+ All Categories
Home > Documents > Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe...

Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe...

Date post: 11-Feb-2020
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
48
Register your product and get support at www.philips.com/welcome 32PFL5206H 26PFL3606H 22PFL3606H 22PFL3206H 19PFL3606H RO Manual de utilizare
Transcript
Page 1: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome32PFL5206H

26PFL3606H

22PFL3606H

22PFL3206H

19PFL3606H

RO Manual de utilizare

Page 2: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

België/ Belgique0800 80 190 Gratis/Gratuitß chat www.philips.com/support

България00800 11 544 24

Česká republika800 142 840 Bezplatný hovor

Danmark3525 8759 Lokalt opkaldß chat www.philips.com/support

Deutschland0800 000 7520 (kostenfrei)ß chat www.philips.com/support

Ελλάδα0 0800 3122 1280 Κλήση χωρίς χρέωση

España900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para clientes en Españaß chat www.philips.com/support

Estonia8000100288 kohalik kõne tariifi

France0805 025 510 numéro sans fraisß chat www.philips.com/support

Hrvatska0800 222778 free

IrelandSouth: 1 800 7445477North: 0 800 331 6015

Italia800 088774 Numero Verde

Қазақстан+7 727 250 66 17 local

Contact information

Latvia80002794 local

Lithuania880030483 local

Luxemburg/Luxembourg080026550Ortsgespräch/Appel local

Magyarország06 80 018 189 Ingyenes hívás

Nederland0800 023 0076 Gratis nummer

Norge22 70 81 11 Lokalsamtale

Österreich0800 180 016

Polska00800 3111 318

Portugal0800 780 902 Chamada Grátis

Россия(495) 961 11118800 200 0880 (бесплатный звонок по России)

România0800-894910 Apel gratuit0318107125 Apel local

Србија+381 114 440 841 Lokalni poziv

Slovensko0800 004537 Bezplatný hovor

Slovenija600 744 5477 lokalni klic

Sverige08 5792 9100 Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera0800 002 050Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France

Suomi09 2311 3415 paikallispuhelu

Türkiye444 7 445

United Kingdom0800 331 6015 Toll Free

Українська0-800-500-697

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.

updated:20110912

Page 3: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

1

Rom

ână

RO

Cuprins1 Notă 2

2 Important 4

3 Televizoruldumneavoastră 7Controale TV 7Telecomandă 8Utilizarea telecomenzii 9

4 Utilizarea televizorului 10Pornirea televizorului 10Comutarea televizorului în modul

standby 10Oprirea televizorului 10Schimbarea canalelor 11Vizionarea utilizând dispozitivele

conectate 12Reglarea volumului televizorului 12Utilizarea teletextului 13

5 Utilizareacapacităţiloravansateale televizorului 14Accesarea meniurilor televizorului 14Schimbareasetărilordeimagineşide

sunet 14Utilizareameniuluideaccesuniversal 18Utilizarea caracteristicilor avansate ale teletextului 18Creareaşiutilizarealistelordecanale

favorite 19Utilizarea Ghidului de Programe

Electronice 20Afişeazăceasullatelevizor 21Utilizarea cronometrelor 22Blocheazăconţinuturineadecvate 22Schimbaţilimba 23Vizionaţifotografiisauredaţimuzică

pe dispozitive de stocare USB 24Ascultaţicanaleleradiodigitale 26Actualizareasoftware-uluitelevizorului 26Schimbareapreferinţelortelevizorului 27

Pornireavarianteidemoatelevizorului 28Resetareatelevizoruluilasetăriledinfabrică 28

6 Instalare canale 29Instalareaautomatăacanalelor 29Instalareamanualăacanalelor 29Redenumirea canalelor 30Rearanjarea canalelor 31Testrecepţiedigitală 31Accesarea serviciilor CAM 31

7 Conectarea dispozitivelor 32Conectori spate 32Conexiuni laterale 34Conectarea unui calculator 34UtilizaţiunModuldeaccescondiţionat 35UtilizareaPhilipsEasylink 35Utilizarea sistemului de blocare anti-

furt Kensington 37

8 Informaţiidespreprodus 38Rezoluţiideafişareacceptate 38Multimedia 38Tuner/Recepţie/Transmisie 38Telecomandă 38Alimentare 38Tipuri de montare suportate 39Specificaţiiprodus 40

9 Depanare 41Probleme generale referitoare la televizor 41Probleme legate de canalele televizate 41Probleme legate de imagine 42Probleme legate de sunet 42Probleme legate de conexiunea HDMI 42Probleme legate de conexiunea

calculatorului 43Contactaţi-ne 43

10 Index 44

Page 4: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

2 RO

1 Notă2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Toate drepturile rezervate.Specificaţiilepotfimodificatefărăpreaviz.MărcileînregistratereprezintăproprietateaKoninklijke Philips Electronics N.V sau a deţinătorilorrespectivi.Philipsîşirezervădreptuldeamodificaproduseleînoricemoment,fărăafiobligatsăajustezecomponenteleanterioareînconformitatecurespectivamodificare.Materialulconţinutînacestmanualesteconsiderat adecvat pentru utilizarea produsului conform scopului în care a fost conceput. Dacăprodusul,modulelesauprocedurileindividuale ale acestuia sunt utilizate în alte scopuridecâtcelespecificateaici,trebuieobţinutăconfirmareavalidităţiişiconformităţiilor.PhilipsgaranteazăcămaterialulînsinenuîncalcăniciunuldintrepatenteleSUA.Nuesteexprimatăexplicitsauimplicitnicioaltăgaranţie.Termeniidegaranţie• Riscdelovire,deterioareatelevizoruluisau

anulareagaranţiei!Nuîncercaţiniciodatăsăreparaţisingurtelevizorul.

• Utilizaţitelevizorulşiaccesoriilenumaiconform scopului fabricantului.

• Semnuldeavertizaretipăritpespateletelevizoruluiindicărisculdeelectrocutare.Nuîndepărtaţiniciodatăcapacultelevizorului.ContactaţiîntotdeaunaPhilipsCustomer Support pentru service sau reparaţii.

• Oriceoperaţiecareesteinterzisăînmod

expresînacestmanual,oriceajustărişiproceduri de asamblare nerecomandate sau care nu sunt autorizate în acest manual voranulagaranţia.

Caracteristicile pixelilor AcestprodusLCDareunnumărmaredepixelicolor.Deşipixeliiefectivfuncţionalireprezintăcelpuţin99,999%,esteposibilcapeecransăaparăînmodconstantpuncteluminoase(roşii,verzi sau albastre) sau întunecate. Aceasta este oproprietatestructuralăaafişajului(încadrulstandardelordindomeniu)şinuofuncţionaredefectuoasă.ConcordanţacuEMFKoninklijke Philips Electronics N.V. produce şivindeogamălargădeprodusedestinateconsumatorilor,produsecare,caoricedispozitiveelectronice,audeobiceicapacitateadeaemiteşiaprimisemnaleelectromagnetice.UnuldintreprincipiiledebusinessdebazălaPhilipsesteluareatuturormăsurilordesiguranţăşidesănătatenecesarepentruproduselenoastre,conformitateacutoatecerinţelelegaleînvigoareşimenţinereaînlimitelestandardelorCâmpurilorelectromagnetice(EMF)aplicabileînmomentulfabricăriiproduselor.Philipsestededicatdezvoltării,producţieişivânzăriideprodusecarenuafecteazănegativsănătatea.Philipsconfirmăfaptulcăproduselesunt tratate conform uzului dorit la crearea acestora,căsuntsiguredeutilizatconformdemonstraţiilorştiinţificedisponibileînacestmoment. PhilipsjoacăunrolactivîndezvoltareastandardelorinternaţionaleEMFşidesiguranţă,ceeacepermitePhilipssăanticipezedezvoltăriulterioareînstandardizare,pentruintegrareatimpurie în produsele noastre.

Page 5: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

3

Rom

ână

RO

Siguranţadereţea(numaiînMareaBritanie)Acesttelevizoresteechipatcuomufăturnatăînplasticcertificată.Dacăestenecesarăînlocuireasiguranţeidereţea,aceastatrebuieînlocuităcuosiguranţădevaloareidenticăcuvaloareaindicatăpemufă(exemplu10A).1 Scoateţicapaculsiguranţeişiapoiscoateţi

siguranţa.2 Siguranţadeschimbtrebuiesăfie

conformăcuBS1362şisăaibămarcajuldecertificareASTA.Dacăaţipierdutsiguranţa,contactaţidealerulpentruverificareatipului corect.

3 Montaţilaloccapaculsiguranţei.Drepturile de autor

KensingtonşiMicroSaversuntmărci

comerciale ale ACCO World Corporation înregistrateînS.U.A.şiînregistratesauîncursdeînregistrareînalteţăridepeglob.

ProdussublicenţaDolbyLaboratories.DolbyşisimbolulDdublusuntmărcicomercialealeDolby Laboratories.

HDMI,siglaHDMIşiHigh-DefinitionMultimediaInterfacesuntmărcicomercialesaumărcicomercialeînregistratealefirmeiHDMIlicensingLLCdinStateleUniteşidinalteţări.Toatecelelaltemărcicomercialeînregistratesauneînregistratesuntproprietateadeţinătorilorrespectivi.

Page 6: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

4 RO

2 ImportantCitiţişiînţelegeţitoateinstrucţiunileînaintedeautilizatelevizorul.Garanţiaprodusuluinuseaplicăîncazulîncareeventualadeterioraresedatoreazănerespectăriiacestorinstrucţiuni.

SiguranţaRiscdeşocelectricsauincendiu!• Niciodatănuexpuneţitelevizorullaploaie

sauapă.Niciodatănupuneţirecipienteculichid,cumarfivazedeflori,lângătelevizor.Deconectaţiimediattelevizoruldelasursadealimentaredacăaţivărsatlichidepetelevizorsaudacăacesteaaupătrunsintelevizor.ContactaţiPhilipsConsumerCarepentrucatelevizorulsăfieverificatînaintede utilizare.

• Niciodatănupuneţitelevizorul,telecomandasaubateriileacesteialângăsursedeschisedeflacărăsaualtesursedecăldură,inclusivluminadirectăasoarelui.

Pentruapreveniizbucnireaincendiilor,ţineţiîntotdeaunalumânărilesaualtesursedeflacărăladistanţădetelevizor,telecomandăşibaterii.

• Niciodatănuintroduceţiobiecteîn

fanteledeventilaţiesaualtedeschiderialetelevizorului.

• Atuncicândtelevizorulesterotit,asiguraţi-văcănuseexercităpresiuneasupracablului de alimentare. Presiunile asupra cabluluidealimentarepotslăbiconexiunileşipotcauzaformareadearcurielectrice.

• Pentru a deconecta televizorul de laalimentareadelareţea,trebuiesădeconectaţiştecheruldealimentareatelevizorului.Atuncicânddeconectaţialimentarea,trageţiîntotdeaunadeştecheruldealimentare,niciodatădecablu.Asiguraţi-văcăaveţiaccespermanentlaştecheruldealimentare,cabluldealimentareşilaprizadeperete.

Riscdeşocelectricsauincendiu!• Niciodatănuexpuneţitelecomandasau

bateriileacesteialaploaie,apăsaucăldurăexcesivă.

• Evitaţiexercitareaforţeiasupraprizelor.Prizelecarenusuntfixatecorespunzătorpot cauza arcuri electrice sau incendii.

Riscdevătămarecorporalăsaudedeteriorareatelevizorului!• Pentruaridicaşitransportauntelevizorde

peste25kgsau55lbssuntnecesaredouăpersoane.

• Cândmontaţitelevizorulpesuportulcupicior,utilizaţinumaisuportulfurnizat.Fixaţisuportul cu picior al televizorului în mod corespunzător.Aşezaţitelevizorulpeosuprafaţăplată,plană,carepoatesuportagreutateatelevizoruluişiasuportului.

• Cândmontaţitelevizorulpeperete,utilizaţinumaiunsuportdeperetecarepoate suporta greutatea televizorului. Fixaţisuportuldeperetepeunperetecarepoatesuportagreutateacombinatăatelevizoruluişiasuportului.KoninklijkePhilipsElectronicsN.V.nuîşiasumănicioresponsabilitatepentrumontareaincorectăpe perete care conduce la accidente sau vătămăricorporale.

• Dacătrebuiesădepozitaţitelevizorul,demontaţistanduldepetelevizor.Nuaşezaţiniciodatătelevizorulpeparteadinspate cu standul instalat.

• Înainte de a conecta televizorul la sursa dealimentare,asiguraţi-văcătensiuneacorespundecuvaloareainscripţionatăîn partea din spate a televizorului. Nu conectaţiniciodatătelevizorullasursadealimentaredacătensiuneaestediferită.

Page 7: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

5

Rom

ână

RO

• Componentealeacestuiproduspotficonfecţionatedinsticlă.Asemânuicugrijăpentruaevitarănireaşideteriorarea.

Riscderănireacopiilor!Urmaţiacesteprecauţiipentruaprevenirăsturnareatelevizoruluişilovireacopiilor :• Nuaşezaţiniciodatătelevizorulpeo

suprafaţăacoperitădeunmaterialtextilsaualtmaterialcarepoatefitras.

• Asiguraţi-văcănicioparteatelevizoruluinuatârnădeasupramarginiisuprafeţei.

• Nuaşezaţiniciodatătelevizorulpeopiesădemobilierînaltă(cumarfiunraftdecărţi)fărăaasiguraatâtmobilierulcâtşitelevizorul de perete sau de un suport adecvat.

• Educaţicopiiicuprivirelapericolelecăţărăriipemobilierpentruaajungelatelevizor.

Riscdeînghiţireabateriilor!• Produsul/telecomandapotconţineo

bateriedetipuluneimonezicarepoatefiînghiţită.Nupăstraţibaterialaîndemânacopiilor!

Riscdesupraîncălzire!• Nuinstalaţiniciodatătelevizorulîntr-un

spaţiurestrâns.Lăsaţiîntotdeaunaînjurultelevizoruluiunspaţiudecelpuţin4incisau10cmpentruventilaţie.Asiguraţi-văcăperdelelesaualteobiectenuvoracoperiniciodatăfanteledeventilaţiealetelevizorului.

Riscdevătămarecorporală,incendiusaudeteriorateacabluluidealimentare!• Niciodatănupuneţitelevizorulsaualte

obiecte pe cablul de alimentare.• Deconectaţitelevizoruldelasursade

alimentareşiscoateţiantenaînaintedefurtuni cu fulgere. În timpul furtunilor cu fulgere,niciodatănuatingeţinicioparteatelevizorului,acabluluidealimentaresauacablului antenei.

Riscdedeteriorareaauzului!• Evitaţiutilizareacăştilorlavolumeridicate

sau pentru perioade prelungite de timp.

Temperaturilescăzute• Dacătelevizorulestetransportatla

temperaturimaimicide5°Csau41°F,înaintedea-lconectalapriză,despachetaţi-lşiaşteptaţipânăcândtemperatura televizorului ajunge la temperatura camerei.

Întreţinereaecranului• Evitaţiimaginilestaţionarecâtmai

multposibil.Imaginilestaţionaresuntimaginilecarerămânpeecranoperioadăîndelungatădetimp.Exempleleinclud:meniuripeecran,barenegreşiafişajepentrudurată.Dacătrebuiesăutilizaţiimaginistaţionare,micşoraţicontrastulşiluminozitateaecranuluipentruaevitadeteriorarea ecranului.

• Scoateţitelevizoruldinprizăînaintedecurăţare.

• Curăţaţitelevizorulşiramacuocârpămoaleşiumedă.Niciodatănuutilizaţialcool,substanţechimicesauagenţidecurăţaredeuzcasnicpentrucurăţareatelevizorului.

• Risc de deteriorare a ecranului televizorului!Niciodatănuatingeţi,nuîmpingeţi,nufrecaţişinuloviţiecranulcuobiecte,indiferentcaresuntacestea.

• Pentruaevitadeformareaimaginiişiestompareaculorilor,ştergeţipicăturiledeapăcâtmairapidposibil.

Page 8: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

6 RO

Evacuareaprodusuluivechişiabateriilor

Produsuldumneavoastrăesteproiectatşifabricatdinmaterialeşicomponentedeînaltăcalitate,carepotfireciclateşireutilizate.

CândaceastăpubelăcuunXpesteeaînsoţeşteunprodus,înseamnăcăprodusulfaceobiectulDirectiveieuropeneCEE2002/96/EC.Vărugămsăvăinformaţidespresistemulseparatdecolectarepentruproduseelectriceşielectronice.Vărugămsăacţionaţiînconcordanţăcureguliledumneavoastrălocaleşinuevacuaţiproduselevechiîmpreunăcudeşeurilemenajereobişnuite.Evacuareacorectăaprodusuluidumneavoastrăvechiajutălaprevenireaconsecinţelorpotenţialnegativeasupramediuluişisănătăţiiomului.

ProdusuldumneavoastrăconţinebateriiasupracăroraseaplicăDirectivaEuropeană2006/66/EC,carenupotfievacuateîmpreunăcugunoiulmenajer.Vărugămsăvăinformaţicuprivirelaregulilelocaledecolectareseparatăabateriilordeoareceevacuareacorectăajutălaprevenireaconsecinţelornegativeasupramediuluiînconjurătorşiasănătăţiiomului.

EforturideprotecţieamediuluiPhilipsseconcentreazăcontinuupereducereaimpactului pe care îl au asupra mediului produsele sale de consum inovatoare. Ne direcţionămeforturilecătreîmbunătăţireaaspectuluiecologicîntimpulfabricării,reducereasubstanţelornocive,utilizareaeficientăenergetic,instrucţiuniledecasareşireciclareaprodusului.Pentruaaccesasetăriledeeficienţăenergetică:1 Întimpcepriviţilatelevizor,apăsaţibutonul

verdedepetelecomandă.2 Selectaţiunadintreurmătoarelesetări:

• [Cons. red. energ.]:Setărideimaginecareconservăcelmaimultenergia.

• [Anulaţisonorul]:Numaidacădoriţisăascultaţiaudiodelatelevizor,puteţiopriecranultelevizorului.Altefuncţiicontinuăsăfiefuncţionezenormal.

• [Oprire surse neutilizate]:DacăconectaţidispozitivecompatibileEasyLink,leputeţiopri.

Page 9: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

7

Rom

ână

RO

3 Televizorul dumneavoastră

FelicităripentruachiziţieşibunvenitlaPhilips!PentruabeneficiapedeplindeasistenţaoferitădePhilips,înregistraţi-vătelevizorulla www.philips.com/welcome.

Controale TV

a +/-: Reglarea volumului.

b CH+/-:Comutăcanale.

c ACASĂ:Accesaţimeniulacasă.

d SURSĂ:Selecteazădispozitiveleconectate.

e Alimentare:Porneştesauopreştetelevizorul.

1

2

5

xxPFL3606H/22PFL3206H

32PFL5206H

1

2

3

4

5

Page 10: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

8 RO

Telecomandă

a (Standby-Pornit)

• Porneştetelevizorulsauîlcomutălamodul standby.

b Butoanederedare• Controleazăredareavideosauredarea

muzicii.

c FIND• Acceseazămeniulpentruaselectao

listădecanaleTV.

d (Acasă)• Accesaţimeniulacasă.

e CH - / CH + (Anterior/Următor)• Comutăîntrecanalesaunavighează

prinpaginiledemeniu,înregistrări,albume sau foldere.

1110

1

2

1716

12

1514

13

7

4

5

3

6

9

8

f SOURCE• Selecteazădispozitiveleconectate.

g (Mut)• Opreştesaureporneştesunetul.

h +/-(Volum)• Reglarea volumului.

i 0-9(Butoanenumerice)• Selecteazăcanalele.

j SUBTITLE• Activeazăsaudezactiveazăsubtitrările.

k TEXT• Activeazăsaudezactiveazăserviciul

teletext.

l OPTIONS• Acceseazăopţiunipentruactivitatea

sauselecţiacurentă.

m (Înapoi)• Revine la meniul anterior sau iese

dintr-ofuncţie.

n OK• Confirmaţiointraresauoselecţie.

o (Butoanepentrunavigare)• Navigheazăprinmeniurişiselectează

elemente.

p ADJUST• Acceseazămeniulpentruaregla

setările.

q Butoanecolorate• Selecteazăsarcinisauopţiuni.

Page 11: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

9

Rom

ână

RO

Utilizarea telecomenziiCândutilizaţitelecomanda,ţineţi-oaproapedetelevizorşiîndreptaţi-ocătresenzoruldetelecomandă.Asiguraţi-văcăliniadintretelecomandăşitelevizornuesteblocatădemobilier,pereţisaualteobiecte.

~5m

~30˚

Page 12: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

10 RO

4 Utilizarea televizorului

Aceastăsecţiunevăajutăsărealizaţioperaţiiledebazăpetelevizoruldumneavoastră.

Pornirea televizorului• Apăsaţibutonuldepornire/oprirea

televizorului. » Existăoscurtăîntârzierepânătelevizorulrăspunde.

xxPFL3606H/22PFL3206H

32PFL5206H

Dacătelevizorulseaflăînaşteptare• Apăsaţi (Standby-Pornit) de pe

telecomandă.

Comutareatelevizoruluiînmodulstandby• Apăsaţidinnou (Standby-Pornit) de pe

telecomandă. » Senzorulpentrutelecomandădepetelevizordevineroşu.

Oprirea televizorului• Apăsaţibutonuldepornire/opriredepe

televizor. » Senzorulpentrutelecomandădepetelevizorseopreşte.

» Cutoatecăînmodulstandbytelevizoruldvs.consumăpuţinăenergieelectrică,aceastacontinuăsăfieconsumată.Cândnuutilizaţitelevizorulpentruoperioadămaimaredetimp,scoateţicabluldeenergiedinprizăsauopriţitelevizoruldelabutonulpornire/oprire.

Notă

• Dacănugăsiţitelecomandaşidoriţisăporniţitelevizoruldinmodulstandby,apăsaţiCH+/- pe televizor.

Page 13: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

11

Rom

ână

RO

Schimbareacanalelor• Apăsaţi CH+ sau CH-depetelecomandă.

• ApăsaţiCH +/- de pe televizor.

xxPFL3606H/22PFL3206H

32PFL5206H

Altemodurideacomutaîntrecanale• Introduceţiunnumărdecanalutilizând

Butoanenumerice.• Apăsaţi (ÎNAPOI)depetelecomandă

pentru a reveni la canalul anterior.

Notă

• Atuncicândutilizaţiolistădefavorite,puteţiselectadoarcanaleledinlistă(consultati'Creareaşiutilizarealistelordecanalefavorite'lapagina19).

VizionareaprevizualizăriicanalelorPuteţivizionaoprevizualizareatuturorcanalelor disponibile cu ajutorul grilei de canale.• Apăsaţi FIND.

» Vaapăreagriladecanale.• Pentruaprevizualizauncanal,

selectaţi-l.• Pentruavizualizauncanal,selectaţi-l,

apoiapăsaţiOK.

Page 14: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

12 RO

Vizionarea utilizând dispozitivele conectate

Notă

• Înaintedeaselectaundispozitivcasursă,porniţidispozitivul.

Selectarea unui dispozitiv din lista sursă

1 Apăsaţi SOURCE.

» Sevaafişalistasursă.

2 Apăsaţi pentru a selecta un dispozitiv.3 ApăsaţiOKpentruaconfirmaalegerea.

» Televizorulcomutăladispozitivulselectat.

Reglarea volumului televizorului• Apăsaţi+/-depetelecomandă.

• Apăsaţi +/- de pe televizor.

Pentruanulareasaurestabilireasunetului• Apăsaţi pentru a anula sunetul.• Apăsaţi din nou pentru a restabili sunetul.

xxPFL3606H/22PFL3206H

32PFL5206H

Page 15: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

13

Rom

ână

RO

Utilizarea teletextului

1 ApăsaţiTEXT.

» Vaapăreapaginaprincipalăindex.

2 Selectaţiopaginăcuajutoruluneiadinurmătoareleacţiuni:• ApăsaţiButoanenumerice pentru a

introducenumărulpaginii.• Apăsaţi sau pentru a vizualiza

paginaurmătoaresauceaanterioară.• ApăsaţiButoanecolorate pentru a

selectaunelementcodificatprinculori.• Apăsaţi (ÎNAPOI) pentru a reveni

lapaginavizualizatăanterior.3 ApăsaţiTEXTpentruaieşidinteletext.

Notă

• DoarpentruutilizatoriidinMareaBritanie:Unelecanaledigitaleoferăserviciidetextdigitalededicate(deexemplu,BBC1)

Page 16: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

14 RO

5 Utilizarea capacităţiloravansate ale televizorului

Accesarea meniurilor televizoruluiMeniurilevăajutăsăinstalaţicanalele,săschimbaţisetăriledeimagineşisunetsăaccesaţialtefuncţii.1 Apăsaţi .Vaapăreameniulecran.

2 Selectaţiunadintreurmătoarele,apoi

apăsaţiOK.• [Vizionare la TV]:Dacăesteselectată

osursă,altadecâtantena,comutaţiînapoi pe sursa antenei

• [Ghidprograme]:Acceseazăghidulelectronic de programe.

• [AccesareUSB]:DacăesteconectatundispozitivUSB,acceseazăbrowserulcuconţinut.

• [Configurare]:Acceseazămeniuripentruamodificaimaginea,sunetulşialtesetări.

3 Apăsaţi pentruaieşi.

SchimbareasetărilordeimagineşidesunetSchimbăsetăriledeimagineşisunetpentruacorespundepreferinţelordumneavoastră.Puteţiaplicasetăripredefinitesauputeţischimbasetărilemanual.

Notă

• Atuncicândpriviţilatelevizorsaulaaltdispozitivextern,apăsaţi ADJUST,apoiselectaţi[Smart picture] sau [Smart sound] pentru a accesa rapid setăriledeimagineşisunet.

Utilizarea smart pictureUtilizaţismartpicturepentruaaplicasetărideimaginepredefinite.1 Apăsaţi ADJUST.2 Selectaţi[Smart picture],apoiapăsaţiOK.3 Selectaţiunadintresetărileurmătoare,

apoiapăsaţiOK.• [Personal]:Aplicaţisetăriledvs.de

imagine personalizate• [Viu]:Setăriavansateşidinamice,ideale

pentru utilizarea în timpul zilei.• [Natural]:Setărinaturalealeimaginii.• [Cinema]:Setăriidealepentru

vizionareafilmelor.• [Joc]:Setăriidealepentrujocuri.• [Cons. red. energ.]:Setăricare

conservăcelmaimultenergia.• [Standard]:Setăriimplicitecaresunt

corespunzătoarepentrucelemaimultemediişicelemaimultetipurideimagini video.

• [Fotografie]:Setăriidealepentrufotografii.

• [Personalizat]:Personalizaţişisalvaţisetăriledvs.personaledeimagine.Selectaţi[Personal] pentru a aplica acestesetări.

Page 17: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

15

Rom

ână

RO

Reglareamanualăasetărilordeimagine

1 Apăsaţi .2 Selectaţi[Configurare] > [SetăriTV] >

[Imagine],apoiapăsaţiOK.3 Selectaţiunadintresetărileurmătoare,

apoiapăsaţiOK.• [Smart picture]:Acceseazăsetărismart

picturepredefinite.• [Resetare]:Reseteazălasetărileimplicite

dinfabrică.• [Contrast]:Regleazăintensitateazonelor

luminoase,întimpceconţinutulvideorămâneneschimbat.

• [Luminozitate]:Regleazăintensitateaşidetaliile zonelor întunecate.

• [Culoare]:Regleazăsaturaţiaculorilor.• [Nuanţă]:PentruNTSC,compensează

variaţiiledeculori.• [Claritate]:Regleazăclaritateaimaginii.• [Reducere zgomot]:Filtreazăşireduce

zgomotul dintr-o imagine.• [Tentădeculoare]:Regleazăbalansulde

culoare într-o imagine. • [Nuanţăperson]:Particularizeazăsetarea

denuanţă(disponibildoardacă[Tentădeculoare] > [Personalizat] este selectat).

• [DigitalCrystalClear]:Regleazăfinfiecarepixelpentruasepotrivicupixeliiapropiaţi.Aceastăsetarevageneraoimaginedeînaltădefiniţieextraordinară.• [Claritate avans.]:Activeazăoclaritate

superioarăaimaginii.• [Contrast dinamic]:Îmbunătăţeşte

contrastul.Serecomandăsetarea[Mediu].

• [Retroilumin. din.]:Regleazăluminozitatea televizorului pentru a corespundecondiţiilordeiluminare.

• [RedartefactMPEG]:Fluidizeazătranziţiileîncazulimaginilordigitale.Puteţicomutaaceastăcaracteristicăpornit sau oprit.

• [Îmbun.culoare]:Faceculorilemaiviişiîmbunătăţeştedetaliiledinculorileluminoase.Puteţicomutaaceastăcaracteristicăpornitsauoprit.

• [Gama]:Reglaţiintensitateatonurilormediidinimagine.Albulşinegrulnusunt afectate.

• [ModPC]:Regleazăimagineaatuncicândun calculator este conectat la televizor prin HDMI sau DVI.

• [Formatimagine]:Modificaţiformatulimaginii.

• [Marginiecran]:Reglaţizonadevizionare(dacăestesetatălaminimum,esteposibilsăvedeţizgomotdeimaginesaumarginineclare).

• [Schimbareimagine]:Dacăestedisponibilă,regleazăpoziţiaimaginiipentrutoateformateledeimaginicuexcepţia[Zoom automat],[Ecranlat],[4:3]şi[Nescalat].

Page 18: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

16 RO

Schimbareaformatuluiimaginii

1 Apăsaţi ADJUST.2 Selectaţi[Formatimagine],apoiapăsaţi

OK.3 Selectaţiunformatdeimagine,apoiapăsaţi

OK.Rezumatul formatelor de imagineUrmătoarelesetărideimaginepotficonfigurate.

Notă

• Înfuncţiedeformatulsurseideimagine,unelesetărideimagine nu sunt disponibile.

[Formatautomat]:Pentrumodeleselectate.(Nuestedestinat pentru modul PC.) Afişeazăautomatformatulde imagine adecvat. În caz contrar,seaplicăformatulecran lat.

[Umplereautomată]:Pentru modele selectate. Regleazăimagineapentrua umple tot ecranul (subtitrărilerămânvizibile).Recomandat pentru o distorsiuneminimăaecranului,darnupentruHD sau PC.

[Zoom automat]:Pentrumodeleselectate.Măreşteimaginea pentru a umple tot ecranul. Recomandat pentru o distorsiune minimăaecranului,darnupentru HD sau PC.

[Super zoom]:(Nuestedestinat pentru modurile HDşiPC.)Îndepărteazăliniile negre de pe partea lateralăatransmisiilor4:3.Existăodistorsiuneminimă.

[Zoomsubtitrare]:Afişeazăimagini4:3peîntreagazonăaecranului,cusubtitrarevizibilă.Oparteapărţiidesusaimaginiiesteretezată.

[4:3]:Afişeazăformatulclasic4:3.

[Redim.film14:9]:(Nueste destinat pentru modurileHDşiPC.)Modificăformatul4:3la14:9.

[Redim.film16:9]:(Nueste destinat pentru modurileHDşiPC.)Modificăformatul4:3la16:9.

[Ecranlat]:Modificăformatul4:3la16:9.

[Nescalat]:NumaipentrumodurileHDşiPCşinumai la anumite modele. Permite maximum de claritate.Potfiprezenteuneledistorsiunidatorităsistemelor de transmisie. Pentru cele mai bune rezultatesetaţirezoluţiaPC-uluidumneavoastrălamodul ecran lat.

Page 19: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

17

Rom

ână

RO

Utilizare smart soundUtilizaţismartsoundpentruaaplicasetăriledesunetpredefinite.1 Apăsaţi ADJUST.2 Selectaţi[Smart sound],apoiapăsaţiOK.3 Selectaţiunadintresetărileurmătoare,

apoiapăsaţiOK.• [Personal]:Aplicăsetărilecareaufost

personalizate în meniul sunet.• [Standard]:Setărilecarecorespund

celormaimultemediişitipurideaudio.• [Ştiri]:Setăriidealepentruaudiovorbit,

cumarfiştirile.• [Cinema]:(Pentruanumitemodele)

Setăriidealepentrufilme.• [Joc]:(Pentruanumitemodele)Setări

ideale pentru jocuri.• [DRAMĂ]:(Pentruanumitemodele)

Setăriidealepentruprogramedeteatru.

• [Sporturi]:(Pentruanumitemodele)Setăriidealepentruprogramedesport.

Reglareamanualăasetărilorsunetului

1 Apăsaţi .2 Selectaţi[Configurare] > [SetăriTV] >

[Sunet],apoiapăsaţiOK. » Vaapăreameniul[Sunet].

3 Selectaţiunadintresetărileurmătoare,apoiapăsaţiOK.

• [Smart sound]:Acceseazăsetărismartsoundpredefinite.

• [Resetare]:Reseteazălasetărileimplicitedinfabrică.

• [Sunet clar]:Îmbunătăţeşteclaritateasunetului.

• [Bas]:Regleazănivelulbaşilor.• [Suneteînalte]:Regleazănivelulsunetelor

înalte.• [Surround]:Comutălasunetspaţial.• [IncredibleSurround]:(Pentruanumite

modele)Îmbunătăţeştesunetulorientatspaţialpentruunefectsurroundsporit.

• [Volumcăşti]:(Pentrumodelecucăşti)Regleazăvolumulcăştilor.

• [Uniformizare auto a volumului]:Reduceautomatschimbărilebruştedevolum,deexemplucândtreceţidepeuncanalpecelălalt.

• [Balans]:Regleazăbalansuldintreboxastângăşiceadreaptă.

• [Formatieşiredigitală]:Selectaţitipuldeieşireaudiodigitalăprinconectoruldeieşireaudiodigital.• [PCM]:Converteştetipulaudionon-

PCM în format PCM.• [Multicanal]:Ieşireaudiospresistemul

home theater.

Page 20: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

18 RO

Utilizarea meniului de acces universalPentrusemnalevizualesauaudioîmbunătăţite,puteţipornisauopriopţiunilepentrupersoanecudeficienţedevederesaucudeficienţedeauz.1 Cândpriviţilatelevizor,apăsaţi .2 Selectaţi[Configurare] > [Setăricanal] >

[Limbă].3 Selectaţiunadintreurmătoareleopţiuni,

apoiapăsaţiOK.• [Cudisabilitateauditivă]:Activeazăsau

dezactiveazăsubtitrărilepentrudeficienţeauditive.

• [Cudisabilităţivizuale]:UnelecanaleTV digitale transmit semnal audio special adaptatpentrupersoanecudeficienţede vedere. Semnalul audio normal este amestecat cu comentariu suplimentar. Selectaţioopţiune:• [Oprit]:Opriresemnalaudiopentru

persoanecudeficienţedevedere.• [Difuzoare]:Semnalulaudiopentru

persoanecudeficienţedevederesăfieredatnumaidelaboxe.

• [Căşti]:Semnalulaudiopentrupersoanecudeficienţedevederesăfieredatnumaidelacăşti.

• [Difuzor+căşti]:Semnalulaudiopentrupersoanecudeficienţedevederesăfieredatatâtdelaboxecâtşidelacăşti.

• [Volumptperscuproblemevizu]:Regleazăvolumulaudiopentruceicudeficienţevizuale.

1 Pentruaieşi,apăsaţi .

Utilizarea caracteristicilor avansate ale teletextului

AcceseazămeniulopţiunilordeteletextAcceseazăfuncţiiledeteletextprinmeniulopţiunilordeteletext.1 ApăsaţiTEXT.

» Vaapăreaecranulteletext.

2 Apăsaţi OPTIONS. » Vaapăreameniuldeopţiuniteletext.

3 Selectaţiunadintreurmătoareleopţiuni,apoiapăsaţiOK.• [Îngheţarepagină] / [Dezgheţare

pagină]:Îngheaţă/dezgheaţăpaginacurentă.

• [Ecrandublu] / [Ecranmare]:Comutareîntreecrancompletşiteletext cu ecran dublu.

• [ImagineansambluT.O.P.]:Porniretransmisiuni teletext de tip Tabel de pagini

• [Mărire] / [Vizion.normală]:Comutareîntrevizualizarenormalăşimărităapaginilor teletextului.

• [Afişare]:Ascundesauafişeazăinformaţiileascunsedepeopagină,precumsoluţiilelaghicitorisaupuzzle.

• [Ciclaresubpagină]:Dacăsuntdisponibilesubpagini,afişeazăautomatfiecaresubpaginăînordine.

• [Limbi]:Selectareauneilimbipentruteletext.

Page 21: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

19

Rom

ână

RO

SelectareasubpaginilorteletextOpaginăteletextpoatecuprindemaimultesubpagini.Subpaginilesuntafişatelângănumărulpaginii principale.1 ApăsaţiTEXT.

» Vaapăreaecranulteletext.

2 Apăsaţi sau pentruaselectaopaginăde teletext.

3 Apăsaţi sau pentru a accesa o subpagină.

Selectarea transmisiunilor teletext de tip T.O.P.Deplasaţi-vădirectdelaunsubiectlaaltul,fărăaintroducenumereledepaginădelaTransmisiunileteletextdetipT.O.P.(Tabelde pagini). T.O.P. transmisiunile teletext sunt disponibile pe canalele TV selectate.1 ApăsaţiTEXT.

» Vaapăreaecranulteletext.

2 Apăsaţi OPTIONS.3 Selectaţi[ImagineansambluT.O.P.],apoi

apăsaţiOK. » VaapăreaprezentareaT.O.P.

4 Selectaţiunsubiect.5 ApăsaţiOK pentru a vizualiza pagina.

Creareaşiutilizarealistelorde canale favoritePuteţicreaolistăacanalelordumneavoastrădeteleviziunepreferateastfelîncâtsăleputeţigăsiuşor.

Vizualizaţidoarlistadecanalepreferate.

1 Cândpriviţilatelevizor,apăsaţi FIND. » Esteafişatmeniulmatrixalcanalului.

2 Apăsaţi OPTIONS.3 Selectaţi[Selectarelistă] > [Favorite],apoi

apăsaţiOK. » Numaicanaleledinlistafavorităaparîn

grila de canale.

Notă

• Griladecanalefavorităestegoalăpânăcândadăugaţicanale în lista de favorite.

Vizualizarea tuturor canalelorPuteţiieşidinlistadefavoriteşiputeţivizualizatoate canalele instalate.1 Cândpriviţilatelevizor,apăsaţi FIND.

» Esteafişatmeniulmatrixalcanalului.

2 Apăsaţi OPTIONS.3 Selectaţi[Selectarelistă] > [Toţi],apoi

apăsaţiOK. » Toatecanalelesuntafişateîngrilacu

canale.

Notă

• Toatecanalelefavoritesuntmarcatecuunasterisc,atuncicândvizualizaţigriladecanale.

Page 22: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

20 RO

Administraţilistadefavorite.

1 Cândpriviţilatelevizor,apăsaţi FIND. » Vaapăreameniulmatrixalcanalului.

2 Apăsaţi OPTIONS.3 Selectaţi[Selectarelistă] > [Toţi],apoi

apăsaţiOK.4 Apăsaţi OPTIONS.5 Selectaţi[Marcarecafav.] sau [Debifareca

favorit],apoiapăsaţiOK. » Canalulvafiadăugat(saueliminat)dinlistafavorită.

Notă

• Toate canalele favorite sunt marcate cu un asterisc în grila de canale.

UtilizareaGhiduluideProgrameElectroniceGhidul de programe este un ghid pe ecran disponibilpentrucanaledigitale.Văpermitesă:• Vizionaţiolistăaprogramelordigitale

difuzate• Vizualizaţiprogramelecareurmează• Grupaţiprogrameledupăgen• Setaţialarmepentruavăaminticând

începe un program• Setaţicanaleledinghidulpreferatde

programe

ActivareaEPG

1 Apăsaţi .2 Selectaţi[Ghidprograme],apoiapăsaţi

OK. » Ghiduldeprogrameapareafişândinformaţiidespreprogrameleprogramate.

Notă

• Datele ghidului de programe sunt disponibile doar în anumiteţărişipoatefinevoiedeunintervaldetimppentruaseîncărca.

SchimbaţiopţiunileghiduluideprogramePuteţisetasauştergememento-uri,schimbaziuaşiaccesaalteopţiuniutiledinmeniulopţiunighiddeprograme.1 Apăsaţi .2 Selectaţi[Ghidprograme],apoiapăsaţi

OK.3 Apăsaţi OPTIONS.

» Vaapăreameniulghiddeprograme.

4 Selectaţiunadintreurmătoareleopţiuni,apoiapăsaţiOK.• [Setare memento] / [Ştergere

memento]:Seteazăsauanuleazăalarmele pentru programe.

• [Modificarezi]:Seteazăziuapentrughidul de programe.

• [Maimulteinformaţii]:Afişeazăinformaţiiprograme.

• [Căutaredupăgen]:CautăprogrameTVdupăgen.

• [Memento-uriprogramate]:Listeazăalarmele pentru programe. Disponibil numai pentru programele care urmează.

• [PreluaredateEPG]:Actualizeazăcelemainoiinformaţiidespreghiduldeprograme.

Page 23: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

21

Rom

ână

RO

AfişeazăceasullatelevizorPuteţiafişaunceaspeecranultelevizorului.Ceasulafişeazăoracurentăutilizânddateprivindoradelaoperatoruldumneavoastrădeservicii TV.

SetareamanualăaceasuluitelevizoruluiÎnuneleţări,estenecesarăsetareamanualăaceasului televizorului.1 Apăsaţi .2 Selectaţi[Configurare] > [SetăriTV] >

[Preferinţe] > [Ceas].3 Selectaţi[Ceas automat],apoiapăsaţiOK.4 Selectaţi[Manual],apoiapăsaţiOK. 5 Selectaţi[Oră] sau [Dată],apoiapăsaţi

OK.6 ApăsaţiButoanepentrunavigare pentru a

regla ora sau data.7 Selectaţi[Finalizat],apoiapăsaţiOK.8 Apăsaţi pentruaieşi.

Notă

• Dacăţaraselectatăacceptătransmisiunidigitale,ceasulafişează,caşiprioritate,dateprivindoradelaoperatoruldumneavoastrădeservicii.

Afişeazăceasullatelevizor

1 Cândpriviţilatelevizor,apăsaţi OPTIONS. » Meniulopţiunivafiafişat.

2 Selectaţi[Ceas]. » Esteafişatceasul.

3 ApăsaţiOK.

Notă

• Pentruadezactivaceasul,repetaţiprocedura.

Schimbareamoduluiceasului

1 Apăsaţi .2 Selectaţi[Configurare] > [SetăriTV] >

[Preferinţe] > [Ceas] > [Ceas automat].3 Selectaţi[Automat] sau [Manual],apoi

apăsaţiOK.

Schimbareafusuluiorar

Notă

• Aceastăopţiuneestedisponibilănumaidacăselectaţi[Ceas automat] > [Automat](Înţărileundesetransmite ora).

1 Apăsaţi .2 Selectaţi[Configurare] > [SetăriTV] >

[Preferinţe] > [Ceas] > [Fusorar].3 Selectaţifusuldvs.orar.4 ApăsaţiOKpentruaconfirma.

Utilizareaoreidevară

Notă

• Aceastăopţiuneestedisponibilănumaidacăselectaţi[Modceasauto] > [Manual].

1 Apăsaţi .2 Selectaţi[Configurare] > [SetăriTV] >

[Preferinţe] > [Ceas] > [Oradevară],apoiapăsaţiOK.

3 Selectaţi[Duratăstandard] sau [Ora de vară],apoiapăsaţiOK.

Page 24: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

22 RO

Utilizarea cronometrelorPuteţiprogramacronometrelesăcomutetelevizorul în standby într-un anumit moment.

Sugestie

• Setaţiceasultelevizoruluiînaintedeautilizacronometrele.

Comutareaautomatăatelevizoruluiînstandby(cronometrudeoprire)Cronometruldeoprirecomutătelevizorulînstandbydupăoperioadăpredefinită.

Sugestie

• Puteţiînchidetelevizorulmaidevremesauputeţiresetacronometruldeoprireîntimpulnumărătoriiinverse.

1 Apăsaţi .2 Selectaţi[Configurare] > [SetăriTV] >

[Preferinţe] > [Temporizator somn]. » Vaapăreameniul[Temporizator

somn].

3 Apăsaţipentruaselectaovaloareîntrezeroşi180deminute. » Dacăselectaţizero,cronometrulde

oprire se va opri.

4 ApăsaţiOK pentru a porni cronometrul de oprire. » Televizorulcomutăpestandbydupămomentulspecificat.

BlocheazăconţinuturineadecvatePuteţirestricţionaaccesulcopiilordumneavoastrălaanumiteprogramesaucanaleprin blocarea controalelor televizorului.

Seteazăsauschimbăcodul

1 Apăsaţi .2 Selectaţi[Configurare] > [Setăricanal] >

[Blocarept.copii].3 Selectaţi[Setare cod] sau [Modificare

cod]. » Vaapăreameniul[Setare cod] / [Modificarecod].

4 IntroduceţicodulutilizândButoanenumerice. » UrmaţiinstrucţiuniledepeecranpentruavăcreasauschimbacodulPIN.

Sugestie

• Dacăaţiuitatcodul,introduceţi„8888”pentruasuprascrie orice cod existent.

Page 25: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

23

Rom

ână

RO

Blocareasaudeblocareaunuiasauamai multor canale

1 Apăsaţi .2 Selectaţi[Configurare] > [Setăricanal] >

[Blocarept.copii] > [Blocarecanal]. » Seafişeazăolistadecanale.

3 Selectaţicanalulpecaredoriţisăîlblocaţisaudeblocaţi,apoiapăsaţiOK. » Cândblocaţisaudeblocaţipentruprimadatăuncanal,visesolicităsăintroduceţicodulPIN.

4 IntroduceţicodulşiapăsaţiOK. » Încazulîncarecanalulesteblocat,seafişeazăopictogramădeblocare.

5 Pentrublocareaşideblocareamaimultorcanale,repetaţiprocedeuldemaisus.

6 Pentruaactivablocările,porniţişiopriţitelevizorul. » AtuncicândcomutaţicanalecuCH -

sau CH +,canaleleblocatesuntomise. » Atuncicândaccesaţicanaleleblocatedelagriladecanale,visesolicităsăintroduceţicodulPIN.

Setarea controlului parentalUneleteleviziuniclasificăprogrameleînfuncţiedevârstă.Puteţisetatelevizorulsăredeanumaiprogramelecuclasificareapentruvârstămaimicădecâtvârstacopiluluidvs.1 Apăsaţi .2 Selectaţi[Configurare] > [Setăricanal] >

[Blocarept.copii] > [Restricţiiminori]. » Vaapăreaofereastrăpentruconfigurareacodului.

3 IntroduceţicodulutilizândButoanenumerice. » Vaapăreameniulpentruclasificare.

4 Selectaţioclasificarepentruvârstă,apoiapăsaţiOK.

5 Apăsaţi pentruaieşi.

SchimbaţilimbaÎnfuncţiedefurnizoruldvs.detransmisie,puteţischimbalimbaaudio,limbadesubtitraresauambele,pentruuncanalTV.Multiplelimbiaudio,subtitrărisauambelesunttransmise prin teletext sau transmisii digitale DVB-T. Transmisii cu sunet dual cu transmisiune digitală,puteţiselectaolimbăsubtitrare.

Schimbarealimbiimeniului

1 Apăsaţi .2 Selectaţi[Configurare] > [SetăriTV] >

[Preferinţe] > [Limbămeniu],apoiapăsaţiOK.

3 Selectaţiolimbă,apoiapăsaţiOK.

SchimbarelimbăaudioPuteţialegeolimbăaudiodacăestedisponibilăde la furnizorul dvs. Pentru canalele digitale pot fidisponibilemaimultelimbi.Pentrucanaleleanalogicepotfidisponibiledouălimbi.1 Cândpriviţilatelevizor,apăsaţi

OPTIONS. 2 Pentrucanaleledigitaleselectaţi[Limbă

audio],selectaţilimbaşiapoiapăsaţiOK. 3 Pentrucanaleleanalogiceselectaţi[Dual

I-II],selectaţioricaredintreceledouălimbişiapoiapăsaţiOK.

Page 26: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

24 RO

Afişaresauascunderesubtitrări

1 Cândpriviţilatelevizor,apăsaţiSUBTITLE.2 Selectaţiunadintreurmătoarele,apoi

apăsaţiOK.• [Subtitr.pornită]:Afişeazăîntotdeauna

subtitrările.• [Subtitrareoprită]:Nuafişează

niciodatăsubtitrările.• [Activareînmodmut]:Cândsunetul

esteanulat,afişeazăsubtitrările.

Notă

• Repetaţiaceastăprocedurăpentruaactivasubtitrărilepentrufiecarecanalanalogic.

• Selectaţi[Subtitrări] > [Subtitrareoprită] pentru a dezactiva subtitlurile.

Selectaţiolimbăpentrusubtitrarepecanalele digitale

Notă

• CândselectaţiolimbădesubtitrarepentruuncanalTVdigital,conformproceduriidescrisemaijos,limbapreferatăpentrusubtitrărisetatăînmeniulInstalareestesuprascrisătemporar.

1 Cândpriviţilatelevizor,apăsaţi OPTIONS.

2 Selectaţi[Limbăsubtitrare],apoiapăsaţiOK.

3 Selectaţiolimbădesubtitrare.4 ApăsaţiOKpentruaconfirma.

VizionaţifotografiisauredaţimuzicăpedispozitivedestocareUSB

Precauţie

• PhilipsnuesteresponsabilădacădispozitivuldestocareUSBnuesteacceptatşinicipentrudeteriorareasaupierderea datelor din dispozitiv.

ConectaţiundispozitivdestocareUSBpentruavizionafotografiisaupentruaredamuzicastocatăpeacesta.1 Porniţitelevizorul.2 ConectaţidispozitivulUSBlaportul

USBpepartealateralăatelevizoruluidumneavoastră.

3 Apăsaţi .4 Selectaţi[AccesareUSB],apoiapăsaţiOK.

» VaapăreabrowserulUSB.

Vizualizare imagini

1 ÎnbrowserulUSBselectaţi[Imagine],apoiapăsaţiOK.

2 SelectaţiofotografiesauunalbumfotoapoiapăsaţiOK pentru a vizualiza fotografiamărităpentruaumpletotecranul televizorului.• Pentruavizualizafotografiaurmătoare

sauceaanterioară,apăsaţi .3 Pentruareveni,apăsaţi .

Page 27: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

25

Rom

ână

RO

Vizualizareauneiprezentăridedispozitiveafotografiilordumneavoastră

1 Cândesteafişatăoimagineafotografieipeecranulîntreg,apăsaţiOK. » O prezentare de diapozitive va începe delafotografiaselectată.

• Apăsaţiurmătoarelebutoanepentruacontrolaredarea:• pentru a reda.• pentruapunepepauză.• sau pentruaredafotografia

anterioarăsauceaurmătoare.• pentru a opri.

• Pentruareveni,apăsaţi .Schimbarea setărilor prezentării de diapozitive1 Cândvizualizaţioprezentarede

diapozitive,apăsaţi OPTIONS. » Seafişeazămeniulopţiuniprezentare

de diapozitive.

2 Selectaţiunadintreurmătoarele,apoiapăsaţiOK.• [Porn/opr. diap.]:Porneştesauopreşte

prezentarea de diapozitive. • [Tranz. diapoz.]:Seteazătranziţiadela

oimaginelacealaltă.• [Frecv.prezdiap.]:Selecteazătimpul

deafişarepentrufiecarefotografie.• [Repetare] / [Redareodată]:

Vizualizaţiimaginileînfolderodatăsauîn mod repetat.

• [Redarealeatoriedezactivată] / [Redarealeatorieactivată]:Vizualizaţiimaginileînordinesecvenţialăsauînmod aleator.

• [Rotire imagine]:Roteştefotografia.• [Aratăinfo]:Afişeazănumele,data,

dimensiuneaimaginiişiurmătoareaimagine din prezentarea de diapozitive.

• [Setare ca Scenea]:Seteazăimagineaselectatăcafundalpetelevizor.

3 Pentruareveni,apăsaţi .

Notă

• [Rotire imagine]şi[Aratăinfo] apare doar când prezentareadediapozitiveestepusăpepauză.

Ascultaremuzică

1 ÎnbrowserulUSBselectaţi[Muzică],apoiapăsaţiOK.

2 Selecteazăopiesăsauunalbumdemuzică,apoiapăsaţiOK pentru a le reda.

3 Pentruacontrolaredarea,apăsaţibutonulderedare:• pentru a reda.• pentruapunepepauză.• sau pentru a reda piesa

anterioarăsauceaurmătoare.• sau pentruacăutaînaintesau

înapoi. • pentru a opri.

Schimbarea setărilor de muzică• Întimpceredaţimuzica,apăsaţi

OPTIONS pentru a accesa una din următoarelesetări,apoiapăsaţiOK.• [Oprire redare]:Opreşteredarea

muzicii.• [Repetare]:Redăuncântecodatăsau

în mod repetat. • [Redarealeatorieactivată] / [Redare

aleatoriedezactivată]:Redăcânteceleîn ordine sau în mod aleator.

• [Aratăinfo]:Afişeazănumelefişierului.

Page 28: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

26 RO

Vizualizare prezentare diapozitive împreunăcumuzicăPuteţivizualizaprezentareadediapozitiveacompaniatăcumuzicădefundal.1 Selectaţiunalbumdemelodii.2 ApăsaţiOK.3 Apăsaţi pentru a reveni la browserul cu

conţinutUSB.4 Selectaţiunalbumdeimagini.5 ApăsaţiOK.

» Prezentarea de diapozitive începe.

6 Pentruaieşi,apăsaţi .

Deconectarea unui dispozitiv de stocareUSB

Precauţie

• UrmaţiaceastăprocedurăpentruaevitadeteriorareadispozitivuluidumneavoastrădestocareUSB.

1 Apăsaţi pentruaieşidinbrowserulUSB.

2 Aşteptaţicincisecundeşiapoideconectaţidispozitivul de stocare USB.

Ascultaţicanaleleradiodigitale

1 Apăsaţi FIND. » Esteafişatmeniulmatrixalcanalului.

2 Apăsaţi OPTIONS,apoiselectaţi[Selectarelistă] > [Radio]. » Vaapăreagriladecanaleradio.

3 SelectaţiuncanalradioşiapăsaţiOK pentru a asculta.

Actualizarea software-ului televizoruluiPhilipsîşiîmbunătăţeştepermanentprodusele,deaceeavărecomandămsăactualizaţisoftware-ul pentru televizor de câte ori sunt disponibileactualizări.

Modalităţideactualizareasoftware-ului televizoruluiPuteţiactualizasoftware-ultelevizoruluiprinunadintreurmătoarelemetode:A:cuundispozitivdestocareUSB,B:cândvisesolicităprintransmisiidigitale,sauC:dupăcevisesolicităprintransmisiidigitale.A: Actualizarea cu un dispozitiv USBPentruaactualizacuundispozitivUSB,aveţinevoiede:• Un calculator cu acces la Internet• un dispozitiv de stocare USB.Pasul1:Verificaţiversiuneaactualăasoftware-ului1 Apăsaţi . 2 Selectaţi[Configurare] > [Setări

software] > [Info software curent]. » Seafişezăinformaţiilepentrusoftware-

ul actual .

3 Notaţinumărulversiuniidesoftware.4 Pentruareveni,apăsaţiOK.5 Pentruaieşi,apăsaţi .

Page 29: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

27

Rom

ână

RO

Pasul2:Descărcaţişiactualizaţiceamairecentăversiune de software1 ConectaţiundispozitivdestocareUSB.2 Apăsaţi . 3 Selectaţi[Configurare] > [Actualizare

software].4 Urmaţiinstrucţiunilepentruaîncărcaun

fişierpedispozitivuldvs.destocareUSB.5 ConectaţidispozitivuldestocareUSBla

computeruldvs.,apoifaceţidubluclicpefişier. » Selanseazăopaginăweb.

6 Urmaţiinstrucţiuniledinpaginaweb.• Dacăversiuneaactualăasoftware-

uluisepotriveştecucelmairecentfişierdeactualizareasoftware-ului,nutrebuiesăvăactualizaţisoftware-uldela televizor.

• Dacăversiuneaactualăasoftware-uluiestemaimicădecâtcelmairecentfişierdeactualizareasoftware-ului,descărcaţicelmairecentfişierdeactualizare a software-ului în directorul rădăcinăaldispozitivuluidvs.USB.

7 DeconectaţidispozitivuldestocareUSBdela calculator.

B: Actualizarea când vi se solicită prin transmisii digitaleDacărecepţionaţitransmisiidigitale(DVB-T),televizoruldvs.poateprimiautomatactualizărialesoftware-ului.Cândtelevizoruldvs.primeşteoactualizareasoftware-ului,văvasolicitasăactualizaţisoftware-ultelevizorului.1 Apăsaţi .2 Selectaţi[Configurare] > [Setări

software] > [Anunţ].3 Dacăapareunmesajcarevăsolicităsăvă

actualizaţisoftware-ul,urmaţiinstrucţiunilepentru a începe actualizarea. » Televizorulreporneştedupăce

actualizarea software-ului s-a încheiat.

4 Dacănudoriţisăactualizaţisoftware-ul,selectaţi[Configurare] > [Setărisoftware] > [Ştergereanunţ],apoiapăsaţiOK.

Notă

• Dacăomiteţiactualizarea,oputeţifacemanualmaitârziu(consultati'C:Verificareaexistenţeiactualizărilorprintransmisiiledigitale'lapagina27).

C: Verificarea existenţei actualizărilor prin transmisiile digitalePuteţiverificadacăexistăactualizăridisponibileprin transmisiile digitale. 1 Apăsaţi .2 Selectaţi[Configurare] > [Setărisoftware]

> [Verificareactualizărimajore].3 Dacăestedisponibilăoactualizare,urmaţi

instrucţiunileafişatepeecranpentruaîncepe actualizarea. » Televizorulreporneştedupăce

actualizarea software-ului s-a încheiat.

SchimbareapreferinţelortelevizoruluiUtilizaţimeniuldepreferinţepentruapersonalizasetăriletelevizoruluidumneavoastră.1 Apăsaţi .2 Selectaţi[Configurare] > [SetăriTV] >

[Preferinţe].3 Selectaţiunadintreurmătoarele,apoi

apăsaţiOK.• [Limbămeniu]:Selectaţiolimbăde

meniu.• [Temporizator somn]:Comutaţi

televizorulînstandbydupăoperioadăpredefinită.

• [Locaţie]:Optimizeazăsetăriletelevizoruluipentrulocaţiadumneavoastră-acasăsaulamagazin.

• [Barăvolum]:Afişeazăbaradevolumatuncicândreglaţivolumul.

Page 30: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

28 RO

• [Oprireautomată]:Pentruaconservaenergie,setaţitelevizorulsăseopreascăautomatdupăoperioadădeinactivitate.

• [Dimensiuneinformaţiicanal]:Modificătipuldeinformaţiiafişateatuncicândcomutaţicanalele.

• [Întârz.ieşireaudio]:Sincronizeazăautomat imaginea de pe televizorul dvs. cu semnalul audio de la un sistem Home Theatre conectat.

• [Ceas]:Afişeazăsauştergeoradepetelevizorşiseteazăopţiunilepentruceas.

Pornirea variantei demo a televizoruluiPuteţiutilizaprogrameledemonstrativepentruaînţelegemaibinecaracteristiciletelevizoruluidumneavoastră.Uneleprogramedemonstrativenu sunt disponibile pe anumite modele. Programele demonstrative disponibile sunt afişateînlistademeniu.1 Cândpriviţilatelevizor,apăsaţi .2 Selectaţi[Configurare] > [Vizion. demo],

OK.3 SelectaţiundemoşiapăsaţiOK pentru a-l

vizualiza.4 Pentruaieşi,apăsaţi .

Resetarea televizorului la setăriledinfabricăPuteţirestabilisetărileprestabilitedeimagineşisunetaletelevizoruluidumneavoastră.Setăriledeinstalareacanalelorrămânneschimbate.1 Apăsaţi .2 Selectaţi[Configurare] > [SetăriTV] >

[Setărifabrică],apoiapăsaţiOK.3 Dacăvisesolicităuncod,introduceţi

codul pentru blocarea accesului copiilor (consultati'Seteazăsauschimbăcodul'lapagina 22). » Esteafişatunmesajdeconfirmare.

4 ApăsaţiOKpentruaconfirma.

Page 31: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

29

Rom

ână

RO

6 Instalare canalePrimadatăcândvăconfiguraţitelevizorul,viseceresăselectaţilimbameniuluişisăinstalaţicanaleletelevizateşiradiodigitale(dacăsuntdisponibile).Apoiputeţireinstalaşireglafincanalele.

InstalareaautomatăacanalelorPuteţicăutaşimemoracanaleleautomat.

Pasul1:Selectaţilimbapentrumeniu

1 Apăsaţi .2 Selectaţi[Configurare] > [SetăriTV] >

[Preferinţe] > [Limbămeniu],apoiapăsaţiOK.

3 Selectaţiolimbă,apoiapăsaţiOK.

Pasul2:Selectaţiţaradvs.Selectaţiţaraundeaţiinstalattelevizorul.Canaleledisponibilepentruţarăsuntinstalatepe televizor.1 Apăsaţi .2 Selectaţi[Configurare] > [Căutare

canale],apoiapăsaţiOK.3 Selectaţi[Reinstalare canale],apoiapăsaţi

OK. » Vaapăreameniulţării.

4 Selectaţiţara,apoiapăsaţiOK. » Începe ghidul pentru instalarea

canalelor.

5 Selectaţi[Start],apoiapăsaţiOK. » Sunt memorate toate canalele

disponibile.

6 Pentruaieşi,apăsaţiOK.

Actualizarea listei de canalePuteţiactivaactualizareaautomatăacanalelorcândtelevizoruldumneavoastrăesteînmodulstandby. Canalele memorate în televizorul dumneavoastrăsuntactualizateînfiecaredimineaţăpotrivitinformaţiilordesprecanaldintransmisie.1 Apăsaţi .2 Selectaţi[Configurare] > [Setăricanal] >

[Instalare canal] > [Actualizareautomatăcanal].

3 Selectaţi[Pornit] pentru a activa actualizareaautomatăsauselectaţi[Oprit] pentru a o dezactiva.

4 Pentruareveni,apăsaţi .

InstalareamanualăacanalelorAceastăsecţiunedescriemodalitateadecăutareşimemoraremanualăacanalelortelevizateanalogice.

Pasul1:Selectaţisistemuldvs.

Notă

• Săriţiacestpasdacăsetăriledumneavoastrădesistemsunt corecte.

1 Apăsaţi .2 Selectaţi[Configurare] > [Setăricanal]

> [Instalare canal] > [Analog: Instalare manualăantenă] > [Sistem],apoiapăsaţiOK.

3 Selectaţisistemulcorectpentruţarasauregiuneadvs.,apoiapăsaţiOK.

Page 32: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

30 RO

Pasul2:CăutaţişistocaţinoicanaleTV

1 Apăsaţi .2 Selectaţi[Configurare] > [Setăricanal]

> [Instalare canal] > [Analog: Instalare manualăantenă] > [Găsirecanal],apoiapăsaţiOK.• Încazulîncarecunoaşteţifrecvenţadin

treicifreacanalului,introduceţi-o.• Pentruacăuta,selectaţi[Căutare],apoi

apăsaţiOK.3 Atuncicândestegăsitcanalul,selectaţi

[Finalizat],apoiapăsaţiOK.• Pentruamemoracanalulcanumăr

nou,selectaţi[Stoc drept canal nou],apoiapăsaţiOK.

• Pentruamemoracanalulcaşicanalulselectatanterior,selectaţi[Memorarecanal curent],apoiapăsaţiOK.

Pasul3:Reglaţifincanaleleanalogice

1 Apăsaţi .2 Selectaţi[Configurare] > [Setăricanal]

> [Instalare canal] > [Analogic: instalare manuală] > [Reglarefină],apoiapăsaţiOK.

3 Apăsaţi pentruareglafincanalul.

Redenumirea canalelorPuteţiredenumicanalele.Numeleaparecândselectaţicanalul.1 Cândpriviţilatelevizor,apăsaţi FIND.

» Esteafişatmeniulmatrixalcanalului.

2 Selectaţicanalulpecaredoriţisă-lredenumiţi.

3 Apăsaţi OPTIONS. » Esteafişatmeniuldeopţiunial

canalului.

4 Selectaţi[Redenumire canal],apoiapăsaţiOK.

5 Pentruaafişacasetadeintroducereatextului,apăsaţiOK.

6 Pentrufiecarecaracter,selectaţiuncaracter,apoiapăsaţiOK.• Pentruaselectamajuscule,literemici

sausimboluri:perânduldesubtastadespaţiu,selectaţitastarespectivă,apoiapăsaţiOK.

7 Cândaţiterminat,selectaţi[Finalizat],apoiapăsaţiOK. » Caseta de introducere se închide.

8 În meniul de redenumire a canalului selectaţi[Finalizat],apoiapăsaţiOK.

Page 33: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

31

Rom

ână

RO

RearanjareacanalelorDupăceinstalaţicanalele,puteţireinstalaordinea în care apar.1 Cândpriviţilatelevizor,apăsaţi FIND.

» Esteafişatmeniulmatrixalcanalului.

2 Apăsaţi OPTIONS. » Vaapăreameniulcuopţiunipentru

canale.

3 Selectaţi[Reordonare],apoiapăsaţiOK.4 Selectaţicanalulcaretrebuierearanjat,apoi

apăsaţiOK. » Canalulselectatesteevidenţiat.

5 Mutaţicanalulevidenţiatînlocaţianouă,apoiapăsaţiOK.

6 Apăsaţi OPTIONS.7 Selectaţi[Înregfinalizată],apoiapăsaţiOK.

TestrecepţiedigitalăPuteţiverificaatâtcalitatea,câtşiputereasemnaluluipentrucanaleledigitale.Astfel,puteţisăvărepoziţionaţişisătestaţiantenasauantena satelit.1 Apăsaţi .2 Selectaţi[Configurare] > [Setăricanal]

> [Instalare canal] > [Digital: Reception test],apoiapăsaţiOK.

3 Introduceţifrecvenţapentrutestare,apoiapăsaţiOK.

4 Selectaţi[Căutare],apoiapăsaţiOK.5 Atuncicândestegăsitcanalul,selectaţi

[Stocare],apoiapăsaţiOK.

Notă

• Încazulîncarecalitateaşiputereasemnaluluisuntscăzute,repoziţionaţiantenasauantenasatelitşitestaţidin nou.

• Dacăaveţiîncontinuareproblemecurecepţiatransmisiuniidigitale,contactaţiunspecialistîninstalare.

AccesareaserviciilorCAM

1 IntroducereaşiactivareaunuiCAM(consultati'IntroducereaşiactivareaunuiCAM'lapagina35).

2 Apăsaţi OPTIONS.3 Selectaţi[Interfaţăcomună].

» Suntafişateaplicaţiilefurnizatedecătreoperatorul de servicii TV digitale.

Notă

• AceastăopţiunedemeniuestedisponibilănumaidacămodululCAMestecorectinseratşiactivat.

Page 34: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

32 RO

7 Conectarea dispozitivelor

Aceastăsecţiunedescriemodalitateadeconectare a dispozitivelor care dispun de conectoridiferiţi.Pentrulocaţiaacestorconectorilatelevizoruldvs.,consultaţiGhiduldeiniţiererapidă.Ghiduldeiniţiererapidăfurnizeazămaimulteexempledeconectăricualte dispozitive.

Notă

• Puteţiutilizadiversetipurideconectoripentruaconectaundispozitivlatelevizoruldumneavoastră.

Sugestie

• Dupăconectare,pentruaccesfacilladispozitivuldvs.,adăugaţi-llameniulacasă:apăsaţi ,apoiselectaţi[Adăug.dispoz.nou].

Conectori spate

a TVANTENNAIntraresemnaldelaoantenă,cablusausatelit.

TV ANTENNA

b EXT1(RGBşiCVBS)IntrărianalogiceaudioşivideodeladispozitiveanalogicesaudigitalecumarfiDVD playere sau console de jocuri.

c IEŞIRESPDIF

Ieşiredigitalăaudiopentruaparatehometheaterşialtesistemedigitaleaudio.

d SERV.U

Numaipentruutilizareadecătrepersonalul de service.

SPDIF OUT

Page 35: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

33

Rom

ână

RO

e PCIN(VGAşiAUDIOIN)Intrareaudioşivideodelauncalculator.

f HDMI1

IntrăridigitaleleaudioşivideodeladispozitivedigitaledeînaltădefiniţiecumarfiplayereBlu-ray.

ConexiunileprinDVIsauVGAnecesităuncabluaudiosuplimentar(consultati'Conectareaunuicalculator'lapagina34).

VGA

VGA AUDIO

PC IN

g EXT2(YPbPrşiAUDIOL/R)IntrărianalogiceaudioşivideodeladispozitiveanalogicesaudigitalecumarfiDVD playere sau console de jocuri.

h (Căşti)

Ieşireaudiostereopentrucăştinormalesaucăştipentruureche.

Page 36: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

34 RO

Conexiuni laterale

a USBIntrare de date de la dispozitive de stocare USB.

b COMMONINTERFACE

SlotpentruunModuldeaccescondiţionat(CAM).

Conectarea unui calculatorÎnainte de a conecta un calculator la televizor• Setaţiratadereîmprospătarea

calculatoruluila60Hz.• Selectaţiorezoluţiedeecransuportatăde

calculatoruldumneavoastră.Conectaţiuncalculatorlaunuldintreurmătoriiconectori:

Notă

• ConexiunileprinDVIsauVGAnecesităuncabluaudiosuplimentar.

• CabluHDMI

• CabluDVI-HDMI

• CabluHDMIşiadaptorHDMI-DVI

• CabluVGA

DVI

PC INAUDIO

DVI

PC INAUDIO

VGA

AUDIO

VGA

PC IN

Page 37: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

35

Rom

ână

RO

UtilizaţiunModuldeaccescondiţionatUnModuldeaccescondiţionat(CAM)estefurnizat de operatorii de servicii de televiziune digitalăpentruadecodacanaleTVdigitale.

Notă

• Consultaţidocumentaţiaprimitădelaoperatoruldeservicii despre cum se introduce cardul în Modul de accescondiţionat.

IntroducereaşiactivareaunuiCAM

Precauţie

• Asiguraţi-văcăurmaţiinstrucţiuniledescrisemaijos.InserareaeronatăamodululuiCAMpoateavariaatâtmodululCAM,câtşitelevizorul.

1 Opriţitelevizorulşideconectaţi-ldelasursa de alimentare.

2 RespectândinstrucţiuniletipăritedepeCAM,introduceţiuşormodululCAMînCOMMONINTERFACE de pe partea lateralăatelevizorului.

3 ÎmpingeţimodululCAMîninterior.4 Reconectaţitelevizorullasursade

alimentare.5 Porniţitelevizorulşiaşteptaţiactivarea

modulului CAM. Activarea poate dura câtevaminute.NuscoateţimodululCAMdinslotcândesteutilizat—aceastăacţiunedezactiveazăserviciiledigitale.

AccesareaserviciilorCAM

1 IntroducereaşiactivareaunuiCAM(consultati'IntroducereaşiactivareaunuiCAM'lapagina35).

2 Apăsaţi OPTIONS.3 Selectaţi[Interfaţăcomună].

» Suntafişateaplicaţiilefurnizatedecătreoperatorul de servicii TV digitale.

Notă

• AceastăopţiunedemeniuestedisponibilănumaidacămodululCAMestecorectinseratşiactivat.

UtilizareaPhilipsEasylinkBeneficiaţilamaximdedispozitivelecompatibileHDMI-ConsumerElectronicControl(CEC)cucaracteristicidecontrolîmbunătăţitePhilipsEasyLink.Dacădispozitivuldvs.compatibilHDMI-CECesteconectatprinHDMI,îlputeţicontrolaînacelaşitimp,cutelecomandadelatelevizor.PentruaactivaPhilipsEasyLink,trebuiesă:• ConectaţiundispozitivcompatibilHDMI-

CEC prin HDMI• Configuraţiadecvatdispozitivulcompatibil

HDMI-CEC• PorniţiEasyLink

Notă

• Dispozitivulcompatibiltrebuiesăfiepornitşiselectatcasursă.

• Philipsnugaranteazăointeroperabilitate100%cutoatedispozitivele HDMI CEC.

Page 38: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

36 RO

PorniţisauopriţiEasyLinkAtuncicândredaţiundispozitivcompatibilHDMI-CEC,televizorulcomutădinpoziţiastandbyşicomutălasursacorectă.

Notă

• DacănuintenţionaţisăutilizaţiPhilipsEasyLink,opriţi-o.

1 Apăsaţi .2 Selectaţi[Configurare] > [SetăriTV] >

[EasyLink] > [EasyLink].3 Selectaţi[Pornit] sau [Oprit],apoiapăsaţi

OK.

Setarea difuzoarelor televizorului la modulEasyLinkDacăconectaţiundispozitivcompatibilHDMI-CECcareincludeboxe,puteţialegesăascultaţitelevizorul de la acele boxe în loc de boxele televizorului.CândurmăriţiconţinutuldelaunsistemhometheatercompatibilEasyLink,dacădoriţisăopriţiautomatsunetuldinboxeletelevizorului,porniţimodul EasyLink.1 ConectaţiundispozitivcompatibilHDMI-

CEC prin conectorul HDMI.2 Conectaţiuncabluaudiodelaconectorul

SPDIFOUTlaconectorulAUDIOINal dispozitivelor compatibile EasyLink (consultati'Conectorispate'lapagina32).

3 ConfiguraţicorespunzătordispozitivulcompatibilHDMI-CEC(consultaţimanualulde utilizare pentru dispozitiv).

4 Apăsaţi .5 Selectaţi[Configurare] > [SetăriTV] >

[EasyLink] > [EasyLink].6 Selectaţi[Pornit],apoiapăsaţiOK.7 Selectaţi[Difuzoare TV],apoiapăsaţiOK.8 Selectaţiunadintreurmătoarele,apoi

apăsaţiOK.• [Oprit]:Opriţiboxeletelevizorului.

• [Pornit]:Porniţiboxeletelevizorului.• [EasyLink]:Transmitesemnalul

audio prin dispozitivul HDMI-CEC conectat.Comutaţisemnalulaudioal televizorului la dispozitivul audio HDMI-CEC conectat prin meniul de reglare.

• [Pornireautom.EasyLink]:Opreşteautomatboxeletelevizoruluişitransferăsemnalulaudioaltelevizoruluila dispozitivul audio HDMI-CEC conectat.

Notă

• Pentruaoprisunetuldinboxeletelevizorului,selectaţi[Difuzoare TV] > [Oprit].

SelectareaieşiriipentruboxăcumeniulReglareDacăsuntselectate[EasyLink] sau [Pornire autom.EasyLink],accesaţimeniuldereglarepentru a comuta semnalul audio al televizorului.1 Cândpriviţilatelevizor,apăsaţi ADJUST.2 Selectaţi[Difuzor],apoiapăsaţiOK.3 Selectaţiunadintreurmătoareleopţiuni,

apoiapăsaţiOK:• [Televizor]:Pornitînmodprestabilit.

Transmite semnalul audio al televizoruluiprintelevizorşidispozitivul audio HDMI-CEC conectat pânăcânddispozitivulconectatcomutălacontrolulsistemuluiaudio.Dupăaceea semnalul audio al televizorului este transmis prin dispozitivul conectat.

• [Amplificator]:Transmitesemnalulaudio prin dispozitivul HDMI-CEC conectat.Dacămodulsistemaudionuesteactivatpedispozitiv,semnalulaudio se va transmite în continuare dinboxeletelevizorului.Dacă[Pornire autom.EasyLink]afostactivat,televizorulsolicitădispozitivuluiconectatsăcomutelamodulsistemaudio.

Page 39: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

37

Rom

ână

RO

Păstreazăcalitateaimaginii.Dacăcalitateaimaginiilatelevizoruldvs.esteafectatădecaracteristiciledeprocesareaimaginiisaudealtedispozitive,comutaţipePixelPlus Link.1 ConectaţiundispozitivcompatibilHDMI-

CEC la conectorul HDMI.2 Configuraţicorespunzătordispozitivul

compatibilHDMI-CEC(consultaţimanualulde utilizare pentru dispozitiv).

3 Apăsaţi .4 Selectaţi[Configurare] > [SetăriTV] >

[EasyLink] > [EasyLink].5 Selectaţi[Pornit],apoiapăsaţiOK.6 Selectaţi[PixelPlusLink] > [Pornit],apoi

apăsaţiOK.

Utilizarea sistemului de blocareanti-furtKensingtonÎnspateletelevizoruluiexistăunslotdesiguranţăKensington.Preveniţifurtullegânddispozitivul de blocare anti-furt Kensington între slotşiunobiectpermanent,cumarfiomasăgrea.

Page 40: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

38 RO

8 Informaţiidespre produs

Informaţiiledespreproduspotfimodificatefărăpreaviz.Pentruinformaţiidetaliatedespreprodus,accesaţiwww.philips.com/support.

RezoluţiideafişareacceptateFormatepentrucalculator• Rezoluţie-ratădereîmprospătare:

• 640x480-60Hz• 800x600-60Hz• 1024x768-60Hz• 1280x720-60Hz• 1280x768-60Hz• 1280x1024-60Hz• 1360x768-60Hz• 1680x1050-60Hz(Numaipentru

FullHD)• 1920x1080-60Hz(Numaipentru

FullHD)Formatevideo• Rezoluţie-ratădereîmprospătare:

• 480i-60Hz• 480p-60Hz• 576i-50Hz• 576p-50Hz• 720p-50Hz,60Hz• 1080i-50Hz,60Hz• 1080p-24Hz,25Hz,30Hz,50Hz.

Multimedia• Dispozitivdestocareacceptat:USB(Sunt

acceptate numai dispozitivele de stocare FATsauFAT32USB)

• Formatefişieremultimediaacceptate:• Imagini:JPEG• Audio:MP3

Tuner/Recepţie/Transmisie• Intrareantenă:75ohmcoaxial(IEC75)• DVB:DVBterestru,DVB-C*,DVB-T,

MPEG4• SistemTV:PALI,B/G,D/K;SECAMB/G,

D/K,L/L'• Redarevideo:NTSC,SECAM,PAL• Benzipentrutuner:Hyperband,S-channel,

UHF,VHF*Pentrumodeleleselectate

Telecomandă• Tip:PF01E11B• Baterii:2xAAA(tipLR03)

Alimentare• Sursădealimentare:220–240V,

50–60Hz• Putereconsumatăînstandby:<0,3W

• Temperaturaambientală:între5şi40degrade Celsius

• Pentruconsumdeenergie,consultaţispecificaţiileprodusuluila www.philips.com/support.

Putereanominalăspecificatăpeetichetaprodusuluireprezintăconsumuldeenergiepentruacestprodusîntimpulutilizăriinormaleladomiciliu(IEC62087Ed.2).Putereanominalămaximă,specificatăîntreparanteze,esteutilizatăpentrusecuritateelectrică(IEC60065Ed.7.2).

Page 41: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

39

Rom

ână

RO

Tipuri de montare suportatePentru32PFL5206Hşi26PFL3xx6HPentruamontatelevizorul,cumpăraţiunsuportPhilips TV sau un suport compatibil pentru televizor.

Avertisment

• Respectaţitoateinstrucţiunilefurnizateîmpreunăcusuportul televizorului. Koninklijke Philips Electronics N.V. nuîşiasumănicioresponsabilitatepentrumontareaincorectăpeperetecareconducelaaccidentesauvătămăricorporale.

Înaintedemontare,efectuaţiaceştipaşi:1 Pentru a preveni deteriorarea cablurilor

şiaconectorilor,asiguraţi-văcălăsaţiunspaţiudecelpuţin2,2inchisau5,5cmdela spatele televizorului.

2 Pentru32PFL5206H,demontaţipiciorulsuportuluidemontare:

a Deşurubaţipiciorulsuportuluidemontare.

b Demontaţi-ldinspateletelevizorului.

3 Asiguraţi-văcăşuruburiledvs.demontare

respectăacestespecificaţii:

Dimensiunea ecranului TV (inchi)

Înclinarea necesară(mm)

Şuruburilede montare necesare

32 200 x 100 4xM4(20mm)26 200 x 100 4xM4(10mm)

Page 42: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

40 RO

SpecificaţiiprodusDesignulşispecificaţiileprodusuluipotfimodificatefărăpreaviz.

32PFL5206H• FărăstandTV

• Dimensiuni(lxÎxA):771x495x49(mm)

• Greutate:8,45kg• Cu stand TV

• Dimensiuni(lxÎxA):771x539x179(mm)

• Greutate:9kg26PFL3606H• FărăstandTV

• Dimensiuni(lxÎxA):648,5x414,5x79,1(mm)

• Greutate:6,2kg• Cu stand TV

• Dimensiuni(lxÎxA):648,5x465,3x176,7(mm)

• Greutate:6,5kg22PFL3606H• FărăstandTV

• Dimensiuni(lxÎxA):529,4x334,9x57(mm)

• Greutate:3,84kg• Cu stand TV

• Dimensiuni(lxÎxA):529,4x368,4x159,3(mm)

• Greutate:4,06kg22PFL3206H• FărăstandTV

• Dimensiuni(lxÎxA):520x340x43(mm)

• Greutate:3,2kg• Cu stand TV

• Dimensiuni(lxÎxA):520x380x145(mm)

• Greutate:3,3kg

19PFL3606H• FărăstandTV

• Dimensiuni(lxÎxA):462,8x297,4x57(mm)

• Greutate:2,94kg• Cu stand TV

• Dimensiuni(lxÎxA):462,8x330,9x149,3(mm)

• Greutate:3,13kg

Page 43: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

41

Rom

ână

RO

9 DepanareAceastăsecţiunedescrieproblemelecaresurvinînmodobişnuitşisoluţiilepentruacesteprobleme.

Problemegeneralereferitoare la televizorTelevizorulnuporneşte: • Scoateţicabluldealimentaredinpriză.

Aşteptaţiunminutşiapoireconectaţi-l. • Verificaţiconectareacorespunzătoarea

cablului de alimentare.Telecomandanufuncţioneazăcorect: • Verificaţidacăbateriiledintelecomandă

suntcorectintroduse,conformorientării+/-.

• Înlocuiţibateriiledintelecomandădacăsunt consumate sau slabe.

• Curăţaţitelecomandaşilentilasenzoruluitelevizorului.

LeduldeStandbyaltelevizoruluilumineazăroşuintermitent: • Scoateţicabluldealimentaredinpriză.

Aşteptaţipânăcândtelevizorulserăceşteînainte de a reconecta cablul de alimentare. Dacăledullumineazăîncontinuareroşuintermitent,contactaţiPhilipsConsumerCare.

Aţiuitatcodulpentruadeblocacaracteristicadeblocareatelevizorului • Tastaţi‘8888’.Meniultelevizoruluiesteafişatînaltălimbădecâtceadorită. • Schimbaţimeniultelevizoruluiînlimba

preferată.

Lapornirea/oprirea/comutareaînmodulStandbyatelevizorului,auziţiunsunetscârţâitordincarcasatelevizorului: • Nuestenecesarănicioacţiune.Sunetul

indicădilatareaşicontractareanormalăatelevizoruluipemăsurăceacestaseîncălzeşteşiserăceşte.Acestanuinfluenţeazăperformanţatelevizorului.

Nuputeţiscoatebannerultip„etichetăelectronică”afişatpetelevizoruldumneavoastră. • Pentruaeliminasigleleşiimaginile,setaţi

locaţiatelevizoruluidumneavoastrăînmodulAcasă.

1.Apăsaţi .2.Selectaţi[Configurare] > [SetăriTV] > [Preferinţe] > [Locaţie].3.Selectaţi[Acasă]şiapăsaţiOK.

ProblemelegatedecanaleletelevizateCanaleleinstalatedejanuaparînlistadecanale: • Verificaţidacăesteselectatălistacorectă

de canale.Nus-augăsitcanaledigitaleîntimpulinstalării: • Verificaţidacătelevizorulacceptă

DVB-T,DVB-TLitesauDVB-Cînţaradumneavoastră.

Unele canale nu sunt instalate automat pe televizorul meu: • Întimpulinstalării,asiguraţi-văcăaţi

selectatţaraundeaţiinstalattelevizorul.

Page 44: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

42 RO

ProblemelegatedeimagineIndicatoruldealimentareestepornit,darnuapare imaginea: • Verificaţidacăantenaestecorect

conectatălatelevizor. • Verificaţidacăesteselectatdispozitivul

corectcasursăpentrutelevizor.Existăsunet,darfărăimagine: • Verificaţidacăsetăriledeimaginesunt

setate corect.SemnalulTVesteslabdincauzaconexiuniiantenei: • Verificaţidacăantenaestecorect

conectatălatelevizor. • Difuzoarele,dispozitiveleaudiofără

împământare,luminaneonului,clădirileînaltesaumunţiipotinfluenţacalitateaimaginii.Dacăesteposibil,încercaţisăîmbunătăţiţicalitateasemnaluluischimbânddirecţiaanteneisaumutânddispozitiveledeparte de televizor.

• În cazul în care semnalul este slab doar pentruuncanal,efectuaţireglareafinăaacestuia.

Dispozitiveleconectateproducocalitateslabăa imaginii • Verificaţidacădispozitivelesuntcorect

conectate. • Verificaţidacăsetăriledeimaginesunt

setate corect. Televizorulnumi-asalvatsetările:• Verificaţidacălocaţiatelevizoruluieste

setatălasetareaacasă.Acestmodvăoferăflexibilitateadeaschimbaşisalvasetările.

Imagineanusepotriveştepeecran-estepreamaresaupreamică: • Încercaţisăutilizaţialtformatdeimagine.Poziţiaimaginiipeecranesteincorectă. • Semnalele de imagine de la anumite

dispozitivenuseîncadreazăcorectînecran.Verificaţisemnaluldeieşirealdispozitivului.

ProblemelegatedesunetTelevizorulareimagine,darnuaresunet:

Notă

• Dacănuestedetectatniciunsemnalaudio,televizorulopreşteautomatieşireaaudio-acestlucrunuindicăexistenţauneidefecţiuni.

• Verificaţidacătoatecablurilesuntconectatecorespunzător.

• Verificaţicavolumulsănufiesetatla0. • Verificaţicasunetulsănufieconectatpe

Mute.Televizorulafişeazăimaginea,darcalitateasunetuluiesteslabă: • Verificaţidacăsetăriledeimaginesunt

setate corect.Televizorulafişeazăimaginea,darsunetulseaudedelaosingurăboxă: • Verificaţidacăbalansulsunetuluiestesetat

la mijloc.

ProblemelegatedeconexiuneaHDMIExistăproblemecudispozitiveleHDMI: • ObservaţicăsuportulHDCP(High-

bandwidth Digital Content Protection -ProtecţieConţinuturiDigitalepentruLăţimedebandămare)poatemăriduratanecesarătelevizoruluipentruaafişaconţinutuldelaundispozitivHDMI.

• DacătelevizorulnurecunoaştedispozitivulHDMIşinicioimaginenuesteafişatăpeecran,încercaţisăcomutaţisursadelaundispozitivlaaltulşiînapoi.

• Dacăexistăîntreruperiintermitentedesunet,verificaţidacăsetăriledeieşiredindispozitivul HDMI sunt corecte.

• DacăutilizaţiunadaptorsauuncabluHDMI-DVI,asiguraţi-văcăesteconectatun cablu suplimentar la AUDIO IN(numaimini-jack).

Page 45: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

43

Rom

ână

RO

Problemelegatedeconexiunea calculatoruluiAfişajulPCpetelevizornuestestabil: • VerificaţidacăPC-uldumneavoastră

utilizeazărezoluţiaşiratadereîmprospătareacceptate.

• Setaţiformatuldeimaginealtelevizoruluila nescalat.

Contactaţi-neDacănuputeţirezolvaproblema,consultaţisecţiuneaÎntrebărifrecventepentruacestprodus la www.philips.com/support. Dacăproblemanuserezolvă,contactaţiCentruldeasistenţăPhilipsdinţaradumneavoastră,dincelelistateînAdendă.

Avertisment

• Nuîncercaţisăreparaţisingurprodusul.Aceastaarputeacauzarănigrave,dauneireparabilepentrutelevizoruldumneavoastrăsauanulareagaranţiei.

Notă

• Notaţimodelulşiseriatelevizoruluidumneavoastrăînainte de a contacta Philips. Aceste numere sunt tipăritepespateletelevizoruluişipeambalaj.

Page 46: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

44 RO

10 Index

Aalimentare 38

Îîngrijire 5

Îîntreţinereaecranului 5

Bblocarekensington 37blocarepentrucopii 22

CCAM activare 35Inserare 35

canale actualizare 29ascunderesaureafişare 19comutator 11favorite 19instalare(automată) 29instalare(manuală) 29listăcanale 11rearanjare 31redenumire 30reordonare 31

canale analogice limbă,schimbare 23reglarefină 30

canale digitale limbă,schimbare 23radiodigital 26subtitrări 24

canale,reglajfin(analogic) 30ceas 21clasificarepentruvârstă 23

comenzi 7computer,vedeţiPC 34comutator 10conectare

conectare dispozitiv 32conectare,PC 34

cronometru oprire 22

Ddemo 28depanare 41dimensiuni 40dispozitive

vizionare 12

EEasyLink activare 36calitateimagine,păstrare 37

EPG,meniu 20

Fformat imagine 16

GGhidelectronicdeprograme 20grijafaţădemediulînconjurător cândpriviţilatelevizor 6casare 6reciclare 6

Iinstalare

instalare canale instalarecanale(automată) 29instalarecanale(manuală) 29

interfaţăcomună 35

Page 47: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

45

Rom

ânăT

telecomandă imaginedeansamblu 8

teletext ecrandublu 18mărire 18subpagini 19Tabel de pagini 19

Vvolum 12

Llimba

audio 23meniu 23subtitrări 24

limbăaudio 23LinkPixelPlus 37listădefavorite,adăugare 19locaţie,acasăsaumagazin 27

Mmeniuacasă 14modacasă 27mod magazin 27Moduldeaccescondiţionat 35

PPC,rezoluţiideafişare 38porniţisauopriţitelevizorul 10Poziţionareatelevizorului 27

Rreciclare 6redenumire canale 30reinstalarea televizorului 29reordonare canale 31

Ssetări imagine 15sunet 17

setăridesunet 17setăridinfabrică 28setăriimagine 14smart picture 14smart sound 17software actualizaretransmisiunedigitală 27

specificaţii 38standby 10subtitrare,limbă 24subtitrări 24

RO

Page 48: Register your product and get support at · 2011-10-12 · • Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtaţi niciodată

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.All rights reserved.


Recommended