+ All Categories
Home > Documents > Parteneriatul cu vama și aspecte practice...

Parteneriatul cu vama și aspecte practice...

Date post: 24-Sep-2019
Category:
Author: others
View: 4 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 22 /22
Parteneriatul cu vama și aspecte practice actuale Valentin Durigu Senior Manager Servicii Impozitare Indirectă 25 septembrie 2014
Transcript
Page 1: Parteneriatul cu vama și aspecte practice actualetheassociates.ro/files/presentations/ee678b978097f63ec0684a32db4e8a57.pdf · Importatorul care are obligaţia plăţii TVA pentru

Parteneriatul cu vama și

aspecte practice actuale

Valentin Durigu

Senior Manager

Servicii Impozitare Indirectă

25 septembrie 2014

Page 2: Parteneriatul cu vama și aspecte practice actualetheassociates.ro/files/presentations/ee678b978097f63ec0684a32db4e8a57.pdf · Importatorul care are obligaţia plăţii TVA pentru

1©2014 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a

Swiss entity. All rights reserved. PDC no.8229.

Noile reglementări vamale

Regulamentul (CE) 2913/1992 – Codul vamal comunitar

Regulamentul (CE) 450/2008 – Codul vamal modernizat

Regulamentul (UE) 952/2013 – Codul vamal al Uniunii (CVU)

Parteneriatul cu vama

Page 3: Parteneriatul cu vama și aspecte practice actualetheassociates.ro/files/presentations/ee678b978097f63ec0684a32db4e8a57.pdf · Importatorul care are obligaţia plăţii TVA pentru

2©2014 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a

Swiss entity. All rights reserved. PDC no.8229.

Parteneriatul cu vama

Operatorul economic autorizat (AEO) este recunoscut de vamă ca partener de încredere

AEO va deveni un standard comun (și cvasi-obligatoriu) începând cu 1 mai 2016

Recunoașterea mutuală a programelor de tip parteneriat vamă-companii

Securizarea întregului lanț logistic este o necesitate – partenerii de afaceri vor impune AEO

! Aplicarea de către statele membre a unor facilități suplimentare nu este interzisă

Page 4: Parteneriatul cu vama și aspecte practice actualetheassociates.ro/files/presentations/ee678b978097f63ec0684a32db4e8a57.pdf · Importatorul care are obligaţia plăţii TVA pentru

3©2014 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a

Swiss entity. All rights reserved. PDC no.8229.

Amânarea plății TVA în vamă*

Ordinul 500/2007 a fost modificat în 2013:

Certificatul de amânare a plății TVA în vamă poate fi obținut de companiile certificate

AEO sau care dețin autorizație de vămuire la domiciliu

Companiile AEO nu trebuie să garanteze TVA când aplică procedura 42

Companiile care ating plafonul de 100 milioane lei?

* Plata TVA se face prin decont, prin taxare inversă – fără impact pe fluxul de numerar

Parteneriatul cu vama

Page 5: Parteneriatul cu vama și aspecte practice actualetheassociates.ro/files/presentations/ee678b978097f63ec0684a32db4e8a57.pdf · Importatorul care are obligaţia plăţii TVA pentru

4©2014 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a

Swiss entity. All rights reserved. PDC no.8229.

Aspecte practice actuale

Importatorul și exportatorul din punct de vedere vamal

Importatorul: Orice persoană care poate prezenta bunurile și documentele necesare

Exportatorul: Acea persoană pe seama căreia este făcută declaraţia de export şi care

este fie proprietarul mărfurilor care se exportă, fie o persoană investită cu drept de

înstrăinare asupra mărfurilor în momentul în care este acceptată declaraţia

Atunci când dreptul de proprietate sau de înstrăinare aparține unei persoane stabilite în

afara Comunității, în conformitate cu contractul pe care se bazează exportul, partea

contractantă stabilită în Comunitate este considerată ca fiind exportatorul

Page 6: Parteneriatul cu vama și aspecte practice actualetheassociates.ro/files/presentations/ee678b978097f63ec0684a32db4e8a57.pdf · Importatorul care are obligaţia plăţii TVA pentru

5©2014 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a

Swiss entity. All rights reserved. PDC no.8229.

Importatorul și exportatorul din punct de vedere TVA

Importatorul care are obligaţia plăţii TVA pentru un import de bunuri taxabil este:

a) cumpărătorul către care se expediază bunurile la data la care taxa devine exigibilă la

import sau, în absenţa acestui cumpărător, proprietarul bunurilor la această dată. Prin

excepţie, furnizorul bunului sau un furnizor anterior poate opta pentru calitatea de

importator. Orice livrări anterioare importului nu sunt impozabile în România (excepție

pentru gaz natural, energie electrică, termică).

b) furnizorul bunurilor, pentru livrările de bunuri care sunt instalate sau asamblate în

interiorul României de către furnizor ori în numele acestuia, sau cumpărătorul către care

se expediază bunurile, dacă acesta a optat pentru calitatea de importator;

c) proprietarul bunurilor, pentru bunurile importate în vederea efectuării de operaţiuni de

închiriere sau leasing în România;

d) proprietarul bunurilor sau persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în

România, care importă bunuri în România:

1. în regim de consignaţie sau stocuri la dispoziţia clientului, pentru verificarea

conformităţii ori pentru testare

2. în vederea reparării, transformării, modificării sau prelucrării acestor bunuri, cu condiţia

ca bunurile rezultate ca urmare a acestor operaţiuni să fie reexportate în afara

Comunităţii sau să fie achiziţionate de către persoana impozabilă înregistrată care a

efectuat importul.

Aspecte practice actuale

Page 7: Parteneriatul cu vama și aspecte practice actualetheassociates.ro/files/presentations/ee678b978097f63ec0684a32db4e8a57.pdf · Importatorul care are obligaţia plăţii TVA pentru

6©2014 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a

Swiss entity. All rights reserved. PDC no.8229.

Importatorul și exportatorul din punct de vedere TVA

Exportul din punct de vedere TVA reprezintă o livrare de bunuri expediate sau

transportate în afara Comunităţii, chiar în lipsa unei tranzacții comerciale:

a) de către furnizor sau de altă persoană în contul său, sau

b) de către cumpărătorul care nu este stabilit în România sau de altă persoană în

contul său

Din punct de vedere al TVA, exportator = furnizorul, care este definit ca fiind producătorul

sau proprietarul bunurilor care sunt transportate din teritoriul comunitar în afara Comunității,

ori comisionarul care acționează în contul comitentului

Exportul de bunuri este scutit de TVA

Scutirea de TVA la export presupune îndeplinirea unor condiții / existența unor documente

justificative – în caz contrar, exportul este supus taxei

Aspecte practice actuale

Page 8: Parteneriatul cu vama și aspecte practice actualetheassociates.ro/files/presentations/ee678b978097f63ec0684a32db4e8a57.pdf · Importatorul care are obligaţia plăţii TVA pentru

7©2014 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a

Swiss entity. All rights reserved. PDC no.8229.

Baza de impozitare TVA

Baza de impozitare TVA pentru importul de bunuri este valoarea în vamă a bunurilor, la

care se adaugă orice taxe, impozite, comisioane şi alte taxe datorate în afara României,

precum şi cele datorate ca urmare a importului bunurilor în România

Baza de impozitare TVA cuprinde cheltuielile accesorii, precum comisioanele, cheltuielile

de ambalare, transport şi asigurare, care intervin până la primul loc de destinaţie a bunurilor

în România, în măsura în care aceste cheltuieli nu au fost cuprinse în valoarea în vamă,

precum şi cele care decurg din transportul către alt loc de destinaţie din Comunitate,

în cazul în care locul respectiv este cunoscut la momentul la care intervine faptul

generator. Primul loc de destinaţie a bunurilor îl reprezintă destinaţia indicată în documentul

de transport sau în orice alt document în baza căruia bunurile sunt importate în România ori,

în absenţa unei astfel de menţiuni, primul loc de descărcare a bunurilor în România.

! Toate costurile interne (transport, manipulare, asigurare, etc), până la locul în care se face

punerea în liberă circulație, intră în baza de impozitare TVA la import

Aspecte practice actuale

Page 9: Parteneriatul cu vama și aspecte practice actualetheassociates.ro/files/presentations/ee678b978097f63ec0684a32db4e8a57.pdf · Importatorul care are obligaţia plăţii TVA pentru

8©2014 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a

Swiss entity. All rights reserved. PDC no.8229.

Taxa vamală medie la produsele industriale este aproximativ 4% și reprezintă un cost

TVA este 24% și este - în general - deductibilă

Probleme atunci când TVA nu este deductibilă și devine cost – de regulă apar și accesorii

! Scutirile de TVA presupun îndeplinirea unor condiții / existența unor documente justificative

– în caz contrar, operațiunea este taxabilă iar taxa nu este - de regulă – deductibilă

! Apar probleme îndeosebi legate de importatorul în scopul taxei (TVA), de exportatorul în

scop vamal și justificarea scutirii la export

! Potențiale oportunități legate de AEO, de scutirea de TVA la import

! Scutirea de TVA în zonele libere, doar pentru bunuri necomunitare. Pentru bunuri

comunitare, scutirea se aplică bunurilor destinate exportului sau livrării intra-comunitare

Aspecte practice actuale

Page 10: Parteneriatul cu vama și aspecte practice actualetheassociates.ro/files/presentations/ee678b978097f63ec0684a32db4e8a57.pdf · Importatorul care are obligaţia plăţii TVA pentru

9©2014 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a

Swiss entity. All rights reserved. PDC no.8229.

Atât livrarea de la A la B, cât și livrarea de la B la C, au condiția de livrare FOB Constanța

A depune declarația vamală de export

A RO B DE

C TR

Factura 1 – FOB C-ța

Factura 2

FOB C-țaTransportul de

bunuri

(efectuat de C)

Aspecte practice actuale

DVE

Page 11: Parteneriatul cu vama și aspecte practice actualetheassociates.ro/files/presentations/ee678b978097f63ec0684a32db4e8a57.pdf · Importatorul care are obligaţia plăţii TVA pentru

10©2014 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a

Swiss entity. All rights reserved. PDC no.8229.

Atât livrarea de la la B , cât și livrarea de la B la C, au condiția de livrare FOB Constanța

A depune declarația vamală de export

TVA plus accesorii - cost!

A RO B DE

C TR

Factura 1 – FOB C-ța

Livrare locală cu TVA

Factura 2

FOB C-țaTransportul de

bunuri

(efectuat de C)

Aspecte practice actuale

DVE

Page 12: Parteneriatul cu vama și aspecte practice actualetheassociates.ro/files/presentations/ee678b978097f63ec0684a32db4e8a57.pdf · Importatorul care are obligaţia plăţii TVA pentru

11©2014 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a

Swiss entity. All rights reserved. PDC no.8229.

A este exportatorul

A RO B MD

FOB

Constanţa

C ES

D TR

FOB

Constanţa FOB

Constanţa

Aspecte practice actuale

DVE

Page 13: Parteneriatul cu vama și aspecte practice actualetheassociates.ro/files/presentations/ee678b978097f63ec0684a32db4e8a57.pdf · Importatorul care are obligaţia plăţii TVA pentru

12©2014 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a

Swiss entity. All rights reserved. PDC no.8229.

A RO este exportatorul

TVA plus accesorii - cost!

A RO B MD

FOB Constanţa

Livrare locală cu TVA

C ES

D TR

FOB Constanţa

Livrare locală cu TVA

FOB

Constanţa

Aspecte practice actuale

DVE

Page 14: Parteneriatul cu vama și aspecte practice actualetheassociates.ro/files/presentations/ee678b978097f63ec0684a32db4e8a57.pdf · Importatorul care are obligaţia plăţii TVA pentru

13©2014 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a

Swiss entity. All rights reserved. PDC no.8229.

B plasează bunurile în admitere temporară cu exonerare parțială de taxe vamale

Când are loc plata taxelor vamale aferentă bunurilor plasate în regimul de admitere

temporară cu exonerare parţială?

Dar plata TVA la import?

A CH B RO

Factura pentru servicii

Transport de bunuri ce

urmează a fi date în

leasing pentru 7 ani

Aspecte practice actuale

Page 15: Parteneriatul cu vama și aspecte practice actualetheassociates.ro/files/presentations/ee678b978097f63ec0684a32db4e8a57.pdf · Importatorul care are obligaţia plăţii TVA pentru

14©2014 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a

Swiss entity. All rights reserved. PDC no.8229.

B plasează bunurile în admitere temporară cu exonerare parțială de taxe vamale

Când are loc plata taxelor vamale aferentă bunurilor plasate în regimul de admitere

temporară cu exonerare parţială?

Dar plata TVA?

Înainte de iulie 2014, la încheierea regimului, dar operațiunile vor fi re-considerate

Din iulie 2014, la plasarea în admitere temporară – TVA este nedeductibilă

A CH B RO

Factura pentru servicii

Transport de bunuri ce

urmează a fi date în

leasing pentru 7 ani

Aspecte practice actuale

Page 16: Parteneriatul cu vama și aspecte practice actualetheassociates.ro/files/presentations/ee678b978097f63ec0684a32db4e8a57.pdf · Importatorul care are obligaţia plăţii TVA pentru

15©2014 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a

Swiss entity. All rights reserved. PDC no.8229.

B face importul în România

Ce obligații are B în DE?

A TR B RO

Factura pentru bunuri

Transport de bunuri (import

în România)

Stocul lui B la

dispoziția lui C DE

Aviz de însoțire

Livrare intracomunitară

asimilată

Aspecte practice actuale

Page 17: Parteneriatul cu vama și aspecte practice actualetheassociates.ro/files/presentations/ee678b978097f63ec0684a32db4e8a57.pdf · Importatorul care are obligaţia plăţii TVA pentru

16©2014 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a

Swiss entity. All rights reserved. PDC no.8229.

B face importul în România

Ce obligații are B în DE?

! Plata TVA în vamă poate fi evitată (plata prin decont, în condițiile Ordinului 500/2007)

! Importul poate fi scutit de TVA (procedura vamală 42)

! B trebuie să se înregistreze în DE și să factureze cu/fără TVA german?

A TR B RO

Factura pentru bunuri

Transport de bunuri (import

în România)

Bunuri puse de B la

dispoziția lui C DE

Aviz de însoțire

Livrare intracomunitară

asimilată

Aspecte practice actuale

Page 18: Parteneriatul cu vama și aspecte practice actualetheassociates.ro/files/presentations/ee678b978097f63ec0684a32db4e8a57.pdf · Importatorul care are obligaţia plăţii TVA pentru

17©2014 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a

Swiss entity. All rights reserved. PDC no.8229.

Ce regim vamal poate fi solicitat de B în Olanda?

Ce obligații are B în Olanda?

Ce operațiuni raportează B în România?

A SUA

Transport de

bunuri via

Rotterdam

B ROFactura pentru bunuri

Transport de

bunuri

Olanda

(import în

Olanda)

Aspecte practice actuale

Page 19: Parteneriatul cu vama și aspecte practice actualetheassociates.ro/files/presentations/ee678b978097f63ec0684a32db4e8a57.pdf · Importatorul care are obligaţia plăţii TVA pentru

18©2014 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a

Swiss entity. All rights reserved. PDC no.8229.

Ce regim vamal poate fi solicitat? - Punere în liberă circulație, procedură vamală 4200

Ce obligații de TVA are B în NL? - Niciuna (dacă folosește un reprezentant fiscal global)

Ce operațiuni raportează B în România? - Achiziție intra-comunitară (taxare inversă)

A SUA

Transport de

bunuri via

Rotterdam

B ROFactura pentru bunuri

Transport de

bunuri

Olanda

(import în

Olanda)

Aspecte practice actuale

Page 20: Parteneriatul cu vama și aspecte practice actualetheassociates.ro/files/presentations/ee678b978097f63ec0684a32db4e8a57.pdf · Importatorul care are obligaţia plăţii TVA pentru

19©2014 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a

Swiss entity. All rights reserved. PDC no.8229.

Întrebări

Page 21: Parteneriatul cu vama și aspecte practice actualetheassociates.ro/files/presentations/ee678b978097f63ec0684a32db4e8a57.pdf · Importatorul care are obligaţia plăţii TVA pentru

20©2014 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a

Swiss entity. All rights reserved. PDC no.8229.

Vă mulțumesc!

Page 22: Parteneriatul cu vama și aspecte practice actualetheassociates.ro/files/presentations/ee678b978097f63ec0684a32db4e8a57.pdf · Importatorul care are obligaţia plăţii TVA pentru

21©2014 KPMG Romania SRL, a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a

Swiss entity. All rights reserved. PDC no.8229.

Valentin Durigu

Senior Manager, Global Trade & Customs

KPMG Romania SRL

DN1, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 69-71

P.O. Box 18-191

Sector 1, Bucuresti, 013685

Tel. +40 (372) 816 300

Fax. +40 (372) 816 200

Mob. +40 (747) 333 109

e-mail: [email protected]

Date de contact


Recommended