+ All Categories
Home > Documents > 646399 Statie meteo wireless WS 961-IT - German …...g. Setarea oraşului pentru răsărit/apus de...

646399 Statie meteo wireless WS 961-IT - German …...g. Setarea oraşului pentru răsărit/apus de...

Date post: 22-Feb-2020
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
19
STAŢIE METEO WIRELESS WS-961-IT RO Manual de utilizare G G E E R R M M A A N N E E L L E E C C T T R R O O N N I I C C S S www.germanelectronics.ro
Transcript
Page 1: 646399 Statie meteo wireless WS 961-IT - German …...g. Setarea oraşului pentru răsărit/apus de soare şi durata luminii solare h. Setarea funcției Snooze i. Setarea afişării

STAŢIE METEO WIRELESS WS-961-IT  

   

 

   

RO Manual de utilizare    

GGEERRMMAANN EELLEECCTTRROONNIICCSS www.germanelectronics.ro 

Page 2: 646399 Statie meteo wireless WS 961-IT - German …...g. Setarea oraşului pentru răsărit/apus de soare şi durata luminii solare h. Setarea funcției Snooze i. Setarea afişării

www.germanelectronics.ro   2 

Introducere Mult stimate client,  Vă mulțumim pentru că ați ales să cumpărați produsul nostru.  Acest  produs  este  realizat  conform  directivelor  naționale  şi  europene.  Pentru  a  păstra  intactă funcționalitatea  aparatului  şi  pentru  a  putea  folosi  produsul  în  siguranță  respectați  întocmai instrucțiunile prezentate în acest manual!  

Citiți  în  întregime manualul de utilizare  înainte de a  începe să folosiți produsul; respectați toate instrucțiunile de utilizare şi de siguranță! 

 Toate  denumirile  şi  descrierile  produsului  incluse  în  acest  manual  reprezintă  bunuri  ale producătorului. Toate drepturile rezervate.    Sumar 

1. Instrucțiuni de utilizare 2. Caracteristici  3. Pachet livrat 4. Instrucțiuni de siguranță 5. Instalarea/schimbarea bateriilor 

a. Stația meteo b. Emițător temperatură exterioară 

6. Elemente de operare a. Taste funcții b. Elemente LED 

7. Punerea în funcțiune 8. Recepția DCF 9. Plasare şi montaj 

a. Plasarea stației meteo b. Plasarea senzorului temperatură exterioară 

 10. Operare 

a. Setarea contrastului LCD b. Setarea fusului orar c. Setarea recepției semnalului orar ON/OFF d. Setarea formatului afişare oră (12/24h) e. Setarea manuală a orei f. Setarea calendarului g. Setarea oraşului pentru răsărit/apus de soare şi durata luminii solare h. Setarea funcției Snooze i. Setarea afişării temperaturii ° C/º F j. Setarea sensibilității de comutare pentru simbolurile meteo k. Setarea alarmei ceas deşteptător l. Activarea funcției Snooze şi operarea alarmei ceas deşteptător m. Prognoza meteo şi afişarea datelor meteo n. Afişarea temperaturii şi umidității interioare o. Afişarea temperaturii exterioare 

Page 3: 646399 Statie meteo wireless WS 961-IT - German …...g. Setarea oraşului pentru răsărit/apus de soare şi durata luminii solare h. Setarea funcției Snooze i. Setarea afişării

www.germanelectronics.ro   3 

p. Afişarea datelor stocate maxime/minime pentru spațiul interior  q. Resetarea datelor maxime/minime pentru spațiul interior r. Afişarea datelor stocate maxime/minime pentru spațiul exterior s. Resetarea datelor maxime/minime pentru spațiul exterior t. Afişarea răsăritului/apusului de soare şi duratei luminii solare u. Afişarea fazelor lunii v. Test recepție semnal 868 MHz w. Iluminare de fundal LED 

11. Soluționarea problemelor 12. Îngrijire 13. Evacuare  14. Date tehnice 15. Declarația de conformitate 

   

1. Instrucțiuni de utilizare   Acest produs este o stație meteo controlată prin unde radio ce afişează ora, data, prognoza meteo, temperatura  exterioară  şi  interioară,  precum  şi  diferite  funcții  alarmă.  Stația meteo  vă  oferă  o mulțime de  informații meteo, dar  şi prognoze meteo  cuprinzătoare. Aparatul nu poate  fi  folosit decât  în  spații  interioare,  iar  nu  în  aer  liber  sau  în  spații  umede  (de  ex.  baie)!  Senzorul  extern transferă datele spre stația meteo prin semnal 868 MHz; senzorul trebuie plasat afară  într‐o zonă protejată! Stația meteo nu oferă precizie de 100% pentru prognozele sale, de aceea poate fi folosită numai în scopuri private. Aparatul nu a fost conceput pentru scopuri medicinale sau informații publice.  Orice altă  întrebuințare  în afara celor menționate duce  la defectarea produsului;  în plus există  şi alte pericole, precum incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. Respectați întocmai instrucțiunile de utilizare! Vă rugăm citiți în întregime manualul de utilizare.     

2. Caracteristici • Trei canale • Simbol „Weather boy” • Temperatura interioară/exterioară • Umiditate • Ceas cu cuarț    3. Pachet livrat • Stația meteo  • Senzor extern cu suport • Material fixare • Instrucțiuni de utilizare 

Page 4: 646399 Statie meteo wireless WS 961-IT - German …...g. Setarea oraşului pentru răsărit/apus de soare şi durata luminii solare h. Setarea funcției Snooze i. Setarea afişării

www.germanelectronics.ro   4 

4. Instrucțiuni de siguranță În  cazul  defecțiunilor  produse  ca  urmare  a  nerespectării  instrucțiunilor  prezentate  în acest manual de utilizare se pierde dreptul de garanție. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situații! Nu  ne  asumăm  răspunderea  pentru  daunele materiale  sau  umane  ce  pot  rezulta  ca urmare a operării nepotrivite a aparatului  sau a nerespectării  indicațiilor de  siguranță prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul de garanție!  Instrucțiunile importante, care trebuie respectate întocmai, sunt însoțite în acest manual de simbolul semnul exclamării.  

 • Din  motive  legate  de  siguranță  şi  autorizare  (CE)  nu  sunt  permise  reconfigurarea  sau 

modificarea arbitrară a produsului.  • Nu  folosiți produsul  în spitale sau clinici. Chiar dacă senzorul extern emite semnale relativ 

slabe  acestea  pot  distorsiona  aparatele medicale. Observația  este  valabilă  şi  pentru  alte domenii. 

• Nu supuneți aparatul la solicitări mecanice prea puternice. • Manevrați produsul  cu  grijă,  şocurile,  loviturile  sau  căderea de  la o  anumită  înălțime pot 

defecta aparatul.  • Nu  expuneți  aparatul  la  contactul  direct  cu  razele  soarelui,  căldură  sau  frig  extrem, 

umiditate.  • Produsul nu este o jucărie de aceea nu are ce căuta în mâinile copiilor.  • Materialele  folosite  la  împachetarea  produsului  nu  pot  fi  lăsate  la  voia  întâmplării,  căci 

acestea pot fi periculoase pentru copii. • Nu supuneți aparatul  la oscilații bruşte  şi extreme de  temperatură, căci acestea conduc  la 

schimbarea rapidă a datelor afişate, ceea ce poate dăuna preciziei valorilor măsurate. • Producătorul nu‐şi asumă  responsabilitatea pentru afişări  incorecte  sau urmările  care pot 

rezulta din afişarea incorectă a prognozelor meteo. • Dacă observați că aparatul nu mai poate fi operat  în siguranță, deconectați‐l şi asigurați‐vă 

că nu mai poate fi operat.  • Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranță dacă: 

- prezintă daune evidente - nu mai funcționează corespunzător  - produsul a fost depozitat în condiții improprii o perioadă mai lungă de timp sau - produsul a fost transportat în condiții improprii 

• Întreținerea, operațiile de  ajustare  şi  reparații nu pot  fi  realizate decât de  către personal specializat 

• Dacă aveți alte întrebări la care nu găsiți răspunsul în acest manual vă rugăm să vă adresați departamentului nostru tehnic.  

  5. Instalarea/schimbarea bateriilor  

Atunci  când  introduceți  bateriile  în  aparat  aveți  grijă  ca  polaritatea  să  fie  corectă. Extrageți bateriile atunci când nu folosiți aparatul o perioadă mai lungă de timp, pentru a evita eventualele daune  create prin  curgerea bateriilor. Bateriile defecte  sau care  curg pot provoca arsuri ale pielii, de aceea folosiți mănuşi de protecție atunci când manevrați aceste baterii.  

Page 5: 646399 Statie meteo wireless WS 961-IT - German …...g. Setarea oraşului pentru răsărit/apus de soare şi durata luminii solare h. Setarea funcției Snooze i. Setarea afişării

www.germanelectronics.ro   5 

Țineți bateriile departe de mâinile copiilor. Nu lăsați bateriile la întâmplare, căci există pericolul să  fie  înghițite  de  către  copii  sau  animale  domestice.  Dacă  se  întâmplă  acest  lucru  mergeți imediat la medic. Bateriile  uzuale  nu  pot  fi  reîncărcate.  Pericol  de  explozie!  Nu  reîncărcați  decât  bateriile reîncărcabile; folosiți încărcătoare potrivite. Schimbați toate bateriile deodată. Dacă amestecați bateriile vechi cu cele noi acest  lucru poate dăuna aparatului.  Bateriile nu au voie să fie desfăcute, scurtcircuitate sau aruncate  în foc. Nu reîncărcați bateriile. Pericol de explozie!  

 A. Stația meteo 

1. Îndepărtați capacul compartimentului bateriilor din partea posterioară a stației meteo. 2. Introduceți bateriile având grijă la polaritatea corectă (două baterii 1,5 V tip AA mignon). 3. Reaşezați capacul.  

  B. Emițătorul temperatură exterioară 

1. Îndepărtați capacul compartimentului bateriilor senzorului extern. 2. Introduceți bateriile având grijă la polaritatea corectă (două baterii 1,5 V tip AA mignon). 3. Reaşezați capacul.  

 Dacă  schimbați bateriile  într‐unul dintre aparate atunci  setarea de bază  trebuie  reluată pentru  toate  aparatele.  Operația  este  necesară,  deoarece  atunci  când  este  pus  în funcțiune  senzorul  extern  trimite  spre  stația  meteo  un  cod  de  siguranță  ales  la întâmplare,  care  este  recepționat  şi  stocat  de  către  stația meteo  într‐un  interval  de  3 minute de la punerea sa în funcțiune.  Dacă bateriile  sunt descărcate pe ecran este  afişat un  simbol pentru nivelul bateriilor. Apariția  unui  simbol  baterie  indică  faptul  că  bateriile  trebuie  schimbate.  Bateriile descărcate influențează funcționarea optimă a aparatului şi precizia valorilor măsurate.  

  

6. Elemente de operare 

 

Page 6: 646399 Statie meteo wireless WS 961-IT - German …...g. Setarea oraşului pentru răsărit/apus de soare şi durata luminii solare h. Setarea funcției Snooze i. Setarea afişării

www.germanelectronics.ro   6 

a. Taste funcții  1: tasta SET 2: tasta MIN/MAX 3: tasta CH/+ 

4: tasta ALM 5: tasta SNOOZE/SUN 

   

  

b. Elemente LCD  A: simbol turn emisie DCF (semnal orar) 

B: ora 

C: data 

D: afişare fazele lunii 

E: afişare răsărit/apus de soare şi durată lumină solară 

F: Weather‐boy şi prognoză meteo 

G: semnal recepție domeniul exterior 

H: indice senzor extern 

I: temperatură exterioară în ° C 

J: nivel încărcare baterie în senzorul extern  

K: umiditate interioară relativă în % 

L: temperatură interioară în ° C 

M: nivel încărcare baterie în stația meteo 

N: afişare tendința vremii 

O: simbol alarmă 

Page 7: 646399 Statie meteo wireless WS 961-IT - German …...g. Setarea oraşului pentru răsărit/apus de soare şi durata luminii solare h. Setarea funcției Snooze i. Setarea afişării

www.germanelectronics.ro   7 

7. Punerea în funcțiune   Pachetul  livrat  include un  singur  senzor  extern, dar  stația meteo poate  funcționa  cu maxim  trei senzori externi.  Utilizarea unui singur senzor extern 

1. Introduceți bateriile în senzorul extern. 2. După 30 sec. de la activarea senzorului extern introduceți bateriile în stația meteo. Pentru o scurtă perioadă de timp toate segmentele displayului stației meteo vor fi vizibile. Drept oră pe display apare  „0:00”, plus  simbolul  „Weather boy”. Dacă după 60 de  secunde pe display nu apare nimic extrageți bateriile şi reintroduceți‐le după ce ați aşteptat cel puțin 10 secunde.  

3. După  introducerea  bateriilor  stația meteo  începe  să  scaneze  semnalul  emis  de  senzorul extern. Acum pe displayul stației meteo trebuie să fie afişate temperatura domeniului exterior, precum  şi simbolul recepție semnal. Dacă  în decurs de 3 minute nu sunt afişate aceste valori extrageți  toate  bateriile,  aşteptați  un minut  până  ce  dispar  toate  segmentele  iluminate  pe display şi reluați operațiile de punere în funcțiune începând cu pasul 1.  

4. Pentru a vă asigura de recepția corectă a semnalului 868 Hz este necesar ca distanța dintre locul de montaj al stației meteo şi emițătorul extern să nu fie mai mare de 100 m.  

 Utilizarea mai multor senzori externi 

1. Dacă inițial în setarea de bază ați folosit numai un singur senzor extern, prima dată trebuie să extrageți toate bateriile din stația de bază şi din senzorul disponibil. Aşteptați cel puțin un minut până ce dispar toate segmentele displayului. 

2. Introduceți bateriile în primul senzor extern. 3. După  30  sec. de  la  activarea primului  senzor  extern  introduceți bateriile  în  stația meteo. 

Pentru o scurtă perioadă de timp vor fi iluminate toate segmentele displayului stației meteo, iar după aceea este afişată ora sub forma „0:00” şi simbolul „Weather boy”. Dacă în decurs de 60 de secunde nu apare nimic pe display extrageți bateriile şi reintroduceți‐le după ce ați aşteptat cel puțin 60 de secunde.  

4. După o scurtă perioadă de timp pe displayul stației meteo vor  începe să fie afişate valorile pentru temperatură măsurate de primul senzor extern (canalul 1),  iar apoi simbolul pentru recepția semnalului. Dacă acest  lucru nu se  întâmplă  în decurs de 2 minute atunci trebuie extrase bateriile din cele două aparate şi reluate operațiile de setare începând cu pasul 1.  

5. După ce pe displayul stației meteo sunt afişate datele de temperatură măsurate de primul senzor extern introduceți bateriile în cel de‐al doilea senzor extern.   Bateriile trebuie introduse în cel de‐al doilea senzor extern după maxim 10 secunde de la recepția datelor măsurate de primul senzor extern.  

 6. Pe displayul  stației meteo  sunt  acum  afişate  valorile măsurate de  cel de‐al doilea  senzor 

extern, precum şi simbolul „Canal 2”. Dacă acest lucru nu se întâmplă în decurs de 2 minute atunci trebuie extrase bateriile din cele două aparate şi reluate operațiile de setare începând cu pasul 1. 

7. De  îndată  ce  pe  displayul  stației  meteo  apare  simbolul  „Canal  2”  şi  datele  exterioare măsurate  trebuie  introduse bateriile  în  cel de‐al  treilea  senzor extern. Pe displayul  stației meteo trebuie să apară datele celui de‐al treilea senzor extern (canal 3) într‐un interval de 2 minute. Dacă datele  trimise de  cel de‐al  treilea  senzor  sunt  recepționate  corect  simbolul 

Page 8: 646399 Statie meteo wireless WS 961-IT - German …...g. Setarea oraşului pentru răsărit/apus de soare şi durata luminii solare h. Setarea funcției Snooze i. Setarea afişării

www.germanelectronics.ro   8 

canal se resetează  la „1”. Dacă nu se  întâmplă acest  lucru trebuie reluată setarea de bază începând cu pasul 1.   Bateriile trebuie introduse în cel de‐al treilea senzor extern după maxim 10 secunde de la recepția datelor măsurate de cel de‐al doilea senzor extern.  

 8. Pentru  a  vă  asigura  de  recepția  corectă  a  semnalului  868 MHz  este  necesar  ca  distanța 

dintre locul de montaj al stației meteo şi emițătorul extern să nu fie mai mare de 100 m.   

Dacă  nu  urmați  corect  paşii  descrişi mai  sus  pentru  funcționarea  cu mai mulți  senzori externi pot  să apară probleme de  transfer. Dacă  se  întâmplă acest  lucru atunci  trebuie extrase bateriile din toate aparatele şi reluată setarea de bază pornind de la pasul 1.  

 Dacă nivelul de încărcare al bateriilor nu este suficient pe ecran este afişat simbolul stării bateriilor. Simbolul baterie în domeniul „indoor” indică că bateriile din stația meteo trebuie să fie schimbate; simbolul baterie în domeniul „outdoor” se referă la senzorul extern.   

8. Recepție DCF  

Stația  meteo  este  capabilă  să  recepționeze  şi  să  evalueze  aşa‐numitul semnal orar DCF. Este vorba despre un semnal trimis de un emițător din Mainflingen (în apropiere de Frankfurt am Main). Raza sa de acțiune măsoară max. 1500 km, în condiții ideale de recepție se ajunge chiar la 2000 km. Semnalul DCF include printre altele ora exactă (deviație teoretică 1 sec. la un milion de ani!) şi data. Evident setarea orei de vară/iarnă se face automat. Prima  încercare  de  recepție  a  semnalului  DCF  se  realizează întotdeauna  la punerea  în  funcțiune a  stației meteo  (introducerea bateriilor)  după  ce  au  fost  încheiate  operațiile  de  recunoaştere  şi înregistrare ale senzorilor externi.   

Recunoaşterea  şi evaluarea semnalului DCF poate dura câteva minute. Nu mişcați stația meteo  în  această  perioadă. Nu  apăsați  nici  o  tastă  de  pe  stația meteo. Nu  poziționați stația meteo  lângă aparate electrice/electronice sau  în apropierea cablurilor, prizelor ori 

părților  metalice.  Recepția  va  fi  distorsionată  şi  de  prezența  ferestrelor  izolate  metalic, construcțiilor din beton armat, tapetului cu straturi speciale sau pivnițe.   Încercările obişnuite zilnice de recepționare a semnalului DCF şi de corecție a ceasului cu cuarț din stația meteo au loc în fiecare dimineață la ora 02:00 şi 03:00. Dacă recepția nu a fost realizată nici la ora 03:00, atunci  încercări de recepție vor avea  loc  în fiecare oră până  la 06:00. Dacă recepția nu este  realizată  nici  până  la  ora  06:00,  următoarea  încercare  de  recepție  va  avea  loc  în  ziua următoare,  dimineața  la  ora  02:00.  O  singură  recepție  pe  zi  este  suficientă  pentru  a  păstra  o deviație de la ora exactă mai mică de o secundă.   

Încercările de recepție din timpul nopții sunt avantajate de faptul că  în această perioadă funcționează foarte puține aparate electrice/electronice (televizoare, computere etc.), iar 

Page 9: 646399 Statie meteo wireless WS 961-IT - German …...g. Setarea oraşului pentru răsărit/apus de soare şi durata luminii solare h. Setarea funcției Snooze i. Setarea afişării

www.germanelectronics.ro   9 

perturbațiile atmosferice sunt mai reduse. De aceea recepția este mai sigură şi mai bună (rază mai mare de acțiune spre emițătorul DCF). După  înregistrarea senzorului extern sus pe display  începe să clipească simbolul recepție DCF,  iar stația  meteo  caută  semnalul  DCF.  După  ce  semnalul  a  fost  recepționat  simbolul  DCF  rămâne permanent vizibil pe display şi totodată este afişată ora.  Dacă  simbolul  clipeşte  fără  ca  într‐un  interval de 10‐20 minute  să  apară  şi ora exactă,  respectiv simbolul DCF nu mai este vizibil, schimbați poziția stației meteo.  

Alternativ  puteți  seta manual  ora/data  sau  puteți  lăsa  stația  meteo  peste  noapte  să încerce  recepționarea  semnalului  DCF.  Recepționarea  corectă  a  semnalului  DCF  se suprapune peste setarea manuală a orei. O nouă încercare de recepție se poate realiza şi 

prin dezactivarea recepției DCF şi apoi reactivarea acesteia.   

9. Plasare şi montaj Înainte de  a monta definitiv  aparatele, plasați  toate unitățile  în  locurile  alese pentru montare  şi verificați dacă datele exterioare pot  fi recepționate  în mod corect. Dacă recepția nu este posibilă schimbați puțin locul de montare până ce semnalul este recepționat în mod corect.   

A. Plasarea stației meteo Stația meteo  poate  fi  plasată  liber  sau montată  pe  un  perete.  Înainte  de montarea  pe  perete asigurați‐vă că valorile exterioare pot fi recepționate corect din această poziție.  Montați aparatele în aşa fel încât să fie protejate contra umidității şi ploii. 

 Plasarea liberă Stația meteo poate fi plasată pe orice suprafață plată cu ajutorul piciorului de suport rabatabil.   Montarea pe perete Alegeți  un  loc  protejat  pentru  montare.  Evitați  contactul  direct  cu  razele soarelui sau ploaia.  1. Introduceți un şurub în locul ales pentru montaj şi lăsați în afară capul acestuia (cca. 5 mm) 2. Atârnați stația meteo pe şurub, asigurându‐vă că poziția acesteia este stabilă.  

  

B. Plasarea senzorului extern 

 

Page 10: 646399 Statie meteo wireless WS 961-IT - German …...g. Setarea oraşului pentru răsărit/apus de soare şi durata luminii solare h. Setarea funcției Snooze i. Setarea afişării

www.germanelectronics.ro   10 

Consola poate  fi  fixată  la ambele capete ale  senzorului extern,  în aşa  fel  încât acesta  să poată  fi plasat pe orice suprafață netedă.   Consola poate fi montată pe un perete cu ajutorul celor două şuruburi incluse în pachet.  

1. Fixați consola în locul ales cu ajutorul şuruburilor şi diblurilor pe o suprafață verticală. 2. Introduceți senzorul extern pe consolă printr‐un simplu clic.   10.   Operarea 

 a. Setarea contrastului LCD Contrastul LCD poate fi ajustat în funcție de preferințele utilizatorilor pe 8 nivele (presetare LCD 5). Setați contrastul urmând paşii: 1. Apăsați timp de 3 sec. tasta SET  (1). Pe ecran apare afişajul alăturat care începe să clipească. 2. Apăsați tasta CH/+ (3) pentru setarea nivelului contrast. 3. Apăsați tasta SET (1) pentru confirmarea valorii şi pentru a intra în meniul „Setare fus orar” sau ieşiți din meniul setări prin apăsarea tastei SNOOZE/SUN (5). 

 b. Setarea fusului orar Presetarea pentru  fus orar a stației meteo este „0h”. Setarea unui alt  fus orar se  face după cum urmează: 1. După  încheierea setării contrastului apăsați tasta SET (1) pentru a  intra  în meniul „Setare fus orar” (clipeşte). 2. Apăsați  tasta  CH/+  (3)  pentru  setarea  fusului  orar.  Domeniul  de  setări include intervale de o oră de la 0 la 12, comută pe 12 şi în final din nou pe 0.  3. Apăsați tasta SET (1) pentru confirmarea valorii şi pentru a intra în meniul „Setare recepție oră ON/OFF” sau ieşiți din meniul setări prin apăsarea tastei SNOOZE/SUN (5). 

 c. Setarea recepției orei ON/OFF  În  regiunile  în  care  nu  este  posibilă  recepția  semnalului  DCF‐77  poate  fi dezactivată recepția semnalului orar DCF. Ceasul funcționează apoi ca un ceas obişnuit cu cuarț (presetare ON).  1. Afişarea ON şi simbolul turn de emisie de pe LCD încep să clipească. 2. Apăsați tasta CH/+ (3) pentru a conecta/deconecta funcția recepție oră. 3. Apăsați tasta SET (1) pentru confirmarea valorii şi pentru a intra în meniul „Setare format afişare oră 12/24 h” sau ieşiți din meniul setări prin apăsarea tastei SNOOZE/SUN (5). 

 d. Setarea formatului afişare oră (12/24 h)  1. După setarea opțiunii recepției orei apăsați tasta SET (1). Pe displayul LCD începe să clipească simbolul 12h sau 24h.  2. Apăsați tasta CH/+ (3) pentru a selecta modul de afişare 12h sau 24h. 

Page 11: 646399 Statie meteo wireless WS 961-IT - German …...g. Setarea oraşului pentru răsărit/apus de soare şi durata luminii solare h. Setarea funcției Snooze i. Setarea afişării

www.germanelectronics.ro   11 

3. Apăsați  tasta  SET  (1) pentru  confirmarea  valorii  şi pentru a  intra  în meniul  „Setare manuală oră” sau ieşiți din meniul setări prin apăsarea tastei SNOOZE/SUN (5).  

e. Setarea manuală a orei În  cazul  în  care  stația meteo  nu  recunoaşte  semnalul  orar DCF  (de  ex.  din  cauza  distorsiunilor, distanței  etc.)  este  posibilă  setarea manuală  a  orei.  Ceasul  funcționează  după  aceea  ca  un  ceas obişnuit cu cuarț. Setați manual ora urmând paşii: 1. Cifrele pentru oră încep să clipească pe display. 2. Apăsați tasta CH/+ (3) pentru setarea orei. Apăsați tasta SET (1) pentru a intra în meniul setări pentru minute. 3. Cifrele  pentru minute  încep  să  clipească.  Apăsați  tasta  CH/+  (3)  pentru setarea minutelor.  4. Apăsați tasta SET (1) pentru confirmarea valorii şi pentru a intra în meniul „Setare  calendar”  sau  ieşiți  din  meniul  setări  prin  apăsarea  tastei SNOOZE/SUN (5).  

În ciuda setării manuale stația meteo va încerca să recepționeze semnalul orar DCF‐77 în fiecare oră. În cazul în care recepția are loc ea se suprapune peste ora setată manual. În timpul încercărilor de recepție clipeşte semnalul turn de emisie. Dacă recepția nu are loc simbolul DCF dispare. Dar în ora următoare va avea loc o nouă încercare de recepționare a semnalului DCF. 

 f. Setarea calendarului Presetarea pentru calendarul stației meteo este 1.1.2005. Dacă este recepționat semnalul DCF‐77 este  actualizat  automat  şi  calendarul.  Dacă  recepția  DCF  nu  este  posibilă  data  poate  fi  setată manual urmând paşii: 1. Setați  anul  cu  tasta  CH/+  (3).  Setarea  se  întinde  de  la  2005  la  2029 

(presetare 2005).  2. Apăsați tasta SET (1) pentru a intra în meniul setare lună.  3. Simbolul pentru  afişarea  lunii  începe  să  clipească. Ajustați  luna  apăsând 

tasta CH/+ (3) şi apoi apăsați tasta SET (1) pentru a  intra  în meniul setări pentru ziua săptămânii. 

4. Simbolul pentru  ziuă  începe  să  clipească. Setați  ziua  săptămânii  cu  tasta CH/+ (3).  

5. Apăsați  tasta SET  (1) pentru confirmarea valorii  şi pentru a  intra  în meniul „Setarea oraşului pentru răsărit/apus de soare, durată  lumină solară” sau  ieşiți din meniul setări prin apăsarea tastei SNOOZE/SUN (5).  

g. Setarea oraşului pentru răsărit/apus de soare, durată lumină solară Stația meteo calculează automat pe baza datei şi oraşului setat orele pentru răsărit/apus de soare şi durata pentru lumină solară.  1.  Prescurtarea  pentru  numele  unui  oraş  începe  să  clipească  (presetare  F). Alegeți oraşul dorit  cu  tasta CH/+  (3). Pot  fi alese 39 de oraşe europene.  În tabelul alăturat aveți prescurtările folosite pentru aceste oraşe.  2. Apăsați tasta SET (1) pentru confirmarea valorii şi pentru a  intra  în meniul „Setarea funcției Snooze” sau ieşiți din meniul setări prin apăsarea tastei SNOOZE/SUN (5). 

Page 12: 646399 Statie meteo wireless WS 961-IT - German …...g. Setarea oraşului pentru răsărit/apus de soare şi durata luminii solare h. Setarea funcției Snooze i. Setarea afişării

www.germanelectronics.ro   12 

F‐ Frankfurt  LYO ‐ Lyon  PAR ‐ Paris  BAI ‐ Bari FL ‐ Flensburg  M ‐ München  ROM ‐ Roma  BAR ‐ Barcelona 

H ‐ Hannover  MAD ‐ Madrid  S – Stuttgart  BOL ‐ Bologna HB ‐ Bremen  MAR ‐ Marseille  SB ‐ Saarbrücken  BOR ‐ Bordeaux HEL ‐ Helsinki  MD ‐ Magdeburg  SEV ‐ Sevilla  BRU ‐ Brüssel HH ‐ Hamburg  MIL ‐ Milano  STO ‐ Stockholm  CPH ‐ Copenhaga HRO ‐ Rostock  MZ ‐ Mainz  VIE ‐ Viena (Wien)  D ‐ Düsseldorf INS ‐ Insbruck  N ‐ Nürnberg  ZRH ‐ Zürich  DD ‐ Dresden 

LDN ‐ London  NAN ‐ Nantes  AMS ‐ Amsterdam  EF‐ Erfurt 

LUX ‐ Luxemburg  OSL ‐ Oslo  B ‐ Berlin    h. Setarea funcției Snooze Funcția Snooze poate  fi setată pe OFF sau pe o perioadă maximă de 30 de minute  (presetare 10 minute). 1. Afişarea pentru funcția Snooze (minute)  începe să clipească. Apăsați tasta 

CH/+  (3)  pentru  setarea  perioadei  Snooze  (minute).  Fiecare  apăsare  pe tastă prelungeşte perioada Snooze cu încă 5 minute. Funcția Snooze poate fi dezactivată. În acest caz este afişat simbolul OFF.  

2. Apăsați tasta SET (1) pentru confirmarea valorii şi pentru a  intra  în meniul „Setarea  afişării  temperaturii  º  C/º  F”  sau  ieşiți  din  meniul  setări  prin apăsarea tastei SNOOZE/SUN (5). 

Dacă funcția Snooze este setată pe OFF atunci ea nu poate fi activată.   

i. Setarea afişării temperaturii º C/º F Afişarea  temperaturii  este  presetată  pe  unitatea  º  C.  Selectați  unitatea  º  F urmând paşii: 1. Apăsați  tasta  CH/+  (3)  atunci  când  clipeşte  afişajul  º  C  pentru  a  comuta 

între º C şi º F.  2. Apăsați tasta SET (1) pentru confirmarea valorii şi pentru a  intra  în meniul 

„Setarea sensibilității de comutare pentru simbolurile meteo” sau ieşiți din meniul setări prin apăsarea tastei SNOOZE/SUN (5). 

 j. Setarea sensibilității de comutare pentru simbolurile meteo Pentru  regiunile  în care vremea  se  schimbă brusc  simbolurile meteo pot  fi  setate pentru diferite sensibilități de  comutare,  în  aşa  fel  încât  condițiile meteo modificate  să poată  fi  afişate  cât mai rapid.  1. Apăsați  tasta  CH/+  (3)  pentru  a  seta  nivelul  pentru  sensibilitatea  de 

comutare. Există setările 1, 2 şi 3, nivelul 1 fiind cel mai sensibil, iar nivelul 3 cel mai puțin sensibil (presetare 2).  

2. Apăsați tasta SET (1) pentru confirmarea valorii şi pentru a  ieşi din meniul „Setări manuale”.  

 k. Setarea alarmei ceas deşteptător Setați alarma ceas deşteptător după cum urmează: 1. Țineți apăsată tasta ALM (4) timp de 3 sec., până ce afişarea pentru ora alarmei clipeşte. 2. Prima dată clipesc cifrele pentru oră şi simbolul alarmă. Setați ora cu tasta CH/+ (3).  

Page 13: 646399 Statie meteo wireless WS 961-IT - German …...g. Setarea oraşului pentru răsărit/apus de soare şi durata luminii solare h. Setarea funcției Snooze i. Setarea afişării

www.germanelectronics.ro   13 

 3. Apăsați din nou tasta ALM (4) până ce clipesc cifrele pentru minute. Setați 

minutele cu tasta CH/+ (3).  4. Apăsați tasta ALM (4) pentru confirmarea setării. 5. Pentru a activa sau dezactiva funcția alarmă apăsați o dată tasta ALM (4). 

Afişarea simbolului alarmă  indică că  funcția alarmă este activă, adică este setată pe ON. 

 l. Activarea funcției Snooze şi operarea alarmei ceas deşteptător 1. În  timp  ce  sună  alarma  ceas  deşteptător  apăsați  tasta  SNOOZE/SUN  (5)  pentru  activarea 

funcției  Snooze. Alarma este oprită  şi  reactivată după un  interval de  timp presetat de  către utilizator (de ex. 5 minute).  

2. Pentru a opri complet alarma apăsați orice tastă, în afară de tasta SNOOZE/SUN (5).  m. Prognoza meteo şi afişarea tendinței vremii În  centrul  ecranului  LCD  este  afişat  unul  dintre  cele  15  simboluri meteo  diferite  (reprezentate printr‐un  „Weather  boy”  îmbrăcat  diferit).  În  acest  fel  pot  fi  indicate  diferitele  condiții meteo prognozate în funcție de presiunea atmosferică (însorit, însorit cu nori, înnorat cu ploaie).   

  ≥ 26°C  19 – 25.9°C  10 – 18.9°C  0 – 9.9°C  < 0°C Însorit 

Însorit cu nori 

Înnorat cu ploaie 

     

Page 14: 646399 Statie meteo wireless WS 961-IT - German …...g. Setarea oraşului pentru răsărit/apus de soare şi durata luminii solare h. Setarea funcției Snooze i. Setarea afişării

www.germanelectronics.ro   14 

Dacă  presiunea  atmosferică  se  schimbă  brusc  sau  dacă  oscilațiile  sunt  foarte mari  simbolurile meteo sunt actualizate pentru a  indica schimbarea vremii. Dacă simbolurile meteo nu se modifică atunci fie nu s‐a modificat presiunea atmosferică, fie modificarea este atât de lentă încât nu poate fi înregistrată de stația meteo. Dacă sunt afişate simbolurile soare sau ploaie afişarea nu se modifică dacă  vremea  se  îmbunătățeşte  (afişare  însorit)  sau  se  înrăutățeşte  (afişare  ploaie),  deoarece simbolurile afişate reprezintă deja ambele situații extreme.   Simbolurile indică o îmbunătățire sau înrăutățire a vremii, ceea ce nu înseamnă neapărat soare sau ploaie  (după  cum o arată  simbolurile). Dacă  vremea actuală este  înnorată  şi este afişat  simbolul „Ploaie” acest  lucru nu  indică  că aparatul este defect,  ci  că presiunea atmosferică a  scăzut  şi  se aşteaptă o înrăutățire a vremii, ceea ce nu înseamnă neapărat ploaie.   

După setarea de bază nu țineți cont de prognozele meteo realizate în primele 12 – 24 ore, deoarece stația meteo are nevoie de această perioadă de timp pentru a putea recepționa date privind presiunea atmosferică colectate  la altitudine constantă, ca să poată realiza prognoze meteo acurate.  

 Ca şi în cazul oricărei prognoze meteo nici în acest caz nu poate fi garantată o precizie de 100%. Evaluarea prognozelor meteo pe baza măsurătorilor presiunii atmosferice ating o precizie de numai 75%. În zonele  în care vremea se schimbă brusc (de ex. de  la soare  la ploaie) stația meteo este mai precisă decât în zonele cu condiții meteo constante (de ex. de cele mai multe ori însorit).  Atunci când stația meteo este mutată  într‐un  loc mult mai sus sau mai  jos decât poziția inițială (de ex. de  la parter  la etaj) extrageți bateriile şi reintroduceți‐le după o perioadă de 30 de  secunde. Prin  această operație  aparatul nu  va  interpreta  schimbarea poziției drept modificare  a  presiunii  atmosferice,  deşi  este  vorba  numai  despre  o modificare minimă a altitudinii. Nu țineți cont de prognozele meteo pentru următoarele 12‐24 ore. Acest lucru oferă aparatului timp suficient pentru a lucra la altitudine constantă.    

  Afişarea tendinței vremii Afişarea pentru tendința vremii lucrează împreună cu simbolurile meteo descrise mai sus. Tendința vremii este reprezentată printr‐o săgeată cu vârful  în sus sau  în  jos, plasată  în colțul superior din dreapta al secțiunii LCD pentru prognoza meteo. Dacă săgeata arată  în sus  înseamnă că presiunea atmosferică creşte şi că se aşteaptă o îmbunătățire a vremii. Dacă săgeata arată în jos înseamnă că presiunea atmosferică scade şi că se aşteaptă o înrăutățire a vremii.  În acest fel aparatul poate  indica felul  în care s‐a modificat vremea sau  în care se poate modifica. Dacă  săgeata orientată  în  jos este afişată  simultan  cu  simbolul  soare  cu nori atunci  înseamnă  că ultima modificare  a  vremii  a  avut  loc  în  timpul unei perioade  însorite  (adică  a  fost  afişat numai simbolul  soare). Deoarece  săgeata  arată  în  jos  înseamnă  că  următoarea modificare  a  vremii  va aduce afişarea simbolului ploaie.   

Dacă  afişarea  pentru  tendința  vremii  a  înregistrat  prima  dată  o modificare  a  presiunii atmosferice atunci modificarea rămâne permanent vizibilă pe ecranul LCD.  

   

Page 15: 646399 Statie meteo wireless WS 961-IT - German …...g. Setarea oraşului pentru răsărit/apus de soare şi durata luminii solare h. Setarea funcției Snooze i. Setarea afişării

www.germanelectronics.ro   15 

n. Afişarea temperaturii şi umidității interioare Datele pentru  temperatura  şi umiditatea  interioare sunt permanent măsurate  în mod automat  şi afişate în secțiunea din dreapta sus a ecranului LCD.   o. Afişarea temperaturii exterioare Secțiunea  din  dreapta  jos  pe  ecranul  LCD  afişează  temperatura  exterioară  şi  semnalul  pentru recepția  emițătorului  extern.  Dacă  sunt  folosiți mai mulți  senzori  externi  atunci  aici  este  afişat indicele senzorului extern recepționat.   p. Afişarea valorilor stocate minime/maxime pentru interior 1. În modul normal de afişare apăsați de  trei ori  tasta MIN/MAX  (2).  Sunt afişate  temperatura 

interioară  maximă  şi  umiditatea  interioară.  Simultan  este  afişată  şi  ora  stocării  valorii temperaturii.  

2. Apăsați  încă  o  dată  tasta MIN/MAX  (2)  pentru  afişarea  temperaturii  interioare minime  şi  a umidității interioare. Totodată este afişată şi ora stocării valorii temperaturii.    

 q. Resetarea valorilor maxime/minime pentru interior 1. Apăsați de mai multe ori tasta MIN/MAX (2), în modul normal de afişare, până ce sunt afişate 

valorile stocate maxime pentru interior.  2. Țineți apăsată tasta SET (1) timp de 3 sec. Astfel toate valorile stocate maxime şi minime pentru 

interior sunt resetate la temperatura, umiditatea actuală, precum şi ora şi data actuală.   r. Afişarea valorilor stocate minime/maxime pentru exterior 1. În modul  normal  de  afişare  apăsați  tasta  CH/+  (3)  pentru  alegerea  canalului  senzor  extern. 

Indicele canalului este reprezentat deasupra afişării pentru temperatura exterioară.  2. Apăsați  tasta MIN/MAX  (2). Sunt afişate valorile pentru  temperatura maximă  stocată pentru 

canalul selectat, precum şi data şi ora stocării. 3. Apăsați încă o dată tasta MIN/MAX (2) pentru afişarea valorilor stocate minime de temperatură 

pentru canalul selectat, cu data şi ora. Pentru a vă întoarce în modul normal de afişare apăsați tasta ALM (4).  

 s. Resetarea valorilor minime/maxime pentru exterior 

Valorile  stocate  maxime/minime  pentru  temperatura  exterioară  ale  diferiților  senzori externi trebuie resetate separat, fiecare în parte.  

 1. În  modul  normal  de  afişare  apăsați  tasta  CH/+  (3)  pentru  selecția  canalului  dorit  pentru 

senzorul  extern.  Indicele  canalului  este  reprezentat  deasupra  afişării  pentru  temperatura exterioară.  

 Indicele este afişat numai în cazul în care sunt utilizați mai mult de un senzor extern.  

2. Apăsați o dată tasta MIN/MAX (2). Simbolul MAX este afişat. 3. Apăsați  timp  de  3  sec.  tasta  SET  (1).  Astfel  sunt  resetate  toate  datele  stocate  pentru 

temperatura maximă/minimă ale senzorului extern selectat  la temperatura actuală, precum şi la ora şi data actuale.  

Simultan  valorile  stocate  maxime/minime  pentru  interior  sunt  resetate  la  valorile actuale.  

Page 16: 646399 Statie meteo wireless WS 961-IT - German …...g. Setarea oraşului pentru răsărit/apus de soare şi durata luminii solare h. Setarea funcției Snooze i. Setarea afişării

www.germanelectronics.ro   16 

t. Afişarea răsăritului/apusului de soare şi duratei luminii solare Apăsați  tasta  SNOOZE/SUN  (5) pentru  a  comuta  între  afişările pentru ora  răsăritului/apusului de soare şi durata luminii solare.   Ora pentru răsăritul de soare 

  Ora pentru apusul de soare  

  Durata luminii solare (durata totală a orelor de lumină solară într‐o zi):  

  u. Afişarea fazelor lunii Afişarea celor 12 faze ale lunii pe ecranul stației meteo se face în funcție de setarea calendarului.  

 În emisfera sudică sunt afişate aceleaşi faze ale lunii în poziție inversată.   

 

 

Page 17: 646399 Statie meteo wireless WS 961-IT - German …...g. Setarea oraşului pentru răsărit/apus de soare şi durata luminii solare h. Setarea funcției Snooze i. Setarea afişării

www.germanelectronics.ro   17 

v. Test recepție semnal 868 MHz Stația meteo  trebuie  să  recepționeze  şi  să afişeze datele exterioare  în decurs de 5 minute de  la punerea sa în funcțiune. Dacă acest lucru nu se întâmplă după 5 minute după setarea de bază sau recepția  semnalului  în modul  normal  de  afişare  este  continuu  distorsionată motiv  pentru  care afişarea pentru domeniul exterior este de forma „‐ ‐ ‐„ vă rugăm să verificați următoarele puncte: 1. Distanța dintre stația meteo şi senzorul extern spre surse de distorsiune precum monitoare sau 

televizoare trebuie să fie de minim 1,5 ‐2 m.  2. Evitați  să plasați  aparatele direct  sau  în  apropierea uşilor metalice  sau  ramelor metalice  ale 

ferestrelor.  3. Transferul corect al semnalului poate fi distorsionat de folosirea altor aparate, precum căşti sau 

difuzoare, ce funcționează pe aceeaşi frecvență (868 MHz). 4. Distorsiunea recepției poate  fi cauzată şi de către vecini care  folosesc aparate ce  lucrează pe 

aceeaşi frecvență (868 MHz).  

Dacă  semnalul  868  MHz  este  transferat  şi  recepționat  corect,  nu  mai  deschideți compartimentul  bateriilor  stației  meteo  şi  senzorului  extern.  Bateriile  pot  ieşi  din contactele  lor  producându‐se  o  resetare  nedorită  a  aparatelor. Dacă  se  întâmplă  acest 

lucru din greşeală atunci  toate aparatele  trebuie  setate din nou pentru a  se evita problemele de transfer ale datelor.   

Raza  de  acțiune  a  senzorului  extern  spre  stația meteo  este  de  100 m  în  câmp  liber. Valoarea este dependentă de  condițiile mediului  înconjurător  şi  sursele de distorsiune. Dacă recepția nu este posibilă în ciuda respectării tuturor factorilor descrişi mai sus atunci 

toate aparatele trebuie setate din nou.  w. Iluminare de fundal LED Iluminarea  de  fundal  LED  a  stației  meteo  este  comutată  automat  la  apăsarea  pe  orice  tastă. Iluminarea se deconectează automat după o durată de iluminare de cca. 9 secunde.                     

Page 18: 646399 Statie meteo wireless WS 961-IT - German …...g. Setarea oraşului pentru răsărit/apus de soare şi durata luminii solare h. Setarea funcției Snooze i. Setarea afişării

www.germanelectronics.ro   18 

11.   Soluționarea problemelor   Problemă  Soluție Semnalele emise de senzorul extern nu pot fi recepționate 

- Distanța dintre senzorul extern şi stația meteo este prea mare. Modificați poziția senzorului extern.  

- Semnalul  emis  este  blocat  de  obiecte  sau materiale  cu efect de ecranare. Observația este valabilă şi pentru alte aparate  electronice,  de  ex.  televizoare  şi  computere. Modificați poziția senzorului extern sau a stației meteo.  

- Bateriile  din  senzorul  extern  sunt  slăbite  sau  goale. Introduceți baterii noi în senzorul extern. 

- Semnalul emis este distorsionat de un alt emițător care funcționează  cu  aceeaşi  frecvență  ori  în  apropierea acestei  valori  –  de  ex:  căşti  radio,  boxe  radio.  Aceste produse  nu  sunt  de  obicei  non‐stop  în  stare  de funcționare; de aceea recepția semnalului se poate face fără probleme a doua zi.  

Distorsionarea altor aparate de către senzorii externi 

- Senzorii  externi  transferă  valorile măsurate  spre  stația meteo  la  anumite  intervale  de  timp.  În  timpul transferului de date există posibilitatea de distorsionare a altor aparate. De ex.  în cazul unei căşti  radio poate  fi auzit un scurt semnal audio.  

Senzorii externi nu sunt recunoscuți. 

- Respectați  succesiunea  operațiilor  la  introducerea bateriilor.  Introduceți  prima  dată  bateriile  în  senzorul extern  şi  apoi  în  stația meteo. Aşteptați  până  ce  stația meteo  recepționează  un  pachet  de  date.  Acest  lucru poate dura mai multe minute! 

- Dacă  sunt  folosiți  şi alți  senzori externi, de ex. de către vecinul  dvs.,  ele  pot  cauza  distorsiuni  ale  recepției. Folosiți  pentru  senzorul  extern  un  alt  canal  de  emisie. Eventual  schimbați  poziția  stației  de  bază  şi  senzorului extern. 

               

12.   Îngrijire  Pentru  curățarea ecranelor  şi  carcaselor  folosiți numai o  cârpă moale  şi uşor umedă. Nu  folosiți dizolvanți sau soluții abrazive, căci acestea pot dăuna carcasei şi ecranului.  Nu scufundați aparatele în apă.   

13.   Evacuare Evacuarea aparatelor electrice şi electronice uzate 

Produsele electrice şi electronice nu au voie să fie aruncate în gunoiul menajer! Evacuați  produsele  defecte  şi  uzate  trebuie  predate  în  locurile  special  amenajate  pentru colecționarea deşeurilor electrice. Simbolul coş de gunoi tăiat  indică faptul că acest produs 

Page 19: 646399 Statie meteo wireless WS 961-IT - German …...g. Setarea oraşului pentru răsărit/apus de soare şi durata luminii solare h. Setarea funcției Snooze i. Setarea afişării

www.germanelectronics.ro   19 

nu poate  fi evacuat decât  în  locurile  special amenajate  în acest  sens, pentru  ca materialele utile incluse să poată fi reciclate.   Evacuarea bateriilor/acumulatoarelor uzate 

Ca şi consumator final sunteți obligat prin lege să returnați toate bateriile şi acumulatoarele uzate; acestea nu pot fi aruncate în gunoiul menajer! Bateriile/acumulatoarele  ce  include  substanțe  dăunătoare  sunt  însoțite  de  simbolurile corespunzătoare, care indică faptul că acestea nu pot fi aruncate în gunoiul menajer. Simbolurile  pentru  metalele  grele  implicate  sunt:  Cd=cadmiu,  Hg=mercur,  Pb=plumb (simbolurile apar pe baterii/acumulatoare sub simbolul coş de gunoi).  Bateriile/acumulatoarele uzate pot fi evacuate în punctele de colectare legale din regiunea 

sau zona în care locuiți. În acest fel participați activ la protecția mediului înconjurător.    

14.   Date tehnice Domeniul de temperaturi măsurate Interior           0º C până la +50ºC la rezoluție 0,1º C 

32º F până la +122º F la rezoluție 0,2º F  (afişare „OF.L” dincolo de acest domeniu) 

Exterior           ‐39,9º C până la +59,9º C la rezoluție 0,1º C  ‐39,8º F până la +139,8º F la rezoluție 0,2º F (afişare “OFL” dincolo de acest domeniu) 

Domeniul măsurat umiditate relativă    1% până la 99% rezoluție 1%  Intervale examinare temperatură interioară la fiecare 15 sec. Intervale examinare umiditate interioară  la fiecare 20 sec. Recepție date exterioare      la fiecare 4 sec. 

 Stația meteo      

Alimentare          baterii 2 x 1,5 V mignon AA Senzor extern baterii 2 x 1,5 V mignon AA 

Dimensiuni          124,3 x 28,4 x 92,5 mm    38,2 x 21,2 x 128,3 mm  

 15.   Declarația de conformitate  

Prin prezenta Conrad Electronic SE declară că acest produs este realizat în conformitate cu cerințele şi directivele relevante ale legii 1999/5/EG. 

Declarația de conformitate pentru acest produs o puteți găsi la www.conrad.com  

 Aceste instrucțiuni de utilizare reprezintă o publicație a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi Conrad Electronics GmbH (Klaus‐Conrad‐Straße 1, D‐92240 Hirschau, Germania). 

                                            www.germanelectronics.ro Toate drepturile, inclusiv traducerea, sunt rezervate. Reproducerea integrală sau parțială, prin orice metode, cum ar fi fotocopierea, filmarea sau capturarea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită aprobarea prealabilă din partea German Electronics SRL sau Conrad Germania. Prezentele  instrucțiuni de utilizare  reprezintă datele  tehnice  ale produsului  în momentul  tipăririi. Producătorul  îşi  rezervă dreptul de  a opera 

modificări de natură tehnică în procesul de fabricație.                                                                                                                                                                            © 2010 German Electronics SRL  


Recommended