+ All Categories
Home > Documents > FZ102E 1. FEATURES - Clarion · manual del usuario käyttöopas bruksanvisning kullanıcı...

FZ102E 1. FEATURES - Clarion · manual del usuario käyttöopas bruksanvisning kullanıcı...

Date post: 19-Oct-2020
Category:
Author: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 17 /17
Owner’s Manual Guide de l'utilisateur Benutzerhandbuch Manuale dell’utente Gebruikershandleiding Manual del usuario Käyttöopas Bruksanvisning Kullanıcı Kılavuzu USB/MP3 RECEIVER AUTORADIO USB/MP3 USB-/MP3-RECEIVER RICEVITORE USB/MP3 USB/MP3-RADIOCOMBINATIE RECEPTOR DE USB Y MP3 USB/MP3-VASTAANOTIN USB/MP3/RADIO USB/MP3 ALICISI USB/MP3/WMA RECEIVER AUTORADIO USB/MP3/WMA USB-/MP3-/WMA-RECEIVER RICEVITORE USB/MP3/WMA USB/MP3/WMA-RADIOCOMBINATIE RECEPTOR DE USB, MP3 Y WMA USB/MP3/WMA-VASTAANOTIN USB/MP3/WMA-RADIO USB/MP3/WMA ALICISI FZ102E
Transcript
 • 2 FZ102E

  Be sure to unfold and read the next page.Seite 2 ausfalten und die Informationen zu den Bedienelementen beachten.

  Despliegue la página 2 para ver la página de controles.Taita sivu 2, jotta voit lukea ohjaustoiminnot kuvaavan sivun.

  Ne manquez pas de déplier la page 2 pour lire le contenu consacré aux commandes.Assicurarsi di passare alla pagina 2 per leggere le informazioni relative ai Controlli.

  Vouw pagina 2 open om de pagina over de bediening te lezen.Var noga med att veckla ut sidan 2 för att läsa sidan med information om kontrollerna.

  Denetimler Sayfasını okumak için katlanmış sayfa 2'yi açtığınızdan emin olun.3TATA X3

  1. FEATURES ..............................................................................................................................22. CONTROLS .............................................................................................................................33. PRECAUTIONS ........................................................................................................................44. BASIC OPERATIONS ..............................................................................................................55. RADIO MODE OPERATIONS ..................................................................................................66. USB OPERATIONS .................................................................................................................87. AUXILIARY INPUT .................................................................................................................128. ADJUSTMENT MODE ...........................................................................................................129. TROUBLESHOOTING ............................................................................................................1410. ERROR DISPLAYS ................................................................................................................1511. SPECIFICATIONS .................................................................................................................16

  Contents

  All Rights Reserved. Copyright © 2011: Clarion Co., Ltd.

  Clarion Co., Ltd.

  1. FEATURESMP3 compatible with ID3-TAG displayWMA compatible with TAG display (optional)Front Panel 3.5mm Auxiliary InputUSB slot on front panelHigh visibility single line display with clock

  Owner’s Manual Guide de l'utilisateur BenutzerhandbuchManuale dell’utenteGebruikershandleidingManual del usuarioKäyttöopasBruksanvisningKullanıcı Kılavuzu

  USB/MP3 RECEIVER AUTORADIO USB/MP3 USB-/MP3-RECEIVER RICEVITORE USB/MP3 USB/MP3-RADIOCOMBINATIE RECEPTOR DE USB Y MP3 USB/MP3-VASTAANOTIN USB/MP3/RADIO USB/MP3 ALICISI

  USB/MP3/WMA RECEIVER AUTORADIO USB/MP3/WMA USB-/MP3-/WMA-RECEIVER RICEVITORE USB/MP3/WMA USB/MP3/WMA-RADIOCOMBINATIE RECEPTOR DE USB, MP3 Y WMA USB/MP3/WMA-VASTAANOTIN USB/MP3/WMA-RADIO USB/MP3/WMA ALICISI

  FZ102E

  FZ102E_Cover.indd 1 7/23/2012 4:42:31 PM

  FZ102E 280-9130-00

  Printed in Malaysia

 • 59

  Nederlands

  FZ102E

  1. FUNCTIES ......................................................................................................................................593. VOORZORGSMAATREGELEN ......................................................................................................604. BASISBEDIENING .........................................................................................................................615. BEWERKINGEN MET DE RADIO ..................................................................................................626. USB-BEWERKINGEN ....................................................................................................................647. EXTRA INGANG .............................................................................................................................688. AANPASSINGSMODUS .................................................................................................................689. PROBLEMEN OPLOSSEN.............................................................................................................7010. FOUTMELDINGEN .........................................................................................................................7111. SPECIFICATIES .............................................................................................................................72

  Inhoud

  1. FUNCTIES Mp3 compatibel met ID3-labelweergave WMA compatibel met labelweergave (optioneel) Voorpaneel 3,5 mm extra ingang USB-ingang op voorpaneel Goed zichtbare, één-regel-weergave met klok

  Nederlands

  FZ102E_Owner_manual.indb 59 7/24/2012 9:55:37 AM

 • English

  4 FZ102E3 FZ102E

  2. CONTROLS, COMMANDES, BEDIENELEMENTE, COMANDI, BEDIENINGSELEMENTEN, CONTROLES, OHJAUSTOIMINNOT, KONTROLLER, DENETİMLER

  English

  MAIN UNIT, LECTEUR, STEUERGERÄT, UNITÀ PRINCIPALE, HOOFDEENHEID, UNIDAD PRINCIPAL, PÄÄYKSIKKÖ, HUVUDENHET, ANA ÜNİTE

  USE OF CONTROLS, ADJUSTMENTS, OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN, MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

  THE PLAYER SHOULD NOT BE ADJUSTED OR REPAIRED BY ANYONE EXCEPT PROPERLY QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

  THIS EQUIPMENT HAS DIFFERENT POWER SUPPLY (12V OR 24V) DEPENDS ON THE MODEL. PLEASE CHECK WITH YOUR SERVICE DEALER FOR THE CORRECT POWER SUPPLY IN THIS UNIT. INCORRECT POWER SUPPLY USAGE MAY RESULT THE EQUIPMENT PERMANENT UNUSABLE AND VOID THE WARRANTY.

  CAUTION

  3. PRECAUTIONS

  CHANGES OR MODIFICATIONS TO THIS PRODUCT NOT APPROVED BY THE MANUFACTURER WILL VOID THE WARRANTY.

  INFORMATION FOR USERS:

  Note: [TA] button will be disabled for non RDS model.

  Remarque Le bouton [TA] sera désactivé pour le modèle qui ne prend pas en charge RDS.

  Hinweis: Die Taste [TA] ist bei Modellen ohne RDS-Funktion deaktiviert.

  Nota: Nei modelli non RDS, il pulsante [TA] viene disattivato.

  Opmerking: De knop [TA] is uitgeschakeld bij andere dan RDS-modellen.

  Nota: El botón [TA](Información de tráfico) está desactivado en los modelos que no son RDS.

  Huomautus: [TA]-painike ei ole käytössä muissa kuin RDS-malleissa.

  Obs! [TA]-knappen är avaktiverad för icke RDS-modeller.

  Not: RDS olmayan model için [TA] düğmesi devre dışı bırakılır.

  FrançaisD

  eutschItaliano

  NederlandsEspañol

  Suomi

  SvenskaTürkçe

  FZ102E_Cover.indd 2 7/23/2012 4:42:31 PM

 • 60

  Nederlands

  FZ102E

  3. VOORZORGSMAATREGELEN! LET OP

  GEBRUIK VAN BEDIENINGSEENHEDEN, AANPASSINGEN OF PRESTATIE-INSTELLINGEN ANDERS DAN GESPECIFICEERD IN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING KUNNEN RESULTE-REN IN EEN BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE STRALINGEN.

  DEZE SPELER MAG ALLEEN WORDEN AANGEPAST OF GEREPAREERD DOOR GE-KWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL.

  DEZE APPARATUUR HEEFT AFHANKELIJK VAN HET MODEL EEN ANDERE STROOM-TOEVOER (12 V OF 24 V) VRAAG UW SERVICEDEALER NAAR DE JUISTE STROOMTOE-VOER IN DEZE EENHEID. EEN ONJUISTE STROOMTOEVOER KAN ERTOE LEIDEN DAT DE APPARATUUR ONBRUIKBAAR WORDT EN DE GARANTIE VERVALT.

  INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS:WIJZIGINGEN OF AANPASSINGEN AAN DIT PRODUCT DIE NIET ZIJN GOEDGEKEURD DOOR DE FABRIKANT MAKEN DE GARANTIE ONGELDIG.

  FZ102E_Owner_manual.indb 60 7/24/2012 9:55:37 AM

 • 61

  Nederlands

  FZ102E

  4. BASISBEDIENING! LET OP

  Zet het volume lager voordat u de eenheid uitschakelt of de motor afzet. De eenheid onthoudt de laatste volume-instelling. Als u de stroom uitschakelt met een hoog volume, kan het hoge volume wanneer u de stroom weer inschakelt, uw gehoor beschadigen of schade aan de eenheid veroorzaken.

  Wees voorzichtig wanneer u deze eenheid lange tijd gebruikt zonder de motor te starten. Als u de accu van uw auto uitput, kunt u mogelijk de motor niet starten. Dit kan bovendien de levensduur van de accu verminderen.

  Aan/uit Schakel de stroom in

  Druk op de draaiknop [ ] tijdens de uitstand.* De modus voordat de stroom wordt uitgeschakeld,

  wordt weergegeven.

  De stroom uitschakelenDruk de draaiknop [ ] langer in.

  Bronmodus Schakel de stroom in

  Druk op de draaiknop [ ] om de gewen-ste bron te selecteren.Radio USB AUX Radio...

  De audio aanpassen Het volume bijstellen

  Stel bij met de draaiknop [ ].

  Bereik Standaardinstellingen0 tot 33 13

  Schakelen naar de audiomodusStel bij met de draaiknop [ ].1. Druk op de knop [ ] om de gewenste audiomo-

  dus te selecteren. "BASS" (Graves) "TREB" (Agudos)

  "BAL" (Equilibrio) "FAD" (Atenuador) pantalla anterior

  2. Stel de audiomodus bij met de draaiknop [ ] .

  Audio- modus Bereik

  Standaard- instellingen

  BASS (Bas) -7 tot +7 0TREB (Hoge tonen) -7 tot +7 0

  BAL (Balans) L12 tot R12 0 (MIDDEN)

  FAD (Fader) F12 tot R12 0 (MIDDEN)

  Opmerking: Faderaanpassing is niet beschikbaar in het model

  met 24 V stroomtoevoer.

  De versterking aan/uitzetten1. Druk de knop [ ] langer in om het versterkings-

  effect te activeren/deactiveren.*De standaardfabrieksinstelling is "OFF" (uit).3. Het versterkingseffect versterkt de lage tonen en

  hoge tonen om een natuurlijk geluid te verkrijgen. Wanneer u naar muziek luistert op een laag volu-me, is het aan te raden het versterkingseffect te gebruiken. Het versterkingseffect hangt af van het volumeniveau.

  FZ102E_Owner_manual.indb 61 7/24/2012 9:55:37 AM

 • 62

  Nederlands

  FZ102E

  Naar de radio luisteren Radiomodus

  Druk op de draaiknop [ ] en selecteer de radiomodus.

  Selecteer de bandDruk op de knop [ BAND ] om de gewenste band te selecteren.FM1 FM2 FM3 AM FM1...

  Op een station afstemmen Selecteer de afstemmethode

  Druk op de knop [ BAND ] om te schakelen tus-sen en automatische en handmatige afstemme-thode.* wordt in de display weergegeven voor de

  handmatige afstemmethode.

  Automatisch afstemmen op de stations Druk op de knop [ BAND ] om te schakelen tus-sen en automatische en handmatige afstemme-thode.

  DX-ZOEKEN(Automatisch afstemmen op een te ontvangen radiostation)Druk op de knop [ ] / [ ].

  LOKAAL ZOEKEN(Afstemmen op een radiostation met een sterke ontvangstgevoeligheid)Druk de knop [ ] / [ ] langer in.

  Handmatig afstemmen op de stationsStapsgewijs afstemmen(De frequentie stap voor stap wijzigen)Pulse el botón [ ] / [ ].Snel afstemmen(De frequentie snel wijzigen)Druk de knop [ ] / [ ] langer in.

  Radiostations opslaan Handmatig opslaan

  1. Selecteer een radioband en stem af op een gewenst radiostation.

  2. Druk de knop [ DIRECT ] langer in om het sta-tion in het geheugen op te slaan.

  Opmerking: In het geheugen kunnen 24 stations worden opgesla-

  gen: Zes stations per bandbreedte – FM1, FM2, FM3 en AM.

  Een opgeslagen station inschakelen

  1. Selecteer de gewenste band.2. Druk op de bijbehorende knop [ DIRECT ] om

  het opgeslagen station in te schakelen.

  Over RDS (radiogegevenssysteem)Deze eenheid heeft een ingebouwd RDS-decod-ersysteem dat radiostations ondersteunt die RDS-gegevens verzenden.Dit systeem kan de naam van het ontvangen radio-station (PS) weergeven en kan automatisch over-gaan op het radiostation met de beste ontvangst terwijl u lange afstanden aflegt (AF-schakelen).Daarnaast wordt een verkeersmededeling of pro-gramma-informatie die wordt uitgezonden vanaf een RDS-station, altijd ontvangen, onafhankelijk van de modus waarop de eenheid op dat moment is ingesteld. Als bovendien EON-informatie wordt ontvangen, kan met deze informatie automatisch worden overgeschakeld naar andere vooraf in-gestelde stations op hetzelfde netwerk en kan een onderbreking voor verkeersmededelingen van an-dere stations (TP) worden ingesteld. Deze functie is in bepaalde gebieden niet beschikbaar.Wanneer u de functie voor radiogegevenssysteem (RDS) gebruikt, moet u de radio altijd in FM-modus zetten. AF : alternatieve frequentie PS : programmaservicenaam PTY : programmatype EON : Enhanced Other Network TP : verkeersprogramma

  De RDS-onderbreking werkt niet tijdens ont-vangst van AM-radio.Wanneer de set een RDS-signaal ontvangt en PS-gegevens kan lezen, wordt in de display PS weergegeven.

  ! LET OP In sommige landen worden RDS-uitzendigen

  (radiogegevenssysteem) niet ondersteund. Aanbevolen wordt alle RDS-instellingen uit te schakelen.

  5. BEWERKINGEN MET DE RADIO Bediening in radiomodus

  FZ102E_Owner_manual.indb 62 7/24/2012 9:55:38 AM

 • 63

  Nederlands

  FZ102E

  Opmerking: In het geheugen kunnen 24 stations worden opgesla-

  gen: Zes stations per bandbreedte – FM1, FM2, FM3 en AM.

  Een opgeslagen station inschakelen

  1. Selecteer de gewenste band.2. Druk op de bijbehorende knop [ DIRECT ] om

  het opgeslagen station in te schakelen.

  Over RDS (radiogegevenssysteem)Deze eenheid heeft een ingebouwd RDS-decod-ersysteem dat radiostations ondersteunt die RDS-gegevens verzenden.Dit systeem kan de naam van het ontvangen radio-station (PS) weergeven en kan automatisch over-gaan op het radiostation met de beste ontvangst terwijl u lange afstanden aflegt (AF-schakelen).Daarnaast wordt een verkeersmededeling of pro-gramma-informatie die wordt uitgezonden vanaf een RDS-station, altijd ontvangen, onafhankelijk van de modus waarop de eenheid op dat moment is ingesteld. Als bovendien EON-informatie wordt ontvangen, kan met deze informatie automatisch worden overgeschakeld naar andere vooraf in-gestelde stations op hetzelfde netwerk en kan een onderbreking voor verkeersmededelingen van an-dere stations (TP) worden ingesteld. Deze functie is in bepaalde gebieden niet beschikbaar.Wanneer u de functie voor radiogegevenssysteem (RDS) gebruikt, moet u de radio altijd in FM-modus zetten. AF : alternatieve frequentie PS : programmaservicenaam PTY : programmatype EON : Enhanced Other Network TP : verkeersprogramma

  De RDS-onderbreking werkt niet tijdens ont-vangst van AM-radio.Wanneer de set een RDS-signaal ontvangt en PS-gegevens kan lezen, wordt in de display PS weergegeven.

  ! LET OP In sommige landen worden RDS-uitzendigen

  (radiogegevenssysteem) niet ondersteund. Aanbevolen wordt alle RDS-instellingen uit te schakelen.

  5. BEWERKINGEN MET DE RADIO Bediening in radiomodus! LET OP

  Schakel de TA-stand-bymodus uit als zend-stations in uw land RDS niet ondersteunen. Anders kunt u moeilijkheden ondervinden bij het zoeken naar een station.

  Verkeersbericht (TA) De TA-stand-bymodus instellen

  Druk op de knop [ TA ] als de TA-indicator is uit-geschakeld.

  Een TP-station zoekenDruk op de knop [ TA ] als de TP-indicator is uitge-schakeld.Opmerking: TP indicator licht op wanneer er een TP-station is

  gevonden.

  TA-onderbrekingenWanneer een verkeersbericht wordt uitgezon-den in de TS-stand-bymodus, wordt in de display "TRA INFO" weergegeven. Het verkeersbericht wordt ontvangen als topprioriteit ongeacht de functiemodus, zodat u altijd naar het bericht kunt luisteren.

  Een verkeersbericht annulerenDruk op de knop [ TA ] tijdens TA-onderbrekingen.

  De TA-stand-bymodus annulerenDruk op de knop [ TA ] als de TP- en de TA-indi-cator zijn ingeschakeld.Opmerking: De TA-stand-bymodus wordt ook geannuleerd

  wanneer de knop [ TA ] wordt ingedrukt tijdens het zoeken naar TP-stations.

  Nooduitzending Nooduitzending

  Wanneer een nooduitzending wordt ontvangen, worden alle bewerkingen van de functiemodus gestopt. De aanduiding "ALARM" verschijnt op de display en de nooduitzending is hoorbaar.

  Een nooduitzending annulerenDruk op de knop [ TA ] tijdens onderbrekingen.

  De volume-instelling van verkeersmededelingen, nooduitzendingen (ALARM) en PTYDraai tijdens een TA-, ALARM- of PTY-onderbre-king de draaiknop [ ] om het volume op het gewenste niveau in te stellen.Wanneer de TA-, ALARM- of PTY-onderbreking eindigt, keert het volume terug naar het niveau van voor de onderbreking.De standaardfabrieksinstelling is "15".Andere RDS-aanpassingen kunnen worden uit-gevoerd in de Aanpassingsmodus. Raadpleeg "Aanpassingsmodus" voor meer gegevens.

  FZ102E_Owner_manual.indb 63 7/24/2012 9:55:39 AM

 • 64

  Nederlands

  FZ102E

  6. USB-BEWERKINGEN! LET OP

  Probeer niet uw vingers in de USB-aanslui-ting te steken. Plaats ook nooit vreemde voorwerpen in de sleuf. Het USB-opslagappa-raat kan bij plaatsing uitsteken, wat gevaarlijk kan zijn als de gebruiker rijdt. Uit veiligheids-overwegingen is het raadzaam tussen het USB-opslagapparaat en de USB-aansluiting op de hoofdeenheid een USB-verlengsnoer te gebruiken.

  Laat een USB-opslagapparaat zonder toe-zicht achter in de auto. Blootstelling aan rechtstreeks zonlicht of hoge temperaturen kan leiden tot vervorming van of een ander defect aan het USB-opslagapparaat.

  Blootstelling van het apparaat aan statische elektriciteit of elektrische ruis kan leiden tot gegevensverlies.

  Plaats en verwijder een USB-opslagapparaat alleen wanneer het apparaat niet in gebruik is. Het aansluiten of afkoppelen van het ap-paraat op de volgende momenten kan leiden tot gegevensverlies:

  - Wanneer het apparaat blootstaat aan stati-sche elektriciteit of elektrische ruis.

  Over USB USB is de afkorting van Universal Serial Bus, een

  standaard voor aansluiting van randapparatuur die gegevensoverdrachtssnelheden van 12 Mbps on-dersteunt. Deze eenheid is compatibel met USB 1.1/2.0 met maximum overdrachtssnelheden van 12 Mbps (volledige snelheid).

  USB-opslagapparaten die kunnen worden afge-speeld door aansluiting op het USB-snoer van de eenheid, zijn beperkt tot apparaten die worden herkend als "USB-apparaten voor massaop-slag"; werking is niet bij alle USB-opslagappara-ten gegarandeerd.

  Apparaten die compatibel zijn met "USB-appa-raat voor massaopslag" kunnen worden ge-bruikt door ze aan te sluiten op het hostapparaat zonder dat er speciale stuurprogramma's of soft-wareprogramma's voor nodig zijn.

  Raadpleeg de fabrikant van uw USB-opslagappa-raat voor informatie over ondersteuning van de standaards voor "USB-massaopslag". Let erop dat iPod-apparaten en vaste schijven (HDD) niet worden ondersteund.

  Maak altijd een back-up van belangrijke gege-vens naar uw computer om abusievelijk gege-vensverlies te voorkomen.

  Op deze eenheid worden aansluitingen naar een computer niet ondersteund. Daarnaast worden ook aansluitingen via een USB-hubapparaat niet ondersteund.

  Als het USB-opslagapparaat meerdere partities ondersteunt, wordt alleen de eerste partitie onder-steund.

  USB-opslagapparaten met beveiligingsfuncties kunnen niet worden afgespeeld.

  De volgorde waarin tracks worden opgenomen, kan afwijken afhankelijk van het aangesloten USB-opslagapparaat (de feitelijke afspeelvolgor-de kan anders zijn dan de volgorde die op het computerscherm wordt weergegeven).

  Alleen audiobestanden met een MP3- of WMA-indeling kunnen op deze eenheid worden afge-speeld.

  Voorzorgsmaatregelen voor het maken van mp3/WMA op een USB-opslag-apparaat

  USB 1.1 en 2.0 compatibel met een maximumover-drachtssnelheid van 12 Mbps. (volledige snelheid).

  Voorzorgsmaatregelen voor het maken van een mp3/WMA

  Bruikbare samplefrequenties en bitsnelheden:

  MP3

  Decoderingsindeling MPEG 1, 2 – Layer 3

  Samplefrequentie (kHz)

  MPEG-1 : 32, 44.1, 48 MPEG-2 : 16, 22.05, 24

  Bitrate (kbps)MPEG-1 : 32 – 320| MPEG-2 : 32 – 160 VBR

  WMADecoderingsindeling v7/8/9Samplefrequentie (kHz) Bitrate (kbps)

  22.05, 32, 44.1, 48

  Velocidad de bits (kbps) 32 – 320

  Opmerkingen: Audiobestanden met beschermde inhoud (DRM – Di-

  gital Rights Management) worden niet ondersteund. Bestanden die kleiner zijn dan 12 KB worden niet on-

  dersteund.

  BestandsextensiesAlleen mp3/WMA-bestanden met de juiste be-standsextensie (".MP3" of ".WMA") en gecodeerde indeling (Raadpleeg tabel hierboven) worden afge-speeld.

  Logische indeling (Bestandssysteem)

  1. Zorg er bij het overzetten van een MP3/WMA-bestand naar een USB-opslagapparaat voor dat het USB-opslagapparaat is ingedeeld in het bestandssysteem "FAT16" of "FAT32". Een USB-opslagapparaat dat in een ander dan het opgegeven bestandssysteem is inge-deeld, kan niet worden gedetecteerd door het systeem.

  2. De mapnaam en bestandsnaam kunnen wor-den weergegeven als de titel tijdens het afs-pelen van mp3-/WMA-bestanden, maar de titel mag hoogstens 30 letters en cijfers van een enkele byte bevatten (exclusief extensie).

  3. Voeg geen naam aan een bestand toe in een map die dezelfde naam heeft.

  Aantal bestanden of mappen1. Per map kunnen maximaal 255 bestanden

  worden herkend. Maximaal 5000 bestanden kunnen worden af-

  gespeeld.* Als de bestandslimiet wordt overschreden, kan dit

  leiden tot een onverwachte bewerkingsfout.2. Maximaal 255 mappen kunnen worden

  ondersteund.

  ID3-label/ WMA-label De mapnaam wordt weergegeven als "ROOT"

  die het bestand toewijst in de hoofdmap. Voor mp3 worden ID3-labels V2.4/2.3/2.2/1.1/

  1.0 ondersteund. De mp3-speler decodeert ieder bestand standaard

  als ID3-label versie 2; als ID3-label versie 2 niet beschikbaar is, wordt ID3-label versie 1 gedeco-deerd.

  UNICODE ID3 (Chinees, Japans enz.) wordt niet ondersteund. Alleen ASCII-tekens kunnen in labels worden weergegeven

  Als het ID3-labels een Japans of Chinees teken of een ander niet ondersteund teken heeft, wordt " " weergegeven ter vervanging.

  FZ102E_Owner_manual.indb 64 7/24/2012 9:55:39 AM

 • 65

  Nederlands

  FZ102E

  6. USB-BEWERKINGEN USB-bewerkingen Bestandsextensies

  Alleen mp3/WMA-bestanden met de juiste be-standsextensie (".MP3" of ".WMA") en gecodeerde indeling (Raadpleeg tabel hierboven) worden afge-speeld.

  Logische indeling (Bestandssysteem)

  1. Zorg er bij het overzetten van een MP3/WMA-bestand naar een USB-opslagapparaat voor dat het USB-opslagapparaat is ingedeeld in het bestandssysteem "FAT16" of "FAT32". Een USB-opslagapparaat dat in een ander dan het opgegeven bestandssysteem is inge-deeld, kan niet worden gedetecteerd door het systeem.

  2. De mapnaam en bestandsnaam kunnen wor-den weergegeven als de titel tijdens het afs-pelen van mp3-/WMA-bestanden, maar de titel mag hoogstens 30 letters en cijfers van een enkele byte bevatten (exclusief extensie).

  3. Voeg geen naam aan een bestand toe in een map die dezelfde naam heeft.

  Aantal bestanden of mappen1. Per map kunnen maximaal 255 bestanden

  worden herkend. Maximaal 5000 bestanden kunnen worden af-

  gespeeld.* Als de bestandslimiet wordt overschreden, kan dit

  leiden tot een onverwachte bewerkingsfout.2. Maximaal 255 mappen kunnen worden

  ondersteund.

  ID3-label/ WMA-label De mapnaam wordt weergegeven als "ROOT"

  die het bestand toewijst in de hoofdmap. Voor mp3 worden ID3-labels V2.4/2.3/2.2/1.1/

  1.0 ondersteund. De mp3-speler decodeert ieder bestand standaard

  als ID3-label versie 2; als ID3-label versie 2 niet beschikbaar is, wordt ID3-label versie 1 gedeco-deerd.

  UNICODE ID3 (Chinees, Japans enz.) wordt niet ondersteund. Alleen ASCII-tekens kunnen in labels worden weergegeven

  Als het ID3-labels een Japans of Chinees teken of een ander niet ondersteund teken heeft, wordt " " weergegeven ter vervanging.

  AfspeelvolgordeBij het selecteren voor afspelen worden bestan-den en mappen geopend in de volgorde waarin deze naar het USB-opslagapparaat zijn geschre-ven. De verwachte afspeelvolgorde kan daarom afwijken van de werkelijke afspeelvolgorde. Als voorbeeld wordt hieronder een medium met de volgende map-/bestandshiërarchie weerge-geven.

  FZ102E_Owner_manual.indb 65 7/24/2012 9:55:39 AM

 • 66

  Nederlands

  FZ102E

  USB-bewerkingen

  Aansluiting USB-opslagapparaat Een USB-opslagapparaat aansluiten

  Sluit het USB-opslagapparaat in de juiste richting aan op de USB-ingang. Het systeem schakelt au-tomatisch naar USB-modus.Opmerkingen: Plaats het USB-opslagapparaat altijd volledig in

  de ingang. Onvolledige aansluitingen kunnen er-toe leiden dat het USB-opslagapparaat niet wordt herkend.

  Afhankelijk van het aantal opgenomen tracks kan het enige tijd duren totdat alle tracks in de eenheid zijn ingelezen.

  USB-opslagapparaten kunnen, afhankelijk van het merk, andere vormen hebben. Sommige USB-opslagapparaten passen door hun vorm niet in de sleuf. Gebruik in plaats daarvan een verlengsnoer.

  Sluit het USB-opslagapparaat opnieuw aan wan-neer het niet kan worden gedetecteerd.

  Sluit het USB-opslagapparaat niet met kracht op de ingang aan met de verkeerde richting: hierdoor wordt zowel het USB-opslagapparaat als de USB-ingang beschadigd.

  Koppel het USB-opslagapparaat losVerwijder het USB-opslagapparaat uit de USB-ingang.

  Afspelen USB-modus

  Druk op de draaiknop [ ] en selecteer de USB-modus.*De track wordt automatisch afgespeeld of het af-

  spelen wordt automatisch hervat.Opmerking: Als er geen USB-opslagapparaat is aangesloten,

  wordt "NO USB" weergegeven.

  Afspelen/OnderbrekenDruk op de knop [ ] om te schakelen tus-sen afspelen/onderbreken .

  Een map selecteren1. Druk op de knop [ ] om naar de volgen-

  de map te gaan.2. Druk op de knop [ ] om naar de vorige

  map te gaan.Opmerkingen: Als u op de knop [ ] drukt als u in de laatste

  map bent, gaat u hiermee naar de eerste map. Een map zonder mp3-/WMA-bestanden kan niet

  worden geselecteerd. De eerste track wordt altijd geselecteerd wanneer

  u naar de volgende/vorige map gaat. Trackselectie en andere speciale afspeelmodi kun-

  nen niet worden geactiveerd tijdens de mapselec-tieweergave.

  Een track selecteren1. Druk op de knop [ ] om naar het begin van

  de volgende track te gaan.2. Druk op de knop [ ] om naar het begin van

  de huidige track te gaan.3. Druk tweemaal op de knop [ ] om naar het

  begin van de vorige track te gaan.Opmerking: Een niet ondersteunde track met een mp3/WMA-

  extensie wordt overgeslagen. "--:--" knippert en-kele seconden voordat automatisch naar de vol-gende track wordt gegaan.

  Bovenste functieAls u op de toets [ BAND ] drukt, wordt de USB afgespeeld vanaf de eerste track van de huidige map.

  FZ102E_Owner_manual.indb 66 7/24/2012 9:55:40 AM

 • 67

  Nederlands

  FZ102E

  USB-bewerkingen

  Scannen Scannen/afspelen

  Druk op de knop [ SCN ].Opmerkingen: Met deze functie worden de eerste 10 seconden

  van alle tracks afgespeeld. Met scannen/afspelen wordt de volgende track gestart na de track die momenteel wordt afgespeeld.

  De indicator licht op in de display.

  Alles scannen/afspelen Druk langer op de knop [ SCN ].Opmerkingen: Met deze functie worden de eerste 10 seconden

  van de eerste track van elke map afgespeeld. Met alles scannen/afspelen wordt de eerste track van de volgende track gestart na de track die momen-teel wordt afgespeeld.

  De indicators en lichten op de display.

  Herhalen Afspelen herhalen

  Druk op de knop [ RPT ].Opmerkingen: Met deze functie wordt de huidige track nogmaals

  afgespeeld. De indicator licht op in de display.

  Alles afspelen herhalen Druk langer op de knop [ RPT ] .Opmerkingen: Met deze functie worden alle tracks van de huidige

  map nogmaals afgespeeld. De indicators en lichten op de display.

  Willekeurig Weergeven in willekeurige volgorde

  Druk op de knop [ RDM ].Opmerkingen: Met deze functie worden alle tracks van de huidige

  map in willekeurige volgorde afgespeeld. De indicator licht op in de display.

  Alles afspelen in willekeurige volgorde

  Druk langer op de knop [ RDM ].Opmerkingen: Met deze functie worden alle tracks van alle map-

  pen in willekeurige volgorde afgespeeld. De indicators en lichten op de display.

  Scannen/herhalen/willekeurig afspelen annuleren

  Druk op de knop die eerder is geselecteerd.

  Schakelen tussen de displaysDruk op de knop [ DISP ] om de gewenste display te selecteren.Elke keer dat de knop wordt ingedrukt, wordt de display in de volgende volgorde weergegeven:Main-1 display (Tracknr., afspeeltijd) Main-2 Display (Mapnr., tracknr.) Tracknaam Map-naam Titel label Artiestlabel Albumlabel Main-1 Display...Opmerking: De display die wordt geselecteerd, wordt de stan-

  daarddisplay. Wanneer een functieaanpassing zo-als volume is gedaan, zal het scherm tijdelijk naar de weergave van die functie schakelen en vervol-gens enkele seconden na de aanpassing terug-gaan naar de voorkeursdisplay.

  FZ102E_Owner_manual.indb 67 7/24/2012 9:55:40 AM

 • 68

  Nederlands

  FZ102E

  7. EXTRA INGANG

  8. AANPASSINGSMODUS

  AUX-modus1. Sluit de externe muziekspeler aan op de

  AUX-ingang. 2. Druk op de draaiknop [ ] om AUX-

  modus te selecteren.Dit systeem heeft een externe ingangsaansluiting op het voorpaneel waarmee u naar audio en muz-iek kunt luisteren met externe apparaten die op deze eenheid zijn aangesloten.Opmerkingen: Gebruik alleen de 3,5 mm stereoaansluiting voor

  de AUX-ingangsaansluiting. Het volume kan via de eenheid worden bijgesteld. Als de audioaansluiting van de AUX-ingang wordt

  gehaald in de AUX-modus, wordt niet automatisch teruggegaan naar de radiomodus.

  Connect external music player via 3.5mm stereo jack

  Opmerking:In sommige landen worden RDS-uitzendingen (radioge-gevenssysteem) niet ondersteund. Aanbevolen wordt alle RDS-instellingen uit te schakelen.1. Druk langer op de knop [ DISP ] om de aanpass-

  ingsselectie te openen.2. Druk op de knop [ ] / [ ] om de itemnaam

  te selecteren.("AF" "REG" "PTY" "PTY-SEL") "CLOCK" "12/24 HR" "CLK ADJ" "SCROLL" "RESET" "AF"…Opmerkingen: Items tussen haakjes (PTY, PTY SEL, AF en REG)

  worden RDS-modusaanpassing genoemd. Deze is alleen beschikbaar voor selectie tijdens de Ra-diomodus FM-band.

  "PTY-SEL" is alleen beschikbaar bij "PTY ON". "REG" is alleen beschikbaar bij "AF ON".

  De functie alternatieve frequentie (AF) instellen1. Selecteer "AF".2. Draai aan de draaiknop [ ] om "ON"

  of "OFF" te selecteren.Opmerkingen: De AF-functie schakelt naar een andere frequentie

  op hetzelfde netwerk om optimale ontvangst te be-houden.

  De standaardfabrieksinstelling is "OFF" (Uit). Als de ontvangst van het huidige station verslech-

  tert, wordt "SEARCH" weergegeven in de display en zoekt de radio hetzelfde programma op een an-dere frequentie.

  Regionaal instellen (REG)1. Selecteer "REG".2. Draai aan de draaiknop [ ] om "ON"

  of "OFF" te selecteren.Opmerkingen: Wanneer de REG-functie is ingeschakeld, kan het

  regionale station optimaal worden ontvangen. Als deze functie is uitgeschakeld, wordt wanneer het gebied van een regionaal station tijdens het rijden verandert, een regionaal station voor het betref-fende gebied ontvangen.

  De standaardfabrieksinstelling is "OFF" (Uit). Deze functie wordt uitgeschakeld wanneer een

  landelijk station als BBC R2 wordt ontvangen. De REG-functie voor ON/OFF is alleen geldig wan-

  neer de AF-functie is ingeschakeld.

  Programmatype instellen (PTY)1. Selecteer "PTY".2. Draai aan de draaiknop [ ] om "ON"

  of "OFF" te selecteren.Opmerkingen: Met deze functie kunt u luisteren naar een uitzend-

  ing van het geselecteerd programmatype zelfs als de eenheid in een andere functiemodus dan radio is.

  Sommige landen hebben nog geen PTY-uitzendingen. In de TA-stand-bymodus heeft een TP-station voor-

  rang op een PTY-station. De standaardfabrieksinstelling is "OFF" (Uit).

  Een PTY-onderbreking annulerenDruk op de knop [ TA ] tijdens de PTY-onderbreking.

  FZ102E_Owner_manual.indb 68 7/24/2012 9:55:41 AM

 • 69

  Nederlands

  FZ102E

  7. EXTRA INGANG

  8. AANPASSINGSMODUS

  Aanpassingsmodus

  Programmatype selecteren 1. Selecteer "PTY SEL".2. Druk op de knop [ ].3. Draai aan de draaiknop [ ] om de

  gewenste PTY te selecteren.

  PTY-ITEM InhoudNews NieuwsAffairs Gebeurtenissen van vandaagInfo InformatieSport SportEducate OnderwijsDrama DramaCulture CultuurScience WetenschapVaried VariëteitenPop M PopmuziekRock M RockmuziekEasy M Easy listening-muziekLight M Lichte muziekClassics Klassieke muziekOther M Overige muziekWeather WeerFinance FinanciënChildren Voor kinderenSocial MaatschappijReligion ReligiePhone In Belprogramma'sTravel reizenLeisure Vrije tijdJazz JazzCountry CountryNation M Muziek van eigen bodemOldies Gouden oudeFolk M FolkmuziekDocument Documentaires

  * De PTY-selectiemodus wordt 7 seconden nadat PTY is geselecteerd, automatisch geannuleerd. PTY zoeken

  Druk tijdens de weergaven van een PTY-item op de knop [ ] / [ ] om te zoeken naar een PTY-uitzending.Opmerkingen: Als geen station met de geselecteerde PTY-uit-

  zending kan worden ontvangen, keert de eenheid terug naar het vorige ontvangststation.

  Kloktype instellen1. Selecteer "CLOCK".2. Draai aan de draaiknop [ ] om "RDS"

  of "USER" te selecteren.

  Opmerkingen: Stel weergave van RDS of door gebruiker af te stellen

  klok in. De standaardfabrieksinstelling is "USER".

  Klokindeling instellen1. Selecteer "12/24 HR".3. Draai aan de draaiknop [ ] om "12HR"

  of "24HR" in te stellenOpmerkingen: Klokindeling van de gebruiker instellen. De standaardfabrieksinstelling is "12HR". Deze instelling is alleen beschikbaar User Clock

  (klok gebruiker) wordt geselecteerd.

  De klok bijstellen 1. Selecteer "CLK ADJ".2. Druk op de knop [ ].3. Druk op de knop [ ] / [ ] om uur of minuut

  te selecteren.4. Draai aan de draaiknop [ ] om de tijd

  aan te passen.5. Druk op de knop [ ] om de nieuw instel-

  waarde op te slaan.Opmerkingen: Met deze aanpassing kan de gebruikersklok door

  de gebruiker worden ingesteld. De standaardfabrieksinstelling is "1:00". Deze instelling is alleen beschikbaar User Clock

  (klok gebruiker) wordt geselecteerd.

  De methode voor door titels bladeren instellen1. Selecteer "SCROLL".2. Draai aan de draaiknop [ ] om "ON" of

  "OFF" te selecteren.Opmerkingen: Stel de mp3/WMA-titel in voor doorlopend bladeren

  of voor eenmaal bladeren. De standaardfabrieksinstelling is "ON" (aan).

  De standaardfabrieksinstelling herstellen1. Selecteer "RESET" (herstellen).2. Druk op de knop [ ]. Een bevestigingsb-

  ericht wordt weergegeven.3. Draai aan de draaiknop [ ] om "YES"

  te selecteren.4. Druk nogmaals op de knop [ ] om te

  herstellen.Opmerkingen: Alle instellingen en opgeslagen kanalen worden terug-

  gezet naar de oorspronkelijke instellingen. De gebrui-ker moet die instellingen weer handmatig uitvoeren.

  Als het systeem is hersteld, wordt het automatisch uitgeschakeld.

  FZ102E_Owner_manual.indb 69 7/24/2012 9:55:41 AM

 • 70

  Nederlands

  FZ102E

  9. PROBLEMEN OPLOSSENProbleem Oorzaak Maatregel

  Alge

  mee

  n

  De eenheid wordt niet ingeschakeld. (Er wordt geen geluid voortgebracht)

  Er is een zekering gesprongen.

  Vervang door een zekering van dezelfde stroomsterkte. Als de zekering nogmaals springt, raadpleegt u het dichtstbijzijnde servicecentrum.

  Onjuiste bedrading. Raadpleeg de winkel waar u het product hebt gekocht.

  Probleem Oorzaak Maatregel

  MP3

  /WM

  A (U

  SB-o

  psla

  gapp

  araa

  t)

  Geen geluid. Mp3-/WMA-bestanden ontbreken in het USB-opslagapparaat.

  Zet mp3-/WMA-bestanden op de juiste manier over naar het USB-opslagapparaat.

  Bestanden worden niet herkend als mp3/WMA-bestanden.

  Gebruik correct gecodeerde mp3-/WMA-bestanden.

  Het geluid wordt afgebroken of slaat over.Er ontstaat ruis of de ruis wordt vermengd met geluid.

  Mp3-/WMA-bestanden zijn niet juist gecodeerd.

  Gebruik correct gecodeerde mp3-/WMA-bestanden.

  USB-opslagapparaat wordt niet gedetecteerd.

  USB-opslagapparaat kan beschadigd zijn.

  Plaats het USB-opslagapparaat nogmaals om het opnieuw te proberen.Vervang door een nieuw USB-opslagapparaat als het mislukt.De aansluiting van het USB-opslagapparaat is

  in slechte staat.Compatibiliteitsprobleem Niet alle USB-opslagapparaten worden

  gegarandeerd ondersteund.USB-opslagapparaat kan niet op de USB-ingang worden aangesloten.

  Het USB-opslagapparaat kan in de verkeerde richting in de ingang zijn geplaatst.

  Plaats het USB-opslagapparaat in de juiste richting.

  De aansluiting van het USB-opslagapparaat is beschadigd.

  Vervang door een nieuw USB-opslagapparaat.

  USB-kaartlezer wordt niet gedetecteerd.

  De USB-kaartlezer moet eerst op de hoofdeenheid worden aangesloten alvorens de geheugenkaart in de kaartlezer wordt geplaatst.

  Plaats eerst de USB-kaartlezer voordat u verbinding maakt met de hoofdeenheid.

  Er wordt een foutmelding weergegeven wanneer USB wordt aangesloten.

  Raadpleeg het bijbehorende type foutmelding.

  FZ102E_Owner_manual.indb 70 7/24/2012 9:55:42 AM

 • 71

  Nederlands

  FZ102E

  9. PROBLEMEN OPLOSSEN 10. FOUTMELDINGENFoutmelding Oorzaak Maatregel

  MNT ERR

  USB-opslagapparaat wordt niet herkend wanneer USB-opslagapparaat op ingang wordt aangesloten.Het aangesloten USB-apparaat wordt niet ondersteund.

  Koppel het USB-opslagapparaat los en sluit het opnieuw aan op de ingang.Vervang door een ander, ondersteund USB-opslagapparaat.

  NO FILEIn de media worden geen audiobestanden gedetecteerd.

  Vervang door audio-inhoud dat op het USB-opslagapparaat is geladen.

  USB ERREr is een fout opgetreden bij het controleren van het USB-apparaat of er is een gegevensfout.

  Zorg ervoor dat het juiste bestandssysteem van het USB-apparaat wordt gebruikt.Koppel het USB-opslagapparaat los en sluit het opnieuw aan op de ingang.

  Opmerking: Kortsluiting van de USB-aansluiting leidt tot automatische uitschakeling van de eenheid. Vervang door een

  ander USB-opslagapparaat.

  FZ102E_Owner_manual.indb 71 7/24/2012 9:55:42 AM

 • 72

  Nederlands

  FZ102E

  FM-tunerFrequentiebereik: 87.5 MHz tot 108 MHzBruikbare gevoeligheid: 11 dBuv40 dB stiltegevoeligheid: 17 dBuvStereoscheiding (1 kHz): 35 dBFrequentierespons (±3 dB): 30 Hz tot 15 kHz

  AM-tunerFrequentiebereik:MW 531 kHz tot 1602 kHzLW 153 kHz tot 279 kHzBruikbare gevoeligheid: 25 µV

  Gezamenlijk in USB-mp3/WMA Max. aantal ondersteunde bestanden : 5000Max. aantal ondersteunde mappen : 255Max. bestanden per map : 255Max. ondersteuning bestandsnaam: 30 tekensMax. ondersteuning mapnaam: 30 tekens

  Audio (24 V)Maximaal uitgangsvermogen: 40 W (20 W X 2 ch)Continu gemiddeld uitgangsvermogen: 15 W X 2, in 4 Ω, 20 Hz tot 20 kHz,1%THDBasregelactie (100 Hz): ±14 dBHoge tonen-regelactie (10 kHz): ±14 dB

  Audio (12 V)Maximaal uitgangsvermogen: 140 W (35 W X 4 ch)Continu gemiddeld uitgangsvermogen: 15 W X 4, in 4 Ω, 20 Hz tot 20 kHz,1%THDBasregelactie (100 Hz): ±14 dBHoge tonen-regelactie (10 kHz): ±14 dB

  Algemeen (24 V)Voltage stroomtoevoer: 28 V DC (21 V tot 32 V toegestaan), negatieve aardingHuidig verbruik: Minder dan 6 ALuidsprekerimpedantie: 4 Ω (4 Ω tot 8 Ω toegestaan) Gewicht: 0,606 kgAfmetingen: 178 mm breed x 50 mm hoog x 100 mm diep

  Algemeen (12 V)Voltage stroomtoevoer: 14 V DC (10.8 V tot 15.6 V toegestaan), negatieve aardingHuidig verbruik: Minder dan 10 ALuidsprekerimpedantie: 4 Ω (4 Ω tot 8 Ω toegestaan) Gewicht: 0,606 kgAfmetingen: 178 mm breed x 50 mm hoog x 100 mm diep

  Opmerking: Specificaties en ontwerp kunnen zonder kennisgeving

  worden gewijzigd ter verdere verbetering.

  11. SPECIFICATIES

  FZ102E_Owner_manual.indb 72 7/24/2012 9:55:42 AM

 • 2 FZ102E

  Be sure to unfold and read the next page.Seite 2 ausfalten und die Informationen zu den Bedienelementen beachten.

  Despliegue la página 2 para ver la página de controles.Taita sivu 2, jotta voit lukea ohjaustoiminnot kuvaavan sivun.

  Ne manquez pas de déplier la page 2 pour lire le contenu consacré aux commandes.Assicurarsi di passare alla pagina 2 per leggere le informazioni relative ai Controlli.

  Vouw pagina 2 open om de pagina over de bediening te lezen.Var noga med att veckla ut sidan 2 för att läsa sidan med information om kontrollerna.

  Denetimler Sayfasını okumak için katlanmış sayfa 2'yi açtığınızdan emin olun.3TATA X3

  1. FEATURES ..............................................................................................................................22. CONTROLS .............................................................................................................................33. PRECAUTIONS ........................................................................................................................44. BASIC OPERATIONS ..............................................................................................................55. RADIO MODE OPERATIONS ..................................................................................................66. USB OPERATIONS .................................................................................................................87. AUXILIARY INPUT .................................................................................................................128. ADJUSTMENT MODE ...........................................................................................................129. TROUBLESHOOTING ............................................................................................................1410. ERROR DISPLAYS ................................................................................................................1511. SPECIFICATIONS .................................................................................................................16

  Contents

  All Rights Reserved. Copyright © 2011: Clarion Co., Ltd.

  Clarion Co., Ltd.

  1. FEATURESMP3 compatible with ID3-TAG displayWMA compatible with TAG display (optional)Front Panel 3.5mm Auxiliary InputUSB slot on front panelHigh visibility single line display with clock

  Owner’s Manual Guide de l'utilisateur BenutzerhandbuchManuale dell’utenteGebruikershandleidingManual del usuarioKäyttöopasBruksanvisningKullanıcı Kılavuzu

  USB/MP3 RECEIVER AUTORADIO USB/MP3 USB-/MP3-RECEIVER RICEVITORE USB/MP3 USB/MP3-RADIOCOMBINATIE RECEPTOR DE USB Y MP3 USB/MP3-VASTAANOTIN USB/MP3/RADIO USB/MP3 ALICISI

  USB/MP3/WMA RECEIVER AUTORADIO USB/MP3/WMA USB-/MP3-/WMA-RECEIVER RICEVITORE USB/MP3/WMA USB/MP3/WMA-RADIOCOMBINATIE RECEPTOR DE USB, MP3 Y WMA USB/MP3/WMA-VASTAANOTIN USB/MP3/WMA-RADIO USB/MP3/WMA ALICISI

  FZ102E

  FZ102E_Cover.indd 1 7/23/2012 4:42:31 PM

  FZ102E 280-9130-00

  Printed in Malaysia


Recommended