+ All Categories
Home > Documents > Ambalaje moderne și sustenabile pentru fructe și legume

Ambalaje moderne și sustenabile pentru fructe și legume

Date post: 25-Oct-2021
Category:
Upload: others
View: 3 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 2 /2
DS SMITH ROMÂNIA Noi suntem #PackagingStrategists ce livrează rezultate www.dsmithpackaging.ro [email protected] PackRight Centre TIMISOARA Calea Torontalului DN6, km7, TIMIS - 300668, Romania Protejează produsele și optimizează distribuția cu ambalajul potrivit [email protected] / www.dssmithpackaging.ro Contacteaza-ne: Ambalaje moderne și sustenabile pentru fructe și legume Oferim gestionarea completă a soluțiilor de ambalaj în sistem "One stop shop" de la design concept până la servicii post-vânzare pentru indeplinirea cerintelor noii economii circulare Investiții în inovație Acoperire geografică națională Specializare în design Rețea Pan-Europeana de designeri folosind tehnologie modernă de design grafic si structural. Utilizare software pentru calcul de paletizare, ambalare cu personalizare pentru condiții de depozitare, transport, distribuție și reciclare de-a lungul lanțului de aprovizionare Furnizăm produsele și serviciile noastre din 2 fabrici în Timișoara și Ghimbav și 3 puncte de lucru în Timișoara, Pitești și Otopeni Certificări de producție cu cele mai moderne standarde de calitate, siguranța muncii, sustenabilitate și responsabilitate față de mediu DS Smith România are două fabrici și trei puncte de lucru ce oferă soluții de ambalaj sustenabile pentru toate segmentele economice precum fructe și legume, industrial, produse de larg consum, automotive, e-commerce și electronice. DS Smith Packaging Timisoara Calea Torontalului DN6, km7, TIMIS - 300668, Romania P: +40 256 308 981 F: +40 256 308 980 [email protected] DS Smith Ghimbav Strada Făgărașului 46, Ghimbav 507075, Romania
Transcript
Page 1: Ambalaje moderne și sustenabile pentru fructe și legume

DS SMITH ROMÂNIA

Noi suntem #PackagingStrategistsce livrează rezultate

www.dsmithpackaging.ro [email protected]

PackRight CentreTIMISOARA Calea Torontalului DN6, km7, TIMIS - 300668, Romania

Protejează produseleși optimizează distribuțiacu ambalajul potrivit

[email protected] / www.dssmithpackaging.ro

Contacteaza-ne:

Ambalaje moderne șisustenabile pentrufructe și legume

Oferim gestionarea completăa soluțiilor de ambalaj însistem "One stop shop"

de la design conceptpână la servicii

post-vânzare pentruindeplinirea cerintelor noii

economii circulare

Investiții în inovație Acoperire geografică națională Specializare în design

Rețea Pan-Europeana dedesigneri folosind tehnologiemodernă de design grafic si

structural.

Utilizare software pentrucalcul de paletizare, ambalare

cu personalizare pentrucondiții de depozitare,transport, distribuție șireciclare de-a lungul

lanțului de aprovizionare

Furnizăm produsele șiserviciile noastre din2 fabrici în Timișoara

și Ghimbav și 3 punctede lucru în Timișoara,

Pitești și Otopeni

Certificări de producțiecu cele mai modernestandarde de calitate,

siguranța muncii,sustenabilitate și

responsabilitate față demediu

DS Smith România are două fabriciși trei puncte de lucru ce oferăsoluții de ambalaj sustenabilepentru toate segmentele economiceprecum fructe și legume, industrial,produse de larg consum,automotive, e-commerce șielectronice.

DS Smith Packaging Timisoara Calea Torontalului DN6, km7, TIMIS -300668, Romania

P: +40 256 308 981F: +40 256 308 [email protected]

DS Smith Ghimbav Strada Făgărașului 46,

Ghimbav 507075,Romania

Page 2: Ambalaje moderne și sustenabile pentru fructe și legume

DS SMITH HELLAS AE

ProvocareaÎntr-o lume ce se schimbă

mereu în care fiecare producătortrebuie să distrbuie produsele

în condiții de siguranțăîntr-un sistem de distribuție

tot mai complex, rolulambalajului devine crucial.

Oferta noastrăExperiența ne-a demonstratcă o abordare strategicăa ambalajelor poate săvă ajute să deveniți liderpe piață.

Soluția Ambalajul din carton ondulat realizat din fibre provenite din surse certificate,cu design științific și produs special pentru proiecte personalizate,îndeplinește toate condițiile pentru: DS Smith

creează ambalajul optimpentru lanțul deaprovizionare.

Criteriile de satisfacere a cerințelorconsumatorilor:

-în condiții speciale,precum căldură, frig,umiditate. -pentru prevernireadaunelor și vătămării întimpul transportului șidepozitarii.

- pentru siguranțăalimentară și igienă.

-promovare produs șibrand. -comunicare în toatepunctele din lanțul deaprovizionare.

- creșterea reputațieibrandului.

-rezistență în combinațiecu greutatea minimă perîncărcare. -cost redus și sustenabilitate.

-obținere economii prinoptimizarea spațiului întimpul transportului.

PROTECȚIEPROMOVARE

&COMUNICARE

SUSTENABILITATE

calitatevarietateprezentarea produsuluidisponibilitatea produsuluipreț și promoțiiimpact asupra naturii

Dimensionate special pentru produs.

Design ergonomic care elimină spațiile nefolosite pentru transport și depozitare.

Menține prospețimea produselor.

Performant fără a utiliza mai mult carton decât este necesar pentru atingerea țintelor

de sustenabilitate.

Oferă posibilitatea personalizării pentru a diferenția produsele.


Recommended