+ All Categories
Home > Documents > Presstern Memorator Matematica 1 Geometrie Si Analiza Matematica

Presstern Memorator Matematica 1 Geometrie Si Analiza Matematica

Date post: 27-Feb-2018
Category:
Author: adypoiana
View: 304 times
Download: 6 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)

of 21

Transcript
 • 7/25/2019 Presstern Memorator Matematica 1 Geometrie Si Analiza Matematica

  1/21

 • 7/25/2019 Presstern Memorator Matematica 1 Geometrie Si Analiza Matematica

  2/21

  Cuprins

  GEOMETRIE1. Vectori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

  1.1. Segmente orientate. Vectori n plan . . . . . . . 11.2. Operaii cu vectori . . . . . . . . . . . . . . . 31.3. Vectori coliniari . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.4. Vectori de poziie . . . . . . . . . . . . . . . . 81.5. Drepte paralele, concurente. Colinearitate . . . 101.6. Produsul scalar . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  2. Geometrie analitic . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  3. Trigonometrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273.1. Elementele trigonometriei . . . . . . . . . . . 273.2. Ecuaii trigonometrice . . . . . . . . . . . . . 333.3. Aplicaii ale trigonometriei n geometrie . . . . 39

  ANALIZ MATEMATIC1. Numere reale, mulimi reale . . . . . . . . . . . . . 432. iruri de numere reale . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  2.1. iruri reale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462.2. Operaii cu iruri reale . . . . . . . . . . . . . 482.3. Inegaliti i limite . . . . . . . . . . . . . . . 512.4. Convergen, monotonie, mrginire . . . . . . 522.5. Subiruri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542.6. Limite remarcabile . . . . . . . . . . . . . . . 552.7. Aplicaii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

  3. Limite de funcii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583.1. Limita unei funcii . . . . . . . . . . . . . . . 583.2. Operaii cu limite de funcii . . . . . . . . . . . 613.3. Proprietile limitelor de funcii . . . . . . . . 623.4. Limite remarcabile . . . . . . . . . . . . . . . 64

  4. Funcii continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674.1. Continuitatea funciilor . . . . . . . . . . . . . 67

  4.2. Operaii cu funcii continue . . . . . . . . . . . 704.3. Continuitate i proprietatea lui Darboux . . . . 71

 • 7/25/2019 Presstern Memorator Matematica 1 Geometrie Si Analiza Matematica

  3/21

  5. Funcii derivabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735.1. Definiia derivatei . . . . . . . . . . . . . . . . 735.2. Interpretarea geometric a derivatei . . . . . . 765.3. Operaii cu funcii derivabile . . . . . . . . . . 77

  5.4. Derivatele funciilor elementare . . . . . . . . 795.5. Deriatele funciilor compuse . . . . . . . . . . 805.6. Derivate de ordin superior . . . . . . . . . . . 815.7. Teoreme de medii . . . . . . . . . . . . . . . . 835.8. Reprezentarea grafic a funciilor . . . . . . . . 93

  6. Integrala nedefinit . . . . . . . . . . . . . . . . . 986.1. Primitive. Integrala nedefinit . . . . . . . . . 986.2. Funcii primitivabile . . . . . . . . . . . . . . 101

  6.3. Integrarea prin pri . . . . . . . . . . . . . . 1046.4. Prima metod de schimbare de variabil . . . . 1066.5. A doua metod de schimbare de variabil . . . . 1106.6. Integrarea funciilor raionale . . . . . . . . . 111

  7. Integrala definit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217.1. Funcii integrabile Riemann . . . . . . . . . . . 1217.2. Proprietile funciilor integrabile . . . . . . . 1267.3. Integrarea prin pri . . . . . . . . . . . . . . 1277.4. Prima metod de schimbare de variabil . . . . 1297.5. A doua metod de schimbare de variabil . . . . 1317.6. Formula de medie . . . . . . . . . . . . . . . 1327.7. Teorema fundamental . . . . . . . . . . . . . 1347.8. Aplicaii ale integralei definite . . . . . . . . . 136

 • 7/25/2019 Presstern Memorator Matematica 1 Geometrie Si Analiza Matematica

  4/21

  1. Vectori

  1.1. Segmente orientate. Vectori n plan

  Definiie Perechea ordonat de puncte(A,B) se numetesegment orientat i se noteaz cu AB.Definiie Segmentele orientate AB i CD suntechipolente (se noteaz cu ABCD), dac mijlocul segmentului[AD]coincide cu mijlocul lui[BC].Observaie Dac ABCD, atunci exist o translaie caretransform segmentul ABn segmentul CD.Proprieti Pe mulimea segmentelor orientate relaia deechipolen este o relaie de echivalen:

  ABAB( estereflexiv), dac ABCD, atunci CDAB ( este sime-

  tric), dac ABCDi CDEF, atunci ABEF(

  estetranzitiv).

  Segmente orientate

  A

  B

  D

  C

  AB i CDsunt echipolente dac

  i numai dac ABDCeste para-lelogram sau punctele A,B,C,Dsunt coliniare i mijlocul lui[AD]coincide cu mijlocul lui[BC].

  A

  B

  C

  D

  1

 • 7/25/2019 Presstern Memorator Matematica 1 Geometrie Si Analiza Matematica

  5/21

  Definiie Se numetevector mulimea tuturor segmente-lor orientate echipolente cu un segment dat.Notaie Vectorul determinat de segmentul orientat

  AB se noteaz cu AB (sau cu litere mici): AB=CD| CDAB

  .

  Observaie DacABCD, atunci AB=CD. Dac u =AB=

  CD, atunci spunem c segmentul AB (sau CD)este

  unreprezentant al vectorului u .Definiie Lungimea (saumodulul) unui vector este lungi-

  mea oricrui reprezentant al su i se noteaz cu |u |.Definiie Vectorul de lungime nul

  AA se numetevecto

  rul nul i se noteaz 0.

  Vectori

  Definiie

  VectoriiABi

  CDsunt

  egali

  (AB=

  CD), dac

  segmentele orientate ABi CDsunt echipolente.Observaie

  Doi vectori sunt egali dac au acelai modul,

  aceeai direcie i sens.Teorem

  (Existena reprezentantului cu origine dat)Pentru orice vector u i orice punct M, exist un unic seg-ment orientat M Mpentru care u =M M.Consecin

  DacM A=

  M B, atunci A=B.

  Mulimea segmentelor

  orientate

  A

  B

  C

  D

  u

  =

  F

  E

  H

  G

  v

  =

  u =AB=CD=...,v=EF=GH=...,CD este un reprezentant al vecto-rului u ,z EFeste un reprezentant al luiv,AB=

  CD.

  2

 • 7/25/2019 Presstern Memorator Matematica 1 Geometrie Si Analiza Matematica

  6/21

  2. Geometrie analitic

  Fie xx i yy dou axe perpendiculare care se intersec-teaz n punctul O.Definiie Sistemul(xOx,yOy)se numetereper cartezian saureper ortonormat . Punctul O se numeteorigineareperului. Semidreapta [Ox estesemiaxa pozitiv, [Ox

  estesemiaxa negativ.Notaie Reperul(xOx,yOy)se noteaz(xOy). Vecto-rii unitate (versorii) pentru axele [Ox respectiv[Oy sunt

  notate cu i, j.

  Reper cartezian n plan

  Fie M un punct oarecare n planul reperului cartezianxOy. Fie xMcoordonata proieciei punctului Mpe axaOx, yMcoordonata proieciei punctului Mpe axa Oy.Definiie Numrul real xMse numete abscisa, iar num-

  rul yM se numeteordonata punctului Mi se folosetescrierea M(xM,yM). Perechea ordonat de numere reale(xM,yM)se numetecoordinatele punctului M.

  O alt definiie (echivalent) este:

  Definiie Vectorul de poziierM=OMal punctului Mse descompune n mod unic dup vectorii ii j:

  OM=

  xM

  i+yM

  j,xM,yMR. NumerelexM,yMsuntcoor

  donatele punctului M.Notaie Formal, putem scrie rM=(xM,yM).

  Coordonate carteziene

  a dintre punctele A(xA,yA)i B(xB ,yB)este dat deformula

  AB=(xBxA)2+(yByA)2.

  Distana a dou puncte

  18

 • 7/25/2019 Presstern Memorator Matematica 1 Geometrie Si Analiza Matematica

  7/21

  Problem. S se determine perimetrul triunghiului AOB,unde A(3,4), B(12,5).S. OA=

  32+42=5, OB=

  122+52=13, AB=

  92+12=

  82, deci PAOB

  =18+

  82.

  Problem. S se determine valoarea numruluimRastfelnct distana punctelor A(2;m)iB(m;2)s fie egal cu4.S. AB=

  (m2)2+(2m)2=42m2+8=16m=2.

  Fie u =(a1,b1)i v=(a2,b2)doi vectori i un numreal.Proprieti (Egalitatea a doi vectori) u =v (a1=a2sb1=b2).Proprieti (Suma a doi vectori)u +v=(a1+a2,b1+b2).Proprieti (nmulirea unui vector cu un numr real)u =(a1,b1).Proprieti (Produsul scalar a doi vectori)

  u

  v

  =a1a2+b1b2R.

  Proprieti

  Lungimea vectorului uu =

  a21+b21.

  Consecin Din definitia produsului scalar

  cos(u,v)= a1a2+b1b2a21+b

  21

  a22+b22

  .

  Consecin Vectorul u este perpendicular pe vectorul v-re dac i numai dac a1a2+b1b2=0.Teorem Vectorii u i v sunt paraleli dac i numai daca1

  a2=

  b1

  b2, a1,a2,b1,b2=0sau a1=a2=0sau b1=b2=0.

  Operaii cu vectori n coordonate carteziene

  19

 • 7/25/2019 Presstern Memorator Matematica 1 Geometrie Si Analiza Matematica

  8/21

  Problem. Fie vectorii a =i +j , b=ij iu =6i +2j. S se determine numerele reale p,rRastfel nctu =pa +rb!S.

  u =(1,1), v=(1,

  1), u =(6,2). pa +rb=p(1,1)+r(1,1)=(p,p)+(r,r)=(p+r,pr)=(6,2)

  p+r =6pr =2 p=4,r=2.

  Problem.S se calculeze: (2i +5

  j )(3i4j ).

  S. Din definiia produsului scalar

  ii =i

  i

  cos(i ,

  i )=1

  1cos0=1,

  j

  j =1

  1cos0=1,

  ij =ij cos(i ,j )=11cos90=0, deci

  (2i +5

  j )(3i4j )=6i 28i

  j+15

  j

  i20j 2=

  620=14.Alt soluie: formal, putem scrie

  (2i +5

  j )(3i4j )=(2,5)(3,4)=23+5(4)=14.

  Problem. S se determine valoarea parametrului mRpentru care vectoriiu =2i5j iv=4i +(2m1)jsunt perpendiculari!S.

  u v u v=024+(5)(2m1)=0810m+5=0m= 13

  10.

  Problem. S se arate c unghiul vectoriloru =4

  i

  5j i

  v=3i +7j este obtuz.S.

  u v=(4,5)(3,7)=1235=23

 • 7/25/2019 Presstern Memorator Matematica 1 Geometrie Si Analiza Matematica

  9/21

  Problem. n reperul cartezian xOy sunt date puncteleO(0,0), A(2,1) i B(2,1). S se afle cosinusul unghiului

  format de vectoriiOA i

  OB!

  S.

  OA=(2,1),

  OB=(

  2,1),

  OA

  =

  5,

  OB

  =

  5;

  OAOB=3OAOBcos(AOB)=355cos(AOB)=3cos(AOB)= 3

  5.

  Fie rA=(xA,yA), rB=(xB ,yB), rC=(xC ,yC).Teorem

  AB=rB

  rA=(xB

  xA,yB

  yA).

  Teorem Dac M(AB) astfel nct M A=kM B,atunci

  xM=xAkxB

  1k i yM=yAkyB

  1k .Consecin Coordonatele mijlocului M al segmentului[AB]:

  MxA+xB

  2

  ,yA+yB

  2 .Consecin Coordonatele centrului de greutate al triun-ghiului ABC:

  G

  xA+xB+xC

  3 ,

  yA+yB+yC

  3

  .

  Problem. n triunghiul ABC fie G centrul de greutate.tiind c vectorul de poziie al unctului A, B, G esterA=4i +7j ,rB=2ij respectiv rG=4i +4j, s se deter-mine vectorul de poziie al punctuluiC.

  S. (4,4)=

  4+2+xC

  3 ,

  71+yC3

  xC=6,yC=6C(6,6).

  21

 • 7/25/2019 Presstern Memorator Matematica 1 Geometrie Si Analiza Matematica

  10/21

  3. Trigonometrie

  3.1. Elementele trigonometriei

  Definiie

  Raportul dintre semiperimetrul i raza unui cerc

  este constant i se noteaz prin (valoarea aproximativeste 3,1415).Definiie

  Msura unui unghi la centrul unui cerc cuprin-znd un arc de cerc a crui lungime este egal cu raza cer-cului este de1radian .Observaie

  Dac este msura unui unghi n grade iar xreste msura unghiului n radiani, atunci este adevrat re-laia

  xr

  = 180

  .

  Msura unghiurilor n radiani

  O

  A

  P0

  P/6

  P/3

  P/2

  P2/3

  P5/6

  P

  P7/6

  P4/3

  P3/2

  P5/3

  P11/6

  I.

  II.

  III.

  IV.

  27

 • 7/25/2019 Presstern Memorator Matematica 1 Geometrie Si Analiza Matematica

  11/21

  Definiie Fie xOy un reper cartezian. Cercul cu centruln O i cu raza egal cu 1pe care este indicatsensul trigonometric direct (invers acelor ceasornicului) se numetecercul trigonometric.Notaie Fie tR un numr real. Atunci exist un unicpunct Ptpe cercul trigonometric pentru care m(AOPt)=t.

  Cercul trigonometric

  Fie t un numr real i Ptpunctul pentru care m(AOPt)=t.Definiie Ordinata punctului Pt se numetesinusul nu-mrului real t i se noteaz prin sint.Definiie Abscisa punctuluiPtse numetecosinusul nu-mrului real t i se noteaz prin cost.

  Sinusul i cosinusul

  O

  A

  Pt

  t

  cost

  sint

  O

  A

  Pt

  t

  tgt

  T

  ctgt

  T

  Definiie Fie dtgdreapta vertical de ecuaie x=1 ifie dctgdreapta orizontal de ecuaie y=1.

  Definiie Fie tR\

  2+k| kZ

  i Tintersecia drep-

  telor OPt i dtg. Ordinata punctului Tse numetetangenta numrului t i se noteaz prin tgt.Definiie Fie tR\{k| kZ} i fie T intersecia drep-telorOPtidctg. Abscisa punctuluiTse numetecotangenta numrului real t i se noteaz prin ctgt.

  Tangenta i cotangenta

  28

 • 7/25/2019 Presstern Memorator Matematica 1 Geometrie Si Analiza Matematica

  12/21

  x 0

  6

  4

  3

  2

  2

  3

  3

  4

  5

  6

  sinx 0 1222

  32 1

  32

  22

  12 0

  cosx 132

  22

  12 0 12

  22

  32 1

  tgx 033 1

  3 | 3 1

  33 0

  ctgx | 3 133 0

  33 1

  3 |

  Valori remarcabile

  xC2 xC3sinx=sin(x) sinx=sin(x)cosx=cos(x) cosx=cos(x)tgx=tg(x) tgx=tg(x)

  ctgx=ctg(x) ctgx=ctg(x)xC4sinx=sin(2x)cosx=cos(2x)tgx=tg(2x)ctgx=ctg(2x)

  Reducerea la primul cadran

  x 0 C1

  2 C2 C3

  3

  2 C4 2

  sinx 0 + 1 + 0 1 0cosx 1 + 0 1 0 + 1tgx 0 + +| 0 + +| 0

  ctgx |+ + 0 |+ + 0 |

  Semnul funciilor trigonometrice

  29

 • 7/25/2019 Presstern Memorator Matematica 1 Geometrie Si Analiza Matematica

  13/21

  x 0 C12

  C2 C332

  C4 2

  sinx 0 1 0 1 0cosx 1 0 1 0 1tgx 0 +| 0 +| 0ctgx|+ 0 |+ 0 |

  Monotonia funciilor trigonometrice

  sin2x+cos2x=1(formula fundam.) tgx=sinx

  cosx=

  1

  ctgx

  sin

  2x

  =

  cosx

  sin(x)=sinx sin(x+2)=sinx

  cos2

  x=sinx

  cos(x)=cosx cos(x+2)=cosx

  tg

  2x

  =ctgx tg(x)=tgx tg(x+)=tgx

  ctg

  2x

  =tgx ctg(x)=ctgx ctg(x+)=ctgx

  Formule trigonometrice fundamentale

  30

 • 7/25/2019 Presstern Memorator Matematica 1 Geometrie Si Analiza Matematica

  14/21

  2. iruri de numere reale

  2.1. iruri reale

  Definiie Se numeteir real o funcie f:{k,k+1,k+2,...}R(kN). irul se noteaz prin(an), unde an=f(n).

  Definiie irul(an)nkestecresctor, dac an+1an, nk;

  descresctor, dac an+1an, nk;

  mrginit, dac m,MR astfel nct manM,nk;

  periodic, dac tN astfel nct an+t=an, nk

  Definiie Limita

  irului(an)nkeste numrul , dac inumai dac n afara oricrei vecinti Va lui exist celmult un numr finit de termeni ai irului:limita irului(an)= V=V(), nVN astfel nctanV, nnV.Notaie Dac limita irului (an) este , se scrie:limn

  an=.

  Teorem Fie(an)nNun ir de numere reale, R. limn

  an=>0,n0N astfel nct|an|0,n0N astfel nct an>,

  n

  n0

  .

  Limita unui ir

  46

 • 7/25/2019 Presstern Memorator Matematica 1 Geometrie Si Analiza Matematica

  15/21

  limn

  an=>0, n0N astfel nct an0 exist n0astfel nct pen-

  tru orice nn0, an

  2

  3

 • 7/25/2019 Presstern Memorator Matematica 1 Geometrie Si Analiza Matematica

  16/21

  2.2. Operaii cu iruri reale

  Definiie Fie irurile(an)nNi(bn)nN.

  Suma irurilor este irul(cn)nN, unde ck=ak+bk, kN;

  Produsul irurilor este irul (dn)nN, unde dk=akbk, kN;

  Ctul irurilor este irul(en)nN, unde ek=

  ak

  bk,

  kN, dac bk=0, kN.Definiie Produsul irului(an)cu numrul real este i-rul(pn), undepk=ak, kN.Teorem Dac irul (an)are limit, R, atunci irul(an)are limit i

  limn

  (an)= limn

  an.

  Teorem Dac irurile(

  an)

  i(

  bn)

  au limite iar suma li-mitelor are sens, atunci irul(an+bn)are limit i

  limn

  (an+bn)= limn

  an+ limn

  bn.

  Teorem Dac irurile(an)i(bn)au limite iar produsullimitelor are sens, atunci irul(anbn)are limit i

  limn

  (anbn)= limn

  an limn

  bn.

  Teorem Dac irurile(an)i (bn)au limite iar ctul li-

  mitelor are sens, atunci irul anbn are limit ilimn

  an

  bn

  =

  limn

  an

  limn

  bn.

  Nedeterminri: +(),0,0(), , 0

  0.

  Operaii cu iruri care au limit

  48

 • 7/25/2019 Presstern Memorator Matematica 1 Geometrie Si Analiza Matematica

  17/21

  Exemplu limn

  2n+3

  3n2+5n+2= limn

  n

  n+

  3

  n

  n

  3n+5+

  2

  n=

  =limn

  n

  n+3

  n

  n

  3n+5+

  2

  n

  = limn

  n+3

  n

  limn

  3n+5+

  2

  n

  =

  =limn

  n+ limn

  3

  n

  limn3n+ limn5+ limn2

  n

  = 1+0

  +5+0

  = 1

  =0.

  Exemplu

  limn

  3n2+n+1

  n2+2n+3==

  = limn

  n

  3+1

  n+

  1

  n2

  1+2

  n+

  3

  n2

  =

  = limn

  n

  limn3+1

  n

  + 1

  n2 limn1+

  2

  n

  + 3

  n2=(

  3

  1)=.

  Exemplu limn

  n2+4n+3

  n2+3n+1==

  =

  limn

  n2+4n+3+

  n2+3n+1)

  n2+4n+3n2+3n+1

  1 =

  = limn

  (n2+4n+3)2

  (n2+3n+1)2

  n2+4n+3+

  n2+3n+1

  =

  = limn

  n+2n2+4n+3+

  n2+3n+1

  =

  limn

  =1+

  2

  n

  1+4

  n

  + 3

  n2+1+

  3

  n

  + 1

  n2

  = 11+

  1

  =1

  2.

  49

 • 7/25/2019 Presstern Memorator Matematica 1 Geometrie Si Analiza Matematica

  18/21

  Exemplu

  limn

  1+1

  3+...+

  1

  3n= limn

  1

  1

  3

  n+11 1

  3

  =

  limn3

  21 13n+1= 32 .Exemplu

  limn

  7n

  7n+11= limn

  1

  1+11

  7n

  = 1

  1+0=1.

  Problem. S se calculeze: limn

  n

  k=1arctg 1

  k2+k+1

  .

  S.Pentru kNoarecare fie arctg 1k

  =, arctg 1

  k+1=. Atunci

  arctg 1

  k2+k+1=arctg

  1

  k 1

  k+1

  1+1

  k 1

  k+1

  =arctg tgtg1+tgtg =

  =arctgtg()==arctg 1k arctg 1k+1 ,

  astfel limn

  nk=1

  arctg 1

  k2+k+1=

  limn

  arctg1arctg 1

  2+arctg

  1

  2arctg 1

  3+...+arctg

  1

  n 1

  n+1

  =

  = limn

  4 arctg

  1

  n+1=

  4 0=

  4.

  50

 • 7/25/2019 Presstern Memorator Matematica 1 Geometrie Si Analiza Matematica

  19/21

  4. Funcii continue

  4.1. Continuitatea funciilor

  Definiie Funcia f:DRestecontinu n punctulx0D, dac i numai dac pentru orice vecintate V(f(x0)) alui f(x0)exist o vecintate U(x0)a punctului x0pentru

  care xDV(x0)f(x)V(f(x0)).Teorem Funcia f:DR este continu n punctul x0Ddac i numai dac sau x0este un punct izolat al lui Dsau

  limxx0

  f(x)=f(x0).

  Teorem

  (Criteriul lui Heine) Funciaf:DR este con-tinu n punctul x0D dac i numai dac pentru orice ir(xn), xnD, cu lim

  nxn=x0avem lim

  nf(xn)=f(x0).

  Teorem Funcia f:DR este continu n punctul x0dac i numai dac>0,()>0 astfel nctxD,|xx0|

 • 7/25/2019 Presstern Memorator Matematica 1 Geometrie Si Analiza Matematica

  20/21

  Definiie Funcia f:DR este continu la stngan punc-tulx0D, dacx0este un punct izolat al mulimii D sau

  limxx0xx0

  f(x)=f(x0).

  Continuitate lateral

  Definiie

  Funcia f:DR estediscontinu n punctulx0Ddac i numai dac fnu este continu n x0.Definiie

  Dac limxx0xx0

  f(x)=ljR,

  dar lb=lj , atunci farediscontinuitate de prima spe nx0.

  Definiie Dac fnu este continu n punctul x0i discon-tinuitatea nu este de prima spe, atunci farediscontinuitate de spea a doua.

  Puncte de discontinuitate

  Exemplu

  f:RR,

  f(x)=

  2x1 , dac x

 • 7/25/2019 Presstern Memorator Matematica 1 Geometrie Si Analiza Matematica

  21/21

  limx2

  f(x)=4,limx2

  f(x)=3f are discont. de prima spe nx1=2.limx3

  f(x)=4,limx3

  f(x)=+fare discont. de spea a doua

  n x2=3.Problem. S se verifice continuitatea funciei

  f:RR, f(x)=

  sinx

  x, dac x0

  n punctulx0=0.

  S.Verificm dac limxx0f(x)= limxx0f(x)=f(x0).

  limxx0

  f(x)=limx0

  sinx

  x=1

  limxx0

  f(x)=limx0

  x22x+2=1

  f(x0)=f(0)=1

  lb(x0)=lj(x0)=f(x0)feste continu n punctul x0=0.Problem. S se determine valoarea lui aR ast-

  fel nct f s fie continu pe R, unde f:RR,f(x)=

  ax2+x+a+1 , dac x


Recommended