Home >Documents >1.2. Sosial konstruktivisme

1.2. Sosial konstruktivisme

Date post:12-Nov-2014
Category:
View:1,265 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:

1.2. Sosial konstruktivisme som perspektivyvind Kalnes Hgskolen i Lillehammer 24.3. 2009

Hammere og andre verkty..when your only tool is a hammer, all problems look like nails Francis Fukuyama, After the Neo-Cons (2006)

og en advarsel mot bruk i ukyndige hender ??

Ad i New York Times 26. september 2002

PERSPEKTIV P IRVerden er kompleks og ustabil Alle er avhengig av forenkle og finne faste holdepunkt for kunne handle (og for kunne analysere dem som handler). - Noe etableres som facts og som viktigere enn noe annet - Noe etableres som sammenhenger en ikke stiller sprsml ved (forutsetninger)

Gjr en god analyse mulig Ulike perspektiver fr fram ulike mulige tolkninger Hvor treffende det enkelte perspektiv er kan variere Teoretisk pluralisme gjensidig kritikk og kontroll

Rasjonelle valg-perspektiv Grunnleggende antakelser om hvordan en br tilnrme seg verden analytisk: Aktrer med faste og rangerte preferanser Som de prver maksimere Under gitte betingelser

Konsekvenslogikk (Logic of consequences): Aktrer som handle ut fra hva som best tjener ens egne interesser, og evne til tvinge det gjennom, om ndvendig med makt og / eller ved juks.

Realisme, liberalisme og marxisme

Sosial konstruktivismeVirkeligheten er sosialt konstruert:3. Mennesker skaper sin verden og historien gjennom kollektiv handling 5. Mennesker fortolker verden og gir sine handlinger mening ut fra ider og erfaringer. Handlinger ut fra ider om hva det er passende gjre (logic of appropriateness) Ulike (sub)kulturer ulik mening/ulik oppskrift for hva som er passende Evne til kommunisere p tvers av kultur

En sosial konstruksjon?

Hva utgjorde forskjellen? Hva gjorde at verden beveget seg fra 1 2?

Alexander Wendt: Anarchy is What States Make of ItHobbes Fiendebildet av de andre De andre er dine ddsfiender, Stol ikke p noen! Locke Rivalbildet av de andre De andre er dine rivaler, men holder seg til spillereglene

Kant Vennebildet av de andre De andre er dine venner, og beskyttere

Konstruksjon av frykt ???

"We know only who we are when we know who we are not and often only when we know whom we are against (Huntington)

George W. Bush 2002Thousands of dangerous killers ., often supported by outlaw regimes, are now spread throughout the world like ticking time bombs, set to go off without warning. ... North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction Iran aggressively pursues these weapons and exports terror . The Iraqi regime has plotted to develop anthrax, and nerve gas, and nuclear weapons for over a decade. States like these, and their terrorist allies, constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. By seeking weapons of mass destruction, these regimes pose a grave and growing danger. I will not stand by, as peril draws closer and closer. The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weaponshttp://archives.cnn.com/2002/ALLPOLITICS/01/29/bush.speech.txt/

Barack Obama 2009

Hvordan velger Obama kommunisere med Iran?

Spredning av iderEksempel p noen store ider: Den suverene stat - nasjonalstaten Kapitalisme - det frie marked Menneskerettigheter og likestilling

Institusjonell isomorfisme over tid begynner organisasjoner ligne hverandre 10.Fordi man skjnner at de andres form er bedre (jfr. Fukuyamas End of History) 11.Fordi man nsker aksept fra andre 12.Fordi det ptvinges av andre

Maktens tre ansikterMaktens frste ansikt HARD POWER: Materiell makt (Realister) Maktens tredje ansikt SOFT POWER Idmakt (konstruktivister)

Maktens andre ansikt HARD / SOFT POWER: Dagordenkontroll (Blandet)

Soft PowerKontroll over ider og erfaring gir makt som kan, men ikke ndvendigvis overlapper med materiell makt (tvangsmakt, penger osv Formulert som Soft power av Joseph Nye Hvis en stat oppfattes som st for de gode eller riktige idene. Andre enn stater kan ogs ha dette (INGOs som Amnesty, Rde Kors eller t.o.m enkeltpersoner?)

Ulikheter i forhold til Mearsheimer?

Hvorfor Soft Power?Hard power stadig mindre effektivt Sterkere nasjonal / lokal motmobilisering Teknologi / vpenspredning til motstandsgrupper Mer kostbart fre moderne krig Redusert legitimitet hjemme og ute

Supermakter vinner ikke tross massiv innsats der det fr holdt med en hndfull

Globalisering gjensidig avhengighet og kompleksitet USA avhengig av et stabilt Kina i vekst og omvendt skader bare seg selv ved skade den andre Nye felles problemer som ikke kan lses med hard power (klima, finanskrise ) Transnasjonalitet uklart hva som egentlig er nasjonale interesser Evne til hndtere, analysere og handle raskt p grunnlag av informasjon: SMART POWER som smstaters fortrinn

Soft power fortrinnHvis ens kultur og omdmme er attraktivt En fr det som en vil fordi andre stater nsker det samme og en kan f det varig nedfelt i internasjonale regimer Fokus p hard power reduserer dette omdmmet

Showdown with Iran1. Hva er Irans bilde av USA og deres allierte? 3. Hvordan har de to statenes atferd pvirket hverandre? 5. Hvordan har ytre fiendebilder pvirket maktforholdene internt i Iran? 7. Tror du USAs ledelse har hatt en nyansert nok forestilling om Iran som grunnlag for sin politikk? 9. Vil Obama-adminstrasjonen endre p dette

om vi fr tid, se den ellers p Fronter, s tar vi den p seminaret

Litteratur:Baylis, Smith & Owens (2007), The globalization of world politics, Oxford: Oxford University Press. Kap. 9. Michael Barnett: Social Constructivism

Nye, Joseph (1990), Soft Power, Foreign Policy, 1990, no. 80, s.153-172.

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended