+ All Categories
Home > Documents > Index Procedura Civila

Index Procedura Civila

Date post: 15-Feb-2018
Category:
Upload: ionut-stuparu
View: 234 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 37

Transcript
 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  1/37

  rept procesual civil

  Noul Cod de procedur civil ............................................................................................. 2

  Generaliti, principii ......................................................................................................... 5

  Competena material ....................................................................................................... 12

  Competena teritorial ...................................................................................................... 13

  Imparialitate, incompatibilitate, recuzare, strmutare ................................................... 15

  rile ............................................................................................................................... 15

  robe ................................................................................................................................. 1!

  "udecata ............................................................................................................................ 1#

  Cereri ..................................................................................................................................1#$ermen rezonabil .............................................................................................................. 1%&'cepii ...............................................................................................................................1%Dispoziii de procedur ..................................................................................................... 1%

  Citarea (i comunicarea actelor .......................................................................................... 21$a'e de timbru ................................................................................................................... 21)*utor public *udiciar, c+eltuieli de *udecat ...................................................................22)cte de procedur ..............................................................................................................22uspendare, perimare, renunare la *udecat, tranzacie ................................................ 22Constituionalitate-neconstituionalitate ......................................................................... 23

  otr/rea .......................................................................................................................... 23

  Ci de atac ............................................................................................................. ...... ...... 25

  )pel ................................................................................................................................... 20

  ecurs ................................................................................................................................ 20Contestaie n anulare, revizuire ...................................................................................... 2!

  )siurarea interpretrii (i aplicrii unitare a leii ........................................................... 2#

  roceduri speciale ............................................................................................................. 2%

  Divor ................................................................................................................................ 2%Declararea *udectoreasc a morii ................................................................................... 2%unerea sub interdicie ..................................................................................................... 34rdonana pre(edinial .................................................................................................... 34rdonana de plat ............................................................................................................ 34Cereri de valoare redus .................................................................................................... 316nscrierea drepturilor dob/ndite prin uzucapiune .......................................................... 317suri asiurtorii .............................................................................................................31)siurarea dovezilor ..........................................................................................................31

  )rbitra* ............................................................................................................................. 31

  &'ecutarea silit ................................................................................................................ 32

  7edierea ........................................................................................................................... 30

  8aria ................................................................................................................................. 3!

  Drept comparat .................................................................................................................. 3!

 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  2/37

  Noul Cod de procedur civil

  )ndreea $abacu, 9eea nr. 242-2414 privind unele msuri pentru accelerareasoluionrii proceselor, un pas mrunt spre adoptarea Noului Cod de procedur civil:, evistarom/n de drept privat, nr. 5-2414, p. 1!4;1%4

  )ndreea $abacu, 7anuela 7o(neanu Comneci ; Instituii procesuale relementate deroiectul Codului de procedura civil care asiura accesul liber la *ustiie , evista rom/n dedrept privat, nr. 2-244% Discutarea proiectului de lee pentru punerea n aplicare a NouluiCod de procedur civil la Comisia *uridic, de disciplin (i imuniti a Camerei Deputailorenatului,Curierul "udiciar nr. 5-2412, p.25%;202

  G+eor+e Dobrican> Discutarea proiectului de lee pentru punerea n aplicare a NouluiCod de procedur civil la Comisia *uridic a enatului, Curierul "udiciar nr. ?-2412, p.1%5;1%#

  G+eor+e 9iviu @idaru, Noul Cod de procedur civil A ntre creaie (i aplicare, evistarom/n de dreptul aBacerilor, nr. ?-2413, pa.21;34

  Ioan 9e( A Noul Cod de procedur civil, interviu, andectele om/ne, nr. 2-2413, pa.%;1!

  Ioan 9e(, pre un mare Cod de procedur civil: Curierul "udiciar, nr. 11-244% ; pa.043;045

  Ion Deleanu, )vatarurile punerii n aplicare a noului Cod de procedur civil, evistaom/n de "urispruden, nr. 5-2412, pa.13;20

  Ion Deleanu ; Consideraii enerale (i unele observaii cu privire la roiectul Codului deprocedura civil, evista rom/n de drept privat, nr. 2-244% Implicaii ale intrrii separate n vioare a Noului CodCivil (i a Noului Cod de procedur civil. &ste nevoie ca acesta din urm s intre n vioare: ,evista om/n de "urispruden, nr. 2-2412, pa. 1!;2?

  2

 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  3/37

  )urelia Cotuiu, anciuni (i soluii in noul Cod de procedura civil, Dreptul, nr.12-2412, pa. !4;#1

  Ion Deleanu, 9oialitatea in perspectiva noului Cod de procedura civil, Dreptul, nr.12-2412, pa. 11;34

  aul op, Diana Grosu A 7i*loace procedurale prevzute pentru uniBicarea practiciiinstanelor *udectore(ti n lumina prevederilor Noului Cod de procedur civil, evista rom/nde drept privat, nr. 3-2411, p. %?;124

  Derban eliradeanu, eBlecii critice cu privire la caracterul vdit duntor bunuluimers al *ustiiei al relementarii in noul Cod de procedura civila a posibilitii sesizrii de ctreanumite instane *udectore(ti a 6naltei Curi de Casaie si "ustiie in vederea pronunrii unei+otr/ri prealabile pentru dezlearea unor c+estiuni de drept, Dreptul, nr. 3-2413, pa. 14#;115

  obert o(u, rocedura sesizrii 6naltei Curi de Casaie (i "ustiie n vedereapronunrii unei +otr/ri prealabile pentru dezlearea unor c+estiuni de drept (i scurteconsideraii privind alte mecanisme procedurale menite s asiure o practic *udiciar unitar,

  evista rom/n de dreptul aBacerilor, nr. 5-2413, pa. 33;?0

  7i+aela $b/rc> rincipiul dreptului la un proces ec+itabil, n termen optim (iprevizibil, n lumina noului Cod de procedur civil, Dreptul nr. 12-2414 ; pa. ?2;50

  Georeana 8iorel, 9iviu;)le'andru 8iorel> adioraEe asupra celeritii n Noul Cod deprocedur civil. $ermenul optim (i previzibil A estimarea duratei procesului A contestaia lateriversarea procesului, Curierul "udiciar nr. %-2412, p.5?%;55!

  )le'andru Dimitriu> Dreptul la aprare vs. dreptul la un proces ec+itabil n termenoptim (i previzibil n Noul Cod de procedur civil, Curierul "udiciar nr. %-2412, p.515;51!

  Ion D&9&)NF, &alitatea de armeH n viitorul Cod de procedur civil, din perspectiva*urisprudenei Curii &uropene a Drepturilor mului (i a Curii Constituionale, andectelerom/ne, nr. 0-2411, p. 3%;5?

  Nicolae avel, eBlecii n letur cu dreptul la un proces ec+itabil n materie civil,Dreptul nr. 5-2413, pa.130;15!

  )ndreia Constanda, Fnele consideraii relative la valoarea obiectului cererii nrelementarea actual (i n conte'tul Noului Cod de procedur civil, evista rom/n de

  *urispruden, nr. 3-2411, p. 2?2;25!Ioan 9e( ; elementri naionale (i comunitare privitoare la soluionarea cererilor de

  valoare redus, evista rom/n de drept privat, nr. 1-244%

 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  4/37

  7i+ail C. arbu> rocedura de Eltrare a recursurilor la 6nalta Curte de Casaie (i "ustiiepotrivit Noului Cod de procedur civil, Curierul "udiciar nr. %-2412, p.5?1;5?0

  Claudia o(u, )drian anu;7oca> ecursul incident (i recursul provocat relementatede noul Cod de procedur civil prin preluarea instituiilor omonime din procedura ciiordinare de atac a apelului, Dreptul nr. 11-2414 ; pa. ?3

  )drian Dobre, ecursul n proiectul noului Cod de procedur civil, , evista de drept alaBacerilor, nr. 1-2414, p. #9iviu;)le'andru 8iorel A &'ercitarea recursului nemi*locit n noul Cod de procedura

  civil, evista rom/n de drept privat, nr. 5-2412, p.2?%;201Ioan 9e(> Contestaia n anulare n Noul Cod de procedur civil, Curierul "udiciar nr.

  ?-2412, p. 21%;22?elementarea contestaiei in anulare in noul Cod de procedura civil, ebastian pinei,

  Dreptul, nr. 1-2413, pa. 52;0#$raian Cornel riciu ; )specte ale revizuirii n procesul civil, determinate de noul Cod

  de procedura civil, evista rom/n de drept privat, nr. 1-2413, p. 5!;#4

  Ion Deleanu, roceduri preBiurate pentru asiurarea interpretrii (i aplicrii unitare aleii de ctre instanele *udectore(ti, evista rom/n de drept privat, nr. 1-2414, p. ##;145

  Ioan 9&, ecursul n interesul leii n relementarea noului Cod de procedur civil,andectele rom/ne, nr. #-2411, p. 25

  aul op, Diana Grosu A 7i*loace procedurale prevzute pentru uniBicarea practiciiinstanelor *udectore(ti n lumina prevederilor Noului Cod de procedur civil, evista rom/nde drept privat, nr. 3-2411, p. %?;124

  Claudia o(u> esizarea 6naltei Curi de Casaie (i "ustiie n vederea pronunrii unei

  +otr/ri prealabile pentru dezlearea unor c+estiuni de drept, Curierul "udiciar nr. %-2412,p.5?0;5?%

  Derban eliradeanu, eBlecii critice cu privire la caracterul vdit duntor bunuluimers al *ustiiei al relementarii in noul Cod de procedura civila a posibilitii sesizrii de ctreanumite instane *udectore(ti a 6naltei Curi de Casaie si "ustiie in vederea pronunrii unei+otr/ri prealabile pentru dezlearea unor c+estiuni de drept, Dreptul, nr. 3-2413, pa. 14#;115

  Ion Deleanu, Divorul ; n ambiana prevederilor roiectului Codului de procedurcivil , andectele om/ne, nr. ?-2414; pa. 22;?2

  Consideraii asupra divorului din culpa e'clusiva a (otului reclamant, in lipsa cereriireconvenionale a paratului, in lumina noului Cod civil (i a noului Cod de procedura civil,&mese lorian, Dreptul, nr. 12-2412, pa. 31;3%

  7aria odor, Ioana;Cleopatra rimer, Declararea *udectoreasca a morii inrelementarea noului Cod civil si a noului Cod de procedura civila, Dreptul nr. ?-2413, pa. 05;#1

  7aria odor, unerea sub interdicie n relementarea noului Cod civil (i a noului Codde procedur civil, Dreptul nr. 5-2413, pa.2%;?!

  Claudiu Constantin Dinu> Consideraii cu privire la procedura ordonanei pre(ediniale

  n lumina Noului Cod de procedur civil, Curierul "udiciar nr. %-2412, p.500;5!2Cristian;aul 9ospa> rdonana pre(edinial n Noul Cod de procedur civil A

  continuitate (i noutate,Curierul "udiciar nr. %-2412, p.5!2

  ?

 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  5/37

  Discuii privind procedura speciala a ordonanei de plata in relementarea noului Cod deprocedura civil, Cristina G+eor+e, Dreptul, nr. 2-2413, pa. 35;?3

  7aria odor, orana opa,rocedura ordonanei de plata in relementarea noului Codde procedura civila, Dreptul, nr. 3-2413, pa. #4;14!

  Claudiu Constantin Dinu A rocedura cu privire la cererile cu valoare redus n

  conte'tul Noului Cod de procedur civil, evista rom/n de drept privat, nr. 3-2411, p. 0#;!%)ndreia Constanda, Fnele consideraii relative la valoarea obiectului cererii nrelementarea actual (i n conte'tul Noului Cod de procedur civil, evista rom/n de

  *urispruden, nr. 3-2411, p. 2?2;25!7anuela $bra(, 7dlina Dinu> Noi mi*loace *uridice de recunoa(tere a proprietii>

  procedura nscrierii n Cartea unciar a drepturilor dob/ndite n temeiul uzucapiunii,Curierul"udiciar nr. 14-2412, p.5%#;041

  Gabriel 7i+ai> Consideraii privind relementarea arbitra*ului n Noul Cod de procedurcivil, Curierul "udiciar nr. %-2412, p.534;53?

  )drian everin, Consideraii asupra relementrii arbitra*ului n noul Cod de procedur

  civil A cu special privire la arbitra*ul instituionalizat, Dreptul, nr. 1-2411, p.?4;!0Ioan 9e(> otr/rea arbitral n relementarea noului Cod de procedur civil, Dreptul

  nr. 14-2411, p. 11;1%)drian anu;7oca, Claudia o(u,bservaii critice in letura cu veriBicarea +otr/rii

  arbitrale in noul Cod de procedura civila , Dreptul nr. ?-2413, pa. #2;#!)ndreea $abacu, Cristian Ioana, curte consideraii asupra dispoziiilor Noului Cod de

  procedur civil n materia e'ecutrii silite ; o relementare n Bavoarea debitorului:andectelerom/ne, nr. 0-244%; pa. #1;%4

  Ioan 9e(, )drian toica, 6nc+eierile e'ecutorului *udectoresc n Noul Cod de procedur

  civil, evista rom/n de drept privat, nr. ?-2411, p. 50;!5)ndreea $abacu, Cristian Ioana, Corelarea actelor normative pree'istente cu Noul Cod

  de procedur civil n matria e'ecutrii silite, andectele rom/ne, nr. 2-2414, p. 05;!5Ioan 9e(> Consideraii cu privire la lic+idarea c+eltuielilor de e'ecutare silit n materie

  civil, Curierul "udiciar nr. %-2412, p.55!;502

  Fnele aspecte n letur cu relementrile nscrise n noul Cod de procedur civil cuprivire la punerea n e'ecutare a +otr/rilor *udectore(ti reBeritoare la minori , lavius Georencescu, Dreptul, nr. 3-2412, pa. 54;5%

  Ioan 9e(, 7edierea (i mpcarea prilor n concepia noului Cod de procedur civil,Curierul *udiciar nr. 12-2414, pa. 0#3;0#%

  Ioan 9&> 7edierea (i mpcarea prilor n concepia Noului Cod de procedur civil ,Curierul "udiciar, nr. 11-2411, p. 5#4;5#5

  Generaliti, principii

  Cosmin 8duva, Despre distincia dintre lealitate (i temeinicie n procesul civil rom/n,evista rom/n de drept privat, nr. ?-2411, p. 1#?;24%

  5

 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  6/37

  etinio iamant, bservaii cu privire la Noul Cod de procedura civila, intrat in vioarela data de 15 Bebruarie 2413, evista de Drept Comercial nr. ?-2413, pa. ?5;?!

  9iviu;)le'andru 8iorel, )vram;)le'andru an, 7odiBicrile aduse Codului deprocedur civil prin 9eea nr. !1-2411 pentru punerea n aplicare a 9eii nr. 2#!-244%. soluii

  preconizate n Noul Cod de procedur civil, evista rom/n de *urispruden, nr. 1-2412, p.2?#;200Ion Deleanu, )dnotri la c/teva opinii disidente ale *udectorilor de la Curtea &uropean

  a Drepturilor mului n materie procesual;civil, andectele om/ne, nr. 3-2412, p. 15;30Dumitru Dobrev, bservaii (i propuneri la roiectul 9eii pentru punerea n aplicare a

  9eii nr. 13?-2414 privind Codul de procedur civil, andectele om/ne, nr. 1-2412, p. ?1lavius aias> 7ica eBorm ; o nou iluzie:, Curierul "udiciar, nr. 11-2414; pa. 043;

  0408iorel 7i+ai Ciobanu, $raian;Cornel riciu, Claudiu Constantin Dinu ; eBorma

  sistemului *udiciar. 7odiBicrile Codului de procedur civil (i a leislaiei cone'e aduse prin

  9eea nr. 242-2414 privind unele msuri pentru accelerarea soluionrii proceselor, evistarom/n de drept privat, nr. 0-2414, p.11;0?

  Nicolae opa, C/teva consideraii privind recentele iniiative leislative pentruaccelerarea *udecilor, Curierul "udiciar, nr. 12-2414, p. 003;000

  Ioan 9e(, eBlecii A parial critice A asupra modiBicrilor (i completrilor aduse Coduluide procedur civil prin 9eea nr. 242-2414 pentru accelerarea proceselor, Dreptul, nr. 1-2411,p. 11;?4

  )ndreea $abacu, 9eea nr. 242-2414 privind unele msuri pentru accelerareasoluionrii proceselor, un pas mrunt spre adoptarea Noului Cod de procedur civil:, evista

  rom/n de drept privat, nr. 5-2414, p. 1!4;1%47arilena 8eronica Gavri(, Dumitru 7arcel Gavri(> 9eea nr. 242-2414. Dispoziii

  tranzitorii (i Binale, andectele ptm/nale, nr. 2-2411 ; pa. ?;%etinio Diamant, &lena lndu, Fnele probleme ale conBlictului de lei n timp ntre

  dispoziiile 9eii nr. 242-2414 publicat n 7.B. artea I nr.!1? din 20 octombrie 2414 (i Codulde procedur civil, evista de drept comercial, nr. !;#-2411, p. 210;21#

  )ndrei @))IF> C/teva ntrebri privind dispoziiile tranzitorii (i Enale prevzute de9eea nr. 242-2414 , Curierul *udiciar, nr. 3-2411, p.10!;1!4

  etinio Diamant, bservaii reBeritoare la unele dispoziii ale 9eii nr. 242 din25.14.2414 privind unele msuri pentru accelerarea soluionrii proceselor, lee publicat n7onitorul Bicial artea I nr. !1? din 20.14.2414, evista de drept comercial, nr. 5-2411 ;pa.10?;105

  8iorel 7i+ai Ciobanu, Interesul practic al clasiBicrii leilor de procedur civil nBuncie de obiectul lor de relementare, evista rom/n de drept privat, nr. ?-2414, p. 10;22

  Ion Deleanu> bservaii enerale (i speciale cu privire la noul Cod de procedur civil

 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  7/37

  G+eor+e Dobrican> Discutarea proiectului de lee pentru punerea n aplicare a NouluiCod de procedur civil la Comisia *uridic, de disciplin (i imuniti a Camerei Deputailorenatului,Curierul "udiciar nr. 5-2412, p.25%;202

  G+eor+e Dobrican> Discutarea proiectului de lee pentru punerea n aplicare a NouluiCod de procedur civil la Comisia *uridic a enatului, Curierul "udiciar nr. ?-2412, p.1%5;1%#

  Ion Deleanu A rivire asupra Codului de procedura civil adoptat prin 9eea nr.13?-2414, andectele om/ne, nr. %-2414

 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  8/37

  anumite instane *udectore(ti a 6naltei Curi de Casaie si "ustiie in vederea pronunrii unei+otr/ri prealabile pentru dezlearea unor c+estiuni de drept, Dreptul, nr. 3-2413, pa. 14#;115

  Ion Deleanu> edimensionarea Bunciei *urisdicionale , Dreptul nr. #-2440; pa. %;2?8IC$ C&&L &)N &9IG)D&)NF> Discuii in letur cu

  neconstituionalitatea unor dispoziii din rdonana de uren a Guvernului nr. 11!-2443

  privind preluarea activitii *urisdicionale si a personalului instanelor Curii de Conturi dectre instanele *udectore(ti, Dreptul, Nr. 11-244?,

 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  9/37

  Ion Deleanu> )ccesul la *ustiie (i e'cepia de neconstituionalitate invocat n Baa*udectorului sindic , Dreptul nr. 5-244!; pa. ??;5?

  erban elirdeanu> laranta nelealitate, n raport cu 9eea Bundamental, a reBuzului6naltei Curi de Casaie (i "ustiie de a aplica o dispoziie nscris ntr;o lee n vioare, sub

  cuv/nt c aceasta MnBr/ne dreptul la un proces ec+itabil M ; deci este neconstituional ;, de(iCurtea Constituional constatase constituionalitatea acelei prevederi leale, Dreptul nr. !-2414; pa. 55;00

  7ona 7aria ivniceru, 7arius $udose, &Bectele *uridicizrii (i ale *udiciarizrii, caBenomene sociale, asupra eBicacitii *urisdicionale, andectele sptm/nale, nr. 20-2411, p. 2;25

  Cosmin lavius Costa(, 7suri adoptate de statele pri la Convenia european adrepturilor omului pentru a preveni sau sanciona dep(irea termenului rezonabil, andecteleom/ne, nr.0-244# ; pa. 34;?#

  Ion Deleanu, Dreptul la *udecarea ntr;un termen rezonabil , andectele om/ne, nr.%-244! ; pa.1! ;33

  7i+aela $b/rc> rincipiul dreptului la un proces ec+itabil, n termen optim (iprevizibil, n lumina noului Cod de procedur civil, Dreptul nr. 12-2414 ; pa. ?2;50

  Georeana 8iorel, 9iviu;)le'andru 8iorel> adioraEe asupra celeritii n Noul Cod deprocedur civil. $ermenul optim (i previzibil A estimarea duratei procesului A contestaia lateriversarea procesului, Curierul "udiciar nr. %-2412, p.5?%;55!

  )le'andru Dimitriu> Dreptul la aprare vs. dreptul la un proces ec+itabil n termenoptim (i previzibil n Noul Cod de procedur civil, Curierul "udiciar nr. %-2412, p.515;51!

  imona )l;a**ar, $itularii dreptului la aciune, liberul acces la *ustiie (i araniile unuiproces ec+itabil, andectele om/ne, nr. 0-2414, p. #?;%%

  Ion D&9&)NF, &alitatea de armeH n viitorul Cod de procedur civil, din perspectiva*urisprudenei Curii &uropene a Drepturilor mului (i a Curii Constituionale, andectelerom/ne, nr. 0-2411, p. 3%;5?

  Nicolae avel, eBlecii n letur cu dreptul la un proces ec+itabil n materie civil,Dreptul nr. 5-2413, pa.130;15!

  8asile tulea> intez teoretic (i de practic *udiciar a Curii &uropene a Drepturilormului n letur cu articolul 0 din Convenia european a drepturilor omului. Dreptul la unproces ec+itabil. Garanii privitoare la desB(urarea corect a procesului. Cerine implicite.&alitatea armelor intez teoretic (i de practic a Curii &uropene a Drepturilor mului nletur cu art. 0 din Convenia european a drepturilor omului. Dreptul la un proces ec+itabil.Garanii privitoare la desB(urarea corect a procesului. Cerine e'plicite. $ermenul rezonabil intez teoretic (i de practic *udiciar a Curii &uropene a Drepturilormului n letur cu art. 0 din Convenia european a drepturilor omului. Dreptul la un procesec+itabil. Garanii privitoare la desB(urarea corect a procesului. Cerinele e'plicite.

  ublicitatea procesului intez teoretic (i de practic *udiciar a Curii &uropene a Drepturilor

  mului n letur cu art. 0 din Convenia european a drepturilor omului. Dreptul la un proces

  %

 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  10/37

  ec+itabil. Dreptul la un tribunal independent (i imparial intez teoretic (i de practic a Curii &uropene a Drepturilor mului nletur cu art. 0 din Convenia european a drepturilor omului. Dreptul la un proces ec+itabil.Dreptul de acces la un tribunal 7edierea n procesul civil , Dreptul nr. 14-2440; pa. 03;#!

  14

 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  11/37

  Crenua 9eaua> 7etodele alternative de soluionare a disputelor $imbrarea cererii de parta*, Dreptul nr. 2-2445, p. %%;142Dan 9upa(cu> Cu privire la lipsa din dispozitivul +otr/rii *udectore(ti civile Noiunea *udiciar de e'ces de putere n materie civil , Dreptul nr.1-2445, p. 14?;121

  Dalina Groza> 9ibertatea de apreciere a *udectorului. )pelul la convinere (i con(tiin,Dreptul nr. 1-2445, p. 133;153

  Ion Deleanu ; bservaii cu privire la criteriul valoric de determinare a competentei deatribuiune a instanelor *udectore(ti n cazul unor cateorii de aciuni, evista rom/n dedrept privat, nr. 0-244#

 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  12/37

  )ndreia Constanda, Fnele consideraii relative la valoarea obiectului cererii nrelementarea actual (i n conte'tul Noului Cod de procedur civil, evista rom/n de

  *urispruden, nr. 3-2411, p. 2?2;25!Ioan 9e( ; elementri naionale (i comunitare privitoare la soluionarea cererilor de

  valoare redus, evista rom/n de drept privat, nr. 1-244% Fnele incidente procedurale privitoare la competena instanei n noulCod de procedur civil (i n 9eea nr. 242-2414 privind unele msuri pentru accelerareasoluionrii proceselor, Dreptul, nr. 5-2411, pa. !0;#%

  )ndreia Constanda, Fnele consideraii relative la valoarea obiectului cererii nrelementarea actual (i n conte'tul Noului Cod de procedur civil, evista rom/n de

  *urispruden, nr. 3-2411, p. 2?2;25!Gabriela Cristina reniu> Competena soluionrii aciunilor promovate mpotriva

  sanciunilor disciplinare aplicate personalului cultelor reliioaseDreptul nr. 14-244#; pa. 50erban eliradeanu ; Consideraii critice asupra diversitii ne*ustiBicate a

  relementarilor leale privind competenta materiala a instanelor *udectore(ti n domeniulsoluionrii conBlictelor de munca, evista rom/n de drept privat, nr. 3-244% Consideraii critice asupra diversitii ne*ustiBicate arelementrilor leale privind competena material a instanelor *udectore(ti n domeniulsoluionrii conBlictelor de munc, Dreptul 14-244% ; pa. !!;143

  &)N &9IG)D&)NF> Instanta competenta sa solutioneze litiiile enerate deretinerea din drepturile salariale a impozitului pe veniturile din salarii si a contributiilorsociale, Dreptul nr. 14-244?, )rumente privind admiterea soluiei e'istenei conBlictului decompeten n situaia n care acesta se ive(te ntre secii sau complete specializate ale aceleia(iinstane *udectore(tiDreptul nr. !-244#; pa. 152

  Norel opescu, G+eor+e adu> ropunere de lee BerendaM n letur cu o nourelementare a competenei materiale ; n prim instan ; n cauzele reBeritoare la validareasau meninerea popririi ori n cele privitoare la contestaia la e'ecutare, Dreptul nr. 3-2440,pa. A 151;152

  G+eor+e Durac, Nicolae;oria i> Consideraii reBeritoare la contradicia dintre 9eeanr. 34?-244? privind oranizarea *udiciar (i Codul de procedur civil, n letur cu

  12

 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  13/37

  determinarea instanei competente s soluioneze cererile de divor, Dreptul nr. 5-2445, p. 135;13%

  adu izoiu ; Competena *urisdicional de drept internaional privat n materiaaraniilor reale mobiliare, evista rom/n de drept privat, nr. ?-244#

 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  14/37

  reistaat aOern contra &. lidestein, cu not de $eodor;Narcis Godeanu= , Dreptul nr. 1-2440;pa. 204;20#

  8iviana naca, eulamentul

 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  15/37

  Imparialitate, incompatibilitate, recuzare, strmutare

  $raian Cornel riciu ; )specte teoretice (i practice privind imparialitatea instanei nprocesul civil, evista rom/n de drept privat, nr. 0-244# Imparialitatea instanelor *udectore(ti in lumina Convenieieuropene a drepturilor omului si a libertilor Bundamentale, DreptulM, Nr. 11-244?, C+estiuni leate de internet n *urisprudena Brancez , andectelesptm/nale, nr. #-2441; pa. ?

  rile

  )namaria Gabriela Clur> Consecinele decesului reclamantului dup sesizarea Curii&uropene a Drepturilor mului, Dreptul, nr. 14-2411, p. 122;132

  9iviu;Narcis rvu> erBecionarea interveniei voluntare prin noul Cod de procedurcivil, Dreptul nr. 11-2414 ; pa. ?%

  Ion Deleanu, G+eor+e uta> otestativitatea n procesul civil, reptul nr. 12-244% ;pa. 50;#3

  15

 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  16/37

  I7N) F@I)NF> Consideraii teoretice si practice leate de atraerea terilor inprocesul civil in aplicarea principiilor disponibilitii si rolului activ al *udectorului, Dreptul,Nr. #-244?, Discuii n letur cu persoanele care au calitate procesual

  activ n aciunea de evacuare a c+iria(ului sau a Bostului c+iria( al locuinei , Dreptul nr.3-2440, pa. A 1?%;154

  Ion Imbrescu> robleme teoretice (i practice cu privire la calitatea procesual activ nsesizarea instanei *udectore(ti pentru instituirea tutelei, n relementarea 9eii nr. 2!2-244?privind protecia (i promovarea drepturilor copilului , Dreptul nr. 14-2440; pa. 130;1?1

  9ucia Ctan> 9imitele de competen ale autoritii tutelare cu privire la instituireacuratelei , Dreptul nr. %-2440; pa. %5;143

  Dumitru;Daniel erban> Calitatea procesual activ n litiiile care au ca obiect pl/nerimpotriva deciziilor Consiliului Naional de oluionare a Contestaiilor, Dreptul 14-244% ; pa.

  14%;131

  Gabriela Cristina reniu, bliativitatea participrii procurorului n unele dintrelitiiile izvor/te din aplicarea 9eii nr. 221-244% , Dreptul, nr. 1-2411, p. 243;24#

  Ioan Fnureanu, Discutii privind participarea pocesuala Bortata in cauzele privitoare la9eea nr. 1#-1%%1 a Bondului Bunciar in lumina actualului Cod de procedura civila si a nouluiCod de procedura civila, Dreptul, nr. ?-2412, pa. 1?0;154

  ctavian dulescu, aula osenber, )malia $udor> robleme controversate privind

  procurile , Dreptul nr. 0-244!; pa. 13%;1?37ircea Duu> Consideraii reBeritoare la mandatul special , Dreptul nr. ?-2440; pa. 1#3;

  1%4G+eor+e eleiu ; Bera de aplicare a reulilor de la mandat n raporturile dintre

  persoana *uridica (i cei care alctuiesc oranele sale, evista rom/n de drept privat, nr. ?-244# Cateoriile de persoane care au dreptul s acorde asisten *uridic n

  materie de proprietate industrial , Dreptul nr. 5-2440; pa. 33;?17i+ail C. arbu> Discuii cu privire la interdicia leal a deputailor (i a senatorilor

  avocai de a pleda la *udectorii sau tribunale, Dreptul, nr. 14-2411, p.13!;1??Dana )postol $oBan> Fnele consideraii privind reprezentarea unitilor administrativ;

  teritoriale n *ustiie, Curierul "udiciar, nr. 11-2414; pa. 035;03%

  Ioan 9e(, ebastian pinei, eprezentarea (i asistarea prilor prin avocat sau consilier*uridic n lumina noului Cod de procedur civil, Dreptul nr. 5-2413, pa.13;2#

  lorin adu, )sistena (i reprezentarea neloial, Dreptul, nr. 2-2412, p. ?!;04etinio Diamant, 8asile 9unceanu, 7andatarul neavocat poate pune sau nu concluzii in

  letura cu probele:, evista de Drept Comercial nr. 2-2413, pa. 05;0!

  10

 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  17/37

  )namaria usuioc> Discuii privind art. 14#1alin. 1 pct. 1 din Codul de procedur civilreBeritoare la amendarea *udiciar a prilor care acioneaz, cu rea;credin, n unele situaii ,Dreptul !-2440; pa. 11!;121

  robe

  Ioan 9e( A elementarea probelor n Noul Cod de procedur civil evista rom/n dedrept privat, nr. 1-2411, p. #2;111

  )ndreea $abacu, amona Duminic ; rezumia ca mi*loc de prob, potrivit noului Codde procedur civil (i noului Cod civil, evista rom/n de drept privat, nr. 0-2411, p. 105;1!0

  roba testimoniala in concepia leiuitorului noului Cod de procedura civil, 7ariaodor, Dreptul, nr. 12-2412, pa. ?4;0%

  oraiu asu, Ce se pstreaz din vec+ile mi*loace de proba ale operaiunilorcontractuale comerciale dup apariia noului Cod de procedura civila:

 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  18/37

  aluca ercea> Documentul care reproduce datele unui contract nscris pe un suportinBormatic relementat prin roiectul Codului civil rom/n constituie un nou mi*loc de prob: ,Dreptul nr. 5-2445, p. 110;120

  ebastian pinei> Natura activitii instanei (i posibilitatea administrrii probelor nsituaia reinerii cauzei spre re*udecare dup casare,n procesul civil , Dreptul nr. 5-244!; pa.

  11?;122Cristina Gabriela c+it ; C+estiuni elementare despre interoatoriu, evista rom/nde drept privat, nr. 1-244%

 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  19/37

  etinio Diamant Consideraii reBeritoare la instituia procedurii prealabile dinperspectiva art. 14% alin. 2 din Codul de procedura civila, Dreptul, Nr. ?-244?,

 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  20/37

  Cristina )le'e, olul activ al *udectorului (i riscul abuzului de drept n procesul civilrom/n actual , andectele om/ne, nr. 3-2445

  Cristina )le'e, olul activ al *udectorului (i riscul abuzului de drept n procesul civilrom/n actual, andectele om/ne, nr. 2-2445

  I7N) F@I)NF> Consideraii teoretice si practice leate de atraerea terilor in

  procesul civil in aplicarea principiilor disponibilitii si rolului activ al *udectorului, Dreptul,Nr. #-244?, Discuii privind art. 14#1alin. 1 pct. 1 din Codul de procedur civilreBeritoare la amendarea *udiciar a prilor care acioneaz, cu rea;credin, n unele situaii ,

  Dreptul !-2440; pa. 11!;121odan Ionescu, curte consideraii asupra primei zile de nBi(are Curierul "udiciar nr.

  !-244% ; pa. 3%?;3%5

  oria Diaconescu> Discuii privind neconstituionalitatea instituirii caracteruluiobliatoriu pentru instanele *udectore(ti al dezlerilor date problemelor de drept prindeciziile emise de 6nalta Curte de Casaie (i "ustiie ; eciile unite n recursul n interesul leii ,Dreptul nr. 12-2440; pa. %4;113

  Cristina teBni, 7odul de procedare al instanelor *udectore(ti conBruntate cu o

  contradicie ntre o decizie a Curii Constituionale (i o decizie pronunat de 6nalta Curte deCasaie (i "ustiie, n ecii Fnite, pentru soluionarea unui recurs n interesul leii, Dreptul, nr.?-2414, p. 11%;120

  Ciprian Coad> Discuii n letur cu interpretarea (i aplicarea unor dispoziii lealereBeritoare la incidente procedurale n procesul civil Dreptul Nr. 12-244#; pa. 110

  ebastian pinei> Natura activitii instanei (i posibilitatea administrrii probelor nsituaia reinerii cauzei spre re*udecare dup casare,n procesul civil , Dreptul nr. 5-244!; pa.11?;122

  Giel otrivitu> Discuii n letur cu mandatul de aducere , Dreptul Nr. 2-2440 ; pa.24%;212

  8asile tulea> intez teoretic (i de practic *udiciar a Curii &uropene a Drepturilormului n letur cu art. 0 din Convenia

 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  21/37

  Doinia $tru(anu> )specte procedurale privind *udecata cererii de amendare adebitorului obliaiei de a BaceM sau a celei de a nu BaceM , Dreptul nr. 0-2445, p. #1;%4

  Citarea (i com unicarea actelor

  7aria odor,Citarea (i comunicarea actelor de procedur n relementarea Codului deprocedur civil, Dreptul, nr. 0-2413, pa. 54;!?)ndreea $abacu A Citarea (i comunicarea actelor de procedur potrivit Noului Cod de

  procedur civil, evista rom/n de drept privat, nr. 3-2411, p. 124;130&milian;loria opescu, Discuii n letur cu interpretarea art. 153 alin. Comunicarea actelor *udiciare (i e'tra*udiciare n (i din strintatepotrivit dreptului intern , Dreptul !-2440; pa. 111;110

  lorin 7oiu, "udector, Comunicarea documentelor *udiciare (i e'tra*udiciare n

  materie civil (i comercial n spaiul Fniunii &uropene, evista de drept comercial, nr. ?-2411; pa. 13#;1?#

  $a'e de timbru

  8)I9& )$F9&)> Natura si reimul *uridic ale ta'ei *udiciare de timbru, raportate laprincipiul constituional al ealitarii in Bata *ustiiei, Dreptul, Nr. 3-244?, Consecinele neplii ta'ei *udiciare de timbru si a

  timbrului *udiciar asupra termenului de e'ercitare a apelului si-sau a recursului, Dreptul, Nr.2-244?, estituirea ta'ei de timbru in cazul admiterii contestaiei lae'ecutare, Dreptul, Nr. %-244?, Calea de atac mpotriva +otr/rii instanei *udectore(ti

  privind obliaia de plat a ta'ei *udiciare de timbru ; pa. #?;%3, reptul nr. 12-244%Claudia o(u, )drian;anu 7oca> Cererea de ree'aminare n materia ta'elor *udiciare de

  timbru , Dreptul Nr. 2-2440; pa. 13?;154

  21

 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  22/37

  G+eor+e 8idican> Discuie pe marinea interpretrii art. 3 lit. c, partea Binal, din 9eeanr 1?0-1%%! privind ta'ele *udiciare de timbru , Dreptul nr. %-2445, p. 1?#;1?%

  Doinia $tru(anu> ee'aminarea ta'ei *udiciare de timbru , Dreptul nr. 11-2445; pa.1?%;155

  )*utor public *udiciar, c+eltuieli de *udecat

  Gabriela Cristina reniu, robleme practice reBeritoare la acordarea a*utorului public*udiciar n materie civil, Dreptul nr. 3-2411, p. 1?4;15#

  lorea 7ureanu, Consideraii privind a*utorul public *udiciar, evista de dreptcomercial, nr. 2-2411 ; pa. 14#;11!

  Ion Deleanu> )*utorul public *udiciarH. 9eislaia european (i rom/n n materieDreptul nr. #-244#; pa. 1!

  )ndreea $abacu ; )*utorul public *udiciar, evista rom/n de drept privat, nr. ?-244# Incidena rdonanei de uren aGuvernului nr. 51-244# privind a*utorul public *udiciar n materie civil n domeniul cauiuniidatorate p/n la soluionarea contestaiei la e'ecutare sau a altei cereri reBeritoare la e'ecutareasilit, Dreptul nr. 11-2414 ; pa. 1?3

  )namaria usuioc> )sistena *udiciar n materie civil prin acordarea scutirilor saureducerilor plii ta'elor *udiciare de timbru , Dreptul nr. 12-2440; pa. 125;12%

  9I8IF &G&9&GIF> Dreptul instanei de *udecata de a reduce onorariul deavocat si in cauzele penale, Dreptul, Nr. ?-244?, Nelealitatea stabilirii onorariului avocatului, conBorm unuiMpact de Suota litisM, Dreptul, Nr. #-244?, evizuirea *udiciar a cuantumului c+eltuielilor de *udecat,Dreptul nr. 1-2414, p. 125;13?,

  )cte de procedur

  9ivia C+iriazi, eimul *uridic al nulitii actelor de procedur n noul Cod de procedurcivil, Dreptul, nr. #-2411, p. 2!;3!

  avellO @ilberstein, 8iorel 7i+ai Ciobanu, eimul *uridic al nulitii actelor deprocedur n leislaia procesual civil rincipiul ec+ipolenei-ec+ivalenei actelor de procedur (i reimulnulitilor procedurale n materie civil , Dreptul nr. 12-2440; pa. !!;#4

  Ioan I. lan> Noiunea de vtmare (i nulitile actelor de procedur n materie civil ,Dreptul nr. 11-2440; pa. 115;121

  uspendare, perimare, renunare la *udecat, tranzacie

  erban 7ircioiu> Discuii pe marinea articolului 2?? din Codul de procedurV civilcorelat cu instituia perimrii, Dreptul, nr. 14-2411, p.1??;15#

  22

 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  23/37

  lorin adu, 7ircea;Nicolae 7incea> problem interesant n materia suspendriiBacultative a *udecii n procesele civile , Dreptul nr. 12-2445; pa. 143;14!

  9aureniu rnzoiu, uspendarea *udecii n alte cauze dec/t cea n care a Bost Bormulato trimitere preliminar, Revista romn de Drept European, nr. 5/2011.p. 103;1!5

  7i+ai andru, 7i+ai anu, Drao( Clin, uspendarea procedurii de ctre instana

  *udectoreasc din om/nia n situaia eBecturii unei trimiteri preliminare ctre Curtea de"ustiie potrivit relementrii Noului Cod de procedur civil, Curierul *udiciar, nr. 1-2413, pa.5?;55

  9ivia C+iriazi> enunarea la *udecat (i renunarea la dreptul subiectiv dedus *udeciin noul Cod de procedur civil, Dreptul nr. 0-2411 ; pa. 5#;0!

  Georeta ianca prc+ez, Discuii n letur cu posibilitatea anulrii contractului detranzacie nc+eiat n conte'tul constr/nerii economice, Dreptul, nr. #-2413, pa. 133;1?1

  Constituionalitate-neconstituionalitate

  Claudiu Constatin Dinu, Implicaiile adoptrii 9eii nr. 1!!-2414 privind oranizarea (iBuncionarea Curii Constituionale, a Codului de procedur civil (i a Codului de procedur

  penal a om/niei n anrena*ul procesului civil, evista rom/n de drept privat, nr. 5-2414, p.30;?!

  7ircea Duu> Consideraii n letur cu invocarea e'cepiei de neconstituionalitate nBaa instanelor *udectore(ti , Dreptul nr. 11-2440; pa. 143;11?

  7arieta aBta, WarolO enXe, bliativitatea considerentelor deciziilor CuriiConstituionale, Dreptul nr. %-2414, p. 2#;50

  Dan Claudiu Dni(or, Impunerea deciziilor Curii Constituionale ; o problem a

  instanelor ordinare, Curierul *udiciar nr. 0-244% ; pa. 343;34?&Bectele deciziilor CurJii ConstituJionale pronunJate Tn temeiul art. 1?0 lit. d= din

  ConstituJia om/nieiU n dinamica aplicrii lor, enia 7i+aela Costinescu, WarolO enXe,Dreptul, nr. 14-2412, pa. 14?;12#

  otr/rea

  Ioan 9e(> eimul *uridic al nc+eierilor prevzute de art. 14# ?; 14#5din Codul deprocedur civil , Dreptul nr. 12-2440; pa. !4;!0

  8)I9& )$F9&)> Natura, caracterul si reimul *uridic ale nc+eierilor de (edina inprocesul civil, Dreptul, Nr. 2-244?,

 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  24/37

  )ndreea $abacu ; curte consideraii asupra nulitii +otr/rii *udectore(ti, evistarom/n de drept privat, nr. 3-244# Discuii privind neconstituionalitatea instituirii caracteruluiobliatoriu pentru instanele *udectore(ti al dezlerilor date problemelor de drept prindeciziile emise de 6nalta Curte de Casaie (i "ustiie ; eciile unite n recursul n interesul leii ,

  Dreptul nr. 12-2440; pa. %4;113

  Ioan 9e(> eimul *uridic al nc+eierilor prevzute de art. 14# ?; 14#5din Codul deprocedur civil , Dreptul nr. 12-2440; pa. !4;!0

  emus as> 6nc+eierea de admitere n principiu ; n procesul civil ; n cazul intervenieiBorate, Dreptul nr. !-2445, p. 111;124

  7ircea N.Costin, Clin 7.Costin, imulaie. arta*. 8aloarea *uridic a nc+eierii deadmitere n principiu A studiu de caz, andectele om/ne, nr. %-2414, p. 34;?!

  Gabriel Ivnescu A )bordare comparativ asupra consemnrii deliberrii *udectore(ti,evista rom/n de drept privat, nr. 2-2411, p. 134;1?1

  Ioan 9e(, ebastian pinei> Consideraii teoretice (i practice asupra redactrii minuteiDreptul nr. !-244#; pa. 1?0

  I. &milian opescuL II. )dina Nicolae, 7arian Nicolae> Discuii privind situaiiconBlictuale enerate de +otr/ri *udectore(ti contradictorii, n privina crora nu e'istidentitate de pri , Dreptul nr. ?-2440, pa. 142;133

  Ioan 9e(> Dreptul de opiune n e'ercitarea cererii de completare a +otr/rii *udectore(ti(i de promovare a apelului sau recursului Dreptul Nr. %-244#; pa. 112

  Dreptul la un proces ec+itabil. rincipiul securitii raporturilor *uridice. osibilitateaanulrii repetate a unor +otr/ri deBinitive )utoritatea de lucru *udecat n *urisprudena Curii de"ustiie> ponderarea securitii *uridice cu lealitatea: evista rom/n de Drept &uropean, nr.0-2414; pa. #?;11?

  Ioan I. lan> Nemotivarea +otr/rii *udectore(ti, temei al recursului n materie civil,Dreptul nr. %-2445, p. 132;1?!

  8)I9& )$F9&)> inteza teoretica si de practica *udiciara in letura cu procedurilede ndreptare, lmurire si completare a nc+eierilor sau +otr/rilor in procesul civil, Dreptul,Nr. ?-244?,

 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  25/37

  Cezar teBnescu, rocedura n cazul e'eSuaturului (i a recunoa(terii +otr/rilor*udectore(ti strine pronunate n statele membre ale Fniunii &uropene, Dreptul, nr. 3-2411, p.12!;13%

  8ictor illard A privire asupra e'eSuaturului Tar+iva andectelorU, andectele

  om/ne, nr. 2-2413, pa. 35;3#

  Ci de atac

  7ircea Frsua> Cile de atac n Noul Cod de procedur civil. &lemente de noutate,Curierul "udiciar nr. %-2412, p.53?;5?1

  Georeana 8iorel, 9iviu;)le'andru 8iorel, Neconstituionalitatea suprimrii cii de atacunice, evista om/n de "urispruden, nr. 1;2413, pa.1#0;1%!

  Ion Deleanu, G+eor+e uta, rdinea publicH (i motivele de ordine publicH n apelul

  (i recursul civil, Dreptul, nr. 2-2412, p. 14?;13%Cosmin 8duva, Despre distincia dintre lealitate (i temeinicie n procesul civil rom/n,

  evista rom/n de drept privat, nr. ?-2411, p. 1#?;24%Gabriela Cristina reniu> 9ealitatea cilor de atac (i dreptul eBectiv de acces la o

  instan Dreptul nr. 11-244# ; pa. 1!5Dumitru;Daniel erban, Despre depunerea pl/nerilor mpotriva deciziilor Consiliului

  Naional de oluionare a Contestaiilor, precum (i a apelurilor (i recursurilor mpotriva+otr/rilor *udectore(ti, andectele om/ne, nr. 5-244% ; pa. 52;!2

  7arioara andu> Consideraii reBeritoare la principiul non reBormatio in pe*us ; Dreptul

  nr. 0-244%, pa. 104Cristina teBni> Nearavarea situaiei n propria cale de atac n procesul civil , Dreptul

  nr. 0-2445, p. %%;143Dreptul la un proces ec+itabil. rincipiul securitii raporturilor *uridice. osibilitatea

  anulrii repetate a unor +otr/ri deBinitive Dreptul de opiune n e'ercitarea cererii de completare a +otr/rii *udectore(ti(i de promovare a apelului sau recursului Dreptul Nr. %-244#; pa. 112

  Claudia o(u, )drian anu;7oca> ecaliBicarea unei ci de atac, Dreptul, nr. 0-244# ;pa. 24?

  lua 9unu;$ranole> $ermenul n care se e'ercit calea de atac cu privire la cererileaccesorii n cauzele de divor ntemeiate pe acordul soilor ; Dreptul nr. 0-244%, pa. 150

  Cezar ncu, propunere de recurs n interesul leiiTci de atac, e. C& ??-2441U,evista om/n de "urispruden, nr. 3-2412, pa.2!#;2#3

  ebastian pinei ; ranizarea sistemului de ci de atac n dreptul procesual civilBrancez,evista rom/n de drept privat, nr. 2-2413, p. 124;1?#

  25

 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  26/37

  )pel

  Claudia o(u, )drian anu;7oca> epunerea n termenul de apel, Dreptul nr. 3-244%;pa. 111

  ebastian pinei A )pelul

 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  27/37

  Ion opa A curte consideraii asupra conBlictului de aplicare a unor norme imperativede catre *udectori, evista rom/n de drept privat, nr. ?-2412, p.142;111

  Ioan I. lan> Nemotivarea +otr/rii *udectore(ti, temei al recursului n materie civil,Dreptul nr. %-2445, p. 132;1?!

  Ioan 9e(> Dispozitivul +otr/rii *udectore(ti (i procedura de Biltrare a recursului n

  viziunea roiectului noului Cod de procedur civil, Dreptul 14-244% ; pa. 11;?48iorel 7i+ai Ciobanu ; )specte noi privind recursul n procesul civil n luminaroiectului Codului de procedura civila, evista rom/n de drept privat, nr. 1-244% &Bectele admiterii recursului

  civil dac +otr/rea recurat este nemotivat (i-sau nu s;a pronunat asupra Bondului cauzei.eBlecii asupra deciziei nr. YYI-2440 a 6naltei Curi de Casaie (i "ustiie ; eciile Fnite ,Dreptul nr. 0-244!; pa. #3;%?

  WRrolO enXe> Competena soluionrii recursului mpotriva nc+eierii de respinere cainadmisibil a e'cepiei de neconstituionalitate (i a sesizrii, n acest caz, a CuriiConstituionale , Dreptul nr. 5-2440; pa. %4;%3

  Contestaie 2n anulare, revizuire

  7aria 8ioleta Duca, elementarea contestaiei n anulare (i a revizuirii n noul Cod deprocedur civil, n lumina dreptului la un proces ec+itabil, n termen optim (i previzibil,Dreptul, nr. #-2413, pa. #3;%#

  Ioan 9e(> Contestaia n anulare n Noul Cod de procedur civil, Curierul "udiciar nr.?-2412, p. 21%;22?

  ebastian pinei, elementarea contestaiei in anulare in noul Cod de procedura civil,Dreptul, nr. 1-2413, pa. 52;0#

  7i+aela Cristina 7ocanu, Contestaia n anulare n viziunea noului Cod de procedurcivil, evista om/n de "urispruden, nr. 2-2412, pa. 23%;2?5

  )le'andru iclea,

 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  28/37

  7i+aela Cristina 7ocanu, evizuirea n viziunea noului Cod de procedur civil, evistaom/n de "urispruden, nr. ?-2412, pa.22!;232

  $raian Cornel riciu ; )specte ale revizuirii n procesul civil, determinate de noul Codde procedura civil, evista rom/n de drept privat, nr. 1-2413, p. 5!;#4

  le urlacu, evizuirea +otr/rilor date n temeiul rdonanei de Fren aGuvernului nr. 11%-244!. )dmisibilitatea, evista de drept comercial, nr. 0-2411 ; pa. 103;100Gabriela Cristina reniu> 6n letur cu corecta interpretare (i aplicare n prezent a art.

  322 pct. ? din Codul de procedur civil, Dreptul, nr. 5-2411, pa. 105;1!?Iulia 8ucmanovici> Cu privire la *udicioasa interpretare a art. 322 pct. 5, teza a II;a din

  Codul de procedur civil actual, n concordan cu normele Conveniei pentru aprareadrepturilor omului (i a libertilor Bundamentale, Dreptul, nr. !-2411, p. 13?;1?5

  Fnele consideraii reBeritoare la cazul de revizuire prevzut in art. 322 pct. 5 din Codulde procedura civil, )ndreea;7i+aela escu, Dreptul, nr. 11-2412, pa. 21!;22#

  Ion D&9&)NF, )dnotri la unele soluii *urisprudeniale n materie de revizuire, petemeiul prevederilor art. 322 pct. % C. pr. civ., andectele rom/ne, nr. 2-2411, pa. 2%;?#

  eatrice ama(canu> )naliza *urisprudenei n materia revizuirii ntemeiate pe art. 322pct. % C. pr. civ. andectele ptm/nale, nr. 3-2411 ; pa. ?;13

  7i+ail Fdroiu> Consideraii n letur cu revizuirea +otr/rilor *udectore(ti rom/ne ncazul pronunrii de ctre Curtea &uropean a Drepturilor mului a unor +otr/ri decondamnare a statului rom/n , Dreptul nr. 0-2445, p. %1;%#

  Ion opa ; )specte speciBice privind aplicarea art. 322 pct. % din Codul de procedur

  civil, evista rom/n de drept privat, nr. 0-244# &ditorial> Neconstituionalitatea sancionrii *udectorului pentrunerespectarea deciziilor Curii Constituionale, evista om/n de "urispruden, nr. 3-2412,pa.1!;22oria Diaconescu> Discuii privind neconstituionalitatea instituirii caracteruluiobliatoriu pentru instanele *udectore(ti al dezlerilor date problemelor de drept prindeciziile emise de 6nalta Curte de Casaie (i "ustiie ; eciile unite n recursul n interesul leii ,Dreptul nr. 12-2440; pa. %4;113

  7i+aela enia Costinescu, WarolO enXe,&Bectele caracterului eneral obliatoriu aldeciziilor Curii Constituionale in privina deciziilor pronunate de 6nalta Curte de Casaie si"ustiie in soluionarea recursului in interesul leii , Dreptul nr. ?-2413, pa. 13?;102

  obert o(u, rocedura sesizrii 6naltei Curi de Casaie (i "ustiie n vedereapronunrii unei +otr/ri prealabile pentru dezlearea unor c+estiuni de drept (i scurteconsideraii privind alte mecanisme procedurale menite s asiure o practic *udiciar unitar,evista rom/n de dreptul aBacerilor, nr. 5-2413, pa. 33;?0

  7arius )ndrescu, Constituionalitatea recursului n interesul leii (i a deciziilorpronunate, Curierul *udiciar nr. 1-2411, p. 35;3%

  2#

 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  29/37

  Ion Deleanu, roceduri preBiurate pentru asiurarea interpretrii (i aplicrii unitare aleii de ctre instanele *udectore(ti, evista rom/n de drept privat, nr. 1-2414, p. ##;145

  Ioan 9&, ecursul n interesul leii n relementarea noului Cod de procedur civil,andectele rom/ne, nr. #-2411, p. 25

  aul op, Diana Grosu A 7i*loace procedurale prevzute pentru uniBicarea practicii

  instanelor *udectore(ti n lumina prevederilor Noului Cod de procedur civil, evista rom/nde drept privat, nr. 3-2411, p. %?;124Claudia o(u> esizarea 6naltei Curi de Casaie (i "ustiie n vederea pronunrii unei

  +otr/ri prealabile pentru dezlearea unor c+estiuni de drept, Curierul "udiciar nr. %-2412,p.5?0;5?%

  Derban eliradeanu, eBlecii critice cu privire la caracterul vdit duntor bunuluimers al *ustiiei al relementarii in noul Cod de procedura civila a posibilitii sesizrii de ctreanumite instane *udectore(ti a 6naltei Curi de Casaie si "ustiie in vederea pronunrii unei+otr/ri prealabile pentru dezlearea unor c+estiuni de drept, Dreptul, nr. 3-2413, pa. 14#;115

  zvan oraiu adu

 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  30/37

  unerea sub interdicie

  7aria odor, unerea sub interdicie n relementarea noului Cod civil (i a noului Codde procedur civil, Dreptul nr. 5-2413, pa.2%;?!

  5rdonana pre(edinial

  Claudia o(u, )drian anu;7oca> Domeniile de aplicare a rdonanei pre(ediniale nnoul Cod civil, Dreptul, nr. 0-2414, ; pa. 0%;!#

  Claudiu Constantin Dinu> Consideraii cu privire la procedura ordonanei pre(edinialen lumina Noului Cod de procedur civil, Curierul "udiciar nr. %-2412, p.500;5!2

  Cristian;aul 9ospa> rdonana pre(edinial n Noul Cod de procedur civil Acontinuitate (i noutate,Curierul "udiciar nr. %-2412, p.5!2

  9iviu )le'andru 8iorel, )lin Cosmin tamatoiu ; rdonanJa preKedinJial n noul Codde procedur civil. &lemente de continuitate Ki de noutate. ropuneri de lee Berenda,evistarom/n de drept privat, nr. 2-2413, p. 1?%;1#?

  $raian D/r*an> Competena material privind soluionarea cererii de ordonanpre(edinial, Dreptul, nr. 0-244# ; pa. 1!1

  5rdonana de plat

  Discuii privind procedura speciala a ordonanei de plata in relementarea noului Cod deprocedura civil, Cristina G+eor+e, Dreptul, nr. 2-2413, pa. 35;?3

  7aria odor, orana opa,rocedura ordonanei de plata in relementarea noului Codde procedura civila, Dreptul, nr. 3-2413, pa. #4;14!

  9iviu Narcis rvu> rocedurile soluionrii cererilor n letur cu somaia european deplat , Dreptul nr. ?-244% ; pa. 154

  &velina prina> aportul dintre rdonana de uren a Guvernului nr. 11%-244!privind msurile pentru combaterea nt/rzierii e'ecutrii obliaiilor de plat rezultate dincontracte comerciale (i rdonana Guvernului nr. 5-2441 privind procedura somaiei de platDreptul Nr. %-244#; pa. 11#

  lorin t/nc, Discuii privind instituia somaiei de plat (i a ordonanei de plat nleislaia (i *urisprudena rom/n, Dreptul nr. %-2411, p. 1?1;153

  Norel opescu

 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  31/37

  Cereri de valoare redus

  Claudiu Constantin Dinu A rocedura cu privire la cererile cu valoare redus nconte'tul Noului Cod de procedur civil, evista rom/n de drept privat, nr. 3-2411, p. 0#;!%

  )ndreia Constanda, Fnele consideraii relative la valoarea obiectului cererii nrelementarea actual (i n conte'tul Noului Cod de procedur civil, evista rom/n de

  *urispruden, nr. 3-2411, p. 2?2;25!Ioan 9e( ; elementri naionale (i comunitare privitoare la soluionarea cererilor de

  valoare redus, evista rom/n de drept privat, nr. 1-244% Noi mi*loace *uridice de recunoa(tere a proprietii>procedura nscrierii n Cartea unciar a drepturilor dob/ndite n temeiul uzucapiunii,Curierul"udiciar nr. 14-2412, p.5%#;041

  7suri asi3urtorii

  $raian Cornel riciu A )specte de noutate n materia msurilor asiurtorii (i provizoriiin noul Cod de procedura civil, evista rom/n de drept privat, nr. 0-2412, p.52;#1

  )si3urarea dovezilor

  Gabriela Cristina reniu> Competena soluionrii cererii de asiurare a dovezilor,Dreptul, nr. 3-2414 ; pa. 1!!;1#3

  )rbitra*

  Ioan 9e(, inovaie criticabil n noile relementri privitoare la procedura arbitral,Dreptul, nr. !-2413, pa. ?5;53

  Gabriel 7i+ai> Consideraii privind relementarea arbitra*ului n Noul Cod de procedurcivil, Curierul "udiciar nr. %-2412, p.534;53?

  )drian everin, Consideraii asupra relementrii arbitra*ului n noul Cod de procedurcivil A cu special privire la arbitra*ul instituionalizat, Dreptul, nr. 1-2411, p.?4;!0

  eriu Deleanu, &ditorial> Condiiile de Bond (i condiiile de Borm ale convenieiarbitrale n arbitra*ul intern din perspectiva noului Cod civil (i a noului Cod de procedur civil,evista om/n de "urispruden, nr. ?-2412, pa.1!;2#

  Ioan 9e(> otr/rea arbitral n relementarea noului Cod de procedur civil, Dreptulnr. 14-2411, p. 11;1%

  31

 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  32/37

  )drian anu;7oca, Claudia o(u,bservaii critice in letura cu veriBicarea +otr/riiarbitrale in noul Cod de procedura civila, Dreptul nr. ?-2413, pa. #2;#!

  eriu Deleanu, )specte din *urisprudena oranelor de *urisdicie ale Conveniei&uropene n letur cu arbitra*ul, evista om/n de "urispruden, nr. 3-2412, pa. 2?%;204

  Cristina lorescu, Compunerea instanei arbitrale din perspectiva numrului de arbitri,evista rom/n de Dreptul )Bacerilor, nr. ?-2411, p. 3%;50)drian Dobre> )ciunea n anularea +otr/rii arbitrale, andectele sptm/nale, nr.

  %-2411 ; pa. ?aporturile *uridice comerciale Ki implicaJiile actualului Cod Civil cu privire la

  aplicabilitatea, n om/nia, a ConvenJiei de la NeZ [orX &'ecutarea dispoziiilor civile dintr;o ordonan de scoaterede sub urmrire penal, Dreptul !-2440; pa. 140;114

  Claudiu;Constantin Dinu ; Implicaii practice ca urmare a admiterii, de catre CurteaConstituional, a e'cepiei de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 3!3\1 C. pr. civ., astBelcum a Bost modiBicat prin art. I pct. 13 din 9eea nr. ?5%-2440, evista rom/n de drept privat,nr. 3-244% tudiu n letur cu cateoriile de titluri e'ecutorii, , Dreptul nr. !-2445,

  p. !!;144Ion Deleanu ; Consideraii cu privire la titlurile e'ecutorii, evista rom/n de drept

  privat, nr. 3-244#

 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  33/37

  Gabriela Cristina rentiu> Caracterul de titlu e'ecutoriu al contractelor de credit bancarnc+eiate anterior intrrii in vioare a 9eii nr. 5#-1%%#, aBlate in curs de e'ecutare si dupaaceasta data, Dreptul, Nr. 3-244?,

 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  34/37

  adu I. 7otica, lorin I. 7anu, C/teva aspecte privind raporturile de dreptinternaional privat, n materiile civil (i comercial, ntre statele membre ale Fniunii&uropene, andectele om/ne, nr. 12-244% ; pa. ?1;#4

  G+eor+e iperea> Diviziunile patrimoniale (i conBuzia de patrimonii A noi motive de

  contestaie la e'ecutare, Curierul "udiciar nr. %-2412, p.502;500oratius Dumbrav> Interdicia urmririi silite a impozitelor, ta'elor, contribuiilor (i aoricror alte venituri ale buetului eneral consolidat n cursul procedurii e'ecutrii silite ,Dreptul nr. 5-244!; pa. 1?3;15?

  )DI)N $IC)> Frmrirea veniturilor enerale ale imobilelor, n relementareanoului Cod de procedur civil, Dreptul nr. 11-2411, p. 30;51

  Clin Dobre, Frmrirea silit a prilor deinute ntr;o societate cu rspundere limitat ,evista rom/n de *urispruden, nr. 0-2411, p. 1##;1%%

  8)I9& )$F9&)> Daca e'ista un drept de optiune al creditorului intre procedura

  e'ecutarii silite de drept comun si procedura reoranizarii *udiciare si a Balimentului ,Dreptul,nr. 1-244? Fnele aspecte din practica *udiciar privind contestaia lae'ecutare promovat de ctre un ter, Dreptul, nr. 0-244# ; pa. 1%?

  7ircea N. Costin, Clin 7. Costin, ipotez special privind contestaia la titlu ; studiude caz, andectele rom/ne, nr. %-244% ; pa. 1!;2#

  )ndreea $abacu ; Contestaia la e'ecutare mpotriva titlului e'ecutoriu care nu provinede la o instana *udectoreasc, evista rom/n de drept privat, nr. 1-244# ropunere de lee BerendaM n letur cu o nourelementare a competenei materiale ; n prim instan ; n cauzele reBeritoare la validarea saumeninerea popririi ori n cele privitoare la contestaia la e'ecutare , Dreptul nr. 3-2440, pa. A151;152

  &'ecutare silit. otr/re *udectoreasc strin. rocedura de urmat. otr/re*udectoreasc cu obiect patrimonial. Cerere de e'ecutare Br ndeplinirea procedurii de

  recunoa(tere. Inadmisibilitate I. etinio Diamant, 8asile 9unceanL II. Cristiana $urianu= , Dreptul nr. 1-2440; pa. 253;25%

  3?

 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  35/37

  $itus rescure, Despre procedura, condiiile (i eBectele recunoa(terii (i e'ecutrii nom/nia a +otr/rilor pronunate n tatele 7embre ale Fniunii &uropene, n relementarea9eii nr. 1#!-2443, andectele om/ne, nr. ?-2440 ; pa. 1%5;240

  $itus rescure, Competena instanelor *udectore(ti rom/ne de soluionare a litiiilor

  civile (i comerciale derivate din raporturi de drept internaional privat, potrivit 9eii nr.1#!-2443 privind competena de *urisdicie, recunoa(terea (i e'ecutarea n om/nia a+otr/rilor n materie civil (i comercial pronunate n statele membre ale Fniunii &uropene Implicaiile +otr/rilor pronunate de Curtea &uropean aDrepturilor mului asupra dreptului intern privind e'ecutarea obliaiilor de plat ale statului,autoritilor (i instituiilor publice, stabilite prin titluri e'ecutorii, Dreptul nr. 11-2445; pa.55;03

  7onica Gabriela carlat> eBlecii cu privire la concordana aplicrii rdonanei deuren a Guvernului nr. !1-244% privind plata unor sume prevzute n titluri e'ecutorii av/nd

  ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul buetar cu rotocolul nr. 1 alConveniei Contestaia la e'ecutarea silit relementat prinCodul de procedur Biscal, Dreptul nr. 5-2445, p. %5;115

  7ircea N. Costin, Clin 7. Costin, robleme inedite privind contestaia la e'ecutareivite n practica *udiciar ; studiu de caz , andectele om/ne, nr. 3-2440 ; pa. 1#4;1#!

  7I)I &$8ICI> Fn aspect de necorelare a dispoziiilor leale care privesc

  contestarea v/nzrilor de bunuri imobile la licitaie public cu cele reBeritoare la nc+eiereasubsecvent Bie a contractului de v/nzare;cumprare, Bie a actului

 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  36/37

  e'ecutrii silite. Decizie n interesul leii din 2445. Conte'tul noului Cod de procedur civil rocedura medierii conBlictelor *udiciare (i e'tra*udiciare, Dreptul nr.0-244% ; pa. 1??

  oraiu asu, 7edierea ; posibilitate alternativ de rezolvare a conBlictelor, evista dedrept comercial, nr. 12-244% ; pa. 55;0?

  Cristina 7iat, 7edierea A modalitate de soluionare alternativ a conBlictelorevista dedrept comercial, nr. 0-2414, p. 0?;0#

  )ndreea DF7I$&CF> 7edierea ca modalitate de soluionare a litiiilor , Curierul*udiciar, nr. ?-2411, p.210;21%

  lavius Geore ncescu, rocedurile mediation;arbitration (i mini;trial n om/nia,Curierul *udiciar nr. 0-244% ; pa. 31%;323

  Geore 7ureanu, 7edierea (i perspectivele ei, evista de drept comercial, nr. 11-2411,p.13#;1?#

  Cristina Casian, 7edierea n relaJiile de munc ,evista rom/n de drept privat, nr.3-2413, pa. 3!;54

  Ion Deleanu, eriu Deleanu> elaia dintre normele comunitare (i normele naionale deprocedur civil Dreptul nr. 11-244#; pa. 1!

  lorea 7ureanu, Geore 7ureanu optean, )vanta*ele medierii ca modalitate desoluionare a conBlictelor, evista de drept comercial, nr. !-244% ; pa. 1%;2!

  Ioan 9e(, 7edierea (i mpcarea prilor n concepia noului Cod de procedur civil,

  Curierul *udiciar nr. 12-2414, pa. 0#3;0#%Ioan 9&> 7edierea (i mpcarea prilor n concepia Noului Cod de procedur civil ,

  Curierul "udiciar, nr. 11-2411, p. 5#4;5#5

  30

 • 7/23/2019 Index Procedura Civila

  37/37

  ropuneri de lee Berenda e'trase din articolele publicate n revistele de drept rom/ne(ti,Dreptul nr. 5-2413, pa. 250;2!#

  &ric iec+ter, 9a m]diation en uisse> manSue d^impact _ , andectele om/ne, nr.5-2413, pa. 153;15!

  8aria

  Diana Fnureanu, Dan 9upa(cu, @ece ani de aplicare a eulamentului


Recommended