+ All Categories
Home > Documents > GF GGF GF GF GF GFGF GF - Transport Scotland · gf gf gf gf gf gfgf gf gf gf gf gf g 4 0 0 3 6 4 2...

GF GGF GF GF GF GFGF GF - Transport Scotland · gf gf gf gf gf gfgf gf gf gf gf gf g 4 0 0 3 6 4 2...

Date post: 23-Jan-2021
Category:
Author: others
View: 20 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 1 /1
#* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* #* G F G F G F G F G F G F G F G F G F G F G F G F G F G F 400 360 340 0 520 480 440 380 320 300 440 400 380 360 340 300 540 520 480 420 460 400 360 380 340 420 320 400 320 360 340 560 520 580 540 580 540 520 480 600 580 540 500 480 460 440 420 340 320 600 560 540 520 540 520 460 500 480 440 420 320 300 300 500 460 500 460 0 380 540 560 580 500 560 480 460 500 400 380 320 260 580 520 520 520 480 400 340 220 600 580 580 580 580 560 560 560 560 540 540 540 540 540 520 500 480 480 480 480 480 460 440 440 440 400 380 360 360 360 340 320 320 320 320 300 280 300 300 220 200 360 320 Braenrerich Slochd Summit Lagan nan Gobhar Shenachie Coire na Cluanaich Coire an Reiog Coire Beag Coire Mór Coire Odhar Tom a' Ghealagaidh Findhornbridge Tom na h-Ulaidh Beinn a' Bhuchanaich Meall Mòr Farr Carn na Seanalaich An Socach Carn Ruighe Shamhraich Carn Meadhonach Bri Carn Torr Mheadhoin Carn Gleann an Tairbhidh Carn Leathan Carn an t-Sean-liathanaich Moy Burn Carn a' Gharbh-choire Carn na Glaic Fhluich Carn na Lòinne na Carn Monadh nan da Allt Carn Dubh nan Earban Tom na Slaite Carn nan Eag Tom nan Cliath Beinn na h-lolaire Beinn Bhuidhe Mhór Carn na h-Easgainn Carn Dar-riach Carn Dearg Carn nam Bò-airigh Beinn Bhreac Carn Odhar Carn Dubh Carn Choire Odhair Carn Dubh Mór Meall a' Bhreacraibh Beinn Bhreac Clearing Carn Moraig Beinn a' Bheurlaich Beinn Dubh Beinn nan Cailleach Inverarnie Wood Soilshan Wood Meall na Fuar-ghlaic Meall Mòr Caochan Seachdag Breac Farnack Wood Hilton Wood Craggan Wood Wood Allt Bruachaig gte Allt Loisgte Allt Braenrerich lt na éithe eilich Allt Sguabach Caochan na Suidheig Allt na Beinne Allt Odhar Allt Lathach Allt Phris Clune Burn Allt A'Chuil Caochan Bad an Daimh Allt na Frìthe Allt Dubhag Funtack Burn Allt Creag Bheithin Craggie Burn Moy Burn Caochan Fiadhaich Ruithe Dalriach Burn Allt na Beinne Allt Cromachan Caochan na Buidheig Allt na Fuar-ghlaic Allt na Ranain Allt na Loinne Móire Allt Gogach Allt Gogach Allt na Lairige River Findhorn River Findhorn Wester Strathnoon Banchor Easter Strathnoon The Old School House Corrievorrie Wester Auchintoul Lodge Knockandoo Glenkirk West Lodge Kyllachy House Garbole Burnside Cottage Lower Inverbrough Inverbrough Farm Balmore Clune Farmhouse Clune Lodge Easter Mid-Morile Drumbain Cottage Dell Farm The Sheiling Meallmore Lodge Nursing Home Invereen Braeval Farm Farr Wind Farm Mid Lairgs Achandallan Cottage Auchbain Lairgan Wester Lairgs Farmhouse 545 Gaich Cottage Ballon Fa Co 437 517 218 308 296 482 437 372 329 346 314 328 433 500 566 377 556 426 472 559 376 402 397 405 316 466 317 418 551 492 376 426 449 516 567 311 372 402 352 410 432 446 348 344 422 374 341 412 454 332 282 407 305 307 305 469 501 537 606 609 588 484 521 553 558 404 537 563 356 562 589 508 618 584 523 545 520 587 578 587 635 632 556 555 562 633 392 466 478 440 308 295 437 466 427 429 467 479 502 573 586 602 563 570 585 583 543 475 527 477 447 435 456 486 508 457 426 449 579 476 546 482 479 338 209 221 338 303 516 463 467 486 459 548 217 348 379 252 252 253 549 523 508 527 573 574 563 River Findhorn Gleann an Tairbhidh Lynebeg Left-in/Left-out Carn na Loinne Carn Dubh-chromagach Carn Braenrerich Creag an Tuim Bhig Carn a' Choire Mhóir Raigbeg Strathdearn Gleann Seileach Moy Left-in/Left-out Forestry/ Wind Farm Left-in/Left-out Tomatin South Left-in/Left-out Tomatin Distillery Tomatin Grade Separated Junction Uaigh An Duine-Bheo Dalmagarry Strathdearn Auchnahillin Beinn an Uain Beinn Bhreac Càrn Loch na Leitir Wood Coire Fliuch Coire Seileach B 8 5 1 B 9154 A9(T) Farr Corrievorrie Moy Tomatin Balvraid Ruthven Inverbrough Loch Moy Figure 1.3 Key Environmental Constraints A9P12-AMJ-EGN-Z_ZZZZZ_XX-DR-GI-0001 ± Revision Document Number Project Originator Volume Location Type Role Number Title Client P03 0 1 2 Kilometres Proposed Scheme !!! !!! Ancient Woodland Special Area of Conservation (SAC) Non Motorised User Routes National Cycle Network Route Right of Way Core Path Designated Heritage Sites G F Category A G F Category B G F Category C Scheduled Monument # * Undesignated Heritage Asset 1:50,000 Scale Drawn Checked Approved Authorised Status Suitability LA JD FINAL RM SB B Reproduced by permission of Ordnance Survey on behalf of HMSO. © Crown copyright and database right 2017. All rights reserved. Ordnance Survey Licence number 100046668
Transcript
 • #*

  #*#*#*

  #*

  #*

  #*#* #* #*

  #*#*

  #*

  #*

  #*

  #*

  #*

  #*

  #*

  #*

  #*

  #*

  #*

  #*

  #*

  #*

  #*

  #*

  #*

  #*#*#*

  #*

  #*

  #*

  #*

  #*

  #*

  #*

  #*

  #*

  #*

  #*#*

  #*

  #*

  #*#*

  #*

  #*

  #*

  #*

  #*

  #*

  #*

  #*#*

  #*

  #* #*

  #*

  #*

  #*

  #*

  #*

  #*

  #*

  #*

  #*

  #*

  #*

  #*#*

  #*

  #*

  #*

  #*

  #*

  GF

  GF

  GFGF

  GF

  GFGF

  GFGF

  GF

  GF

  GF

  GFGF

  400

  360 340

  280

  520480

  440

  380

  320 300

  260 220

  440400

  380 360 340

  300

  540520

  480420

  520480

  420

  540500

  560520480

  440

  540500580

  520500460

  600560

  460 400 360

  380

  340

  420

  320

  520440480

  400

  400

  320

  360340

  560

  520

  580

  540

  600

  580

  540

  600560

  580

  540

  520

  480

  440420

  400

  380

  600

  580

  600580

  580560

  540

  520

  520

  500

  540 500

  480460

  440 420

  420 380

  340320

  260

  280

  240

  600

  560

  560520

  540520

  540520

  480

  460

  500480

  440420

  320

  300

  300

  280

  240

  500

  460

  340

  500

  460

  600

  580

  460

  540

  480420

  380

  540

  560

  580

  560

  500

  560

  560

  540

  520

  500

  480

  460

  500

  400

  400

  380

  380

  340

  320

  260

  240

  260

  580

  560

  560 580

  540

  520

  520

  520

  480

  440

  440

  440

  400

  380

  340

  220

  600

  600600

  580

  580

  580

  580

  580

  560

  560

  560

  560

  560

  560 540

  540

  540

  540

  540

  500 520

  520

  520

  500

  500

  500

  500

  500

  480

  480

  480

  480

  480

  480

  480

  460

  460

  440

  440

  440

  440

  380

  400380

  380

  360

  360

  360360

  340

  340

  320320

  320

  320

  320

  300

  280

  300

  300

  300

  280

  220

  200

  180

  40500

  360

  340

  320

  BadFéitheanach

  CoireRuithe

  Torbreck

  Coire Bad nanLuibhean

  Coire a'Chapuill

  Coire naCeardaich

  SlochdMhuic

  CoireBuidhe

  Ortunan

  Shearleat

  Braenrerich

  SlochdSummitSlochdMór

  Lagan nanGobhar

  Shenachie

  Coire naCluanaichCoire anReiog

  CoireBeag

  CoireMór

  CoireOdhar

  DaviotMuir

  Newton ofLeys Braiton ofLeys

  Slochd

  Carn naSguabaich

  MeallMór

  Carn nanTri-tighearnan

  Tom a'Ghealagaidh

  Creag a'Bhothain

  Findhornbridge

  Tom nah-Ulaidh

  Beinn a'Bhuchanaich

  Daviot

  MeallMòr

  Farr

  Carn naSeanalaich

  AnSocach

  CarnRuigheShamhraich

  CarnMeadhonach

  Milton ofLeysBridgend

  Castleton

  Carn a'Chuaìlle

  Carn TorrMheadhoin

  Carn namBain-tighearna

  Carn Gleann anTairbhidh

  CarnLeathan

  Streens

  Carn Bad nanLuibhean

  CreagGharbh

  CarnEitidh

  Carn anUilltTharsuinn

  Carn naFarr'Bheinne

  CarnGlac anEich

  Carn anRathaidDhuibh

  Carn ant-Sean-liathanaich

  MoyBurn

  Carn a'Gharbh-choire

  Carnna GlaicFhluich

  Carn naLòinne

  Carn naLàir

  CarnPhrisMhóir

  Carn naSguabaich

  Carn NaH-Aon-Chraoibhe

  Carn a' MhàisLeathain

  Carn anUilltBhric

  Carn Monadhnan daAllt

  Carn Dubh nanEarban

  Tom naSlaite

  CarnnanEag

  Tom nanCliathBeinn nah-lolaire

  BeinnBhuidheMhór

  Carn nah-Easgainn

  CarnDar-riach

  CarnDearg

  Carn namBò-airigh

  BeinnBhreac

  CarnOdhar

  CarnDubhCarn ChoireOdhair

  Carn DubhMór

  Meall a'Bhreacraibh

  BeinnBhreac

  Clearing

  CarnMoraig

  Beinn a'Bheurlaich

  BeinnDubh

  BeinnnanCailleach

  BlackcroftWood

  InverarnieWood

  BogbainWood

  DaltulichWood

  DaviotWood

  SoilshanWood

  Carn naSaobhaidh

  Meall naFuar-ghlaic

  Carn Loch naLeitir

  CreagDhubhFlichity

  Dundavie

  MeallMòr

  CaochanSeachdag

  AlltGarbh

  AlltFèith anSgianair

  AnLeth-Allt

  CaochanDubh

  AlltTarsuinn

  CaochanBreac

  Caochanna MòineGuirme

  NairnsideWood

  FarnackWood

  HiltonWoodCragganWood

  HomeWood

  Carn Lochna LeitirWood

  CaochanBad ant-Sneachda

  CaochanRuadh

  CaochanOdhar

  CaochanDubh-ghlaic

  KyllachyBurn

  Allt ant-SluichdBhig

  AlltRuaidhBogbainBurn

  Allt ant-SlugainBhig

  Allt LagLiatre

  AlltA'Choire AlltBreac

  CaochanAmair

  AlltBruachaig

  AlltLoisgte

  AlltLoisgte

  CaochanTom nanClach

  Allt ant-SlugainMhóir

  AlltBraenrerich

  Allt naFéitheSheilich

  Allt nah-Easgainn

  AlltSguabach

  Allt naCrìcheAlltA'Bhainne

  Caochan anFhir-ruithe

  Caochan naSuidheig

  Allt naBeinne

  AlltOdhar

  MeurGarbh

  CaochanOdhar

  Allt anIomaill

  Allt CreagA'Chait

  BallagganBurn

  MeurTuathMeurMeadhonach

  Allt A'ChoireBhuidhe

  Allt Coire naCeardaich

  AlltLathach

  AlltPhris

  CluneBurn

  AlltA'Chuil

  CaochanBad anDaimh

  Allt naFrìthe

  AlltDubhag

  FuntackBurn

  Allt Creag

  Bheithin

  CraggieBurn

  MoyBurn

  CaochanFiadhaichRuithe

  DalriachBurn

  Allt naBeinne

  AlltCromachan

  Allt nah-Athais

  Caochan naBuidheig

  Allt naFuar-ghlaic

  Allt naRanain

  Allt naLoinneMóire

  AlltGlac anEich

  AlltBeag

  AlltDubhach

  AlltGogachAlltGogach

  Allt naLairige

  CaochanBeag anSgianair

  FlichityBurn

  RiverFindhorn

  RiverDulnain

  RiverFindhorn

  RiverNairn

  RiverNairn

  RiverNairn

  BanchoruanBaile NFhraoich

  WesterStrathnoon

  Banchor

  EasterStrathnoon

  The OldSchoolHouse Corrievorrie

  WesterAuchintoulLodge

  Knockandoo

  Glenkirk

  356

  WestLodge

  KyllachyHouse

  GlenkyllachyLodge

  Garbole

  SlugganBridge

  Lynscalan

  Baddengorm

  Quilichan

  Knockcandhu

  Old KeepersCottage

  Carnoch

  Balnught

  WestForegin

  BurnsideCottage LowerInverbrough

  InverbroughFarm

  Balmore

  Ballachrochin

  CluneFarmhouseCluneLodge EasterMid-Morile

  DrumbainCottage

  DellFarm

  TheSheiling

  Meallmore LodgeNursingHome

  Invereen

  BraevalFarm

  JuniperBank

  FarrWindFarm

  MidLairgs

  AchandallanCottage

  417

  Auchbain

  Littlemill

  LairgandourBridge OfFaillie

  DaviotCottage TheLodge

  WestDaltullichCottage

  Bogbain

  WesterAultlugie

  WesterLairgsFarmhouseWesterCaulan

  AchlaschoilleHouse

  545

  Mains OfFaillie

  WelltownOf EasterLeys

  Gaich

  FlichityHouse

  FlichityFarm

  GardenCottageBallone

  FarmCottage

  Beachan

  FountainheadLeys FarmCottages

  429

  437

  605603

  495

  GlenKyllachy

  520

  517

  438

  464

  455

  478

  378

  205

  218308296

  482437

  372329346

  314328

  433

  500

  566

  377

  593

  556

  426

  472

  589

  591

  535

  559

  376

  319

  402

  397405

  316

  466

  317

  418

  551

  492

  376

  426

  449

  516

  567

  574

  311

  372

  402

  352

  410

  432 446

  348 344

  422

  374

  341

  412

  454

  332

  282

  407305

  307

  305

  469

  508468

  501

  537

  606

  609588

  484

  521

  553

  558

  404

  537563

  356

  562

  589

  508

  618

  584

  523

  545

  520

  587

  578587

  548

  542

  635

  632

  567

  556

  591

  618634

  555

  562

  373

  448

  633

  379

  615

  608

  392

  466478

  440

  308

  295

  437

  466

  427

  429

  467

  479

  502

  573

  586

  602

  634

  563

  613

  622

  570

  585

  586

  583

  543

  627

  642

  611621

  523

  533513541

  430

  469

  475527

  477447

  435

  456

  486

  508457

  426449

  579

  476

  549

  546

  482

  599

  479503

  398

  486438

  406394

  387471

  353

  467442

  366

  419

  355

  393300

  306

  293 54

  192

  338

  462509

  472

  510

  536

  422

  238

  250

  228

  234

  229219

  255

  179209

  214221

  180338303

  224

  231

  398

  516

  244

  239

  463

  467

  486459

  222

  548

  217

  348

  288

  379

  252

  207

  294

  252253

  369

  317

  518

  426440

  568

  582576

  554

  415

  612617

  606

  618

  549

  523

  439

  508

  409

  527

  708

  729

  682

  714

  563

  675

  650

  684

  663

  591

  674

  650

  579602

  658

  388

  530

  488

  518

  573

  574

  563

  618

  584

  535544487

  509

  RiverFindhorn

  Gleann anTairbhidh

  Lynebeg Left-in/Left-outCarn naLoinne

  CarnDubh-chromagach

  CarnBraenrerich

  Creagan TuimBhig

  Carn a'ChoireMhóir

  CarnSgùmain

  Raigbeg

  Strathdearn

  Scatraig

  GleannSeileach

  Moy Left-in/Left-out

  Forestry/ Wind FarmLeft-in/Left-out

  Tomatin SouthLeft-in/Left-out

  TomatinDistillery

  Tomatin GradeSeparated JunctionUaigh AnDuine-Bheo

  Dalmagarry

  Strathdearn

  TomfatPlantation

  AuchnahillinBalvonieWood

  Beinn anUain

  BeinnBhreac

  BeinnBhùraich

  Càrn Lochna LeitirWood

  CoireFliuch

  CoireSeileach

  B851

  B9154

  A9(T)

  Farr

  Corrievorrie

  Moy

  Tomatin

  Balvraid Ruthven

  InverbroughLoch Moy

  Figure 1.3Key Environmental Constraints

  A9P12-AMJ-EGN-Z_ZZZZZ_XX-DR-GI-0001±

  RevisionDocument NumberProject Originator Volume

  Location Type Role Number

  Title

  Client

  P03

  0 1 2Kilometres

  Proposed Scheme! ! ! !

  ! ! ! !

  ! ! ! ! Ancient WoodlandSpecial Area of Conservation (SAC)

  Non Motorised User RoutesNational Cycle Network RouteRight of WayCore Path

  Designated Heritage SitesGF Category AGF Category BGF Category C

  Scheduled Monument#* Undesignated Heritage Asset

  1:50,000Scale Drawn Checked Approved Authorised

  Status Suitability

  LA JD

  FINAL

  RM SB

  B

  Reproduced by permission of Ordnance Survey on behalf of HMSO.© Crown copyright and database right 2017. All rights reserved.Ordnance Survey Licence number 100046668


Recommended