+ All Categories
Home > Documents > n á nnos (gr.) pritlikavec, palček nanus (lat.) nano (it.) enano (šp.) nain (fr.)

n á nnos (gr.) pritlikavec, palček nanus (lat.) nano (it.) enano (šp.) nain (fr.)

Date post: 11-Jan-2016
Category:
Upload: leona
View: 62 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
n á nnos (gr.) pritlikavec, palček nanus (lat.) nano (it.) enano (šp.) nain (fr.) t é khn é (gr.) spretnost, veščina l ó gos (gr.) beseda. W. McLellan in R. Feynman. glava bucike. motor. Kratka zgodovina nanotehnologije - PowerPoint PPT Presentation
Popular Tags:
of 43 /43
Transcript

nánnos (gr.) pritlikavec, palček nanus (lat.) nano (it.) enano (šp.) nain (fr.)

tékhné (gr.) spretnost, veščina

lógos (gr.) beseda

Kratka zgodovina nanotehnologije

1959 Feynmanov sloviti govor ”There's Plenty of Room at the Bottom”1974 Taniguchi uporabi v članku termin nano-technology

W. McLellan in R. Feynman

glava bucike

motor

Kratka zgodovina nanotehnologije

1959 Feynmanov sloviti govor ”There's Plenty of Room at the Bottom”1974 Taniguchi uporabi v članku termin nano-technology

1981 odkritje vrstičnega tunelskega mikroskopa (STM)1985 odkritje C60

1986 odkritje mikroskopa na atomsko silo (AFM)

Kratka zgodovina nanotehnologije

1959 Feynmanov sloviti govor ”There's Plenty of Room at the Bottom”1974 Taniguchi uporabi v članku termin nano-technology

1981 odkritje vrstičnega tunelskega mikroskopa (STM)1985 odkritje C60

1986 odkritje mikroskopa na atomsko silo (AFM)

Rok Žitko: STM slika površine Cu

AFM

Richard Buckminster Fuller (1895-1983)

Kratka zgodovina nanotehnologije

1959 Feynmanov sloviti govor ”There's Plenty of Room at the Bottom”1974 Taniguchi uporabi v članku termin nano-technology

1981 odkritje vrstičnega tunelskega mikroskopa (STM)1985 odkritje C60

1986 odkritje mikroskopa na atomsko silo (AFM)

1988 v kvantni žici izmerjen kvant prevodnosti 2e2/h1989 IBM logo izpisan s posameznimi atomi 1994 prvi univerzitetni kurz (učbenik Nanosystems)

Kratka zgodovina nanotehnologije

1959 Feynmanov sloviti govor ”There's Plenty of Room at the Bottom”1974 Taniguchi uporabi v članku termin nano-technology

1981 odkritje vrstičnega tunelskega mikroskopa (STM)1985 odkritje C60

1986 odkritje mikroskopa na atomsko silo (AFM)

1988 v kvantni žici izmerjen kvant prevodnosti 2e2/h1989 IBM logo izpisan s posameznimi atomi 1994 prvi univerzitetni kurz (učbenik Nanosystems)

1997 ustanovljeno prvo nano podjetje: Zyvex1998 v kvantni piki izmerjen Kondov pojav1998 polje kvantnik pik kot kvantni računalnik

Kratka zgodovina nanotehnologije

1959 Feynmanov sloviti govor ”There's Plenty of Room at the Bottom”1974 Taniguchi uporabi v članku termin nano-technology

1981 odkritje vrstičnega tunelskega mikroskopa (STM)1985 odkritje C60

1986 odkritje mikroskopa na atomsko silo (AFM)

1988 v kvantni žici izmerjen kvant prevodnosti 2e2/h1989 IBM logo izpisan s posameznimi atomi 1994 prvi univerzitetni kurz (učbenik Nanosystems)

1997 ustanovljeno prvo nano podjetje: Zyvex1998 v kvantni piki izmerjen Kondov pojav1998 polje kvantnik pik kot kvantni računalnik

Kratka zgodovina nanotehnologije

1959 Feynmanov sloviti govor ”There's Plenty of Room at the Bottom”1974 Taniguchi uporabi v članku termin nano-technology

1981 odkritje vrstičnega tunelskega mikroskopa (STM)1985 odkritje C60

1986 odkritje mikroskopa na atomsko silo (AFM)

1988 v kvantni žici izmerjen kvant prevodnosti 2e2/h1989 IBM logo izpisan s posameznimi atomi 1994 prvi univerzitetni kurz (učbenik Nanosystems)

1997 ustanovljeno prvo nano podjetje: Zyvex1998 v kvantni piki izmerjen Kondov pojav1998 polje kvantnik pik kot kvantni računalnik

Kratka zgodovina nanotehnologije

1959 Feynmanov sloviti govor ”There's Plenty of Room at the Bottom”1974 Taniguchi uporabi v članku termin nano-technology

1981 odkritje vrstičnega tunelskega mikroskopa (STM)1985 odkritje C60

1986 odkritje mikroskopa na atomsko silo (AFM)

1988 v kvantni žici izmerjen kvant prevodnosti 2e2/h1989 IBM logo izpisan s posameznimi atomi 1994 prvi univerzitetni kurz (učbenik Nanosystems)

1997 ustanovljeno prvo nano podjetje: Zyvex1998 v kvantni piki izmerjen Kondov pojav1998 polje kvantnik pik kot kvantni računalnik

2000 Bill Clinton podpre t.i. “U.S. National Nanotechnology Initiative”2000 ... nano-cunami ...

Električna prevodnost

- kvant prevodnosti- šibka interakcija: resonančno prevajanje - enoelektronski tranzistor

gV

1( ) [ ]g

IG G V

U

U

I

A

Kvantizirana prevodnostKvantizirana prevodnost

x

-1(13k )

xx

xx

-1(13k )

-1(13k )

xx

-1(13k )

xx

Kvantna prepletenost (angl.: entanglement)Kvantna prepletenost (angl.: entanglement)

Kvantna prepletenost Kvantna prepletenost

Kvantna prepletenost Kvantna prepletenost

Teorije s skritimi spremenljivkami (hidden variables)

V teoriji s skritimi spremenljivkami je verjetnostni izid poskusa posledica nepoznavanja skritih spremenljivk (če bi poznali vrednosti skritih spremenljivkbi lahko z gotovostjo napovedali izid meritve spina na poljubno os).

Napoved kvantne mehanike za meritev spina glede na poljubno os:

'' 2sin

2cos zz

Verjetnost, da izmerimo spin gor glede na nagnjeno os je

z

z’

2cos2

'

z

p

Kvantna prepletenost Kvantna prepletenost

Kvantna prepletenost Kvantna prepletenost

Bog ne kocka ?

Tako pač je ...

Kvantna prepletenost Kvantna prepletenost

Kvantna prepletenost Kvantna prepletenost

Kvantna prepletenost Kvantna prepletenost

Kvantna prepletenost Kvantna prepletenost

Kvantna prepletenost Kvantna prepletenost

Bell, J.S. (1964) Physics 1, 195-200; Clauser et. Al. (1969) Physical Review Letters 23,880-884

Kvantna prepletenost Kvantna prepletenost

z’

z

?!

Kvantna prepletenost Kvantna prepletenost

Bouwmeester, D., et. Al. (1997) Nature 390, 575-579

Kvantna prepletenost Kvantna prepletenost

0 1

, , ...

prepleteni stanji

neprepleteni stanji

Zakaj prepletenost?

Gost prenos informacij (“superdense coding”)

Teleportacija

Kriptografija


Recommended