+ All Categories
Home > Documents > Important Considerations When Choosing WAN Optimization

Important Considerations When Choosing WAN Optimization

Date post: 30-May-2018
Category:
Author: michael-leonard
View: 222 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 9 /9
 ^cjqk Wiwkr ª ?77: Mj}mb ]z}qkl}, Jfm& I`` rjncq} rk}krxka& Qcj} abm{lkfq j} Mj}mb W{o`jm Jfhbrliqjbf& Wink 9 bh 3 Jlwbrqifq Mbf}jakriqjbf} ^ckf Mcbb}jfn I ^if Bwqjljuiqjbf ]b`{qjbf Brnifjuiqjbf} irk okmbljfn jfmrki}jfn`z akwkfakfq bf khhkmqjxk ak`jxkrz bh JQ iww`jmiqjbf}, }krxjmk} ifa aiqi bxkr qckjr ~jak irki fkq~brd #^IF*& I} i rk}{`q, qkmcfb`bnjk} qciq bwqjljuk qck wkrhbrlifmk bh iww`jmiqjbf} bxkr qck ^IF cixk okmblk jfmrki}jfn`z }qriqknjm& Kir`z akw`bzlkfq} bh ^IF bwqjljuiqjbf cixk okkf qimqjmi` jf fiq{rk, iaark}}jfn oifa~jaqc br `iqkfmz mci``kfnk} imrb}} i }k`kmqka f{lokr bh ^IF `jfd}& Jf qck}k firrb~`z hbm{}ka }mkfirjb}, qck lijf }k`kmqjbf mrjqkrji cixk okkf irb{fa qck mbrk hkiq{rk} bh qrihhjm mblwrk}}jbf, ifa"br rk}wbf}k qjlk jlwrbxklkfq}& I ^IF Bwqjljuiqjbf }b`{qjbf j} if jfqknri` wirq bh if iww`jmiqjbf ak`jxkrz fkq~brd ifa qb lidk qck ok}q mcbjmk m{}qblkr} }cb{`a kswifa qck }k`kmqjbf mrjqkrji okzbfa mbrk hkiq{rk} ifa qidk i `bbd iq qck kfqjrk iww`jmiqjbf ak`jxkrz jfhri}qr{mq{rk ~ckf mbf}jakrjfn i }qriqknjm fkq~brd~jak akw`bzlkfq bh ^IF bwqjljuiqjbf& Qcj} abm{lkfq b{q`jfk} qck dkz mbf}jakriqjbf} hbr }k`kmqjfn i ^IF bwqjljuiqjbf }b`{qjbf hbr i fkq~brd jfqknriqka akw`bzlkfq& Mbf}jakriqjbf -9Fkq~brd Qrif}wirkfmz Fkq~brd qrif}wirkfmz j} if jlwbrqifq mbf}jakriqjbf hbr i ^IF bwqjljuiqjbf }b`{qjbf& Qrif}wirkfq ^IF bwqjljuiqjbf irmcjqkmq{rk iww`jk} bwqjljuiqjbf} qb qck qrihhjm wiz`bia“, ~cj`k wrk}krxjfn qck brjnjfi` ifa mrjqjmi``zjlwbrqifq JW ifa QMW ckiakr}& Fbfqrif}wirkfq irmcjqkmq{rk} bf qck bqckr cifa kjqckr kfmiw}{`iqk bwqjljuka qrihhjm jf q{ffk`}“ br bqckr~j}k rkw`imk qcj} mrjqjmi` jfhbrliqjbf ~jqc }blkqcjfn k`}k, ifa qckrkhbrk bo}qr{mq fkq~brd }krxjmk} qciq akwkfa bf QMW ckiakr}&  I ^IF bwqjljuiqjbf }b`{qjbf ~jqc i qrif}wirkfq irmcjqkmq{rk h{``z jfqknriqk} jfqb ksj}qjfn fkq~brd} ~cj`k wrk}krxjfn ksj}qjfn fkq~brd }krxjmk}& I} i rk}{`q, fkq~brd qrif}wirkfmz wrbqkmq} qck brnifjuiqjbf‚} jfxk}qlkfq jf fkq~brd}, ifa rka{mk} bfnbjfn bwkriqjbfi` kswkf}k}& Fkq~brd }krxjmk} ~cjmc rk`z bf }{mc qrif}wirkfmz jfm`{ak qck hb``b~jfn5  Immk}} Mbfqrb` @j}q}[email protected] ksiljfk }b{rmk br ak}qjfiqjbf JW ifa bqckr QMW jfhbrliqjbf& Qckz miffbq bwkriqk jh qrihhjm j} kfmiw}{`iqka jfqb i qrif}wbrq q{ffk`  Hjrk~i`` wb`jmjk}lb}q hjrk~i`` wb`jmjk} rk`z bf ksiljfjfn }b{rmk"ak}qjfiqjbf JW iaark}}k} ifa QMW jfhbrliqjbf& Qrif}wirkfq ^IF bwqjljuiqjbf }b`{qjbf} }{wwbrq JW }qiqkh{` jf}wkmqjbf bh bwqjljuka qrihhjm ifa bhhkr h{`` hjrk~i`` wb`jmjk} mblw`jifmk& Qck {}k bh qrihhjm q{ffk`} rkfakr} hjrk~i`` wb`jmjk} jfkhhkmqjxk& Jf khhkmq, fkq~brd ialjfj}qriqbr} l{}q –w{fmc i cb`k‚ jf qck hjrk~i`` qb i``b~ bwqjljuiqjbf qrihhjm qcrb{nc, ifa i`` bwqjljuka qrihhjm j} boh{}miqka, qckrkoz akhkiqjfn ifz ksj}qjfn hjrk~i`` wb`jmjk}& H{rqckrlbrk, ifz }qiqkh{` jf}wkmqjbf wkrhbrlka bf qcj} qrihhjm j} abfk inijf}q qck q{ffk` wimdkq} ifa fbq inijf}q qck brjnjfi` h`b~&  FkqH`b~ }qiqj}qjm}Lb}q fkq~brdjfn akxjmk} #k&n& rb{qkr}, }~jqmck}* mif kswbrq qrihhjm }qiq} {}jfn qck FkqH`b~ jfqkrhimk& Ifi`z}j} bh FkqH`b~ jfhbrliqjbf j} mrjqjmi` qb lbfjqbrjfn ifa qrb{o`k}cbbqjfn ifz fkq~brd& Qrif}wirkfq ^IF bwqjljuiqjbf }b`{qjbf} wrk}krxk qck wimdkq ckiakr} ifa qckrkhbrk lijfqijf qck xi`jajqz bh FkqH`b~ }qiq} hrbl ifz akxjmk i`bfn qck wiqc& Fbfqrif}wirkfq }b`{qjbf} bo}qr{mq qck FkqH`b~ kswbrq} hrbl ifz akxjmk i`bfn qck wiqc, i} qck rb{qkr"}~jqmc bf`z }kk} {fbwqjljuka h`b~} ifa q{ffk`ka qrihhjm&  _b{qk }k`kmqjbfLkmcifj}l} }{mc i} Wb`jmz Oi}ka _b{qjfn #WO_*, Wkrhbrlifmk _b{qjfn #WH_*, ifa Azfiljm L{`qjwbjfq XWF #ALXWF* rk`z bf wimdkq ckiakr jfhbrliqjbf ifa m`i}}jhjmiqjbf qb akqkrljfk rb{qk }k`kmqjbf& @imd bh qrif}wirkfmz mi{}k} rb{qk }k`kmqjbf qb hij`, i} qck fkq~brd mif bf`z }kk {fbwqjljuka h`b~} ifa q{ffk`} okq~kkf ^IF bwqjljuiqjbf akxjmk}&
Transcript
 • 8/14/2019 Important Considerations When Choosing WAN Optimization

  1/8

 • 8/14/2019 Important Considerations When Choosing WAN Optimization

  2/8

  ^cjqk Wiwk

  ?77: Mj}mb ]z}qkl}, Jfm& I`` rjncq} rk}krxka& Qcj} abm{lkfq j} Mj}mb W{o`jm Jfhbrliqjbf& Wink ? bh

  Y{i`jqz bh ]krxjmkY{i`jqz bh }krxjmk j} i lkif} bh ajhhkrkfqjiqjfn qrihhjm jf qck fkq~brd ~jqc qck jfqkfq bh

  qrkiqjfn bfk qzwk bh qrihhjm ajhhkrkfq`z qcif ifbqckr& Y{i`jqz bh ]krxjmk M`i}}jhjmiqjbf j} wkrhbrlka bf ifz i}wkmq

  bh i h`b~, jfm`{ajfn wiz`bia aiqi, JW br QMW ckiakr jfhbrliqjbf, [email protected] qin, A]MW, br bqckr}& Qck fkq~brd

  k`klkfq l{}q ok io`k qb }kk qck brjnjfi` mcirimqkrj}qjm} bh qck aiqi, bqckr~j}k m`i}}jhjmiqjbf, ifa kxkrzqcjfn

  qciq hb``b~}, j} orbdkf& Akxjmk} qciq boh{}miqk aiqi hrbl okjfn wrbwkr`z m`i}}jhjka, a{k qb `imd bh qrif}wirkfmz,

  lidk kfaqbkfa Y{i`jqz bh ]krxjmk jlwb}}jo`k&

  I Qrif}wirkfq ^IF bwqjljuiqjbf }b`{qjbf }cb{`a ok ixij`io`k ~jqcb{q iaajqjbfi` mblw`ksjqz ifa }cb{`a ok jfqknriqka

  ~jqc i`` bqckr ^IF bwqjljuiqjbf miwioj`jqjk}

  Mbf}jakriqjbf -?Jfqkrbwkrioj`jqz ~jqc Iww`jmiqjbf Wkrhbrlifmk Lbfjqbrjfn Qbb`}

  Lki}{rklkfq ifa lbfjqbrjfn bh iww`jmiqjbf wkrhbrlifmk j} if k}}kfqji` wirq bh aij`z fkq~brd bwkriqjbf}& Iww`jmiqjbf

  wkrhbrlifmk lbfjqbrjfn qbb`} cjnc`jncq akxjiqjbf} hrbl }krxjmk `kxk` inrkklkfq} #]@I}*, ifa ck`w qrb{o`k}cbbq

  wrbo`kl} rk`iqka qb iww`jmiqjbf wkrhbrlifmk imrb}} qck fkq~brd&

  Lb}q iww`jmiqjbf wkrhbrlifmk lbfjqbrjfn qbb`} rk`z bf qck hb``b~jfn aiqi }b{rmk}5

  FkqH`b~ }qiqj}qjm}5 {}ka qb ksiljfk qck qrihhjm ifa iww`jmiqjbf ljs imrb}} l{`qjw`k fbak} jf qck fkq~brd&

  FkqH`b~ }krxjmk} miwjqi`juk bf qck h`b~ fiq{rk bh fkq~brd qrihhjm qb wrbxjak akqij`ka qrihhjm immb{fqjfn

  jfhbrliqjbf ~jqc ljfjli` jlwimq bf rb{qkr br }~jqmc wkrhbrlifmk& FkqH`b~ qkmcfb`bnz ~iqmck} qck qrihhjm h`b~}

  qcrb{nc fkq~brd rb{qkr} br }~jqmck} ifa o{j`a} immb{fqjfn aiqi qciq mcirimqkrjuk} qck JW qrihhjm okjfn

  hbr~iraka

  QMW qjlk}qilw}5 qcrb{nc mbrrk`iqjbf bh qjlk }qilw} bf QMW h`b~} okq~kkf m`jkfq ifa }krxkr}, i lbfjqbrjfn

  qbb` mi`m{`iqk} qck bxkri`` qrif}imqjbf qjlk, ifa qck rk}wkmqjxk mbfqrjo{qjbf bh m`jkfq, }krxkr ifa fkq~brd

  ak`iz}&

  Hbr ksilw`k, qck FkqYb] _kwbrqkr"Ifi`zukr wrk}kfq} FkqH`b~ }qiqj}qjm}, ~cj`k qck FkqYb] ]{wkrInkfq wrk}kfq}

  iww`jmiqjbf rk}wbf}k qjlk, {}jfn QMW qjlk }qilw}&

  Qck jfqkrbwkrioj`jqz okq~kkf i ^IF bwqjljuiqjbf }b`{qjbf ifa Iww`jmiqjbf Wkrhbrlifmk Lbfjqbrjfn qbb`} j} if

  jlwbrqifq mbf}jakriqjbf& FkqH`b~ oi}ka jfqkrbwkrioj`jqz j} imcjkxka qcrb{nc i qrif}wirkfq irmcjqkmq{rk i} aj}m{}}ka

  iobxk& Qck jfqkrbwkrioj`jqz okq~kkf ^IF bwqjljuiqjbf ifa QMW rk}wbf}k qjlk qbb`} rky{jrk} iaajqjbfi` jfqkrhimk}&

  H{failkfqi``z, ^IF bwqjljuiqjbf ajxjak} qck QMW h`b~ okq~kkf kimc m`jkfq ifa }krxkr jfqb qcrkk }knlkfq}5

  9& Okq~kkf qck m`jkfq ifa qck orifmc ^IF bwqjljuiqjbf akxjmk

  ?& Okq~kkf qck orifmc ifa qck aiqimkfqkr ^IF bwqjljuiqjbf akxjmk} #imrb}} qck IF*

  =& Okq~kkf qck aiqimkfqkr ^IF bwqjljuiqjbf akxjmk ifa qck iww`jmiqjbf }krxkr

  Qck ajxj}jbf bh qck QMW h`b~ jfqb = }knlkfq} wrk}kfq} i mci``kfnk qb Iww`jmiqjbf Wkrhbrlifmk Lbfjqbrjfn qbb`}&

  ^jqcb{q wrbwkr jfqkrbwkrioj`jqz, qck wrk}kfmk bh i ^IF bwqjljuiqjbf }b`{qjbf ~b{`a aj}qbrq qck rk}{`q} wrk}kfqka oz if

  Iww`jmiqjbf wkrhbrlifmk lbfjqbrjfn qbb`&

  I ^IF bwqjljuiqjbf }b`{qjbf }cb{`a ok jfqknriqka ~jqc wkrhbrlifmk lifinklkfq qbb`} qb lki}{rk kfaqbkfa

  rk}wbf}k qjlk, hrbl qck m`jkfq qb qck }krxkr bxkr if bwqjljuka `jfd& Qcj} rky{jrk} qck ioj`jqz qb kswbrq qck fkmk}}irz

  QMW"JW jfhbrliqjbf qb qck wkrhbrlifmk lbfjqbrjfn qbb`& Qcj} kf}{rk} qciq kfaqbkfa iww`jmiqjbf rk}wbf}k qjlk

  rkwbrqjfn j} imm{riqk kxkf jf qck wrk}kfmk bh ^IF immk`kriqjbf akxjmk} qciq jlw`klkfq QMW wrbsz irmcjqkmq{rk& ]kk

  Hjn{rk 9 hbr akqij`}&

 • 8/14/2019 Important Considerations When Choosing WAN Optimization

  3/8

  ^cjqk Wiwk

  ?77: Mj}mb ]z}qkl}, Jfm& I`` rjncq} rk}krxka& Qcj} abm{lkfq j} Mj}mb W{o`jm Jfhbrliqjbf& Wink = bh

  Hjn{rk 9& Iww`jmiqjbf _k}wbf}k Qjlk Imm{rimz

  Mbf}jakriqjbf -=Wirqfkr}cjw ~jqc Iww`jmiqjbf Xkfabr}

  ^IF bwqjljuiqjbf }b`{qjbf} immk`kriqk mrjqjmi` o{}jfk}} iww`jmiqjbf qrihhjm imrb}} qck ^IF& Jq j} jlwbrqifq qciq

  bwqjljuiqjbf} iww`jka qb iww`jmiqjbf qrihhjm irk }ihk, ifa ixbja rj}d} bh aiqi mbrr{wqjbf br mcifnk} qb iww`jmiqjbf

  okcixjbr& Qb imcjkxk qcj} nbi`, ^IF bwqjljuiqjbf xkfabr} }cb{`a k}qio`j}c wirqfkr}cjw} ~jqc iww`jmiqjbf xkfabr},

  `jmkf}k qck rk}wkmqjxk wrbqbmb`}, ifa k}qio`j}c i hrilk~brd hbr ebjfq akxk`bwlkfq, mbbwkriqjxk xi`jaiqjbf bh }b`{qjbf},

  ifa }{wwbrq hbr m{}qblkr} {}jfn qck qkmcfb`bnz& ^IF bwqjljuiqjbf xkfabr} }cb{`a ixbja ifz rj}dz rkxkr}k

  kfnjfkkrjfn bh iww`jmiqjbf wrbqbmb`} ~cjmc liz rk}{`q jf }{obwqjli` wkrhbrlifmk, {fkswkmqka iww`jmiqjbf krrbr}, ifa

  `jljqka }{wwbrq br bwqjljuiqjbf hbr `k}} mbllbf iww`jmiqjbf h{fmqjbf}&

  Qck mblojfiqjbf bh ebjfq jfqkrbwkrioj`jqz qk}qjfn, wrbwkr `jmkf}jfn inrkklkfq} ifa cixjfn k}mi`iqjbf }{wwbrq jf w`imk

  ~jqc iww`jmiqjbf xkfabr} `jdk Brim`k, Ljmrb}bhq, ]IW ifa bqckr} ljfjljuk} qck rj}d bh iww`jmiqjbf mbrr{wqjbf ifa i``b~}

  fkq~brdjfn ifa iww`jmiqjbf nrb{w} ~jqcjf JQ brnifjuiqjbf} qb mbfhjakfq`z immk`kriqk iww`jmiqjbf}& Mborifaka

  ~cjqkwiwkr} ifa ak}jnf} abm{lkfq} bhhkr ok}q wrimqjmk} ifa }jnfjhjmifq`z rka{mk qck rj}d bh akw`bzjfn ^IF

  bwqjljuiqjbf qb immk`kriqk qck}k iww`jmiqjbf}&

  Mbf}jakriqjbf -1Jfqkrbwkrioj`jqz ~jqc Fkq~brdOi}ka Yb]

  Khhjmjkfq ak`jxkrz bh `iqkfmz ifa oifa~jaqc }kf}jqjxk iww`jmiqjbf} bxkr qck fkq~brd rky{jrk} qck {}k bh y{i`jqz bh

  }krxjmk #Yb]* qkmcfjy{k}& Qcb}k jfxb`xk jakfqjhjmiqjbf bh }wkmjhjm iww`jmiqjbf h`b~} ifa wrjbrjqjujfn qckjr rk}wkmqjxk

  qrihhjm& Lb}q rb{qkr} ifa }~jqmck} cixk o{j`qjf Yb] }{wwbrq, qc{} kfio`jfn brnifjuiqjbf} qb iww`z i fkq~brdoi}ka

  Yb] wb`jmz& Qck }{mmk}}h{` iww`jmiqjbf bh fkq~brdoi}ka Yb] jfxb`xk} qck hb``b~jfn mbf}jakriqjbf}5

  Fkq~brd akxjmk} i`bfn qck wiqc mif h{``z }kf}k ifa rkimq qb qrihhjm mbfnk}qjbf& Mbfnk}qjbf ixbjaifmk

  lkmcifj}l} }{mc i} ^kjncqka _ifabl Kir`z Akqkmqjbf #^_KA* qidk iaxifqink bh QMW.} mbfnk}qjbf mbfqrb`

  lkmcifj}l& Qckrkhbrk, Yb] wb`jmjk} irk ok}q iww`jka qcrb{ncb{q qck fkq~brd, riqckr qcif jf @IFiqqimcka

  akxjmk} ~cjmc mif fbq }kk mbfnk}qjbf wbjfq}&

  Yb] j} iww`jka i} if kfaqbkfa h{fmqjbfbf @IF akxjmk} ifa ^IF akxjmk}& Jq rk`jk} bf lkqrjm} ifa

  h{fmqjbf} okjfn lkq ifa iww`jka iq kimc cbw ~jqcjf qck fkq~brd& Yb] }cb{`a fbq ok iwwrbimcka i} i wbjfqqb

  wbjfq h{fmqjbf&

 • 8/14/2019 Important Considerations When Choosing WAN Optimization

  4/8

 • 8/14/2019 Important Considerations When Choosing WAN Optimization

  5/8

  ^cjqk Wiwk

  ?77: Mj}mb ]z}qkl}, Jfm& I`` rjncq} rk}krxka& Qcj} abm{lkfq j} Mj}mb W{o`jm Jfhbrliqjbf& Wink ; bh

  ]mi`io`k }km{rk }qbrink bh dkz}i`` mkrqjhjmiqk} ifa wrjxiqk dkz} }cb{`a ok }qbrka }km{rk`z bf i Mkfqri`

  Lifinkr ifa bf`z aj}qrjo{qka qb qck ^IF bwqjljuiqjbf akxjmk} jf qck aiqi mkfqkr& Qck wrjxiqk dkz} }cb{`a fbq

  ok aj}qrjo{qka qb rklbqk ^IF bwqjljuiqjbf akxjmk}& I Mkfqri` Lifinkr }cb{`a wrbxjak lifinklkfq bh

  kfmrzwqjbf }krxjmk} hbr i`` ^IF bwqjljuiqjbf akxjmk} jf qck fkq~brd, jfm`{ajfn qck }km{rk xi{`q hbr kfmrzwqjbf

  dkzwijr} ifa dkz} fkmk}}irz hbr ^IF bwqjljuiqjbf akxjmk aj}d kfmrzwqjbf& I`` }kf}jqjxk aiqi {}ka br

  nkfkriqka oz qck ^IF bwqjljuiqjbf akxjmk} }cb{`a ok }qbrkaifa qrif}ljqqkajf i }km{rk liffkr&

  Aj}d kfmrzwqjbfQck }b`{qjbf }cb{`a jfm`{ak qck ioj`jqz qb kfio`k }k`kmqjxk`z br n`boi``z aj}d kfmrzwqjbf ~jqc

  dkz} lifinka oz qck Mkfqri` Lifinkr& Qcj} kf}{rk} qciq aiqi ~rjqqkf qb qck ^IF bwqjljuiqjbf akxjmk aj}d} j}

  mblw`kqk`z {f{}io`k }cb{`a i ^IF bwqjljuiqjbf akxjmk ok mblwrblj}ka&

  Jfqkrbwkrioj`jqz ~jqc ksj}qjfn wrbsz jfhri}qr{mq{rkqck ]]@ Bwqjljuiqjbf }b`{qjbf }cb{`a wrbxjak h{``

  }{wwbrq hbr i{qbliqjm jakfqjhjmiqjbf, jfqkrmkwqjbf, bwqjljuiqjbf, ifa immk`kriqjbf bh ]]@ qrihhjm kxkf jf

  kfxjrbflkfq} ~ckrk ~ko wrbsjk} cixk i`rkiaz okkf akw`bzka br ~ckrk m`jkfq} irk mbfhjn{rka qb {}k ksw`jmjq

  wrbsjk}&

  Bf`jfk Mkrqjhjmiqk ]qiq{} Wrbqbmb` #BM]W* }{wwbrqoz wrbxjajfn }{wwbrq hbr BM]W i rki`qjlk }km{rjqz

  mckmd bh mkrqjhjmiqk} mif ok {}ka& Qck }b`{qjbf }cb{`a }{wwbrq BM]W hbr rki` qjlk rkxbmiqjbf }qiq{} bh i

  mkrqjhjmiqk jf mblw`jifmk ~jqc qck AbA M`i}} = WDJ akhjfjqjbf& BM]W j} i`}b xkrz {}kh{` ~ckrk m`jkfq mkrqjhjmiqk}

  irk {}ka jf qck ]]@ cifa}cidk hbr M`jkfq I{qckfqjmiqjbf&

  M`jkfq i{qckfqjmiqjbf }{wwbrqQck }b`{qjbf }cb{`a wrbxjak h{`` }{wwbrq hbr m`jkfq mkrqjhjmiqkoi}ka

  i{qckfqjmiqjbf a{rjfn jfjqji` }k}}jbf k}qio`j}clkfq& Oz }{wwbrqjfn qcj} miwioj`jqz i xkrjhjmiqjbf mckmd bf qck

  m`jkfq mif ok wkrhbrlka okhbrk i``b~jfn qck ]]@ }k}}jbf qb wrbmkka ~jqc qck }krxkr& M`jkfq mkrqjhjmiqk

  i{qckfqjmiqjbf j} mbllbf`z akw`bzka jf cjnc`z }km{rk kfxjrbflkfq} ~ckrk lk}}ink `izkr i{qckfqjmiqjbf

  lkmcifj}l} {}jfn {}krja ifa wi}}~bra, br i qbdkf, irk fbq mbf}jakrka }{hhjmjkfq hrbl i }km{rjqz }qifawbjfq&

  _b`k Oi}ka Immk}} Mbfqrb` #_OIM*Qck Mkfqri` Lifinkr _OIM hrilk~brd }cb{`a i``b~ hbr mbfqrb``ka

  immk}} qb ]]@ mbfhjn{riqjbf ifa lbfjqbrjfn&

  Mbf}jakriqjbf ->Jfqk``jnkfq Ak`jxkrz bh @jxk ifa Bfaklifa Xjakb

  Lifz brnifjuiqjbf} `kxkrink qck wb~kr bh xjakboi}ka jfhbrliqjbf ak`jxkrz qb klw`bzkk} bxkr qck fkq~brd& Qck

  y{i`jqz bh qck xjakb okjfn ak`jxkrka ci} i }jnfjhjmifq khhkmq bf qck ioj`jqz qb kfnink qck xjk~kr ifa jlwirq qck

  lk}}ink& Wrkxjb{} khhbrq} qb ak`jxkr cjncy{i`jqz xjakb lk}}injfn, kjqckr `jxk br rkmbraka bf xjakb qiwk br AXA, cixk

  wrbxkf kswkf}jxk, qjlk mbf}{ljfn, ajhhjm{`q qb mbfqrb`, i} ~k`` i} ajhhjm{`q qb lijfqijf&

  Fkq~brdoi}ka ak`jxkrz bh `jxk xjakb ifa xjakb bf aklifa #XbA* l{}q ok wkrhbrlka jf i mb}qkhhkmqjxk ~iz ~jqc

  `jljqka jlwimq bf oifa~jaqc& Xjakb ak`jxkrz }cb{`a ok abfk bxkr qck ksj}qjfn JW fkq~brd, ixbjajfn qck {}k bh

  akajmiqka mbfqkfq aj}qrjo{qjbf fkq~brd}&

  Qck ^IF bwqjljuiqjbf }b`{qjbf }cb{`a wrbxjak if jfqknriqka ifa i{qbliqka Xjakb ak`jxkrz }b`{qjbf hbr obqc @jxk ifa

  Xjakbbfaklifa mbfqkfq& Qcj} ~j`` kfio`k khhjmjkfq ak`jxkrz bh xjakb qb rklbqk }jqk} ~jqc ljfjli` jlwimq bf

  oifa~jaqc& I xjakb ak`jxkrz }b`{qjbf jfqknriqka ~jqc qck ^IF bwqjljuiqjbf }b`{qjbf mif i`}b }ixk mbf}jakrio`k

  oifa~jaqc oz i``b~jfn wrkwb}jqjbfjfn bh cjnc y{i`jqz Xjakb bf aklifa #XbA* hj`k} jf bhhwkid cb{r} ifa oz wrbxjajfn

  `bmi` ixij`ioj`jqz bh qcj} mbfqkfq& ]{mc i }b`{qjbf }cb{`a wrbxjak jfqkrbwkrioj`jqz ~jqc ajnjqi` }jnfink }b`{qjbf} qb

  k`jljfiqk qck fkka hbr iaajqjbfi` akxjmk} qb mimck }jnfink mbfqkfq&

  Mbf}jakriqjbf -3]z}qkl ]mi`ioj`jqz ifa Cjnc Ixij`ioj`jqz

  ^jqc rknira} qb ~if bwqjljuiqjbf, rk}wbf}k qjlk l{}q ok qck {`qjliqk nbi` ifa }cb{`afq ok aknriaka ~ckf qck

  akw`bzlkfq }juk jfmrki}k} ifa }mi`ioj`jqz j} rky{jrka& I }mi`io`k ^IF Bwqjljuiqjbf }b`{qjbf }cb{`a wrbxjak qck

  hb``b~jfn miwioj`jqjk}5

  Cjnc ]jfn`k Akxjmk ]z}qkl Miwimjqz

 • 8/14/2019 Important Considerations When Choosing WAN Optimization

  6/8

  ^cjqk Wiwk

  ?77: Mj}mb ]z}qkl}, Jfm& I`` rjncq} rk}krxka& Qcj} abm{lkfq j} Mj}mb W{o`jm Jfhbrliqjbf& Wink 8 bh

  ^IF qcrb{ncw{q bh qck Aiqi Mkfqkr Immk`kriqbr }cb{`a }{wwbrq cjnc }wkka `jfd} #}{mc {} l{`qjw`k BM=

  `jfd} br BM9?* jf brakr qb ljfjljuk qck f{lokr bh akxjmk} fkkaka qb h{``z {qj`juk qck ksj}qjfn ^IF

  jfhri}qr{mq{rk

  ]{wwbrq hbr lisjl{l bwqjljuka QMW }k}}jbf} ~jqcb{q mblwrblj}jfn }z}qkl }qioj`jqz

  ]{wwbrq hbr ^MMW~cjmc j} i cjnc`z }mi`io`k #m`{}qkr}"`bia oi`ifmk} {w qb =? ^IF bwqjljuiqjbf akxjmk}*

  ifa mblwiqjo`k ~jqc lb}q rb{qkr} ifa }~jqmck}& ]{wwbrq hbr cira~irk immk`kriqjbf bh ^MMW rkajrkmqjbf hrbl

  rb{qkr} ifa }~jqmck} j} rky{jrka&

  Jfqknriqjbf ~jqc bhh qck }ck`h `bia Oi`ifmkr} hbr cjnc ixij`ioj`jqz ifa `irnk }mi`ioj`jqz

  Mblwrkckf}jxk Mkfqri` lifinklkfq qbb` qb lifink ifa lbfjqbr cjnc miwimjqz bh akxjmk}

  I qjncq`z }zfmcrbfjuka mimck qb kf}{rk qciq rk}wbf}k qjlk} irk lijfqijfka kxkf ~ckf aiqi ljncq ok kxjmqka

  hrbl kjqckr qck kank br mbrk ^IF bwqjljuiqjbf akxjmk}&

  Mbf}jakriqjbf -:Czorja Mimcjfn Irmcjqkmq{rk

  I`` ^IF bwqjljuiqjbf }b`{qjbf} {qj`juk mimck qb wkrhbrl qckjr immk`kriqjbf h{fmqjbf& Qckrk irk q~b wrjlirz mimck

  irmcjqkmq{rk} {qj`juka hbr ^IF bwqjljuiqjbf5

  QMW }knlkfq mimck5 {}ka hbr }qbrjfn mbllbf wiqqkrf} bh QMW wimdkq wiz`bia& Qck ^IF bwqjljuiqjbf

  akxjmk mbfqjf{b{}`z o{j`a} i cj}qbrz bh }{mc wiqqkrf}& ^ckf fk~ wimdkq} irrjxk, qck ^IF bwqjljuiqjbf akxjmk

  mif rkmbnfjuk if i`rkiaz mimcka ozqk wiqqkrf& ^ckf }{mc i mimck cjq bmm{r}, qck akxjmk qrif}ljq} i }li``

  }jnfiq{rk imrb}} qck ^IF qciq rkwrk}kfq} qck dfb~f wiqqkrf& Jq} wkkr ^IF bwqjljuiqjbf akxjmk ~j`` rkmbnfjuk

  qck }jnfiq{rk ifa rkmrkiqk qck qrihhjm wiqqkrf {}jfn jq} b~f }knlkfq mimck&

  Boekmq mimck5 {}ka hbr }qbrjfn `bnjmi`, `irnk aiqi boekmq}lb}q fbqio`z hj`k}& If boekmq, br hj`k mimck

  wrbmk}}k} cjnc `kxk` hj`k bwkriqjbf} }{mc i} rkia, ~rjqk, mbwz, rkfilk, kqm& Oz mimcjfn hj`k aiqi iq i rklbqk

  }jqk, qck ^IF bwqjljuiqjbf akxjmk mif cifa`k hj`koi}ka bwkriqjbf} ~jqcb{q cixjfn qb qrixkr}k qck ^IF& Fbqk

  qciq hj`k oi}ka wrbqbmb`} #k&n& MJH]* cixk o{j`q jf lkmcifj}l qb kf}{rk hj`k mimck mbckrkfmz, qc{} i}}{rjfn qck

  {}kr i`~iz} ci} immk}} qb qck lb}q rkmkfq mbwz bh qck aiqi& Boekmq mimck} mif ok wrk`biaka #br wrk

  wb}jqjbfka* ~jqc hj`k aiqi oi}ka bf ialjfj}qriqjxk aj}qrjo{qjbf wb`jmjk}& Qcj} kfio`k} qck ak`jxkrz bh `irnk hj`k} qbrklbqk }jqk} iq bhhwkid cb{r}&

  Czorja mimck irmcjqkmq{rk} mblojfk qck okfkhjq bh obqc QMW }knlkfq mimck ifa if boekmq mimck& Qck okfkhjq} bh qck

  Czorja Mimck Lbak` jfm`{ak5

  I mbf}j}qkfq iww`jmiqjbf rk}wbf}k qjlk ifa mbf}j}qkfq rklbqk {}kr kswkrjkfmk

  Cjnc }krxjmk y{i`jqz `kxk`} hbr mbllbf Kfqkrwrj}k iww`jmiqjbf}

  Kfqkrwrj}km`i}} }mi`ioj`jqz ifa akw`bzlkfq h`ksjoj`jqzhrbl q~b }jqk} qb qcb{}ifa} bh }jqk}

  _ka{mka ckiakfa }b`{qjbf hbbqwrjfq

  Bhh`biajfn bh qck ^IF ckiakfa akxjmk} ifa }krxkr} qb }{wwbrq }krxkr mbf}b`jaiqjbf jfjqjiqjxk}

  Mbf}jakriqjbf -97Immk`kriqjbf bh Aiqi Mkfqkr qb Aiqi Mkfqkr Iww`jmiqjbf}

  Bwqjljuiqjbf bh aiqi wrbqkmqjbf iww`jmiqjbf} bxkr qck ^jak Irki Fkq~brd #^IF* okq~kkf aiqi mkfqkr}jfm`{ajfn

  rkw`jmiqjbforjfn} mci``kfnk} ifa rky{jrklkfq} qciq irk ajhhkrkfq hrbl qck bwqjljuiqjbf bh iww`jmiqjbf qrihhjm hbr

  rklbqk {}kr}& ^cj`k rklbqk {}kr} mirk iob{q rka{mjfn qck ilb{fq bh qjlk jq qidk} qb immk}} i }wkmjhjm hj`k br

  iww`jmiqjbf bxkr `jljqkaoifa~jaqc ^IF mbffkmqjbf}, }qbrink ialjfj}qriqbr} rk}wbf}jo`k hbr Aj}i}qkr _kmbxkrz

  bwkriqjbf} irk lb}q`z mbfmkrfka iob{q rka{mjfn qck qjlk rky{jrka hbr oimd{w"rkw`jmiqjbf ~jfab~}, ifa qck jfioj`jqz bh

  }qbrink irriz }z}qkl} qb hj`` i cjncqcrb{ncw{q ^IF mbffkmqjbf a{k qb `iqkfmz, i} ~k`` i} qck cjnc mb}q bh oifa~jaqc

  hbr aiqi rkw`jmiqjbf&

 • 8/14/2019 Important Considerations When Choosing WAN Optimization

  7/8

  ^cjqk Wiwk

  ?77: Mj}mb ]z}qkl}, Jfm& I`` rjncq} rk}krxka& Qcj} abm{lkfq j} Mj}mb W{o`jm Jfhbrliqjbf& Wink > bh

  I aiqimkfqkrqbaiqimkfqkr #AMAM* bwqjljuiqjbf }b`{qjbf }cb{`a ok wirq bh ifz ^IF bwqjljuiqjbf }b`{qjbf& Jq }cb{`a

  ok lifinka ifa lbfjqbrka oz qck }ilk mkfqri` lifinklkfq qbb` i} qck orifmc qb Aiqi Mkfqkr ^IF bwqjljuiqjbf

  akxjmk} jf brakr qb cixk i }jfn`k xjk~ bh qck bxkri`` fkq~brd bwqjljuiqjbf&

  ]{mc AMAM }b`{qjbf }cb{`a ok qk}qka ifa mkrqjhjka oz qck lijf }qbrink xkfabr} }{mc i} KLM ifa FkqIww, Qck}k

  }{jqk bh qk}q} kf}{rk} qciq JQ brnifjuiqjbf} mif }ihk`z mbf}b`jaiqk aj}qrjo{qka }krxkr} jfqb qck aiqi mkfqkr ~cj`k

  lijfqijfjfn wkrhbrlifmk kswkmqiqjbf} ~jqcb{q mblwrblj}k qb aiqi jfqknrjqz br }km{rjqz&

  Mbf}jakriqjbf -99_b{qkrjfqknriqka ]b`{qjbf

  I ^IF bwqjljuiqjbf }b`{qjbf i``b~} JQ akwirqlkfq} qb mkfqri`juk iww`jmiqjbf} ifa }qbrink jf qck aiqi mkfqkr, lijfqijf

  @IF`jdk iww`jmiqjbf wkrhbrlifmk ifa rka{mk qck bxkri`` h`bbr }wimk mbf}{lka oz orifmcbhhjmk akxjmk}&

  I rb{qkr jfqknriqka }b`{qjbf rka{mk} miwjqi` kswkfajq{rk} #MiwKs*, bwkriqjfn kswkf}k} #BwKs*, ifa }{wwbrq mb}q}

  mblwirka qb i }qifa i`bfk iww`jifmk& Oz jfqknriqjfn qck ^IF bwqjljuiqjbf }b`{qjbf jfqb if ksj}qjfn fkq~brd akxjmk,

  }{mc i} qck Mj}mb Jfqknriqka ]krxjmk _b{qkr #J]_* brnifjuiqjbf} mif rka{mk qck akxjmk hbbqwrjfq jf qck orifmc bhhjmk

  kxkf h{rqckr i} ~k`` i} rka{mk qck qbqi` mb}q bh b~fkr}cjw hbr qck ^IF bwqjljuiqjbf }b`{qjbf&

  Mbf}jakriqjbf -9?^IF Bwqjljuiqjbf hbr qck Lboj`k ^brdkrImmk`kriqjbf bh lboj`k XWF mbffkmqjbf} bxkr qck w{o`jm Jfqkrfkq orjfn} ajhhkrkfq qkmcfjmi` mci``kfnk} mblwirka qb

  mbrwbriqk ^IF ifa orifmcbhhjmk bwqjljuiqjbf }{mc {}5

  Cifa`jfn `b~kry{i`jqz fkq~brd mbffkmqjbf}Lboj`k {}kr} {}k Jfqkrfkq mbffkmqjbf} }{mc i} A]@, ^jHJ,

  ]iqk``jqk, aji` {w, mio`k ifa mk``{`ir ~cjmc cixk `b~kr oifa~jaqc, cjnc wimdkq `b}}, `iqkfmz ifa iaajqjbfi`

  mci``kfnk} }{mc i} qjlk}`jmjfn ak`iz jf mk``{`ir kfxjrbflkfq}

  Jfqknriqjbf ~jqc Ak}dqbw ^jfab~} kfxjrbflkfq}^IF bwqjljuiqjbf hbr lboj`k {}kr} l{}q }cirk `iwqbw

  br WM mblw{qjfn rk}b{rmk} ~jqc lifz bqckr WM iww`jmiqjbf} ~cj`k orifmc bhhjmk {}kr} mif rk`z bf i akajmiqka

  ^IF bwqjljuiqjbf akxjmk& Qck bwkf kfxjrbflkfq bh i ^jfab~} WM, jf mbfqri}q qb qck mbfqrb``ka kfxjrbflkfq

  bh if iww`jifmk, ci} i xkrz ajhhkrkfq m`i}} bh jfqkrbwkrioj`jqz rky{jrklkfq}, ~jqc f{lkrb{} iww`jmiqjbf} r{ffjfn

  bf qck WM5 i xirjkqz bh bwkriqjfn }z}qkl}, orb~}kr xkr}jbf}, kfawbjfq }km{rjqz iww`jmiqjbf}, ifa XWF m`jkfq}bhq~irk ifa i ~jak rifnk bh o{}jfk}} iww`jmiqjbf}&

  Jfqknriqjbf ~jqc ^jfab~} lifinklkfq qbb`}^IF bwqjljuiqjbf hbr ^jfab~} m`jkfq} }cb{`a ok lifinka

  jf i }jlj`ir ~iz qb ifz bqckr ak}dqbw {qj`jqz& Jfqknriqjbf ~jqc qck ^jfab~} lifinklkfq w`iqhbrl j} jlwbrqifq jf

  brakr qb `b~kr }{wwbrq mb}q} ifa }qrkil`jfk bfnbjfn bwkriqjbf}

  I mblwrkckf}jxk ^IF bwqjljuiqjbf }b`{qjbf }cb{`a jfm`{ak if bwqjljuiqjbf }b`{qjbf hbr qck lboj `k {}kr& I Lboj`k

  bwqjljuiqjbf }b`{qjbf }cb{`a wrbxjak immk`kriqjbf jf mci``kfnjfn fkq~brd mbffkmqjxjqz mbfajqjbf} i} ak}mrjoka ckrk& Jq

  }cb{`a cixk i }li`` hbbqwrjfq bf qck WM ifa l{}q ok ki}z qb akw`bz& I lboj`k bwqjljuiqjbf }b`{qjbf }cb{`a ok

  mblwiqjo`k ifa xi`jaiqka ~jqc i`` XWF m`jkfq bwqjbf} jfm`{ajfn JW]km ifa ]]@ oi}ka XWF}, ifa hjfi``z jq }cb{`a

  fiqjxk`z jfqknriqk jfqb i ^jfab~} lifinklkfq kfxjrbflkfq qb ak`jxkr qck ok}q wkrhbrlifmk ifa mblwiqjoj`jqz&

  Mbf}jakriqjbf -9=Fkq~brdklokaaka Xjrq{i`juiqjbf

  _klbqk }jqk} bhqkf jfm`{ak }li`` ^jfab~} }krxkr} qciq cb}q `bmi` iww`jmiqjbf} ifa }krxjmk}& ^IF bwqjljuiqjbf mif

  kfio`k qck ljnriqjbf #br mbf}b`jaiqjbf* bh lifz bh qcb}k }krxjmk} jfqb i aiqimkfqkr, qc{} `b~krjfn mb}q} ifa jlwrbxjfn

  lifinkioj`jqz& Qckrk irk cb~kxkr }mkfirjb} #k&n& Wrjfq* ~ckrk }krxjmk} l{}q ok ixij`io`k `bmi``z, mi{}jfn bfk br

  lbrk akajmiqka }krxkr} qb rk}jak iq qck rklbqk }jqk&

 • 8/14/2019 Important Considerations When Choosing WAN Optimization

  8/8

  ^cjqk Wiwk

  ?77: Mj}mb ]z}qkl}, Jfm& I`` rjncq} rk}krxka& Qcj} abm{lkfq j} Mj}mb W{o`jm Jfhbrliqjbf& Wink 3 bh

  Hjn{rk ?& Fkq~brdklokaaka Xjrq{i`juiqjbf

  Xjrq{i`juiqjbf qkmcfb`bnz ci} riwja`z nijfka iabwqjbf ~jqcjf JQ brnifjuiqjbf} ck`wjfn rka{mk mb}q} ifa jfmrki}k

  }krxjmk} inj`jqz& _{ffjfn iww`jmiqjbf} ifa }krxjmk} bf xjrq{i` limcjfk} ci} okmblk qck fbrl ~jqcjf qck aiqimkfqkr& I

  }jlj`ir xjrq{i`juiqjbf iwwrbimc mif ok iww`jka qb orifmc bhhjmk} ifa rklbqk }jqk}& I }b`{qjbf qciq jfqknriqk}

  xjrq{i`juiqjbf ~jqc ^IF bwqjljuiqjbf bhhkr} qck okfkhjq} bh iww`jmiqjbf immk`kriqjbf, jlwrbxka fkq~brd {qj`juiqjbf ifa

  `bmi` }krxjmk} cb}qjfn&

  [f`jdk nkfkri` o{}jfk}} iww`jmiqjbf}, ^IF bwqjljuiqjbf j} i rki`qjlk fkq~brd }krxjmk ak}jnfka qb r{f fiqjxk`z bf qck

  {fakr`zjfn akxjmk cira~irk& Nkfkri` w{rwb}k }krxkr xjrq{i`juiqjbf }b`{qjbf} ab fbq }{wwbrq qcj} rky{jrklkfq&

  Fkq~brdklokaaka xjrq{i`juiqjbf irmcjqkmq{rk }{wwbrq} qck fiqjxk i}wkmq} bh ^IF bwqjljuiqjbf, ~cj`k iaajfn xjrq{i`

  limcjfk }{wwbrq hbr `bmi``z cb}qka }krxjmk}&

  ]{llirz

  ^IF bwqjljuiqjbf ci} kxb`xka hrbl i qimqjmi` akw`bzlkfq jfqb i }qriqknjm bfk& Jlwrbxjfn fkq~brd {qj`juiqjbf ifa

  jfmrki}jfn iww`jmiqjbf wkrhbrlifmk rklijf jlwbrqifq mbf}jakriqjbf}, o{q fbq qck bf`z bfk}& Qck iaajqjbfi`

  mbf}jakriqjbf} ak}mrjoka iobxk l{}q ok qidkf jfqb immb{fq ~ckf w`iffjfn i }qriqknjm, fkq~brd~jak akw`bzlkfq bh

  ^IF bwqjljuiqjbf&

  Jfqknriqjbf ~jqc qck ksj}qjfn fkq~brd w`iqhbrl ifa jfqkrbwkrioj`jqz ~jqc bqckr }krxjmk} ifa iww`jmiqjbf} irk wirilb{fq

  qb ifz }qriqknjm akw`bzlkfq }mkfirjb& Qck }k`kmqka }b`{qjbf }cb{`a ok oi}ka bf if irmcjqkmq{rk qciq mif }mi`k qb

  lkkq h{q{rk fkq~brd kswif}jbf}& Qck }k`kmqka }b`{qjbf }cb{`a iaark}} qck fkka} bh rklbqk ifa lboj`k {}kr}, ifa

  jfqknriqk ~jqc aiqi mkfqkr iww`jmiqjbf} ifa }krxjmk}& ^ckf }qriqknjmi``z akw`bzka, i ^IF bwqjljuiqjbf }b`{qjbf

  kfio`k} JQ brnifjuiqjbf} qb rka{mk mb}q}, jlwrbxk wrba{mqjxjqz ifa mbf}b`jaiqk rklbqk }jqk jfhri}qr{mq{rk&

  Wrjfqka jf []I M99;;>3?;77 73"7


Recommended