Home >Documents >GIP Mathias Geerts

GIP Mathias Geerts

Date post:10-Mar-2016
Category:
View:217 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Description:
Individueel gedeelte
Transcript:
 • Individueel Gedeelte

  Mat

  hia

  s G

  eert

  s 6

  bu

  ssin

  ess

  Eco

  no

  mic

  s

  Sin

  t-u

  rsu

  la-I

  nst

  itu

  ut

  Bo

  sstr

  aat

  9 O

  nze

  -Lie

  ve-V

  rou

  w-W

  ave

  r

  Ge

  nte

  gree

  rde

  pro

  ef 2

  01

  2-2

  01

  3

 • Mat

  hia

  s G

  eert

  s 6

  bu

  ssin

  ess

  Eco

  no

  mic

  s

  Sin

  t-u

  rsu

  la-I

  nst

  itu

  ut

  Bo

  sstr

  aat

  9 O

  nze

  -Lie

  ve-V

  rou

  w-W

  ave

  r

  Ge

  nte

  gre

  erd

  e p

  roe

  f 2

  01

  2-2

  01

  3

 • Voorwoord Hierbij presenteer ik mijn eindwerk, ik heb mijn eindwerk gemaakt in kader van de gentegreerde proef. Wat is een gentegreerde proef nu eigenlijk? De Gentegreerde proef of GIP maakt in het Vlaamse TSO, KSO en BSO deel uit van het examenprogramma van het laatste jaar. De leerlingen moeten dan een werkstuk afleveren waarin de verschillende vakken aan bod komen. De proef wordt in zijn geheel beoordeeld, ook al dragen verschillende vakken bij tot het eindtotaal. Vroeger werd deze kwalificatieproef genoemd. Eigenlijk moet de leerling hiermee bewijzen dat hij zelfstandig een opdracht in zijn vakgebied kan afleveren. De gentegreerde proef wordt dan ook beoordeeld door een gemengde jury die deels bestaat uit leerkrachten, deels uit mensen uit de praktijk van het vakgebied. Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%AFntegreerde_proef Bij het maken van een gentegreerde proef is het belangrijk dat je de geziene leerstof kan omzetten in de praktijk. Dit hebben we gedaan door middel van opdrachten die we zo correct mogelijk moesten uitvoeren. Het uitvoeren van die opdrachten was niet altijd even gemakkelijk. We konden dan ook altijd op de goede raad van de begeleidende leerkrachten rekenen. Voor deze goede raad en steun in het maken van het eindwerk wil ik hen dan ook bedanken. De grootste dankbaarheid gaat natuurlijk uit naar de cordinator van dit alles Hugo Fierens. Zonder hem was dit waarschijnlijk niet gelukt. Mijn voorlaatste dank gaat uit naar de leden van mijn groep dankzij hun zijn er veel opdrachten tot een goed einde gebracht en deadlines gehaald. Als laatste wil ik mijn oprechte dank uitbrengen naar mijn ouders en mijn beste vrienden

  die mij telkens opnieuw hebben gemotiveerd om verder te doen. Zij hebben er mee voor

  gezorgd dat dit megaproject afgewerkt is.

 • Inhoudsopgave

  Voorwoord ........................................................................................................................................... 4

  Inleiding ................................................................................................................................................ 7

  1 Toegepaste Bedrijfseconomie ...................................................................................................... 8

  1.1 Sollicitatie brief ...................................................................................................................... 8

  1.1.1 Inleiding .......................................................................................................................... 8

  1.2 Missionstatement .................................................................................................................. 9

  1.2.1 Inleiding .......................................................................................................................... 9

  1.3 Organogram......................................................................................................................... 10

  1.3.1 Inleiding ........................................................................................................................ 10

  1.3.2 Motivering Beklede Functie ......................................................................................... 10

  1.4 Financile en operationele doelstellingen .......................................................................... 11

  1.4.1 Inleiding ........................................................................................................................ 11

  1.4.2 Motivering en formulering doelstelling ....................................................................... 11

  1.4.3 Berekeningen ............................................................................................................... 11

  1.5 Financiering ......................................................................................................................... 12

  1.5.1 Inleiding ........................................................................................................................ 12

  1.5.2 Bespreking .................................................................................................................... 12

  1.6 Ken je functie ....................................................................................................................... 13

  1.6.1 Inleiding ........................................................................................................................ 13

  1.6.2 Begrippenlijst ............................................................................................................... 13

  1.6.3 Financieel directeur ..................................................................................................... 13

  1.6.4 Rendabiliteit ................................................................................................................. 13

  1.6.5 Liquiditeit ..................................................................................................................... 14

  1.6.6 Investeringen ............................................................................................................... 14

  1.7 Websites vergelijken ........................................................................................................... 15

  1.7.1 Inleiding ........................................................................................................................ 15

  1.7.2 Vergelijking gekozen websites ..................................................................................... 15

  1.8 Facturatie BOB ..................................................................................................................... 17

  1.8.1 Inleiding ........................................................................................................................ 17

  1.8.2 Bob-facturatie: T-rekeningen ....................................................................................... 17

  2 Franais ....................................................................................................................................... 22

 • 2.1 Lentretien dembauche ...................................................................................................... 22

  2.1.1 Introduction ................................................................................................................. 22

  .................................................................................................................................................... 22

  2.2 Affiche journe dcouverte entreprises ............................................................................. 23

  2.2.1 Introduction ................................................................................................................. 23

  2.2.2 Affiche .......................................................................................................................... 23

  3 English ......................................................................................................................................... 25

  4 Deutsch ....................................................................................................................................... 28

  Besluit ................................................................................................................................................. 32

 • Inleiding Onze gentegreerde proef is begonnen via de website van Ecoman. Het was de bedoeling om onze leerstof in de praktijk te kunnen toepassen. We kregen verschillende opdrachten van verschillende vakken met betrekking tot het onderwerp van onze GIP namelijk: Zonnepanelen. We hadden wel wat basis informatie maar hebben toch ook nog enkele detailzaken moeten opzoeken op de site van Ecoman. Dit opzoekingzwerk had vooral te maken met de functie die ieder van ons wou bekleden. Elk van ons moest een directiefunctie kiezen binnen het bedrijf. Ik heb er resoluut voor gekozen om personeelsdirecteur te worden. Dit is mij dan ook gelukt en ik ben de personeelsdirecteur van het fictief bedrijf Solartec. In deze functie hebben we een aantal opdrachten moeten die ons naar later zouden moeten helpen om het beter te doen dan gemiddeld. Om te beginnen moesten we voor de functie een sollicitatiebrief schrijven. Iedereen had een functie en ploegen werden verdeeld, deze ploeg had als eerste opdracht om een naam, logo, huisstijl te bepalen. We moesten ook vanuit onze functie een missie bepalen die we gingen na streven in onze functie. Samenwerking was in deze opdracht zeer belangrijk. We hebben ook een organogram van ons directie moeten samenstellen. Hierbij moesten we ook een SWOT-analyse maken over ons zelf en motiveren waarom we nu eigenlijk voor deze functie gekozen hebben. Later dit document komt hier meer over. Na deze opdracht kon eindelijk het zware deel van de GIP beginnen. Met allerlei analyses van onder andere jaarrekeningen, financile en operationele doelstellingen vanuit uw eigen functie. Elke functie had ook een specifieke taak die ze moesten uitvoeren. Voor mij als financieel directeur moest ik een opdracht rond financiering maken. Hierbij heb ik informatie moeten verzamelen bij banken.Om ons bedrijf bekent te maken hebben we enkele folders moeten maken. Deze folder is te vinden in 1 taal: het Nederlands. Voor Frans en Engels hebben we ook nog een cv en sollicitatiebrief moeten maken dit geldt ook voor Duits. Voor Frans hebben we een affiche moeten maken voor een opendeurdag aan te kondigen. Op de volgende paginas gaat alles van wat hierboven staat beter uitgelegd worden. Ik hoop dat jullie van dit eindwerk kunnen genieten. Ik heb er in ieder geval hard aan gewerkt en heb er toch deels wat van kunnen genieten.

 • 1 Toegepaste Bedrijfseconomie

  1.1 Sollicitatie brief

  1.1.1 Inleiding

  Met deze opdracht wordt de focus gelegd op een kennismaking met de site van ecomanen de verschillende gebouwen en kantoren. Op die manier krijgt iedereen een duidelijk beeld van hoe de onderneming eruit ziet. Elk departement wordt hier al kort toegelicht. Vervolgens moesten we een functie kiezen en hiernaar solliciteren.

  Mathias Geerts 13 mei 2013 Bredestraat 12 2580 PUTTE 0484 752 316 De heer Hugo Fierens Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER Sollicitatiebrief functie Logistiek directeur Geachte heer Fierens Als pas afgestudeerde student in de richting Business Economics aan het Sint-Ursula Instituut, ben ik op zoek naar een baan. De functie van logistiek directeur binnen de firma Ecoman sprong meteen in het oog. De functie spreekt mij vooral aan omdat ik hier vooral het beheer van goederen en gebouwen moet doen. Ook de juiste inschatting van het financile plaatje bij het beheren van deze zaken spreekt mij enorm aan. Ik hou wel van uitdagingen en ik heb ook de gewoonte bij elke beslissing die ik neem alle verantwoordelijkheid op mij te nemen. De grootste uitdaging in deze baan is het schatten van de beschikbare ruimte voor grondstoffen en voor geproduceerde goederen. Het financile deel en het permanent werken met cijfers is zeker een uitdaging dat ik niet uit de weg wil gaan. Ik hoop dat ik u al een beetje heb kunnen overtuigen en ik hoop op een positief antwoord. Hoogachtend Mathias Geerts

 • 1.2 Missionstatement

  1.2.1 Inleiding In deze opdracht was het de bedoeling om een persoonlijk missionstatement te schrijven. Hierbij moest je rekening houden met het missionstatement van het bedrijf en een goed overleg plegen tussen de andere directeurs. Op die manier worden conflicten vermeden. Als financieel directeur zal ik het mission statement van ons bedrijf zoveel mogelijk proberen te steunen, waren het niet dat ik mijn best ga doen om een verantwoord financieel beleid te voeren. Ik ga samen met de marketing directeur de meest efficinte marketing campagnes zoeken. Budgetten vrijmaken is gemakkelijk maar het mag niet de bedoeling zijn om zomaar zonder nadenken iets te kiezen omdat het leuk lijkt. Ook de samenwerking met de personeelsdirecteur zal zeer belangrijk zijn want goed opgeleide mensen kost uiteraard geld, de juiste opleidingen koppelen met het juiste investeringsbudget. Wij streven met ons bedrijf ook naar kwaliteit voor onze producten, hoge kwaliteit heeft zijn prijs zowel voor ons als voor de consument. Wij kopen kwalitatieve materialen aan en maken er een kwalitatief zonnepaneel van, en dat zal onze klant merken aan de prijs maar ook aan de duurzaamheid van het product.

 • 1.3 Organogram

  1.3.1 Inleiding Om te slagen in deze opdrachten hebben we eerst een lijst gemaakt met onze sterke en zwakke punten. Deze lijst moest wel betrekking hebben met de gekregen functie. In deze opdracht hebben we ook een organogram moeten maken van het volledige directie team.

  1.3.2 Motivering Beklede Functie Ze hebben mij deze functie gegeven omdat ze denken dat ik hier de geknipte man voor ben. Ik denk dit ook wel. Ik kan heel goed tellen en formules maken. Ik ben heel sterk in het interpreteren van cijfers en daar uit de juiste conclusie te trekken om het bedrijf financieel gezond te maken en te houden. Het is ook belangrijk dat ik iedereen tevreden houd, zodat er geen wrevel binnen het directie team komt. Het uitkeren van winsten aan de aandeelhouders is ook een belangrijke taak. Ik denk ook dat ik het perfecte evenwicht kan vinden tussen de juiste budgetten uit te keren voor de hoogst nodigste zaken.

 • 1.4 Financile en operationele doelstellingen

  1.4.1 Inleiding Bespreek op welke wijze jij vanuit uit uw functie hebt bijgedragen tot de groepsbeslissingen. Illustreer door je motivatie en je berekeningen bij te voegen. Op welke manier heb je rekening gehouden met de oorspronkelijk geformuleerde doelstellingen?

  1.4.2 Motivering en formulering doelstelling

  Ik ga als financieel directeur proberen het bedrijf zo gezond mogelijk te houden. Ik ga Om het kwartaal de current ratio en de solvabiliteit berekenen. Deze berekeningen kunnen pas goed tot stand komen wanneer ik goed samenwerk met alle departementen. Wanneer de personeels directeur meer mensen aan neemt zal ook onze productie stijgen en het aantal machines zullen ook toenemen. Marketing moet voldoende budget hebben om al onze producten te kunnen verkopen. Hoe ga ik het bedrijf solvabel houden. Ik ga proberen te streven naar 50% of daar omtrent. Ik heb nu een solvanoliteit berekend door al onze winst binnen het bedrijf te houden. Ik heb nu een percentage van 50,97%, dit zal zeker niet altijd zijn. Want de nu liggen de kosten iets lager maar dit kan veranderen naar mate de markt zal veranderen en daar zullen we dan op moeten inspelen. Ik ga ook steeds streven naar een current ratio van meer dan 1, deze zou best zo hoog mogelijk moeten liggen. Ik heb nu een current ratio van 2,12. Ik ga proberen steeds onze schulden op korte termijn zo laag mogelijk te houden. Dit kan door besparingen op bepaalde budgetten maar het mag zeker niet ten kosten van het personeel gaan.

  1.4.3 Berekeningen

  Currentratio: vlottende activa/schulden op korte termijn 12 927 000/6072 000=2,12 Solvabiliteit: eigen vermogen/totaal vermogen 25439600/49911 600=50,97%

 • 1.5 Financiering

  1.5.1 Inleiding

  Deze opdracht was uitsluitend bedoeld voor de financieel directeurs. We moesten enkele banken bezoeken en op die manier de juiste

  financieringsvormen zien te bekomen.

  1.5.2 Bespreking

  Op woensdag 16 januari ben ik naar de KBC-bank te Putte geweest. Het bezoek was in functie van deze opdracht, ik werd daar ontvangen door de heer Alex De Boeck. Deze man was specialist op gebied van investeringskredieten. Hij heeft mij op alle vragen die ik had een bruikbaar antwoord gegeven. Ik heb onder andere gevraagd of dat er een verschil werd gemaakt tussen bedrijven met naam en faam of starters. Hij vertelde mij dat dit voor een bank normaal weinig verschil maakt, zij worden toch op dezelfde manier gescreend en gevalueerd. KBC maakt hierbij gebruik van enkele factoren. Zij maken hun eigen berekening op basis van de neergelegde balansen. Zo bepalen zijn de risicofactor. Die factor speelt een grote rol bij het al dan niet verkrijgen of het weigeren van een lening. Ik vroeg hem naar de beste kredieten voor de investering die wij als bedrijf moeten doen. Hij heeft me naar de site van KBC verwezen en mij van begin tot einde uitlegt welke stappen ik moet ondernemen om het gewenste resultaat te bekomen. Voor de investering van 3000,00 euro voor computers stelde meneer De Boeck 2 zaken voor. Leasing of een lening aan gaan. Ik heb gekozen om een lening aan te gaan. Ik heb op de site van KBC een kredietsimulatie gedaan. Spijtig genoeg kreeg ik geen tarieven. Deze tarieven worden berekend op basis van een risicofactor. De risicofactor wordt bepaald op basis van enkele factoren en berekeningen. De investering van 100000 euro stelde hij een investeringskrediet voor. Deze met gelijke terug betaling op 10 jaar. Hij stelde ook voor om deze terug betaling maandelijks te doen. De tarieven hierop worden ook berekend op basis van de balans van het bedrijf en de financile gezondheid van de firma. Bij deze investering zijn de afschrijvingen ook zeer belangrijk voor het bedrijf. De investering van een 1000 000 euro zei hij dat de beste lening een lening op 20 jaar is. Maandelijkse gelijk afbetaling lijkt het voordeligste te zijn. Voorgestelde vragen: Bieden jullie soms ook de mogelijkheid tot leasing? Gestelde vragen: Hoe wordt een risico factor berekend? Wanneer wordt een lening geweigerd? Zetten jullie snel een lening stop?

 • 1.6 Ken je functie

  1.6.1 Inleiding In deze opdrachten moesten we bewijzen dat we onze functie begrepen en kennen. Op die manier kwamen niet voor verrassingen te staan in de loop van het jaar.

  1.6.2 Begrippenlijst

  1.6.3 Financieel directeur

  Financieel directeur

  Als financieel directeurs zijn wij verantwoordelijk voor de beslissingen die te maken hebben met de financiering. Bij het nagaan van leningen moeten wij erover waken of er voldoende kapitaal wordt afgelost. Wij moeten ten slotte ook de knoop doorhakken betreffende het percentage van de gerealiseerde winst dat zal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

  1.6.4 Rendabiliteit

  Men moet de rendabiliteit van risicovrije beleggingen vergelijken met andere beleggingen. Men vergelijkt met andere ondernemingen uit de sector en zo weet men of de onderneming goed of slecht is. In ecoman Het rendement op het eigen vermogen wordt vergeleken met de intrestvoet die beleggers bekomen op overheidsobligaties. Dit is een risicovrije belegging en levert 3,50% op. De aandeelhouder zal niet tevreden zijn met 3,50%. Hij wil graag een vergoeding krijgen voor het risico dat hij loopt om te investeren in onze onderneming. Die vergoeding is een risicopremie van 1,50%. Om de ratio van de rendabiliteit te interpreteren, maak je best een vergelijking met de sector en bekijk je best de evolutie van het genvesteerd vermogen. Als je een oordeel velt over het rendement op het totaal vermogen (RTV) moet je een vergelijking maken met de kost van de investering. De onderneming is goed bezig als het behaalde rendement op het totaal vermogen groter is dan de te betalen intrestvoet op langetermijnleningen. In ecoman

 • De intrestvoet bedraagt 5%, maar we houden best de conjunctuurberichten nauwlettend in het oog. Er kunnen zich wijzigingen voordoen omdat het een variable rentevoet is.

  1.6.5 Liquiditeit

  Een bedrijf is liquid als de current ratio gelijk is aan 1. Bij deze ratio worden voorraden buiten beschouwing gelaten. Dit komt omdat sommige voorraden niet snel in geld omzetbaar zijn, waardoor het opnemen in de ratio een vertekend beeld geeft. De quick ratio echter geeft meer zicht op de liquiditeitspositie. Maar dit hangt af van sector tot sector.

  1.6.6 Investeringen

  Investeringen worden gefinancierd met het eigen vermogen, vreemd vermogen of een combinatie van beide. Bij financiering met eigen vermogen hebben we de keuze uit 2 alternatieven: Nieuw kapitaal of nieuwe aandeelhouders aantrekken door uitgifte van nieuwe aandelen. De gerealiseerde winst reserveren binnen de onderneming. In ecoman We kunnen financiering met het eigen vermogen enkel realiseren door het reserveren van de gerealiseerde winst. Dit wil dus zeggen dat we geen dividenden uitkeren. Bij financiering met vreemd vermogen, moeten we rekening houden met de schulden die geleidelijk moeten worden terugbetaald door middel van kapitaalaflossingen. Het aangaan van leningen heeft ook een prijskaartje: er zijn intrestlasten aan verbonden. We moeten dus jaarlijks een deel van de schuld aflossen plus de intrest. In ecoman Het vorige team was nalatig geweest met haar langetermijnschuld. Er is met de bank overeengekomen dat vanaf boekjaar 11 er jaarlijks een kapitaalaflossing moet gebeuren die gelijk is aan minstens 5% van het openstaande kapitaal. Indien er nood is aan bijkomende langetermijnleningen, dan moet er op de nieuw aangegane lening onmiddellijk een kapitaalaflossing gebeuren die gelijk is aan minstens 5% van het openstaand kapitaal. Ook kortetermijnschulden maken deel uit van het vreemd vermogen. Zij zullen ook moeten worden vereffend n er zijn ook intrestlasten aan verbonden. .

 • 1.7 Websites vergelijken

  1.7.1 Inleiding Vergelijk minstens 5 websites van gelijkaardige bedrijven. Let daarbij o.a. op het consequent gebruik van hun eigen huisstijl, kleuren en logo, gebruik van externe links en menus, duidelijkheid, inhoud, schikking van de onderdelen, up-to-date houden, duidelijke situering van het bedrijf, vermelden van vacatures. Uit al dit alles moet dan een verslag volgen.

  1.7.2 Vergelijking gekozen websites

  In dit onderdeel ga je meer te weten komen over de positieve punten en nagatieve punten die ik gevonden heb in mijn vijf zelf gekozen websites. Ik heb voor de biersector gekozen en ben bij deze 5 bedrijven uitgekomen. AB Inbev, Duvel Moortgat, Leffe, Palm en Hoegaarden. Per bedrijf zal ik het kort voorstellen en mijn bevindingen over hun website meedelen. Het eerste bedrijf is AB InBev. Inbev is het grootste bierproduceerend bedrijf in Belgi. Het bedrijf kent zijn hoofdzetel in de stad Leuven en heeft enkele gekende biermerken onder zijn hoeden. Onder andere: Jupiler en stella. In volgende tabel ga ik de plus en minpunten van hun website weergeven. Ik heb alleen op deze site geen minpunten kunnen ontdekken

  Pluspunten Minpunten

  Overzichtelijke homepage

  Mooie kleuren, sluiten perfect aan bij hun logo

  Website perfect toegankelijk voor beide taalgroepen in Belgi

  Heel up-to-date

  Het tweede bedrijf is Duvel Moortgat. Moorgat is een famillie bedrijf en is al meer dan 100 jaar in handen van de Moortgat famillie. Hun bekenste bier is uiteraard Duvel. Het is een redelijk straf bier maar met een lekkere smaak. In volgende tabel staan de min en pluspunten van hun website.

  Pluspunten Minpunten

  Witte rustgevende achtergrond

  Filmpje met wat je over het bedrijf moet weten

  Rommelige indruk

  Gegevens zijn moeilijk te vinden

  Het derde bedrijf dat ik ga bespreken is Leffe. Leffe is een van de merken dat onder inbev valt maar het heeft nog altijd een eigen website. Leffe heeft vooral trappisten in hun assortiment. De tabel hieroonder gaat duidelijk maken wat ik van hun site vind.

  Pluspunten Minpunten

  Leuk begin op de homepage

  Overzichtelijk

  De bruine kleur

  Contact gegevens moeilijk te vinden.

 • Het vierde bedrijf in mijn lijstje is Palm. Palm is een brouwerij die naast hun gekende palm ook enkele andere bieren heeft, zoals een pils bier namelijk estaminet. Onderstaande tabel gaat de positieve punten en negatieve punten van hun site weergeven.

  Pluspunten Minpunten

  Groene homepage

  Mooie schikking van hun website

  Overbodige manier van uitwerken van de talen.

  Navigatieknoppen onder het filmpje

  Het laatste bedrijf of brouwerij is Hoegaarden, zij staan bekend voor hun wit bier. Het is ook wereldwijt bekend als een witbier. Volgende tabel geeft de positieve en nagetieve punten van hun website weer.

  Pluspunten Minpunten

  4 verschillende talen

  Navigatieknoppen in de vorm van hun glas

  Rustgevende achtergrond

  Contact gegevens zijn moeilijk te vinden

  1.7.3 Algemene conclusie In deze tabel zal je te lezen krijgen wat een website zeker moet hebben om een goede website te zijn. Je zult ook lezen wat er zeker niet in een website thuis hoort. Je zult merken dat er een tabel is met de positieve en negatieve punten aan een website.

  Positieve Punten -Overzichtelijke homepage -3 talige website -Dezelfde kleuren als je logo, juiste kleuren combinatie maken. -Navigatieknoppen die werken en je moet terug naar het hoofdmenu kunnen gaan. -Zorgen voor een mooie lay-out van de website

  Negatieve Punten -Niet te veel tekst, net genoeg om het duidelijk te maken - Geen te zware bestanden gebruiken -Geen te donkere kleuren gebruiken -Geen rommelige bedoeling van maken -Geen storende achtergrond of muziek gebruiken.

 • 1.8 Facturatie BOB

  1.8.1 Inleiding Deze opdracht bestond uit twee delen. Het eerste deel was een groepsopdracht waar we de facturen moesten berekenen. Deel twee van de opdracht was een individueel gedeelte. Dit gedeelte hield in dat we de gemaakte facturen moesten boeken in het boekhoud programma BOB.

  1.8.2 Bob-facturatie: T-rekeningen

  AF1 Solarpartners

  D 44000 leveranciers C

  D 60400 Aankopen Handelsgoederen C

  128658,86

  110000,00

  D 60402 Handelskort C

  D 41110 Aftrekbare Btw C

  3 300,00

  22638,00 679,14

  AF2

  D 44000 Leveranciers C

  D 60400 Aankopen C

  199 892,00

  165 000

  D 60403 Aankoopkosten C

  D 41110 Aftrekbare Btw C

  200,00

  34 692,00

 • AF3

  D 44000 Leveranciers C

  D 60400 Aankopen Handelsgoederen C

  233 925,00

  192500,00

  D 41800 Terugstuurbare verp. C

  D 41110 Aftrekbare Btw C

  1000,00

  40 425,00

  AF1 Solution

  D 44000 Leveranciers C

  D 60400 Aankopen handelsgoederen C

  142296.00

  120000

  D 60402 Handelskorting C

  D 41110 Aftrekbare Btw C

  2400.00

  25189.92 493.92

  AF 2

 • D 44000 Leveranciers C

  D 60400 Aankopen C

  147620.00

  120000.00

  D 60403 Aankoopkosten C

  D 41110 Aftrekbare Btw C

  2000

  25620

  AF3

  D 44000 Leveranciers C

  D 60400 Aankopen Handelsgoederen C

  157 315,00

  130000,00

  D 41800 Terugstuurbare verp C

  D 41110 Aftrek. Btw C

  15,00

  27 300,00

 • AF1 Heliotech

  D 44000 Leveranciers C

  D 60400 Aankopen HG C

  110 167,92

  93000,00

  D 60402 Handelskortin

  g C

  D 41110 Aftrekbare Btw C

  1 860,00

  19 139,40 382,79

  AF2

  D 44000 Leveranciers C

  D 60400 Aankopen Handelsgoederen C

  11 304,50

  9 500,00

  D 41800

  Terug te sturen verpakking C

  D 41110 Aftrek. Btw C

  D 60402 Handelskorting C

  78,50

  1 955,10 39,10

  190,00

  D 60402 Handelskorting C

  190,00

 • AF3

  D 44000 Leveranciers C

  D 60400

  Aankopen Handelsgoederen C

  168 980,81

  143000,00

  D 60402 Handelskorting C

  D 41110 Aftrek.btw C

  2 860,00

  29 429,40 588,59

 • 2 Franais

  2.1 Lentretien dembauche

  2.1.1 Introduction

  Votre lettre de sollicitation est bien reue. On vous invite lentretien dembauche. Vous vous prsentez au directeur du dpartement et celui-ci posera des questions auxquelles vous devez rpondre. Chaque lve devra

  jouer les deux rles (celui de candidat et celui de directeur).

  Mathias Geerts 25 ans Date de naissance : 25-02-1987 a Lier Adresse: Bredestraat 12 2580 Putte Nombre de tlphone : 0484/75.23.16 Educations: Education: bachelor dans leconomique au KU Leuven Education secondaire: Business Economics au lInstitut de saint Ursule Exprience: Jai fait quelques job de vacances au colruyt, en dans mon education jai fait quelques stages au KBC. Activits: Je suis un joueur de football et aussi un entraineur, et dans lt je roule aussi avec mon vlo de cyclisme. Comptence: MS Word: trs bien MS Excel: trs bien MS PowerPoint: bien Langages: Franais: bien Anglais: connaissances de base Allemand: connaissances de base Positive points: Motiv Professionnelle Vrai joueur dquipe Sociale Flexible dynamique

 • 2.2 Affiche journe dcouverte entreprises

  2.2.1 Introduction

  2.2.2 Affiche

 • 2.3 La commande

  2.3.1 Introduction Rdigez une lettre dans laquelle vous faites une commande pour 3 articles.

  Mathias Geerts Bredestraat 12 2580 Putte Jorn Van den Broeck Solarpartners Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver Commande Vos Ref : Nos Ref 25 avril 2013 Cher Monsieur Van den Broeck, Jai bien reu votre catalogue et vos tarifs et je vous remercie. Votre documentation a retenu toute mon attention. Il parat en effet que votre gamme de panneaux solaires. Nous vous commandons les articles suivant aux conditions habituelles : Panneaux solaires

  PSO/120 5500 euros 10 55000 euros

  Kaco TL3 KTL/3 360 euros 10 3600 euros

  Carport CPOR/50 2890 euros 10 28900 euros

  Comme convenu avec votre reprsentant, le dlai de paiement de vos factures est 30 jours fin de mois de livraison. Les frais de transport votre charge. Je compte sur une excution soigne de cet ordre et vous remercie davance Meilleures Salutations Mathias Geerts

 • 3 English

  3.1 Article

  3.1.1 Introduction

  We try to find an article about solar panels and we made a summary of this article.

  Summary Solar Energy

  Solar is growing quickly in the United States. Because the government gives subsidies for technology innovation. The growth of solar power was helped by a federal stimulus package that extended a tax credit and provided other investment incentives for the industry. But solar and wind companies argue that the tax breaks they are seeking are different. The tax credits can be taken only by businesses that are already up and running, so taxpayers are less likely to be stuck subsidizing a failing company, proponents say.

  Glut of Solar Panels is a New Test for China

  China in recent years established global dominance in renewable energy, its solar panel and wind turbine factories forcing many foreign rivals out of business and its policy makers hailed by environmentalists around the world as visionaries. How Solar Power Works

  There are several ways to use the suns power to generate electricity. One of the most promising is called concentrating solar power. This involves using mirrors to reflect and focus the suns rays, providing heat, which in turn helps power a generator. Another is photovoltaic panels, such as the displays on the rooftops of homes and office buildings (some of these displays, especially in California, have experienced problems with theft).

  The Solyndra Scandal

  Even with government support, American companies have a hard time competing with foreign producers. In August 2011, three U.S. solar power companies Solyndra of California, Evergreen Solar of Massachusetts and SpectraWatt of New York all filed for bankruptcy. In the case of Solyndra, the company had received $527 million in loans from the federal government.

  Bron: article solar energy

 • 3.2 Application letter

  3.2.1 Introduction

  We choose a job advertisement first and on that job advertisement we must

  write an application letter. Mathias Geerts 13 May 2013 Bredestraat 12 2580 Putte Belgium 0484/75 23 16 [email protected] Solution Bosstraat 9 2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER Belgium 015 25 36 95 Cover letter Dear Sir/Madame My name is Mathias Geerts and I am a final-year student at HUB in Brussels, Master Economics. The reason why I write this letter, is because I would like to apply for the job as salesmanager in your company. I found the job ad on the website of Solution. This job attracts me because it is a social job with many responsibilities. Also I found the travelling that is involved with the job, exciting. The site of the company is not so far away from my home so I can work in the neighbourhood. But the important thing why I would like to work at Solution is its friendly team of workers. Most of them I know personally, like the financial director Evelyne Van den Broeck and the managing director Michiel Desmedt. When I am free, I play football and I give training to children from about 9 years old I enclose a copy of my CV and hope very much to be invited for a interview. Yours sincerely, Mathias Geerts

 • 3.3 Complaining

  3.3.1 Introduction

  From: Mathias Geerts

  To: Jorn Van den Broeck Cc

  Bcc Sent: 2 May 2013

  Subject: Wrong delivery off solar panels type sp/100 Attachment

  Dear Mr Van den Broeck

  We received our delivery of solar panels two days too late and we received the

  wrong solar panels. We received solar panels type sp/101 and we need type sp/100. That is a big problem for us. Now we cannot start with our projects. I

  hope that you send us the solar panels type sp/100 end this week. We send the wrong panels back today.

  I hope that we will receive a reduction as compensation for the next order.

  Yours sincerely

  Mathias Geerts

  Financial Manager

 • 4 Deutsch 4.1 Auf der Messe

  Die Teilnahme an Messen mit internationaler Leitfunktion wird zur ersten Pflicht fr alle Unternehmen, die ihre Marketingstrategien in internationalen Mrkten erfolgreich umsetzen wollen. Diese Leitmessen bilden die wichtigste Kommunikations- und Informationsplattform sowie die Grundlage fr weit reichende Investitionsentscheidungen, weil sie die internationalen Mrkte widerspiegeln und aktuelle Markt- und Techniktrends aufzeigen. Also Ihre Firma nimmt an der FSB in Kln teil. Bereiten Sie zu zweit ein Rollenspiel vor: einer von Ihnen hat dort einen Ausstellerstand und stellt einem Besucher Ihre Firma und Ihre Funktion in der Firma mndlich vor.

 • 4.2 Die Anfrage

  4.2.1 Introduktion

  Sie schreiben einen Brief, in dem Sie um Auskunft bitten Mathias Geerts 25 April 2013 Bredestraat 12 2580 Putte Herr Jorn Van den Broeck Produktion Direktor Solarpartners Bosstraat 9 2861 O-L-V-Waver Anfrage Ausknfte Sehr geehrten Herr Van den Broeck Mein Name ist Mathias Geerts und ich htte gern Ausknfte ber ihren firme. Auf ihren Messestand knnte ich ihr Angebot kennen lernen und ich bin an ihren Solarzellen interessiert. Senden Sie mir bitte ihren aktuellen Katalog und die Preisliste. Ich danke ihren im Vorhaus und ich freue mir auf baldige Antwort Mathias Geerts

 • 4.3 Lebenslauf

  4.3.1 Introduktion Ich muss ein Lebensauf schreiben

  Persnliche Daten Name Mathias Geerts Anschrift Bredestraat 12 2580 Putte Belgien Telefon 0484/75.23.16 Elektronische Anschrift [email protected] Geburtsdatum 25-02-1993 Geburtsort Lier Familienstand Ledig Staatsangehrigkeit Belgier

  Schulausbildung 2005-2012 Business-Economics Katholische Hochschule Sint-Ursula Institut Onze-Lieve-Vrouw-Waver 2012-2018 Marketing und Unternehmenskommunikation Universitt Leuven Doppelabschluss: Bachelor ofArts: akkreditiert von der FIBAA 2018 2020 Universitt Mnchen Doppelabschluss: Master ofArts: akkreditiert von der FIBAA

  2 Semester Britischer Abschluss aufder Open University of Validation Services

  Zustzliche Ausbildung 2011 Abendkurs: Kommunikationsstrategien und Kampagnen 2012-2013 2 monatiger Kurs fr Kommunikationskonzepte zu entwickeln im

  Bereich Internet Fernsehen und Zeitschriften 2013 - 2016 Restaurant De Volkschilder Saalhilfe und Bedienung 2016 - 2017 Rob-TV: Halbtags verantwortlich fr die Entwicklung des optimalen

  Mediaplanes 2017 -2018 Frankfurter Allgemeine Zeitung: Verantwortlich fr die

  Zusammenstellung der Wirtschaftspolitik.

  Sprachkenntnisse Niederlndisch= Muttersprache

 • Deutsch= Muttersprache Franzsisch= Perfekt gesprochen und geschrieben Englisch= Perfekt gesprochen und geschrieben Spanisch= Sehr gut gesprochen und geschrieben

  BesondereFertigkeiten

  Word

  Excel

  PowerPoint

  Access

  Publisher

  SharePoint Designer

  Vector

  Privates Interesse Fussball Politik Reisen Autos

  Referenzen: Rob-TV www.robtv.be Der Herr Jan Steyarts Frankfurter Allgemeine Zeitung www.faz.net Der Herr Professor Doktor Heinrich Schultze

 • Besluit

  Deze GIP heeft mij heel wat bijgeleerd op bepaalde vlakken. Ten eerste heb ik een serieuze les geleerd in verband met planning van bepaalde zaken en dat uitstellen alleen maar leidt tot achteruitgang. Ook heb ik in deze GIP geleerd dat mensen eigenlijk egocentrische wezens zijn. Die er alles aan zullen doen om toch maar beter te worden en zich van iemand anders niets aantrekken. Dit heeft er ook voor gezorgd dat samenwerking binnen onze groep n grote ramp was. Op samenkomsten was er altijd wel iemand die niet kon of van bepaalde zaken problemen maakte Gelukkig was niet alles negatief aan deze GIP. Ik heb zeker enkele dingen bijgeleerd op economisch vlak. Ik heb mij met zijn momenten echt geamuseerd met bepaalde moeilijke opdrachten. Zeker als deze bij mij wel gingen en andere het moeilijk hadden en dan mij om hulp vroegen. Ik geniet ervan als ik mensen kan helpen, zeker als ze mij er achteraf heel dankbaar voor zijn.

Popular Tags:

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended