+ All Categories
Home > Documents > Kurukshetra University Kurukshetra -...

Kurukshetra University Kurukshetra -...

Date post: 30-Aug-2018
Category:
Upload: buingoc
View: 252 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
of 30 /30
Max. Marks 100 Sr.No. Roll No Name of Candidate Eng GK Res MARKS 1 18140001 ABHISHEK RAMAN 28 13 21 62 2 18140003 MANPREET SINGH 35 16 19 70 3 18140006 RAJAT RANGA 17 12 17 46 4 18140007 ROHIT RAWAL 25 8 21 54 5 18140009 DIKSHA 25 11 23 59 6 18140010 ATUL KUMAR 25 11 19 55 7 18140011 SOURAV 29 13 22 64 8 18140012 GEET PUNANI 30 11 23 64 9 18140013 ANIL KUMAR 16 5 19 40 10 18140014 AMIT CHOPRA 34 13 14 61 11 18140015 MANU JAIN 25 10 20 55 12 18140016 RAKESH SHARMA 26 18 22 66 13 18140017 KESHAV 22 11 24 57 14 18140018 ANKIT 16 8 22 46 15 18140019 RAHUL 21 14 21 56 16 18140020 AVINASH 32 11 22 65 17 18140021 ATHI 24 9 17 50 18 18140024 SACHIN KUMAR 21 17 25 63 19 18140025 HARSHIL RAJ 19 8 19 46 20 18140026 SHIVANGI 22 7 19 48 21 18140027 ABHISHEK SINGH 29 5 22 56 22 18140028 DEEPAK KUMAR 28 9 23 60 23 18140029 NIKITA SHARMA 24 8 20 52 24 18140030 TANIYA 23 13 20 56 25 18140031 NITIN 28 11 23 62 26 18140032 ABHISHEK SEHRAWAT 26 16 22 64 Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956) Result of Entrance Test for Admission in LL.B. 3 Year Professional held on 09-07-2018 Page 1 of 30
Transcript

Max. Marks

100

Sr.No. Roll No Name of Candidate Eng GK Res MARKS

1 18140001 ABHISHEK RAMAN 28 13 21 62

2 18140003 MANPREET SINGH 35 16 19 70

3 18140006 RAJAT RANGA 17 12 17 46

4 18140007 ROHIT RAWAL 25 8 21 54

5 18140009 DIKSHA 25 11 23 59

6 18140010 ATUL KUMAR 25 11 19 55

7 18140011 SOURAV 29 13 22 64

8 18140012 GEET PUNANI 30 11 23 64

9 18140013 ANIL KUMAR 16 5 19 40

10 18140014 AMIT CHOPRA 34 13 14 61

11 18140015 MANU JAIN 25 10 20 55

12 18140016 RAKESH SHARMA 26 18 22 66

13 18140017 KESHAV 22 11 24 57

14 18140018 ANKIT 16 8 22 46

15 18140019 RAHUL 21 14 21 56

16 18140020 AVINASH 32 11 22 65

17 18140021 ATHI 24 9 17 50

18 18140024 SACHIN KUMAR 21 17 25 63

19 18140025 HARSHIL RAJ 19 8 19 46

20 18140026 SHIVANGI 22 7 19 48

21 18140027 ABHISHEK SINGH 29 5 22 56

22 18140028 DEEPAK KUMAR 28 9 23 60

23 18140029 NIKITA SHARMA 24 8 20 52

24 18140030 TANIYA 23 13 20 56

25 18140031 NITIN 28 11 23 62

26 18140032 ABHISHEK SEHRAWAT 26 16 22 64

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

Result of Entrance Test for Admission in LL.B. 3 Year

Professional held on 09-07-2018

Page 1 of 30

Max. Marks

100

Sr.No. Roll No Name of Candidate Eng GK Res MARKS

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

Result of Entrance Test for Admission in LL.B. 3 Year

Professional held on 09-07-2018

27 18140034 MANISHA 35 10 21 66

28 18140035 KUSUM LATA 26 7 18 51

29 18140036 POOJA RANI 22 8 13 43

30 18140037 DIVYA GARG 35 13 21 69

31 18140038 SARITA 17 9 24 50

32 18140040 MAULI 37 16 24 77

33 18140041 HARI NANDAN 27 9 22 58

34 18140042 RAJIV KUMAR 28 15 23 66

35 18140043 ASIF KHAN 26 10 21 57

36 18140044 SUMIT GAUTAM 16 6 18 40

37 18140045 NEHA 20 6 20 46

38 18140046 MOHITKUMAR 38 17 24 79

39 18140049 MUKTA MAHESH 36 16 22 74

40 18140050 ISHA 30 12 19 61

41 18140051 VAISHALI 38 14 23 75

42 18140052 SACHIN KUMAR ARYA 24 9 16 49

43 18140053 DINESH 15 9 19 43

44 18140054 TANNU RANI 25 9 20 54

45 18140055 VINEET CHAUDHAR Y 26 13 21 60

46 18140057 JYOTI SINGLA 23 6 20 49

47 18140058 DEEPAK PAL 30 18 24 72

48 18140059 YASH PAL 25 7 17 49

49 18140062 CHANCHAL 29 15 21 65

50 18140063 ABHISHEK PUNIA 32 15 18 65

51 18140064 MANISH PAL 22 10 21 53

52 18140065 VINAY KUMAR 29 10 21 60

Page 2 of 30

Max. Marks

100

Sr.No. Roll No Name of Candidate Eng GK Res MARKS

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

Result of Entrance Test for Admission in LL.B. 3 Year

Professional held on 09-07-2018

53 18140066 POOJA 22 9 21 52

54 18140067 AMIT VERMA 25 9 22 56

55 18140068 GAURAV NARWAL 29 10 21 60

56 18140069 VANDANA RANI 10 4 8 22

57 18140070 NIDHI 18 8 19 45

58 18140071 RITIKA 23 7 20 50

59 18140072 POONAM 30 7 20 57

60 18140074 MINI GARG 27 7 20 54

61 18140075 RAKSHIT SOOD 37 17 18 72

62 18140077 PARDEEP SINGLA 29 14 22 65

63 18140078 NIRBHAY PRATAP SINGH 28 13 23 64

64 18140079 SOURABH 32 17 23 72

65 18140080 ABHISHEK SHARMA 31 15 21 67

66 18140081 ANURADHA 26 10 19 55

67 18140083 KARAMJEET SINGH 22 14 17 53

68 18140084 ARJUN CHAUHAN 28 15 20 63

69 18140085 HIMRICHA 17 6 15 38

70 18140086 RAVINDER KUMAR 18 8 19 45

71 18140087 BHANU RANI 27 9 19 55

72 18140088 CHETAN SHARMA 18 14 23 55

73 18140089 GAURAV YADAV 26 10 20 56

74 18140091 SHIKHA 22 8 22 52

75 18140092 PARUL LAKHLAN 23 9 20 52

76 18140093 ARSHDEEP HUNDAL 33 15 22 70

77 18140095 PINKI 21 7 19 47

78 18140096 DIKSHA 28 9 22 59

Page 3 of 30

Max. Marks

100

Sr.No. Roll No Name of Candidate Eng GK Res MARKS

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

Result of Entrance Test for Admission in LL.B. 3 Year

Professional held on 09-07-2018

79 18140097 KRISHAN KUMAR 26 11 23 60

80 18140098 UMA 13 6 16 35

81 18140099 VIKRAM MOR 26 21 19 66

82 18140100 ALKA YADAV 34 14 23 71

83 18140101 GOURAV 29 11 19 59

84 18140102 SHUBHAM CHAUDHARY 29 9 18 56

85 18140103 SAGAR 24 12 22 58

86 18140105 PARDEEP BANSAL 22 9 19 50

87 18140106 RAJAT KHURANA 30 13 23 66

88 18140107 ABHISHEK KAPUR 29 14 22 65

89 18140108 ABHISHEK 31 20 23 74

90 18140109 SANTOSH RANI 18 10 15 43

91 18140110 MOHINI YADAV 26 8 20 54

92 18140111 SONIA 16 10 17 43

93 18140112 PARDEEP ROYAL 29 17 20 66

94 18140113 NISHADEVI 22 8 18 48

95 18140115 NAVEEN ARYA 17 12 22 51

96 18140116 MUSKAN CHAURASIA 25 12 21 58

97 18140117 RAKESH 22 15 20 57

98 18140118 KIRTIPRIYAPAMAR 27 13 21 61

99 18140119 JASVINDER SINGH 15 12 17 44

100 18140120 PREETI 22 11 20 53

101 18140122 VIKASH 29 13 21 63

102 18140123 ANIL KUMAR 29 11 21 61

103 18140125 MEHAK 14 7 20 41

104 18140126 PRAGATI 14 3 18 35

Page 4 of 30

Max. Marks

100

Sr.No. Roll No Name of Candidate Eng GK Res MARKS

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

Result of Entrance Test for Admission in LL.B. 3 Year

Professional held on 09-07-2018

105 18140127 NIDHI 19 7 21 47

106 18140128 GOURAV MIDHA 22 9 20 51

107 18140131 SHIVAM 22 8 19 49

108 18140132 SANDEEP KUMAR 22 9 17 48

109 18140134 VISHAVJEET 36 15 24 75

110 18140135 NIDHI SINGH 29 8 21 58

111 18140137 PARDEEP 26 11 19 56

112 18140139 HIMANSHU SAHARAN 27 17 22 66

113 18140140 AMAN SHARMA 34 16 23 73

114 18140141 MANDEEP 29 20 25 74

115 18140142 M A N O J 26 15 21 62

116 18140143 RITU RANI 23 11 19 53

117 18140144 VIBHU DARSHAN MURAR 25 14 20 59

118 18140145 MOHINI PANCHAL 33 6 16 55

119 18140147 AAYUSH BANSAL 32 15 23 70

120 18140148 RAM CHANDER 16 7 9 32

121 18140149 GURMEET SINGH 31 18 22 71

122 18140150 PURVA 28 10 23 61

123 18140151 AJAY 22 9 20 51

124 18140152 VIKAS KUMAR 20 9 21 50

125 18140153 RAMANJOT SINGH 38 14 23 75

126 18140154 NIKHIL KANSAL 34 12 23 69

127 18140157 MUSKAN 27 10 21 58

128 18140159 VASU DHIMAN 34 20 24 78

129 18140160 ARUN KUMAR 34 16 19 69

130 18140161 ROOP KUMAR 33 12 24 69

Page 5 of 30

Max. Marks

100

Sr.No. Roll No Name of Candidate Eng GK Res MARKS

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

Result of Entrance Test for Admission in LL.B. 3 Year

Professional held on 09-07-2018

131 18140162 SUBE SINGH GURJAR 28 17 22 67

132 18140166 ABHISHEK 14 9 21 44

133 18140167 SEENU 17 8 12 37

134 18140168 MONIKA GUPTA 29 17 20 66

135 18140169 SHIVAM 23 13 23 59

136 18140171 VIKASDEEP 17 9 18 44

137 18140172 DEEPAKDEVI 25 7 12 44

138 18140174 KARAMBIR 23 14 21 58

139 18140175 PRIYA SHARMA 26 9 20 55

140 18140178 DILBAG 26 9 19 54

141 18140179 RAVJOT SINGH AHUJA 17 8 12 37

142 18140180 VIJAY 22 10 20 52

143 18140181 SHUBHAM SHARMA 23 9 20 52

144 18140182 KANIKA GARG 31 10 21 62

145 18140185 SAHIL 21 9 21 51

146 18140186 RANDEEP SINGH 21 9 20 50

147 18140187 POOJA RANI 25 6 12 43

148 18140188 SHUBHAM YADAV 26 11 24 61

149 18140189 VISHAV DEEP SHARMA 20 10 22 52

150 18140190 KARAN MITTAL 26 12 22 60

151 18140192 RAJAT SINGH 23 9 17 49

152 18140194 SONU 27 11 19 57

153 18140195 ANITA DEVI 21 13 21 55

154 18140196 KAJAL 32 11 23 66

155 18140198 NEETU 19 10 11 40

156 18140199 ABHISHEK 33 16 23 72

Page 6 of 30

Max. Marks

100

Sr.No. Roll No Name of Candidate Eng GK Res MARKS

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

Result of Entrance Test for Admission in LL.B. 3 Year

Professional held on 09-07-2018

157 18140200 SANDEEP PURI 36 15 24 75

158 18140201 SATISH 13 8 8 29

159 18140202 SHOBHNA 24 7 16 47

160 18140203 ARUNA YADAV 29 9 24 62

161 18140204 DIVYA 29 12 23 64

162 18140205 SHANOO AGRAWAL 28 8 23 59

163 18140206 MANAN KHETERPAL 29 16 22 67

164 18140207 NITIN ARYA 29 11 23 63

165 18140208 VIJAY KHERA 28 6 21 55

166 18140209 RAVINDER 27 6 19 52

167 18140210 INDU KUMARI 19 10 18 47

168 18140211 MAYANK AGGARWAL 34 16 25 75

169 18140212 SALONI TALWAR 26 3 18 47

170 18140213 VIPUL BHARDWAJ 24 11 23 58

171 18140214 VAARIJ BAHEL 35 16 24 75

172 18140215 PRAGYA SHARMA 24 14 22 60

173 18140216 YATIN SARDANA 22 9 23 54

174 18140217 SURABHI TIWARI 26 18 25 69

175 18140219 ABHAY SINGH 19 11 21 51

176 18140220 NEERAJ KUMAR 23 14 21 58

177 18140221 GARGI BISHNOI 36 12 22 70

178 18140222 ANUPAMA 27 12 16 55

179 18140225 HARSHITA 27 9 21 57

180 18140227 NISHANT GULATI 25 9 24 58

181 18140229 AYUSHI SHARMA 31 9 25 65

182 18140230 RAHUL DEV 17 9 17 43

Page 7 of 30

Max. Marks

100

Sr.No. Roll No Name of Candidate Eng GK Res MARKS

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

Result of Entrance Test for Admission in LL.B. 3 Year

Professional held on 09-07-2018

183 18140231 KUNAL SINGH 29 12 23 64

184 18140232 SATYAWRAT 34 11 24 69

185 18140234 AARUSHI 33 10 21 64

186 18140235 ABHISHEK TAYA 30 9 20 59

187 18140238 SAKSHI PUNDIR 35 12 22 69

188 18140240 PRATEEK 29 16 24 69

189 18140241 JYOTI 21 10 20 51

190 18140242 ANKIT SHARMA 22 12 17 51

191 18140244 MALIK BHUPINDER SINGH 20 6 19 45

192 18140245 PARVEEN KUMAR 27 8 18 53

193 18140247 GOURAV KUMAR 31 12 19 62

194 18140248 POOJA GOLA 26 15 22 63

195 18140249 RAJAT GARGG 33 16 23 72

196 18140250 ANJU PREET 38 15 24 77

197 18140251 POOJA 35 17 24 76

198 18140253 CHIRAG MITTAL 23 10 24 57

199 18140255 SONIA RANI 27 10 19 56

200 18140257 MANSI KAJAL 27 10 21 58

201 18140258 VIVEK 27 17 22 66

202 18140259 RAJNESH 30 15 22 67

203 18140260 VIKRAM SINGH 14 7 17 38

204 18140261 DIVYA GIRDHAR 20 14 22 56

205 18140262 SACHIN KAJAL 20 11 23 54

206 18140264 BABY DEVI 16 6 17 39

207 18140265 VIKASH KUMAR 26 15 14 55

208 18140266 NEHA KAUSHIK 33 15 21 69

Page 8 of 30

Max. Marks

100

Sr.No. Roll No Name of Candidate Eng GK Res MARKS

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

Result of Entrance Test for Admission in LL.B. 3 Year

Professional held on 09-07-2018

209 18140267 PANEET DHUHAN 32 17 25 74

210 18140268 MOHIT KALA 36 16 25 77

211 18140269 VAKIL 19 9 21 49

212 18140270 GOURAV 15 15 18 48

213 18140271 NISHANT KHATRI 26 14 18 58

214 18140272 ANKUSH KAPOOR 11 10 18 39

215 18140273 SANTOSH RANI 26 7 21 54

216 18140274 BHUPINDER GARG 22 7 15 44

217 18140275 GURJANT SINGH 26 14 22 62

218 18140276 JYOTI 16 7 20 43

219 18140277 NIRMAL 13 3 21 37

220 18140278 LAVISH 18 3 21 42

221 18140279 NAVEENKUMAR 31 11 22 64

222 18140280 ARIKA 25 9 21 55

223 18140281 ANMOL DANDYAN 28 13 23 64

224 18140282 MADHURI 19 14 20 53

225 18140283 SHUBHAM 25 10 23 58

226 18140285 PREET SINGH GILL 24 9 21 54

227 18140286 PAYAL DEVI 15 7 14 36

228 18140287 SAVITA 20 9 21 50

229 18140288 SONIA 29 12 19 60

230 18140289 ROHIT KUMAR 24 4 15 43

231 18140290 DIVYE AGGARWAL 29 12 21 62

232 18140291 MUKUL KANSAL 19 7 18 44

233 18140293 KRISHAN 19 13 20 52

234 18140294 REETA 10 4 17 31

Page 9 of 30

Max. Marks

100

Sr.No. Roll No Name of Candidate Eng GK Res MARKS

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

Result of Entrance Test for Admission in LL.B. 3 Year

Professional held on 09-07-2018

235 18140295 RAJESH SINGHMAR 26 10 22 58

236 18140296 APOORVA DUA 26 5 21 52

237 18140297 ARJUN CHOPRA 33 18 25 76

238 18140298 KALYANI ARORA 30 12 24 66

239 18140299 ABHIJEET SINGH TANWAR 23 8 22 53

240 18140301 VIKAS MALIK 16 18 22 56

241 18140302 DIKSHA 35 18 22 75

242 18140303 SAJAL NAIN 34 13 21 68

243 18140304 RAJVINDER KAUR 9 3 16 28

244 18140306 RAJAT SANDHU 24 12 21 57

245 18140307 HIMANI 34 16 24 74

246 18140309 GARIMA SINGH 21 7 20 48

247 18140310 VIKRAM SINGH 32 14 23 69

248 18140312 HITESH GARG 23 12 22 57

249 18140313 GEETA 18 12 10 40

250 18140314 DEVENDER PAL 23 13 18 54

251 18140315 PUSHPINDER SINGH JAGLION 32 12 22 66

252 18140316 RAJNI JAGLAN 31 10 21 62

253 18140317 KANCHAN 21 10 19 50

254 18140318 POOJA 15 6 9 30

255 18140319 LUCKY GARG 26 8 18 52

256 18140320 VIKRANT CHAUHAN 25 12 21 58

257 18140321 RAMAN KUMAR 31 11 18 60

258 18140324 KAHKASHAN AKHTAR 32 10 21 63

259 18140325 ASHWANI KAUSHAL 11 6 8 25

260 18140326 NIDHI SIHAG 22 9 20 51

Page 10 of 30

Max. Marks

100

Sr.No. Roll No Name of Candidate Eng GK Res MARKS

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

Result of Entrance Test for Admission in LL.B. 3 Year

Professional held on 09-07-2018

261 18140327 CHARAN SINGH 27 15 21 63

262 18140328 SUMIT 15 7 21 43

263 18140336 SHUBHAM SHARMA 27 7 21 55

264 18140337 AAKASH SAINI 29 9 21 59

265 18140338 BHAVNISHYADAV 31 6 21 58

266 18140339 SIMRAN 27 8 21 56

267 18140340 PANKAJ 36 13 24 73

268 18140341 ABHISHEK TAYGI 24 14 23 61

269 18140342 GAURAV CHARAYA 28 10 22 60

270 18140344 NIKHIL CHOPRA 31 15 23 69

271 18140346 JAGMEET SINGH 27 10 20 57

272 18140347 RUPINDER KAUR 28 8 22 58

273 18140348 NIDHI 23 8 21 52

274 18140350 POOJA 24 9 19 52

275 18140351 SUNIL KUMAR 15 11 16 42

276 18140352 ASHISHARMA 17 8 14 39

277 18140353 SACHIN KUMAR 21 12 19 52

278 18140354 YOSHITA 29 13 23 65

279 18140355 MRIDUL NIROLA 34 12 21 67

280 18140356 JITENDER MALIK 18 10 17 45

281 18140357 ARUN PANWAR 23 8 8 39

282 18140360 RINKAL 37 15 25 77

283 18140361 SHEKHAR LOCHAB 22 9 19 50

284 18140362 TUSHAR NIMESH 16 8 17 41

285 18140363 GURPREET SINGH 17 6 15 38

286 18140364 MANJEET KAUR 16 6 6 28

Page 11 of 30

Max. Marks

100

Sr.No. Roll No Name of Candidate Eng GK Res MARKS

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

Result of Entrance Test for Admission in LL.B. 3 Year

Professional held on 09-07-2018

287 18140365 AMIT KUMAR 23 9 21 53

288 18140366 MOHIT KUMAR 30 14 21 65

289 18140367 NISHA 10 8 19 37

290 18140368 RAMINDER KUMAR SAINI 34 12 20 66

291 18140369 PARAMJEET KAUR 30 9 21 60

292 18140371 HITESH 19 10 20 49

293 18140372 VISHAL KUMAR 14 10 12 36

294 18140373 VIKAS 19 7 21 47

295 18140375 ANUSHRI MAHESHWARI 30 14 22 66

296 18140376 SUMMIT DAHIYA 24 20 23 67

297 18140377 BAJETA DEVI 23 9 20 52

298 18140380 AVINASH 28 13 22 63

299 18140382 SURAJ MALIK 29 14 24 67

300 18140383 ASHISH DHONCHAK 26 10 23 59

301 18140384 SHUBHAM 26 9 19 54

302 18140385 SAHAB SINGH TANWAR 29 15 23 67

303 18140387 GURPREET SINGH 12 10 20 42

304 18140388 HITESH KUMAR SHARMA 27 14 22 63

305 18140389 BARU RAM 28 9 17 54

306 18140390 MERBAAN SINGH 25 12 21 58

307 18140391 NIKHIL SEHRAWAT 23 9 24 56

308 18140392 ASHISH BATHLA 22 6 18 46

309 18140394 PRATEEK SINGLA 29 9 20 58

310 18140395 MANDEEP KAUR 15 8 19 42

311 18140397 HARIOM 16 10 21 47

312 18140398 RESHMA 20 8 20 48

Page 12 of 30

Max. Marks

100

Sr.No. Roll No Name of Candidate Eng GK Res MARKS

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

Result of Entrance Test for Admission in LL.B. 3 Year

Professional held on 09-07-2018

313 18140399 DEEPAK 23 15 21 59

314 18140400 RAVINDER KUMAR 13 5 15 33

315 18140401 RAJNEET AUJLA 26 14 18 58

316 18140403 PRIYANKA 17 7 17 41

317 18140404 MANINDERDDEEP 15 12 17 44

318 18140405 SACHIN 21 6 17 44

319 18140406 SAURABH 21 5 23 49

320 18140408 VINAY KUMAR 27 18 25 70

321 18140409 PARSHANT MEHLA 32 19 24 75

322 18140410 VISHAL DESWAL 22 9 21 52

323 18140411 JYOTI SAINI 22 10 17 49

324 18140412 NAVNEET SINGH 33 15 23 71

325 18140413 SATISH KUMAR 20 9 22 51

326 18140414 SAVITA DEVI 26 11 18 55

327 18140415 POOJA 23 12 21 56

328 18140416 MOHIT RAWAT 30 12 22 64

329 18140418 SHUBHAM 18 11 18 47

330 18140419 HARMANDEEP AULAKH 34 13 21 68

331 18140420 RAJESH 31 16 23 70

332 18140421 DEEPAK KUMAR 14 10 18 42

333 18140422 SANDEEP SINGH 11 12 19 42

334 18140423 JITENDER SHARMA 29 18 22 69

335 18140424 KIRAN PAL SINGH 18 12 23 53

336 18140425 KIRAN DEVI 14 4 18 36

337 18140426 ANJU 32 13 21 66

338 18140427 SANTOSH RANI 22 12 21 55

Page 13 of 30

Max. Marks

100

Sr.No. Roll No Name of Candidate Eng GK Res MARKS

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

Result of Entrance Test for Admission in LL.B. 3 Year

Professional held on 09-07-2018

339 18140428 VIKASH 17 5 19 41

340 18140429 SAKSHI SAINI 30 4 18 52

341 18140430 SIKANDER KUMAR 21 12 21 54

342 18140431 SAPNA 32 13 22 67

343 18140432 PRIYA RANI MEHRA 15 8 18 41

344 18140433 VIJENDER SINGH 15 5 17 37

345 18140434 SANJUL 33 17 23 73

346 18140435 ANSHITA 33 10 22 65

347 18140436 NEETU 15 10 13 38

348 18140437 GURVINDER SINGH 22 14 22 58

349 18140438 SHILPI 15 6 19 40

350 18140439 YUDHVEER 23 12 19 54

351 18140441 DHARAMJODH SHARMA 18 6 20 44

352 18140442 PULKIT 16 12 20 48

353 18140443 AJAY KUMAR 30 8 18 56

354 18140444 RITESH KUMAR 27 9 19 55

355 18140445 SONIA 25 14 22 61

356 18140446 CHETNA VINAYAK 33 7 23 63

357 18140447 UTKARSH SAGWAL 39 16 23 78

358 18140448 DIVYA KAPOOR 23 9 20 52

359 18140449 RAVI SHANKAR 22 6 22 50

360 18140450 AZHERUDDIN 21 12 18 51

361 18140451 ASHISH DABAS 24 10 23 57

362 18140452 ANIL KUMAR 24 7 20 51

363 18140453 MANDEEP CHAUDHRY 18 8 19 45

364 18140455 MANJEET KAUR 15 6 16 37

Page 14 of 30

Max. Marks

100

Sr.No. Roll No Name of Candidate Eng GK Res MARKS

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

Result of Entrance Test for Admission in LL.B. 3 Year

Professional held on 09-07-2018

365 18140456 HIMANSHU SAINI 28 9 23 60

366 18140457 VIKAS 15 8 14 37

367 18140458 KULDEEP SINGH 23 15 23 61

368 18140459 SHIVAM SAINI 20 7 21 48

369 18140460 SMRITI 25 13 20 58

370 18140461 NANDITA 23 9 21 53

371 18140462 DIGVIJAY SINGH 19 13 23 55

372 18140465 PARMJEET 19 2 18 39

373 18140466 MONIKA KADIAN 28 12 21 61

374 18140467 DEEPAK KUMAR 27 13 21 61

375 18140468 ANSHUL MADAN 31 12 23 66

376 18140469 ANKUSH SHARMA 24 13 20 57

377 18140472 MUSKAN 26 14 24 64

378 18140473 TAMANNA BARALA 29 12 21 62

379 18140474 TARUN CHAUHAN 34 12 22 68

380 18140475 RITIKA 37 14 23 74

381 18140476 HARSH SHARMA 23 9 22 54

382 18140477 SWATI 17 7 20 44

383 18140478 SURESH 29 17 20 66

384 18140479 NITIN BHARDWAJ 22 11 21 54

385 18140480 AARUSHI CHAUHAN 35 18 23 76

386 18140481 SONU KUMAR 31 10 14 55

387 18140482 RAKESH KUMAR 35 16 24 75

388 18140483 ANKUSH KUMAR 24 13 22 59

389 18140484 VAIBHAV 19 10 13 42

390 18140488 SHUBHAM 17 11 21 49

Page 15 of 30

Max. Marks

100

Sr.No. Roll No Name of Candidate Eng GK Res MARKS

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

Result of Entrance Test for Admission in LL.B. 3 Year

Professional held on 09-07-2018

391 18140489 SHIKHAR GUPTA 24 17 18 59

392 18140490 PARVEEN KUMAR 12 8 10 30

393 18140491 RAKESH KUMAR TAYA 22 10 22 54

394 18140492 SEEMA 18 5 5 28

395 18140494 RAJESH CHAUHAN 22 14 22 58

396 18140495 SHIVAM DEEP DWIVEDI 34 10 23 67

397 18140496 RAVI DESWAL 27 14 24 65

398 18140499 ISHU DABLA 33 15 22 70

399 18140502 HARKIRAT SINGH BAJWA 29 14 18 61

400 18140503 SUMIT KUMAR 18 11 22 51

401 18140504 SANDEEP 19 8 18 45

402 18140506 VATSAL 29 14 21 64

403 18140507 DEEPIKA KUMARI 24 14 22 60

404 18140508 NEHA RAWAT 21 10 12 43

405 18140509 YASHIKAWALIA 16 9 13 38

406 18140510 VARSHA YADAV 37 13 22 72

407 18140511 NEETU RANI 25 6 19 50

408 18140512 HEMANT 27 6 23 56

409 18140513 SARTHAK 32 18 22 72

410 18140514 MOU PODDAR 32 13 23 68

411 18140515 DIVANSHU AIRAN 30 17 23 70

412 18140516 PRADEEP 22 12 21 55

413 18140517 BHANUPAR AP 27 5 23 55

414 18140518 ANIRUDH JAGGA 28 8 23 59

415 18140519 DEVINDER SHEOKAND 35 19 24 78

416 18140520 GURUFATEH SINGH 30 15 22 67

Page 16 of 30

Max. Marks

100

Sr.No. Roll No Name of Candidate Eng GK Res MARKS

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

Result of Entrance Test for Admission in LL.B. 3 Year

Professional held on 09-07-2018

417 18140521 SUNIL KUMAR 27 16 23 66

418 18140522 ISHAN SATIJA 32 11 24 67

419 18140523 MANISH 21 16 21 58

420 18140524 ANURAG RANJAN 26 15 23 64

421 18140525 BIJENDER CHAHAL 32 12 24 68

422 18140526 MANDEEP SINGH MOR 30 16 23 69

423 18140527 B H A R A T K U M A R 28 16 23 67

424 18140529 VIKAS MEHLA 25 16 22 63

425 18140530 SURENDER KUMAR 17 10 20 47

426 18140531 AMANDEEP 28 15 22 65

427 18140532 JAIPRAKASH 8 5 11 24

428 18140533 ADITI KUMAR 30 16 24 70

429 18140534 PARVEEN KUMAR 32 16 24 72

430 18140535 RENU BALA 33 11 23 67

431 18140536 KANHAIYA SABHARWAL 26 15 18 59

432 18140537 SHUBHAM KALIA 33 16 20 69

433 18140538 SUNIL 29 0 13 42

434 18140540 RAJESH 35 11 21 67

435 18140541 SANDEEP 19 12 24 55

436 18140542 AMIT DHARIWAL 19 4 22 45

437 18140543 VIDUSHI AGGARWAL 20 7 19 46

438 18140544 CHIRAG 20 12 19 51

439 18140545 PAYAL 31 16 22 69

440 18140546 VAIBHAV GARG 25 14 19 58

441 18140547 SANDEEP 16 14 20 50

442 18140549 VISHWA NATH PASSI 14 7 17 38

Page 17 of 30

Max. Marks

100

Sr.No. Roll No Name of Candidate Eng GK Res MARKS

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

Result of Entrance Test for Admission in LL.B. 3 Year

Professional held on 09-07-2018

443 18140551 SHIVANI KAGGRA 23 9 20 52

444 18140552 SUNAINA 23 7 18 48

445 18140553 MEENALI YADAV 28 9 23 60

446 18140554 JEEVANSHU BHARDWAJ 28 14 21 63

447 18140555 ANKUSH 23 13 19 55

448 18140556 MRIJIT ANAND 19 12 19 50

449 18140557 DEVRAJ SHARMA 33 15 23 71

450 18140558 POOJA RANI 30 14 21 65

451 18140559 NEELIZA 36 12 22 70

452 18140560 PARAMJEET KAUR 29 13 23 65

453 18140561 PARDEEP 13 8 20 41

454 18140563 RAJATTANWAR 13 8 20 41

455 18140564 AYUSH KAMBOJ 24 8 16 48

456 18140565 GARVIT MITTAL 24 16 23 63

457 18140566 KARTIK BISHNOI 15 6 15 36

458 18140567 AJAY KUMAR 19 8 17 44

459 18140569 HEENA 26 14 21 61

460 18140570 KAPIL SHARMA 25 12 22 59

461 18140571 NEELAM 22 9 20 51

462 18140572 RIDHAM VASHISHT 26 7 23 56

463 18140574 POOJA DUA 27 10 24 61

464 18140575 VIRENDEN KUMAR 16 9 7 32

465 18140576 SHUBHAM BHARDWAJ 28 13 21 62

466 18140578 SAURABH NARWAL 22 12 20 54

467 18140579 JALESH THAKKAR 22 11 21 54

468 18140580 ANKUR SHARMA 31 12 23 66

Page 18 of 30

Max. Marks

100

Sr.No. Roll No Name of Candidate Eng GK Res MARKS

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

Result of Entrance Test for Admission in LL.B. 3 Year

Professional held on 09-07-2018

469 18140581 CHIRAG 30 8 22 60

470 18140582 YASH GUPTA 31 13 19 63

471 18140585 ROHIT SHEORAN 17 8 20 45

472 18140586 AJAY PARTAP SINGH 30 9 21 60

473 18140587 HARPREET 27 10 24 61

474 18140588 TEJVEER SINGH 28 13 24 65

475 18140589 VIKAS 28 8 19 55

476 18140590 DEEPAK BATOHI 27 9 18 54

477 18140591 AKANKSHA 27 8 23 58

478 18140592 SANDEEP 25 12 24 61

479 18140593 NEETU 28 11 23 62

480 18140595 SANGEETA 13 7 17 37

481 18140596 YOGESH GARG 22 13 21 56

482 18140597 RAHUL KUMAR 22 10 23 55

483 18140599 GAURAV CHAUHAN 22 12 20 54

484 18140601 AJAY KUMAR 28 12 22 62

485 18140602 NEERAJ RANA 28 12 22 62

486 18140604 SAVITA 31 12 22 65

487 18140605 ADITYA SINGH 30 13 24 67

488 18140606 MUKESH KUMAR 31 11 22 64

489 18140607 PARUTOSH 32 16 24 72

490 18140608 PRIYANKA SAINI 23 7 8 38

491 18140609 NOORDEEP SINGH 19 10 11 40

492 18140611 PANKAJ TAYA 34 13 23 70

493 18140612 CHANDERKANT YADAV 41 15 25 81

494 18140614 ERICA CHAWLA 39 23 25 87

Page 19 of 30

Max. Marks

100

Sr.No. Roll No Name of Candidate Eng GK Res MARKS

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

Result of Entrance Test for Admission in LL.B. 3 Year

Professional held on 09-07-2018

495 18140615 MEGHA ARORA 37 11 20 68

496 18140617 SONIA 15 8 13 36

497 18140618 RAHUL KUMAR 11 11 18 40

498 18140621 ASHOK KUMAR 32 14 23 69

499 18140622 SAROJ RANI 28 11 21 60

500 18140623 POOJA RANI 27 10 22 59

501 18140625 BHARTI SHARMA 21 9 15 45

502 18140626 SALENA 31 9 18 58

503 18140627 ABHIVYAKTI 32 10 21 63

504 18140628 NIRMAL SINGH 19 14 22 55

505 18140629 MAHESH 19 10 14 43

506 18140630 AJAY NAIN 25 14 20 59

507 18140631 VIKAS 28 16 22 66

508 18140632 ANKUSH RANA 22 9 21 52

509 18140633 PARDEEP 18 13 20 51

510 18140634 PAWAN KUMAR 19 15 23 57

511 18140635 AMANJEET KAUR 16 5 11 32

512 18140636 KOMAL 33 14 19 66

513 18140637 NARENDER 21 12 22 55

514 18140638 RAKESH KUMAR 19 6 20 45

515 18140639 JASPREET KAUR BEDI 27 9 22 58

516 18140640 AKASH KUMAR 12 10 14 36

517 18140641 VARUN NAGAR 26 17 23 66

518 18140642 VIKAS YADAV 18 10 14 42

519 18140643 DEVENDER CHHOKAR 21 11 19 51

520 18140644 RAMESH KUMAR 25 17 23 65

Page 20 of 30

Max. Marks

100

Sr.No. Roll No Name of Candidate Eng GK Res MARKS

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

Result of Entrance Test for Admission in LL.B. 3 Year

Professional held on 09-07-2018

521 18140645 TANIA KAUSHAL 29 9 23 61

522 18140646 KHUSHHALI KAPOOR 25 8 18 51

523 18140647 RITU 13 8 21 42

524 18140648 ANKIT 26 11 22 59

525 18140649 DEVVRAT 38 11 24 73

526 18140650 ISHPREET SINGH 29 8 22 59

527 18140652 NEHA 31 14 21 66

528 18140653 TANUJ DHIMAN 22 10 23 55

529 18140655 REETKAMAL KAUR 33 17 23 73

530 18140656 AMAN ROHILLA 11 10 19 40

531 18140657 KUNAL ARORA 20 6 19 45

532 18140658 ANKUSH KAUSHIK 28 6 20 54

533 18140659 KULDEEP AGNIHOTRI 30 14 23 67

534 18140660 MUKTI KUMARI 25 7 22 54

535 18140661 ARUN KUMAR 36 21 25 82

536 18140662 RAJESH KUMAR 34 19 24 77

537 18140663 PANKAJ JOOD 23 2 13 38

538 18140664 SUNIL KUMAR 29 16 24 69

539 18140665 VIVEK 33 18 25 76

540 18140666 SUMIT KUMAR 30 18 24 72

541 18140668 VIKAS SHARMA 33 17 24 74

542 18140669 HARI OM 31 22 25 78

543 18140670 MAHIMA SHARMA 17 8 16 41

544 18140671 NAVEEN KUMAR 25 13 20 58

545 18140672 ROHIT 22 7 19 48

546 18140673 RAJAT KUMAR 21 13 20 54

Page 21 of 30

Max. Marks

100

Sr.No. Roll No Name of Candidate Eng GK Res MARKS

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

Result of Entrance Test for Admission in LL.B. 3 Year

Professional held on 09-07-2018

547 18140674 NEHA 19 9 16 44

548 18140675 SUMIT DUDDI 24 9 20 53

549 18140676 JATIN SETIA 25 8 17 50

550 18140677 VIRENDER 21 8 20 49

551 18140678 VINITA KUMARI SINGH 23 6 18 47

552 18140680 JYOTI SHARMA 24 8 18 50

553 18140681 AARTI VERMA 20 12 20 52

554 18140682 PRASHANT 25 8 21 54

555 18140683 RAVI KUMAR 24 14 19 57

556 18140684 KANIKA GOYAL 22 11 20 53

557 18140686 GAURAV 17 11 18 46

558 18140688 SURENDER 40 15 24 79

559 18140689 SAGAR MADAAN 36 12 20 68

560 18140690 VIRENDER KAUR 13 6 22 41

561 18140691 NEELAM RANI 32 10 20 62

562 18140692 YOGESHRANA 19 9 16 44

563 18140693 DAVID ANEJA 28 10 22 60

564 18140694 SUMIT TAYA 20 9 18 47

565 18140695 SHAILENDER SINGH 22 9 15 46

566 18140698 KARAN SINGH 15 5 13 33

567 18140700 GAURAV SHARMA 23 8 11 42

568 18140701 ROHIT KUMAR 18 9 19 46

569 18140702 NITIKA 31 9 24 64

570 18140703 KRISHAN CHAUDHARY 22 7 17 46

571 18140704 DEEPA RANI 26 15 24 65

572 18140705 GURSANT SINGH DHALIWAL 26 7 22 55

Page 22 of 30

Max. Marks

100

Sr.No. Roll No Name of Candidate Eng GK Res MARKS

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

Result of Entrance Test for Admission in LL.B. 3 Year

Professional held on 09-07-2018

573 18140706 PRIYANKA 17 4 12 33

574 18140707 HARSH ARORA 29 15 23 67

575 18140708 NITIN POSWAL 32 11 21 64

576 18140709 VIKAS ATTRI 28 10 24 62

577 18140710 INDERJEET 19 10 22 51

578 18140712 PRAMOD 27 10 23 60

579 18140715 DEEPAK KUMAR 20 12 18 50

580 18140716 BABITA RANI 38 15 24 77

581 18140717 SII M R A N G U P T A 28 7 21 56

582 18140718 YASHVEER SINGH 29 17 24 70

583 18140721 VIKAS SINGH 28 15 16 59

584 18140722 RAHUL KUMAR 27 17 23 67

585 18140723 ROHTASH NAIN 33 19 22 74

586 18140724 RAHUL 35 20 22 77

587 18140725 GAURAV NARWAL 27 10 19 56

588 18140726 RAMPHAL 13 6 6 25

589 18140727 ABHISHEK SAG R 32 13 20 65

590 18140728 VIJAY KAMBOJ 6 0 9 15

591 18140729 VIJAY PUNIA 38 18 22 78

592 18140730 ROHIT 36 17 22 75

593 18140731 GURPREET 32 15 23 70

594 18140732 AMAN MALHOTRA 32 11 23 66

595 18140733 RAHUL RATHEE 29 12 20 61

596 18140734 PRATYUSH SHARMA 34 17 21 72

597 18140735 SUNIL KUMAR 19 11 21 51

598 18140736 VINOD KUMAR 29 17 24 70

Page 23 of 30

Max. Marks

100

Sr.No. Roll No Name of Candidate Eng GK Res MARKS

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

Result of Entrance Test for Admission in LL.B. 3 Year

Professional held on 09-07-2018

599 18140740 PUSHPA 18 6 19 43

600 18140741 ANKIT KUMAR 27 7 20 54

601 18140743 SURAJ JOSHI 27 16 25 68

602 18140744 NEELAM 19 8 18 45

603 18140745 SANDEEP 25 11 21 57

604 18140747 NITIN SHARMA 23 11 20 54

605 18140748 ABHINAV SINGH 23 6 16 45

606 18140750 VISHAL 33 10 21 64

607 18140751 PANKAJ SHARMA 19 3 17 39

608 18140752 ISHANI 20 11 21 52

609 18140753 SACHIN 25 15 23 63

610 18140754 ABRAR AHAMED 20 6 20 46

611 18140755 JASKARAN SINGH 36 12 22 70

612 18140756 KAPIL SHARMA 26 9 23 58

613 18140757 RESHU 28 11 22 61

614 18140758 RAMANDEEP KAUR 18 14 19 51

615 18140759 NISHTHA 31 12 21 64

616 18140761 NISHA 20 8 19 47

617 18140763 SHUBHAM GHANGHAS 33 16 22 71

618 18140764 MANDEEP KAUR 21 7 17 45

619 18140766 ASHISH 23 13 21 57

620 18140767 SUMER CHAND 21 12 13 46

621 18140768 MANDEEP 17 9 19 45

622 18140769 RAJAT SINGH 22 4 20 46

623 18140770 PALAK PRUTHI 33 16 20 69

624 18140771 MUKESH SHARMA 19 14 21 54

Page 24 of 30

Max. Marks

100

Sr.No. Roll No Name of Candidate Eng GK Res MARKS

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

Result of Entrance Test for Admission in LL.B. 3 Year

Professional held on 09-07-2018

625 18140772 RIYA DHAWAN 26 14 17 57

626 18140773 KULDEEP SINGH 23 11 19 53

627 18140774 PARVEEN KUMAR 23 14 20 57

628 18140775 RENU KUMARI 23 7 17 47

629 18140780 NEHA ROHILA 21 11 19 51

630 18140781 VIKAS 24 13 22 59

631 18140782 NISHI 23 11 19 53

632 18140783 SUSHANT GAUR 26 13 21 60

633 18140784 SONIA 32 16 22 70

634 18140785 VIKAS 26 14 18 58

635 18140786 MANOJ KUMAR 22 13 18 53

636 18140787 RAJESH KUMAR 33 18 23 74

637 18140788 HARVINDER 22 17 20 59

638 18140789 KRISHAN 37 18 24 79

639 18140790 MOHIT KASHYAP 36 17 23 76

640 18140791 MANISHGARG 37 13 22 72

641 18140792 PINKU KUMAR 39 15 24 78

642 18140793 MAHIPAL 33 17 23 73

643 18140794 VIKAS SINGH 33 18 22 73

644 18140795 PANKAJ 35 16 22 73

645 18140796 TEJANDRA KUMAR NAMDEV 27 11 19 57

646 18140797 FIRDOUS KHATOON 33 18 25 76

647 18140798 SANJAY KUMAR 31 17 23 71

648 18140800 BHAGWANT SINGH 25 16 22 63

649 18140801 GURPHEJ SINGH 16 7 8 31

650 18140802 AJAY PAL 23 17 19 59

Page 25 of 30

Max. Marks

100

Sr.No. Roll No Name of Candidate Eng GK Res MARKS

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

Result of Entrance Test for Admission in LL.B. 3 Year

Professional held on 09-07-2018

651 18140803 LOVE PREET SINGH 14 6 10 30

652 18140804 RITUDEV 24 14 21 59

653 18140805 RAMNIWASH 32 18 24 74

654 18140806 GOURAV SHARMA 25 16 23 64

655 18140807 ANIL KUMAR 28 17 23 68

656 18140808 KARANDEEP SINGH 29 16 23 68

657 18140810 TANBIR SINGH 30 17 22 69

658 18140811 DEEPAK KUMAR 18 13 22 53

659 18140812 ANIL KUMAR 23 17 22 62

660 18140814 TUSHAR NARULA 31 10 21 62

661 18140815 MANISH BAHAL 31 18 24 73

662 18140816 SAROJ BALA 20 14 20 54

663 18140817 SANDEEP DHULL 35 13 23 71

664 18140818 MANJEET SINGH 35 15 23 73

665 18140819 DIGVIJAY SINGH CHAUHAN 31 15 23 69

666 18140820 GAGAN KHURANA 28 12 21 61

667 18140821 AJAY 16 6 16 38

668 18140822 SUNIL KUMAR 23 12 20 55

669 18140826 ROHAN DHAMEJA 31 10 22 63

670 18140827 VIKAS MANN 36 20 24 80

671 18140828 KABIR GROVER 29 13 20 62

672 18140829 VISHAL MANN 36 20 24 80

673 18140830 YOGESH SAINI 23 12 20 55

674 18140831 KAMALJEET SANDHU 18 11 10 39

675 18140832 PAYAL BHARGEVA 18 10 18 46

676 18140833 MEGHALI SHARMA 29 7 21 57

Page 26 of 30

Max. Marks

100

Sr.No. Roll No Name of Candidate Eng GK Res MARKS

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

Result of Entrance Test for Admission in LL.B. 3 Year

Professional held on 09-07-2018

677 18140838 NAVEEN SAHARAN 32 12 21 65

678 18140840 ABHISHEK SHARMA 28 11 16 55

679 18140841 ARUN KUMAR 17 11 18 46

680 18140843 SAHIL 30 18 21 69

681 18140844 MOHIT 26 4 20 50

682 18140845 PRIKSHIT 36 15 25 76

683 18140846 AJAY 20 12 21 53

684 18140847 AJAY KUMAR 10 0 4 14

685 18140848 SUMIT SINGH 25 19 22 66

686 18140849 VANDANA RANJAN 35 19 25 79

687 18140850 SARAVJEET SINGH 17 9 13 39

688 18140851 RIJUL TYAGI 32 15 23 70

689 18140852 PARVEEN 31 17 23 71

690 18140853 SHUBHAM 29 14 22 65

691 18140854 PARVEEN 31 17 20 68

692 18140856 AMIT MALIK 35 20 23 78

693 18140857 NEHA DHULL 36 15 24 75

694 18140858 DEEPAK MOR 30 16 22 68

695 18140860 DAVINDER MALIK 23 14 17 54

696 18140863 ROHUL 18 11 19 48

697 18140864 YASH CHOUDHARY 32 9 20 61

698 18140865 RAJESH KUMAR 19 10 21 50

699 18140867 DEWANGGSHARMA 19 9 20 48

700 18140868 ANOOP MACHHAL 29 12 25 66

701 18140869 ANKIT SAINI 17 7 13 37

702 18140870 NARENDER KUMAR 21 7 19 47

Page 27 of 30

Max. Marks

100

Sr.No. Roll No Name of Candidate Eng GK Res MARKS

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

Result of Entrance Test for Admission in LL.B. 3 Year

Professional held on 09-07-2018

703 18140871 ABHINAV YADAV 34 8 23 65

704 18140872 AKSHAT VATS 21 15 23 59

705 18140873 SUNEEL KUMAR 23 13 22 58

706 18140874 KAUSHAL CHAHAL 21 10 22 53

707 18140875 ABHISHEK SACHDEVA 29 13 24 66

708 18140876 MANJEET SINGH 18 10 11 39

709 18140878 PRINCE TYAGI 22 16 22 60

710 18140881 ANURAG 30 18 23 71

711 18140882 PULKIT NAIN 30 18 21 69

712 18140883 SHIVANI SHARMA 21 6 22 49

713 18140885 SURJEET SINGH 29 16 22 67

714 18140886 SANJEET 31 16 25 72

715 18140888 RAVINDER KUMAR 17 9 12 38

716 18140890 SIDHARTH KHATRI 31 14 22 67

717 18140892 JOGINDER 33 16 23 72

718 18140893 POOJARANI 7 6 9 22

719 18140894 SAHIL RANA 21 11 22 54

720 18140897 SATPAL RAM 12 8 16 36

721 18140898 GURPREET SINGH 23 10 19 52

722 18140899 MANDEEP SINGH 20 10 21 51

723 18140900 KUSUM 34 16 21 71

724 18140902 SANJAY AGARWAL 35 18 25 78

725 18140903 SHIVANI 14 13 21 48

726 18140904 NAVEEN NAIN 22 15 20 57

727 18140905 NIKITA SHARMA 28 14 22 64

728 18140909 MANPREET KAUSHIK 29 13 23 65

Page 28 of 30

Max. Marks

100

Sr.No. Roll No Name of Candidate Eng GK Res MARKS

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

Result of Entrance Test for Admission in LL.B. 3 Year

Professional held on 09-07-2018

729 18140910 VANDANA 14 8 15 37

730 18140912 GURTEJ SINGH 20 3 9 32

731 18140913 SUMIT YADAV 27 11 21 59

732 18140914 JASVINDER KUMAR 26 7 22 55

733 18140915 PREETPAL SINGH 34 16 23 73

734 18140916 SAGAR KUMAR 20 9 17 46

735 18140917 RISHAB BANSAL 23 10 20 53

736 18140918 VIJAY SINGH 32 19 24 75

737 18140921 PARVEEN KUMAR 14 6 16 36

738 18140925 ARUN SANDHU 30 12 24 66

739 18140930 RAVINDER 16 15 15 46

740 18140931 SANJEEV KUMAR 25 9 20 54

741 18140932 PRITAM SINGH 27 16 22 65

742 18140933 RAHUL 16 7 18 41

743 18140934 AMAN DEEP POONIA 31 14 23 68

744 18140936 JAGWANTI MATHUR 29 7 23 59

745 18140937 AJAY 21 10 12 43

746 18140938 SUMIT KUMAR 23 13 19 55

747 18140939 NEHA RANI 19 10 20 49

748 18140940 NATASHA 27 13 22 62

749 18140941 SUMAN BALA 26 9 20 55

750 18140944 PANKAJ GULIA 28 6 24 58

751 18140945 AMARJIT 24 18 16 58

752 18140946 SHOBHIT 31 12 25 68

753 18140947 CHANDNI SHRIDHER 29 8 21 58

754 18140948 VISHAL SHARMA 25 16 21 62

Page 29 of 30

Max. Marks

100

Sr.No. Roll No Name of Candidate Eng GK Res MARKS

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

Result of Entrance Test for Admission in LL.B. 3 Year

Professional held on 09-07-2018

755 18140952 PARDEEP 22 14 15 51

756 18140953 HITENDER 20 13 20 53

757 18140954 RAHUL SHERWAL 29 15 21 65

758 18140955 MUSKAN 30 13 21 64

759 18140956 SONIYA 29 10 22 61

760 18140957 JASWINDER 22 11 19 52

761 18140958 SHIVENDER PAL SINGH 26 13 21 60

762 18140960 ANKIT KUMAR 18 9 18 45

763 18140962 BIR INDER SINGH GURM 35 16 23 74

764 18140965 SHIPRA CHANCHAL 24 9 20 53

765 18140966 MOHIT 22 9 19 50

766 18140967 VITHALSWAMI 28 11 10 49

767 18140970 SUMIT 35 21 22 78

768 18140971 BARKAT SINGH GURAYA 24 7 20 51

769 18140972 DEEPAK 18 3 16 37

770 18140973 GURMUKH 27 20 24 71

771 18140977 NAVEEN 25 11 11 47

772 18140978 VAIBHAV 33 14 24 71

773 18140979 VIJAY 29 9 22 60

774 18140981 JYOTI 17 8 20 45

775 18140982 HARDEEP SINGH 34 15 24 73

776 18140983 RITESH KUMAR 32 18 24 74

777 18140984 NAVEEN MEHLA 35 18 24 77

778 18140985 SUKHDEV 20 4 10 34

Page 30 of 30


Recommended