Home >Documents >Electrician Nave

Electrician Nave

Date post:05-Jul-2018
Category:
View:222 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/16/2019 Electrician Nave

  1/81

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  2/81

  AUTORI

  1. ALASOIU TATIANA - PROF. GR. I - GRUP SCOLAR INDUSTRIALELECTROPUTERE/ CRAIOVA

  2. DROMERESC0I RODICA - PROF. GR. I - GRUP SCOLAR G0EORG0E ASAC0I/OTOSANI

  . TUCANU DANIELA - PROF. GR. I - GRUP SCOLAR DE ARTE SI MESERII FAGARAS

  . OATA NICULAE - PROF. GR. II - GRUP SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTIIMASINI SLATINA

  3. POPESCU ANGELA - PROF. GR. I - COLEGIUL TE0NIC ENERGETIC UCURESTI4. POP GA RIELA - PROF. GR. I - GRUP SCOLAR DOMNUL TUDOR/ DR. TR.

  SEVERIN7. FARA FLORINA CARMEN - PROF. GR. I - GRUP SCOLAR RADU NEGRU/ GALATI5. MARINESCU PATRITA - PROF. GR. I - GRUP SCOLAR ELECTROTE0NIC SPIRU

  0ARET/ TARGOVISTE

  6. AL A LUCICA - PROF. GR. I - GRUP SCOLAR TE0NOLOGIC D. FILIPESCU/U8AU

  19. MATEESCU DANUT - PROF. GR. I - GRUP SCOLAR ELECTROTE0NIC SPIRU0ARET/ TARGOVISTE

  11. MARES FLORIN - PROF. GR. I - GRUP SCOLAR INDUSTRIAL TRANSPORTURICAI FERATE GALATI

  12. APOL8AN LAVINIA - PROF. GR. I - COLEGIUL TE0NIC TRANSILVANIA/ DEVA1 . IANCU LIDIA - PROF. GR. I - GRUP SCOLAR DIMITRIE LEONIDA/

  PETROSANI

  1 . ALINA MELNIC : PROF. GR. I - GRUP SCOLAR INDUSTRIAL TRANSPORTURITIMISOARA

  13. MARIAN PAVELESCU : PROF. GR. I - GRUP SCOLAR INDUSTRIAL TRANSPORTURITIMISOARA

  14. ANGELA CARLOGEA : PROF. GR. I - GRUP SCOLAR INDUSTRIAL TRANSPORTURITIMISOARA

  17. MANOLEA MI0AELA - DR. ING. - GRUP SCOLAR DIMITRIELEONIDA/PETROSANI

  15. RAFA ADRIANA - PROF. GR. I - COLEGIUL TE0NIC ANG0EL

  SALIGN;/ CLU16. DRUTA IANA - PROF. GR. I - COLEGIUL TE0NIC ENERGETIC UCURESTI

  CONSULTANŢI +A'el! ROGO INARU – profesor doctor, Expert Politici Educaţionale, C.N.D.I.P. .

  ASISTENŢĂ UIP P0ARE TVET RO 91959 +

  R$

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  3/81

  T!=el c& &" t!t le 'e c$%(ete"t!

  Nr.crt. TITLUL UNITĂŢIIDE COMPETENŢĂ COMPETENŢENR.

  CREDITEA ILITATI C0EIE

  1 COMUNICARE ŞINUMERAŢIE

  1. "ormuea#a opinii pe o tema data2. $eali#ea#a o scurta pre#entare utili#and

  ima!ini ilustrative. Citeste si utili#ea#a documente scrise inlim%a& de specialitate

  . Prelucrea#' si interpretea#a !raficre#ultatele o%ţinute pe o sarcina data.

  1,(

  2

  UTILI8AREACALCULATORULUIŞI PRELUCRAREAINFORMAŢIEI

  1. Exploatea#a %a#a de date2. Pre#inta informatii inclu#and text, numere si

  ima!ini. Comunic' prin Internet

  1,(

  ) COMUNICARE >NLIM A MODERNĂ

  1. $eceptea#' mesa&e orale2. $eceptea#' mesa&e scrise

  . Exprim' mesa&e orale

  . Exprim' mesa&e scrise3. Participa la conversatii

  1,(

  * ASIGURAREACALITATII

  1. +plica norme de calitate in domeniul deactivitate

  2. tili#ea#a metode standardi#ate deasi!urare a calitatii

  (,-

  -

  DE8VOLTAREPERSONALĂ >NSCOPULO ŢINERIIPERFORMANTEI

  1. +nali#ea#a caracteristicile personale sifactorii implicati in de#voltarea carierei

  2. Exprim' opţiuni privind traseul personal deeducaţie i formare profesional'(,-

  /IGIENA SISECURITATEAMUNCII

  1. +plic' le!islaţia i re!lement'rile privindsecuritatea i s'n'tatea la locul de munc', prevenirea i stin!erea incendiilor

  2. Ia m'suri pentru reducerea factorilor de riscde la locul de munc'

  (,-

  0 LUCRUL IN EC0IPA

  1. Identific' sarcinile i resursele necesare pentru atin!erea o%iectivelor

  2. i asum' rolurile care i revin n ec3ip'). Cola%orea#' cu mem%rii ec3ipei pentrundeplinirea sarcinilor

  (,-

  COMPETENTE TE0NICE GENERALE

  4

  MONTAREA SIUTILI8AREAAPARATELORELECTRICE DE

  OASA TENSIUNE

  1. Identific' su%ansam%lurile constructive ale+E52. 6pecific' parametrii te3nici ai +E5

  .+si!ur' funcţionarea +E51,(

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  )

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  4/81

  Nr.crt. TITLUL UNITĂŢII DECOMPETENŢĂ COMPETENŢE NR. CREDITE

  7MONTAREA SIUTILI8AREAMASINILORELECTRICE

  1. Identific' su%ansam%lurile constructive alema inilor electrice 89E2. Explic' principiul funcţional al 9E). Descrie funcţionarea 9E*. 6pecific' parametrii te3nici ai 9E

  -. Explic' funcţionarea 9E/. $epre#int' !rafic caracteristicielectromecanice ale 9E0. +si!ur' funcţionarea 9E n circuite date

  2,(

  1(UTILI8AREAINSTALATIILOR DE

  OASA TENSIUNE

  1. Identific' IE52. +si!ur' funcţionarea IE5). 6uprave!3ea#' funcţionarea IE5

  1,(

  11

  INTRETINEREAMASINILORAPARATELOR SIINSTALATIILORELECTRICE DE

  OASA TENSIUNE

  1. Descrie solicit'rile ma inilor, aparatelor iinstalaţiilor electrice de &oas' tensiune

  2. $eali#ea#' lucr'ri de ntreţinere alema inilor, aparatelor i instalaţiilor electricede &oas' tensiune

  ). ;erific' ma inile, aparatele i instalaţiileelectrice de &oas' tensiune dup' lucr'rile de

  ntreţinere reali#ate

  1,(

  12

  REALI8AREACIRCUITELORELECTRONICE DININSTALATIILEELECTRICE

  1. Identific' tipurile de circuite electronice dininstalaţiile electrice

  2. Explic' funcţionarea circuitelor electronicedin instalaţiile electrice

  ). Execut' dup' sc3em' circuite electronice pentru instalaţii electrice

  1,(

  1)

  REALI8AREAINSTALATIILOR

  PENTRUALIMENTAREAMASINILORELECTRICE

  1. Cite te sc3eme de alimentare a ma inilorelectrice

  2. Identific' materialele i aparatele necesare). Execut' instalaţii pentru alimentareama inilor electrice

  1,(

  COMPETENTE TE0NICE SPECIALI8ATE

  71. ELECTRICIAN NAVE

  1 DESCRIEREACONSTRUCTIEI NAVEI

  1. Identifica partile componente de %a#a aleunei nave

  2. $ecunoaste tipurile de instalatii specificenavelor.

  ). Preci#ea#a elementele componentespeficice fiecarei instalatii navale

  (,-

  2REALI8AREAEC0IPAMENTELORELECTRICE NAVALE

  1. Identifica ec3ipamentele electrice navale2. Explica functionarea ec3ipamentelor

  electrice navale). 9ontea#a ec3ipamente electrice navale*. $eali#ea#a conexiunile ec3ipamentelor

  electrice navale-. Pune in functiune ec3ipamentele electrice

  navale

  1,-

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  *

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  5/81

  Nr.crt.

  TITLUL UNITĂŢII DECOMPETENŢĂ COMPETENŢE

  NR.CREDITE

  )SUPRAVEG0EREAINSTALATIILOR NAVALEAUTOMATI8ATE

  1. Identifica elementele de automati#are aleinstalatiilor navale

  2. 9onitori#ea#a functionarea unei instalatiiautomati#ate

  ). Intervine in situatii de functionareanormala.

  1,(

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  -

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  6/81

  T tl&l U" t*? + 71.1 COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE

  N #el+ 2

  V!l$!re Cre' t+ 1.(

  C$%(ete"?e+

  71.1.1 "ormulea#' opinii personale pe o tem' dat'

  71.1.2$eali#ea#' o scurt' pre#entare utili#

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  7/81

  T tl&l U" t*? + 71.1 COMUNICARE SI NUMERAŢIE

  C$%(ete"?! 71.1.1+ "ormulea#' opinii personale pe o tem' dat'

  Cr ter 'e [email protected]$r%!"?*+

  !B Ela%orarea opiniilor personale pe o tem' dat'

  =B Expunerea de motive n lim%a& de specialitate

  cB Evaluarea intervenţiei personale n funcţie de opiniile celorlalţi

  C$"' ? 'e A(l c!= l t!te+=pinii personale: o%servaţii, &udec'ţi de valoare, scurte inform'ri documentate

  Expunere de motive ar!ument'ri pe %a#a experienţei, pe %a#a unui experiment reali#at, prelu'ri de motive din manuale i articole de specialitate

  Evaluarea intervenţiei: urm'rirea reacţiilor participanţilor, notarea r'spunsurilor primite,reconsiderarea propriei po#iţii n funcţie de opiniile audienţei

  Pr$=e 'e E#!l&!re

  Pro%e orale i scrise 8tip eseu prin care elevul demonstrea#' ca este capa%il sa ela%ore#e o personale pe o tema data, in lim%a& de specialitate, conform criteriilor de performanta 8acondiţiilor de aplica%ilitate.

  Pro%e practice 8tip &oc de rol prin care elevul demonstrea#' ca este capa%il sa expun' o intervens' o evalue#e n funcţie de opinia celorlalţi, conform criteriilor de performanţ' 8% i 8ccondiţiilor de aplica%ilitate.

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  0

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  8/81

  T tl&l U" t*? + 71.1 COMUNICARE SI NUMERAŢIE

  C$%(ete"?! 71.1.2+ $eali#ea#' o scurta pre#entare utili#

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  9/81

  T tl&l U" t*? + 71.1 COMUNICARE SI NUMERAŢIE

  C$%(ete"?! 71.1. + Cite te si utili#ea#' documente scrise in lim%a& de specialitate

  Cr ter 'e [email protected]$r%!"?*+

  !B 6electarea documentelor din surse speciali#ate

  =B tili#area informaţiilor n activit'ţi profesionale

  cB Completarea sau redactarea corecta a documentaţiei pentru sarcini de lucru

  C$"' ? 'e A(l c!= l t!te+

  6urse speciali#ate: manuale, articole, reviste, studii, Internet, documentaţii te3nice

  +ctivit'ţi profesionale: activit'ţi definite n cadrul calific'rii

  $edactarea corecta: orto!rafie, punctuaţie, forma structurata

  Documentaţie: re!istre, %onuri, evidente simple, &urnale, corespondenta oficiala, Curi

  Pr$=e 'e E#!l&!re

  Pro%e orale i scrise prin care elevul demonstrea#' ca este capa%il sa selecte#e documentele,extra!' si sa sinteti#e#e informaţiile necesare pe o anumita tema, conform criteriului de performant8a , in concordanta cu condiţiile de aplica%ilitate.

  Pro%e practice prin care elevul demonstrea#' ca este capa%il sa utili#e#e lim%a&ul de specialitactivit'ţi profesionale, conform criteriului de performanta 8% , n concordanta cu condiţiileaplica%ilitate.

  Pro%e scrise sau practice prin care elevul demonstrea#' ca este capa%il sa complete#e documenconform criteriului de performanta 8c , in concordanta cu condiţiile de aplica%ilitate

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  7

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  10/81

  T tl&l U" t*? + 71.1 COMUNICARE SI NUMERAŢIE

  C$%(ete"?! 71.1. + Prelucrea#' i interpretea#' !rafic re#ultatele o%ţinute pe o sarcina dat'

  Cr ter 'e [email protected]$r%!"?*+

  !B Efectuarea de calcule cu !rad mediu de dificultate ntr>o sarcin' dat'

  =B 6electarea metodelor !rafice adecvate

  cB $epre#entarea !rafic' corecta a re#ultatelor prin diferite mi&loace !rafice

  'B tili#area mi&loacelor !rafice pentru interpretarea re#ultatelor

  C$"' ? 'e A(l c!= l t!te +

  Calcule cu !rad mediu de dificultate: formule de calcul, al!oritmi de calcul

  9i&loace !rafice: sc3iţe, !rafice, dia!rame, 3'rţi, sc3eme te3nolo!ice

  $epre#entare corecta: scara, le!enda, forma n!ri&it', acurateţe, toleranta

  Interpretare: condiţii de admisi%ilitate a parametrilor calculaţi,comparaţii cu valori, pro%e etalon sau standarde

  Pr$=e 'e E#!l&!re

  Pro%e practice prin care elevul demonstrea#' ca este capa%il sa calcule#e, s' opere#e cu mi&lo!rafice i s' interprete#e re#ultatele o%ţinute, conform criteriilor de performanta a , % i 8concordanta cu condiţiile de aplica%ilitate

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  1(

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  11/81

  T tl&l U" t*? + 71.2 UTILI8AREA CALCULATORULUI SIPRELUCRAREA INFORMATIEI

  N #el+ 2

  V!l$!re Cre' t+ 1.(

  C$%(ete"?e+

  71.2.1 Exploatea#' %a#e de date

  71.2.2 Pre#int' informaţii inclu#

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  12/81

  T tl&l U" t*? + 71.2 UTILI8AREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREAINFORMATIEI

  C$%(ete"?! 71.2.1+ Exploatea#' %a#e de date

  Cr ter 'e [email protected]$r%!"?*+!B Ilustrarea tipurilor de date

  =B Pre#entarea structurii unei %a#e de date

  cB nc'rcarea unei %a#e de date

  'B ntreţinerea unei %a#e de date

  C$"' ? 'e A(l c!= l t!te+

  ipuri de date: numerice, alfanumerice, date calendaristice, ir de caractere, memo

  6tructura %a#ei de date: ta%ele 8nume componente, tip, dimensiune

  nc'rcare: introducere i validare date

  ntreţinerea %a#ei de date: ad'u!are, actuali#are, ter!ere, salvare, consultarea documentaţauxiliare

  Pr$=e 'e E#!l&!re

  Pro%e orale prin care elevul demonstrea#a ca este capa%il sa exemplifice tipuri de date confocriteriului de performanta 8a cuprin#and conditiile de aplica%ilitate.

  Pro%e scrise?orale prin care elevul demonstrea#a ca este capa%il sa descrie structura unei %a#e deconform criteriului de performanta 8% cuprin#and conditiile de aplica%ilitate.

  Pro%e practice prin care elevul demonstrea#a ca este capa%il sa intretina o %a#a de date confcriteriilor de performanta 8c si 8d cuprin#and conditiile de aplica%ilitate.

  Pro%e practice prin care elevul demonstrea#a ca este capa%il sa utili#e#e o %a#a de date conformcriteriului de performanta 8e cuprin#and conditiile de aplica%ilitate.

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  12

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  13/81

  T tl&l U" t*? + 71.2 UTILI8AREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREAINFORMATIEI

  C$%(ete"?! 71.2. 2+Pre#inta informatii inclu#and text, numere si ima!ini

  Cr ter 'e [email protected]$r%!"?*+

  !B Indicarea formatelor de pre#entare a informatiilor

  =B Completarea unui format cu text, numere si ima!ini

  cB $eali#area unei expuneri adecvate temei alese

  'B Pre#entarea aplicatiei

  C$"' ? 'e A(l c!= l t!te+

  "ormate de pre#entare: tipuri predefinite, %utoane de actiune

  Completare formate: editare text, inserare ima!ini, sunet, ta%el

  $eali#area expunerii: nl'nţuirea pa!inilor, crearea le!'turilor

  Pre#entarea aplicaţiei: derularea pa!inilor 8automat, manual , animaţie

  Pr$=e 'e E#!l&!re

  Pro%e practice si orale prin care elevul demonstrea#a ca este capa%il sa complete#e formatu pre#entare, sa reali#e#e si sa pre#inte o expunere, conform criteriilor de performanta 8a , 8% , 8d si conditiilor de aplica%ilitate

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  1)

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  14/81

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  15/81

  T tl&l U" t*? + 71. COMUNICARE >N LIM A MODERNĂ

  N #el+ 2

  V!l$!re Cre' t+ 1.(

  C$%(ete"?e+

  71. .1. $eceptea#' mesa&e orale

  71. .2.$eceptea#' mesa&e scrise

  71. . . Exprim' mesa&e orale

  71. . . Exprim' mesa&e scrise

  71. .3. Particip' la conversaţii

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  1-

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  16/81

  T tl&l U" t*? + 71. COMUNICARE >N LIM A MODERNĂ

  C$%(ete"?! 71. .1+ $eceptea#' mesa&e orale

  Cr ter 'e [email protected]$r%!"?*+

  !B nţele!erea punctelor esenţiale n vor%irea standard clar' pe temefamiliare 8activit'ţi cotidiene, petrecerea timpului li%er

  =B Desprinderea ideilor principale din emisiuni radio i ; pe teme deactualitate, interes personal?profesional

  cB 6ta%ilirea le!'turilor ntre mesa&ul audiat i propria experienţ'

  C$"' ? 'e A(l c!= l t!te+

  ;or%ire standard: cuvinte, expresii, propo#iţii, fra#e le!ate de propriul @euA i le!'turiafectiv>emoţionale dintr>un text

  eme de actualitate: aspecte le!ate de or!ani#area vieţii cotidiene, economice, sociale,culturale

  Propria experienţ': activitate?evenimente profesionale, tr'ire afectiv>emoţional'

  Pr$=e 'e E#!l&!re

  Pro%' de evaluare scris' 8tip test prin care elevul demonstrea#' c' este capa%il s' nţelea!' puncteleesenţiale i s' desprind' ideile principale, a a cum se preci#ea#' n criteriile de performanţ' 8a , 8%

  n condiţiile de aplica%ilitate

  Pro%' de evaluare oral' prin care elevul demonstrea#' c' este capa%il s' sta%ileasc' le!'turi ntremesa&e, a a cum se preci#ea#' n criteriul de performanţ' 8c i n condiţiile de aplica%ilitate

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  1/

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  17/81

  T tl&l U" t*? + 71. COMUNICARE >N LIM A MODERNĂ

  C$%(ete"?! 71. .2+ $eceptea#' mesa&e scrise

  Cr ter 'e [email protected]$r%!"?*+!B nţele!erea unor texte redactate intr>un lim%a& u#ual sau specific

  personal?profesional

  =B Prelucrarea informaţiilor o%ţinute din descrierea evenimentelor

  cB Decodarea informaţiilor cuprinse in ta%ele, sc3eme, dia!rame

  C$"' ? 'e A(l c!= l t!te+

  Bim%a& u#ual?specific: cuvinte, expresii, termeni specifici si ncadrare in context

  Prelucrarea informaţiei: nţele!ere, adaptare, utili#are de termeni i terminolo!ii specificedomeniului

  Decodare: desprinderea sensului, codurilor lin!vistice

  Pr$=e 'e E#!l&!re

  Pro%' de evaluare scris' 8tip test prin care elevul demonstrea#' c' este capa%il s' nţelea!' texte s' prelucre#e informaţii, a a cum se preci#ea#' n criteriile de performanţ' 8a , 8% i n condiţiaplica%ilitate

  Pro%' de evaluare oral' prin care elevul demonstrea#' c' este capa%il s' decode#e informaţii, a acum se preci#ea#' n criteriul de performanţ' 8c i n condiţiile de aplica%ilitate

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  10

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  18/81

  T tl&l U" t*? + 71. COMUNICARE >N LIM A MODERNĂ

  C$%(ete"?! 71. . + Exprim' mesa&e orale

  Cr ter 'e [email protected]$r%!"?*+

  !B tili#area unor expresii coerente n descrierea experienţelor i a altoractivit'ţi din proximitate

  =B Pre#entarea unei activit'ţi le!ate de profesiune

  cB +r!umentarea opiniilor, proiectelor personale i profesionale

  C$"' ? 'e A(l c!= l t!te+

  Proximitate: coal', cole!i, comunitate, domeniu profesional

  +ctivit'ţi specifice fiec'rui domeniu profesional

  =pinii: pro si contra n susţinerea unor sarcini de lucru

  Pr$=e 'e E#!l&!re

  Pro%' de evaluare scris' 8tip test i orale prin care elevul demonstrea#' c' este capa%il s' utili#e#eexpresii i s' pre#inte activit'ţi, a a cum se preci#ea#' n criteriile de performanţ' 8a , 8% i ncondiţiile de aplica%ilitate

  Pro%e orale prin care elevul demonstrea#' c' este capa%il s' enunţe i s' ar!umente#e opiniile personale, a a cum se preci#ea#' n criteriile de performanţ' 8c i n condiţiile de aplica%ilitate

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  14

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  19/81

  T tl&l U" t*? + 71. COMUNICARE >N LIM A MODERNĂ

  C$%(ete"?! 71. . + Exprim' mesa&e scrise

  Cr ter 'e [email protected]$r%!"?*+

  !B $edactarea unui text coerent pe teme familiare sau de interes personal?profesional

  =B Ela%orarea corespondenţei personale i completarea documentelor delucru

  cB Descrierea impresiilor asupra evenimentelor cotidiene i aexperienţelor profesionale

  C$"' ? 'e A(l c!= l t!te+

  eme familiare: descrierea familiei, pro!ramul #ilnic, o #i de lucru, activit'ţi profesionale repetate

  Corespondenţ'?documente de lucru: scrisori personale, facturi pro>form', facturi, documente de evidenţ'

  primar', inventarieri, C;>ul european

  Experienţe profesionale: reali#'ri i succese n activitate, ne mpliniri profesionale, motivaţie,relaţii n ec3ip', interese

  Pr$=e 'e E#!l&!re

  Pro%' de evaluare scris' prin care elevul demonstrea#' c' este capa%il s' redacte#e texte, s'ela%ore#e corespondenţa i s' descrie impresiile, a a cum se preci#ea#' n criteriile de performanţ8a , 8% , 8c i n condiţiile de aplica%ilitate

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  17

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  20/81

  T tl&l U" t*? + 71. COMUNICARE >N LIM A MODERNĂ

  C$%(ete"?! 71. .3+ Particip' la conversaţii

  Cr ter 'e [email protected]$r%!"?*+

  !B 6usţinerea spontan' de conversaţii pe teme familiare, de interes personal i profesional

  =B Descrierea aspectelor comune mai multor domenii de activitate

  C$"' ? 'e A(l c!= l t!te+

  Conversaţie pe teme familiare: n diverse mi&loace de transport ntr>o re!iune unde se vor%e te lim

  sau lim%a este selectata convenţional, despre timpul li%er, familie,operaţiuni de lucru, metode de operare, interacţiuni cu alte meserii irelaţii de lucru

  +specte comune: operaţiuni de lucru comune sau de interes reciproc n cadrul aceleia ior!ani#aţii sau cu alţi %eneficiari 8furni#ori?distri%uitori

  Pr$=e 'e E#!l&!re

  Pro%' de evaluare oral' prin care elevul demonstrea#' c' este capa%il s' converse#e i s' descrieaspecte comune mai multor domenii, a a cum se preci#ea#' n criteriile de performanţ' 8a , 8% condiţiile de aplica%ilitate

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  2(

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  21/81

  T tl&l &" t*? + 71. ASIGURAREA CALITĂŢII

  N #el+ 2

  V!l$!re Cre' t+ (,-

  C$%(ete"?e+71. .1+plic' normele de calitate n domeniul de activitate71. .2 tili#ea#' metode standardi#ate de asi!urare a calit'ţii.

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  21

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  22/81

  T tl&l &" t*? + 71. ASIGURAREA CALITĂŢII

  C$%(ete"?! "r. 71. .1+ +plic' normele de calitate n domeniul de activitate

  Cr ter 'e ([email protected]$r%!"?*+

  !B Identificarea normelor de calitate specifice domeniului propriu deactivitate

  =B $elatarea cerinţelor de calitate impuse de normative pentru propriul locde munc'

  cB tili#area normelor de calitate n activitatea curent'

  C$"' ? 'e !(l c!= l t!te+ Norme de calitate: instrucţiuni de lucru, caiet de sarcini, norme interne, criterii

  indicatori naţionale, europene i internaţionaleCerinţe de calitate: care re!lementea#' activitatea ca proces 8intr'ri, de#voltare, ie iri

  Pr$=e 'e e#!l&!rePro%e orale i practice prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' identifice i s' utili#enorme de calitate specifice domeniului s'u de cativitate, a a cum reiese din criteriile de performan8a i 8c i cuprin#

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  23/81

  T tl&l &" t*? + 71. ASIGURAREA CALITĂŢII

  C$%(ete"?! "r. 71. . 2 + tili#ea#' metode standardi#ate de asi!urare a calit'ţii

  Cr ter 'e ([email protected]$r%!"?*+

  !B Enumerarea metodelor standardi#ate de asi!urare a calit'ţii=B Descrierea procedurilor specifice metodelor standardi#ate de asi!urare

  a calit'ţii

  cB +plicarea metodelor standardi#ate de asi!urare a calit'ţii n activitatea proprie

  C$"' ? 'e !(l c!= l t!te+9etode standardi#ate: definite 'n funcţie de modelul de mana!ement al calit'ţii adoptat de

  or!ani#aţie

  +plicare: autoevaluarea propriei activit'ţi n raport cu indicatori i criterii dinstandardele internaţionale privind calitatea, adoptate de modelul demana!emnt al calit'ţii n or!ani#aţie

  Proceduri specifice: etapele i acţiunile de evaluare, autoevaluare i control – ordonalo!ic > corespun#'toare metodelor standardi#ate definite mai sus

  Pr$=e 'e e#!l&!rePro%e orale i practice prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' explice i s' aplicmetode standardi#ate de asi!urare a calit'ţii, a a cum este specificat n criteriile de performaţ' 8a8% , 8c i cuprin#

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  24/81

  T tl&l &" t*? + 71.3 DE8VOLTARE PERSONALĂ >N SCOPUL O ŢINEPERFORMANŢEI

  N #el+ 2

  V!l$!re cre' t+ (,-

  C$%(ete"?e+

  01.3. 1. +nali#ea#' caracteristicile personale i factorii implicaţi nde#voltarea carierei

  01. -. 2. Exprim' opţiuni privind traseul personal de educaţie i formare profesional'

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  2*

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  25/81

  T tl&l &" t*? + 71.3 DE8VOLTARE PERSONALĂ >N SCOPUL O ŢINERIIPERFORMANŢEI

  C$%(ete"?! "r. 71.3.1+ +nali#ea#' caracteristicile personale i factorii implicaţi n de#voltareacarierei

  Cr ter 'e ([email protected]$r%!"?*+

  !BIdentificarea pro!resului n de#voltarea personal'=B+nali#area factorilor care influenţea#' de#voltarea cariereicBEstimarea potenţialului de sc3im%are personal' i profesional'

  C$"' ? 'e !(l c!= l t!te+"actori: personali, sociali favora%ili>nefavora%ili interni>externiPotenţial de sc3im%are personal': diferenţa dintre aspiraţii , interese i posi%ilit'ţiPotenţial de sc3im%are profesional': raportul dintre competenţele personale i comanda social'

  Pr$=e 'e e#!l&!rePro%e orale de evaluare prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' anali#e#e caracteristic personale i factorii implicaţi n de#voltarea carierei, n condiţiile criteriilor de performanţ' 8a

  i cuprin#

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  26/81

  T tl&l &" t*? + 71.3 DE8VOLTARE PERSONALĂ >N SCOPUL O ŢINERIIPERFORMANŢEI

  C$%(ete"?! "r. 71.3.2+ Exprim' opţiuni privind traseul personal de educaţie i formare profesional'

  Cr ter 'e ([email protected]$r%!"?*+!BIdentificarea traseelor posi%ile de educare i formere profesional'=BCorelarea cerinţelor de formare profesional' cu posi%ilit'ţile propriicBProiectarea opţiunii de formare profesional' pe termen scurt i mediu

  C$"' ? 'e !(l c!= l t!te+

  6trate!ie: o%iective, acţiuni, metode, mi&loaceermen scurt: 1 anermen mediu: 2>) ani

  Pr$=e 'e e#!l&!re

  Pro%e orale de evaluare prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' proiecte#e o opţiune d

  formare profesional' pe termen scurt i mediu, ţin 8c i cuprin#

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  27/81

  T tl&l U" t*? + 71.4 IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII

  N #el+ 2

  V!l$!re Cre' t+ 9,3

  C$%(ete"?e+71.4.1.+plic' le!islaţia i re!lement'rile privind securitatea i s'n'tatea la

  locul de munc', prevenirea i stin!erea incendiilor

  71.4.2. Ia m'suri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de munc'

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  20

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  28/81

  T tl&l U" t*? + 71.4 IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII

  C$%(ete"?! "r. 71.4.1+ +plic' le!islaţia i re!lement'rile privind securitatea is'n'tatea la locul de munc', prevenirea i stin!erea incendiilor

  Cr ter 'e ([email protected]$r%!"?*+

  8a nsu irea drepturilor i responsa%ilit'ţilor la locul de munc' funcţie de normele prev'#ute la instructa&ele de protecţiamuncii

  8% ;erificarea existenţei i inte!rit'ţii mi&loacelor de protecţie lalocul de munc'

  8c $aportarea situaţiilor care pun n pericol securitatea individual

  i colectiv'

  C$"' ? 'e !(l c!= l t!te +

  Drepturi : instructa& periodic, ec3ipament de protecţie

  $esponsa%ilit'ţi: nsu irea, respectarea, aplicarea normelor

  9i&loace de protecţie: ec3ipamente de protecţie specifice locului de munc' 8ecrane de protecţie, casc', masc' de !a#, orţ, m'nu i

  6ituaţii: a%senţa mi&loacelor de protecţie, inte!ritatea mi&loacelor de protecţie

  Pr$=e 'e e#!l&!re +

  Pro%e orale?scrise prin care elevul demonstrea#' c' este capa%il s' recunoasc' drepturile responsa%ilit'ţile conform criteriilor de performanţ' 8a , acoperind aria de aplica%ilitate specifica

  Pro%e practice prin care elevul demonstrea#' c' este capa%il s' verifice existenţa i inte!ritatemi&loacelor de protecţie la locul de munc' i s' raporte#e situaţiile care pun n pericol securitaindividual' i colectiv' conform criteriilor de performanţ' 8% , 8c acoperind aria de aplica%ilspecificat'.

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  24

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  29/81

  T tl&l U" t*? + 71.4 IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII

  C$%(ete"?! "r. 71.4. 2+ Ia m'suri pentru reducerea factorilor de risc

  Cr ter 'e ([email protected]$r%!"?*+

  8a Identificarea factorilor de risc

  8% $aportarea pre#enţei factorilor de risc

  8c nl'turarea factorilor de risc

  C$"' ? 'e !(l c!= l t!te +

  "actori de risc : su%stanţe periculoase, viru i, %acterii, curenţi de aer,temperatur', umiditate, ventilaţie, #!omote, vi%raţii, radiaţii

  $aportare: oral' sau scris'

  nl'turare: remedierea defecţiunilor ap'rute la ec3ipamentele de protecţie,respectarea normelor de protecţie

  Pr$=e 'e e#!l&!re +

  Pro%e practice prin care elevul este capa%il s' identifice i s' nl'ture factorii de risc de la loculmunc' conform criteriilor de performanţ' 8a , 8c acoperind aria de aplica%ilitate specificat'.

  Pro%e scrise ?orale prin care elevul este capa%il s' raporte#e factorii de risc de la locul de muconform criteriilor de performanţ' 8% acoperind aria de aplica%ilitate specificat'.

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  27

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  30/81

  T tl&l U" t*? + 71.7 LUCRUL >N EC0IPĂ

  N #el+ 2

  V!l$!re Cre' t+ (,-

  C$%(ete"?e+

  01. 0. 1. Identific' sarcinile i resursele necesare pentru atin!ereao%iectivelor

  01.0.2. i asum' rolurile care i revin n ec3ip'01.0. ). Cola%orea#' cu mem%rii ec3ipei pentru ndeplinirea

  sarcinilor

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  )(

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  31/81

  T tl&l U" t*? + 71.7 LUCRUL >N EC0IPĂ

  C$%(ete"?! 71.7.1+Identific' sarcinile i resursele necesare pentru atin!ereao%iectivelor

  Cr ter 'e ([email protected]$r%!"?*+

  !B Identificarea o%iectivelor lucrului n ec3ip'

  =B Descrierea sarcinilor de lucru n ec3ip'

  cB 6electarea resurselor necesare atin!erii o%iectivelor

  C$"' ? 'e !(l c!= l t!te+

  =%iective: informaţionale, or!ani#atorice, acţionale

  6arcini : profesionale, sociale

  $esurse : informaţii, materiale, umane

  Pr$=e 'e e#!l&!re

  Pr$=e $r!le < cr e prin care elevul demonstrea#' c' este capa%il s' identifice o%iectivele lucruluin ec3ip' i s' descrie sarcinile de lucru n ec3ip', conform criteriilor de performanţ'!B i=B i a

  preci#'rilor din condiţiile de aplica%ilitate.

  Pr$=e (r!ct ce t ( e erc ? &B prin care elevul demonstrea#' c' este capa%il s' selecte#e resurselenecesare atin!erii o%iectivelor, conform criteriului de performanţ'cB i a preci#'rilor din condiţiilede aplica%ilitate.

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  )1

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  32/81

  T tl&l U" t*? + 71.7 LUCRUL >N EC0IPĂ

  C$%(ete"?! 71.7.2+ i asum' rolurile care i revin n ec3ip'

  Cr ter 'e ([email protected]$r%!"?*+

  !B $aportarea po#iţiei individuale la ceilalţi

  =B +sumarea i promovarea atitudinilor constructive n !rup

  cB Iniţierea acţiunilor n !rup

  C$"' ? 'e !(l c!= l t!te+

  Po#iţia individual': inclus, exclus, su%ordonat, coordonator, iniţiator, raportor

  +titudini: spri&in, implicare, interes, ncura&are, motivare, solidari#are

  +cţiuni: finali#are de sarcini proprii, distri%uire de sarcini n ec3ip',suprave!3erea finali#'rii unor operaţiuni, raportareare#ultatelor

  Pr$=e 'e e#!l&!re

  Pr$=e (r!ct ce t ( e erc ? &, $c 'e r$lB prin care elevul demonstrea#' c' este capa%il s' raporte#e po#iţia individual' faţ' de ceilalţi, s'> i asume i s' promove#e atitudini constructive n !rup, siniţie#e acţiuni n !rup, conform criteriilor de performanţ'!B, =B, cB i a preci#'rilor din condiţiile deaplica%ilitate.

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  )2

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  33/81

  T tl&l U" t*? + 71.7 LUCRUL >N EC0IPĂ

  C$%(ete"?! 71.7. +Cola%orea#' cu mem%rii ec3ipei pentru ndeplinirea sarcinilor

  Cr ter 'e ([email protected]$r%!"?*+

  !B $ecunoa terea competenţei mem%rilor ec3ipei

  =B Corelarea propriilor sarcini cu ale ec3ipei

  cB +doptarea unor m'suri de eficienti#are a lucrului in ec3ip'

  C$"' ? 'e !(l c!= l t!te+

  Competenţa: pre!'tire profesional', po#iţia faţ' de !rup, atitudini, !rad de motivare,interese

  Corelare de sarcini: explicaţii de sarcini, ncadrare n timp, respectarea unui plan comun,asi!urarea ec3ili%rului de sarcini n ec3ip', ne!ocierea sarcinilor

  9'suri: verific'ri ale calit'ţii sarcinilor, corecţii i adapt'ri ale planului comun,recunoa terea meritelor

  Pr$=e 'e e#!l&!re

  Pr$=e $r!le < cr e t ( @

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  34/81

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  35/81

  T tl&l &" t*? + 71. 5. MONTAREA ŞI UTILI8AREA APARATELOR ELECTRICE OASĂ TENSIUNE AE TB

  C$%(ete"?! 71. 5. 1+ I'e"t @ c* &=!" !%=l&r le c$" tr&ct #e !le AE T

  Cr ter 'e ([email protected]$r%!"?*+

  8a Clasificarea +E5 dup' criterii date8% Descrierea su%ansam%lurilor constructive ale cate!oriilor de +E5

  8c $ecunoa terea su%ansam%lurilor constructive n sc3eme structurale i n +

  Preci#area intercondiţion'rilor dintre componentele su%ansam%lurilor i dintre su%ansam%constructive ale +E5

  Explicarea funcţion'rii +E5 pe %a#a sc3emelor structurale

  C$"' ? 'e !(l c!= l t!te+Criterii de clasificare: funcţia n circuit, modul de acţionare, felul curentului, num'rul de poli8a +E5

  6u%ansam%luri calea de curent, mecanismul de acţionare, sistemul de i#olaţie, sistemul deconstructive fixare i de protecţie8ale +E5 :

  Cate!orii de comutare 8manual', automat' , de comand' 8manual', automat' , de8de +E5 : re!lare, de semnali#are, pentru automati#'ri

  6c3eme sc3eme cinematice, desene de ansam%lustructurale:

  Intercondiţion'ri: dependenţe constructive 8materialele utili#ate i funcţionale 8transmitemi c'rii

  Pr$=e 'e e#!l&!re+Pr$=e $r!le < cr e prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' clasifice aparateleelectrice de &oas' tensiune, conform preci#'rilor din criteriul de performanţ' 8a i acoperind to

  condiţiile de aplica%ilitate ale acestui criteriu.Pr$=e $r!le < cr e prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' descrie su%ansam%lurileconstructive ale cate!oriilor de aparate electrice de &oas' tensiune i s' indice intercondiţion'rildintre acestea, conform preci#'rilor din criteriile de performanţ' 8% i 8d i acoperind tcondiţiile de aplica%ilitate ale acestor criterii.Pr$=e cr e < (r!ct ce prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' recunoasc'su%ansam%lurile constructive ale aparatelor electrice de &oas' tensiune, conform preci#'rilor criteriul de performanţ' 8c i acoperind toate condiţiile de aplica%ilitate ale acestui criteriu.Pr$=e $r!le < cr e prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' indice intercondiţion'riledintre su%ansam%lurile constructive ale aparatelor electrice de &oas' tensiune i s' expfuncţionarea acestora, conform preci#'rilor din criteriile de performanţ' 8d i 8e i acoperind t

  condiţiile de aplica%ilitate ale acestor criterii.

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  )-

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  36/81

  T tl&l &" t*? + 71. 5. MONTAREA ŞI UTILI8AREA APARATELOR ELECTRICE DEOASĂ TENSIUNE AE TB

  C$%(ete"?! 71. 5. 2+ S(ec @ c* (!r!%etr te " c ! AE T

  Cr ter 'e ([email protected]$r%!"?*+

  !B Preci#area m'rimilor nominale ale +E5

  !B Definirea m'rimilor nominale ale +E5

  =B Explicitarea sim%olurilor referitoare la m'rimile nominale ale +E5

  C$"' ? 'e !(l c!= l t!te+

  9'rimi nominale > tensiuni: nominal', de utili#are, de comand', de i#olaţie8ale +E5 : > curenţi: nominal, limit' termic, limit' dinamic, de rupere, de nc3idere > puteri: nominal' 8activ', aparent' , de rupere, de nc3idere > frecvenţ' de conectare > durat' relativ' de acţionare > timp: de acţionare, de pau#', de lucru > num'r de manevre: n !ol, n sarcin'

  Explicitarea decodificarea notaţiilor literale i numerice din sc3eme i de pe carcasa +E5sim%olurilor:

  Pr$=e 'e e#!l&!re+

  Pro%e orale i scrise prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' preci#e#e i s' defineasc'm'rimile nominale ale aparatelor electrice de &oas' tensiune, conform preci#'rilor din criteriile de performanţ' 8a i 8% i acoperind toate condiţiile de aplica%ilitate ale criteriilor specificate.

  Pro%e orale i scrise prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' explicite#e sim%olurilereferitoare la m'rimile nominale ale aparatelor electrice de &oas' tensiune, conform preci#'rilor dincriteriul de performanţ' 8c i acoperind toate condiţiile de aplica%ilitate ale criteriului specificat.

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  )/

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  37/81

  T tl&l &" t*? + 71. 5. MONTAREA ŞI UTILI8AREA APARATELOR ELECTRICE DEOASĂ TENSIUNE AE TB

  C$%(ete"?! 71. 5. + A )&r* @&"c? $"!re! AE T

  Cr ter 'e ([email protected]$r%!"?*+

  !B 9ontarea +E5 n circuit

  !B Executarea manevrelor de conectare i de deconectare

  =B rm'rirea funcţion'rii +E5 n circuit

  C$"' ? 'e !(l c!= l t!te+

  9ontare n efectuarea conexiunilor la %ornele +E5circuit:

  Pr$=e 'e e#!l&!re+

  Pro%e practice prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' asi!ure funcţionarea aparatelor electrice de &oas' tensiune, conform preci#'rilor din criteriile de performanţ' 8a , 8% i 8c acoperind toate condiţiile de aplica%ilitate ale criteriilor specificate

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  )0

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  38/81

  T tl&l &" t*? + 71 . 6 MONTAREA ŞI UTILI8AREA MAŞINILOR ELECTRICE

  N #el+ 2

  V!l$!re cre' t+ 2.(

  C$%(ete"?e+

  71. 6. 1. Identific' su%ansam%lurile constructive ale ma inilor electrice 89E

  71. 6. 2. Explic' principiul funcţional al 9E

  71. 6. .Descrie re!imurile de funcţionare ale 9E

  71. 6. .6pecific' parametrii te3nici ai 9E

  71. 6. 3. Explic' funcţionarea 9E

  71. 6. 4. $epre#int' !rafic caracteristici electromecanice ale 9E

  71. 6. 7. +si!ur' funcţionarea 9E n circuite date

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  )4

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  39/81

  T tl&l &" t*? + 71. 6.MONTAREA ŞI UTILI8AREA MAŞINILOR ELECTRICE

  C$%(ete"?! 71. 6. 1+ I'e"t @ c* &=!" !%=l&r le c$" tr&ct #e !le %!< " l$r electr ce

  Cr ter 'e ([email protected]$r%!"?*+

  !B Clasificarea ma inilor electrice dup' criterii date

  !B Descrierea su%ansam%lurilor constructive ale cate!oriilor de ma ini electrice

  =B $ecunoa terea su%ansam%lurilor constructive n sc3eme structurale i n ma ini electrice

  C$"' ? 'e !(l c!= l t!te+

  Criterii de felul curentului 8c.c., c.a. , re!imul de funcţionare 8!enerator, motor, fr

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  40/81

  T tl&l &" t*? + 71. 6. MONTAREA ŞI UTILI8AREA MAŞINILOR ELECTRICE

  C$%(ete"?! 71. 6. 2+ E (l c* (r "c ( &l @&"c? $"!l !l %!< " l$r electr ce

  Cr ter 'e ([email protected]$r%!"?*+

  !B Enunţarea le!ilor i teoremelor pe care se %a#ea#' funcţionarea ma inilor electrice

  =B Descrierea fenomenelor electroma!netice din ma inile electrice

  cB Preci#area funcţiilor ndeplinite de su%ansam%lurile constructive n conversiaelectromecanic' din ma inile electrice

  'B 6ta%ilirea intercondiţion'rilor dintre componentele su%ansam%lurilor i dintresu%ansam%lurile constructive ale ma inilor electrice

  C$"' ? 'e !(l c!= l t!te+

  Be!i i teoreme: le!ea inducţiei electroma!netice, le!ea 5oule>Ben#, le!ea lui =3m, le!ea luiBorent#, teoremele lui irc33off, le!ea fluxului electric, le!ea fluxuluima!netic

  "enomene inducţia electroma!netic', autoinducţia, formarea c

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  41/81

  T tl&l &" t*? + 71. 6. MONTAREA ŞI UTILI8AREA MAŞINILOR ELECTRICE

  C$%(ete"?! 71. 6. + De cr e re) %&r le 'e @&"c? $"!re !le %!< " l$r electr ce

  Cr ter 'e ([email protected]$r%!"?*+

  !B Explicarea particularit'ţilor funcţionale ale cate!oriilor de ma ini electrice

  =B Preci#area succesiunii fenomenelor electroma!netice pentru fiecare re!im defuncţionare ale cate!oriilor de ma ini electrice

  C$"' ? 'e !(l c!= l t!te+

  Cate!orii 8de 9E : rotative de c.c i de c.a. 8asincrone, sincrone , transformatoare

  $e!im de !enerator, motor, fr

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  42/81

  T tl&l &" t*? + 71. 6. MONTAREA ŞI UTILI8AREA MAŞINILOR ELECTRICE

  C$%(ete"?! 71. 6. + S(ec @ c* (!r!%etr te " c ! %!< " l$r electr ce

  Cr ter 'e ([email protected]$r%!"?*+

  !B Preci#area m'rimilor nominale ale ma inilor electrice

  =B Definirea m'rimilor nominale ale ma inilor electrice

  cB Explicitarea sim%olurilor referitoare la m'rimile nominale ale ma inilor electrice

  C$"' ? 'e !(l c!= l t!te+9'rimi nominale tensiunea la %orne, puterea util', turaţia, frecvenţa tensiunii la %orne, puterea8ale 9E : aparent', factorul de putere, servicul nominal, serviciul nominal tip, re!imul

  nominal

  Explicitarea decodificarea notaţiilor literale i numerice din sc3eme i de pe 8carcasasim%olurilor: ma inile electrice

  Pr$=e 'e e#!l&!re+

  Pro%e orale i scrise prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' specifice parametriite3nici ai ma inilor electrice, conform preci#'rilor din criteriile de performanţ' 8a , 8% i 8c acoperind toate condiţiile de aplica%ilitate ale criteriilor specificate.

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  *2

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  43/81

  T tl&l &" t*? + 71. 6. MONTAREA ŞI UTILI8AREA MAŞINILOR ELECTRICE

  C$%(ete"?! 71 . 6. 3+ E (l c* @&"c? $"!re! %!< " l$r electr ce

  Cr ter 'e ([email protected]$r%!"?*+

  !B Indicarea m'rimilor electromecanice prin care se caracteri#ea#' re!imurile defuncţionare ale ma inilor electrice

  =B Definirea m'rimilor 8electromecanice specifice re!imurilor de funcţionareale ma inilor electrice

  cB Preci#area unit'ţilor de m'sur' pentru m'rimile 8electromecanice specificere!imurilor de funcţionare ale ma inilor electrice

  'B 6crierea ecuaţiilor de funcţionare corespun#'toare fiec'rui re!im defuncţionare al ma inilor electrice

  eB Interpretarea ecuaţiilor de funcţionare ale ma inilor [email protected] Explicarea ar%orelui de %ilanţ ener!etic pentru transformator i pentru

  ma inile electrice rotative n re!im de motor i !enerator

  C$"' ? 'e !(l c!= l t!te+9'rimi tensiune, curent, putere, re#istenţ' electric' i inductanţ', factor de putere,electromecanice: cuplu, turaţie, alunecare, un!3i intern9'rimi >tensiune: la %orne, de excitaţie, nominal', c'deri de tensiune 8pe re#istenţelespecifice: nf' ur'rilor, la perii primare, secundare, electromotoare induse

  >curent>puteri: nominal', activ', reactiv', aparent', util', a%sor%it', mecanic',electroma!netic'>factor de putere 8nominal>re#istenţ': a nf' ur'rilor 8indusului, inductorului, primarului, secundarului ,al reostatelor de cun

  funcţionare: anumit re!imInterpretarea preci#area semnificaţiei notaţiilor i explicarea interdependenţelor dintreecuaţiilor de m'rimifuncţionare:Explicare preci#area semnificaţiei i a relaţiilor de calcul pentru puterile i pierderile8ar%ore de %ilanţ : repre#entate !rafic

  +r%ore de repre#entare !rafic' a %ilanţului puterilor ntr>o ma in' electric' %ilanţ ener!etic:

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  *)

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  44/81

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  **

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  45/81

  Pr$=e 'e e#!l&!re+

  Pro%e orale i scrise prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' indice i s' defineasc'm'rimile electromecanice specifice re!imurilor de funcţionare ale ma inilor electrice, conform preci#'rilor din criteriile de performanţ' 8a i 8% i acoperind toate condiţiile de aplica%ilitate aacestor criterii.

  Pro%e scrise prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' scrie ecuaţiile de funcţionarecorespun#'toare fiec'rui re!im de funcţionare al ma inilor electrice i s' preci#e#e unit'ţile dem'sur' pentru m'rimile care intervin, conform preci#'rilor din criteriile de performanţ' 8c i 8d iacoperind toate condiţiile de aplica%ilitate ale acestor criterii.

  Pro%e orale i scrise prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' interprete#e ecuaţiile defuncţionare ale ma inilor electrice, conform preci#'rilor din criteriul de performanţ' 8e i acoperindtoate condiţiile de aplica%ilitate ale acestui criteriu.

  Pro%e scrise prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' explice un ar%ore de %ilanţener!etic, conform preci#'rilor din criteriul de performanţ' 8f i acoperind toate condiţiile deaplica%ilitate ale acestui criteriu.

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  *-

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  46/81

  T tl&l &" t*? + 71. 6. MONTAREA ŞI UTILI8AREA MAŞINILOR ELECTRICE

  C$%(ete"?! 71. 6. 4+ Re(re "t* )[email protected] c c!r!cter t c electr$%ec!" ce !le %!< " l$relectr ce

  Cr ter 'e ([email protected]$r%!"?*+

  !B Preci#area m'rimilor din axele de coordonate 8a c'ror dependenţ' serepre#int' !rafic pentru cate!oriile de ma ini electrice

  =B Desenarea formei caracteristicilor electrice i mecanice ale ma inilor electrice

  cB Interpretarea caracteristicilor electrice i mecanice ale ma inilor electrice

  C$"' ? 'e !(l c!= l t!te+

  Cate!orii 8de 9E : rotative de c.c. i de c.a. 8asincrone, sincrone , transformatoare

  Caracteristici >la motor: caracteristica mecanic' natural'electrice i mecanice >la !enerator: caracteristica de funcţionare n !ol, de re!la&, extern'8ale 9E : >la transformator: caracteristica extern'

  "orma aspect calitativ 8alur'caracteristicilor:

  Pr$=e 'e e#!l&!re+

  Pro%e scrise prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' repre#inte !rafic caracteristicielectromecanice ale ma inilor electrice, conform preci#'rilor din criteriile de performanţ' 8a i 8%

  i acoperind toate condiţiile de aplica%ilitate ale acestor criterii.

  Pro%e orale prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' interprete#e caracteristicileelectrice i mecanice ale ma inilor electrice, conform preci#'rilor din criteriul de performanţ' 8c iacoperind toate condiţiile de aplica%ilitate ale acestui criteriu.

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  */

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  47/81

  T tl&l &" t*? + 71. 6. MONTAREA ŞI UTILI8AREA MAŞINILOR ELECTRICE

  C$%(ete"?! 71. 6. 7+ A )&r* @&"c? $"!re! %!< " l$r electr ce H" c rc& te '!te

  Cr ter 'e ([email protected]$r%!"?*+

  !B 6electarea aparatelor electrice de m'sur' i control 8+E9C necesare

  =B $eali#area sc3emelor de monta& n condiţii preci#ate

  cB Citirea indicaţiilor aparatelor electrice de m'sur' i control

  'B nre!istrarea valorilor citite n ta%ele de date

  eB $epre#entarea !rafic' a caracteristicilor electrice i mecanice pe %a#a datelor nre!istrate

  @B 5ustificarea asem'n'rilor i deose%irilor dintre caracteristicile reale i celeteoretice

  C$"' ? 'e !(l c!= l t!te+

  6electare pe %a#a corel'rii dintre m'rimile nominale ale ma inilor electrice i

  8de +E9C : caracteristicile metrolo!ice ale +E9CCondiţii experimentale 8pentru activitatea de la%orator sau? i reale 8de producţie, n8preci#ate : teren, concrete, practice

  5ustificare: comparare, motivare, preci#are cau#e

  Pr$=e 'e e#!l&!re+

  Pro%e practice prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' reali#e#e sc3eme de monta& pentru funcţionarea ma inilor electrice, conform preci#'rilor din criteriile de performanţ' 8a > 8d acoperind toate condiţiile de aplica%ilitate ale acestor criterii.

  Pro%e scrise prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' repre#inte !rafic caracteristicielectrice i mecanice ale ma inilor electrice conform preci#'rilor din criteriul de performanţ' 8e iacoperind toate condiţiile de aplica%ilitate ale acestui criteriu.

  Pro%e orale prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' &ustifice asem'n'rile i deose%irilentre caracteristicile electrice i mecanice o%ţinute, conform preci#'rilor din criteriul de performanţ'

  8f i acoperind toate condiţiile de aplica%ilitate ale acestui criteriu.

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  *0

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  48/81

  T tl&l &" t*?: 71.19 UTILI8AREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE DE OASĂTENSIUNE IE TB

  N #el+ 2

  V!l$!re Cre' t+ 1.(

  C$%(ete"?e+

  71.19.1. Identific' IE5

  71.19. 2. +si!ur' funcţionarea IE5

  71.19. .6uprave!3ea#' funcţionarea IE5

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  *4

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  49/81

  T tl&l &" t*? + 71.19. UTILI8AREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE DE OASĂTENSIUNE IE TB

  C$%(ete"?! 71.19.1+ I'e"t @ c* " t!l!? le electr ce 'e $! * te" &"e

  Cr ter 'e ([email protected]$r%!"?*+

  !B Indicarea cate!oriilor de IE5

  =B Preci#area elementelor componente ale cate!oriilor de IE5

  cB Explicarea rolului funcţional al componentelor i al IE5

  C$"' ? 'e !(l c!= l t!te+

  Cate!orii 8instalaţii electrice de iluminat, de pri#e, de forţ', de curenţi sla%i8de IE5 : 8semnali#are, averti#are, iluminat de si!uranţ' , de ameliorare a

  factorului de putere, de redresare i acumulatoare

  Pr$=e 'e e#!l&!re+

  Pro%e orale i scrise prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' identifice instalaţiielectrice de &oas' tensiune, conform preci#'rilor din criteriile de performanţ' 8a > 8c i acoperindtoate condiţiile de aplica%ilitate ale acestor criterii.

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  *7

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  50/81

  T tl&l &" t*? + 71.19 UTILI8AREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE DE OASĂTENSIUNE IE TB

  C$%(ete"?! 71.19. 2+ A )&r* @&"c? $"!re! IE T

  Cr ter 'e ([email protected]$r%!"?*+

  !B Punerea n funcţiunea a tipurilor de IE5

  =B Executarea manevrelor n diverse tipuri de IE5

  C$"' ? 'e !(l c!= l t!te+

  9anevre conectare i deconectare a aparatelor electirce de &oas' tensiune din8 n IE5 : IE5

  Cate!orii de iluminat, de pri#e, de forţ', de curenţi sla%i 8semnali#are,8de IE5 : averti#are, iluminat de si!uranţ', de ameliorare a factorului de putere,

  de redresare i acumulatoare

  Pr$=e 'e e#!l&!re+

  Pro%e practice prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' asi!ure funcţionarea instalaţiilor electrice de &oas' tensiune, conform preci#'rilor din criteriile de performanţ' 8a i 8% i acoperintoate condiţiile de aplica%ilitate ale acestor criterii.

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  -(

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  51/81

  T tl&l &" t*? + 71.19 . UTILI8AREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE DE OASĂTENSIUNE IE TB

  C$%(ete"?! + 71.19. + S&(r!#e) ere! @&"c? $"*r IE T

  Cr ter 'e ([email protected]$r%!"?*+

  !B Preci#area m'rimilor caracteristice funcţion'rii tipurilor de IE5

  =B 9'surarea m'rimilor caracteristice funcţion'rii tipurilor de IE5

  cB nre!istrarea valorilor m'rimilor m'surate n documente specifice

  C$"' ? 'e !(l c!= l t!te+

  9'rimi tensiuni, curenţi, puteri, turaţii, factor de puterecaracteristice:

  Documente specifice: fi e de nre!istrare 8a re#ultatelor m'sur'torilor

  Pr$=e 'e e#!l&!re+

  Pro%e practice prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' suprave!3e#e funcţionareinstalaţiilor electrice de &oas' tensiune, conform preci#'rilor din criteriile de performanţ' 8a > 8cacoperind toate condiţiile de aplica%ilitate ale acestor criterii.

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  52/81

  T tl&l U" t*? + 71 .11 >NTREŢINEREA MAŞINILOR, APARATELOR ŞIINSTALAŢIILOR ELECTRICE DE OASĂ TENSIUNE

  N #el+ 2

  V!l$!re cre' t+ 1.(

  C$%(ete"?e+

  71.11.1. Descrie solicit'rile ma inilor, aparatelor i instalaţiilor electrice de &oas' tensiune71.11.2. $eali#ea#' lucr'ri de ntreţinere ale ma inilor, aparatelor iinstalaţiilor electrice de &oas' tensiune71.11. . ;erific' ma inile, aparatele i instalaţiile electrice de &oas'tensiune dup' lucr'rile de ntreţinere reali#ate

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  -2

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  53/81

  T tl&l U" t*? + 71.11. >NTREŢINEREA MAŞINILOR, APARATELOR ŞIINSTALAŢIILOR ELECTRICE DE OASĂ TENSIUNE

  C$%(ete"?! 71.11.1. + Descrie solicit'rile ma inilor, aparatelor i instalaţiilor electrice de &oas' tensiune

  Cr ter 'e [email protected]$r%!"?*+

  !B Preci#area solicit'rilor posi%ile ale ma inilor, aparatelor i instalaţiiloelectrice de &oas' tensiune

  =B Indicarea efectelor determinate de solicit'rile ma inilor, aparatelor iinstalaţiilor electrice de &oas' tensiune

  cB 6ta%ilirea relaţiilor cau#ale prin corelarea efectelor cu solicit'riledeterminante

  C$"' ? 'e A(l c!= l t!te ! Cr ter l$r 'e [email protected]$r%!"?* +

  6olicit'ri ale ma inilor, aparatelor i instalaţiilor electrice de &oas' tensiune:Electrice 8prin conturnare i str'pun!ere mecanice 8prin frecare, vi%raţii, u#uelectrodinamice, termice, ma!netice, de mediu 8temperatur', presiune, umiditate, altitudinemarin, su%teran, praf industrial

  Pr$=e 'e E#!l&!rePro%e orale?scrise prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' preci#e#e tipurile de

  solicit'ri posi%ile ale ma inilor, aparatelor i instalaţiilor electrice de &oas' tensiune i s' indiceefectele determinate de acestea, conform criteriilor de performanţ' 8a i 8 % , cuprin#

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  54/81

  T tl&l U" t*? 71.11+ >NTREŢINEREA MAŞINILOR, APARATELOR ŞIINSTALAŢIILOR ELECTRICE DE OASĂ TENSIUNE

  C$%(ete"?! 71.11.2. + $eali#ea#' lucr'ri de ntreţinere ale ma inilor, aparatelor i instalaţiilorelectrice de &oas' tensiune

  Cr ter 'e [email protected]$r%!"?*+!B Preci#area lucr'rilor de ntreţinere pe cate!orii de ma ini, aparate i

  instalaţii electrice de &oas' tensiune

  =B Indicarea condiţiilor de reali#are a lucr'rilor de ntreţinere pentruma ini, aparate i instalaţii electrice de &oas' tensiune

  cB Executarea lucr'rilor de ntreţinere pentru ma ini, aparate i instalaţielectrice de &oas' tensiune

  C$"' ? 'e A(l c!= l t!te ! Cr ter l$r 'e [email protected]$r%!"?* +

  Cate!orii de ma ini electrice: rotative de curent continuu i curent alternativ 8asincrone i sincrotransformatoare

  Cate!orii de aparate electrice de &oas' tensiune: de comutare 8manual' i automat' , de coman8manual' i automat' , de re!lare, de protecţie, de semnali#are, pentruautomati#'ri

  Cate!orii de instalaţii electrice de &oas' tensiune: de iluminat, de pri#e, de forţ', de curenţi sla%8semnali#are, averti#are, iluminat , de ameliorare a factorului de putere, de redresare i acumulatoare

  Condiţii de reali#are: cu sau f'r' ntreruperea funcţion'rii ma inilor, aparatelor i instalaţiiloelectrice de &oas' tensiune

  Documentaţie te3nic': caiet de sarcini, plan anual al lucr'rilor de ntreţinere

  Pr$=e 'e E#!l&!rePro%e orale?scrise prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' preci#e#e lucr'rile d

  ntreţinere ale ma inilor, aparatelor i instalaţiilor electrice de &oas' tensiune i s' indice condiţiireali#are ale acestora, conform criteriilor de performanţ' 8a i 8% , cuprin#

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  55/81

  T tl&l U" t*? + 71. 11 >NTREŢINEREA MAŞINILOR, APARATELOR ŞIINSTALAŢIILOR ELECTRICE DE OASĂ TENSIUNE

  C$%(ete"?! 71. 11. . + ;erific' ma inile, aparatele i instalaţiile electrice de &oas' tensiunedup' lucr'rile de ntreţinere reali#ate

  Cr ter 'e [email protected]$r%!"?*+!B $efacerea continuit'ţii circuitelor dup' ntrerupere

  =B $epunerea n funcţiune a ma inilor, aparatelor i instalaţiilor electricde &oas' tensiune

  cB +si!urarea funcţion'rii ma inilor, aparatelor i instalaţiilor electrice de &oas' tensiune la parametrii nominali

  C$"' ? 'e A(l c!= l t!te ! Cr ter l$r 'e [email protected]$r%!"?* +$efacerea continuit'ţii: montarea i conectarea n circuit a ma inilor, aparatelor i instalaţi

  electrice de &oas' tensiune

  Pr$=e 'e E#!l&!re

  Pro%e practice prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' refac' continuitateacircuitelor dup' ntrerupere i s' repun' n funcţiune ma inile, aparatele i instalaţiile electrice &oas' tensiune, conform criteriilor de performanţ' 8a i 8% , cuprin#

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  56/81

  T tl&l U" t*? + 71.12. REALI8AREA CIRCUITELOR ELECTRONICE DININSTALAŢIILE ELECTRICE

  N #el+ 2

  V!l$!re cre' t+ 1.(

  C$%(ete"?e+71.12.1. Identific' tipurile de circuite electronice din instalaţiileelectrice71.12.2. Explic' funcţionarea circuitelor electronice din instalaţiileelectrice71.12. . Execut' dup' sc3em' circuite electronice pentru instalaţiielectrice

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  -/

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  57/81

  T tl&l U" t*? + 71 .12 REALI8AREA CIRCUITELOR ELECTRONICE DININSTALAŢIILE ELECTRICE

  C$%(ete"?! 71.12.1. + Identific' tipurile de circuite electronice din instalaţiile electrice

  Cr ter 'e [email protected]$r%!"?*+

  !B Clasificarea circuitelor electronice dup' funcţia ndeplinit' ninstalaţiile electrice

  =B +socierea sc3emelor %loc sau de principiu ale circuitelor electronice cufuncţia ndeplinit' n instalaţiile electrice

  cB $ecunoa terea circuitelor electronice n sc3emele instalaţiilor electrice

  C$"' ? 'e A(l c!= l t!te ! Cr ter l$r 'e [email protected]$r%!"?* +

  "uncţia ndeplinit' n instalaţiile electrice: de redresare, de sta%ili#are, de comutare, de filtrare protecţie

  Pr$=e 'e E#!l&!rePro%e orale?scrise prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' clasifice circuitel

  electronice dup' funcţia ndeplinit' conform criteriilor de performanţ' 8a i 8% , acoperind t!ama indicat' la aplica%ilitatea criteriilor de performanţ' specificate.

  Pro%e orale?scrise prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' recunoasc' circuitelelectronice n sc3emele instalaţiilor electrice conform criteriului de performanţ' 8c .

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  -0

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  58/81

  T tl&l U" t*? + 71.12 REALI8AREA CIRCUITELOR ELECTRONICE DININSTALAŢIILE ELECTRICE

  C$%(ete"?! 71.12.2. + Explic' funcţionarea circuitelor electronice din instalaţiile electrice

  Cr ter 'e [email protected]$r%!"?*+!B $ecunoa terea sim%olurilor componentelor electronice i a notaţiilo

  din sc3ema 8de instalaţie electric' dat'

  =B Preci#area rolului funcţional al componentelor electronice identificaten sc3ema dat'

  cB Descrierea interdependenţei funcţionale dintre componenteleelectronice

  'B 6ta%ilirea funcţiilor ndeplinite de circuitul electronic

  C$"' ? 'e A(l c!= l t!te ! Cr ter l$r 'e [email protected]$r%!"?* +6im%oluri: semne convenţionale

  Notaţii: valorile parametrilor nominali i unit'ţi de m'sur'

  Pr$=e 'e E#!l&!rePro%e orale prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' recunoasc' sim%oluril

  componentelor electronice i notaţiile din sc3eme de instalaţii electrice date, conform criteriului performanţ' 8a , cuprin#

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  59/81

  T tl&l U" t*? + 71.12 REALI8AREA CIRCUITELOR ELECTRONICE DININSTALAŢIILE ELECTRICE

  C$%(ete"?! 71.12. . + Execut' dup' sc3em' circuite electronice pentru instalaţii electrice

  Cr ter 'e [email protected]$r%!"?*+!B 6ortarea componentelor electronice necesare

  =B ;erificarea inte!rit'ţii i a parametrilor funcţionali pentrucomponentele selectate, pe %a#a datelor de catalo!

  cB 9ontarea i conectarea componentelor electronice n circuit

  'B $e!larea i verificarea circuitului reali#at

  C$"' ? 'e A(l c!= l t!te ! Cr ter l$r 'e [email protected]$r%!"?* +

  6ortare: selecţie i decodificare marca&e;erificare: continuitate, parametrii9ontare: fixare mecanic'Conectare: reali#are a le!'turilor electrice$e!lare: modificarea valorii pentru elementele re!la%ile i semire!la%ile

  Pr$=e 'e E#!l&!re

  Pro%e practice prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' sorte#e componentelelectronice necesare conform criteriului de performanţ' 8a , acoperind toat' !ama indicat' aplica%ilitatea criteriului de performanţ' specificat.

  Pro%e practice prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' verifice inte!ritateacomponentelor electronice selectate i s' verifice valorile parametrilor funcţionali ai acestora cdatele de catalo! conform criteriului de performanţ' 8% , acoperind !ama menţionat' n aplica%ilia criteriului de performanţ' specificat.

  Pro%e practice prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' monte#e i s' conecte#componentele electronice selectate n circuit conform criteriului de performanţ' 8c , acoperind !amenţionat' n aplica%ilitatea criteriului de performanţ' specificat.

  Pro%e practice prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' re!le#e i s' verificecircuitul reali#at conform criteriului de performanţ' 8d , acoperind !ama menţionat' n aplica%ilitacriteriului de performanţ' specificat.

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  -7

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  60/81

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  61/81

  T tl&l U" t*? + 71 .1 . REALI8AREA INSTALAŢIILOR PENTRU ALIMENTAREAMAŞINILOR ELECTRICE

  C$%(ete"?! 71 .1 .1. + Cite te sc3eme de alimentare a ma inilor electrice

  Cr ter 'e [email protected]$r%!"?*+!B Decodificarea sim%olurilor din sc3ema electric' dat'

  =B Preci#area rolului funcţional al elementelor componente ale instalaţiei

  cB Descrierea st'rilor posi%ile ale instalaţiei

  'B Explicarea funcţion'rii secvenţiale a sc3emei

  C$"' ? 'e A(l c!= l t!te ! Cr ter l$r 'e [email protected]$r%!"?* +6im%oluri: semne convenţionale, notaţii asociate

  6t'ri posi%ile: st'ri date de po#iţia normal' i acţionat' a componentelor

  6ecvenţial': cu evidenţierea interdependenţelor electrice i mecanice dintreelemente

  Pr$=e 'e E#!l&!re

  Pro%e orale?scrise prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' decodifice sim%olurdin sc3ema electric' dat' conform criteriului de performanţ'8a acoperind !ama indicat' inaplica%ilitatea criteriului de performanţ' specificat.

  Pro%e orale?scrise prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' preci#e#e rolufuncţional al elementelor componente din instalaţie conform criteriului de performanţ'8% .

  Pro%e orale?scrise prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' descrie st'rile posi%iale instalaţiei conform criteriului de performanţ'8c cuprin#

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  62/81

  T tl&l U" t*? + 71.1 . REALI8AREA INSTALAŢIILOR PENTRU ALIMENTAREAMAŞINILOR ELECTRICE

  C$%(ete"?! 71.1 . 2. + Identific' materialele i aparatele necesare

  Cr ter 'e [email protected]$r%!"?*+!B ;erificarea calitativ' a materialelor i aparatelor

  =B Confruntarea materialelor i aparatelor necesare cu documentaţiate3nolo!ic'

  C$"' ? 'e A(l c!= l t!te ! Cr ter l$r 'e [email protected]$r%!"?* +

  ;erificarea calitativ': constatarea inte!rit'ţii i funcţionalit'ţii

  9ateriale: ca%luri i conductoare electrice, cleme, papuci, elemente auxiliare

  +parate: de comutare 8manual' i automat' , de comand' 8manual' iautomat' , de protecţie, de semnali#are

  Documentaţie te3nolo!ic': &urnal de ca%luri, list' de materiale, ta%ele de conexiuni pentru aparspecificaţii de aparate electrice.

  Pr$=e 'e E#!l&!re

  Pro%e practice prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' verifice calitativmaterialele i aparatele necesare conform criteriului de performanţ'8a cuprin#

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  63/81

  T tl&l U" t*? + 71.1 . REALI8AREA INSTALAŢIILOR PENTRU ALIMENTAREAMAŞINILOR ELECTRICE

  C$%(ete"?! 71.1 . + Execut' instalaţii pentru alimentarea ma inilor electrice

  Cr ter 'e [email protected]$r%!"?*+!B Po#area aparatelor din instalaţie conform normativelor n vi!oare

  =B 6ta%ilirea traseului optim pentru ca%luri i conductoare

  cB Po#area i prote&area ca%lurilor electrice

  'B Efectuarea conexiunilor la %ornele aparatelor i ma inilor electrice

  eB ;erificarea continuit'ţii i funcţionalit'ţii instalaţiei reali#ate

  C$"' ? 'e A(l c!= l t!te ! Cr ter l$r 'e [email protected]$r%!"?* +Po#area aparatelor: fixare pe suport Normative: re!lement'ri privind po#iţionarea aparatelor electrice

  raseu optim: traseu economic i esteticPo#area ca%lurilor: fixare cu clemeProte&area ca%lurilor: introducerea ca%lurilor n tu%uri de protecţie

  Pr$=e 'e E#!l&!re

  Pro%e practice prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' po#e#e aparatele diinstalaţie n concordanţ' cu normativele n vi!oare conform criteriului de performanţ'8a acoper!ama menţionat' in aplica%ilitatea criteriului de performanţ' specificat.

  Pro%e practice prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' sta%ileasc' traseul optim pentru ca%luri i conductoare, s' po#e#e i s' prote&e#e ca%lurile conform criteriilor de perform8% i 8c acoperind !ama menţionat' in aplica%ilitatea criteriilor de performanţ' specificate.

  Pro%e practice prin care candidatul demonstrea#' c' este capa%il s' efectue#e conexiunile l %ornele aparatelor i ma inilor electrice i s' verifice continuitatea i funcţionalitatea instalaţreali#ate conform criteriilor de performanţ' 8d i 8e .

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  /)

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  64/81

  T tl&l &" t!t + 71.1 DESCRIEREA CONSTRUCTIEI NAVEI

  N #el: 2

  V!l$!re cre' t : (.-

  C$%(ete"te +71.1 .1.Identifica partile componente de %a#a ale unei nave

  71.1 .2.$ecunoaste tipurile de instalatii specifice navelor.

  71.1 . .Preci#ea#a elementele componente speficice fiecareiinstalatii navale

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  /*

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  65/81

  T tl&l &" t!t + 71.1 DESCRIEREA CONSTRUCTIEI NAVEI

  C$%(ete"t! 71.1 .1: Identifica partile componente de %a#a ale unei nave

  Cr ter 'e ([email protected]$r%!"t! :a enumerarea principalelor parti constructive ale navei si a componentelor acestora

  % identificarea tipurilor constructive de nave

  c enumerarea parametrilor constructivi

  d preci#area conditiilor de plutire ale navei.

  Prec !r (r # "' !(l c!= l t!te! cr ter l$r 'e ([email protected]$r%!"t!P!rt c$%($"e"te: corp, instalatii, ec3ipamente si dotari.Ele%e"te !le (!rt l$r c$%($"e"te+ :c$r(+invelisul corpului, puntile navei, fund simplu, du%lufund, etrava, etam%ou, c3ila, cavaleti ar%ore port>elice, osatura, curenti, traverse de capat si ramema!a#ii, %orda&, pontili, punti, suprastructuri, semidunete, rufuri si puturi compartimente mascaldari, postamente masini si caldari, tunel ar%ore port>elice, porti prova, platforme pentru elicopt parapeti, pereti etansi, tancuri, intarituri la extremitatile navelor

  > " t!l!t , ec (!%e"te '$t!r +instalatia de !uvernare, instalatia de ancorare, instalatiade incarcare > descarcare, instalatia le!are 8de acostare>amarare ,instalatia remorcare, instalatiasemnali#are 8catar!e , instalatia de masini 8de propulsie si de !enerare a ener!iei , instalatia tu%ulaturi 8de %alast, de santina, de ventilatie , instalatia de caldari si recipiente su% presiun producere a ener!iei termice , instalatia de aer comprimat, instalatia de stins incendiul semnali#area acestuia, instalatiile electrice de %ord, instalatii fri!orifice, instalatii de automati#ari.T (&r c$" tr&ct #e 'e "!#e: nava de marfuri, nava de pasa!eri, nava de pescuit, navacu incarcare >descarcare pe ori#ontala, nava $o>$o, feri%ot, nava> cisterna, petrolier, nava pen produse c3imice, nava pentru !a#e lic3efiate, nava com%inata, portcontainer, %ar&a, remorc3er, pentru marfuri uscate, nava de aprovi#ionare, macara plutitoare, unitati de forare maritima 8 "9 .P!r!%etr c$" tr&ct # : lun!ime, latime, inaltime de constructie, pesca&,deadFei!3t.C$"' t 'e (l&t re+ flota%ilitate, sta%ilitate

  Pr$=e 'e e#!l&!rePro%e orale sau scrise prin care candidatul demonstrea#a ca este capa%il sa enumere principalele pcomponente ale navei conform criteriului de performanta a , sa identifice tipurile constructive

  nave conform criteriului de performanta % , sa enumere parametrii constructivi ai navelor confocriteriului de performanta c si sa indice conditiile de plutire ale navei conform criteriului d asa cse preci#ea#a in criteriile de performanta si cuprin#and toate conditiile de aplica%ilitate ale acecriterii..

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  /-

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  66/81

  T tl&l &" t!t + 71.1 DESCRIEREA CONSTRUCTIEI NAVEI

  C$%(ete"t! 71.1 . 2: $ecunoaste tipurile de instalatii, ec3ipamente si dotarispecifice navei.

  Cr ter 'e ([email protected]$r%!"t! :a enumerarea tipurilor de instalatii, ec3ipamente si dotari

  % identificarea pe nava a tipurilor de instalatii, ec3ipamente si dotari

  c diferentierea variantelor de instalatii, ec3ipamente si dotari, in functie de clasa navei.

  Prec !r (r # "' !(l c!= l t!te! cr ter l$r 'e ([email protected]$r%!"t!:

  T (&r 'e " t!l!t , ec (!%e"te '$t!r +instalatia de !uvernare, instalatia de ancorare,instalatia de incarcare > descarcare, inatalatia le!are 8de acostare>amarare ,instalatia remorcinstalatia de semnali#are 8catar!e , instalatia de masini 8de propulsie si de !enerare a ener!ieiinstalatia de tu%ulaturi 8de %alast, de santina, de ventilatie , instalatia de caldari si recipiente presiune de producere a ener!iei termice , instalatia de aer comprimat, instalatia de stins incendiusi semnali#area acestuia, instalatiile electrice de %ord, instalatii fri!orifice, instalatii de automati#aCl! ! "!#e : !radul in care nava, masinile, instalatiile siec3ipamentele sale, precum si su%fa%ricatele si materialele care intra in constructia acestora, satiinte!ral sau intr>o masura acceptata $e!ulile 6ocietatii de clasificare navala aplica%ile in ca#respectiv.

  Pr$=e 'e e#!l&!rePro%e orale sau scrise prin care candidatul demonstrea#a ca este capa%il sa enumere tipurileinstalatii specifice navelor conform criteriului de performanta a , sa identifice tipurile de instalaspecifice navelor conform criteriului de performanta % si sa diferentie#e instalatiile in functietipul navei conform criteriului de performanta c .

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  //

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  67/81

  T tl&l &" t!t: 71.1 DESCRIEREA CONSTRUCTIEI NAVEI

  C$%(ete"t! 71.1 . + Preci#ea#a elementele componente specifice fiecarei instalatii navale .

  Cr ter 'e ([email protected]$r%!"t! :a Enumerarea elementelor componente caracteristice pentru instalatii, ec3ipamente si dotari % Identificarea pe nava a elementelor componente caracteristice pentru instalatii, ec3ipame

  si dotari Prec !r (r # "' !(l c!= l t!te! cr ter l$r 'e ([email protected]$r%!"t!:Elemenete componente caracteristice pentru GInstalatii, ec3ipamente si dotariG specifice navelor:1: " t!l!t e 'e )er"!re +instalatie de !uvernare principala,

  instalalatia de !uvernare auxiliara,carma: >ax cirma, a&uta& orienta%il, safran carma, pivoti carma,etamcarma, la!are carma, actionare instalatii de !uvernare.

  !)re)!t 'e @$rt! : >electromotor 8in ca#ul actionarii electrice>electromotor si pompa 8actionare electro3idraulice >motorul de actionare si pompa cuplata 8actionare 3idraulica

  instalatie de fortadispo#itiv de comanda2: " t!l!t e 'e !"c$r!re+ ancore principale si ancore de curent

  lanturi si ca%luri pentru ancorele principalelant sau ca%lu de otel pentru ancora de curentec3ipament pentru ancorevinciuri si ca%estane de ancora

  : " t!l!t ! 'e le)!re+ parame de le!areec3ipament de le!aremecanisme de manevra>le!are

  : " t!l!t ! 'e re%$rc!re+ parama de remorcaec3ipament de remorcareinstalatie speciala la remorc3erevinciuri de remorca

  3:c!t!r)e (e"tr& e%"!le+ catar!e cu sarturicatar!e fara sarturicatar!e de constructie speciala

  4:' (&"ere '$t!re "c!(er ," t!l!t ec (!%e"te ' #er e+amplasare incaperi

  amena&are ma!a#ii pentru marfuri uscate

  Pr$=e 'e e#!l&!re Pr$=e $r!le !& cr e prin care candidatul demonstrea#a ca este capa%il sa enumereelementele componente specifice navelor conform criteriului de performanta a si sa identifitipurile de instalatii specifice navelor conform criteriului de performanta % , si sa diferentinstalatiile in functie de tipul navei conform criteriului c .

  Pr$=e (r!ct ce prin care candidatul demonstrea#a ca este capa%il sa identifice pe navainstalatiile elemenetele componente caracteristice pentru GInstalatii, ec3ipamente si dotariG specinavelor conform preci#arilor din criteriul de performanta % cuprin#and toate elementele cate!oria respective si acoperind !amele mentionate in aplica%ilitatea criteriului de performanspecificat.

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  /0

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  68/81

  T tl&l &" t!t + 71.13 REALI8AREA EC0IPAMENTELOR ELECTRICE NAVALE

  N #el: 2

  V!l$!re cre' t : 1,-

  C$%(ete"te +71.13.1.Identifica ec3ipamentele electrice navale

  71.13.2.Explica functionarea ec3ipamentelor electrice navale

  71.13. .9ontea#a ec3ipamente electrice navale

  71.13. .$eali#ea#a conexiunile ec3ipamentelor electrice navale

  71.13.3.Pune in functiune ec3ipamentele electrice navale.

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  /4

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  69/81

  T tl&l &" t!t + 71.13 REALI8AREA EC0IPAMENTELOR ELECTRICE NAVALE

  C$%(ete"t! 71.13.1: . Identifica ec3ipamentele electrice navale

  Cr ter 'e ([email protected]$r%!"t! :a Clasificarea ec3ipamentelor electrice navale dupa rolul functional

  % Enumerarea componentelor ec3ipamentelor electrice navale

  c Decodificarea sc3emelor electrice pentru instalatiile navale

  d $ecunoasterea pe nava a ec3ipamentului electric.

  Prec !r (r # "' !(l c!= l t!te! cr ter l$r 'e ([email protected]$%!"t!R$l @&"ct $"!l+ producere, distri%utie , utili#are a ener!iei electrice pe navaEc (!%e"te electr ce "!#!le+ dispo#itive te3nice care servesc la producerea, distri%utia si

  utili#area ener!iei electrice pe nava.Ec (!%e"te electr ce "!#!le+ surse de ener!ie, de distri%utia ener!iei electrice, de actionare

  pentru mecanismele si instalatiile navei, de iluminat electric,de comunicatii si semnali#are interioara, de protectie, de avarie,de propulsie electrica,masini electrice ,de incal#it sielectrotermice, pentru instalatii fri!orifice .

  C$%($"e"te+1: &r e 'e e"er) e electr c! + surse principale ,auxiliare, de avarie, exterioare8de pe

  malB 2:ec (!%e"te 'e ' tr =&t e! e"er) e electr ce: retea de ca%luri , ta%louri si pupitre electrce pentru curent

  alternativ pana la 1((( ; ,pentru curent alternativ pana la-((;, pentru curent continuu

  >ec (!%e"te electr ce 'e !ct $"!re (e"tr&%ec!" %ele " t!l!t le "!#e +aparata& de comutare si de pornire >re!lare, de actionare

  electrica a instalatiilor de !uvernare, a mecanismelor deancorare si manevra, a pompelor, a ventilatoarelor, avinciurilor de %arca, a usilor etanse si antifoc

  :ec (!%e"te 'e l&% "!t electr c:pentru circuitul principal, de avarie, corpuri de iluminat,felinare de navi!atie, pri#e de curent pentru iluminat portativ

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  /7

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  70/81

  3>ec (!%e"te 'e c$%&" c!t e%"!l !re "ter $!r!: de semnali#are alarma !enerala, de semnali#are detectare

  incendiu, de comunicatii interioare de serviciu, de semnali#areainc3iderii usilor etanse

  4>' ($ t #e 'e (r$tect e: a !eneratoarelor, a motoarelor electrice, a motoarelor electriceale instalatiei de !uvernare, a transformatoarelor,aec3ipamentelor de forta cu semiconductoare

  7>Ec (!%e"te electr ce 'e !#!r e: pentru distri%utia ener!iei electrice de la sursele deavarie,pentru dispo#itivele de pornire ale diesel!eneratoarelor de avarie

  5>%! " electr ce: !eneratoare de curent alternativ, !eneratoare de curentcontinuu, frane electroma!netice ,converti#oare,transformatoare

  6:ec (!%e"te 'e "c!l t electr$ter% ce: aparate de incal#it, incal#itoare electrice pentru com%usti%il s

  ulei19:Ec (!%e"te (e"tr& " t!l!t !'e (r$(&l e electr c!+ masini electrice, intrerupatoare , posturi de comanda ale

  instalatiilor de propulsie electrica, protectia instalatiilor de propulsie electrica, cupla&e electrice.Sc e%e electr ce + :sc3eme de principiu,

  :sc3eme %loc,:sc3eme de ca%la& 8monofilare ,:sc3eme de monta& si amplasament

  Dec$' @ c!re: preci#area semnificatiei notatiilor si semnelor conventionale.

  Pr$=e 'e e#!l&!rePro%e orale sau scrise prin care candidatul demonstrea#a ca este capa%il:> sa clasifice ec3ipamentele electrice navale dupa functie , pe cate!orii, conform preci#arilor dcriteriul de performanta a cuprin#and toate elementele din cate!oria respectiva si acoperind !amementionate in aplica%ilitatea criteriului de performanta specificat> sa enumere componentele ec3ipamentelor electrice navale, conform preci#arilor din criteriul performanta %> sa decodifice sim%olurile componentelor electrice in sc3emele electrice, conform criteriilor performanta c .

  Pro%e practice prin care candidatul demonstrea#a ca este capa%il sa identifice pe nava ec3ipameelectrici conform preci#arilor din criteriul de performanta d , cuprin#and toate elementele dcate!oria respectiva si acoperind !amele mentionate in aplica%ilitatea criteriului de performanspecificat.

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  0(

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  71/81

  T tl&l &" t!t: 71.13 REALI8AREA EC0IPAMENTELOR ELECTRICE NAVALE

  C$%(ete"t! 71.13. 2: Explica functionarea instalatiilor electrice navale

  Cr ter 'e ([email protected]$r%!"t! :

  a Preci#area rolului functional al ec3ipamentelor electrice navale in instalatia din care f parte

  % Explicarea principiului de functionare al fiecarei componente din cadrul unui ec3ipamelectric naval

  c Enumerarea cerintelor impuse de utili#area componentelor electrice in constructia nave

  Prec !r (r # "' !(l c!= l t!te! cr ter l$r 'e ([email protected]$r%!"t!:

  R$l @&"ct $"!l: producere a ener!iei electrice, alimentare cu ener!ie electrica, actionare , protectie, masurare, semnali#are, re!lare Ec (!%e"te electr ce "!#!le+ surse de ener!ie, de distri%utia ener!iei electrice, de actionare

  pentru mecanismele si instalatiile navei, de iluminat electric, de comunicatii si semnali#ainterioara, de protectie, de avarie, de propulsie electrica,masini electrice ,de incal#it selectrotermice ,pentru instalatii fri!orificeCer "te %(& e: caracteristici constructive, caracteristici functionale, materiale , parametri

  admisi%ili, conditii de monta&, conditii de exploatare impuse de $e!ulil6ocietatilor de Clasificare Navale.

  Pr$=e 'e e#!l&!re

  Pro%e orale sau scrise prin care candidatul demonstrea#a ca este capa%il:>sa preci#e#e rolul functional al ec3ipamentelor electrice navale in instalatia din care fac paconform criteriului de competenta a ,>sa explice principiul de functionare al fiecarei componente din cadrul unui ec3ipament electric naconform criteriului de performanta 8%>sa enumere cerintele impuse de utili#area componentelor electrice in constructia navei naveconform criteriului de competenta 8c . cuprin#and toate elementele din cate!oria respectiva acoperind !amele mentionate in aplica%ilitatea criteriului de performanta specificat.

  .

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  01

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  72/81

  T tl&l &" t!t: 71.13 REALI8AREA EC0IPAMENTELOR ELECTRICE NAVALE

  C$%(ete"t! 71.13. : 9ontea#a ec3ipamente electrice navale.

  Cr ter 'e ([email protected]$r%!"t! :

  a Identificarea aparatelor si masinilor electrice din cadrul ec3ipamentelor electricnavale conform conditiilor de exploatare si cerintelor impuse de $e!ulile 6ocietatilorde Clasificare Navala

  % Citirea sc3emei electrice de principiu

  c 6ta%ilirea rolului functional al fiecarei componente din ec3ipamentul electric navalal instalatiei deservite de acesta

  d Identificarea si re!larea aparatelor la parametrii prescrisi

  e $eali#area ta%lourilor si pupitrelor electrice pentru instalatii navale

  f 9ontarea ec3ipamentelor electrice pe nava, conform documentatiei de monta&impuse de $e!ulile 6ocietatilor de Clasificare Navala.

  Prec !r (r # "' !(l c!= l t!te! cr ter l$r 'e ([email protected]$r%!"t!:

  A(!r!te electr ce "!#!le+>de conectare:separatoare, separatoare de sarcina, intrerupatoare,, intrerupatoare automatcontactoare, ruptoare,>aparate pentru instalatii interioare: pri#e, fise, cuple, intrerupatoare, comutatoare>aparate de protectie: si!urante fu#i%ile, relee 8de suprasarcina>termice, de curent de tensiueclatoare, descarcatoare:>aparate pentru pornirea si re!larea masinilor electrice: reostate de pornire, reostate de excitaticomutatoare H>D, inversoare, controlere:>aparate pentru actionari: %utoane de comanda, selectoare, manipulatoare, microintrerupatoalimitatoare .>instalatii prefa%ricate de &oasa tensiune: ta%louri electrice principale,ta%louri electrice auxiliarde conexiuni, cofrete,pupitre, controlere ma!netice.M! " electr ce "!#!le+motoare, !eneratoare, transformatoare, converti#oare rotative sau staticeC t re +explicarea starilor posi%ile ale elementelor sc3emei T!=l$&r (&( tre electr ce "!#!le: ta%louri de distri%utie principale si de avarie, ta%louri auxiliar8de semnali#are, de iluminat,de distri%utie, actionare si automati#are, de conexiuni , pupitre elecde navi!atie, pupitre de comanda si semnali#are motor principal,

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  02

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  73/81

  Ec (!%e"te electr ce "!#!le+surse de ener!ie, de distri%utia ener!iei electrice, de actionare pentru mecanismele si instalatiile navei, de iluminat electric, de comunicatii si semnali#ainterioara, de protectie, de avarie, de propulsie electrica,masini electrice ,de incal#it selectrotermice ,pentru instalatii fri!orificeN$%e"cl!t$r 'e %!ter !le: document te3nolo!ic care cuprinde denumirea, codul, caracteristicile principale, cantitatea materialelor utili#ate in fa%ricarea unui ec3ipament electric.P!r!%etr (re cr : valori presta%ilite pentru relee de timp, relee de curent, relee de minima smaxima tensiune,, frecventa, re#istenta de i#olatie, factor de putere, re#istenta de i#olatitemperatura, de%it, presiune, vite#a, lun!imi, sarcini .

  Pr$=e 'e e#!l&!re

  Pro%e orale prin care candidatul demonstrea#a ca este capa%il sa citeasca sc3ema electrica principiu conform criteriului de competenta 8% .Pro%e practice prin care candidatul demonstrea#a ca este capa%il :>sa identifice aparatele si masinile din cadrul ec3ipamentului electric naval conform criteriului competenta 8a ,

  >sa sta%ileasca rolului functional al fiecarei componente din ec3ipamentul electric naval al instalain ansam%lu conform criteriului de competenta 8c ,>sa identifice si sa re!le#e la parametrii prescrisi diverse aparate conform criteriului de competen8d ,>sa reali#e#e ta%lourile si pupitrele electrice pentru instalatii navale conform criteriului competenta 8e ,> sa monte#e componentele in locurile sta%ilite pe nava conform documentatiei de amplasamenconform preci#arilor din criteriile de performanta f , cuprin#and toate elementele din cate!orirespective si acoperind !amele mentionate in aplica%ilitatea criteriilor de performanta specificate.

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  0)

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  74/81

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  75/81

  T tl&l &" t!t: 71.13 REALI8AREA EC0IPAMENTELOR ELECTRICE NAVALE

  C$%(ete"t! 71.13.3+ Pune in functiune ec3ipamentele electrice navale

  Cr ter 'e ([email protected]$r%!"t!

  a Incercarea ec3ipamentului electric naval % ;erificarea te3nica a ec3ipamentelor electrice navale .c ;erificarea functionala in !ol a ec3ipamentelor electrice navaled ;erificarea functionala cu sarcina simulata a ec3ipamentului electric navale ;erificarea functionala cu sarcina reala a ec3ipamentului electric naval

  C$"' t 'e !(l c!= l t!te ! cr ter l$r 'e ([email protected]$r%!"t!:

  S$c et!te 'e cl! @ c!re "!#!l!: societate de stat sau privata, care exercita in numele !uvernului uneitari sau , in limitele sale de competente, in numele !uvernelor altor tari, suprave!3erea te3nica asupr

  respectarii prevederilor $e!ulilor navale, conventiilor si acordurilor internationale si reali#ea#clasificarea navelor civile si "9 8utila&elor de forare marina , eli%erind documentele specifice.Cl! ! "!#e : !radul in care nava, masinile, instalatiile si ec3ipamentele sale, precum sisu%fa%ricatele si materialele care intra in constructia acesteia, satisfac inte!ral sau intr>o masacceptata $e!ulile 6ocietatii de Clasificare Navala aplica%ile in ca#ul respectiv.Ver @ c!re te " c! : verificare efectuata in timpul construirii navei si in fa#a finala de predare aacesteia, in scopul determinarii concordantei executiei ec3ipamentelor electrice navale cu cerinte!enerale din standardele de produs si cu cerintele specifice constructiilor navale impuse de $e!ulil6ocietatii de Clasificare Navala.Ver @ c!re @&"ct $"!l!+

  : " )$l: >nava la c3eu, fara sarcina> se reali#ea#a manevre ale ec3ipamentelor electrice navasi instalatiilor deservite de acestea, pentru a se determina functionarea lor corecta in diferite situa posi%ile de exploatare. Pro%ele se efectuea#a fara sarcina.

  :c& !rc "! %&l!t!: >nava la c3eu, fara sarcina>se pro%ea#a ec3ipamentele electrice navalsi instalatiile deservite de acestea cu sarcini de pro%a simulate, astfel incit sa se reproduca cit mfidel re!imurile normale de functionare a instalatiilor in exploatare.

  :c& !rc "! re!l!: >pro%e cu nava in mars, la o vite#a sta%ili#ata a navei>sunt pro%e efectin conditii de exploatare reala a ec3ipamentelor electrice navale si instalatiilor deservite de aceste pentru a se determine corecta functionare a lor in diferite situatii posi%ile de exploatareI"cerc!r le ec (!%e"t&l& electr c "!#!l+1. I"cerc!r le ec (!%e"t&l& electr c "!#!l l! & "! (r$'&c!t$!re+

  verificarea monta&ului,a datelor nominale ale aparatelor,a re!larii protectiei , incercarea functiune,masurarea re#istentei de i#olatie,incercarea ri!iditatii dielectrice a i#olatiei incercarea la re#istenta impotriva coro#iunii, verficarea !radului de protectie a carcasei.

  Domeniul Electric Nivel: 2Electrician nave

  0-

 • 8/16/2019 Electrician Nave

  76/81

  2. I"cerc!r le ec (!%e"t&l& electr c "!#!l " t %(&l c$" tr&ct"!#e " @! ! @ "!l! 'e (re'!re ! "!#e +

  >verificarea reparti#arii sarcinii la functionarea in paralel a surselor de ener!ie electrica,sta%ilitatii functionarii la conectarea si deconectarea sarcinii 8inclu#ind pornirea motoarelor electcu cele mai !rele conditii pornire ,a %loca&ului si interdependentei la functionarea mecanismcu destinatie importanta, a functionarii dispo#itivelor de actionare electrica la mecanismelor cdestinatie importanta

  >masurarea !radului de iluminare a locului in care sunt amplasate mecanismele si instalatcu destinatie importanta, precum si a trecerilor, a compartimentelor radio, a timoneriei, ca%ina navi!atie, compartimentul masini, camera acumulatoarelor, tunelurile putului de ancora,al liniei dar%ori, locului

Embed Size (px)
Recommended