+ All Categories
Home > Documents > Analiza si evaluarea investitiilor

Analiza si evaluarea investitiilor

Date post: 24-Dec-2015
Category:
Upload: dragoi-alexandru
View: 79 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
Description:
Consultanta
Popular Tags:
28
Proiectarea si evaluarea programelor de consultanta 12 Renaldo Niţă Senior Trainer & Consultant
Transcript
Page 1: Analiza si evaluarea investitiilor

Proiectarea si evaluarea programelor

de consultanta 12

Renaldo NiţăSenior Trainer & Consultant

Page 2: Analiza si evaluarea investitiilor

Analiza si evaluarea

investitiilor

Page 3: Analiza si evaluarea investitiilor

3. Rata internă a rentabilităţii

(RIR)The Internal Rate of Return

(IRR)

Page 4: Analiza si evaluarea investitiilor

3. Rata internă a rentabilităţii RIR este rata de actualizare care va determina

valoarea actualizată netă a unei investiții a fi zero (VAN = 0)

este rata dobânzii efective a proiectului este "costul maxim al capitalului" pe care o

organizatie si-l permite pentru finanțarea unui proiect

in cazul în care costul capitalului este mai mare decât RIR, atunci ai pierderi

Page 5: Analiza si evaluarea investitiilor

3. Rata internă a rentabilităţii RIR exprimă capacitatea rezultatelor proiectului

de a asigura profit şi recuperarea simplă a cheltuielilor pentru intervalul de viaţă economică a acestuia

un proiect este acceptabil dacă RIR depăşeste valoarea ratei minime de actualizare a capitalului pe care o admite finanţatorul

Page 6: Analiza si evaluarea investitiilor

Rata la care NPV = 0

VV1

(1+ IRR)1+

VV2

(1+ IRR)2+

VV3

(1+ IRR )3+ .....+

VVn

(1+ IRR)n− InvIni=0

3. Rata internă a rentabilităţii RIR

Page 7: Analiza si evaluarea investitiilor

4. Rata contabila a rentabilitatiiAccounting rate of return

(ARR)

Page 8: Analiza si evaluarea investitiilor

Rata contabila a rentabilitatii un indicator de profitabilitate a investitiei

RCR/ARR = (Profitul total net/Nr. ani) / Investitia initiala

cunoscuta si sub numele de rată simplă de rentabilitate

Page 9: Analiza si evaluarea investitiilor

5. Randamentul investiției

Return on Investment ROI

Page 10: Analiza si evaluarea investitiilor

Randamentul investiției ROI un indicator de profit pentru evaluarea

investițiilor companiei și a consecințele lor financiare referitoare la fluxul de numerar

ROI = (Profit din investiție - Costul investiției) / Costul investiției

ROI> 0 reflectă rentabilitatea netă, iar valorile mai mari indică o utilizare mai eficientă a investițiilor

ROI <0 este considerat a fi un semn puternic de avertizare asupra unui mamanegement defectuos al capitalului

Page 11: Analiza si evaluarea investitiilor

Randamentul investiției ROI ROI poate fi utilizat in organizatii pentru a

evalua rentabilitatea producției unui produs in raport cu un altul, cu scopul de a stabili care produs reprezintă utilizarea cea mai eficientă a capitalului organizatiei

Page 12: Analiza si evaluarea investitiilor

Risc si incertitudine in luarea deciziilor de

investitii

Page 13: Analiza si evaluarea investitiilor

Factori de risc Durata proiectului – cu cat e mai mare,

cu atat mai mare riscul ca veniturile, costurile si fluxurile de numerar estimate sa fie gresite/nerealiste

Relevanta datelor – profiturile si fluxurile de numerar estimate sunt bazate pe o cercetare riguroasa sau pe instinct?

Marimea investitiei – un proiect in care se investeste cea mai mare parte din sursele de finantare ale organizatiei este mai riscant decat un proiect cu o investitie minora

Page 14: Analiza si evaluarea investitiilor

Factori de risc Factorii externi – orice proiect are la baza

estimari de cerere, costuri, piata, preturi etc. care se pot fi date peste cap in conditii de schimbari economice, politice sau de piata

Experienta echipei de conducere – un proiect intr-o piata in care echipa de conducere are experienta este mult mai putin riscant decat un pas in neant

Page 15: Analiza si evaluarea investitiilor

Factori calitativi de evaluare a investitiilor

Page 16: Analiza si evaluarea investitiilor

Nu toate proiectele de investiții poate fi descris complet în termeni de costuri și beneficii monetare

Prin urmare, chiar dacă unele costuri și beneficii nu pot fi cuantificate, acestea ar trebui să fie luate în considerare în deciziile de investiții

Factori calitativi

Page 17: Analiza si evaluarea investitiilor

Impactul asupra angajatilor Calitatea produsului sau a serviciilor catre

clienti Concordanta dintre decizia de investitie si

obiectivele organizatiei Imagine, brand, reputatie Implicatiile pentru modul de operare al

organizatiei Responsabilitatea fata de societate si

diversi factori interesati

Factori calitativi

Page 18: Analiza si evaluarea investitiilor

Etapele procesului de consultanta

Page 19: Analiza si evaluarea investitiilor

Etapele procesului de consultanţă

Iniţierea

Diagnostic

Planificarea acţiunii

Implementare

Încheiere

Page 20: Analiza si evaluarea investitiilor

Etapele procesului de consultanta1. Initierea2. Diagnoza3. Planificarea actiunii4. Implementarea5. Incheierea

Milan Kubr, Management Consulting

Page 21: Analiza si evaluarea investitiilor

1. Initierea Primele contacte cu beneficiarul Diagnosticul preliminar al problemelor Planificarea misiunii Clarificarea rolurilor Propuneri referitoare la misiune facute

beneficiarului Contractul de consultanta

Page 22: Analiza si evaluarea investitiilor

2. Diagnoza Identificarea faptelor Analiza si sinteza faptelor Examinarea detaliata a problemelor

Page 23: Analiza si evaluarea investitiilor

3. Planificarea actiunii Elaborarea solutiilor Elaborarea variantelor Propuneri facute beneficiarului Planificarea in vederea implementarii

Page 24: Analiza si evaluarea investitiilor

4. Implementarea Asistenta la implementare Corectarea propunerilor Instruire Multe misiuni de consultanta se termina

odata cu transmiterea unui raport cuprinzand propuneri de actiune, adica inainte de inceperea implementarii

Page 25: Analiza si evaluarea investitiilor

5. Incheierea Evaluarea Raportul final Indeplinirea obligatiilor reciproce Planuri pentru urmarirea rezultatelor Retragerea consultantilor

Page 26: Analiza si evaluarea investitiilor

Instrumente utilizate in consultanta Interviul Chestionarul Focus-grup Brainstorming Raport (Redactarea rapoartelor)

Page 27: Analiza si evaluarea investitiilor

Examen1. Diagrama Ishikawa/Cauze multiple2. Chestionar – 10 intrebari3. Rezolvarea problemei – managementul

schimbarii + management strategic4. 3 indicatori5. Finante – NPV

Page 28: Analiza si evaluarea investitiilor

Va multumesc pentru atentie si

implicare! 0737-13.98.13

[email protected]


Recommended