Home >Documents >Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

Date post:06-Jul-2018
Category:
View:214 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  1/40

  UPC România

  MANUALDE

  SECURITATEAMUNCIILA UPC

  ROMÂNIA

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  2/40

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  3/40

   Înainte de lucru, convinge-te că:

  ai calificarea și instruirea necesară pentru efectuarealucrării,

  folosești mijloace de protecie individuală necesare,instrumente adecvate pentru efectuarea lucrării,

  ai asupra Ta legiimatia de serviciu,

  Cunoști numărul de telefon apelabil în caz de urgenă (112).

  CERINEDE SECURITATE

  A MUNCII

  3

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  4/40

  MIJLOACE DE PROTECIE INDIVIDUALĂ

  DE FIECARE DATĂ folosești mijloacelemenionate mai sus în cazul efectuării

  lucrărilor la înălime (de exemplu pe stâlp)!

  LEGITIMAIEDE SERVICIU

   ÎNCĂLĂMINTE DE PROTECIE

  CENTURĂDE POZIIONARE

  CASCĂDE PROTECIE

  4

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  5/40

  MIJLOACE DE PROTECIE INDIVIDUALĂ

  FOLOSEȘTE TOT TIMPUL mijloace deprotecie în stare ireproșabilă. Mijloacele înstare deteriorată nu oferă protecie sigură.

  Raportează superiorului tău stareamijloacelor de protecie.

  5

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  6/40

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  7/40

  MIJLOACE DE PROTECIE INDIVIDUALĂ

   Încălămintea de protecie previne și reducepericolul accidentării la picioare.Este INTERZISĂ purtarea încălămintei destradă, a șlapilor, sandalelor la locul de muncă.

   ÎNCĂLĂMINTEA DEPROTECIE trebuie să teprotejeze de pericoleleidentificate

  Water resistantupper

  200 JoulesSafety Toecap

  Pierce resistantmidsole

  Slip resistentsole

  7

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  8/40

  Să ii cont de:

  importana efectuării lucrărilor ÎN ECHIPE de doi muncitori,acolo unde este posibil,

  utilizarea mijloacelor de protecie corecte,

  fixarea corectă a scării de susinere,

  depozitarea corectă a

  instrumentelor (de exempluutilizarea trusei de scule),

   în caz de condiiimeteorologice nefavorabile(de exemplu furtună) NU se

  efectuează astfel de lucrări

  PE STÂLPEFECTUAREALUCRĂRILOR

   

  8

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  9/40

   

   În caz de LUCRU LA ÎNĂLIME, folosește defiecare dată următoarele mijloace de protecie:centură de pozitionare, cordon de fixare a poziieide lucru, carabine.

  MIJLOACE NOI, PROIECTATE:

  1 x 0,8 mchingăcirculară

  1 x mijloc decoborâre/salvare

  1 x 10 mFrânghiesemistatică

  EFECTUAREA LUCRĂRILOR PE STÂLP

  9

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  10/40

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  11/40

  LUCRUL PE STÂLP

  DE CĂTRE O SINGURĂ PERSOANĂ

  11

  Ca să se evite alunecarea scării

   în locurile umede sau cumateriale foarte fine care nu auaderenă (gresie, marmură),precum și la locurile care sunt în pantă sau accidentate șiscara ar sta într-o parte, se

  folosește accesoriuldinimaginile de pe paginaurmătoare. Acesta se folosește

  și în cazul în care avem un sol

  moale pentru a împiedicascufundarea și dezechilibrareascării. Accesoriul este formatdin 4 panouri de cauciuc moalecu aderenă foarte bună.Suprafaa lor este zimată și

  sunt prinse toate 4 într-unmâner metalic pentru untransport cât mai ușor.

  Dacă AVEM POSIBILITATEAagăării pării superioare a scăriide o structură care prezintărezistenă mare, se vor folosiaccesoriile în formă de carlig.

  Pentru locuri de muncă greuaccesibile, de exempluintrândul zidului, streașinaacoperișului, sau pentru o bunăstabilitate a scării atunci cândsunt extinși toi cei 3 elemeni,se va folosi accesoriul dinimaginea alăturată:

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  12/4012

  După ce s-a STABILIZAT TALPA SCĂRII aceasta se va ridicacătre locul unde se va desfășura activitatea, păstrându-se,pe cât este posibil, contactul între stâlp și roleleaccesoriului.

  După ridicarea scării se asigură baza acesteia utilizând uncordon de sigurană.

  După asigurarea bazei scării, tehnicianul va urca pe scară, seva asigura și apoi va asigura scara prin legarea accesoriului

  de la capătului acesteia de stâlp.

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  13/40

  SCHELE DE LUCRU

  Lucrează tot timpulde pe SCHELE DELUCRUcorespunzătoare!

  13

  SECURITATEA MUNCIIFOLOSIREA

  SCHELELOR

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  14/40

  SCHELE MOBILE

   Înainte de utilizare fixează roile! Pentruprotecia adecvată contra prăbușirii,fixează-te de UN PUNCT STABIL ÎN AFARA

  SCHELEI!

  APĂSAIPENTRU ÎNCHIDERE !

  14

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  15/40

  Este INTERZISĂ ÎMPINGEREA schelei, pe care seaflă persoane!

  15

  SCHELE MOBILE

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  16/4016

  NU SUPRAÎNCĂRCA mașinile și instalaiile! Unele mașini (deexemplu stivuitoare) pot fi manipulate doar de personal instruit!

   Înainte de transport, verifică dacă greutatea afost FIXATĂ CORESPUNZĂTOR!

  ȘI A INSTALAIILOR

  MANIPULAREASIGURĂ

  A MAȘINILORȘI A INSTALAIILOR

  MANIPULAREASIGURĂ

  A MAȘINILOR

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  17/40

  Nu îndepărta niciodată gărzile de protecie și nuutiliza instalaiile niciodată fără gărzi de

  protecie!

  17

  MANIPULAREA SIGURĂ

  A MAȘINILOR ȘI A INSTALAIILOR

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  18/40

   

  18

  Zona de lucru neamnenjată poate cauza accidentări!Securitatea muncii începe cu o ZONĂ DE LUCRU amenajată!

  DE LUCRU

  AMENAJAREAZONEI

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  19/4019

   Înainte de utilizare verifcăinstalaiile, cablajele,prelungitoarele etc.!

  Pentru „evitarea surprizelor” înainte de începerea muncii

  TOT TIMPUL utilizează sculede detectarea tensiunii!

  NU utiliza instalaiideteriorate!

  Instalaiile electrice pot fireparate doar de personalinstruit!

  Nu supraîncărca reeauaelectrică!

  ELECTRICEPERICOLE

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  20/4020

  Electrocutare

  Se întâmplă atunci cândcorpul uman ajunge încircuitul electric.

  Pot interveni și rănirisuplimentare din cauza

  electrocutării sau a căderii.Defeciuni/avarii

  Pot apărea în caz detensiuni ridicate și aapropierii de pările de sub

  curent. Există pericol derănire cauzată de arderi.

  Pericole electrice

   În caz de electrocutare,frecvent se întâmplă șiastfel de rănirii.

  Explozie

  Se întâmplă dacă curentulelectric reprezintă o sursăde aprindere pentru vaporiiexplozivi din aer.

  Incendiu

  Electricitatea este cauzacelor mai multe incendii înmediul de acasă sau de lalocul de muncă. În cele maimulte cazuri esteconsecina utilizării unoraparate defecte sau

  utilizate necorespunzător.

  PERICOLE ELECTRICE

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  21/40

   

  21

  Meninei tot timpul distanade sigurană!

   În cazul efectuării lucrărilorcu ajutorul stivuitoruluiverifică raza de aciune amașinii!

  Efectuează lucrările în timpulzilei, dacă e posibil!

  Dacă lucrările sunt aproapede limitele distanei de

  sigurană, roagă o persoanăexperimentată să te ajute lasupravegheat!

   În caz de nevoie, foloseștemijloace despăritoare!

   În cazul în care o persoanăajunge la contact cu cablurileelectrice, NU o atinge direct,menine distana !

  NU încerca salvarea pânăcând nu s-a efectuatdetensionarea cablului!

  Anună imediat persoanelecare trebuie alertate în cazde situaii de urgenă (deexemplu superiorii, salvarea,funizorul de electricitate)!

  Operatorul să rămână pemașină, până când zonadevine sigură din nou!

  Dacă din cauza incendiuluisau a altor condiii ar trebuitotuși să părăsească zona, săo părăsească fără a atingepările de metal și pământulconcomitent, după care cu

  mișcări de târâș/sărituri să sedistaneze la cel puin 9 m demașină!

  Efectuarea lucrărilor în apropiere de liniielectrice aeriene de tensiune ridicată.

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  22/4022

  A SCĂRILOR

  UTILIZAREA ÎN SIGURANĂ

  Scara utilizată pe post de schelă necesită obligatoriu opersoană care să te ajute. Verifică starea ireproșabilă ascării.

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  23/40

  UTILIZAREA SIGURĂ

  A SCĂRILOR

  23

  Câteva pericolecaracteristice:

  Scări deteriorate

  Utilizare greșită

  Montare greșită

  Lipsa dispozitivuluianti-alunecare

  Alunecare pe scară în cazde încălăminte udă

  Nu uita:

  O singură persoană sepoate urca pe scară!

  La urcare și coborâre, întoarce-te spre scară,ine-te de ea cu douămâini!

  Sculele nu le duceniciodată în mână, ci în

  trusă, de exemplu!

  Când te urci sau lucrezi pescară, trebuie să ai contactcu ea în cel puin 3 puncte,adică două mâini și un

  picior, sau o mână și douăpicioare tot timpul.

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  24/4024

  Scări de suport

  Utilizare pe perioade scurte,Efctuarea de munci ușoare,

  Unghi de înclinare de cca .75 grade - 1 la 4 - (a se vedeaimaginea de mai sus),

  Menine-te stabil când la urcare,

  După posibilităi, nu sta pe treptele de sus ale scării ,folosește-le ca punct de sprijin.

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  25/40

   În caz de accident,ANUNĂ-I imediatsuperiorul!

   În caz de nevoie anunăimediat serviciul deAMBULANĂ la numărul

  unic de urgenă: 112.

  Dacă este sigur, oferăprim ajutor!

  25

  SITUAIIDE URGENĂ

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  26/40

  ANUNAREA ACCIDENTELOR

  ACCIDENT: aciune externă exercitată asupra corpului

  uman, care fără voia rănitului, cauzează brusc sau în timpscurt răniri, intoxicaii sau alte deteriorări ale sănătăii(fizice, psihice), sau moarte.

  ANUNAREA CAZURILOR este importantă în vedereainvestigării cauzelor accidentului și impunerii măsurilorde prevenire pentru ca, în viitor, acestea să fie evitate!

  Accident

  Prim ajutor

  Anunare superior

  26

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  27/40

  Semne de interzicereForme de cerc, bazăalbă, linii roșii și imagininegre tăiate

  Semne de avertizareForme de triunghi, bazăgalbenă cu linii de limitarenegre și simboluri

  Forme de cerc, bazăalbastră, simboluri albe

  Forme dreptunghiulare,bază verde, imagini albe

  27

  SEMNEDE SIGURANĂ

  Semne de obligare lafolosirea unor mijloace

  Semne de informare cazde urgană

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  28/40

  Te rugăm să respeci următoarele reguli desigurană generală:

  MANUALESCULE ELECTRICE

  Folosește tot timpulmijloacele de protecieindividuală !

  Nu scoate aparatele din

  priză niciodată prin tragereabruscă al cablului!

  Păstrează la distană cablulde reea de la sursă decăldură, coluri ascuite,contaminări cu ulei!

  Scoate aparatul din prizăatunci când nu îl foloseștisau la întreinere, reparaii,schimb de scule (de exempludisc de tăiere)!

  Din cauza pericolului de

  rănire zona de lucru trebuiedelimitată și trebuiemeninută o distană deprotecie corespunzătoare!

  Pentru a evita accidentele,dacă este posbil fixeazăpiesa de lucru!

  Manipuleză sculele cuatenie, astfel încât acesteasă nu fie deteriorate!

  Respectă indicaiile dinmanualul de întreinere șiutlizare a aparatului!

  Stai stabil, ai grijă să nu-ipierzi echilibrul când utilizeziscule de mână!

  NU FOLOSI NICIODATĂAPARATE DETERIORATE!

  28

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  29/4029

  OPTICA DE LASER /FIBRĂ DE STICLĂReguli de siguranăpentru protecia ochilor

  Nu te uita niciodată la uncapăt de cablu, care poate fi în utilizare!

  Poartă capac de protecie pefiecare conexiune neutilizată!

  Aplică bandă izolatoare pefiecare capăt de cablu!

  Folosește înscrisuri deatenionare pe fiecare cutie de

   jonciune!Sursele de test laser suntpericuloase, nu le lăsanesupravegheate!

  Poartă tot timpul PROTECIEDE OCHI corespunzătoare!

  La astfel de sisteme doarpersoane instruite,calificate și autorizate potefectua :

  Instalări și

  Mentenană!

  NU te uita niciodatăla sursă de luminălaser, nu direciona

  laserul înspre altepersoane!

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  30/40

   ÎN SPAII ÎNCHISEEFECTUAREA LUCRĂRILOR

  Instalaii periculoase:

  acele instalaii (deexemplu rezervoare,

  canale), în care întimpul depozităriimaterialelor,prelucrării sau întimpul altor procese

  tehnologice potapărea sau adunafactori periculoși (deexemplu toxice, cupericol de explozie).

  Lucrări efectuateprin urcare:

  orice activitate,

  care se executăprin urcare îninteriorulinstalaiei, în cazul în care aceasta nu

  a fost proiectatăpentru astfel deactivităi.

  30

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  31/4031

  Spaiile închise se referă la mai multe tipuri despaii de exemplu beciuri, gropi, rezervoare,canale, canalizări etc. În astfel de locuri existăposibilitatea mai multor pericole - de exemplulipsa de oxigen, sau gaze toxice cu pericol de

  explozie.

  Prima dată gândește-tecu ce fel de pericole tepoi confrunta în astfelde locuri!

  NU efectua NICIODATĂsingur lucrări în astfel delocuri, meninecomunicarea CONTINUĂcu persoanele aflate înexteriorul acestor locuri șiasigură-te că existăposibilitatea de salvare

  imediată.

  EFECTUAREA LUCRĂRILOR ÎN SPAII ÎNCHISE

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  32/40

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  33/4033

  Mijloace de protecie:

  Indicatoare și aparate de măsură:

  INSTRUIRE TEORETICĂ, PRACTICĂ!

  EFECTUAREA LUCRĂRILOR ÎN SPAII ÎNCHISE

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  34/40

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  35/4035

  MANIPULAREA MANUALĂA MATERIALELOR

  Aprecieazăcaracteristicile greutăii(de exemplu greutate,mărime, prinderesigură/meninere!

  Pe cât posibil, ine

  greutatea aproape decorp!

  Nu ridica greutateadin spate!

   Întoarce-te din picior nudin talie!

   Întrebări cheie:Cât de mare estegreutatea?

  Cât de grea?

  Pot să o mișc singur

  sau trebuie să cerajutor?

  Nu uitai:

  Mușchii de la picior

  sunt cei mai puternici,din acest motiv, ridicătot timpul din picioarenu din talie!

  Nu te întoarceniciodată din talie,dacă ridici sau ducigreutăi !

  Dacă există alteposibilităi, mai degrabănu duce/ridica greutăisingur !

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  36/4036

  DE URGENĂSITUAII

  UTILIZAREA STINGĂTOARELORUTILIZAREA STINGĂTOARELOR

  Unde sunt amplasate stingătoarele deincendiu în locul în care se desfăşoarăactivitatea

  Modul de utilizare al stingătoruluiTipul stingătorului care se utilizează pentrufiecare clasă de incendiu

  Tactica de stingere care trebuie aplicată

  Este obligatoriu să știi:

  incendiul trebuie atacat pe direcţia vântului;incendiul se stinge începând din faţa focarului;

  incendiile din materiale care se topesc sau curg se stingatacând de sus şi spre spatele focarului;

  intervenţia se face utilizând în acelaşi timp stingătoare

  suficiente şi nu unul după altul;stingătoarele utilizate nu vor fi reamplasate la locul lor;acestea vor fi reîncărcate.

  La folosirea unui stingător, ţineţi minte:

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  37/4037

  UTILIZAREA STINGĂTOARELORUTILIZAREA STINGĂTOARELOR

  Paşii care trebuie urmaţi pentrufolosirea stingătoarelor:

  Trage sigurana1

  Acionează mânerul3

   Îndreaptă furtunul spre foc2

  Acoperă întreaga zonă4

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  38/40

  CINEVA ACASĂ!PE FIECARE ÎL AȘTEAPTĂ

  Orice fel demuncă faci,lucrează în sigurană!

  Gândește-tela sigurană,lucrează în sigurană!

  38

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  39/40

 • 8/17/2019 Manual PM UPC K2 (2x105)x150_bl5 v007 pages low res.pdf

  40/40

   Înainte de a începe să lucrezi,gândește-te la cei dragi!

  Protejează-te la locul de muncă!

  Lucrează în sigurană!

Embed Size (px)
Recommended