Home >Documents >Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

Date post:05-Jul-2018
Category:
View:235 times
Download:4 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  1/54

  Al eister C ro w ley

  TAO TE KINGLiber CLVII

  Hrumachis XI OazaO.T.O.

  T O TE KING

  TAO TAO TAO TAO TAO TAO TAO TAO TAO TAO TAO TAO TAO TAO TAO TAO TAO TAO TAO TAO TAO TAO TAO TAO TAO TAO TAO TAO TAO TAO TAO

  O T A O T A O T A O T A O T A O T A O T A O T A O T A O T A O T A O T A O T A O T A O T A O T A O T A O T A O T A O T A O T A O T A O T A O T A O T A O T A O T A O T A O T A O TA

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  2/54

  A A

  EElleek k ttr r oonnssk k oo IIzzddaann j jee HHr r uummaacchhiiss XXII OOaazzaa OOr r ddoo TTeemm p pllii OOr r iieennttiiss

  BBeeooggr r aadd 22000088

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  3/54

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  4/54

  Naziv Tao Te King je prevođen na engleski jezik na bezbroj različitih načina, kao Put Taoa, Put injegova Moć i Knjiga o Putu i njegovoj Vrlini, spomenimo samo neke od naziva. Poslednji pomenuti, iako je prilično dug, izgleda najpribližniji, zahvaljujući kompleksnoj prirodi ivišestrukim značenjima triju kineskih karaktera koji, sačinjavaju taj naziv.

  Tao je po svom karakteru neodređen: on označava ono što je bezimeno. Tao ne predstavlja samonepromenljivu jednost što počiva skrivena iza promenljivih obrazaca Jina i Janga, koji stvarajumaterijalni svet i on je istovremeno i Put ili stanje u kojem je sva promena bespredmetna i gde vu vei - nedelovanje, suština postojanja. Svetac koji je iskusio Tao ostvaruje sva svoja dela benamere i želja, volja i dovršenje stvari su jedno te isto. Iluzija fizičkog univerzuma se stvarauzajamnom igrom Jina i Janga, tame i svetla, ženskog i muškog principa.

  Te znači „vrlina", vrlina izvedena iz Taoa. Upravo pomoću vrline svog tea neka stvar je onakvakakva jeste. Postoji širok spektar sekundarnih značenja pojma te koja nisu neposredno relevantnaza naslov te knjige, ali ona ipak ilustruju neke od teškoća u prevođenju sa kineskog na engleski jezik. Ta druga značenja tea su „moralna vrlina", „dobrostivost", „pogodnost", kao i onu priličnoneodređenu i tipično orijentalnu svest o postojanju obaveze zahvalnosti koju drugi duguju premanekom kada dobiju njegovu naklonost.

  Karakter King iliČing (u skladu sa Vašom šemom transkripcije) ima značenje kanona ili klasika.Otuda bi se celokupan naziv, Tao Te King, mogao prevesti kao „Kanon o Putu i njegovoVrlini".

  Sam tekst se sastoji od oko pet hiljada karaktera, podeljenih u dve knjige, koje su opesistematizovane u osamdeset jedno poglavlje: trideset sedam u prvoj knjizi - Principi Taoa četrdesetčetiri u drugoj - Primena Taoa. Ova sistematizacija potiče bar iz prvog veka naše ere i pre predstavlja delo nekog kasnijeg urednika nego deo Lao Cuovog originalnog plana.

  Taoizam, učenje koje je tradicionalno osnovao Lao Cu, imao je odlučujući uticaj na kineskufilosofiju. Ipak, konfučijanski učenjaci Tao Te King nisu smatrali klasičnim delom sve donjegove kanonizacije, 666. god. n.e. (datum koji nesumnjivo može zadovoljiti Alistera Krolijza vreme vladavine cara Kao Cunga, koji je Lao Cua proglasio za „vrhovnog monarha najdublmisterije".

  Kasnije je, pak, taoizam prigrlio mnoga druga učenja: TaoČiao (religija taoizma); filosofiju LaoCua iČuang Cua (što je prošireno sve dok taoistički kanon nije ukupno premašio 1000 tomova);oblik alhemije povezan sa jogijskim praksama koji u centar stavlja fenomen dugovečnosti; putovanja morem u potrazi za „Ostrvima Blagoslovenih"; grupne seksualne prakse; kult vina poezije i još ekstremnije pokrete kao što je teokratska država kojom je upravljao Ku-ei-cu i

  demonski vojniciČang Hsiua. Zajednička osnova svih tih aktivnosti u pojedinim slučajevimasvodi se samo na delimično zajedničku nomenklaturu. „Taoista" je do tada već dobio mnogodrugih značenja, više nego što je Lao Cu ikada mogao i sanjati. Šta je, dakle, taj Tao o kome jLao Cu govorio?

  Tao je mreža vremena i promena kojačini suštinu života. Prihvatiti Tao, praktikovati vu vei, putne-akcije, znači sposobnost prilagođavanja toku promena, bez namere da se borite sa virovima promene, već instinktivno opažajući suptilne trendove koji se kriju ispod površine događaja iuskladiti svoja vlastita dela s njima.

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  4

  ALEISTER CROWLEY

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  5/54

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  6/54

  Međutim, poslednje faze razvoja taoizma takođe vode poreklo iz Tao Te Kinga, koji površnogledano, izgleda kao da se isto toliko bavi umećem vladanja kao i konfučijanske rasprave togadoba: to je knjiga koja važi koliko za mudre vladare, toliko i za usamljenike. Ipak, ona srazlikuje od konfučijanskog učenja toga vremena,č ji je cilj bio da ljudima ukaže na potrebu prilagođavanja detaljno razrađenom modelu ponašanja. Umesto toga, Tao Te King se zalagao zaoslobođenje od ljudskih pravila i propisa, radi eliminisanja ograničenja i izveštačenosti. PoputKrolija, ona nas uči da, kada bi svi ljudi živeli u skladu sa Putem, sa svojim uspostavljenimmestom u jednoj univerzalnoj šemi, ne bi bilo nesporazuma: dobro i zlo bi tada postali samrelativni pojmovi u vu vei, odnosno „nedelovanju" Taoa.

  Doslovan prevod Tao Te Kinga povlači za sobom brojne teškoće; navodimo samo izmene uideografskom značenju tokom vekova, nedostatak znakova interpunkcije, kompleksnost sintaksekao i povremeno nasumično preuređivanje odlomaka koje slede iz starog metoda zapisivanjatakvih dela na bambusovim letvicama, što su vezivane vrpcama podložnim habanju. Sve tomogućava da se istakne aforističan karakter dela.

  Postoji bar tuce prevoda sadašnjeg dela na nemački jezik i više od trideset pet na engleski, iako prevod nije objavljen praktično pre 1937. godine, kada je to uradio jedan kineski učenjak. OvajKrolijev prevod, napisan avgusta 1918. godine, poseduje jedinstven kvalitet, jer uspeva d prenese značenje koje je mnogo lakše prijemčivo za zapadni um. Kao što Kroli kaže u svojimIspovestima (Confessions), „ova knjiga, jedna od najdrevnijih postojećih knjiga, sigurno je i jedna od najmudrijih. Ali, svi prethodni prevodi, koliko god bili stručni, potpuno su propali u pokušaju da prenesu značenje Lao Cua. Neupućeni prevodilac je prinuđen da se stalno susreće saupadljivo nesuvislim pasusima. Mora biti sasvim jasno shvaćeno šta je autor podrazumevao pododređenim izrazom, a to može biti jedino kadačovek ima blisko iskustvo duhovnih stanja imagičkih principa izloženih u knjizi. Inače, prevodilac se nalazi u sličnoj situaciji kao i kakavučeni diletant u oblasti fudbala koji treba da prevede neki žargonski opis utakmice za osvajanjkupa. On bi bio uveren da 'krilo' ima neke veze sa pticom... i rezultat tih njegovih napora bila potpuna zbrka besmislica."Tačno je rečeno da takvi prevodi, posebno oni koji se odnose na ideografski tekst, ostavljaju puno toga u domenu željenog, a kada se radi o okviru doslednog razvoja apstraktnih tema. Kro je, ipak, bio dobro upoznat sa duhovnim stanjima i magičkim principima izloženim u knjizi, takoda taj prevod stoji po svom vlastitom pravu kao zaokružen sistem realizacije, saglasan načelimataoizma.

  Kroli je prvi put planirao da objavi ovu knjigu ubrzo posle I svetskog rata, i u stvari, njego projekat je bio dobro odmakao pre, nego što je morao da bude napušten. Rukopisi od kojih ovo izdanje nastalo, umesto štampanog dela, kružili su u svom izvornom obliku među

  Krolijevim učenicima.Kroli je takođe priredio druga izdanja kineskih klasika (često pod imenom Ko Juen ili Ko Hsuen,koje je Kroli smatrao svojom prethodnom inkarnacijom). Ova izdanja uključuju Ji King (LiberCCXVI, prema Krolijevom sistemu numeracije kojim je obeležavao svoja dela), Klasično delo oČistoti ili Khing Kang King (Liber XXI), Ši JiČien (Liber XLIX), Liber Trigrammaton, kaoKnjiga Trigrama preobražaja Taoa sa Jinom i Jangom (Liber XXVII), i Tien Tao (Liber XLI)esej objavljen u Konx Om Pax-u, u kojem je pisao o taoističkim temama na vrlo šaljiv način.

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  6

  ALEISTER CROWLEY

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  7/54

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  8/54

  PPR R EEDDGGOOVVOOR R

  U Isteru, 1898. god., dao sam sebi zavet daću svoj život posvetiti Magici; 18. novembra istegodine, dobio sam svoju prvu inicijaciju.1

  Moj prijatelj i partner u planinarenju Oskar Ekenštajn, dao mi je prva uputstva u učenju kontroleuma, početkom 1901. u Meksiko Sitiju. Šri Parananda, vrhovni pravobranilac u Cejlonu eminentni pisac i učitelj joge sa ortodoksnog šaivitskog stanovišta, kao i Biku Ananda Meteja,veliki engleski adept, jedan od mojih najranijih instruktora Magike, koji se 1902. priključio jednoj sangi u Burmi - dali su mi prve osnove mistične teorije i prakse. Sa ovim poslednjim sam proveo nekoliko meseci u Kendiju, u Cejlonu, sve dok moj rad nije nije bio krunisan uspehom.

  Takođe sam se bacio u proučavanje svih raznolikosti azijske filosofije, posebno obrativši pažnjuna praktična pitanja duhovnog razvoja, tj. na Sufu doktrine, na Upanišade, Sankju, Vedu iVedantu, Bagavad Gitu i Puranu, Damapadu, i mnoge druge klasike, zajedno sa mnogobrojniradovima iz Tantre i Joge, učeći od takvih ljudi kao što su Patanđali i Vivekananda.

  Priličan broj ovih učenja je za naučnike još potpuno nepoznat. Proširio sam opseg svojihistraživanja što sam mogao više, trudeći se da ne izostavim niti jednu misaonu školu, ma koliko bila nevažna ili oprečna.

  Obavio sam kritičko istraživanje svih pomenutih učitelja u svetlu svog praktičnog iskustva.Fiziološka i psihološka jednoobraznostčovečanstva je garantovala da se iza raznolikostiizražavanja krije jedinstvenost značenja. To otkriće je, dalje, bilo potvr đeno dovođenjem u vezusa jevrejskim, gr čkim i keltskim tradicijama. Jedna kvintesencijalna istina, bila je zajednička zasve te kultove, od Hebrida sve do Žutog Mora ičak su i njihove glavne grane bile suštinskiidentične. Neslaganja je bilo jedino između lišća na njima.

  Kada sam od 1905. do 1906. godine prolazio teritorijom Kine, bio sam potpuno opremljen okićen gorenavedenim kvalifikacijama, dovoljnim da se ustremim na dotad nerešiv problemkineske koncepcije religiozne istine. Praktična izučavanja karaktera pojedinih Mongola koje samsretao na putovanjima već su me navodila na pomisao da bi njihova ekscentrična koncepcijauniverzuma mogla imati korespodenciju u svesti njihovih postojećih psiholoških karakteristika.Stoga sam bio pripremljen da istražim doktrine njihovih religioznih i filosofskih majstora be predrasuda koje sučinile jalovim napore misionarskih sinologa i naročito, svih orijentalnihnaučnika, sa jednim jedinim izuzetkom predstavljenim u liku Risa Dejvida. Do njegovogvremena, prevodioci su imali nepromenjeno mišljenje, obojeno apsurdnom naivnošću, ili čak,naduvanim pobožnjaštvom, da se kineski pisac morao služiti više-manje iskrivljenom zastarelom varijantom neke hrišćanske nauke ili pak nekakvim krajnje detinjastim besmislicama.Čak je i tako velikičovek, kakav je Maks Miler, u svom uvodu Upanišadama izgleda samonapola bio spreman da prizna da upadljiva trivijalnost i plitkoumnost mnogih odeljaka ovitakozvanih svetih spisa možda duguje svoju pojavu našem neznanju istorijskih i religiozniokolnosti,čije pak poznavanje bi ih učinilo razumljivijim.

  ____________________________________________________________________________________________________________________1 Iniciran u stepen Neofita u hermetičkom redu Zlatne Zore.

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  8

  ALEISTER CROWLEY

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  9/54

  Tokom samotnjačkih putešestvija kroz planinske pustoši Jun Nana, duhovna atmosfera Kine jesve više osvajala moju svest, blagodareći ponajpre odsustvu bilo kakve intelektualne drskosti odmog organa znanja. Malo-pomalo,Tao Te King je mojoj duši otkrivao svoju jednostavnost iuzvišenost, isto tako kao što su i okolnosti mog fizičkog života, ništa manje nego duhovnog, prodirale u svetilište mog duha. Filosofija Lao Cea je sebe saopštavala mom biću, uprkos stalnihnapora mog uma da je pokori i natera da se uklopi u moje unapred date predstave o značenjuteksta. Ovaj proces, pošto se tako ukorenio u mojoj istinskoj intuiciji za vreme tokom tih strašnmeseci lutanja kroz Jun Nan, sve više i više se razvijao u toku svih narednih godina. Kad gosam se osećao spremnim da se još jednom povučem iz stanja rasejanosti i uznemirenosti kojekontakti s civilizacijom nameću čoveku, bez obzira na to koliko žestoko bih se mogao boriti snjihovom drskošću, u svetu samoću pustinje, bilo među sijerama Španije, bilo među peščanimdinama Sahare uvek bih nalazio da je filosofija Lao Cua prevladala mojom dušom, još suptilnii snažnije sa svakom narednom prilikom.

  Ali, ni u Evropi ni u Africi se ne može sresti takva pustoš kao u Americi. Najponositijinajtvrdoglaviji, najokoreliji seljak iz zabačenih delova Španije, najprimitivniji i najsujevernijiArapin iz najudaljenijih oaza, u obraćanju su uvek malo više od rođaka, a nikada manje odservilne ljubaznosti; ali u Sjedinjenim Državama, skoro uvek postajete svesni instinktivnomanjka naklonosti i razumevanja,čak i prema najljupkijim i najobrazovanijim narodima. Upravozato su se za vreme mog egzila u Americi doktrine Lao Cea razvile u mom umu do najvećegstepena, neprekidno težeći da se ispolje, sve dok nisam osetio njihovu zapovest,čak neizbežnost,da ih izrazim na svestan način.

  Ova rešenost me nije bila obuzela pre nego što sam shvatio da se taj zadatak graniči snemogućim. Njegove najjednostavnije ideje, temeljni elementi njegove misli, nisu imali svoj prave korelate ni u jednom od evropskih terminologija.Čak i najtemeljnija reč „Tao" je predstavljala nerešiv problem. Mada se mogla prevesti kao „Razlog", „Put", ili „TO ONnijedan od tih termina nije bio u stanju da izrazi maglovitu koncepciju Taoa.

  U tom smislu Tao je Razlog, da suština stvari može biti delimično shvaćena kao takva nužnaveza između elemenata mišljenja, koja određuje zakone razuma. Drugim rečima, jedina stvarnost jeste ona koja nas prisiljava da povezujemo različite vidove iluzije. Stoga je ona očiglednonespoznatljiva i nemoguće je izraziti bilo govorom, biloćutnjom. Sve što možemo znati o njoj jeste da joj je prirođena moć (koja, međutim, nije samosvojna) vrlinom, pomoću ko je se svestvari javljaju u oblicima saglasnim s prirodom nužnosti.

  Tao takođe znači i Put, u sledećem smislu. Ništa ne postoji samo po sebi, već kao odnos saostalim slično postuliranim idejama. Ništa ne može biti spoznato samo po sebi, već samo kao jedna od pojava u nizu događaja. Stvarnost se stoga nalazi u kretanju, a ne u stvarima koje se

  kreću. Mi nismo u stanju da shvatimo bilo šta, osim kao jedan određeni postulirani elementopaženog utiska promene. To možemo izraziti drugim terminima, kao što sledi. Naše znanje bilo čemu u stvarnosti predstavlja zbir naših opažanja njegovih sukcesivnih pokreta ili drugimrečima, njegovog puta od jednog do drugog događaja. U tom smislu, Tao se može prevesti kaoPut. On nije stvar sama po sebi u onom smislu u kome je objekat podložan poimanjučulima ilirazumom. On nije uzrok svih stvari, već kategorija koja obuhvata sve postojanje ili događaje, itime je istinit i stvaran onoliko koliko su oni lažni, pošto su puke oznake izmišljene radzgodnijeg opisivanja naših iskustava. Tao nema moć da uzrokuje pojavu ili dešavanje biločega.

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  9

  THE TAO TEH KING

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  10/54

  Ipak, naše iskustvo, kada ga podvrgnemo analizi, govori nam da je jedina stvarnost o kojomožemo biti sigurni onaj tok, odnosno Put koji sagledava svekoliko naše znanje.

  Što se tiče termina TO ON2, koji površno može izgledati kao najbolji prevod Taoa, kao što jeopisano u tekstu, od sva tri termina on je najmanje precizan. Ovo zbog toga što TO ON sadržširoku konotaciju, uključujući čitav sistem pla tonovskih koncepata, koji su svi strani suštinskojkarakteristici Taoa. Tao nije ni biće niti ne-biće u bilo kom smislu u kome bi ga evropska misaomogla razumeti. On nije ni postojanje, niti pak stanje, ili oblik postojanja. Istovremeno, TO MON 3 ne daje nikakvu ideju Taoa. Tao je sasvim stran celoj toj klasi mišljenja. Iz povezanosti s„onim principom koji nužno obuhvatačinjenicu da se događaji javljaju" može se pretpostaviti daHeraklitov "Postanak" može da nam pomogne da opišemo Tao. No, Tao uopšte nije princip tvrste. Da bi se razumeo, potrebno je potpuno različito stanje uma od bilo kojeg koje je, uopšteno posmatrano, blisko evropskim misliocima. Neophodno je neumorno slediti put duhovnog razvou smeru naznačenom od sufija, indusa i budista; i kada se postigne stanje transa zvano NerodaSama-pati4, u kome su uništene sve uopšte postojeće forme svesti, u bezdanu anihilacije koji setada otvara niče zametak sasvim nove vrste ideja,čija osnovna karakteristika je sledeća: dacelovito povezivanje nečijih prethodnih iskustava i predstava nije uopšte moglo da se desi, osimvrlinom ove neopisive nužnosti.

  Ja sam isuviše bolno svestan da je to izlaganje u svakom pogledu nesavršeno. Naročito, ono učitaocu pretpostavlja znatno poznavanje predmeta, tako izmamljujući pitanje. Prosečnomčitaocu, kome se posebno obraćam, ono se može ukazati kao gotovo sasvim nerazumljivo. Zbognjega ću pokušati da razjasnim ovaj predmet putem analogije. Uzmimo na primer elektricitetBilo bi apsurdno reći da je elektricitet bilo koji fenomen koji znamo pod tim imenom. Tražimoutočište u petitio principiiizreke da je elektricitet takav oblik energije koji je osnovni uzrok tog itog fenomena. Pretpostavimo sada da eliminišemo ovu ideju kao očigledno nelogičnu. Šta preostaje? Ne smemo nestrpljivo odgovoriti „Ništa ne preostaje." Postoji izvesna stvasvojstvena prirodi svesti, razuma, opažanja, oseta i univerzuma o kojoj nas oni informišu, koja odgovorna začinjenicu da mi opažamo ove fenomene, a ne neke druge; da mi mislimo o njimakao što ičinimo, a ne nešto drugo. No, deo stvarnosti nedokučive energije,čak i dublji od toga,koji određuje oblik našeg iskustva, sastoji se u utvr đivanju da se to iskustvo uopšte desi. Jasno jeda ovo nema nikakve veze sa bilo kojom platonskom koncepcijom o prirodi stvari.

  Najmanje iskvareno blago u opštoj intelektualnoj propasti evropske misli jeste hebrejska KabalPravilno shvaćena, ona je sistem simbolizma, beskonačno elastičan, koji ne iziskuje nikakveaksiome, ne pretpostavlja nikakve principe, ne zahteva nikakve teoreme, i zato je prilagodljiako se pravilno koristi, u mogućnosti da opiše bilo koju pojmljivu doktrinu. Kabala je bila predmet mog stalnog istraživanja od 1898., i našao sam da je od neprocenjive vrednosti proučavanju Tao Te Kinga. Uz njenu pomoć sam uspeo da povežem ideje Lao Cea u sistem koji

  mi je bio krajnje prisan ičiju praktičnu vrednost sam uvek iznova potvr đivao koristeći ga kaoosnovu analize i klasifikacije svih arijskih i semitskih religija i filosofskih pravaca. Uprkosuštinskoj teškoći povezivanja Lao Ce ovih ideja sa idejama bilo kojih drugih filosofa, ustrajnom primenom kabalističkih ključeva njegova riznica je odjednom otključana.

  ____________________________________________________________________________________________________________________2 TO ON bukvalno znači „Biće".3 TO MH ON u bukvalnom smislu znači „nebiće".4 Stanje sličnog nivoa kao Nirvikalpa samadi.

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  10

  ALEISTER CROWLEY

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  11/54

  Tako sam njegova učenja mogao da objasnim samom sebi preko meni bliskih sistema.

  Ovo otkriće je slomilo kičmu mojoj Sfingi. Pošto sam Lao Cea već sveo na kabalistički oblik,dalje je bilo lako prevesti ovaj rezultat u jezik filosofije. Već sam bio uradio mnogo da bihstvorio novi jezik zasnovan na engleskom. To sam učinio uz pomoć nekoliko Teničkih termina pozajmljenih iz azijske kulture, a povrh svega primenom nove koncepcije ideje o Broju kaoalgebarskog i aritmetičkog postupka, da bi rezultati duhovnog iskustva bili preneti inteligentnimstudentima.

  Stoga, s ne malim poverenjem, nudim ovaj prevod Tao Te Kinga javnosti. Nadam se i verujemda će pažljivo proučavanje teksta, kao što je sada razjašnjen mojim komentarima, omogućitiozbiljnim tragaocima za skrivenim znanjem da razumeju, dosta tačno, šta je Lao Ce poučavao.Zato mora biti ozbiljno shvaćeno upozorenje daće suština njegovog sistema neizbežno izmaćiintelektualnom razumevanju, izuzev ako ne bude prosvetljeno odozgo, stvarnim živim iskustvoistine. Takvo iskustvo može biti postignuto jedino nepokolebljivim primenjivanjem praksičiji jeon zastupnik. Isto tako, tragalac ne sme da se zadovolji samim postignućem duhovnog prosvetljenja, ma kako ono bilo uzvišeno. Sva takva postignuća su bezvredna, ako se ne posmatraju kao sredstva, nego kao cilj duhovnog razvoja, i ako se ne dopusti da prožmu svadetalj života, ne samo duha, nego ičula. Tao se ne može spoznati sve dok god ne objašnjava inajobičnije aktivnosti svakodnevne rutine. Pogubna greška jeste ako se pravi razlika izmeđuduhovnog značaja meditacije i igranja golfa. Takav postupak znači stvaranje unutrašnjegkonflikta. „Neka ne bude razlike između vas i neke druge stvari i bilo koje stvari; jer to donosirane". Onaj ko zna Tao, zna ga kao izvor svih postojećih stvari; najuzvišenija duhovna ekstaza,kao i najobičniji unutrašnji utisak s naše tačke gledišta predstavljaju jednake iluzije, bezvrednemaske, koje unutar svojih groteskno ofarbanih pakovanja, veštačkih i beživotnih, kriju živo liceistine. Ipak, s druge strane, one su isto tako izrazi ekstatičkog genija istine - prirodne slikereakcije između suštine određenog jastva i njegovog posebnog okruženja u momentu njihovognastanka. One su isto tako znamenja Taoa, od kojeg, u kojem, ičiji su oni. Vrednovati ih same po sebi, znači negirati Tao i biti izgubljen u iluziji. Prezirati ih, znači pobijati sveprisutnost Taoai patiti u iluziji tuge. Praviti razliku među njima, znači uspostavljanje proklete dijade, dopuštanjeludosti uma, uništenje intuicije istine i stvaranje građanskog rata u svesti.

  Od 1905. do 1918. god., Tao Te King je bio predmet mog stalnog proučavanja. Neprestano sam preporučivao to delo mojim prijateljima kao vrhunsko remek-delo inicirane mudrosti ineprestano sam bivao razočaran kada bi oni izjavili da ih ono nije impresioniralo, posebno zatošto su moji prethodni opisi knjige pobudili njihovo najdublje interesovanje. Tako sam došao dzaključka da je krivica bila zbog Legeovog prevoda, pa sam se osetio primoranim da preduzmemzadatak predstavljanja Lao Cea jezikom izgrađenim na saosećajnom razumevanju, koje su miinicijacija i duhovno iskustvo dale. Za vreme mog velikog magičkog povlačenja na ostrvu Ezop

  na reci Hadson, tokom leta 1918., latio sam se ozbiljno tog posla, ali sam odmah ustanovio dsam potpuno nesposoban da ga završim. Stoga sam se obratio adeptu znanom kao Amalantrahkojim sam u to vreme bio u skoro svakodnevnom kontaktu. On se spremno odazvao mom pozivi pokazao mi rukopis originala, koji mi je sa apsolutnom tačnošću preneo precizno značenjesamog teksta. Mogao sam da pogodim, bez oklevanja i sumnje, tačan stil u kojem je Lege biozaveden. On je preveo tekst sa kineskog jezika jedinstvenom vernošću, iako je u skoro svakomstihu sama interpretacija bila potpuno nepouzdana. Nije bilo potrebe da se tekst tumači sa stručnetačke gledišta.

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  11

  THE TAO TEH KING

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  12/54

  Morao sam jedino da parafraziram taj prevod u svetlu konkretne spoznaje pravog značenjakorišćenih termina. Svako ko se svojski potrudi da uporedi dve verzije prevoda biće zaprepašćenkada vidi kako je samo neznatno preoblikovanje jednog odeljka dovoljno da se rasprštvrdokorna tama predrasude, te da se oslobodi izvor i bujica živućeg svetla, a da bi se razagnalakvrgava monotonija tupog učenjaštva i razbuktao rastući cvat liričnog plama.

  Taj svoj prevod sam dovršio u roku od tri dana, ali tokom poslednjih pet godina sam konstantn preispitivao svaku pojedinačnu rečenicu. Rukopis prevoda sam davao mnogim prijateljima,stručnjacima koji su komenmtarisali moj rad, kao i tragaocima koji su cenili njegovu prikladnoda predstavi duh Majstorovog učenja. Oni koji su bili razočarani Legeovom verzijom bili suoduševljeni mojom. Ta okolnost je sama po sebi bila dovoljna da me uveri kako moj rad nije buzaludan i da me ispuni oduševljenom verom daće ovo moje delo i te kako doprineti ispunjenjumoje istinske Volje zbog koje sam i došao na zemlju, iscedivši napore i patnječovečanstva dokrajnjih granica koje je ono samo sposobno podneti; Volje da otvorim vratnice duhovno postignuća mojim bližnjim i da ih dovedem do užitka takve realizacije istine, izvan svih velovakratkotrajne iluzije, što je prosvetlila moj vid i udahnula pesmu mojim usnama.

  Ljubav je zakon, ljubav u skladu s voljom,

  Bratski tvoj, 666.

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  12

  ALEISTER CROWLEY

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  13/54

  LLIIBBEER R CCLLVVIIII TTAAOO TTEE K K IINNGG

  prevedeno iz šifre koju je u Akaši manifestovao729,čarobnjak Amalantrah i predao

  666sa komentarima od strane 666.

  Ako koji sinolog ima bilo kakav prigovor na neki deo ovog prevoda, neka on ode i nekapsorbuje svoj Jang u svom vlastitom Jinu, kao što bi rekli Amerikanci; i nek mi da priliku zoriginalno remek-delo. Šta god da je Lao Ce govorio ili mislio, ovo je ono što ja govorim mislim. 666.

  Ko Yuennjegov prevod i komentari

  sačinjeni tokom njegove inkarnacije kaoAlistera Krolija

  za vreme Velikog Magičkog Povlačenjana ostrvu Ezop

  Anno XIV5

  ____________________________________________________________________________________________________________________5 Godine 1918. n.e., Kroli je računao vreme počinjući od datuma prijema njegovog glavnog dela Knjige Zakona,od08. do 10. aprila 1904. u Kairu. Telemiti prihvataju njegov način merenja vremena jer smatraju da je datum prijema Knjige Zakona početak Novog Eona, eona Horusa u kojem sada živimo, i kome odgovara astrološka era Vodolije.(prim. prev.)

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  13

  THE TAO TEH KING

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  14/54

  K K NNJJIIGGAA II

  PPR R IINNCCIIPPII TTAAOOAA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  14

  ALEISTER CROWLEY

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  15/54

  PPR R IIR R OODDAA TTAAOOAA

  II

  1. Put Taoa nije isto što i Sve-Tao. Ime nije isto što i imenovana stvar.

  Tao odgovara Pleromi, Šivi, Jodu itd. Te odgovara Logosu, Šakti, He itd.6 Ali koncepcija LaoCua ujedinjuje sve ovo na najvišoj osnovi. Najbolja paralela je data u Liber CCXX, poglavlja I i II 7 , gde je Hadit Tao, a Nuit Te (iako su oni kod nekih aspekata međ usobno zamenjlivi).8 Ciljovog odeljka jeste da pruži jasno određ enje ili definciju, a ne da utvr đ uje superiornost nekekoncepcije. Iluzomost svake takve preferencije zavisna je od stepena inicijacije koju je steka student. Magus 9° = 2 kao stepen A.˙. A.̇. 9 će nesumnjivo smatrati Put „Postajanja" kao svoj Apsolut, jer Zakon njegovog stepena jeste Promena (vidi Liber I vel Magi10 ). Ali, ko zna? Ipsissimus 10° = 1 nalazi koncepciju koja prevazilazič ak i to. Na primer, ovaj odeljak bi semogao tumač iti i tako što se može reći da Postajanje nije Tao, ali Tao je Biće č ija priroda jeste Postajanje. Materija i Kretanje ne mogu postojati zasebno.Č italac bi trebalo da posmatra svaki stih ove Knjige kao vrstu teksta vrednog najintenzivnije i najduže meditacije. Sve dok ne isku svoj um u odgovarajući oblik u velikoj Topionici Samadija, on neće moći valjano razumeti ovu Knjigu.

  2. Neispoljen, on je Tajni Otac Neba ( ) i Zemlje ( )11; ispoljen, on je njihova Majka.

  Ova doktrina je inicijacijsko uč enje, koje daje nagoveštaje o tome koji sveštenici su izmislililegendu o partenogenezi.12

  3. Da bi razumeo ovu misteriju, moraš biti posvećen ispunjenju svoje volje(dakle, bez žudnje,bez ikakvog otpora),ali ako uz to nisi slobodan, dobićeš samo površno znanje o tome.

  4. Tao je jedan, a Te je samo njegova promena. Bezdan ove Misterije jeste Kapija ZmijskoČuda.

  Vidi „Berašit"13 kao primer poistovećivanja faza „0" i „Neč eg". „ZmijskoČ udo" se odnosi na magič ku silu poznatu pod nazivom Kundalini. ____________________________________________________________________________________________________________________6 Diplotomija Taoa i Tea ima svoju paralelu u gnostičkoj, tantričkoj i kabalističkoj terminologiji.7 Liber AL vel Legis,odn. Knjiga zakonaA. Krolija, objavljena u Ekvinoksu Bogova,izdanje OTO 1937, i kasnije oddrugih izdavača.8

  Beskrajni prostor se naziva Boginja NUIT, dok se beskrajno mala, a ipak sveprisutna tačka naziva HADIT. Oni sunemanifestovani. Jedan oblik sprege ova dva beskraja naziva se RA-HOOR-KHUIT, Jedinstvo koje obuhvata

  vlada svim stvarima. Kroli: Magika u teoriji i praksi,str. 1.9 Stepen u Krolijevom Redu koji odgovaraČokmahu. Ipsissimus odgovara najvišoj sefiri, Keteru.10 Objavljeno u Ekvinoksu,tom I, br. 7, str. 5.11 Dva trigrama JiĐinga su Kien (Veliki Jang) i Kvan (Veliki Jin).12 Rađanje bez seksualnog odnosa.13 Krolijev esej u kojem „opšta ideja je eliminisati ideju beskonačnog iz naše koncepcije kosmosa... Umestoobjašnjavanja univerzuma kao modifikacije jedinstva, što samo po sebi zahteva objašnjenje, ja ga tretiram kao NIŠTA, shvaćen kao (iluzorni) niz parova kontradikcija."

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  15

  THE TAO TEH KING

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  16/54

  EENNEER R GGEETTSSK K II IIZZVVOOR R JJAASSTTVVAA

  IIII

  1. Svako zna da su lepota i ružnoća u međusobnom odnosu, isto kao i veština i nespretnost; jedno podrazumeva i na-goveštava ono drugo.

  2. Isto tako, postojanje i nepostojanje postoje jedno naspram drugog;(drugim reč ima, ideja o jednom od njih, sadrži svoju suprotnost)i isto tako je sa lakoćom i teškoćom, dužinom ikratkoćom, visinom i nizinom. Takođe i muzika postoji kroz ravnotežu suprotnosti;(štaviše)vreme i prostor zavisni su od međusobnog odnosa.

  Ovo pokazuje kako se Tao realizuje kroz svoju projekciju u korelativnim fazama, izražavajući 0kao +1 -1, govoreći kao kabalista ili kao električ ar.

  3. Koristeći ovaj metod adept može ostvariti svoju volju bez delovanja, ali i izreći svoju reč bezgovora.

  Uzrok našeg delovanja leži u nesavršenstvu slaganja Sila. Tako,č ovek nastavlja da „se kreće kaistoku" brzinom odč etiri milje na sat, iako on već putuje u tom smeru sa više od 1000 milja na sat! Kraj meditacije na delovanje jeste realizacija Hadita; stoga svaka akcija predstavlja prekidtog stanja savršenstva. Ako se ovim misli na istinsko Jastvo, um i telo nastavljaju nesmetano svojim prirodnim tokom, bez želje Jastva.

  4. Sve stvari se pojavljuju bez ustručavanja; one rastu, ne mešajući se jedna drugoj i menjaju se prema svom prirodnom poretku, bez žudnje za rezultatom. Delo je ostvareno; ipak, ono nastavlsvojom putanjom, bez cilja. Ovo delo je završeno nesvesno; zato je njegova energija neiscrpna.

  SSMMIIR R IIVVAANNJJEE NNAAR R OODDAA

  IIIIII

  1. Nagraditi vrlinu znači pobuditi konkurenciju; ceniti retkosti znači ohrabrivati lopovluk;izlaganje na videlo stvari koje su predmet želje, znači pokrenuti haos pohlepe.

  2. Otud mudrac vlada ljudimačuvaju

  ći njihove umove i njihova tela umrtvljenim, tako što prvečini praznima, a druge sitima. On zadovoljava njihove želje, ostvarujući tako njihove volje i

  čineći ih nepokretnim. On jača i njihova tela, u istom tom cilju.

  3. On ih izbavlja od nespokoja znanja ičežnji nezadovoljnika. A što se tiče onih koji već poseduju znanje, on ih podučava putu ne-delovanja. Kada se to ostvari, nema haosa u svetu.

  Predavanje o problemu radne snage.

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  16

  ALEISTER CROWLEY

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  17/54

  PPOOBBUUDDAA BBEEZZ UUZZR R OOK K AA

  IIVV

  1. Tao izgleda kao Praznina Prostora; da bismo ga ispunili, moramo izbegavati stvaranjganglija.

  Vidi Liber CCXX, „neka ne bude razlike izmeđ u jedne i bilo koje druge stvari". Nejednakost(iluzija) i haos nužno slede iz odbacivanja jednakosti.

  Oh Tao, kako si ogroman, ti Bezdanu svih Bezdana, ti Sveti i Tajni Oče svih Očinstava Stvari!

  2. Učinimo našu oštricu tupom(jer ta oštrina podrazumeva koncentraciju),ublažimo našekomplekse(jer to su ganglije mišljenja, koje moraju biti uništene),učinimo(po istom principu)da iščili sjaj svetlosti i da nastane sveopšta tama. Oh Tao, kako si tih, kakočist i kako neprestanoJedan, nedokučiv!

  Uporedi sa doktrinom u Liber CCXX koja se tič e „prostornih oznaka". Zvezde su, da takokažemo, mrlje na stalnosti Nuite.

  3. Ovaj Tao nema svog Oca; on je izvan svih mogućih zamisli, viši i od najvišeg.

  FFOOR R MMUULLAA VVAAK K UUMMAA

  VV 1. Nebo i zemlja opstoje bez pobude, nemarno u svom prirodnom poretku, dolazeći u dodir sasvim stvarima bezbrižno, poput dejstvujućih talismana. Tako i mudri dolaze u dodir sa svojim pukom, ne razmećući se dobročinstvom, već dopuštajući da se vascela priroda kreće bez napora.

  2. Prostor između neba i zemlje(tj. šest trigrama izmeđ u i ) jeste poput njihovog meha(otud se ne smeju međ usobno sukobljavati).Izdisaj nije pražnjenje, već nadopuna udisaju, jednos drugim jednako. Govor(dolazeći u sukob sa ovakvim ustaljenim nač inom disanja)iscrpljuje;stoga sečuvaj, održavaj savršenu slobodu svog bića.

  Objašnjenja pozivanja na trigrame Ji Đ

  inga morate naći u samoj Knjizi. Bilo bi nemogu

  ćeobjasniti ove odeljke u jednoj napomeni.

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  17

  THE TAO TEH KING

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  18/54

  UUSSAAVVR R ŠŠAAVVAANNJJEE OOBBLLIIK K AA

  VVII

  1. Te je besmrtna energija Taoa, njegov ženski aspekt. Nebo i Zemlja su rođeni iz njene Kapije;ta Kapija je, pak, pravo izvorište njihove Svetske Sikomore.14 Njeno delovanje ima prirodučisteRadosti i Ljubavi; ono nikad ne posustaje.

  Uporedi u Knjizi Mudrosti ili Ludosti15 doktrinu „Nuitine Igre".

  PPR R IIK K R R IIVVAANNJJEE SSVVEETTLLAA

  VVIIII

  1. Moć Neba i Zemlje jeste u njihovom kontinuitetu; njihova dela su oslobođena od strasti zarezultatom.

  2. Tako isto i mudrac, koji ne žudi ni za kakvim ciljem, postiže sve stvari; on se ne upliće ufunkcionisanje njegovog tela i zato to telo radi nesmetano. To je zato što njega ne interesuju ličniciljevi, koji dolaze i koje prevazilazi jednostavnošću.

  Vidi Liber CCXX za „strast za rezultatom ".16 Opšta ideja Puta Taoa jeste da je svo zlo uuplitanju. Uplitanje je neprirodna akcija i ona je pogrešna. Ne-akcija je preporuč ljiva samo kaokorekcija takve greške. Uplitanje u neč iji vlastiti istinski Put, predstavlja Ogranič enje, odnosno

  Reč Greha.

  ____________________________________________________________________________________________________________________14 Sikomora, egipatska smokva, platan ili javor, ovde najverovatnije u značenju svetog drveta. (prim. prev.).15 Liber CXI, Knjigu Mudrosti ili Ludosti,napisao je Kroli Marta 1918, nekoliko meseci pre ovog rada. Knjiga jeobjavljena posthumno, 1961. godine.16 „Za čistu volju, neoslabljenu svrhom, oslobođenu strasti za rezultatom, svaki put je savršen." Liber CCXX, gl. I,44.

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  18

  ALEISTER CROWLEY

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  19/54

  PPR R IIR R OODDAA MMIIR R AA

  VVIIIIII

  1. Poštuj uzvišeni Put Vode! Zar nije Voda duša života svih stvari, koja je uzrok njihove promene? Ona ipak teži svom nivou ičuva svoj sadržaj u tajnosti. Stoga ona, po tom njenomPutu, takođe nalikuje Taou.

  Vodonik i hlor (na primer), ne mogu biti sjedinjeni ako su u savršeno suvom stanju. Suvoća jenepokretnost ili smrt. (Vidi Knjigu Mudrosti ili Ludosti, tj. doktrinu o promeni).

  2. Vrlina jedne kuće jeste da je smeštena na dobrom mestu; vrlina uma, da boravi ugodno u tišinikao tišini Bezdana; vrlina društava, da budu zdrava; vrlina država, da održe mir; vrlina posla, d bude umešno urađen; i vrlina sveg kretanja, da je izvedeno u pravo vreme.

  U svim ovim tumač enjima, Lao Cu osuđ uje stanje nemira, odnosno trvenja.

  3. Takođe, vrlinačoveka je da sa zadovoljstvom boravi na svom mestu; tako on neće nijednogdrugogčoveka povrediti.

  To daje znač aj prethodnom odeljku. Sve je to samo drugi aspekt izreke „Č ini što ti je volja".

  PPUUTT UUZZDDR R ŽŽAANNOOSSTTII

  IIXX 1. Ne valja vedro puniti do vrha, da se ne bi prosulo pri nošenju. Ne valja se stalno igrati soštricom noža, jerće inače brzo otupiti.

  Umerenost. Naglasak na neuplitanju.

  2. Zlato i žad su opasnost za posednikov dom. Bogatstvo ičast vode oholosti i zlobi, i donosenesreću. Je li tvoj put postao slavan, a tvoje ime popularno? Povuci se, pošto jednom ostvarisvoje delo, u tajnovitost; to je put Neba.

  Predaj se delu. Ne osvr ći se na uzgredne proizvode.

  3. Ovde leži Tajna Vrline (vrline Taoa, i onoga koji Ga ima). Ona je stvoritelj i hranitelj svega;ipak nikom ne pripada; ona uređuje sve, ali ne zna ništa ni očemu, niti objavljuje; ona upravljasvim, ali bez svesne kontrole.

  Vrlina - Te.

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  19

  THE TAO TEH KING

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  20/54

  OO SSTTVVAAR R IIMMAA DDOOK K UUČČ IIVVIIMM

  XX

  1. Ako se duša(Nešamah)i telo (Nefeš)ujedine u ljubavi, oni mogu biti kao jedna celina.Koncentracijom na dah(prana), dovodeći ga u stanje savršene elastičnosti, čovek postaje kaodete. Pročišćavajući sebe samadijem, on postaje potpun.

  Ovde ponovo vidimo doktrinu bivanja bez trenja. Unutrašnji sukobi dovode do loma. Opet pranajama dovodi konač no do savršene elastič nosti i potpunog prilagođ avanja okolini. Nakraju, č ak i samasamadi predstavlja grešku, sve dotle dok je iskustvo, a ne trajno stanje. Sve dok postoji dvoje koje treba da postane jedno, postoji samo dvoje.

  2. U komunikaciji sa drugim pojedincima i sa društvom, neka se kreće bez žudnje za rezultatom.U upravljanju svojim dahom, neka bude poput ptice nosilje(tj. neka leži poput Duha, tiho i beznapora). Neka njegov um(Binah) pojmi svaki deo sveta; ali, neka njegovo znanje(Daat)utihne.

  On mora upiti (tj. razumeti) sve bez svesnog znanja, što znač i šok koji pretpostavlja dualnost,kao što su kremen i oružje. Razumevanje je s druge strane, poput sunđ era ili č ak poput okeanakoji apsorbuje reke.

  VVR R EEDDNNOOSSTT NNEEIISSPPOOLLJJEENNOOGG

  XXII

  1. Trideset paoka se spajaju u središtu točka, koji je jedan; ipak, primenljivost točka zavisi od praznog prostora kojičini osovinu. Glina se oblikuje da bi bili napravljeni sudovi; no, sadržajsuda jeste ono što je korisno. Stoga je smisao materije samo u tome da označi granice prostora,koji je uistinu stvar od vrednosti.

  Ovo je uvod u doktrinuč etvrte dimenzije. Materijuč ine linije koje omeđ uju ravan. Ravan je stvaran predmet, u poređ enju s njim linije su beskrajno male i one služe samo da bi gadefinisale. Stoga je Jastvo, takođ e, nevidljiva granica kojom se razgranič avaju različ iti delovi„Tela Boga". Greška Ahamkare (sposobnost formiranja ega) jeste u tome što se iluzorna površina shvata kao sfera. Vidi Liber CCXX u vezi prirode Nuit.

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  20

  ALEISTER CROWLEY

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  21/54

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  22/54

  OOBBJJAAVVLLJJIIVVAANNJJEE MMIISSTTEER R IIJJEE

  XXIIVV

  1. Mi ga gledamo, ali ga ne vidimo, iako je Sveprisutan; zovemo ga Sve-izvorište(Hadit, kao Koren-izvor-Joda).17

  Mi ga slušamo, ali ga neč ujemo, iako je Sveznajući; zovemo ga Tišina (Nuit, kao Koren He-a).18 Mi ga tražimo, ali ga ne osećamo, iako je Svemoćan; zovemo ga Skriveni (Ra-Hoor-Khuit, Keter, Koren Vaua)19 Iako on ima ove tri vrline, ne možemo reći da se sastoji od njih; ali, ako ih sve tri zajednoudružimo, razumećemo Jedno.

  2. Gore, on ne sija; dole, nije taman. On se stalno kreće, ne ispoljavajući se i vraća se u Ništa. On je Oblik Onoga koji je izvan Oblika; on je Lik Nevidljivog; on je Promena, on je Bezgraničan.

  Vidi Ain, Ain Sof, Ain Sof Aur.20 Takođ e vidi Knjigu Mudrosti ili Ludosti.

  3. Mi se suočavamo s njim, ali ne vidimo njegovo Lice; sledimo ga, ali ne možemo ga stići. Ah!Uzmi Tao i kao u drevna vremena prilagodi ga delu sadašnjosti; poznaj ga kao što ti je bi poznat u početku; vatreno sledi tok Taoa.

  ____________________________________________________________________________________________________________________17 Jod je prvo slovo kabalističkog Tetragramatona, srž, suština Muškog principa. Hadit se kao sveprisutna tačkamože porediti.18 He je drugo slovo kabalističkog Tetragramatona, suština Ženskog principa. Nuit je beskrajni prostor prožetHaditom.19 Vau je treći princip Tetragramatona; u Ra-Hoor-Khuitu on uključuje jedinstvo Jod-a i He-a, ičešće se povezuje saTifaretom nego sa Keterom.20 Ovo su tri vela negativnog postojanja koji se nalaze pre tačke, sefire Ketera.

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  22

  ALEISTER CROWLEY

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  23/54

  PPOOMMAALLJJAANNJJEE PPR R IIR R OODDEE

  XXVV

  1. Drevni posvećenici behu dovoljno vični i sposobni da razumeju ovu Misteriju, ah njihovaumnost beše tajna za običan narod. Pošto tada nisu bili poznati, sadaću obznaniti kakvi sustvarno bili.

  2. Naoko, poput ljudi koji prelaze potok u zimu, bili oprezni; kao da im odasvud preti opasnos bili su pripravni; kao gost u nekoj velikoj kući, bili su puni poštovanja; spremni su bili danestanu kao led na jugovini; kao neobrađeno drvo, bili sučedni; bili sučisti kao dolina i bili sukao voda močvare.

  3. Šta može očistiti mulj vode? Tišina. Ko može postići mirnoću? Neka kretanje bude neprestanoi takoće ono postati mir.

  4. Adepti Taoa, držeći se svog puta, ne žude za samosvešću u delovanju. Praznina(tj. ganglion)njihovog Jastva jeste razlog što oni nemaju potrebe da se diče svojom mladošću i savršenstvom;oni se pojavljuju kao stari i nesavršeni i to je njihova prednost.

  PPOOVVLLAAČČ EENNJJEE UU IIZZVVOOR R IIŠŠTTEE

  XXVVII

  1. Neumornom voljom, praznina mora biti učinjena savršenom, a tišina uspostavljena kaoapsolutna. Sve stvari prolaze kroz fazu akcije, a onda se polako smiruju. Taj povratak stvari

  izvorište jeste stanje koje nazivamo Tišinom; ta Tišina je, pak, Svedok njihovog ostvarenja.

  2. Ovaj ciklus je univerzalni zakon. Znati(i prihvatiti to), predstavlja deo sposobnostirazumevanja; ne znati(odnosno buniti se protiv toga),označava budalast poduhvat koji završavaludilom. Znanje donosi razumevanje i mir; ovo dvoje znači na kraju poistovećenje Jastva sa Ne- jastvom. Ova identifikacija(samadi),čovekačini kraljem, a kralj izrasta u boga. Božanstvenost postaje plodonosna tek ovladavanjem Tao-om. Tadačovek, odnosno Tao kojim je prožet, trajekroz večnost. Njegovo telo je u harmoniji, a ta harmonija je argument protiv(haosa i)njegovog propadanja, sve dočasa njegove Promene.

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  23

  THE TAO TEH KING

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  24/54

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  25/54

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  26/54

  BBEEZZMMEER R NNAA MMAATTEER R IICCAA

  XXXXII

  1. Jedini izvor energije(i materije) jeste Tao. Ko može razjasniti njegovu prirodu? On jevančulan, pa ipak svi oblici počivaju u njemu. On je vančulan, pa ipak svi predmeti koji seopažaju počivaju u njemu. On je vančulan, pa ipak sve Biće počiva u njemu, u njegovomsigurnom Bezdanu. Ovo Biće pobuđuje Percepciju i Reč koja iz nje proizlazi. Kao što on bejašeu početku, sada je i uvekće biti, njegovo ime(Te) opstoji večno, uzrokujući sve da se kreće uciklusu Promene,čija suština je Ljubav i Lepota. Kako ja ovo znam? Razumevanjem Taoa.

  Nula sadržava sve mogućnosti, jer ona se može napisati u obliku 0= X + (-X), gde X predstavlja sve štoje ikada postojalo, a -X njegovu suprotnost. Koliko god bilo kompleksno ovo X, ono uvmože biti poništeno svojim parom -X. Tako univerzum uvek predstavlja potencijalno nešto potencijalno sve, iako je u stvari Ništa.

  NNAAGGR R AADDAA SSK K R R OOMMNNOOSSTTII

  XXXXIIII

  1. Deo postaje celina. Kriva postaje prava; praznina postaje ispunjenost; staro postaje novo. Onkoji žudi za malim s lakoćom ostvaruje svoju Volju, dok onaj koji žudi za mnogim stvarima postaje rastrojen(tako on na kraju nema ništa).

  2. Stoga se adept koncentriše na jednu Volju i to je onda poput svetla koje osvetljava ceo sveKrijući se, on sija; povlačeći se, privlači pažnju; unizujući se, on se uzdiže; nezadovoljan sobom(jer ta jedna Volja nije još ostvarena),on dobija snagu da bi ostvario svoju Volju. Pošto se on netakmiči, niko ga ne može pobediti.

  3. Ima nečeg u drevnoj izreci: "Deo postaje celina"; to je obrazac savršenstva.

  Svaki deo X postaje cela Nula, poništavajući sebe samog u „ljubavi" sa- X.

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  26

  ALEISTER CROWLEY

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  27/54

  PPR R AAZZNNIINNAA NNIIŠŠTTAAVVIILLAA

  XXXXIIIIII

  1. Ćutanje je obeležje onih koji delaju u potpunom saglasju sa svojom Voljom. Žestok vetar brzslabi; pljusak ne traječitav dan. Ipak, Nebo i Zemlja, uzrok su tome. Ako i oni ne uspevaju daodrže silu, koliko manje tekčovek može boraviti u gr ču strasti!

  2. Sa onim ko je posvećen Tao-u posvećenici Taoa su u saglasju; tako je i sa posvećenicima TEA(Jer je Te deo Taoa),da, čak i sa onima koji nemaju uspeha u traganju(jer za onog ko ima Tao sve stvari seč ine harmonič nim).

  3. Tako dakle, njegova braća u Tao-u su radosna, postižući to; isto tako i njegova braća u Teu,takođe postižući to, a i oni koji nemaju uspeha u traganju, učestvuju u postignuću. Ali i ako onsam ne ostvari Tao spokojnom samouverenošću, oni se takođe pojavljuju, bez te dozesamouverenosti.

  Onaj koji ima Tao, ima sve stvari ispravno uređ ene; njegov vlastiti neuspeh stvara iluziju opštegneuspeha.

  ZZLLII MMAANNIIR R II

  XXXXIIVV

  1. Onaj ko stoji na prstima, ne stojičvrsto; onaj ko ima ukru

  ćene noge loše hoda. Onaj koji sebigladi perje, ne sija svetlom; onaj koji govori pozitivno, vulgaran je; onaj koji se hvališe jest

  odbijeno prihvatanje; onaj ko je mudar po sopstvenom uverenju, misaono je nizak. Takvstavovi, onomečiji pogled na svet je formiran razumevanjem Taoa, izgledaju poput smeća iličakraka, koji su svima gnusni. Otuda onaj koji sledi Put(Taoa),ne priznaje ih.

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  27

  THE TAO TEH KING

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  28/54

  SSLLIIK K EE MMIISSTTEER R IIJJEE

  XXXXVV

  1. Bezgraničan je i savršen, Postanak, van Neba i Zemlje. On nema ni Kretanja ni Oblika; on jeSam; on se ne menja(jer on podrazumeva Promenu);on doseže sve puteve; on nema Neprijatelja. On je poput Svemoguće Majke.(Nuit).

  2. Ja ne znam njegovo ime, ali ga zovem Tao. Zovem ga još Bezmernost.

  3. Bezmernost Postanka! Postajući, on leti u daljinu. Iz daljina on prilazi bliže. Bezmeran je ovajTao. Nebo je takođe bezmerno. Zemlja je bezmerna. I sveti Kralj je bezmeran(jer oni seusklađ uju sa Tao-om.).U univerzumu imaČetiri Bezmernosti i Sveti Kralj je od njih.

  4. Čovek sledi(magič ku) formulu Zemlje; Zemlja sledi formulu Neba, a Nebo sledi formuluTaoa. Formula Taoa je njegova sopstvena Priroda.

  PPR R IIR R OODDAA MMAASSEE

  XXXXVVII

  1. Masa podržava pokretljivost; mir je otac kretanja.

  2. Stoga sveti kralj, iako putuje daleko, svoje zalihe ostavlja u svojoj blizini. Iako ga prilik

  iskušava, on ostaje miran, raspoložen, indiferentan. Treba li gospodar vojske borbenih kočija dasebe drži ništavnim? Ako napadne bez podrške, izgubiće bazu; ako postane pljačkaš, proigraće

  sopstveni tron.

  Sve ovo je oč igledno vojnič ka metafora. Ako odstupimo od Taoa, upleš ćemo se u jaloveaktivnosti koje ne vode nikuda i naći ćemo se u Bezdanu Horonzona.23

  ____________________________________________________________________________________________________________________23 Horonzon je demon raspršenosti s kojim se Kroli sukobio tokom izvođenja Enohijanskog sistema magike zajednos Viktorom Nojburgom u Severnoj Africi.

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  28

  ALEISTER CROWLEY

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  29/54

  UUMMEEĆĆ EE UU NNAAČČ IINNUU

  XXXXVVIIII

  1. Iskusni putnik sakriva svoje tragove; mudar govornik ne daje priliku kritičarima; izvežbanimatematičar ne koristi računaljku; dosetljivi štićenik osujećuje provalnika ne koristeći strele iumešno pravi veze ne koristeći konopce ničvorove.(Ovo se odnosi na određ ene „zagonetke", daih tako nazovemo, koje su rasprostranjene u Kini.).Tako i mudrac, vešt u umetnosti oslobađanjačoveka, koristi ljude; razumevajući vrednost svega, on ne odbija ništa. To se naziva SkrivenimVladanjem.

  2. Adept je tako majstor zelatoru, a zelator pomaže i uvažava adepta. Ipak, ako ovi odnosi nisispoljeni,čak i najinteligentniji posmatrač može biti zbunjen, ne znajući koji je koji. To se nazivaKrunom Misterije.

  Adept je postao tako apsolutno prirodan, da izgleda kao da je nevešt. Ars est celare artem. Jedino je on taj koji je započ eo na Stazi, koja može da nasluti koliko je uzvišen Majstor.

  PPOOVVR R AATTAAK K JJEEDDNNOOSSTTAAVVNNOOSSTTII

  XXXXVVIIIIII

  1. Uravnoteži svoju mušku snagu(Jod) ženskom slabošću (He) i privućićeš sebi sve stvari, baškao što okean u sebe upija reke; jer tićeš stvoriti vrlinu Deteta (Vau), večnog, jednostavnog i

  savršenog.Znajući Svetlost, prebivaj u mraku. Ne iskazuj svima svoju Slavu, već prikrivenost. Odeven u tudetinju vrlinu, takoćeš ostvariti Povratak u Prvobitno Stanje. Znajući veličanstvo Slave, budispreman da podneseš klevete i nemoral; tadaćeš opstati kao da si u Dolini u koju se ulivaju svereke, magnet koji opčinjava sve. O da, oniće pozdraviti u tebi ovu Vrlinu, tako neprolaznu, jednostavnu i savršenu, vrlinu Deteta.

  2. Sirov materijal, obrađen u neke oblike, daje sudove(Homogeno koje se razvilo u heterogeno;ništa koje postaje „Nešto").Tako i mudri kralj iskazuje svoju Celovitost kroz svakojake Službe;a njegov Zakon(pošto je u skladu sa naravi njegovog naroda),lišen je nasilja i prinude.

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  29

  THE TAO TEH KING

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  30/54

  UUZZDDR R ŽŽAAVVAANNJJEE OODD DDEELLOOVVAANNJJAA

  XXXXIIXX

  1. Onaj koji, žudeći za kraljevstvom, preduzima akciju da bi ga stekao, pretrpeće neuspeh.Kraljevstvo ima prirodu duha, ono opstaje pred aktivnošću. Ako ga zgrabiš, uništićeš ga; ako gaosvojiš, izgubićeš ga.

  Uzurpator jedino žudi da otme presto; narod ga ne priznaje, kao što priznaje onog ko postajekralj vrlinom prirodne sposobnosti. Uzurpator je prikriven pod maskom moći.

  2. Točak prirode se stalno okreće. Poslednji postaje prvi, a prvi poslednji. Tople stvari postajuhladne, a hladne tople. Slabost nadjačava snagu. Osvojene stvari, brzo se gube. Soga mudarčovek izbegava napore, žudnju i lenjost.

  Napor je Rađ o guna. Onač ini da č ovek ide brže nego što je to prirodno. Lenjost je Tamo guna;ona Č ini dač ovek ide sporije nego što je to prirodno. Žudnja je nemir Satva gune, koja pobuđ uje strast Odstupanja od prirodnog, u različ itim pravcima. Za osvojene stvari konsultuj Liber AL vel Legis.

  UUPPOOZZOOR R EENNJJEE PPR R OOTTIIVV R R AATTAA

  XXXXXX

  1. Ako Kralj pozove u pomoć majstora Taoa, ne treba da traži pomo

  ć u naoružavanju. Takvaakcija mora dovesti do odgovarajuće reakcije.

  2. Tamo gde su prošle armije, raste travuljina. Iza velikih vojski ostaje loša žetva.

  3. Dobar general napada odlučno, jednom i za svagda. On ne rizikuje (kontranapad), jer ne preteruje u neustrašivosti. On napada, ali se ne razmeće svojom pobedom. On napada u skladu stačno određenim zakonom potrebe, a ne iz želje za pobedom.

  Drugim reč ima, on dela u skladu sa zakonima igre, ne gubeći glavu zarad isprazne slave,ambicije ili zlobe.

  4. Sve stvari postaju najpre snažne i zrele, a zatim ostare. To(potenciranje snage, umestoomogućavanja prirodnog razvoja), jeste u neskladu sa Tao-om; a ono što nije jedno sa Tao-om,ubrzo nestaje.

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  30

  ALEISTER CROWLEY

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  31/54

  SSMMIIR R IIVVAANNJJEE K K AAVVGGEE

  XXXXXXII

  1. Oružja, iako lepa, na r đavo slute, mrska su svim stvorenim bićima. Oni koji imaju Tao, nevole njihovu upotrebu.

  2. Čast u normalna vremena se nalazi s leve strane; u vreme rata njeno mesto je s desne stranetako razmišljačovek koji razlučuje. Oštra oružja su simbol zla i nisu vredna takvogčoveka; on ihkoristi samo u nuždi. On ceni mir i ugodnosti, ne žudeći za žestinom pobede. Želeti pobedu značiželeti smrt ljudi; a želeti to, pak, znači nemati naklonost ljudi.

  3. Na gozbama, leva ruka ima glavnu ulogu; na sahranama desna. U vojsci, zamenik komandanvodi levo krilo armije, dok glavnokomandujući rukovodi desnim krilom. Bitka izgleda poputobreda žalosti. Onaj ko je ubio najviše ljudi, oplakivaće ih najtužnijim tonom. Mesto pobede se,tako, daje pobedniku filosofskom prikladnošću.

  MMUUDDR R OOSSTT TTEEAA

  XXXXXXIIII

  1. Svemogući Tao (koji podrazumeva Promenu u sebi),nema imena.

  2. To je Ta najsićušnija Tačka (Hadit);ko je ima, ceo svet ne može ništa protiv njega. Da je neki

  lord ili kralj osvojio tu tačku i sa

  čuvao je, sav narod bi ga poštovao, a zarad sloge koju bi postigao među njima.

  3. Kao produkt sjedinjenja Neba i Zemlje, pod uticajem njegovečarolije, stvara se rosa, koja seširi kroz sve stvari, pokretana sopstvenim impulsom i van ljudske volje.

  Ova „rosa" se odnosi na Eliksir Bratstva R. K. (Ruže i Krsta, prim. prev.) kao i O. T. O. On jeopisan, u prikrivenoj formi, u različ itim odeljcima Ekvinoksa i Knjige Laži.24

  4. Tao, u fazi akcije, ima svoje ime. Tada ga ljudi mogu ra-zumeti; kada se razume na taj način,tada više nema rizika od neuspeha ili nepotpunog uspeha.

  5. Kao što su velike reke i okeani prema potocima, tako je i Tao velik prema celom univerzumu

  ____________________________________________________________________________________________________________________24 Knjiga Laži, prvobitno izdata 1913. godine, sadrži niz veoma kratkih epigramskih poglavlja, od kojih nekaaludiraju na seksualnu prirodu ovog Eliksira.

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  31

  THE TAO TEH KING

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  32/54

  R R AAZZLLUUČČ IIVVAANNJJEE ((VVIIVVEEK K AA)) TTEEAA

  XXXXXXIIIIII

  1. Onaj koji razume druge, razume pojam Dva. No, onaj koji razume samog sebe, razume suštinJednog. Onaj koji osvaja druge je snažan; no onaj koji osvoji sebe, još je više.(Iz istog razlogakao i u prvoj reč enici).Zadovoljstvo je u obilju. Neprekidna aktivnost(mirna i bezbrižna) jesteVolja.

  2. Onaj koji se savršeno prilagođava svojoj sredini opstaje dugo. Onaj koji umire ne umrevši,živi zauvek.

  Poslednji odeljak se ponovo odnosi na određ enu tajnu praksu koja se pouč ava u O. T. O. - u. Uvezi s tim ,vidi posebno Knjigu Laži.

  MMEETTOODD PPOOSSTTIIGGNNUUĆĆ AA

  XXXXXXIIVV

  1. Tao je sveprisutan; on se širi jednako i na desnu i na levu stranu.

  2. Sve stvari od njega potiču. On ih stvara i sve su mu podčinjene. Njegovo delo je završeno, aliga on ne objavljuje. On je ukras svih stvari, pa ipak, od njih ne traži ništa zauzvrat. I najmanjstvari on nastanjuje i oblikuje.

  Sve stvari se vraćaju nazad, bez znanja o svom Uzroku. I najve

  će stvari on tako

  đe nastanjuje ioblikuje.

  3. Ovo je način na koji Mudrac može izvršiti svoje Delo. On postiže svoj uspeh ne forsirajućisvoje snage.

  DDOOBBR R AA VVOOLLJJAA TTEEAA

  XXXXXXVV

  1. Čitav svet pripada onome koji je poistovećen sa Tao-om(tj. Te-om).Ljudi koji mu hrle uzagrljaj ne stradaju od bolesti, već stiču spokoj, nalaze mir i uživaju sve udobnosti života.

  2. Prijatni zvuci i slatkiši mame i odvraćaju putnika s njegovog puta. Ali Reč Taoa, ružna je idosadna, nezanimljiva za slušanje ili gledanje, pa ipak, ima neiscrpnu upotrebu.

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  32

  ALEISTER CROWLEY

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  33/54

  PPR R IIK K R R IIVVAANNJJEE SSVVEETTLLAA

  XXXXXXVVII

  1. Da bi udahnuo, moraš najpre isprazniti pluća; da bi oslabio nekog, prvo ga učini jakim; da binekog porazio, prvo ga uzdigni; da bi ga opljačkao, najpre ga obaspi poklonima: to se zove tajninačin života.

  2. Meko savladava tvrdo; slabo pobeđuje jako.

  3. Riba koja napusti okean izgubljena je; tako, način vladanja državom mora biti skriven odnaroda.

  PPR R AAVVAA UUPPOOTTR R EEBBAA VVLLAADDAANNJJAA

  XXXXXXVVIIII

  1. Tao se odvija sam po sebi, nečineći ništa; stoga nema događaja koji on ne obuhvata.

  2. Ako bi kraljevi i prinčevi upravljali zemljom na takav način, sve stvari bi se odvijale ispravno.

  3. Taj proces pramena nazivam Jednostavnošću. Jednostavnost nema imena niti svrhe; tiho i slakoćom, sve stvari dolaze i prolaze.

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  33

  THE TAO TEH KING

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  34/54

  K K NNJJIIGGAA IIII

  PPR R IIMMEENNAA TTAAOOAA

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  34

  ALEISTER CROWLEY

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  35/54

  OODDNNOOSSII SSEE NNAA TTEE

  XXXXXXVVIIIIII

  1. Oni koji su savršeno vladali moćima (Te), nisu te moći sačuvali. Oni koji nisu vladali moćimatako savršeno, bojali su se da ih ne izgube i zato su ih izgubili.

  2. Prvi nisučinili ništa, niti su imali potrebe dačine. Drugi jesu i imali su potrebe za tim.

  3. Oni koji su imali dobrotu ispoljavali su je i imali su potrebe da je ispolje; tako isto je i sonima koji su bili pravedni.

  4. Oni koji su imali tradicionalne obrede upražnjavali su ih; kome nisu odgovarali, protiv njeg bi upotrebili silu.

  Te se javlja kaoČ okmah-Binah, Dobrota kaoČ esed, Pravednost kao Geburah, Tradicionalnostkao Tifaret. Keter je ovde jedini „netaknut";č ak i dijadaČ okmah-Binah rizikuje da padne ako se ne održava Tišina.

  5. Tako, kada je Tao izgubljen, pojaviše se magičke moći (Te). Potom su, kao niz neprekidnogopadanja, došle Dobrota, Pravednost i Tradicija.

  6. Tradicija je senka lojalnosti i dobre volje, i tako preteča nereda.Čak je i razumevanje(Binah)tek Pupljenje Taoa i prethodnica Tuposti.

  Ovo podvlač i doktrinu o opasnosti Binaha. Napad na Tifaret treba da bude shvaćen kao aluzijana „Pad", smrt Hirama u podne, itd.

  7. Zato sečovek Taoa drži Gomile, izbegavajući Kretanje; on se vezuje za koren, ne za cvet. Napuštajući jedno, odano se prepušta drugom.

  To jest, ako ovaj put vodi ka Tao-u, našim jezikom govoreći, on obožava Nuit; no savršenič ovek,kada treba da se ispolji, na suprotnom je zavijutku.Uporedi sa Knjigom Laži: „Braća A.̇ . A.̇ . su Žene; aspiranti za A.˙. A.̇. su Muškarci".

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  35

  THE TAO TEH KING

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  36/54

  ZZAAK K OONN PPOOČČ IINNJJAANNJJAA

  XXXXXXIIXX

  1. Sledeće stvari su odvajkada sadržavale Tao: Nebo, vedro i blistajuće; Zemlja,čvrsta i mirna;Duhovi, gospodari magike; instrumenti, prepunjeni radošću; sva živa bića, kao i vladari sveta.Sve te stvari potiču od Taoa.

  „Duhovi" I „Instrumenti" odnose se na Koplje I Pehar, koji odgovaraju Nebu I Zemlji.

  2. Bez Taoa Nebo bi se rasplinulo, Zemlja bi se raspala, Duhovi bi izgubili svoju moć,instrumenti bi ostali prazni, živa bića bi izumrla, a vladari bi izgubili vlast.

  3. Suština veličine je u poniznosti, a snaga uzvišenosti u njenoj osnovi. Stoga vladari govore osebi: „Nemam roditelja", „Nemoćan sam", „Nedostojan". Time daju do znanja da njihova Slava počiva u njihovoj skromnosti.(Ono što je najvažnije, to je nevidljivo).Tako i vrlina kočija nije niu jednom od njenih delova, ako oni mogu biti izdvojeni.

  Vidi pitanje kralja Milinde, gde se vodi razgovor o tome šta zaistač ini tovar.

  Oni ne teže da budu ljupki kao žad, već neprimetni kao običan kamen.

  Dobri engleski maniri su na slič an nač in neupadljivi i tako su namerno stvoreni u cilju zaštite. Žad je stvoren da bi ga neko posedovao i da bi bio graviran. Obič no kamenje može tome umaći. Vidi Kvang Cea na trulom drvetu25 u Zan Kien Šiu. S. B. E. tom XXXIX, str. 217.

  ZZAANNEEMMAAR R IIVVAANNJJEE K K OOR R IISSNNOOSSTTII

  XXLL

  1. Tao se večno kreće u određenim analognim krivama. Njegova moć počiva u njegovoj slabosti.

  2. Sve stvari proizlaze iz TEA. Te je pupoljak Taoa.

  Zakon Taoa je stalna kompenzacija: njegov nač in delovanja oduvek je bio usmeren na ponovno

  uspostavljanje ravnoteže i svođ enje jedna

  č ine na Nulu. U toj svojoj akciji Tao mnogo podse

  ća na silu koju nazivamo gravitacija; to je inercija, u svojoj stalnoj težnji da minimalizuje napetost.

  ____________________________________________________________________________________________________________________25 „Materijal njegov je bezvredan, pa otuda je to ono što je dostiglo tako golemu starost."

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  36

  ALEISTER CROWLEY

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  37/54

  IISSTTOOVVEETTNNOOSSTT R R AAZZLLIIČČ IITTOOGG

  XXLLII

  1. Najbolji učenici, koji uče o prirodi Taoa, marljivo se trude da ovladaju veštinom Puta.Prosečni učenici, čas ga slede,čas napuštaju. Najgori učenici mu se izruguju. Kad mu se ne biizrugivali, Tao ne bi bio Tao.

  2. Kao što su govorili stari Mudraci: najsjajniji Tao izgleda mračno. Oni koji napreduju timPutem, povlače se. Ravan Put izgleda neravno. Njegov najviši vrh je u stvari najniža dolina Njegova lepota je ružnoća. Njegovo bogatstvo je siromaštvo. Njegova vrlina je porok. Njegovastabilnost je pramena. Njegov oblik jeste bez oblika. Njegova punoća je praznina. Njegov govor je tišina. Njegova stvarnost je iluzija.

  3. Bezimen je i nevidljiv Tao. ipak, on svim stvarima daje oblik i usavršava ih.

  VVEELLOOVVII TTAAOOAA

  XXLLIIII

  1. Tao stvara Jedan(Keter, odnosno Etir).Iz Jednog se pomalja Dva( Č okmah i Binah, odnosno Jin i Jang).Dva rađa Tri (druga trijada).Tri rađa sve stvari(treća trijada i Malkut). Sve stvari se iz tame pojavljuju u svet, potaknute skladnim dahom praznine(Tao).

  2. Ljudi ne vole da budu napušteni, nemoćni ili nedostojni. Pa ipak, vladari tako opisuju sebe.Zato nekima uvećanje donosi smanjenje, dok ostalima smanjenje donosi uvećanje.

  3. Ja prihvatam to što su učili drugi. Snažni i siloviti ne umiru prirodnom smr ću. Ovačinjenica jeosnova mog zakona.

  K K OOSSMMIIČČ K K AA MMEETTOODDAA

  XXLLIIIIII

  1. Najmekša stvar(Voda - Joni) prestiže najtvr đu (stena - Lingam); Nevidljivo(luminozni eter) prodire tamo gde prolaza nema. U tome je vrlina nedelovanja.

  2. Malo je onih koji postižu; njihov je govor Tišina, njihov rad je Nedelovanje.

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  37

  THE TAO TEH KING

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  38/54

  PPR R EEK K OOR R

  XXLLIIVV

  1. Akočovek stekne slavu ili bogatstvo, a protraći život, šta je time dobio?

  2. Ako se vežeš za slavu ili za svoje bogatstvo, izgubićeš ono što je vrednije.

  3. Zato uživaj i ne boj se prezrenosti. Ne delaj, ne izlaži se kritici. Takoćeš moći živeti dugo i bez stresa.

  BBUUJJAANNJJEE TTEEAA

  XXLLVV 1. Prezri svoja najuzvišemja dela; samo takoćeš obnoviti svoj stvaralački žar. Neka ti punoća kao praznina izgleda: tako tvoja punoća nikada neće biti prazna.Ono što je tebi pravo neka krivo bude, tvoje umeće nek bude nezgrapnost, tvoja muzika nek budenesklad.

  2. Kretnja nadvladava hladnoću; smirenost nadvladava vrelinu. Bitič ist (Brahmač arja - č ednostu tajnom Parsifal OTO smislu)i ćutati, to je istinski zakon svih živih.

  Vidi takođ e i King Kang King.

  OODDBBAACCIIVVAANNJJEE AAMMBBIICCIIJJAA

  XXLLVVII

  1. Kada Tao zavlada svetom, ljudi hitre konje uprežu u taljige. Kada ga zaborave, oni bojnkonje za pohode na granicu spremaju.

  2. Nema goreg zla od ambicije; nema gore bede od nezadovoljstva; niti zločina većeg od

  pohlepe. U zadovoljstvu uma, mir je i večan blagoslov.

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  38

  ALEISTER CROWLEY

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  39/54

  VVIIZZIIJJAA DDAALLEEK K OOGG

  XXLLVVIIII

  1. Ne moraš preći prag svoje kuće da bi pojmio sve što se pod nebeskom kapom nalazi, niti pogledati kroz rešetke prozora vani, da bi spazio nebeski Tao. Avaj! Ali, štočovek daljenapreduje, to manje zna!

  2. Mudraci stiču svoje znanje ne krećući se nikuda; oni sve stvari ispravno imenuju, ne videći ih;najzad, delajući bez cilja, oni ostvaruju svoju volju.

  ZZAABBOOR R AAVV NNAADDIILLAAZZII ZZNNAANNJJEE

  XXLLVVIIIIII 1. Učenjak iz dana u dan traži sve više znanja; mudrac Taoa sve manje delovanja.

  2. On smanjuje delovanje, sve više i više, sve dok ne počne da dela bez strasti za rezultatom.Kada se dostigne ovo stanje Nedelovanja, sve se samo upotpunjuje.

  3. Onaj ko sebi privlači sve što se pod ovim Nebom nalazi,čini to bez napora. Onaj koji točini snaporom, nije kadar da išta privuče.

  PPR R IILLAAGGOODDLLJJIIVVOOSSTT TTEEAA

  XXLLIIXX

  1. Mudrac nema utvr đenog pravila; on svoj um prilagođava okruženju.

  2. Prema dobrima, ja sam dobar, a prema lošima takođe sam dobar. Tako sve postaje dobro.Prema istinitima sam istinit, a prema lažnima sam takođe istinit. Tako sve postaje istinito.

  3. Svetac se u svetu uzdržava, jer njegov um je nepristrasan. Stoga ga ljudi gledaju i slušaju

  poput njegove dece. Tako ih on vodi, poput pastira.

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  39

  THE TAO TEH KING

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  40/54

  PPOOŠŠTTOOVVAANNJJEE ŽŽIIVVOOTTAA

  LL

  1. Čovek stupa u život, a vraća se ponovo u smrt.

  2. Troje od deset ljudi neguju život; troje od deset ljudi teže za smr ću.

  3. Troje od deset ljudi, takođe, žude da žive, ali njihova dela žure na svom putu ka staništu smrti.Zašto je to tako? Zbog njihovog napora da očuvaju život.

  4. Ali, evo šta samčuo. Onaj koji mudro raspolaže sopstvenim životom, kojegčuva u pravovreme, putuje slobodno ne bojeći se da se sretne sa tigrom ili nosorogom, hrleći bez štita međuratnike bez straha od mača ili koplja. Nosorog nema gde u njega da zabije svoj rog, tigar svojekandže, oružje svoj vrh. Zašto je to tako? Zato što na celom njegovom telu nema nijedne smrtntačke.

  TTEE K K AAOO DDAADDIILLJJAA

  LLII

  1. Sve stvari iz Taoa izviru, a hrane se njegovom sveprostirućom Vrlinom (Te). Svako uzimaobik prema svojoj sopstvenoj prirodi, i savršen je, svako na svoj poseban Način. Stoga svi isvako od njih slave Tao i obožavaju njegovu sveprostiruću Vrlinu.

  2. Ovo slavljenje Taoa, ovo obožavanje TEA, to je svagde spontano, a ne po sili Zakona.

  3. Na taj način Tao sve stvari oplođuje, odgaja, razvija, krepi, usavršava, dozreva, potpomaže i ponovo upija.

  4. On ih rasplođuje, ali ne traži da zavlada; on nadzire njihove promene, ali se ne diči svojommoći; usavršava ih, ali ne upliće se u njihove Puteve. Ovo se zove Tajna njegove Vrline.

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  40

  ALEISTER CROWLEY

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  41/54

  PPOOVVLLAAČČ EENNJJEE UU TTIIŠŠIINNUU

  LLIIII

  1. Tao budi sve stvari pod kapom nebeskom; on je (ispoljavajući se kao Te) Majka svega.

  2. Ako upoznamo majku, znaćemo i njenu decu. Onaj koji poznaje svoju Majku i koji boravi unjenoj dobroti ostaje zaštićen do kraja života.

  3. Zatvori usta, obuzdaj Kapiju Daha (Prana), i uživaćeš u lagodnosti doveka. Otvori usta, usmeriDah spolja i večito ćeš biti nesiguran.

  4. Viđenje sićušnog (Hadit), jeste istinska Vizija; zaštita mekog i nežnog(Nuit), jeste istinskaSnaga.

  5. Uravnoteženim korišćenjem Unutrašnjeg Svetla(Ra—Hoor-Khuii),radi povratka njegovomizvoru,čuvaj tako i svoje telo od zla i oćuti pred ljudima.

  Odeljci od 3 do 5 se odnose na izvesne Tenič ke prakse koje se mogu prouč iti u Knjizi 4,Ekvinoksu i Liber ALvelLegis-u.

  SSVVEEDDOOČČ AANNSSTTVVOO PPOOHHLLEEPPEE

  LLIIIIII

  1. Da sam bio od naroda odabran i sa državom povezan, prva stvar koje bih se bojao bila bi da n postanem ohol.

  2. Istinski put je prav i ravan. Ali ljudi radije vole stranputice.

  3. Oni krase svoje palate, ali zato zapuštaju svoja polja i ostavljaju prazne ambare. Oni nose lepi kitnjasru odeću; oni se opasuju oštrim mačevima; jedu i piju sa zadovoljstvom; gomilaju dobra; poput lopova su i puni taštine. Sve to je suprotno putu Taoa.

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  41

  THE TAO TEH KING

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  42/54

  SSVVEEDDOOČČ AANNSSTTVVOO MMUUDDR R OOSSTTII

  LLIIVV

  1. Ako se biljka u skladu s Tao-om zasadi, nikada neće biti iščupana; ako se tako i uzbere, ništase izgubiti neće. I tvoji sinovi, i sinovi njihovi, koji te slede, slaviće tako svetinju predaka.

  2. Tao, negovan u tebi, osnažuje ti telo(Te); negovan u porodici, donosi blagodeti(Te); negovanu oblasti, pospešuje progres(Te); negovan u državi, ostvaruje veliko bogatstvo(Te). Neka Tao bude zakon kraljevstva i nek svi ljudi vrliji budu(Te).

  Te svuda označ ava Magič ku Moć; nema potrebe da se objašnjava drugač ije nego onako kao što je u tekstu objašnjeno.

  3. Tako svagde vidimo njegovo dejstvo; na pojedincu, u porodici, u oblasti, u državi, kraljevstvu.

  4. Kako ja mogu da znam da je to tako u carstvu nebeskom?Pa, iskustvom.

  DDR R AAŽŽ MMIISSTTEER R IIJJEE

  LLVV

  1. Ko ima Magičke Mo

  ći (Te) Taoa, on je poput malog deteta. Ni žaoke insekata, niti napadizverinja i ptica grabljivica, ne mogu mu ništa.

  2. Koščice detinje su krhke, njegove tetive rastegljive, a njegov stisak, je ipak,čvrst.(Beba moževisiti sa grane neogranič eno dugo. To je rezultat urođ enog majmunskog atavizma; drugimreč ima, nesvesno deteta deluje. To nesvesno ima istinsku prirodu, stoga je u skladu s Tao-om.)Ono ne zna ništa o sjedinjavanju muškog i ženskog, pa je ipak njegov organ napet. Tome jrazlog njegovo prirodno savršenstvo. Ono može plakati vasceli dan, a da mu glas ne ogrubi, j je njegovo biće uravnoteženo.

  3. Ko razume taj sklad, poznaće misteriju Taoa i postaće istinski Mudrac. Svi putevi što vode

  strasti života i povećanju životnog Daha(Prana) naporom uma(Hata joga i sl.), loši su i lažni.

  4. Sve stvari vremenom ojačaju, a onda ostare. To(potenciranje snage umesto slobodnog prirodnog razvoja),nije u skladu s Tao-om, a ono što nije jedno sa Tao-om brzo umire.

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  42

  ALEISTER CROWLEY

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  43/54

  VVR R LLIINNAA MMIISSTTEER R IIJJEE

  LLVVII

  1. Ko zna Tao,ćuti; onaj koji suviše brblja, ne zna ga.

  Ovo je doistač udan stav za onoga ko je o Tao-u bez pauze govorio na toliko mnogo strana.Težeći za najvišim, ne mogu naći nikakvo opravdanje za glupost ove izjave. Što dublje ponirem uvode Metafizike, to se sam sebi (ili pak, moj autor), apsurdnijimč inim. No, jedna budalaštinaviše-manje na ovoj planeti, ne menja mnogo.

  2. Ko ga zna, drži usta zatvorena, upravljajući kapijom svog Daha (Prana). On otupljuje oštricusvog uma; on se oslobađa svojih kompleksa; sjaj svog svetla on trne u potpunu tamu. To se zoveTajna Sklada.

  3. Njega ne možeš uznemiriti prisnošću, niti pak negodovanjem. On odoleva misli o dobitku iligubitku, očasti ili sramoti. On je istinitčovek, bez premca pod kapom nebeskom.

  (Može se uporediti sa karakterom princa Miškina iz romana Idiot Dostojevskog.)

  IISSTTIINNSSK K II UUTTIICCAAJJ

  LLVVIIII

  1. Državom treba upravljati disciplinovano; oružje možemo koristiti umešno i vešto. No, istinskkomanda se stiče jedino slobodom, koja se daje i uzima.

  2. Kako ja sve ovo znam? Iskustvom, jer umnožavanjem restriktivnih pravila u kraljevstvu narose iscrpljuje, a upotreba mašina izaziva haos u državi i narodu. Što je više ljudi vičnih i umešnih,to je više mašina; što je više zakona, to je više zločinaca.

  3. Mudarčovek je jednom rekao: ako ne budem ništa radio, ljudiće ispravno i s voljom delati usvetu; ako u miru nađem spokoj, ljudiće namah osvojiti savršenstvo; ako ništa ne budem preduzimao, ljudiće živeti u istinskoj sreći; ako odbacim slavoljublje, ljudiće jednostavni postati.

  Nekada davno, SAD su imale slič ne ideje. Zato su i postigle uspeh. A sada?

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  43

  THE TAO TEH KING

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  44/54

  PPR R IILLAAGGOOĐĐAAVVAANNJJEE OOK K OOLLIINNII

  LLVVIIIIII

  1. Država koja se najmanje stara, narodu najbolje služi. Ona koja se u svačija posla meša, mnogoštete pravi. Tuga i radost su ortaci; ko krajnji ishod predvideti može?

  2. Treba li se kloniti zabrane? Dabome; zabrana izvr će prirodu, tako da ono što izgleda dobro unjoj jeste zlo. O, kako dugo su ljudi patili ne razumejući tu istinu!

  3. Mudrac je odčetiri ugla sazdan, ali nije nasrtljiv; njegovi uglovi ne povređuju. On ide direktno(u skladu s njegovom voljom)i ne sklanja se u stranu; on je blistav(poput Zvezde),ali njegov sjajne zaslepljuje(jer se č uva svoje putanje).

  ČČUUVVAANNJJEE TTAAOOAA

  LLIIXX

  1. Stupajte srednjom stazom; takoćete uskladiti zemlju i odnegovati nebo u vama.

  2. Ta srednja staza vraća vas skladno istinskoj prirodi. Taj skladni povratak dolazi prikupljanjemmagičke moći (Te). Prikupljanje magičke moći donosi obuzdavanje. Obuzdavanje je doista bezgranično (kao i Tao)i onaj koji poznaje Bezgranično vlada državom.

  3. Ko ima Tao, dugo istraje. On je poput biljke, jakog kore-na i snažnih grana. To je garancijnjegovog dugog i istrajnog života.

  DDUUŽŽNNOOSSTT DDR R ŽŽAAVVEE

  LLXX

  1. Upravljanje kraljevstvom je isto kao spremanje ribe. Drugim rečima, to je najprostiji posao.

  2. Kada bi se kraljevstvom upravljalo u skladu sa Tao-om, duhovi naših predaka ne bi ispoljisvoj Te(tj. njihove magič ke moći, zbog besa uperenog protiv vragolija njihovih potomaka).Oviduhovi imaju taj Te, no oni ga neće upotrebiti protiv ljudi. Te, isto kao i mudri vladar, iako imajumoć da naude ljudima, nečine to.

  3. Kada su ove moći (duhovi i mudri vladar)združene, njihova dobra Volja stvara Te, darivajućinjime ljude.

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________________

  44

  ALEISTER CROWLEY

 • 8/16/2019 Aleister Crowley - Tao Te King.pdf

  45/54

  UUMMEER R EENNOOSSTT TTEEAA

  LLXXII

  1. Država postaje moćna dok je poput velike reke, duboka; njoj sve rečice na ovom svetu teku.

  2. Slično je to kao i sa ženom, koja osvaja muškarca svojom mirnoćom. Mirnoća je vid privlačnesile.

  Što se bliže primič eš centru privlač ne sile, to je veća sila privlač enja. Nije da u snishodljivostiima neke „vrline"; jednostavno sve linije se slivaju u središte Mreže.

  3. Tako velika država stiče naklonost malih država udovoljavajući njenim nazorima, dok maledržave stiču naklonost velike, poštovanjem njene veličine. U prvom slučaju, mirnoćom se stiču pristalice; u drugom, zaštita.

  4. Velika država ujedinjuje i hrani ljude; mala država priželjkuje dobru volju velike i nuduslužnost. Tako svaka napreduje. Međutim, velika država mora negovati mirnoću.

  DDEELLOOVVAANNJJEE TTAAOOAA

  LLXXIIII

  1. Tao je najuzvišenija od svih stvari. On je dragocenost za dobre, a zaštita i pročišćenje za loše.

  Vidi Dušu dobrote u zlim stvarima.

  2. Njegove su reči vreločasti, a njegova dela oruđe postignuća. On je prisutančak i u zlu.

  3. I sin Neba kada bude ustoličen na tronu, zajedno sa svoja tri kneza, u službi njegovoj, i kadmu bude ponuđen okrugli simbol ranga velik toliko da ga obema rukama ne možeš obuhvatitizajedno sa pratećom konjskom zapregom; taj njegov dar ne može se meriti sa darom Taoa, koji inajskromniji među ljudima mogu dati.

  4. Zašto su drevni mudraci toliko poštovah Tao? Zato što ga je onaj koji je njemu težio moga

  naći i zato što je Tao zna

  čio pro

  čiš

  ćenje od svega zla. Zato su ga svi ljudi pod ovim nebomsmatrah najizvrsnijim od svih stvari.

  Elektronsko izdanje - Hrumachis XI Oaza - Ordo Templi Orientis

  _________

Embed Size (px)
Recommended