Home >Documents >LIONS CLUBS INTERNATIONAL

LIONS CLUBS INTERNATIONAL

Date post:17-Jan-2016
Category:
View:85 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
LIONS CLUBS INTERNATIONAL. I navnet på organisasjonen vår: “The International Association of Lions Clubs” er det to viktige ord: “CLUBS” og “INTERNATIONAL”. KLUBBEN er basis for hele organisasjonen Du blir medlem av Lions gjennom en lionsklubb - PowerPoint PPT Presentation
Transcript:
 • LIONS CLUBS

  INTERNATIONAL

 • I navnet p organisasjonen vr:

  The International Association of Lions Clubs

  er det to viktige ord:

  CLUBS

  og

  INTERNATIONAL

 • KLUBBENer basis for hele organisasjonen

  Du blir medlem av Lions gjennom en lionsklubb

  Det er ingen frittstende medlemmer i Lions!

  Alt servicearbeid utfres av medlemmene og klubbene

  Lions Clubs International er summen av alle klubber, verden over

  Dersom klubbene ikke fungerer s fungerer heller ikke Lions!

 • ++++Lions i verden+ NYE LANDConstitutional areas:

 • De konstitusjonelle omrdene er ikke et eget organisasjonsniv og de har ingen posisjon eller innflytelse i selve organisasjonen.

  For f en geografisk spredning p representasjon i det internasjonale styret er det vedtatt en fordeling av direktrer mellom omrdene.

  Det arrangeres omrdefora, for eks. Europa Forum, hvor man har seminarer og diskuterer saker som har felles interesse, men et omrdeforum kan ikke gjre vedtak om eller foresl endring av organisasjonsmessige forhold i LCI.

  Et forslag om innfre omrdestyrer (med fullmakter og en del ressurser) og et mindre sentralstyre er lagt p is.

 • Fordeling av medlemsmassen p de konstitusjonelle omrder (mai 2008):

  I: USA ++:29,5 % (Gr nedover)II: Canada: 3,1 % (Gr nedover)III: Mexico, Sr- og Mellom-Amerika: 7,0 % (Gr nedover)IV: Europa:20,7 % (Stabilt/svakt pluss - vekstpotensial)V: Orient og Srst Asia:20,4 % (Markert kning stort vekstpotensial)VI: India, Sr-Asia, Afrika:16,1 % (ker, og har stort vekstpotensial)VII: Australia, NZ, Indonesia ++ 3,3 % (Stabilt/Svak nedgang)

 • Multippel-distrikt?AVDELINGER:LCIorganisasjon:Anders Medin (oversetter og kontakt)e-post: [email protected]:+630 468 6711Fax: +630 706 9059Oak Brook

 • DET INTERNASJONALE STYRET (THE BOARD): SAMMENSETNING (per 2007) INTERNASJONAL PRESIDENT SISTE RS IP 1. VISEPRESIDENT 2. VISEPRESIDENT 34 DIREKTRER (fra 2008) fr 2008 2008

  Omrde I: USA: 15 14 Omrde II: Canada: 1 1 Omrde III: Sr- og Mellom-Amerika: 3 2 Omrde IV: Europa: 5 6 Omrde V: Orient og Srst Asia (OSEAL): 5 6 Omrde VI: India, Sr-Asia, Afrika (ISAAME): 3 4 Omrde VII: Australia, New Zealand, Indonesia, 1 1 Dessuten: 8 spesialister, Appointees, uten stemmerett, oppnevnt av IP for ett r

 • Vi er internasjonale:

  Det representerer en utfordring for arbeidet i The Board.De beslutninger som tas m kunne etterleves i alle land og kulturer hvor vi finner Lions

 • Medlemmene i The Board (og Appointees) er fordelt p 12 komiteer:

  OVERORDNEDE KOMITEER:

  Executive Committee (Bestr av presidentskapet pluss 1 2 ID-er og evt PP Fungerer som et Arbeidsutvalg som har (et begrenset) mandat til fatte vedtak i saker mellom styremtene)

  Long Range Planning Committee

  Ad hoc komiteer

 • KOMITEER KOORDINERT AV 1. VICE PRESIDENT:

  Convention Committee

  Finance and Headquarter Operation Committee

  Public Relation Committee (Disponerer penger til PR-prosjekter p D og MD niv)

 • KOMITEER KOORDINERT AV 2. VICE PRESIDENT:

  Constitution an By-Laws Committee

  District and Club Service Committee

  Leadership Committee (Disponerer penger til kurs og opplring)

  Membership Development Committee

  Service Activities Committee

  ANDRE KOMITER:

  Audit Committee

  LCIF Executive Committee

 • The Board er for stort til fungere effektivt som et styre.

  Selve arbeidet gjres i komiteene!

  Dersom du skal n frem med et forslag i The Board m du frst overbevise den komit som forslaget hrer inn under om at forslaget har sin berettigelse!!

  En fremgangsmte for legge frem et forslag for The Board kan derfor vre:

  Diskuter forslaget med den nordiske ID

  Dersom han er positiv til forslaget: Send forslaget til aktuell Division Manager i Oak Brook (eller Anders) med kopi til komitleder og nordisk ID

 • The Board fungerer som hringsinstans for forslag og rapporter fra komiteene, og som

  forum for pne, uformelle diskusjoner om forhold som opptar LCI.

  Alle beslutninger vedtas imidlertid av The Board i plenum.

  The Board fungerer ogs som Board of Trustees for Lions Clubs International Foundation

 • Vi er internasjonale!- og vi er forskjellige!

 • Lions Clubs International er til stede i alle verdensdeler og i de aller fleste land:

  Det er en av vre sterke sider:Vi ER der!Lions er lokalt til stede og kan hjelpe menneskerog Lions som organisasjon kan gi hjelp gjennom de lokale Lions

  Vi er The Global Neighbours

 • Lions Clubs International finnes i de aller fleste land:

  Organisasjonsmessig er det en utfordring:

  For eksempel: Mange sprk (11 offisielle, pluss alle de andre) kompliserer og ker kostnadene med drive organisasjonen.

  De forskjellige kulturer m vre representert i ledelsen.

  Men det er primrt et pengesprsml.

 • Lions Clubs International finnes i de aller fleste land:

  Mangfoldet representerer ogs en toleranseutfordring!

  Lions organisasjon, arbeidsform og lovverk m vre slik at det aksepteres, er formlstjenlig og kan etterleves i alle land og kulturer.

  Dette krever takhyde, og forstelse for at ting som kan vre riktig i ett land ikke ndvendigvis passer i et annet land!!!

  Vi ER forskjellige! Det m vi innse!One size doesn't fit all!

 • Vi er forskjellige!

  Mange distrikter har problemer med f over 1250 medlemmer, som er minimum for vre fullverdig distrikt. (31.05 var 6 av vre 10 under grensen!)

  I enkelte land er distrikter med over 3000 medlemmer og over 100 klubber ikke uvanlig.

  Det strste distriktet i verden har over 8000 medlemmer

  Det strste multippeldistriktet (MD 324 i India) har 29 distrikter, 2 258 klubber og 70 758 medlemmer.

 • Vi er forskjellige!

  Vi i Norge har spesielle problemer med store geografiske avstander i noen av vre distrikter

  Er det s spesielt?

  Hva med for eksempel District 412 som omfatter Botswana, Zimbabwe, Malawi og Mozambique, eller District 49 B som gr over deler av Alaska pluss Yukon Territory i Canada?

 • Vi er forskjellige!

  I Norge sliter vi med f folk til pta seg verv. Andre steder gr medlemmer til rettssak fordi de tapte et DG-valg!

  Vre distrikter har distriktsrd p 10 12 medlemmer.

  I andre land finner man distriktsrd p 40 50 medlemmer, og klubbstyrer p 20 medlemmer. OG DE ER AKTIVE!

  Det er konkurranse om f et verv. Folk driver valgkamp!

 • Vi er forskjellige!

  Mulighetene til skaffe penger til hjelpearbeider ogs forskjellige

  Kilder:Inntektsbringende aktiviteter i nrmiljetBidrag fra medlemmene selvBidrag fra sponsorer (nringsliv)

  Mange steder er konomien i nrmiljet ellerkulturen slik at inntekstbringende aktiviteter ikke er mulig. Serviceaktivitetene m finansieres gjennom # 2 eller 3

 • Vi er forskjellige!

  Grunnlaget for serviceaktiviteter i nrmiljet er ogs forskjellig

  Noen steder m man kanskje lete for finne gode forml.

  Andre steder er nden s stor og mangesidig at det er vanskelig velge mellom formlene.

 • Vi er forskjellige!

  Noen steder bruker medlemmene Lions-nlen bare nr de deltar i lionsmter og -arrangementer og knapt nok da.

  Andre steder er medlemmene stolte over vre Lions, og de viser det!

  Vi er forskjellige!

 • Forutsetningene er forskjellige,bde nr det gjelder konomisk grunnlag for gi hjelp og nr det gjelder behov for hjelp.

  Men uansett, Lions ER der og bidrar til de som trenger hjelp

 • Dersom vi har et tau hvor vi tenker oss at n millimeter av tauet representerer n lionsklubb s vil alle verdens klubber gi oss et tau p 45 meter.

  De norske lionsklubbene vil utgjre en halv meter av dette tauet.

  Det er ikke sikkert at denne halvmeteren kan f resten av tauet til logre.Vi som medlemmer og Lions som organisasjon m akseptere og innrette seg etter at vi er forskjellige

 • I en underskelse gjennomfrt i 2007 av Financial Times i samarbeid med the Dalberg Global Development Advisers og the United Nations Global Compact ble LCIF rangert som den beste av i alt 34 organisasjoner!LCIF RANGERT SOM DENBESTE NGO I VERDEN!

Popular Tags:

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended