+ All Categories
Home > Leadership & Management > Simulare de business | The Lost Dutchman's Gold Mine

Simulare de business | The Lost Dutchman's Gold Mine

Date post: 16-Apr-2017
Category:
Upload: evolutiv-consultants-network
View: 408 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
8
The Search for The Lost Dutchman’s Gold Mine
Transcript

The Search for The Lost Dutchman’s

Gold Mine

The Search for The Lost Dutchman’s Gold Mine, Perfomance Management Company, USA

Lost Dutchman’s Gold Mine este o provocare

captivantă, care se concentrează pe extragerea aurului

şi pe distracţie dar, având în acelaşi timp, un obiectiv

cât se poate de serios şi anume acela de a genera idei

care să ducă la îmbunătăţirea performanţelor de la

locul de muncă.

Se poate face cu uşurinţă legătura cu problemele

legate de schimbarea obiectivelor, leadership sau

motivare şi se pot demonstra, de asemenea, beneficiile

construirii încrederii şi a unei bune comunicări

interpersonale.

“Puterea Valorilor”

www.evolutivconsultants.ro | www.facebook.com/evolutiv

Organizaţie certificată

Exerciţiul În căutare Minei de aur pierdute a Neamţului face parte din portofoliul de seminarii bazate pe învăţarea experienţială oferite de către Evolutiv Consultants Network.

Un excelent exerciţiu de echipă, care poate fi utilizat pentru dezvoltarea următoarelor abilităţi, competenţe şi comportamente:

• Munca în echipă• Comunicare• Motivarea intrinsecă• Dezvoltarea abilităţilor de Leadership• Colaborarea şi cooperarea dintre echipe• Angajament şi inovare• Aliniere şi sinergie între grupuri• Planificare Strategică• Management de Proiect• Optimizarea profitabilităţii organizaţionale

Temele principale ale exerciţiului sunt conţinute în următoarele idei:

• Rolul Liderului expediţiei este de a ajuta echipele să aibă succes.• Obiectivul este să se extragă atât de mult aur cât putem extrage.

“Puterea Valorilor”

www.evolutivconsultants.ro | www.facebook.com/evolutiv

Organizaţie certificată

Echipele participante sunt în număr de trei şi pot fi compuse din câte 6 persoane. Echipele primesc o misiune provocatoare, primesc resurse şi informaţii, cerându-li-se apoi să ia o varietate largă de decizii pentru a putea să-şi dezvolte şi să-şi pună în aplicare planurile de lucru. Lucrând cu propriile ipoteze, decizii şi alegeri, participanţii îşi vor dezvolta puternice sentimente de proprietate şi implicare în aceste procese.

Esenţa exerciţiului este de a lucra împreună şi a se distra, planificând şi colaborând unii cu ceilalţi pe perioada de planificare şi pe timpul jocului, fără a fi în competiţie. Este un joc al abundenţei, nu al sărăciei. Toate echipele vor avea succes; dar cele care planifică mai bine şi colaborează vor avea mai mult succes decât celelalte.

Echipele vor afla că vor avea 20 de zile de câte 2 minute pentru a-şi organiza călătoria până la Mină şi înapoi acasă. Vor putea alege între trei trasee diferite, cu riscuri diferite, vor trebui să ţină cont în planificare de schimbările vremii şi să se concentreze pe folosirea optimă a resurselor şi a informaţiilor.

Facilitatorul, care este şi Liderul expediţiei, are o largă paletă de opţiuni legate de temele de discuţie bazate pe ceea ce s-a întâmplat în timpul exerciţiului. Comportamentele observate

1. Prezentare generală

2. Scenariul

3.Debriefing pentru îmbunătăţirea eficienţei organizaţionale

“Puterea Valorilor”

www.evolutivconsultants.ro | www.facebook.com/evolutiv

Organizaţie certificată

pe parcursul desfăşurării exerciţiului pot fi cu uşurinţă legate de situaţiile din mediul de lucru care ar putea fi îmbunătăţite.

Cu ajutorul debriefingului acest exercţiu devine un puternic şi deosebit instrument al schimbării şi al dezvoltării. Printre alte teme se poate discuta despre cum oglindeşte jocul nevoia de planificare, leadership, de misiuni şi viziuni clare sau problemele legate de lucrul în echipă şi colaborare.

• Responsabilitatea, prin participarea directă şi asumarea deciziilor luate;• Motivarea, prin energia şi angajamentul autogenerat;• Orientarea către inovaţie şi dezvoltarea organizaţională, prin identificarea obiectivului comun al tuturor echipelor;• Competiţie versus colaborare, avantaje şi dezavantaje;• Dezvoltarea de echipe performante, prin punerea în comun a tuturor resurselor organizaţionale;• Planificare strategică;• Management al riscului, prin asumarea deciziilor în lipsa anumitor informaţii;• Management de proiect, prin identificarea si gestionarea tuturor fazelor unui proiect, ţinând cont de tripla constrângere: calitate, timp şi cost;• Managementul informaţiei, ca parte a sistemului de mangement al resurselor;• Depăşirea barierelor în comunicare, între colegi şi către management;• Leadership participativ, prin implicarea în performanţa echipelor a conducătorului jocului.

4. Competenţe exersate pe parcursul exerciţiului

“Puterea Valorilor”

www.evolutivconsultants.ro | www.facebook.com/evolutiv

Organizaţie certificată

“Puterea Valorilor”

www.evolutivconsultants.ro | www.facebook.com/evolutiv

Organizaţie certificată

“Puterea Valorilor”

www.evolutivconsultants.ro | www.facebook.com/evolutiv

Organizaţie certificată

Acest exerciţiu este un program dinamic, de o

jumătate de zi, care permite apoi momente mai ample

de debriefing în continuarea sa. Prin energia degajată

şi prin puternicele metafore folosite, exerciţiul poate

sta, de asemenea, la baza unor sesiuni de training de

una sau de mai multe zile.

Şi nu uitaţi,

Obiectivul este de a obţine cât de mult aur puteţi!


Recommended