Home >Documents >October 27, 2019 Thirtieth Sunday in Ordinary Time Page October 27, 2019 Thirtieth Sunday in...

October 27, 2019 Thirtieth Sunday in Ordinary Time Page October 27, 2019 Thirtieth Sunday in...

Date post:10-Mar-2020
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Page 1 Thirtieth Sunday in Ordinary Time October 27, 2019

  St. John Brebeuf Church 8307 N. Harlem Ave., Niles, IL 60714

  847-966-8145 - www.sjbrebeuf.org

 • Page 2 Thirtieth Sunday in Ordinary Time October 27, 2019

  Dear Parishioners, My friends, we all have been taught that we should value our uniqueness and learn to emphasize it so that it sets us apart. It becomes a type of self-definition. Better yet, if we have some- thing that no one else has, we think it confers specialness and worth. Our common humanity then becomes the mere back- drop for where the real action is. In the end, we will strive to do anything except belong to the mess that is humanity. Stewardship speaks of the value of our common humanity. God chose to become human in Jesus Christ. Therefore, basic humanity can be valued more than the dream of being separate and the desire to be special and unique in our accomplish- ments. By “living humbly” we move away from the illusory notion of being totally different and all the constant striving that is necessary to keep it going. It is far less difficult and just as effective to embrace and say the words: “Thank God, Thank God that I am like other men and women, that I am a human being among others with some gifts to share.” Our uniqueness then can serve others rather than serve ourselves. Henri Nouwen realized this when quietly reflecting on his fiftieth birthday. Here is what he came to understand: “Within a few years (five, ten, twenty, or thirty) I will no longer be on this earth. The thought of this does not frighten me but fills me with a quiet peace. I am a small human being in the midst of thousands of other human beings. It is good to be young, to grow old, and to die. It is good to live with oth- ers. God became flesh to share with us in this simple living and dying and thus made it good. I can feel today that it is good to be and especially to be one of many. What counts are not the special and unique accomplishments in life that makes me different from others, but the basic experiences of sadness and joy, pain and healing, which make me part of humanity. The time is indeed growing short for me, but that knowledge sets me free to prevent mourning from depressing me and joy from exciting me. Mourning and joy can now both deepen my quiet desire for the day when I realize that the many kisses and embraces I receive today were simple incarnations of the eternal embrace of the Lord himself.”

  --Gracias! San Francisco: Harper and Row, 1983, p. 120 The Feasts of All Saints and All Souls, Friday and Saturday, November 1 and 2, are special days when we pray to those exemplary human beings who have died, some a long time ago and others more recently. Many are our brothers and sis- ters, friends and family that transformed our lives not by set- ting themselves apart but by being with the human race and seeing all its glory and possibilities despite its fragility. Peace, Father Mike Meany

  Drodzy Parafianie, Moi przyjaciele, wszyscy byliśmy uczeni, że powinniśmy cenić naszą wyjątkowość i nauczyć się ją podkreślać, aby nas wyróżniała. Staje się rodzajem samookreślenia. Jeszcze lepiej, jeśli mamy coś, czego nikt inny nie ma, uważamy, że nadaje to nam wyjątkowość i wartość. Nasza wspólna ludzkość staje się wtedy zwykłym tłem dla prawdziwego działania. W końcu będziemy dążyć do zrobienia czegokolwiek oprócz należenia do ogółu, jakim jest ludzkość. Zarządzanie mówi o wartości naszej wspólnej ludzkości. Bóg postanowił zostać człowiekiem w osobie Jezusa Chrystusa. Dlatego zwykłą ludzkość można docenić bardziej niż marzenie o oddzielności i pragnienie bycia kimś szczególnym i wyjątkowym w naszych dokonaniach. „Żyjąc pokornie” odchodzimy od iluzorycznego pojęcia bycia zupełnie innym i ciągłego dążenia, które jest konieczne, aby go kontynuować. O wiele trudniejsze i równie skuteczne jest przyjęcie i wypowiedzenie słów: „Dzięki Bogu, dzięki Bogu, że jestem jak inni mężczyźni i kobiety, że jestem istotą ludzką, między innymi, z pewnymi darami, którymi mogę się dzielić”. Nasza wyjątkowość może wtedy służyć innym, a nie sobie. Henri Nouwen rozmyślając po cichu nad swoimi pięćdziesiątymi urodzinami doszedł do wniosku, że: „Za kilka lat (pięć, dziesięć, dwadzieścia lub trzydzieści) nie będę już na tej ziemi. Myśl o tym nie przeraża mnie, ale wypełnia mnie spokojem. Jestem małą istotą ludzką pośród tysięcy innych ludzi. Dobrze jest być młodym, zestarzeć się i umrzeć. Dobrze jest żyć z innymi. Bóg stał się ciałem, aby uczestniczyć z nami w tym prostym życiu i śmierci, a tym samym uczynił to dobrym. Czuję dziś, że dobrze jest być, a zwłaszcza być jednym z wielu. Liczy się nie szczególne i wyjątkowe osiągnięcia w życiu, które odróżniają mnie od innych, ale podstawowe doświadczenia smutku i radości, bólu i uzdrowienia, które czynią mnie częścią ludzkości. Rzeczywiście czas mi się kończy, ale ta wiedza uwalnia mnie, aby nie wpędzić mnie w żałobę, lecz radość i ekscytację. Żałoba i radość mogą teraz pogłębić moje ciche pragnienie dnia, w którym zdaję sobie sprawę, że wiele pocałunków i uścisków, które otrzymuję dzisiaj, były zwykłymi wcieleniami wiecznego uścisku samego Pana ”. - Gracias! San Francisco: Harper and Row, 1983, s. 1 120 Święta Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, piątek i sobota, 1 i 2 listopada, są szczególnymi dniami, kiedy modlimy się do tych wzorowych ludzi, którzy zmarli, niektórzy dawno temu, a inni niedawno. Wielu z nich, to nasi bracia i siostry, przyjaciele i rodzina, którzy odmienili nasze życie nie przez odejście, ale przez trwanie w ludzkości i dostrzeganie całej jej chwały i możliwości pomimo jej kruchości. Pokój Ks. Mike Meany

 • Page 3 Thirtieth Sunday in Ordinary Time October 27, 2019

  Monday, October 28 Weekday 6:30 - Tomasz & Helena Fronczek & Dec’d. Family members, Dennis Robinson (Health) 8:30 - Dorothy Wenderski, Katherine Wenderski Knisley, Elizabeth Ciezkowski (Health), Sandra C. Galassi Tuesday, October 29 - Weekday 6:30 - Lukasz Hanusiak (1st d/a), David (Bday Blessings) 8:30 - Richard Zaprzalka, Andrew Grisanti, Felipe G. San Ramon Jr., Noriel G. San Ramon, Wilfredo Borela, Alice Abraham (Thanksgiving) Wednesday, October 30 - Weekday 6:30 - Robert Boller, Stella Boncler, Marie McCormick-Beers (17th d/a) 8:30 - Casimer “Casey” Durava 7:00pm (Polish ) - Celebrant - Fr. Przemek Halina Nowak & Edward Nowak, Aniela Kula (10th d/a), Janina & Jozef Szostak & Deceased Family Members, Wiktoria, Feliks, Jaroslaw, & Ryszard Farmas, Stefan, Adam, Grzegorz, Janina, & Bartlomiej, Stanislaw Sak, David (Health & Blessings) Thursday, October 31 - Weekday 6:30 - Emilio Basa & Lydia Magno 8:30 - All Parishioners 5:30 - Celebrant - Fr. Meany - All Parishioners 7:00 - Celebrant - Fr. Przemek Bronislawa & Wladyslaw Swiecicki & All Dec’d. Family, Waldemar Sitko & All Dec’d. Fam. Members, Deceased Plizga Fam. Members, Decesed Bernat Family Members, Jan, Maria, Cichon & Dec’d.Fam. Members, Antoni Blaszczyk, Jadwiga Bosak (4th d/a), Marian Stanislaw Sajdak, Jadwiga Kuklik & Dec’d. Fam. Members, Stefan, Kazimierz, Aleksander & Zenon Sajdak, Stefania, & Jan Watroba, Marcin Niepsuj, Jan & Franciszka Niepsuj, Grazyna Wojenska, Janina & Aleksander Kobylecki, Agnieszka Malicka (Gift of the Holy Spirit & Birthdy. Blessings) Friday, November 1 - All Saints -First Friday 6:30 - Szymon & Adela, Patrick O’Connor 8:30 - Henryk Stankiewicz, Michael Puacz, Albert DeLorenzo, Zofia Thomasz & Wladyslaw Boczar, Janina & Jozef & Zygmunt Paszkowski, Rosemary Thariath, Petronio A. Huerto, Jr., Evangelista Babieg, Claudio & Leonor Salvador, Carlos Ranjo, Victoria, Josefa, Macario, Genara, Melecio, Emilia, Ester, Romana, Bitricio, Silvina and all Baclagan Dec’d. Family Members, Febe Arces Baclayan, Alejandra Pasol Baclagan, Consolacion Ignacio 5:30 pm - Ewa Porada, Jesse Porada, Wladyslaw & Stefan Sajdak 7:00 pm - Franciszek Lesnicki, Dec’d. Members of Gadek & Wojciechowski Family, Stanislawa Golebiowski, Zofia, Tomasz, Wladyslaw Boczar & Mike Puacz, Julia & Edward Przydzial, Wiktoria Blyskal, Stanislaw Lis, Andrzej Lis, Grzegorz Czarnik, Stanislaw Wojtasik, Teresa Kot, Wanda Zygmunt, Wybraniec Family, Kazimiera & Jan Sak, Wojciech Wiszniewski, Jakub & Janina Wiszniewski, Jan Kubon, Helena, Wladyslaw, Zofia, Michalina, Kazimierz Adamczyk, Stanislawa, Albert, Mieczyslaw Snarski, Boguslawa Lenczewska, Teresa, Mieczyslaw, Robert Dzierzanowski, All Dec’d. Members of Pacyniak Fam. Zofia,

  Edward Sobieraj, Maria, Alfred, Eugeniusz, Zbigniew Jarzab & Deceased Family Members, Ewa Dubien. Saturday, November 2 - All Souls Day 7:30 - Jadwiga, Stanislawa, Zofia, Stanislawa & Kazimierz Komosa, Marina Galicia de Lara & Ganzon Familymembers 5:00pm - Celebrant - Fr. Meany Frank & Rosina Waltenspiel, Bernard & Elizabeth Waltenspiel, Anna Goszits, Anna Marie Peck, Frank Morvay, Sally Chiordi, Fely Bumanlag, Mrs. & Mrs. Andrew Lombardo, Vicente Parreno, Dec’d. members of the Malabanan Family, Villanueva Family, & Ronnie Alerta, Roberto Hembrador, Casiano & Victoriana Costes Carl & Maria Komorowski & Dec’d. Family Members, Allessandro Caira, Pasquale Caira, Filomena Mir

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended