+ All Categories
Home > Documents > Curs 13 Pediatrie

Curs 13 Pediatrie

Date post: 06-Jul-2018
Category:
Upload: georgiana-enache
View: 252 times
Download: 1 times
Share this document with a friend

of 14

Transcript
 • 8/18/2019 Curs 13 Pediatrie

  1/14

  Astmul bronsic

  Definitie

  DEFINIŢIE FIZIOPATOLOGICĂ: boal inflamatorie cronic a cilor aeriene !n care un rol im"ortant !l au mastocitele#eo$inofilele# limfocitele T# macrofa%ele# neutrofilele &i celulele e"iteliale'

  DEFINIŢIE CLINICĂ: e"isoa(e recurente (e )*ee$in%# (is"nee &i tuse# "re(ominant noa"tea &i (iminea+a# re,ersibiles"ontan sau tera"eutic'

  DEFINIŢIE FIZIOLOGICĂ: inflama+ia &i obstruc+ia cilor aeriene asociat cu *i"erreacti,itate bron&ic la (i,er&i stimuli

  Factorii tri%%er 

  1. Substanţele iritante: fumul (e +i%ar# aerul rece# substan+ele c*imice# ,o"seaua# "arfumurile# fi-ati,ul# "oluan+iiatmosferici# "rul (e animale# %.n(acii# "raful# muce%aiul# "olenul# etc'

  2. Schimbările climatice: cri$ele (e astm "ot fi asociate cu:

  / mo(ificarea tem"eraturii aerului

  / ,aria+ia "resiunii atmosferice

  / mo(ificarea calit+ii aerului

  3. Efortul fizic 0 mecanismul ar fi "ier(erea (e a" &i cl(ur (e la ni,elul cilor aeriene !n tim"ul efortului

  4. Factorii emoţionali 0 la unii in(i,i$i# strile emo+ionale ne%ati,e a%ra,ea$ astmul

  5. Refluxul gastroesofagian 0 "re$en+a aci(ului !n esofa%ul (istal "oate cre&te re$isten+a &i reacti,itatea cilor aeriene

  Etio"ato%enie

  !. "!#ERRE$%&!'!&$&E$ (R)*+!%, !!. )(S&R-%!$ %,!/)R $ER!E*E

  !. "!#ERRE$%&!'!&$&E$ (R)*+!%,

  / 1s"uns bron*oconstrictor e-a%erat la o ,arietate (e stimuli#

  / !nflamaţia căilor aeriene / "rinci"alul factor care contribuie la instalarea *i"erreacti,it+ii bron&ice

  A%en+ii trigger im"lica+i !n (eclan&area *i"erreacti,it+ii bron&ice:

  / "raf (e cas# acarieni# ful%i# "r (e animale# muce%ai

  / "oluare atmosferic# "olen# aer rece# cea+# fum

  / infec+ii ,irale &i bacteriene

  / efort# r.s# "l.ns# stres

  1

 • 8/18/2019 Curs 13 Pediatrie

  2/14

  / aler%eni alimentari# substan+e biolo%ice# a%en+i c*imici# me(icamente

  E0enimentul trigger 0 eliberarea me(iatorilor c*imici ai inflama+iei (in mastocite# macrofa%e &i celule e"iteliale

  eiatorii chimici:

  / 2I3TA4INA

  / LE5COT1IENE

  / P1O3TAGLANDINE

  / 61ADI7ININĂ

  / 3563TANŢA P

  / NE51O7ININA A

  "!S&$!*$ / "ro,ine e-clusi, (in (e%ranularea mastocitelor 

  / cre&te "ermeabilitatea ,ascular

  / (etermin bron*oconstric+ie

  /E-%)&R!E*E/E 0 "ro(u&i (e metabolism ai aci(ului ara*i(onic

    / ini+ia$ acti,area limfocitelor &i leucocitelor 8 eliberarea (e me(iatori c*imici ai inflama+iei

  !*F/$$!$ 0 e,eniment esen+ial !n "ato%enia astmului# (etermin obstruc+ia lumenului bron&ic &i accentuarea*irerreacti,it+ii'

  (R)*")%)*S&R!%!$ 0 aler%enii "ot (etermina bron*oconstric+ie "rin eliberarea# I%E (e"en(ent# a me(iatorilorc*imici (in mastocite

  !!. )(S&R-%!$ %,!/)R $ER!E*E

  1. (ronhoconstricţia acută 0 aler%enii (etermin bron*oconstric+ie acut# me(iat (e I%E# "rineliberarea me(iatorilor c*imici (in mastocite 9*istamin# leucotriene# "rosta%lan(ine# tri"ta$

  2. Eemul căilor aeriene 0 me(iatorii elibera+i in(uc cre&terea "ermeabilit+ii ca"ilare &i *i"ersecre+ie (emucus 8 "eretele bron&ic se !n%roa&# (e,ine ri%i( &i interfer cu flu-ul (e aer 

  3. "iersecreţia e mucus 0 factor ce contribuie la se,eritatea &i caracterul cronic al sim"tomatolo%iei

  (in astm4. Remoelarea căilor aeriene 0 consecin+a unui "roces inflamator cronic &i se,er &i a "roceselor (e

  re"arare continu'

  E-"unerea la aler%eni &i infec+iile res"iratorii 9!n s"ecial cele ,irale / ;31 sunt "rinci"alii factori res"onsabili (ee-acerbri sau

 • 8/18/2019 Curs 13 Pediatrie

  3/14

  >' Limfocitele T*> "ro(uc IL/= &i IFN/? 0 rol !n mecanismul (e a"rare celular !n ca$ul infec+iei

  =' Limfocitele T*= "ro(uc cito@ine 9IL # B# # # > 0 me(ia$ inflama+ia aler%ic

  Dia%nostic

  !. ate anamnestice

  >' Antece(ente familiale (e boli ato"ice: astm bron&ic# (ermatit ato"ic# rinit aler%ic# aler%ii alimentare'

  =' Antece(ente "ersonale (e boli ato"ice: (ermatit ato"ic# rinit aler%ic'

  !!. ate clinice

  >' *ee$in% 9e"isoa(e recurente

  =' Tuse nocturn

  ' Dis"nee

  $ceste simtome au rele0anţă entru iagnostic n următoarele situaţii6

  $ariţia sau agra0area lor n timul noţii sau uă efort fizic

  #rezenţa unei anumite sezonalităţi

  $gra0area sau eclan7area simtomelor n rezenţa factorilor trigger

  E8$E*-/ %/!*!% 6 "oate fi normal'

  9"EE:!*; / cel mai comun semn

  5nii "acien+i# la e-amenul fi$ic# "ot s nu "re$inte sim"tome res"iratorii# !ns in,esti%area func+iei "ulmonare aratmo(ificri caracteristice'

  Dis"neea# )*ee$in%/ul# semnele (e *i"erinfla+ie "ulmonar 0 "re$ente !n tim"ul e-aminrii (ac "acientul estesim"tomatic'

  3emne care reflect %ra,itatea cri$ei (e astm:

  / Ciano$

  / Dificult+i (e ,orbire

  / Ta*icar(ie

  / Torace *i"erinflat

  / Folosirea mu&c*ilor res"iratori accesori

  / Tiraul intercostal

  3

 • 8/18/2019 Curs 13 Pediatrie

  4/14

  Ast*ma "re(icti,e in(e-

  I(entific co"iii cu risc !nalt 9,.rsta =/ ani care au "re$entat H e"isoa(e (e )*ee$in% !n ultimul an 9cel "u+in unultrebuie s fie (ia%nosticat (e me(ic

  -* %R!&ER!- $' Prin+i astmatici

  =' Dermatit ato"ic

  ' 3ensibilitate la aero/aler%eni si' 3ensibilitate alimentar

  =' Eo$inofilie H J

  ' *ee$in% neasociat cu infec+ia

  !!!. !*'ES&!;$RE$ F-*%!E! #-/)*$RE1. Sirometria

  / Confirm obstruc+ia bron&ic

  / Demonstrea$ re,ersibilitatea bron&ic / (o,e(it "rin cre&terea FE;> 9,olumul e-"irator ma-im e-"irat !n "rimasecun( cu "este >=J (u" a(ministrarea unui beta = a%onist in*alator 

  / La co"ilul cu ,.rsta mai mare (e B ani

  2. #ea=flo>metria:

  / Determin PEF 9flu-ul e-"irator (e ,.rf'

  / Cre&terea PEF cu =KJ (u" a(ministrarea bron*o(ilatatorului sau o ,aria+ie (iurn a PEF (e "este =K J sugerează (ia%nosticul (e astm bron&ic'

  / La co"ilul cu ,.rst mai mare (e ani'

  !'. $/&E &ES&E $

 • 8/18/2019 Curs 13 Pediatrie

  5/14

    / ECP 9"roteina cationica eo$inofilica#

    / Eo$inofile !n s"ut'

  Dia%nostic (iferential

  >' Fibro$a c*istic

  =' Imuno(eficien+ "rimar 0 (eficitul (e I%A secretor 

  ' 4alforma+iile car(iace con%enitale

  ' 4alforma+ii con%enitale care (etermin !n%ustarea cilor aeriene

  B' As"ira+ia (e cor" strin

  ' 6ron&iecta$ia

  ' 1eflu-ul %astro/esofa%ian

  M' 3in(romul sinobron&ic 9sinu$ita cronic "oate in(uce *i"erreacti,itate bron&ic

  ' 3in(romul cililor imobili 7arta%ener 9situs in,ersus# "ansinu$it# infertilitate

  >K' ;asculitele aler%ice 9boala C*ur% strauss# sin(rom Lffler

  >>' As"er%ilo$a "ulmonar aler%ic

  >=' Emfi$emul "ulmonar 

  Tre"te (e se,eritate la momentul (ia%nosticului

  4ana%ementul astmului

  I' E(ucarea co"ilului

 • 8/18/2019 Curs 13 Pediatrie

  6/14

  II' E,aluarea &i monitori$area se,erit+ii astmului

  III' 3tabilirea "lanurilor in(i,i(uale (e tratament "entru mana%ementul "e termen lun% al astmului

  I;' 3tabilirea unui "lan in(i,i(ual (e tratament "entru mana%ementul e-acerbrilor astmatice

  ;' Controale me(icale "erio(ice

  !.  Eucarea coiluluiAfamiliei n 0eerea formării unei echie entru controlul astmuluiE#)9ERE*&

  Co"iii &i familia lor trebuie s se im"lice acti, !n mana%ementul astmului# astfel !nc.t ei trebuie s !n,e+e urmtoarele:

  3 e,ite factorii (e risc#

  3 a(ministre$e corect me(ica+ia#

  3 !n+elea% (iferen+a (intre me(ica+ia controller &i cea relie,er#

  3 recunoasc semnele unei e-acerbri &i s ia atitu(ine'

  !!.  E0aluarea 7i monitorizarea se0erităţii astmului

  Controlul sim"tomelor &i msurtorile func+iei "ulmonare 9s"irometrie efectuate la fiecare ,i$it aut me(icul

   "entru:

  / E,aluarea rs"unsului la tera"ie

  /Austarea tratamentului

  6

 • 8/18/2019 Curs 13 Pediatrie

  7/14

  PEF sau FE;> Q MKJ su%erea$ un control bun al astmului'

  4onitori$area PEF la (omiciliu "oate auta co"ilul &i familia s recunoasc sim"tomele (e !nce"ut ale e-acerbrilor

  astmatice'

  La fiecare ,i$it la me(ic se ,erific (is"o$iti,ele (e a(ministrare a me(ica+iei'

  !!!.  Stabilirea lanurilor ini0iuale e tratament entru managementul e termen lung al astmului

  Dou ti"uri (e me(ica+ie "entru controlul astmului:

  >' 4e(ica+ia BcontrollerC care !m"ie(ic a"ari+ia sim"tomatolo%iei'

  =' 4e(ica+ia Brelie0erC care ac+ionea$ ra"i( !n ca$ul e-acerbrilor# "rin remiterea sim"tomatolo%iei'

  4e(ica+ia in*alatorie este "referat# (eoarece efectele tera"eutice sunt su"erioare me(ica+iei orale &i "re$int "u+ine efectea(,erse

  Dis"o$iti,e (e in*alare

  3e utili$ea$ !n func+ie (e ,.rst astfel:

  D 4 ani6 sacer mască sau nebulizare cu mască.

  45 ani6 sacer iesă bucală sau nebulizarecu iesă bucală sau mască.

  5 ani6 sacer iesă bucală sau isoziti0e acti0ate e resiraţie Gmeicaţie sub formă e ulbereH.

  4e(icatia controller

  >' GL5COCO1TICOIZI IN2ALATO1I

  =' ANTAGONIRTII 1ECEPTO1ILO1 DE LE5COT1IENE

  ' 4ETILSANTINE

  ' C1O4OGLICAT5L DE 3ODI5 RI NEDOC1O4IL5L 3ODIC

  B' = AGONIRTI C5 ACŢI5NE DE L5NGĂ D51ATĂ

  ' ANTAGONIRTI DE I%E 9O4ALIZ54A6

  ' TE1APIA ANTI/ILB 94EPOLIZ54A6

  M' TE1APIA ANTI/IL RI IL/ 9PIT1A7IN1A

  ' ANTAGONIRTI DE TNF/? 9ETANE1CEPT# INFLISI4A6# ADALI454A6

  >K' ANTAGONIRTI DE IL/= 9DACLIZ54A6

  >>' ANTAGONIRTI DE CD/= 9L54ILISI4A6

  7

 • 8/18/2019 Curs 13 Pediatrie

  8/14

  1.  ;/-%)%)R&!%) !:! !*"$/$&)R! E!%$!$ B %)*&R)//ER C

  Pentru controlul "e termen lun% al astmului'

  Pu+ine efecte a(,erse com"arati, cu me(ica+ia oral'

  / 6eclometa$on

  / 6u(esoni(

  / Flutica$on

  / Triamcinolon

   =' $*&$;)*!+&!! RE%E#&)R!/)R E /E-%)&R!E*E CI3TEINIL 0 LE5COT1IENELE 9CUs/LT4EDICAŢIA CONT1OLLE1

  Descrise in >M ca 313/A 0 slo) reactin% substance of ana"*Ula-is CUs/LT 9LTC# LTD# LTE 8 me(iatori

  eicosanoi(ici (eri,a+i (in aci(ul ara*i(onic sinteti$a+i in "rinci"al (e celule mieloi(e 9mastocite# eo$inofile# ba$ofile(ar &i (e celule structurale 9celule e"iteliale bron&ice '

   Efecte biolo%ice CUs/LT 8 "rin interme(iul rece"torilor CUsLT1> si CUsLT1= (e "e su"rafa+a celulelor structurale

  9celule e"iteliale# fibre musculare nete(e &i inflamatorii 9macrofa%e# monocite# eo$inofile'

  Date multi"le au (o,e(it rolul CUs/LT si al CUsLT1> !n fi$io"atolo%ia astmului &i a rinitei aler%ice &i au (us la

  (e$,oltarea unor anta%oni&ti "oten+i '

  E%$*!S-/ E $%!-*E $/ $*&$;)*!+&!/)R RE%E#&)R!/)R E /E-@)&R!E*E

  (ronhoilatator

  In*ibitor "uternic al bron*oconstric+iei LTD

  >

  $ntiinflamator

  Efect anti/eo$inofilic "eriferic &i central re(uce eNO

  / Efect imunosu"resor asu"ra cito@inelor ti" T2= 9IL# ILB 8 re(ucere ni,el seric I%E totale

   

   A NTAGONIŞTII DE LEUCOTRIENE - DATE DE EFICIENŢĂ CLINICĂ ÎN ASTM  (GINA 2010)

  E,aluare astm "rin mar@eri e,oluti,i:

  Func+ionali 0 s"irometrie

  6iolo%ici 0 eNO# ECP# Eo in s"ut

  C*estionare (e calitatea ,ie+ii &i control al bolii

    3tu(iile clinice arat:

  Efect bron*o(ilatator ,ariabil# (e mic am"litu(ine

  8

 • 8/18/2019 Curs 13 Pediatrie

  9/14

  1e(uc sim"tomele astmului# inclusi, tusea

  Vmbunt+esc func+ie "ulmonar

  1e(uc inflama+ie bronsic si e-acerbri astm

  / Se folosesc entru controlul e termen lung al astmului

  (lochează acţiunea leucotrienelor

  Efecte a0erse rare

  3. E&!/8$*&!*E 4EDICAŢIA CONT1OLLE1

   TEOFILINA 10 mg/kgc/zi (cu controlul nivelului seric între B/>B W%

 • 8/18/2019 Curs 13 Pediatrie

  10/14

  ' ANTAGONIRTI DE I%E Solair 9Omali$umab 0 anticor" monoclonal anti I% E umani$at 4EDICAŢIACONT1OLLE1

  Ansamblu uman I%G> @a""a care con+ine BJ re%iuni (eterminante (e com"lementaritate !n anticor" murin 94 

  X>BK@D

  Lea% I%E libere circulante

  Pre,ine le%area I%E (e rece"torii cu afinitate !nalt &i oas 1isc minim (e anafila-ie

  Formea$ com"le-e omali$umab:I%E mici# inerte biolo%ic

  Anticor" care nu fi-ea$ com"lementul

  In(ica+ia omali$umab !n 5E< recoman(ri GINA

  Tera"ie a(u,ant "entru !mbunt+irea controlului astmului bron&ic la "acien+ii 9H ani cu:

  / Astm aler%ic se,er "ersistent

  / Test cutanat "o$iti, sau reacti,itate in ,itro la un aler%en "ermanent (in aer 

  / 3im"tome frec,ente !n tim"ul $ilei sau tre$iri bru&te !n tim"ul no"+ii

  / 4ulti"le e-acerbri astmatice se,ere confirmate# !n ciu(a a(ministrrii $ilnice (e (o$e mari (e C3I# "lus un6ADLA

  / La "acien+ii H ani: func+ia "ulmonar re(us 9;E43 YMKJ

  Tratamentul cu omali$umab trebuie luat !n consi(erare numai la "acien+ii cu astm bron&ic me(iat cu certitu(ine (eI%E 9imuno%lobulina E

  Tera"ia anti/I%E este inclus ca tera"ie a(u,ant la C3I !n (o$e me(ii sau mari "lus 6ADLA &i alte me(ica+ii (econtrol 9tratament trea"t B !n %*i(uri GINA =KK=

  E!%$!$ B RE/!E'ER C

  >. J 2 $;)*! +&! %- $%!-*E E S%-R&, -R$&,

  S$/(-&$)/

  FE*)&ER)/

  &ER(-&$/!*,

  2. $*&!%)/!*ER;!%E 0 "ro(uc bron*o(ilata+ie "rin re(ucerea tonusului ,a%al al cilor aeriene &i sca( "ro(uc+ia (emucus

  $&R)#!*$

  !#R$&R)#!- (R)! 9AT1O;ENT/ KW%/= in*ala+ii

 • 8/18/2019 Curs 13 Pediatrie

  11/14

  &R$&$E*& !*!!$/ ?* F-*%!E E SE'ER!&$&E /$ %)#!/-/ #ES&E 5 $*! G;"! ;!*$ 2K11H

  T1ATA4ENT INIŢIAL VN F5NCŢIE DE 3E;E1ITATE LA COPIL5L PE3TE B ANI 9G2ID GINA =K>>

  T1ATA4ENT INIŢIAL VN F5NCŢIE DE 3E;E1ITATE LA COPIL5L 356 B ANI 9G2ID GINA =K>>

  11

 • 8/18/2019 Curs 13 Pediatrie

  12/14

  3TEP 5PX3TEP DON

  S&E# -# 0 se trece la o trea"t su"erioar (e me(ica+ie (ac astmul nu este controlat

  S&E# )9* 0 o(at ce controlul astmului este men+inut "e o "erioa( (e cel "u+in luni# se "oate re(uce tre"tatme(ica+ia# cu ob+inerea unei tera"ii minime ca"abile s asi%ure controlul astmului

  AP1ECIE1EA CONT1OL5L5I A3T45L5I

  /!#S$ %)*&R)/-/-! !*F/$$!E! Im"lica+ii clinice asu"ra co"iilor astmatici

  PE TE14EN 3C51T

  [ Simtome zilnice

  [ eenenţa e meicaţie e criză

  [ &reziri nocturne

  [ $bsenţa e la 7coală

  [ !mosibilitatea e a se Luca cu alţi coii

  12

 • 8/18/2019 Curs 13 Pediatrie

  13/14

  PE TE14EN L5NG

  [ ?mieică ez0oltarea fizicăM intelectualăM socială

  [ $fectează funcţia resiratorie ea lungul 0ieţii

  !'. Stabilirea unui lan ini0iual e tratament entru managementul exacerbărilor astmatice

  $tacurile e astm sunt ameninţătoare e 0iaţă

  J 2 agoni7ti cu acţiune e scurtă urată e cale inhalatorie

  )xigen

  Fluie i.0

  N "ierhiratarea oate exacerba eemul ulmonar

  %orticoizi

  Solumerol i.0 2 mgA=gcAzi i0izat la O oreM maxim OK mgAzi

  #renison sau #renisolon .o

  &eofilina P acă J2 agoni7tii nu sunt isonibili

  $renalina

  onitorizarea răsunsului la tratament P saturaţia n oxigen 7i măsurătorile gazelor sang0ine

  Cri$a usoara/= "uf la / *9ma-im "uf="uf/= "uf la /M *

  Cri$a se,era

  13

 • 8/18/2019 Curs 13 Pediatrie

  14/14

  *- SE RE%)$*, ?* $&$%-/ E $S& N

  >' Seati0ele 9sunt strict inter$ise'

  =. ucoliticele 9"ot !nrut+i tusea'

  ' Fizioteraia 9"oate cre&te (isconfortul "acientului'

  ' "iratarea cu 0olume mari e fui la co"iii mari 9"ot fi necesare la co"iii mici &i su%ari'B' $ntibiotice 9nu trat e ază atacul de astm sunt in(icate (oar "entru "acien+ii cu infec+ii bacteriene 0 "neumonie#sinu$it'

  '. %ontroale meicale erioice

  / O(at ce controlul astmului a fost stabilit# trebuie efectuate e,aluri me(icale "erio(ice la inter,al (e / luni'

  / La e,aluarea me(ical "erio(ic se ,a re,i$ui "lanul (e tratament# me(ica+ia &i ni,elul (e control al astmului'

  &$R;E&-R! #E*&R- -* $*$;EE*& E S-%%ES $/ $S&-/-!

  >' Pacient asim"tomatic


Recommended