Home >Documents >SA BOERBOK Nuus 2018 No 26 - boerboksa.co.za nr 26_2018_deel_1.pdf · Oos-kaap Boerbokklub/Eastern...

SA BOERBOK Nuus 2018 No 26 - boerboksa.co.za nr 26_2018_deel_1.pdf · Oos-kaap Boerbokklub/Eastern...

Date post:20-Oct-2019
Category:
View:1 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 1

  SA BOER GOAT | News 2018 | Nr 26

 • 2

  SA BOERBOK | Nuus 2018 | No 26

 • 3

  SA BOER GOAT | News 2018 | Nr 26

 • I’m not just a goat 4-5 Voorwoord/Foreword 6Redaksioneel/Editorial 8 Raad/Board 10-11Jaarprogram/Annual Progam 12Geskiedenis/History 16Ramme met die meeste aantal gemete nageslag/Rams with the highest number of measured offspring 45Fun goat facts 47Boerbok Rasstandaarde/Boer Goat Breed Standards 48Algemene inligting en interne reëls / General information and internal rules 58 Doelstellings van die SABTV/The aims of the SABGBA 62Inspeksies/Instpections 65Teelbeleid/Breeding policy 68Hoe registreer ek my bokke by SA Stamboek/How do I register my goats at SA Studbook? 73Lys van die Suid-Afrikaanse Beoordelaars/List of South African Judges 74Presidensiële jaarverslag/Presidential Annual Report 76Algemene jaarvergadering 2017 80

  ARTIKELS / ARTICLES

  Lamhokke vir bokke/Lambing pens for goats 82Bokooie gooi lammers weg 94How to raise Boer Goat kids 100Wat is deurvloei-proteïen? 102Management Scheme 105Reproduction 108Dealing with diseases in goats 112Bestuur van basiese bokgesondheid/Basic goat health management 114Animal Health 125Nurture for your nature - Taking care of goats 150

  VEILINGS/AUCTIONS

  2017 Nasionale Veiling/National Auction 158 Geskiedenis Nasionale Veilings/History National Auctions 161Geskiedenis van Boerbok Kampioenskappe/History of Boer Goat Championships 1662018 Nasionale Kampioenskappe/National Championships 185 Produksieveilings/Production Auctions 197

  Die mening wat in die inhoud van hierdie Joernaal uitgespreek word, is nie noodwendig die sienswyse van die Genootskap nie. Die Genootskap aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige aansprake wat in advertensies gemaak

  word nie.

  The opinions expressed in this Journal are not necessarily the views of the Society. The society accepts no responsibility for claims made in

  advertisements.

  © Kopiereg S.A. Boerboktelersvereniging

  Alle regte voorbehou. Geen gedeelte van hierdie publikasie mag sonder skriftelike verlof van die outeursreghouer gereproduseer of in enige vorm of langs enige elektronies of meganiese weg weergegee word nie, het sy deur

  fotokopiëring, plaat- of bandopname, mikroverfilming of enige ander stelsel van inligtings berging.

  ©Copyright S.A. Boer Goat Breeders Association

  All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, including

  electronic, mechanical, photographic, magnetic or other means, without prior permission of the copyright holder.

  - INHOUDSOPGAWE -

  CONTENTSVOORBLAD/COVER:Groot Kampioen Ram 2018: Karsten Boerdery

  Groot Kampioen Ooi 2018: Karsten Boerdery

  NAMPO 212Grootfontein Landboukollege 214National Agricultural Show - Botswana 215Reunion Island 218Ledelys/Member list 268

  KLUBS / CLUBS

  Weskaap Boerbokklub/Western Cape Boer Goat Club 222Bosveld Boerbokklub/Bosveld Boer Goat Club 226Noordkaap Boerbokklub/Northern Cape Boer Goat Club 232Oos-kaap Boerbokklub/Eastern Cape Boer Goat Club 234Kalahari Boerbokklub/Kalahari Boer Goat Club 237Kalahari Red Klub/Kalahari red Club 239Sentrale Binnelandse Boerbokklub/Central Inland Boer Goat Club 251Gordonia Boerbokklub/Gordonia Boer Goat Club 256Hoëveld Boerbokklub/Highveld Boer Goat Club 258 Savanna Klub/Savanna Club 262

 • UITGEGEE DEUR/PUBLISHED BYS.A. Boerboktelersvereniging/ S.A. Boer Goat Breeders’ Association

  Tel: 051 633 3744 Fax: 086 608 8337E-pos/E-mail: [email protected]/Website: www.boerboksa.co.zaSaamgestel deur/Compiled by: Michelle KrugerRedakteur/Editor: Michelle Kruger Proeflees deur: Marizelle de Kock Vertaalwerk: Louise Grobler

  Co-ordination of Publication:

  Firefly Publications (Pty) LtdPosbus/PO Box 444

  Brandfort, 9400

  Tel: 051 821 1783 [email protected]

  Ontwerp deur/Designed by: Caria VermaakAdvertensie/Advertisements: Ronelle van der Klashorst

  - ADVERTENSIES -

  ADVERTISEMENTSP W Botha VOOR BINNEBLADPieter Smith MIDDELBLADMalan van Heerden AGTER BINNEBLADBarry STRYDOM - Befonk 286-287, AGTERBLAD

  André Kock en Seun 156-157Andrews Marz and Lynn Wickenden: Carrington View Boergoats 72Bezuidenhout Janiece: Klipfontein Boerbokstoet 46BKB 205Booysen Boerdery 7Botha Theuns: Kanonfontein Boerbokstoet 51Bothma Anton en Rickus 27-28Burger Lukas 34-35Byleveld Casper en Loudine: Nico Botha Boerbokstoet 40-41Coetzee Connie 85Cronje Philip 31de Klerk Thabo 120Dreyer C W (Kalahari red) 55Deyzel Xander: Kleinbegin Boerbok/Kalahari Red Stoet 116-117Dry Antoinette 75Dugtig Marika: Kartu Boerbokstoet 13Du Plessis Gerald: Josua Boerbokstoet 217du Raan Leonard 63Du Toit WJ/Kotzé F.A.: DUKOT BOERDERY 173Fourie Joubert Boerbokstoet 71Horn Albie 23Horn Joubert 76Hurter Elmarie 181Jenkins Quentin 193Jordaan Jac 152-153Kala Faheem: Bushra Kalahari Red Stud 184Karsten Boerdery 92-93Kirby Peter and Dee 189KLK 231Kotzé Koenie 78-79Kriek Sarel en Kobus - Schoonheid 164-165

  Kruger Japie: Boomrivier Boerbokstoet 123 le Roux Buckle - Safi Savanna 52le Roux Hennie: Witsand Boerbokstoet 159Lombard Ilse 128Lötter Kobus: Doornpoort Genetics 59Louw Dirk: Conradie Boerbokstoet 139Malan Stephanus: Paardefontein Boerbokstoet 67MOLATEK 209Maritz Braam: Cone Boerbokstoet 89Moore Paul 60Myburg Melissa - Milamiek boerbokstoet 19Nell Sakkie 127Nell Vaatjie 81Nieuwoudt Pip: Nama Boerbokstoetery 86Nienaber P.J. 131Oos-Vrystaat Kaap Bedryf Beperk (OVK) 160Ramsem 146Ronchietto Pier Dr.: Buiatrica 149Shashane CN (Botswana) 261Scheffer Anton: Bossie Boerdery 233Scholtz Joe: Ghaap Savannas 96Scholtz Tatie en Amie: GPS Boerdery 132Steyn Johan: Patriot Boerbokstoet 95Strauss Johan en Danie: Rietkuil Boerbokstoet 143 Take Three Genetics (Casper Byleveld, Leonard du Raan, Pieter Smith 136Terblanche Hennie 64van der Merwe Joubert 111van der Westhuyzen Pieter: Volhard Boerbokstoet 77van Niekerk Lotter 104van Rensburg P.J. 210van Tonder Matthys - Grondegoed Boerbokstoet 135Visagie, Petrus 107VLEISSENTRAAL 199VOERMOL 99Wannenburg Callie: Avanti Boerdery 200Wiese Dries: Kasteel Boerbokstoet 103

 • 6

  SA BOERBOK | Nuus 2018 | No 26

 • 7

  SA BOER GOAT | News 2018 | Nr 26

 • 8

  SA BOERBOK | Nuus 2018 | No 26

  Dis is ’n groot voorreg en ook met trots dat ek hierdie Voorwoord kan skryf vir hierdie uitgawe. Die SA Boerbok telersvereniging wil hiermee ook sy dank uitspreek teenoor ons Ras Direkteur wat hierdie samestelling gedoen het. Hierdie joernaal word beskou as van die beste uitgawes in die stoetvee bedryf. Michelle dankie vir jou onbaatsugtige werk en die inligting wat jy saamgestel het met hierdie uitgawe. Hierdie joernaal lig ons as mede boere in rondom die Boerbok rasse en is ook ’n goeie riglyn om ’n idee te gee hoe die verskillende ras lyk en vorder.

  Verder gee dit ook vir u as potensiële boer inligting, van watter teler in u streek gebaseer is vir moontlike aankope van u keuse.

  Dankie, ook aan ons borge en ons lede wat advertensies plaas en inligting stuur wat saamgevat word in hierdie brosjure. Die Boerbok rasse is ongelooflik in aanvraag en daar tree daagliks nuwe lede toe tot die stoet bedryf.

  Laastens baie dankie aan ons Hemelse Vader wat ons hierdie geleentheid bied om in hierdie onsekere tyd hierdie pragtige diere te kan teel en ons nooit sal verlaat deur net in Hom te glo nie.

  It is a privilege to write the foreword to this edition of the Journal and it fills me with pride. The SA Boer Goat Breeders’ Association wishes to thank our Breed Director who compiled the Journal which is regarded as one of the best publications in the stud stock industry. Michelle, thanks for your unselfish work and the information you accumulated in this edition. This Journal informs us as fellow farmers of the goat breeds and it is also an effective guideline for showing what the different breeds look like and how they are progressing.

  It moreover gives you as a potential framer information on what breeders are based in you region for the possible purchases of your choice.

  Our thanks too to our sponsors and our members who place advertisements and send the information contained in this brochure. The goat breeds are in great demand and new members join the stud industry daily.

  In conclusion, our gratitude to our Heavenly Father Who offers us an opportunity to breed beautiful animals in these uncertain times and Who will never forsake us when we believe in Him.

  PRESIDENTvan die | from the

  Hennie Booysen

 • 10

  SA BOERBOK | Nuus 2018 | No 26

  Michelle Kruger

  Geagte Leser

  Eerstens, baie dankie vir u belangstelling in ons

  Boerbokke, Kalahari reds en Savannas. Mag

  die boek u vrae beantwoord en u motiveer

  om suksesvol met bokke te boer. Bokke is

  opwindend en ’n uitdaging, wat met die regte

  bestuur en liefde vir die dier, vir u ’n groot

  aanwins sal wees.

  RedaksioneelEDITORIAL

  Dear Reader

  We appreciate your interest in our Boer Goats,

  Kalahari Reds and Savannas. We trust that the

  Journal will answer your questions and motivate you

  to start farming successfully with goats. Goats are

  exciting and a challenge – a challenge that could

  be to your great benefit with proper management

  and love for the animals.

 • 11

  SA BOER GOAT | News 2018 | Nr 26

  Sukses en Geloofwaardigeid

  Geloofwaardigheid kom nie net van kennis alleenlik nie; dit kom van resultate. Wanneer mense sukses wil behaal, soek hulle raad by diegene wat al iets bereik het. Wanneer jy suksesvol is, sal daar altyd diegene wees wat na jou wil luister. As jy sukses bereik het in ‘n veld waarin hulle ook wil presteer, neem jou geloofwaardigheid baie toe. Wat verg dit dus om ‘n sukses te wees? Baie verskillende dinge. Hier is ‘n paar:

  1) Gewoontes. Almal wil suksesvol wees, maar min mense is bereid om die prys daarvoor te betaal. Jy bepaal nie jou toekoms nie; jy bepaal jou gewoontes en jou gewoontes bepaal jou toekoms. Die geheim lê in jou daaglikse roetine. Om sukses te bereik, moet jy ‘n gewoonte daarvan maak om dit te doen wat ander onsuksesvolle mense nie doen nie.

  2) Geleenthede. ‘n Suksesvolle persoon maak hooi van die gras wat onder ‘n ander persoon se voete groei! Hulle beperk hulle take nie tot die ure wat die son skyn nie. Hulle verstaan dat sukses aspirasie, inspirasie en perspirasie verg.

  3) Volharding. Sukses beteken dat jy elke keer opstaan wanneer jy val. Die wetenskaplike en uitvinder, Louis Pasteur, het gesê, ‘Laat my toe om jou die geheim te vertel wat my gehelp het om my doelwit te behaal. My sterkpunte lê alleenlik in my deursettingsvermoë.’

  4) God. Abraham Lincoln het gesê, ‘I believe the will of God prevails; without Him all human reliance is vain; without the assistance of that divine being I can not succeed; with that assistance I cannot fail.’ God het vir Josef sukses gegee in alles wat hy gedoen het; en Hy wil dieselfde vir jou doen!

  Success and Credibility

  Credibility does not derive from knowledge only; it comes from results. When people wish to be successful, they seek advice from those who have already achieved something. When you are success-ful, there will always be people who want to listen to you. Once you have achieved success in a field where they too wish to perform, your credibility increases greatly. What does it take to be a success? Various things; here are a few:

  1) Habits. Everyone wants to be successful, but few are prepared to pay the price. You do not determine your future; you determine your habits and your habits determine your future. The secret is in your daily routine. To reach suc-cess, you must make a habit of doing what other unsuccessful people do not do.

  2) Opportunities. A successful person makes hay of the grass that grows under someone else’s feet! They do not limit their tasks to the hours of sunshine; they understand that success re-quires aspiration, inspiration and perspiration.

  3) Perseverance. Success means getting up every time you fall. The scientist and inventor, Louis Pasteur, said, ‘Allow me to tell you the secret that helped me to reach my objective. My strong points are situated only in my persistence.’

  4) God. Abraham Lincoln said, ‘I believe the will of God prevails; without Him all human reliance is vain; without the assistance of that divine being I cannot succeed; with that assistance I cannot fail.’ God granted Joseph success in all he did; and He wants to do the same for you!

  Thanks to: Long-time, loyal members who have had a large share in the growth and promotion of the boer goat industry. Our President and Council for guidance and sacrifice; likewise to all our inspectors and judges. Everyone who placed an advertisement; thanks for your support and for the beautiful photos with many stories. Charmainé and Caria of Firefly Publications, with whom I have come a long way, for your hard work and for understanding us goat people! We appreciate you. Louise, for helping with translations, with your friendly attitude and sharp wit. Most important, our Heavenly Father, for His incredible creation, and for the privilege of being part of it.

  Weereens baie dankie: Aan jarelange, lojale lede wat ‘n groot aandeel gehad het aan die groei en bevordering van die boerbok bedryf. Aan ons President en Raad, vir leiding en opoffering. So ook aan al ons Inspekteurs en Beoordelaars. Aan elkeen wat ‘n advertensie geplaas het. Dankie vir julle ondersteuning en vir pragtige foto’s met baie stories. Aan Charmainé en Caria van “Firefly Publications” saam met wie ek ‘n lang pad stap, vir julle harde werk, en dat julle ons bok-mense verstaan! Ons waardeer julle. Louise, vir hulp met vertaalwerk, met altyd die mooiste gesindheid en oulike sê-goed. Aan Marizelle, my regterhand in die Kantoor.Belangrikste, ons Hemelse Vader, vir Sy ongelooflike Skepping, en vir die groot voorreg om te mag deel wees daarvan.

 • 12

  SA BOERBOK | Nuus 2018 | No 26

  PRESIDENTMnr. Hennie Booysen KURUMANTel: 053 712 2112/082 902 [email protected]

  VISE-PRESIDENTMnr. Lukas Burger Griekwastad082 856 [email protected]

  WES-KAAP BOERBOKKLUBMnr. Pip NieuwoudtClanwilliam027 482 2807/083 650 [email protected]

  BOSVELD BOERBOKKLUBMnr. Joubert Fourie Louis Trichardt082 494 [email protected]

  NOORD-KAAP BOERBOKKLUBMnr. Johan StraussPhilippolis083 626 [email protected]

  OOS-KAAP BOERBOKKLUBMnr Vaatjie Nell Somerset-Oos042 243 2871/072 459 [email protected]

  SENTRALE BINNELANDSE B/B KLUBMnr Gerald Calitz VENTERSDORP083 502 [email protected]

  GORDONIA BOERBOKKLUBMnr Freddie StolperUPINGTON054 332 1692/082 789 98[email protected]

  HOËVELD BOERBOKKLUBMnr. Andries Putter Ermelo072 106 [email protected]

  ADDISIONELE LIDMnr. Hein BooysenKuruman082 414 [email protected]

  SA KALAHARI REDMnr. Herman Pheiffer Faunasig082 458 [email protected]

  SA SAVANNAMnr. Tattie ScholtzKimberley082 493 [email protected]

  RASDIREKTEURMe. Michelle KrugerALIWAL-NOORD 051 633 [email protected]

  SEKRETARESSEMe. Marizelle de Kock ALIWAL-NOORD051 633 2033/083 218 [email protected]

  1 8

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  9

  10

  11

  12

  13

  14

 • 13

  SA BOER GOAT | News 2018 | Nr 26

  1

  5

  9

  13

  3

  7

  11

  2

  6

  10

  14

  4

  8

  12

  RaadsledeBOARD MEMBERS

 • 12

  SA BOERBOK | Nuus 2018 | No 26

  DATUM PLEK/PLACE GEBEURTENIS/EVENT DEUR WIE/BY WHOM

  JANUARIE/JANUARY

  16-19 Parys Skou en veiling/Show and Auction Sentraal Binneland Boerbokklub

  23 Graaff-Reinet Veldram Veiling/Auction Oos-Kaap Boerbokklub

  30-31 HoopstadBEOORDELAARS EKSAMEN/JUDGES EXAMINATION

  Gerald Calitz/Kantoor

  FEBRUARIE/FEBRUARY

  2 Afridome, Parys Produksieveiling/Production Auction Take 3 Genetics - Casper Byleveld, Leonard du Raan, Pieter Smith

  5 Bloemfontein Raadsvergadering/Board Meting SABTV

  6 Mount Stewart Produksieveiling/Production Auction Anton Scheffer

  7 Prieska Produksieveiling/Production Auction Louis van Rensburg

  9 Pietersburg Produksieveiling/Production Auction Innibos Boerbokgroep

  13 Afridome, Parys Produksieveiling/Production Auction Bobaas veiling - Lukas Burger en Johan Strauss

  14 Jansenville Produksieveiling/Production Auction Karoo Boerbokveiling - PW Botha, Hennie le Roux, Andre Barnard, Richard Biggs

  14-17 Reitz Skou/Show Bielie Mielie fees- Hoëveld Boerbokklub

  14-15 Willowmore Skou - Oos-Kaap Kampioenskappe Oos-Kaap Boerbokklub

  JaarprogramANNUAL PROGRAM

 • 16

  SA BOERBOK | Nuus 2018 | No 26

  Postmasburg Griekwaland-Wes Veiling Izak Gous - 0832338875

  18-21 Pretoria Junior en Senior Kursus Kalahari Red klub

  20 Upington Produksieveiling/Production Auction Louis van Rensburg

  22 Pretoria, Onderstepoort Produksieveiling/Production Auction Doornpoort Genetics

  22-23 Williston Skou/Show Wes-Kaap Kampioenskappe

  22 Pretoria AJV Kalahari Red klub

  23 Pretoria Kalahari Red Nas veiling Kalahari Red klub

  28 Upington Produksieveiling/Production Auction Nico Botha Boerbokstoet

  MAART/MARCH

  6 Kimberley Produksieveiling/Production Auction Top 8 van Elk

  6-8 Pretoria Junior Kursus Bosveld Boerbokklub

  9 Pretoria Klub Veiling Bosveld Boerbokklub

  8-9 Riversdal Junior Kursus Wes-Kaap Boerbokklub

  13 Vryburg Produksieveiling/Production Auction Ghaapseberg - Desre Ferreira, Wiep Joubert

  23 Bela-Bela Produksieveiling/Production Auction Quattro

  25-27 Vryburg Skou en veiling/Show and Auction Sentraal Binneland Boerbokklub

  27-29 Griekwastad Veldskou/Veld Show Savanna en Noord-Kaap klub skou

  29 Tweerivier Produksieveiling/Production Auction James Freitas, Sakkie Nell, Freddie Stolper, Ansunet Cilliers

  APRIL

  3 Upington Vetvee veiling Gordonia Boerbokklub

  6Conrad Herbst kompleks, Pretoria

  Produksieveiling/Production Auction Karsten Boerdery

  9-12 Lichtenburg Skou en veiling/Show and Auction Sentraal Binneland Boerbokklub

  13 A Bela-Bela Klub Veiling/Club Auction Bosveld Boerbokklub

  MEI/MAY

  2-4 Upington Kuddeskou/Commercial Show Gordonia Boerbokklub

  29 April - 3 Mei

  BLOEMFONTEIN Wêreldkampioenskappe/World Championships

  Kantoor

  11 Polokwane Produksieveiling/Production Auction Befonk Boerbokveiling - Barry Strydom en Lukas Burger

  14-17 Bothaville Nampo kantoor

  23 Griekwastad Produksieveiling/Production Auction Savanna - Koenie Kotze

  25/27 Pietermaritzburg Royal Skou/Show Hoëveld Boerbokklub

  JUNIE/JUNE

  5-7 PolokwaneStreekskampioenskappe/Regional Championships

  Bosveld Boerbokklub

  7 Polokwane AJV/AGM Bosveld Boerbokklub

  8 Polokwane Klub Veiling/Club Auction Bosveld Boerbokklub

  12-13 Clanwilliam Junior Kursus/Junior Course Wes-Kaap Boerbokklub

  12-13 Clanwilliam Senior Kursus/Senior Course Wes-Kaap Boerbokklub

  JULIE/JULY

  9-10 Bloemfontein Raadsvergadering/Board Meeting SABV

  24 Upington Vetvee veiling Gordonia Boerbokklub

  27 Pretoria Produksieveiling/Production Auction Beste van Beide - Douw vd Merwe en Sarel Kriek

  31 Julie - 1 Augustus

  Kuruman Junior en Senior Kursus /Jnr & Snr Course Noord-Kaap Klub

  AUGUSTUS/AUGUST

  1 Upintgon Produksieveiling/Production Auction Martin Compion

  1-2 Groblershoop Junior Kursus/Junior Course Gordonia Boerbokklub

 • 17

  SA BOER GOAT | News 2018 | Nr 26

  1-2 Trichardt Junior en Senior Kursus/Jnr & Snr Course Hoëveld Boerbokklub

  3 Pietersburg Produksieveiling/Production Auction Innibos Boerbokgroep

  4 Upington Kudde Skou/Commercial Show Gordonia Boerbokklub

  14-17 Parys Skou en veiling/Show and Auction Sentraal Binneland Boerbokklub

  21-22 Upington Senior Kursus/Senior Course Gordonia Boerbokklub

  22 Upington Produksieveiling/Production Auction Karsten Boerdery

  28 Brandvlei Produksieveiling/Production Auction Louis van Rensburg

  29 & 30 Bultfontein Skou/Show Sentraal Binneland Boerbokklub

  SEPTEMBER

  7 Fort Beaufort Produksieveiling/Production Auction Jonathan Fetting

  7 Bela-Bela Produksieveiling/Production Auction Doornpoort Genetics

  6-7 Moorreesburg Klub Kampioenskappe Wes-Kaap Boerbokklub

  11-14 Standerton Skou/Show Hoëveld Boerbokklub

  11 Griekwastad Griekwastad Veldram veiling Kontak Louis van Rensburg

  18 Kimberley Produksieveiling/Production Auction Lukas Burger Produksieveiling

  20 Springbok Produksieveiling/Production Auction Martin Compion

  21 Pietersburg Produksieveiling/Production Auction Innibos Boerbokgroep

  24 Rustenburg Produksieveiling/Production Auction Dick Venter - Kalahari Red

  25Bloemfontein, Botaniese Tuine

  Inspekteursdag KANTOOR

  26 Loxton Produksieveiling/Production Auction Kasteel Boerbok en Kalahari Red - Dries Wiese

  OKTOBER/OCTOBER

  1-4 Pretoria/Rustenburg Junior en Senior Kursus/Jnr & Snr Course Kalahari Red klub

  5 Pretoria/Rustenburg Veiling/Auction Kalahari Red klub

  8 Vryburg Veiling/Auction Sentraal Binneland Boerbokklub

  9 Willowmore Produksieveiling/Production Auction Quattro

  10 Kimberley Veiling/Auction Savanna Veiling - Tattie Scholtz

  12Conrad Herbst kompleks, Pretoria

  Klub Veiling/Club Auction Hoëveld Boerbokklub

  15-16 Bloemfontein Raadsvergadering/Board Meeting SABTV

  16 Bloemfontein 14h00 Keuring Nasionale veiling/Inspection SABTV

  16 Bloemfontein AJV /AGM- 19h00 SABTV

  17 Bloemfontein NASIONALE VEILING/NATIONAL AUCTION SABTV

  18-20 Swartruggens Veldskou Sentraal Binneland Boerbokklub

  NOVEMBER

  2 Hoopstad Produksieveiling/Production Auction Trio Boerbokveiling - Albert van Zyl, Josua, Danie Theron, Mckay BB Stoet

  6 Somerset-Oos AJV /AGM- 19h00 Oos-Kaap Boerbokklub

  7 Somerset-Oos Veiling/Auction Oos-Kaap Boerbokklub

  13-15 Polokwane Junior Kursus/Junior Course Bosveld Boerbokklub

  14 Groblershoop Produksieveiling/Production Auction Karoo Boerbokveiling - PW Botha, Hennie le Roux, Andre Barnard, Richard Biggs

  14 Zeerust Skou en veiling/Show and Auction Sentraal Binneland Boerbokklub

  16 Polokwane Klub Veiling/Club Auction Bosveld Boerbokklub

  21 Nieuwoudtville AJV/AGM Wes-Kaap Boerbokklub

  22 Nieuwoudtville Klub Veiling/Club Auction Wes-Kaap Boerbokklub

  27 Upington Vetvee veiling Gordonia Boerbokklub

  27 Tweerivier Produksieveiling/Production Auction James Freitas

 • 18

  SA BOERBOK | Nuus 2018 | No 26

  GeskiedenisHISTORY

 • 19

  SA BOER GOAT | News 2018 | Nr 26

  Motivated by Messrs TB Jordaan of Buffelsfontein, Somerset East, Theunis Botha of Grootfontein

  Somerset East, Piet van Dyk of Doornkraal, Middelburg, Syce Botha of Roodekranz, Somerset East

  and Corrie Oberholtser of the Northern Cape, Mr Theunis Kruger of Dirkskraal, Somerset East, placed

  an advertisement in the agricultural newspapers that a founding meeting for a Boer Goat Breeders’

  Association would be held at Somerset East on 4 July 1959. His enthusiasm paid off because 16 persons

  attended the meeting and a committee was appointed to draw up breed standards and a constitution. On 16

  October 1959 the breed standards and constitution were approved and the executive was elected.

  First Chairperson: Mr TB Jordaan of Buffelsfontein, Somerset East. He held the reigns from the foundation of the

  SABGBA and held them firmly for the first 9 years (1959-1968).

  First SA Boer Goat information booklet!

  First National Sale, Somerset East

  54 Rams offered, 22 sold. Average price: R135. Most expensive ram: R380!

  Gemotiveer deur Mnre. TB Jordaan van Buffelsfontein, Somerset-Oos, Theunis Botha van Grootfontein Somerset-Oos, Piet van Dyk van Doornkraal Middelburg, Syce Botha van Roodekranz, Somerset-Oos en Corrie Oberholtser van die Noord-kaap, plaas Mnr. Theunis Kruger van Dirkskraal, Somerset-Oos ‘n advertensie in die landbou nuusblaaie dat ‘n stigtingsvergadering vir ‘n Boerboktelersvereniging op 4 Julie 1959 op Somerset-Oos gehou sal word. Hy word beloon vir sy ywer, want 16 persone woon die vergadering by en ‘n komitee word aangewys om rasstandaarde en ‘n konstitusie op te stel. Op 16 Oktober 1959 is die rasstandaarde en konstitusie goedgekeur en ‘n bestuur verkies.

  Eerste Voorsitter: Mnr. T.B. Jordaan van Buffelsfontein, Somerset-Oos. Hy het die leisels met die stigting van die SABTV in die hand geneem en dit stewig vasgevat vir die eerste 9 jaar. (1959-1968)

  Eerste SA Boerbok inligtingboekie!

  Eerste Nasionale Veiling, Somerset-Oos

  54 Ramme aangebied, 22 verkoop. Gemiddelde prys: R135 Duurste ram R380!

  1959

  1959

  1960

  1962

 • 20

  SA BOERBOK | Nuus 2018 | No 26

  1st SA championships: 1962 at Somerset East

  2nd SA championships: 1964 at Port Elizabeth

  3rd SA championships: 1966 at Somerset East

  Left top: SA Grand Champion Ram 1966: Boy Jordaan, Somerset East

  Left bottom: SA Grand Champion Ewe 1966: TB Jordaan, Somerset

  East

  1ste SA Kampioenskappe: 1962 Te Somerset-Oos

  2de SA Kampioenskappe: 1964 te Port Elizabeth

  3de SA Kampioenskappe: 1966 te Somerset-Oos

  Regs bo: S.A. Groot kampioen ram 1966: Boy Jordaan, Somerset-Oos

  Regs onder: S.A. Groot kampioen ooi 1966: T B Jordaan, Somerset-Oos

  1966

  1978

  1969

  1974

  Tweede Voorsitter: Johan Vosloo, het vir 8 jaar as Voorsitter leiding geneem. (1969-1977)

  Second Chairperson: Johan Vosloo. He chaired the Association for 8

  years (1969-1977).

  Eerste Nampo vind plaas op die huidige terrein wat as Nampo Park bekend staan. Theuns en Paula Botha, Jaco Lambrecht en Marie Fick verteenwoordig die Boerbokras.

  Inskrywing uit Oom Theuns Botha se dagboek:

  First Nampo took place at the current site now known as Nampo

  Park. Theuns and Paula Botha, Jaco Lambrecht and Marie Fick

  represented the Boer Goat breed.

  Entry from Oom Theuns Botha’s diary:

  Derde Voorsitter: P D van Dyk het vir 8 jaar die leisels met waardigheid en respek gehou. (1978-1986)

  Third Chairperson: PD van Dyk held the position for 8 years with dignity and respect (1978-1986).

 • 22

  SA BOERBOK | Nuus 2018 | No 26

  1979

  1982

  1986

  Die 1ste Boerbok Nuus sien die lug!The first Boer Goat News was

  published!

  (P.B.) Syce Botha bedank as Sekretaris na ‘n dienstermyn van 22 jaar! Mnr. Botha was Sekretaris vanaf die stigtingsdatum, 4 Julie 1959 tot Jan 1983, hy was bygestaan deur sy vrou, Marlene. Hy is gekies November 1983 as Raadslid tot November 1986 toe hy bedank het. Hy is toe gekies as Lewenslange Ere President van die Vereniging. Mnr. Botha staan nog steeds aktief in die Boerbokbedryf.

  Op foto: SA Groot Kampioen ooi, 1976 (Somerset-Oos)

  (PB) Syce Botha resigned as secretary after a term of office of 22 years! Mr Botha was the

  secretary from the inception date, 4 July 1959, until January 1983. He was assisted by his wife, Marlene.

  In November 1983 he was elected as a Council member and remained

  such until November 1986 when he resigned. He was then elected

  as Lifelong Honorary President of the Association. Mr Botha remains

  active in the boer goat industry.

  On photo: SA Grand Champion Ewe, 1976 (Somerset East)

  Fourth Chairperson: SW (Boetie) Malan was in charge for 12 years.

  Mr Malan was elected to the SABGBA executive in 1965 until

  he was elected as Vice President in 1978 and later, in 1986, as President.

  The first studies and experiments on boer goat feeding habits were

  conducted at Paardefontein by the Department of Agriculture.

  During his term in the executive he presented most of the qualifying senior judge courses and also held

  the record for judging the most National Championships – 7 shows

  all told (1986-2000).

  Vierde Voorsitter: S.W. (Boetie) Malan was vir 12 jaar aan die stuur van sake. Mnr. Malan word verkies tot Die SABTV se bestuur in 1965 waar hy as Vise President verkies word in 1978, en later in 1986 tot President.

  Die eerste proewe en eksperimente van boerbok-vreetgewoontes was gedoen op Paardefontein deur die Landbou Departement. Gedurende sy tydperk op die bestuur het hy meeste van die kwalifiserende senior beoordelaarskursusse aangebied en hou ook die rekord vir die beoordeling van die meeste Nasionale kampioenskappe – 7 skoue in totaal. (1986-2000)

 • 23

  SA BOER GOAT | News 2018 | Nr 26

  Die eerste Senior Kursus is gehou in Maart 1987 te Kimberley en aangebied deur Mnre. Theuns Botha en Herman Groenewald. 8 Studente slaag die kursus. Koenie Kotzé was die Student met die hoogste punte!

  The first Senior Course was held at Kimberley in March 1987 and

  presented by Messrs Theuns Botha and Herman Groenewald. Eight students passed the course and

  Koenie Kotzé was the student with the highest marks!

  1987

  1994

  2001

  1989 1992

  Die begin van Embrio uitvoere – deur Theuns Botha, Kanonfontein

  The start of embryo exports – by Theuns Botha, Kanonfontein

  Fifth Chairperson: Izak Vorster served in the executive of the

  SABGBA for 18 years of which he was the chair for 6 years.

  Mr Vorster was the first South African who was invited abroad in 1995 to judge boer goats in Texas

  (USA) at an important championship show. (Cornelius du Toit and Louis

  van Rensburg were the ring officials; 900 goats were judged during this

  show in one day, from 11 am to 12 midnight!)

  Mr Vorster was the only judge ever to have been asked to judge at the Sydney Royal for two consecutive

  years (2007/2008).

  Chairperson: 2001 - 2007

  Vyfde Voorsitter: Izak Vorster was vir 18 jaar op die bestuur van die SABTV, waarvan hy vir 6 jaar die leiding as Voorsitter geneem het.

  Mnr. Vorster was die eerste Suid-Afrikaner wat in 1995 oorsee genooi was om Boerbokke in Texas (VSA) op ‘n belangrike kampioenskapskou te beoordeel. (Cornelius du Toit en Louis van Rensburg was die Ringbeamptes. 900 Bokke is gedurende hierdie skou op 1 dag van 11uur die oggend tot 12 uur die nag beoordeel!)

  Mnr. Vorster was die enigte Beoordelaar wat ooit 2 jaar agtermekaar gevra is om die Sydney Royal te beoordeel (2007/2008). Voorsitter: 2001 - 2007

 • 24

  SA BOERBOK | Nuus 2018 | No 26

  2002

  2004

  2005

  2006

  2006

  Na afloop van die 2002 jaarvergadering ontvang Fiekie Henderson hierdie pragtige geskenk van die SABTV as blyk van waardering vir uitstekende diens gelewer as Vise-President en Bestuurslid oor baie jare.

  After the 2002 annual meeting Fiekie Henderson received this gracious gift from the SABGBA

  as a mark of appreciation for excellent service rendered as

  Vice President and member of the executive for many years.

  Gordonia Boerbokklub word gestig met Freddie Stolper as Voorsitter

  The Gordonia Boer Goat Club was founded with Freddie Stolper as

  Chairperson.

  Samewerking ooreenkoms tussen die SA Boerbok, Kalahari red en Savanna Genootskappe word op ‘n jaarvergadering gehou die 19de Oktober 2005 algemeen aanvaar. Die betrokke Voorsitters is Mnre. Izak Vorster (Boerbokke), Louis van Rensburg (Kalahari red) en Mervyn Swart (Savanna)

  A collaboration agreement between the SA Boer Goat, Kalahari Red

  and Savanna Societies was overall approved at an annual general meeting on 19 October 2005.

  The chairpersons concerned were Messrs Izak Vorster (Boer Goats),

  Louis van Rensburg (Kalahari Red) and Mervyn Swart (Savanna).

  Lukas Burger verkoop Cruiser vir R200 000 aan Hannes de Witt.

  Lukas Burger sold Cruiser to Hannes de Witt for R200 000.

  Duurste ram op ‘n produksie veiling verkoop vir R170 000 deur Andrew Jordaan / Most expensive ram sold on a production Auction by Andrew Jordaan for R170 000

  Vlnr: Andrew Jordaan (Verkoper), Louwrens Bibby (Afslaer), Chris Troskie (CMW) en Andrew Jordaan Jnr.

  Most expensive ram at a production sale sold at R170 000

  by Andrew Jordaan.

  Fltr: Andrew Jordaan (seller), Louwrens Bibby (auctioneer),

  Chris Troskie (CMW) and Andrew Jordaan Jnr.

 • 26

  SA BOERBOK | Nuus 2018 | No 26

  2007

  2008

  2009

  2011

  Duurste ram op Nasionale Veiling te Kimberley verkoop vir R60 000 deur Stephanus Malan aan Koenie Kotzé.

  Most expensive ram at National Sale at Kimberley sold to Koenie Kotzé

  at R60 000 by Stephanus Malan.

  Sixth Chairperson: Francois Maritz held the position for 3 years.

  Francois served uninterruptedly on the Council from 1998 and from

  2000 as Vice Chairperson. Francois is known among the members as

  a very loyal boer goat breeder and judge; in fact he has judged at 5

  World Shows in SA (2008 – 2011).

  Sesde Voorsitter: Francois Maritz neem vir 3 jaar die leiding. Francois was vanaf 1998 ononderbroke op die Raad, en vanaf 2000 Vise-Voorsitter. Francois is bekend onder die Lede as ‘n uiters lojale Boerbokteler en Beoordelaar, hy het inteendeel 5 Wêreldskoue in S.A. beoordeel. (2008 – 2011)

  A ram (Bakkies) was sold to Danie Schoeman at R60 000 at the

  Kimberley sale by Lukas Burger.

  Nog ‘n ram (Bakkies) word vir R60 000 op die Kimberley veiling verkoop deur Lukas Burger aan Danie Schoeman

  Seventh Chairperson: Stephanus Malan.

  Stephanus graduated with a degree in agricultural management at the

  University of Stellenbosch, and then managed a dairy farm at Alexandria

  for 3 years. In 1993 Stephanus took over the boer goat stud from

  his father, Boetie Malan, former President of the SA Boer Goat

  Breeders’ Association from 1986 - 2000. Stephanus has judged abroad many times, and twice at the World Championships in South Africa. He

  was the Chairperson of the Eastern Cape Club for 6 years, and has been the President of the SA Boer Goat

  Breeders’ Association since 2011.

  Sewende Voorsitter: Stephanus Malan. Stephanus het sy graad in landbou bestuur verwerf aan die Universiteit van Stellenbosch, en hierna ‘n melkplaas vir 3 jaar bestuur te Alexandria. In 1993 neem Stephanus die boerbokstoet by sy pa, Boetie Malan, eertydse President van die SA Boerboktelersvereniging vanaf 1986 - 2000, oor. Stephanus het al vele male oorsee beoordeel, en 2 keer die Wêreld kampioenskappe in Suid-Afrika. Hy was vir 6 jaar Voorsitter van die Ooskaap Klub, en is vanaf 2011 die President van die SA Boerboktelersvereniging.

 • 27

  SA BOER GOAT | News 2018 | Nr 26

  2013

  2013

  2013

  2014

  Duurste ooi op ‘n Wêreldskou Veiling verkoop vir R50 000 deur Karsten Boerdery aan Lukas Burger.

  Most expensive ewe at a World Show Sale sold for R50 000 to

  Lukas Burger by Karsten Boerdery.

  Duurste Kalahari Red ram verkoop (Wêreldskou Veiling, Bloemfontein) vir R130 000 deur Deon Jacobs aan Fanus Hanekom en Anton Bothma

  Most expensive Kalahari Red ram (World Show Sale, Bloemfontein)

  sold to Fanus Hanekom and Anton Bothma by Deon Jacobs at

  R130 000.

  Duurste Kalahari red ooi verkoop vir R50 000 deur Tollie Jordaan aan Fanus Hanekom. (Wêreldskou Veiling, Bloemfontein)

  Most expensive Kalahari Red ewe sold to Fanus Hanekom by Tollie

  Jordaan at R50 000. (World Show Sale, Bloemfontein)

  Duurste ram verkoop deur Lukas Burger aan Anton en Rickus Bothma vir R83 000

  Most expensive ram sold to Anton and Rickus Bothma by Lukas

  Burger for R83 000

 • 30

  SA BOERBOK | Nuus 2018 | No 26

  2015

  2015

  2015

  2016

  Lukas Burger verkoop Tolla aan Pip Nieuwoudt vir R450 000.

  Lukas Burger sold Tolla to Pip Nieuwoudt at R450 000

  Lukas Buger verkoop Kettie aan Hennie en Hein Booysen vir R250 000

  Lukas Buger sold Kettie to Hennie and Hein Booysen at R250 000.

  Duurste Boerbok ram verkoop op ‘n Nasionale Veiling deur Leonard du Raan van Douglas aan Kartu Boerdery van Koster vir R106 000.

  Most expensive boer goat ram sold at a National Sale to Kartu

  Boerdery of Koster by Leonard du Raan of Douglas at R106 000.

  Duurste boerbokooi op ‘n produksie veiling verkoop deur Lukas Burger aan Barry Strydom vir R130 000. (Sept. 2016, Kimberley)

  Most expensive ewe at a production sale sold by the Nico Botha

  Boerbokstoet to Pieter Smith of Alldays (Take Two Genetics Production Sale) at R84 000.

 • 31

  SA BOER GOAT | News 2018 | Nr 26

  2016

  2017

  2018

  Duurste boerbokram verkoop op ‘n produksieveiling deur Lukas Burger aan Petrus Visagie vir R210 000.

  Most expensive boer goat ram sold at a production sale to

  Petrus Visagie by Lukas Burger at R210 000.

  Duurste Savanna ram, Charles (Wêreldkampioen, 2017) tot op hede verkoop vir R50 000 deur Koenie Kotzé aan Mannetjie Lottering van Hluhluwe, Natal.

  Most expensive Savanna ram (Charles, World Champion 2017)

  sold by Koenie Kotzé to Mannetjie Lottering of Hluhluwe for R50 000.

  Lukas Burger verkoop Slingshot aan Petrus Visagie vir R330 000, ’n nuwe Rekord prys vir verkope tydens ’n Produksieveiling.

  Lukas Burger sold Slingshot to Petrus Visagie for a new re-cord price of R330 000

  Duurste Boerbok ooi verkoop deur die Nico Botha Boerbokstoet van Britstown vir ’n nuwe rekordprys van R150 000 aan Pieter Smith van Alldays.

  Most expensive Boer Goat ewe sold by the Nico Botha Boer Goat Stud of Britstown for a new record price of R150 000 to Pieter Smith of Alldays.

  2018 May Befonk Boer Goat Auction: Most espensive ram, Trump, sold by Barry Strydom for R200 000,00 to Xander Deyzel of the Kleinbegin Boer Goat Stud.

 • 32

  SA BOERBOK | Nuus 2018 | No 26

  T.B. JORDAAN 1959-1968

  BOETIE MALAN1982-2000

  STEPHANUS MALAN2011-2016

  JOHAN VOSLOO1969-1977

  IZAK VORSTER2001-2007

  HENNIE BOOYSEN2016-

  PIET VAN DYK 1978-1986

  FRANCOIS MARITZ2008-2011

  P.B. (SYCE) BOTHA Ere Vise President

  VoorsittersCHAIRMEN

 • 34

  SA BOERBOK | Nuus 2018 | No 26

  BOERBOK

  DieGeskiedenis

  VAN DIE

 • 33

  SA BOER GOAT | News 2018 | Nr 26

  Wat die teling geskiedenis van die Veredelde Boerbok uniek maak is dat hy nie soos ander S.A. geteelde rasse uit twee of meer suiwer rasse geteel is nie, maar slegs geselekteer is uit al die bestaande bok rasse in Suid-Afrika, vir al sy funksionele eienskappe en tipe soos hy vandag bekend staan en daarvandaan die benaming Veredelde Boerbok.

  Hierdie baanbrekerswerk is hoofsaaklik gedoen deur ’n klompie boere in die Oos-Kaap en veral in die omgewing van Somerset-Oos. So is die hoogtepunt in die Boerbok se geskiedenis bereik toe die Suid-Afrikaanse Boerboktelersvereniging gestig is op 4 Julie 1959 te Somerset-Oos met mnr. T. B . Jordaan (Voorsitter) en P B (Syce) Botha (Sekretaris). Hierdie stap het voorsien in ’n lang

  gevoelde behoefte deur ’n gesaghebbende liggaam daar te stel vir die bevordering en beskerming van die belange van die boerbokteler in Suid-Afrika. Aangesien die telers van die Boerbok nou agter een mondstuk geskaar was, was hulle as Vereniging beter in staat om ’n uniforme teelbeleid en seleksie program na te volg, om telers van advies te bedien, veral met die gebruik van gewenste tipe teeldiere. Op die stigtings vergadering was daar ook ’n komitee benoem wat verantwoordelik was vir die samestelling van ’n Konstitusie en die opstelling van Rasstandaarde.

  Lede teenwoordig op die stigtingsvergadering van 4 Julie 1959 was: P B Botha, P B van Dyk, T B Jordaan, Colin Bennett, P.J. Botha, L A Nell (sr.) W J Jordaan (Zeiss), Paul Jordaan (Driefontein), LR Steyl, T P Kruger en W S Berrington.

  1. Die verbeterde of Veredelde Boerbok wat gekenmerk word deur sy besondere verdienstelike eienskappe soos bv. goeie vleisbouvorm, hoë groeisnelheid, hoë vrugbaarheid, uniformiteit ten opsigte van kleur en tipe, gehardheid en aanpassingsvermoë. Dit is te danke aan die vêrsiendheid van ’n aantal Boerbok telers in die Oos-kaap, Somerset-

  Oos en omgewing wat hierdie gewenste tipe Boerbok sy ontstaan het. Reeds ongeveer 70 jaar gelede het ’n paar telers begin om met ’n doelgerigte teelbeleid en streng seleksie te probeer om ’n beter tipe boerbok te teel. Hulle het geslaag in hul poging en ’n tipe Boerbok geteel wat na aan die ideaal voldoen van ’n goeie Boerbok.

  Wyle oom Theunis Jordaan het in die eerste Joernaal, bladsy 24 van die Boerboktelersgenootskap van 1959 die ontwikkeling van die Veredelde sowel as van sy eie Buffelsfontein Boerbok Stoetery soos volg beskryf:

  Hierdie stoet van veredelde Boerbokke is gestig in die jaar 1931, met die aankoop deur my, van Een ram van wyle mnr. Jeremias Triegaardt van die plaas van Wyksvlei, Bedford en die helfte van die boerbokooie wat behoort het aan die vennootskap W.G. Jordaan en Seuns, waarvan ek ’n vennoot was. Omstreeks 1918 het my vader, wyle W.G. Jordaan, ongeveer vyftien bokooie van mev. Van de Venter van die plaas Slot, distrik Somerset-Oos gekoop.

  Dit was gladde haar bokooie met ligte rooi koppe.

  Hy het toe ’n ram van wyle mnr. I. B. van Heerden van Kaalplaas, Cradock gekoop. Dit was ’n besonder groot appelbok ram, met sterk konstitusie. Hierdie ram en die ooie was dus die fondament van die huidige stoet. Min of meer sestig jaar gelede het baie boere elk ’n klompie boerbokke gehad. Hulle was egter in daardie ou dae, van omtrent al die kleure van die reënboog en boonop was baie van hulle langharig.

  Die enigste eienskap wat die mense destyds in aanmerking geneem het, was konstitusie. Die kleur eweredigheid, uniformiteit en pigmentasie het hoegenaamd geen saak gemaak nie.

  ONTWIKKELING VAN DIE VEREDELDE BOERBOK

  Die Afrika-Renaissance het reeds 80 jaar gelede – aan die begin van die 20ste eeu – met die teelt van die veredelde Boerbok begin. Die herlewing en wedergeboorte by wyse van teling van die Boerbok – wat ‘n integrale deel van die Afrika-bok vorm, voldoen aan die basiese beginsels van ‘n Renaissance. ‘n Vernuwing van denke en wysiging in die lewensopvatting van ’n groep boere in die Oos-Kaap het die inheemse Boerbok omskep in die beste vleisbokras in die wêreld. Gesien teen die agtergrond dat daar 341 bokrasse oor

 • 38

  SA BOERBOK | Nuus 2018 | No 26

  die wêreld verspreid voorkom, maak dit ‘n unieke prestasie.

  As besef word waar boerbok boere hulself 70-80 jare gelede bevind het en waar hulle vandag staan, was dit ‘n merkwaardige poging. Die groepie boere in die Oos-Kaap wat die inisiatief geneem het om die Boerbok te verbeter, het geen ander keuse gehad as om met die hand te speel, wat deur omstandighede, vir hulle gedeel was nie. In hierdie hand was die destydse inheemse bokras, wat ‘n integrale deel was van die groter geheel naamlik, die Afrika-bok. Dit was die bok wat die boere van die inheemse mense bekom het om daarmee te boer. So het die naam Boerbok mettertyd ontstaan.

  What makes the breeding history of the refined boer goat so unique, is that it was not bred from two or more purebred breeds like some other SA breeds, but was selected from all the existing goat breeds in South Africa for all their functional characteristics and type as they are known today and hence the name of Refined Boer Goat.

  This ground-breaking work was mainly done by a few farmers in the Eastern Cape, particularly around Somerset East. The pinnacle in boer goat history was reached when the South African Boer Goat Breeders’ Association was established at Somerset East on 4 July 1959 by Messrs TB Jordaan (Chairperson) and PB (Syce) Botha (Secretary). This step provided in a long-felt need for establishing an authoritative body for promoting and protecting the interests of boer goat breeders in South Africa. As the breeders of the boer goat were now united behind one mouthpiece, as an association they were better able to comply with a uniform breeding policy and selection programme and to render advice to breeders, especially in the use of the desired type of breed animals. At the founding meeting

  BOER GOATHistory

  OF THE

  a committee was nominated to be responsible for compiling a constitution and drafting breed standards.

  The following members were present at the founding meeting of 4 July 1959: PB Botha, PB van Dyk, TB Jordaan, Colin Bennett, PJ Botha, LA Nell (Senior), WJ Jordaan (Zeiss), Paul Jordaan (Driefontein), LR Steyl, TP Kruger and WS Berrington.

  On page 24 in the first journal of the Boer Goat Breeders’ Association in 1959, the late oom Theunis Jordaan described the development of the refined boer goat as well as his own Buffelsfontein boer goat stud:

  This stud of refined boer goats was established in 1931 with my purchase of one ram from the late Mr Jeremias Triegaardt of the farm Van Wyksvlei, Bedford, and half of the boer goat ewes that belonged to the partnership WG Jordaan and Sons, of which I was also a partner. Around 1918 my father, the late WG Jordaan, bought about fifteen goat ewes from Mrs Van de Venter of the farm Slot in the district of Somerset East.

 • 39

  SA BOER GOAT | News 2018 | Nr 26

  They were smooth-haired goat ewes with pale red heads.

  He then bought a ram from the late Mr I.B. van Heerden of Kaalplaas, Cradock. It was a particularly large apple ram with a strong constitution. This ram and the ewes were therefore the foundation of the current stud. More or less sixty years ago many farmers each had some boer goats. However, in those days they were about all colours of the rainbow and many of them were also long-haired.

  In those days constitution was the only feature that people considered. The evenness of colour, uniformity and pigmentation did not matter at all.

  Development of the Ennobled Boer Goat

  The African renaissance already started 80 years ago – at the beginning of the 20th century – with breeding the ennobled boer goat. The resurrection and renascence by breeding the boer goat – that forms an integral part of the African goat - complies with the basic principles of a Renaissance. A regeneration of thinking and an amendment in the view of life of a group of farmers in the Eastern Cape converted the indigenous boer goat into the best meat goat breed in the world. Seen against the background that 341 goat breeds are distributed across the world, it makes this a unique achievement.

  Compared to where boer goat farmers found

  themselves 70-80 years ago and where they are today, it has been a remarkable effort. The small group of farmers in the Eastern Cape who took the initiative to improve the boer goat, had no choice but to play the hand they had been dealt with through circumstances. In this hand was the former indigenous goat breed that was an integral part of the greater whole, namely the African goat. It was the goat that the farmers acquired from the indigenous people to farm with. Thus the name boer goat gradually evolved.

  In 1977, the Boer goat was imported into Germany. In 1987 Lancorp Corporation Ltd. imported Boers into New Zealand, and in 1988 they were imported into Australia. The first Boer embryos to reach the North American Continent were implanted into recipient does at Olds College in Canada. These goats stayed in quarantine until April 1993, when Boers were released into the United States and Canada. In New Zealand, three main parties were involved in the importation of South African Boer Goats: Lancorp Corporation Ltd., Embryotech Corporation, and African Goat Flock Co. In Australia the major importer was Australian Breeding Management Pty Ltd.

  Since 1987 the Boer goat has been imported by New Zealand, Canada, Germany, Mexico, Australia, Indonesia, England, India, France, Malaysia, Denmark, British West Indies, Netherland Antilles, and virtually every state in the United States.

 • 40

  SA BOERBOK | Nuus 2018 | No 26

  As deel van die Geskiedenis van die SA Boerbok, fokus ek jaarliks op van ons oudste stoeterye. Hierdie jaar is dit die

  beurt van die Nico Botha Boerbokstoet no. 776.

  Nico Botha het in 1972 as stokperdjie met boerbokke begin teel, en in 1982 is die Stoetery by die SA Boerboktelersvereniging geregistreer. Teen 1986 het hy ’n baie ernstiger benadering begin volg met die stoetboerdery. Sy stoet het bestaan uit diere wat hy gekoop het van kuddes van Apie Coné Maritz van Danielskuil en

  Izak Vorster van Middelburg Oos-Kaap.

  Deur met hoë gehalte diere te begin, het spoedig in die skou-arena vrugte begin afwerp en sy stoet het in 1990 vier plekke op die Nasionale Boerbok-kampioenskappe in Kuruman gewen. By die 1992-Nasionale Kampioenskappe in Bloemfontein en in Rustenburg in 1994, het sy stoet die meeste punte aangeteken om te bewys dat sy vroeëre

  suksesse nie ‘n gelukskoot was nie.

  Een van die geheime van die Nico Botha Boerbokstoet was dat genetiese korreksies vinnig aangebring moet word.

  BOERBOKSTOET NO 776Nico Botha

 • 41

  SA BOER GOAT | News 2018 | Nr 26

  PRESTASIES BEHAAL:

  1994 Junior Kampioen ooi1994 1994 Groot kampioen ooi

  PT60 1996 Jnr kamp ram

  1998 GL219 Groot kamp ooi

  2000 Snr kamp ooi 2002 jnr kamp ooi

  1992 Bloemfontein Meeste punte1994 Rustenburg Wen die skou met die meeste punte nog ooit aangeteken tydens ‘n Kampioenskap. Groot kampioen ooi. 1996 Worcester Ontvang toekenning as teler van Kampioene, en meeste punte. Groot kampioen ooie. 1998 Bloemfontein Groot Kampioen ooi, Groot Kampioen ram2000 Rustenburg Ontvang toekenning as teler van Kampioene, en meeste punte. Groot kampioen ooi.

  2002 Jack 2 Tand Kamp ram

  2004 Bismark Groot kamp ram 2004 PC16 Groot kamp ooi

  2002 Jnr kamp ram 2002 Groot kamp ooi

  2002 Victoria Wes Groot Kampioen ooi en Junior Kampioen ooi 2004 Worcester Ontvang toekenning as teler van Kampioene, en meeste punte. Groot Kampioen ram (Bismark), en groot Kampioen ooi (PC16).2005 Upington 2de Meeste punte, 3 Kampioene, 7 eerste plasings en 25 plasings. Groot Kampioen ooi.

 • 44

  SA BOERBOK | Nuus 2018 | No 26

  Die eerste produksieveiling word in 1995 saam met Lukas Burger aangebied.

  Tydens 1993, 1994 en 1995 nasionale Boerbok Veiling wat te Kimberley aangebied is, behaal dié Stoet die hoogste pryse vir ramme verkoop. Gedurende die 1994 Veiling word 007 vir ‘n SA rekord bedrag van R75 000 verkoop. Die stoetery heet ook verskeie rekord pryse tydens ander veilings behaal:

  2011 SA rekord ooi R44 0002012 SA rekord ooi R46 5002015 SA rekord ooi R61 0002018 SA rekord ooi R150 000

  2005 Upington PC16 Groot kamp ooi

  2008 Groot Kampioen ooi

  2009 Junior kampioen ooi

  2017 Res senior kamp ram 2018 Senior Kampioen ooi

  2018 Res Jnr Kampioen ram

  2018 Klas 20 7 plekke

  2009 Res Groot kampioen ooi 2009 Snr & Groot kampioen ooi

  2007 Jnr kamp ram 2007 Snr kamp ooi

  2006 Upington Meeste punte, 3 Kampioene, 8 eerste plasings en 25 plasings. Groot Kampioen ooi.2008 Bloemfontein Groot Kampioen ooi 2009 Upington Groot Kampioen ooi

  2017 Bloemfontein Reserwe Senior Kampioen Ram 2018 Parys Senior Kampioen ooi en Reserwe Junior Kampioen ram (Pay Day)

 • 45

  SA BOER GOAT | News 2018 | Nr 26

  ‘n Embrio stasie met kwarantyn fasiliteite word in 1994 op die plaas Kareehoek opgerig. Gedurende hierdie jaar voer die stoetery embrio’s suksesvol uit na Kanada en Australië. Lewendige diere en embrio’s word na meer as 20 lande Wêreldwyd uitgevoer, waardeur ‘n groot bydrae word gelewer om die Boerbok genepoel te versprei. Nico het ook wêreldwyd skoue beoordeel en kursusse aangebied, onder andere in Amerika, Brasilië en Australië.

  Kareehoek was die eiendom van die Botha’s sedert die 1900’s waar hulle uiters suksesvol met Merino’s geboer het, en een van die grootste wol produsente in Suid-Afrika is.

  Casper en Loudine het in 2010 nadat die stoet verdeel is, voortgegaan met die Nico Botha boerbokstoet na Nico se afsterwe. Hulle kinders is die sewende geslag op die plaas Kareehoek, Britstown.

  Die stoet het verskeie ramme geteel deur die jare wat ‘n groot impak op die stoet en die boerbokbedryf wêreldwyd gemaak het: Koos (aangekoop), Superman, Spyker, Glipsie, Magic, Ulie, MK, Tokkelos, Cracker, Champ, Bismark, Rommel, Kalander, Cyclone, Viking, Armstrong, Hitler, Braveheart, Dag en Nag, Huricane, Diamond, Contedor, Musiline, Slypyster, Weerlig, Hilux (aangekoop), Ramaja, Klein Hilux, Jack, Pay Day

  Bestuursprogram (Casper Byleveld)

  Ons hoof boerdery is Merino skaap, daarom moet ons bokke by die skedule inpas. Die stoet se ooie lam slegs eenkeer ‘n jaar waarvan 2/3 van die kudde voor die winter lam en 1/3 in die lente.

  Pieter Nicolaas Botha, 1846-1911 Philippus Johannes Botha, 1912-1969

  Oupa Piet en Ouma Anna Botha, 1878-

  1948

  Ons handhaaf ‘n lam persentasie van 188% oor die laaste klomp jare. Ons doen hoofsaaklik KI en laparoskopiese inseminasie deur GeneCo, wêreld klas leiers in die bedryf.

  Ons gebruik ‘n ram slegs tot ons 120 ooie van sy nageslag het wat ons in die kudde terug hou. Ons glo in generasies jaag.

  Bokke word tweemaal per jaar ontwurm en bloednier geënt. Ons bly in ‘n baie droë maar gesonde wêreld. Bokke is baie gesond!

  Ooie word ekstensief bedryf. Ooie kom op dag 140 van dragtigheid in lam hokkies waarna hul daar staan totdat hul klaar gelam het. Daarna gaan hul terug veld toe waar ooie produksie lek en lammers kruipvoer ontvang tot en met speen. Lammers word op 100 dae gespeen waarna hul deur ‘n keurings proses gaan. Die bestes word terug gehou en res word weg gelaai.

  Ooie word gepaar vir die eerste keer op 2/4 tand wanneer hulle mooi uitgegroei is.

  Ons teeldoelwitte: VRUGBAARHEID, LANGLEWENDHEID, GROOTTE IN BALANS

 • 46

  SA BOERBOK | Nuus 2018 | No 26

  Deur Pip Nieuwoudt: Ek dink met soveel heimwee en nostalgie terug aan jare gelede. Hoe ouer mens word, hoe meer dink jy en dan dink ek jy verbeel jouself dalk dat alles lank gelede rustiger en makliker was.

  Nietemin: as ek aan Nico Botha dink, dink ek aan ‘n lojale vriend wat altyd hulpvaardig was en nie gehuiwer het met enige “bok”- raad nie. Ek dink aan ‘n harde werker wat trots was op sy bokke en vasberade was om suksesvol te wees.

  Ek, Lukas Burger en Nico Botha het jare gelede besluit om self die VSA te besoek en ons eie embrio uitvoere te hanteer .

  Op Heathrow lughawe moes Nico toilet toe gaan. Hy moes ‘n vreemde knop gedruk het, want die volgende oomblik het hy met sy broek op sy knieë uitgestorm en gekla oor die straal water wat hom nou natgespuit het – tot vermaak van ons ander.

  Die laaste aand in Texas het Lukas sy hemp gestryk en Nico het gevra dat syne ook gestryk word. Lukas wou 2 bokooie in ruil daarvoor hê en hulle het so ooreengekom. Tydens ‘n inspekteursdag op Kareehoek daarna het Lukas sy 2 ooie uitgesoek en gekry.

  Ek onthou die pa en seun skietnaweke op Kareehoek en die warm ontvangs deur Nico en Koekie.

  Ek onthou Sondagaande se telefoonoproepe waar ons wedersyds gekla het oor droogtes en boerdery aangeleenthede. En dan besef ek weer dat Nico se nalatenskap t.o.v. teling en werks-ywer voorwaar navolgenswaardig is.

  Deur Lukas Burger: Ek onthou vir Nico as boer wat half vyf in die môre begin werk het en moes sy werksmense ook reg wees vir die dag wat voorlê. Nico was ’n haastige mens, wat geweet het wat hy wil hê en hoe hy dit wil hê.

  Nico was ’n baie positiewe mens en het meeste van die tyd groter gedink as die mense rondom hom. Hy was ’n groot gees in die bokbedryf in Suid-Afrika. Ek en Nico en Pip het hard teen mekaar geskou en was altyd gereed om die een wat wen ‘’n handdruk te gee en sê: “Geluk ou maat!” Ons het altyd bymekaargestaan en saam die bokke beoordeel. Ek het Nico geken as ’n eerbare mens.

  Totsiens Nico.

  So onthou ek vir Nico...

 • 47

  SA BOER GOAT | News 2018 | Nr 26

  Ramme met die meeste aantal gemete nageslag (vir speengewig)

  wat nog lewendig isRams with the highest number of

  measured offspring(for weaning weight) that are still alive

  BOERBOKKE/BOER GOATS

  KALAHARI RED

  SAVANNA

  Reknr FDM YY Volgnr Gebdat Aantal Nageslag

  Aantal Kuddes/Teler

  67940726 184 10 628 7/27/2010 245 1 Kanonfontein Theuns Botha

  69699817 617 11 170 10/14/2011 217 1 Louis van Rensburg

  70142153 1237 11 40 8/26/2011 152 1 R J Cahi

  Reknr FDM YY Volgnr Gebdat Aantal Nageslag

  Aantal Kuddes/Teler

  69844447 29 11 66 10/23/2011 7 1 Koos Geldenhuys, Ansoria Stoetery

  66875527 29 10 35 9/1/2010 7 1 Koos Geldenhuys, Ansoria Stoetery

  66875261 29 10 9 8/28/2010 7 1 Koos Geldenhuys, Ansoria Stoetery

  Reknr FDM YY Volgnr Gebdat Aantal Nageslag

  Aantal Kuddes/Teler

  68770635 28 11 34 3/11/2011 359 2 Ghaap Savannas

  72590409 34 13 14 2/5/2013 255 1 Ghaap Savannas

  72591159 34 13 59 2/10/2013 223 1 Patroos Savannas

  BIELIE 184 10 628 Huidige eienaar: C F Marais van Niekerkshoop

 • 49

  SA BOER GOAT | News 2018 | Nr 26

  GOAT• Goats were one of the first animals to be tamed by humans and

  were being herded 9,000 years ago.

  • Goat meat is the most consumed meat per capita worldwide

  • Goats can be taught their name and to come when called

  • The life span of a goat is about that of a dog

  • Goats have a gestation period (pregnancy) of five months and the average birth rate for goats is 2.2 kids per year.

  • Baby goats (kids) are standing and taking their first steps within minutes of being born.

  • Each kid has a unique call, and along with its scent, that is how its mother recognizes it from birth – not by sight.

  • Counter to the dominant stereotype about goats being willing to eat anything, they are actually very picky eaters. They have very sensitive lips, which they use to “mouth” things in search of clean and tasty food. They will often refuse to eat hay that has been walked on or lying around loose for a day.

  • Goats are herd animals and will become depressed if kept without any goat companions. So, it is unhealthy for a goat if a family just owns one as a pet.

  • Goats, being mountain animals, are very good at climbing; they’ve been known to climb to the tops of trees, or even dams!

  • Goats’ pupils (like many hooved animals) are rectangular. This gives them vision for 320 to 340 degrees (compared to humans with 160-210) around them without having to move and they are thought to have excellent night vision.

  • Goats are foragers, NOT grazers. It is actually unnatural to graze a goat on grass and increases the likelihood of them picking up harmful parasites. In their natural habitat, they roam mountaintops and reach up as high as possible to pick out choice bits of forage around them.

  • Goats have four “stomachs.” Their food moves first into the rumen (from which it is periodically regurgitated for more “cud chewing”), then to the reticulum, later to the omasum, and finally to the abomasum (which is most like a more sensitive human stomach).

  • Goats are burpers! This is due to the role of their rumen. The rumen, which in a mature goat holds four to five gallons of plant material, breaks down cellulose and acts as a fermentation vat. Of course, fermentation produces gas, and this gas escapes in the form of loud, healthy burps.

 • 50

  SA BOERBOK | Nuus 2018 | No 26

  BOERBOK

  BOER GOATRasstandaarde

  Breed StandardsHier volg die rasstandaard soos opgestel

  en aanvaar deur die “Suid-Afrikaanse

  Boerboktelersvereniging”. Die doel van

  hierdie rasstandaard is om die ras te verbeter

  ten einde sy ekonomiese waarde steeds te

  verhoog.

  Following are the Breed standards as drawn up and accepted by the Boer Goat Breeders’ Association of South Africa.

  The aim of the breeding standards is to improve the breed and to increase the economic value.

 • 51

  SA BOER GOAT | News 2018 | Nr 26

  CONFORMATION

  HEAD: A strong head with large, soft brown eyes, without a wild or untamed look. A strong, slightly curved nose, wide nostrils, strong well-formed mouth with well-fitted jaws. Up to 6 teeth must show a perfect bite. Eight tooth and older may show 6mm protrusion. Permanent teeth must cut in the correct anatomical place. The forehead must be prominently curved linking up with the curve of nose and horns. Horns should be strong, of moderate length and placed moderately apart with a gradual backward curve. Horns have to be as round and solid as possible and in dark colour. Ears are to be broad, smooth and of medium length hanging downwards from the head. Ears that are too short are undesirable.

  Characteristic cull defects: Concave fore-head, horns too straight or too flat: the tips of the horns must not press against the neck, pointed jaw, ears folded (lengthwise), stiff protruding ears, ears too short, over- or undershot jaw and blue eyes.

  NECK AND FOREQUARTERS: A Neck of moderate length in proportion to the length of the body, full and well-fleshed and well-joined to the forequarter, is essential. The breastbone should be broad with a deep, broad brisket. The shoulder should be fleshy, in proportion to the body and be well-fitted to the withers. The withers should be broad and as well-fitted as possible (not sharp). The front legs should be of medium length and in proportion to the depth of the body. The legs should be strong and well-placed, with strong pastern joints and well-formed hoofs which are as dark as possible.

  Characteristic cull defects: Too long, thin neck; too short neck, shoulders too loose.

  BARREL: The ideal is a long, deep broad barrel. The ribs must be well sprung and fleshed, and the loins as well filled as possible. The goat should have a broad, fairly straight back and must not be pinched behind the shoulders.

  Characteristic cull defects: Back too concave, too slab-sided, too cylindrical or pinched behind the shoulder.

  HINDQUARTERS: The Boer Goat should have a broad and long rump, not sloping too much, well fleshed buttocks which are not too flat, and have fully fleshed thighs. The tail must be straight where it grows out of the dock and then may swing to either side.

  Characteristic cull defects: A rump that hangs

  BOUVORM

  KOP: ‘n Sterk kop. Groot bruin oë met sagte uitdrukking (nie wild nie). Sterk, effens geboë neus, wye neusgate, sterk goedgevormde bek met kake wat goed sluit. Tot 6 tand moet 100% sluit. 8 Tand en ouer mag 6 mm verby byt. Permanente tande moet anatomies op die korrekte plek uitkom. Voorkop prominent gebuig, aaneensluitend met buiging van neus en horings. Horings sterk, van middelmatige lengte, redelik wyd geplaas, met geleidelike buiging na agter. Horings so rond en solied as moontlik en donkerkleurig.

  Ore: mooi breë gladde ore van middelmatige lengte, wat langs die kop afhang - té kort ore is ongewens.

  Kenmerkende prulfoute: Hol voorkop, té regop horing, té plat horing, horings wat reguit uit die kop kom, en waarvan die punte op die nek druk, spits bek, skewe bek, gevoude (in die lengte gevou) ore, stywe wegstaan ore, té lang onderkaak, kort onderbek, blou oë.

  NEK EN VOORKWART: Die nek moet matig in

  lengte en in verhouding met die lyf wees, vol en goed gevlees en goed aansluit by die voorlyf. Die skouer moet stewig

  gesluit, goed gevlees en breed wees. Die

  borsbeen moet breed wees, met ‘n diep en breë borsstuk. Die blad moet in verhouding goed gevlees wees en goed

  aansluit by die skof. Die skof moet so breed en

  vol wees as moontlik (nie skerp nie). Voorbene

  moet van middelmatige lengte wees, en in verhouding met diepte van lyf. Bene moet sterk en goed geplaas wees met sterk kootgewrigte, reggevormde hoewe, so

  donker as moontlik.

  Kenmerkende prulfoute: Té lang dun nek, té kort nek, té los skouers.

  MIDDELSTUK: ‘n Lang, diep en breë romp is die ideaal. Die ribbes moet goed gewelf, goed gevlees, en die lende goed gevul wees. Die bok moet ‘n sterk, breë en redelike reguit rug hê, en nie geknyp wees agter die blaaie nie.

  Kenmerkende prulfoute: Té hol rug, platsydig, duiwelsgreep, silindries, té reguit rug.

  AGTERLYF: Die kruis moet breed en lank wees en nie te veel hang nie. Goed gevleesde boude wat nie te plat is nie, en dye wat breed en vol vleis is, is ideaal. Die stert moet reguit uit die stertwortel uitgroei en kan dan swaai.

 • 52

  SA BOERBOK | Nuus 2018 | No 26

  Kenmerkende prulfoute: ‘n Kruis wat té veel hang of té kort is, plat boude, té lang skenkel, skewe stert.

  BENE: Klem moet gelê word op die bene wat sterk (goeie tekstuur) en goed geplaas moet wees. Té dik gevleesde bene is ongewens. Sterk bene moet gepaard gaan met gehardheid en goeie konstitusie: ‘n eienskap wat absoluut onontbeerlik is by die Boerbok.

  Kenmerkende prulfoute: X-bak of hol voorbene, koei, sekel of regop hak, té dun of té vlesige dik bene, kote, hoewe wat uit of in draai.

  VEL EN BEDEKKING: Los, soepel vel met voldoende bors en nekplooie, veral by die ram. Ooglede en nie-haar gedeeltes moet gepigmenteer wees. Die kaal vel onder die stert moet minstens 75% gepigmenteer wees vir stoet. (100% pigment die ideaal). Kort en gladde, glansende hare is die ideaal. ‘n Beperkte hoeveelheid dons sal indie wintermaande toegelaat word.

  Kenmerkende prulfoute: Té lang, growwe bedekking, té donsige bedekking, asook té ligte pigmentasie by haarlose dele.

  GESLAGSORGANE: ‘n Goedgevormde en stewige aangehegte uier met spene, soos die sketse aandui, word as riglyn aanvaar en sal geldig en bindend wees totdat navorsings resultate dit bevestig of die teendeel bewys.

  Speentipes - Spenetabel: Speentipes 9,10,11 en 12 soos in die S.A. BTV se spenetabel geïllustreer, verander vanaf 1 November 2008 vanaf prulspene na kuddespene met die verstandhouding dat die speentipes waarna hier verwys word funksioneel doeltreffend is, d.w.s. die ooi moet in staat wees om haar lammers funksioneel doeltreffend te soog. Hierdie verandering moet as ’n tydelike toegewing beskou word totdat wetenskaplike navorsing ten opsigte van spene ’n ander besluit in die verband noodsaak. Hierdie toegewing word uitsluitlik gemaak om die kommersiële kudde in Suid-Afrika doelgerig te vermeerder

  Speentipes 9 - 12: Skoue Diere met dié speen-tipes, mag egter aan geen skou in SA deelneem nie.

  Speentipes 9 - 12: Veilings Diere met dié speentipes, mag vanaf 1 November 2008 as kuddediere op streek-, klub- en produksie veilings te koop aangebied word mits die spene van ’n dier in die diskresie van die inspekteur(s) funksioneel doeltreffend is.

  Diere met speentipes 9,10,11 en 12 mag egter nie op die S.A. BTV se Nasionale Veiling en Wêreldskouveiling aangebied word nie.

  too much or is too short. A too long shank or flat buttocks.

  LEGS: Emphasis should be placed on the legs which should be strong and well-placed. Too fleshy legs are undesirable. Strong legs imply hardiness and a strong constitution, which are absolutely essential characteristics of the Boer Goat.

  Characteristic cull defects: Knock knees, bandy legs, cow hocked or post legged or sickle hocked. Legs too thin or too fleshy. Weak pasterns and hoofs

  pointing outwards or inwards.

  SKIN AND COVERING: A loose supple skin with sufficient chest and neck skin folds, especially in the case of rams, is essential. Eyelids and hairless parts must be pigmented. The hairless skin under the tail should have 75% pigmentation for stud purposes, with 100% pigmentation the ideal. Short, glossy hair is desirable.

  A limited amount of fur will be tolerated during winter months.

  Characteristic cull defects: Covering too long and coarse or too furry, and a lack of pigmentation of hairless parts.

  SEXUAL ORGANS: Ewes: Well-formed udder firmly attached with teats as shown on picture.

  Teat types – Teat Table: Teat types 9,10, 11 & 12 as illustrated in Boer Goat Breeders’ Association Teat Table will change from cull teats to flock teats, with the understanding that the teats are functionally effective, i.e. the ewe must be able to suckle her kids

  effectively. This must be seen to be a temporary amendment until such time as scientific research into teats may necessitate a different decision.

  This amendment has been made with the express purpose of increasing the commercial flocks in South Africa.

  Teat types: Shows: Goats with the teat types referred to above may not take part in Shows in South Africa.

  Teat types: Auctions: Goats with the teat types referred to above may be put up for sale as flock goats,

  at regional, club and production auctions from 1 November 2008 on the condition that the inspectors deem that the teats are functionally effective. Goats with teat types 9, 10, 11 & 12 may, however not be auctioned at the National Auction and World Show Auction.

  Watch rams’ teats; use the same table for both ewes and rams.

  As from: 1 Jan 2014 Unshed animals

 • 55

  SA BOER GOAT | News 2018 | Nr 26

  Kyk na ramme se spene, gebruik dieselfde tabel soos vir ooie ook vir ramme.

  Vanaf: 1 Jan 2014 Ongewisselde diereVanaf: 1 Jan 2015 Ongewisseld – 4 TandVanaf: 1 Jan 2016 Alle ramme

  RAMME

  Twee matige, groot, goedgevormde en gesonde, ewe groot teelballe in een sak, by ramme. Sak, nie meer as 5cm gesplete, is toelaatbaar. Die skrotum moet ten minste 25cm in omtrek wees.

  Kenmerkende prulfoute: Tros, kalbas of gesplete spene, té klein teelballe, sak meer as 5cm gesplete.

  KWALITEIT: Dit word aangedui deur die volgende eienskappe: Kwaliteit is kort gladde hare met ’n mooi glans, veredelde voorkoms met veral ’n sterk kop, mooi na agter gebuigde ronde horings: los, dik, soepel en geplooide vel (veral by ramme) kort, gladde hare met ’n mooi glans. Hiermee saam moet die dier ’n lewenskragtige houding hê.

  GROOTTE: ’n Middelmatige groot swaar bok met maksimum vleisproduksie is die ideaal. ’n Goeie verhouding tussen lengte van been en diepte van lyf moet op alle ouderdomme gehandhaaf word met lammers wat neig om effens langer op die been te wees.

  Kenmerkende prulfoute: Té groot of té klein (ponie).

  KLEUR: Die ideaal is ’n wit bok met ’n rooi kop en ore, ’n bles en volledig gepigmenteerde velskakerings van ligrooi tot donkerrooi is toelaatbaar. Die minimum vereiste vir ’n stoetbok, is ’n kol van minstens 10cm in deursnee weerskante van die kop (ore uitgesluit). Ore moet elkeen minstens 75% rooi wees en pigment moet minstens 75% wees. ‘n Dier wat op grond van kleur ’n kuddedier is, mag vanaf 1 November 2008 nie aan die Wêreldskou deelneem nie maar wel aan Streek- en Klubskoue.

  Minimum kleur vir kuddebokke 10cm aan beide kante van die kop, met geen kleur in die ore.

  DIE VOLGENDE IS OOK TOELAATBAAR VIR STOETDOELEINDES:

  KOP, NEK EN VOORKWART: Geheel rooikleur is toelaatbaar beperk tot nie verder as die bladbeen, en nie laer af op die blad as gelyk met die borsaansluiting nie.

  MIDDEL, AGTERSTEL EN ONDERLYN: Net een kol van maksimum 10cm in deursneë is toelaatbaar.

  BENE: Onder die term “bene” word verstaan dié gedeelte onder ’n denkbeeldige lyn van die bors en onderlyn. Kolle met maksimum van 5cm is toelaatbaar.

  STERT: Die stert mag rooi wees, maar die rooi

  As from: 1 Jan 2015 Unshed – 4 toothAs from: 1 Jan 2016 All rams

  RAMS

  Two reasonably large, well-formed, healthy and equal sized testes in one scrotum. A scrotum with a split no larger than 5cm is permissible. The scrotum must be at least 25cm in circumference.

  Characteristic cull defects: Bunched, calabash or split teats. Testes too small, a scrotum with more than a 5 cm split

  QUALITY: Is indicated by the following characteristics: This is achieved with short glossy hair and a fine lustre, and ennobled appearance, especially with a strong head, rounded horns bent backward, loose thick, supple, folds of skin (particularly with rams) and short smooth glossy hair. In addition to the above mentioned qualities, the goat must have a lively appearance.

  SIZE: The ideal is an average sized goat for maximum meat production. Not too big or too small. Thedesirable ratio between length of leg and depth of body should be achieved at all ages. Lambs should tend to be longer in the leg.

  Characteristic cull defects: Goats too large or too small (pony).

  COLOURING: The ideal is a white goat with a red head and ears, a white blaze and fully pigmented skin. Shadings between light and dark red are permissible. The minimum requirement for a stud animal is a patch of at least 10cm in diameter on both sides of the head, ears excluded. Both ears should have at least 75% red colouring and with 75% pigmentation.

  Minimum colour for flock goats 10 cm on either side of the head with no colour in the ears.

  As from 1 November 2008, a goat that is a flock goat because of colour, may not participate at the World Show, but may participate at Regional and Club Shows.

  THE FOLLOWING IS PERMISSIBLE FOR STUD PURPOSES:

  HEAD, NECK AND FORE-QUARTERS:

  Consistent colour is permissible but must not go farther than the shoulder nor lower than level with the chest.

  BARREL, HINDQUARTER AND BELLY: Only one patch not exceeding 10cm in diameter is permissible.

  LEGS: The term “legs” means that portion below an imaginary line formed by the chest and the under line. Patches totalling a maximum of 5cm in diameter are permissible.

 • 56

  SA BOERBOK | Nuus 2018 | No 26

  mag nie verder as 2.5cm op die lyfgedeeltes wees nie.

  ROOI HARE EN BEDEKKING: Baie min rooi hare is toelaatbaar vanaf 2-tand ouderdom en ouer.

  PIGMENTASIE: Diskrimineer teen té ligte pigmentasie.

  KUDDEBOK: ’n Kuddebok is ’n bok wat nie voldoen aan die vereistes vir stoet nie, maar geen prulfoute het nie. Minstens 50% van die kleur moet wit wees en die ander 50% moet rooi wees. Die rooi kleur van ’n Kuddebok kan 50% aaneenlopend wees sonder om die indruk van bont te skep. Die res van die lyf moet wit wees. Indien kleur as los kolle presenteer mag dit nooit die indruk van bont skep nie. Onder die stert moet die kuddebok minstens 25% gepigmenteer wees. Ramme mag nie meer as 25% rooi wees nie.

  VERDUIDELIKING VAN DIE RASSTANDAARDE:

  By die toepassing van die rasstandaarde, is daar baie aspekte wat nie volkome gedefinieer kan word nie. In so ’n geval moet die inspekteur of beoordelaar sy eie diskresie gebruik. Alhoewel die rasstandaarde kort, saaklik en duidelik is, is dit egter nodig om meer inligting te verstrek ten opsigte van sekere beskrywings. Die grootste deel van die bok se lyf moet wit wees omdat dit baie opsigtelik is, en die bymekaarmaak van bokke in ruie veld vergemaklik. ’n Gepigmenteerde vel op die nie haarbedekte gedeeltes, soos byvoorbeeld onder die stert, rondom die ooglede en bek, is uiters noodsaaklik omdat dit weerstand bied teen sonbrand, wat later mag oorskakel in velkanker. ’n Gepigmenteerde vel is ook beter bestand teen velsiektes. ’n Los soepel vel is noodsaaklik uit ’n oogpunt van aanpassing by klimaatsomstandighede. In Suid-Afrika wat ’n warm en sonnige land is, is ’n dier met ’n los soepel vel en kort hare beter aangepas; daarbenewens bied so ’n vel ook meer weerstand teen uitwendige parasiete.

  ALGEMENE VOORKOMS EN TIPE: ’n Bok met ’n mooi kop, na agter gebuigde ronde horings, los dik soepel en geplooide vel veral by ramme met verskillende liggaamsdele wat goed gevlees en pragtig in balans is. (Die ooi moet vroulik wees en effens wig na vore wat ’n kenmerk van vrugbaarheid is.) Die veredelde boerbok vertoon mooi simmetries met ’n sterk lewenskragtige voorkoms en genoeg kwaliteit met baie klem op vroulikheid by die ooi en manlikheid by die ram.

  TAIL: The tail may be red, but the red colour may not continue onto the body for more than 2,5cm.

  RED HAIR AND COVERING: Very few red hair are permissible within the coat from 2 tooth onwards.

  PIGMENTATION: Discriminate against too light pigmentation.

  FLOCK GOAT: A flock goat is a Boer Goat which does not comply with the stud standards, but has no cull defects. At least 50%

  of the colour must be white; the other 50% must be red. The red colour of the commercial goat must be 50% continuous without creating the impression of being motley. The rest of the body must be white. If the red colour is in the form of separate markings, it must never give the impression of being motley. Under the tail the flock goat must be at least 25% pigmented. Rams may not be more than 25% red.

  EXPLANATION OF BREED STANDARDS

  In applying these standards there are many aspects which cannot be completely defined. In such cases the inspector or judge must use his discretion. In spite of the breed standards being clear and to the point, it is never the less necessary to supply additional information in respect of certain descriptions. The major part of the body of the goat must be white to make it conspicuous and to facilitate the rounding up of goats in dense terrain. A pigmented skin on the hairless parts, e.g. under the tail, round the eyelids and mouth etc, is absolutely essential, because it offers resistance

  to sunburn which may result in cancer. A pigmented skin is also more resistant to skin disease. A loose, supple skin is essential for adaptability to climatic conditions. In South Africa, which is a warm and sunny country, an animal with loose skin and short hair is beter adapted. In addition, skin of this kind provides additional resistance to external parasites.

  GENERAL APPEARANCE AND TYPE: A goat with a fine head, round horns that are bent

  backwards, a loose, supple skin with folds (especially in rams) and with body parts well-fleshed and in perfect balance. The ewe must be feminine, wedging slightly up to the front, which is a sign of fertility. The ram is heavier in the head, neck and forequarters. The SA Boer Goat is an animal with symmetry, with a strong, vigorous appearance and fine quality. The ewe must be feminine and the ram masculine.

  Fertility of ewes: In order to be able to participate at Regional and Club shows and auctioned at Regional

 • 58

  SA BOERBOK | Nuus 2018 | No 26

  VRUGBAARHEID:

  Ten einde vanaf 1 November 2008 aan Streek- en Klubskoue te mag deelneem, en op Streek-, Klub- en produksieveilings aangebied te mag word, moet boerbokooie van 6-tand en ouer sigbaar dragtig wees of dragtig geskandeer word op die skou- en veilingspersele onderskeidelik of vergesel wees van ’n dragtigheidsertifikaat waarvan die datum nie ouer mag wees as ’n maand voor die aanvang van die betrokke skoue of veilings nie, of in die diskresie van die beoordelaars en/of inspekteurs sonder twyfel vantevore gelam het of lammers soog.

  Ten einde vanaf 1 November 2008 aan die Wêreldskou te mag deelneem en op die Nasionale- en Wêreldskouveilings aangebied te mag word, moet boerbokooie van 6-tand en ouer sigbaar dragtig wees of dragtig geskandeer word op die skou- en veilingspersele onderskeidelik of vergesel wees van ’n dragtigheidsertifikaat waarvan die datum nie ouer mag wees as ’n maand voor die aanvang van die betrokke skoue of veilings nie, of lammers soog.

  Veilings:

  Om op S.A. BTV Veilings onder beskerming van die SABTV aangebied te word moet ‘n ooi op 6 Tand ouderdom en ouer sigbaar dragtig wees, of ‘n dragtigheid sertifikaat moet ingehandig word.

  Skoue:

  Wêreld- en Nasionale skoue: Alle ramme vanaf die 3de gewigsklas (60kg) moet vrugbaar wees. Klaswenners (1ste en 2de plekke) sal dus getoets word. Indien ‘n ram onvrugbaar getoets word, sal die 2de plek die 1ste plek inneem, ens.

  and Club Production Auctions, Boer Goat ewes 6 tooth and older must be visibly pregnant, or positively scanned at the show or auction venue, or accompanied by a pregnancy certificate the date of which is not older than 1 month prior to the start of the show or auction, or who at the discretion is deemed by the inspectors to have lambed previously or to be suckling kids.

  In order to be able to participate at the World Show, National and World Show, Auction Boer Goat ewes 6 tooth and older must be visibly pregnant, or positively scanned at the show or auction venue, or accompanied by a pregnancy certificate the date of which is not older than 1 month prior to the start of the show or auction, or to have suckling kids

  Auctions:

  In order to be able to compete, a Boer goat ewe, 6 tooth and older, must be clearly and visibly pregnant, or must be in possession of a pregnant certificate.

  Shows:

  World and National Shows: All rams as from the 3rd weight class (60 kg) must be fertile. Class winners (1st and 2nd places) will therefore be tested. If a ram tests infertile, the 2nd place will take up the 1st place, etc.

 • 59

  SA BOER GOAT | News 2018 | Nr 26

 • 58

  SA BOERBOK | Nuus 2018 | No 26

  Reëls en voorwaardes vir Lidmaatskap: Aansoek om Lidmaatskap word gedoen by die Kantoor, waarop die voornemende lid ‘n inskrywingsvorm sal ontvang. Daar word van alle Lede verwag om lojaal teenoor die Telersvereniging te wees en op te tree. Griewe kan skriftelik aan die Kantoor gerig word en dit sal dan op die Raads- of jaarvergadering voorgelê word. ‘n Lid wat die Telersvereniging in onguns bring of probeer bring, kan as Lid geskors word. Verwys grondwet Punt 6: 6.1 6.7Inspeksie-prosedure: A Aansoek om inspeksie moet deur die Kantoor

  gedoen word.B Die telers hou self hul plaatjies. Nuwe plaatjies

  moet betyds by die Kantoor bestel word. (NB) Telers moet die vorm van die vorige

  inspeksie met elke inspeksie toon.C Inspekteursdae is verpligtend vir alle inspekteurs,

  wat outomaties ook die beoordelaars insluit. Inspekteurs wat twee sulke dae misloop sonder

  skriftelike verskoning, of drie dae met verskoning, se name word van die lys geskrap.

  D Elke stoetteler moet elke tweede jaar ‘n verpligte inspeksie laat doen, so nie mag die lid op geen nasionale- of streeksveiling of nasionale of streekskou diere aanbied of vertoon nie.

  E Die Bestuur behou die reg voor om beoordelaars en inspekteurs van die onderskeie lyste te skraap.

  Veilings:Amptelike Veilings is veilings vir alle Lede, onder beskerming van die Telersvereniging op plekke soos deur die Bestuur aan die begin van elke jaar voorgestel. Alleen stoettelers mag bokke op so ‘n veiling verkoop.B Alle bokke sal onderhewig wees aan keuring deur

  inspekteurs deur die bestuur aangestel.C Die Vereniging sal reis-, verblyf-, inspeksie- en

  advertensiekoste van so ‘n veiling dra en ‘n kommissie van 1% sal gehef word op alle bokke wat verkoop is. Die afslaers sal ‘n bykomende kommissie hef in ooreenkoms met die bestuur. Alle lede sal inskrywingsvorms vir amptelike veilings ontvang en, na so ‘n veiling, sal die afslaers ‘n afskrif van die veilingsrol aan die Kantoor stuur.

  A Regulations and conditions of membership: Application for membership should be made in writing/fax/e-mail to the office, and a membership application form will be forwarded to you.

  All members should be loyal to the breeders association. Any members who are dissatisfied should put this in writing and send it to the office. This will then be tabled at the following Board or Annual meeting. Members who bring the breeders Association into disrepute may be expelled.

  Inspection procedure: An Application for an inspection should be made to the office.B The breeders should keep their own tags. New

  tags should be ordered in time from the office. NB: The breeder should produce the previous

  inspection form with each subsequent inspection.C Inspection days are compulsory for all inspectors,

  and this therefore includes all judges as well. If an inspector misses 2 such days without apology,

  or three with apology, he will be removed from the list of inspectors.

  D Each breeder must be inspected every alternate year. If these inspections have not taken place, the breeder may not participate in any national or regional auction, or exhibit at any national or regional show.

  E The management retains the right to remove either inspectors or judges from the respective lists.

  Auctions:A Official auctions: These are auctions which take

  place under the protection of the Breeders Association for all members, and for which the venues are stipulated by the management at the beginning of the year.

  Only stud breeders may put goats up for sale at these auctions.

  B All goats will be put through inspection by the inspectors who will be appointed by the management.

  C The Association will carry the travelling,

  Algemene Inligting& INTERNE REËLS

  General Information& INTERNAL RULES

 • 63

  SA BOER GOAT | News 2018 | Nr 26

  Privaat- en skouveilings:A Sulke veilings kan deur ‘n privaat persoon

  of persone onder beskerming van die Telersvereniging gehou word.

  B Aansoek om verlof tot so ‘n veiling moet skriftelik by die Kantoor gedoen word en sal onderhewig wees aan die goedkeuring van die Bestuur.

  C Dieselfde reëls soos vir ‘n amptelike veiling geld, behalwe dat die kommissie aan die Verenging 1% sal wees en dat die verkoper alle onkoste i.s. inspeksie, advertensie, ens. self sal dra.

  D Daar sal geen veiling plaasvind een week voor of na ‘n amptelike veiling in dieselfde streek nie. Die Bestuur sal hieroor beslis.

  E Inspeksie deur twee inspekteurs moet binne 14 dae voor so ‘n veiling geskied.

  F Geen ekstra diere (spaarwiele) mag na nasionale en klubveilings geneem word nie.

  Geen afgekeurde diere mag voor of na die veiling op die veilings-terrein verkoop word nie. ‘n Verkoper wat hom hieraan skuldig maak, kan as lid geskors word. Die Inspekteurs het die reg om die volgende dag voor die veiling begin, bokke se bekke na te gaan om toe te sien dat die bekke nie voor die inspeksie gemanipuleer is nie.

  Skoue:A Elke alternatiewe jaar word ‘n Wêreldskou

  verkieslik in Bloemfontein gehou wat deur die S.A. BTV Kantoor geadministreer word. Die alternatiewe jaar word daar ‘n Nasionale Skou gehou wat op Tender uitgesit word

  B Streekskampioenskappe sal in die verskillende streke gehou word en is oop vir alle Klublede. Advertensies vir Wêreldkampioenskappe verskyn in landboutydskrifte.

  C Dieselfde punt van manipulering van foute op veilings geld ook op enige skou, bv. druk van bekke, inkleur van pigment, uittrek van rooi hare, inspuit van doof middele of afsny van spene.

  Enige vertoner wat hom hieraan skuldig maak, kan as lid geskors word.

  D Geen inskrywings of diere sal na die sluitingsdatum soos deur die Skou Genootskap bepaal aanvaar word nie.

  E Geen diere wat nie deur die Skouring is nie, mag by die Skouveiling aangebied word nie, behalwe dié van die betrokke Beoordelaars.

  accommodation and inspection costs for such an auction, and a commission of 1.5% will be

of 73/73
1 SA BOER GOAT | News 2018 | Nr 26
Embed Size (px)
Recommended