Home >Documents >Nokia N95 8GB Extended UG Sl

Nokia N95 8GB Extended UG Sl

Date post:28-Apr-2015
Category:
View:44 times
Download:12 times
Share this document with a friend
Transcript:

Nokia N95 8GB - Prironik za uporabo

4. Izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-320 v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi dolobami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/ phones/declaration_of_conformity/.

2009 Nokia. Vse pravice pridrane. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N95, N-Gage, Visual Radio in Nokia Care so blagovne znamke ali zaitene blagovne znamke drube Nokia Corporation. Nokia tune je zvona znamka drube Nokia Corporation. Druga omenjena imena podjetij in izdelkov so morda blagovne znamke ali trna imena njihovih lastnikov. Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoevati, prenaati, distribuirati ali shranjevati v kakrni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja drube Nokia. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian

Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Portions of the Nokia Maps software are copyright 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com. Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potronik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vkljuuje, ne izrecno ne vsebovano, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vkljuno s tistimi, ki se nanaajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiite stran http://www.mpegla.com. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridruje pravico do sprememb in izboljav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave. DRUBA NOKIA ALI NJENI DAJALCI LICENCE POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRNO KOLI POSEBNO, NAKLJUNO, POSLEDINO ALI POSREDNO KODO, KI BI NASTALA NA KAKREN KOLI NAIN, E TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA ZAKON, NI ZA NATANNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUNO Z IZRECNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA NEKI NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE. DRUBA NOKIA SI PRIDRUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA. Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fizinih ali pravnih oseb, ki niso odvisne oz. povezane z drubo Nokia. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo konnim uporabnikom, delovanje teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za te aplikacije. Z APLIKACIJAMI POTRJUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKE, KOT SO, BREZ KAKRNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI DRUBA NOKIA NITI NJENE PODRUNICE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O LASTNITVU, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI PRIPRAVNOSTJO ZA DOLOEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRIJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB. Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaenih prodajalcih izdelkov Nokia. Izvozne omejitve Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih drav. Protipravno odstopanje je prepovedano. OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA Naprava lahko povzroi televizijske ali radijske motnje (e na primer uporabljate telefon v bliini sprejemne opreme). e takih motenj ni mogoe odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali Industry Canada zahteva prenehanje uporabe telefona. e potrebujete pomo, se obrnite na lokalni pooblaeni servis. Ta naprava je skladna z doloili 15. lena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upotevanju naslednjih pogojev: (1) naprava ne sme povzroati kodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takno, ki bi lahko povzroila neeleno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izniijo uporabnikova pooblastila za uporabo te opreme. /4. Izdaja

Vsebina

VsebinaZa vao varnost .........................................10O vai napravi................................................................11 Omrene storitve...........................................................12 Dodatna oprema, baterije in polnilniki......................12

Poveite se.................................................14Pomo.............................................................................15 Hitri zaetek...................................................................15 Podpora in kontaktni podatki drube Nokia..............15 Dodatne aplikacije........................................................15 Posodobitve programske opreme...............................16 Nastavitve......................................................................16 Kode za dostop..............................................................16 Podaljanje asa delovanja baterije............................17 Sprostitev pomnilnika..................................................18 Dobrodoli.....................................................................20 Prenos podatkov...........................................................20 Prenos vsebine...........................................................20 Sinhroniziranje, nalaganje in poiljanje vsebin..........................................................................21 Znaki na zaslonu...........................................................22 Nadzor glasnosti in zvonika.......................................23 Zaklepanje tipkovnice...................................................23 Profil Brez povezave.....................................................24 Vepredstavnostni meni...............................................24 Hitro nalaganje..............................................................25

Uporabne informacije................................15

Brskanje po spletu........................................................26 Orodna vrstica brskalnika.............................................27 Navigacija po straneh...................................................28 Spletni viri in dnevniki..................................................28 Info programki.............................................................29 Iskanje vsebine..............................................................29 Nalaganje in nakupovanje vsebin...............................29 Zaznamki........................................................................30 Izpraznitev zaasnega pomnilnika..............................30 Prekinjanje povezave....................................................31 Varnost povezave..........................................................31 Nastavitve spletnega brskalnika.................................31 Omreje WLAN...............................................................33 O funkciji WLAN..........................................................33 Povezave WLAN..........................................................33 arovnik za WLAN.......................................................34 Internetne dostopne toke WLAN............................34 Naini delovanja.........................................................35 Nadzornik povezav ......................................................35 Aktivne podatkovne povezave..................................35 Razpololjiva omreja WLAN.....................................35 Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth.........36 O povezavi Bluetooth.................................................36 Nastavitve...................................................................37 Varnostni nasveti.......................................................37 Poiljanje podatkov po povezavi Bluetooth............37 Seznanjanje naprav....................................................38

Spletni brskalnik........................................26

Povezave....................................................33

Vaa naprava..............................................20

Prejemanje podatkov po povezavi Bluetooth.........39 Nain oddaljene kartice SIM......................................39 Infrardea povezava ....................................................39 USB..................................................................................40 Povezave z osebnim raunalnikom.............................40 Brezina tipkovnica Nokia .........................................41 Modem...........................................................................41 Iskanje in gledanje video posnetkov..........................42 Internetni video posnetki............................................43 Predvajanje naloenih video posnetkov.....................43 Prenos video posnetkov iz raunalnika......................44 Nastavitve......................................................................44 O aplikaciji N-Gage........................................................45 Prikazi N-Gage...............................................................45 Hitri zaetek...................................................................46 Ustvarjanje imena igralca..........................................46 Zagon igre...................................................................46 Sledenje napredku.....................................................47 Igranje s prijatelji.......................................................47 Igranje in upravljanje iger...........................................47 Urejanje podrobnosti profila.......................................47 Stiki z drugimi igralci....................................................48 Iskanje in dodajanje prijateljev................................48 Ogled informacij o prijatelju.....................................48 Razvranje seznama prijateljev..............................48 Ocenjevanje igralca....................................................49 Poiljanje sporoil......................................................49 Nastavitve N-Gage.........................................................49

Nokia Video Center.....................................42

N-Gage........................................................45

Predvajalnik glasbe.......................................................50 Predvajanje skladbe ali epizode podcasta..............50 Glasbeni meni.............................................................51 Seznami predvajanj...................................................51 Podcasti.......................................................................52 Domae omreje in predvajalnik glasbe..................52 Prenos glasbe v mobilno napravo............................53 Prenos glasbe iz raunalnika..................................53 Prenos s predvajalnikom Windows Media Player........................................................................54 Nokia Glasbena trgovina..............................................55 Radio..............................................................................56 Posluanje radia.........................................................56 Prikaz slikovne vsebine..............................................57 Shranjene postaje......................................................57 Nastavitve...................................................................57 Nokia Podcasting..........................................................57 Nastavitve...................................................................58 Iskanje.........................................................................58 Imeniki........................................................................59 Nalaganje....................................................................60 Predvajanje in upravljanje podcastov......................60

Mapa Predstavnost....................................62

Mapa Glasba...............................................50

RealPlayer......................................................................62 Predvajanje video posnetkov....................................62 Pretakanje vsebin po omreju..................................62 Nastavitve predvajalnika RealPlayer........................63 Predvajalnik Adobe Flash.............................................63 Nokia Lifeblog ..............................................................63 O programski opremi Nokia Lifeblog.......................63 Namestitev v raunalnik............................................64 Povezovanje mobilne naprave in raunalnika.................................................................64

Vsebina

Kopiranje predmetov.................................................65 Brskanje po asovnem traku in priljubljenih...........65 Objava v spletu...........................................................65 Uvaanje predmetov..................................................66 Vklopni kljui ................................................................67 Snemalnik zvoka...........................................................68

Kamera.......................................................69

O kameri.........................................................................69 Zajem slike.....................................................................69 Kazalniki med fotografiranjem.................................69 Aktivna orodna vrstica...............................................70 Fotografiranje.............................................................71 Po fotografiranju........................................................72 Bliskavica.....................................................................73 Scene...........................................................................73 Zaporedno fotografiranje..........................................73 Samosproilec e elite biti na sliki tudi vi...........74 Nasveti za dobre fotografije.....................................74 Snemanje video posnetkov..........................................75 Kazalniki med snemanjem videa..............................75 Snemanje video posnetkov.......................................76 Po snemanju videa.....................................................77 Nastavitve kamere........................................................77 Nastavitve kamere za slike........................................77 Nastavitve pred snemanjem prilagajanje barv in svetlosti.......................................................................78 Nastavitve za video....................................................79 Pregledovanje in razvranje datotek........................81 Slike in video posnetki..................................................81 Pregledovanje slik in video posnetkov....................81 Razvranje slik in video posnetkov.........................82

Aktivna orodna vrstica...............................................83 Albumi.........................................................................83 Koarica za tiskanje....................................................84 Zaporedno predvajanje slik.......................................84 Urejanje slik...................................................................85 Urejevalnik slik...........................................................85 Obrezovanje slike.......................................................85 Zmanjevanje uinka rdeih oi................................85 Uporabne blinjice.....................................................85 Urejanje video posnetkov............................................86 Nain TV-izhoda............................................................86 Predstavitve...................................................................87 Tiskanje slik...................................................................87 Tiskanje slik................................................................87 Izbira tiskalnika.......................................................88 Predogled tiskanja..................................................88 Nastavitve tiskanja..................................................88 Spletno tiskanje..........................................................88 Spletna objava slik in video posnetkov......................89 Domae omreje...........................................................89 O domaem omreju..................................................89 Pomembne varnostne informacije...........................90 Nastavitve za domae omreje.................................90 Vklop souporabe in izbira vsebine...........................91 Ogledovanje in souporaba predstavnostnih datotek........................................................................92 Kopiranje predstavnostnih datotek.........................93

Vsebina

Galerija.......................................................81

Doloanje poloaja (GPS)...........................94

O sistemu GPS................................................................94 Sprejemnik GPS.............................................................95 Nasveti za ustvarjanje povezave GPS..........................95 Zahteve za podatke o poloaju....................................96 Zemljevidi .....................................................................96

O aplikaciji Zemljevidi................................................96 Brskanje po zemljevidih............................................97 Nalaganje zemljevidov..............................................98 Iskanje lokacije.........................................................100 Dodatne storitve za aplikacijo Zemljevidi.............100 Navigacija...............................................................101 Prometne informacije...........................................102 Vodniki...................................................................102 Toke ...........................................................................103 Podatki GPS .................................................................104 Usmerjanje do cilja..................................................104 Nalaganje podatkov o poloaju (lokaciji)..............104 Merilnik potovanja...................................................105

Prilagajanje naprave................................106

Teme.............................................................................106 Profili nastavljanje tonov........................................106 Tridimenzionalni toni.................................................107 Prilagajanje stanja pripravljenosti............................108 Prilagajanje glavnega menija....................................108

Upravljanje asa.......................................109

Ura ...............................................................................109 Budilka......................................................................109 Svetovna ura.............................................................109 Koledar.........................................................................110 Ustvarjanje koledarskega vpisa..............................110 Prikazi v koledarju...................................................110 Delo s koledarskimi vpisi.........................................111

Predvidevanje vnosa besedila................................113 Nasveti za vnos besedila.........................................114 Zamenjava jezika pisanja........................................114 Urejanje besedila in seznamov...............................114 Pisanje in poiljanje sporoil.....................................115 Prejeta sporoila.........................................................116 Prejemanje sporoil.................................................116 Vepredstavnostna sporoila..................................117 Podatki, nastavitve in sporoila spletnih storitev......................................................................117 Nabiralnik....................................................................117 Doloanje e-potnih nastavitev..............................117 Odpiranje nabiralnika..............................................118 Nalaganje e-potnih sporoil..................................118 Brisanje e-potnih sporoil.....................................119 Prekinjanje povezave z nabiralnikom....................119 Pregledovanje sporoil na kartici SIM.......................119 Nastavitve za sporoila..............................................120 Nastavitve besedilnih sporoil................................120 Nastavitve vepredstavnostnih sporoil................120 E-potne nastavitve.................................................121 Upravljanje nabiralnikov......................................121 Nastavitve povezave.............................................122 Uporabnike nastavitve........................................122 Nastavitve nalaganja............................................123 Nastavitve samodejnega nalaganja....................123 Nastavitve sporoil spletnih storitev.....................124 Nastavitve sporoil v celici......................................124 Druge nastavitve......................................................124

Sporoila..................................................112

Glavni prikaz menija Sporoila..................................112 Pisanje besedila..........................................................113 Obiajni nain vnaanja besedila...........................113

Klicanje....................................................125

Glasovni klici................................................................125 Monosti med klicem..................................................125 Telefonska predala za glasovne in video klice.........126

Vsebina

Sprejem ali zavrnitev klica.........................................126 Vzpostavljanje konferennega klica..........................127 Hitro klicanje telefonske tevilke..............................127 akajoi klic.................................................................127 Glasovno klicanje........................................................128 Vzpostavljanje video klica..........................................128 Monosti med video klicem.......................................129 Sprejem ali zavrnitev video klica...............................130 Souporaba videa.........................................................130 Sistemske zahteve....................................................130 Nastavitve.................................................................131 Souporaba video posnetkov ali videa v ivo.........131 Sprejemanje vabila..................................................132 Internetna telefonija..................................................133 Ustvarjanje profila za internetne klice...................133 Povezovanje s storitvijo internetne telefonije...................................................................134 Vzpostavljanje internetnih klicev...........................134 Nastavitve storitve...................................................135 Dnevnik........................................................................135 Zadnji klici.................................................................135 Trajanje klicev..........................................................136 Paketna podatkovna povezava...............................136 Preverjanje vseh komunikacijskih dogodkov........136

Vsebina

Mapa Pisarna............................................141

Quickoffice...................................................................141 Quickword.................................................................141 Quicksheet................................................................141 Quickpoint.................................................................142 Quickmanager..........................................................142 Beleke ........................................................................142 Adobe PDF Reader.......................................................142 Pretvornik....................................................................142 Zip manager................................................................143 Bralnik rtnih kod.......................................................143

Mapa Aplikacije........................................145

Kalkulator....................................................................145 Nadzornik aplikacij.....................................................145 Nameanje aplikacij in programske opreme.......146 Odstranjevanje aplikacij in programske opreme......................................................................147 Nastavitve.................................................................148

Mapa Orodja.............................................149

Vizitke (imenik)........................................138

Shranjevanje in urejanje imen in tevilk..................138 Delo z imeni in tevilkami..........................................138 Privzete tevilke in naslovi.........................................139 Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam........................139 Kopiranje vizitk...........................................................139 Imenik kartice SIM in druge storitve SIM..................139 Urejanje skupin vizitk.................................................140

Nadzornik datotek......................................................149 Orodje za masovni pomnilnik....................................149 Glasovni ukazi.............................................................150 Sinhronizacija .............................................................150 Nadzornik naprave.....................................................151

Nastavitve................................................152

Splone nastavitve......................................................152 Nastavitve za prilagajanje.......................................152 Nastavitve dodatne opreme...................................153 Varnostne nastavitve...............................................154 Telefon in kartica SIM............................................154 Upravljanje certifikatov........................................155

Varnostni modul....................................................156 Obnavljanje prvotnih nastavitev............................156 Nastavitve doloanja poloaja................................156 Nastavitve telefona.....................................................157 Klicne nastavitve......................................................157 Preusmerjanje klicev................................................158 Zapore klicev.............................................................158 Omrene nastavitve.................................................159 Nastavitve povezav.....................................................159 Podatkovne povezave in dostopne toke..............160 Dostopne toke.........................................................160 Ustvarjanje nove dostopne toke........................160 Dostopne toke za paketni prenos podatkov................................................................161 Internetne dostopne toke WLAN.......................161 Nastavitve paketne povezave.................................163 Doloanje nastavitev omreja WLAN.....................163 Nastavitve SIP...........................................................163 Nastavitve internetnih klicev..................................164 Konfiguracije............................................................164 Nadzor imen dostopnih tok..................................164 Nastavitve aplikacij.....................................................164

Otroci............................................................................173 Okolje delovanja.........................................................173 Medicinske naprave....................................................173 Vsajene medicinske naprave...................................173 Sluni pripomoki.....................................................174 Vozila............................................................................174 Nevarnost eksplozije..................................................174 Klici v sili......................................................................175 Informacije o potrditvi (SAR).....................................176

Kazalo......................................................177

Odpravljanje teav...................................165 Informacije o bateriji...............................169Polnjenje in praznjenje..............................................169 Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia............................................................................170 Preverjanje pristnosti holograma..........................170 In e baterija ni pristna?.........................................170

Nega in vzdrevanje.................................171

Odstranjevanje............................................................172

Vsebina

Dodatni varnostni napotki.......................173

Za vao varnost

Za vao varnostPreberite te preproste smernice. Neupotevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. e elite ve informacij, preberite cel prironik za uporabo.Ne vklapljajte naprave, e je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali e lahko povzroi interferenco ali nevarnost. VARNO VKLAPLJANJE IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA Naprave ne uporabljajte na bencinski rpalki. Ne uporabljajte je blizu goriv ali kemikalij. Upotevajte prepovedi. Naprave ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje. RAZSODNA UPORABA IZKLAPLJANJE V BLIINI RAZSTRELJEVANJA

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upotevajte vse zakone, ki veljajo v dravi, kjer ste. Med vonjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti. INTERFERENCA Vse brezine naprave so obutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje. IZKLAPLJANJE V BOLNINICAH Upotevajte prepovedi. Izklopite napravo v bliini medicinske opreme. IZKLAPLJANJE V LETALU Upotevajte prepovedi. Brezine naprave lahko v letalih povzroijo interferenco.

Izdelek uporabljajte samo v poloajih, opisanih v priloeni dokumentaciji. Ne dotikajte se predelov anten po nepotrebnem. STROKOVNI SERVIS Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje. DODATNA OPREMA IN BATERIJE Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklapljajte nezdruljivih naprav. NEPREPUSTNOST ZA VODO Vaa naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

10

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi. POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v prironiku zanjo. Ne priklapljajte nezdruljivih naprav. KLICI V SILI Telefonska funkcija naprave mora biti vklopljena in naprava mora biti v dosegu signala omreja. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina na zaslonu zbrie in da se naprava vrne v pripravljenost. Vnesite tevilko za klice v sili in pritisnite klicno tipko. Povejte, kje ste. Klica ne konajte, dokler vam tega ne dovoli klicana sluba.

Vaa naprava podpira internetne povezave in druge naine povezovanja. Kakor raunalniki je tudi vaa naprava lahko izpostavljena virusom, zlonamernim sporoilom in aplikacijam ter drugi kodljivi vsebini. Bodite previdni in odpirajte sporoila, nalagajte vsebino ter sprejemajte namestitve in zahteve za povezavo samo iz virov, ki jim zaupate. Da bi poveali varnost naprav, v mobilni napravi in v povezanem raunalniku uporabljajte protivirusni program (ki ga morate tudi redno posodabljati), poarni zid in podobno programsko opremo. Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, e elite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklapljajte, kadar lahko uporaba brezinih naprav povzroi interferenco ali nevarnost.

Zaradi zaite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenaati ali posredovati nekaterih slik, glasbe (vkljuno s toni zvonjenja) in druge vsebine.

Mobilna naprava, opisana v tem prironiku, je odobrena za uporabo v omrejih (E)GSM 850, 900, 1800 in 1900 ter UMTS 900 in 2100. Ve informacij o omrejih lahko dobite pri ponudniku storitev. Ko uporabljate funkcije te naprave, upotevajte vse zakone ter spotujte krajevne navade, zasebnost in

O vai napravi

Pisarnike aplikacije podpirajo pogoste funkcije programov Microsoft Word, PowerPoint in Excel (Microsoft Office 2000, XP in 2003). Vseh zapisov datotek ni mogoe odpreti ali urediti.

Naprava se bo med daljim delovanjem, na primer aktivno souporabo videa ali hitro podatkovno povezavo, morda segrela. To je praviloma obiajnoo.

Za vao varnost11

VARNOSTNE KOPIJE

zakonite pravice drugih, vkljuno z avtorskimi pravicami.

Za vao varnost

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave za spletne strani tretjih strank. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z drubo Nokia, ki tudi ne jami za njihovo vsebino in jih ne priporoa. Ko dostopate do njih, upotevajte ustrezne varnostne ukrepe.

e se vam zdi, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbliji pooblaeni servis.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Nekatere funkcije te naprave, na primer vepredstavnostno sporoanje (MMS), spletni brskalnik in e-poto, lahko uporabljate samo, e omreje podpira ustrezne tehnologije.

vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Ve informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Slike v tem prironiku se morda razlikujejo od zaslona vae naprave.

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Za tevilne funkcije potrebujete posebne omrene storitve, ki niso na voljo v vseh omrejih ali pa jih boste morali, e jih boste hoteli uporabljati, posebej naroiti pri ponudniku storitev. Navodila in informacije o strokih lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omreja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrenih storitev. Nekatera omreja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov. Va ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogoil vklop nekaterih funkcij v napravi. V tem primeru takne funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vkljuuje spremembe imen in

Omrene storitve

Dodatna oprema, baterije in polnilnikiPred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Naprava je namenjena uporabi s polnilniki DC-4, AC-4 ali AC-5 ter AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12 ali LCH-12, e uporabite adapter za polnilnik CA-44.

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo loite od polnilnika.

Natanna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtia. Razliico vtia oznauje E, EB, X, AR, U, A, C ali UB. Ta naprava je namenjena uporabi z baterijo BL-6F.

12

Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in opremo, ki jih je druba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kaknih drugih vrst lahko iznii garancijo in monost zamenjave ter je lahko nevarna.

Za vao varnost13

Glede razpololjivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vti, ne kabla.

Poveite se

Poveite seNokia N95 8GB podpira naslednje naine povezovanja: Omreja GSM (2G) in UMTS (3G). Povezava Bluetooth za prenos datotek in povezovanje z zdruljivo dodatno opremo. Glejte "Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth", str. 36.

AV-prikljuek Nokia (3,5 mm) za povezavo z zdruljivimi slualkami, televizorji in glasbenimi stolpi. Glejte "Nain TV-izhoda", str. 86. Podatkovni kabel za povezavo z zdruljivimi napravami, na primer tiskalniki in raunalniki.Glejte "USB", str. 40.

Infrardea povezava za prenos in sinhroniziranje podatkov med zdruljivimi napravami. Glejte " Infrardea povezava ", str. 39.

WLAN za povezavo z internetom in napravami, ki podpirajo funkcijo WLAN. Glejte "Omreje WLAN", str. 33.

14

GPS za povezavo s sateliti GPS in izraun lokacije, kjer ste. Glejte "Doloanje poloaja (GPS)", str. 94.

Uporabne informacijeOznaka modela: N95-2 V nadaljevanju Nokia N95 8GB.

Med branjem navodil lahko z daljim pritiskom tipke preklapljate med pomojo in aplikacijo, ki je odprta v ozadju.

Vaa naprava podpira kontekstno pomo. Ko je odprta ena od aplikacij, izberite Monosti > Pomo, da dostopate do pomoi za prikazano vsebino.

Pomo

e se morate obrniti na slubo za pomo uporabnikom, preverite seznam centrov Nokia Care na naslovu www.nokia.com/customerservice. e naprava potrebuje popravilo, poiite najbliji servisni center Nokia Care na naslovu www.nokia.com/repair.

Na naslovu www.nseries.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia poiite najnoveje prironike, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z izdelkom Nokia.

Podpora in kontaktni podatki drube Nokia

V glavnem meniju odprete pomo tako, da izberete Orodja > Pripomoki > Pomo. e elite videti seznam tem pomoi, izberite eleno aplikacijo.

Hitri zaetek

Dodatne aplikacije

Informacije o tipkah in delih, navodila za nastavitev naprave in druge bistvene informacije boste nali v kratkem prironiku.

Nokia in drugi izdelovalci programske opreme ponujajo razline aplikacije, s katerimi bo vaa naprava e zmogljiveja. Te aplikacije so opisane v prironikih, ki so na voljo na straneh za podporo uporabnikom izdelka na spletni strani www.nseries.com/support ali na lokalnem spletnem mestu Nokia.

Uporabne informacije15

Uporabne informacije

Posodobitve programske opreme

storitev so morda e shranjene v napravi, lahko pa ponudniku naroite, naj vam jih polje v posebnem sporoilu. Spremenite lahko splone nastavitve naprave, na primer za jezik, stanje pripravljenosti, zaslon in zaklepanje tipkovnice. Glejte "Splone nastavitve", str. 152.

Pri Nokii bodo morda izdelali posodobitve programske opreme ter tako uporabnikom ponudili nove in izboljane funkcije ali bolje delovanje naprave. Take posodobitve boste lahko zahtevali z raunalniko aplikacijo Nokia Software Updater. Za posodobitev programske opreme naprave potrebujete aplikacijo Nokia Software Updater, zdruljiv raunalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 2000, XP ali Vista, irokopasovni dostop do interneta in zdruljiv podatkovni kabel za povezavo mobilne naprave z raunalnikom. Ve informacij o aplikaciji Nokia Software Updater in namestitveno datoteko najdete na naslovu www.nokia.com/softwareupdate ali lokalnem spletnem mestu Nokia. Nasvet: Razliico programske opreme v napravi preverite tako, da v pripravljenosti vnesete *#0000#.

Kode za dostop

Nastavitve16

Vaa naprava je na podlagi informacij ponudnika mobilnih storitev najverjetneje e nastavljena za uporabo storitev MMS in GPRS, pretakanje vsebin in brskanje po internetu. Nastavitve ponudnika

Koda PIN (Personal Identification Number) Ta koda iti vao kartico SIM pred nepooblaeno uporabo. Kodo PIN (4 do 8 tevk) navadno dobite skupaj s kartico SIM. e trikrat zaporedoma vnesete napano kodo PIN, se koda blokira in jo morate odblokirati s kodo PUK. Koda UPIN To kodo ste morda dobili s kartico USIM. Kartica USIM je izboljana razliica kartice SIM, ki jo podpirajo mobilni telefoni UMTS. koda PIN2 Ta koda (od 4 do 8 tevk) je priloena nekaterim karticam SIM in jo potrebujete za dostop do nekaterih funkcij naprave. Koda za zaklepanje (imenujemo jo tudi zaitna koda) S to 5-mestno kodo lahko zaklenete napravo in tako prepreite nepooblaeno uporabo. Koda za zaklepanje je tovarniko

e pozabite katero koli kodo za dostop, se obrnite na ponudnika storitev.

nastavljena na 12345. e elite prepreiti nepooblaeno uporabo naprave, kodo za zaklepanje spremenite. Novo kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, pro od naprave. e ste kodo pozabili, jo samo enkrat poskusite vnesti. e vnesena koda ni prava, lahko dobite dodatna navodila v centru Nokia Care ali pri ponudniku storitev. Kodi PUK (Personal Unblocking Key) in PUK2 Ti 8-mestni kodi potrebujete za zamenjavo blokirane kode PIN oziroma PIN2. Navadno ju dobite s kartico SIM. e ju niste, se obrnite na svojega operaterja. koda UPUK To 8-mestno kodo potrebujete za zamenjavo blokirane kode UPIN. Navadno jo dobite s kartico USIM. e je nimate, se obrnite na svojega operaterja.

Podaljanje asa delovanja baterije

Funkcije, ki uporabljajo povezavo z omrejem WLAN ali omogoajo takim funkcijam, da delujejo v ozadju med tem, ko uporabljate druge funkcije, poveujejo porabo energije. Funkcija WLAN v napravi Nokia se izkljui, kadar ne skuate vzpostaviti povezave, niste povezani z drugo dostopno toko in ne iete razpololjivih omreij. e elite e bolj zmanjati porabo energije, lahko napravo nastavite tako, da v ozadju ne bo iskala razpololjivih omreij ali jih bo iskala bolj poredko. Funkcija WLAN je med posameznimi iskanji omreij izkljuena. Glejte "Omreje WLAN", str. 33. e nastavite Iskanje omreij na Nikoli, v pripravljenosti ni prikazana ikona za razpololjiva omreja WLAN. Vendar pa lahko vseeno rono iete omreja WLAN, ki so na voljo, in se z njimi povezujete kot po navadi.

tevilne funkcije v napravi hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajajo as njenega delovanja. e elite varevati z energijo baterije, upotevajte naslednje:

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogoajo takim funkcijam, da delujejo v ozadju, medtem ko uporabljate druge funkcije, poveujejo porabo energije. as delovanja

Ko se pomaknete na nova obmoja na zemljevidu, aplikacija Zemljevidi naloi informacije o novih zemljevidih, zato se povea

e ste v nastavitvah povezave nastavili Povez. za paketni pr. na Ko je na voljo in omreje za paketni prenos podatkov (GPRS) ni v dosegu, naprava v rednih presledkih skua vzpostaviti paketno povezavo in zato porabi ve energije. e elite podaljati as delovanja naprave, izberite Povez. za paketni pr. > Po potrebi.

Uporabne informacije17

naprave lahko podaljate tako, da izkljuite funkcijo Bluetooth, kadar je ne potrebujete.

Uporabne informacije

e se mo omrenega signala na obmoju, kjer ste, zelo spreminja, mora naprava nenehno iskati razpololjivo omreje. To poveuje porabo energije. e ste v omrenih nastavitvah izbrali dvojni omreni nain, naprava ie omreje UMTS. e to ni na voljo, uporabi omreje GSM, ki je na voljo. e elite uporabljati samo omreje GSM, pritisnite in izberite Orodja > Nastavitve > Telefon > Omreje > Omreni nain > GSM.

poraba energije. Napravi lahko prepreite, da bi samodejno nalagala nove zemljevide. Glejte "Zemljevidi ", str. 96.

S pritiskom na tipko C ne morete zapreti predvajalnika glasbe. Predvajalnik glasbe zaprete tako, da ga izberete na seznamu in Monosti > Izhod.

Sprostitev pomnilnika

18

e pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se poraba energije povea, as delovanja baterije pa se skraja. Aplikacije, ki jih ne uporabljate, zaprete tako, da pridrite , se pomaknete na aplikacijo na seznamu in pritisnete C.

Osvetlitev zaslona porabi precej energije baterije. e elite spremeniti zakasnitev, po kateri se osvetlitev izkljui, pritisnite in izberite Orodja > Nastavitve > Splono > Prilagajanje > Zaslon > as osvetlitve. e bi radi nastavili svetlobno tipalo, ki zaznava svetlobne razmere in prilagaja osvetlitev zaslona, izberite Senzor za svetlobo v nastavitvah zaslona.

e elite pregledati vrste podatkov, ki jih imate v napravi, in izvedeti, koliko pomnilnika zavzemajo, pritisnite in izberite Orodja > Nadz. dat. > Monosti > Podrobnosti pomnil.. Koliina razpololjivega pomnilnika je prikazana v polju Prosti pomnilnik. e elite sprostiti pomnilnik naprave, prenesite podatke v zdruljiv raunalnik.

tevilne funkcije naprave shranjujejo podatke v pomnilnik. Naprava vas obvesti, ko je notranji pomnilnik skoraj poln.

e elite sprostiti pomnilnik z brisanjem podatkov, uporabite nadzornika datotek ali odprite ustrezno aplikacijo in odstranite datoteke, ki jih ne potrebujete ve. Odstranite lahko naslednje:

Shranjene spletne strani. Vizitke v imeniku. Koledarske beleke.

Sporoila v mapah menija Sporoila in e-poto, ki ste jo naloili iz nabiralnika.

Namestitvene datoteke (.sis ali .sisx) za aplikacije, ki ste jih namestili v napravo.

Ni dovolj pomnilnika za izvedbo postopka. Najprej zbr. nekaj podatkov. Pomnilnik skoraj poln. Zbriite nekaj podatkov iz pomnilnika telefona.

e briete ve predmetov in se prikae eno od naslednjih obvestil, zbriite posamezne predmete in pri tem zanite z najmanjim:

Slike in video posnetki v Galeriji. S programsko opremo Nokia Nseries PC Suite lahko varnostno kopirate datoteke v zdruljiv raunalnik.

Uporabne informacije19

Aplikacije, ki so prikazane v nadzorniku aplikacij in ki jih ne potrebujete.

Vaa naprava

Vaa napravaKo napravo prvi vklopite, se odpre aplikacija Dobrodoli. Nast. arov. Doloite razline nastavitve, na primer za e-poto. Ve informacij o aplikaciji Nastavitveni arovnik je v prironikih, ki so na voljo na straneh za podporo uporabnikom izdelka na spletnem mestu Nokia ali lokalnem spletnem mestu Nokia. Izmenjava Iz zdruljive naprave Nokia prenesite vsebine, kot so vizitke imenika in koledarski vpisi. Glejte "Prenos vsebine", str. 20. V aplikaciji Dobrodoli je morda na voljo tudi predstavitev naprave. Izberite med naslednjimi monostmi:

Dobrodoli

Prenos podatkovPrenos vsebineAplikacija Izmenjava omogoa prenaanje vsebin, kot so vizitke imenika, med dvema zdruljivima napravama Nokia po povezavi Bluetooth ali infrardei povezavi.

Vrsta vsebine, ki jo lahko prenesete, je odvisna od modela naprave, iz katere bi radi prenesli vsebino. e druga naprava podpira sinhronizacijo, lahko tudi sinhronizirate podatke med svojo in drugo napravo. Vaa naprava vas obvesti, e druga naprava ni zdruljiva. e druge naprave ni mogoe zagnati brez kartice SIM, lahko vanjo vstavite svojo kartico. e napravo vklopite, ko kartica SIM ni vstavljena, se samodejno vkljui profil za uporabo brez povezave.

Pozneje dostopate do aplikacije Dobrodoli tako, da pritisnete in izberete Orodja > Pripomoki > Dobrodoli. Do posameznih aplikacij imate dostop tudi v meniju.

Prenos vsebine

20

1. Ko elite prvi prenesti podatke iz druge naprave, v aplikaciji Dobrodoli v svoji napravi izberite Izmenjava ali pritisnite in izberite Orodja > Pripomoki > Izmenjava.

3. e izberete povezavo Bluetooth: Izberite Nadaljuj in vaa naprava bo poiskala naprave s tehnologijo Bluetooth. Izberite napravo, iz katere bi radi prenesli vsebine. Vaa naprava nato zahteva kodo. Vnesite 1- do 16-mestno tevilo in izberite OK. Isto kodo vnesite e v drugo napravo in izberite OK. Napravi sta tako seznanjeni. Glejte "Seznanjanje naprav", str. 38. Pri nekaterih modelih naprav se aplikacija Izmenjava polje drugi napravi v sporoilu. e elite aplikacijo namestiti v drugo napravo, odprite sporoilo in se ravnajte po navodilih na zaslonu. e ste izbrali infrardeo povezavo, napravi poveite. Glejte " Infrardea povezava ", str. 39.

Po prvem prenosu izberite med naslednjim, da bi zaeli nov prenos, odvisno od modela druge naprave:

Sinhronizirajte vsebine med svojo in drugo napravo, e druga naprava podpira sinhronizacijo. Sinhronizacija je dvosmerna. e nek predmet zbriete iz ene naprave, se zbrie tudi iz druge. S sinhronizacijo ni mogoe obnoviti zbrisanih predmetov.

Prejmite podatke od druge naprave. Pri nalaganju se podatki prenesejo iz druge naprave v vao. Morda boste morali obdrati ali zbrisati izvirne podatke v drugi napravi, kar je odvisno od njenega modela. Poljite podatke drugi napravi.

4. V svoji napravi izberite vsebino, ki jo elite prenesti iz druge naprave.

as prenaanja je odvisen od koliine podatkov.

Zaeti postopek prenosa lahko prekinete in ga nadaljujete pozneje.

Vsebina se iz pomnilnika druge naprave prenese na ustrezno mesto v vai napravi.

Uporaba blinjic za ponovitev prenosa

e aplikacija Izmenjava ne more prenesti nekega predmeta, ga lahko dodate v mapo Mapa Nokia (C: \Data\Nokia ali E:\Data\Nokia, odvisno od modela naprave) in ga prenesete od tam. Ko izberete mapo za prenos, se sinhronizirajo predmeti v ustrezni mapi druge naprave in obratno.

Po prenosu podatkov lahko v glavni prikaz shranite blinjico z njegovimi nastavitvami, da lahko prenos pozneje ponovite.

Vaa naprava21

2. Izberite vrsto povezave, ki jo elite uporabiti za prenos podatkov. Izbrano vrsto povezave morata podpirati obe napravi.

Sinhroniziranje, nalaganje in poiljanje vsebin

Vaa naprava

Blinjico lahko uredite, e se pomaknete nanjo in izberete Monosti > Nastavitve blinjice. Lahko na primer ustvarite ali spremenite ime blinjice.

V mapi V poiljanju so sporoila, ki akajo na poiljanje. Vrsta zvonjenja je nastavljena na tiho, opozorilna tona za sporoila in e-poto pa sta izkljuena. Budilka je vkljuena. Tipkovnica naprave je zaklenjena. Imate neodgovorjene klice.

Po vsakem prenosu se prikae dnevnik prenosa. Dnevnik prejnjega prenosa odprete tako, da se v glavnem prikazu pomaknete na blinjico in izberete Monosti > Prikai dnevnik. e ste predmet, ki se bo prenesel, uredili v obeh napravah, naprava samodejno poskusi zdruiti spremembe. e to ni mogoe, pride do spora. Izberite Preveri posamezno, Prednost ima ta telef. ali Prednost ima drugi tel., da razreite spor. e elite ve informacij, izberite Monosti > Pomo.

Reevanje sporov pri prenosih

Uporablja se druga telefonska linija (omrena storitev).

Vsi dohodni klici so preusmerjeni na drugo tevilko (omrena storitev). e imate dve telefonski liniji, tevilka oznauje izbrano linijo. Z napravo so povezane zdruljive slualke.

Znaki na zaslonu

Naprava se uporablja v omreju UMTS (omrena storitev). V mapi Prejeto v meniju Sporoila je eno ali ve neprebranih sporoil.

Naprava se uporablja v omreju GSM (omrena storitev).

Z napravo je povezan zdruljiv besedilni telefon.

Na napravo je prikljuen zdruljiv kabel za TVizhod.

Aktivna paketna podatkovna povezava GPRS (omrena storitev). oznauje, da je povezava zadrana, in , da je na voljo.

Aktiven podatkovni klic (omrena storitev).

22

V oddaljeni nabiralnik ste prejeli novo e-potno sporoilo.

Paketna podatkovna povezava je aktivna v delu omreja, ki podpira tehnologijo EGPRS (omrena storitev). oznauje, da je povezava zadrana, in , da je na voljo. Ikone oznaujejo, da je storitev

Hitro nalaganje podatkovnih paketov (HSDPA) je podprto in aktivno (omrena storitev). oznauje, da je povezava zadrana, in , da je na voljo. Glejte "Hitro nalaganje", str. 25. Napravo ste nastavili za iskanje brezinih lokalnih omreij (WLAN) in tako omreje je na voljo (omrena storitev). Glejte "O funkciji WLAN", str. 33. Aktivna povezava z omrejem WLAN, ki uporablja ifriranje.

Aktivna paketna podatkovna povezava UMTS (omrena storitev). oznauje, da je povezava zadrana, in , da je na voljo.

Med aktivnim klicem ali posluanjem zvone datoteke poveate ali zmanjate glasnost tako, da uporabite tipko za glasnost. Vgrajeni zvonik omogoa, da imate med pogovorom napravo v svoji bliini, ne da bi jo morali drati ob uesu.

Opozorilo: Med uporabo zvonika naprave ne drite ob uesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen. e elite zvonik uporabiti med klicem, izberite Monosti > Vkljui zvonik. Zvonik izklopite tako, da izberete Monosti > Vkljui slualko.

Povezovanje po Bluetoothu je vkljueno. Glejte "Povezovanje z uporabo tehnologije Bluetooth", str. 36.

Aktivna povezava z omrejem WLAN, ki ne uporablja ifriranja.

Zaklepanje tipkovnice

Po povezavi Bluetooth se prenaajo podatki. e kazalnik utripa, se skua naprava povezati z drugo napravo. Aktivna povezava USB.

Tipke zaklenete tako, da pritisnete levo izbirno tipko in nato desno izbirno tipko.

Odklenete jih tako, da odprete dvosmerni drsnik ali pritisnete levo in nato e desno izbirno tipko. Nastavite lahko, da se tipkovnica samodejno zaklene po zakasnitvi ali ko zaprete dvosmerni drsnik. Glejte "Varnostne nastavitve", str. 154.

Aktivna infrardea povezava. e znak utripa, se naprava skua povezati z drugo napravo ali pa se je povezava prekinila.

Vaa naprava23

EGPRS na voljo v omreju, in ne, da jo vaa naprava uporablja za prenaanje podatkov.

Nadzor glasnosti in zvonika

Vaa naprava

Profil Brez povezavePritisnite povezave.

in izberite Orodja > Profili > Brez

povezave lahko uporabljate tudi tehnologijo Bluetooth.

Profil Brez povezave vam omogoa, da uporabljate napravo brez povezave z mobilnim omrejem. Ko vkljuite profil Brez povezave, se povezava z mobilnim omrejem prekine, v kazalniku moi signala pa se prikae znak . Onemogoeni so vsi mobilni telefonski signali v napravo in iz nje. e skuate poiljati sporoila, se ta shranijo v mapo V poiljanju, da bi se poslala pozneje. Ko je vkljuen profil Brez povezave, lahko uporabljate napravo tudi, e v njej ni kartice SIM.

Profil Brez povezave izkljuite tako, da na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete drug profil. e je signal dovolj moan, se naprava samodejno prijavi v mobilno omreje.

Vepredstavnostni meniV vepredstavnostnem meniju lahko vidite vepredstavnostne vsebine, ki jih najpogosteje uporabljate. Izbrana vsebina se odpre v ustrezni aplikaciji.

Pomembno: Kadar je vkljuen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrejem. Mogoe boste vseeno lahko klicali uradno tevilko za klice v sili, ki je programirana v napravi. e elite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vkljuiti telefonsko funkcijo naprave. e je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

24

Ko je vkljuen profil Brez povezave, lahko kljub temu uporabljate omreje WLAN, da na primer preberete e-poto ali brskate po internetu. Pri vzpostavljanju in uporabi povezave z omrejem WLAN upotevajte vsa ustrezna varnostna priporoila. V profilu Brez

Izberite med naslednjimi monostmi:

Vepredstavnostni meni odprete ali zaprete tako, da pritisnete vepredstavnostno tipko. e elite prebrskati ploice, se pomaknite levo ali desno. Predmete izberete tako, da pritisnete tipko za pomikanje. Iz odprte aplikacije se vrnete v vepredstavnostni meni tako, da pritisnete vepredstavnostno tipko.

Glasba Odprite predvajalnik glasbe in prikaz trenutno predvajane glasbe, brskajte med

e elite zamenjati vrstni red ploic, izberite Monosti > Uredi ploice.

skladbami in seznami predvajanj ter nalagajte in urejajte podcaste. Galerija Poglejte sliko, ki ste jo nazadnje posneli, zaenite predvajanje zaporedja slik ali poglejte predstavnostne datoteke v albumih. Igre Preizkusite igre Nokia Nseries. Zemljevidi Oglejte si priljubljene lokacije v aplikaciji Zemljevidi. Splet Oglejte si priljubljene spletne povezave v brskalniku. Imenik Dodajte vizitke, poljite sporoila ali vzpostavite glasovne klice. e elite dodati novo vizitko na prazno mesto na seznamu, pritisnite tipko za pomikanje in izberite vizitko. e elite poslati sporoilo, izberite vizitko v vepredstavnostnem meniju in Polji besed. sporoilo ali Polji vepred. sporoilo. Video posnetki Poglejte priljubljene video posnetke in video posnetke, shranjene v Nokia Video Centru.

V nastavitvah naprave lahko vkljuite ali izkljuite podporo za HSDPA. Glejte "Nastavitve paketne povezave", str. 163. Ve informacij o razpololjivosti in naroanju storitev za podatkovne povezave lahko dobite pri ponudniku storitev.

HSDPA vpliva na hitrost nalaganja, ne pa tudi na poiljanje podatkov omreju, na primer sporoil in e-pote.

Hitro nalaganje podatkovnih paketov (HSDPA, tudi 3,5 G, ki ga oznauje ) je storitev v omrejih UMTS in omogoa hitro nalaganje podatkov. Ko vkljuite podporo za HSDPA in je naprava povezana

Hitro nalaganje

Vaa naprava25

z omrejem UMTS, ki podpira HSDPA, bo nalaganje podatkov, kot so sporoila, e-pota in spletne strani, po mobilnem omreju verjetno hitreje. Aktivno povezavo HSDPA oznauje . Glejte "Znaki na zaslonu", str. 22.

Spletni brskalnik

Spletni brskalnikZ brskalnikom Splet lahko pregledujete internetne strani HTML v obliki, v kakrni so bile prvotno izdelane. Brskate lahko tudi po straneh, ki so izdelane posebej za mobilne naprave, ter uporabljate jezika XHTML in WML. Za brskanje po spletu morate imeti v napravi konfigurirano internetno dostopno toko. Spletno stran odprete tako, da v prikazu zaznamkov izberete zaznamek ali vnesete naslov v polje ( ) in pritisnete tipko za pomikanje. Nekatere spletne strani lahko vsebujejo predmete, na primer slike in zvoke, ki zasedejo veliko prostora v pomnilniku, da bi si jih lahko ogledali. e se pomnilnik naprave napolni med nalaganjem take strani, se slike na njej ne prikaejo.

Brskanje po spletuPritisnite Blinjica: Brskalnik zaenete tako, da v pripravljenosti pridrite 0. in izberite Splet.

e elite, da se med brskanjem po spletnih straneh ne nalagajo slike, da bi prihranili prostor v pomnilniku, izberite Monosti > Nastavitve > Stran > Naloi vsebino > Samo besedilo. Naslov nove spletne strani, ki bi jo radi obiskali, lahko vnesete, e izberete Monosti > Pojdi na splet. nasl..

Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaito pred kodljivo programsko opremo. Pomembno: Nameajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer preizkuene aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkuene s programom Java VerifiedTM.

Iz strenika naloite najnovejo vsebino strani tako, da izberete Monosti > Navigacijske mon. > Osvei.

Nasvet: e elite med brskanjem obiskati spletno stran, ki ste jo shranili kot zaznamek, pritisnite 1 in izberite zaznamek.

26

e elite videti sliice spletnih strani, ki ste jih obiskali v trenutni brskalni seji, izberite Nazaj (na voljo, e je v nastavitvah brskalnika vkljuen Seznam obisk. strani in odprta stran ni prva, ki ste jo obiskali). Eno od e obiskanih strani odprete tako, da jo izberete. Med brskanjem shranite stran tako, da izberete Monosti > Orodja > Shrani stran.

Pritisnite 8, da odprete pregled trenutne strani. Znova pritisnite 8, da bi poveali prikaz in si ogledali eleni del strani. Pritisnite 0, da odprete domao stran (e je doloena v nastavitvah). Pritisnite 9, e elite vnesti nov spletni naslov.

Pritisnite * ali #, da poveate ali pomanjate prikaz strani.

Strani lahko shranite in jih pozneje pregledujete brez povezave. Shranjene strani lahko tudi uredite po mapah. Do shranjenih strani dostopate tako, da izberete Monosti > Zaznamki > Shranjene strani. e elite odpreti podseznam ukazov ali dejanj za odprto spletno stran, izberite Monosti > Monosti storitve (e stran to podpira).

Nasvet: e elite pustiti brskalnik odprt v ozadju in se vrniti v pripravljenost, dvakrat pritisnite ali pritisnite tipko za konec. V brskalnik se vrnete tako, da pridrite in ga izberete na seznamu.

Orodna vrstica brskalnikaV orodni vrstici preprosto izberete funkcije brskalnika, ki jih pogosto uporabljate. Orodno vrstico odprete tako, da na praznem delu spletne strani pridrite tipko za pomikanje. Po orodni vrstici se pomikate z levo in desno tipko za pomikanje. Funkcijo izberete tako, da pritisnete tipko za pomikanje. V orodni vrstici lahko izbirate med naslednjim:

Blinjice med brskanjem

Samodejno odpiranje ve oken dovolite ali prepreite tako, da izberete Monosti > Okno > Blokiraj pojav. okna ali Dovoli pojavna okna.

Pritisnite 1, da odprete zaznamke.

Pritisnite 2, e elite iskati besedilo na odprti strani. Pritisnite 3, da se vrnete na prejnjo stran.

Spletni brskalnik27

Spletni naslov odprte strani shranite kot zaznamek tako, da izberete Monosti > Shrani kot zaznamek.

Pritisnite 5, da odprete seznam vseh odprtih oken.

Pogosto rabljene povez. Odprite seznam spletnih naslovov, ki jih pogosto obiskujete. Pregled strani Oglejte si pregled odprte spletne strani. Iskanje e elite iskati kljune besede na odprti strani. Osvei Osveite stran. Naroanje spletnih virov (e je na voljo) Odprite seznam spletnih virov, ki so na voljo na trenutni strani, in jih naroite.

Spletni brskalnik

strani, da bi videli, kakne informacije stran vsebuje.

Pritisnite 8, da odprete pregled trenutne strani. Pomaknite se navzgor, navzdol, levo ali desno, da bi nali eleno toko na strani. Znova pritisnite 8, da bi poveali prikaz in si ogledali eleni del strani.

Spletni viri in dnevniki

Navigacija po straneh

Mini prikaz strani vkljuite tako, da izberete Monosti > Nastavitve > Splono > Mini prikaz strani > Vkljuen.

e je funkcija za mini prikaz strani vkljuena v nastavitvah brskalnika in brskate po obseni strani, se odpre pomanjan pogled na celotno stran.

Funkciji za mini prikaz strani in pregled strani vam pomagata pri navigaciji po spletnih straneh, ki vsebujejo veliko informacij.

Spletni viri so datoteke xml na spletnih straneh, ki jih ustvarjalci spletnih dnevnikov in noviarske organizacije pogosto uporabljajo za objavo naslovov ali celotnega besedila najnovejih vnosov. Blogi ali weblogi so spletni dnevniki. Za spletne vire se veinoma uporabljata tehnologiji RSS in Atom. Spletni viri so pogosti na spletnih in dnevnikih straneh ter straneh wiki. Brskalnik Splet samodejno zazna, ali spletna stran vsebuje spletne vire. Spletni vir naroite tako, da izberete Monosti > Naroi.

Po mini prikazu strani se lahko premikate levo, desno, navzgor in navzdol. Ko najdete eleno mesto na strani, se nehajte pomikati; mini prikaz strani izgine, vi pa si lahko ogledate izbrani del strani. Med brskanjem po spletni strani, ki vsebuje veliko informacij, lahko uporabite tudi funkcijo Pregled

28

e elite doloiti nain posodabljanja spletnih virov, izberite Monosti > Nastavitve > Spletni viri.

Spletni vir posodobite tako, da ga izberete in Monosti > Osvei.

Naroene spletne vire si lahko ogledate, e v prikazu zaznamkov izberete Spletni viri.

Info programke lahko namestite z aplikacijo Nalaganje ali iz spleta.

Spletni brskalnik podpira info programke (omrena storitev). Info programki so majhne spletne aplikacije, ki jih lahko naloite in ki v napravo prenaajo vepredstavnostno vsebino, noviarske vire in druge informacije, na primer vremenske napovedi. Nameeni info programki so v mapi Aplikacije prikazani kot loene aplikacije.

Naloite lahko vsebine, kot so toni zvonjenja, slike, operaterjevi logotipi, teme in video posnetki. Ti predmeti so lahko brezplani ali pa boste zanje morali plaati. Naloeni predmeti se shranijo v ustrezne aplikacije naprave; naloena slika ali datoteka .mp3 se na primer shrani v Galerijo. Pomembno: Nameajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer preizkuene aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkuene s programom Java VerifiedTM. 1. Izberite povezavo.

Privzeta dostopna toka za info programke je enaka kot za spletni brskalnik. Ko so nekateri info programki zagnani v ozadju, lahko samodejno posodabljajo informacije v napravi.

Iskanje vsebine

e elite naloiti nek predmet, naredite naslednje: 2. Izberite ustrezno monost za nakup izdelka, na primer "Nakup". 3. Natanno preberite vse informacije. 4. Izberite ustrezno monost, da nadaljujete ali prekliete nalaganje (na primer "Sprejmi" ali "Preklii").

e elite iskati kljune besede, telefonske tevilke ali e-potne naslove na odprti spletni strani, izberite Monosti > Iskanje in eleno monost. Na prejnji zadetek se vrnete tako, da se pomaknete navzgor. Za naslednji zadetek se pomaknite navzdol. Nasvet: e elite iskati kljune besede na odprti strani, pritisnite 2.

Ko zaenete nalaganje, se prikae seznam zaetih in konanih prenosov iz trenutne seje brskalnika. Seznam lahko uredite, e izberete Monosti > Nalaganja. Izberite predmet na seznamu in

Spletni brskalnik29

Info programki

Nalaganje in nakupovanje vsebin

Spletni brskalnik

Monosti, da bi preklicali zaete prenose oziroma odprli, shranili ali zbrisali konane prenose.

Zaznamki

Brskalnik shranjuje tudi informacije o obiskanih spletnih straneh. Njihov seznam si lahko ogledate v mapi Samod. zaznamki.

oznauje zaetno stran za privzeto dostopno toko.

Prikaz zaznamkov se odpre, ko zaenete brskalnik Splet. Izberete lahko spletne naslove s seznama ali iz zbirke zaznamkov v mapi Samod. zaznamki. Naslov spletne strani, ki bi jo radi obiskali, lahko tudi vnesete neposredno v polje ( ).

V mapi Spletni viri vidite shranjene povezave do spletnih virov in dnevnikov, ki ste jih naroili. Spletne vire pogosto najdemo na spletnih straneh noviarskih organizacij, v osebnih spletnih dnevnikih, na straneh spletnih skupnosti, ki ponujajo zadnje novice, in v povzetkih lankov. Za spletne vire se uporabljata tehnologiji RSS in Atom.

Med brskanjem po internetu lahko shranjujete spletne naslove v obliki zaznamkov. Med zaznamke lahko shranjujete tudi naslove, ki ste jih prejeli v sporoilih, in poiljate shranjene zaznamke.

Izpraznitev zaasnega pomnilnika

Med brskanjem odprete prikaz zaznamkov tako, da pritisnete tipko 1 ali izberete Monosti > Zaznamki. e elite urediti podrobnosti zaznamka, na primer naslov, izberite Monosti > Upravit. zaznamkov > Uredi.

Zaasni pomnilnik se uporablja za zaasno shranjevanje podatkov. e ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite zaasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate. Zaasni pomnilnik izpraznite tako, da izberete Monosti > Zbrii zasebne podatke > Poisti za. pomniln..

Informacije ali storitve, do katerih dostopate, se shranijo v zaasni pomnilnik naprave.

30

V prikazu zaznamkov lahko odprete tudi druge mape brskalnika. Brskalnik Splet omogoa shranjevanje spletnih strani med brskanjem. V mapi Shranjene strani si lahko brez povezave ogledate vsebino shranjenih strani.

e elite prekiniti povezavo in si stran v brskalniku ogledati brez povezave, izberite Monosti > Orodja > Prekini; e elite prekiniti povezavo in zapreti brskalnik, pa izberite Monosti > Izhod. Brskalnik premaknete v ozadje tako, da enkrat pritisnete tipko za konec. Povezavo konate tako, da pridrite tipko za konec.

Nastavitve spletnega brskalnikaIzberite Monosti > Nastavitve in med temi monostmi: Dostopna toka Zamenjajte privzeto dostopno toko. Ponudnik storitev je lahko v vai napravi nastavil nekatere ali vse dostopne toke, ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih. Domaa stran Doloite domao stran. Mini prikaz strani Vkljuite ali izkljuite mini prikaz strani. Glejte "Navigacija po straneh", str. 28. Seznam obisk. strani Med brskanjem izberite Nazaj, da bi videli seznam strani, ki ste jih obiskali v trenutni seji (e je Seznam obisk. strani vkljuen). Varnostna opozorila Omogoite ali prepreite prikazovanje varnostnih obvestil. Skript Java/ECMA Omogoite ali prepreite uporabo skriptov. Pritisnite in izberite Splet.

Informacije, ki jih omreni strenik zbira o vaih obiskih razlinih spletnih strani, zbriete tako, da izberete Monosti > Zbrii zasebne podatke > Zbrii pikotke.

Splone nastavitve

e je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu ikona zaite ( ), je prenos podatkov med napravo in internetnim prehodom ali strenikom ifriran. Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strenikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaito prenosa podatkov med prehodom in strenikom vsebine skrbi ponudnik storitev. Za nekatere storitve, na primer bannitvo, boste potrebovali varnostne certifikate. e identiteta strenika ali prehoda ni pristna ali pa v napravi nimate ustreznega varnostnega certifikata, se

Varnost povezave

Nastavitve strani

Spletni brskalnik31

Prekinjanje povezave

prikae obvestilo. Ve informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Naloi vsebino Izberite, ali se med brskanjem nalagajo slike in drugi predmeti na straneh. e izberete Samo besedilo, lahko pozneje vseeno naloite slike in predmete tako, da izberete Monosti > Orodja > Naloi slike. Velikost zaslona Izberite celozaslonski ali obiajni prikaz s seznamom monosti. Privzeto kodiranje e se rke ne prikaejo pravilno, lahko glede na jezik odprte strani izberete drugo kodiranje. Blokiraj pojav. okna Dovolite ali prepreite samodejno odpiranje razlinih pojavnih oken med brskanjem. Samod. osveevanje e elite, da se spletne strani med brskanjem samodejno osveujejo, izberite Vkljueno. Velikost pisave Izberite velikost pisave na spletnih straneh. Samodejni zaznamki Vkljuite ali izkljuite samodejno zbiranje zaznamkov. e elite, da brskalnik e naprej zbira zaznamke za obiskane spletne strani v mapo Samod. zaznamki, vendar da mapa ni vidna v prikazu zaznamkov, izberite Skrij mapo. Shranjevanje gesel e noete, da bi se podatki, ki jih vnaate v razline obrazce na spletnih straneh, shranjevali za poznejo uporabo, izberite Izkljueno.

Spletni brskalnik

Pikotki Omogoite ali prepreite poiljanje in prejemanje pikotkov. Samod. posodobitve Doloite, ali naj se spletni viri samodejno posodabljajo in kako pogosto. e aplikacijo nastavite na samodejno nalaganje spletnih virov, lahko to pomeni, da bo naprava prenaala velike koliine podatkov po mobilnem omreju vaega ponudnika storitev. Informacije o strokih prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev. Dost. to. za sam. posod. Izberite eleno dostopno toko za posodabljanje. Ta nastavitev je na voljo samo, e je monost Samod. posodobitve vkljuena.

Nastavitve spletnih virov

Nastavitve zasebnosti

32

PovezaveNaprava ponuja ve monosti za povezovanje z internetom ali zdruljivimi raunalniki in drugimi napravami.

Omreje WLAN

Zasebnost kot v inem omreju (WEP) s kljui do 128 bitov, zaiteni brezini dostop (WPA) in metode ifriranja 802.1x. Te funkcije je mogoe uporabljati samo, e jih podpira omreje.

Naprava podpira brezino lokalno omreje (WLAN). Tako jo lahko poveete z internetom in zdruljivimi napravami, ki podpirajo to funkcijo.

Povezave WLAN

O funkciji WLAN

Omreje WLAN lahko uporabljate, e je na voljo na lokaciji, kjer ste, in e je naprava z njim povezana.

e elite uporabljati omreje WLAN, morate zanj ustvariti internetno dostopno toko (IAP). Dostopno toko uporabljajte za aplikacije, ki potrebujejo povezavo z internetom. Glejte "Internetne dostopne toke WLAN", str. 34. Pomembno: Vedno omogoite enega od razpololjivih nainov ifriranja, da bi poveali varnost povezave WLAN. e boste uporabili ifriranje, boste zmanjali nevarnost nepooblaenega dostopa do svojih podatkov.

Funkcije, ki uporabljajo omreja WLAN ali ki so zagnane v ozadju, med tem ko uporabljate druge funkcije, poveujejo izrabo baterije in skrajujejo as delovanja baterije. Standard IEEE 802.11b/g. Delovanje pri 2,4 GHz.

V nekaterih dravah, na primer v Franciji, je uporaba omreja WLAN omejena. Ve informacij o tem lahko dobite pri lokalnih pristojnih slubah.

Vaa naprava podpira naslednje funkcije za WLAN:

Povezava WLAN se vzpostavi, kadar ustvarite podatkovno povezavo z uporabo internetne dostopne toke WLAN. Dejavna povezava WLAN se prekine, ko konate podatkovno povezavo.

Omreje WLAN lahko uporabljate med glasovnim klicem ali paketnim prenosom podatkov. Soasno ste lahko povezani samo z eno napravo za dostopno

Povezave33

Povezave

toko WLAN, vendar lahko isto internetno dostopno toko uporablja ve aplikacij.

Omreje WLAN (e je na voljo) lahko uporabljate tudi, kadar je naprava v profilu za uporabo brez povezave. Ko vzpostavljate in uporabljate povezave WLAN, upotevajte vsa ustrezna varnostna priporoila.

Nasvet: e elite preveriti enolini naslov MAC (Media Access Control), ki identificira vao napravo, v pripravljenosti vnesite *#62209526#.

Ko ste povezani z omrejem WLAN, je prikazano ime internetne dostopne toke. e elite zagnati spletni brskalnik z uporabo te dostopne toke, izberite stanje in Nadaljuj brskanje. Povezavo z omrejem WLAN konate tako, da izberete stanje in Prekini povez. WLAN. e je iskanje omreij WLAN izkljueno in niste povezani z nobenim omrejem, je prikazano obvestilo Iskanje WLAN-ov izklju.. e elite vkljuiti iskanje, da bi nali razpololjiva omreja WLAN v dosegu, izberite stanje in pritisnite tipko za pomikanje.

omreje WLAN ustvarite tako, da izberete Nov WLAN.

arovnik za WLAN

arovnik za WLAN vam pomaga vzpostavljati in upravljati povezave z omreji WLAN.

e naprava najde omreja WLAN in prikae na primer Najdeno omreje WLAN, izberite stanje in monost Zani brskanje, da se bo samodejno ustvarila internetna dostopna toka in zagnal spletni brskalnik.

arovnik za WLAN v aktivni pripravljenosti prikazuje stanje povezav z omreji WLAN. Razpololjive monosti si ogledate tako, da se pomaknete v vrstico, ki prikazuje stanje, in ga izberete.

Iskanje razpololjivih omreij WLAN zaenete tako, da izberete stanje in Ii omreja WLAN. Iskanje izkljuite tako, da izberete stanje in Iskanje WLANov izklju.. arovnika za WLAN odprete v meniju tako, da pritisnete in izberete Orodja > arov. WLAN.

Internetne dostopne toke WLANPritisnite Izberite Monosti in med temi monostmi: in izberite Orodja > arov. WLAN. Filtriraj omreja WLAN Filtrirajte omreja WLAN na seznamu najdenih omreij. Izbrana

34

e izberete zaiteno omreje WLAN, morate vnesti ustrezne kode za dostop. e se elite povezati s skritim omrejem, morate vnesti pravilno ime omreja (SSID). Novo dostopno toko za skrito

Internetne dostopne toke lahko ustvarjate tudi v nadzorniku povezav. Glejte "Aktivne podatkovne povezave", str. 35.

omreja se filtrirajo naslednji, ko aplikacija ie omreja WLAN. Podrobnosti Oglejte si podrobnosti omreja, prikazanega na seznamu. e izberete aktivno povezavo, se prikaejo podrobne informacije o njej. Doloi dostop. toko Ustvarite internetno dostopno toko (IAP) v omreju WLAN. Uredi dostopno toko Uredite podrobnosti obstojee internetne dostopne toke.

Pritisnite in izberite Orodja > Povezov. > Nadz. pov. > Akt.pod.povez.. V prikazu aktivnih podatkovnih povezav lahko vidite odprte podatkovne povezave: podatkovni klici Povezave WLAN paketne podatkovne povezave

Aktivne podatkovne povezave

Naini delovanja

Infrastrukturni nain delovanja omogoa dve vrsti komunikacije: brezine naprave so prek naprave za dostopno toko WLAN povezane med sabo ali pa so prek naprave za dostopno toko WLAN povezane z inim lokalnim omrejem. V nainu ad hoc si lahko naprave podatke izmenjujejo (poiljajo in prejemajo) neposredno.

Brezino lokalno omreje (WLAN) deluje v dveh nainih: infrastrukturnem in ad hoc.

Povezavo konate tako, da izberete Monosti > Prekini. Vse povezave prekinete tako, da izberete Monosti > Prekini vse. Podrobnosti o povezavi si lahko ogledate, e izberete Monosti > Podrobnosti. Prikazane podrobnosti so odvisne od vrste povezave.

Opomba: Dejansko trajanje klicev, ki vam ga zarauna mobilni operater, se lahko razlikuje odvisno od vrste omreja, zaokroevanja in podobnega.

Pritisnite in izberite Orodja > Povezov. > Nadz. pov. > Razpol. WLAN.

Razpololjiva omreja WLAN

Povezave35

Nadzornik povezav

V prikazu razpololjivih omreij WLAN so seznam omreij v dosegu, njihov omreni nain (infrastruktura ali ad hoc) in znak moi signala. oznauje omreja s ifriranjem, pa aktivno povezavo vae naprave z omrejem.

Podrobnosti o omreju si ogledate tako, da izberete Monosti > Podrobnosti. Internetno dostopno toko v omreju ustvarite tako, da izberete Monosti > Doloi dostop. toko.

Naprave, ki podpirajo brezino tehnologijo Bluetooth, se sporazumevajo po radijskih valovih, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Poskrbeti morate samo za to, da napravi nista oddaljeni ve kot 10 m, vendar pa lahko povezavo kljub temu motijo ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave.

Povezave

Povezovanje z uporabo tehnologije BluetoothZ uporabo tehnologije Bluetooth lahko vzpostavljate povezave z drugimi zdruljivimi napravami. Zdruljive naprave so lahko mobilni telefoni, raunalniki in dodatna oprema, npr. slualke in kompleti za vgradnjo v vozilo. Z uporabo vmesnika Bluetooth lahko poiljate slike, video posnetke, glasbo, zvone posnetke in beleke ter vzpostavite brezino povezavo z zdruljivim raunalnikom (na primer za prenos datotek) ali zdruljivim tiskalnikom, s katerim lahko tiskate slike.

O povezavi Bluetooth

Ta naprava je zdruljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 in podpira naslednje profile: Advanced Audio Distribution Profile, Audio/Video Remote Control Profile, Basic Imaging Profile, Basic Printing Profile, Dial-up Networking Profile, File Transfer Profile, Hands-Free Profile, Headset Profile, Human Interface Device Profile, Object Push Profile, SIM Access Profile in Synchronization Profile. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila druba Nokia. O zdruljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav. Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih slubah ali ponudniku storitev. Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogoajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, poveujejo izrabo baterije in skrajujejo njen as delovanja.

36

NastavitvePritisnite

Ko aplikacijo zaenete prvi, morate doloiti ime svoje naprave. Ime lahko pozneje spremenite. Bluetooth e se elite brezino povezati z drugo zdruljivo napravo, najprej nastavite povezovanje Bluetooth na Vkljueno, nato pa vzpostavite povezavo. Funkcijo Bluetooth izkljuite tako, da izberete Izkljueno. Vidnost telefona e elite, da vao napravo najdejo druge naprave s tehnologijo Bluetooth, izberite Viden vsem. e elite nastaviti zakasnitev, po kateri se bo vidnost izkljuila, izberite Doloite as. e elite svoj telefon skriti pred drugimi napravami, izberite Skrit. Ime mojega telefona Uredite ime, ki je vidno drugim napravam, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth. Nain odd. kart. SIM Izberite Vkljuen, da bi se druga naprava, na primer zdruljiv avtokomplet, lahko z uporabo kartice SIM v vai napravi povezala z omrejem. Glejte "Nain oddaljene kartice SIM", str. 39. Izberite med naslednjimi monostmi:

in izberite Orodja > Bluetooth.

Ko ne uporabljate povezave Bluetooth, izberite Bluetooth > Izkljueno ali Vidnost telefona > Skrit, da bi nadzorovali, kdo lahko najde vao napravo in se z njo povee. Ne sprejemajte zahtev za povezavo od neznanih naprav in se z njimi ne seznanjajte. Tako boste zaitili napravo pred kodljivo vsebino.

Pritisnite

in izberite Orodja > Bluetooth.

Poiljanje podatkov po povezavi Bluetooth

Hkrati je lahko aktivnih ve povezav Bluetooth. e je na primer povezana zdruljiva slualka, lahko hkrati tudi prenaate datoteke v drugo zdruljivo napravo. 1. Odprite aplikacijo, v kateri je shranjen eleni predmet. e elite na primer poslati sliko zdruljivi napravi, odprite Galerijo.

2. Izberite predmet in Monosti > Polji > Po povez. Bluetooth. raunalnik

Prikaejo se naprave Bluetooth v dosegu. Ikone naprav so naslednje: telefon

zvona ali video naprava

Povezave37

Ko je naprava zaklenjena, povezav Bluetooth ne morete uporabljati. Glejte "Telefon in kartica SIM", str. 154.

Varnostni nasveti

Povezave

3. Izberite napravo, s katero elite vzpostaviti povezavo.

Iskanje konate tako, da izberete Ustavi.

druga naprava

4. e druga naprava zahteva seznanjanje pred prenosom podatkov, vaa naprava zapiska in zahteva, da vnesete kodo. Glejte "Seznanjanje naprav", str. 38.

2. Izberite napravo in vnesite kodo. Enako kodo je treba vnesti tudi v drugo napravo.

1. e elite svojo napravo seznaniti z drugo, izberite Monosti > Nova seznanj. napr.. Prikaejo se naprave v dosegu.

Ko se vzpostavi povezava, se prikae Poiljam podatke.

3. Nekatere vrste zvone dodatne opreme se po seznanitvi samodejno poveejo z vao napravo. Drugae se pomaknite na dodatno opremo in izberite Monosti > Povei se z zvono napr.. Seznanjene naprave prepoznate po znaku seznamu rezultatov iskanja. na

Nasvet: Ko iete naprave, bo pri nekaterih prikazan samo njihov enolini naslov (naslov naprave). e elite izvedeti enolini naslov svoje naprave, v pripravljenosti vnesite *#2820#.

e elite napravo doloiti za potrjeno ali nepotrjeno, jo poiite in izberite med naslednjimi monostmi:

Seznanjanje naprav

e elite svojo napravo seznaniti z zdruljivimi napravami ali pregledati seznam e seznanjenih naprav, se v glavnem prikazu aplikacije Bluetooth pomaknite desno.

38

Pred seznanjanjem ustvarite lastno kodo (1- do 16mestno tevilo) in se z uporabnikom druge naprave dogovorite, da uporabi isto. Naprave brez uporabnikega vmesnika imajo tovarniko nastavljeno kodo. Koda se uporabi samo enkrat.

Nast. kot potrjeno Povezave med vao in potrjeno napravo se lahko vzpostavljajo tudi brez vae vednosti. Posebno dovoljenje ali odobritev nista potrebna. To nastavitev uporabite za lastne naprave, na primer zdruljivo slualko ali raunalnik, ali za naprave ljudi, ki jim zaupate. v prikazu seznanjenih naprav oznauje potrjene naprave. Nastavi kot nepotrj. Vsako zahtevo te naprave po povezavi morate posebej odobriti. Seznanitev prekliete tako, da se pomaknete na napravo in izberete Monosti > Zbrii.

Prejemanje podatkov po povezavi Bluetooth

Ko prejmete podatke po povezavi Bluetooth, naprava predvaja ton in vpraa, ali elite sporoilo sprejeti. e ga sprejmete, se prikae , prejeti predmet pa se shrani v mapo Prejeto v meniju Sporoila. Nova sporoila, prejeta po povezavi Bluetooth, oznauje ikona .

Ko je v napravi vkljuen nain oddaljene kartice SIM, je v pripravljenosti prikazano obvestilo Nain odd. kart. SIM. Povezava z mobilnim omrejem je izkljuena, kot oznauje znak v obmoju za mo signala; ne morete uporabljati storitev SIM ali

e elite uporabiti nain oddaljene kartice SIM z zdruljivim avtokompletom, vkljuite funkcijo Bluetooth in v napravi omogoite nain oddaljene kartice SIM. Vkljuite nain oddaljene kartice SIM e v drugi napravi.

Preden lahko vkljuite ta nain, morata biti napravi seznanjeni; postopek je treba zaeti v drugi napravi. Pri seznanjanju uporabite 16-mestno kodo in odobrite drugo napravo.

Nain oddaljene kartice SIM

Nain oddaljene kartice SIM izkljuite tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete Kon. nain odd. SIM.

Ko je mobilna naprava v nainu oddaljene kartice SIM, lahko kliete in sprejemate klice samo z zdruljivo dodatno opremo, ki je z njo povezana, na primer kompletom za vgradnjo v vozilo. Z mobilno napravo ni mogoe klicati, razen vprogramiranih tevilk za klice v sili. e elite klicati, morate izkljuiti nain oddaljene kartice SIM. e je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

e elite poslati in prejeti podatke po infrardei povezavi, naredite naslednje:

Infrardeih arkov ne usmerjajte nikomur v oi in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardeih naprav. Ta naprava je laserski izdelek prvega razreda.

Po infrardei povezavi lahko izmenjujete podatke, kot so vizitke imenika, koledarske beleke in predstavnostne datoteke, z zdruljivo napravo.

Infrardea povezava

1. Poskrbite, da bosta infrardea vmesnika obeh naprav, oddajne in prejemne, obrnjena drug proti drugemu in da med napravama ne bo

Povezave39

Vse seznanitve prekliete tako, da izberete Monosti > Zbrii vse.

funkcij, ki zahtevajo povezavo z mobilnim omrejem.

Povezave

2. Uporabnik sprejemne naprave vkljui infrardei vmesnik. 3. e boste prejeli podatke, vkljuite infrardei vmesnik na svoji napravi tako, da pritisnete in izberete Orodja > Povezov. > Infrarde.

nobenih ovir. Najbolje je, da sta napravi oddaljeni najve en meter.

e naj naprava ob vsakem priklopu zdruljivega podatkovnega kabla vpraa za namen povezave, izberite Vpraaj ob povezavi > Da.

4. Uporabnik naprave, ki bo poslala podatke, izbere eleno infrardeo funkcijo in zane prenos podatkov.

Predmeti, ki jih prejmete po infrardei povezavi, se shranijo v mapo Prejeto v meniju Sporoila. Nova sporoila, prejeta z uporabo infrardeega vmesnika, oznauje .

e se prenos podatkov ne zane prej kot v minuti po vklopu infrardeega vmesnika, se povezava prekine in jo morate vzpostaviti znova.

5. Po infrardei povezavi poljete podatke tako, da poiete eleno datoteko v ustrezni aplikaciji ali nadzorniku datotek ter izberete Monosti > Polji > Po infrardei povez..

PC Suite e elite uporabljati raunalnike aplikacije Nokia, kot so Nokia Nseries PC Suite, Nokia Lifeblog in Nokia Software Updater. Prenos podatkov Prenesite podatke med svojo napravo in zdruljivim raunalnikom. Ta nain uporabite tudi za nalaganje zemljevidov z aplikacijo Nokia Map Loader PC. Tiskanje slik Natisnite slike z zdruljivim tiskalnikom. Predvajalnik Sinhronizirajte glasbo s predvajalnikom Windows Media Player.

e je monost Vpraaj ob povezavi izkljuena ali e elite med aktivno povezavo zamenjati nain, izberite Nain USB in med temi monostmi:

Povezave z osebnim raunalnikom

USB40

Pritisnite USB.

in izberite Orodja > Povezov. >

Napravo lahko uporabljate s tevilnimi zdruljivimi aplikacijami za povezovanje z osebnim raunalnikom in podatkovno komunikacijo. S programsko opremo Nokia Nseries PC Suite lahko na primer prenaate slike med mobilno napravo in zdruljivim raunalnikom.

e elite svojo napravo povezati z brezino tipkovnico Nokia ali drugo zdruljivo brezino tipkovnico, ki podpira profil vmesnika Bluetooth HID (Human Interface Devices), uporabite aplikacijo Brezina tipkovnica. Tipkovnica s celotno postavitvijo tipk QWERTY omogoa udobno vnaanje besedila v sporoila, e-poto in koledar. 1. Vkljuite vmesnik Bluetooth v napravi. 2. Vklopite tipkovnico.

Brezina tipkovnica Nokia

Ko se prikae ime tipkovnice, se njeno stanje spremeni v Pov. s tipkovnico vzpostavljena, zelena luka na njej pa poasi utripa, kar pomeni, da je tipkovnica pripravljena na uporabo. Podrobnosti o uporabi in vzdrevanju tipkovnice boste nali v uporabnikem prironiku zanjo.

3. Pritisnite in izberite Orodja > Povezov. > Brezi. tipk.. 4. Iskanje naprav s povezavo Bluetooth zaenete tako, da izberete Monosti > Poii tipkovnico.

e elite napravo povezati z zdruljivim raunalnikom po infrardei povezavi in jo uporabiti kot modem, pritisnite tipko za pomikanje. Glejte " Infrardea povezava ", str. 39.

Pritisnite Modem.

Modem

in izberite Orodja > Povezov. >

5. Na seznamu izberite tipkovnico in pritisnite tipko za pomikanje, da vzpostavite povezavo.

6. Svojo napravo in tipkovnico seznanite tako, da v napravo vnesete kodo po izbiri (od 1 do 9 tevilk), nato pa isto kodo vnesete e s tipkovnico. Preden boste lahko vnesli tevke, ki sestavljajo kodo, boste morda morali najprej pritisniti tipko Fn.

Povezave41

Vedno ustvarite povezavo v raunalniku, da se bo sinhroniziral z mobilno napravo.

7. e morate doloiti postavitev tipkovnice, izberite eleno monost s seznama v napravi.

Nokia Video Center

Nokia Video CenterNokia Video Center (omrena storitev) omogoa nalaganje in pretakanje video posnetkov iz zdru

of 182/182
Nokia N95 8GB - Priročnik za uporabo 4. Izdaja
Embed Size (px)
Recommended