+ All Categories
Home > Documents > Kitaran Air

Kitaran Air

Date post: 15-Jul-2015
Category:
Upload: kassim-selamat
View: 639 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Popular Tags:

of 18

Transcript

Matahari

Awan

Awan berat & tumpat

BUMI DAN ANGKASA (SCE3110) PCK - KITARAN AIRWap air Hujan Lautan

Hasil Pembelajaran: Di akhir pembelajaran ini murid akan Awan berat Awan & tumpat dapat; Menerangkan urutan kitaran air. Menyatakan sekurang-kurangnya 2 Wap air Hujan proses yang berlaku dalam kitaran air. Menerangkan sekurang-kurangnya 2 proses dalam kitaran air.Lautan

Matahari

Matahari

Awan

SIMULASI KITARAN AIRWap air Hujan

Awan berat & tumpat

Lautan

Matahari

Awan

Awan berat & tumpat

Wap air

Hujan

Lautan

Matahari

Awan

Awan berat & umpat

Matahari membekalkan haba Wap air dan memanaskan air pada Hujan permukaan air.

Lautan

Matahari

Awan

Awan berat & umpat

PENYEJATANAir tersejat menjadiHujan air. wap Wap air bergerak ke kawasan atmosfera lebih tinggi.Lautan Wap air

Matahari

Awan

Awan berat & umpat

Wap air

Wap air menjadi awan. Hujan

Lautan

Matahari

Awan

Awan berat & umpat

KONDENSASI Awan bertembung dan Hujan bergabung di udara. Awan menjadi cukup berat dan tumpat dengan air.Wap air Lautan

Matahari

Awan

Awan berat & umpat

KERPASANWap air

Air jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan.Lautan

Hujan

Matahari

Awan

Awan berat & umpat

Air mengalir semula ke lautan danair Wap proses tadi sentiasa Hujan berulang. Inilah yang dinamakan kitaran air.Lautan

Pantun Teka-tekiTerbang ke atas dengan bebas, Dibantu oleh haba Sang Suria, Pertukaran air menjadi gas, Kalu bijak proses apakah saya?

PENYEJATAN

Ditiup angin beraraklah awan, Dibawa bersama ke satu kawasan, Apabila sejuk menjadi hujan, Proses apakah saya wahai kawan?

KONDENSASI

Kini aku menjadi titisan, Kembali ke tanah meninggalkan awan, Kalau saudara bijak cendekiawan, Apakah nama yang menjadi hujan?

KERPASAN

Menjadi hujan diserap tanah, Menurunkan suhu dunia yang panas, Jangan risau jawapan salah, Proses apakah tumbuhan bernafas?

TRANSPIRASI


Recommended