+ All Categories
Home > Documents > Exemplu de interpretare a rezultatelor oferite de AxisVM9

Exemplu de interpretare a rezultatelor oferite de AxisVM9

Date post: 08-Nov-2021
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
2
Exemplu de interpretare a rezultatelor oferite de AxisVM9 După finalizarea analizei statice, aplicaţia ofer ă mai multe seturi de rezultate, pentru moment fiind exemplificate valorile reacţiunilor (nodal support internal forces – în cazul de faţă Rz), precum şi aspectul diagramelor de efort (beam internal forces), tip forţă t ăietoare – Vz, respectiv moment încovoietor – My, fiind utilizate convenţiile de notare interne ale aplicaţiei software.
Transcript
Page 1: Exemplu de interpretare a rezultatelor oferite de AxisVM9

Exemplu de interpretare a rezultatelor oferite de AxisVM9

După finalizarea analizei statice, aplicaţia oferă mai multeseturi de rezultate, pentru moment fiind exemplificatevalorile reacţiunilor (nodal support internal forces – încazul de faţă Rz), precum şi aspectul diagramelor de efort(beam internal forces), tip forţă tăietoare – Vz, respectivmoment încovoietor – My, fiind utilizate convenţiile denotare interne ale aplicaţiei software.

Page 2: Exemplu de interpretare a rezultatelor oferite de AxisVM9

Recommended