Home >News & Politics >1.3. Sosial konstruktivisme

1.3. Sosial konstruktivisme

Date post:17-Dec-2014
Category:
View:2,795 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
 
Transcript:
 • 1. 1.3. Sosial konstruktivisme som perspektiv yvind Kalnes Hgskolen i Lillehammer 01.09. 2011

2. Eksamensinformasjon

 • Endring av eksamensform til 4 timers skoleeksamen er n vedtatt av Studienemda
 • Eksamensdato den 17. oktober fra kl. 9-13 er ogs bekreftet.
 • Se gamle eksamensoppgaver, seminarpresentasjoner og seminarquizer i Fronter

3. The Unknown

 • As we know,There are known knowns.There are things we know we know.
 • We also knowThere are known unknowns.That is to sayWe know there are some thingsWe do not know.
 • But there are also unknown unknowns,The ones we don't knowWe don't know.
 • Donald Rumsfeld, Feb. 12, 2002,
 • Department of Defense news briefing

4. PERSPEKTIV P IR

 • Verden er kompleks og ustabil
 • Alle er avhengig av forenkle og finne faste holdepunkt for kunne handle (og for kunne analysere dem som handler).
 • Noe etableres som facts og som viktigere enn noe annet
 • Noe etableres som sammenhenger en ikke stiller sprsml ved (forutsetninger)

5. Analyseperspektiv

 • Gjr en god analyse mulig
 • Ulike perspektiver fr fram ulike mulige tolkninger
 • Hvor treffende det enkelte perspektiv er kan variere
 • Teoretisk pluralismegjensidig kritikk og kontroll
 • when your only tool is a hammer, all problems look like nails(Fukuyama)

6. Bush-administrasjonens analyse etter 911

 • Hva sier Bush om USA og forholdet til enkelte andre stater?
 • Hvordan kan lederne og befolkningen i statene forventes reagere?

7. . imens i Iran

 • Hvordan har forholdene internt i Iran og synet p USA - endret seg fra 2000-2010?

8. Rasjonelle valg-perspektiv

 • Grunnleggende antakelser om hvordan en br tilnrme seg verden analytisk:
 • Bestemte aktrer
 • Med faste og rangerte preferanser
 • Som de prver maksimere
 • Under gitte betingelser
 • Om ndvendig / mulig med makt og juks.
 • Realisme, liberalisme og marxisme
 • Konsekvenslogikk(Logic of consequences):

9. Refleksive perspektiv: Sosial konstruktivisme

 • Virkeligheten er sosialt konstruert:
 • Mennesker skaper sin verden og historien gjennom kollektiv handling
 • Mennesker fortolker verden og gir sine handlinger mening ut fra ider og erfaringer.
 • Ideer og erfaringer som variabel ikke konstant

10. Logic of appropriateness

 • Handlinger ut fra ider om hva det er passende gjre
 • Ulike (sub)kulturerulik mening/ulik oppskrift for hva som er passende
 • Evne til kommunisere p tvers av kultur viktig

11. Tradisjondet passende

 • Tradisjon ofte som relativt nye sosiale konstruksjoner
 • Definerer sannheter
  • En trenger ikke begrunne hvorfor en gjr det
  • Gir struktur og identitet
 • Utfordres nr globalisering konfronterer ulike sannheter med hverandre
 • Fundamentalisme som tradisjon under beleiring

12. Diffusjon:Spredning av ider

 • Noen store ider:
 • Den suverene stat - nasjonalstaten
 • Kapitalisme - det frie marked
 • Menneskerettigheter og likestilling
 • Institusjonell isomorfisme:
 • Over tid begynner organisasjoner ligne hverandre, fordi
 • Man innser at de andres ider er bedre
 • Man nsker aksept fra andre
 • Man ptvinges det av andre

13. Giddens: Risiko som sosial konstruksjon

 • Menneskeskapte farer
 • Oppfatning av faren, dens rsaker og ev. mottiltak
  • Global oppvarming, HIV/AIDS, svineinfluensa, kriminalitet, terrorisme

14. Trusler og fiendebilder

 • Trusler mot sikkerhet noe som kommuniseres (sendes ut og oppfattes)
 • Avgjrende om en oppfattes som fiende eller venn.
 • Sikkerhetsfellesskap tillitsbasert
 • Kanoner og bomber som materielle objektm gis mening som trussel / ikke-trussel

15. "We know only who we are when we know who we are not and often only when we know whom we are against (Huntington) 16. Anarchy is What States Make of It Alexander Wendt

 • Hobbes Fiendebildet av de andre
  • De andre er dine ddsfiender.Stol ikke p noen!
 • Locke Rivalbildet av de andre
  • De andre er dine rivaler, men holder seg til spillereglene
 • Kant Vennebildet av de andre
  • De andre er dine venner, og beskyttere

17. Robert Kagan: En realists perspektiv

 • Europe is turning away from power ..into a self-contained world of laws and rules and transnational negotiation and cooperation. It is entering a post-historical paradise of peace and relative prosperity, the realization of Kants Perpetual Peace.
 • The United States remains mired in history, exercising power in the anarchic Hobbesian world where international laws and rules are unreliable and where true security and the defense and promotion of a liberal order still depend on the possession and use of military might.

That is why on major strategic and international questions today, Americans are from Mars and Europeans are from Venus 18. The USA solved the Kantian paradoxfor the Europeans

 • Makt fordeling
 • Holdning (Hobbes vs. Kant)
 • Gi eller f sikkerhet
 • USAs makt som gjorde det mulig for europeerne tro at makt ikke lenger var viktig
 • USA selv kan ikke delta i det kantianske paradiset
 • Verden utenfor fortsatt farlig

19. En kommentar fra Obama

 • Hvilken planet eller hvilket bilde av verden?
 • Hvorfor fikk han fredsprisen?

20. Makt

 • Relasjonelt forhold mellom to eller flere aktrer
 • En aktr har makt i den grad den har evne til
 • pvirke de andre aktrenes atferd
 • Slik at den fr oppfylt sine egne interesser

21. Hard makt

 • Aktrer fr oppfylt sine interesser fordi de kan betvinge eller belnne/straffe andre aktrer
 • Forutsetter dermed at aktrenes interesser er i konflikt og at en aktr fr andre aktrer til gjre noe de egentlig ikke vil gjre

22. Hard makt stadig mindre effektiv

 • Sterkere nasjonal / lokal motstand
 • Teknologi / vpenspredning til motstandsgrupper
 • Mer kostbart fre moderne krig
 • Redusert legitimitet hjemme og ute
 • Supermakter vinner ikke tross massiv innsats der det fr holdt med en hndfull tropper
 • (Vietnam, Irak, Afghanistan x2)

23. Globalisering Verdenspolitikk som tre sjakkbrett

 • Sikkerhetspolitisk USA den dominerende spilleren med overlegen militr makt (unipolart)
 • konomisk flere viktige spillere; USA, EU, Japan og BRIC(S) (multipolart)
 • Transnasjonalitet nye felles risiki som ikke kan lses av n spiller og involverer viktige ikke-statlige aktrer

24. Myk makt

 • En stat (eller andre aktrer) oppfattes av andre som st for noe som er attraktivt eller verdifullt.
 • Andre aktrer overtar ens interesser, verdier og kultur
 • Stater (eller andre) kan vinne fram gjennom samtykke uten synlig konflikt og bruk av hard makt

25. Myk makt fortrinn

 • Hvis ens kultur og omdmme er attraktivt
 • En fr det som en vil fordi andrensker det samme og en kan f det varig nedfelt i internasjonale regimer
 • Nye: In todays information age, success is not the result merely of whose army wins buat also of whose story wins

26. Smart makt

 • Den rasjonelle kombinasjon av hard og myk makt (contextual intelligence)
 • Rett bruk av harde maktmidler kan benyttes til bygge opp myk makt og feil bruk redusere den
 • Kortsiktige svingninger ved policy / lederskap
 • Langsiktig og underliggende ved kultur og verdier

27. Konstruktivisme og smart makt Hvordan velger Obama kommunisere med Iran? 28. Litteratur:

 • Baylis, Smith & Owens (2008), The globalization of world politics.
 • Kap. 9. Michael Barnett: Social Constructivism
 • Giddens, A. (2002). Runaway world.
 • Kap 2. Risk og kap. 3. Tradition
 • Kagan, R. (2002). Power and weakness (I Kompendiet)
 • Kalnes et al (2010), Internasjonale relasjoner.
 • Introkap (Om makt og perspektiver), pluss om perspektiver i kap. 1 og 2.
 • Nye, Joseph (1990), Soft Power, (I Kompendiet)
 • (2009). Get Smart. Combining Hard and Soft Power. (I Kompendiet)
Popular Tags:

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended