+ All Categories
Home > Documents > FFFF oooo nnnn dddd oooo m m m m uuuu ssss iiii cccc aaaa llll :::: H H H H iiii mmmm nnnn oooo a a...

FFFF oooo nnnn dddd oooo m m m m uuuu ssss iiii cccc aaaa llll :::: H H H H iiii mmmm nnnn oooo a a...

Date post: 10-Feb-2015
Category:
Author: lucinda-najar
View: 40 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 22 /22
Fondo musical: Himno a la Paz, Savia Andina, poupurry de música Fondo musical: Himno a la Paz, Savia Andina, poupurry de música nacional nacional La Paz La Paz De De Noche Noche AUTOMATICO AUTOMATICO
Transcript
Page 1: FFFF oooo nnnn dddd oooo m m m m uuuu ssss iiii cccc aaaa llll :::: H H H H iiii mmmm nnnn oooo a a a a l l l l aaaa P P P P aaaa zzzz,,,, S S S S aaaa.

Fondo musical: Himno a la Paz, Savia Andina, poupurry de música Fondo musical: Himno a la Paz, Savia Andina, poupurry de música nacionalnacional

La PazLa Paz

DeDe

NocheNoche

AUTOMATICAUTOMATICOO

Page 2: FFFF oooo nnnn dddd oooo m m m m uuuu ssss iiii cccc aaaa llll :::: H H H H iiii mmmm nnnn oooo a a a a l l l l aaaa P P P P aaaa zzzz,,,, S S S S aaaa.

Montículo - Sopocachi

Page 3: FFFF oooo nnnn dddd oooo m m m m uuuu ssss iiii cccc aaaa llll :::: H H H H iiii mmmm nnnn oooo a a a a l l l l aaaa P P P P aaaa zzzz,,,, S S S S aaaa.

Puente de las Américas

Page 4: FFFF oooo nnnn dddd oooo m m m m uuuu ssss iiii cccc aaaa llll :::: H H H H iiii mmmm nnnn oooo a a a a l l l l aaaa P P P P aaaa zzzz,,,, S S S S aaaa.

Majestuoso Illimani

Page 5: FFFF oooo nnnn dddd oooo m m m m uuuu ssss iiii cccc aaaa llll :::: H H H H iiii mmmm nnnn oooo a a a a l l l l aaaa P P P P aaaa zzzz,,,, S S S S aaaa.

Zona Norte

Page 6: FFFF oooo nnnn dddd oooo m m m m uuuu ssss iiii cccc aaaa llll :::: H H H H iiii mmmm nnnn oooo a a a a l l l l aaaa P P P P aaaa zzzz,,,, S S S S aaaa.

Plaza Avaroa

Page 7: FFFF oooo nnnn dddd oooo m m m m uuuu ssss iiii cccc aaaa llll :::: H H H H iiii mmmm nnnn oooo a a a a l l l l aaaa P P P P aaaa zzzz,,,, S S S S aaaa.

Zona Central

Page 8: FFFF oooo nnnn dddd oooo m m m m uuuu ssss iiii cccc aaaa llll :::: H H H H iiii mmmm nnnn oooo a a a a l l l l aaaa P P P P aaaa zzzz,,,, S S S S aaaa.

San Francisco

Page 9: FFFF oooo nnnn dddd oooo m m m m uuuu ssss iiii cccc aaaa llll :::: H H H H iiii mmmm nnnn oooo a a a a l l l l aaaa P P P P aaaa zzzz,,,, S S S S aaaa.
Page 10: FFFF oooo nnnn dddd oooo m m m m uuuu ssss iiii cccc aaaa llll :::: H H H H iiii mmmm nnnn oooo a a a a l l l l aaaa P P P P aaaa zzzz,,,, S S S S aaaa.

Perez Velasco

Page 11: FFFF oooo nnnn dddd oooo m m m m uuuu ssss iiii cccc aaaa llll :::: H H H H iiii mmmm nnnn oooo a a a a l l l l aaaa P P P P aaaa zzzz,,,, S S S S aaaa.

Hacia La Buenos Aires

Page 12: FFFF oooo nnnn dddd oooo m m m m uuuu ssss iiii cccc aaaa llll :::: H H H H iiii mmmm nnnn oooo a a a a l l l l aaaa P P P P aaaa zzzz,,,, S S S S aaaa.

En dirección a la Plaza Isabel La Católica

Page 13: FFFF oooo nnnn dddd oooo m m m m uuuu ssss iiii cccc aaaa llll :::: H H H H iiii mmmm nnnn oooo a a a a l l l l aaaa P P P P aaaa zzzz,,,, S S S S aaaa.

Plaza Isabel La Católica

Page 14: FFFF oooo nnnn dddd oooo m m m m uuuu ssss iiii cccc aaaa llll :::: H H H H iiii mmmm nnnn oooo a a a a l l l l aaaa P P P P aaaa zzzz,,,, S S S S aaaa.

Avenida del Poeta San Pedro

Page 15: FFFF oooo nnnn dddd oooo m m m m uuuu ssss iiii cccc aaaa llll :::: H H H H iiii mmmm nnnn oooo a a a a l l l l aaaa P P P P aaaa zzzz,,,, S S S S aaaa.

Plaza del Estudiante

Page 16: FFFF oooo nnnn dddd oooo m m m m uuuu ssss iiii cccc aaaa llll :::: H H H H iiii mmmm nnnn oooo a a a a l l l l aaaa P P P P aaaa zzzz,,,, S S S S aaaa.

San Francisco

Page 17: FFFF oooo nnnn dddd oooo m m m m uuuu ssss iiii cccc aaaa llll :::: H H H H iiii mmmm nnnn oooo a a a a l l l l aaaa P P P P aaaa zzzz,,,, S S S S aaaa.

Plaza Murillo

Page 18: FFFF oooo nnnn dddd oooo m m m m uuuu ssss iiii cccc aaaa llll :::: H H H H iiii mmmm nnnn oooo a a a a l l l l aaaa P P P P aaaa zzzz,,,, S S S S aaaa.

Mercado de Flores

Page 19: FFFF oooo nnnn dddd oooo m m m m uuuu ssss iiii cccc aaaa llll :::: H H H H iiii mmmm nnnn oooo a a a a l l l l aaaa P P P P aaaa zzzz,,,, S S S S aaaa.

Zona Central

Page 20: FFFF oooo nnnn dddd oooo m m m m uuuu ssss iiii cccc aaaa llll :::: H H H H iiii mmmm nnnn oooo a a a a l l l l aaaa P P P P aaaa zzzz,,,, S S S S aaaa.

El Prado

Page 21: FFFF oooo nnnn dddd oooo m m m m uuuu ssss iiii cccc aaaa llll :::: H H H H iiii mmmm nnnn oooo a a a a l l l l aaaa P P P P aaaa zzzz,,,, S S S S aaaa.

Palacio Legislativo

Page 22: FFFF oooo nnnn dddd oooo m m m m uuuu ssss iiii cccc aaaa llll :::: H H H H iiii mmmm nnnn oooo a a a a l l l l aaaa P P P P aaaa zzzz,,,, S S S S aaaa.

Un abrazo,[email protected],

lunes, 10 de abril de 2023

, Hs:05:14:04 p.m.Fotos Jorge E. Alcazar


Recommended