+ All Categories
Home > Documents > muss - ldziedelis.lt · Imus I I Mwumflnpmhlmm III 14mm mum Imus 1411an I I I lw»nu-Iupnmmmuippm...

muss - ldziedelis.lt · Imus I I Mwumflnpmhlmm III 14mm mum Imus 1411an I I I lw»nu-Iupnmmmuippm...

Date post: 01-Feb-2021
Category:
Author: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 14 /14
Kmkwklhd-flzfis'liedelk“. msmw M mm uh. sum Km (myfimlfiuM—udfltwy r...» Hummu- mwunmmm man ”my: n ply-um mm (Lml-Alflufl—Q-lm BIUDZETINIU [snmu rumu mom I BIUDiETA, BIUDZETO PAJAMU IS MDKEsClu muss IR KITU “3x1, SKIRIAMU mocnmnms mmsuon, 20l8 M. GRUODZIO 3] mm. mm Nr, ATASKAITA mu... ...n m- Wm nun-mum) r...“ w“ ~.....u... ...._n~. um than .- mml m m. a... ham-- . maul: 1:51:- unhahl nun-n 1:27:35" «wank. mum-m hulk-uni - lam-u mm. mu- n-u- «M» 1 2 1 5 s 1 u . mm mum“ mm," no," mom «M47 u nus u m.” 5 mu no mm x I Flu—vim mu... um m 0 mm at nm :9 mm xv mm mm can a m." 1 2, rum-"mum . m," m m : mm A no.” on: van um - my. man u mum mm. M.» mum mun-mm— 0mm Viola- vmium (mumrhwmmu pub-III) {mum-me) 3| "hum: hiudhiniq [shim bun-1mm Wm" swung. Vllemm mumfim (WWI-mm» (momma) nu
Transcript
 • Kmkwklhd-flzfis'liedelk“.msmw M mm uh. sumKm(myfimlfiuM—udfltwyr...» Hummu-mwunmmmman ”my: n ply-um mm(Lml-Alflufl—Q-lm

  BIUDZETINIU [snmu rumumom I BIUDiETA,BIUDZETO PAJAMU IS MDKEsClu mussIR KITU “3x1, SKIRIAMUmocnmnmsmmsuon,

  20l8 M. GRUODZIO 3]

  mm.mm Nr,ATASKAITA

  mu... ...nm- Wm nun-mum) r...“ w“ ~.....u......._n~.um than .- mmlm m. a...ham-- .maul: 1:51:- unhahl nun-n 1:27:35" «wank.mum-m hulk-uni - lam-u mm.mu- n-u-«M»1 2 1 ‘ 5 s 1 u

  . mmmum“mm," ‘ no," mom «M47 u nus u m.” 5mu no mmx I Flu—vimmu... um m 0mm atnm :9mm xvmm mm can am."1 2, rum-"mum . m," m m : mm A no.” on: van um-my.man umummm.M.» mummun-mm—

  0mm Viola- vmium(mumrhwmmu pub-III) {mum-me)3| "hum: hiudhiniq [shim bun-1mm Wm" swung. Vllemmmumfim(WWI-mm» ‘ (momma)

  nu

 • Kmnomain-deli: 'lmdrhrWWII-Ink“!"01::an ll cur-mm vaumuM. cnuonzm 5| 1:.

  vmm mm:-melqgublxhufiru-‘mmmmmmun-mum um;{me‘mfi—unn—umun—muWm ummam»

  umm-fi—fl

  mmmmATASKAII‘A

  2M9 m slush n A N:(am

  Mimmuijuds-vivumumu

  Wmbummamamu-u

  mu.don‘t!w .4. nm.mum--Mm .....

  mm

  manual-1m.mun-u;um.m.pm}! um. Inning-und-"Ia-anh-w um 4M5...

  4 x 7am: :5 uMmmumflmmw nImus-mmmufl

  mm mmmu... .m-Pun-umsm’diuomm'mflu mmummy-mm mnew .I yum...mum u um... .r ”a...mug-name. uMnn- am. :Amm». amum-m Fill-4w mm».mm.-xmmmmma“. m x1mnmwu-mmmull-la-.M-Mmmmn‘.Wm...»-a,._mmmvegan-nunlemwmmmmum—”mmbdrm;-mmmm-amummnmmWinn-Ilium may-n mm.umnuuw.rim 1: pa...»m.Mmum.Uklli:4mma.—ammnuu-mu-wmm-m

 • mm,hull—-m_,‘ .Wmm—N-llWWWmummmm I'M“whammy-rankin-m,‘ a.)

  w...»"Wwit-”wk“mmmm;-”um-1m”wem"m"um:-m-n- wildl-mm.»WWWmm. :1“lemm.mm, am.W

  ,u .-mu. ummm

  mm-W'""""“um-

  ,uma..."ma-Mmnun-BMWn...,_muyam-mmu"“ml-ww-”mminfill-l-Mummmmm‘nm..-nm imam-m3”-muna-munch-mmam.“Wm-mun“.-km‘m‘m mph-Wmmm: rim,amwuwhmnun-VIum

  ummm mind-1nmmam um...u...mu.mm.mm,V mN...“M mam-u' rum-(lulupm“I“ """"‘an“... rum-mummy-

  M,.. m k-dmfllmKn'ly-u... Iflmmljuwhnfl.m, u...-._-— amu-mm... mm.. .. mm.mm.wm {nu-Aw»mam... ‘tmni Imu-ummmMac-an

 • um(mmm.m

  mun-IliumBum-mmu...wu- mu.WMmVuFI-mnmm

  r-=s**:

  m. Imam—:—mm.sum.»-mhhmmmmNagy-amu- km 1....mama-mummam—mu.”WWW“ w .2.“mummimu. usmhamwnmmmsmmwwmmn nsummiws..mwkmupnmmumwrmvlhfl'u‘mm) nmmw. .0...—mmhmbr-wmmmmek-nmfimmmuhflnnfim-wnlaumm...mwwrunnnha—ay—Inmlhmwlh-v-kbnminimum-WWWmam—WhamMmmn-WF-mnmlinmmmnmmm.mmmme,xmmmmmmnmnmmwu...mm..mummmfiuwu sumkmmmmug... ...mWW urn—mum.mmmmmsumkmmmmmewmmmmmmmwwwhummmumm—w—m.Wlmnwm mlWfimsumkmwmfir—Ifllmnvll‘wpflll—v—Ill-wcmmnmflm‘uruin...Wuamhmmummmmnmfimvmlfi:mama-mam...MA'muAumo xxmmLmoTURNmomma. nNAmNIoTuTormwzlmo ll mmmxull‘MkmolM] WKmmomumMun-Mmumwmwe".mum mm m... :um.I...»z-uuwmam. Inmm...” Inmum»mmam.aqumwmnumW n-uu ”4....mm. mlnhmm-irkwmmammfluh nwhun-m-m-om nTwp—mum-m mmy I:mm.mm.m. n

 • Glflmu‘lnm‘l nut-immune.nmhkmwuuwmnluhn- amumnpummwmmmml»mmmnmmmK-va—n‘zmma” .mummmlv—weulna-ma.Mmbfilmminimum—m{amalgam when...mmnmmmSula-nu .am...mm...nu.mvumuuu—mmmwnmmmmdmh“Wilda-limp!!! Infl-wn—nWI-mmmMun-mum.»mm.,mm. prim m.um. ”mmhum Inn-4 ImmnumKMI-mmmi-m“autumn:{mmllm'1‘ud-amu‘. x. I... an.» an.m"..m-P—umum".mum-ummm' Ill-aluminummm)rm nap-armmm»m.man-a.)[vxsomsl L! m

  mum—yumm-

  Gm.- "—

  u«v, mm.“ Mun-mund-”an nun-3eBumsmmmmo mmruwmmmm plenum. mluumlummrmm nmmsMUsammomuwmma mumsl5 mom)

  Dianne mu.VIlullaneum.m¢vnpfln-—I-m W mm" mypv-dnwm} ”

  BI "mun bindMniu may. Vllwtinl lam-wentbum-mineupmiw minim

  (Vymu—M) w...) (mu-M

 • lnfumxijasmummeMpublllmr mvuayam m.flu—ummm.mm“.plucikimnnumb.7pm

  (mm-um.Wm.m“ 9.1.... In».mm [.m-mmum loplulk mien: '1“:an

  (influx vuvlflnin-g km)

  sAVWAannEs 511101111va{sum} PMAMUmoKv ATASKAITAv2 msmu IVKmum10 I 9014

  (dun)mm(W an)

  (sunSuki-plan nation: I nvmuybu lltlommDidtiuim hum- Dimesku hum: will!“ . . Pem’ . . . . mom i”gm-ammun-m] “minim ulkmrvm muffin 6-m- um Gun-um»mm ,M'f“ 9°“u-Idlinl mum: 5mm my:mmu (B‘s-6)

  l 1 a . 1 s 1Kiln ganlinnlSW 7 483,63 13 096,47 ll WfiT 5 59543

  IS VISO: 7 {[3,6] U 095,47 H 934,67 0.00 5 595$3

  Viola: VII-manepl ummmm) ( 1mm x:mm»

  m "Knum hammm imam. hnhallarine unawu- Ipucillin: (% Vllzmim lam/insane(vy'imsoio bun-uni» (mun) "wMichml: (my (man [luv-me)n-v‘xax)

 • Kmmu Inpfielix - dlrlclis “21:11:11.3"Kodu l9 1 7A Te 7

  E-nml: [email protected] 73st

  [(311110 miuw slvivaldybes adminishcijasCenuo apskaim skyriui

  BIU'DZETO ISLAIDU SAMATOSVYKDYMO 201 3-11-31 .1 ATASKMTOSAISKINAMASISMus

  201901—192013 m. N kcwmio;

  Mold-Ilamun: — 413mm- 115700.011031131 Bsigmvimai- 116689.56 neviriijn pmvininlouignlvirm.plm3mm .signmm— 116689.56

  Sway-111m.111nm» 15m $1111. pmy'lmn 02.01.013101.

  pmm— 593511.00Glufi asignavimai» 59347.00 musij. pmliflinln asignlvimq phno

  l Panawdoti uiguvimni- 59347.00

  S-vlvaldybk 1.1mmMm .5101, pmnml 01.01.111.070.121mm» 253400.00Gunli uiguvinui- 263373.63 3:111:31}. pnvixfinmuiguvimq plumran-1111011 «51.3mm 253373.63

  [Inch] 1.: Funny. hiufllztinhu 1.1.1:»..- 7301121mm— 433110.00Guufi uigmvinuL 39301.04 neviriijlminim uiymvimu pm:Pmudmi uignlvimai» 39301.04

  1mm .11 pullngu bindhlinbc int-(gun Lyn-31m. Inch; 1mm 1131. 11mm, undajmoninuuilinilmm.) — 7301

  Pulvininta- 4310.11Gnufi uimvimai- 43211.11 Mvirsijamm ”15.1mm p13»:Pmudmiuigwimi- 4320.11

  Dinhme '//% v1o1=1aVulnin'me31 1031513 ”minim [é/ Vllu'nimdenvibien:

 • III...» am...Wmlmfliuh-aqni-mIna-IIman-mm 1wImeuII-I-I-IumIIIIIII M16 buy-ummummyWinfidlmlix‘lieulh“ mmm.M mm- 5w. sum Kuuumelmlm.._.Im III—Ialumna [Sumomacswxmmo

  zou M. GRUolYllO :1 n.

  III—gkavlum

  ATASKAITA

  ZUISmyuodflon man u u1

  (Ill)Uflymnkm”main” luphlyjadn’lfly}:MM?

  (Mun-mm!)Km

  MiflmfinySuiv-MybtWI.IIIIIIIII ImamW IIIIIIImFilunuvnmhllin' M‘Vlluytufimkfljnu 0| 0| 0|

  I...II“mum‘s-hm I... I...“"‘"‘-l I‘D-VIII“ “ll-lmum

  mu»: M'wmm III __ ”In... "33.2"I. I...“I I I I I I I

  I Mom I IIIIIIIIII IIIIIII. IIIIIIII IIIIIIIII I mm'wwmm I IIIIIIII IIIIIIII IIIISZJ IIIIIIII I I mm I Iswm Im. 15W. III-IIII I I I WW I Inc. Iswm IIIIIIII xswmI I I I I 0-1!»me 5 IIIIIIII Imp mu uwmI I I I I Inna“... I ma IIIuIII Isw MN.I I I w....m..m.. I unlaé 26171.38 2MMA IIIIIII I I I MIIIIMmM. III IIIIII ISIMJE IIIIII ”RSII I I I I Wmmm- I. may IIIIIIII mm “"93I I I I I IMAM-indium. II IIIIII IIIIIII ulflA mmI I mam-mumuII-m II 4113,03 IIIIIII IIII.I 12”,“!I I I m............,m.m II IIIIII IIIIIII IIIII IIIIIIII I I I m.~mmmm II IIII. IIIIII 11“.“! IIIIIIIII I I I I Numwm II IIIIIII IIIIII Jul,“ .IIIIIII I I I I www.mII...“ II III III. III £11.00I I I I I II IWWMW—m Is «I 05. us; “3.!z I I | IZIm-mlmmmm 3| “up: “£1.01 IIIUI XIII/>3I I I I ImmnII—mmwm II III III 3:4 III.I I w—m-ww III III." IIIII W,“ W"I I 3 wmwum III wII MA." sum IIIII

 • Kalb!

  WmnmwWu:W Imam;m4 mmoxmFiuuu-vimohhinia ummwas In I m J m | an

  1“.)mm-—uu_l 5.: run-bi.w W a...—Inn-Hw-mil-II”*1...- M' _ 1.: _m_ n-mH-n u.“

  u 1 ; . x . 17 3 v mum-mnem- u- mm sum um sum1 s I u mum-u: m mm 344:" mm umI 7 1 . I I Mwumm—mm... m w," a..." sum “4,71

  ISVIE) ”I Hle Him “all” ”66”}W VIOLETAVALM’TIEN'E(mrvmme-ulmwulm) ) (mt-rm)

  5|mom-mm isuixummawu- vuuuim mum:sped-line %(ma-u- mun-«mun» m (w n”my

 • Flelmm-memmmWMMIInmv-NIIWImanhunt—um“)flllmn—thi-kyva many-Inn.)Kamammmni “lidglil”. I9I63WML M. IIIIIaIII I, In. summm(hlpipnlii-Lk‘flmmmwi

  alum-m ISLMDU swuos vvxnmomm M, GRUODZIO 31 o.

  [ml IATASKAI'IA

  mmmm” NI 2|}: K SlulfIII-I

  quwhlmnminiqpritn'flnirm(ruin-Minx)

  mMIIIIsIawsImmIWeLump: musm

  P-vv-nw-I mmImI.qu-lvimnhlumn IIIIIvummjm 09 | m | m | m

  Ina-IIIMom—mum. cum a...“pm... unm— ukuvl-I

  Imus-um-III-nun...” n‘nlhll- WW“Min-"mt"; m... Wwfl Hull-ll-

  I z I I I I I2 ImIIInI I 1.1mm II Imu 15116,” 1mmI 2 “mph... “Imam. II 25mm mam 2mm mun2 1 I Mnrmumnsfl-m II umm 1mm nut” Imus2 2 I I m...‘..w..III.II-Inm I) 19mm Hume mm: mm:2 1 I I I murm-nfluinnllhh M 25mm 1mm zsmu mm;2 1 I I I Ilmmpmymm 25 21mm Bum-o mow “We.”1 2 I I I Inn-mummmmmm )1 ImIIII mam mm um:I MAYHMLIOIDIRNEMATERMLIWO Iu mama mum Mm. ImusI I Mwumflnpmhlmm III 14mm mum Imus 1411anI I I lw»nu-Iupnmmmuippm III Imm Imm Imus IquIII I I PI-llulllflmflmamw III Immo ImIm 2mm Imusx I I I mummmnu III ImIIuI ImIIuI Imw 14m.I I I I 2 NWmI—mmm III ImIIIII mum yum yum:

  Is vlso III sq «Im IImm IIum 99umDimkwe / VIOLETAVALM'HENE(”muhufimn‘m pun-Inn) 1|- (nun-M)

  Bl 'Knmlohim u in-xn huh-lime Imkl Vdal|ml Zdzmvitlme(mu-wuwmn (pull!) (with: apm;

 • Yum-I4! 2mm...LmuthI—Wo22m. Mum-hymn "(-465(lav-[Whitmanmm.mm: inky-m Ibsen-up)mlopuII-«mm12mm: mama. M 1mm; mu. sum In"...

  mummhmmm-mmnm>nunzm [Sunnysmnoswwmo

  Nil M, GRUODilD ll D2

  (min-um)ATASKAITA

  mummmal NI. DE_K_SIDIIa 2 I2

  Ian-I

  Umnammwnuxlupuyjmmklyj: .zmarman—mu;

  Kn!-Minkkrij

  DcwwnLulu: mumW molmmnrvamqu-III sIaI

  vaIm-Io. D! | 0| | 0! 4 IIIIn-Imun—.m- cm: Wuw— Ida-M m”SET..."

  menu-I; Mum“ :2“ m mun-I: “lull-BlI 2 I I I i I

  2 sum I 157900» 25799950 22221 mum2 | Wm'mdlmwm 2 zunnm mum nrmfl mm."2 | I “thus-km 2 mm mm mama mu»2 I I I WM 1 mum» mama mm. Imam2 I I I I Mmmpu 2 mm memo Inseam mum2 I I I I Immm”. 2 mm, mm 167600 2170!)2 I 2 human-mm. 5 sum.» 51mm SH“! sIIIw2 I 2 I End-Immunitie- [0 sum.» sumo Imus mm-2 I 2 I I menu-um“ II snum mm,» mm IIIIw2 I 2 I I Imam-2.»... u sumo 2mm SIIIé." sum»2 2 Muir‘mu‘ufilnm u mm mm B711]2 2 I MumemmnII-flu I2 nun mm mm2 2 I I Mmku‘nmmfl-b Is ”mm mm2 2 I I I Mammalian-mil: Is sme sme2 2 I I I luuyau-i-m l7 mo mm2 2 I I I xmm—m-mmnu-flm ll um mmmm“...-2 2 I I I sump-Wigwam I2 mm mm2 2 I I I Wvanuymwmml-da 2. ma mm2 2 I I I I2x..I.III...-,.m..au. 22 mm .22» 402,402 2 I I I22 mummmam 22 IquI quuI IquI Imam

 • Km.MimmvijwlSlviv-MMWI:lluinnl 191619749Fromm-I1 nzmolovo

  Flnmmnma Illuni ImVilnybesfimszju w | m 1 m | m

  I—m“mun—mm... an n—ud Iy‘ul-I .qm—I mulul-nhm |rum-nW“... _....... ..... 1numb-d- “"“'Fm“- Hr. ' “- mum-I u'

  I z ) l I I Y2 z I I I almumwpflmflm u ”but new new mma...1 z I I I umwnmmmm II um um um mm2 z I I I mnmnII-mmnm n 2m 2w» mo. 1mmI 7 mmmbfln) IuI sun 5mm m; 5m1 I 3 Win-influx”.- ”7 runs mam um S4”.1 7 I I Wvu-n‘dmem— ”I sue. me. mm 5431.l I ) I I mm,“ I" sue. 1mm sm. sum1 7 I I I [Wm-rump": I‘m mom mo mm um.I mmnmvmmmo Iu 5mm mo. mm 5mmun ISIGLHIK). ammoniumrmwmxlmwsmumammuvvmwmsI I Mmrmmummh- Iu ”WOO Imam 55mm ”munu.”I I I llflniw—ulwmmuz Isl} mm Ismo Im ummam.I I I I umnwm m swam IIm. mm umI I I I I Mummflymlllu III: IIoa mum 59mm weI I I I I Immrwumnm II: we 55m 55m meleo III m we mm m 31! an Inn

  Dix-aura VIOLETAVAMITIEN:

  mmwum—mMI I («rpmIsl-1mmhim-III. ish'w]mm»;mm.“

  wed-lime(mum-hum“ Ian-II...»

  [/Z(Fl-IA)

  vnlamm zen-minus

  Inm-mum;

 • Fun-M hum:-mmme-mmun-mu I Inky-m um:(mel-uIIh-W-lm-m:1mm III-M7U-kyI-1MIK-mnflqflmm IwmmImZIquzmama. M. [Ink-I-. «II. 5m:mm(”Fwflmhfilmu-flflwin.I...)

  nmmro ISLAM:smnos vummo2011MI GIUODZIO 3| I).

  km ram.)A'IAsKAru

  summon Nl’ ZJE_K_7)DLII,

  In:umommemWI(mm-mm)

  Kna-IIIIIIIIquws-wmaybu

  WI»lMIh-II mum:

  VIM mommaFimnvlmnldfinm 7mvmsnuzuu [)9 | GI [ III 1 m

  (—I)ummum an MAI-I-II-I-u I-Iu-vI-II m“a“:wa.“ M'~w_ if. n“ man u“

  I I 3 I 3 . I2 Ismms I um. u and!» momI z Mhmmmh‘u I! «no, um 1mm 3vaz z I Him-mmh-M N am uamm "301,04 mom1 2 I I m.mwm Is «mam 41mm mun mom1 1 I I I m.mw_m II mm mm.» mm»: Hwy1 z \ I I [Wm n Imam "mm mm: um;I I K I I TWIflmw-Ihm 1‘ lane ma I mo.1 x I I IIIIIIM.M,..IIIM 29 mo mm: m, sawJam-II.2 2 I I Inmmmmmnm )l mu mm mm mu1 z I I I nmmvmnflmmm 11 um mom "1:54 ”1W

  IIVISO m «yam um mom mammenu-e _/ woLErAVAuInm

  (mifimuwlflwmm Imam...) any ("v-I'm]VIIqunI zduuwitimeBI 'Kmno biuflamm snip. bun-namemk-iu'

  h“WWW, ”é Wm,

 • runnnmimnmeWa-ummzmu'u-‘hxxn-kymur1w(Lml‘lmfimmn-nmmmumull may-umKnum Iwmuu 'Ziade u ‘ msww. M,1m ,w.mu KlumWWF‘m—lfimmwm

  alumnamumans vvxmmom-M. ckuonilo :1 n.

  (mW]ATASKAITA

  am: my .mm s: u, m_x_73m_a 12(an)

  Uliynwmm.Finn-amummy}: .zmhrmmam-xKndu

  Mumzws-vwmuEmw." mam»mm; m mmmnnumwim lullinin 7mvmrmw m 1 m 1 m | ma... u)

  m...p.-mm a... pmin a...“ law-nunban-him-” m rum numar; mum-m- -.... “m... "w-

  ‘ 2 a . s . 7z uuums I . m.” . nu." mm 4m.”x x Mnkmnmm‘l-m n “in.“ Ann.” mo.“ nmnz 1 1 anflmmuu‘qmm u um.“ ma.” um." Ann,“2 z x 1 ..u...1....~..¢,i...a..¢. u um.” Ann.” um,” um“1 z x x x “.1...“me 1: um,“ um.” um." um“1 1 x I x I Mun-lun- 11 um. 4m.“ um.” um,”

  mm in um. I no.“ 4 mm mu,“

  mum: VIOLETA VALAITI'ENE(Fvnmvnlllwuu-m luv-Elwin) : (mum-mm

  5| ”Klunnhim“. ixv-Km rum-vinemun" % Vl-lmlin- Zd-n-vieiummadame{wu-mummy-mm (pub!) (we...pm)


Recommended