită de dr. Florin

Ciutacu ; trad. de Roxana Maria Luca. - Slatina : Themis Cart,

2009 (Abagar, Bulgaria).

96 p.

ISBN 978-973-1708-89-8 : 8.50 lei..

347.768.05

I 22727 248 - COSTACHI, GHEORGHE.

Probleme ale edificării statului de drept în Republica Moldova

/ Gheorghi Costachi, Anatol Bantuş, Victor Balmuş... ; Sub

redacţia ştiinţifică a lui Alexandru Roşca. - Chişinău : [s. n.], 2006.

Vol.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Secţia Stat şi Drept a

Institutului de Filozofie, Sociologie şi Drept..

ISBN 978-9975-78-014-8..

Vol. 2. - 480 p. - Bibliogr. la sf. capitolelor. - Texte în lb. rusă. -

25.00 lei..

340.131 342(478)

1. Moldova, republica.

III 53706 249 - DELEANU, ION.

Prolegomene juridice : Studii şi articole / prof. univ. dr. Ion

Deleanu. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010.

637 p. - (Studii juridice / Ed. Universul Juridic).

ISBN 978-973-127-447-8 : 41.65 lei..

082.1 Studii Juridice 34

III 53485 250 - DOJANĂ, IONUŢ.

Dreptul subiectiv / Dr. Ionuţ Dojană. - Bucureşti : Universul

Juridic, 2010.

217, [5] p. - (Universul Juridic. Monografii).

Bibliogr. p. 203-213.

Rezumat în lb. franceză şi engleză..

ISBN 978-973-127-381-5 : 15.30 lei..

340.12 342.7(094.072) 082.1 Universul Juridic. Monografii

II 93761 251 - L'ÉTAT EN FRANCE ET EN ROUMANIE AUX XIX-E ET XX-E

SIÈCLES : ACTES DU COLLOQUE ORGANISÉ AU NEW EUROPE

COLLEGE - INSTITUT D'ÉTUDES AVANCÉES, LES 26-27 FÉVRIER 2010

/ sous la direction de Silvia Marton, Anca Oroveanu et Florin

Ţurcanu. - Bucureşti : New Europe College, 2011.

408 p.

Statul în Franţa şi România în secolele al XIX-lea şi al XX-lea :

[Colocviu]..

ISBN 978-973-88304-4-8 : 15.00 lei..

342.2(44+498)(091)(063) 321(44+498)(091)(063)

1. România 2. Franţa.

II 93771 252 - FENEŞAN, RALUCA.

Page 45: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Dicţionar juridic, economic şi de afaceri / Raluca Feneşan. -

Bucureşti : Editura Hamangiu, 2010.

2 vol.

ISBN 978-606-522-336-3..

Vol. 1 : Francez-român. - X, 577 p. - Bibliogr. p. 575-577. - ISBN

978-606-522-337-0 : 55.25 lei.

Vol. 2 : Român-francez. - X, 741 p. - Bibliogr. p. 739-741. - ISBN

978-606-522-338-7 : 63.75 lei.

34(038)=133.1=135.1 338(038)=133.1=135.1 339.138(038)=13

3.1=135.1

II 93894 253 - HANGA, VLADIMIR.

Dicţionar juridic român-englez, englez-român / prof. univ. dr.

doc. Hanga Vladimir, conf. univ. dr. Calciu Rodica. - Ed. a 5-a,

rev. şi adaug. - Bucureşti : Lumina Lex, 2009 (Lumina Tipo).

428 p.

Bibliogr. p. 5..

ISBN 978-973-758-177-8 : 42.50 lei..

34(038)=111=135.1 34(038)=135.1=111

II 93779 254 - POP, LIA.

Pentru Parlamentul European / Lia Pop. - Oradea : Editura

Universităţii din Oradea, 2007.

288 p. : tab., fig. color, anexe.

Bibliogr. p. 267-278.

Rezumat în lb. engleză..

ISBN 978-973-759-420-4 : 6.00 lei..

341.217(4) UE(091)

1. Parlamentul European (Strasbourg).

III 53607

255 - RĂDUCAN, GABRIELA.

Teste grilă pentru concursuri şi examene : Licenţă, admitere în

magistratură, promovare în funcţii de execuţie, admitere şi

definitivat în avocatură / conf. univ. dr. Gabriela Răducan,

procuror Marian Truşcă, procuror Marius Voineag, ... - Ed. a 2-a,

rev. şi adăugită. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2011.

VI, 387 p. - (Carte universitară / Ed. Hamangiu).

ISBN 978-606-522-506-0 : 38.25 lei..

343(079.1) 082.1 Carte universitară 347(079.1)

1. România.

III 53615 256 - SUBIECTE PREGATITOARE PENTRU EXAMENE

. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010.

570, [4] p.

Antetitlu: Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea

Avocaţilor..

ISBN 978-973-127-372-3 : 50.15 lei..

349.965(498)(079.1) 34(498)(079.1)

1. România.

III 53518 257 - VERDEŞ, EUGENIA-CARMEN.

Răspunderea juridică : Relaţia dintre răspunderea civilă

delictuală şi răspunderea penală / Eugenia Carmen Verdeş. -

Bucureşti : Universul Juridic, 2011.

510 p. - (Universul Juridic. Monografii).

Bibliogr. p. 476-501..

ISBN 978-973-127-470-6 : 33.15 lei..

347.5(498)(043) 343.222(498)(043) 082.1 Universul Juridic.

Monografii

1. România.

Page 46: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

II 93735

341 Drept internaţional

258 - BARBĂ, LUDMILA.

Uniunea Europeană : Istorie, instituţii, politici : Republica

Moldova în noua arhitectură europeană / Ludmila Barbă, Valeriu

Gheorghiu, Alina Felea... ; coord. şt.: Lilia Zabolotnaia. - Chişinău

: [s. n.], 2007.

184 p. : tab.

Antetitlu: Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de

Ştiinţe a Moldovei.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 978-9975-70-364-2 : 16.00 lei..

341.217(4) UE 341:061.1 UE 339.92(478)

1. Uniunea Europeană 2. Moldova, republica.

III 53694 259 - COBUZ-BĂGNARU, ALINA MIOARA.

Arbitrajul ad-hoc conform regulilor Comisiei Naţiunilor Unite

pentru Dreptul Comercial Internaţional / Alina Mioara Cobuz-

Băgnaru. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010.

544, [4] p. - (Universul Juridic. Monografii).

Bibliogr. p. 533-535..

ISBN 978-973-127-336-5 : 37.41 lei..

341.63(094.072) 347.918(094.072) 347.769(100)(094.072) 082

.1 Universul Juridic. Monografii

1. O.N.U..

II 93759 260 - DINCĂ, RĂZVAN.

Protecţia secretului comercial în dreptul privat / Răzvan Dincă

; pref. de prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan. - Bucureşti : Universul

Juridic, 2009.

661 p. - (Biblioteca de drept privat / Ed. Universul juridic ; 10).

Bibliogr. p. 587-635.

Index p. 636-645..

ISBN 978-973-127-166-8 : 52.70 lei..

341.9 347.775 082.1 Biblioteca de drept privat

II 93815 261 - NEDELEA, ZÎNA.

Garanţia bancară la cerere / Zîna Nedelea. - Bucureşti : Editura

C.H. Beck, 2010.

X, 347 p. - (Praxis / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 325-347..

ISBN 978-973-115-786-3 : 44.90 lei..

336.717(4) 341.9(4) 347.768(4) 347.734(4) 082.1 Praxis

1. Europa.

II 93883 262 - ROŞU, ANGELICA.

Medierea : Mijloc alternativ de soluţionare a litigiilor comerciale

internaţionale : Medierea în România / Angelica Roşu. - Bucureşti

: Universul Juridic, 2010.

472, [4] p. - (Universul Juridic. Monografii).

Bibliogr. p. 449-466..

ISBN 978-973-127-259-7 : 33.15 lei..

341.63(094.072) 347.769(100)(094.072) 347.98(498)(094.072)

347.918(498)(094.072) 082.1 Universul Juridic. Monografii

1. România.

II 93854

Page 47: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

263 - ŞAGUNA-DROSU, DAN.

Fondurile structurale ale Uniunii Europene / Dan Drosu

Şaguna, Raluca Găinuşă Nicolae. - Bucureşti : Universul Juridic,

2011.

234, [4] p. : anexe - (Universul Juridic. Curs universitar).

Bibliogr. p. 231-234..

ISBN 978-973-127-541-3 : 21.25 lei..

341.217(4) UE(075.8) 339.726(4) UE(075.8) 082.1 Universul

Juridic. Curs universitar

1. Uniunea Europeană.

III 53611 264 - TESCAŞIU, BIANCA.

Instituţii europene : Schimbări şi adaptări din perspectiva

extinderii UE / Bianca Tescaşiu. - Bucureşti : Editura C.H. Beck,

2009.

VIII, 124 p. : tab. - (Oeconomica / Ed. C.H. Beck).

ISBN 978-973-115-554-8 : 19.90 lei..

082.1 Oeconomica 339.92 UE 341.217(4)UE

1. Uniunea Europeană.

III 53612 265 - VĂTĂMAN, DAN.

Organizaţii europene şi euroatlantice / Dan Vătăman. -

Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2009.

XXIV, 678 p. : anexe - (Drept european / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 669-678..

ISBN 978-973-115-523-4 : 48.90 lei..

341.1(075.8) 327.51(075.8) 082.1 Drept european

II 93929

342 Drept public, constituţional şi administrativ

266 - COJOCARU, GHEORGHE E.

Sfatul ţării : Itinerar / Gheorghe E. Cojocaru. - Chişinău : Civitas,

1998.

176 p. : anexe - (Colecţia istorică Civitas).

Index p. 173-175..

ISBN 9975-936-20-2 : 3.00 lei..

342.53(478)"1917/1918" 94(478)"1917/1918" 082.1 Colecţia

istorică Civitas

1. Moldova, republica.

II 93992 267 - DRĂGHICI, SONIA.

Efectele dreptului la respectul vieţii private şi al demnităţii

asupra dreptului civil / Sonia Drăghici. - Bucureşti : Universul

Juridic, 2011.

140 p. - (Universul Juridic. Monografii).

Bibliogr. p. 125-135..

ISBN 978-973-127-505-5 : 10.20 lei..

342.721(498)(094.072) 082.1 Universul Juridic. Monografii

II 93728 268 - NEDELCU, IULIAN M.

Drept administrativ / Iulian M. Nedelcu, Alina Livia Nicu. -

Craiova : Themis, 2002.

493 p.

Bibliogr. p. 482-488.

Lucrarea are în vedere legislaţia în vigoare la 1 septembrie 2001..

ISBN 973-8273-07-2 : 20.00 lei 100000.00 lei..

342.9 091.5 342.9(498)(094.072)

1. România.

III 43707; 34 N35

Page 48: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

269 - REALIZAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE A GUVERNULUI

PE ANII 2005-2009 : "MODERNIZAREA ŢĂRII - BUNĂSTAREA

POPORULUI" (ANUL 2007)

. - Chişinău : [s. n.], 2008.

214 p. : tab., graf.

Antetitlu: Guvernul Republicii Moldova.

Ediţie bilingvă româno-rusă..

10.00 lei..

342.51(478)"2005/2009"

1. Moldova, republica.

II 93982

343/344 Drept penal. Drept penal special. Drept penal militar

270 - SCHMUTZER, RUDOLF.

Înşelăciunea : Înşelăciunea; Înşelăciunea cu cecuri şi bilete la

ordin; Înşelăciunea în convenţii / Rudolf Schmutzer, Ivăşchescu

Viorel. - Bucureşti : Editura Moroşan, 2011.

297 p.

ISBN 978-606-8033-41-9 : 18.70 lei..

343.721(498)(094.9)

1. România.

II 93814

347 Drept civil. Drept privat. Drept familial, comercial,

financiar, maritim, intelectual

271 - ANGHEL, DOINA.

Contractul de vânzare : Practică judiciară şi reglementarea din

Noul Cod civil / Doina Anghel, Lizeta Harabagiu. - Bucureşti :

Editura Hamangiu, 2011.

XXI, 567 p. - (Jurisprudenţă / Ed. Hamangiu).

Index p. 565-567..

ISBN 978-606-522-475-9 : 36.55 lei..

347.75/.76(498)(094.072) 347.451(498)(094.072) 082.1

Jurisprudenţă

1. România.

II 93902 272 - ATANASIU, ANA GABRIELA.

Noul Cod civil : Note ; Corelaţii ; Explicaţii / Ana Gabriela

Atanasiu, Alexandru Paul Dimitriu, Adriana Florentina Dobre, ... -

Bucureşti : C.H. Beck, 2011.

XXIII, 1031 p. - (Instrumente juridice / Ed. C.H. Beck).

Index p. 947-955.

Bibliogr. p. 957..

ISBN 978-973-115-945-4 : 159.00 lei..

082.1 Instrumente juridice 347(498)(094.072)

1. România.

II 93849 273 - BANU, ADRIAN-SILVIU.

Contractul de mandat : Analiză teoretică şi practică / Dr.

Adrian-Silviu Banu. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.

278, [4] p. - (Universul Juridic. Monografii).

Bibliogr. p. 261-274..

ISBN 978-973-127-208-5 : 21.25 lei..

347.462(498)(094.072) 082.1 Universul Juridic. Monografii

1. România.

II 93857

Page 49: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

274 - BANU, ADRIANA LAURA.

Pasivul succesoral / Adriana Laura Banu. - Bucureşti : Universul

Juridic, 2011.

395 p. - (Universul Juridic. Monografii).

Bibliogr. p. 357-383..

ISBN 978-973-127-503-1 : 24.65 lei..

347.65/.68(498)(094.072) 082.1 Universul Juridic. Monografii

1. România.

II 93731 275 - BENE, FLORIN GHEORGHE.

Cod de bune practici în colectarea creanţelor fiscale / Florin

Gheorghe Bene. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2011.

XII, 460 p. - (Praxis fiscal / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 441-454..

ISBN 978-973-115-894-5 : 44.90 lei..

336.225.64(498) 347.952(498) 082.1 Praxis

fiscal 336.226(498)

II 93888 276 - BLEOANCĂ, ALEXANDRU.

Contractul în formă electronică : Teză de doctorat / Alexandru

Bleoancă ; coord. de prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan. - Bucureşti :

Editura Hamangiu, 2010.

XIV, 228 p. - (Monografie / Ed. Hamangiu).

Bibliogr. p. 219-224.

Index p. 225-228..

ISBN 978-606-522-306-6 : 28.05 lei..

082.1

Monografie 347.45/.47(043) 004.738.5:339(043) 004.056(043)

II 93848 277 - BODEA, ADELA COSMINA.

Dreptul de proprietate : Practică judiciară / jud. Adela Cosmina

Bodea. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2010.

3 vol. - (Jurisprudenţă / Ed. Hamangiu).

Vol. 1 : Caractere juridice, subiecte, modalităţi, dezmembrăminte.

- XX, 472 p. - Index p. 469-472. - ISBN 978-606-522-226-7 : 32.30

lei.

Vol. 2 : Circulaţia juridică a bunurilor. Moduri de dobândire.

Publicitate imobiliară. - XVIII, 454 p. - Index p. 451-453. - ISBN

978-606-522-227-4 : 32.30 lei.

Vol. 3 : Mijloace de apărare. - XVI, 366 p. - Index p. 365-366. -

ISBN 978-606-522-228-1 : 28.06 lei.

347.23(498)(094.9) 347.65(498)(094.9) 347.99(498)(094.9) 08

2.1 Jurisprudenţă

1. România.

II 93797 278 - BODOAŞCĂ, TEODOR.

Drept civil : Partea generală : Subiectele dreptului civil / prof.

univ. dr. Teodor Bodoaşcă, lect. univ. dr. Sorin Ovidiu Nour, drd.

Iulian Maftei. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010.

272 p.

Bibliogr. p. 261-264..

ISBN 978-973-127-397-6 : 23.80 lei..

347(075.8)

III 53486 279 - BOJINCĂ, MOISE.

Drept procesual civil / Prof. univ. dr. Moise Bojincă. - Târgu-Jiu

: Academica Brâncuşi, 2010.

Vol.

Page 50: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Antetitlu: Universitatea "Constantin Brâncuşi" Târgu Jiu.

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Litere..

ISBN 978-973-144-421-5..

Vol. 2. - 2011. - 213 p. - Bibliogr. p. 209-213. - ISBN 978-973-

144-437-6 : 12.52 lei..

347.9(075.8)

III 53703 280 - BOROI, GABRIEL.

Drept civil : Curs selectiv : Teste grilă / prof. univ. dr. Gabriel

Boroi, prof. univ. dr. Liviu Stănciulescu. - Ed. a 5-a rev. şi

actualizată. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2010.

673 p. - (Carte universitară / Ed. Hamangiu).

ISBN 978-606-522-331-8 : 67.15 lei..

082.1 Carte universitară 347.44(498)(075.8)(079.1)

1. România.

III 53546 281 - BOROI, GABRIEL.

Drept civil : Drepturile reale principale : [Note de curs,

jurisprudenţă relevantă, speţe, teste grilă] / prof. univ. dr. Gabriel

Boroi, prof. univ. dr. Mona-Maria Pivniceru, prep. univ. drd.

Tudor Vlad Rădulescu, ... - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura

Hamangiu, 2011.

XIV, 195 p. - (Carte universitară / Ed. Hamangiu).

ISBN 978-606-522-435-3 : 23.80 lei..

347.2(498)(075.8) 082.1 Carte universitară

1. România.

II 93786 282 - BOROI, GABRIEL.

Drept civil : Partea generală : Persoanele / prof. univ. dr. Gabriel

Boroi ; ed. rev. şi adăugită de: Carla Alexandra Anghelescu. - Ed. a

4-a rev. şi ad. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2010.

[8], 485 p.

Index p. 459-466..

ISBN 978-606-522-347-9 : 55.25 lei..

347.15/.17(498)(075.8) 347.19(498)(075.8)

1. România.

III 53545 283 - BRATIŞ, MARIAN.

Constituirea societăţii comerciale pe acţiuni / lect. univ. dr.

Marian Bratiş. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2008.

XII, 630 p. - (Monografie / Ed. Hamangiu).

Bibliogr. p. 615-630..

ISBN 978-973-1836-60-7 : 41.65 lei..

082.1

Monografie 347.725.02(498)(094.072) 334.722.8(498)(094.072)

1. România.

II 93843 284 - CALIMACHI CARTAS, VASILE.

Uzucapiunea : Practică judiciară : Uzufruct, prescripţia achizitivă,

grăniţuirea / av. Vasile Calimachi Cartas, Rudolf Schmutzer,

Daniel Tufan. - Bucureşti : Editura Moroşan, 2009.

256 p.

ISBN 978-606-8033-10-5 : 18.53 lei..

347.232.4(498)(094.9) 347.98(498)(094.9)

1. România.

II 93811 285 - CARP, CERASELA.

Page 51: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Cum să înfiinţezi şi să administrezi un SRL : Soluţii juridice,

contabile şi fiscale pentru primii paşi în afaceri / Cerasela Carp,

Florin Dăscălescu, Dragoş Panaite. - Bucureşti : Universul Juridic,

2008.

252 p. & CD-ROM - (Universul Juridic. Business).

Bibliogr. p. 249-252..

ISBN 978-973-127-105-7 : 33.15 lei..

082.1 Universul Juridic. Business 347.724(498)(094.072)

1. România.

II 93730 286 - CATANĂ, RADU NICOLAE, DREPT.

Dreptul asigurărilor : Reglementarea activităţii de asigurare :

Teoria generală a contractului de asigurare / Radu N. Catană. -

Cluj-Napoca : Sfera Juridică, 2007.

[4], 260 p. - (Universitaria / Ed. Sfera Juridică).

Bibliogr. p. 256-257..

ISBN 978-973-1875-00-2 : 32.44 lei..

368(498)(075.8) 347.44(498)(075.8) 082.1 Universitaria

1. România.

III 53541 287 - CĂRPENARU, STANCIU D.

Tratat de drept comercial român / Prof. univ. dr. Stanciu D.

Cărpenaru. - Ed. a 2-a, rev. şi ad. - Bucureşti : Universul Juridic,

2011.

841, [5] p. - (Universul Juridic. Tratate).

Bibliogr. p. 827-834..

ISBN 978-973-127-492-8 : 85.00 lei..

347.7(498)(021) 082.1 Universul Juridic. Tratate

1. România.

III 53516

288 - CETEAN-VOICULESCU, LAURA.

Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale / Laura Cetean-

Voiculescu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : C.H. Beck, 2009.

XX, 494 p. - (Praxis fiscal / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 473-489.

Index p. 491-494..

ISBN 978-973-115-490-9 : 29.90 lei..

347.7(498)(094.072) 347.918(094.072) 082.1 Praxis

II 93907 289 - CHELARU, EUGEN.

Drept civil : Drepturile reale principale / Eugen Chelaru. - Ed. a

3-a. - Bucureşti : C.H. Beck, 2009.

XIV, 429 p. - (Curs universitar / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 415-426.

Index p. 427-429.

La elaborarea acestei lucrări au fost avute în vedere bibliografia

publicată şi legislaţia adoptată până la data de 31 august 2009..

ISBN 978-973-115-660-6 : 29.90 lei..

347.2(075.8) 082.1 Curs universitar

III 53621 290 - CHIRICĂ, DAN.

Studii de drept privat : Culegere de studii / prof. univ. dr. Dan

Chirică. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010.

624 p. - (Studii juridice / Ed. Universul Juridic).

ISBN 978-973-127-446-1 : 41.65 lei..

082.1 Studii Juridice 347.12(498)(094.072)

1. România.

III 53487 291 - COMAN, ALEXANDRU PAUL.

Page 52: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Somaţia de plată ; Ordonanţa de plată : Practică judiciară 2009-

2010 / av. Alexandru Paul Coman. - Bucureşti : Editura Moroşan,

2011.

271 p. - (Jurisprudenţă / Ed. Moroşan).

ISBN 978-606-8033-52-5 : 21.25 lei..

347.952(498)(094.9) 336.717(498)(094.072) 347.13(498)(094.0

72) 082.1 Jurisprudenţă

1. România.

II 93785 292 - COMAN, GIORGIU.

Concurenţa în dreptul intern şi european / av. dr. Giorgiu

Coman. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2011.

XII, 411 p. - (Monografie / Ed. Hamangiu).

Bibliogr. p. 401-412.

Index p. 413-416..

ISBN 978-606-522-543-5 : 45.05 lei..

347.776(498) 082.1 Monografie 339.137.2(498)

1. România.

II 93847 293 - CUCU, CRISTINA, JUDECĂTOR.

Contractele comerciale : Practică judiciară / Cristina Cucu,

Marilena Gavriş. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura Hamangiu,

2008.

XVIII, 577, [5] p. - (Jurisprudenţă / Ed. Hamangiu).

Index p. 575-577..

ISBN 978-606-522-041-6 : 34.01 lei..

347.74(498)(094.4) 347.9(498)(094.4) 082.1 Jurisprudenţă

II 93742 294 - CUCU, CRISTINA, JUDECĂTOR.

Dicţionar de drept comercial / Cristina Cucu, Cătălin Bădoiu,

Cristian Haraga. - Bucureşti : C.H. Beck, 2011.

650 p. - (Lexicon juridic / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 649..

ISBN 978-973-115-749-8 : 74.90 lei..

347.7(038) 082.1 Lexicon juridic

II 93904 295 - DĂNILĂ, ALEXANDRA-IRINA.

Cesiunea de contract / Alexandra-Irina Dănilă. - Bucureşti :

Editura Hamangiu, 2010.

X, 124 p. - (Comentarii practice).

Bibliogr. p. 115-117.

Index p. 119-124..

ISBN 978-606-522-322-6 : 16.15 lei..

082.1 Comentarii

practice 347.451(498)(094.072) 347.74(498)(094.072)

1. România.

II 93801 296 - DÂRJAN, TRAIAN JURIST.

Practică judiciară de casare în materie civilă 2010-2011 :

Rezumată şi comentată / Traian Dârjan. - Bucureşti : C.H. Beck,

2011.

XXVI, 355 p. - (Jurisprudenţă / Ed. C.H. Beck).

Index p. 353-355..

ISBN 978-973-115-905-8 : 49.90 lei..

347.957 082.1 Jurisprudenţă

II 93928 297 - DOMINTE, NICOLETA-RODICA.

Organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale / Nicoleta

Rodica Dominte. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2008.

Page 53: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

XVI, 468 p. - (Praxis / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 453-463.

Index p. 465-468..

ISBN 978-973-115-480-0 : 39.91 lei..

082.1 Praxis 347.72(498)

1. România.

II 93876 298 - DRIGA, CORINA.

Primii paşi în franciză / Corina Driga, Eugen Driga. - Bucureşti :

Editura C.H. Beck, 2006.

[8], 183 p.

ISBN 973-115-022-6 ISBN 978-973-115-022-2 : 5.10 lei..

339.187.44 347.44

II 93882 299 - DUŢESCU, CRISTIAN.

Drepturile acţionarilor / Cristian Duţescu. - Ed. a 3-a. -

Bucureşti : C.H. Beck, 2010.

XX, 597 p. - (Praxis / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 593-597..

ISBN 978-973-115-669-9 : 84.90 lei..

347.72.031(498)(094.072) 082.1 Praxis

1. România.

III 53618 300 - GĂINĂ, ALEXANDRU MIHNEA.

Garanţiile reale mobiliare de executare a obligaţiilor civile şi

comerciale / Alexandru-Mihnea Găină. - Bucureşti : Universul

Juridic, 2010.

406, [4] p. - (Universul Juridic. Monografii).

Bibliogr. p. 387-401..

ISBN 978-973-127-274-0 : 35.00 lei..

347.214.1(498)(094.072) 347.74(498)(094.072) 082.1

Universul Juridic. Monografii

1. România.

II 93014; 34 G14 301 - GENOIU, ILIOARA.

Contractul de depozit şi varietăţile acestuia / Ilioara Genoiu,

Steluţa Ionescu, Marinela Manea... ; coord. Rada Postolache. -

Bucureşti : C.H. Beck, 2010.

XXI, 255 p. : anexe - (Praxis / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 247-255..

ISBN 978-973-115-816-7 : 33.90 lei..

347.759 082.1 Praxis

II 93924 302 - GENOIU, ILIOARA.

Drept succesoral : Caiet de seminar / Ilioara Genoiu, Alexandra-

Lelia Turza. - Bucureşti : C.H. Beck, 2011.

XVII, 412 p. : anexe - (Seminare şi Teste / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Index p. 411-412..

ISBN 978-973-115-880-8 : 44.90 lei..

347.65(075.8) 082.1 Seminare şi Teste

II 93926 303 - GHEORGHE, ANCA NICOLETA.

Manual de drept civil : Partea specială : Teste grilă şi speţe /

asist. univ. drd. Anca Nicoleta Gheorghe, asist. univ. dr. Camelia

Stănciulescu. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2010.

248 p.

Bibliogr. p. 247-248..

ISBN 978-606-522-237-3 : 24.65 lei..

347.45/.47(498)(075.8)(079.1) 347.65/.68(498)(075.8)(079.1)

Page 54: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

1. România.

II 93798 304 - GHERGHE, AURELIAN.

Efectele neexecutării contractelor sinalagmatice / Aurelian

Gherghe. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010.

290, [4] p. - (Universul Juridic. Monografii).

Bibliogr. p. 267-282..

ISBN 978-973-127-473-7 : 18.70 lei..

347.74(094.072) 347.4(094.072) 082.1 Universul Juridic.

Monografii

II 93776 305 - HAŢEGAN, IOANA.

Instrumente financiar-bancare pentru societăţi comerciale /

Ioana Haţegan, Andreea Iancu, Alina Iozsa ; coord.: Ioana

Haţegan. - Bucureşti : Universul Juridic, 2011.

211, [5] p. : fig. & CD-ROM - (Business / Ed. Universul Juridic).

ISBN 978-973-127-370-9 : 17.00 lei..

336.717.12 336.777 347.74 082.1 Business

II 93790 306 - HEROVANU, LUCIA-VALENTINA.

Fondul de comerţ / Lucia-Valentina Herovanu. - Bucureşti :

Universul Juridic, 2011.

461, [3] p. - (Universul Juridic. Monografii).

Bibliogr. p. 431-450..

ISBN 978-973-127-506-2 : 30.60 lei..

347.72.033(498)(094.072) 082.1 Universul Juridic. Monografii

1. România.

II 93855 307 - HURUBĂ, EUGEN.

Contestaţia la executare în materie civilă / Eugen Huruba. -

Bucureşti : Universul Juridic, 2011.

441 p. - (Universul Juridic. Biblioteca de drept privat ; 18).

Bibliogr. p. 411-437..

ISBN 978-973-127-559-8 : 31.45 lei..

347.924(498)(094.072) 082.1 Universul Juridic. Biblioteca de

drept privat

1. România.

II 93729 308 - ILIE, ALEXANDRU GEORGE, DREPT.

Executarea silită în materia garanţiilor reale mobiliare / av.

Alexandru Ilie. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2011.

XII, 283 p. - (Comentarii practice).

Index p. 281-283..

ISBN 978-606-522-430-8 : 24.65 lei..

347.952.2(498)(094.072) 347.28(498)(094.072) 082.1

Comentarii practice

1. România.

II 93734 309 - IONESCU, BOGDAN, AV.

Nestemate de jurisprudenţă : Drept civil / av. Bogdan Ionescu. -

Bucureşti : Universul Juridic, 2011.

364 p. - (Cultura juridică).

ISBN 978-973-127-540-6 : 33.15 lei..

347(498)(094.9) 082.1 Cultura juridică

II 93726 310 - ISPAS, MARIUS-CRISTIAN.

Rezilierea şi rezoluţiunea în contractele comerciale : Practică

judiciară comentată / Marius-Cristian Ispas. - Bucureşti : Universul

Juridic, 2010.

Page 55: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

298, [4] p. - (Universul Juridic).

Index p. 295-298..

ISBN 978-973-127-415-7 : 20.40 lei..

347.74(498)(094.072) 347.447.82(498)(094.072) 347.9(498)(09

4.072) 082.1 Universul Juridic

1. România.

II 93760 311 - JOANDREA-MOGA, PETRU-DAN.

Contractul internaţional de asigurare CASCO / Dr. Petru-Dan

Joandrea-Moga. - Bucureşti : Universul Juridic, 2011.

510, [4] p. - (Universul Juridic. Monografii).

Bibliogr. p. 491-510..

ISBN 978-973-127-594-9 : 33.15 lei..

347.764:339.542 339.542:347.764 082.1 Universul Juridic.

Monografii

II 93791 312 - JORA, CRISTIAN.

Drept civil : Curs de drepturi reale / conf. univ. dr. Cristian Jora,

asist. univ. drd. Lucia Uţă. - Bucureşti : Lumina Lex, 2009

(Lumina Tipo).

572 p.

ISBN 978-973-758-205-8 : 46.75 lei..

347.2(075.8)

III 53533 313 - LEAUA, CRENGUŢA.

Societăţi comerciale : Proceduri speciale / Crenguţa Leaua. - Ed.

a 2-a. - Bucureşti : C.H. Beck, 2009.

XXIV, 440 p. - (Praxis / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 425-431.

Index 433-439..

ISBN 978-973-115-451-0 : 20.90 lei..

347.72(498)(094) 082.1 Praxis

II 93915 314 - MATEI, VALERIU, AV.

Obligaţia de a da. Obligaţia de a face : Definiţie, caracterizare.

Diferenţiere / av. Matei Valeriu, Cornel Banu. - Bucureşti : Editura

Moroşan, 2010.

296 p.

ISBN 978-606-8033-36-5 : 21.25 lei..

347.4(498)"2008/2009"(094.9)

1. România.

II 93813 315 - MINEA, MIRCEA-ŞTEFAN.

Dreptul finanţelor publice / Mircea Ştefan Minea, Cosmin

Flavius Costaş. - Ed. a 2-a, rev

Vol. - (Universul Juridic).

ISBN 978-973-127-534-5..

Vol. 2 : Drept fiscal. - 2011. - 625, [5] p. : tab. - Bibliogr. p. 609-

625. - ISBN 978-973-127-543-7 : 50.16 lei..

347.73 336.225.1 082.1 Universul Juridic

III 53543 316 - MUREŞAN, MIRCEA.

Dicţionar de drept civil / Mircea Mureşan. - Cluj-Napoca :

Cordial Lex, 2009.

XXXIX, 704 p.

Ediţie postumă, actualizată, îndreptată şi dezvoltată în colectiv la

Facultatea de Drept din Cluj-Napoca..

ISBN 978-973-9480-56-7 : 85.04 lei..

81'374.2:347=135.1 347(038)=135.1

II 93781

Page 56: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

317 - NÁSZ, CSABA BELA.

Deschiderea procedurii insolvenţei / Csaba Bela Nász. -

Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2009.

XII, 619 p. - (Praxis / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 600-619..

ISBN 978-973-115-549-4 : 26.90 lei..

082.1 Praxis 347.736

II 93859 318 - NEGRU, IOAN, DREPT.

Teoria generală a dreptului de preemţiune / Ion Negru. -

Bucureşti : Universul Juridic, 2010.

473 p. - (Universul Juridic. Monografii).

Bibliogr. p. 423-455.

Index p. 458-460..

ISBN 978-973-127-494-2 : 32.29 lei..

347.239(498)(094.072) 347.451.7(498)(094.072)

1. România.

II 93727 319 - NICOLAE, MARIAN, DREPT.

Tratat de prescripţie extinctivă / Conf. univ. dr. Marian Nicolae.

- Bucureşti : Universul Juridic, 2010.

1288 p. - (Universul Juridic).

Bibliogr. p. 1201-1240.

Index p. 1241-1261..

ISBN 978-973-127-380-8 : 102.00 lei..

347.131.222.4(498)(021) 082.1 Universul Juridic

1. România.

III 53517 320 - NINU, IONICA.

Acţiunea revocatorie (pauliană) şi acţiunea oblică : Drepturi ale

creditorului asupra patrimoniului debitorului : Practică judiciară /

Ionica Ninu. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2010.

X, 264 p. - (Jurisprudenţă / Ed. Hamangiu).

Index p. 261-264..

ISBN 978-606-522-341-7 : 22.95 lei..

347.72.033(498)(094.9) 347.5(498)(094.9) 082.1

Jurisprudenţă 347.735(498)(094.9)

1. România.

II 93898 321 - NINU, IONICA.

Uzucapiunea şi accesiunea imobiliară : Practică judiciară /

judecător Ionica Ninu. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2009.

XVIII, 363 p. - (Jurisprudenţă / Ed. Hamangiu).

Index p. 361-363..

ISBN 978-606-522-197-0 : 24.65 lei..

082.1 Jurisprudenţă 347.232.4(498)(094.9) 347.99(498)(094.9)

1. România.

II 93802 322 - NIŢĂ, MANUELA.

Titlurile de credit ca instrumente de plată / Manuela Niţă. -

Bucureşti : Universul Juridic, 2010.

306, [3] p. - (Universul Juridic. Monografii).

Bibliogr. p. 289-299..

ISBN 978-973-127-221-4 : 21.25 lei..

347.735 347.457 336.77 336.717 082.1 Universul Juridic.

Monografii

II 93793 323 - NOUL COD CIVIL : COMENTARII

Page 57: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

/ coord.: Marilena Uliescu. - Ed. a 3-a rev. şi ad. - Bucureşti :

Universul Juridic, 2011.

489, [5] p. - (Universul Juridic).

Antetitlu: Academia Română. Institutul de Cercetări Juridice.

Departamentul de Drept Privat "Traian Ionaşcu".

Bibliogr. p. 477-489.

La elaborarea acestei lucrări au fost avute în vedere dispoziţiile

Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, ale Legii nr. 71/2011

pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil

republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din

15 iulie 2011..

ISBN 978-973-127-561-1 : 38.25 lei..

347(094.4) 082.1 Universul Juridic

II 93792 324 - NOUL COD CIVIL

. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2011.

487 p. - (Legislaţie / Ed. Hamangiu).

În vigoare de la 1 oct. 2011..

ISBN 978-606-522-535-0 : 16.15 lei..

082.1 Legislaţie 347(498)(094.5)

1. România.

II 93901 325 - NOUR, SORIN OVIDIU.

Contractul de împrumut : Analiză teoretică şi practică / Dr.

Ovidiu-Sorin Nour. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.

321, [5] p. - (Universul Juridic. Monografii).

Bibliogr. p. 305-315..

ISBN 978-973-127-209-2 : 23.80 lei..

347.440.3(498)(094.072) 082.1 Universul Juridic. Monografii

1. România.

II 93852 326 - PERJU, PAVEL.

Contractul / Pavel Perju. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : C.H. Beck,

2010.

XII, 140 p. - (Praxis / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 139-140.

Pe copertă titlul: Contractul : În dreptul civil român cu referiri la

Noul Cod civil - În dreptul nord-american..

ISBN 978-973-115-793-1 : 23.90 lei..

347.44 340.5 082.1 Praxis

II 93909 327 - PIPEREA, GHEORGHE.

Drept comercial / Gheorghe Piperea. - Bucureşti : Editura C.H.

Beck, 2008.

Vol. - (Curs universitar / Ed. C.H. Beck).

ISBN 978-973-115-426-8..

Vol. 1. - XII, 441 p. - ISBN 978-973-115-427-5 : 29.90 lei.

Vol. 2. - 2009. - X, 450 p. - Index p. 447-450. - ISBN 978-973-

115-428-2 : 29.90 lei.

347.7(498)(075.8) 082.1 Curs universitar

1. România.

III 53522 328 - PIPEREA, GHEORGHE.

Introducere în dreptul contractelor profesionale / Gheorghe

Piperea. - Bucureşti : C.H. Beck, 2011.

XVIII, 370 p. - (Praxis / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 363-370..

ISBN 978-973-115-900-3 : 44.90 lei..

082.1 Praxis 347.44

II 93851

Page 58: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

329 - PIVNICERU, MONA MARIA.

Nulităţile actului juridic civil : Practică judiciară / prof. univ. dr.

Mona-Maria Pivniceru, jud. Georgeta Protea. - Ed. a 2-a. -

Bucureşti : Editura Hamangiu, 2009.

XXV, 294 p. - (Jurisprudenţă / Ed. Hamangiu).

Index p. 291-294..

ISBN 978-606-522-149-9 : 25.50 lei..

347.13.048(498)(094.9) 082.1

Jurisprudenţă 347.91/.95(498)(094.9)

1. România.

II 93799 330 - PIVNICERU, MONA MARIA.

Probele în materie civilă : Practică judiciară / prof. univ. dr.

Mona-Maria Pivniceru, Claudia Susanu. - Bucureşti : Editura

Hamangiu, 2011.

X, 443 p. - (Jurisprudenţă / Ed. Hamangiu).

ISBN 978-606-522-335-6 : 50.15 lei..

347.94(498)(094.9) 082.1 Jurisprudenţă

1. România.

III 53616 331 - POP, LIVIU.

Contribuţii la studiul obligaţiilor civile : Culegere de studii /

Prof. univ. dr. Liviu Pop. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010.

519 p. - (Universul Juridic. Studii Juridice).

ISBN 978-973-127-414-0 : 41.65 lei..

347.4(498) 082.1 Universul Juridic. Studii Juridice

1. România.

III 53519 332 - POPA, MANOLE CIPRIAN.

Grupurile de societăţi / Manole Ciprian Popa. - Bucureşti :

Editura C.H. Beck, 2011.

XXIX, 492, [6] p. - (Praxis / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 477-487.

Index p. 489-492..

ISBN 978-973-115-914-0 : 54.90 lei..

347.728(100) 340.5 082.1 Praxis

II 93933 333 - POPESCU, ALIN.

Despre afacerile online şi problemele lor juridice : Confesiunile

unui fost vânzător de încredere / Alin Popescu. - Bucureşti :

Universul Juridic, 2009.

188, [3] p. & CD-ROM - (Business / Ed. Universul Juridic).

ISBN 978-973-127-124-8 : 21.25 lei..

347.728:004.738.5:339 004.738.5:339:347.728 082.1 Business

II 93795 334 - POPESCU, GRIGORE-FLORIN.

Biletul la ordin, cecul şi cambia : Jurisprudenţă comercială şi

penală / jud. Grigore-Florin Popescu. - Bucureşti : Editura

Hamangiu, 2011.

XVII, 240 p. - (Jurisprudenţă / Ed. Hamangiu).

Index p. 237-240..

ISBN 978-606-522-393-6 : 24.65 lei..

347.99(498)(094.072) 347.746(498)(094.072) 347.748(498)(094

.072) 336.777.2(498)(094.072) 082.1 Jurisprudenţă

1. România.

II 93846 335 - RĂDESCU, DUMITRU.

Dicţionar de drept civil şi proceduri civile / Dumitru Rădescu,

Elena Rădescu, Georgeta Stoican. - Bucureşti : C.H. Beck, 2009.

Page 59: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

[4], 887 p. - (Lexicon juridic / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 881-887..

ISBN 978-973-115-572-2 : 118.90 lei..

347(038)=135.1 082.1 Lexicon juridic

III 53617 336 - RĂDUCAN, GABRIELA.

Teste grilă pentru concursuri şi examene : Licenţă, admitere în

magistratură, promovare în funcţii de execuţie, admitere şi

definitivat în avocatură / Lector univ. dr. Gabriela Răducan, conf.

univ. dr. Adrian Mihai Hotca, lector univ. dr. Mircea Damaschin...

- Bucureşti : Editura Hamangiu, 2010.

234 p. - (Carte universitară / Ed. Hamangiu).

ISBN 978-606-522-307-3 : 31.45 lei..

343 347 082.1 Carte universitară

III 53495 337 - RIZOIU, RADU-ALEXANDRU, DREPT.

Garanţiile reale mobiliare : O abordare funcţională : Analiza

economică a dreptului garanţiilor reale ; Introducere în regimul

juridic al ipotecilor mobiliare / Radu Rizoiu. - Bucureşti :

Universul Juridic, 2011.

771 p. - (Universul Juridic. Biblioteca de drept privat ; 16).

Bibliogr. p. 703-759..

ISBN 978-973-127-564-2 : 67.17 lei..

347.768(498)(043) 347.235(498)(043) 347.28(498)(043) 082.1

Universul Juridic. Biblioteca de drept privat

1. România.

III 53489 338 - SOCIETATI COMERCIALE : SOLUTII PROFESIONALE DE LA A LA

Z

/ Coord. şt.: prof. univ. dr. Smaranda Angheni ; ed. îngrijită de

Oliviu Crâznic. - Bucureşti : C.H. Beck, 2010.

XII, 692 p. : anexe - (Compendium Beck).

Index p. 690-692..

ISBN 978-973-115-750-4 : 49.90 lei..

347.7(498)(094.072) 082.1 Compendium Beck

1. România.

III 53619 339 - STANCA, IOANA ALINA.

Administrarea societăţilor pe acţiuni / av. dr. Ioana Alina

Stanca. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2009.

XX, 378 p. - (Comentarii practice).

Bibliogr. p. 367-372.

Index p. 373-378..

ISBN 978-606-522-170-3 : 33.15 lei..

082.1 Comentarii practice 347.725(498)

1. România.

II 93833 340 - STĂNCIULESCU, CAMELIA.

Manual de drept civil general : Teste grilă / asist. univ. dr.

Camelia Stănciulescu. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2009.

296 p.

Bibliogr. p. 295-296..

ISBN 978-606-522-222-9 : 24.65 lei..

347(075.8)(079.1)

II 93800 341 - STÂRC-MECLEJAN, FLAMINIA.

Votul asociaţilor în societăţile comerciale : Reglementare.

Doctrină. Jurisprudenţă / Flaminia Stârc-Meclejan. - Bucureşti :

C.H. Beck, 2011.

Page 60: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

XIX, 421 p. - (Praxis / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 411-421.

Lucrarea valorifică teza de doctorat a autoarei - "Regimul juridic

al votului asociaţilor în societăţile comerciale"..

ISBN 978-973-115-917-1 : 44.90 lei..

347.72.031 082.1 Praxis

II 93906 342 - STOICA, LUMINIŢA CRISTINA.

Împrumutul, comodatul şi creditul bancar : Practică juridică /

jud. Luminiţa Cristina Stoica. - Bucureşti : Editura Hamangiu,

2010.

XIV, 196 p. - (Jurisprudenţă / Ed. Hamangiu).

Index p. 193-196..

ISBN 908-606-522-352-3 : 19.55 lei..

347.440.3/498)(094.9) 347.9(498) 082.1 Jurisprudenţă

1. România.

II 93844 343 - STOICA, VALERIU.

Drept civil : Drepturile reale principale / Valeriu Stoica. -

Bucureşti : C.H. Beck, 2009.

XVI, 526 p. - (Curs universitar / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 495-513..

ISBN 978-973-115-649-1 : 99.90 lei..

347.2(075.8) 082.1 Curs universitar

III 53620 344 - ŞAGUNA-DROSU, DAN.

Drept financiar şi fiscal european / Dan Drosu Şaguna, Mihaela

Tofan. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2010.

X, 294 p. - (Master / Editura C. H. Beck).

Bibliogr. p. 290-294..

ISBN 978-973-115-739-9 : 49.90 lei..

082.1

Master 336.225.1(4)(075.8) 347.73(4)(075.8) 347.74(4)(075.8)

1. Europa.

III 53614 345 - ŞTRENC, ALEXANDRU CRISTIAN.

Tehnologia informaţiei : Protejarea şi respectarea dreptului

proprietăţii intelectuale / Alexandru Cristian Ştrenc. - Bucureşti :

Universul Juridic, 2010.

328, [4] p. : fig. & CD-ROM - (Business / Ed. Universul Juridic).

ISBN 978-973-127-350-1 : 24.65 lei..

347.77(498)(094.072) 004.056(498)(094.072) 082.1 Business

1. România.

II 93763 346 - TRUŞCĂ, PETRICĂ.

Drept civil : Introducere în dreptul civil ; Persoana fizică ;

Persoana juridică / Prof. univ. dr. Petrică Truşcă. - Ed. a 5-a. -

Bucureşti : Universul Juridic, 2010.

524, [4] p. - (Universul Juridic).

ISBN 978-973-127-438-6 : 42.50 lei..

347.15/.17(498)(075.8) 347.19 082.1 Universul

Juridic 347.19(498)(075.8)

1. România.

III 53530 347 - TUDORIU, FELIX.

Înfiinţarea unei societăţi comerciale pe acţiuni / Felix Tudoriu.

- Bucureşti : Universul Juridic, 2010.

279, [5] p. & CD-ROM - (Business / Ed. Universul Juridic).

ISBN 978-973-127-366-2 : 24.65 lei..

347.725.02 347.728 082.1 Business

Page 61: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

II 93794 348 - TURCU, ION.

Noul Cod civil : Legea nr. 287/2009. Cartea a V-a. Despre

obligaţii (art. 1164-1649) : Comentarii şi explicaţii / Ion Turcu. -

Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2011.

X, 741 p. - (Legi comentate / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 721-733.

Index p. 734-741..

ISBN 978-973-115-893-8 : 101.15 lei..

347.4(498)(094.072) 082.1 Legi comentate

1. România.

II 93783 349 - TURCU, ION.

Tratat teoretic şi practic de drept comercial / Prof. univ. dr. Ion

Turcu. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2008.

Vol.

ISBN 978-973-115-394-0..

Vol. 2. - XX, 713 p. - Bibliogr. la sf. capitolelor. - Index p. 709-

713. - ISBN 978-973-115-452-7 : 99.89 lei..

347.7(021)

III 53624 350 - TURIANU, CORNELIU.

Repertoriu de practică judiciară civilă / Corneliu Turianu. -

Bucureşti : C.H. Beck, 2011.

Vol. - (Jurisprudenţă / Ed. C.H. Beck).

ISBN 978-973-115-859-4..

Vol. 1 : Drept civil. Partea generală. - XXIX, 274 p. - Index p.

273-274. - ISBN 978-973-115-879-2 : 42.90 lei..

347.9 082.1 Jurisprudenţă

II 93927

351 - ULIESCU, MARILENA, DREPT.

Drept civil : Drepturile reale principale / Prof. univ. dr. Marilena

Uliescu, conf. univ. dr. Aurelian Gherghe. - Bucureşti : Universul

Juridic, 2011.

269, [3] p. - (Universul Juridic).

Bibliogr. p. 261-264..

ISBN 978-973-127-579-6 : 25.50 lei..

347.2(498)(094.072) 082.1 Universul Juridic

1. România.

II 93774 352 - ULIESCU, MARILENA, DREPT.

Drept civil : Teste grilă pentru verificarea cunoştiinţelor :

Examene ; Concursuri ; Licenţă / Prof. univ. dr. Marilena Uliescu,

conf. univ. dr. Aurelian Gherghe, prep. univ. drd. Tiberiu Ţiclea. -

Bucureşti : Universul Juridic, 2011.

162, [6] p. - (Universul Juridic. Examene).

ISBN 978-973-127-588-8 : 12.75 lei..

347(498)(079.1) 082.1 Universul Juridic. Examene

1. România.

II 93775 353 - UNGUREANU, CARMEN TAMARA.

Manual de drept civil : Partea generală : Persoanele / conf. univ.

dr. Carmen Tamara Ungureanu. - Bucureşti : Editura Hamangiu,

2011.

VIII, 434 p. - (Carte universitară / Ed. Hamangiu).

ISBN 978-606-522-396-7 : 41.65 lei..

347.15/.17(498)(075.8) 082.1 Carte

universitară 347.19(498)(075.8)

1. România.

II 93900

Page 62: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

354 - UNGUREANU, OVIDIU.

Eseu asupra clasificării bunurilor în dreptul civil / Ovidiu

Ungureanu, Cornelia Munteanu. - Bucureşti : Universul Juridic,

2010.

282, [4] p. - (Universul Juridic. Biblioteca de drept privat ; 15).

Index p. 267-278..

ISBN 978-973-127-317-4 : 20.40 lei..

347.21(498)(094.072) 082.1 Universul Juridic. Biblioteca de

drept privat

1. România.

II 93762 355 - VLĂDUCĂ, LAURA.

Cum să înfiinţezi singur o societate comercială : Acte necesare,

formalităţi de îndeplinit, modele de contracte, legislaţia aplicabilă /

avocat Laura Vlăducă. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2007.

VIII, 102 p. @ anexa CD-ROM - (Dreptul tău).

CD-ROM conţine : actele necesare înfiinţării societăţii şi legislaţia

relevantă..

ISBN 978-973-8957-22-0 : 21.25 lei..

082.1 Dreptul tău 347.72.02(498)(036)

1. România.

I 22728 356 - ZAMŞA, CRISTINA ELISABETA.

Drept civil : Drepturile reale principale : Manual de seminar /

Cristina Zamşa. - Bucureşti : C.H. Beck, 2009.

X, 188 p. - (Seminare şi Teste / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 187-188..

ISBN 978-973-115-651-4 : 24.90 lei..

347.2(075.8) 082.1 Seminare şi Teste

II 93925

357 - ZECA, DORINA.

Daunele morale în litigii civile, penale şi de proprietate

intelectuală : Practică judiciară / Dorina Zeca. - Bucureşti :

Editura Hamangiu, 2010.

XV, 362 p. - (Jurisprudenţă / Ed. Hamangiu).

Index p. 357-362..

ISBN 978-606-522-367-7 : 28.05 lei..

347.426.4(498)(094.9) 347.918(498)(094.9) 347.77(498)(094.9)

082.1 Jurisprudenţă

1. România.

II 93896 358 - ZECA, DORINA.

Daunele morale în litigii de muncă, comerciale şi de contencios

administrativ : Practică judiciară / Dorina Zeca. - Bucureşti :

Editura Hamangiu, 2011.

XVIII, 322, [4] p. - (Jurisprudenţă / Ed. Hamangiu).

Index p. 319-322..

ISBN 978-606-522-469-8 : 24.65 lei..

347.426.4 082.1 Jurisprudenţă

II 93741

349 Ramuri speciale ale dreptului

359 - CODUL MUNCII : CODUL DIALOGULUI SOCIAL SI 6 LEGI

UZUALE

. - Ed. a 18-a, acualizată. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2011.

213 p. : anexe - (Legislaţie / Ed. Hamangiu).

ISBN 978-606-522-536-7 : 10.20 lei..

Page 63: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

349.22(498)(094.5) 351.83(498)(094.5) 349.3(498)(094.5) 082

.1 Legislaţie

1. România.

II 93899 360 - NĂSĂUDEAN, PETRONELA.

Publicitatea imobliară. Cartea funciară : Analiza comparativă a

Legii nr. 7/1996 şi a Decretului-lege nr. 115/1938 / Petronela

Năsăudean. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2009.

X, 290, [4] p.

Bibliogr. p. 289-290..

ISBN 978-606-522-157-4 : 24.65 lei..

349.418

II 93743 361 - ROMÂNIA. [LEGISLAŢIE].

Legislaţia privind terenurile şi restituirea proprietăţilor :

Actualizat iulie 2011 / Ed. coord. şi pref. de judecător Viorel

Terzea. - Ed. a 4-a, rev. - Bucureşti : C.H. Beck, 2011.

IV, 421 p. : anexe - (La Zi ; 446).

ISBN 978-973-115-913-3 : 14.90 lei..

347.235(094) 349.444(094) 082.1 La Zi

II 93905 362 - ŢICLEA, ALEXANDRU.

Tratat de dreptul muncii / Alexandru Ţiclea. - Ed. a 5-a, rev. -

Bucureşti : Universul Juridic, 2011.

1012 p. : tab. - (Universul Juridic. Tratate).

ISBN 978-973-127-329-7 : 84.15 lei..

082.1 Universul Juridic. Tratate 349.2(498)(021)

1. România.

III 53488

35 Administraţie publică şi militară

363 - DOWER, JOHN W.

War without Mercy : Race and Power in The Pacific War / John

W. Dower. - New York : Pantheon Books, 1993.

XII, 399 p. : il.

Bibliogr. p. 367-384.

Index p. 387-398.

Războiul nemilos : Rasism şi putere în războiul din Pacific..

ISBN 0-394-75172-8 : 34.00 lei..

94(100)"1939/1945" 355.48(265)"1939/1945" 323.14:355.48(26

5)"1939/1945"

1. Oceanul Pacific 2. Război mondial, al doilea (1939-1945).

III 53842 364 - FISK, ROBERT.

The Great War for Civilisation : The Conquest of the Middle

East / Robert Fisk. - New York : Vintage Books, 2007.

XXII, 1112 p. : h.

Bibliogr. p. 1065-1071.

Index p. 1077-1111.

Marele război pentru civilizaţie : Cucerirea Orientului Mijlociu..

ISBN 978-1-4000-7517-1 : 66.00 lei..

355.48(5-15)"20" 94(5-15)"20" 327(73:5-15)"20"

1. Orientul Mijlociu 2. Statele Unite ale Americii.

III 53556 365 - GRAYLING, ANTHONY C.

Among the Dead Cities : The History and Moral Legacy of the

WWII Bombing of Civilians in Germany and Japan / A. C.

Grayling. - New York : Walker & Company, 2006.

Page 64: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

XVIII, 363 p. : h., [8] f. il.

Bibliogr. p. 345-348.

Index p. 349-361.

Prin oraşele morţii : Istoria şi moştenirea morală a

bombardamentelor civililor din Germania şi Japonia în cel de-al

doilea război mondial..

ISBN 0-8027-1565-6 ISBN 978-0-8027-1565-4 : 54.00 lei..

355.48(430+520)"1939/1945" 355.469.2(430+520)"1939/1945"

1. Germania 2. Japonia 3. Război mondial, al doilea (1939-1945).

II 94029 366 - HENSHALL, PHILIP.

The Nuclear Axis : Germany, Japan and the Atom Bomb Race,

1939-1945 / Philip Henshall. - Stroud : Sutton Publishing Limited,

2000.

IX, 230 p. : fig., h., [8] f. il., facs.

Bibliogr. p. 223-224.

Index p. 225-230.

Axa nucleară : Germania, Japonia şi goana după bomba atomică..

ISBN 0-7509-2293-1 : 68.00 lei..

355.48(430+520)"1939/1945" 623.451.746.083.22(430+520)"193

9/1945"

1. Germania 2. Japonia 3. Război mondial, al doilea (1939-1945).

III 53848 367 - LAMBRU, MIHAELA.

Politici publice şi reforma administraţiei publice. Dimensiunea

participativă a politicilor publice / Mihaela Lambru. - Bucureşti :

Expert, 2010.

141 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 135-140..

ISBN 978-973-618-229-7 : 21.80 lei..

351(498)

1. România.

III 53662 368 - LONGMATE, NORMAN.

Hitler's Rockets : The Story of the V-2s / Norman Longmate. -

New York : Skyhorse Publishing ; London : Frontline Books,

2009.

423 p. : h., [8] f. il.

Index p. 411-423.

Rachetele lui Hitler..

ISBN 978-1-60239-705-7 : 60.00 lei..

355.48(430:410)"1939/1945" 355.469.2(430:410)"1939/1945"

1. Germania 2. Marea Britanie.

II 94028 369 - RICKS, THOMAS E.

Fiasco : The American Military Adventure in Iraq / Thomas E.

Ricks. - New York ; Toronto ; London : Penguin Books, 2007.

XX, 492 p. : h., [8] f. il.

Index p. 477-492.

Eşecul : Aventura militară a americanilor în Irak..

ISBN 978-0-14-303891-7 : 48.00 lei..

355.48(73:551)"2003/..."

1. Statele Unite ale Americii 2. Irak.

III 53547 370 - SCALIA, JOSEPH M.

Germany's Last Mission To Japan : The Failed Voyage of U-

234 / Joseph M. Scalia. - Annapolis : Naval Institute Press, 2000.

XXIV, 250, [3] p. : [8] f. il.

Bibliogr. p. 235-242.

Index p. 243-250.

Page 65: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Ultima misiune a Germaniei în Japonia : Eşecul submarinului U-

234..

ISBN 978-1-59114-842-5 : 60.00 lei..

355.48/.49(430:520)"1944"

1. Germania 2. Japonia 3. Război mondial, al doilea (1939-1945).

III 53847 371 - SHULTZ, RICHARD H. JR.

Insurgents, Terrorists, and Militias : The Warriors of

Contemporary Combat / Richard H. Shultz Jr. and Andrea J. Dew.

- New York : Columbia University Press, 2006.

XXIV, 316 p. : il., h.

Index p. 303-316.

Insurgenţi, terorişti, miliţii : Războinicii luptei contemporane..

ISBN 978-0-231-12982-4 ISBN 978-0-231-12983-1 : 40.00 lei..

355.425.4(100)"19" 356.15(100)"19"

III 53844

36 Asistenţă socială. Asigurări sociale. Protecţia

consumatorului

372 - ACHIM, MARIAN LUCIAN.

Asigurările de bunuri şi persoane în economia cunoaşterii / dr.

ec. Marian-Lucian Achim. - Bucureşti : Editura Economică, 2008.

228 p. : fig., anexe.

Bibliogr. p. 187-192..

ISBN 978-973-709-371-4 : 29.75 lei..

368.9(498)(076) 347.764(498)(076) 368.1(498)(076)

1. România.

III 53609 373 - DRĂGHICI, MARIUS.

Asigurătorul - garant al plăţii / Marius Drăghici. - Bucureşti :

Editura C.H. Beck, 2009.

XVI, 383 p. - (Praxis / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 377-383..

ISBN 978-973-115-621-7 : 34.75 lei..

368(498) 347.764(498)

1. România.

II 93877 374 - DRĂGHICI, MARIUS.

RCA versus CASCO / Marius Drăghici. - Bucureşti : Editura

C.H. Beck, 2011.

112 p.

Bibliogr. p. 105-107..

ISBN 978-973-115-921-8 : 19.90 lei..

368.212(498) 347.764(498) 347.426.6(498) 347.5(498)

1. RCA (Asigurarea obligatorie de Răspundere Civilă Auto) 2.

CASCO (Asigurarea facultativă auto pentru avarii şi furt).

I 22730 375 - FRENŢIU, GABRIELA CRISTINA, DREPT.

Asigurări sociale : Legea nr. 19/2000 ; Noua lege a pensiilor -

Legea nr. 263/2010 : Practică judiciară, comentarii, legislaţii,

decizii ale Curţii Constituţionale / Dr. Gabriela Cristina Frenţiu,

Denisa-Livia Băldean. - Bucureşti : Universul Juridic, 2011.

555, [5] p. - (Universul Juridic).

ISBN 978-973-127-512-3 : 41.65 lei..

369(498)(094.072) 349.2(498)(094.072) 082.1 Universul

Juridic

1. România.

III 53610 376 - GRIGORESCU, CONSTANTIN.

Page 66: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Evoluţii macroeconomice, demografice şi reforma pensiilor :

Studii selectate privind tranziţia în România / Constantin

Grigorescu. - Bucureşti : Academia Română. Institutul Naţional de

Cercetări Economice "Costin Kiriţescu" : Expert, 2009.

578 p. : tab., anexe, erată.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Tabla de materii şi în lb. engleză..

ISBN 978-973-618-207-5 : 42.00 lei..

369.542(498) 330.101.54(498) 314.02(498)

1. România.

III 53650 377 - LEGISLAŢIA PENSIILOR

/ ed. coord. de lect. univ. dr. Luminiţa Dima. - Ed. a 18-a, rev. -

Bucureşti : C.H. Beck, 2011.

399 p. - (La Zi ; 445).

ISBN 978-973-115-915-7 : 13.90 lei..

351.84(498)"2011"(094.4) 082.1 La

Zi 369.542(498)"2011"(094.4)

1. România.

II 93864 378 - SFERDIAN, IRINA.

Dreptul asigurărilor / Irina Sferdian. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : C.

H. Beck, 2009.

X, 426, [4] p. - (Master / Editura C. H. Beck).

Bibliogr. p. 413-421.

Index p. 423-426..

ISBN 978-973-115-610-1 : 59.89 lei..

368(498)(075.8) 347.764(498)(075.8) 082.1 Master

1. România.

III 53631

37 Educaţie. Învăţământ. Instruire

379 - 60 DE ANI DE ACTIVITATE A FACULTATII DE ZOOTEHNIE

IASI : 1951-2011 : VOLUM ANIVERSAR

/ Coord.: prof. univ. dr. Ioan Vacaru-Opriş. - Iaşi : Editura Ion

Ionescu de la Brad, 2011.

328 p. : portr., tab., foto., facs.

Antetitlu: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară

"Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi. Facultatea de Zootehnie..

ISBN 978-973-147-080-1 : 15.00 lei..

378.663(498.3)(091)

1. Facultatea de Zootehnie din Iaşi.

III 53713 380 - BALICA, MAGDA.

Compendiu pentru valorificarea dimensiunii de gen în

educaţie : Ghid de autoevaluare şi evaluare a instituţiilor şcolare ;

Glosar pentru profesori ; Indicatori de evaluare a manualelor

şcolare / Magda Balica, Cezar Bîrzea, Ciprian Fartuşnic... -

Bucureşti : MarLink, 2006.

74 p. : tab.

Bibliogr. p. 72-74..

ISBN 973-8411-60-2 ISBN 978-973-8411-60-9 : 9.00 lei..

37.015.3 37.014 159.922.1 316.346.2

III 53515 381 - CĂLINESCU, CONSTANŢA.

Universitatea "Ovidius" Constanţa - 50 de ani : Studiu

monografic / Constanţa Călinescu, Ioan Popişteanu ; sub redacţia:

Rector - prof. univ. dr. Victor Ciupină. - Ed. a 2-a, rev. - Constanţa

: Ovidius University Press, 2011.

Page 67: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

996 p. : portr., tab., facs., il. în parte color.

Rezumat în lb. engleză şi franceză..

ISBN 978-973-614-586-5 : 30.00 lei..

378.4:061.75 061.75:378.4

1. Universitatea "Ovidius" Constanţa.

III 53505 382 - CONSILIEREA INTEGRATIVĂ EDUCAŢIONALĂ

/ coord.: Cristina Ispas. - Timişoara : Mirton, 2011.

520 p. : tab., graf. - (Sociologie / Ed. Mirton).

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Tabla de materii şi pref. în lb. engleză..

ISBN 978-973-52-1055-7 : 30.00 lei..

159.922.7 37.015.3 615.851 082.1 Sociologie

III 53700 383 - DRAGOMIR, PETRICĂ.

Dimensiunea de gen în aria curriculară Educaţie fizică şi sport

: Ghid pentru cadre didactice / Petrică Dragomir, Antoaneta-Firuţa

Tacea. - Bucureşti : MarLink, 2006.

36 p. : fig.

Antetitlu: Ghid pentru cadre didactice. Compendiu pentru

valorificarea dimensiunii de gen în educaţie.

Bibliogr. p. 36..

ISBN 973-8411-63-7 ISBN 978-973-8411-63-0 : 8.00 lei..

371.3 159.922.1:371.3 372.853

III 53510 384 - GHID METODOLOGIC DE PEDAGOGIE UNIVERSITARA

/ Coord.: Florea Voiculescu. - Alba-Iulia : Aeternitas, 2010.

550 p. : fig., tab.

Antetitlu: Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia.

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Texte în lb. franceză şi engleză..

ISBN 978-973-1890-92-0 : 36.00 lei..

378.147(072)

III 53599 385 - ILEA, ANCA.

Dimensiunea de gen în aria curriculară Arte : Ghid pentru

cadre didactice / Anca Ilea, Daniela Stoicescu. - Bucureşti :

MarLink, 2006.

44 p.

Antetitlu: Ghid pentru cadre didactice. Compendiu pentru

valorificarea dimensiunii de gen în educaţie.

Bibliogr. p. 44..

ISBN 973-8411-61-0 ISBN 978-973-8411-61-6 : 8.00 lei..

371.3 159.922.1:371.3 37.036

III 53508 386 - JINESCU, VALERIU V., ING.

Utilajul şi tehnologia meseriei : Construcţii de maşini : Manual

pentru clasa a XII-a, licee industriale cu profil de mecanică

(meseria lăcătuş construcţii de maşini) şi anul III, şcoli

profesionale (meseria lăcătuş mecanic). - Bucureşti : Editura

Didactică şi Pedagogică, 1997.

ISBN 973-30-5535-2..

621(075)

L 163316; L 163316 387 - RAPORTUL RECTORULUI PRIVIND STAREA DE DEZVOLTARE

A UNIVERSITĂŢII "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" DIN TÂRGU-JIU : 2010

/ coord. Adrian Gorun. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2011.

360 p. : tab., graf.

Page 68: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Antetitlu: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi

Sportului. Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu..

ISBN 978-973-144-440-6 : 38.40 lei..

378.113.1(498.2)(047)

1. Universitatea " Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu.

III 53719 388 - SARIVAN, LIGIA.

Dimensiunea de gen în aria curriculară Limbă şi comunicare :

Ghid pentru cadre didactice / Ligia Sarivan, Florentina Sâmihăian.

- Bucureşti : MarLink, 2006.

47 p. : tab., anexă.

Antetitlu: Ghid pentru cadre didactice. Compendiu pentru

valorificarea dimensiunii de gen în educaţie.

Bibliogr. p. 30..

ISBN 973-8411-64-5 ISBN 978-973-8411-64-7 : 8.00 lei..

371.3:811.135.1 372 159.922.1:371.3

III 53509 389 - SINGER, MIHAELA.

Dimensiunea de gen în ariile curriculare Matematică şi Ştiinţe

ale naturii, Tehnologii : Ghid pentru cadre didactice / Mihaela

Singer, Iulian Leahu, Rodica Constantin... - Bucureşti : MarLink,

2006.

136 p. : tab., il. color.

Antetitlu: Ghid pentru cadre didactice. Compendiu pentru

valorificarea dimensiunii de gen în educaţie.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 973-8411-65-3 ISBN 978-973-8411-65-4 : 10.00 lei..

371.3:51 159.922.1:371.3 372

III 53512 390 - STAMATESCU, MIHAI.

Dimensiunea de gen în aria curriculară Om şi societate : Ghid

pentru cadre didactice / Mihai Stamatescu, Angela Teşileanu. -

Bucureşti : MarLink, 2006.

63 p. : tab., il. color.

Antetitlu: Ghid pentru cadre didactice. Compendiu pentru

valorificarea dimensiunii de gen în educaţie.

Bibliogr. p. 62..

ISBN 973-8411-66-1 ISBN 978-973-8411-66-1 : 8.00 lei..

371.3 159.922.1:371.3 372.832

III 53511 391 - STOICESCU, DANIELA.

Dimensiunea de gen în învăţământul primar / Daniela

Stoicescu. - Bucureşti : MarLink, 2006.

55 p. : il. color, facs.

Antetitlu: Ghid pentru cadre didactice. Compendiu pentru

valorificarea dimensiunii de gen în educaţie.

Bibliogr. p. 55..

ISBN 973-8411-67-X ISBN 978-973-8411-67-8 : 8.00 lei..

371.3 159.922.1 373.3

III 53514 392 - ŢIBU, SPERANŢA LAVINIA.

Dimensiunea de gen în aria curriculară Consiliere şi orientare

: Ghid pentru cadre didactice şi elevi / Speranţa Lavinia Ţibu. -

Bucureşti : MarLink, 2006.

23 p. : il. color.

Antetitlu: Ghid pentru cadre didactice. Compendiu pentru

valorificarea dimensiunii de gen în educaţie.

Bibliogr. p. 22..

ISBN 973-8411-62-9 ISBN 978-973-8411-62-3 : 8.00 lei..

371.3 159.922.1:371.3 316.346.2:371.3 37.048.4

Page 69: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

III 53513

39 Etnologie. Etnografie. Folclor

393 - POPA, IOAN-LUCIAN.

Dicţionar de proverbe român-englez / Ioan-Lucian Popa, Silvia

Buga, Alexandra Chetran... ; coord. Ioan-Lucian Popa. - Bacău :

Alma Mater, 2011.

273 p.

Bibliogr. p. 271-273.

Index p. 225-270..

ISBN 978-606-527-117-3 : 10.17 lei..

398.9(038)=135.1=111

II 93968 394 - STAREA DE A FI ROMAN

/ Editori: Doina Cmeciu, Ioan Dănilă. - Bacău : Alma Mater,

2009.

225 p. : il. color.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 978-606-527-019-0 : 9.85 lei..

39(=135.1) 930.85(=135.1) 7.031.4(=135.1)

II 93822 395 - TEATRU FOLCLORIC SI JOCURI DE CAIUTI DIN JUDETUL

BOTOSANI

/ Culegere realizată de Silvia şi Vasile Andriescu. - Botoşani :

Consiliul Judeţean Botoşani, 1997.

Vol.

Vol. 1. - 1997. - 248 p. - ISBN 973-9260-28-4.

LEC 396 - ZELENCIUC, V.

Vestimentaţia populaţiei orăşeneşti din Moldova : (sec. XV-

XIX) / V. Zelenciuc, N. Kalaşnikova. - Chişinău : Ştiinţa, 1993.

128 p. : [32] f. il.

Antetitlu: Institutul de Etnografie şi Folclor al Academiei de

Ştiinţe a Republicii Moldova.

Bibliogr. p. 115-122..

ISBN 5-376-01387-1 : 8.00 lei..

391(498.3)"14/18"

1. Moldova, stat feudal.

II 93954

5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE

50 Generalităţi asupra ştiinţelor teoretice. Ecologie

397 - BUCUR, GABRIEL DORU.

Monitorizarea poluării cu nitraţi în judeţul Argeş / Gabriel

Doru Bucur, Mihail Dumitru, Ion Creangă... - Craiova : Sitech,

2010.

426 p. : tab., h.

Bibliogr. 409-422..

ISBN 978-606-11-0669-1 : 27.00 lei..

631.453(498.1) 631.842(498.1) 504.53.054(498.1) 504.064(49

8.1)

1. Argeş, judeţ.

III 53606 398 - DUCA, GHEORGHE.

Poluanţi organici persistenţi : Starea actuală şi evaluarea

capacităţilor de monitoring în Republica Moldova / Gh. Duca, V.

Cazan, G. Gîlcă. - Chişinău : [s. n.], 2004.

52 p. : tab., il. color.

Page 70: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Antetitlu: Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale. Serviciul

Hidrometeorologic de Stat.

Bibliogr. p. 52..

ISBN 9975-78-333-3 : 10.00 lei..

504.064

1. Republica Moldova.

III 53704 399 - STANCIU, MARIANA.

Dimensiunea ecologică a consumului de bunuri şi servicii /

Mariana Stanciu (coord.), Dumitru Chiriac, Cristina Humă, ... -

Bucureşti : Expert : Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, 2008.

150 p. : fig., tab.

Antetitlu: Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări

Economice.

Bibliogr. p. 140-149..

ISBN 978-973-159-029-5 ISBN 978-973-618-182-5 : 16.00 lei..

338.1:504.06 504.06 504.03

III 53774

502/504 400 - TATOMIR, CRISTINA.

Impactul exploatării şi utilizării lignitului asupra mediului /

Cristina Tatomir, Mihail Dumitru, Ion Popescu. - Craiova : Sitech,

2010.

233 p. : fig., tab., il. color.

Bibliogr. p. 206-230..

ISBN 978-606-11-0841-1 : 23.00 lei..

622.272(498) 504.054(498) 504.64(498)

1. România.

III 53603

51 Matematică

401 - BĂLAN, VIRGIL C.

Teme de matematici superioare / Virgil Bălan, Doina Cristina

Burada. - Craiova : Universitaria, 2011.

251 p. : fig., tab., anexe.

Bibliogr. p. 248..

ISBN 978-606-14-0243-4 : 13.11 lei..

512.643(075.8) 519.22(075.8) 519.852(075.8)

III 53823 402 - DUMITRU, ALEXANDRINA.

Mathematik : Lehrbuch für die II. Klasse / Alexandrina Dumitru,

Gheorghe Herescu. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică,

1997 (Imprimeria "Oltenia").

144 p., pl. : il. color.

ISBN 973-30-5902-1..

372.47 51(075.33)

L 163319; L 163319 403 - FREEDMAN, DAVID.

Statistics / David Freedman, Robert Pisani, Roger Purves. - New

York ; London : W. W. Norton & Co., 1998.

XVIII, 578, 123 p. : fig., tab.

Index 15 p. la sf. lucrării.

Statistică..

ISBN 0-393-97083-3 : 70.00 lei..

519.22

IV 16077 404 - IONESEI, GHEORGHE.

Cohomological Dreams / Gheorghe Ionesei. - Bucureşti : Expert,

2005.

Page 71: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

160 p.

Antetitlu: Romanian Academy. The Romanian Centre for Consent

and Compared Economics.

Bibliogr. p. 143-153.

Index p. 154-160.

Teoria coomologiei pentru varietăţi şi scheme algebrice..

ISBN 973-7885-17-1 : 15.00 lei..

512.73

III 53763 405 - KAUFMANN, ARNOLD.

Tehnici speciale pentru gestiunea prin experţi / Arnold

Kaufmann, Jaime Gil Aluja. - Bucureşti : Expert, 1995.

354 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 349-354.

Titlul original: Tecnicas especiales para la gestion de expertos..

ISBN 973-97235-6-X : 27.25 lei..

004.891:658.14/.17 510.64 511.3 519.22 658.14/.17:004.891

III 53821 406 - MIHALACHE, ILIE.

Probleme de matematică pentru clasele V-VI / Ilie Mihalache. -

Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997.

288 p. - (Carte şcolară).

ISBN 973-30-3880-6..

082.1 Carte şcolară 51(076)

L 163295; L 163295 407 - SIMION, IONEL, ING.

Descriptive Geometry / Ionel Simion. - Bucharest : Editura

Universităţii Româno-Britanice, 2009.

IV, 189 p. : fig.

Bibliogr. p. 189.

Geometrie descriptivă..

ISBN 978-606-8163-01-7 : 17.85 lei..

514.18

IV 16083 408 - SMARANDA, LOREDANA.

Undele Bloch în teoria omogenizării / Loredana Smaranda. -

Bucureşti : Editura Academiei Române, 2010.

134 p.

Bibliogr. p. 123-129.

Index p. 131-132.

Tabla de materii şi în lb. engleză..

ISBN 978-973-27-1955-8 : 20.00 lei..

517.984.5 517.956.227 519.87:620.18

III 53597 409 - SZEMFÜLES FÜZETEK 8 : MATEMATIKA III.-IV. OSZTÁLY

. - Oradea, 1996.

82-93=135.1=511.141

L 163356; L 163356

53 Fizică

410 - POPESCU, M., FIZ.

Fizica sticlelor calcogenice / M. Popescu, A. Andrieş, V.

Ciumaş... - Bucureşti : Editura Ştiinţifică ; Chişinău : Ştiinţa, 1996.

487 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 439-467.

Index p. 468-482.

Tabla de materii şi în lb. engleză..

ISBN 5-376-01514-9 : 30.00 lei..

538.9 661.8...5

Page 72: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

III 53690 411 - ULIU, FLOREA S.

Fizică moleculară : Probleme... captivante (cu soluţii complete) /

Florea Uliu, Florin Măceşanu. - Deva : Emia, 2010.

271 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 266-269..

ISBN 978-973-753-193-3 : 17.00 lei..

539.19 091.5

II 93744

54 Chimie. Cristalografie. Mineralogie

412 - BATÎR, DUMITRU.

Neliniştea memoriei : Evoluţia chimiei în Moldova şi avatarurile

vieţii : Sinteze, portrete, medalioane, reflecţii / Dumitru Batîr. -

Chişinău : Academia de Ştiinţe a Moldovei, 2007.

348 p. : portr.

Bibliogr. p. 317-331.

Index p. 334-342.

Rezumat în lb. engleză..

ISBN 978-9975-62-170-0 : 25.00 lei..

54(478)(091)

1. Moldova, republica.

III 53718 413 - PROFESORUL CONSTANTIN TURTĂ : DRUMUL

CUNOŞTINŢELOR ŞI REZULTATELOR ŞTIINŢIFICE : VOLUM OMAGIAL

/ Coord.: dr. habilitat în chimie, prof. Tudor Lupaşcu. - Chişinău :

[s. n.], 2010.

328 p. : fig., tab., foto. în parte color.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Chimie.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 978-9975-62-277-6 : 30.00 lei..

082.2 Turtă, C. 54(478) Turtă, C. 543.429.3

1. Turtă, Constantin.

II 93975

55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie

414 - ENACHE, CONSTANTIN.

Geologia Olteniei / Constantin Enache. - Craiova : Universitaria,

2008.

422 p. : fig., tab., h.

Bibliogr. p. 388-422..

ISBN 978-606-510-168-5 : 8.00 lei..

551.7(498.2)

1. Oltenia.

III 53507 415 - MIHĂILĂ, DUMITRU.

Introducere în meteorologia practică / Dumitru Mihăilă, Ion

Tănasă. - Suceava : Editura Universităţii "Ştefan cel Mare", 2010.

[6], 414 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 412-414..

ISBN 978-973-666-353-6 : 36.00 lei..

551.58(075.8)

III 53605

57 Biologie. Ştiinţe biologice

416 - DRAGOMIR, FELICIA.

Page 73: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Microbiologia alimentelor / Felicia Dragomir. - Craiova :

Universitaria, 2006-.

vol.

Vol. 1. - 274 p. : fig., tab. - Bibliogr. p. 271-274. - ISBN 973-742-

267-8 : 18.00 lei.

579.67(075.8)

III 53483 417 - DRAGOMIR TUŢULESCU, FELICIA.

Microorganismele aduc mari şi durabile servicii pentru

omenire / Felicia Dragomir Tuţulescu. - Craiova : Alma, 2010.

298 p. : tab.

Bibliogr. p. 279-293..

ISBN 978-606-567-039-6 : 25.00 lei..

579.26

II 93704 418 - POPA, AUREL, ING. AGRONOM.

Microbiologie generală / Aurel Popa, Daniel Popa, Felicia

Dragomir. - Craiova : Universitaria, 2008.

136 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 135-136..

ISBN 973-8043-234-4 : 20.00 lei..

579(075.8)

III 53482

59 Zoologie

419 - BABALEAN, ANDA FELICIA.

Zoologia nevertebratelor : Noţiuni practice / Anda Felicia

Babalean. - Craiova : Universitaria, 2001.

223 p. : fig.

ISBN 973-8043-56-5 : 15.00 lei..

592(075.8)

IV 16097

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

611 Anatomie. Anatomie umană şi comparată

420 - BATTES, KLAUS WERNER.

Activitate nervoasă superioară : note de curs / Battes Klaus

Werner, Leonov Silvia. - Bacău, 1996.

106 p.

611.81

L 163362; L 163362

613/614 Igienă. Igienă socială. Boli profesionale. Medicină

aeronautică

421 - DIMACHE, GHEORGHE.

Microbiologie şi igienă alimentară : Manual pentru licee cu

profil de alimentaţie publică, clasa a IX-a şi şcoli profesionale,

anul I, meseria comerciant-merceolog / Gh. Dimache. - Bucureşti :

Editura Didactică şi Pedagogică, 1997 (Imprimeria "Oltenia").

116 p. : fig., il.

Antetitlu : Ministerul Învăţământului ..

ISBN 973-30-5248-5 : 3500.00 lei..

579.67(075) 614.31(075)

L 163293; L 163293 422 - SISTEMUL PUBLIC DE SĂNĂTATE ŞI CREŞTERE ECONOMICĂ :

MODELE DE ANALIZĂ ŞI PREVIZIUNE

Page 74: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

/ coord.: Lucian-Liviu Albu, Mariana Nicolae-Bălan. - Bucureşti :

Academia Română. Institutul de Prognoză Economică : Expert,

2009.

277 p. : fig., tab., anexe.

Bibliogr. p. 269-276..

ISBN 978-973-159-048-6 ISBN 978-973-618-186-3 : 28.00 lei..

614.39(4) 336.13:614.39 338.2:336.13

1. Uniunea Europeană 2. România.

III 53674

615 Farmacologie. TerapeuticĂ. Toxicologie.

Balneofizioterapie

423 - STRATEGII DIDACTICE PENTRU PREDAREA CURSULUI

TERAPIE OCUPAŢIONALĂ ŞI REABILITARE PSIHOSOCIALĂ :

(PENTRU MEDICI, ASISTENŢI MEDICALI, PSIHOLOGI, ASISTENŢI

SOCIALI ŞI MANAGERI AI SEVICIILOR SOCIALE)

. - Bălţi ; Chişinău : [s. n.], 2008.

178 p. : fig. & 18 p. anexă.

Antetitlu: Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova.

Bibliogr. p. 176-178..

ISBN 978-9975-4020-0-2 : 5.00 lei..

615.851.3(075.8) 37.02

IV 16080

620 Încercarea materialelor. Merceologie. Materii prime.

Energetică

424 - ENERGIA ÎN CURSA COMPETITIVITATE-ÎNCĂLZIRE GLOBALĂ

/ coord.: Constantin Ciupagea, Virginia Câmpeanu. - Bucureşti :

Expert : Editura Centrului de Informare şi Documentare

Economică, 2007 (Lumina Tipo).

356 p. : fig., tab.

Antetitlu: Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări

Economice. Institutul de Economie Mondială.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 978-973-618-136-8 ISBN 978-973-7885-92-0 : 30.00 lei..

504.06 620.91 338.1:504.06

1. România 2. Uniunea Europeană.

III 53772 425 - LĂUTARU, MARIA.

Contribuţii la studiul tensiunilor şi al deformaţiilor arcurilor

elicoidale ale vehiculelor feroviare pentru optimizarea

comportării acestora în exploatare : Teză de doctorat / Ing.

Maria Lăutaru ; cond. şt.: prof. dr. ing. EUR ING Tiberiu Dimitrie

Babeu ; ref. şt.: prof. univ. dr. ing. Mircea bejan, prof. univ. dr.

ing. Gheorghe Aurel Gherman, conf. univ. dr. ing. Eugen Ghiţa. -

Timişoara : Politehnica, 2010.

133 p. : fig., tab., graf. - (Teze de doctorat ale UPT. Seria

Inginerie Mecanică (9) ; 89).

Bibliogr. p. 129-132.

Ziua susţinerii tezei: 17 decembrie 2010..

ISBN 978-606-554-230-3 : 14.00 lei..

539.431 629.4.027.31-272.2(043) 620.178.16 082.1 Teze de

doctorat ale UPT. Seria Inginerie Mecanică (9)

III 53737 426 - MĂNESCU, TIBERIU ŞTEFAN.

Page 75: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Aplicaţii de rezistenţa materialelor / Tiberiu Ştefan Mănescu,

Adrian Ion Chivu, Eugen Marius Afronie... - Reşiţa : Eftimie

Murgu, 2010.

245 p. : fig., tab., anexe - (Orizonturi tehnice).

Bibliogr. p. 243-245..

ISBN 978-973-1906-81-2 : 28.40 lei..

539.4(075.8)(076) 620.1(075.8)(076) 082.1 Orizonturi tehnice

III 53732 427 - POGAN, CĂLIN-MARIUS.

Wear Resistance Improvement of Titanium by Surface

Alloying using Electron Beam Irradiation : Teză de doctorat /

Ing. Călin Marius Pogan ; cond. şt.: prof. univ. dr. ing. Ion Mitelea,

prof. univ. dr. ing. Waltraut Bradl ; ref. şt.: prof. univ. dr. Doina

Frunzaverde, prof. univ. dr. Valeriu Deac, prof. univ. dr. ing.

Viorel Aurel Şerban. - Timişoara : Politehnica, 2011.

127 p. : fig., tab. - (Teze de doctorat ale UPT. Seria Ştiinţa şi

Ingineria Materialelor (11) ; 21).

Bibliogr. p. 114-118.

Îmbunătăţirea rezistenţei la uzură a titaniului prin alierea

suprafeţelor prin iradiere cu fascicul de electroni.

Ziua susţinerii tezei: 23.02.2011.

Pe pagina de titlu şi pe copertă titlul scris greşit: Wear Resistance

Improvement of Titatium by Surface Alloying using Electron

Beam Irradiation..

ISBN 978-606-554-251-8 : 12.00 lei..

669.018.25(043) 669.295(043) 620.18:669.295(043) 082.1

Teze de doctorat ale UPT. Seria Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

(11)

III 53734 428 - PURICA, IONUŢ.

Optimizarea schimbării în piaţa de energie / Ionuţ Purica. -

Bucureşti : Expert, 2008.

267 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 256-266..

ISBN 978-973-618-175-7 : 32.70 lei..

005.932 620.9 338.1

III 53656

621.4 Motoare termice, cu combustie internă şi motoare cu

explozie

429 - URICANU, PETRU NARCIS.

Studii şi cercetări privind nivelul noxelor măsurate la

inspecţiile tehnice pentru autoturisme, în raport cu tipul,

durata şi condiţiile de exploatare a acestora : Teză de doctorat /

Ing. Petru Narcis Uricanu ; cond. şt.: prof. dr. ing. h. c. Virgiliu

Dan Negrea, prof. dr. ing. Dănilă Iorga ; ref. şt.: pof. dr. ing.

Nicolae Burnete, prof. dr. ing. Marin Bică, prof. dr. ing. Mihai

Nagi. - Timişoara : Politehnica, 2010.

181 p. : fig., tab., graf. în parte color, anexe - (Teze de doctorat ale

UPT. Seria Inginerie Mecanică (9) ; 87).

Bibliogr. p. 170-175.

Ziua susţinerii tezei: 27.11.2010..

ISBN 978-606-554-223-5 : 27.00 lei..

621.43.068(043) 628.52(043) 082.1 Teze de doctorat ale UPT.

Seria Inginerie Mecanică (9)

III 53738

Page 76: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

621.5 Energie pneumatică. Maşini pneumatice. Tehnica

frigului

430 - CRUCERU, MIHAI.

Schimbătoare de căldură / Mihai Cruceru. - Târgu-Jiu :

Academica Brâncuşi, 2010.

179 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 179..

ISBN 978-973-144-377-5 : 11.22 lei..

621.565.93/.95

II 93971 431 - GĂTINA, VASILE.

Termotehnică : Îndrumător de lucrări de laborator : Pentru uzul

studenţilor / Vasile Gătina. - Târgu Mureş : Universitatea "Petru

Maior", 2010.

43 p. : fig., tab.

Antetitlu: Universitatea "Petru Maior" Târgu-Mureş. Facultatea de

Inginerie.

Bibliogr. p. 43..

3.50 lei..

621.565(075.8) 621.4

III 53709

621.7 Ateliere mecanice. Prelucrarea metalelor

432 - RESEARCHES IN POWDER METALLURGY : SELECTED PAPERS

FROM THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON POWDER

METALLURGY, ROPM 2009, 8-11 JULY, CRAIOVA, ROMANIA

/ Edited by Ionel Chicinaş and Liviu Brânduşan. - Zurich : Trans

Tech Publications, 2011.

XVI, 341 p. : fig., graf., tab.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Index p. 335-341.

Cercetări în metalurgia pulberilor..

ISBN 978-3-03785-010-7 : 95.25 lei..

621.762(063)

III 53711

621.8 Organe de maşini. Transmisii. Ungere

433 - ATANASIU, MIHAIL L.

Organe de maşini şi mecanisme : Manual pentru licee industriale

şi agricole, clasele a X-a, a XI-a şi a XII-a şi şcoli profesionale,

anii I, II şi III / dr. ing. Victor Drobotă, dr. ing. Mihail Atanasiu,

dr. ing. Niculae Stere, dr. doc. ing. Nicolae Manolescu... -

Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997 (Imprimeria

"Oltenia").

216 p.

Antetitlu : Ministerul Învăţămîntului..

ISBN 973-30-5091-1..

621.81(075.36) 62-23(075.36)

L 163315; L 163315 434 - IANICI, SAVA.

Ingineria sistemelor mecanice / Sava Ianici, Draghiţa Ianici. -

Reşiţa : Eftimie Murgu, 2010.

342 p. : fig., tab. - (Orizonturi tehnice).

Bibliogr. p. 339-342..

ISBN 978-973-1906-89-8 : 36.00 lei..

62-23 621.83 082.1 Orizonturi tehnice

III 53600 435 - VLĂDEANU, ALEXANDRU.

Page 77: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Maşini de terasamente, fundaţii şi betoane : Îndrumar de

laborator / Alexandru Vlădeanu. - Bucureşti : Conspress, 2011.

Vol. - (Carte universitară / Ed. Conspress).

Part. I : Contrucţia şi funcţionarea maşinilor. - 160 p. : fig. -

Bibliogr. p. 160. - ISBN 978-973-100-159-3 : 35.00 lei.

621.879.48(075.8) 621.878(075.8) 082.1 Carte universitară

III 53604

623 Tehnică militară

436 - ROTTER, ANDREW J.

Hiroshima : The World's Bomb / Andrew J. Rotter. - New York :

Oxford University Press, 2009.

X, 371 p. : [8] f. il.

Bibliogr. p. 340-355.

Index p. 357-371.

Hiroshima : Bomba lumii..

ISBN 978-0-19-280437-2 : 67.00 lei..

623.451.746.083.22(520)(091)

1. Hiroshima.

II 94031

624 Construcţii. Tehnica construcţiilor. Fundaţii. Lucrări de

pământ. Tuneluri. Poduri

437 - BUILDING ROMA AETERNA : CURRENT RESEARCH ON ROMAN

MORTAR AND CONCRETE : PROCEEDINGS OF THE CONFERENCE,

MARCH 27-29, 2008

/ Editors Åsa Ringbom and Robert L. Hohlfelder ; Assistant

editors Pia Sjöberg and Pia Sonck-Koota. - Helsinki : Societas

Scientiarum Fennica, 2011.

258 p. : fig., tab., il. color - (Commentationes Humanarum

Litterarum ; 128/2011).

Construcţiile în Roma antică : Cercetări recente despre mortarul şi

betonul folosit..

ISBN 978-951-653-384-4 : 100.00 lei..

624.012.3/.4(37)(063) 082.1 Commentationes Humanarum

Litterarum

1. Roma antică.

III 53730

629 Tehnica mijloacelor de transport

438 - COOK, NICK.

The Hunt for Zero Point : Inside the Classified World of

Antigravity Technology / Nick Cook. - New York : Broadway

Book, 2003.

XII, 292 p. : [8] f. il.

Bibliogr. p. 279-281.

Index p. 282-291.

Vânarea punctului zero : În lumea clasificată a tehnologiei

antigravitaţiei..

ISBN 0-7679-0628-4 : 50.00 lei..

629.7:001.891 001.891:629.7

II 94030 439 - PLETER, OCTAVIAN THOR.

Introduction to Aerospace Engineering / Octavian Thor Pleter. -

Bucureşti : Editura Universităţii Româno-Britanice, 2009.

300 p. : fig., tab., il. color.

Bibliogr. p. 292-293.

Index p. 294-300.

Page 78: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Introducere în ingineria aerospaţială..

ISBN 978-606-8163-00-0 : 19.58 lei..

629.7

IV 16084

63 Agricultură

440 - AGRICULTURA DURABILA - PERFORMANTA : PRIMUL

SIMPOZION AL SECTIEI CULTURA PLANTELOR

/ Coord.: prof. dr. doc. în ştiinţe Cristian Hera Membru

corespondent al Academiei Române. - Bucureşti : Agris, 1999.

320 p. : fig., tab., graf.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gh. Ionescu

Şişeşti". Secţia Cultura Plantelor.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Rezumate în lb. engleză..

ISBN 973-99431-0-1 : 15.00 lei..

631(063)

III 53499

631 Probleme generale ale agriculturii

441 - CALCIU, IRINA.

Posibilităţi de valorificare în agricultură a compostului

obţinut din gunoi menajer şi nămol de canalizare / Irina Calciu,

Mihail Dumitru, Elisabeta Dumitru. - Craiova : Sitech, 2010.

193 p. : fig., tab., graf. color.

Bibliogr. p. 185-192.

Rezumat în lb. engleză..

ISBN 978-606-11-0791-9 : 24.00 lei..

631.4:628.473 628.473:631.4

IV 16081 442 - DUMITRU, ELISABETA.

Metode de analiză utilizate în laboratorul de fizică a solului :

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie

Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA - Bucureşti / Elisabeta

Dumitru, Irina Calciu, Vera Carabulea, Andrei Canarache. -

Craiova : Sitech, 2009.

342 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 327-332..

ISBN 978-606-530-752-0 : 20.00 lei..

631.42(498) 001.891:631.42(498)

1. ICPA Bucureşti.

III 53588 443 - DUMITRU, SORINA.

Aplicaţii privind managementul resurselor de soluri şi

terenuri în agricultură utilizând tehnologie S.I.G. la diferite

scări / Sorina Dumitru, Cătălin Simota, Mihail Dumitru, Andrei

Canarache. - Craiova : Sitech, 2010.

300 p. : fig., tab., h. în parte color.

Bibliogr. p. 281-293..

ISBN 978-606-11-0845-9 : 29.00 lei..

631.4 004.9:91

1. GIS (Geographical Information Systems).

IV 16078 444 - MANAGEMENTUL DURABIL AL RESURSELOR DE SOL SUB

INFLUENTA PRESIUNILOR ANTROPICE : COD PENTRU BUNE

PRACTICI DE FERMA

/ coord. : Cătălin Simota, Mihail Dumitru. - Bucureşti : Estfalia,

2007.

Page 79: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

167 p. : fig., tab. & CD-ROM.

Bibliogr. p. 165-166..

ISBN 978-973-7681-33-1 : 25.00 lei..

631.1 631.4:504.06 504.064

IV 16079 445 - MUNTEANU, IOAN.

Ghid pentru descrierea în teren a profilului de sol şi a

condiţiilor de mediu specifice / Ioan Munteanu, Nicolae Florea. -

Craiova : Sitech, 2009.

231 p. : fig., tab., anexe & erată.

Antetitlu: Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

M.A.P.D.R. ; Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru

Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului I.C.P.A. Bucureşti..

ISBN 978-606-530-753-7 : 17.00 lei..

631.4(498)(036)

1. România.

II 93823 446 - PLOPEANU, GEORGIANA IULIANA.

Cercetări privind fitoremedierea solurilor poluate cu metale

grele / Georgiana Iuliana Plopeanu, Mihail Dumitru, Eugenia

Gamenţ. - Craiova : Sitech, 2010.

264 p. : fig., tab., graf. color.

Bibliogr. p. 251-263..

ISBN 978-606-11-0891-6 : 24.00 lei..

504.53.056(498) 631.416.8(498) 504.064(498)

1. România.

III 53596 447 - RUDIC, VALERIU.

Ficobiotehnologie : Cercetări fundamentale şi realizări practice /

Rudic Valeriu, Cojocari Angela, Cepoi Liliana... - Chişinău : [s.

n.], 2007.

365 p. : fig., tab., il. în parte color.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de

Microbiologie şi Biotehnologie.

Bibliogr. p. 325-362..

ISBN 978-9975-9892-5-1 : 22.00 lei..

631.147

III 53727 448 - TRATAT DE ECONOMIA AGRICULTURII

/ coord. : Cecilia Alexandri, Ioan Davidovici, Dinu Gavrilescu. -

Bucureşti : Expert, 2004 (Lumina Tipo).

XLII, 728 p. : fig.

Antetitlu: Academia Română. Institutul de Economie Agrară.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 973-618-014-X : 54.50 lei..

338.43.02(498)(021) 631.15(498)(021)

1. România.

III 53813 449 - VRÎNCEANU, NICOLETA-OLIMPIA.

Comportarea unor metale în sistemul sol-plantă / Nicoleta-

Olimpia Vrînceanu, Dumitru-Marian Motelică, Mihail Dumitru,

Eugenia Gamenţ. - Timişoara : Solness, 2010.

204 p. : fig., tab., graf. color.

Bibliogr. p. 197-204..

ISBN 978-973-729-229-2 : 25.00 lei..

504.53.054 631.41

IV 16082

Page 80: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

633 Cultura plantelor de câmp

450 - CIOBOATĂ, NICOLAE MARIUS.

Cercetări privind creşterea productivităţii pajiştilor

permanente de deal şi de munte din Oltenia prin măsuri

tehnologice sustenabile / Marius Nicolae Cioboată. - Craiova :

Sitech, 2011.

198 p. : fig., tab., graf., il. color.

Bibliogr. p. 177-186.

Rezumat, introducere şi tabla de materii şi în limba engleză..

ISBN 978-606-11-1876-2 : 15.00 lei..

633.2/.3(498.2)(075.8)

1. Oltenia.

III 53484

635 Legumicultură. Grădinărit. Plante de gradină

451 - SCHIPOR, VALERIAN A.

Fructele şi legumele în alimentaţia naturală / Valerian A.

Schipor. - Botoşani : Axa, 1996.

128 p.

ISBN 973-97592-5-4..

L 163330; L 163330

636 Zootehnie. Medicină veterinară

452 - TĂNASE, VERONICA.

Compostarea reziduurilor zootehnice şi valorificarea lor în

agricultură / Veronica Tănase, Nicoleta Vrînceanu, Mihail

Dumitru, Dumitru-Marian Motelică. - Craiova : Sitech, 2010.

119 p. : fig. în parte color, tab.

Bibliogr. p. 113-118..

ISBN 978-606-11-0846-6 : 18.00 lei..

628.473:636(498) 636:628.473(498)

1. România.

III 53601

636/637 Creşterea animalelor. Produsele animalelor

domestice şi ale vânatului

453 - GRODEA, MARIANA.

Piaţa laptelui / Mariana Grodea. - Bucureşti : Academia Română.

Institutul Naţional de Cercetări Economice : Expert, 2005 (Lumina

Tipo).

220 p. : fig., tab. - (Economia României / Ed. Expert).

Index p. 208-211.

Bibliogr. p. 212-217..

ISBN 973-618-075-1 : 22.00 lei..

637.1(498) 339.92 UE 339.138(498) 658.8(498) 082.1

Economia României

1. România 2. Uniunea Europeană.

III 53639 454 - MICLEA, VASILE.

Reproducţia animalelor de fermă / Vasile Miclea, Marius

Zăhan, Ileana Miclea. - Cluj Napoca : Accent, 2010.

334 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 325-334..

ISBN 978-606-561-015-6 : 22.00 lei..

636.082

III 53716

Page 81: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi

transporturi. Contabilitate

455 - CURSUL DE SCHIMB SI COMPETITIVITATEA : EXPERIENTE

NATIONALE SI PERSPECTIVE EUROPENE

/ coord. Elena Pelinescu ; consultant şt.: acad. Emilian Dobrescu. -

Bucureşti : Expert : Institutul de Prognoză Economică, 2006-

(Lumina Tipo).

vol.

Antetitlu: Academia Română.Institutul Naţional de Cercetări

Economice..

ISBN 973-7885-62-7 ISBN 978-973-7885-62-3..

[Vol.] 1. - 300 p. : fig., tab. - Bibliogr. la sf. capitolelor. - 30.00

lei..

65.011.44(498) 336.748(498) 339.743(498) 339.923:061.1 UE

1. România 2. Uniunea Europeană.

III 53768 456 - PARIZA, MARIA.

Curs de secretariat şi asistenţă managerială / Maria Pariza. -

Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2008.

XV, 251 p. : anexe - (Cariere / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 978-973-115-388-9 : 29.89 lei..

651.44(075.8) 082.1 Cariere

III 53626 457 - STAN, CĂTĂLIN-SILVIU.

Excelenţa în vânzări : Premise, experienţe, perspective / Cătălin-

Silviu Stan. - Bucureşti : Expert, 2007 (Lumina Tipo).

184 p. : tab.

Bibliogr. p. 174-180..

ISBN 973-618-112-x ISBN 978-973-618-112-2 : 27.25 lei..

654 65.011.1 005.21 658.85 339.162.4

III 53838 458 - STAN, CĂTĂLIN-SILVIU.

Reengineering : O nouă filosofie a managementului / Cătălin-

Silviu Stan. - Bucureşti : Expert, 2007 (Lumina Tipo).

147 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 136-144..

ISBN 973-618-113-8 ISBN 978-973-618-113-9 : 23.98 lei..

65.012.4 658.8

III 53805

656 Transporturile şi serviciile poştale. Organizarea şi

controlul traficului

459 - TRANSPORTUL DURABIL : O PERSPECTIVA VIABILA DE

EVOLUTIE

/ coord.: Frantz Daniel Fistung. - Bucureşti : Academia Română.

Institutul Naţional de Cercetări Economice, [s. a.].

333 p. : fig., tab., graf., h.

Bibliogr. p. 327-333..

ISBN 978-973-159-016-5 : 30.00 lei..

656(4)

1. România 2. Europa.

III 53679

657 Contabilitate

460 - MARCU, NICU, EC.

Management financiar-contabil în silvicultură / Nicu Marcu. -

Bucureşti : Expert, 2008.

Page 82: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

309 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 299-308..

ISBN 978-973-618-166-5 : 27.25 lei..

630:657 657:630

III 53793 461 - MITROI, FLOREA.

Auditul de performanţă (controlul rezultatelor) : Concept şi

perspective / Florea Mitroi. - Bucureşti : Adevărul, 1999.

136 p. : anexe.

ISBN 973-9128-36-x : 8.00 lei..

657.6 091.5

III 53500 462 - PĂTRUŢ, VASILE.

Contabilitate şi diagnostic financiar : Fundamente teoretice şi

aplicaţii practice / Vasile Pătruţ, Aristiţa Rotilă. - Ed. a 2-a

revizuită şi actualizată. - Iaşi : Sedcom Libris, 2010.

491, [2] p. : anexe.

Bibliogr. p. 467-472..

ISBN 978-973-670-404-8 : 50.00 lei..

657.41/.45

III 53608 463 - ROTILĂ, ARISTIŢA.

Reglementări şi practici contabile specifice / Aristiţa Rotilă. -

Bacău : Alma Mater, 2011.

166 p. : fig., tab., anexe.

Bibliogr. p. 121-126..

ISBN 978-606-527-108-1 : 13.62 lei..

657(498)(094.072)

1. România.

III 53696

464 - STOICA, MARICICA.

Auditul performanţei : Soluţie de implementare şi consolidare a

sustenabilităţii în societatea contemporană / prof. univ. dr.

Maricica Stoica. - Bucureşti : Lumina Lex, 2010 (Lumina Tipo).

160 p. : fig.

Bibliogr. p. 158-159..

ISBN 978-973-758-221-8 : 21.25 lei..

657.6(498)(075.8) 330.322.5(498)(075.8) 339.727.22(498)(075.

8)

1. România.

III 53531

658 Organizarea întreprinderilor. Comerţ

465 - BAUDIER, MICHEL.

Coaching-ul agenţilor de vânzări / Michel Baudier ; trad.: Oana

Roxana Apetrei. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2009.

XVII, 176 p. : fig., tab. - (Afaceri / Ed. C.H.Beck).

Titlul original: Je coache mes vendeurs avec succès..

ISBN 978-973-115-673-6 : 27.91 lei..

005.95(083.1) 331.36(083.1) 339.138(083.1) 658.85(083.1) 0

82.1 Afaceri 159.9.019.4(083.1)

II 93880 466 - CIOBANU, MIRCEA, ING.

Ingineria şi managementul calităţii : Lucrări practice, studii de

caz, teste grilă şi reglementări specifice / Prof. dr. ing. Mircea

Ciobanu, drd. ing. Marius Băeşu. - Suceava : Editura Universităţii

"Ştefan cel Mare", 2010.

142 p. : fig., tab., anexe.

Page 83: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Antetitlu: Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava. Facultatea de

Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management.

Bibliogr. p. 142..

ISBN 978-973-666-356-7 : 29.38 lei..

005.6(075.8) 658.56(075.8)

III 53598 467 - CIOTEI, CONSTANTIN N.

Organizarea şi conducerea activităţii economico-financiare a

întreprinderilor mici şi mijlocii / Constantin N. Ciotei. -

Bucureşti : Expert, 2001 (Lumina Tipo).

284 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 281-283..

ISBN 973-8177-25-1 : 21.80 lei..

334.012.63/.64(498) 658.14/.17(498)

1. România.

III 53661 468 - CORNESCU, VIOREL.

Întreprindere, management, profit / Viorel Cornescu, Elena

Druică. - Bucureşti : All Beck, 2005.

150 p. : fig.

Bibliogr. p. 147-149..

ISBN 973-655-783-9 : 21.80 lei..

65.012.4 658.155 330.13

III 53613 469 - GRONSKI, SĂNDEL.

Marketing - management / Dr. Săndel Gronski. - Bucureşti :

Expert, 2009.

253 p. : fig., tab., anexe.

Bibliogr. p. 220-225..

ISBN 978-973-618-196-2 : 27.25 lei..

339.138 658.8 005

III 53794 470 - HELFERT, ERICH A.

Tehnici de analiză financiară : Ghid pentru crearea valorii /

Erich A. Helfert. - Bucureşti : BMT Publishing House, 2006.

XX, 560 p. : fig., tab. & cod de activare al aplicaţiei on-line.

Titlul original: Techniques of Financial Analysis : A Guide to

Value Creation, 11-th Ed.

Traducerea a fost realizată după ediţia a 11-a a originalului.

Pe cop. 3 se găseşte codul de activare al aplicaţiei on-line.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Index p. 545-560..

ISBN 973-87371-3-3 ISBN 978-973-87371-3-6 : 59.50 lei..

658.14/.17 005.52 65.011.47

III 53562 471 - IOAN-FRANC, VALERIU.

Marketing : Crestomaţie de termeni şi concepte / Ana-Lucia

Ristea, Valeriu Ioan-Franc, Ion Stegăroiu, Dorina Tănăsescu ;

Ana-Lucia Ristea. - Ed. a 2-a, revizuită. - Bucureşti : Expert, 2002

(Lumina Tipo).

322 p.

Bibliogr. p. 281-287..

ISBN 973-8177-07-3 : 17.44 lei..

339.138(038)=135.1 658.8(038)=135.1

II 94016 472 - JUGĂNARU, MARIANA.

Marketing / Mariana Jugănaru. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Expert,

2005 (Lumina Tipo).

264 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 262-264..

Page 84: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

ISBN 973-618-072-7 : 21.80 lei..

339.138 658.8

III 53785 473 - LAWSON, MICHAEL K.

Cum să faci mai mult profit / Michael K. Lawson ; trad. din lb.

engl. de Smaranda Nistor. - Bucureşti : Codecs, 1998 (Open Print).

183 p. : fig. - (Codecs. Puterea cunoaşterii. Afaceri).

ISBN 973-98490-5 : 21.25 lei..

658.155 339.138 174.4 658.8 082.1 Codecs. Puterea

cunoaşterii

III 53534 474 - LEVENTE, KATONA.

Finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii / Katona Levente. -

Bucureşti : Expert, 2004.

227 p. : fig., tab., graf.

Bibliogr. p. 223-226..

ISBN 973-618-025-5 : 21.80 lei..

658.14 334.012.63/.64

III 53827 475 - MIRCEA, MARINELA.

Managementul afacerilor în economia digitală / Marinela

Mircea. - Bucureşti : Editura Economică, 2009.

254 p. : fig., tab. - (Societatea informaţională ; 13).

Bibliogr. p. 237-257..

ISBN 978-973-709-438-4 : 34.00 lei..

005.5(075.8) 004.738.5:339(075.8) 082.1 Societatea

informaţională 658.8(075.8)

IV 16086 476 - MORRIS, MICHAEL.

Cum să devii manager de succes / Michael Morris ; trad. Isabela

Cerasela Leca. - Bucureşti : All Beck, 2002.

X, 290 p. - (Afaceri / Ed. All Beck).

Bibliogr. p. 290..

ISBN 973-655-211-X : 18.51 lei..

316.46(036) 005.322:316.46(036) 658(083.1) 082.1 Afaceri

II 93865 477 - RACHLIN, ROBERT.

Sistemul complet de bugete ale firmei : Ghid practic şi

formulare de lucru / Robert Rachlin. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : BMT

Publishing House, 2007.

XII, 314 p. : tab., graf., anexe.

Index p. 303-314..

ISBN 978-973-87371-4-3 : 51.00 lei..

658.14/.17

III 53561 478 - RISTEA, ANA LUCIA.

Marketing : Premise şi provocări ale economiei înalt competitive

/ Ana-Lucia Ristea, Valeriu Ioan-Franc, Dorina Tănăsescu... ;

coord. Ana-Lucia Ristea. - Bucureşti : Expert, 2002 (Lumina

Tipo).

552 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 541-549..

ISBN 973-8177-72-3 : 43.60 lei..

339.138 658.8

III 53791 479 - RISTEA, ANA LUCIA.

Marketing strategic / Ana-Lucia Ristea, Valeriu Ioan-Franc. -

Bucureşti : Expert, 2010.

216 p. : fig., tab.

Page 85: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Bibliogr. p. 207-215..

43.60 lei..

339.139 658.8.011.1

III 53796 480 - SHELL, RICHARD G.

Negocierea în avantaj : Strategii de negociere pentru oameni

rezonabili / G. Richard Shell. - Bucureşti : Codecs, 2005.

XXIII, 375 p. - (Codecs. Puterea cunoaşterii).

Bibliogr. p. 365-368.

Index p. 369-375.

Titlul original: Bargaining for Advantage: Negotiation Strategies

for Reasonable People..

ISBN 973-8060-75-3 : 34.00 lei..

658.85 331.106.42 082.1 Codecs. Puterea cunoaşterii

II 93780 481 - VAINER, AUREL.

Marketing : De la concepţie, prin cercetare, la acţiune / Aurel

Vainer. - Bucureşti : Expert, 2001 (Lumina Tipo).

352 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 347-350..

ISBN 973-8177-34-0 : 17.44 lei..

339.138 658.8

III 53795

659 Publicitate. Informaţii. Relaţii cu publicul

482 - RELATIILE PUBLICE IN PRACTICA

/ coord.: Anne Gregory ; trad.: Mihai Mănăstireanu. - Bucureşti :

All Beck, 2005.

XIV, 258 p. : tab. - (Cariere / Ed. All Beck).

ISBN 973-655-697-2 : 9.87 lei..

659.4 082.1 Cariere

II 93934 483 - WESTPHALEN LEMAITRE, MARIE-HÉLÉNE.

Comunicarea externă a firmei / Marie-Hélène Westphalen

Lemaitre ; trad. Anca Ştefănescu. - Bucureşti : Editura C.H. Beck,

2008.

X, 118 p. : tab. - (Cariere / Ed. All Beck).

Bibliogr. p. 117-118..

ISBN 978-973-115-376-6 : 13.90 lei..

65.012.45 316.772.2 082.1 Cariere 659.11

II 93858

66 Chimie industrială. Industrii chimice. Metalurgie

484 - MĂRCULESCU, BOGDAN.

Adezivi, lacuri şi vopsele / Bogdan Mărculescu, Edina Rusen,

Livia Maria Butac. - Bucureşti : Ars Docendi, 2009.

307 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 307..

ISBN 978-973-558-403-0 : 20.00 lei..

665 667.6

II 93821

663/664 Industria băuturilor. Industria alimentară

485 - POPA, AUREL, ING. AGRONOM.

Secretul vinului bun : Contribuţii şi restituiri / Aurel Popa. -

Craiova : ALMA, 2008.

440 p. : fig., tab.

Page 86: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Bibliogr. p. 401-438..

ISBN 978-973-1792-56-9 : 15.00 lei..

634.8 663.2 091.5

III 53506; 66/69 P79

681.5 Automatizare. Tehnica reglării. Cibernetică şi teoria

automatizării

486 - ŞERBAN, SEVER.

Analiza sistemelor de reglare automată / Prof. dr. ing. Sever

Şerban, şl. dr. ing. Ioan Cezar Corâci. - Bucureşti : Matrix Rom,

1997.

Vol.

ISBN 973-9254-57-8..

Vol. 2. - VI, p. 185-404 : fig., tab. - Bibliogr. p. 403-404. - 5.00

lei..

681.51

III 53496 487 - TIRIAN, GELU-OVIDIU.

Contribuţii la identificarea şi conducerea proceselor

metalurgice : Teză de doctorat / Ing. Gelu-Ovidiu Tirian ; cond.

şt.: prof. univ. dr. ing. Octavian Proştean ; ref. şt.: prof. univ., dr.

ing. mat. Emil Pop, prof. univ. dr. ing. Mihail Abrudean, prof.

univ. dr. ing. Teodor Hepuţ. - Timişoara : Politehnica, 2011.

199 p. : fig., tab., anexe - (Teze de doctorat ale UPT. Seria

Automatică (1) ; 17).

Bibliogr. p. 176-186.

Ziua susţinerii tezei: 15.04.2011..

ISBN 978-606-554-275-4 : 20.00 lei..

681.51:621.74(043) 669:681.51(043) 082.1 Teze de doctorat ale

UPT. Seria Automatică (1)

III 53735 488 - TODOS, PETRU.

Senzori şi traductoare / Prof. dr. ing. Petru Todos, prof. dr. ing.

Carmen Golovanov. - Chişinău : Editura Tehnica, 1998.

V, 236 p. : fig., tab.

ISBN 9975-910-41-6 : 4.00 lei..

681.586

II 93754

7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. SPORT

489 - PROBLEME ACTUALE ALE ARTEI NAŢIONALE

. - Chişinău : Ştiinţa, 1993.

137, [3] p. : fig.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Istorie şi

Teorie a Artei..

ISBN 5-376-01748-6 : 3.00 lei..

7(478) 316.74:7(478)

1. Moldova, republica.

II 93953

72 Arhitectură

490 - GROSU, VASILE, IST.

Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din parohia Talmaza,

judeţul Tighina : Monografie / Vasile Grosu. - Chişinău : Lumina,

1998.

64 p. : il., tab.

Page 87: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Antetitlu: Asociaţia Ştiinţifică "Historia". Organizaţia

Neguvernamentală "Renaşterea" din Talmaza, Primăria satului

Talmaza, Raionul Ştefan Vodă.

Bibliogr. p. 57-62.

Tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţiei Sale Î.P.S. Petru,

Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al

Plaiurilor..

ISBN 9975-65-050-3 : 2.00 lei..

726.54(478)(091)

1. Tighina, judeţ.

II 93963

74 Desen. Arte decorative. Design

491 - CIOBOATĂ, NICOLAE MARIUS.

Desen tehnic şi cartografic / Marius Nicolae Cioboată, Dragomir

Brumar. - Craiova : Sitech, 2011.

241 p. : fig., tab., graf.

Bibliogr. p. 240..

ISBN 978-606-11-1875-5 : 20.00 lei..

528.9(075.8) 744(075.8)

IV 16069

78 Muzică

492 - BISTRICEANU, ILIE.

Culegere de strigături pentru dansurile populare din România

/ Ilie Bistriceanu. - Craiova : Autograf MJM, 2011.

148 p.

Bibliogr. p. 145-146..

ISBN 978-606-8039-74-9 : 10.00 lei..

398.8 784.4:394.3 394.3:784.4

II 93748 493 - EUGEN DOGA : COMPOZITOR, ACADEMICIAN

/ consiliul coord.: acad. Gheorghe Duca, acad. Ion Bostan, acad.

Valeriu Canţer... - Chişinău : Ştiinţa, 2007.

Vol. - (Academica / Ed. Ştiinţa).

ISBN 978-9975-67-572-7..

Vol. 3. - 2007. - 416 p. : facs., il., n. muz. & 1 CD-ROM. -

Rezumat în lb. engleză şi rusă. - ISBN 978-9975-67-295-5 : 30.00

lei..

78.071.1(478) Doga, E. 78.072.3 082.1 Academica

1. Doga, Eugen.

III 53733

79 Divertismente. Jocuri

494 - BISTRICEANU, ILIE.

Căluşul românesc : Dans unic în lume / Ilie Bistriceanu. -

Craiova : Sitech, 2011.

81 p. : il. color.

Bibliogr. p. 70-71..

ISBN 978-606-11-1815-1 : 10.00 lei..

793.31(498) 394.3(498)

II 93747 495 - BISTRICEANU, ILIE.

Istoricul dansului popular / Conf. univ. drd. Ilie Bistriceanu. -

Craiova : Sitech, 2011.

129 p.

Bibliogr. p. 124-126..

Page 88: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

ISBN 978-606-11-1814-4 : 10.00 lei..

394.3(091) 793.31(091)

II 93746 496 - NĂSTASE, VIOREL DAN.

Dans sportiv : Compendiu din tehnica şi tactica de bază / Viorel

Dan Năstase. - Piteşti : Paralela 45, 2011.

414 p. : fig., tab., il. color.

Bibliogr. p. 408-410..

ISBN 978-973-47-1166-6 : 35.00 lei..

793.32/.33

III 53825 497 - NĂSTASE, VIOREL DAN.

Dans sportiv : Metodologia performanţei / Viorel Dan Năstase. -

Piteşti : Paralela 45, 2011.

440 p. : fig., tab., il. color.

Bibliogr. p. 421-424.

Tabla de materii şi în lb. engleză..

ISBN 978-973-47-0988-5 : 35.00 lei..

793.32/.33

III 53826

796/799 Sport. Jocuri. Exerciţii fizice

498 - JOSANU, EFIM.

Cartea Jocurilor Olimpice : Cronici, portrete, reflecţii / Efim

Josanu. - Chişinău : Tipografia Reclama, 2008.

632 p. : il., tab.

Bibliogr. p. 628-629..

ISBN 978-9975-105-16-3 : 25.00 lei..

796.093(091)

III 53695 499 - VANVU, GYNETTA.

Educaţie olimpică / Gynetta Vanvu ; Indice de persoane de

Alexandrina Ioniţă. - Iaşi : Demiurg, 2009.

222 p. : tab., il., anexe - (Dynamis ; 12).

Bibliogr. p. 187-191.

Index p. 192-197..

ISBN 978-973-152-166-4 : 39.50 lei..

796.032.2 082.1 Dynamis

II 94025

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

81 Lingvistică. Filologie. Limbaje. Dicţionare

500 - BAHNARU, VASILE.

Practicum la introducere în lingvistică / V. Bahnaru, G. Popa. -

Chişinău : Ştiinţa, 1992.

132 p. : tab.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 3-376-01520-3 : 3.00 lei..

81'2/'44(079.1)

II 93946 501 - COMUNICARE SI IDENTITATE : PERSPECTIVE LINGVISTICE SI

CULTURALE

/ Coord.: Emilia Parpală, Carmen Popescu. - Craiova :

Universitaria, 2011.

360 p. : tab.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Tabla de materii şi introducerea şi în lb. engleză şi franceză.

Texte în lb. engleză, franceză, germană..

Page 89: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

ISBN 978-606-14-0229-8 : 24.78 lei..

316.77(063) 81'2/'44(063) 001.2(063)

III 53824

811.111 Limba engleză şi de origine engleză

502 - POPESCU, DANIELA, FILO.

The Contemporary English Language : Lexicology : Note de

curs / lector univ. Daniela Popescu. - Târgu-Jiu : Academica

Brâncuşi, 2011.

139 p.

Bibliogr. p. 139.

Engleza contemporană : Lexicologie..

ISBN 978-973-144-446-8 : 9.35 lei..

811.111'373(075.8)

I 22735 503 - POPESCU, DANIELA, FILO.

The Contemporary English Language : Morphology : Note de

curs / lector univ. Daniela Popescu. - Târgu-Jiu : Academica

Brâncuşi, 2011.

297 p.

Bibliogr. p. 297.

Engleza contemporană : Morfologie..

ISBN 978-973-144-447-5 : 17.10 lei..

811.111'366(075.8)

I 22736 504 - POPESCU, TEODORA.

Tests of Business English / Teodora Popescu, Crina Herţeg. -

Alba Iulia : Aeternitas, 2010.

256 p. : tab.

Bibliogr. p. 255-256.

Engleza pentru afaceri : teste..

ISBN 978-973-1890-69-2 : 40.00 lei..

811.111'243(079.1) 658:811.111'243(079.1)

III 53701

811.112.2 Limba germană

505 - KLASTER-UNGUREANU, GRETE.

Limba germană : manual pentru clasa a IV-a / Grete Klaster-

Ungurenu, Aurelia Călugăriţă, Cornelia Danciu, Ioana

Dumitrescu,... - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1997

(Imprimeria "Oltenia").

144 p. : il.

Antetitlu : Ministerul învăţământului.

Autorii nu sunt menţionaţi pe copertă..

ISBN 973-30-5184-5..

L 163321; L 163321

811.131.1 Limba italiană

506 - TĂNASE-BOGDĂNEŢ, ILEANA.

Limba italiană : manual pentru clasa a VII-a / Ileana Tănase-

Bogdăneţ, Petruţa Răduţiu. - Bucureşti : Editura Didactică şi

Pedagogică, 1997 (Imprimeria "Oltenia").

204 p.: fig., il., tab. ; 24 cm.

Antetitlu: Ministerul Învăţământului..

ISBN 973-30-5556-5..

L 163320; L 163320

Page 90: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

811.133.1 Limba franceză

507 - TRADUCTION ET FRANCOPHONIE : CONFERENCE

INTERNATIONALE : SUCEAVA, LES 16-17 MAI 2011

. - Suceava : Universitatea "Ştefan cel Mare", 2011.

310 p.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Rezumate în lb. engleză.

Traducere şi Francofonie : Cnferinţă internaţională..

45.00 lei..

811.133.1'25(063)

III 53720 508 - TUFAN, ELEONORA MIRABELA.

La Francophonie et l'évolution de la langue française / Tufan

Eleonora Mirabela. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2011.

92 p.

Bibliogr. p. 91-92.

Francofonia şi evoluţia limbii franceze..

ISBN 978-973-144-433-8 : 4.59 lei..

811.133.1-112

II 93830

811.135.1 Limba română

509 - CIOBANU, ANATOL.

Reflecţii lingvistice / Anatol Ciobanu. - Chişinău : Academia de

Ştiinţe a Moldovei, 2009.

340 p. : il.

Antetilu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filologie..

ISBN 978-9975-78-753-6 : 25.00 lei..

811.135.1(478)'27

III 53722 510 - COMŞULEA, ELENA.

Dicţionarul uzual al limbii române / Elena Comşulea, Valentina

Şerban, Sabina Teiuş. - Piteşti : Paralela 45, 2008.

910 p. : fig. - (Marile dicţionare / Ed. Paralela 45).

ISBN 978-973-697-830-2 : 32.56 lei..

082.1 Marile dicţionare / Ed. Paralela

45 811.135.1'374.3(038)=135.1

III 53857; 81RO C63 511 - CULTURA, INTERCULTURALITATE SI TRADUCERE

. - Chişinău : [s. n.], 2007.

116 p.

Antetitlu: Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a

Moldovei. Centrul Naţional de Terminologie.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 978-9975-66-021-1 : 7.00 lei..

811.135.1'373(063) 811.135.1'25(063) 316.73(063)

II 93995 512 - DICTIONAR DE IMPRUMUTURI LEXICALE DIN LIMBA

FRANCEZA DILF

/ selecţia şi ordonarea materialului: Adriana Costăchescu, Daniela

Dincă, Ramona Dragoste, Mihaela Popescu, Gabriela Scurtu. -

Craiova : Universitaria, 2009.

2 vol.

ISBN 978-606-510-807-3..

Vol. 1 : Cuvinte împrumutate din limba franceză (Literele A-O). -

600 p. - ISBN 978-606-510-808-0 : 35.00 lei.

Vol. 2 : Cuvinte împrumutate din limba franceză (Literele P-W) ;

Cuvinte cu etimologie multiplă (inclusiv franceză). - 600 p. -

Bibliogr. p. 599. - ISBN 978-606-510-809-7 : 35.00 lei.

Page 91: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

811.133.1'373(038) 811.135.1'373.45(038)

III 53528 513 - DÎRUL, ALEXANDRU.

Probleme de structură a limbii tratate din perspectiva

gramaticii explicative : (Studii şi materiale) / Alexandru Dîrul. -

Chişinău : [s. n.], 2009.

211 p. : tab.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 978-9975-78-841-0 : 14.00 lei..

811.135.1'36

II 93984 514 - DUDĂU, ANA-MARIA.

Cercetare dialectală a textului literar gorjean / Dudău Ana-

Maria. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2011.

344 p.

Bibliogr. p. 325-341..

ISBN 978-973-144-442-0 : 12.20 lei..

811.135.1'282(498.2)

1. Gorj, judeţ.

II 93998 515 - DUDĂU, ANA-MARIA.

Studii de istoria limbii române / Dudău Ana-Maria. - Târgu-Jiu :

Academica Brâncuşi, 2011.

203 p.

Bibliogr. p. 201-202..

ISBN 978-973-144-441-3 : 7.84 lei..

811.135.1-112(075.8)

II 93996 516 - EŢCU, ION.

Sintaxa elementară a limbii române : Introducere în

sintaxologie / Ion Eţcu. - Chişinău : [s. n.], 2000.

184 p. : tab.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova. Institutul de

Lingvistică..

ISBN 9975-944-34-5 : 3.00 lei..

811.135.1'367

II 93961 517 - GABINSCHI, MARCU.

Dicţionar de dublete etimologice ale limbii române / Marcu

Gabinschi. - Chişinău : Litera, 1998.

177 p. : erată.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe din Republica Moldova. Institutul

de Lingvistică..

ISBN 9975-74-211-4 : 5.00 lei..

811.135.1'374.4

II 93956 518 - LIMBA ROMANA ESTE PATRIA MEA : STUDII, COMUNICARI,

DOCUMENTE

/ selecţie şi pref. Alexandru Bantoş ; coord.: acad. Silviu Berejan,

prof. Anatol Ciobanu, prof. Nicolae Mătcaş. - Chişinău : Revista

"Limba Română" : Fundaţia Culturală "Grai şi Suflet", 1996.

344 p. . il., h. - (Adevărul despre noi).

Lucrarea reprezintă o antologie de txte publicate în revista "Limba

Română" (Chişinău), 1991-1996..

ISBN 7-79846-043-0 : 18.00 lei..

811.135.1(478) 811.135.1'282.4(478) 082.1 Adevărul despre

noi

III 53725 519 - MĂCIUCĂ, GINA.

Page 92: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Lexico-Morphological Idiosyncrasies of Romanian as

Compared with European Romance and Germanic Languages

: Similarities and Contrasts = Identitatea lexicală şi morfologică a

limbii române în contextul multilingvistic european : Consonanţe

şi disonanţe / Gina Măciucă, Ioan Oprea, Lavinia Seiciuc... ; edited

by Gina Măciucă. - Suceava : Editura Universităţii "Ştefan cel

Mare", 2011.

Vol. - (Comparatistica).

Identitatea lexicală şi morfologică a limbii române în contextul

multilingvistic european : consonanţe şi disonanţe..

ISBN 978-973-666-365-9..

Vol. 1 : The Verbe = Verbul. - 500 p. - Bibliogr. p. 478-495. -

ISBN 978-973-666-366-6 : 16.35 lei..

811.135.1'36:811-115 811-115:811.135.1'36 082.1

Comparatistica

II 93973 520 - POPA, GHEORGHE, LINGV.

Consideraţii la studiul echivalentelor analitice ale cuvintelor /

Gh. Popa ; Sub redacţia lui N. Iavorschi. - Chişinău : Ştiinţa, 1992.

92 p.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Index p. 84-91..

ISBN 5-376-01426-6 : 2.00 lei..

811.135.1'373.7

II 93952 521 - VIŞINOVSCHI, MARIA.

Exerciţii de limba română pentru clasele I - IV / Maria

Vişinovschi. - Botoşani : Axa, 1996.

256 p. ; fig.

ISBN 973-97592-8-9..

L 163333; L 163333 522 - VRABIE, LIDIA.

Dicţionar de paronime / Lidia Vrabie, Ana Vulpe. - Chişinău :

[s. n.], 2007.

251 p.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova. Institutul de

Filologie..

ISBN 978-9975-9582-1-9 : 12.00 lei..

811.135.1'373.42(038)

II 93987

821.111 Literatură engleză şi de limbă engleză

523 - SELL, ROGER D.

Communicational Criticism : Studies in literature as dialogue /

Roger D. Sell. - Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins

Publishing, 2011.

XII, 392 p. - (Dialogue Studies ; 11).

Bibliogr. p. 371-385.

Index p. 387-392.

Criticism comunicaţional..

ISBN 978-90-272-1028-9 : 527.99 lei..

821.111.09 082.1 Dialogue Studies

1. Pragmatism.

III 53623

821.124 Literatură latină

524 - VARZARI, ELENA.

Page 93: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Limba latină în discursul politic / Elena Varzari, Aurelia

Hanganu, Alexandru Cosmescu. - Chişinău : Academia de Ştiinţe a

Moldovei, 2010.

162 p.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filologie.

Index p. 145-151..

ISBN 978-9975-78-861-8 : 18.00 lei..

821.124'02-84(038)=135.1 82-54:821.124'02-84(038)=135.1

II 93966

821.133.1 Literatură franceză şi de limba franceză

525 - WINOCK, MICHEL.

Vocile libertăţii : Scriitori angajaţi din secolul al XIX-lea /

Michel Winock ; trad. din franceză de Florin Sicoie. - Chişinău :

Cartier, 2003.

845 p. : anexe - (Cartier istoric).

Bibliogr. p. 809-819.

Index p. 821-843.

Titlul original: Les Voix de la Liberté (Les écrivains engagés au

XIX siècle)..

ISBN 9975-79-189-1 : 32.00 lei..

821.133.1.09"18" 316.344.32(44)"18" 082.1 Cartier istoric

II 93999

821.135.1 Literatură română

526 - BODIU, ANDREI.

Şapte teme ale romanului postpaşoptist / Andrei Bodiu. - Piteşti

: Paralela 45, 2002.

179 p. - (Deschideri. Istorie literară / Ed. Paralela 45).

Bibliogr. p. 176-178..

ISBN 973-593-615-1 : 5.14 lei..

821.135.1.09 082.1 Deschideri. Istorie literară 821.135.1-95

II 94041 527 - BUDEANU, GHEORGHE.

Transnistria în flăcări : (Reportajele unui corespondent de

război) / Gheorghe Budeanu. - Chişinău : Universitas, 1993.

176 p. : [8] f. il.

ISBN 5-362-01049-2 : 4.00 lei..

821.135.1(478)-92

1. Transnistria.

II 93947 528 - BURLACU, ALEXANDRU.

Texistenţe / Alexandru Burlacu. - Chişinău : [s. n.], 2007

(Tipografia "Elan Poligraf").

Vol.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filologie..

ISBN 978-9975-78-693-5..

Vol. 1 : Drama zborului frânt. - 250 p. - ISBN 978-9975-66-017-4

: 12.00 lei.

Vol. 2 : Scara lui Osiris. - 2008. - 232 p. - ISBN 978-9975-78-

694-2 : 12.00 lei.

821.135.1(478).09 821.135.1(478)-95

II 93981 529 - CĂLINESCU, MATEI.

Conceptul modern de poezie : De la romantism la avangardă /

Matei Călinescu ; postf. de Ion Bogdan Lefter. - Ed. a 3-a. - Piteşti

: Paralela 45, 2009.

256 p. - (Studii. Studii literare).

Page 94: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Bibliogr. p. 227-234.

Index p. 235-240.

Rezumat în lb. franceză..

ISBN 978-973-47-0586-3 : 8.96 lei..

82:111.852 821.135.1-95 82-1.09 082.1 Studii. Studii literare

II 94040 530 - CIUBOTARU, ŞTEFAN.

Din trecutul şcolii botoşănene : Profesori. Învăţători. Mărturii /

Ştefan Ciubotaru. - Botoşani : Axa, 1997.

246 p.

ISBN 973-9260-16-0..

L 163346; L 163346 531 - CIUBUCCIU, VLAD.

Strădaniile marelui vornic : Schiţe didactice la istoria Moldovei

: Carte pentru elevi / Vlad Ciubucciu. - Chişinău : Lumina, 1990.

96 p.

ISBN 5-372-00985-3 : 2.00 lei..

821.135.1(478)-94

II 93948 532 - CONSTANTIN STERE : 140 DE ANI DE LA NASTERE :

MATERIALELE CONFERINTEI ŞTIINTIFICE INTERNATIONALE, 12

OCTOMBRIE 2005

/ Coord.: acad. Alexandru Roşca, acad. Haralambie Corbu,

Svetlana Korolevski. - Chişinău : Tipografia Academiei de Ştiinţe

a Moldovei, 2005.

180 p. : [1] portr.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Secţia de Ştiinţe

Umanistice şi Arte. Institutul de Literartură şi Folclor.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 978-9975-62-151-9 : 10.00 lei..

821.135.1(478).09 Stere, C.(063) 32-051(498) Stere, C.(063)

1. Stere, Constantin.

II 93965 533 - CRIHAN, DUMITRU.

Invitaţie în iad / Dumitru Crihan. - Chişinău : Ştiinţa, 1998.

272 p. : il. - (Pagini despre Basarabia).

ISBN 9975-667-057-1 : 6.00 lei..

821.135.1(478)-94 323.281(478) 082.1 Pagini despre Basarabia

II 93964 534 - CRUDU, TIBERIU.

De pe la noi ce-a fost odată / Tiberiu Crudu. - Botoşani : Centrul

Judeţean al Creaţiei Populare Botoşani : Axa, 1997.

196 p.

ISBN 973-9260-26-8..

L 163344; L 163344 535 - CURELAR, MIRABELA RELY ODETTE.

Studii de literatură română modernă : Anul II / Lect. univ. dr.

Mirabela Rely Odette Curelar. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi,

2011.

203 p.

Antetitlu: Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu.

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Litere.

Bibliogr. p. 201-203..

ISBN 978-973-144-452-9 : 12.22 lei..

821.135.1.09(075.8)

II 93969 536 - CURELAR, MIRABELA RELY ODETTE.

Studii de literatură română veche : Anul I / Lect. univ. dr.

Mirabela Rely Odette Curelar. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi,

2011.

Page 95: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

123 p.

Antetilu: Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu.

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Litere.

Bibliogr. p. 122-123..

ISBN 978-973-144-451-2 : 8.22 lei..

821.135.1.09(075.8)

II 93970 537 - DUMITRU MATCOVSCHI - POET ŞI OM AL CETĂŢII

/ coord.: acad. Mihai Cimpoi. - Chişinău : Ştiinţa, 2009.

328 p. : il., facs. - (Personalităţi notorii ; 1).

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filologie..

ISBN 978-9975-67-640-3 : 25.00 lei..

821.135.1(478).09 Matcovschi, D. 008(478) 082.1 Personalităţi

notorii

1. Matcovschi, Dumitru.

III 53692 538 - GAVRILOV, ANATOL.

Conceptul de roman la G. Ibrăileanu şi structura stratiformă a

operei literare / Anatol Gavrilov. - Chişinău : [s. n.], 2006.

277 p.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filologie.

Bibliogr. p. 243-274.

Rezumat în lb. rusă şi engleză..

ISBN 978-9975-70-056-6 : 20.00 lei..

821.135.1.09 Ibrăileanu, G.

1. Ibrăileanu, Garabet.

III 53707 539 - KIROPOL, MIRON.

Diotima / Miron Kiropol. - Oradea : Cogito, 1997.

vol.

Vol. 1. - 339 p. - ISBN 973-9064-63-9.

LEC 540 - LEFTER, ION BOGDAN.

O oglindă purtată de-a lungul unui drum : Fotograme din

postmodernitatea românească / Ion Bogdan Lefter. - Piteşti :

Paralela 45, 2010.

392 p.

ISBN 978-973-47-0961-8 : 17.93 lei..

821.135.1.09 82.02 Postmodernism 821.135.1-95

1. Postmodernism.

II 94039 541 - MALIŢA, LIVIU.

Eu, scriitorul : Condiţia omului de litere din Ardeal între cele

două războaie / Liviu Maliţa. - Cluj-Napoca : Centrul de Studii

Transilvane : Fundaţia Culturală Română, 1997.

288 p.

ISBN 973-577-089-x..

L 163360; L 163360 542 - MATCOVSCHI, DUMITRU.

Amarele confesiuni / Dumitru Matcovschi. - Chişinău : Magna-

Princeps, 2011.

248 p.

ISBN 978-9975-4173-8-9 : 28.00 lei..

821.135.1(478)-1

III 53728 543 - POP, NAPOLEON.

Credinţă şi economie : Un eseu despre cunoaştere, credinţă,

virtuţi şi performanţă / Napoleon Pop şi Valeriu Ioan-Franc. -

Bucureşti : Expert, 2009.

229 p.

Page 96: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Rezumat în lb. engleză..

ISBN 978-973-618-205-1 : 32.70 lei..

33 27 821.135.1-4

II 94003 544 - ŞPAC, ION.

Critica şi ştiinţa literară în Moldova : (1991-1995) : Index

bibliografic / Ion Şpac. - Chişinău : [s. n.], 2010.

355 p.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Biblioteca Ştiinţifică

Centrală "A. Lupan".

Bibliogr. p. 16.

Index p. 323-353..

ISBN 978-9975-78-848-9 : 15.00 lei..

821.135.1(478).09(01)

II 93983 545 - ŞPAC, ION.

Profesionalism, vocaţie, devotament : (Academicianul

Haralambie Corbu la 70 de ani) : Biobibliografie / Autor-alcătuitor

Ion Şpac. - Chişinău : Centrul de Editare si Tipar al Institutului de

Istorie al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, 2000.

129 p. : foto.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova. Biblioteca

Ştiinţifică Centrală.

Index p. 94-120.

Pe copertă titlul: Academicianul Haralambie Corbu : Omagiu

biografic şi bibliografic..

3.00 lei..

821.135.1(478).09 Corbu, H.(01)

1. Corbu, Haralambie.

II 93959

546 - TROCAN, LELIA.

Rezilienţă / Lelia Trocan. - Craiova : Sitech, 2011.

324 p.

ISBN 978-606-11-1786-4 : 12.00 lei..

091.5 821.135.1-31

II 93766 547 - VASILE COROBAN : UN ARBITRU INTR-O LUME A

ARBITRARULUI

/ coord.: acad. Mihai Cimpoi. - Chişinău : Ştiinţa, 2010.

324 p. : il. - (Personalităţi notorii ; 2).

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filologie.

Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă".

Texte în lb. rusă..

ISBN 978-9975-67-226-9 : 25.00 lei..

821.135.1(478).09 Coroban, V. 821.135.1(478)-95 082.1

Personalităţi notorii

1. Coroban, Vasile.

III 53693 548 - VASILENCO, ION.

Reîntoarcerea valorilor / Ion Vasilenco ; ed. îngrijită de Lazăr

Ciobanu ; pref. de acad. Mihai Cimpoi. - Chişinău : [s. n.], 2008

(Tipografia "Elan Poligraf").

220 p.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filologie..

ISBN 978-9975-66-076-1 : 12.00 lei..

821.135.1.09 821.135.1(478)-95

II 93994 549 - VÂRNAV, TEODOR.

Istoria vieţii mele : (Autobiografie) / Teodor Vârnav. - Chişinău :

[s. n.], 2007.

Page 97: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

80 p.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Filologie..

ISBN 978-9975-9582-8-8 : 5.00 lei..

821.135.1(478)-94

II 93988 550 - VIŞAN-ARNOLD, AUGUSTINA.

Creşterea rădăcinilor / Augustina Vişan-Arnold ; pref. de Ion

Chiriac. - Iaşi : Polirom, 2011.

367 p.

ISBN 978-973-9476-56 : 14.00 lei..

821.135.1-1

III 53520 551 - VOICA, GEORGE.

George Voica - Poet al metaforei : Repere biobibliografice şi

antologie de autor / George Voica ; ed. îngrijită şi biobibliografie

de Dumitru Lazăr. - Râmnicu-Vâlcea : Almarom, 2005.

113 p. : il., erată.

ISBN 973-8467-74-8 : 6.00 lei..

821.135.1-82 016:929 Voica, G. 821.135.1.09 Voica, G.

1. Voica, George.

II 93722 552 - ZAVATI GARDNER, MARIANA.

Bacău-London, înainte şi-napoi : Proză scurtă / Mariana Zavati

Gardner. - Craiova : Sitech, 2010.

136 p.

ISBN 978-606-11-0863-3 : 8.00 lei..

091.5 821.135.1-32

II 93773

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

902/904 Arheologie. Preistorie. Antichităţi. Urme ale

culturilor timpurilor istorice. Obiecte antice

553 - HÎNCU, ION GH.

Străvechi monumente din Republica Moldova / Ion Gh. Hîncu.

- Chişinău : Arc, 1996.

144 p. : fig., h., anexă.

ISBN 9975-928-08-0 : 3.00 lei..

904(478)

1. Moldova, republica.

II 93951 554 - HÎNCU, ION GH.

Vetre strămoşeşti din Republica Moldova : Materiale

arheologice informativ-didactice / Ion Hîncu. - Chişinău : Ştiinţa,

2003.

508 p. : fig., anexă.

ISBN 9975-67-297-3 : 22.00 lei..

902(478) 904(478)

1. Moldova, republica.

III 53729 555 - LARINA, OLGA.

Culturi din epoca neolitică / Olga Larina. - Chişinău : Ştiinţa,

1994.

68 p. : fig. - (Culturi vechi în Moldova).

Bibliogr. p. 66..

1.00 lei..

902/904(498)"634" 082.1 Culturi vechi în Moldova

1. România.

I 22733 556 - LEVIŢKI, OLEG.

Page 98: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Culturile Hallstattului timpuriu şi mijlociu în Moldova / Oleg

Leviţki. - Chişinău : Ştiinţa, 1994.

84 p. : fig. - (Culturi vechi în Moldova).

Bibliogr. p. 81-82..

1.00 lei..

902/904(498.3)"638" 082.1 Culturi vechi în Moldova

1. Moldova, regiune.

I 22734 557 - TEZAURE DIN MUZEELE ORASULUI CHISINAU : SECOLELE

XVI-XVIII

/ Coord.: Viorel M. Butnariu. - Chişinău : Universitas, 1994.

130, [38] p. : h., fig.

Antetilu: Ministerul Culturii al Republicii Moldova. Muzeul

Naţional de Istorie a Moldovei.

Tabla de materii şi texte în lb. franceză şi engleză..

ISBN 5-362-01115-4 : 20.00 lei..

069.02(478) 902/904:069.02(478)

1. Chişinău, oraş.

III 53723

908 Monografii locale şi regionale

558 - LEONĂCHESCU-NĂNDRAŞU, NICOLAE.

Stroeşti-Argeş : Documente şi mărturii / Prof. univ. dr. ing.

Nicolae Leonăchescu-Năndraşu. - Bucureşti : Casa de Editură şi

Librărie "Nicolae Bălcescu", 2000.

Vol.

ISBN 973-99323-2-0..

Vol. 3. - 2000. - 808 p. - Bibliogr. p. 803-806. - 10.00 lei..

908(498.1) 308(498.1)

1. Stroeşti-Argeş.

III 6909

929 Biografii. Ştiinţe biografice. Genealogie. Heraldică

559 - HUREZEANU, DAMIAN.

Nicolae Bălcescu : Raţiune şi trăire eroică a înnoirii / Damian

Hurezeanu, Valeriu Ioan-Franc. - Bucureşti : Academia Română.

Centrul Român de Economie Comparată şi Consens : Expert, 2003

(Lumina Tipo).

224 p. : facs.

Tabla de materii şi în lb. franceză şi engleză.

Index p. 219-223..

ISBN 973-8177-95-2 : 18.00 lei..

94(498.1) 929 Bălcescu, N.

1. Ţara Românească 2. Bălcescu, Nicolae.

III 53645 560 - KERSHAW, IAN.

Hitler : A Biography / Ian Kershaw. - New York ; London : W.

W. Norton & Co., 2008.

XLI, 1030 p. : h., [39] f. il.

ISBN 978-0-393-33761-7 : 78.00 lei..

94(430) 329.18(430) 929 Hitler, A.

1. Hitler, Adolf.

III 53548 561 - MARINCIUC, MIHAI.

Fizicieni iluştri / Mihai Marinciuc ; red. şt.: Florea Uliu. -

Chişinău : Institutul de Studii Enciclopedice, 2011.

168 p. : portr., fig.

Bibliogr. p. 163-165.

Page 99: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Rezumat în lb. engleză..

ISBN 978-9975-9520-5-7 : 15.00 lei..

929:53 091.5

II 93745 562 - NEAMUL CANTEMIREŞTILOR : BIBLIOGRAFIE

/ Coord.: acad. Andrei Eşanu. - Chişinău : Pontos, 2010.

387 p. : il., facs.

Index p. 368-387..

ISBN 978-9975-51-144-5 : 22.00 lei..

929.52 Cantemir, familie(01)

1. Cantemir, familia.

III 53717 563 - SCHEUER, MICHAEL.

Osama bin Laden / Michael Scheuer. - New York : Oxford

University Press, 2011.

XIV, 278 p.

Bibliogr. p. 249-262.

Index p. 263-278..

ISBN 978-0-19-973866-3 : 57.00 lei..

323.28(53):929 Osama bin Laden 929 Osama bin Laden

1. Ţări arabe 2. Osama bin Laden.

II 93809 564 - VATAMAN, PAUL.

Figuri sorocene / Paul Vataman ; cu o pref. de Pan. Halippa. -

Chişinău : Ştiinţa, 1993.

184 p. : portr. - (Pagini despre Basarabia).

ISBN 5-376-01649-8 : 3.00 lei..

929(478) 082.1 Pagini despre Basarabia

1. Moldova, republica.

II 93955

930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei

565 - MACDONALD, KEVIN.

The Culture of Critique : An Evolutionary Analysis of Jewish

Involvement in Twentieth-Century Intellectual and Political

Movements / Kevin MacDonald. - [s. l.] : [s. n.], 2002.

LXXIV, 421, [44] p.

Bibliogr. p. 334-378.

Index p. 379-421.

Cultura criticii: Implicarea evreilor în mişcările intelectuale şi

politice ale sec. al XXI-lea..

ISBN 0-7596-7222-9 : 60.00 lei..

930.85(=411.16) 316.728(=411.16)

III 53555 566 - SOARE, ION.

Documente slavo-române păstrate în arhivele din Oltenia :

Ediţie de texte, studiu paleografic şi lingvistic / Ion Soare ; cuv.

înainte: acad. G. Mihăilă. - Ed. a 2-a, rev. şi adăugită. - Râmnicu-

Vâlcea : Conphys, 2005.

287 p. : facs.

Bibliogr. p. 243-250.

Index p. 251-268..

ISBN 973-750-026-1 : 10.00 lei..

091 930.25(498.2)"14/16" 930.27(498.2)(093.2) 811.16-

112(498.2)(093.2)

1. Oltenia.

III 53468

94 Istoria Europei

567 - BOWER, TOM.

Page 100: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

The Paperclip Conspiracy : The Hunt for The Nazi Scientists /

Tom Bower. - Boston ; Toronto : Little, Brown and Company,

1987.

X, 309 p.

Bibliogr. p. 294-296.

Index p. 297-309.

Conspiraţia agrafa : Vânarea oamenilor de ştiinţă nazişti..

ISBN 0-316-10399-3 : 40.00 lei..

94(430)"1939/1945" 001.891(430)"1939/1945"

1. Germania.

III 53851 568 - DOWER, JOHN W.

Embracing Defeat : Japan in the Wake of World War II / John

W. Dower. - New York : W. W. Norton & Co., 1999.

676, [5] p. : h., il.

Index p. 653-676.

Acceptarea înfrângerii : Japonia după cel de-al II-lea război

mondial..

ISBN 0-393-32027-8 ISBN 978-0-393-32027-5 : 50.00 lei..

94(520)"1945/..." 338.2(520)"1945/..." 308(520)"1945/..."

1. Japonia.

III 53852 569 - FÁBIÁN, ISTVÁN.

Imperiul şi lumea barbară / Fábián István. - Târgu-Mureş : [s.

n.], 2010.

214 p.

Antetitlu: Universitatea "Petru Maior" Târgu-Mureş.

Bibliogr. p. 194-211..

9.50 lei..

94(37:36)(075.8)

1. Imperiul Roman.

II 93997 570 - FIGES, ORLANDO.

A People's Tragedy : The Russian Revolution : 1891-1924 /

Orlando Figes. - New York ; Toronto ; London : Penguin Books,

1996.

XX, [8], 925 p. : h., [8] f. il.

Bibliogr. p. 862-894.

Index p. 895-923.

Tragedia poporului : Istoria revoluţiei ruse..

ISBN 0-14-02-4364-X : 75.00 lei..

94(47)"19" 323.27(47)"1917"

1. Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice 2. Revoluţia din

Octombrie, 1917.

III 53552 571 - KERSHAW, IAN.

The End : The Defiance and Destruction of Hitler's Germany,

1944-45 / Ian Kershaw. - New York : The Penguin Press, 2011.

XXVI, 564 p. : h., [8] f. il.

Bibliogr. p. 509-532.

Index p. 533-564.

Sfârşitul : Sfidarea şi distrugerea Germaniei lui Hitler, 1944-

1945..

ISBN 978-1-59420-314-5 : 80.00 lei..

355.48(430)"1939/1945" 94(430)"1945/..."

1. Germania 2. Război mondial, al doilea (1939-1945).

III 53849 572 - MACDONOGH, GILES.

After the Reich : The Brutal History of the Allied Occupation /

Giles MacDonogh. - New York : Basic Books, 2009.

Page 101: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

XXI, 618 p. : [7] f. il.

Index p. 589-618.

După al III-lea Reich : Istoria brutală a ocupaţiei aliaţilor..

ISBN 978-0-465-00338-9 : 70.00 lei..

94(430)"1945/..." 323.281(430)"1945/..."

1. Germania.

III 53845 573 - NICU, VLADIMIR.

Localităţile Moldovei în documente şi cărţi vechi : Îndreptar

bibliografic / Vladimir Nicu. - Chişinău : Universitas, 1991.

Vol.

ISBN 5-362-00625-8..

Vol. 1 : A-L. - 508 p. - Texte în lb. rusă. - ISBN 5-362-00841-2 :

20.00 lei..

94(478)(01) 81'373.211.1(478)(01)

1. Moldova, republica.

III 53689 574 - POPOVSCHI, VALERIU.

Republica Democratică Moldovenească : 1917-1918 :

(Formarea, organizarea internă, simbolurile oficiale) / Valeriu

Popovschi. - Chişinău : Civitas, 2002.

60 p. - (Colecţia istorică Civitas).

Antetitlu: Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei..

ISBN 9975-936-92-X : 2.00 lei..

94(478)"1917/1918" 342.2(478) 929.6(478) 082.1 Colecţia

istorică Civitas

1. Moldova, republica.

II 93962 575 - SAID, EDWARD W.

Orientalism / Edward W. Said. - New York : Vintage Books,

1994.

XXX, 395 p.

Index p. 377-394.

Orientalism..

ISBN 0-394-74067-X : 48.00 lei..

94(5) 930.85(5-15)

1. Asia 2. Orientul Mijlociu.

II 93803 576 - TAYLOR, FREDERICK.

Exorcising Hitler : The Occupation and Denazification of

Germany / Frederick Taylor. - New York ; Berlin ; London :

Bloomsbury Press, 2011.

XXXVII, 440 p. : h., [8] f. il.

Bibliogr. p. 411-417.

Index p. 419-438.

Exorcizarea lui Hitler : Ocuparea şi denazificarea Germaniei..

ISBN 1-59691-536-6 ISBN 978-1-59691-536-7 : 80.00 lei..

94(430)"1945/..." 308(430)"1945/..."

1. Germania.

III 53850 577 - ZABOLOTNAIA, LILIA.

Raporturile dinastice şi rolul "diplomaţiei de mariaj" în

relaţiile moldo-polone în a doua jumătate a secolului al XVI-

lea - mijlocul secolului al XVII-lea / Lilia Zabolotnaia. - Chişinău

: [s. n.], 2004.

188, [4] p. : h., il., anexe.

Antetitlu: Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Republicii

Moldova..

ISBN 9975-9649-1-5 : 12.00 lei..

Page 102: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

94(478:438)"15/16" 929.731(478:438)"15/16"

1. Moldova, stat feudal 2. Polonia.

II 93990

949.8 Istoria României

578 - ANDREESCU, ŞTEFAN.

O istorie a românilor : Studii critice / Ştefan Andreescu, Dan

Berindei, Stelian Brezeanu... ; coord.: Stephen Fischer-Galaţi,

Dinu C. Giurescu, Ioan-Aurel Pop. - Bucureşti : Fundaţia Culturală

Română ; Cluj-Napoca : Centrul de Studii Transilvane, 1998.

409 p.

Bibliogr. p. 363-378.

Index p. 379-409..

ISBN 973-577-180-2 : 6.00 lei..

94(498)

1. România.

III 53501 579 - CARAGEA, ANTON.

Momente controversate din istoria românilor / Anton Caragea.

- Piteşti : Pământul, 2002.

192 p.

ISBN 973-85233-9-7 : 7.00 lei..

94(498)

1. România.

III 53497 580 - DOCUMENTE PRIVITOARE LA ISTORIA ŢĂRII MOLDOVEI ÎN

SECOLUL AL XVIII-LEA : (1751-1774) : CĂRŢI DOMNEŞTI ŞI ZAPISE

/ Volum realizat de: Larisa Svetlicinâi, Demir Dragnev, Eugenia

Bociarov ; coord.: Demir Dragnev. - Chişinău : Civitas, 2004.

320 p. : facs. - (Moldova în epoca feudalismului ; 9).

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Istorie.

Index p. 244-315..

ISBN 9975-912-34-6 : 10.00 lei..

94(498.3)"14/17"(093) 082.1 Moldova în epoca feudalismului

1. Moldova, stat feudal.

II 93957 581 - EVUL MEDIU TIMPURIU ÎN MOLDOVA : (PROBLEME DE

ISTORIOGRAFIE ŞI ISTORIE URBANĂ)

/ Coord.: Demir Dragnev. - Chişinău : Ştiinţa, 1994.

171 p.

Antetitlu: Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova. Institutul de

Istorie.

Texte în lb. rusă..

ISBN 5-376-01850-4 : 3.00 lei..

94(498.3)"04/10"

1. Evul Mediu 2. Moldova, regiune.

II 93950 582 - SPINEI, VICTOR.

Moldova în secolele XI-XIV / Victor Spinei. - Chişinău :

Universitas, 1994.

495 p. : fig.

Index p. 400-432.

Tabla de materii şi rezumat în lb. franceză..

ISBN 5-362-00791-2 : 22.00 lei..

94(498.3)"10/13"

1. Moldova, stat feudal.

III 53688

Page 103: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

INDEX DE NUME

A

ABRUDEAN, MIHAIL (referent şt.) - 487

ACHIM, MARIAN LUCIAN - 372

AFRONIE, EUGEN MARIUS - 426

AGUILAR, MICHAEL - 206

Ahlberg, Steve (trad.) - 29

ALBU, LUCIAN LIVIU - 75, 97-98

ALBU, LUCIAN LIVIU (coord.) - 76, 166, 176, 422

Alexandri, Cecilia (coord.) - 448

ANDREESCU, ŞTEFAN - 578

Andriescu, Silvia (ed.) - 395

Andriescu, Vasile (ed.) - 395

ANDRIEŞ, A. - 410

ANGHEL, DOINA - 271

ANGHEL, ION E., ec. - 207

Anghelescu, Carla Alexandra (ed.) - 282

ANGHENI, SMARANDA (coord. şt.) - 338

Antal, Cornel (ed. şt.) - 1

Apetrei, Oana Roxana (trad.) - 206, 465

APOSTU, CAMELIA - 183

Arîcu, Aculina (coord.) - 33

ARKIN, WILLIAM M. - 74

ARPINTE, DANIEL - 77

Arpinte, Daniel - 77

ARPINTE, DANIEL - 78

ARPINTE, DANIEL (coord.) - 41

ASLAM, CONSTANTIN - 35

ATANASIU, ANA GABRIELA - 272

ATANASIU, MIHAIL - 433

ATANASIU, MIHAIL L. - 433

ATHANASIU, ANDREI - 37

Athitakis, Mark (compilator) - 12

AVRĂMESCU, TIBERIU - 109-110

B

BABALEAN, ANDA FELICIA - 419

BABEU, TIBERIU DIMITRIE (cond. şt.) - 425

BAHNARU, VASILE - 500

BALICA, MAGDA - 380

BALMUŞ, VICTOR - 248

BALTADOR, MIHAI - 60

Bantoş, Alexandru (antolog. ; pref.) - 518

BANTUŞ, ANATOL - 248

BANU, ADRIAN-SILVIU - 273

BANU, ADRIANA LAURA - 274

BANU, CORNEL - 314

BARBĂ, LUDMILA - 258

BARNA, CRISTINA - 99

BARTOLINI, BARTOLINO - 38

BATÎR, DUMITRU - 412

BATTES, KLAUS WERNER - 420

BAUDIER, MICHEL - 465

BĂDOI, MARIA - 126

BĂDOIU, CĂTĂLIN - 294

BĂDULESCU, ALINA - 100

BĂEŞU, MARIUS - 466

BĂLAN, VIRGIL C. - 401

BĂLAŞA, ANA (coord.) - 54

BĂLAŞA, GABRIEL - 146

BĂLDEAN, DENISA LIVIA - 375

BEJAN, MIRCEA (referent şt.) - 425

BELCIUG, SMARANDA - 3

BELLI, NICOLAE (alcăt.) - 242

BELLI, NICOLAE (coord. ed.) - 241

BENE, FLORIN GHEORGHE - 275

BEREA, AUREL OCTAVIAN - 127-128

BEREA, AURELIAN ALEXANDRU PAUL - 129

BEREA, OCTAVIAN ANTONIO - 127

Berejan, Silviu (consultant) - 22

Page 104: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Berejan, Silviu (coord.) - 518

BERGEN, PETER L. - 61

BERINDEI, DAN - 578

BICĂ, MARIN (referent şt.) - 429

BIRIŞ, GABRIEL - 155

BIRTALAN, ÁKOS - 208

BISTRICEANU, GABRIEL - 139

BISTRICEANU, ILIE - 492, 494-495

BIŞA, CRISTIAN (ed. ; coord.) - 82

BÎRSAN, CORNELIU (coord.) - 276

BÎRSAN, CORNELIU (pref.) - 260

BÎRZEA, CEZAR - 380

BLEOANCĂ, ALEXANDRU - 276

BOB, CONSTANTIN A. (referent şt.) - 213

Bociarov, Eugenia (realiz.) - 580

BODEA, ADELA COSMINA - 277

BODIU, ANDREI - 526

BODOAŞCĂ, TEODOR - 278

BOGOS, DIMITRIE - 62

BOJINCĂ, MOISE - 279

BOMBOŞ, SEVER GABRIEL - 130

BOROI, GABRIEL - 280-282

BORŞ, ION - 131

BOSTAN, ION (coord. ed.) - 493

BOWER, TOM - 567

Brandl, Waltraut (cond. şt.) - 427

BRATIŞ, MARIAN - 283

BRĂGARU, MIHAI - 132, 162

BRÂNDUŞAN, LIVIU (ed.) - 432

BREZEANU, STELIAN - 578

BROWN, ARCHIE - 63

BROWN, LESTER R. - 583

BRUMAR, DRAGOMIR D. - 491

BUCUR, GABRIEL DORU - 397

BUCUR, IULIA ANDREEA - 152

BUDEANU, GHEORGHE - 527

BUGA, SILVIA - 393

Bulat, Ludmila (red.) - 33

BURADA, DOINA CRISTINA - 401

BURLACU, ALEXANDRU - 528

BURNETE, NICOLAE (referent şt.) - 429

BUSUIOC, MARIAN - 195

BUTAC, LIVIA MARIA - 484

Butnariu, Viorel M. (coord.) - 557

C

CACE, SORIN - 77-79

CACE, SORIN (coord.) - 41, 78

CALCIU, IRINA - 441-442

CALCIU, RODICA - 253

CALIMACHI CARTAS, VASILE - 284

CANARACHE, ANDREI - 442-443

CANŢER, VALERIU (coord. ed.) - 493

CARABULEA, VERA - 442

CARAGEA, ANTON - 579

CARDON, ALAIN - 112

CARP, CERASELA - 285

CATANĂ, AIDA - 209

CATANĂ, RADU NICOLAE, drept - 286

CATARAMĂ DELIA - 161

CAZAC, V. - 398

CĂLINESCU, CONSTANŢA - 381

CĂLINESCU, MATEI - 529

CĂLUGĂRIŢA, AURELIA - 505

CĂPRARU, BOGDAN - 133

CĂRPENARU, STANCIU D. - 287

CÂMPEANU, VIRGINIA (coord.) - 86, 185, 215, 424

CEPOI, LILIANA - 447

CERCHEZ, OCTAVIA - 210

Cernenchi, Eugen (coord.) - 66

CETEAN-VOICULESCU, LAURA - 288

CHELARU, EUGEN - 289

Page 105: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

CHETRAN, ALEXANDRA - 393

CHICINAŞ, IONEL (ed.) - 432

CHIRCULESCU, MARIA FELICIA - 134

CHIRIAC, DUMITRU - 399

CHIRIAC, ION, filolog - 550

CHIRICĂ, DAN - 290

CHIRU, CRISTINA - 243

CHIVU, ADRIAN ION - 426

CHIVU, LUMINIŢA - 90, 136, 169, 211

CIMPOI, MIHAI (coord.) - 537, 547

CIMPOI, MIHAI (pref.) - 548

CIOBANU, ANATOL - 509

CIOBANU, ANATOL (coord.) - 518

Ciobanu, Lazăr (îngrij. ed.) - 548

CIOBANU, MIRCEA, ing. - 466

Ciobanu, Tudor (coord.) - 66

CIOBOATĂ, NICOLAE MARIUS - 450, 491

CIOLAN, IOAN N. - 42

CIOTEI, CONSTANTIN N. - 135, 467

CIUBOTARU, ŞTEFAN - 530

CIUBUCCIU, VLAD - 531

CIUMARA, MIRCEA - 80

CIUMARA, MIRCEA (coord.) - 87

CIUMAŞ, V. - 410

CIUPAGEA, CONSTANTIN (coord.) - 240, 424

CIUPINĂ, VICTOR (red.) - 381

CIUTACU, CONSTANTIN - 90, 136, 169-170

CIUTACU, CONSTANTIN (coord.) - 87

CIUTACU, FLORIN (ed.) - 247

CMECIU, DOINA (ed.) - 394

COANDĂ, LISETTE - 55

COBUZ-BĂGNARU, ALINA MIOARA - 259

COJOCARI, ANGELA - 447

COJOCARU, GHEORGHE E. - 64, 266

COLOMBI CIACCHI, AURELIA - 247

COMAN, ALEXANDRU PAUL - 291

COMAN, CLAUDIU - 53

COMAN, GIORGIU - 292

COMŞULEA, ELENA - 510

CONSTANTIN, RODICA - 389

CONSTANTINESCU, NICOLAE N. (coord.) - 187

COOK, NICK - 438

CORÂCI, IOAN CEZAR - 486

Corbu, Haralambie (coord.) - 532

CORNESCU, VIOREL - 468

COSMESCU, ALEXANDRU - 524

COSMOVICI, PAUL MIRCEA - 212

COSTACHI, GHEORGHE - 248

COSTAŞ, COSMIN FLAVIUS - 315

COSTĂCHESCU, ADRIANA (coord.) - 512

COSTEA, CARMEN-EUGENIA - 213

COSTEA, IOANA MARIA - 137

COŞEA, MIRCEA - 173

Crâznic, Oliviu (îngrij. ed.) - 338

CREANGĂ, ION, ing. agronom - 397

CREŢU, VLADIMIR IOAN (cond. şt.) - 6

CRIHAN, DUMITRU - 533

CRISTUREANU, CRISTIANA - 174

CRUCERU, MIHAI - 430

CRUDU, TIBERIU - 534

CUCIUREANU, FLORIN TEODOR - 156

CUCU, CRISTINA, judecător - 293-294

Culev, Valeriu (coord.) - 141

CURELAR, MIRABELA RELY ODETTE - 535-536

CURRIE, DONALD - 10

D

DAMASCHIN, MIRCEA, drept - 336

DANCIU, CORNELIA - 505

DASCĂLU, DANIEL - 138

DASCĂLU, NICOLETA - 65

Davidovici, Ioan (coord.) - 184, 448

Page 106: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

DĂIANU, DANIEL - 214

DĂNILĂ, ALEXANDRA-IRINA - 295

Dănilă, Ioan (ed.) - 394

DĂSCĂLESCU, FLORIN DORIAN, drept - 285

DÂRJAN, TRAIAN jurist - 296

DEAC, VALERIU (referent şt.) - 427

DEDU, VASILE - 139

DELEANU, ION - 249

DEW, ANDREA J. - 371

DIACONU, RADU - 140

DIJMĂRESCU, ION - 81

DIMA, LUMINIŢA (coord. ed.) - 377

DIMACHE, GHEORGHE - 421

DIMITRIU, ALEXANDRU-PAUL - 272

DIMITRIU, MIHAIL - 216-217

DIMITRIU, MIHAIL (coord.) - 165

DINCĂ, DANIELA (coord.) - 512

DINCĂ, RĂZVAN - 260

DINGA, EMIL - 216-217

DINGA, EMIL (coord.) - 202

DÎRUL, ALEXANDRU - 513

DOBRE, ADRIAN - 218

DOBRE, ADRIANA-FLORENTINA - 272

DOBRESCU, EMILIAN M., ec. - 99

DOBRESCU, EMILIAN M., ec. (consultant şt.) - 455

DOBRESCU, EMILIAN M., ec. (coord.) - 176

DOBRESCU, MIHAIL - 46

DOCHIA, AURELIAN - 180

DOGARU MARIA, avocat - 146

DOJANĂ, IONUŢ - 250

DOLGU, GHEORGHE (cuv. înainte ; trad.) - 101

DOMINTE, NICOLETA-RODICA - 297

DOMOKOS, ERNÖ - 219

DONE, IOAN - 103, 181

DOWER, JOHN W. - 363, 568

Dragnev, Demir (coord.) - 581

Dragnev, Demir (realiz. ; coord.) - 580

DRAGOMIR, CAMELIA - 220

DRAGOMIR, FELICIA - 416, 418

DRAGOMIR, PETRICĂ - 383

DRAGOMIR TUŢULESCU, FELICIA - 417

DRAGOSTE, RAMONA (coord.) - 512

DRĂGHICI, MARIUS - 373-374

DRĂGHICI, SONIA - 267

Dreve, Roxana-Ema (îngrij. ed.) - 36

DRIGA, CORINA - 298

DRIGA, EUGEN - 298

DROBOTĂ, VICTOR - 433

DRUICĂ, ELENA - 221, 468

DUCA, GHEORGHE - 182, 398

DUCA, GHEORGHE (coord. ed.) - 493

DUDĂU, ANA-MARIA - 514-515

DUKA, ADRIAN-VASILE - 4

Dumbrăveanu, Albina (coord.) - 141

DUMITRESCU, AIDA DIANA - 142

DUMITRESCU, IOANA - 505

DUMITRESCU, LUIGI - 183

DUMITRU, ALEXANDRINA - 402

DUMITRU, ELISABETA - 441-442

DUMITRU, MARIA - 143-144

DUMITRU, MIHAI - 443

DUMITRU, MIHAIL - 397, 400, 441, 446, 449, 452

DUMITRU, MIHAIL (coord.) - 444

DUMITRU, SORINA - 443

DUŢESCU, CRISTIAN - 299

E

EMILIAN, RADU (coord.) - 13

ENACHE, CONSTANTIN - 414

ESTULIN, DANIEL - 26-27

Eşanu, Andrei (coord.) - 562

EŢCU, ION - 516

Page 107: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

F

FÁBIÁN, ISTVÁN - 569

FARTUŞNIC, CIPRIAN - 380

FELEA, ALINA - 258

FENEŞAN, RALUCA - 252

FERGUSON, NIALL - 145

FIGES, ORLANDO - 570

FILIP, RADU - 226

FILIPPI, MARIO - 38

FINGLETON, EAMONN - 186

FINKELSTEIN, NORMAN G. - 67

FISCHER-GALAŢI, STEPHEN (coord.) - 578

FISK, ROBERT - 364

FISTUNG, FRANTZ DANIEL (coord.) - 459

FLEŞARIU, IONEL - 60

FLOREA, NICOLAE - 445

FLORESCU, DUMITRU ANDREI PETRE - 146

FREEDMAN, DAVID - 403

FRENŢIU, GABRIELA CRISTINA, drept - 375

FRUNZĂVERDE, DOINA (referent şt.) - 427

FUDULU, PAUL - 83

FUGARU, AMALIA - 196

G

GABINSCHI, MARCU - 517

GALANTON, MIHAELA - 130

GAMENŢ, EUGENIA - 446, 449

Gavrilescu, Dinu (coord.) - 164, 184, 190, 200, 448

GAVRILOV, ANATOL - 538

GAVRIŞ, MARILENA - 293

GĂINĂ, ALEXANDRU MIHNEA - 300

GĂINUŞĂ NICOLAE, RALUCA - 263

GĂTINA, VASILE - 431

GENOIU, ILIOARA - 301-302

GEORGESCU, FLORIN - 84

GEORGESCU-ROEGEN, NICHOLAS - 101

GHENEA, MARIUS - 11

GHEORGHE, ANCA NICOLETA - 303

GHEORGHIU, VALERIU - 258

GHERGHE, AURELIAN - 304, 351-352

GHERGHINA, SIMONA, drept - 118

GHERMAN, AUREL GHEORGHE (referent şt.) - 425

GHIŞA, VASILE V. - 224

GHIŢĂ, EUGEN (referent şt.) - 425

GHIŢĂ, MARILENA - 120

GHIŢĂ, PAUL TĂNASE - 120

GHIŢĂ, RALUCA - 225

GIL ALUJA, JAIME - 405

GILBERT, MARTIN - 68

GIURCĂ, DANIELA (coord.) - 200

GIURESCU, DINU C. (coord.) - 578

GÎLCĂ, G. - 398

GLODEANU, ION (coord.) - 115, 231

GOLOVANOV, CARMEN - 488

GORUN, ADRIAN (coord.) - 387

GORUNESCU, FLORIN - 5

Grabazei, Ana (alcătuitor) - 22

GRAYLING, ANTHONY C. - 365

GREGORY, ANNE (coord.) - 482

GRIGORESCU, ADRIANA (coord.) - 237

GRIGORESCU, CONSTANTIN - 376

GRODEA, MARIANA - 453

GRONSKI, SĂNDEL - 469

GROSU, NICOLAE - 113

GROSU, VASILE, ist. - 490

GULICIUC, EMILIA (coord.) - 36

GULICIUC, VIOREL (îngrij. ed.) - 36

H

Halippa, Pan. (pref.) - 564

HANGA, VLADIMIR - 253

Page 108: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

HANGANU, AURELIA - 524

HARABAGIU, LIZETA - 271

HARAGA, CRISTIAN - 294

HAŢEGAN, IOANA - 305

HAŢEGAN, IOANA (coord.) - 305

HELFERT, ERICH A. - 470

HENSHALL, PHILIP - 366

HEPUŢ, TEODOR (referent şt.) - 487

HERA, CRISTIAN (coord.) - 440

HERESCU, GHEORGHE I. - 402

HEROVANU, LUCIA-VALENTINA - 306

HERŢEG, CRINA - 504

HÎNCU, ION GH. - 553-554

Hohlfelder, Robert L. (ed.) - 437

HOROWITZ, ADAM - 12

Horvath, Peter (ed.) - 119

HOTCA, ADRIAN MIHAI - 336

HUMĂ, CRISTINA - 399

HURDUC, NATALIŢA - 85, 147

HUREZEANU, DAMIAN - 559

HURU, DRAGOŞ - 102

HURUBĂ, EUGEN - 307

I

IAMANDI, IRINA-EUGENIA - 226

IANCU, ANDREEA - 305

IANCU, AUREL - 227-228

IANCU, AUREL (pref.) - 207

IANICI, DRAGHIŢA - 434

IANICI, SAVA - 434

Iavorschi, N. (red.) - 520

IGNAT, IOSIF (referent şt.) - 6

ILEA, ANCA - 385

ILIE, ALEXANDRU GEORGE, drept - 308

ILIESCU, ION (cuv. înainte) - 583

Inzelt, Annamaria (ed.) - 92

IOAN-FRANC, VALERIU - 169, 196, 471, 478-479, 543, 559

IOAN-FRANC, VALERIU (coord. ed.) - 241

IOAN-FRANC, VALERIU (coord.) - 178

IOAN-FRANC, VALERIU (îngrij. ed.) - 173

IONESCU, BOGDAN, av. - 309

IONESCU, CLAUDIA - 8

IONESCU, STELUŢA - 301

IONESEI, GHEORGHE - 404

IONETE, CONSTANTIN - 69

Ioniţă, Alexandrina (index) - 499

IORDAN, MARIOARA (coord.) - 237

IORGA, DĂNILĂ (cond. şt.) - 429

IOVAN, MARŢIAN - 34

IOVĂNESCU, IOANA - 103

IOZSA, ALINA - 305

ISĂRESCU, MUGUR C. - 148

Ispas, Cristina (coord.) - 382

ISPAS, MARIUS-CRISTIAN - 310

IVĂŞCHESCU, VIOREL - 270

J

JACKSON, TRICIA - 114

JACQUES, MARTIN - 191

JEFFERS, PAUL H. - 28

JINESCU, VALERIU V., ing. - 386

JOANDREA-MOGA, PETRU-DAN - 311

JORA, CRISTIAN - 312

JOSANU, EFIM - 498

JOVREA, TITUS - 4

JUGĂNARU, IOAN-DĂNUŢ - 192

JUGĂNARU, MARIANA - 472

JURCA, IOAN (referent şt.) - 6

K

KALAŞNIKOVA, N. - 396

KATONA, LEVENTE - 149, 219

Page 109: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

KAUFMANN, ARNOLD - 405

KERSHAW, IAN - 560, 571

KERZNER, HAROLD - 14

KIROPOL, MIRON - 539

KLASTER-UNGUREANU, GRETE - 505

Korolevski, Svetlana (coord.) - 532

L

LAMBRU, MIHAELA - 367

LARINA, OLGA - 555

Lasswell, Mark (compilator) - 12

LAWSON, MICHAEL K. - 473

LAZĂR, DUMITRU, prof. (îngrij. ed. ; bibliogr.) - 551

LAZĂR, OVIDIU - 88

LĂUTARU, MARIA - 425

LEAHU, IULIAN - 389

LEAUA, CRENGUŢA - 313

Leca, Isabela-Cerasela (trad.) - 476

Lefter, Bogdan (postf.) - 529

LEFTER, ION BOGDAN - 540

LEONĂCHESCU-NĂNDRAŞU, NICOLAE - 558

LEONOV, SILVIA - 420

LEVENTE, KATONA - 474

LEVIŢKI, OLEG - 556

LINA, JÜRI - 29

LOCK, DENNIS - 15

LONGMATE, NORMAN - 368

LUCA, LIVIU - 232-233

Luca, Roxana Maria (trad.) - 247

LUCA, STELIAN - 51

Lupaşcu, Tudor (coord.) - 413

M

MACARIU, GEORGIANA IRINA - 6

MACDONALD, KEVIN - 565

MacDONOGH, GILES - 572

MAFTEI, IULIAN - 278

MALIŢA, LIVIU - 541

MAN, MIHAI-LIVIU - 234

MANEA, MARINELA DANIELA - 150, 301

MANOLESCU, GHEORGHE (coord.) - 171

MANOLESCU, NICOLAE, ing. - 433

MARCU, NICU, ec. - 460

MARCUS, SOLOMON - 48

MARINAŞ, MARIUS - 193

MARINCIUC, MIHAI - 561

MARINESCU, VALENTINA - 56

MARTIN, MALCOLM - 114

Marton, Silvia (coord.) - 251

MATCOVSCHI, DUMITRU - 542

MATEI, VALERIU, av. - 314

MĂCEŞANU, FLORIN - 411

MĂCIUCĂ, GINA - 519

Măciucă, Gina (ed.) - 519

MĂDĂRAS, IRINA - 243

Mănăstireanu, Mihai (trad.) - 482

MĂNESCU, TIBERIU ŞTEFAN - 426

MĂRCULESCU, BOGDAN - 484

MĂRGINEAN, IOAN - 57

MĂRGINEAN, IOAN, sociolog (coord.) - 45, 54, 168, 179

MĂRGINEAN, VASILE - 386

MĂTCAŞ, NICOLAE (coord.) - 518

MEARSHEIMER, JOHN J. - 70

Michel, Uwe (ed.) - 119

MICLEA, ILEANA - 454

MICLEA, VASILE - 454

MIHAI, ILIE - 151

MIHAI, SORIN - 194, 233

MIHALACHE, ILIE - 406

MIHĂILĂ, DUMITRU - 415

MIHĂILĂ, GHEORGHE, filolog (pref.) - 566

MINEA, MIRCEA-ŞTEFAN - 315

Page 110: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

MIRCEA, CRISTINA MIRELA - 152

MIRCEA, MARINELA - 475

Miron, Valeria-Alina (îngrij. ed.) - 36

MITELEA, ION (cond. şt.) - 427

MITROI, FLOREA - 461

Moldoveanu, Marcel (coord.) - 240

MONTBRIAL, THIERRY DE - 49-50

MORRIS, MICHAEL - 476

MOTELICĂ, DUMITRU-MARIAN - 449, 452

MUNTEANU, CORNELIA - 354

MUNTEANU, COSTEA (referent şt.) - 213

MUNTEANU, IOAN - 445

MUREŞAN, MIRCEA - 316

Muscalu, Mihai-Sabin (coord.) - 175, 189

N

NAGI, MIHAI (referent şt.) - 429

NÁSZ, CSABA BELA - 317

NĂSĂUDEAN, PETRONELA - 360

NĂSTASE, VIOREL DAN - 496-497

NEAGU, VASILE - 195

NEDELCU, IULIAN M. - 268

NEDELEA, ZÎNA - 261

NEGREA, VIRGILIU DAN (cond. şt.) - 429

NEGRU, IOAN, drept - 318

NEMEŞ, MIHAIL - 24

NEWTON, RICHARD - 17

NICOLAE, MARIAN, drept - 319

Nicolae-Bălan, Mariana (coord.) - 422

NICOLESCU, CIPRIAN - 18

NICOLESCU, OVIDIU - 18

NICU, ALINA LIVIA - 268

NICU, VLADIMIR - 573

NICULEASA, MĂDĂLIN IRINEL - 153

NINU, IONICA - 320-321

Nistor, Smaranda (trad.) - 473

NIŢĂ, MANUELA - 322

NIŢU, ALIN - 154

NIŢU, ION - 89, 154

NOUR, SORIN OVIDIU - 278, 325

O

OBREJA, CRISTIAN - 235

OLTEANU, DAN - 236

OPREA, IOAN - 519

OROVEANU, ANCA (coord.) - 251

P

PANAINTE, DRAGOŞ - 285

PANAITESCU, IULIAN - 2

PARIZA, MARIA - 456

PARPALĂ-AFANA, EMILIA (coord.) - 501

PAVELESCU, FLORIN (coord.) - 90, 222

PAVELESCU, FLORIN-MARIUS - 90

PĂCURARIU, MIRCEA, preot - 39

Pădurean, Elena (coord.) - 188

PĂTROI, DRAGOŞ - 155-156

PĂTRUŢ, VASILE - 462

PĂTULEA, VASILE - 122

PÂRÂIANU, MIHAI - 116

PELINESCU, ELENA - 98

PELINESCU, ELENA (coord.) - 229, 455

PERJU, PAVEL - 326

PETCU, MONICA - 123

PETRESCU, ION - 19, 58

PETRESCU, ION (coord.) - 16

PETRESCU, MIRCEA (referent şt.) - 6

PETRIŞOR, ANCA - 7

PICIORUŞI, VASILE - 51

PIPEREA, GHEORGHE - 327-328

PISANI, ROBERT - 403

PISTOL, GHEORGHE M. (referent şt.) - 213

Page 111: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

PIVNICERU, MONA MARIA - 281, 329-330

PÎCÂ, AURICA - 20

PLATIS, MAGDALENA - 91

PLATON, VICTOR (coord.) - 172, 177

PLATONA, IULIA - 100

PLETER, OCTAVIAN THOR - 439

PLOKHY, S. M. - 71

PLOPEANU, GEORGIANA IULIANA - 446

POGAN, CĂLIN-MARIUS - 427

Pop, Emil, mat. (referent şt.) - 487

POP, IOAN AUREL (coord.) - 578

POP, LIA - 254

POP, LIVIU - 331

POP, NAPOLEON - 157, 196, 216-217, 543

POP, NAPOLEON (coord.) - 188, 230

POPA, AUREL, ing. agronom - 418, 485

POPA, DANIELA - 418

POPA, GHEORGHE, lingv. - 500, 520

POPA, IOAN-LUCIAN - 393

POPA, IOAN-LUCIAN (coord.) - 393

POPA, MANOLE CIPRIAN - 332

POPA, ŞTEFAN - 8

POPESCU, ALIN - 333

Popescu, Carmen, filolog (coord.) - 501

POPESCU, DANIELA, filo. - 502-503

POPESCU, GRIGORE-FLORIN - 334

POPESCU, ION C., agronom - 400

POPESCU, ION, ec. - 105

POPESCU, M., fiz. - 410

POPESCU, MARCEL N. - 52

POPESCU, MARIN, ing. - 197

POPESCU, MIHAELA, filolog (coord.) - 512

POPESCU, TEODORA - 504

POPIŞTEANU, IOAN - 381

POPOVSCHI, VALERIU - 574

POSTICĂ, ELENA - 72

POSTOLACHE, RADA - 150

POSTOLACHE, RADA (coord.) - 301

PRAGO, ALBERT - 73

Precupeţu, Iuliana (coord.) - 45, 168

PREDESCU, IULIANA - 158

PRIEST, DANA - 74

Proştean, Octavian (cond. şt.) - 487

PROTEA, GEORGETA - 329

PUIE, OLIVIU - 124

PURICA, IONUŢ - 428

PURICA, IONUŢ (ed.) - 104

PURVES, ROGER - 403

PUWAK, HILDEGARD - 198-199, 238

R

RACHLIN, ROBERT - 477

RACHMAN, GIDEON - 239

RAŢIU, MONICA AMALIA - 118

RĂDESCU, DUMITRU - 335

RĂDESCU, ELENA - 335

RĂDUCAN, GABRIELA - 255, 336

RĂDULESCU, TUDOR VLAD - 281

RĂDUŢIU, PETRUŢA - 506

RĂGĂLIE, ŞTEFAN - 224

RICKS, THOMAS E. - 369

RIDLEY, JASPER - 30

Ringbom, Åsa (ed.) - 437

RISTEA, ANA LUCIA - 471, 478-479

RISTEA, ANA LUCIA (coord.) - 471, 478

RIZOIU, RADU-ALEXANDRU, drept - 337

ROMÂNIA - 361

ROŞCA, ALEXANDRU, acad. (coord.) - 532

ROŞCA, ALEXANDRU, acad. (red. şt.) - 248

ROŞU, ANGELICA - 262

ROTILĂ, ARISTIŢA - 462-463

ROTTER, ANDREW J. - 436

Page 112: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

RUDIC, VALERIU - 447

RUSEN, EDINA - 484

RUSU, COSTACHE - 20, 235

RUSU, COSTACHE (coord.) - 20

RUSU, MARIOARA - 201

S

SAID, EDWARD W. - 575

SANDU, STELIANA - 106

SANDU, STELIANA (coord.) - 121

SANDU, STELIANA (ed.) - 92

SARIVAN, LIGIA - 388

SASU, AUREL - 25

SASU, HORAŢIU - 162

SĂVESCU, IULIAN - 31

SÂMIHĂIAN, FLORENTINA - 388

SCALIA, JOSEPH M. - 370

SCHEUER, MICHAEL - 563

SCHIPOR, VALERIAN A. - 451

SCHMUTZER, RUDOLF - 270, 284

SCOICAN, NICOLETA ANDREIA - 77-78

SCOICAN, NICOLETA ANDREIA (coord.) - 41

SCURTU, GABRIELA (coord.) - 512

SCUTARU, CORNELIA - 98

SEICIUC, LAVINIA - 519

SELL, ROGER D. - 523

SFERDIAN, IRINA - 378

SHELL, RICHARD G. - 480

SHULTZ, RICHARD H. Jr. - 371

SICOIE, FLORIN (trad.) - 525

SIMA, TEODOR - 386

SIMION, EUGEN (pref.) - 50

SIMION, IONEL, ing. - 407

SIMMONDS, DAVID - 117

SIMOTA, CĂTĂLIN - 443

SIMOTA, CĂTĂLIN (coord.) - 444

SINGER, MIHAELA - 389

SÎNGEORZAN, DACIANA ELENA - 159

Sjöberg, Pia (ed.) - 437

SMARANDA, LOREDANA - 408

SOARE, ION - 566

Sonck-Koota, Pia (ed.) - 437

SPĂTARU, LIVIU - 93, 125

SPINEANU, ULM - 107

SPINEI, VICTOR - 582

STAMATESCU, MIHAI - 390

STAN, CĂTĂLIN-SILVIU - 457-458

STANCA, IOANA ALINA - 339

STANCIU, MARIANA - 399

STANCIU, MARIANA (coord.) - 44

STANCIULESCU, CAMELIA - 303

STANCOVICI, ALINA - 93

STĂNCIULESCU, CAMELIA - 340

STĂNCIULESCU, LIVIU - 280

STÂRC-MECLEJAN, FLAMINIA - 341

STEGĂROIU, ION - 471

STERE, NICULAE - 433

STOIAN, ION - 224

STOICA, LUMINIŢA CRISTINA - 342

STOICA, MARICICA - 464

STOICA, VALERIU - 343

STOICAN, GEORGETA - 335

STOICESCU, DANIELA - 385, 391

SUSANU, CLAUDIA - 330

Svetlicinâi, Larisa (realiz.) - 580

Ş

ŞAGUNA-DROSU, DAN - 263, 344

ŞELARU, VASILE - 53

ŞERBAN, SEVER - 486

ŞERBAN, VALENTINA - 510

ŞERBAN, VIOLETA (coord.) - 200

Page 113: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

ŞERBAN, VIOREL AUREL (referent şt.) - 427

ŞERBĂNESCU, COSMIN - 161

ŞOAITA, DUMITRU - 203

ŞOVA, DAN - 160

ŞPAC, ION - 32, 544-545

ŞPAC, ION (alcătuitor) - 22

Ştefănescu, Anca (trad.) - 483

ŞTEFĂNESCU, VIOLETA - 209

ŞTRENC, ALEXANDRU CRISTIAN - 345

T

TACEA, ANTOANETA-FIRUŢA - 383

TATOMIR, CRISTINA - 400

TAYLOR, FREDERICK - 576

TĂNASE, ION - 415

TĂNASE, VERONICA - 452

TĂNASE-BOGDĂNEŢ, ILEANA - 506

TĂNĂSESCU, DORINA - 471, 478

TEIUŞ, SABINA - 510

TERZEA, VIOREL (coord. ed. ; pref.) - 361

TESCAŞIU, BIANCA - 264

TEŞILEANU, ANGELA - 390

TIRIAN, GELU-OVIDIU - 487

TODEROIU, FILON - 94

TODOS, PETRU - 488

TOFAN, MIHAELA - 344

TREAPĂT, LAURENŢIU-MIHAI - 95

TROCAN, LELIA - 546

TRUŞCĂ, MARIAN - 255

TRUŞCĂ, PETRICĂ - 346

TUDORIU, FELIX - 347

TUFAN, DANIEL - 284

TUFAN, ELEONORA MIRABELA - 508

TURC, TRAIAN - 9

TURCU, ION - 348-349

TURIANU, CORNELIU - 350

TURZA, ALEXANDRA-LELIA - 302

Ţ

ŢÂŢU, LUCIAN - 161-162

ŢEPELEA, IOAN (ed. şt.) - 1

ŢIBU, SPERANŢA LAVINIA - 392

ŢICLEA, ALEXANDRU - 362

ŢICLEA, TIBERIU - 352

Ţurcanu, Florin (coord.) - 251

U

ULIESCU, MARILENA, drept - 351-352

ULIESCU, MARILENA, drept (coord.) - 323

ULIU, FLOREA S. - 411

ULIU, FLOREA S. (red. şt.) - 561

UNGUREANU, CARMEN TAMARA - 353

UNGUREANU, EMILIA - 109-111

UNGUREANU, LAURA - 105

UNGUREANU, OVIDIU - 354

URICANU, PETRU NARCIS - 429

UŢĂ, LUCIA - 312

V

Vacaru-Opriş, Ioan (coord.) - 379

VAINER, AUREL - 481

VANCEA, DIANE - 243-244

VANVU, GYNETTA - 499

VARZARI, ELENA - 524

VASILE, VALENTINA (coord.) - 204, 223

VASILENCO, ION - 548

VATAMAN, PAUL - 564

VĂCĂREL, IULIAN - 163

VĂDUVA, SEBASTIAN - 205

VĂTĂMAN, DAN - 265

VÂRNAV, TEODOR - 549

VERDEŞ, EUGENIA-CARMEN - 257

Page 114: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

VIŞAN-ARNOLD, AUGUSTINA - 550

VIŞINOVSCHI, MARIA - 521

VLĂDEANU, ALEXANDRU - 435

VLĂDUCĂ, LAURA - 355

VOICA, GEORGE - 551

VOICU, MONICA - 20

VOICULESCU, FLOREA (coord.) - 384

VOINEAG, MARIUS - 255

VRABIE, LIDIA - 522

VRÎNCEANU, NICOLETA - 452

VRÎNCEANU, NICOLETA-OLIMPIA - 449

VULPE, ANA - 522

W

WALT, STEPHEN M. - 70

WESTPHALEN LEMAITRE, MARIE-HÉLÉNE - 483

WINOCK, MICHEL - 525

Y

YERGIN, DANIEL - 245

Z

ZABOLOTNAIA, LILIA - 577

ZABOLOTNAIA, LILIA (coord. şt.) - 258

ZACIU, MIRCEA (pref.) - 541

ZAKARIA, FAREED - 246

ZAMAN, GHEORGHE (coord.) - 204, 223

ZAMAN, GHEORGHE (ed.) - 92

ZAMFIR, CĂTĂLIN (pref.) - 54

ZAMFIRESCU, CONSTANTIN-BĂLĂ - 21

ZAMŞA, CRISTINA ELISABETA - 356

ZANE, G. (red.) - 108

ZANE, GHEORGHE - 96

ZAVATI GARDNER, MARIANA - 552

ZĂHAN, MARIUS - 454

ZECA, DORINA - 357-358

ZELENCIUC, V. - 396

ZIDARU, VIOLETA - 132

ZORZOLIU, RALUCA – 99

INDEX DE TITLURI

The 9/11 Commission Report : Final Report of the Commission on Terrorist

AttacksUpon the Unites States - 59

The 27th Annual Congress of theAmerican Romanian Academy of Arts and

Sciences (ARA) : University of Oradea, România, May 29 - June 2, 2002 :

Proceedings - 1

60 de ani de activitate a Facultăţii de Zootehnie Iaşi : 1951-2011 : Volum

aniversar - 379

A

Academicianul Haralambie Corbu : Omagiu biografic şi bibliografic [titlu pe

cop.] - 545

Academicianul Nicolae Corlăteanu : 1915-2005 : Biobibliografie - 22

Activitate nervoasă superioară : note de curs - 420

Activitatea bancară între performanţă şi risc - 158

Acţiunea revocatorie (pauliană) şi acţiunea oblică :Drepturi ale creditorului

asupra patrimoniului debitorului : Practică judiciară - 320

Acţiunea şi sistemul lumii - 49

Adezivi, lacuri şi vopsele - 484

Administrarea societăţilor pe acţiuni - 339

Advanced Scheduling Techniques in Virtualized Multi-core Systems : Teză de

doctorat - 6

Afaceri comerciale : Abordări moderne - 213

Afaceri economice internaţionale : Probleme, provocări şi perspectice - 220

After the Reich : The Brutal History of the Allied Occupation - 572

Agricultura - resurse şi eficienţă : O retrospectivă semiseculară - 94

Agricultura durabilă - performantă : Primul Simpozion al Secţiei Cultura

Plantelor - 440

Page 115: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Agricultura între restricţiile comerciale globale şi politicile comunitare - 169

Agricultura şi spaţiul rural românesc din perspectiva dezvoltării durabile - 164

Alocarea şi utilizarea fondurilor pentru dezvoltarea durabilă a României în

contexteuropean şi mondial - 165

Amarele confesiuni - 542

Among the Dead Cities : The History and Moral Legacy of the WWII Bombing

ofCivilians in Germany and Japan - 365

Analiza economico-financiară : Instrument al managementului întreprinderilor -

125

Analiza economico-financiară a întreprinderii : Probleme, abordări, metode,

aplicaţii - 123

Analiza interdependenţelor dintre dezvoltarea durabilă a României şi aţărilor

membre UE în perioada postaderare - 166

Analiza sistemelor de reglare automată - 486

Analize privind factorii dezvoltării durabile pe termen foarte lung - 76

Antreprenoriat : Drumul de la idei către oportunităţi şi succes în afaceri - 11

Antreprenoriatul : Elemente fundamentale globale :Experienţe ale Statelor

Unite ale Americii, Japoniei şi ţărilor din Asia de Est - 205

Antreprenorul - 88

Aplicarea impozitului pe profit - 126

Aplicaţii de rezistenţa materialelor - 426

Aplicaţii privind managementul resurselor de soluri şi terenuriîn agricultură

utilizând tehnologie S.I.G. la diferite scări - 443

Arbitrajul ad-hoc conform regulilor Comisiei Naţiunilor Unite pentru Dreptul

ComercialInternaţional - 259

Architects of Deception : The Concealed History of Freemasonry - 29

The Ascent of Money : A Financial History of the World - 145

Asigurări sociale :Legea nr. 19/2000 ; Noua lege a pensiilor - Legea nr.

263/2010 : Practică judiciară, comentarii, legislaţii, decizii ale Curţii

Constituţionale - 375

Asigurările de bunuri şi persoane în economia cunoaşterii - 372

Asigurătorul - garant al plăţii - 373

Audit în medii informatizate - 8

Auditul de performanţă (controlul rezultatelor) : Concept şi perspective - 461

Auditul performanţei : Soluţie de implementare şi consolidare a

sustenabilităţiiîn societatea contemporană - 464

B

Bacău-London, înainte şi-napoi : Proză scurtă - 552

Bazele dezvoltării durabile : Curs - 203

Băncile : Procese structurale în lumea bancară contemporană - 85

Beyond Chutzpah : On the Misuse of Anti-Semitism and the Abuse of History -

67

Biblioteca academică : 1928-2003 : (Istoric, evoluţie, personalităţi, evocări) - 23

The Bilderberg Conspiracy : Inside the Worls's Most Powerful Secret Society -

28

Biletul la ordin, cecul şi cambia : Jurisprudenţă comercială şi penală - 334

Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din parohia Talmaza, judeţul Tighina :

Monografie - 490

Bugetul pe programe multianual : Concepţii, reglementări, rezultate,

perspective - 163

Building Roma Aeterna : Current Research on Roman Mortar andConcrete :

Proceedings of the Conference, March 27-29, 2008 - 437

C

CAEN Revizuit 2 şi CPSA 2008 : Produse-servicii pe clase de activitate - 167

Calitatea vieţii în România - 54

Calitatea vieţii şi dezvoltarea durabilă : Politici de întărire a coeziunii sociale -

168

Capitalul uman şi performanţa economică - 90

Cartea Jocurilor Olimpice : Cronici, portrete, reflecţii - 498

Cartea mea de religie : [clasa a 3-a] - 38

Căluşul românesc : Dans unic în lume - 494

Cercetare dialectală a textului literar gorjean - 514

Cercetări privind creşterea productivităţii pajiştilorpermanente de deal şi de

munte din Oltenia prin măsuri tehnologice sustenabile - 450

Cercetări privind fitoremedierea solurilor poluate cu metale grele - 446

Cesiunea de contract - 295

Churchill and the Jews : A Lifelong Friendship - 68

The CIA World Factbook 2001 : Central Intelligence Agency - 40

Cincisprezece ani care au zguduit lumea : De la Berlin la Bagdad - 50

Clasa politică postdecembristă - 69

Page 116: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Coaching pentru echipele de directori - 112

Coaching-ul agenţilor de vânzări - 465

Cod de bune practici în colectarea creanţelor fiscale - 275

Codul muncii : Codul dialogului social şi 6 legi uzuale - 359

Cohomological Dreams - 404

Communicational Criticism : Studies in literature as dialogue - 523

Compendiu pentru valorificarea dimensiunii de gen în educaţie : Ghid de

autoevaluare şi evaluare a instituţiilor şcolare ; Glosar pentru profesori ;

Indicatori de evaluare a manualelorşcolare - 380

Competitivitatea în agricultură : Analize şi comparaţii europene - 211

Comportarea unor metale în sistemul sol-plantă - 449

Compostarea reziduurilor zootehnice şi valorificarea lor în agricultură - 452

Comunicare şi identitate : Perspective lingvistice şi culturale - 501

Comunicarea externă a firmei - 483

Comunicarea între informare şi manipulare : Dresori şi vânzători de cai verzi -

53

Comunităţile rurale şi renaşterea satului : Teze şi comunicări :

ConferinţaNaţională, 28 februarie 2005 - 43

Conceptul de roman la G. Ibrăileanu şi structura stratiformă a operei literare -

538

Conceptul modern de poezie : De la romantism la avangardă - 529

Concurenţa în dreptul intern şi european - 292

Condiţii de viaţă ale familiilor cu copii din România - 44

Consideraţii la studiul echivalentelor analitice ale cuvintelor - 520

Consilierea : Artă şi ştiinţă - 51

Consilierea integrativă educaţională - 382

Consolidarea economiei de piaţă : Diagnoze, priorităţi, perspective - 171

Constantin Noica: spre un model neoclasic de gândire :

Perspectiveinterpretative asupra scrierilor timpurii - 35

Constantin Stere : 140 de ani de la naştere : Materialele ConferinţeiŞtiinţifice

Internaţionale, 12 octombrie 2005 - 532

Constituirea societăţii comerciale pe acţiuni - 283

Construcţia şi dezvoltarea infrastructurii specifice întreprinderilor mici şi

mijlocii - 172

Contabilitate şi diagnostic financiar : Fundamente teoretice şi aplicaţii practice -

462

The Contemporary English Language : Lexicology : Note de curs - 502

The Contemporary English Language : Morphology : Note de curs - 503

Contestaţia la executare în materie civilă - 307

Contractele comerciale : Practică judiciară - 293

Contractul - 326

Contractul : În dreptul civil român cu referiri la Noul Cod civil - În dreptulnord-

american [titlu pe cop.] - 326

Contractul de depozit şi varietăţile acestuia - 301

Contractul de împrumut : Analiză teoretică şi practică - 325

Contractul de mandat : Analiză teoretică şi practică - 273

Contractul de vânzare : Practică judiciară şi reglementarea din Noul Cod civil -

271

Contractul internaţional de asigurare CASCO - 311

Contractul în formă electronică : Teză de doctorat - 276

Contribuţii la identificarea şi conducerea proceselor metalurgice : Teză de

doctorat - 487

Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere (Knowledge Society) - 182

Contribuţii la studiul obligaţiilor civile : Culegere de studii - 331

Contribuţiila studiul tensiunilor şi al deformaţiilor arcurilor elicoidale ale

vehiculelor feroviare pentru optimizarea comportării acestora în exploatare :

Teză de doctorat - 425

Controlling : Sisteme eficiente de creştere a performanţei firmei - 119

Controverse actuale în fiscalitate : Comentarii şi soluţii - 155

Convergenţa economică - 193

Cooperare şi competiţie în cercetarea ştiinţifică fundamentală - 2

Creanţele şi obligaţiile fiscale - 153

Credinţă şi economie : Un eseu despre cunoaştere, credinţă, virtuţi şi

performanţă - 543

Creditul bancar : De la teorie la practică - 150

Creditul bancar : Teme şi aplicaţii - 154

Creşterea rădăcinilor - 550

Critica şi ştiinţa literară în Moldova : (1991-1995) : Index bibliografic - 544

Culegere de strigături pentru dansurile populare din România - 492

Cultură, interculturalitate şi traducere - 511

The Culture of Critique : An Evolutionary Analysis ofJewish Involvement in

Twentieth-Century Intellectual and Political Movements - 565

Page 117: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Culturi din epoca neolitică - 555

Culturile Hallstattului timpuriu şi mijlociu în Moldova - 556

Cum să devii manager de succes - 476

Cum să faci mai mult profit - 473

Cum să fim performanţi în viaţă şi în afaceri : Educaţie intreprenorială - 18

Cum să înfiinţezi singur o societate comercială :Acte necesare, formalităţi de

îndeplinit, modele de contracte, legislaţia aplicabilă - 355

Cum să înfiinţezi şi să administrezi un SRL : Soluţii juridice, contabileşi fiscale

pentru primii paşi în afaceri - 285

Cum să învingi obiecţiile clienţilor - 206

Curs de secretariat şi asistenţă managerială - 456

Cursul de schimb şi competitivitatea : Experienţe naţionale şi perspective

europene - 455

D

Dans sportiv : Compendiu din tehnica şi tactica de bază - 496

Dans sportiv : Metodologia performanţei - 497

Data Mining : Concepts, Models and Techniques - 5

Daunele morale în litigii civile, penale şi de proprietate intelectuală :

Practicăjudiciară - 357

Daunele morale în litigii de muncă, comerciale şi de contencios administrativ :

Practicăjudiciară - 358

De pe la noi ce-a fost odată - 534

Decizia de politică monetară : Între fascinaţia teoriei şi inefabilul intuiţiei - 157

Deschiderea procedurii insolvenţei - 317

Descriptive Geometry - 407

Desen tehnic şi cartografic - 491

Despre afacerile online şi problemele lor juridice : Confesiunile unui fost

vânzător deîncredere - 333

Despre criză, fără mânie şi cu discernământ : Note pentru discursuri, prelegeri

şicomunicări - 196

Dezvoltarea durabilă a industriei prelucrătoare, a sectoruluienergetic şi a

transporturilor din România : Analiza diagnostic - 175

Dezvoltarea durabilă în România : Modele şi scenarii pe termen mediu şi lung -

176

Dezvoltarea durabilă şi reciclarea materialelor - 177

Dezvoltarea durabilă şi responsabilitatea instituţională - 178

Dezvoltarea rurală în România : Politici şi structuri economice - 201

Diagnoza anuală a calităţii vieţii - 45

Dicţionar de drept civil şi proceduri civile - 335

Dicţionar de drept civil - 316

Dicţionar de drept comercial - 294

Dicţionar de dublete etimologice ale limbii române - 517

Dicţionar de împrumuturi lexicale din limba franceză DILF - 512

Dicţionar de paronime - 522

Dicţionar de proverbe român-englez - 393

Dicţionar de rime şi asonanţe - 24

Dicţionar financiar-bancar rus-român-francez-englez - 141

Dicţionar juridic, economic şi de afaceri - 252

Dicţionar juridic român-englez, englez-român - 253

Dicţionarul limbii române de lemn - 25

Dicţionarul uzual al limbii române - 510

Dimensiunea de gen în aria curriculară Arte : Ghid pentru cadre didactice - 385

Dimensiunea de gen în aria curriculară Consiliere şi orientare : Ghid pentru

cadredidactice şi elevi - 392

Dimensiunea de gen în aria curriculară Educaţie fizică şi sport : Ghid pentru

cadredidactice - 383

Dimensiunea de gen în aria curriculară Limbă şi comunicare : Ghid pentru

cadre didactice - 388

Dimensiunea de gen în aria curriculară Om şi societate : Ghid pentru cadre

didactice - 390

Dimensiunea de gen în ariile curriculare Matematică şi Ştiinţe alenaturii,

Tehnologii : Ghid pentru cadre didactice - 389

Dimensiunea de gen în învăţământul primar - 391

Dimensiunea ecologică a consumului de bunuri şi servicii - 399

Dimensiunea globală a dezvoltării durabile - 215

Dimensiunea socială a dezvoltării durabile : România în context european - 179

Din trecutul şcolii botoşănene : Profesori. Învăţători. Mărturii - 530

Diotima - 539

Disciplina de gen în aria curriculară Educaţie fizică şi sport - 383

Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei în secolul al XVIII-lea :(1751-

1774) : Cărţi domneşti şi zapise - 580

Page 118: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Documente slavo-române păstrate în arhivele din Oltenia : Ediţiede texte, studiu

paleografic şi lingvistic - 566

Drept administrativ - 268

Drept civil : Curs de drepturi reale - 312

Drept civil : Curs selectiv : Teste grilă - 280

Drept civil : Drepturile reale principale : Manual de seminar - 356

Drept civil : Drepturile reale principale : [Note de curs, jurisprudenţărelevantă,

speţe, teste grilă] - 281

Drept civil : Drepturile reale principale - 289, 343, 351

Drept civil : Introducere în dreptul civil ; Persoana fizică ; Persoana juridică -

346

Drept civil : Partea generală : Persoanele - 282

Drept civil : Partea generală : Subiectele dreptului civil - 278

Drept civil : Teste grilă pentru verificarea cunoştiinţelor : Examene ; Concursuri

;Licenţă - 352

Drept comercial - 327

Drept financiar şi fiscal european - 344

Drept fiscal - 160

Drept procesual civil - 279

Drept succesoral : Caiet de seminar - 302

Dreptul asigurărilor : Reglementarea activităţii de asigurare : Teoria generalăa

contractului de asigurare - 286

Dreptul asigurărilor - 378

Dreptul de proprietate : Practică judiciară - 277

Dreptul finanţelor publice - 315

Dreptul subiectiv - 250

Drepturile acţionarilor - 299

Dumitru Matcovschi - poet şi om al cetăţii - 537

E

Economia creşterii agroalimentare - 184

Economia funcţională de piaţă : Concepte, reglementări, evoluţii, experienţe -

198

Economia României : Dezvoltarea rurală : Politici şi structuri economice [titlu

pe cop.] - 201

Economia socială în Europa - 78

Economie politică : Teorie şi aplicaţii - 99

Economie, politică şi interesul naţional - 80

Economie, societate şi politică în Moldova : (Aspecte din istoriamedie,

modernă, contemporană) : Culegere de articole - 66

Educaţie olimpică - 499

Efectele dreptului la respectul vieţii private şi al demnităţii asupra dreptului

civil - 267

Efectele neexecutării contractelor sinalagmatice - 304

Eficienţa şi evaluarea afacerilor - 93

Ein Verfahren für dasLeistungsaudit Bezüglich dem Harmonisierungszustand

Rumäniens mit dem Gemeinschaftlichen Besitzstand in dem Bereich der

Finanzkontrolle - 216

Elaborarea studiilor de fezabilitate şi a planurilor de afaceri - 82

Elemente de sociologie economică - 55

Embracing Defeat : Japan in the Wake of World War II - 568

The End : The Defiance and Destruction of Hitler's Germany, 1944-45 - 571

Energia în cursa competitivitate-încălzire globală - 424

Energia şi dezvoltarea durabilă a României - 185

Eseu asupra clasificării bunurilor în dreptul civil - 354

L'État en France et enRoumanie aux XIX-e et XX-e siècles : Actes du colloque

organisé au New Europe College - Institut d'études avancées, les 26-27 février

2010 - 251

Etică şi responsabilitate socială corporativă în afacerile internaţionale - 226

Eu, scriitorul : Condiţia omului de litere din Ardeal între cele două războaie -

541

Eugen Doga : Compozitor, academician - 493

Evaluări ale gradului de pregătire a firmelor româneşti în vederea integrării în

UniuneaEuropeană - 222

Evaluări şi analize economice ale ajutoarelor de stat : Definire, politici,

rezultate - 136

Evoluţii macroeconomice, demografice şi reforma pensiilor : Studii

selectateprivind tranziţia în România - 376

Evoluţii structurale ale exportului în România : Model de prognoză a

exportuluişi importului pe ramuri CAEN - 223

Evul Mediu timpuriu în Moldova : (Probleme de istoriografie şi istorie

urbană) - 581

Page 119: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Excelenţa în vânzări : Premise, experienţe, perspective - 457

Executarea silită în materia garanţiilor reale mobiliare - 308

Exerciţii de limba română pentru clasele I - IV - 521

Exorcising Hitler : The Occupation and Denazification of Germany - 576

F

Fiasco : The American Military Adventure in Iraq - 369

Ficobiotehnologie : Cercetări fundamentale şi realizări practice - 447

Figuri sorocene - 564

Finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii - 474

Finanţarea societăţilor comerciale - 122

Finanţe publice : Sinteze teoretice ; Aplicaţii practice şi teste grilă - 152

Finanţele publice în România - 135

Firma în economia europeană - 120

Fiscalitate : De la lege la practică - 161

Fiscalitate : Teorie şi aplicaţii - 134

Fizica sticlelor calcogenice - 410

Fizică moleculară : Probleme... captivante (cu soluţii complete) - 411

Fizicieni iluştri - 561

Fondul de comerţ - 306

Fondurile structurale ale Uniunii Europene - 263

Fragmente de criză - 180

La Francophonie et l'évolution de la langue française - 508

The Freemasons : A History of the World's Most Powerful Secret Society - 30

Fructele şi legumele în alimentaţia naturală - 451

Fundamental Ideas in Economic Theory of Institutions - 83

G

Gafe epocale din istoria afacerilor - 12

Garanţia bancară la cerere - 261

Garanţiile personale oferite de persoane fizice : Studiu de drept comparat - 247

Garanţiile reale mobiliare :O abordare funcţională : Analiza economică a

dreptului garanţiilor reale ; Introducere în regimul juridic al ipotecilor

mobiliare - 337

Garanţiile reale mobiliare de executare a obligaţiilor civile şi comerciale - 300

Geologia Olteniei - 414

George Voica - Poet al metaforei : Repere biobibliografice şi antologie de

autor - 551

Germany's Last Mission To Japan : The Failed Voyage of U-234 - 370

Gestiune bancară : Culegere de aplicaţii - 139

Ghid metodologic de pedagogie universitară - 384

Ghid pentru descrierea în teren a profilului de sol şi a condiţiilor de mediu

specifice - 445

Globalizarea firmei - 225

Globalizarea, petrolul şi securitatea energetică a României - 232

The Great War for Civilisation : The Conquest of the Middle East - 364

Grupurile de societăţi - 332

H

Hiroshima : The World's Bomb - 436

L'Histoire de l'économie roumaine : De l'origine jusqu'à la deuxième guerre

mondiale - 187

Hitler : A Biography - 560

Hitler's Rockets : The Story of the V-2s - 368

The Hunt for Zero Point : Inside the Classified World of Antigravity

Technology - 438

I

Impactul dezastrelor asupra economiilor europene : Seceta şi inundaţiile - 86

Impactul exploatării şi utilizării lignitului asupra mediului - 400

Impactul politicilor economice asupra balanţei de plăţi - 229

Imperiul şi lumea barbară - 569

Implicaţii ale politicii monetare în susţinerea creşterii economice - 188

Impozite indirecte şi taxe : Reglementări legale ; Jurisprudenţa - 146

Impozite, taxe şi contribuţii : Termene ; Documente ; Proceduri - 162

In the Jaws of the Dragon : America's Fate in the Coming Era of Chinese

Dominance - 186

Inflaţia în România : Scenarii privind evoluţia şiconvergenţa stabilităţii

economice ; Restructurarea economică şi stabilirea preţurilor - 87

Informatică : Iniţiere - 7

Ingineria sistemelor mecanice - 434

Page 120: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Ingineria şi managementul calităţii : Lucrări practice, studii de caz, testegrilă şi

reglementări specifice - 466

Iniţiere în managementul serviciilor - 13

Inovare, competenţă tehnologică şi creştere economică - 106

Instituţii europene : Schimbări şi adaptări din perspectiva extinderii UE - 264

Instituţii financiare nebancare - 140

Instrumente financiar-bancare pentru societăţi comerciale - 305

Insurgents, Terrorists, and Militias : The Warriors of Contemporary Combat -

371

Integrarea financiară şi monetară a României în Uniunea Europeană - 230

Interdependenţe dintre dezvoltarea durabilă aindustriei prelucrătoare, energeticii

şi transportului din România şi ţările Uniunii Europene - 189

Interdependenţe între dezvoltarea durabilă a agriculturii şi a spaţiuluirural

românesc cu ţările membre ale UE - 190

International banking : Teorie şi practici - 133

Introducere în dreptul contractelor profesionale - 328

Introducere în ingineria sistemelor antropocentrice de asistare a deciziilor de

grup - 21

Introducere în managementul resurselor umane - 10

Introducere în meteorologia practică - 415

Introducere în teoria comunicării : Modele şi aplicaţii - 56

Introduction to Aerospace Engineering - 439

Investiţiile : Capital & dezvoltare - 102

Investiţiile străine directe în România - 207

Invitaţie în iad - 533

The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy - 70

Istoria Bisericii Ortodoxe Române - 39

Istoria vieţii mele : (Autobiografie) - 549

Istoricul dansului popular - 495

Î

Împrumutul, comodatul şi creditul bancar : Practică juridică - 342

Înfiinţarea unei societăţi comerciale pe acţiuni - 347

Înşelăciunea : Înşelăciunea; Înşelăciunea cu cecuri şi bilete la ordin;

Înşelăciunea înconvenţii - 270

Întreprindere, management, profit - 468

Întreprinderi mici şi mijlocii în România : Inovare şi competitivitate în context

european - 121

Întreprinderile mici şi mijlocii şi comunităţile rurale în procesele de dezvoltare

durabilă - 231

J

Jurisprudenţă fiscală - 132

Jurnal în tranziţie - 173

L

La răspântie : Moldova de la Nistru : 1917-1918 - 62

Lecţii ale tranziţiei : Agricultura : 1990-2000 - 197

Legea lui om : Ecologia relaţiilor interumane & reguli ale negocierilor de

succes - 52

Legea parteneriatului public-privat : Comentarii şi adnotări - 118

Legislaţia pensiilor - 377

Legislaţia privind terenurile şi restituirea proprietăţilor : Actualizat iulie 2011 -

361

Legislaţie - 361

Lexico-Morphological Idiosyncrasies of Romanian as Compared with European

Romance and Germanic Languages : Similarities and Contrasts = Identitatea

lexicală şi morfologică a limbiiromâne în contextul multilingvistic european :

Consonanţe şi disonanţe - 519

Liberalization, Integration and the Industrial System - 227

Liderul între graniţele ştiinţei şi artei - 58

Limba germană : manual pentru clasa a IV-a - 505

Limba italiană : manual pentru clasa a VII-a - 506

Limba latină în discursul politic - 524

Limba română este patria mea : Studii, comunicări, documente - 518

Localităţile Moldovei în documente şi cărţi vechi : Îndreptar bibliografic - 573

The Longest War : The Enduring Conflict between America and Al Qaeda - 61

Lupta cu criza financiară : Eforturile unui membru român al PE =Combating

the Financiar Crisis : A Romanian MEPs Struggle - 214

M

Machine Learning Techniques in Computer Aided Diagnosis - 3

Page 121: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Macroeconomie : Aspecte teoretice, teste grilă, aplicaţii - 109

Macroeconomie non-lineară şi prognoză : Teorie şi aplicaţii - 97

Mai mult de zece ani de dispută cu noi înşine : Consemnări şi comentarii - 107

Management de proiect : O abordare sistemică a planificării, programării

şicontrolului activităţii de proiect - 14

Management electoral în context european - 60

Management financiar-contabil în silvicultură - 460

Management of Integration in Multicultural Societies :Roundtable Materials,

October 21-25, 2002, Chişinău, Republic of Moldova - 47

Managementul afacerilor în economia digitală - 475

Managementul afacerilor mici şi mijlocii - 20

Managementul asociaţiei sportive şcolare - 31

Managementul durabil al resurselor de sol sub influenţa presiunilorantropice :

Cod pentru bune practici de fermă - 444

Managementul pe baza centrelor de performanţă - 16

Managementul proiectului - 15

Managementul reputaţiei - 19

Managementul şi asigurarea riscurilor bancare în România - 95

Managerul de proiect : Măiestrie în livrarea proiectelor - 17

Manual de drept civil : Partea generală : Persoanele - 353

Manual de drept civil : Partea specială : Teste grilă şi speţe - 303

Manual de drept civil general : Teste grilă - 340

Marketing : Crestomaţie de termeni şi concepte - 471

Marketing : De la concepţie, prin cercetare, la acţiune - 481

Marketing : Premise şi provocări ale economiei înalt competitive - 478

Marketing - management - 469

Marketing internaţional - 234

Marketing strategic - 479

Marketingul şi calitatea serviciilor - 183

Marketing - 472

Maşini de terasamente, fundaţii şi betoane : Îndrumar de laborator - 435

Mathematik : Lehrbuch für die II. Klasse - 402

Medierea : Mijloc alternativ de soluţionare a litigiilor comerciale internaţionale:

Medierea în România - 262

Memorii : 1939 - 1974 - 96

Metode deanaliză utilizate în laboratorul de fizică a solului : Institutul Naţional

de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie Agrochimie şi Protecţia Mediului -

ICPA - Bucureşti - 442

Microbiologia alimentelor - 416

Microbiologie generală - 418

Microbiologie şiigienă alimentară : Manual pentru licee cu profil de alimentaţie

publică, clasa a IX-a şi şcoli profesionale, anul I, meseria comerciant-

merceolog - 421

Microeconomie : Aspecte teoretice, teste grilă, aplicaţii - 110

Microeconomie - 100, 111

Microorganismele aduc mari şi durabile servicii pentru omenire - 417

Modele şi prognoze pe termen scurt : Aplicaţii pentru România - 98

Modernizarea României şi politica petrolieră : (1886-1948) - 194

Modernizarea sistemului bancar - 129

Moldova în secolele XI-XIV - 582

Momente controversate din istoria românilor - 579

Monitorizarea poluării cu nitraţi în judeţul Argeş - 397

N

Neamul Cantemireştilor : Bibliografie - 562

Negocierea în avantaj : Strategii de negociere pentru oameni rezonabili - 480

Neliniştea memoriei : Evoluţia chimiei în Moldova şi avatarurile vieţii :Sinteze,

portrete, medalioane, reflecţii - 412

Nestemate de jurisprudenţă : Drept civil - 309

Nicolae Bălcescu : Raţiune şi trăire eroică a înnoirii - 559

Noica după Noica - 36

Noile paradigme ale inovării : Studiu de caz - Universitatea corporativă - 115

Nonlinear Approaches to Economic Processes - 104

Noul Cod civil : Comentarii - 323

Noul Cod civil : Legea nr. 287/2009. Cartea a V-a. Despre obligaţii (art.1164-

1649) : Comentarii şi explicaţii - 348

Noul Cod civil : Note ; Corelaţii ; Explicaţii - 272

Noul Cod civil şi Legea de punere în aplicare [titlu pe cop.] - 324

Noul Cod civil - 324

The Nuclear Axis : Germany, Japan and the Atom Bomb Race, 1939-1945 -

366

Page 122: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Nulităţile actului juridic civil : Practică judiciară - 329

O

O istorie a românilor : Studii critice - 578

O oglindă purtată de-a lungul unui drum : Fotograme din postmodernitatea

românească - 540

Obligaţia de a da. Obligaţia de a face : Definiţie, caracterizare. Diferenţiere -

314

Official Magyar and Foreign Documents Confirm that Transylvania has Always

been RomanianLand - 42

Optimizarea activiţăţii băncii de reţea - 147

Optimizarea fiscală : Soluţii, limite, jurisprudenţă - 137

Optimizarea schimbării în piaţa de energie - 428

Ordo ordinans şi căutarea identităţii : Articole, studii şi eseuri - 34

Organe de maşini şi mecanisme: Manual pentru licee industriale şi agricole,

clasele a X-a, a XI-a şi a XII-a şi şcoli profesionale, anii I, II şi III - 433

Organizarea şi conducerea activităţii economico-financiare a întreprinderilor

mici şimijlocii - 467

Organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale - 297

Organizaţii europene şi euroatlantice - 265

Orientalism - 575

Orientări în activitatea bancară contemporană - 127

Osama bin Laden - 563

P

Pagini de istorie a presei periodice basarabene - 32

The Paperclip Conspiracy : The Hunt for The Nazi Scientists - 567

Paradigma complexităţii economice - 105

Paradigme universale - 48

Parteneriatul public-privat - 124

Pasivul succesoral - 274

Paşi către integrarea Europeană - 219

Pentru Parlamentul European - 254

A People's Tragedy : The Russian Revolution : 1891-1924 - 570

Performanţa creditării şi dezvoltarea locală - 149

Piaţa laptelui - 453

Piaţa paralelă a muncii - 116

Planul B 4.0 : Mobilizare generală pentru salvarea civilizaţiei - 583

Plăţi şi finanţări în operaţiunile de comerţ exterior - 244

Plăţi şi finanţări în operaţiunile de comerţ exterior : Caiet de seminar - 243

Politica comercială comună a Uniunii Europene - 218

Politica vamală : Componentă a politicii comerciale externe a României - 210

Politici de ocupare în Europa Centrală şi de Est - 79

Politici publice şi politici sociale - 65

Politici publice şi reforma administraţiei publice. Dimensiunea participativă

apoliticilor publice - 367

Politici şi strategii în turismul mondial - 192

Poluanţi organici persistenţi : Starea actuală şi evaluarea capacităţilor

demonitoring în Republica Moldova - 398

Posibilităţi de valorificare în agricultură a compostului obţinut din

gunoimenajer şi nămol de canalizare - 441

The Post-American World : Release 2.0 - 246

Practica de personal - 114

Practică judiciară de casare în materie civilă 2010-2011 : Rezumată şi

comentată - 296

Practicum la introducere în lingvistică - 500

Primii paşi în franciză - 298

Principii ale profitabilităţii bancare - 89

Probele în materie civilă : Practică judiciară - 330

Probleme actuale ale artei naţionale - 489

Probleme ale edificării statului de drept în Republica Moldova - 248

Probleme de matematică pentru clasele V-VI - 406

Probleme de structură a limbii tratate din perspectiva gramaticii explicative

:(Studii şi materiale) - 513

Probleme şi provocări economice ale tranziţiei - 181

Procedura de soluţionare a litigiilor comerciale - 288

A Procedure for Performance AuditConcerning the State of Romania

Harmonization with the Acquis Communautaire in the Field of Financial

Control - 217

Profesionalism, vocaţie, devotament : (Academicianul Haralambie Corbu la 70

de ani) :Biobibliografie - 545

Page 123: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Profesorul Constantin Turtă : Drumul cunoştinţelor şi rezultatelor ştiinţifice :

Volumomagial - 413

Progres tehnologic, competitivitate şi specializare - 236

Proiectarea şi livrarea programelor de training - 117

Prolegomene juridice : Studii şi articole - 249

Promovarea cercetării ştiinţifice interdisciplinare în afaceripublice şi private :

Accesarea programelor de cercetare PC-7 - 237

Protecţia secretului comercial în dreptul privat - 260

Protejarea şi promovarea intereselor firmei prin intelligence - 235

Publicitatea imobliară. Cartea funciară : Analiza comparativă a Legii nr.7/1996

şi a Decretului-lege nr. 115/1938 - 360

Puterea petrolieră a României : (1886-2007) - 233

Q

Quality of Life in Romania - 57

The Quest : Energy, Security, and the Remaking of the Modern World - 245

R

Raportul rectorului privind starea de dezvoltare a Universităţii

"ConstantinBrâncuşi" din Târgu-Jiu : 2010 - 387

Raporturile dinastice şi rolul"diplomaţiei de mariaj" în relaţiile moldo-polone în

a doua jumătate a secolului al XVI-lea - mijlocul secolului al XVII-lea - 577

Răspunderea juridică : Relaţia dintre răspunderea civilă delictuală şi

răspunderea penală - 257

RCA versus CASCO - 374

Realizarea Programului de activitate a Guvernului pe anii2005-2009 :

"Modernizarea ţării - bunăstarea poporului" (anul 2007) - 269

Reconsiderarea pieţelor din Europa Centrală şi de Est - 208

Recuperarea extrateritorială a creanţelor fiscale - 138

Reengineering : O nouă filosofie a managementului - 458

Reflecţii economice - 148

Reflecţii lingvistice - 509

Reformă şi metareformă : Texte selectate, 1990-2000 - 170

Regimul juridic al dobânzii legale - 143

Regimul juridic al dobânzii moratorii - 144

Reglementări şi practici contabile specifice - 463

Reîntoarcerea valorilor - 548

Relaţiile economice româno-ruse : experienţe şi oportunităţi - 224

Relaţiile publice în practică - 482

Relaţiile valutar-financiare internaţionale aleRepublicii Moldova : Finanţe

internaţionale, politici macroeconomice, rezerve valutare - 131

Repere jurisprudenţiale ale Uniunii Europene relevante pentru accesarea

şiutilizarea fondurilor europene - 209

Repertoriu de practică judiciară civilă - 350

Reproducţia animalelor de fermă - 454

Republica Democratică Moldovenească : 1917-1918 : (Formarea, organizarea

internă,simbolurile oficiale) - 574

Researches in Powder Metallurgy :Selected papers from the 4th International

Conference on Powder Metallurgy, RoPM 2009, 8-11 July, Craiova, Romania -

432

Restructurarea firmelor în condiţii de criză - 81

Restructuring and Transition of Agrifood Sector and Rural Areas in Romania -

200

The Revolutions in Spanish America : The Independence Movements of 1808-

1825 - 73

Rezilienţă - 546

Rezilierea şi rezoluţiunea în contractele comerciale : Practică judiciară

comentată - 310

Rezistenţa antisovietică în Basarabia : 1944-1950 - 72

Risc şi afaceri - 221

The Rise and Fall of Communism - 63

Romania in the Enlarged European Union - 238

România în contextul globalizării şi integrării europene : evoluţii, tendinţe,

strategii - 240

România şi Republica Moldova :Potenţialul competitiv al economiilor

naţionale. Posibilităţi de valorificare pe piaţa internă, europeană şi mondială -

241

România şi Republica Moldova : Un deceniu de colaborare în cercetarea

ştiinţifică economică - 242

S

Page 124: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Savant şi manager de prestigiu : Profesorul Tudor Lupaşcu la 60 de ani : Volum

omagial - 33

Să învăţăm economia în 25 de lecţii - 91

Schimbătoare de căldură - 430

Science and Technology Policy Lessons for CEE Countries - 92

Secretul vinului bun : Contribuţii şi restituiri - 485

Senzori şi traductoare - 488

Sfatul ţării : Itinerar - 266

Shadow Masters : How Governments and theirIntelligence Agencies are

Working with Drug Dealers and Terrorists for Mutual Benefit and Porfit - 26

Sintaxa elementară a limbii române : Introducere în sintaxologie - 516

Sisteme cu microprocesoare : Microcontrolerul PIC18F4455 : Îndrumător de

laborator - 4

Sistemul complet de bugete ale firmei : Ghid practic şi formulare de lucru - 477

Sistemul public de sănătate şi creştere economică : Modele de analiză şi

previziune - 422

Social Economy in Europe - 77

Social Economy in Romania : Two regional profiles - 41

Societăţi comerciale : Proceduri speciale - 313

Societăţi comerciale : Soluţii profesionale de la A la Z - 338

Sociologia devianţei - 46

Somaţia de plată ; Ordonanţa de plată : Practică judiciară 2009-2010 - 291

Starea de a fi român - 394

Starea economico-socială a României în anul 2000 - 84

Statistics - 403

Strategia carierei : Tactica opţiunii, tactica angajării, tactica promovării - 113

Strategie bancară - 128

Strategii didactice pentru predarea cursului Terapie ocupaţională şi reabilitare

psihosocială : (Pentru medici, asistenţi medicali, psihologi, asistenţi sociali şi

manageri ai seviciilorsociale) - 423

Strădaniile marelui vornic : Schiţe didactice la istoria Moldovei : Carte pentru

elevi - 531

Străvechi monumente din Republica Moldova - 553

Stroeşti-Argeş : Documente şi mărturii - 558

Studii de drept privat : Culegere de studii - 290

Studii de istoria limbii române - 515

Studii de literatură română modernă : Anul II - 535

Studii de literatură română veche : Anul I - 536

Studii şi cercetări de istorie a gândirii economice - 103

Studiişi cercetări privind nivelul noxelor măsurate la inspecţiile tehnice pentru

autoturisme, în raport cu tipul, durata şi condiţiile de exploatare a acestora :

Teză de doctorat - 429

Subiecte pregătitoare pentru examene - 256

Suferinţă şi creaţie : Influenţa suferinţei şi a bolii asuprapersonalităţii şi operei

marilor creatori de cultură - 37

Surse de finanţare a dezvoltării durabile a României - 202

Szemfüles füzetek 8 : Matematika III.-IV. osztály - 409

Ş

Şapte teme ale romanului postpaşoptist - 526

T

Taxa pe valoare adăugată : Legislaţie, doctrină, jurisprudenţă - 130

Taxe şi impozite : Dobânzi şi penalităţi în materie fiscală : Practică judiciară -

159

Teatru folcloric şi jocuri de căiuţi din judeţul Botoşani - 395

Tehnica şi managementul operaţiunilor bancare - 151

Tehnici de analiză financiară : Ghid pentru crearea valorii - 470

Tehnici speciale pentru gestiunea prin experţi - 405

Tehnologia informaţiei : Protejarea şi respectarea dreptului proprietăţii

intelectuale - 345

Tehnologii WEB : Curs - 9

Teme de matematici superioare - 401

Teoria generală a dreptului de preemţiune - 318

Termotehnică : Îndrumător de lucrări de laborator : Pentru uzul studenţilor -

431

Teste grilă pentru concursuri şiexamene : Licenţă, admitere în magistratură,

promovare în funcţii de execuţie, admitere şi definitivat în avocatură - 336

Teste grilă pentruconcursuri şi examene : Licenţă, admitere în magistratură,

promovare în funcţii de execuţie, admitere şi definitivat în avocatură - 255

Tests of Business English - 504

Texistenţe - 528

Page 125: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Texte din literatura economică în România : Secolul XIX - 108

Tezaure din muzeele oraşului Chişinău : Secolele XVI-XVIII - 557

Titlurile de credit ca instrumente de plată - 322

Titlurile de valoare : Reglementare ; Doctrină ; Jurisprudenţă - 142

Top Secret America : The Rise of the New American Security State - 74

Traduction et francophonie : Conférence internationale : Suceava, les 16-17 mai

2011 - 507

Transferul tehnologic şi investiţiile - priorităţi ale dezvoltării durabile - 204

Transition, Integration and Convergence : The Case of Romania - 228

Transnistria în flăcări : (Reportajele unui corespondent de război) - 527

Transportul durabil : O perspectivă viabilă de evoluţie - 459

Tranzacţiile internaţionale în economia imaterială - 174

Tranziţia economiei sau tranziţia ştiinţei economice? - 75

Tratat de drept comercial român - 287

Tratat de dreptul muncii - 362

Tratat de economia agriculturii - 448

Tratat de prescripţie extinctivă - 319

Tratat teoretic şi practic de drept comercial - 349

Tratatul de Uniune Sovietică - 64

The True Story of the Bilderberg Group - 27

Turism internaţional : Note de curs - 195

TVA intracomunitar : Frauda carusel ; Rambursarea TVA - 156

U

Undele Bloch în teoria omogenizării - 408

Unele elemente de orientare în ştiinţa economică - 101

L'Union Européenne dans le labyrinthe de l'avenir : Problèmes fondamentaux -

212

Uniunea Europeană : Istorie, instituţii, politici : Republica Moldova în

nouaarhitectură europeană - 258

Universitatea "Ovidius" Constanţa - 50 de ani : Studiu monografic - 381

Utilajul şi tehnologia meseriei : Construcţii de maşini : Manual pentru clasa a

XII-a, licee industriale cu profil de mecanică (meseria lăcătuş construcţii de

maşini) şi anulIII, şcoli profesionale (meseria lăcătuş mecanic) - 386

Uzucapiunea : Practică judiciară : Uzufruct, prescripţia achizitivă, grăniţuirea -

284

Uzucapiunea şi accesiunea imobiliară : Practică judiciară - 321

V

Vasile Coroban : Un arbitru într-o lume a arbitrarului - 547

Vestimentaţia populaţiei orăşeneşti din Moldova : (sec. XV-XIX) - 396

Vetre strămoşeşti din Republica Moldova : Materiale arheologice informativ-

didactice - 554

Vocile libertăţii : Scriitori angajaţi din secolul al XIX-lea - 525

Votul asociaţilor în societăţile comerciale : Reglementare. Doctrină.

Jurisprudenţă - 341

W

War without Mercy : Race and Power in The Pacific War - 363

Wear Resistance Improvement of Titanium by Surface Alloying using

ElectronBeam Irradiation : Teză de doctorat - 427

When China Rules the World : The End of the Western World and the Birth of

a New GlobalOrder - 191

Wirtschaftspolitik : Theorie und Errungenschaft - 199

Y

Yalta : The Price of Peace - 71

Z

Zero-sum Future : American Power in an Age of Anxiety - 239

Zoologia nevertebratelor : Noţiuni practice - 419

INDEX DE SUBIECTE

A

Al-Qaeda - 61

America Latină - 73

Argeş, judeţ - 397

Asia - 575

B

Basarabia - 32, 62, 72

Page 126: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Bălcescu, Nicolae - 559

Bilderberg, club - 26-28

C

Cantemir, familia - 562

CASCO (Asigurarea facultativă auto pentru avarii şi furt) - 374

China - 186, 191

Chişinău, oraş - 557

Churchill, Winston - 68

CIA - 40

Corbu, Haralambie - 545

Corlăţeanu, Nicolae - 22

Coroban, Vasile - 547

Curtea Europeană de justiţie - 209

D

Doga, Eugen - 493

E

Europa - 47, 60, 77-78, 137, 168, 180, 214, 236, 261, 344, 459

Europa Centrală - 79

Europa Centrală şi de Est - 208

Europa de Est - 92

Europa de Vest - 79

Evul Mediu - 581

F

Facultatea de Zootehnie din Iaşi - 379

Fondul Monetar Internaţional (F.M.I.) - 127

Francmasonerie - 29-30

Franţa - 112, 251

G

Germania - 365-366, 368, 370, 567, 571-572, 576

GIS (Geographical Information Systems) - 443

Gorj, judeţ - 514

H

Hiroshima - 436

Hitler, Adolf - 560

HTML - 9

I

Ibrăileanu, Garabet - 538

ICPA Bucureşti - 442

Imperiul Roman - 569

Irak - 369

Israel - 67-68, 70

J

Japonia - 365-366, 370, 568

JavaScript - 9

L

Lupaşcu, Tudor - 33

M

Marea Britanie - 68, 368

Matcovschi, Dumitru - 537

Moldova, regiune - 556, 581

Moldova, republica - 23, 43, 66, 131, 241-242, 248, 258, 266, 269, 412, 489,

553-554, 564, 573-574

Moldova, stat feudal - 396, 577, 580, 582

Muntenia - 41

N

NOICA, CONSTANTIN - 35-36

O

O.N.U. - 259

Oceanul Pacific - 363

Oltenia - 41, 414, 450, 566

Orientul Mijlociu - 364, 575

Page 127: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Osama bin Laden - 563

P

Palestina, regiune istorică - 68

Parlamentul European (Strasbourg) - 254

Polonia - 577

Postmodernism - 540

Pragmatism - 523

R

Război mondial, al doilea (1939-1945) - 71, 363, 365-366, 370, 571

RCA (Asigurarea obligatorie de Răspundere Civilă Auto) - 374

Republica Moldova - 398

Revoluţia din Octombrie, 1917 - 570

Roma antică - 437

România - 1, 34, 44, 54, 57, 69, 76, 84, 86-89, 95-96, 98, 102-103, 107-108,

115-116, 118, 121-122, 124, 126, 129-130, 132, 135, 140, 143-144, 149-150,

154-156, 158-159, 161-162, 164-172, 176-177, 179, 181, 184-185, 187-190,

193-194, 196-198, 200-201, 207-208, 211, 213, 215-217, 220, 222-224, 227-

233, 235, 237-238, 240-242, 251, 255-257, 262, 268, 270-274, 277, 280-287,

290-292, 295, 297, 299-300, 303, 306-308, 310, 314, 318-321, 324-325, 327,

329-331, 334, 337-339, 342, 345-346, 348, 351-355, 357, 359, 362, 367, 372-

373, 375-378, 400, 422, 424, 445-446, 448, 452-453, 455, 459, 463-464, 467,

555, 578-579

Rusia - 26, 224

S

State arabe - 61

Statele Unite ale Americii - 26, 59, 61, 70, 74, 186, 239, 246, 364, 369

Stere, Constantin - 532

Stroeşti-Argeş - 558

T

Tighina, judeţ - 490

Transilvania - 42

Transnistria - 527

Turtă, Constantin - 413

Ţ

Ţara Românească - 559

Ţări arabe - 563

U

Uniunea Europeană - 76, 120, 166, 169, 189-190, 193, 201, 209, 211-212, 215-

219, 222, 227-228, 230-232, 237-238, 240, 258, 263-264, 422, 424, 453, 455

Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice - 570

Uniunea Sovietică - 64, 72

Universitatea " Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu - 387

Universitatea "Ovidius" Constanţa - 381

V

Voica, George - 551

Y

Yalta. Conferinţa, 1945 - 71

INDEX DE EDITURI

A

A Holt Paperback - 68

Academia de Ştiinţe a Moldovei - 412, 509, 524

Academia Română - 115

Academia Română. Centrul de Informare şi Documentare Economică - 241-242

Academia Română. Centrul Român de Economie Comparată şi Consens - 79,

83, 97, 101, 212, 227, 559

Academia Română. Institutul de Economie Agrară - 190

Academia Română. Institutul de Prognoză Economică - 98, 422

Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări Economice - 76, 164, 175,

178, 188-189, 204, 215, 224, 229, 231, 453, 459

Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări Economice "Costin

Kiriţescu" - 228, 376

Page 128: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Academia Română. Institutul Naţional de Cercetări Economice.Centrul de

Cercetări Financiare şi Monetare "Victor Slăvescu" - 202

Academica Brâncuşi - 51, 134, 279, 387, 430, 502-503, 508, 514-515, 535-536

Accent - 454

Adevărul - 461

Aeternitas - 384, 504

Agris - 440

Aius PrintEd - 31

All Beck - 53, 213, 468, 476, 482

ALMA - 485

Alma Mater - 152, 393-394, 463

Almarom - 551

Alma - 417

American Romanian Academy of Arts and Sciences - 1

Arc - 47, 131, 553

Arcade Publishing - 30

Ars Docendi - 484

ASRO - 584-806

Autograf MJM - 492

Axa - 451, 521, 530, 534

B

Basic Books - 572

Bloomsbury Press - 576

BMT Publishing House - 82, 470, 477

Broadway Book - 438

C

C. H. Beck - 378

C.H. Beck - 56, 119, 126, 161, 272, 288-289, 294, 296, 299, 301-302, 313, 326,

328, 335, 338, 341, 343, 350, 356, 361, 377

Cartier - 525

Casa de Editură şi Librărie "Nicolae Bălcescu" - 558

Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare "Victor Slăvescu" - 165

Centrul de Editare si Tipar al Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe

aRepublicii Moldova - 545

Centrul de Informare şi Documentare Economică - 171

Centrul de Studii Transilvane - 541, 578

Centrul Judeţean al Creaţiei Populare Botoşani - 534

Centrul Român de Economie Comparată şi Consens - 169, 211

Citadel Press - 28

Civitas - 23, 64, 266, 574, 580

Codecs - 10, 12, 14, 17, 112, 114, 117, 473, 480

Cogito - 539

Columbia University Press - 371

Conphys - 566

Consiliul Judeţean Botoşani - 395

Conspress - 435

Cordial Lex - 316

D

Demiurg - 499

E

Editura Academiei Republicii Populare Române - 108

Editura Academiei Române - 35, 408

Editura C.H. Beck - 81, 130, 132-133, 137-138, 140, 142, 150, 153, 155-156,

160, 162, 174, 206, 209, 221, 261, 264-265, 275, 297-298, 317, 327, 332, 344,

348-349, 373-374, 456, 465, 483

Editura Centrului de Informare şi Documentare Economică - 86, 222, 230, 424

Editura Didactică şi Pedagogică - 36, 386, 402, 406, 421, 433, 505-506

Editura Economică - 18, 93, 95, 102, 120, 123, 125, 139, 193, 205, 225-226,

372, 475

Editura Hamangiu - 122, 143, 159, 252, 255, 271, 276-277, 280-283, 292-293,

295, 303, 308, 320-321, 324, 329-330, 334, 336, 339-340, 342, 353, 355, 357-

360

Editura Ion Ionescu de la Brad - 379

Editura Mitropoliei de Alba Iulia şi Făgăraş - 38

Editura Moroşan - 270, 284, 291, 314

Editura Ştiinţifică - 410

Editura Tehnica - 488

Editura Tehnică - 37

Page 129: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Editura Universităţii din Oradea - 254

Editura Universităţii Româno-Britanice - 407, 439

Editura Universităţii "Ştefan cel Mare" - 415, 466, 519

Edizioni Europa - 42

Eftimie Murgu - 46, 234, 426, 434

Emia - 411

Estfalia - 444

Expert - 2, 8, 13, 16, 19, 21, 41, 44-45, 49-50, 52, 54-55, 57-58, 60, 69, 75, 77-

78, 80, 83-87, 89-91, 94, 96-101, 103-107, 109-111, 113, 115-116, 121, 127-

129, 135-136, 147-149, 151, 154, 157-158, 163, 165-166, 168-173, 176-177,

179-181, 183-185, 187-190, 192, 194-201, 207-208, 210-212, 216-217, 219-

220, 222-224, 227-233, 235-237, 240-241, 243-244, 367, 376, 399, 404-405,

422, 424, 428, 448, 453, 455, 457-458, 460, 467, 469, 471-472, 474, 478-479,

481, 543, 559, 583

F

Farrar, Straus and Giroux - 70

Fort Ross - 88

The Free Press - 61

Frontline Books - 368

Fundaţia Culturală "Grai şi Suflet" - 518

Fundaţia Culturală Română - 578, 541

H

Harper Collins - 63

I

Independent Publishers Group - 27

Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii - 44, 168, 179, 399

Institutul de Economie Mondială - 185

Institutul de Prognoză Economică - 455

Institutul de Studii Enciclopedice - 561

Institutul Naţional de Cercetări Economice - 45, 136, 172, 176-177, 198, 201

J

John Benjamins Publishing - 523

L

Litera - 517

Little, Brown and Company - 74, 567

Logos - 20

Lumina Lex - 253, 312, 464

Lumina - 490, 531

M

Macmillan Publishing Company - 73

Magna-Princeps - 542

MarLink - 380, 383, 385, 388-392

Matrix Rom - 486

Mirton - 382

Monitorul Oficial - 15, 118, 167

N

Naval Institute Press - 370

New Europe College - 251

O

Ovidius University Press - 381

Oxford University Press - 436, 563

P

Pantheon Books - 363

Paralela 45 - 24-25, 48, 496-497, 510, 526, 529, 540

Pământul - 579

Penguin Books - 71, 145, 369, 570

The Penguin Press - 191, 245, 571

Polirom - 550

Politehnica - 6, 425, 427, 429, 487

Pontos - 562

R

Referent Publishing - 29

Revista "Limba Română" - 518

Page 130: 0 GENERALITĂŢI 004 00 1 - biblio.central.ucv.robiblio.central.ucv.ro/bib_web/bib_pdf/bib_noutati/2011/Buletin... · Sisteme cu microprocesoare : ... Introducere în ingineria sistemelor

Romanian Academy - 238

Rosetti Educational - 214

[s. n.] - 32-33, 43, 66, 141, 248, 258, 269, 398, 413, 423, 447, 511, 513, 516,

522, 528, 538, 544, 548-549, 565, 569, 577

S

Sedcom Libris - 462

Sfera Juridică - 286

Simon & Schuster - 239

Sitech - 65, 397, 400, 441-443, 445-446, 450, 452, 491, 494-495, 546, 552

Skyhorse Publishing - 40, 368

Societas Scientiarum Fennica - 437

Solness - 449

Springer - 5

Sutton Publishing Limited - 366

Ş

Ştiinţa - 22, 39, 62, 72, 182, 396, 410, 489, 493, 500, 520, 533, 537, 547, 554-

556, 564, 581

T

The Expert Publishing House - 92, 238

The Romanian Academy - 92

Themis - 268

Themis Cart - 247

Thomas Dunne Books - 186

Tipografia Academiei de Ştiinţe a Moldovei - 532

Tipografia Reclama - 498

Trans Tech Publications - 432

Trine Day - 26

U

Universitaria - 3, 7, 401, 414, 416, 418-419, 501, 512

Universitas - 527, 557, 573, 582

Universitatea "Petru Maior" - 4, 9, 203, 431

Universitatea "Ştefan cel Mare" - 507

University of California Press - 67

Universul Juridic - 11, 124, 144, 146, 218, 249-250, 256-257, 259-260, 262-

263, 267, 273-274, 278, 285, 287, 290, 300, 304-307, 309-311, 315, 318-319,

322-323, 325, 331, 333, 337, 345-347, 351-352, 354, 362, 375

V

"Vasile Goldiş" University Press - 34

Vintage Books - 364, 575

W

W. W. Norton & Co. - 59, 246, 403, 560, 568

Walker & Company - 365


Recommended