Home >Real Estate >Emerging Trends in Real Estate 2016

Emerging Trends in Real Estate 2016

Date post:14-Jan-2017
Category:
View:866 times
Download:5 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Emerging Trends in Real Estate

  Europe 2016 Nie tylko kapita

  Kinga Barcho John Banka Przemysaw Krych PwC Dzia Doradztwa Colliers International Griffin Real Estate

  Urban Land Institute

  1

 • #emergingtrends

  Najwaniejsze

  globalne trendy

  13. edycja raportu,

  550 respondentw

  z 23 krajw

  (wycznie kadra

  menederska)

  2

 • 3

  #emergingtrends

  Sytuacja gospodarcza w Europie

  si poprawi 39% (30%)

  Kapita bdzie dostpny 55% (71%)

  Stopy procentowe znacznie

  wzrosn 3% (1%)

  Legenda: X% - wyniki ETRE 2016 (X%) - wyniki ETRE 2015

 • 4

  #emergingtrends

  Stopy kapitalizacji nieruchomoci w Polsce oraz stopy procentowe, 2006-2015

  %

  rdo: PwC, Reuters, ECB

  -2

  -1

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  EURIBOR Obligacje skarbowe strefy euro klasy AAA

  Rentowno nieruchomoci w Polsce Rentowno 5-letnich swapw

 • #emergingtrends

  Aktywa w najlepszych

  lokalizacjach s za

  drogie 63% (61%)

  Dziaalno

  deweloperska

  sposobem na dostp

  do najlepszych

  nieruchomoci

  78% (b/d)

  Inwestowanie w nowe /

  alternatywne klasy

  aktyww

  41% (28%)

  Legenda: X% - wyniki ETRE 2016 (X%) - wyniki ETRE 2015 5

 • 6

  #emergingtrends

  10 sektorw nieruchomoci, ktrych perspektywy inwestycyjne oceniane s jako najbardziej optymistyczne

  * Nowa kategoria, nieoceniana w raporcie ETRE 2015

  15%

  22%

  17%

  21%

  16%

  15%

  7%

  32%

  21%

  21%

  22%

  22%

  22%

  23%

  23%

  27%

  28%

  30%

  34%

  0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

  Obiekty logistyczne

  Budynki dla sektora suby zdrowia

  Mieszkania na wynajem

  Mieszkania na sprzeda

  Hotele

  Centra usug wsplnych*

  Akademiki

  Centra danych

  Domy opieki dugoterminowej

  Sklepy na gwnych ulicach handlowych

  ETRE 2016 ETRE 2015

 • Najwaniejsze wnioski perspektywa europejska

  7

  #emergingtrends

  Rynek nieruchomoci pozostaje interesujc opcj dla inwestorw lecz postrzegany jest jako coraz bardziej konkurencyjny

  Wysokiej klasy aktywa s trudno dostpne, a one same zaczynaj by postrzegane jako przeszacowane widoczne zainteresowanie alternatywnymi nieruchomociami zwizanymi np. z sektorem medycznym (orodki opieki dugoterminowej), hotelami, akademikami, centrami danych. Dodatkowo, wzrasta zainteresowanie dziaalnoci dewelopersk

  Postpujca urbanizacja wpywa na sektor nieruchomoci chcemy mieszka i pracowa w centrum miast liczy si wic lokalizacja lokalizacja i lokalizacja

 • #emergingtrends

  8

  ETRE16 o Polsce

 • 9

  #emergingtrends

  Perspektywy inwestycyjne

  Dobrze= >3.5 rednio= 2.5-3.5 Sabo= 1.0-2.5

  Inwestycje Dzia. deweloperska Rok/ pozycja w

  rankingu ETRE2014 ETRE2015 ETRE2016

  Warszaw 11. 14. 17.

  Inne miasta w CEE:

  Praga 16. 18. 19.

  Budapeszt 27. 22. 13.

  Moskwa 13. 28. 28.

  Rok/ pozycja w

  rankingu ETRE2014 ETRE2015 ETRE2016

  Londyn 5. 10. 15.

  Monachium 1. 11. 10.

  Frankfurt 10. 16. 20.

  Pary 14. 24. 22.

 • #emergingtrends

  17. miejsce w rankingu 28 miast, spadek

  o 3 pozycje w stosunku do 2015 r.

  10

  Warszawa: Perspektywy inwestycyjne w 2016 r.

  Wspaniae

  Dobre

  rednie

  Ze

  Bardzo ze

  Rok

  Warszawa to nadal atrakcyjna lokalizacja - mimo spadku

  Polska jest jasn gwiazd na tle regionu CEE

  2016 bdzie rokiem intensywnego rozwoju miast regionalnych takich jak d, Pozna i Gdask

 • #emergingtrends

  11

  Inwestorzy o Polsce w wywiadach Sektor nieruchomoci mieszkaniowych jest i bdzie

  atrakcyjny, szczeglnie w Warszawie.

  Ronie zainteresowanie inwestycjami w miastach

  regionalnych d, Pozna i Gdask.

  Drugie ycie centrw handlowych rewitalizacja/

  odwieenie i przeformatowanie centrw dobrze

  ugruntowanych na lokalnych mapach stanowi ciekaw opcj

  inwestycyjn

 • #emergingtrends

  12

  PwC

  w nieruchomociach

 • #emergingtrends

  Doradztwo inwestycyjne, formuowaniu strategii

  Restrukturyzacja/ postpowanie upadociowe

  Kontrola wydajnoci, zarzdzanie ryzykiem na

  projektach

  Doradztwo ksigowe, podatkowe, prawne i audyt

  Umowy najmu i dzierawy: przygotowanie i

  negocjacje umw najmu

  Proces inwestycyjny: Doradztwo w zakresie

  uzyskania decyzji administracyjnych i pozwole,

  reprezentacja klientw, przygotowanie i

  negocjacje umw

  Obsuga transakcji (sprzeda aktyww i spek)

  Wycena nieruchomoci

  Finansowe, prawne, komercyjne i podatkowe due

  diligence

  Umowy kupna/sprzeday

  Pozyskiwanie finansowania dunego i kapitaw

  wasnych, w tym przygotowanie i negocjacje

  umw kredytowych, refinansowanie kredytw

  inwestycyjnych, ustanawianie zabezpiecze

  Postpowania sdowe i administracyjne, arbitra

  itp

  Expansion Viewer optymalne lokalizacje dla

  ekspansji dowolnej sieci lub planowania

  inwestycji

  Strategia inwestycji w parkingi samochodowe,

  prywatne akademiki i domy studenckie, domy

  spokojnej staroci i uzdrowiska

  Geospatial Dashboard for Real Estate

  interaktywny panel do zarzdzania portfelem

  nieruchomoci

  Kompleksowa strategia dla miast w zakresie

  porzdkowania przestrzeni publicznej

  Zarzdzanie aktywami Kupno / sprzeda PwC GeoAnalytics

  Nasze wybrane dowiadczenie we wsparciu transakcyjnym (tylko transakcje zamknite) oraz analizach i wycenach

  PwC w nieruchomociach

 • #emergingtrends

  14

  Griffin Real Estate

 • #emergingtrends

  Fundusz zarzdzany przez Griffin zaoony

  w 2006 roku przez Przemysawa Krycha

  Obecnie zaoga Griffin liczy ponad 45 ekspertw

  z zakresu nieruchomoci

  Fundusz zarzdzany przez Griffin jest

  odpowiedzialny za jedno z najwikszych przej

  na rynku nieruchomoci w Polsce zakup

  pakietu 65,99 proc. Akcji spki Echo Investment

  S.A.

  Do partnerw strategicznych Griffin nale

  Oaktree Capital Management oraz Pacific

  Investment Management Corporation, partner

  inwestycyjny Griffin w przejciu spki Echo.

  Griffin jest jednym z najbardziej aktywnych i

  rozpoznawalnych inwestorw na rynku

  nieruchomoci w Polsce od listopada 2010 .

  Laureat wielu nagrd, midzy innymi Overall

  Company of the Year 2015 w

  midzynarodowym konkursie Central & Eastern

  European Real Estate Quality Awards we

  wsppracy z Financial Times.

  Griffin skupia si na unikatowych aktywach oraz

  transakcjach oportunistycznych przy zachowaniu

  odpowiedniej dywersyfikacji i zakupie rwnie

  aktyww typu prime.

  Podstawowe informacje Wybrane obiekty w portfolio

  Griffin Real Estate - wiodcy i dynamicznie rozwijajcy si inwestor na rynku nieruchomoci komercyjnych w Europie rodkowej i Wschodniej

  Platforma handlowa

  Hala Koszyki w

  Warszawie

  Supersam

  Katowice

  Centrum

  Handlowe Jupiter

  w Warszawie

  Platforma biurowa

  Lubicz Office

  Center w

  Krakowie

  Nordic Park

  w Warszawie

  Green Horizon

  w odzi

  Platforma oportunistyczna

  Portfel RUCH 7

  obiektw w Warszawie,

  5 w mniejszych

  miastach

  Meble Emilia zakup

  spki Skarbu Pastwa

  z 24 nieruchomociami

  Platforma mieszkaniowa

  Centrum Akademickie

  Polonez w Poznaniu

  zakup nieczynnego

  hotelu i przeksztacenie

  obiektu na prywatny

  akademik

  Kabaty/Ekonatolin

  37ha gruntu pod

  inwestycj

  mieszkaniow

 • #emergingtrends

  16

  2016 PwC Polska Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeone. W tym dokumencie

  nazwa "PwC" odnosi si do PwC Polska Sp. z o.o. firmy wchodzcej w skad sieci

  PricewaterhouseCoopers International Limited, z ktrych kada stanowi odrbny i

  niezaleny podmiot prawny.

  Kinga Barcho

  Partner

  PwC Dzia Doradztwa

  +48 502 184 178

  [email protected]

  pwc.com

  John Banka

  Colliers International

  Urban Land Institute

  +48 600 330 236

  [email protected]

  colliers.com

  Przemysaw

  Krych

  Prezes, Griffin Real

  Estate

  +48 22 21 21 900

  [email protected]

  griffin-re.com

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended