+ All Categories
Home > Documents > IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_09052014... · • Evaluarea sectoriala ......

IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_09052014... · • Evaluarea sectoriala ......

Date post: 07-Feb-2018
Category:
Upload: trandang
View: 219 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
18
CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide areas in participating to the CovenANT of Mayors IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE Abordarea sectorială a PAED şi metodologia de IMPLEMENTARE a Planului de Acţiune pentru Energia Durabilă FISTIS GABRIELA 09.05.2014
Transcript
Page 1: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_09052014... · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct de

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide areas in participating to the CovenANT of Mayors

IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE

Abordarea sectorială a PAED şi metodologia de IMPLEMENTARE a Planului de

Acţiune pentru Energia Durabilă

FISTIS GABRIELA 09.05.2014

Page 2: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_09052014... · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct de

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

PAED-ul – la nivel local

• Aprobate in cadrul Consiliilor Locale

• Cuprinde urmatoarele aspecte legate de:

• Problematica schimbarilor climatice/Pactul Primarilor • Viziunea • Inventarul de emisii • Evaluarea sectoriala

• Transport • Energie • Rezidential • Institutional • Deseuri/Apa • Industrie • Planificare teritoriala

• Plan de actiune / Responsabilitati • Concluzii

Page 3: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_09052014... · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct de

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

Strategia privind Schimbările Climatice şi PAED-ul

Evaluarea sectoriala

• Cladiri institutionale

• Obiectiv: Scăderea cantităţii de CO2 prin ireabilitarea termica a cladirilor institutionale si de invatamint

• Obiectiv: Constientizarea populaţiei cu privire la problematicile schimbărilor climatice

• Rezidential • Obiectiv: Scăderea cantităţii de CO2 pe sectorul rezidenţial prin

conştientizarea publicului cu privire la problemele schimbărilor climatice şi de necesitatea scăderii consumurilor pe sectorul casnic/rezidenţial prin eforturi individuale şi de grup

• Incurajarea montarii de panouri solare

• Iluminat public

• Obiectiv – Scăderea cantităţii de CO2 prin eficientizarea consumurilor privind iluminatul public

Page 4: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_09052014... · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct de

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

Strategia privind Schimbările Climatice şi PAED-ul

Evaluarea sectoriala

• Transport • Obiectiv: Scăderea cantităţii de CO2 prin încurajarea şi promovarea

utilizării bicicletelor • Obiectiv: Scăderea cantităţii de CO2 pe sectorul transport prin încurajarea

şi promovarea transportului public

• Deseuri • Obiectiv Reducerea cantităţii de CO2 la nivelul sectorului deşeuri

• `colectare selectiva, colectarea deseurilor vegetale, etc • Obiectiv: Protecţia mediului, prin măsuri care să permită disocierea

creşterii economice de impactul negativ asupra mediului

• Planificare teritoriala /Agricultura/Spatii verzi • Obiectiv: Scăderea cantității de CO2 la nivelul localitatii prin măsuri de creștere a

suprafețelor de spații verzi la nivelul municipiului, plantari de arbori sau perdele de

protectie, sau alte criterii de urbanims pentru cresterea spatiilor verzi in localitate

Page 5: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_09052014... · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct de

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

Strategia privind Schimbările Climatice şi PAED-ul

Evaluarea sectoriala

• Apa • Obiectiv: Reducerea consumului de apă la nivelul sectorului rezidenţial și

instituțional

• Obiectiv: Eficientizarea sistemului de mentenanţă al serviciului de furnizare apă-canal și termoficare

• Industrie • Obiectiv: Contribuția mediului de afaceri la scăderea cantității de

CO2/capita

Page 6: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_09052014... · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct de

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

ETAPELE dezvoltarii – Strategiei si PAED – ului

1. Stabilire EADP

2. Analiza initiala

3. Stabilirea tintelor

4. Angajament politic

6. Evaluare si raportare

5. Implementare si monitorizare

Stabilire de masuri

noi si includerea in

PAED

Page 7: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_09052014... · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct de

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

Implementare si monitorizare(5): • Implementarea planului local de actiune - PAED

• Dezvoltarea de indicatori de monitorizare

• Colectarea datelor pentru monitorizarea emisiilor de CO2 si a stadiului de indeplinire a masurilor

• Pregatirea viitoarelor abordari si raportari

• Propunere de masuri noi de actiune

Evaluare si raportare(6): • Masurare și Verificare

• Raportarea performantei (a gradului de implementare a PAED-ului)

– Rapoarte INTERNE – privind sedintele de lucru/Implementarea

– La 2 ani – Raport calitativ privind gradul de implementare

– La 4 ani - Raport cantitativ – Reinventarierea emisiilor si verificarea reducerilor de CO2 / Raport de comunicare a rezultatelor

Puncte cheie in procesul de implementare a unui PAED

Page 8: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_09052014... · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct de

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

Implementare si monitorizare a PAED/SEAP cu SUCCES

Ce va conduce la o implementare de succes a PAED/SEAP-ului:

Angajamentul politic

dar nu numai

• Definirea unor instrumente de monitorizare si control al implementarii

• Definirea unor programe de monitorizare

• Raportarea clara a gradului de implementare si luare de masuri de

imbunatatire

Si nu in ultimul rand:

• Comunicare interna privind stadiul implementarii actiunilor (sedinte in grupuri

de lucru)

• Implicarea continua a partilor interesate – societatea civila

• Alocarea de resurse financiare anuale (buget local sau alte surse/proiecte de

finantare UE)

Page 9: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_09052014... · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct de

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

PDCA

Cerinte legale cu

Emisiile de CO2

Obiective, tinte si programe

PROIECTE

Monitorizare

Audit intern

Organizare, instruire

si comunicare

Documentare

Controlul documentelor

Control operational

Prevenirea

Evaluarea

Managementului /

RAPORTAREA

VIZIUNEA Administratiei

check

plan

do act PDCA

Neconformitati,

Actiuni corective si de

preventie,

inregistrari

Page 10: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_09052014... · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct de

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

Se ia in calcul VIZIUNEA

Urmarirea implementarii masurilor in curs de implementare si demararea celor ramase in urma

• Alocare de resurse (umane si financiare)

• din interior

• din exterior - gasirea liniilor de finantare pentru anumite masuri

Alocare de buget individual pe fiecare masura

Defalcarea masurilor in proiecte la nivel de departament/serviciu intern

Formarea de echipe de lucru pe sectoare

PLAN Pasi urmatori - Continua imbunatatire – PLANIFICAREA SEDINTELOR

Page 11: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_09052014... · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct de

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

1. Monitorizarea continua a implementarii masurilor

Monitorizarea implementarii proiectelor convergente

2. Evaluarea cantitativa a masurilor de reducere a emisiilor (in emisii de CO2), propuse

3. Alocarea de bugete estimative pentru fiecare masura cuprinsa in PAED

4. Propunere de masuri noi de actiune pe sectoare

Masuri pe termen scurt , mediu

Termen scurt – 1-2 ani

Termen mediu – 3-7 ani

Implementare rapida a masurilor pe termen scurt

Proiecte de HCL pentru analiza si adoptare.

Proiecte de mica anvergura care sa concure la diminuarea consumurilor.

Masuri pe termen mediu

Realizarea unui program de lucru care sa cuprinda obiective concrete, masuri,

instrumente, competente, responsabilitati si termene.

Dupa formulare, realizarea unui Plan de Actiune pentru implementarea programului

5. COMUNICAREA PAED_ului la nivel local prin MEDIA

DO

Page 12: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_09052014... · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct de

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

CHECK

INCADRAREA in TIMP (fiecare etapa trebuie sa aibe o perioada dedicata de derulare)

CONTROLUL indeaproape a mersului proiectului prin sedinte de grup, in vederea verificarii termenilor de derulare si stadiul de implementare al proiectului

LUAREA de masuri de imbunatatire in vederea implementarii masurilor, atunci cind se identifica sincope

Page 13: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_09052014... · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct de

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

ACT

RAPORTAREA

Raportarea realizarilor catre project manager si coordonatorul tehnic, cu privire la statusul implementarii masurilor, a situatiei pentru a conlucra la elaborarea:

Raport la 2 ani

• Reinventariere a emisiilor (IRE 2009,2010,2011,2012)

• Integrarea de noi masuri in PAED

• Evaluarea masurilor din punct de vedere al potentialului de reducere

• Raportarea la CoMO

Raportarea la 4 ani

• Reinventariere a emisiilor (2013) si compararea lor la nivelului BASELINE - 2008

• Cuantificarea reducerilor de consumuri pe baza IRE

• Raportarea la CoMO

• Masuri de imbunatatire propuse pana in 2020 in vederea atingerii tintei de 20%

Page 14: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_09052014... · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct de

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

Program de monitorizare si control

• Conduce la o implementare fluenta a actiunilor din PAED/SEAP

• Sunt luate masuri preventive din timp astfel incat sa fie atinse tintele si masurile

sa fie inchise in timp real

• Suntt inregistrate date privind consumurile intr-un mod regulat cat si alte date

privind anumite sectoare (utizand un instrument intern de inregistrare)

• Conduce la o munca in echipa controlata si regulata

• Sedintele sunt programate

• Programul de monitorizare este comunicat catre toti din echipa

• Gradul de implementare este urmarit intr-un mod transparent

Procedura operationala de implementare PAED/SEAP - optional

• Se creioneaza conform cerintelor Sistemului de Management al Calitatii (daca

exista)

• Cuprinde toate cerintele din Pactul Primarilor

• Face referinta clara la intocmirea instrumentelor de monitorizare

• Fisa de implementare

• Programul de monitorizare

Implementare si monitorizare a PAED/SEAP cu SUCCES

Page 15: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_09052014... · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct de

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

Implementare si monitorizare a PAED/SEAP

Fise de implementare si monitorizare:

Masuri clare si detaliate: toate masurile trebuiesc să fie bine înțelese și să existe aceiași orientare.

Fiecare măsura trebuie să aibă cel puțin un indicator de performanță, ca să poată fi monitorizat și controlat.

Gradul de implementare este monitorizat prin alocare de grad de implementare

Page 16: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_09052014... · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct de

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

Programul de monitorizare Utilizat pentru planificare si urmarirea sedintelor de lucru pentru

monitorizarea PAED/SEAP-urilor

Page 17: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_09052014... · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct de

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

Responsabilitati ale grupurilor /echipelor de lucru Deleaga un leader de grup/echipa

Comunica si raporteaza MANAGERULUI DE PROIECT prin leaderul de grup

Participa toti la sedintele de lucru stabilite prin programul de monitorizare

Documentare

Comunicare in echipa interna

COMUNICARE cu CONSULTANTII EXTERNI

Gasirea celor mai bune cai de comunicare cu exteriorul

Colectare date

DEZVOLTATI IDEI (sesiunile de Brainstorming cele mai uzitate)

INCADRAREA in TIMP (fiecare etapa trebuie sa aibe o perioada dedicata de derulare)

CONTROLEAZA indeaproape mersul proiectului prin sedinte de grup, in vederea verificarii termenilor de derulare si stadiul de implementare al proiectului

RAPORTEAZA stadiul implementarii

ANGAJEAZA membrii ai CONSILIULUI LOCAL in derularea sedintelor de lucru pentru idei noi si ACCEPTARE

Page 18: IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE - dmmt.ro Timisoara_IM_09052014... · • Evaluarea sectoriala ... •Alocare de resurse (umane si financiare) ... • Evaluarea masurilor din punct de

CONURBANT - IEE/10/380/SI2.589427 - www.conurbant.eu

MULTUMESC

FISTIS GABRIELA

Managing Director - Denkstatt Romania

Mobil: 0735 172 088

Email: [email protected]

www.denkstatt.ro


Recommended