+ All Categories
Home > Documents > lOCUINTE LEGENDA LOCALIZARE TEREN STUDIAT IN P.U.G ... fileAMPRENTA IMOBILE CE URMEAZA A FI...

lOCUINTE LEGENDA LOCALIZARE TEREN STUDIAT IN P.U.G ... fileAMPRENTA IMOBILE CE URMEAZA A FI...

Date post: 29-Aug-2019
Category:
Upload: hoangduong
View: 214 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
1
N P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL Strada DIAMANTULUI, Nr. 117 Tarla 20, Parcela 95/68, Nr. Cad. 117375, BRAGADIRU, ILFOV BENEFICIAR: TITLU PLANSA: SPECIFICATIE DATA: DESENAT PROIECTAT/ TITLU PROIECT: SEF PROIECT NUME SEMNATURA CONCEPT Reg. Com.: J4/650/2016; CUI: 36056851; S.C. MONO CONCEPT S.R.L. URB.FLORENTINA CHIPER PROIECT NR. @COPYRIGHT:Prezenta plansa cu toate elementele si informtiile conexe ,este proprietatea intelectuala S.C.MONO CONCEPT S.R.L..Fara acceptul scris al S.C.MONO CONCEPT S.R.L. ,ea nu poate fi reprodusa (copiata)imprumutata sau refolosita in afara partii de proiect careia i se adreseaza.Beneficiarul va suporta material sau penal(dupa caz)consecintele nerespectarii prevederilor legii privind drepturile de autor si drepturile conexe nr.8/1996 1 : 1000 FEBRUARIE SCARA: 2017 FAZA P.U.Z PLANSA NR. ARH.ALEXANDRA MONORANU 17/2017 SUPRAETAJARE IMOBILE LOCUINTE COLECTIVE P+4E AUTORIZATE IN VEDEREA OBTINERII UNUI REGIM DE INALTIME P+6E SPACE BEST CONSTRUCT SRL URB. SBIRNAC MITU IOAN - - - - - - SUPRAFATA LOCALIZARE TEREN STUDIAT IN P.U.G BRAGADIRU INDICATORI URBANISTICI APROBATI CONFORM A.C 1178/19.12.2016 BILANT TERITORIAL EXISTENT PROFIL EXISTENT A-A' - STRADA DIAMANTULUI - Sc. 1:200 LEGENDA LIMITE PROPRIETATI LIMITA PLAN URBANISTIC ZONAL LIMITA ZONA ANALIZATA CIRCULATII CAROSABILE CIRCULATII PIETONALE ZONA L3- LOCUIRE COLECTIVA CU RH MAI MARE DE P+2E ZONA IS6- INSTITUTII SI SERVICII CONFORM PUG BRAGADIRU REACTUALIZAT ZONA M3-LOCUIRE COLECTIVA CU RH INALT, COMERT, SERVICII DE INTERES GENERAL CONSTITUITA CA CENTRU DE CARTIER IN ZONE NECONSTRUITE AMPRENTA IMOBILE CE URMEAZA A FI EDIFICATE CONFORM AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE NR.351 SITUATIA EXISTENTA - ZONIFICARE FUNCTIONALA, CAI DE COMUNICATIE,RESTRICTII TEHNICE 01.1 100,00 % TOTAL TEREN Fond construit Circulatii si platforme Teren liber neamenajat 100,00 % PROCENT Spatii verzi ALINIAMENT ALINIAMENT AX STRADAL LIMITA PROPRIETATE PRIVATA LIMITA PROPRIETATE PRIVATA 4919,00 mp 4919,00 mp INDICATORI URBANISTICI CONFORM P.U.G BRAGADIRU - UTR M1 -Subzona mixta: locuire si unitati comert, servicii, depozitare si mica productie cu cladiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+4 niveluri cu accente inalte. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT) - M1- POT maxim = 35% cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proportie de 45% cu cladiri maxim P+2E COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT) - M1 -CUT = 1,5 mp. ADC/mp. teren ; se poate modifica prin PUZ, in cazul accentelor peste 15m inaltime. Etaj 2 Etaj 4 Sc terase Denumire Etaj 3 Su nivel Parter Sc nivel Etaj 1 Suprafata desfasurata totala POT autorizat = 18,16% CUT autorizat = 0,97 H max. = 15,50m fata de cota terenului POT existent = 0,00%; CUT existent = 0,00 Suprafata construita 4 imobile= 893.32 Suprafata desfasurata 4 imobile= 4466 Suprafata teren= 4919 mp LIMITE L3 ZONE FUNCTIONALE M3 IS6 PLANSA 01.1 - SITUATIA EXISTENTA; ZONIFICARE FUNCTIONALA, CAI DE COMNUNICATIE , RESTRICTII TEHNICE 3.00 3.00 1.50 6.00 1.50 S= 7000 mp. Sos. Alexandriei SC Profine Romana SRL 95/70 S= 14400 mp. Vlase Ion 95/72 S= 5000 mp. S= 2500 mp. Florescu C-tin Gheorghe Ion Marin Ileana S= 8250 mp. 95/63 S= 5200 mp. Rizea Ioana S= 2500 mp. 95/65 S= 3750 mp. S= 5000 mp. Iliescu Elena 95/71 Most. Def. Ionescu Panait S= 6600 mp. S= 5000 mp. S= 6100 mp. 89/66 Zgrabunta Anica 95/68 95/67 89/64 89/60 89/63 89/58 1863/16 Staicu Dumitru S=7500 mp. S= 5000 mp. Gheorghe Alexandru S= 2500 mp. 95/66 S= 7500mp. 89/65 89/59 SC PESTERA XXI SRL S= 5000 mp. 95/64 Radu Maria Most. Def. Petcu Ion Most. Def. Radu Ion S= 2500 mp. Gheorghe Maria 95/69 95/73 Radu D-tru. Most. Def. Radu Nicolae Most. Def. Ilie Arghira S= 7500 mp. 95/62 95/61 95/60 95/59 95/58 95/57 95/56 95/55 95/54 89/68 89/67 89/69 89/70 1566/2 1566/1 MERICA DUMITRU 1566/3 1566/4 Iancu Ion 89/57 2381/2/1 2382/2/1 S= 6200 mp. Most. Def. Ivan Georgeta 89/62 72.90m 76.81m 32.90m 148.81m 33.66m P+1E P+2E P P+3E+M P+3E+M P+3E+M P+4E+5Er P+4E+5Er P+2E P+2E P+4E+5Er P+4E+5Er P+2E P S+P+6E P P Str. Diamantului Sos. Alexandriei lOCUINTE COLECTIVE IN CURS DE EXECUTIE lOCUINTE COLECTIVE IN CURS DE EXECUTIE A A' IS6 L3 M3 M3 M3 M3 IS6 32.90 149.70 1.50 6.00 1.50 H/W = 420 / 594 (0.25m²) Allplan 2014
Transcript

N P.U.Z. PLAN URBANISTIC ZONAL

Strada DIAMANTULUI, Nr. 117 Tarla 20, Parcela 95/68,Nr. Cad. 117375, BRAGADIRU, ILFOV

BENEFICIAR:

TITLU PLANSA:

SPECIFICATIE

DATA:

DESENAT

PROIECTAT/

TITLU PROIECT:

SEF PROIECT

NUME SEMNATURA

CONCEPT Reg. Com.: J4/650/2016; CUI: 36056851;S.C. MONO CONCEPT S.R.L.

URB.FLORENTINA CHIPER

PROIECT NR.

@COPYRIGHT:Prezenta plansa cu toate elementele si informtiile conexe ,este proprietatea intelectuala S.C.MONO CONCEPT S.R.L..Fara acceptul scris al S.C.MONO CONCEPT S.R.L. ,ea nu poate fi reprodusa(copiata)imprumutata sau refolosita in afara partii de proiect careia i se adreseaza.Beneficiarul va suporta material sau penal(dupa caz)consecintele nerespectarii prevederilor legii privind drepturile de autor sidrepturile conexe nr.8/1996

1 : 1000

FEBRUARIE

SCARA:

2017

FAZAP.U.Z

PLANSA NR.ARH.ALEXANDRA MONORANU

17/2017SUPRAETAJARE IMOBILE LOCUINTE COLECTIVE P+4E AUTORIZATE IN VEDEREA OBTINERII UNUI REGIM DEINALTIME P+6E

SPACE BEST CONSTRUCT SRL

URB. SBIRNAC MITU IOAN

-

-

-

-

-

-

SUPRAFATA

LOCALIZARE TEREN STUDIAT IN P.U.G BRAGADIRU

INDICATORI URBANISTICI APROBATI CONFORM A.C 1178/19.12.2016BILANT TERITORIAL EXISTENT

PROFIL EXISTENT A-A' - STRADA DIAMANTULUI - Sc. 1:200

LEGENDA

LIMITE PROPRIETATI

LIMITA PLAN URBANISTIC ZONAL

LIMITA ZONA ANALIZATA

CIRCULATII CAROSABILE

CIRCULATII PIETONALE

ZONA L3- LOCUIRE COLECTIVA CU RH MAIMARE DE P+2E

ZONA IS6- INSTITUTII SI SERVICII CONFORMPUG BRAGADIRU REACTUALIZATZONA M3-LOCUIRE COLECTIVA CU RH INALT,COMERT, SERVICII DE INTERES GENERALCONSTITUITA CA CENTRU DE CARTIERIN ZONE NECONSTRUITE

AMPRENTA IMOBILE CE URMEAZA A FI EDIFICATECONFORM AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE NR.351

SITUATIA EXISTENTA - ZONIFICARE FUNCTIONALA, CAI DE COMUNICATIE,RESTRICTII TEHNICE 01.1

100,00 %TOTAL TEREN

Fond construit

Circulatii si platforme

Teren liber neamenajat 100,00 %

PROCENT

Spatii verzi

ALI

NIA

MEN

T

ALI

NIA

MEN

T

AX S

TRAD

AL

LIM

ITA

PR

OPR

IETA

TE P

RIV

ATA

LIM

ITA

PR

OPR

IETA

TE P

RIV

ATA

4919,00 mp

4919,00 mp

INDICATORI URBANISTICI CONFORM P.U.G BRAGADIRU - UTR M1-Subzona mixta: locuire si unitati comert, servicii, depozitare si mica productie cu cladiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+4 niveluri cu accente inalte. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)- M1- POT maxim = 35% cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proportie de 45% cu cladiri maxim P+2E COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)- M1 -CUT = 1,5 mp. ADC/mp. teren ; se poate modifica prin PUZ, in cazul accentelor peste 15m inaltime.

Etaj 2

Etaj 4

Sc teraseDenumire

Etaj 3

Su nivelParter

Sc nivel

Etaj 1

Suprafata desfasurata totala

POT autorizat = 18,16% CUT autorizat = 0,97

H max. = 15,50m fata de cota terenului

POT existent = 0,00%; CUT existent = 0,00

Suprafata construita 4 imobile= 893.32Suprafata desfasurata 4 imobile= 4466

Suprafata teren= 4919 mp

LIMITE

L3

ZONE FUNCTIONALE

M3

IS6

PLANSA 01.1 - SITUATIA EXISTENTA; ZONIFICARE FUNCTIONALA, CAI DE COMNUNICATIE , RESTRICTII TEHNICE

3.00 3.001.50 6.00 1.50

S= 7000 mp.

Sos. Alexandriei

SC Profine Romana SRL

95/70

S= 14400 mp.

Vlase Ion

95/72

S= 5000 mp.

S= 2500 mp.

Florescu C-tin

Gheorghe Ion

Marin Ileana

S= 8250 mp.

95/63

S= 5200 mp.

Rizea Ioana

S= 2500 mp.

95/65

S= 3750 mp.

S= 5000 mp.

Iliescu Elena

95/71

Most. Def. Ionescu Panait

S= 6600 mp.

S= 5000 mp.

S= 6100 mp.

89/66

Zgrabunta Anica

95/6895/67

89/64

89/60

89/63

89/58

1863/16

Staicu Dumitru

S=7500 mp.

S= 5000 mp.

Gheorghe Alexandru

S= 2500 mp.

95/66

S= 7500mp.

89/65

89/59

SC PESTERA XXI SRL

S= 5000 mp.

95/64Radu M

aria

Most. Def. Petcu Ion

Most. Def. Radu Ion

S= 2500 mp.

Gheorghe M

aria

95/69

95/73

Radu D-tru.M

ost. Def. Radu Nicolae

Most. Def. Ilie Arghira

S= 7500 mp.

95/62

95/61

95/60

95/59

95/58

95/57

95/56

95/55

95/54

89/68

89/67

89/69

89/70

1566/2

1566/1

MERICA DUM

ITRU

1566/31566/4

Iancu Ion

89/57

2381/2/12382/2/1

S= 6200 mp.

Most. Def. Ivan G

eorgeta

89/62

72.90m

76.81m

32.90m

148.81m

33.66m

P+1E

P+2E

P

P+3E+M

P+3E+M

P+3E+M

P+4E+5Er

P+4E+5ErP+2E

P+2E

P+4E+5Er

P+4E+5Er

P+2E

P

S+P+6E

P

P

Str. Diamantului

Sos. Alexandriei

lOCUINTE COLECTIVE IN CURS DEEXECUTIE

lOCUINTE COLECTIVE IN CURS DEEXECUTIE

A

A'

IS6

L3

M3

M3

M3 M3

IS6

32.90

149.70

1.506.00

1.50

H/W = 420 / 594 (0.25m²) Allplan 2014

Recommended