+ All Categories
Home > Documents > program 2012 SRR 2 - srreumatologie.ro · Congresul din acest an a fost precedat ºi de Primul Curs...

program 2012 SRR 2 - srreumatologie.ro · Congresul din acest an a fost precedat ºi de Primul Curs...

Date post: 01-May-2018
Category:
Upload: nguyentuyen
View: 217 times
Download: 4 times
Share this document with a friend
32
Transcript

2-3

25-27

octom

brie 20

12

Legenda:

Program pe scurt

2-3

25-27

octom

brie 20

12

Legenda:

Program pe scurt

4-5Al XIX-lea CONGRES NATIONAL DE REUMATOLOGIE

25-27

octom

brie 20

12

,

INFORMAÞII GENERALE DOCUMENTELE CONGRESULUI

Congresul Naþional de Reumatologie Ecusonul primit la înregistrare trebuie Ediþia a XIX-a purtat pe toatã durata Congresului. Vã

rugãm permiteþi scanarea codului de bare aflat pe ecuson de fiecare datã când intraþi în sala de conferinþã.Sediul Congresului:

Muzeul Naþional de Artã al României,Mapa Congresului poate fi ridicatã de la Str. ªtirbei Vodã nr. 1, BucureºtiSecretariatul Organizatoric aflat la parterul sãlii Auditorium.Organizator:

Societatea Românã de Reumatologie

www.srreumatologie.roHELP POINT PENTRU APLICAÞIA SMARTPHONESSecretariat organizatoric:

Un punct de ajutor pentru instalarea

aplicaþiei CNR2012 pe smartphones se

gãseºte la Secretariatul Organizatoric. Ella Traveland Internetul este accesibil în tot spaþiul www.ella.roexpoziþional precum ºi în sãlile de

conferinþã.PREªEDINTE COMITET ªIINÞIFICRuxandra Ionescu

ACREDITARE:

Congresul Naþional de Reumatologie este COMITET ªTIINÞIFICacreditat de Colegiul Medicilor cu 12 Andra Bãlãnescupuncte EMC.Fl. Berghea

M. Bojincã

H. Boloºiu Congresul Naþional al Asistenþilor de Rodica Chirieac Reumatologie este acreditat de Ordinul Paulina Ciurea Asistenþilor Medicali Generaliºti, C. Codreanu Moaºelor ºi Asistenþilor Medicali din Lia Georgescu Romania cu 12 puncte EMC.Eugenia Mociran

D.I.A Nemeº

Magda Pârvu

Denisa Predeþeanu

Simona Rednic

Elena Rezuº

Anca Roºu

Simon Siao-Pin

Maria ªuþã

C. Tãnãsescu

Limba oficialã a Congresului:

românã

4-5Al XIX-lea CONGRES NATIONAL DE REUMATOLOGIE

25-27

octom

brie 20

12

,

INFORMAÞII GENERALE DOCUMENTELE CONGRESULUI

Congresul Naþional de Reumatologie Ecusonul primit la înregistrare trebuie Ediþia a XIX-a purtat pe toatã durata Congresului. Vã

rugãm permiteþi scanarea codului de bare aflat pe ecuson de fiecare datã când intraþi în sala de conferinþã.Sediul Congresului:

Muzeul Naþional de Artã al României,Mapa Congresului poate fi ridicatã de la Str. ªtirbei Vodã nr. 1, BucureºtiSecretariatul Organizatoric aflat la parterul sãlii Auditorium.Organizator:

Societatea Românã de Reumatologie

www.srreumatologie.roHELP POINT PENTRU APLICAÞIA SMARTPHONESSecretariat organizatoric:

Un punct de ajutor pentru instalarea

aplicaþiei CNR2012 pe smartphones se

gãseºte la Secretariatul Organizatoric. Ella Traveland Internetul este accesibil în tot spaþiul www.ella.roexpoziþional precum ºi în sãlile de

conferinþã.PREªEDINTE COMITET ªIINÞIFICRuxandra Ionescu

ACREDITARE:

Congresul Naþional de Reumatologie este COMITET ªTIINÞIFICacreditat de Colegiul Medicilor cu 12 Andra Bãlãnescupuncte EMC.Fl. Berghea

M. Bojincã

H. Boloºiu Congresul Naþional al Asistenþilor de Rodica Chirieac Reumatologie este acreditat de Ordinul Paulina Ciurea Asistenþilor Medicali Generaliºti, C. Codreanu Moaºelor ºi Asistenþilor Medicali din Lia Georgescu Romania cu 12 puncte EMC.Eugenia Mociran

D.I.A Nemeº

Magda Pârvu

Denisa Predeþeanu

Simona Rednic

Elena Rezuº

Anca Roºu

Simon Siao-Pin

Maria ªuþã

C. Tãnãsescu

Limba oficialã a Congresului:

românã

6-7Al XIX-lea CONGRES NATIONAL DE REUMATOLOGIE

25-27

octom

brie 20

12

,

Stimaþi colegi,

Am plãcerea ºi onoarea sã vã urez un bun venit la lucrãrile

Congresului Naþional de Reumatologie din 2012, þinut la

Bucureºti în incinta Muzeului Naþional de Artã al României.

Numãrul mare de participanþi la Congres reprezintã un

indicator atât al interesului faþã de reumatologie, cât ºi al valorii

Congresului.

Congresul din acest an a fost precedat ºi de Primul Curs postuniversitar Sud Est

European (SEE) sub patronajul EULAR, dedicat reumatologiei pediatrice ºi a

adultului, în ideea unei abordãri unitare a bolilor reumatice care afecteazã atât copiii

cât ºi adulþii ºi a iniþierii unor programe regionale de cercetare ºtiinþificã.

Reumatologi de prestigiu din þarã ºi strãinãtate au prezentat noutãþi de interes

general dar ºi cazuri clinice dificile tinerilor noºtri colegi.

Programul ºtiintific al Congresului din acest an va oferi participanþilor posibilitatea

de a afla noutãþi legate de progresele înregistrate în domeniul reumatologiei, prin

participarea atât la lucrãrile Congresului ºi sesiunile de postere cât ºi la

simpozioane. Spaþii largi sunt alocate prezentãrii ºi discutãrii unor cazuri dificile

întâlnite în practica curentã. Membrii Comitetului ªtiinþific au încercat sã realizeze

un program cât mai echilibrat ºi util clinicianului ºi sper cã nu veþi fi dezamãgiþi.

În premierã în acest an, sesiunea de postere oferã posibilitatea, prin prezentarea

oralã a acestora, realizãrii unui dialog între autori ºi participanþi, în vederea unui

schimb fructuos de experienþã.

Tot în premierã, am invitat partenerii noºtri medicali, asistenþi cu preocupãri în

reumatologie ºi pacienþi, sã ni se alãture aºa încât vom avea ºi sesiuni dedicate

acestora în efortul permanent de creºtere a calitãþii actului medical ºi formãrii unei

echipe eficiente .

Sperãm cã zilele petrecute la Congres vã vor oferi nu doar noutãþi ºtiinþifice în

domeniul reumatologiei ci ºi ocazia unor discuþii fructuoase ºi plãcute ce nu vor fi

uitate uºor.

Prof. Dr. Ruxandra Ionescu

Preºedinte Societatea Românã de Reumatologie

6-7Al XIX-lea CONGRES NATIONAL DE REUMATOLOGIE

25-27

octom

brie 20

12

,

Stimaþi colegi,

Am plãcerea ºi onoarea sã vã urez un bun venit la lucrãrile

Congresului Naþional de Reumatologie din 2012, þinut la

Bucureºti în incinta Muzeului Naþional de Artã al României.

Numãrul mare de participanþi la Congres reprezintã un

indicator atât al interesului faþã de reumatologie, cât ºi al valorii

Congresului.

Congresul din acest an a fost precedat ºi de Primul Curs postuniversitar Sud Est

European (SEE) sub patronajul EULAR, dedicat reumatologiei pediatrice ºi a

adultului, în ideea unei abordãri unitare a bolilor reumatice care afecteazã atât copiii

cât ºi adulþii ºi a iniþierii unor programe regionale de cercetare ºtiinþificã.

Reumatologi de prestigiu din þarã ºi strãinãtate au prezentat noutãþi de interes

general dar ºi cazuri clinice dificile tinerilor noºtri colegi.

Programul ºtiintific al Congresului din acest an va oferi participanþilor posibilitatea

de a afla noutãþi legate de progresele înregistrate în domeniul reumatologiei, prin

participarea atât la lucrãrile Congresului ºi sesiunile de postere cât ºi la

simpozioane. Spaþii largi sunt alocate prezentãrii ºi discutãrii unor cazuri dificile

întâlnite în practica curentã. Membrii Comitetului ªtiinþific au încercat sã realizeze

un program cât mai echilibrat ºi util clinicianului ºi sper cã nu veþi fi dezamãgiþi.

În premierã în acest an, sesiunea de postere oferã posibilitatea, prin prezentarea

oralã a acestora, realizãrii unui dialog între autori ºi participanþi, în vederea unui

schimb fructuos de experienþã.

Tot în premierã, am invitat partenerii noºtri medicali, asistenþi cu preocupãri în

reumatologie ºi pacienþi, sã ni se alãture aºa încât vom avea ºi sesiuni dedicate

acestora în efortul permanent de creºtere a calitãþii actului medical ºi formãrii unei

echipe eficiente .

Sperãm cã zilele petrecute la Congres vã vor oferi nu doar noutãþi ºtiinþifice în

domeniul reumatologiei ci ºi ocazia unor discuþii fructuoase ºi plãcute ce nu vor fi

uitate uºor.

Prof. Dr. Ruxandra Ionescu

Preºedinte Societatea Românã de Reumatologie

Vã aºteptãm laSecretariatul Organizatoric

pentru a vã instala programul Congresului

pe smartphones !

Vã aºteptãm laSecretariatul Organizatoric

pentru a vã instala programul Congresului

pe smartphones !

10-11Al XIX-lea CONGRES NATIONAL DE REUMATOLOGIE

25 OCTOMBRIE 2012

13.00 - 13.45 RECEPÞIE DE BUN VENIT -

SESIUNE SRR

Sala Auditorium

14.00 - 15.00 Simpozion satelit Servier Pharma

Structurã ºi funcþie: principii fundamentale în osteoporozã /Structure and Fracture: two fundamentals in osteoporosisModerator / Chairperson: Ruxandra Ionescu

Câºtigul de rezistenþã osoasã cu Stronþiu ranelat /

Gaining bone strength with Strontium Ranelate - C. Codreanu ( Bucureºti)

Stronþiu ranelat, o soluþie terapeuticã eficientã indiferent de profilulpacientului cu osteoporozã / Strontium ranelate, an effective solution

whatever the patient's profile - S. Boonen (Leuven, Belgium)

15.00 - 16.00 Simpozion satelit Teva Pharmaceuticals

Hormonul D: între studii ºi practica medicalã /D Hormone between clinical studies and medical practiceModerator / Chairperson: Ruxandra Ionescu

Vitamina D ºi autoimunitatea /Vitamin D and autoimmunity - M. Cutolo (Genova, Italy)

Osteoporoza indusã de glucocorticoizi: Hormonul D versus steroizi / Glucocorticoid induced osteoporosis- D Hormone versus steroids - Jelena Vojinovic (Nis, Serbia)

Alfacalcidol în tratamentul combinat al osteoporozei / Alfacalcidol in Combined Therapy of Osteoporosis - Daniela Opriº (Bucuresti)

16.00 - 16.30 Pauzã de cafea

16.30 - 17.50 SESIUNE PLENARÃ: SCLERODERMIAModeratori / Chairpersons: L. Czirjak, N. Damjanov, Ruxandra Ionescu

16.30 - 16.50 Afectarea gastrointestinalã în scleroza sistemicã / Gastrointestinal

involvement in systemic sclerosis - L. Czirjak (Pecs, Hungary)

Sala Oglinzilor

,

16.50 - 17.00 Caz clinic: Afectarea vascularã în scleroza sistemicã / Case report - Vascular involvement in systemic sclerosis - Ioana Sãulescu (Bucureºti)17.00 - 17.20 Managementul afectãrii vasculare din scleroza sistemicã prin prisma recomandarilor EULAR/EUSTAR / The management of vasculopathy in systemic sclerosis according EULAR/EUSTAR recommendations - Ruxandra Ionescu (Bucureºti)17.20 - 17.40 Semnificaþia prognosticã a capilaroscopiei la pacienþii cu Fenomen Raynaud / Prognostic significance of capilaroscopy in patients with Raynaud's Phenomenon - N. Damjanov (Belgrad, Serbia)17.40 - 17.50 Discuþii

17.55 - 18.55 Simpozion satelit Pfizer

La drum cu Enbrel pentru succesul terapeutic pe termen lung /The Enbrel Way for long-term treatment successModerator /Chairperson Ruxandra Ionescu

Experienþa pe termen lung cu etanercept în artrita idiopaticã juvenilã /Long-term experience with etanercept in juvenile idiopathic arthritis -A. Martini (Genova, Italy)

Etanercept în poliartrita reumatoidã: eficacitate ºi siguranþã - de la studiiclinice la registre de pacienþi / Etanercept in rheumatoid arthritis: efficacy and safety - from clinical trials to registries - C. Codreanu (Bucureºti)

Beneficiile tratamentului cu etanercept în spondilartrite / Value of etancercept treatment in spondyloarthritis - S. Schwartzman (New York, USA)

19.00 - 20.00 Deschiderea oficialã a celui de-al XIX-lea Congres Naþional de Reumatologie

20.30 - 23.00 Cinã BIAVATTI BALLROOMSTransferul este asigurat începând cu ora 20:00, dupa încheierea ceremoniei de deschidere.

10-11Al XIX-lea CONGRES NATIONAL DE REUMATOLOGIE

25 OCTOMBRIE 2012

13.00 - 13.45 RECEPÞIE DE BUN VENIT -

SESIUNE SRR

Sala Auditorium

14.00 - 15.00 Simpozion satelit Servier Pharma

Structurã ºi funcþie: principii fundamentale în osteoporozã /Structure and Fracture: two fundamentals in osteoporosisModerator / Chairperson: Ruxandra Ionescu

Câºtigul de rezistenþã osoasã cu Stronþiu ranelat /

Gaining bone strength with Strontium Ranelate - C. Codreanu ( Bucureºti)

Stronþiu ranelat, o soluþie terapeuticã eficientã indiferent de profilulpacientului cu osteoporozã / Strontium ranelate, an effective solution

whatever the patient's profile - S. Boonen (Leuven, Belgium)

15.00 - 16.00 Simpozion satelit Teva Pharmaceuticals

Hormonul D: între studii ºi practica medicalã /D Hormone between clinical studies and medical practiceModerator / Chairperson: Ruxandra Ionescu

Vitamina D ºi autoimunitatea /Vitamin D and autoimmunity - M. Cutolo (Genova, Italy)

Osteoporoza indusã de glucocorticoizi: Hormonul D versus steroizi / Glucocorticoid induced osteoporosis- D Hormone versus steroids - Jelena Vojinovic (Nis, Serbia)

Alfacalcidol în tratamentul combinat al osteoporozei / Alfacalcidol in Combined Therapy of Osteoporosis - Daniela Opriº (Bucuresti)

16.00 - 16.30 Pauzã de cafea

16.30 - 17.50 SESIUNE PLENARÃ: SCLERODERMIAModeratori / Chairpersons: L. Czirjak, N. Damjanov, Ruxandra Ionescu

16.30 - 16.50 Afectarea gastrointestinalã în scleroza sistemicã / Gastrointestinal

involvement in systemic sclerosis - L. Czirjak (Pecs, Hungary)

Sala Oglinzilor

,

16.50 - 17.00 Caz clinic: Afectarea vascularã în scleroza sistemicã / Case report - Vascular involvement in systemic sclerosis - Ioana Sãulescu (Bucureºti)17.00 - 17.20 Managementul afectãrii vasculare din scleroza sistemicã prin prisma recomandarilor EULAR/EUSTAR / The management of vasculopathy in systemic sclerosis according EULAR/EUSTAR recommendations - Ruxandra Ionescu (Bucureºti)17.20 - 17.40 Semnificaþia prognosticã a capilaroscopiei la pacienþii cu Fenomen Raynaud / Prognostic significance of capilaroscopy in patients with Raynaud's Phenomenon - N. Damjanov (Belgrad, Serbia)17.40 - 17.50 Discuþii

17.55 - 18.55 Simpozion satelit Pfizer

La drum cu Enbrel pentru succesul terapeutic pe termen lung /The Enbrel Way for long-term treatment successModerator /Chairperson Ruxandra Ionescu

Experienþa pe termen lung cu etanercept în artrita idiopaticã juvenilã /Long-term experience with etanercept in juvenile idiopathic arthritis -A. Martini (Genova, Italy)

Etanercept în poliartrita reumatoidã: eficacitate ºi siguranþã - de la studiiclinice la registre de pacienþi / Etanercept in rheumatoid arthritis: efficacy and safety - from clinical trials to registries - C. Codreanu (Bucureºti)

Beneficiile tratamentului cu etanercept în spondilartrite / Value of etancercept treatment in spondyloarthritis - S. Schwartzman (New York, USA)

19.00 - 20.00 Deschiderea oficialã a celui de-al XIX-lea Congres Naþional de Reumatologie

20.30 - 23.00 Cinã BIAVATTI BALLROOMSTransferul este asigurat începând cu ora 20:00, dupa încheierea ceremoniei de deschidere.

12-13Al XIX-lea CONGRES NATIONAL DE REUMATOLOGIE

25-27

octom

brie 20

12

26 OCTOMBRIE 2012

SESIUNE SRR

Sala Auditorium

8.30 - 9.30 Simpozion satelit UCB

Think FORWARD - Move FASTModerator: Simona Rednic

Neutralizarea TNF - Nu atât de simplu pe cât pare - Andra Bãlãnescu

(Bucureºti)

Certolizumab pegol - profilul de siguranþã - Magda Pârvu (Bucureºti)

Eficacitate ºi rãspuns rapid: certolizumab pegol - C. Codreanu (Bucureºti)

9.30 - 9.45 Pauzã

9.45 - 11.15 SESIUNE PLENARÃ: ACTUALITÃÞI ÎN BOLILE AUTOIMUNEModeratori: Lia Georgescu, Maria ªuþã, M. Bojincã

9.45 - 10.05 Patogenia vasculitelor ANCA pozitive - Lia Georgescu (Târgu Mureº)

10.05 -10.25 Sindromul ASIA - Magda Pârvu (Bucureºti)

10.25 - 10.35 Vasculita ANCA pozitivã (caz clinic: prezentare) - L. Ciobâcã (Bucureºti)

10.35 - 10.45 Vasculita ANCA pozitivã (caz clinic: discuþii) - Maria ªuþa (Constanþa )

10.45 - 11.00 Reactivarea VHB indusã de terapiile biologice - I. Ancuþa (Bucureºti)

11.00 - 11.15 Patologia complicaþiilor induse de terapiile biologice - Carmen Marina Mihai,

L. Macovei, M. Bojincã (Bucureºti)

Rotonda Auditorium

11.15 - 11.45 Pauzã de cafea ºi vizionare postere

E-poster 1

11.15 - 11.22 Afectarea aparatului locomotor la pacienþii cu sclerodermie sistemicã -

Svetlana Agachi, Liliana Groppa, S. Popa, Rotaru Larisa (Republica Moldova)

11.22 - 11.29 Arterita giganto-celularã/polimialgie reumaticã asociatã cu

traheobronhomalacie ºi sinovita vilonodularã - Cristina Melania Andrei, Laura Damian,

Andreea Rusu, B. Stancu, Alma Maniu, N. Rednic, Adriana Albu, V. Vãcãraº, Simona Rednic

(Cluj-Napoca)

11.29 - 11.36 Dificultãþi de diagnostic ºi tratament al granulomatozei Wegener -

T. Azoicai (Iaºi)

11.36 - 11.43 Ciclofosfamida - singura opþiune riscantã ºi/sau beneficã în terapia unui caz

de granulomatozã Wegener ? - Monica Copotoiu, Lia Georgescu (Târgu Mureº)

E-poster 2

11.15 - 11.22 Polimiozita: dificultãþi în diagnosticul precoce - Sânziana Daia,

Andreea Borangiu, Ruxandra Ionescu (Bucureºti)

11.22 - 11.29 Aspecte clinice în sindromul Churg Strauss: experienþa unui singur centru -

Linda Ghib, Laura Damian, Ioana Felea, Siao-Pin Simon, Milena Man, Adriana Albu, C. Boloºiu,

Simona Rednic (Cluj-Napoca)

11.29 - 11.36 Factori predictivi pentru deces la pacienþii cu sclerodermie Sistemicã -

Alina Soare, Carmen Marina Mihai, Ana Maria Gherghe, Rucsandra Dobrota, Marilena Gorga, R.

Ioniþescu, Ruxandra Jurcuþ, Andreea Cãlin, T. Constantinescu, Roxana Sfrenþ-Cornãþeanu, L.

Macovei, I. Ancuþa, Mihaela Milicescu, Mariana Sasu, A. Martin, A. Shorab, V. Stoica,

M. Bojincã (Bucureºti)

11.36 - 11.43 Studiul efectelor terapiei cu ozon în afecþiunile dureroase lombo-Sacrate - ªtefan

Tiron, Nicolae Teleki, Maria Marcvart, Elena Armenescu, Laura Floares, Cezar Ioniþã (Braºov)

E-poster 3

11.15 - 11.21 Studiu pilot de identificare a factorilor predispozanþi pentru invaliditate

la pacienþii cu sclerodermie sistemicã - Corina Oancea, Maria Magdalena Ciuvicã,

Despina Gherman, Ana Maria Gherghe, Marilena Gorca, Alina Soare, Diana Sayed,

Carmen Marina Mihai (Bucureºti)

11.21 - 11.27 Influenþa factorilor socio-economici în dezvoltarea osteoporozei:

comparatie între venit, indicii socio-economici (indice compozit) ºi FRAX ca factori

predictivi ai riscului de fracturã osteoporoticã - M. Abobului, Alexandra Peltea, Ioana Andreea

Drilea, C. Popescu, Andra Bãlãnescu, Violeta Bojincã, Daniela Opriº, Violeta Vlad, Fl. Berghea,

Denisa Predeþeanu, Ruxandra Ionescu (Bucureºti)

11.27 - 11.33 Rolul HRCT în diagnosticul ºi monitorizarea afectãrii pulmonare la

pacienþii cu sclerodermie sistemicã- experienþa Clinicii de Reumatologie Cluj -

,

12-13Al XIX-lea CONGRES NATIONAL DE REUMATOLOGIE

25-27

octom

brie 20

12

26 OCTOMBRIE 2012

SESIUNE SRR

Sala Auditorium

8.30 - 9.30 Simpozion satelit UCB

Think FORWARD - Move FASTModerator: Simona Rednic

Neutralizarea TNF - Nu atât de simplu pe cât pare - Andra Bãlãnescu

(Bucureºti)

Certolizumab pegol - profilul de siguranþã - Magda Pârvu (Bucureºti)

Eficacitate ºi rãspuns rapid: certolizumab pegol - C. Codreanu (Bucureºti)

9.30 - 9.45 Pauzã

9.45 - 11.15 SESIUNE PLENARÃ: ACTUALITÃÞI ÎN BOLILE AUTOIMUNEModeratori: Lia Georgescu, Maria ªuþã, M. Bojincã

9.45 - 10.05 Patogenia vasculitelor ANCA pozitive - Lia Georgescu (Târgu Mureº)

10.05 -10.25 Sindromul ASIA - Magda Pârvu (Bucureºti)

10.25 - 10.35 Vasculita ANCA pozitivã (caz clinic: prezentare) - L. Ciobâcã (Bucureºti)

10.35 - 10.45 Vasculita ANCA pozitivã (caz clinic: discuþii) - Maria ªuþa (Constanþa )

10.45 - 11.00 Reactivarea VHB indusã de terapiile biologice - I. Ancuþa (Bucureºti)

11.00 - 11.15 Patologia complicaþiilor induse de terapiile biologice - Carmen Marina Mihai,

L. Macovei, M. Bojincã (Bucureºti)

Rotonda Auditorium

11.15 - 11.45 Pauzã de cafea ºi vizionare postere

E-poster 1

11.15 - 11.22 Afectarea aparatului locomotor la pacienþii cu sclerodermie sistemicã -

Svetlana Agachi, Liliana Groppa, S. Popa, Rotaru Larisa (Republica Moldova)

11.22 - 11.29 Arterita giganto-celularã/polimialgie reumaticã asociatã cu

traheobronhomalacie ºi sinovita vilonodularã - Cristina Melania Andrei, Laura Damian,

Andreea Rusu, B. Stancu, Alma Maniu, N. Rednic, Adriana Albu, V. Vãcãraº, Simona Rednic

(Cluj-Napoca)

11.29 - 11.36 Dificultãþi de diagnostic ºi tratament al granulomatozei Wegener -

T. Azoicai (Iaºi)

11.36 - 11.43 Ciclofosfamida - singura opþiune riscantã ºi/sau beneficã în terapia unui caz

de granulomatozã Wegener ? - Monica Copotoiu, Lia Georgescu (Târgu Mureº)

E-poster 2

11.15 - 11.22 Polimiozita: dificultãþi în diagnosticul precoce - Sânziana Daia,

Andreea Borangiu, Ruxandra Ionescu (Bucureºti)

11.22 - 11.29 Aspecte clinice în sindromul Churg Strauss: experienþa unui singur centru -

Linda Ghib, Laura Damian, Ioana Felea, Siao-Pin Simon, Milena Man, Adriana Albu, C. Boloºiu,

Simona Rednic (Cluj-Napoca)

11.29 - 11.36 Factori predictivi pentru deces la pacienþii cu sclerodermie Sistemicã -

Alina Soare, Carmen Marina Mihai, Ana Maria Gherghe, Rucsandra Dobrota, Marilena Gorga, R.

Ioniþescu, Ruxandra Jurcuþ, Andreea Cãlin, T. Constantinescu, Roxana Sfrenþ-Cornãþeanu, L.

Macovei, I. Ancuþa, Mihaela Milicescu, Mariana Sasu, A. Martin, A. Shorab, V. Stoica,

M. Bojincã (Bucureºti)

11.36 - 11.43 Studiul efectelor terapiei cu ozon în afecþiunile dureroase lombo-Sacrate - ªtefan

Tiron, Nicolae Teleki, Maria Marcvart, Elena Armenescu, Laura Floares, Cezar Ioniþã (Braºov)

E-poster 3

11.15 - 11.21 Studiu pilot de identificare a factorilor predispozanþi pentru invaliditate

la pacienþii cu sclerodermie sistemicã - Corina Oancea, Maria Magdalena Ciuvicã,

Despina Gherman, Ana Maria Gherghe, Marilena Gorca, Alina Soare, Diana Sayed,

Carmen Marina Mihai (Bucureºti)

11.21 - 11.27 Influenþa factorilor socio-economici în dezvoltarea osteoporozei:

comparatie între venit, indicii socio-economici (indice compozit) ºi FRAX ca factori

predictivi ai riscului de fracturã osteoporoticã - M. Abobului, Alexandra Peltea, Ioana Andreea

Drilea, C. Popescu, Andra Bãlãnescu, Violeta Bojincã, Daniela Opriº, Violeta Vlad, Fl. Berghea,

Denisa Predeþeanu, Ruxandra Ionescu (Bucureºti)

11.27 - 11.33 Rolul HRCT în diagnosticul ºi monitorizarea afectãrii pulmonare la

pacienþii cu sclerodermie sistemicã- experienþa Clinicii de Reumatologie Cluj -

,

14-15Al XIX-lea CONGRES NATIONAL DE REUMATOLOGIE

25-27

octom

brie 20

12

Ana Petcu, Ioana Sãrãcuþ, Cristina Pamfil, Ileana Filipescu, C. Damian, Tiberiu Guttman,

Simona Rednic (Cluj-Napoca)

11.33 - 11.39 Rolul ecografiei Doppler color în evaluarea fenomenului Raynaud-

Ana Petcu, Cristina Pamfil, N. Rednic, Simona Rednic (Cluj-Napoca)

11.39 - 11.45 Aspecte clinice ºi paraclinice în arterita giganto-celularã‚ experienþa

unui singur centru - Elena Sîrbu, Ana Petcu, Ileana Filipescu, Ioana Felea, Laura Damian,

Laura Muntean, Siao-Pin Simon, Maria Magdalena Tãmaº, Simona Rednic (Cluj-Napoca)

Sala Auditorium

11.45 - 12.45 Sesiune comunicãri orale selecþionateModeratori: Andra Bãlãnescu, Magda Pârvu, Carmen Marina Mihai

11.45 - 11.55 Vasculitele sistemice cu afectare renalã: experienþã de 10 ani - Oana Ailioaie,

Simona Stancu, E. Mandache, M. Rauþã, G. Mircescu (Bucureºti)

11.55 - 12.05 Existã un pattern clinico-biologic standardizat al pacienþilor evaluaþi

electromiografic în afecþiunile reumatismale ?- Maria Magdalena Negru (Bucureºti)

12.05 - 12.15 Adiponectina, Leptina ºi Rezistina - modulatori ai activitãþii poliartritei

reumatoide - Copotoiu Monica (Târgu Mureº)

12.15 - 12.25 Terapia biologicã ºi neoplaziile în poliatrita reumatoidã - studiu retrospectiv-

Ileana Filipescu, H. Popov, Simona Senila, Cristina Pamfil, Bianca Dumitru, Laura Damian,

Siao-Pin Simon, Laura Muntean, Ioana Felea, Maria-Magdalena Tãmaº, Ana Petcu, C. Nedelcuþ,

C. Marinescu, Simona Rednic (Cluj-Napoca)

12.25 - 12.35 Evaluarea imunitãþii celulare la pacienþii cu poliartritã reumatoidã neresponsivi

la tratamentul cu metotrexat - Denisa Stanciu, Andra Bãlãnescu, Gina Manda, Denisa Predeþeanu,

Violeta Bojincã, Fl. Berghea, Carolina Negrei, C. Popescu, Ruxandra Ionescu (Bucureºti)

12.35 - 12.45 Manifestãrile articulare în bolile inflamatorii intestinale - Loredana Marian*,

Mioara Banciu**, Paulina Ciurea*, Ch. Banciu** (*Craiova, ** Timiºoara)

12.45 - 14.50 Prânz ºtiinþific ºi simpozion satelit Amgen-GSK :Biblioteca Centralã Universitarã

13.15-14.50 Simpozion satelit AMGEN-GSK

Denosumab sau inovaþie în slujba pacientului

"Mrs Jones" are 61 ani ºi o durere recentã de spate… o discuþie interactivã / "Mrs Jones" is 61 years and have a recent back pain … an interactive discussion - C. Codreanu (Bucureºti), Andra Bãlãnescu (Bucureºti), Daniela Opriº (Bucureºti)

De la practica clinicã la teorie / From clinical practice to theoryModeratori / Chairpersons: Ruxandra Ionescu, S. Papapoulos

Dezideratele incomplet soluþionate în osteoporozã / Unmet Needs in osteoporosis - I. Ancuþa (Bucureºti)

Cum contribuie Denosumab-ul la reducerea riscului de fracturi / How does Denosumab contribute to the unmet need in fracture reduction ? - S. Papapoulos (Leiden, Netherlands)

Toleranþa pe termen lung a tratamentului cu Denosumab în osteoporozã / Tolerability of Long - Term Treatment with Denosumab in osteoporosis - Magda Pârvu (Bucureºti)

Sala Auditorium

15.00 - 16.00 SESIUNE PLENARÃ: MIOZITE / MIOPATIIModeratori: Denisa Predeþeanu, Rodica Chirieac, D. Nemeº

15.00 - 15.20 Afectarea pulmonarã în polidermatomiozitã - Denisa Predeþeanu (Bucureºti)

15.20 - 15.40 Miopatiile induse de corticosteroizi - Rodica Chirieac, Codrina Ancuþa (Iaºi)

15.40 - 16.00 Miopatii secundare în afecþiunile inflamatorii sistemice - D. Nemeº (Timiºoara)

,

14-15Al XIX-lea CONGRES NATIONAL DE REUMATOLOGIE

25-27

octom

brie 20

12

Ana Petcu, Ioana Sãrãcuþ, Cristina Pamfil, Ileana Filipescu, C. Damian, Tiberiu Guttman,

Simona Rednic (Cluj-Napoca)

11.33 - 11.39 Rolul ecografiei Doppler color în evaluarea fenomenului Raynaud-

Ana Petcu, Cristina Pamfil, N. Rednic, Simona Rednic (Cluj-Napoca)

11.39 - 11.45 Aspecte clinice ºi paraclinice în arterita giganto-celularã‚ experienþa

unui singur centru - Elena Sîrbu, Ana Petcu, Ileana Filipescu, Ioana Felea, Laura Damian,

Laura Muntean, Siao-Pin Simon, Maria Magdalena Tãmaº, Simona Rednic (Cluj-Napoca)

Sala Auditorium

11.45 - 12.45 Sesiune comunicãri orale selecþionateModeratori: Andra Bãlãnescu, Magda Pârvu, Carmen Marina Mihai

11.45 - 11.55 Vasculitele sistemice cu afectare renalã: experienþã de 10 ani - Oana Ailioaie,

Simona Stancu, E. Mandache, M. Rauþã, G. Mircescu (Bucureºti)

11.55 - 12.05 Existã un pattern clinico-biologic standardizat al pacienþilor evaluaþi

electromiografic în afecþiunile reumatismale ?- Maria Magdalena Negru (Bucureºti)

12.05 - 12.15 Adiponectina, Leptina ºi Rezistina - modulatori ai activitãþii poliartritei

reumatoide - Copotoiu Monica (Târgu Mureº)

12.15 - 12.25 Terapia biologicã ºi neoplaziile în poliatrita reumatoidã - studiu retrospectiv-

Ileana Filipescu, H. Popov, Simona Senila, Cristina Pamfil, Bianca Dumitru, Laura Damian,

Siao-Pin Simon, Laura Muntean, Ioana Felea, Maria-Magdalena Tãmaº, Ana Petcu, C. Nedelcuþ,

C. Marinescu, Simona Rednic (Cluj-Napoca)

12.25 - 12.35 Evaluarea imunitãþii celulare la pacienþii cu poliartritã reumatoidã neresponsivi

la tratamentul cu metotrexat - Denisa Stanciu, Andra Bãlãnescu, Gina Manda, Denisa Predeþeanu,

Violeta Bojincã, Fl. Berghea, Carolina Negrei, C. Popescu, Ruxandra Ionescu (Bucureºti)

12.35 - 12.45 Manifestãrile articulare în bolile inflamatorii intestinale - Loredana Marian*,

Mioara Banciu**, Paulina Ciurea*, Ch. Banciu** (*Craiova, ** Timiºoara)

12.45 - 14.50 Prânz ºtiinþific ºi simpozion satelit Amgen-GSK :Biblioteca Centralã Universitarã

13.15-14.50 Simpozion satelit AMGEN-GSK

Denosumab sau inovaþie în slujba pacientului

"Mrs Jones" are 61 ani ºi o durere recentã de spate… o discuþie interactivã / "Mrs Jones" is 61 years and have a recent back pain … an interactive discussion - C. Codreanu (Bucureºti), Andra Bãlãnescu (Bucureºti), Daniela Opriº (Bucureºti)

De la practica clinicã la teorie / From clinical practice to theoryModeratori / Chairpersons: Ruxandra Ionescu, S. Papapoulos

Dezideratele incomplet soluþionate în osteoporozã / Unmet Needs in osteoporosis - I. Ancuþa (Bucureºti)

Cum contribuie Denosumab-ul la reducerea riscului de fracturi / How does Denosumab contribute to the unmet need in fracture reduction ? - S. Papapoulos (Leiden, Netherlands)

Toleranþa pe termen lung a tratamentului cu Denosumab în osteoporozã / Tolerability of Long - Term Treatment with Denosumab in osteoporosis - Magda Pârvu (Bucureºti)

Sala Auditorium

15.00 - 16.00 SESIUNE PLENARÃ: MIOZITE / MIOPATIIModeratori: Denisa Predeþeanu, Rodica Chirieac, D. Nemeº

15.00 - 15.20 Afectarea pulmonarã în polidermatomiozitã - Denisa Predeþeanu (Bucureºti)

15.20 - 15.40 Miopatiile induse de corticosteroizi - Rodica Chirieac, Codrina Ancuþa (Iaºi)

15.40 - 16.00 Miopatii secundare în afecþiunile inflamatorii sistemice - D. Nemeº (Timiºoara)

,

16-17Al XIX-lea CONGRES NATIONAL DE REUMATOLOGIE

25-27

octom

brie 20

12

Rotonda Auditorium

16.00 - 16.30 Pauzã de cafea ºi vizionare postere

E-poster 1

16.00 - 16.07 Actualitãþi privind cercetarea funcþiei fizice, disabilitãþii ºi calitãþii vieþii

în poliartrita reumatoidã - Mioara Banciu (Craiova), Loredana Marian (Timiºoara)

16.07 - 16.14 Osteonecroza asepticã de cap femural: o consecinþã a managementului

colagenozelor - Adelina Moþei, Daniela Manuela Popescu, Lia Georgescu, Monica

Copotoiu (Târgu Mureº)

16.14 - 16.21 Caracteristicile clinice, paraclinice ºi terapeutice ale sindromului

SAPHO - C. Nemeº, Cristina Pamfil, Laura Damian, Siao-Pin Simon, Ioana Felea,

Elisabeta Candrea, Simona Rednic (Cluj-Napoca)

16.21 - 16. 28 Vasculita reumatoidã: o manifestare extra-articularã la pacienþii cu

poliartritã reumatoidã ? - Mirela Pârvu, Dana Pantâru, Lia Georgescu (Târgu Mureº)

E-poster 2

16.00 - 16.07 Durerea periunghialã - expresia unui encondrom de falangã distalã ºi

metacarpian - Gabriela Udrea, Viorica Pavlovu, S.C. Bãdoiu (Bucureºti)

16.07 - 16.14 Influenþa factorilor socio-economici în dezvoltarea osteoporozei -

analiza relaþiei dintre factorii socio-economici ºi principalii indicatori ce descriu

osteoporoza - M. Abobului, Alexandra Peltea, Ioana Andreea Drilea, C. Popescu,

Andra Bãlãnescu, Violeta Bojincã, Daniela Opriº, Violeta Vlad, Fl. Berghea,

Denisa Predeþeanu, Ruxandra Ionescu (Bucureºti)

16.14 - 16.21 Osteogeneza imperfectã, cauzã de osteoporozã la femeia în postmenopauzã -

Ana-Maria Ramazan, Lucian Muflic, Maria ªuþã, Ina Ciocan (Constanþa)

16.21 - 16.28 Artrita acutã a mâinii la bãrbat - Corina Roºca, Ioana Sãulescu,

Ruxandra Ionescu (Bucureºti)

E-poster 3

16.00 - 16.06 Dificultãþi în diagnosticul ºi tratamentul bolii mixte de þesut conjunctiv -

Iulia Sãtulu, Teodora Mazdrag, Andreea Ciucu, Oana Vutcanu, Mihaela Milicescu,

M. Bojincã (Bucureºti)

16.06 - 16.12 Calcinoza invalidantã în cazul unei femei cu dermatomiozitã juvenilã -

Ana-Maria Ramazan, Angelica Stavar, Maria ªuþã (Constanþa)

16.12 - 16.18 Chirurgia piciorului reumatoid: reconstructivã sau mutilantã articular ?-

M. Uscatu (Bucureºti)

16.18 - 16.24 Calcifierile aortei abdominale, densitatea mineralã osoasã centralã ºi

fracturile vertebrale la femeile în postmenopauzã - Paulina Vele, Siao-Pin Simon,

Laura Muntean, Daniela Fodor, Simona Rednic (Cluj-Napoca)

16.24 - 16.30 Sindrom de venã cavã superioarã secundar unui proces proliferativ

mediastinal la o pacientã diagnosticatã cu poliartritã reumatoidã - Iulia Andreea

Ciucu, Iulia Sãtulu, Mihaela Milicescu, M. Bojincã (Bucureºti)

16.30 - 17.20 Simpozion satelit Astra Zeneca

Antiinflamatoarele nonsteroidiene în 2012: un dialog despre eficienþã ºi siguranþãModerator: Ruxandra Ionescu

Participã: Andra Bãlãnescu, C. Codreanu (Bucureºti)

17.20 - 18.20 ªedinþa Societãþii Române de Reumatologie (SRR)

18.20 - 19.00 Transferul asigurat pentru simpozionul Roche

19.00 - 20.15 Simpozion satelit Roche

Palatul Bragadiru

5 ani de experienþã în poliartrita reumatoidã

RoActemra - inteligenþã multiplãModerator: C. Codreanu

! Eficienþa Sistemicã:

? Efecte sistemice ale IL6 in PR - Lia Georgescu (Târgu Mureº)

? Eficienþa sistemicã (dovezi din studii) - M. Bojincã (Bucureºti)

! Eficienþa articularã:

? Rãspuns clinic rapid instalat - Simona Rednic (Cluj Napoca)

? Rãspuns clinic susþinut ºi îmbunãtãþit în timp - Magda Pârvu (Bucureºti)

! Eficienþa în monoterapie - C. Codreanu (Bucureºti)

,

16-17Al XIX-lea CONGRES NATIONAL DE REUMATOLOGIE

25-27

octom

brie 20

12

Rotonda Auditorium

16.00 - 16.30 Pauzã de cafea ºi vizionare postere

E-poster 1

16.00 - 16.07 Actualitãþi privind cercetarea funcþiei fizice, disabilitãþii ºi calitãþii vieþii

în poliartrita reumatoidã - Mioara Banciu (Craiova), Loredana Marian (Timiºoara)

16.07 - 16.14 Osteonecroza asepticã de cap femural: o consecinþã a managementului

colagenozelor - Adelina Moþei, Daniela Manuela Popescu, Lia Georgescu, Monica

Copotoiu (Târgu Mureº)

16.14 - 16.21 Caracteristicile clinice, paraclinice ºi terapeutice ale sindromului

SAPHO - C. Nemeº, Cristina Pamfil, Laura Damian, Siao-Pin Simon, Ioana Felea,

Elisabeta Candrea, Simona Rednic (Cluj-Napoca)

16.21 - 16. 28 Vasculita reumatoidã: o manifestare extra-articularã la pacienþii cu

poliartritã reumatoidã ? - Mirela Pârvu, Dana Pantâru, Lia Georgescu (Târgu Mureº)

E-poster 2

16.00 - 16.07 Durerea periunghialã - expresia unui encondrom de falangã distalã ºi

metacarpian - Gabriela Udrea, Viorica Pavlovu, S.C. Bãdoiu (Bucureºti)

16.07 - 16.14 Influenþa factorilor socio-economici în dezvoltarea osteoporozei -

analiza relaþiei dintre factorii socio-economici ºi principalii indicatori ce descriu

osteoporoza - M. Abobului, Alexandra Peltea, Ioana Andreea Drilea, C. Popescu,

Andra Bãlãnescu, Violeta Bojincã, Daniela Opriº, Violeta Vlad, Fl. Berghea,

Denisa Predeþeanu, Ruxandra Ionescu (Bucureºti)

16.14 - 16.21 Osteogeneza imperfectã, cauzã de osteoporozã la femeia în postmenopauzã -

Ana-Maria Ramazan, Lucian Muflic, Maria ªuþã, Ina Ciocan (Constanþa)

16.21 - 16.28 Artrita acutã a mâinii la bãrbat - Corina Roºca, Ioana Sãulescu,

Ruxandra Ionescu (Bucureºti)

E-poster 3

16.00 - 16.06 Dificultãþi în diagnosticul ºi tratamentul bolii mixte de þesut conjunctiv -

Iulia Sãtulu, Teodora Mazdrag, Andreea Ciucu, Oana Vutcanu, Mihaela Milicescu,

M. Bojincã (Bucureºti)

16.06 - 16.12 Calcinoza invalidantã în cazul unei femei cu dermatomiozitã juvenilã -

Ana-Maria Ramazan, Angelica Stavar, Maria ªuþã (Constanþa)

16.12 - 16.18 Chirurgia piciorului reumatoid: reconstructivã sau mutilantã articular ?-

M. Uscatu (Bucureºti)

16.18 - 16.24 Calcifierile aortei abdominale, densitatea mineralã osoasã centralã ºi

fracturile vertebrale la femeile în postmenopauzã - Paulina Vele, Siao-Pin Simon,

Laura Muntean, Daniela Fodor, Simona Rednic (Cluj-Napoca)

16.24 - 16.30 Sindrom de venã cavã superioarã secundar unui proces proliferativ

mediastinal la o pacientã diagnosticatã cu poliartritã reumatoidã - Iulia Andreea

Ciucu, Iulia Sãtulu, Mihaela Milicescu, M. Bojincã (Bucureºti)

16.30 - 17.20 Simpozion satelit Astra Zeneca

Antiinflamatoarele nonsteroidiene în 2012: un dialog despre eficienþã ºi siguranþãModerator: Ruxandra Ionescu

Participã: Andra Bãlãnescu, C. Codreanu (Bucureºti)

17.20 - 18.20 ªedinþa Societãþii Române de Reumatologie (SRR)

18.20 - 19.00 Transferul asigurat pentru simpozionul Roche

19.00 - 20.15 Simpozion satelit Roche

Palatul Bragadiru

5 ani de experienþã în poliartrita reumatoidã

RoActemra - inteligenþã multiplãModerator: C. Codreanu

! Eficienþa Sistemicã:

? Efecte sistemice ale IL6 in PR - Lia Georgescu (Târgu Mureº)

? Eficienþa sistemicã (dovezi din studii) - M. Bojincã (Bucureºti)

! Eficienþa articularã:

? Rãspuns clinic rapid instalat - Simona Rednic (Cluj Napoca)

? Rãspuns clinic susþinut ºi îmbunãtãþit în timp - Magda Pârvu (Bucureºti)

! Eficienþa în monoterapie - C. Codreanu (Bucureºti)

,

18-19Al XIX-lea CONGRES NATIONAL DE REUMATOLOGIE

25-27

octom

brie 20

12

MabThera - Inteligenþa multiplã (Certitudini, Atitudini, Convingeri)Moderator: Ruxandra Ionescu

! Evoluþia obiectivelor în PR - Certitudini - Paulina Ciurea (Craiova)

! Atitudine - din perspectiva pacientului - Andra Bãlãnescu (Bucureºti)

! Atitudine - din perspectiva medicului - D. Nemeº (Timiºoara)

! Convingeri din practica clinicã - I. Ancuþa (Bucureºti)

20.15 - 22.00 Cinã la PALATUL BRAGADIRU

26 OCTOMBRIE 2012

Sala Oglinzilor

SESIUNE SRR

8.30 - 9.30 Simpozion satelit MERCK SHARP & DOHME

Un pas înainte în atingerea þintelor terapeutice - înþelegerea durerii din artritele inflamatorii / Understanding pain and arthritis to achieve treatment goalsModerator / Chairperson: Ruxandra Ionescu

Boala artrozicã în lumina actualelor ghiduri terapeutice / Treating

osteoarthritis: a critical view of current guidelines - J. A. Pereira da Silva

(Coimbra, Portugal)

Managementul durerii în Poliatrita Reumatoidã ºi Spondilita Anchilozantã / Pain management with NSAIDs & coxibs in Rheumatoid Arthritis &

Ankylosing Spondylitis - N. Damjanov (Belgrad, Serbia)

9.30 - 9.45 Pauzã

SESIUNE PARTENERI MEDICALI-SRPMR

9.45 - 11.45 SESIUNEA Societãþii Române a Partenerilor Medicali pentru Reumatologie (SRPMR)

9.45 - 10.00 Lansarea oficialã a Societãþii Române a Partenerilor Medicali pentru

Reumatologie (SRPMR) - Ruxandra Ionescu, Cristina Ioan (Bucureºti)

10.00 - 10.20 Asociaþia Asistentelor de Reumatologie peste ... 10 ani.

Sesiune interactivã:

! Unde suntem ºi unde vrem sã fim ?

! Care este necesarul de educaþie ?

! Ce oportunitãþi de cercetare existã ?

! Cum vedem relaþia cu societãþile similare europene ? - Fl. Berghea,

Dana Vasile (Bucureºti)

10.20 - 11.00 Evaluarea articulaþiilor în realizarea scorurilor clinice de poliartritã

reumatoidã (sesiune asistente)

Scorul DAS 28 - evaluarea corectã a articulaþiilor ºi calcularea scorului DAS 28 -

Andra Bãlãnescu, Ioana Sãulescu (Bucureºti)

11.00 - 11.45 Terapia Biologicã - particularitãþi de administrare ºi semne de alertã (sesiune

asistente) - M. Bojincã (Bucureºti)

11.45 - 12.00 Pauzã de cafea

12.00 - 13.00 Registrul Român de Boli Reumatice: o sesiune interactivã de training -

Ruxandra Ionescu, C. Codreanu, C. Nicolae (Bucureºti)

13.00 - 15.00 Prânz - Sala Oglinzilor

15.00 - 16.00 Sesiune mixtã cu Organizaþiile de PacienþiAsistentul de reumatologie, o punte de comunicare cu pacienþii, un pas spre cooperarea cu organizaþiile de pacienþiParticipã: Simona Rednic (Cluj-Napoca), Andra Bãlãnescu (Bucureºti),

Magda Pârvu (Bucureºti)

16.00 - 16.30 Pauzã de cafea

16.30 - 18.00 Sesiune mixtã cu Organizaþiile de Pacienþi

16.30 - 16.45 Organizaþiile de tip user-led - recomandãri ºi practici / USER-LED

ORGANISATIONS - existent recommendations and practices - M. Koulumas (Cipru)

16.45 - 17.00 Voluntariatul în ligile de pacienþi - activitate complementarã în îngrijirea

pacientului reumatismal / Volunteerism in patient leagues - a complementary activity in

the health care of rheumatic patients - M. Lakatamitis (Cipru)

17.00 - 17.10 Parteneriat în procesul de tratament - Ghid ajutator în managementul

poliartritei reumatoide / Partners in Treatment - Companion Guide for the management of

Rheumatoid Arthritis - Codruþa Zabalan (Bucureºti)

,

18-19Al XIX-lea CONGRES NATIONAL DE REUMATOLOGIE

25-27

octom

brie 20

12

MabThera - Inteligenþa multiplã (Certitudini, Atitudini, Convingeri)Moderator: Ruxandra Ionescu

! Evoluþia obiectivelor în PR - Certitudini - Paulina Ciurea (Craiova)

! Atitudine - din perspectiva pacientului - Andra Bãlãnescu (Bucureºti)

! Atitudine - din perspectiva medicului - D. Nemeº (Timiºoara)

! Convingeri din practica clinicã - I. Ancuþa (Bucureºti)

20.15 - 22.00 Cinã la PALATUL BRAGADIRU

26 OCTOMBRIE 2012

Sala Oglinzilor

SESIUNE SRR

8.30 - 9.30 Simpozion satelit MERCK SHARP & DOHME

Un pas înainte în atingerea þintelor terapeutice - înþelegerea durerii din artritele inflamatorii / Understanding pain and arthritis to achieve treatment goalsModerator / Chairperson: Ruxandra Ionescu

Boala artrozicã în lumina actualelor ghiduri terapeutice / Treating

osteoarthritis: a critical view of current guidelines - J. A. Pereira da Silva

(Coimbra, Portugal)

Managementul durerii în Poliatrita Reumatoidã ºi Spondilita Anchilozantã / Pain management with NSAIDs & coxibs in Rheumatoid Arthritis &

Ankylosing Spondylitis - N. Damjanov (Belgrad, Serbia)

9.30 - 9.45 Pauzã

SESIUNE PARTENERI MEDICALI-SRPMR

9.45 - 11.45 SESIUNEA Societãþii Române a Partenerilor Medicali pentru Reumatologie (SRPMR)

9.45 - 10.00 Lansarea oficialã a Societãþii Române a Partenerilor Medicali pentru

Reumatologie (SRPMR) - Ruxandra Ionescu, Cristina Ioan (Bucureºti)

10.00 - 10.20 Asociaþia Asistentelor de Reumatologie peste ... 10 ani.

Sesiune interactivã:

! Unde suntem ºi unde vrem sã fim ?

! Care este necesarul de educaþie ?

! Ce oportunitãþi de cercetare existã ?

! Cum vedem relaþia cu societãþile similare europene ? - Fl. Berghea,

Dana Vasile (Bucureºti)

10.20 - 11.00 Evaluarea articulaþiilor în realizarea scorurilor clinice de poliartritã

reumatoidã (sesiune asistente)

Scorul DAS 28 - evaluarea corectã a articulaþiilor ºi calcularea scorului DAS 28 -

Andra Bãlãnescu, Ioana Sãulescu (Bucureºti)

11.00 - 11.45 Terapia Biologicã - particularitãþi de administrare ºi semne de alertã (sesiune

asistente) - M. Bojincã (Bucureºti)

11.45 - 12.00 Pauzã de cafea

12.00 - 13.00 Registrul Român de Boli Reumatice: o sesiune interactivã de training -

Ruxandra Ionescu, C. Codreanu, C. Nicolae (Bucureºti)

13.00 - 15.00 Prânz - Sala Oglinzilor

15.00 - 16.00 Sesiune mixtã cu Organizaþiile de PacienþiAsistentul de reumatologie, o punte de comunicare cu pacienþii, un pas spre cooperarea cu organizaþiile de pacienþiParticipã: Simona Rednic (Cluj-Napoca), Andra Bãlãnescu (Bucureºti),

Magda Pârvu (Bucureºti)

16.00 - 16.30 Pauzã de cafea

16.30 - 18.00 Sesiune mixtã cu Organizaþiile de Pacienþi

16.30 - 16.45 Organizaþiile de tip user-led - recomandãri ºi practici / USER-LED

ORGANISATIONS - existent recommendations and practices - M. Koulumas (Cipru)

16.45 - 17.00 Voluntariatul în ligile de pacienþi - activitate complementarã în îngrijirea

pacientului reumatismal / Volunteerism in patient leagues - a complementary activity in

the health care of rheumatic patients - M. Lakatamitis (Cipru)

17.00 - 17.10 Parteneriat în procesul de tratament - Ghid ajutator în managementul

poliartritei reumatoide / Partners in Treatment - Companion Guide for the management of

Rheumatoid Arthritis - Codruþa Zabalan (Bucureºti)

,

20-21Al XIX-lea CONGRES NATIONAL DE REUMATOLOGIE

25-27

octom

brie 20

12

17.10 -18.00 Nevoi specifice de îngrijire / evaluare a pacientului reumatismal

Participã: M. Abobului, Cristina Ioan (Bucureºti)

27 OCTOMBRIE 2012

Sala Auditorium

SESIUNE SRR

8.30 - 9.45 Simpozion satelit MERCK SHARP & DOHMERemicade ºi Simponi - forþa în reumatologie / Remicade & Simponi: "The power of 2 in Rheumatology"Moderatori/Chairpersons: Ruxandra Ionescu, L. Czirjak

8.30 - 9.00 De ce ºi când Remicade ºi Simponi în Poliartrita Reumatoidã / „2 W in RA therapy": What and When in RA therapy - J. Smolen (Vienna, Austria)

9.00 - 9.30 De ce ºi când Remicade ºi Simponi în Spondilita Anchilozantã / „2 W in

AS therapy": What and When in AS therapy - M. Matucci Cerinic (Florence, Italy)

9.30 - 9.45 Concluzii ºi sesiune de întrebãri / Conclusions and Q&A -

L. Czirjak (Pecs, Hungary ), Ruxandra Ionescu (Bucureºti)

9.45 - 11.15 SESIUNE PLENARÃ: GUTAModeratori: H. Boloºiu, C.Codreanu, Elena Rezuº

9.45 - 10.05 Conotaþii istorice ºi culturale în gutã - H. Boloºiu (Cluj-Napoca)

10.05 - 10.25 Noi þinte terapeutice în gutã din perspectiva mecanismelor patogenice -

C. Codreanu (Bucureºti)

10.25 - 10.40 Tratamentul gutei cronice refractare - Elena Rezuº (Iaºi)

10.40 - 10.55 Explorãri paraclinice moderne în gutã - Maria Magdalena Tamaº (Cluj-Napoca)

10.55 - 11.15 Implicaþiile comorbiditãþilor în abordarea pacientului cu gutã cronicã tofacee

(caz clinic) - Violeta Bojincã(Bucureºti)

Rotonda Auditorium

11.15 - 11.45 Pauzã de cafea ºi vizionare postere

E-poster 1

11.15 - 11.22 Faþete clinice ºi paraclinice ale sindromului anti sintetaza cu anticorpi Anti Jo

1 pozitivi - Carla Bãceanu, Maria - Magdalena Negru, Ruxandra Ionescu (Bucureºti)

11.22 - 11.29 Sindrom ASIA dupã vaccinarea antitetanicã - Laura Damian, Anca Cristea,

Melania Andrei, Mihaela Mureºan, B.Stancu, Ioana Felea, Linda Ghib, Andreea Rusu,

Ileana Filipescu, Cristina Pamfil, M. Casu, Simona Rednic (Cluj-Napoca)

11.29 - 11.36 Boala Still, o entitate cronicã sau autolimitatã - Bianca Dumitru,

Alexandra Opriº, Ileana Flilipescu, Laura Damian, Ioana Felea, Laura Muntean, Siao-Pin Simon,

Simona Rednic (Cluj-Napoca)

11.36 - 11.43 Descrierea unei cohorte de pacienþi cu artritã precoce: date preliminare

dintr-un studiu prospectiv observaþional - Laura Popoiu, Carmen Marina Mihai,

Teodora Mazdrag, Antoaneta Comãrniceanu, Ana Maria Gherghe, Ionela Gheorghiu, Iulia Sãtulu,

Andreea Ciucu, Oana Vutcanu, Rucsandra Dobrota, Mihaela Milicescu, L. Macovei, I. Ancuþa,

Mariana Sasu, Claudia Ciofu, A. Shorab, M. Bojincã (Bucureºti)

E-poster 2

11.15 - 11.22 Persistenþa pe tratamentul cu infliximab ca prim tratament biologic a unei

cohorte de pacienþi cu poliartrita reumatoidã pe o pedioadã medie de 8 ani -

Sabina ªchiopu, Carmen Marina Mihai, Ana Maria Gherghe, I. Ancuþa, Mihaela Milicescu,

A. Martin, L. Macovei, Mariana Sasu, Claudia Ciofu, A. Shorab, Rucsandra Dobrota, M. Bojincã,

V. Stoica (Bucureºti)

11.22 - 11.29 Studiu privind caracteristicile functionale si lezionale ale unui lot de 95 cazuri

de poliartrita reumatoida - Corina Mogosan, Carmen Zainea, Denis Marculescu,

Alina Radulescu, Mariana Braicu, Nicoleta Cavache, C. Codreanu (Bucureºti)

11.29 - 11.36 Influenþa factorilor socio-economici în dezvoltarea osteoporozei - analiza

relaþiei dintre venit ºi principalii indicatori ce descriu osteoporoza - M. Abobului,

Alexandra Peltea, Ioana Andreea Drilea, C. Popescu, Andra Bãlãnescu, Violeta Bojincã,

Daniela Opriº, Violeta Vlad, Fl. Berghea, Denisa Predeþeanu, Ruxandra Ionescu (Bucureºti)

11.36 - 11.43 Diferenþe analitice în definirea compozitã ºi booleanã a remisiunii în

poliartrita reumatoidã - C. Popescu, C. Nahoi, Denisa Stanciu, Andra Bãlãnescu,

Denisa Predeþeanu, Violeta Bojincã, Fl. Berghea, Ruxandra Ionescu (Bucureºti)

,

20-21Al XIX-lea CONGRES NATIONAL DE REUMATOLOGIE

25-27

octom

brie 20

12

17.10 -18.00 Nevoi specifice de îngrijire / evaluare a pacientului reumatismal

Participã: M. Abobului, Cristina Ioan (Bucureºti)

27 OCTOMBRIE 2012

Sala Auditorium

SESIUNE SRR

8.30 - 9.45 Simpozion satelit MERCK SHARP & DOHMERemicade ºi Simponi - forþa în reumatologie / Remicade & Simponi: "The power of 2 in Rheumatology"Moderatori/Chairpersons: Ruxandra Ionescu, L. Czirjak

8.30 - 9.00 De ce ºi când Remicade ºi Simponi în Poliartrita Reumatoidã / „2 W in RA therapy": What and When in RA therapy - J. Smolen (Vienna, Austria)

9.00 - 9.30 De ce ºi când Remicade ºi Simponi în Spondilita Anchilozantã / „2 W in

AS therapy": What and When in AS therapy - M. Matucci Cerinic (Florence, Italy)

9.30 - 9.45 Concluzii ºi sesiune de întrebãri / Conclusions and Q&A -

L. Czirjak (Pecs, Hungary ), Ruxandra Ionescu (Bucureºti)

9.45 - 11.15 SESIUNE PLENARÃ: GUTAModeratori: H. Boloºiu, C.Codreanu, Elena Rezuº

9.45 - 10.05 Conotaþii istorice ºi culturale în gutã - H. Boloºiu (Cluj-Napoca)

10.05 - 10.25 Noi þinte terapeutice în gutã din perspectiva mecanismelor patogenice -

C. Codreanu (Bucureºti)

10.25 - 10.40 Tratamentul gutei cronice refractare - Elena Rezuº (Iaºi)

10.40 - 10.55 Explorãri paraclinice moderne în gutã - Maria Magdalena Tamaº (Cluj-Napoca)

10.55 - 11.15 Implicaþiile comorbiditãþilor în abordarea pacientului cu gutã cronicã tofacee

(caz clinic) - Violeta Bojincã(Bucureºti)

Rotonda Auditorium

11.15 - 11.45 Pauzã de cafea ºi vizionare postere

E-poster 1

11.15 - 11.22 Faþete clinice ºi paraclinice ale sindromului anti sintetaza cu anticorpi Anti Jo

1 pozitivi - Carla Bãceanu, Maria - Magdalena Negru, Ruxandra Ionescu (Bucureºti)

11.22 - 11.29 Sindrom ASIA dupã vaccinarea antitetanicã - Laura Damian, Anca Cristea,

Melania Andrei, Mihaela Mureºan, B.Stancu, Ioana Felea, Linda Ghib, Andreea Rusu,

Ileana Filipescu, Cristina Pamfil, M. Casu, Simona Rednic (Cluj-Napoca)

11.29 - 11.36 Boala Still, o entitate cronicã sau autolimitatã - Bianca Dumitru,

Alexandra Opriº, Ileana Flilipescu, Laura Damian, Ioana Felea, Laura Muntean, Siao-Pin Simon,

Simona Rednic (Cluj-Napoca)

11.36 - 11.43 Descrierea unei cohorte de pacienþi cu artritã precoce: date preliminare

dintr-un studiu prospectiv observaþional - Laura Popoiu, Carmen Marina Mihai,

Teodora Mazdrag, Antoaneta Comãrniceanu, Ana Maria Gherghe, Ionela Gheorghiu, Iulia Sãtulu,

Andreea Ciucu, Oana Vutcanu, Rucsandra Dobrota, Mihaela Milicescu, L. Macovei, I. Ancuþa,

Mariana Sasu, Claudia Ciofu, A. Shorab, M. Bojincã (Bucureºti)

E-poster 2

11.15 - 11.22 Persistenþa pe tratamentul cu infliximab ca prim tratament biologic a unei

cohorte de pacienþi cu poliartrita reumatoidã pe o pedioadã medie de 8 ani -

Sabina ªchiopu, Carmen Marina Mihai, Ana Maria Gherghe, I. Ancuþa, Mihaela Milicescu,

A. Martin, L. Macovei, Mariana Sasu, Claudia Ciofu, A. Shorab, Rucsandra Dobrota, M. Bojincã,

V. Stoica (Bucureºti)

11.22 - 11.29 Studiu privind caracteristicile functionale si lezionale ale unui lot de 95 cazuri

de poliartrita reumatoida - Corina Mogosan, Carmen Zainea, Denis Marculescu,

Alina Radulescu, Mariana Braicu, Nicoleta Cavache, C. Codreanu (Bucureºti)

11.29 - 11.36 Influenþa factorilor socio-economici în dezvoltarea osteoporozei - analiza

relaþiei dintre venit ºi principalii indicatori ce descriu osteoporoza - M. Abobului,

Alexandra Peltea, Ioana Andreea Drilea, C. Popescu, Andra Bãlãnescu, Violeta Bojincã,

Daniela Opriº, Violeta Vlad, Fl. Berghea, Denisa Predeþeanu, Ruxandra Ionescu (Bucureºti)

11.36 - 11.43 Diferenþe analitice în definirea compozitã ºi booleanã a remisiunii în

poliartrita reumatoidã - C. Popescu, C. Nahoi, Denisa Stanciu, Andra Bãlãnescu,

Denisa Predeþeanu, Violeta Bojincã, Fl. Berghea, Ruxandra Ionescu (Bucureºti)

,

22-23Al XIX-lea CONGRES NATIONAL DE REUMATOLOGIE

25-27

octom

brie 20

12

E-poster 3

11.15 - 11.21 Evaluarea frecvenþei, cauzelor ºi consecinþelor substiturii unui produs

biologic cu un altul la pacienþii cu poliartritã reumatoidã aflaþi sub tratament biologic -

H. Popov , Ileana Filipescu, Laura Damian, Siao-Pin Simon, Laura Muntean, C. Nedelcuþ,

Ioana Felea, Maria-Magdalena Tãmaº, C. Marinescu, Simona Rednic (Cluj-Napoca)

11.21 - 11.27 Coexistenþa psoriazisului cu artrita reumatoidã - Ana-Maria Ramazan,

Maria ªuþã, Liliana Stãnciulescu, Camelia Panã (Constanþa)

11.27 - 11.33 Sindrom Limfom-Like la un pacient cu artritã reumatoidã tratat cu

sulfasalazinã - Ana-Maria Ramazan, Maria ªuþã, C. Ionescu (Constanþa)

11.33 - 11.39 Analiza rãspunsului terapeutic la al doilea blocant de TNF-alfa dupã 12 luni

de la iniþierea tratamentului la un lot de cazuri cu poliartritã reumatoidã activã -

Luminiþa Vãrzaru, Gabriela Boala, C. Codreanu (Bucureºti)

11.39 - 11.45 Influenþeazã terapia biologicã depresia din poliartritã reumatoidã ? -

Gabriela Ieremia, Eugenia Mociran (Baia-Mare)

Sala Auditorium

11.45 - 12.45 Sesiune comunicãri orale selecþionate

Moderatori: Violeta Bojincã, I. Ancuþa, Anca Roºu

11.45 - 11.55 Evaluarea influenþei factorilor predictivi asupra severitãþii bolii la pacienþii

cu artropatie psoriazicã - Ana-Maria Ramazan, Camelia Panã, Maria ªuþa (Constanþa)

11.55 - 12.05 Factori de risc asociaþi unei evoluþii nefavorabile la o cohorta de pacienþi cu

sclerodermie sistemicã: un studiu prospectiv observaþional - Rucsandra Dobrotã, Alina Soare,

Ana Maria Gherghe, Marilena Gorga, R. Ioniþescu, Ruxandra Jurcuþ, Andreea Cãlin,

T. Constantinescu, Roxana Sfrenþ-Cornãþeanu, L. Macovei, I. Ancuþa, Mihaela Milicescu,

Mariana Sasu, A. Martin, A. Shorab, V. Stoica, M. Bojincã, Carmen Marina Mihai (Bucureºti)

12.05 - 12.15 Miopatiile inflamatorii idiopatice în secþia de terapie intensivã -

Liliana Bordean, Lia Georgescu, Monica Copotoiu (Târgu Mureº)

12.15 - 12.25 Afectarea cardiacã la pacienþii cu sclerodermie sistemicã -

Svetlana Agachi, Liliana Groppa (Republica Moldova)

12.25 - 12.35 Factori de prognostic negativ în lupusul eritematos sistemic - Tania Gudu,

Andreea Borangiu, Ruxandra Ionescu (Bucureºti)

12.35 - 12.45 Scurtã privire asupra datelor preliminare ale platformei SESAME - "Systemic

Lupus Erythematosus in CEE Settings - România, Polonia, Hungary. An Insight on

Medical, Economic and social burden"- Ioana Sãulescu*, Ruxandra Ionescu*, Simona Rednic**,

Maria ªuþã*****, Paulina Ciurea****, Andra Bãlãnescu*, Magda Pârvu*, Elena Rezuº***, Codrina

Ancuþa***, C. Tãnãsescu*, M. Bojincã*, C. Codreanu*, Florentina Furtunescu* (*Bucureºti, **Cluj

Napoca,***Iaºi, ****Craiova, *****Constanþa)

12.45 - 14.45 Prânz ºtiinþific ºi simpozion satelit Abbott:Palatul CECTransferul este asigurat începând cu ora 12.45, dupã încheierea sesiunii de

comunicãri orale.

13.15 - 14.45 Simpozion satelit AbbottTransferul cãtre Muzeul Naþional de Artã al României este asigurat începând cu ora

14.45, dupã încheierea simpozionului.

Momentul potrivit: redefinind standardele în tratamentul poliartritei reumatoide ºi al spondilartritelor / The time is now: redefining standards in the management of rheumatoid arthritis and spondiloarthropaties

Sesiunea 1: POLIARTRITA REUMATOIDÃ / 1st Session: RHEUMATOID ARTHRITISModerator / Chairperson: Ruxandra Ionescu, (Bucureºti)

Managementul optim al PR: de la obiective la realizãri / The Optimal Approach of RA: From Goals To Achievements - C. Codreanu (Bucureºti)

Rolul ultrasonografiei articulare în diagnosticul ºi evaluarea PR / The Role of Ultrasound in The Diagnosis and Assesment of RA - Simona Rednic

(Cluj-Napoca)

De la teorie la practica curentã în managementul PR: registrele clinice internationale / From Theory to Current Practice in the Management of RA: International Patient Registries - D. Nemeº (Timiºoara)

Rolul tratamentului biologic în managementul PR: Biologicul potrivit la momentul potrivit / The Role of Biologic Therapy in the Management of RA: Are We Using The Right Biologic at the Right Time ? - N. Damjanov,

(Belgrad, Serbia)

Sesiunea 2: SPONDILOARTRITELE / 2nd Session: SPONDILOARTROPATHIESModerator/ Chairperson: I. Ancuþa (Bucureºti)

Redefinind spondiloartritele: Criteriile ASAS vs. criteriile New York modificate; suntem pregãtiþi pentru o revoluþie în managementul SpA? / Redefinig SpA: ASAS vs. Modified NY Criteria; Are We Ready for a Revolution in SpA Patient Management ? - D. Elewaut (Gent, Belgium)

,

22-23Al XIX-lea CONGRES NATIONAL DE REUMATOLOGIE

25-27

octom

brie 20

12

E-poster 3

11.15 - 11.21 Evaluarea frecvenþei, cauzelor ºi consecinþelor substiturii unui produs

biologic cu un altul la pacienþii cu poliartritã reumatoidã aflaþi sub tratament biologic -

H. Popov , Ileana Filipescu, Laura Damian, Siao-Pin Simon, Laura Muntean, C. Nedelcuþ,

Ioana Felea, Maria-Magdalena Tãmaº, C. Marinescu, Simona Rednic (Cluj-Napoca)

11.21 - 11.27 Coexistenþa psoriazisului cu artrita reumatoidã - Ana-Maria Ramazan,

Maria ªuþã, Liliana Stãnciulescu, Camelia Panã (Constanþa)

11.27 - 11.33 Sindrom Limfom-Like la un pacient cu artritã reumatoidã tratat cu

sulfasalazinã - Ana-Maria Ramazan, Maria ªuþã, C. Ionescu (Constanþa)

11.33 - 11.39 Analiza rãspunsului terapeutic la al doilea blocant de TNF-alfa dupã 12 luni

de la iniþierea tratamentului la un lot de cazuri cu poliartritã reumatoidã activã -

Luminiþa Vãrzaru, Gabriela Boala, C. Codreanu (Bucureºti)

11.39 - 11.45 Influenþeazã terapia biologicã depresia din poliartritã reumatoidã ? -

Gabriela Ieremia, Eugenia Mociran (Baia-Mare)

Sala Auditorium

11.45 - 12.45 Sesiune comunicãri orale selecþionate

Moderatori: Violeta Bojincã, I. Ancuþa, Anca Roºu

11.45 - 11.55 Evaluarea influenþei factorilor predictivi asupra severitãþii bolii la pacienþii

cu artropatie psoriazicã - Ana-Maria Ramazan, Camelia Panã, Maria ªuþa (Constanþa)

11.55 - 12.05 Factori de risc asociaþi unei evoluþii nefavorabile la o cohorta de pacienþi cu

sclerodermie sistemicã: un studiu prospectiv observaþional - Rucsandra Dobrotã, Alina Soare,

Ana Maria Gherghe, Marilena Gorga, R. Ioniþescu, Ruxandra Jurcuþ, Andreea Cãlin,

T. Constantinescu, Roxana Sfrenþ-Cornãþeanu, L. Macovei, I. Ancuþa, Mihaela Milicescu,

Mariana Sasu, A. Martin, A. Shorab, V. Stoica, M. Bojincã, Carmen Marina Mihai (Bucureºti)

12.05 - 12.15 Miopatiile inflamatorii idiopatice în secþia de terapie intensivã -

Liliana Bordean, Lia Georgescu, Monica Copotoiu (Târgu Mureº)

12.15 - 12.25 Afectarea cardiacã la pacienþii cu sclerodermie sistemicã -

Svetlana Agachi, Liliana Groppa (Republica Moldova)

12.25 - 12.35 Factori de prognostic negativ în lupusul eritematos sistemic - Tania Gudu,

Andreea Borangiu, Ruxandra Ionescu (Bucureºti)

12.35 - 12.45 Scurtã privire asupra datelor preliminare ale platformei SESAME - "Systemic

Lupus Erythematosus in CEE Settings - România, Polonia, Hungary. An Insight on

Medical, Economic and social burden"- Ioana Sãulescu*, Ruxandra Ionescu*, Simona Rednic**,

Maria ªuþã*****, Paulina Ciurea****, Andra Bãlãnescu*, Magda Pârvu*, Elena Rezuº***, Codrina

Ancuþa***, C. Tãnãsescu*, M. Bojincã*, C. Codreanu*, Florentina Furtunescu* (*Bucureºti, **Cluj

Napoca,***Iaºi, ****Craiova, *****Constanþa)

12.45 - 14.45 Prânz ºtiinþific ºi simpozion satelit Abbott:Palatul CECTransferul este asigurat începând cu ora 12.45, dupã încheierea sesiunii de

comunicãri orale.

13.15 - 14.45 Simpozion satelit AbbottTransferul cãtre Muzeul Naþional de Artã al României este asigurat începând cu ora

14.45, dupã încheierea simpozionului.

Momentul potrivit: redefinind standardele în tratamentul poliartritei reumatoide ºi al spondilartritelor / The time is now: redefining standards in the management of rheumatoid arthritis and spondiloarthropaties

Sesiunea 1: POLIARTRITA REUMATOIDÃ / 1st Session: RHEUMATOID ARTHRITISModerator / Chairperson: Ruxandra Ionescu, (Bucureºti)

Managementul optim al PR: de la obiective la realizãri / The Optimal Approach of RA: From Goals To Achievements - C. Codreanu (Bucureºti)

Rolul ultrasonografiei articulare în diagnosticul ºi evaluarea PR / The Role of Ultrasound in The Diagnosis and Assesment of RA - Simona Rednic

(Cluj-Napoca)

De la teorie la practica curentã în managementul PR: registrele clinice internationale / From Theory to Current Practice in the Management of RA: International Patient Registries - D. Nemeº (Timiºoara)

Rolul tratamentului biologic în managementul PR: Biologicul potrivit la momentul potrivit / The Role of Biologic Therapy in the Management of RA: Are We Using The Right Biologic at the Right Time ? - N. Damjanov,

(Belgrad, Serbia)

Sesiunea 2: SPONDILOARTRITELE / 2nd Session: SPONDILOARTROPATHIESModerator/ Chairperson: I. Ancuþa (Bucureºti)

Redefinind spondiloartritele: Criteriile ASAS vs. criteriile New York modificate; suntem pregãtiþi pentru o revoluþie în managementul SpA? / Redefinig SpA: ASAS vs. Modified NY Criteria; Are We Ready for a Revolution in SpA Patient Management ? - D. Elewaut (Gent, Belgium)

,

24-25Al XIX-lea CONGRES NATIONAL DE REUMATOLOGIE

25-27

octom

brie 20

12

Spondilartropatiile - boalã scheleticã sau boalã sistemicã: manifestãri extrascheletice în SA ºi AP / SpA-Musculoskeletal or Systemic Disease: Extra Articular Manifestations in AS and PsA - Andra Bãlãnescu (Bucureºti)

Managmentul optim al AP: locul ºi rolul agenþilor biologici în tratamentul AP / Optimal Management of PsA: The Role of Biologic Agents in PsA Treatment - M. Bojincã (Bucureºti)

Managmentul optim al SA: locul ºi rolul agenþilor biologici în tratamentul SA / Optimal Management of AS: The Role of Biologic Agents in AS Treatment - Magda Pârvu (Bucureºti)

Sala Auditorium

15.00 - 16.30 Sesiune plenarã: LUPUSUL ERITEMATOS SISTEMIC

Moderatori / Chairpersons: Simona Rednic, A. Doria, Paulina Ciurea

15.00 - 15.30 Patogenia lupusului eritematos sistemic / Pathogenesis of Systemic Lupus

Erythematosus) - A. Doria (Padova, Italy)

15.30 - 15.50 Sindromul antifosfolipidic: actualitãþi / Antiphospholipid syndrome - an

update - Paulina Ciurea (Craiova)

15.50 - 16.10 Lupusul eritematos sistemic ºi neoplaziile / Cancer and Systemic Lupus

Erythematosus - Anca Roºu (Craiova)

16.10 - 16.30 Sarcina ºi lupusul eritematos sistemic / Pregnancy and Systemic Lupus

Erythematosus - Simona Rednic (Cluj Napoca)

Rotonda Auditorium

16.30 - 17.00 Pauzã de cafea ºi vizionare postere

E-poster 1

16.30 - 16.37 Rolul ecografiei musculoscheletale în decizia de tratament biologic la o

pacientã cu poliartritã psoriazicã - Iulia Andreea Ciucu, Teodora Mazdrag, Iulia Satulu,

Mihaela Milicescu, M.Bojincã (Bucureºti)

16.37 - 16.44 Hiperuricemia ºi artropatia psoriazicã - Cristina Deliu, Fl. Vreju,

Daniela Neagoe, Cristina Hoanca (Craiova)

16.44 - 16.51 Policondrita recidivantã ºi Lupusul Eritematos Sistemic: o asociere rarã -

Linda Ghib, Laura Damian, Ioana Felea,Siao-Pin Simon, Mirela Rinzis, Alma Maniu,

Melania Andrei, Simona Rednic (Cluj-Napoca)

16.51 - 16.58 Dereglãri de ritm ºi conducere la pacienþii cu artritã psoriazicã -

Liliana Groppa, Liudmila Gonþa, E. Russu (Republica Moldova)

E-poster 2

16.30 - 16.37 Unele aspecte ale examenului ecocardiografic la pacienþii cu spondiloartritã

anchilozantã - Liliana Groppa, Liudmila Gonþa, E. Russu, N. Ciobanu (Republica Moldova)

16.37 - 16.44 Eficacitate, toleranþã ºi factori predictivi ai rãspunsului la terapia anti-TNF-

alfa în spondilita anchilozantã - Tania Gudu, Alexandra Peltea, Diana Gherman,

Andra Bãlãnescu, Violeta Bojincã, Violeta Vlad, Fl. Berghea, M. Abobului, Denisa Predeþeanu,

Ruxandra Ionescu (Bucureºti)

16.44 - 16.51 Evaluarea whole body RMN în spondilartrite: studiu descriptiv pe o serie de

8 cazuri - Camelia Hosu, Laura Muntean, Ramona Boja, Ileana Filipescu, Doina Bãltaru, N. Bolog,

Simona Rednic (Cluj-Napoca)

16.51 - 16.58 Terapia biologicã anti-TNF-alfa reduce nivelul inflamaþiei intestinale la

pacienþii cu spondilitã anchilozantã - M. Rimbaº, Simona Caraiola, Camelia Badea,

Magda Pârvu, Gabriela Ticu, Adriana Nicolau, R. Ionescu, Doina Niþescu, C. Bãicuº, Mãdãlina

Marinescu, C. Tãnãsescu, M. R. Voiosu (Bucureºti)

E-poster 3

16.30 - 16.36 Particularitãþile afectãrii axiale la pacienþii cu artropatie psoriazicã -

Camelia Panã, Ana-Maria Ramazan, Maria ªuþa, L. Muflic (Constanþa)

16.36 - 16.42 ERAP1 gene polymorphisms in romanian HLA-B27 - positive patients with

ankylosing spondylitis - O. M. Popa , M. Cherciu, M. Bojincã, Violeta Bojincã, M. I. Duþescu,

C. Bara, L. Popa (Bucureºti)

16.42 - 16.48 Studiu comparativ al criteriilor de clasificare a poliartritei reumatoide ACR

1987 ºi ACR/EULAR 2010 - C. Popescu, Anca Zaharencu, Denisa Stanciu, Andra Bãlãnescu,

Denisa Predeþeanu, Violeta Bojincã, Fl. Berghea, Ruxandra Ionescu (Bucureºti)

16.48 - 16.54 Lupus Eritematos Sistemic indus de terapia anti-TNF-experienþa clinicii

de reumatologie Cluj - M. Rînziº, C. Pamfil, I. Nicoarã, I. Felea, A. Petcu, Simona Rednic

(Cluj-Napoca)

16.54 - 17.00 Sindrom Sezary etichetat drept Lupus Eritematos Sistemic la un copil de 9 ani

- Gabriela Udrea, Adrian Costache, Viorica Pavlovu (Bucureºti)

,

24-25Al XIX-lea CONGRES NATIONAL DE REUMATOLOGIE

25-27

octom

brie 20

12

Spondilartropatiile - boalã scheleticã sau boalã sistemicã: manifestãri extrascheletice în SA ºi AP / SpA-Musculoskeletal or Systemic Disease: Extra Articular Manifestations in AS and PsA - Andra Bãlãnescu (Bucureºti)

Managmentul optim al AP: locul ºi rolul agenþilor biologici în tratamentul AP / Optimal Management of PsA: The Role of Biologic Agents in PsA Treatment - M. Bojincã (Bucureºti)

Managmentul optim al SA: locul ºi rolul agenþilor biologici în tratamentul SA / Optimal Management of AS: The Role of Biologic Agents in AS Treatment - Magda Pârvu (Bucureºti)

Sala Auditorium

15.00 - 16.30 Sesiune plenarã: LUPUSUL ERITEMATOS SISTEMIC

Moderatori / Chairpersons: Simona Rednic, A. Doria, Paulina Ciurea

15.00 - 15.30 Patogenia lupusului eritematos sistemic / Pathogenesis of Systemic Lupus

Erythematosus) - A. Doria (Padova, Italy)

15.30 - 15.50 Sindromul antifosfolipidic: actualitãþi / Antiphospholipid syndrome - an

update - Paulina Ciurea (Craiova)

15.50 - 16.10 Lupusul eritematos sistemic ºi neoplaziile / Cancer and Systemic Lupus

Erythematosus - Anca Roºu (Craiova)

16.10 - 16.30 Sarcina ºi lupusul eritematos sistemic / Pregnancy and Systemic Lupus

Erythematosus - Simona Rednic (Cluj Napoca)

Rotonda Auditorium

16.30 - 17.00 Pauzã de cafea ºi vizionare postere

E-poster 1

16.30 - 16.37 Rolul ecografiei musculoscheletale în decizia de tratament biologic la o

pacientã cu poliartritã psoriazicã - Iulia Andreea Ciucu, Teodora Mazdrag, Iulia Satulu,

Mihaela Milicescu, M.Bojincã (Bucureºti)

16.37 - 16.44 Hiperuricemia ºi artropatia psoriazicã - Cristina Deliu, Fl. Vreju,

Daniela Neagoe, Cristina Hoanca (Craiova)

16.44 - 16.51 Policondrita recidivantã ºi Lupusul Eritematos Sistemic: o asociere rarã -

Linda Ghib, Laura Damian, Ioana Felea,Siao-Pin Simon, Mirela Rinzis, Alma Maniu,

Melania Andrei, Simona Rednic (Cluj-Napoca)

16.51 - 16.58 Dereglãri de ritm ºi conducere la pacienþii cu artritã psoriazicã -

Liliana Groppa, Liudmila Gonþa, E. Russu (Republica Moldova)

E-poster 2

16.30 - 16.37 Unele aspecte ale examenului ecocardiografic la pacienþii cu spondiloartritã

anchilozantã - Liliana Groppa, Liudmila Gonþa, E. Russu, N. Ciobanu (Republica Moldova)

16.37 - 16.44 Eficacitate, toleranþã ºi factori predictivi ai rãspunsului la terapia anti-TNF-

alfa în spondilita anchilozantã - Tania Gudu, Alexandra Peltea, Diana Gherman,

Andra Bãlãnescu, Violeta Bojincã, Violeta Vlad, Fl. Berghea, M. Abobului, Denisa Predeþeanu,

Ruxandra Ionescu (Bucureºti)

16.44 - 16.51 Evaluarea whole body RMN în spondilartrite: studiu descriptiv pe o serie de

8 cazuri - Camelia Hosu, Laura Muntean, Ramona Boja, Ileana Filipescu, Doina Bãltaru, N. Bolog,

Simona Rednic (Cluj-Napoca)

16.51 - 16.58 Terapia biologicã anti-TNF-alfa reduce nivelul inflamaþiei intestinale la

pacienþii cu spondilitã anchilozantã - M. Rimbaº, Simona Caraiola, Camelia Badea,

Magda Pârvu, Gabriela Ticu, Adriana Nicolau, R. Ionescu, Doina Niþescu, C. Bãicuº, Mãdãlina

Marinescu, C. Tãnãsescu, M. R. Voiosu (Bucureºti)

E-poster 3

16.30 - 16.36 Particularitãþile afectãrii axiale la pacienþii cu artropatie psoriazicã -

Camelia Panã, Ana-Maria Ramazan, Maria ªuþa, L. Muflic (Constanþa)

16.36 - 16.42 ERAP1 gene polymorphisms in romanian HLA-B27 - positive patients with

ankylosing spondylitis - O. M. Popa , M. Cherciu, M. Bojincã, Violeta Bojincã, M. I. Duþescu,

C. Bara, L. Popa (Bucureºti)

16.42 - 16.48 Studiu comparativ al criteriilor de clasificare a poliartritei reumatoide ACR

1987 ºi ACR/EULAR 2010 - C. Popescu, Anca Zaharencu, Denisa Stanciu, Andra Bãlãnescu,

Denisa Predeþeanu, Violeta Bojincã, Fl. Berghea, Ruxandra Ionescu (Bucureºti)

16.48 - 16.54 Lupus Eritematos Sistemic indus de terapia anti-TNF-experienþa clinicii

de reumatologie Cluj - M. Rînziº, C. Pamfil, I. Nicoarã, I. Felea, A. Petcu, Simona Rednic

(Cluj-Napoca)

16.54 - 17.00 Sindrom Sezary etichetat drept Lupus Eritematos Sistemic la un copil de 9 ani

- Gabriela Udrea, Adrian Costache, Viorica Pavlovu (Bucureºti)

,

26-27Al XIX-lea CONGRES NATIONAL DE REUMATOLOGIE

25-27

octom

brie 20

12

Sala Auditorium

17.00 - 18.00 Sesiune plenara: Lupus eritematos sistemic de la practicã la teorie: nefrita lupicã (cazuri dificile)Moderatori: C. Tãnãsescu, R. Ionescu

Participã: Simona Caraiola, R. Ionescu, C. Tãnãsescu (Bucureºti)

18.00 - 19.15 Simpozion satelit GlaxoSmithKlineLupus Eritematos Sistemic: noi perspective în managementul bolii / Changing Perspectives in SLE ManagementModerator/ Chairperson: Ruxandra Ionescu

Obiectivele tratamentului LES în practica medicalã / Defining treatment goals in SLE - Andra Bãlãnescu (Bucureºti)

Steroizii în lupus: prieten sau duºman ? / Steroids in Lupus - a friend or an enemy ? - Simona Rednic (Cluj Napoca)

Provocãri în tratamentul LES: de la imunosupresia nespecificã la prima terapie biologicã þintitã, aprobatã în lupus / Challenges in the treatment of SLE: from nonspecific immunosuppression to the first approved targeted

biological therapy for SLE - A. Doria (Padova, Italy)

19.15 - 19.30 What's new in 2012 ?Închiderea lucrãrilor CongresuluiRuxandra Ionescu (Bucureºti)

19.45 - 21.00 Receptie de închidere - Sala Oglinzilor

27 OCTOMBRIE 2012

Sala Oglinzilor

SESIUNE SRR

8.30 - 8.50 Simpozion satelit Health Advisors

Vitamin K-dependent proteins in ectopic calcification - Leon Schurgers

(Maastricht, Netherlands)

8.50 - 9.30 Simpozion satelit Terapia RanbaxyBeneficiile Raloxifenului Dincolo de Tratamentul Antiosteoporotic -

Andra Bãlãnescu (Bucureºti)

SESIUNE PARTENERI MEDICALI-SRPMR

9.30 - 12.40 SESIUNEA Societãþii Române a Partenerilor Medicali pentru Reumatologie (SRPMR)

9.30 - 10.10 Good Clinical Practice ºi drepturile pacienþilor (sesiune asistente) - Fl. Berghea

(Bucureºti), Laura Munteanu (Cluj Napoca)

10.10 - 10.50 Sarcina ºi pacienta cu boalã reumatismalã (sesiune asistente) -

Andra Bãlãnescu, Magda Pârvu (Bucureºti)

10.50 - 11.05 Utilitatea chestionarelor în aprecierea calitãþii vieþii pacienþilor cu suferinþe

reumatice (sesiune asistente) - Luminiþa Vãrzaru (Bucureºti)

11.05 - 11.20 Pauzã de cafea

11.20 - 11.40 Rolul tehnicianului în determinãrile DXA - Daniela Opriº (Bucureºti)

11.40 - 12.20 InspirART-Aspiraþii comune medici, asistenþi, pacienþi, artiºti

Participã: Ruxandra Ionescu, C. Codreanu, Ana Maria Brezniceanu, Cristina Ioan (Bucureºti)

12.20 - 13.00 ªedinþa SRPMR ºi închiderea lucrãrilor - Cristina Ioan (Bucureºti)

Expoziþie InspirART

13.00 Prânz - Sala Oglinzilor

SESIUNE SRR

17.00 - 18.00 Sesiune plenarã:ECHO vs. RMN în spondilartropatiiN. Rednic (Cluj Napoca), Violeta Vlad (Bucureºti), I. Oancea (Bucureºti)

19.45 - 21.00 Recepþie de închidere - Sala Oglinzilor

,

26-27Al XIX-lea CONGRES NATIONAL DE REUMATOLOGIE

25-27

octom

brie 20

12

Sala Auditorium

17.00 - 18.00 Sesiune plenara: Lupus eritematos sistemic de la practicã la teorie: nefrita lupicã (cazuri dificile)Moderatori: C. Tãnãsescu, R. Ionescu

Participã: Simona Caraiola, R. Ionescu, C. Tãnãsescu (Bucureºti)

18.00 - 19.15 Simpozion satelit GlaxoSmithKlineLupus Eritematos Sistemic: noi perspective în managementul bolii / Changing Perspectives in SLE ManagementModerator/ Chairperson: Ruxandra Ionescu

Obiectivele tratamentului LES în practica medicalã / Defining treatment goals in SLE - Andra Bãlãnescu (Bucureºti)

Steroizii în lupus: prieten sau duºman ? / Steroids in Lupus - a friend or an enemy ? - Simona Rednic (Cluj Napoca)

Provocãri în tratamentul LES: de la imunosupresia nespecificã la prima terapie biologicã þintitã, aprobatã în lupus / Challenges in the treatment of SLE: from nonspecific immunosuppression to the first approved targeted

biological therapy for SLE - A. Doria (Padova, Italy)

19.15 - 19.30 What's new in 2012 ?Închiderea lucrãrilor CongresuluiRuxandra Ionescu (Bucureºti)

19.45 - 21.00 Receptie de închidere - Sala Oglinzilor

27 OCTOMBRIE 2012

Sala Oglinzilor

SESIUNE SRR

8.30 - 8.50 Simpozion satelit Health Advisors

Vitamin K-dependent proteins in ectopic calcification - Leon Schurgers

(Maastricht, Netherlands)

8.50 - 9.30 Simpozion satelit Terapia RanbaxyBeneficiile Raloxifenului Dincolo de Tratamentul Antiosteoporotic -

Andra Bãlãnescu (Bucureºti)

SESIUNE PARTENERI MEDICALI-SRPMR

9.30 - 12.40 SESIUNEA Societãþii Române a Partenerilor Medicali pentru Reumatologie (SRPMR)

9.30 - 10.10 Good Clinical Practice ºi drepturile pacienþilor (sesiune asistente) - Fl. Berghea

(Bucureºti), Laura Munteanu (Cluj Napoca)

10.10 - 10.50 Sarcina ºi pacienta cu boalã reumatismalã (sesiune asistente) -

Andra Bãlãnescu, Magda Pârvu (Bucureºti)

10.50 - 11.05 Utilitatea chestionarelor în aprecierea calitãþii vieþii pacienþilor cu suferinþe

reumatice (sesiune asistente) - Luminiþa Vãrzaru (Bucureºti)

11.05 - 11.20 Pauzã de cafea

11.20 - 11.40 Rolul tehnicianului în determinãrile DXA - Daniela Opriº (Bucureºti)

11.40 - 12.20 InspirART-Aspiraþii comune medici, asistenþi, pacienþi, artiºti

Participã: Ruxandra Ionescu, C. Codreanu, Ana Maria Brezniceanu, Cristina Ioan (Bucureºti)

12.20 - 13.00 ªedinþa SRPMR ºi închiderea lucrãrilor - Cristina Ioan (Bucureºti)

Expoziþie InspirART

13.00 Prânz - Sala Oglinzilor

SESIUNE SRR

17.00 - 18.00 Sesiune plenarã:ECHO vs. RMN în spondilartropatiiN. Rednic (Cluj Napoca), Violeta Vlad (Bucureºti), I. Oancea (Bucureºti)

19.45 - 21.00 Recepþie de închidere - Sala Oglinzilor

,

28-29

25-27

octom

brie 20

12

Sponsori SRR

Societatea Românã de Reumatologie doreºte sã

mulþumeascã tuturor Partenerilor ºi Sponsorilor,

în special companiilor:

AbbottPentru programul Congresului pe smartphones

Amgen, GSK, Pfizer, Roche,

ServierPentru prânzuri ºi cine

Astra ZenecaPentru conferinþa de presã

Multumiri,Parteneri SRR

28-29

25-27

octom

brie 20

12

Sponsori SRR

Societatea Românã de Reumatologie doreºte sã

mulþumeascã tuturor Partenerilor ºi Sponsorilor,

în special companiilor:

AbbottPentru programul Congresului pe smartphones

Amgen, GSK, Pfizer, Roche,

ServierPentru prânzuri ºi cine

Astra ZenecaPentru conferinþa de presã

Multumiri,Parteneri SRR

30-31Al XIX-lea CONGRES NATIONAL DE REUMATOLOGIE

25-27

octom

brie 20

12

,

30-31Al XIX-lea CONGRES NATIONAL DE REUMATOLOGIE

25-27

octom

brie 20

12

,


Recommended