Home >Spiritual >Gloria - Aquero - verbum panis

Gloria - Aquero - verbum panis

Date post:06-Jul-2015
Category:
View:140 times
Download:6 times
Share this document with a friend
Transcript:
  • 1. 3_Gloriamusica: Mite Balduzzi=90FA#mDO#m RE SI4/7 MI donne Glo- ria^in ex- cel- sis De-o glo- ria^in ex- cel- sis De-o uomini Glo-ria^in ex- cel- sis De- o glo- ria^in ex- cel- sis De-o REMI LAREMILAglo-ria^in ex- cel- sis De-o glo- ria^in ex- cel- sis De-oglo-ria^in ex- cel- sis De-o glo- ria^in ex- cel- sis De-oREMIFA#m FA#mDO#mRE16

2. donne 1Glo- ria^in ex- cel- sis De-oglo- ria^in ex- cel- sis De-odonne 2Glo-ria^in ex- cel- sis De- oglo- ria^in ex- cel- sis De-ouomini 1Glo-ria^in ex- cel- sis De- oglo- ria^in ex- cel- sis De-ouomini 2Glo- ria^in ex- cel- sis De-oglo- ria^in ex- cel- sis De-o REMI LAREMILAglo-ria^in ex- cel- sis De- oglo- ria^in ex- cel- sis De-oglo-ria^in ex- cel- sis De- oglo- ria^in ex- cel- sis De-oglo-ria^in ex- cel- sis De- oglo- ria^in ex- cel- sis De-oglo-ria^in ex- cel- sis De- oglo- ria^in ex- cel- sis De-oRE MI FA#m FA#mDO#mRE17 3. donne et in ter- ra pax ho- mi- ni- bus bo- nae vo- lun- ta- tis uomini lau- da- mus te be- ne- LA4FA#ma-do- ra- mus te glo- ri- fi- ca- mus tedi- ci- muste SOLprop- ter ma- gnamglo-ri-am tuamgra- tias a-gi- mus ti-bi prop- ter ma- gnamglo-ri-am tuamFA#mRE(9) MI4 18 4. donne 1 Glo- ria^in ex- cel- sis De-o glo-ria^in ex- cel- sis De- o donne 2 Glo- ria^in ex- cel- sis De-o glo-ria^in ex- cel- sis De- o uomini 1 Glo- ria^in ex- cel- sis De-o glo-ria^in ex- cel- sis De- o uomini 2 Glo-ria^in ex- cel- sis De- o glo-ria^in ex- cel- sis De- o RE MILA RE MILAglo-ria^in ex- cel- sis De-oglo-ria^in ex- cel- sis De-oglo-ria^in ex- cel- sis De-oglo-ria^in ex- cel- sis De-oglo-ria^in ex- cel- sis De-oglo-ria^in ex- cel- sis De-oglo-ria^in ex- cel- sis De-oglo-ria^in ex- cel- sis De-oRE MIFA#m FA#m DO#mRE 19 5. donneDo- mi- ne De- usrex cae- le-stisuomini Do- mi- ne De-us rex cae- le- stisSImDe-uspa- ter om- ni-po-tensDe-uspa- ter om- ni-po-tensLASImDo- mi- ne fi-liu- ni- ge-ni- teDo- mi- ne fi-li u- ni- ge-ni- te 20 6. Je- su Chri - i-steJe- su Chri - i-steLA SIm Do- mi- ne De- usa- gnus De- ifi- li- us pa- tri Do- mi- ne De- usa- gnus De- ifi- li- us pa- tri DOSOL/SISOLLA4 donne 1Glo- ria^in ex- cel- sis De-o glo- ria^in ex- cel- sis De-odonne 2Glo- ria^in ex- cel- sis De-o glo- ria^in ex- cel- sis De-ouomini 1Glo- ria^in ex- cel- sis De-o glo- ria^in ex- cel- sis De-ouomini 2Glo- ria^in ex- cel- sis De-o glo- ria^in ex- cel- sis De-oREMILARE MILA21 7. glo-ria^in ex- cel- sis De- o glo- ria^in ex- cel- sis De-oglo-ria^in ex- cel- sis De- o glo- ria^in ex- cel- sis De-oglo-ria^in ex- cel- sis De- o glo- ria^in ex- cel- sis De-oglo-ria^in ex- cel- sis De- o glo- ria^in ex- cel- sis De-oREMIFA#mFA#m DO#mREdonne Qui tol- lispec- ca- ta mun- di mi- se- re- re no- bisuomini qui tol- lis pec- LA4FA#m su- sci- pede- pre- ca- ti- o- nemno- stramca- ta mun-di qui SOL 22 8. mi- se- re-re no -o- bisse-desad dex- te- ram pa- trismi- se- re-re no -o- bisFA#m RE(9)MI4donne 1Glo- ria^in ex- cel- sis De-o glo- ria^in ex- cel- sis De- odonne 2Glo- ria^in ex- cel- sis De-o glo- ria^in ex- cel- sis De- ouomini 1Glo- ria^in ex- cel- sis De-o glo- ria^in ex- cel- sis De- ouomini 2Glo- ria^in ex- cel- sis De-o glo- ria^in ex- cel- sis De- oREMI LA REMI LA 23 9. glo- ria^in ex- cel- sis De-oglo- ria^in ex- cel- sis De-oglo- ria^in ex- cel- sis De-oglo- ria^in ex- cel- sis De-oglo- ria^in ex- cel- sis De-oglo- ria^in ex- cel- sis De-oglo- ria^in ex- cel- sis De-oglo- ria^in ex- cel- sis De-oREMI FA#mFA#m DO#m RE donne Quo- niam tu so- lus so- lus sanc- tus uomini Quo- niam tu so-lusso- lus sanc-tus SIm tu so- lus Do-mi-nus tu so- lus Do-mi-nusLASIm24 10. quo- niam tuso- lus al-tis- si- musquo- niam tu so- lus al- tis- si- musJe-su Chri -i- stecumJe-su Chri -i- stecumLASIm Sanc- toSpi- ri-tu inglo- riaDeipa- tris Sanc- toSpi- ri-tu inglo- riaDeipa- trisDOSOL/SI SOLLA4 25 11. donne 1 Glo- ria^in ex- cel- sis De-oglo- ria^in ex- cel- sis De- o donne 2 Glo- ria^in ex- cel- sis De-oglo- ria^in ex- cel- sis De- o uomini 1 Glo- ria^in ex- cel- sis De-oglo- ria^in ex- cel- sis De- o uomini 2 Glo-ria^in ex- cel- sis De- oglo- ria^in ex- cel- sis De- o RE MILA RE MI LAglo-ria^in ex- cel- sis De-oglo- ria^in ex- cel- sis De- oglo-ria^in ex- cel- sis De-oglo- ria^in ex- cel- sis De- oglo-ria^in ex- cel- sis De-oglo- ria^in ex- cel- sis De- oglo-ria^in ex- cel- sis De-oglo- ria^in ex- cel- sis De- oRE MIFA#m FA#mDO#mRE 26 12. donneGlo- ria^in ex- cel- sis De- o glo-ria^in ex- cel- sis De- ouominiGlo-ria^in ex- cel- sis- De- o glo-ria^in ex- cel- sis De- o REMILARE MI LAglo-ria^in ex-cel- sisDe- o glo- ria^inex-cel- sisglo-ria^in ex-cel- sisDe- o glo- ria^inex-cel- sisREMI FA#m FA#m DO#m7 A- men A- men RE LA27 13. 3_gloriagloria in excelsis Deo (8 volte)et in terra pax hominibus bonae voluntatislaudamus te benedicimus teadoramus te glorificamus tegratias agimus tibipropter magnam gloriam tuamgloria in excelsis Deo (4 volte)Domine Deus Domine Deusrex caelestisrex caelestisDeus Pater omnipotensDomine FiliDomine FiliunigeniteunigeniteJesu ChristeDomine Deus agnus Dei Filius Patrisgloria in excelsis Deo (4 volte)qui tollis peccata mundi miserere nobisqui tollis peccata mundisuscipe deprecationem nostramqui sedes ad dexteram Patrismiserere nobisgloria in excelsis Deo (4 volte)quoniam tu solus quoniam tu solussolus sanctussolus sanctustu solus Dominusquoniam tu solus quoniam tu solusaltissimus altissimusJesu Christecum sancto Spiritu in gloria Dei Patrisgloria in excelsis Deo (7 volte)gloria in excelsisamen 28

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended