+ All Categories
Home > Documents > PROGRAMUL CELUI DE AL XVII LEA CONGRES NATIONAL AL ... · 18.45 – 19.05 Managementul optim al...

PROGRAMUL CELUI DE AL XVII LEA CONGRES NATIONAL AL ... · 18.45 – 19.05 Managementul optim al...

Date post: 09-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 3 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
14
PROGRAMUL CELUI DE AL XVII LEA CONGRES NATIONAL AL SOCIETATII DE NEUROLOGIE DIN ROMANIA CU PARTICIPARE INTERNATIONALA SIMPOZIONUL DANUBIAN DE NEUROLOGIE, BUCURESTI, 2019 SCIENTIFIC PROGRAM OF THE 17-th NATIONAL CONGRESS OF ROMANIAN SOCIETY OF NEUROLOGY WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION - DANUBIAN SYMPOSIUM OF NEUROLOGY, BUCHARES, 2019 MARTI 14 MAI 2019 TUESDAY 14 MAY 2019 SALA BUCURESTI BUCHAREST HALL 09,00 -12.30 Curs:Cefaleea si alte sindroame algice craniene/ Pre-congress Teaching Course: Headache and other cranial pain Moderatori/ Chairpersons: Dr. Adina Roceanu, Dr. Mihai Vasile Dr. Florina Antochi Organizator: SOCIETATEA DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA Organiser: ROMANIAN SOCIETY OF NEUROLOGY 08.30 - 09.00 Inregistrare cursanţi/ Registration 09.00 - 09.30 Clasificarea cefaleei. Criterii de diagnostic pentru cefaleea primară/ Headache classification. Diagnostic criteria for primary headache Dr. Adina Roceanu 09.30 -10.00 Cefaleea secundară – etiopatogenie şi tratament/ Secondary headache etiology and treatment Dr. Mihai Vasile 10.00 - 10.30 Investigaţii clinice şi de laborator în cefalee/ Clinical and paraclinical investigations in headache Dr. Athena Ribigan 10.30 11.00 Pauza de cafea/ Coffee break 11.00 - 11.30 Actualităţi în nevralgia trigeminală/ Breaking news in trigeminal neuralgia Dr. Antochi Florina 11.30 -12.00 Actualităţi în tratamentul migrenei/ Uptodate in treatment of migraine Dr. Adina Roceanu 12.00 12.30 Evaluare cursanţi/ Evaluation of participants
Transcript
Page 1: PROGRAMUL CELUI DE AL XVII LEA CONGRES NATIONAL AL ... · 18.45 – 19.05 Managementul optim al pacienţilor cu scleroză multiplă aflaţi în tratament cu medicamentele modificatoare

PROGRAMUL CELUI DE AL XVII –LEA CONGRES NATIONAL AL SOCIETATII

DE NEUROLOGIE DIN ROMANIA CU PARTICIPARE INTERNATIONALA –

SIMPOZIONUL DANUBIAN DE NEUROLOGIE, BUCURESTI, 2019

SCIENTIFIC PROGRAM OF THE 17-th NATIONAL CONGRESS OF ROMANIAN

SOCIETY OF NEUROLOGY WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION - DANUBIAN

SYMPOSIUM OF NEUROLOGY, BUCHARES, 2019

MARTI 14 MAI 2019

TUESDAY 14 MAY 2019

SALA BUCURESTI

BUCHAREST HALL

09,00 -12.30 Curs:Cefaleea si alte sindroame algice craniene/ Pre-congress Teaching

Course: Headache and other cranial pain

Moderatori/ Chairpersons: Dr. Adina Roceanu, Dr. Mihai Vasile

Dr. Florina Antochi

Organizator: SOCIETATEA DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA

Organiser: ROMANIAN SOCIETY OF NEUROLOGY

08.30 - 09.00 Inregistrare cursanţi/ Registration

09.00 - 09.30 Clasificarea cefaleei. Criterii de diagnostic pentru

cefaleea primară/ Headache classification.

Diagnostic criteria for primary headache

Dr. Adina Roceanu

09.30 -10.00 Cefaleea secundară – etiopatogenie şi tratament/

Secondary headache – etiology and treatment

Dr. Mihai Vasile

10.00 - 10.30 Investigaţii clinice şi de laborator în cefalee/

Clinical and paraclinical investigations in

headache

Dr. Athena Ribigan

10.30 – 11.00 Pauza de cafea/ Coffee break

11.00 - 11.30 Actualităţi în nevralgia trigeminală/ Breaking news

in trigeminal neuralgia

Dr. Antochi Florina

11.30 -12.00 Actualităţi în tratamentul migrenei/ Uptodate in

treatment of migraine

Dr. Adina Roceanu

12.00 – 12.30 Evaluare cursanţi/ Evaluation of participants

Page 2: PROGRAMUL CELUI DE AL XVII LEA CONGRES NATIONAL AL ... · 18.45 – 19.05 Managementul optim al pacienţilor cu scleroză multiplă aflaţi în tratament cu medicamentele modificatoare

12.30 – 14.00 Pauza de prânz/ Lunch break

13.00 Deschiderea Congresului SNR 2019 –

Deschiderea secretariatului/ Opening of

technical secretariat of 2019 Congress

14.00 - 18.15 INTÂLNIRE CU EXPERŢII: SIMPOZIOANE EDUCAȚIONALE/

MEET THE EXPERTS: EDUCATIONL SYMPOSIA

Organizator: FUNDATIA SOCIETATII DE NEUROLOGIE DIN ROMANIA

Organiser: FOUNDATION OF ROMANIAN SOCIETY OF NEUROLOGY

14.00 – 16. 00 Actualităţi în scleroza multiplă ( partea 1)/ Breaking news in multiple

sclerosis (part 1)

Moderatori/ Chairpersons: Prof. Dr. Mihaela Simu, Conf. Dr. Cristina Tiu

14.00 - 14.25 Evoluţia terapiei sclerozei multiple: terapia de

reconstituire imună/ Evolution of treatment in

multiple sclerosis: immune reconstitution therapy

Prof. Dr. Ovidiu.

Băjenaru

14.25 -14.50 Planning familial în scleroza multiplă: explorare

opţiuni terapeutice/ Familial planning in multiple

sclerosis: exploration of therapeutic options

Prof. Dr. Mihaela Simu

14.50 - 15.15 Aderenţa şi complianţa la tratament în scleroza

multiplă/ Adherence and compliance of treatment

in multiple sclerosis

Prof. Dr. Ovidiu.

Băjenaru

15.15- 15.40 Interacţiuni între terapia sclerozei multiple şi

depresie/ Interractions between treatment of

multiple sclerosis and depression

Conf. Dr. Cristina. Tiu

15.40- 16.00 Discuții/ Discussion

16.00- 16.20 Pauză de cafea/ Coffee break

16.20- 18.15 Actualităţi în scleroza multiplă ( partea 2)/ Breaking news in multiple

sclerosis (part 2)

Moderatori/ Chairpersons: Dr. Florina Antochi, Dr. Violeta Popescu

16.20- 16.45 Opţiuni terapeutice actuale în scleroza multiplă

primar progresivă – mecanism de acţiune/ Current

options of treatment in primary progressive

multiple sclerosis – mechanism of action

Prof. Dr. Ovidiu.

Băjenaru

16.45- 17.10 Studii clinice actuale în scleroza multiplă formă

progresivă/ Current clinical trials in progressive

Dr. Florina Antochi

Page 3: PROGRAMUL CELUI DE AL XVII LEA CONGRES NATIONAL AL ... · 18.45 – 19.05 Managementul optim al pacienţilor cu scleroză multiplă aflaţi în tratament cu medicamentele modificatoare

form of multiple sclerosis

17.10- 17.35 Experienţa în lumea reală a tratamentului cu

Alemtuzumab – rezultate globale şi personale/

Real-life experience in treatment with

Alemtuzumab – global and personal results

Dr.Veronica Popescu

17.35 - 18.00 Evoluţia terapiei în scleroza multiplă pe termen

lung/ Long-term evolution of multiple sclerosis

treatment

Conf. Dr. Cristina Tiu

18.00 – 18.25 Medicaţia imunomodulatoare generică în scleroza

multiplă: care anume, când şi cât de sigură este

?/Generics for DMD in multiple sclerosis: which,

when and how safe ?

Prof. Dr.Ovidiu Băjenaru

18.25- 18.45 Experienţa clinică internaţionalăîn terapia cu

dimetilfumarat în scleroza multiplă recurent-

remisivă/ International clinical experience with

dimethyl fumarate in the treatment of MS patients

Conf. Dr. Cristina Tiu

18.45 – 19.05 Managementul optim al pacienţilor cu scleroză

multiplă aflaţi în tratament cu medicamentele

modificatoare de evoluţie a bolii injectabile/

Optimal management of patients with MS treated

by injectable disease modifying drugs

Prof. Dr. Ovidiu Băjenaru

19.05 – 19.15 Discuții/ Discussion

19.15 – 20.00

Cocktail de deschidere / Opening cocktail

Page 4: PROGRAMUL CELUI DE AL XVII LEA CONGRES NATIONAL AL ... · 18.45 – 19.05 Managementul optim al pacienţilor cu scleroză multiplă aflaţi în tratament cu medicamentele modificatoare

MIERCURI 15 MAI 2019

WEDNESDAY 15 MAY 2019

SALA BUCURESTI

BUCHAREST HALL

09.00 – 10.55 Boala Parkinson si alte tulburari ale comportamentului motor/

Parkinson’s disease and other movement disorders

Moderatori: Chairpersons: Prof. Dr. Bogdan Popescu, Conf. Dr. Dan

Cuciureanu

09.00 - 09.20 Tulburări de somn în boala Parkinson/ Sleep

disorders in Parkinson’s disease

Conf. Dr. Cristian Falup-

Pecurariu

09.20 – 09.40 Genetica distoniei – aspecte actuale/ Dystonia

genetics – current knowledge

Prof. Dr. Bogdan Popescu

09.40 - 10.00 Comorbidități la pacienţii cu boala Parkinson

avansată trataţi cu Levodopa-Carbidopa cu

administrare intrajejunală/ Comorbidities of

patients with advanced Parkinson’s disease

treated with Levodopa-Carbidopa intestinal

gel (LCIG)

Dr. L.C Popa, Dr.

N.Tohanean, Dr. O. Parpalea,

Dr. A Serban., Dr. A Cacior,

Prof. Dr. L. Perju – Dumbrava

10.00 - 10.20 Tulburări neuropsihice la pacienţii cu boala

Parkinson – studiu descriptiv/

Neuropsychiatric disturbances of patients

with Parkinson’s disease

Conf. Dr. Dan Cuciureanu, Dr.

L. Bolohan, Dr. C Croitoru

10.20 - 10.40 Boala Huntington – prezentare de caz şi

algoritm de diagnostic diferenţial/ Huntington

Disease - case report and differential

diagnosis chart

Dr. Raluca. Badea, Dr. A.

Ribigan, Dr. P. Ioan, Dr.

Florina. Antochi

10.40 – 10.55 Discutii/ Discussion

10.55 - 11.15 Pauza de cafea/ Coffee break

11.15 – 12.50 Scleroza multiplă şi alte boli demielinizante/ Multiple sclerosis and othe

demyelinating disorders

Moderatori/ Chairpersons: Prof. Ovidiu Băjenaru, Prof. Dr. Rodica

Bălaşa

Page 5: PROGRAMUL CELUI DE AL XVII LEA CONGRES NATIONAL AL ... · 18.45 – 19.05 Managementul optim al pacienţilor cu scleroză multiplă aflaţi în tratament cu medicamentele modificatoare

11.15- 11.35 Actualităţi privind rolul biologic şi patogenic

al celulelor Th17 în penetrarea barierei

hematoencefalice în scleroza

multiplă/Advances in Th17 cells biology and

their pathogenic role on blood brain barrier

breakthrough in multiple sclerosis

Prof. Dr. Rodica. Bălaşa , Dr.

M.Dobreanu M, Dr. D.Manu

11.35- 11.55 Tratamentul imunomodulator cu Natalizumab

- quo vadis?/ Immunomodulatory treatment

with Natalizumab – quo vadis ?

Conf. Dr. Cristina Tiu

11.55- 12.15 Scleroza multiplă şi sarcina/ Pregnancy and

multiple sclerosis

Prof. Dr. Ovidiu Băjenaru

12.15- 12.35 Spectrul manifestărilor neurologice în boala

Behcet/ The spectrum of nervous system

involvement in Behçet’s disease

Dr. Elena Terecoasă, Dr.

Larisa Ion, Dr. Iuliana Tudor,

Dr. Cristina Ghiţă, Conf. Dr.

Cristina Tiu

12.35 -12.50 Discutii/ Discussion

12. 50 - 14.00 Pauza de prânz/ Lunch break

14.00 – 18.00 INTÂLNIRE CU EXPERŢII: SIMPOZIOANE EDUCAȚIONALE/

MEET THE EXPERTS: EDUCATIONL SYMPOSIA

Organizator: FUNDATIA SOCIETATII DE NEUROLOGIE DIN ROMANIA

Organiser: FOUNDATION OF ROMANIAN SOCIETY OF NEUROLOGY

14.00 – 15.10 Actualităţi în bolile cerebrovasculare / Breaking news in cerebrovascular

disorders

Moderatori/ Chairpersons: Prof. Dr.Lăcrămioara Perju, Conf. Dr. Sorin Tuţă

14.00 - 14.20 Conceptul „ESUS” – rezultate ale studiilor

intervenţionale/ ESUS concept – results of

interventional trials

Prof. Dr. Ovidiu

Băjenaru

14.20 - 14.40 Este posibilă terapia de reperfuzie după NOAC ?/

Can we use reperfusion therapy after NOACs ?

Conf. Dr. Cristina. Tiu

14.40 - 15.00 Orientări terapeutice actuale în prevenţia AVC la

pacienţii cu fibrilaţie atrială/ Current therapeutic

knowledge in prevention of stroke in patients with

atrial fibrillation

Conf. Dr. Sorin. Tuţă

15.00 - 15.10 Discuții/ Discussion

Page 6: PROGRAMUL CELUI DE AL XVII LEA CONGRES NATIONAL AL ... · 18.45 – 19.05 Managementul optim al pacienţilor cu scleroză multiplă aflaţi în tratament cu medicamentele modificatoare

15.10 - 15.30 Pauză de cafea/ Coffee break

15.30 – 18.00 Actualităţi în tulburările comportamentului motor/ Breaking news in

movement disorders

Moderatori/Chairpersons: Dr. Joszef Szasz, Dr. Amalia Ene

15.30 - 15.50 Terapia tulburărilor motorii cronice din

perspectiva pacientului/ Treatment of chronic

motor disorders – patient perspective

Prof. Dr. Ovidiu. Băjenaru

15.50 - 16.10 Particularităţi ale terapiei cu toxină botulinică în

managementul tulburărilor motorii/

Particularities of treatment with botulinum toxin

in mamagement of motor disorders

Prof. Dr. Bogdan Popescu

16.10 - 16.20 Discuții/ Discussion

16.20- 16.40 Actualități în terapia asistată de dispozitive în

Boala Parkinson / Current knowledge of device-

aided therapy in Parkinson’ s disease

Dr. Joszef. Szasz

16.40- 17.00 Diagnosticul de „boală Parkinson avansată

precoce” și relevanța clinică a conceptului”/

Diagnosis of „early advanced Parkinson’ s

disease” and clinical relevance of concept

Prof. Dr. Ovidiu. Băjenaru

17.00- 17.20 Boala Gaucher și boala Parkinson/ Gaucher

disease and Parkinson’s disease

Prof. Dr.Ovidiu. Băjenaru

17.20- 17.40 Boala Gaucher și boala Parkinson - proiect pentru

România/ Gaucher disease and Parkinson’s

disease – romanian project

Dr. Athena Ribigan

17.40-18.00 Discutii/ Discussion

Page 7: PROGRAMUL CELUI DE AL XVII LEA CONGRES NATIONAL AL ... · 18.45 – 19.05 Managementul optim al pacienţilor cu scleroză multiplă aflaţi în tratament cu medicamentele modificatoare

JOI 16 MAI 2019

THURSDAY 16 MAY 2019

SALA BUCURESTI

BUCHAREST HALL

08.30 – 10.30 VARIA:

Moderatori/ Chairpersons: Conf. Dr.

Cristina Panea, Prof. Dr. Dafin Mureşanu

08.30 - 08.50 Neurosifilis si AVC: cum, când şi cât de des?/

Neurosyphilis and stroke: how, when, how

often?

Dr. Simona Petrescu, Dr.

Liviu Popa, Conf. Dr. Cristina

Panea

08.50 - 09.10 Microdecompresia vasculară în hemispasmul

facial /Vascular microdecompression in facial

hemispasm

Dr.Dorin. Bica, Prof. Dr.

Bogdan Popescu, Dr. Ionut

Gobej

09.10- 09.30 Tratamentul mai sensibil al TA poate fi

asociat unor rezultate mai bune în cazul AVC

acut ischemic/ A more sensitive-case blood

pressure management may be linked to a

better outcome in acute ischemic stroke

Conf. Dr. Cristina Panea, Dr.

Maria Martoiu, Dr. Andreea

Banica, Dr. Simona Petrescu

09.30- 09.50 Biomarkeri în recuperarea după AVC

/Biomarkers in stroke recovery

Prof. Dr. Dafin. Muresanu

09.50 – 10.10 Discuţii/ Discussion

10.10 – 10.30 Pauză de cafea/ Coffee break

10.30- 11.30

ADUNAREA GENERALA A SNR /

ANNUAL GENERAL MEETING OF THE

ROMANIAN SOCIETY OF NEUROLOGY

Prof. Dr. Bogdan Popescu –

preşedinte al SNR

Prof. Dr. Dafin Mureşanu –

fost preşedinte al SNR

Conf. Dr. Cristina Tiu –

preşedinte viitor ales al SNR

Prof. Dr. Ovidiu Băjenaru –

preşedinte de onoare ad vitam

al SNR

Page 8: PROGRAMUL CELUI DE AL XVII LEA CONGRES NATIONAL AL ... · 18.45 – 19.05 Managementul optim al pacienţilor cu scleroză multiplă aflaţi în tratament cu medicamentele modificatoare

11.30 – 12.00 CONCLUZIILE CONGRESULUI SNR

2019 şi decernarea premiilor FSNR pentru

cele mai bune prezentări poster /

CLOSING REMARKS OF THE 2019

CONGRESS and FSNR Awards for the best

poster presentations

Prof. Dr. Bogdan Popescu

Prof. Dr. Dafin Mureşanu

Prof. Dr. Ovidiu Băjenaru

12.00- 13.00 Pauză de prânz/ Lunch break

13.00 – 15.30

The 51st International Danube Symposium & EAN Day

13.00- 13.15 Opening ceremony Prof. Dr. Bogdan Popescu

Prof. Dr. Dafin Mureşanu

Prof. Dr. Ovidiu Băjenaru

13.15- 14.00 Honorary Conference ”Gheorghe

Marinescu”

Prof. Dr. Franz Fazekas -

EAN President (Austria)

14.00 – 14.20 European Academy of Neurology (EAN) –

Vision and Mission

Prof. Dr. Dafin Fior Muresanu

14.20- 14.50 The side-effects of cancer therapy Prof. Dr.Wolfgang Grisold

(Austria)

14.50- 15.20 Central autonomic dysfunction Prof. Dr. Max Hilz (Germany)

15.20- 15.30 Coffee break

15.30- 17.45 Section:Neurehabilitation (Joint session with EFNR)

Chairpersons: Prof. Dr. Dafin Mureşanu, Prof. Dr. Volker Hoemberg

15.30- 15.55 Results of the CAPTAIN II trial - a new

horizon in TBI treatment

Prof. Dr. Dafin Mureșan

15.55- 16.20 Evidence based medicine in post stroke

recovery

Prof. Dr. Nathan Bornstein

(Israel)

16.20- 16.45 rtPA fibrinolysis – still actual in modern

treatment of acute ischemic stroke ?

Prof. Dr. Ovidiu Băjenaru

16.45- 17.10 Therapeutic impact of Cerebrolysin on brain

microvasculature-implications in combination

with tPA and thrombectomy for acute

Prof. Dr. Michael Chopp

(USA)

Page 9: PROGRAMUL CELUI DE AL XVII LEA CONGRES NATIONAL AL ... · 18.45 – 19.05 Managementul optim al pacienţilor cu scleroză multiplă aflaţi în tratament cu medicamentele modificatoare

treatment of ischemic stroke

17. 10 – 17.35 Pharmacology in neurorehabilitation Prof. Dr.Volker Hoemberg

(Germany)

17.35 - 17.45 Discussion

Page 10: PROGRAMUL CELUI DE AL XVII LEA CONGRES NATIONAL AL ... · 18.45 – 19.05 Managementul optim al pacienţilor cu scleroză multiplă aflaţi în tratament cu medicamentele modificatoare

VINERI 17 MAI 2019

FRIDAY 17 MAY 2019

SALA BUCURESTI

BUCHAREST HALL

09.00 – 11.00 Section: Neurocognitive disorders

Chairpersons: Prof. Dr. Max Hilz, Prof. Dr. Amos Korczyn

09.00 - 09.25 Modified cognitive performance in patients

treated by carotid artery stenting - a

subdomain analysis correlated with the

persistence of microembolic signals

Dr. Cristina. Laza, Dr. Florina.

A. Antochi, Prof. Dr. Ovidiu.

Băjenaru

09.25 – 09.50 Brain cleaning systems – why do they fail ? Prof. Dr. Bogdan Popescu

09.50 – 10.20 Special lecture: „Dementia: new

approaches and opportunites”

Prof. Dr. Vladimir Hachinski

(Canada)

10.20 - 10.45 Alzheimer’s disease - past, present and future Prof. Dr. Amos D.Korczyn

(Israel)

10.45 - 11.10 Diffuse Lewy Body Disease Prof. Dr. Daniel Truong (USA)

11.10 - 11.20 Discussion

11.20 - 11.30 Coffee break

11.30– 13.25 Section: Multiple sclerosis and other inflammatory disorders of the CNS

Chairpersons: Prof. Rodica Bălaşa, Prof. Dr. Jelena Drulovic

11.30- 11.55 The development of an experimental protocol

for the assessment of the immunophenotype

and the intracellular secretory profile of T

helper cells from patients with multiple

sclerosis

Prof. Dr. Rodica. Balasa, Dr.

M.Dobreanu, Dr. S. Maier ,

Dr. A. Romaniuc , Dr. D.

Manu

11.55 - 12.20 Working status of persons with multiple

sclerosis

Prof. Dr.Jelena Drulovic

(Serbia)

12.20 - 12.45 Cognitive dysfunction in multiple sclerosis Assoc Prof. Dr. Cristina.

Panea

12.45 - 13.10 Kynurenines in neurological disorders – Prof. Dr. Laszlo Vecsei

Page 11: PROGRAMUL CELUI DE AL XVII LEA CONGRES NATIONAL AL ... · 18.45 – 19.05 Managementul optim al pacienţilor cu scleroză multiplă aflaţi în tratament cu medicamentele modificatoare

biomarker and therapeutic possibilities (Hungary)

13.10 - 13.25 Discussion

13.25 - 14.15 Lunch Break

13.25- 14.15

Business Meeting - International Danube Neurology Association

14.15 – 15.45 Section: Peripheral neuropathies

Chairpersons: Dr. Tudor Lupescu, Dr. Amalia Ene

14.15- 14.40 Inflammatory neuropathies - a clinical

approach

Dr.Tudor Lupescu

14.40 - 15.05 Optimising diagnosis and patient care in

ATTR amyloidosis

Dr Laura Obici (Italy)

15.05 - 15.30 Romanian experience in amyloid neuropathy

with transthyretine

Dr. Amalia Ene

15.30 – 15.45 Discussion

15.45 – 16.45 Section: Movement disorders

Chairpersons: Prof. Ovidiu Băjenaru, Dr.

Cristian Falup Pecurariu

15.45 – 16.10 Functional movement disorders – a shift from

classical psychopathological view to recent

neurobiological evidence

Dr. Oana Obrișcă, Prof. Dr. Mark J. Edwards, Dr. Amalia

Ene, Prof. Dr. Ovidiu

Bajenaru

16.10 – 16.35 Restless legs syndrome Conf. Dr. Cristian Falup-

Pecurariu

16.35 - 16.45 Discussion

16.45 – 17.00 Coffee break

17.00 - 19.15 Section: Cerebrovascular diseases

Chairpersons: Prof. Laszlo Csiba, Assoc Prof.. Dr. Cristina Tiu

17.00- 17.25 Implementing stroke action plan 2018-2030

in Romania

Assoc. Prof. Dr. Cristina Tiu,

Dr. Elena Terecoasă, Dr. Vlad

Eugen Tiu, Dr. Răzvan

Alexandru Radu, Prof. Dr.

Page 12: PROGRAMUL CELUI DE AL XVII LEA CONGRES NATIONAL AL ... · 18.45 – 19.05 Managementul optim al pacienţilor cu scleroză multiplă aflaţi în tratament cu medicamentele modificatoare

Ovidiu Băjenaru

17.25- 17.50 Hypertension as important stroke risk factor:

early vascular and cognitive changes and the

reversibility

Prof. Dr. Laszlo Csiba Dr.

Enikő Csikai, Dr. Mónika

Andrejkovics, Dr. Bernadett

Balajthy-Hidegh, Dr. Gergely

Hofgárt, Dr. László Kardos,

Dr. Ágnes Diószegi, Dr.

Róbert Rostás, Dr. Katalin R.

Czuriga-Kovács, Dr. Éva

Csongrádi (Hungary)

17.50 - 18.15 Vascular Aphasias

Prof. Dr. Dragos Cătălin

Jianu, Dr. Claudia Barsan, Dr.

Georgiana Munteanu

18.15 - 18.40 A basilar „roller-coaster” – case report Dr. Adina Virginia

Crăciunoiu, Dr.Mihai Radu

Ionescu, Dr. Cristina Iulia

Cernat, Dr. Patricia Ioan,

Dr.Bogdan Dorobăţ, Prof. Dr.

Ovidiu-Alexandru Băjenaru.

18.40 - 18.50 Discussion

Page 13: PROGRAMUL CELUI DE AL XVII LEA CONGRES NATIONAL AL ... · 18.45 – 19.05 Managementul optim al pacienţilor cu scleroză multiplă aflaţi în tratament cu medicamentele modificatoare

SAMBATA 18 MAI 2019

SATURDAY 18 MAY 2019

SALA BUCURESTI

BUCHAREST HALL

09.00 – 11.50 Young neurologists session

Chairpersons: Prof. Ovidu Băjenaru, Prof. Dr, Bogdan Popescu

09.00- 09.20 The spectrum of motor neuron diseases Dr. Delia Tulbă, Dr. Liviu

Cozma, Dr. Iulia Olaru, Dr.

Antonia Lefter, Dr. Cristina

Mitu, Prof. Dr. Bogdan Ovidiu

Popescu

09.20- 09.40 Autoimmune syndrome induced by

adjuvants (ASIA) – a controversial diagnosis

Dr. Nicoleta Gherghel,

Dr.Adina Stan, Dr. Nicu

Draghici, Prof. Dr. Dafin Fior

Muresanu

09.40- 10.00 Spontaneous intracranial hypotension – a

challenging diagnosis

Dr. Radu Răzvan, Dr. A

Niculescu, Dr. L. M. Ioniţă,

Dr. I. L. Enache, Dr. E

Terecoasă

10.00-10.20 Diagnostic challenges in autoimmune

encephalitis

Dr. Liviu Cozma, Dr. Delia

Tulbă, Dr. Iulia Olaru, Dr.

Zela Cofoian-Amet, Dr.

Andreea Florea, Dr. Cristina

Mitu, Prof. Dr. Bogdan Ovidiu

Popescu

10.20 – 10.40 Stent-graft – a good choice of therapeutic

approach in some clinical diagnosis

Dr. Dana Ștefan, Dr. Athena

Ribigan, Dr. Vlad Tiu, Dr. B.

Dorobat, Dr. F Antochi

10.40 – 11.00 Outcome aspects in patients with acute

ischemic stroke and carotid artery occlusion.

Dr. Andreea Banica, Dr.

Simona Petrescu, Conf. Dr.

Cristina Panea

11.00 - 11.20 Ischemic stroke and acute Pemphigus-

coincidence

Dr. Ana-Maria Enascuta, dr.

Maria Liliana Gealapu, Dr.

Cristina Burtea, Dr. Olivia

Racila, Dr. Alexandra Liliana

Popa, Dr. Daniel Naconecinii,

Page 14: PROGRAMUL CELUI DE AL XVII LEA CONGRES NATIONAL AL ... · 18.45 – 19.05 Managementul optim al pacienţilor cu scleroză multiplă aflaţi în tratament cu medicamentele modificatoare

Assoc. Prof. Dr. Dan I

Cuciureanu

11.20 -11.40 Bilateral cerebellar hemorrhage – a case

report

Dr. Alexander Cristian, Dr.

Adina Stan, Nicoleta

Gherghel, Simona Manole,

Horatiu Stan , Prof. Dr. Dafin

Fior Muresanu1

11.40 – 11.50 Discussion

11.50 – 12.00 Coffee break

12.00 – 13.00 Section: Epilepsy (Joint session with ASNER)

Chairpersons: Assoc Prof. Dr. Cristina Panea, Dr. Ioana Mîndruţă

12.00 – 12.20 Importance of electrophysiology in an MRI

negative case of posterior cortex epilepsy

surgically cured

Dr. Camelia Lentoiu, Dr.

Ioana Mindruta, Prof. Dr.

Ovidiu-Alexandru Bajenaru

12.20 – 12.40 Insular epilepsy: clinical features and

epileptic network

Dr. Andrei Daneasa, Dr. Ioana

Mindruta, Prof. Dr. Ovidu-

Alexandru Bajenaru

12.40 – 13.00 Cingulate cortex involvment in drug

resistant frontal lobe epilepsy

Dr. Irina Popa, Dr. Ioana

Mindruta, Prof. Dr. Ovidiu-

Alexandru Bajenaru

13.00 – 13.15 Discussion

13.00 – 13.15 Closing ceremony of National Congres of

Romanian Society of Neurology 2019 and

of the 51-th International Danubian

Symposium 2019

Prof. Dr. Bogdan Popescu

Prof. Dr. Dafin Mureşanu

Prof. Dr. Ovidiu Băjenaru


Recommended