+ All Categories
Home > Documents > 4th INTERNATIONAL POULTRY MEAT · PDF file4.uluslararas i beyaz et kongresİ 4th international...

4th INTERNATIONAL POULTRY MEAT · PDF file4.uluslararas i beyaz et kongresİ 4th international...

Date post: 07-Feb-2018
Category:
Upload: vutuyen
View: 228 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
20
4. ULUSLARARASI BEYAZ ET KONGRES İ 4 th INTERNATIONAL POULTRY MEAT CONGRESS 26 Nisan 2017 ÇARŞAMBA 26 April 2017 WEDNESDAY 19:00 HOŞ GELDİNİZ KOKTEYLİ WELCOME COCTAIL
Transcript
Page 1: 4th INTERNATIONAL POULTRY MEAT · PDF file4.uluslararas i beyaz et kongresİ 4th international poultry meat congress 26 nisan 2017 ÇarŞamba 26 april 2017 wednesday 19:00 hoŞ geldİnİz

4. ULUSLARARASI BEYAZ ET KONGRESİ4th INTERNATIONAL POULTRY MEAT CONGRESS

26Nisan

2017ÇARŞAMBA

26April2017WEDNESDAY

19:00 HOŞ GELDİNİZ KOKTEYLİWELCOME COCTAIL

Page 2: 4th INTERNATIONAL POULTRY MEAT · PDF file4.uluslararas i beyaz et kongresİ 4th international poultry meat congress 26 nisan 2017 ÇarŞamba 26 april 2017 wednesday 19:00 hoŞ geldİnİz

27Nisan

2017PERŞEMBE

27April2017THURSDAY

09:0010:30

11:0012:15

10:3011:00

12:1514:00

AÇILIŞ (OPENING CEREMONY)Prof. Dr. Necmettin Ceylan Kongre Başkanı-Chairman of the CongressDr. Sait KocaBESD-BİR Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Başkanı - President of the Poultry Meat Producers and Breeders AssociationFaruk ÇelikT.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı (Teşrifleri Halinde) -Minister of Food, Agriculture and Livestock (In Case of Participation)

ÇAY - KAHVE ARASI (COFFEE BREAK)

SERGİ AÇILIŞI ve POSTER ZİYARETİ (EXHIBITION OPENING and POSTER VISITS)Poster ziyaret ederek değerlendirme formu dolduranlar arasında yapılacak çekilişle sürpriz hediyeler verilecektir. (Surprise gifts will be given to the participants selected with a lottery from among them who visit posters and fill poster evaluation forms)

ÖĞLE YEMEĞİ (LUNCH)

SAN MARCO BÜYÜK BALO SALONUSAN MARCO BALL ROOM

13:3015:15

1. OTURUM (1st SESSION)GENEL OTURUM-SAĞLIKLI YAŞAM ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKGENEREL SESSION-HEALTHY LIVING and SUSTAINABILITYOturum Başkanı(Chair): Prof. Dr. Cemal Taluğ (Association of Agriculture and Food Ethics, Turkey)

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu (“Yaşasın Hayat” Clinic)Sağlıklı yaşam ve beslenmede proteinler (Proteins in healthy living and nutrition)

Dr. Magnus Swalander (Aviagen R&D Director)Broyler sektörünün sürdürülebilir büyümesi için günümüz ve gelecekte önemli konseptler (Important aspects of sustainable broiler production to keep safe the industry)

Tartışma (Discussion)

27Nisan

2017PERŞEMBE

27April2017THURSDAY

SAN MARCO BÜYÜK BALO SALONUSAN MARCO BALL ROOM

13:3014:10

14:1014:50

14:5015:15

Page 3: 4th INTERNATIONAL POULTRY MEAT · PDF file4.uluslararas i beyaz et kongresİ 4th international poultry meat congress 26 nisan 2017 ÇarŞamba 26 april 2017 wednesday 19:00 hoŞ geldİnİz

15:4517:45

EVONIK SATELLITE SYMPOSIA

Nikolay Dzyadzko (Technical Services Manager - Evonik Nutrition & Care GmbH)Kanatlılarda metiyonin kaynakları-etkinliğin ötesi (Methionine sources: Beyond bioefficacy)

Oğuz Kıyak (Technical Services Manager - Evonik Ticaret Ltd. Şti.)Kanatlı hayvanlarda düşük proteinli besleme stratejileri (On the potential of the low protein feeding strategy in poultry)

Alvaro Ortiz (Technical Manager, Probiotics Evonik Nutrition & Care GmbH)Probiyotiklerin broyler barsak sağlığı üzerine etkileri(Impact of probiotics on gut health in broilers)

Oğuz Kıyak (Technical Services Manager - Evonik Ticaret Ltd. Şti.)CreAMINO ile broyler beslemesinde elde edilen kazanımlar (Benefits of CreAMINO® in broiler nutrition)

SAN MARCO BÜYÜK BALO SALONUSAN MARCO BALL ROOM

27Nisan

2017PERŞEMBE

27April2017THURSDAY

09:0010:30

2. OTURUM (2ndSESSION)KANATLI YETİŞTİRMEPOULTRY BREEDING and MANAGEMENTOturum Başkanı(Chair): Prof. Dr. Erol Şengör (Veterinary Poultry Association, Turkey)

Prof. Dr. Avigdor Cahaner (The Hebrew University of Jerusalem, Israel)Genetik ve yetiştirmenin broyler et verimi ve kalitesindeki rolü (Genetic and breeding aspects of meat yield and meat quality)

Servet Yalçın, Güldehen Bilgen, İhsan Gürsel, Begüm Han Horuluoğlu, Gözde Güçlüler, Gamze Turgay İzzetoğlu (Ege University, Turkey)Etlik piliçlerde yumurta depolama süresi ve civciv büyütme sıcaklığı etkileşimi (Interaction between egg storage duration and brooding temperatures in broilers)

Serdar Özlü, Reza Shiranjang, John Brake, Okan Elibol (Ankara University, Turkey)Çıkış zamanı, yeme ulaşma zamanı ve bekleme süresinin etlik piliç performansı üzerine etkileri (The effect of hatching time, feed access time, and post-hatch holding time on broiler live performance)

Musa Sarıca, Beyhan Yeter, Emrah Oğuzhan, Sinan Çağlak, İsmail Özkan, Adnan Cengiz (Ondokuz Mayıs University, Turkey)Etlik piliç ebeveyn hatlarının bazı performans özellikleri ve heterosis elde etme olanakları (Some performance traits of meat type chicken parents lines and possibilities of obtaining heterosis)

Tartışma (Discussion)

ÇAY - KAHVE ARASI (COFFEE BREAK)

28Nisan

2017CUMA

28April2017FRIDAYSAN MARCO 1

09:0009:40

09:4009:50

09:5010:00

10:0010:15

10:1510:30

10:3011:00

Page 4: 4th INTERNATIONAL POULTRY MEAT · PDF file4.uluslararas i beyaz et kongresİ 4th international poultry meat congress 26 nisan 2017 ÇarŞamba 26 april 2017 wednesday 19:00 hoŞ geldİnİz

09:0010:30

3. OTURUM (3rd SESSION)BROYLER ÜRETİMİ-YEM ve TİCARETBROILER PRODUCTION ECONOMYOturum Başkanı(Chair): Prof. Dr. Gültekin Yıldız (Biosafety Board, Turkey)

Alvaro Cordero (US Grains Council, USA)Mısır üretiminin geleceği, ticaretinde gelişmeler ve broyler maliyetine etkileri (The perspectives of corn production, consumption and developments in trade and its effects to the broiler costs)

Tuğba Sarıhan Şahin, Yılmaz Aral, Arzu Gökdai (Ankara University, Turkey)Dünyada genetiği değiştirilmiş ürünler pazar yapısı ve bu ürünlerin beslenme, sosyo-ekonomik durum ve sürdürülebilirlik üzerine etkileri (The market structure of genetically modified products in the world and their effects on nutrition, socio-economic status and sustainability)

Hamza Erdoğdu, Hasan Çiçek (Afyon Kocatepe University, Turkey)Piliç eti üretiminin belirleyicileri: Türkiye için otoregresif dağıtılmış gecikme (ARDL) sınır test yaklaşımının kanıtı (Determinants of chicken meat production: Evidence from the autoregressive distributed lag (ardl) bounds test approach for Turkey)

Tartışma (Discussion)

ÇAY - KAHVE ARASI (COFFEE BREAK)

SAN MARCO 2

09:0009:30

09:3009:50

09:5010:10

10:1010:30

28Nisan

2017CUMA

28April2017FRIDAY

10:3011:00

09:0010:30

4. OTURUM (4th SESSION)KANATLI ET KALİTESİ ve HİJYENPOULTRY MEAT QUALITY and HYGINEOturum Başkanı(Chair): Prof. Dr. Muammer Göncüoğlu (Ankara University, Turkey)

Dr. Carmen Espinosa-Gongora (Technical University of Denmark, Denmark)Tavuk etinde antibiyotik dirençli bakteri kontaminasyonu insan sağlığı için tehlikeli midir? Nasıl üstesinden gelinir? (Is antibiotic-resistant bacteria contamination in poultry meat serious threat for human and what needs to be done?)

Canan Asal Ulus, Ali Gücükoğlu (Ondokuz Mayıs University, Turkey)Organik tavuk parça etlerinde Salmonella spp. varlığının belirlenmesi (Determination of Salmonella spp. in organic poultry meat)

Aksem Aksoy, Çiğdem Sezer (Kafkas University, Turkey)Tavuk kanat örneklerinde Listeria monocytogenes varlığı ve antibiyotik direnç profillerinin belirlenmesi (Determination of listeria monocytogenes presence and antibiotic resistance profiles in chicken wing samples)

Şeyma Bayrakçı, Sabire Yerlikaya, Sümeyra S. Tiske İnan (Karamanoğlu Mehmetbey University, Turkey)Tavuk göğüs etinde farklı konsantrasyonlarda kullanılan defne yağı ve sumak yağının escherichia coli ile toplam aerofilik mezofilik bakteri popülasyonlarının gelişimi üzerine inhibitör etkisinin araştırılması (Investigation inhibitory effect of different concentrations of laurel (laurus nobilis l.)’S oil and sumac (rhus coriaria l.)’s oil on escherichia coli and total aerophilic mezophilic bacteria population growth in chicken breast meat)

Tartışma (Discussion)

ÇAY - KAHVE ARASI (COFFEE BREAK)

SAN MARCO 3

09:0009:40

09:4009:50

09:5010:00

10:0010:10

28Nisan

2017CUMA

28April2017FRIDAY

10:1010:3010:3011:00

Page 5: 4th INTERNATIONAL POULTRY MEAT · PDF file4.uluslararas i beyaz et kongresİ 4th international poultry meat congress 26 nisan 2017 ÇarŞamba 26 april 2017 wednesday 19:00 hoŞ geldİnİz

11:0012:30

5. OTURUM (5th SESSION)KANATLI YETİŞTİRMEPOULTRY BREEDING and MANAGEMENTOturum Başkanı(Chair): Prof. Dr. Servet Yalçın (Ege University, Turkey)

Dr. Zekeriya Yıldırım (Cobb-Vantress, Turkey)Yüksek kuluçka performansı her zaman kaliteli civciv mi demektir? (Does high hatching rate means best quality chicks obtained? What is important in hatchery practice)

Prof. Dr. Okan Elibol (Ankara University, Turkey)Kuluçka sırasında yumurtaların çevrilme işleminin çıkış gücü üzerine etkileri (Effect of egg turning during incubation on hatchability of broiler chicks)

H. Cem Güler, Elif Babacanoğlu (Yüzüncü Yıl University, Turkey)Yüksek rakımda oksijen ilavesi ve alternatif sıcaklık uygulamasının kuluçka randımanı ve toplam kuluçka süresine etkisi (Impact of oxygen suplementation and alternative temperature application on hatchability and total incubation time at high altitude)

Aydın İpek, Arda Sözcü (Uludağ University, Turkey)Kuluçkanın erken ve geç dönemlerinde yüksek sıcaklığın etlik piliçlerde kesim ağırlığı ve karkas randımanı üzerine etkileri (The effects of high setter and hatcher temperatures during incubation on slaughter weight and carcass yield in broilers)

Tartışma (Discussion)

ÖĞLE YEMEĞİ (LUNCH)

SAN MARCO 1

28Nisan

2017CUMA

28April2017FRIDAY

11:0011:30

11:3011:50

11:5012:00

12:0012:10

12:1012:30

12:3014:00

11:0012:30

6. OTURUM (6th SESSION)KANATLI SAĞLIĞI ve HASTALIKLARPOULTRY HEALTH and DISEASESOturum Başkanı(Chair): Prof. Dr. Mehmet Akan (Ankara University, Turkey)

Dr. Anneke Feberwee (GD – Animal Health, the Netherlands)Ticari broyler ve damızlık üretiminde ekonomik ve klinik yönden Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae sorunu ve önleme stretejileri (M. gallisepticum and M. synoviae in broiler breeders and in meat type of poultry : clinical and economical relevance and control strategies)

Serpil Kahya Demirbilek, Özge Yılmaz, K. Tayfun Çarlı (Uludağ University, Turkey)Kanatlı mycoplasma gallisepticum enfeksiyonlarının tanısında kullanılan yöntemler ve PCR yönteminin önemi (Methods used for diagnosis of chicken Mycoplasma gallisepticum infection and importance of PCR method)

Nuri Turan, Aydın Gürel, Utku Y. Çizmecigil, Özge Erdoğan Bamaç, Aysun Yılmaz, Özge Aydın, Hüseyin Yılmaz (Istanbul University, Turkey)Tavuklarda infeksiyöz bursal disease virusu (IBDV) VP2 geni varyasyonlarının araştırılması (Investigations on infectious bursal disease virus (IBDV) VP2 gene variations in chickens)

Tartışma (Discussion)

ÖĞLE YEMEĞİ (LUNCH)

SAN MARCO 2

28Nisan

2017CUMA

28April2017FRIDAY

11:0011:40

11:4011:55

11:5512:10

12:3014:00

12:1012:30

Page 6: 4th INTERNATIONAL POULTRY MEAT · PDF file4.uluslararas i beyaz et kongresİ 4th international poultry meat congress 26 nisan 2017 ÇarŞamba 26 april 2017 wednesday 19:00 hoŞ geldİnİz

11:0012:30

7. OTURUM (7th SESSION)KANATLI BESLEMEPOULTRY NUTRITIONOturum Başkanı(Chair): Prof. Dr. Pınar Saçaklı (Ankara University, Turkey)

Prof. Dr. İbrahim Çiftçi (Ankara University, Turkey)Broyler yemlerinde enzim uygulama tecrübeleri ve pratik uygulama stratejileri (Enzyme experiences and practical application strategies on broiler nutrition)

Oliver Guais, V. Neugnot-Roux, P. Cozannet, R. Montanhini Neto (Adisseo France SAS, France)Mısır-Soya ağırlıklı broyler yemlerinde besin maddesi sindirilebilirliğini artıracak enzim kombinasyonlarının geliştirilmesi (Optimisation of enzymes combinations to improve overall digestibility of corn- and soybean meal-based diets)

Lode Nollet, Karel Bierman (Huvepharma NV, Antwerp, Belgium)Etlik piliç rayonlarında ksilanaz enziminin tahıl ve potein kaynağı yan ürünlerin sindirilebilirliğine etkisi (Effect of xylanase on digestibility of cereals and proteinaceous by-products in broilers)

S. Peris, N. Şenköylü, R. Gonzalez-Esquerra, R.B. Araujo, C.G. Lima, J. Arce and C. Lopez-Coello (Novus Spain, Spain)NSP enzim ve farklı düzeylerde fitaz enzimi içeren broyler yemlerinde proteaz kullanılmasının etkileri (Implications of protease addition to diets with nspases and different levels of phytase in broiler diets)

Tartışma (Discussion)

ÖĞLE YEMEĞİ (LUNCH)

SAN MARCO 3

28Nisan

2017CUMA

28April2017FRIDAY

11:0011:40

11:4011:50

11:5012:00

12:0012:10

12:1012:30

12:3014:00

SAN MARCO 1 14:0015:35

8. OTURUM (8th SESSION)KANATLI ET KALİTESİ ve İŞLEMEPOULTRY MEAT QUALITY and PROCESSINGOturum Başkanı(Chair): Prof. Dr. Kezban Candoğan (Ankara University, Turkey)

Prof. Dr. Sacit Bilgili (Auburn University, USA)Broyler üretiminde önemli göğüs eti miyopatileri; odunsu göğüs eti ve beyaz çizgi kusurları ve et kalitesi (Emerging myopathies: white striping and wooden breast conditions and meat quality in broilers)

Shahram Golzar Adabi, Eda Demirok Soncu, Özcan Yücelt (Cargill CPN, Turkey)Broyler göğüs etlerinde beyaz çizgi kusurları ve besin maddesi kompozisyonu, renk ve oksidatif stabilite üzerine etkisi (White striping prevalence and its effect on proximate composition, color properties and oxidative stability of broiler chicken breast fillets)

Özlem Zambak, Sami Gökhan Özkal (Pamukkale University, Turkey)Ultrases önişlemi uygulanarak kurutulan tavuk göğüs etlerinin rehidrasyon özellikleri (Effects of ultrasound pre-treatment on rehydration properties of dried chicken breast meat)

Eda Demirok Soncu, N. Tuğçe Aytekin, Derya Çelik, İlknur Dursun, E. Yağmur Özdemir, Merve Uslu, Güliz Haskaraca, Nuray Kolsarıcı (Ankara University, Turkey)Marinasyon ve sous vide pişirmenin tavuk eti kalitesine etkisi (The effect of marination and sous vide cooking on the quality parameters of chicken meat)

Metin Petek, Derya Yeşilbağ, Enver Çavuşoğlu, Ece Çetin, İbrahima Mahamane Abdourhamane, İsmail Çetin (Uludağ University, Turkey)Yavaş gelişen etlik piliç genotipleri, et kalitesi ve hayvan refahı (Slow Food: Slow growing broiler, meat quality and welfare)

Tartışma (Discussion)

28Nisan

2017CUMA

28April2017FRIDAY

14:0014:40

14:4014:50

14:5015:00

15:0015:10

15:1015:20

15:2015:35

Page 7: 4th INTERNATIONAL POULTRY MEAT · PDF file4.uluslararas i beyaz et kongresİ 4th international poultry meat congress 26 nisan 2017 ÇarŞamba 26 april 2017 wednesday 19:00 hoŞ geldİnİz

HIPRA SATELLITE SYMPOSIA

Martina Dardi, DVM, MSc (HIPRA)Bir koksidiozis aşısı ile rotasyon stratejisi: Broylerlerde üretim sonuçlarının iyileştirilmesi (Rotation strategy with a coccidiosis vaccine: a way to improve productive results in broilers)

Prof. Dr. Mehmet Akan (Ankara University,Turkey)Broylerler sürülerde sağlık yönetimi: Risk değerlendirme ve ekonomik analiz (Health management in broiler flocks: Risk assessment and economical analysis)

SAN MARCO 1

28Nisan

2017CUMA

28April2017FRIDAY

16:0017:30

SAN MARCO 2 14:0015:30

9. OTURUM (9th SESSION)KANATLI ETİ ve HALK SAĞLIĞIPUBLIC HEALTH and POULTRY MEATOturum Başkanı(Chair): Prof. Dr. Ayşe Kaypmaz (Beykent University, Turkey)

Prof. Dr. Recep Akdur (Ankara University, Turkey)Piliç etinin halk sağlığı açısından önemi (Significance of poultry meat for public health)

Prof. Dr. Metin Donma, Prof. Dr. Orkide Donma (Namık Kemal University, Turkey)Çocukluk dönemi beslenmenin kalp sağlığı ve obezite üzerine etkisi -Tavuk eti ve etkileri (Effects of childhood nutrition on subsequent adult obesity and cardiovascular diseases; effects of poultry meat)

Mustafa Terin, Abdulbaki Bilgiç, İrfan Okan Güler (Yüzüncü Yıl University, Turkey)Türkiye’de hanelerin tavuk eti tüketim harcamalarına etki eden faktörlerin ikili bağımlı heckman örneklem seçicilik modeli ile analizi (Analyzing the factors affecting household chicken meat consumption expenditures in Turkey with bivariate heckman sample selection model)

Tartışma (Discussion)

28Nisan

2017CUMA

28April2017FRIDAY

14:0014:30

14:3015:00

15:0015:10

15:1015:30

Page 8: 4th INTERNATIONAL POULTRY MEAT · PDF file4.uluslararas i beyaz et kongresİ 4th international poultry meat congress 26 nisan 2017 ÇarŞamba 26 april 2017 wednesday 19:00 hoŞ geldİnİz

14:0015:30

10. OTURUM (10th SESSION)BROYLER BESLEMEPOULTRY NUTRITIONOturum Başkanı(Chair): Prof. Dr. Şakir Doğan Tuncer (Association of Veterinery Medicine, Turkey)

Dr. Glenmer B. Tactacan, T. Wilson, R. Moore, N. Fernando, A. Anwar, T. T. Van, W. Bradshaw, J. C. Bodin, and D. Detzle (Jefo Nutrition Inc. Quebec, Canada)Kaplanmış organik asit ve esansiyel yağ karışımının broyler piliçlerdee performans ve barsak mikrobiyotası üzerine etkisi (Protected organic acids and essential oil blends on gut microbiota and production performance of broiler chickens)

Giovanni Tosi, Laura Fiorentini, Paola Massi, Alessio Paoli, Manuela Parini (SILO S.P.A., İtaly)Enfekte edilmiş broyler piliçlerde Salmonella ve Clostridium perfringens kontrolünde kısa zincirli 1-monogliserid organik asitlerin etkisi (Effect of 1-monoglycerides of organic acid in controlling Clostridium perfringens and Salmonella typhimurium in experimentally infected broiler chickens)

B.Hakan Köksal, Cengiz Ö, Sevim Ö, Tatlı O, Beyaz D, Büyükyörük S, Boyacıoğlu M, Kuter E, Koçak P, Kaya M ve Önol A (Adnan Menderes University, Turkey)Kuluçkadan çıkım sonrasında bekletilen etlik piliçlerin rasyonlarına prebiyotik katkısının büyüme performansı ve bağırsak mikroflorası üzerine etkileri (Effects of dietary prebiotic addition to diets on growth performance and intestinal microflora in broilers exposed to delay feed and water access after hatch)

Anıl Çenesiz, Necmettin Ceylan, İbrahim Çiftçi, İsmail Yavaş, Ozan Taşkasen, Oğuz Kıyak, Mario Mueller (Ankara University, Turkey)Farklı enerji düzeyine sahip broyler yemlerine Guanidino Asetik Asit ilavesinin performans ve et kalitesine etkileri (Effects of guanidino acetic acid supplementation and energy level of broiler diets on growth performance and meat quality)

Maria Angeles Rodriguez, Julia Laurain, Maria Garcia Suarez, Piotr Cierpinski (Olmix SA, Brehan, France)Alg-Kil kompleksinin broyler piliçlerde mikotoksinlere bağlı karaciğer toksitesini azaltma etkinliği (Efficacy of an algo-clay complex on decreasing mycotoxin liver toxicity on broilers)

Tartışma (Discussion)

SAN MARCO 3

28Nisan

2017CUMA

28April2017FRIDAY

14:0014:20

14:2014:35

14:3514:50

15:0015:15

15:1515:30

14:5015:00

DUPONT ANIMAL NUTRITION SATELLITE SYMPOSIA

Halide Aydinlik (Country Manager, DuPont, Turkey) Hoş geldin ve açılış konuşması (Welcome and opening speech)

Bart Hillen (Regional Technical Manager, Danisco Animal Nutrition, DuPont Industrial Biosciences)Kanatlı yemlerinde fitaz ve karbohidraz uygulamalarında yeni gelişmeler(Latest developments in phytase and carbohydrase application in poultry diets)

SAN MARCO 3

28Nisan

2017CUMA

28April2017FRIDAY

16:0017:30

Page 9: 4th INTERNATIONAL POULTRY MEAT · PDF file4.uluslararas i beyaz et kongresİ 4th international poultry meat congress 26 nisan 2017 ÇarŞamba 26 april 2017 wednesday 19:00 hoŞ geldİnİz

09:0010:30

11. OTURUM (11th SESSION)KANATLI ETİ ve TÜKETİCİ BEKLENTİLERİPUBLIC PERCEPTION and POULTRY MEATOturum Başkanı(Chair): Prof. Dr. Sevinç Yücecan (Near East University, TRNC)

Christine Agnes (Elanco Animal Health, France)Tavuk eti hakkında gerçekler ve algı yönetimi (The real truth on poultry meat and management of consumer perception)

Sibel Özçakmak (Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Turkey)Kanatlı eti ambalajlarında etiket bilgileri hakkında tüketici alışkanlıkları anketi ve bu bilgilerin gıda mevzuatına göre değerlendirilmesi (A public survey on consumer habits related to label ınformations of packaged raw poultry meat and it’s evaluation by Turkish food regulation)

Mehmet Uyar, Yasemin Durduran, Lütfi Saltuk Demir, Reyhan Evci, Özlen Tekin, Zehra Diker, Tahir Kemal Şahin (Necmettin Erbakan University, Turkey)Konya ilinde tavuk eti ve ürünleri tüketim alışkanlıkları (Consumption Habits of Poultry Meat and Products in Konya region of Turkey)

Çakır M., Esin Ocaktan (Ankara University, Turkey)İş sağlığı ve güvenliği yönünden beyaz et üretim sektörünün değerlendirilmesi (Evaluation of poultry sector in terms of occupational health and safety)

Tartışma (Discussion)

ÇAY - KAHVE ARASI (COFFEE BREAK)

SAN MARCO 1

29Nisan

2017CUMARTESİ

29April2017SATURDAY

09:0009:40

09:4009:50

09:5010:00

10:0010:15

10:1510:3010:3011:00

SAN MARCO 2 09:0010:30

12. OTURUM (12th SESSION)KANATLI SAĞLIĞI ve HASTALIKLARPOULTRY HEALTH and DISEASESOturum Başkanı(Chair): Prof. Dr. Hakan Yardımcı (Ankara University, Turkey)

Uzm.Vet.Hekim Güney Gökçelik (Protekt Lab. Turkey)Etlik piliçlerde solunum yolları hastalıklarında teşhis hataları ve stratejiler (Diagnosis failures of respiratory diseases in broiler chickens and key strategies)

Prof.Dr.Barış Sareyyüpoğlu (Ankara University, Turkey)Broyler piliç ve damızlıklarda ILT (Enfeksiyöz Laringotrachetis hastalığı-teşhis, koruma ve kontrol yöntemleri (Diagnosis, prevention and control of Infectious laryngotracheitis(ILT) in broilers and broiler breeders)

Hüseyin Yılmaz, Utku Y. Çizmecigil, Aydın Gürel, Bonto Faburay, Burhan Çetinkaya, Özge Aydın, Juergen A. Richt, Nuri Turan (İstanbul University, Turkey)Tavuklarda infeksiyöz bronşitis virusu (IBV) S1 Genotiplerinin Sıklığı ve rekombinant IBV-N proteini ile ELISA testi geliştirilmesi (Frequency of Infectious bronchitis virus (IBV) S1 genotypes in chickens and development of ELISA by using recombinant IBV-N protein)

Tartışma (Discussion)

ÇAY - KAHVE ARASI (COFFEE BREAK)

29Nisan

2017CUMARTESİ

29April2017SATURDAY

09:0009:30

09:3010:00

10:0010:15

10:1510:30

10:3011:00

Page 10: 4th INTERNATIONAL POULTRY MEAT · PDF file4.uluslararas i beyaz et kongresİ 4th international poultry meat congress 26 nisan 2017 ÇarŞamba 26 april 2017 wednesday 19:00 hoŞ geldİnİz

09:0010:30

13. OTURUM (13th SESSION)KANATLI BESLEMEPOULTRY NUTRITIONOturum Başkanı(Chair): Prof. Dr. Nizamettin Şenköylü (Novus International, Turkey)

Prof. Dr. Zehava Uni (The Hebrew University of Jerusalem, Israel)Civciv döneminde bağırsağın besinsel uyarımı ve barsak bütünlüğü (Nutritional modulation of broiler intestine in starter period and intestinal integrity)

Burcu Ekim , Ahmet Ceylan , Ali Calik , Pinar Sacakli (Ankara University, Turkey)Escherichia coli K88 ile enfekte edilen broyler rasyonlarına Paenibacillus xylanexedens ilavesinin performans ve bağırsak histomorfolojisi üzerine etkisi (Effects of Paenibacillus xylanexedens on growth performance and intestinal histomorphology in broiler chickens challenged with Escherichia coli K88)

Bülent Özsoy, Handan Eser, Sakine Yalçın, Suzan Yalçın, İlyas Onbaşılar (Mustafa Kemal University, Turkey)Esansiyel yağlar ve Organik Asit Karışımının Broylerlerde Performans ve Bağırsak Histomorfolojisi Üzerine Etkisi (Effects of the mixture of essential oils and organic acids on performance and intestinal histomorphology in broilers)

Shahram Golzar Adabi, Ali Calik, Pinar Sacakli (Ankara University, Turkey)İn ovo Koenzim Q10 uygulamasının transport edilen günlük civcivlerde karaciğer oksidasyonu ve yağ asiti profili ile büyüme performansına etkileri (The effect of intra-amniotic co-enzyme q10 administration on liver oxidation, fatty acid profile of transported hatchlings and post-hatch performance of broiler)

Tartışma (Discussion)

ÇAY - KAHVE ARASI (COFFEE BREAK)

SAN MARCO 3

29Nisan

2017CUMARTESİ

29April2017SATURDAY

09:0009:40

09:4009:50

09:5010:00

10:0010:10

10:1010:3010:3011:00

SAN MARCO 1 11:0012:35

14. OTURUM (14th SESSION)KANATLI YETİŞTİRMEPOULTRY BREEDING and MANAGEMENTOturum Başkanı(Chair): Prof. Dr. Mesut Türkoğlu (Ankara University, Turkey)

Fadi Felfeli (General Menager, BRF Turkey)Dünya tavukçuluğunda Brezilya hikayesi ve stratejik yaklaşımlar (Strategic approaches of Brazil in the world poultry production)

David Speller (Applied Poultry, UK)Kümes seviyesinde hassas yetiştirme teknikleri ve teknoloji kullanımı (Management of precise broiler production in farm level and techonology usage)

Mehmet Sarı, Kadir Önk , İsmayil Safa Gürcan, Serpil Adıgüzel Işık, Muammer Tilki (Mehmet Akif Ersoy University, Turkey)Farklı yetiştirme sisteminde yetiştirilen erkek ve dişi yerli ördeklerin canlı ağırlık ve vücut ölçüleri (Live weight and body measurements of male and female native ducks of reared in different housing system)

İhsan Bülent Helva, Mustafa Akşit (Adnan Menderes University, Turkey)Etlik piliçleri düşük-yüksek frekanslı, kare-chirp dalga tipli ve ac-pdc elektrik akımıyla bilinçsizleştirmenin bazı refah parametreleri ve karkas kusurları üzerine etkisi (Influence of stunning with ac-pdc electrical current with square-chirp waves types and low-high frequencies on some welfare parameters and carcass defects in broilers)

Tartışma (Discussion)

ÖĞLE YEMEĞİ (LUNCH)

29Nisan

2017CUMARTESİ

29April2017SATURDAY

11:0011:30

11:3012:00

12:0012:10

12:1012:20

12:2012:35

12:3514:00

Page 11: 4th INTERNATIONAL POULTRY MEAT · PDF file4.uluslararas i beyaz et kongresİ 4th international poultry meat congress 26 nisan 2017 ÇarŞamba 26 april 2017 wednesday 19:00 hoŞ geldİnİz

11:0012:30

15. OTURUM (15th SESSION)KANATLI SAĞLIĞI ve HASTALIKLARPOULTRY HEALTH and DISEASESOturum Başkanı(Chair): Prof. Dr. Serdar Diker (Ankara University, Turkey)

Prof. Dr. Hafez Mohamed Hafez (Free University of Berlin, Germany)Broyler piliçlerde koksidiyoza karşı aşılamanın etkinliği ve son gelişmeler (Efficacy of vaccination of broiler chickens against coccidiosis and recent advancements)

Ümit Zoray (Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Turkey)Avian influenza hastalığının ülkemiz ve dünyadaki durumu ve hastalıkla ilgili bakanlık çalışmaları (The latest situation on avian influenza (bird flu) in the world , and ministry applications and efforts of Turkey)

Tuğçe Yıldırır, Barışhan Doğan, Mehmet Akan, K. Serdar Diker (Ankara University, Turkey)Tavuk kanından elde edilen peptidlerin salmonella serotipleri üzerine antimikrobiyal etkileri (Antimicrobial effects of peptide isolated from chicken blood on salmonella serotypes)

Tartışma (Discussion)

ÖĞLE YEMEĞİ (LUNCH)

SAN MARCO 2

29Nisan

2017CUMARTESİ

29April2017SATURDAY

11:0011:40

11:4012:05

12:0512:15

12:1512:3012:3014:00

SAN MARCO 3

11:0012:30

16. OTURUM (16th SESSION)KANATLI BESLEMEPOULTRY NUTRITIONOturum Başkanı(Chair): Prof. Dr. İbrahim Çiftçi (Ankara University, Turkey)

Dr. Rick A. Van Emous (Wageningen University, The Netherlands)Broyler damızlıklarda protein beslenmesinde gelişmeler, damızlık yumurta verimi, kuluçka randımanı ve civciv kalitesine etkileri (Protein nutrition of broiler breeder to improve performance, hatchability and offspring performance)

Dr. Elisa Folegatti, Mustafa Unal (DSM Nutritional Products Kaiseraugst, USA)25-hidrokalsiferol ve kantaksantin uygulaması ve damızlık ve broyler civcivlerdeki etkileri (Feed supplementation effect of 25-hydroxycholecalciferol and canthaxanthin in broiler breeders and their progeny)

Prof. Dr. Peter Surai (Odessa National Academy of Food Technologies, Ukraine)Kanatlılarda antioksidan sistemin modülasyonu-selenyumla ilgili yeni gelişmeler ve embriyo gelişimi açısından önemi (Nutritional modulation of antioxidant system in poultry: New developments with selenium on hatching and embryonic development)

Tartışma (Discussion)

ÖĞLE YEMEĞİ (LUNCH)

29Nisan

2017CUMARTESİ

29April2017SATURDAY

11:0011:40

11:4011:55

11:5512:15

12:1512:3012:3014:00

Page 12: 4th INTERNATIONAL POULTRY MEAT · PDF file4.uluslararas i beyaz et kongresİ 4th international poultry meat congress 26 nisan 2017 ÇarŞamba 26 april 2017 wednesday 19:00 hoŞ geldİnİz

14:0015:30

17. OTURUM (17th SESSION)KANATLI ET KALİTESİ ve İŞLEMEPOULTRY MEAT QUALITY and PROCESSINGOturum Başkanı(Chair): Prof. Dr. Tayfun Çarlı (Uludağ University, Turkey)

Prof. Dr. Muammer Göncüoğlu (Ankara University, Turkey)Kanatlı eti üretiminde mikrobiyal kontrol stratejileri ve gelecek yaklaşımlar (Microbial control strategies in poultry meat production and future approaches)

Kadir Emre Girgin, Özgür Çadırcı (Ondokuz Mayıs University, Turkey)Listeria monocytogenes’ in tavuk parçalama hattında kontaminasyon kaynaklarının belirlenmesi (Contamination sources of listeria monocytogenes in poultry processing plants)

Şeyma Yenioğlu Demiralp, Betül Karslıoğlu Özen, Eda Demirok Soncu, Nuray Kolsarıcı (Ankara University, Turkey)Kanatlı etinde antimikrobiyel kullanımının duyusal parametreler üzerine etkisi (Effects of antimicrobial usage on the sensory properties of poultry meat)

Gizem Çufaoğlu, Naim Deniz Ayaz (Kırıkkale University, Turkey)Kanatlı kesimhane atık sularından izole edilen listeria fajların litik etki profillerinin belirlenmesi (Determination of lytic effect profiles of listeria phages isolated from poultry slaughterhouse wastewaters)

Ramazan Gökçe, Haluk Ergezer, Orhan Özünlü (Pamukkale University, Turkey)Farklı meşe pelidi ekstraktlarının tavuk etinde antioksidan özelliklerinin belirlenmesi (Effects of acorns extracts of oak trees on the physicochemical and antioxidative properties of chicken thigh meat)

Tartışma (Discussion)

SAN MARCO 1

29Nisan

2017CUMARTESİ

29April2017SATURDAY

14:0014:30

14:3014:40

14:4014:50

14:5015:00

15:0015:10

15:1015:30

SAN MARCO 2

14:0015:30

18. OTURUM (18th SESSION)KANATLI SAĞLIĞI ve HASTALIKLARPOULTRY HEALTH and DISEASESOturum Başkanı(Chair): Prof. Dr. Fuat Aydın (Erciyes University, Turkey)

Prof. Dr. Tsiouris Vasilios (Aristotle University of Thessaloniki, Greece)Broyler üretiminde Nekrotik Enteridise yol açan temel etkenler ve broyler sürüsünün Nekrotik Enteridisten korunması (Predisposing factors of Necrotic Enteritis (NE) in broiler chicks and securing broiler flocks from NE)

Mehmet Akan, İnci Başak Kaya, Seyyide Sarıçam, K.Serdar Diker (Ankara University, Turkey)Erken civciv ölümleri ile ilişkili bağırsak mikrobiyomunun metagenomik analizi (Metagenomic analysis of gut microbiome associated with early chick mortality)

İnci Başak Kaya, K. Serdar Diker, Okan Elibol, Mehmet Akan (Ankara University, Turkey)Gelişme geriliği ile ilişkili broiler sekum mikrobiyomunun metagenomik analizi (Metagenomic analysis of cecal microbiome associated with growth retardation in broiler)

Dr. Fethiye Çöven (Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Turkey)Tavuk Escherichia coli İzolatlarının Antimikrobiyal Direnç Profillerinin ve Önemli Serotiplerinin İncelenmesi (Investigation of antimicrobial resistance profiles and significant serotypes of chicken E. coli isolates)

Tartışma (Discussion)

29Nisan

2017CUMARTESİ

29April2017SATURDAY

14:0014:40

14:4014:50

14:5015:00

15:0015:10

15:1015:30

Page 13: 4th INTERNATIONAL POULTRY MEAT · PDF file4.uluslararas i beyaz et kongresİ 4th international poultry meat congress 26 nisan 2017 ÇarŞamba 26 april 2017 wednesday 19:00 hoŞ geldİnİz

14:0015:30

19. OTURUM (19th SESSION)KANATLI BESLEMEPOULTRY NUTRITIONOturum Başkanı(Chair): Doç. Dr. Cengizhan Mızrak (Min. of Food, Agriculture and Livestock, Turkey)

Prof. Dr. Damian Jozefiak (Poznan University of Life Sciences, Poland)Sürdürülebilir broyler üretimi için alternatif yem kaynakları-yem olarak böcekler (Alternative feed resources for sustainable broiler production-insect meals)

Prof. Dr. Necmettin Ceylan, Dr. Sait Koca (Ankara University, Beypiliç, Turkey)Broyler piliçlerin Ca ve P ihtiyacında yeni yaklaşım ve uygulamalar (Updates in Ca and P requirements of broiler chickens)

Julie Feyaerts, Van de Mierop, K. and Goderis, A. ( Nutrex NV, Belgium)Bitkisel kökenli bir karışımın broiler piliçlerde performansı artırmada etkisi (A commercial blend of plant-derived compounds increases production performance of broilers in a commercial broiler farm)

Tartışma (Discussion)

SAN MARCO 3

29Nisan

2017CUMARTESİ

29April2017SATURDAY

14:0014:30

14:3015:00

15:0015:10

15:1015:30

20:0024:00 GALA YEMEĞİ (GALA DINNER)

29Nisan

2017CUMARTESİ

29April2017SATURDAY

SAN MARCO BÜYÜK BALO SALONUSAN MARCO BALL ROOM

Page 14: 4th INTERNATIONAL POULTRY MEAT · PDF file4.uluslararas i beyaz et kongresİ 4th international poultry meat congress 26 nisan 2017 ÇarŞamba 26 april 2017 wednesday 19:00 hoŞ geldİnİz

POSTER SUNUMLARIPOSTER PROGRAMME

4. ULUSLARARASI BEYAZ ET KONGRESİ4th INTERNATIONAL POULTRY MEAT CONGRESS

01

02

03

04

05

06

Umair Ahsan , Aybala Kübra Önal, Eren Kuter, Özcan Cengiz, Ifrah Raza (Adnan Mendres University, Turkey)

Kanatlı beslemede sodyum bütirat kullanımının performans, bağırsak mikroflora ve bağırsak morfolojisi üzerine etkisi (Effect of dietary sodium butyrate supplementation on performance, ıntestinal microflora, and ıntestinal morphology)

Mukaddes Merve Efil, Gülay Deniz (Uludag University, Turkey)

Kanatlı beslemede yeni bir kavram: Eubiyotikler (Eubiotics in broiler nutrition)

Hatice Berna Poçan, Mustafa Karakaya (Selçuk University, Turkey)

Kanatlılarda hayvan refahının et kalitesi üzerine etkisi (The effect of animal welfare on meat quality in poultry)

Figen Kırkpınar, Selim Mert, Özgün Işık (Ege University, Turkey)

Kişniş (Coriendrum sativum L.) tohumunun etlik piliçlerin beslenmesinde kullanımı (Use of coriander (coriendrum sativum l.) seed in broiler nutrition)

Figen Kırkpınar, Özgün Işık, Selim Mert (Ege University, Turkey)

Tarçının (Cinnamomum spp.) etlik piliçlerin beslenmesinde kullanımı (Use of cinnamon (Cinnamomum spp.) in broiler nutrition)

Ceren Ateş, Gülsün Akdemir Evrendilek (Abant İzzet Baysal University, Turkey)

Atımlı elektrik akımının kanatlılarda kullanımı ve etin oksidasyonu, renk, doku, duyusal özelliklerine etkisi (Use of pulsed electric fields on poultry meat ındustry and effects on oxidation, color, texture and sensory properties)

07

08

09

10

11

12

Şahin Bakay, Gülsün Akdemir Evrendilek (Abant İzzet Baysal University, Turkey)

Elektrolize suyun kanatlı et endüstrisinde kullanımı (The use electrlyzed water in poultry meat ındustry)

Merve Demiray, Gülsün Akdemir Evrendilek (Abant İzzet Baysal University, Turkey)

Kanatlı et endüstrisinde ozon uygulamaları (Ozone applications in poultry meat ındustry)

Berna Karataş, Gülsün Akdemir Evrendilek (Abant İzzet Baysal University, Turkey)

Kanatlı etlerinde biyojen aminler (Biogen amins in poutry meat)

Ahmet Akköse, Canan Çelik (Atatürk University, Turkey)

Hindi eti ve ayçiçek yağı kullanılarak üretilen salamların bazı fizikokimyasal özelliklerinin belirlenmesi (Influences of vegetable oil (sun flower oil) usage on some physico-chemical features in the production of turkey meat salami)

Şenay Burçin Alkan , Yasemin Durduran, Serpil Koygun, Mehmet Uyar (Necmettin Erbakan University, Turkey)

Tavuk etinin insan beslenmesi için önemi (Importance of poultry meat in human nutrition)

Oscar Akouegnonhou, Nevin Demirbaş (Ege University, Turkey)

Benin’de tavuk eti sektöründe goda güvenliğinin önemi ve sektörün gelişimi için öneriler(Importance of the poultry meat sector in terms of food security in Benin and suggestions for the development of the sector)

Page 15: 4th INTERNATIONAL POULTRY MEAT · PDF file4.uluslararas i beyaz et kongresİ 4th international poultry meat congress 26 nisan 2017 ÇarŞamba 26 april 2017 wednesday 19:00 hoŞ geldİnİz

13

14

15

16

17

Neslihan Kalkan, Servet Yalçın (Ege University, Turkey)

Kanatlı eti üretiminde yetiştirme sistemleri ve sürdürülebilirlik (Sustainability in broiler meat production)

Umair Ahsan, Eren Kuter, Bekir Hakan Köksal, Özay Güleş, Ifrah Raza, Pelin Koçak Kızanlık, Devrim Beyaz, Özcan Cengiz (Adnan Menderes University, Turkey)

Etlik piliç rasyonlarına farklı düzeylerde katılan bitkisel yem katkı maddesinin bağırsak mikrobiyotası ve bağırsak morfolojisi üzerine etkisi (Influence of different levels of phytogenic feed additive on ıntestinal microbiota and ıntestinal morphology on broilers)

Ömer Görgülü, Tülin Çiçek Rathert (Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Turkey)

Bıldırcınlarda aydınlatmanın performans parametreleri üzerine etkisi (Effect of ligting in quails on performance parameters)

Yasemin Durduran, Lütfi Saltuk Demir, Şenay Burçin Alkan, Mehmet Uyar1 Serpil Koygun, Özlen Tekin, Seda Cazur, Zehra Diker, Tahir Kemal Şahin (Necmettin Erbakan University, Turkey)

Tıp fakültesi hastanesi mutfak çalışanlarında tavuk eti ve ürünleri tüketimi bilgi, tutum araştırması (A research of knowledge, attitude of medical faculty hospital kitchen workers about consumption of chicken meat and products)

Umut Sami Yamak, Mehmet Akif Boz, Musa Sarıca, Kadir Erensoy (Ondokuz Mayıs University, Turkey)

Serbest gezinmeli ve kapalı sistemde yetiştirilen ördeklerin bazı kesim ve karkas özellikleri (Some slaughter and carcass traits of ducks reared in free-range and barn conditions)

18

19

20

21

22

Mehmet Sarı , Kadir Önk , Mustafa Saatcı (Mehmet Akif Ersoy University, Turkey)

Japon bıldırcınlarında 5. hafta canlı ağırlığının damızlık değerlerine göre yapılan seleksiyonun büyüme özelliklerine etkisi (Effect of selection applied according to breeding values of the fifth week live weight on growth traits in japanese quails)

Gizem Çufaoğlu , Naim Deniz Ayaz (Kırıkkale University, Turkey)

Piliç boyun derisi örneklerinden listeria monocytogenes izolasyonu ve karakterizasyonu (Isolation and characterization of listeria monocytogenes from chicken neck skin samples)

Şems Yonsel, Miray Sevim, Tülay Şahin (Okan University, Turkey)

Probiyotik bakterilerin tavuk sidirim sistemine etkisinin dışkı analizleri ile incelenmesi (Examination of probiotics effects on ıntestinal microbita of poultry by monitoring feces)

Burak Karacaören (Akdeniz University, Turkey)

Genom tabanlı meta ilişki analizinin mendelci tavuk fenotipleri için bir uygulaması (An application of genome wide meta analyses for mendelıean chıcken phenotypes)

Muhammed Enes İnanç, Beste Çil, Mehmet Borga Tırpan, Hakan Öztürk, Sunay Demir, Murat Doğu, Ayten Aşkın Kılınç, Bülent Tarım, Diydem Doğan (Mehmet Akif Ersoy University,

Farklı materyallerle zenginleştirilen damızlık horoz kümeslerinin spermatolojik parametreler üzerine etkisi(The effect of layer breeder hencoop enriched with different materials on spermatological parameters)

Page 16: 4th INTERNATIONAL POULTRY MEAT · PDF file4.uluslararas i beyaz et kongresİ 4th international poultry meat congress 26 nisan 2017 ÇarŞamba 26 april 2017 wednesday 19:00 hoŞ geldİnİz

23

24

25

26

27

İnci Başak Kaya, Yörük Divanoğlu, Mehmet Akan, K. Serdar Diker (Ankara University, Turkey)

Tavuk sekum mikrobiyomunun metagenomik analizinde 16s rdna bölgelerinin ve duyarlılık düzeyinin karşılaştırılması (Comparison of susceptibility level and 16s rdna regions in the metagenomics analysis of chicken cecum microbiome)

K. Serdar Diker, Yörük Divanoğlu, Tuğçe Yıldırır, H. Kaan Müştak (Ankara University, Turkey)

16S rDNA değişken bölgelerinin kanatlı kökenli aerobik bakteri taksonlarını ayrım düzeylerinin değerlendirilmesi (Evaluation of discrimination level of 16s rdna variable regions in aerobic bacteria taxons originated from poultry)

Sakine Yalçın, İlyas Onbaşılar, Fernando Escrıbano, Muhammad Shazaib Ramay, Mahlagha Pirpanahi (Ankara University, Turkey)

Broyler büyütme yeminde sepiyolitin su ile birlikte kullanımının pelet kalitesi ve üretim parametreleri üzerine etkisi (Effects of the usage of sepiolite with water in broiler grower feed on pellet quality and pellet production parameters)

Görkem Ozansoy, Bahar Onaran, Muammer Göncüoğlu, K. Serdar Diker (Ankara University, Turkey)

Tavuk karkaslarında post-chilling peroksiasetik asit uygulaması ile raf ömürlerinin uzatılması (Effects of post-chilling peroxyacetic acid (PAA) application on chicken carcasses to extend the storage time)

Kübra Melis Sabuncuoğlu, Doğan Narinç, Firdevs Korkmaz, Hasan Ersin Şamlı (Namık Kemal University, Turkey)

Embriyonik gelişim döneminde uygulanan farklı monokromatik aydınlatma uygulamalarının bazı kuluçka özelliklerine etkileri (Effects of different monochromatic lighting applications during embryogenesis on some hatching characteristics)

28

29

30

31

Şeyma Yenioğlu Demiralp, Eda Demirok Soncu, Betül Karslıoğlu Özen, Nuray Kolsarıcı (Ankara University, Turkey)

Kanatlı etinde oksidatif bozulmalar ve antioksidan kullanımı ile önlenmesi (Oxidative deterioration in poultry meat and ıts prevention by using antioxidants)

Kardelen Oya Avşar, Ahmet Uçar, Abdoulaziz Hamıssou Maman, Serdar Özlü, Okan Elibol (Ankara University, Turkey)

Kuluçkanın ilk haftasında yüksek kabuk sıcaklığının çıkış gücü, çıkış zamanı ve civciv organ gelişimi üzerine etkileri (Effect of high eggshell temperature during the first week of ıncubation on hatchability, hatch time and chick organ development)

Ebru Deniz , Naşit İğci, Duygu Özel Demiralp, Kezban Candogan (Ankara University, Turkey)

Fourier dönüşümlü kızılötesi (FTIR) spektroskopisinin hindi ve dana salamların karakterizasyonunda kullanma olanağı(Potantial use of fourier transform ınfrared (FTIR) spectroscopy in charaterization of turkish salami produced from turkey meat or beef)

Ebru Deniz , Evrim Güneş Altuntaş , Öznur Özbey Subaşı, Beycan Ayhan, Duygu Özel Demiralp , Kezban Candogan (Ankara University, Turkey)

Hindi ve domuz eti karışımlarının FTIR spektroskopisi ile ayrımında miyofibrilar ve sarkoplamik protein fraksiyonlarının kullanılabilirliğinin araştırılması (An ınvestigation on possible use of myofibrillar and sarcoplasmic protein fractions in differantiating pork and turkey meats by FTIR spectroscopy)

Page 17: 4th INTERNATIONAL POULTRY MEAT · PDF file4.uluslararas i beyaz et kongresİ 4th international poultry meat congress 26 nisan 2017 ÇarŞamba 26 april 2017 wednesday 19:00 hoŞ geldİnİz

32

33

34

35

36

Tülay Can, Rana Dişa, Serdar Özlü, Ahmet Uçar, Uğur Can, Nejla Kahraman, İsmail Ertonga, Okan Elibol (Beypi Inc. Turkey)

Kuluçkanın çıkış döneminde kabuk sıcaklığının kuluçka ve etlik piliç performansına etkisi (Effect of eggshell temperature during hatching phase on hatchability and broiler live performance)

Ramazan Gökçe, Ali Aytaç Akgün, Haluk Ergezer (Pamukkale University, Turkey)

Mısır unu ve farklı hidrokolloidlerle kaplamanın piliç nuggetların bazı kalite karakteristikleri üzerine etkisi (Effects of battering chicken nuggets with a dough contains corn flour, corn starch and different hydrocolloids on some quality characteristics)

Meltem Serdaroğlu , Burcu Öztürk, Hülya Serpil Kavuşan (Ege University, Turkey)

Yağı azaltılmış kanatlı eti ürünlerinde çözünür diyet liflerinin kullanımı (Soluble dietary fibers in low fat poultry product formulations)

Meltem Serdaroğlu (Ege University, Turkey)

Kanatlı etinde gevrekliği etkileyen faktörler (Factors effecting poultry meat tenderness)

K.Serdar Diker, Tuğçe Yıldırır, Barışhan Doğan, Mehmet Akan (Ankara University, Turkey)

Broiler bağırsak mikrobiyomunda bütirat üreten bakterilerin metagenomik analizi (Metagenomic analysis of butyrate-producing bacteria in the gut microbiome of broilers)

K.Serdar Diker, Seyyide Sarıçam, Tuğçe Yıldırır, Mehmet Akan (Ankara University, Turkey)

Broilerlerde bağırsak mikrobiyomunun gelişimi (Development of gut microbiome in broiler chickens)

37

38

39

40

41

42

Tuğçe Yıldırır, Barışhan Doğan, K. Serdar Diker (Ankara University, Turkey)

Klorun salmonella enteritidis, s.typhimurium ve s.infantis serotipleri üzerindeki antibakteriyel aktivitesine organik maddelerin etkisi (Effect of organic material on antibacterial activiy of chlorine against salmonella enteritidis, s.typhimurium ve s.ınfantis serotypes)

K.Serdar Diker, İnci Başak Kaya, Ebru Torun, Mehmet Akan (Ankara University, Turkey)

Ticari broiler ve free-range tavuklarda bağırsak mikrobiyomunun karşılaştırılması (Differences in the gut microbiome of conventional broiler and free-range chickens)

Pınar Ayvazoğlu Demir, Erol Aydın (Kafkas University, Turkey)

Veteriner fakültesi öğrencilerinin kanatlı eti ve yumurta tüketimi (The situation of egg and chicken meat consumption among students at the veterinary medicine)

Muhammed Shazaib Ramay, Sakine Yalçın, Yavuz Yener, Oğuz Berk Güntürkün, Emre Sunay Gebeş, Suzan Yalçın , Mahlagha Pırpanahı (Ankara University, Turkey)

Karma yemlere top-dressed olarak ilave edilen klinoptilolitin broylerlerde performans ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi (Effects of clinoptilolite added as top-dressed on performance and some blood parameters in broilers)

Gözde Türköz Bakırcı, Fatih Çakmak (Dokuz Eylül University, Turkey)

Tavuk etlerinde salmonella spp. kontaminasyonun, bulaşma yollarının ve halk sağlığı üzerine etkilerinin araştırılması (Investigation of contamination, ınfection routes and effects on public health of salmonella spp. in chickhen meat)

Page 18: 4th INTERNATIONAL POULTRY MEAT · PDF file4.uluslararas i beyaz et kongresİ 4th international poultry meat congress 26 nisan 2017 ÇarŞamba 26 april 2017 wednesday 19:00 hoŞ geldİnİz

43

44

45

46

47

Burcu Öztürk, Meltem Serdaroğlu (Ege University, Turkey)

Yeniden yapılandırılmış tavuk bifteklerde inülin ve sodyum karbonatın fosfat ikamesi olarak kullanımının araştırılması (Utilization of ınulin and sodium carbonate as phosphate replacers in restructured chicken patties)

Bülent Köse, Ergin Öztürk (Ondokuz Mayıs University, Turkey)

Kümes hayvanlarında solucanların protein kaynağı olarak değerlendirilmesi (Evaluation of worms as a source of protein in poultry)

Özlem Zambak, Sami Gökhan Özkal (Pamukkale University, Turkey)

Ultrases Önişlemi Uygulanarak Kurutulan Tavuk Göğüs Etlerinin Bazı Fiziksel Özellikleri (Effect of ultrasound pre-treatment on some physical properties of dried chicken breast meat)

Harun DAYSAL , Nevin DEMİRBAŞ (Ege University, Turkey)

Türkiye’nin tavuk eti ihracat performansının brezilya örneğinde değerlendirilmesi (Evaluation of Turkish poultry meat export performance within the case of Brazil)

İsmail Çetin, Ece Çetin, Enver Çavuşoğlu, Derya Yeşilbağ, Melahat Özbek, İbrahima M.Abdourhamane, Metin Petek (Uludağ University, Turkey)

Izgaralı zemin sisteminde yetiştirilen yavaş ve hızlı gelişme yeteneğindeki etlik piliç genotiplerinde bazı et kalitesi özellikleri (Comparison of some meat quality traits of slow and fast grown male broiler chickens raised in slat floor housing system)

Şule Yurdagül Özsoy, Sakine Yalçın, Gültekin Yıldız, Ali Çalık, Emre Sunay Gebeş, Muhammad Shazaib Ramay (Mustafa Kemal University, Turkey)

Karma yemlere klinoptilolit ilavesinin broylerlerde bağırsak histomorfolojisi ve sekum uçucu yağ asitleri üzerine etkisi (Effects of dietary clinoptilolite supplementation on intestinal histomorphology and caecum volatile fatty acids in broilers)

48

49

50

51

52

Mehmet Akif Boz, Ahmet Uçar, Musa Sarıca, Umut Sami Yamak (Bozok University, Turkey)

Kazlarda Et Kalite Özellikleri (Meat Quality Characteristics in Geese)

Ibrahima Mahmana Abdourhamne, Melahat Ozbek , Enver Cavusoglu, Cihan Unler (Uludağ University, Turkey)

Barındırma sistemi ve yavaş gelişen etlik piliç genotiplerinin büyüme performansı ve hayvan refahı (Evaluation of slow-growing broiler in three rearing systems: Growth performance and animal welfare)

Hasan Hüseyin İpçak, Sema Özüretmen, Nurşen Alpagut Keskin, Ahmet Alçiçek (Ege University, Turkey)

Besin maddelerinin kanatlı hayvanların gen ekspresyon seviyeleri üzerine etkisi (Effects of nutrients on gene expression levels of poultry)

Seher Küçükersan, Sakine Yalçın, Emre Sunay Gebeş, Özge Sızmaz, Özlem Aydın, Najwa Omar Haıaba, Maglagha Pırpanahı (Ankara University, Turkey)

Altlık materyalinin broyler performansı, kesim özellikleri ve kümes amonyak düzeyleri üzerine etkileri (Effect of litter material on broiler performance, slaughtering characteristics and house ammonia levels)

Page 19: 4th INTERNATIONAL POULTRY MEAT · PDF file4.uluslararas i beyaz et kongresİ 4th international poultry meat congress 26 nisan 2017 ÇarŞamba 26 april 2017 wednesday 19:00 hoŞ geldİnİz

53

54

55

56

57

Seher Küçükersan, Sakine Yalçın, M. Kemal Küçükersan, Ali Çalık, Muhammad Shazaib Ramay, Ozan Ahlat, Oğuz Berk Güntürkün (Ankara University, Turkey)

Keçiboynuzu ürünlerine β-1,4 mannanaz ilavesinin broyler rasyonlarında performans, karkas özellikleri, bağırsak histomorfolojisi ve sekal kısa zincirli yağ asitleri üzerine etkisi (Effects of carob products with β-1,4 mannanase suplementation on performance, carcass characteristics, intestinal histomorphology and caecal short chain fatty acids in broiler diets)

Ahmet Uçar, Serdar Özlü, Mesut Türkoğlu (Ankara University, Turkey)

Etlik damızlık tavuk yetiştiriciliğindeki gelişmeler (Developments in broiler breeder rearing)

Arzu Gökdai, Tuğba Sarıhan Şahin, Yılmaz Aral (Ankara University, Turkey)

Piliç eti üretiminde sözleşmeli yetiştiricilik-broiler entegrasyonları ilişkileri kapsamında sektörel yapı (Sectoral structure in the scope of contracted breeding and broiler ıntegration relations in chicken meat production)

İmge Duru, Pınar Saçaklı (Ankara University, Turkey)

İmmmun sistemin silahı: antimikrobiyal peptitler-bakteriyosinler (Weapons of ımmune system: antimicrobial peptides-bacteriocins)

Pınar Özdemir Hatice Basmacıoğlu-Malayoğlu (Ege University, Turkey)

Lipoik asit ve antioksidan potansiyeli (Lipoic acid and ıt’s antioxidant capacity)

Anıl Çenesiz, İbrahim Çiftçi (Ankara University, Turkey)

Etlik piliç rasyonlarında ham lif kaynağı ve içeriğinin etkileri (Effects of dietary levels and sources of fiber in broiler diets)

58

59

60

61

62

63

Hatice Basmacıoğlu Malayoğlu, İsmail Yavaş (Ege University, Turkey)

Etlik piliçlerde yeme ilave edilen zeytin yaprağının göğüs eti lipid oksidasyonu üzerine etkisi (Effects of olive leaf supplementation to broiler diets, on lipid oxidation of breast meats)

Şevket Özlü, Anıl Çenesiz (Ankara University, Turkey)

Broiler yemi üretininde salmonella kontaminasyonu ve fabrikada kontrolü (Salmonella contamination in broiler feed mill and securing the feed mill)

Ozan Taşkesen, Necmettin Ceylan (Ankara University, Turkey)

Etlik piliçlerin beslenmesinde pelet kalitesinin etkileri (Effects of pellet quality on broiler nutrition)

İsmail Yavaş, Emine Yücesoy Yavaş (Ankara University, Turkey)

Etlik Piliç Damızlıklarda Vitamin Beslemenin Döllülük ve Civciv Kalitesi Üzerine Etkileri(Effects of Vitamin Nutrition in Broiler Breeders on Fertility and Chick Quality)

Esra Evrenkaya, Necmettin Ceylan (Ankara University, Turkey)

Broyler yemlerinde mikotoksin bulaşmasının yem sindirilebilirliği ve performans üzerine etkilerinin değerlendirilmesi (Effects of mycotoxins on nutrient digestibility and feed passage)

A. Goderis, K. Van de Mierop, W. Merckx (Nutrex NV, Belgium)

Mikotoksin bağlayıcı bulunan broyler yemlerinde endotoksin çözümünü kullanmanın bir faydası varmıdır? (Is there a benefit of using an endotoxin solution in broiler feed that already contains a mycotoxin binder ?)

Shahzad Akbar Khan, and Eiko Nakagawa Itano (The University of Poonch, Rawalakot-Pakistan)

Broyler piliçlerde deneysel okratoksikosis varlığının immunopatalojik etkisi (Immunotoxicopathological effect of experimental ochratoxicosis on broilers)

64

65

Page 20: 4th INTERNATIONAL POULTRY MEAT · PDF file4.uluslararas i beyaz et kongresİ 4th international poultry meat congress 26 nisan 2017 ÇarŞamba 26 april 2017 wednesday 19:00 hoŞ geldİnİz

66

67

68

Aydın Erge, Ömer Zorba (Abant İzzet Baysal University, Turkey)

Tavuk MDM posasından asidik koşullarda tavuk jelatini üretim koşullarının araştırılması ve optimizasyonu (Searching and optimizing of chicken gelatin production conditions by chicken mechanically deboned meat (mdm) residues in acidic mediums)

Fatime Demir, Gülşah Arslan, Nursel Söylemez Milli, Ömer Zorba(Abant İzzet Baysal University, Turkey)

Anaç tavuk etinden yapılan köftelere çörek otu unu ve keten tohumu unu ilavesinin bazı özellikler üzerindeki etkisinin yanıt yüzey yöntemiyle modellenmesi (Effects of black cumin and flaxseed on various physical, chemical, technological, sensorial and textural properties of spent hen patties and modelling these effects with Response Surface Methodology)

Burak Mumay, Enes Özkaya, Muhammed Yavuz, Seda Gülçek, Şerife Yıldız, Şeyma Şahin, Tolga Sak, Ahmet Yaman (Abant İzzet Baysal University, Turkey)

İşlenmiş et ürünleri tüketiminde tüketici görüşleri: bolu örneği (Consumer opinions for processed meat products consumption: bolu example)

Maria Garcia Suarez, Marie Gallissot, PiotrCierpinski (Olmix SA, France)

Alg-kil karışımının Mısır DDGS’i içeren broyler yemlerinde kullanılmasının etkileri (Effect of An Algae-Clay Mix on the Use By Broiler Chickens of a Diet Containing Corn DDGS)

Piotr Cierpinski, Quéro Benoît, Bussy Frédérick, Le Goff Matthieu (Olmix SA, France)

Alg tabalı kompleks karışımın broyler piliçlerde performansa etkisi (Influence of Algae-based complex on broilers performances)

Notlar / Notes

69

70


Recommended