+ All Categories
Home > Documents > IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_07042014.pdf · • Evaluarea sectoriala ......

IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_07042014.pdf · • Evaluarea sectoriala ......

Date post: 07-Feb-2018
Category:
Upload: trinhthu
View: 224 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
19
CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide areas in participating to the CovenANT of Mayors IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE Abordarea sectorială a PAED şi metodologia de IMPLEMENTARE a Planului de Acţiune pentru Energia Durabilă FISTIS GABRIELA 07.05.2014
Transcript
Page 1: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_07042014.pdf · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide areas in participating to the CovenANT of Mayors

IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE

Abordarea sectorială a PAED şi metodologia de IMPLEMENTARE a Planului de

Acţiune pentru Energia Durabilă

FISTIS GABRIELA 07.05.2014

Page 2: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_07042014.pdf · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

Strategia privind Schimbările Climatice şi PAED-ul

• Aprobata in Consiliul Local in data de 29.06.2010

• Cuprinde urmatoarele aspecte legate de:

• Problematica schimbarilor climatice • Abordarea (Metodologie/Echipa) • Evaluarea sectoriala

• Transport • Energie • Rezidential • Institutional • Deseuri • Apa • Industrie • Agricultura/Spatii verzi

• Plan de actiune • Responsabilitati • Concluzii

Page 3: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_07042014.pdf · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

Strategia privind Schimbările Climatice şi PAED-ul

Evaluarea sectoriala • Transport

• Obiectiv: Scăderea cantităţii de CO2 prin încurajarea şi promovarea utilizării bicicletelor • Obiectiv: Scăderea cantităţii de CO2 pe sectorul transport prin încurajarea şi promovarea

transportului public în municipiul Timişoara • Obiectiv: Reducerea emisiilor de CO2 prin implementarea unor măsuri de taxare și subvenționare

• Obiectiv: Scăderea cantităţii de CO2 pe sectorul transport prin restricţionarea parcării în zona

centrală şi găsirea unor soluţii pentru parcarea rezidenţilor din această zonă • Obiectiv: Scăderea cantității de CO2 pe sectorul transport prin managementul traficului,

reamenajare, modernizare și extinderea infrastructurii de drumuri, la nivelul municipiului Timișoara

Un numar de 27 masuri care ar trebuie sa conduca la cca. 22% reducere de emisii de CO2

• Energie

• Obiectiv: Scăderea consumului de energie electrică şi termică la nivel instituţional/rezidenţial • Obiectiv: Scăderea cantităţii de CO2 pe sectorul rezidenţial prin generarea a 10 % din necesarul

de agent termic şi apă caldă prin utilizarea de resurse alternative în vederea producerii agentului termic, utilizarea deşeurilor de biomasă şi nămol

• Obiectiv Scăderea cantităţi de CO2 pe sectorul rezidenţial prin scăderea consumului de combustibil necesar producerii agentului termic

Un numar de 13 masuri care ar trebui sa conduca la cca. 35% reducere de emisii de CO2

Page 4: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_07042014.pdf · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

Strategia privind Schimbările Climatice şi PAED-ul

Evaluarea sectoriala • Rezidential

• Obiectiv: Scăderea cantităţii de CO2 pe sectorul rezidenţial prin conştientizarea

publicului cu privire la problemele schimbărilor climatice şi de necesitatea scăderii

consumurilor pe sectorul casnic/rezidenţial prin eforturi individuale şi de grup

• Obiectiv: Creșterea numărului de utilizatori ai agentului termic furnizat la nivel

centralizat

• Obiectiv: Dezvoltare urbană planificată – ”Timișoara verde”

Un numar de 11 masuri care ar trebuie sa conduca la cca. 17% reducere de emisii de CO2

• Institutional

• Obiectiv: Constientizarea populaţiei cu privire la problematicile schimbărilor climatice

• Obiectiv: Scăderea consumului de energie electrică pentru iluminatul stradal

Un numar de 14 masuri care ar trebuie sa conduca la cca. 13% reducere de emisii de CO2

Page 5: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_07042014.pdf · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

Strategia privind Schimbările Climatice şi PAED-ul

Evaluarea sectoriala • Deseuri

• Obiectiv Reducerea cantităţii de CO2 la nivelul sectorului deşeuri • Obiectiv: Protecţia mediului, prin măsuri care să permită disocierea creşterii

economice de impactul negativ asupra mediului

Un numar de 7 masuri care ar trebuie sa conduca la cca. 6 % reducere de emisii de CO2

• Agricultura/Spatii verzi • Obiectiv: Scăderea cantității de CO2 la nivelul municipiului prin măsuri de creștere a suprafețelor

de spații verzi la nivelul municipiului

Un numar de 8 masuri care ar trebuie sa conduca la cca. 2 % reducere de emisii de CO2

Page 6: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_07042014.pdf · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

Strategia privind Schimbările Climatice şi PAED-ul

Evaluarea sectoriala • Apa

• Obiectiv: Reducerea consumului de energie electrică la stațiile de tratare apă și stația de epurare, datorat consumului de apă la nivelul sectorului rezidenţial și instituțional

• Obiectiv: Eficientizarea sistemului de mentenanţă al operatorului local al serviciului

de furnizare apă-canal și termoficare

Un numar de 5 masuri care ar trebuie sa conduca la cca. 5 % reducere de emisii de CO2

• Industrie

• Obiectiv: Contribuția mediului de afaceri la scăderea cantității de CO2/capita la nivelul municipiului Timișoara

Un numar de 5 masuri care ar trebuie sa conduca la cca. 4 % reducere de emisii de CO2

UN TOTAL DE 91 de masuri cuprinse, care s-au defalcat in proiecte interne in ultimii ani.

Page 7: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_07042014.pdf · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

ETAPELE dezvoltarii – Strategiei si PAED – ului

1. Stabilire EADP

2. Analiza initiala

3. Stabilirea tintelor

4. Angajament politic

6. Evaluare si raportare

5. Implementare si monitorizare

Stabilire de masuri

noi si includerea in

PAED

Un numar consistent masuri

noi s-au stabilit in 12.2013

-15 Transport

-- 7 Planificare

Teritoriala/Urbanism

-- 16 Deseuri

-- 10 Spatii verzi

-- 7 Iluminat public

-- 1 Energie/CET

-- 10 Institutional

-- 3 Rezidential

Page 8: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_07042014.pdf · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

Implementare si monitorizare(5): • Implementarea planului local de actiune - PAED

• Dezvoltarea de indicatori de monitorizare

• Colectarea datelor pentru monitorizarea emisiilor de CO2 si a stadiului de indeplinire a masurilor

• Pregatirea viitoarelor abordari si raportari

• Propunere de masuri noi de actiune

Evaluare si raportare(6): • Masurare și Verificare

• Raportarea performantei (a gradului de implementare a PAED-ului)

– Rapoarte INTERNE – privind sedintele de lucru/Implementarea

– La 2 ani – Raport calitativ privind gradul de implementare

– La 4 ani - Raport cantitativ – Reinventarierea emisiilor si verificarea reducerilor de CO2 / Raport de comunicare a rezultatelor

Puncte cheie in procesul de implementare a unui PAED

Page 9: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_07042014.pdf · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

Implementare si monitorizare a PAED/SEAP cu SUCCES

Ce va conduce la o implementare de succes a PAED/SEAP-ului:

Angajamentul politic

dar nu numai

• Definirea unor instrumente de monitorizare si control al implementarii

• Definirea unor programe de monitorizare

• Raportarea clara a gradului de implementare si luare de masuri de

imbunatatire

Si nu in ultimul rand:

• Comunicare interna privind stadiul implementarii actiunilor (sedinte in grupuri

de lucru)

• Implicarea continua a partilor interesate – societatea civila

• Alocarea de resurse financiare anuale (buget local sau alte surse/proiecte de

finantare UE)

Page 10: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_07042014.pdf · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

PDCA

Cerinte legale cu

Emisiile de CO2

Obiective, tinte si programe

PROIECTE

Monitorizare

Audit intern

Organizare, instruire

si comunicare

Documentare

Controlul documentelor

Control operational

Prevenirea

Evaluarea

Managementului /

RAPORTAREA

VIZIUNEA Administratiei

check

plan

do act PDCA

Neconformitati,

Actiuni corective si de

preventie,

inregistrari

Page 11: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_07042014.pdf · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

Se ia in calcul VIZIUNEA

Urmarirea implementarii masurilor in curs de implementare si demararea celor ramase in urma

• Alocare de resurse (umane si financiare)

• din interior

• din exterior - gasirea liniilor de finantare pentru anumite masuri

Alocare de buget individual pe fiecare masura

Defalcarea masurilor in proiecte la nivel de departament/serviciu intern

Formarea de echipe de lucru pe sectoare

PLAN Pasi urmatori - Continua imbunatatire – PLANIFICAREA SEDINTELOR

Page 12: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_07042014.pdf · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

1. Monitorizarea continua a implementarii masurilor

Monitorizarea implementarii proiectelor convergente

2. Evaluarea cantitativa a masurilor de reducere a emisiilor (in emisii de CO2), propuse

3. Alocarea de bugete estimative pentru fiecare masura cuprinsa in PAED

4. Propunere de masuri noi de actiune pe sectoare

Masuri pe termen scurt , mediu

Termen scurt – 1-2 ani

Termen mediu – 3-7 ani

Implementare rapida a masurilor pe termen scurt

Proiecte de HCL pentru analiza si adoptare.

Proiecte de mica anvergura care sa concure la diminuarea consumurilor.

Masuri pe termen mediu

Realizarea unui program de lucru care sa cuprinda obiective concrete, masuri,

instrumente, competente, responsabilitati si termene.

Dupa formulare, realizarea unui Plan de Actiune pentru implementarea programului

5. COMUNICAREA PAED_ului la nivel local prin MEDIA

DO

Page 13: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_07042014.pdf · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

CHECK

INCADRAREA in TIMP (fiecare etapa trebuie sa aibe o perioada dedicata de derulare)

CONTROLUL indeaproape a mersului proiectului prin sedinte de grup, in vederea verificarii termenilor de derulare si stadiul de implementare al proiectului

LUAREA de masuri de imbunatatire in vederea implementarii masurilor, atunci cind se identifica sincope

Page 14: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_07042014.pdf · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

ACT

RAPORTAREA

Raportarea realizarilor catre project manager si coordonatorul tehnic, cu privire la statusul implementarii masurilor, a situatiei pentru a conlucra la elaborarea:

Raport la 2 ani

• Reinventariere a emisiilor (IRE 2009,2010,2011,2012)

• Integrarea de noi masuri in PAED

• Evaluarea masurilor din punct de vedere al potentialului de reducere

• Raportarea la CoMO

Raportarea la 4 ani

• Reinventariere a emisiilor (2013) si compararea lor la nivelului BASELINE - 2008

• Cuantificarea reducerilor de consumuri pe baza IRE

• Raportarea la CoMO

• Masuri de imbunatatire propuse pana in 2020 in vederea atingerii tintei de 20%

Page 15: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_07042014.pdf · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

Program de monitorizare si control

• Conduce la o implementare fluenta a actiunilor din PAED/SEAP

• Sunt luate masuri preventive din timp astfel incat sa fie atinse tintele si masurile

sa fie inchise in timp real

• Suntt inregistrate date privind consumurile intr-un mod regulat cat si alte date

privind anumite sectoare (utizand un instrument intern de inregistrare)

• Conduce la o munca in echipa controlata si regulata

• Sedintele sunt programate

• Programul de monitorizare este comunicat catre toti din echipa

• Gradul de implementare este urmarit intr-un mod transparent

Procedura operationala de implementare PAED/SEAP - optional

• Se creioneaza conform cerintelor Sistemului de Management al Calitatii (daca

exista)

• Cuprinde toate cerintele din Pactul Primarilor

• Face referinta clara la intocmirea instrumentelor de monitorizare

• Fisa de implementare

• Programul de monitorizare

Implementare si monitorizare a PAED/SEAP cu SUCCES

Page 16: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_07042014.pdf · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

Implementare si monitorizare a PAED/SEAP

Fise de implementare si monitorizare:

Masuri clare si detaliate: toate masurile trebuiesc să fie bine înțelese și să existe aceiași orientare.

Fiecare măsura trebuie să aibă cel puțin un indicator de performanță, ca să poată fi monitorizat și controlat.

Gradul de implementare este monitorizat prin alocare de grad de implementare

Page 17: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_07042014.pdf · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

Programul de monitorizare Utilizat pentru planificare si urmarirea sedintelor de lucru pentru

monitorizarea PAED/SEAP-urilor

Page 18: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_07042014.pdf · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

Responsabilitati ale grupurilor /echipelor de lucru Deleaga un leader de grup/echipa

Comunica si raporteaza MANAGERULUI DE PROIECT prin leaderul de grup

Participa toti la sedintele de lucru stabilite prin programul de monitorizare

Documentare

Comunicare in echipa interna

COMUNICARE cu CONSULTANTII EXTERNI

Gasirea celor mai bune cai de comunicare cu exteriorul

Colectare date

DEZVOLTATI IDEI (sesiunile de Brainstorming cele mai uzitate)

INCADRAREA in TIMP (fiecare etapa trebuie sa aibe o perioada dedicata de derulare)

CONTROLEAZA indeaproape mersul proiectului prin sedinte de grup, in vederea verificarii termenilor de derulare si stadiul de implementare al proiectului

RAPORTEAZA stadiul implementarii

ANGAJEAZA membrii ai CONSILIULUI LOCAL in derularea sedintelor de lucru pentru idei noi si ACCEPTARE

Page 19: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_07042014.pdf · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

MULTUMESC

FISTIS GABRIELA

Managing Director - Denkstatt Romania

Mobil: 0735 172 088

Email: [email protected]

www.denkstatt.ro


Recommended