+ All Categories
Home > Documents > Sinteza Procedura Civila

Sinteza Procedura Civila

Date post: 07-Jul-2018
Category:
Upload: florin-adrian
View: 245 times
Download: 1 times
Share this document with a friend

of 97

Transcript
 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  1/97

  DREPT PROCESUAL CIVIL

  SUMAR -ARTEA I

  Principiile fundamentale ale dr.pr.civ. Participanţii la procesul civil. intervenţia

  ) chemarea n !udecat" a altor persoane Acţiunea civil". %ompetenţa instanţelor !udec"tore&ti. Actele de procedur".ermenele de procedur".

  Sancţiuni procedurale. %heltuielile de !udecat".

  ARTEA II - ,esf"&urarea !udec"ţii n faţa primei instanţetapa pre"titoare.,e/baterea cau/ei n &edinţ" public".,eliberarea &i pronunţarea hot"r0rii !udec"tore&ti.

  ARTEA III - %"ile de atac.Apelul.Recursul.%ontestaţia n anulare.

  . Revi/uirea.Recursul n interesul leii.

  ARTEA IV - Proceduri specialeProcedura necontencioas".Procedura arbitra!ului privat. scoas")rdonanţa pre&edinţial".Procedura refacerii nscrisurilor &i hot"r0rilor disp"rute.Procedura ofertei reale. scoas")Procedura divorţului.Procedura mp"rţelilor !udiciare.Procedura acţiunilor posesorii. scoas")Procedura de soluţionare a litiiilor comerciale. scoas")

  ARTEA V – 4ecutarea silit" scoas")

  TEMA 1: PRINCIPIILE DREPTULUI PROCESUAL PENAL

  ENUMERARE 

  GRUPA 1

  ) Principiul . 5egalităţii norm" constituţional")6

  1

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  2/97

  ) Principiul 7ndependenţei judecătorului şi supunerii lui numai faţă de lege   8 controlul !udiciar nu constituimi4tiune n activitatea de !udecat"9 deoarece acesta intervine dup" pronunţarea hot"r0rii6

  ) Principiul . ina!"i#ilităţii $%&e'ăt!(il!(6

  ) Principiul Adevărului6

  ) Principiul . R!l%l%i a'ti" al $%&e'ăt!(%l%i art.1239 1:#9 23' )

  Principiul Egalităţii părţilor în faţa instanţei.

  ) Principiul . De)*ă+%(ă(ii ,(!'e)el!( n li#a (!nă6

  G(%,a /

  Principiul . Publicităţii;

  )Principiul . O(alităţii6

  Principiul . Contradictorialităţii6

  )Principiul . D(e,t%l%i la a,ă(a(e0

  )Principiul . ,isponibilităţii  8 disponibilitatea material" dr. de a se dispune de obiectul litiiului)6 disponibilirocesual" dr. de a dispune de mi!loacele procesuale de ap"rare)6

  Principiul . ;ei$l!'i(ii –  obliaţia instanţei de a cerceta n mod direct ntreul material probatoriu e4c< comioatorii)6

  )Principiul. %ontinuităţii  –   imposibil de aplicat n practic"9 se reduce la !um"tate 8 hot"r0rea !udec"toreasc" sronunţe de c"tre acei !udec"tori care au alc"tuit completul de !udecat" art.#:$.%.pr.)

  TEMA /: PARTICIPANII LA PROCESUL CIVIL

  ENUMERARE 

  ) Participanţii ,(in'i,ali

  ) Participanti auxiliari

  Pa(ti'i,antii ,(in'i,ali 

  articipanti principali sunt <

  In)tanţa

  P"rţile

  Te(ţele ,e()!ane

  Organele de executare

  2

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  3/97

  Pa(ti'i,anţii a%2ilia(i 8 martori9 e4perţi9 interpreţi etc.

  P3RILE 4N PROCESUL CIVIL

  A5 COPARTICIPAREA PROCESUALA

  65 C!n&iţiile ne'e)a(e ,ent(% a *i ,a(te n ,(!'e)

  %) repturile şi obligaţiile părţilor 

  ,)A#%7%l &e &(e,t 

  ) !ormele de participare a terţului

  85 Re,(e7enta(ea

  G5 Participarea procurorului 

  C!,a(ti'i,a(ea ,(!'e)%ala9 sau litisconsortiu procesual)

  oparticiparea trebuie s" aib" a'ela+i !#ie't al ,(i'inii &i să fie un drept"obligaţie comună părţilor .

  8!(ele '!,a(ti'i,a(ii ,(!'e)%ale <

  ) prima clasificare < dup" po/iţia p"rţilor<

  a'ti"ă9  pasivă9mi4t" mai mulţi reclamanţi acţionea/" mai mulţi p0r0ţi)6

  ) A doua clasificare

  %oparticipare iniţială o dat" cu cererea de chemare n !udecat")9

  %oparticipare ulterioară;

  clasificare #

  coparticipare 8a'%ltati"ă9

  %oparticipare $ecesară;

  #clasificare %

  )%#ie'ti"ă9

  #

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  4/97

  obiectivă e4. ca/ul cone4it"ţii acţiunilor9 e4cepţia de litispendenţ")

  E*e'tele liti)'!n)!(ţi%l%i.

  art.$+ litisconsorţiul facultativ)acţionea/" reula c" dovezile, odată administrate, sunt câştigate cauzei.

  C!n&iţiile ne'e)a(e ,ent(% a *i ,a(te n ,(!'e)

  En%e(a(e5Calitate ,(!'e)%ala 

  )%apacitate procesuala de folosinta 6

  %)ti*i'a(ea %n%i inte(e) 6

  D(e,t%(ile +i !#ligaţiile ,ă(ţil!(

  e facut ......

  A#%7%l &e &(e,t#%7%l &e &(e,t 9a(t.;/

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  5/97

  )7nterventie fortata chemarea in !udecata a altor persoane 9 chemarea in arantie 9 aratarea titularului dreptului) 6

  Inte("entia "!l%nta(a

  8el%(i

  ) interventia voluntara ,(in'i,ala  propriu-/isa ) 8 atunci cand tertul intervine din proprie initiativa in in propriu;

  ) 7nterventie voluntara accesorie 8 atunci cand intervine din proprie initiativa in interesul uneia din parti 6

  Inte("entia *!(tata8!(e

  C=ea(ea in $%&e'ata a alt!( ,e()!ane

  ) C&emarea in garantie

  A(ata(ea tit%la(%l%i &(e,t%l%i 0

  inte("entia "!l%nta(a ,(in'i,ala5 De*initieste o actiune prin care tertul formuleaza o pretentie distincta dar conexa cu cerera principala ;

  5 D!eni% &e a,li'a#ilitate

  nu se poate interveni in procesele cu caracter strict per sonal 6 e4pl 8 divort )

  5Data ,ana la 'a(e )e ,!ate int(!&%'e 'e(e(ea

  %ererea se poate introduce ,ana la eta,a &e7#ate(ii ,(i'inii 6

  4ceptiepoate fi introdusa )i-n a,el 9 dar numai cu permisiunea partilor

  S!l%ti!na(ea 'e(e(ii &e inte("entie "!l%nta(a ,(in'i,ala

  ape

  Etapa admiterii in principiu

  (. Solutionarea cererii 

  %el care intervine in proces intervenientul ) dobandeste statutul de reclamant  9 dar el nu poate sa ramana in prdaca reclamantul va renunta la actiune ) deoarece interventia se !udeca odata cu cerea principala 6

  7ntervenţia ,(!&%'e a'elea+i e*e'te ,e 'a(e le ,(!&%'e int(!&%'e(ea %nei a'ţi%ni n $%&e'ată   ncetea/" bcredinţ"9 creanţele produc dob0n/i etc.)

  '

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  6/97

  Inte("entia a''e)!(ie. D!eni% &e a,li'a#ilitate

  N% ,!ate *i *!l!)ită n litigiile n 'a(e )e )!l%ţi!nea7ă )ta(ea +i 'a,a'itatea ,e()!anei .are un domeniu deaplicabilitate mai lar decat interventia principala )

  /. Data ,ana la 'a(e )e int(!&%'e 'e(e(ea

  %hiar si in caile de atac  deci in orice fa/a a !udecatii inclusiv recurs 5

  P(!'e&%(a inte("enţiei a''e)!(ii

  se introduce ,(int(-! )i,lă 'e(e(e v/. art.+2 8 formularea cererii)

  mpotriva cererii se poate depune întâmpinare de c"tre oricare parte.

  C=ea(ea in $%&e'ata a alt!( ,e()!ane De*initie

  ste ! a'ti%ne int(!&%)ă &e %na &in ,ă(ţi> n )'!,%l ,(ent,ină(ii %n%i litigi% "iit!(> ,!t(i"a te(ţil!( 'a(e a%tea ,(etin&e a'elea+i &(e,t%(i 'a +i (e'laant%l.

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  7/97

  5itiii n"scute din contracte de v0n/are-cump"rare9  indivi/iune9 litiii locative etc.

  u se poate introduce n ca/ul

  O(&!nanţel!( ,(e+e&inţiale9A acţiunilor posesorii9Acţiunilor ,e()!nale ne,at(i!niale9

  A litigiilor de muncă.

  erţul introdus dob0nde&te o po/iţie procesual" independent".

  ecursul sau apelul terţului repune n discuţie raporturile dintre reclamant &i p0r0t9 deoarece terţul are intereoluţionarea favorabil" a procesului.

  A(ata(ea tit%la(%l%i &(e,t%l%l. De*initie

  a'a ,(t%l &eţine %n l%'(% ,ent(% alt%l )a% &a'ă e2e('ită n n%ele alt%ia %n &(e,t> a'e)ta )e ,!ate a,ă(a>(ătn& ,e a&e"ă(at%l tit%la(.

  D!eni%l &e a,li'a#ilitatelitiii 'e a% 'a !#ie't &(e,t%(i (eale> &(e,t%(i l!'ati"e.

  R EPREZENTAREA. N!ti%ne

  Repre/entarea in'l%&e a)i)ta(ea 9iar Asistarea )e liitea7ă la '!n)%ltaţii9 formularea unor acte la diferite autorităţi9 n&e,lini(ea %n!( a'te,(!'e&%(ale. .

  umai avocatul a(e &(e,t%l )ă ,%nă '!n'l%7ii.

  4cepţii<

  %onsilierul !uridic n a,ă(a(ea %nei ,e()!ane $%(i&i'e.

  ,octorii &i licenţiaţii n drept dac"-i doctor e &i licenţiat) c,nd sunt mandatari în cau+a soţului ori a unei rude pla gradul (-  la toate instanţele).

  Asistarea unui avocat nu este cerută la judecătorii când partea este reprezentată de soţ ori rudă, gr.I .

  Pa(ti'i,a(ea ,(!'%(!(%l%i

  alitatea procesual" 8 procurorul este parte n proces parte al"turat" sau parte principal").

  *

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  8/97

  8!(ele &e ,a(ti'i,a(e<

  # Promovea+a acţiunea civila /  

  ,e 'ale ,(in'i,ală - c0nd el este cel ce promovea/" acţiunea

  ri pe cale incidentă9- c0nd intervine ntr-un proces pendent.

  rocurorul va avea calitatea de intervenient &i intervenţia este limitat" de art.$'. c0nd procurorul este cel ce promovcţiunea9 este obliatorie introducerea n cau/" a titularului dreptului dedus !udec"ţii.

  5 Inte("ine in ,(!'e)  intervenţie facultativ" &i intervenţie obliatorie.)

  %a/uri de intervenţii obliatorii<

  a. In'%"iinţa(ea a&!,ţiil!(>

  #.  Participarea la soluţionarea unor contravenţii privind încălcarea ordinii publice9

  '. c0nd contravenientul e)te (eţin%t> a(e)tat !(i in!(>

  &. în interesul dispărutului9

  e. n )!l%ţi!na(ea 'e(e(il!( &e &e'la(a(e a &i),a(iţiei !(i a !(ţii>

   f. în soluţionarea exproprierilor.

   Exercita căile de atac 

  ermenul de apel>recurs curge de la pronunţarea !otărârii,  cu e4cepţia ca/ului c0nd procurorul a participoluţionarea cau/ei9 c0nd termenul va cure de la comunicare.)

  ) Pa(ti'i,a la a'ti"itatea &e e2e'%ta(e )ilită i se recunoa&te procurorului dreptul de a solicita punerea în executare a &otăr,rilor judecătoreşti 9 limitat num

  ot"r0rile pronunţate n art.$' 1).

  TEMA / ACIUNEA CIVIL3) ,efinitie) Conditiile de exercitiu a actiunii civile) lementeleactiunii civile) %lasificarea actiunilor civile

  De*initie .ste i$l!'%l legal ,(in 'a(e ! ,e()!ană 'e(e in)tanţei $%&e'ăt!(e+ti (e'%n!a+te(ea %n%i &(e,t> n'eta(ea %nei

  %l#%(ă(i &e &(e,t +i &e *a,t !(i !#liga(ea %nei ,e()!ane la (e,a(aţii n %(a %n%i ,(e$%&i'i%.

  C!n&iţiile &e e2e('iţi% al a'ţi%nii 'i"ile

  %apacitatea &e *!l!)inţă0

  +

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  9/97

  )%apacitate procesuală de exerciţiu

  rt.$2< Persoanele care nu au e4erciţiul drepturilor lor nu pot sta în judecată dec,t dacă sunt repre+entate6)6

  ersoanele care au capacitate de e4erciţiu restr0ns" trebuie să fie asistate de către ocrotitorii lor legali .

  4cepţii

  Minorul care a mplinit v0rsta de 1( ani9 ntr-un proces de dreptul muncii sau ca/ul minorei c"s"torite lni6autori/area<

  vi/ea/" mpre!ur"rile n care repre/entantul leal al unei persoane are nevoie de autori/area unui oran compentru ndeplinirea unor acte de dispo/iţie renunţarea la drept9 achiesarea9 tran/acţia)6

  anctiunea ptr nerespectarea dispo/itiilor de mai sus e n%litate (elati"a 

  A*i(a(ea %n%i &(e,t )%#ie'ti".

  Eleentele a'ţi%nii 'i"ile

  S%#ie'tele a'ţi%nii 'i"ile 8 reclamantul9 p0r0tul6 terţii6 procurorul.

  . Obiectul acţiunii civile 8 acţiunea are ca obiect protecţia unui drept afirmat n !ustiţie sau a unei situaţii ocrde lee. biectul acţiunii nu se confund" cu obiectul subiectiv9 dedus !udec"ţii.

  II. Ca%7a

  Cla)i*i'a(ea a'ţi%nil!(:

  a)i*i'a(e 1

  a. a'ti%ni 'i"ile

  b. actiuni penale

  c. actiuni mixte mi4te6

  a)i*i'a(e /

  A'ti%ni n (eali7a(ea &(e,t%l%i 

   ctiuni în constatare 

  Actiuni '!n)tit%ti"e sau n transformare de drepturi)

  ctiunile în reali+area dreptului< ,!t *i a&%)e la n&e,lini(e ,(in e2e'%ta(e )ilită.

  ctiunile ?n constatare

  Acţiuni declaratorii 8 )e )!li'ită in)tanţei )ă )e )ta#ilea)'ă &a'ă e2i)tă )a% n% %n &(e,t0

  3

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  10/97

  .Acţiuni interoatorii 8 reclamantul c&eamă în judecată o persoană care ar putea să'i revendice"conteste mai t,r+irept al său;

  77.Acţiuni provocatorii 8 ! ,e()!ană 'a(e (i&i'ă ,(etenţii n !& ,%#li' '% ,(i"i(e la &(e,t%l %nei alte ,e()!)te '=eată )ă-+i "al!(i*i'e a*i(aţiile.

  Acţiunile n constatare nu pot fi îndeplinite pe calea executării silite.

  ctiuni constitutive< au caracter constitutiv de drepturi 8 )e %(ă(e+te &e)*iinţa(ea %n!( (a,!(t%(i $%(i&i!n)tit%i(ea %n!(a n!i.

  roduc efecte numai pentru viitor acţ. de divorţ9 de punerea sub interdicţie9 declararea dispariţiei etc.).

  a)i*i'a(e <

  . A'ţi%ni (eale 

  .  ctiuni personale 

  Actiuni i2te0

  a)i*i'a(e ?

  'ti%ni !#ilia(e

  ) a'ti%ni imobiliare

  a)i*i'a(e @

  a. A'ti%ni ,!)e)!(ii

   b. Actiuni  petitorii

  TEMA < SECESTRUL ASIGURATOR> SECESTRUL UDICIAR> POPRIREASIGURATORIE

  Se'=e)t(%l a)ig%(at!( 9@B15

  5 De*initie

  ) %onditii5 P(!'e&%(a &e $%&e'ata# 0idicarea sec&estrului asigurator

  De*initieonsta in in&i),!ni#ili7a(ea #%n%(il!( !#ile )a% i!#ile ale ,(t%l%i ,nă la te(ina(ea ,(!'e)Sechestrul asiur"tor se aplic" numai atunci c0nd obiectul acţiunii const" n plata unei creanţe.)

  C!n&itii1:

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  11/97

  ) %reanţa )ă *ie '!n)tatată ,(int(-%n n)'(i) n lipsa lui se depune o cauţiune n valoare de @ din creanţa reclama

  ) %reanţa să fie exigibilă;

  ) Să *ie intentată a'ţi%nea 'i"ilă6

  4cepţii - creanţa nu a a!uns la scadenţ" dar<) debitorul mic&orea/" asiur"rile date creditorului9 c0nd e4ist" pericolul sustraerii de la urm"rire. Reclamantul

  obliat s" depun" o cauţiune9 fi4at" de instanţ".

  P(!'e&%(a &e $%&e'ata

  %ererea de sechestru asiurator se !udeca in 'ae(a &e '!n)ili% > de urenţ"9 prin înc!eiere executorie 

  7ncheierea poate fi atacta '% Re'%()  n @ 7ile &e la '!%ni'a(e.

  Ri&i'a(ea )e'=e)t(%l%i a)ig%(at!(

  Se poate ridica daca cererea principala de încuviinţare a măsurii de asigurare a fost anulată, perimatărespinsă prin !otarare . irevocabilă.

  Se'=e)t(%l $%&i'ia( 9@B5

  5De*initie5C!n&itiiP(!'e&%(a

  De*initie este ! a)%(a 'a(e '!n)ta in in&i),!ni#il7a(ea #%n%l%i 'e *a'e !#ie't%l litigi%l%i > a'e)ta *iin& in'(e&intat ),

  ,a)t(a(e )i a&ini)t(a(e > &e (eg%la %n%i te(t 0

  C!n&itii

  Sa e2i)te %n ,(!'e) '% ,(i"i(e la ,(!,(ietatea )a% ,!)e)i%nea #%n%l%i> !#ie't al $%&e'ăţii 6

  ) Reclamantul sa depuna cautiune  masura facultativa lasata la apercuierea instantei ) 6

  ) Sechestrul )ă *ie 'e(%t> iar instanţa să considere necesară măsura de asigurare6

  e poate sechestra un alt bun daca

  ,ebitorul !*e(ă alt #%n ,ent(% li#e(a(ea 'el%i n litigi%

  .N% e2i)tă %n ,(!'e)9 dar creditorul are motive temeinice să creadă că bunul va fi sustras) distrus ori alterat deosesorul lui actual;

  7. supra unor bunuri mobile care alcătuiesc garanţia creditorului) c,nd acesta învederea+ă insolvabilitateaebitorului sau c,nd se teme că debitorul va fugi ori va distruge bunul.

  P(!'e&%(ă

  11

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  12/97

  sunt 'itate ,a(tile  si odat" cu aprobarea sechestrului9 )e n%e+te +i %n a&ini)t(at!(-)e'=e)t(% depo/itar)9acordul p"rţilor sau din oficiu.

  P!,(i(ea )ig%(at!(ie 9@B;5

  . De*initie

  . S%#ie't%l ,!,(i(ii

  . De*initie

  onsta in  in&i),!ni#ili7a(ea )%el!( &e #ani> a titl%(il!( &e "al!a(e )a% a alt!( #%n%(i !#ile in'!(,!(ale>(ă(i#ile> &at!(ate &e#it!(%l%i &e 'ăt(e %n te(ţ !(i 'a(e "!( *i &at!(ate n "iit!(.

  /. S%#ie'tii ,!,(i(ii

  %reditor popritor9

  ,ebitorul poprit9

  terţul poprit9 ntre care se nasc dou" raporturi !uridice &i un raport procesual ntre creditor &i terţ.

  TEMA ? COMPETENTA INSTANTELOR UDECATORESTI

  C!,etenta gene(ala

  a'ea in)tit%ţie ,(!'e)%ală ,(in inte(e&i%l 'ă(eia )e &eliitea7ă a'ti"itatea in)tanţel!( $%&e'ăt!(e+at(i#%ţiile alt!( a%t!(ităţi )tatale )a% ne)tatale.

  %urtea %onstituţional" 8 instituţie politico-!urisdicţional"6

  %urtea de %onturi 8 coleii !urisdicţionale &i Secţia !urisdicţional"6

  ranele arbitrare 8 arbitra!ul privat6  ;otariatele 8 competenţ" necontencioas"9 n materie succesoral" etc.6

  ondul funciar 8 comisii locale9 comisii !udeţene6

  %onflictele de munc" 8 5.1(+>33

  C!,etenta $%(i)&i'ti!nala a in)tantel!(

  12

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  13/97

  C!,etenta ate(iala a in)tantel!(

  . 8el%(i5 8%n'ti!nala

  -Adica )e )ta#ile)te ie(a(=ia in)tantel!(  n sensul delimit"rii oranelor care desf"&oar" !urisdicţia de fond de celcare e4ercit" controlul ordinar &i e4traordinar. Se mai stabile&te care instanţe pot cumula !udecata n fond cu !udecaapel sau recurs.)

  Budec"toriile au plenitudine de !urisdicţie n fond6

  ribunalele au plenitudine de !urisdicţie n materie de apel &i competenţ" de e4cepţie n fond &i n recurs6

  %urţile de apel au plenitudine de !urisdicţie n materie de recurs &i competenţ" de e4cepţie n fond &i n apel.

  P(!'e)%ala&ete(ină9 n funcţie de obiectul9 natura &i valoarea litiiului9 'a%7ele 'e ,!t *i )!l%ţi!nate n%ai &e an%

  n)tanţe.C!,etenta te(it!(iala a in)tantel!(

  1. 8el%(i

  5 Gene(alainstanta  în ra+a căreia îşi are domiciliul p,r,tul 9 sediul principal al persoanei !uridice9 domiciliul pre&edinteluiasociaţii9 domiciliul reclamantului n pricinile mpotriva statului.

  5Te(it!(iala alte(nati"aadica (ăne la a,(e'ie(ea (e'laant%l%i %n&e *!(%lea7ă a'ţi%nea 8 instanţa prev"/ut" n contract9 locul plocul s"v0r&irii faptei9 locul plec"rii sau al sosirii n contractele de transport9 n materie de asiurare 8 domicasiuratului9 locul bunurilor asiurate9 locul accidentului.

  5Te(it!(iala e2'e,ti!nala )a% e2'l%)i"a :

  a. 7nstanţa imobilului9

   b. Ultimul domiciliu al defunctului9c. Sediul principal al societ"ţii9 p0n" la sf0r&itul lichid"rii n fapt9

  d. Sediul principal al debitorului n materia reorani/"rii !udiciare &i a falimentului.

  Te(it!(iala '!n"enti!nala )a% *a'%ltati"a

  1#

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  14/97

  COMPETENA A6SOLUT3 I COMPETENA RELATIV3

  5 COMPETENTA A6SOLUTA 

  SPECTE 

   poate fi invocat" &e !(i'a(e &int(e ,ă(ţi9 de procuror &i de in)tanţă  din oficiu)9

   poate fi invocat" în orice fază a procesului 9

  n% )e ,!ate &e(!ga &e la (eg%lile &e '!,etenţă a#)!l%tă.

  5 C!,etenta (elati"a

  specte

  Poate fi invocat" n%ai &e ,a(tea n *a"!a(ea 'ă(eia a *!)t '(eată n!(a &e '!,etenţă9

  Poate fi invocat" nu mai t,r+iu o dată cu înt,mpinarea sau la prima zi de înfăţişare,

  P"rţile pot conveni să deroge de la normele competenţei relative.

  Ne'!,etenta &e !(i&ine ,%#li!'a

  ecompetenţa este de ordine public" art.1'3) 8

  0nd pricina n% e)te &e '!,etenţa in)tanţel!( $%&e'ăt!(e+ti9

  0nd pricina este de competenţa unei instanţe de alt grad 9

  0nd pricina este de competenţa unei instanţe de acelaşi grad, dar părţile nu o pot înlătura.

  E2tin&e(ea '!,etenţei in)tanţei )e)i7ate a)%,(a a,ă(ă(il!( ,(t%l%i

  hestiunile pre!udiciale incidente de procedur") 8 e4emple<

  1. Budecata n civil se suspendă p,nă la judecarea cau+ei penale;

  2. In"!'a(ea e2'e,ţiei &e ne'!n)tit%ţi!nalitate0

  #. Suspendarea cau/ei dacă de+legarea cau+ei at,rnă de existenţa sau inexistenţa unui drept ce face obiectul  judecăţi 8 art.2$$9 pct.1

  $. Altele ţin de ,(!'e&%(a "e(i*i'ă(ii )'(i,tel!(9 incompatibilitatea sau recu+area etc. 8 e2'e,ţii in"!'ate &e&int(e ,ă(ţi. 1udecătorul acţiunii este şi judecătorul excepţiei.

  PROROGAREA COMPETENEI INSTANEI

  . Proroarea legala de competenta1$

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  15/97

  . Proroarea !udiciara sau !udecatoreasca )

  . Proroarea "!l%nta(a sau conventionala)

  5 PROROGAREA  LEGALA DE COMPETENTA – ART 1;

  %ererile a''e)!(ii - e4< cererea de pensie ntr-o acţiune n stabilirea paternit"ţii9 cererea de desp"ubiri9 cer

   pentru acordarea cheltuielilor de !udecat" etc.%ererile incidentale - e4< acţiunea reconvenţional"9 intervenţiile terţilor9 chemarea n aranţei.

   ;u se poate proroa < acţiunea care se deduce competenţei exclusive a altei instanţe.

  5P(!(!ga(ea $%&i'ia(ă !udec"toreasc")<

  Delega(ea altei in)tanţe0

   0ecu+area tuturor judecătorilor unei instanţe sau unuia singur 9 f"r" de care completul nu se poate alc"tui6

  St(ă%ta(ea ,(!'e)%l%i0

   dministrarea unor dove+i prin comisie rogatorie6

  Ca)a(ea =!tă((ii '% t(iite(e ),(e (e$%&e'a(e la ! altă in)tanţă.

  ) P(!(!ga(ea "!l%nta(ă )a% '!n"enţi!nală

  Posibil" numai în ca+ul normelor de competenţă relativă) prin convenţia părţilor.

  E2'e,ţia &e ne'!,etenţă

  nstanţa acţiunii principale se pronunţ" asupra e4cepţiei de necompetenţ" invocat" de una din p"rţi9 astfel<

  ) Prin ncheiere9 dacă respinge excepţia de necompetenţă.

  ncheierea se poate ataca n a,el )a% (e'%()9 dar numai o dat" cu fondul.

  ) Prin hot"r0re9 dacă admite cererea de necompetenţă 8 &otăr,re de declinare a competenţei / atacabil" '% (e'%@ 7ile. 

  ctele ndeplinite de instanţa necompetent" sunt nule9 probele administrate sunt c0&tiate cau/ei &i se p"strea/".

  C!n*li'tele &e '!,etenţă

  Reg%lat!(%l &e '!,etenta este =!tă((ea> ,(in 'a(e )e &e'i&e a)%,(a '!n*li't%l%i &e '!,etenţă9

  Incompatibilitatea ( 24)

  1'

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  16/97

  e facut .........

  Re'%7a(ea )i a#tine(ea 9/;',' 5

  P(!'e&%(a &e $%&e'ata

  ta,a 1 < Budecatorul depune in scris o cerere de abtinere sau Partea interesata 9 *ie in )'(i) *ie "e(#al &e,%ne ! 'ee (e'%7a(e 9 inainte de a incepe de/baterile la instanta din care face parte !udectorul recu/at 6 sau deindata ce auparut motivele de recu/are daca acestea au aparut dupa de/bateri ) 6

  ta,a / %ererea se va !udeca in camera de consiliu 9 partile n% sunt pre/ente 9 se pot administra probe < inscrisuri 9nteroatorii )

  ta,a

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  17/97

  )M!ti"e #a7ate ,e %(a(i(ea %n%i inte(e)

  Budecatorul a primit de la una din parti daruri sau faaduieli de daruri ori astfel de indatoriri

  .Budecatorul e tutore 9 curator sau consilier !uridic al unei parti 67.Budecatorul sotul sau rudele lor panala radul $ au o pricina asemanatoare cu cea care se !udeca sau daca au o

  udecata la o instanta unde una din parti este !udecator 6

  )M!ti"e #a7ate ,e !(g!li% ,(!*e)i!na

  Budecatorul si-a spus parerea cu privire la pricina care se !udeca 6

  entru toate aceste ca/uri e4ceptie < cand !udecatorul si-a spus parerea cu privire la pricina care se !udeca ) 8 pot fiecu/ati <

  !udecatorul 6

  ) procurorul6

  refieri 6

  ) maistrati asistenti 6

  e4perti 6Exceptia de incompatibilitate (at 24 cpc)

  1. !a"ui

  ) Budecatorul care a pronuntat o !otarare intr"o pricina nu poate lua parte la judecata acestei pricini in apel sauecurs ;

  ) Budecatorul care a pronuntat o hotarare intr-o pricina nu poate lua parte la judecarea acelei pricini in ca+ul in car

  casat si s'a dispus cu trimitere spre rejudecare  incompatibilitatea se poate invoca numai daca !udecatorul s-aronuntat asupra fondului dreptului nu si cand a respins aceasta pe e4ceptie saua anulat-o

  ) Budecatorul care fost martor 9 e4pert 9 iavocat 9 arbitru intr-o pricina n% ,!ate $%&e'a a'el ,(!'e)  aceste cau/e sde stricta interpretare ) 6

  . !aactei#ticixceptia de incompatibilitate poate fi invocata de oicine , oricand ;

  C!n*li'tele &e '!,etenta 9a(t /-//5

  N!ti%ne

  dica &!%a )a% ai %lte in)tante )e &e'la(a &e!,!t(i"a '!,etente )a $%&e'e a'eea)i ,(i'ina  sau cand doua sai multe instante prin &otarari irevocabile se declara njecompetente de a judeca aceeasi pricina ;

  S!l%ti!na(ea '!n*li'tel!( &e '!,etenta

  nstanta &e'i&e in 'ae(a &e '!n)ili% 9 partile nu sunt citate  si instanta ,(!n%nta ! =!ta(a(e 'a(e )e ata'a '% (e'%n @ 7ile &e la '!ini'a(e 0

  1*

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  18/97

  . Ca(a'te(i)ti'instanta in fata careia s-a ivit conflictul de competenta )%)%,en&a &in !*i'i% !(i'e ,(!'e&%(a si inaintea+a dosarulnstantei superioare in grad ambelor instante aflte in conflict ;

  Exceptia de necompetenta. Data la 'a(e )e ,!ate in"!'a

  Poate fi invocata ,e t!t ,a('%()%l $%&e'atii inainte &e ,(!n%nta(e a %nei =!ta(a(i *ie in *!n&  9 fie in calea de ;

  4ceptia de necompetenta absoluta poate fi invocata &e !(i'ine 9 pe tot parcursul procsului 9

  4ceptia d necompetenta relativa 9poate fi invocaat n%ai &e ,a(at  numai i pana la prima +i de infatisare ;

  P(!'e&%(a &e $%&e'ata

  tapa 1 < 4ceptia se pune obligatoriu in discutia partilor  9 iar instanta ,(!n%nta ! in'=eie(e )a% &%,a 'a7 ! =!ta(a

  ,aca instanta admite e4ceptia i)i &e'lina '!,etenta ,(in )entinta )a% &e'i7ie in *a"!a(ea in)tantei '!,eten)a% a !(gan%l%i '% a'ti"itate $%(i)'&i'ti!nala '!,etent 6

  ,aca instanta respine e4ceptia 9 instanta pronunta o inc!eiere interlocutorie ce poate fi atacta doar odata cu fondul ;

  it%atia 'an& 'e(e(ea int(!&%)a e)te &e '!,etenta %n%i !(gan al )tat%l%i *a(a a'ti"itate $%(i)&i'ti!nala

  ,aca cerera iontrodusa este de competenta unui oran al statului fara activitate !urisdictionala e4ceptia )e a&ite siererea se rspinge ca inadmisibila 6

  otararea prin care instanta admite e4ceptia si isi declina competenta  poate fi atacata cu recurs in # zile de laronuntare 6

  aca recursul e declansat de cel care a cerut declinarea si a obtinut-o 9 dosarul se trimite deindata instantei in favoarareia s'a facut declinarea  hotararea de declinare irevocabila are autoritate de lucru !udecat numai ptr instanta cese/investeste nu si ptr cea careia i se trimite dosarul 6

  ctele de procedura indeplinite de instanta necompetenta sunt nule $ cu e4ceptia probelor ce raman castiate cau/ei or fi refacute decat ptr motive temeinice )6

  St(ă%ta(ea 'a%7ei la altă in)tanţă9

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  19/97

  Pentru motivele de rudenie sau afinitate si banuiala leitima cererea de stramutare poate fi introdusa de Pa(teante(e)ata

  Pentru motivul de siuranta publica cererea se introduce de %rocurorul general de parc!etul de pe langa &sj  6

  . Data ,ana la 'a(e )e int(!&%'e 'e(e(ea &e )t(a%ta(e

  Pentru rudenie si afinitate cererea se introduce inainte de inceperea dezbaterilor  iar

  Ptr celelalte 2 motive cererea se introduce in orice stare a pricinii 6

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  20/97

  Stramutarea 7%%B))6

  ,eleare 6 7%%B)

  Recu/area !udecatorilor 7%%B) ) 6P(!(!ga(ea &e '!,etenta

  N!ti%nea'ea )it%atie in 'a(e in)tanta '!,etenta )a $%&e'e 'e(e(ea int(!&%)a &e (e'laant &e"ine '!,etenta in

  eei%l legii )a% al %nei =!ta(a(i $%&e'at!(e)ti ,(!n%ntat &e ! in)tanta )%,(ea > )a% ! '!n"entie a ,a(til!( )ae7!l"e 'e(e(i 'a(e in !& !#i)n%it n% int(a in '!,etenta 6

  8!(e

  A5Ce(e(ile a''e)!(ii 8 apar cand reclamantul formulea+a mai multe capete de cerer  unul principal celelalte accesorii )

  65 Ce(e(i in'i&entale 'e(e(i 'e )e ,!t *!(%la in '%()%l ,(!'e)%l%i )i 'a(e ,!t a"i7a a)%(i a)ig%(at!(ii 6 e4 < sechestrul ) ,!t "i7aa)ig%(a(ea &!"e7il!( 6 aparitia tertilor prin cerere de interventie voluntara 6 'e(e(e (e'!n"enti!nala 9 c&emarea

   garantie 6

  aca cererile sunt de competenta instantei atunci cand ele sunt formulate pe cale incidentala sau sunt accesorii opere&iar daca se nesocoteste o norma de competenta teritoriala sau materiala exclusiva 6

  Proroarea nu operea+a cand s'ar incalca normede competenta juridica 6

  %)%!ne2itateaadica in 'a7%l in 'a(e ai %lte ,(i'ini )e a*la inaintea a'eleia)i in)tante )a% in in)tante &i*e(ite &a( a% a'el!#ie't )i 'a%7a a'elea)i ,a(ti )a% a% int(e ele ! )t(an)a legat%(a )a *ie int(%nite

  %one4itate se face fie din oficiu  de instanta ) *ie la 'e(eea ,a(til!( 6

  rocedura in ca/ de cone4itate

  7n ca/ de cone4itate 9 dosarul cone4 )e t(iite la in)tanta ai inatai in"e)tita  e4ceptie < situatia cand partile ctrimiterea la una dintre instante sau una dintre pricini este de competenta unei anumite instante si partile nu o potinlatura

  %au/ele odata cone4ate se vor judeca impreuna daca una dintre cauze este in stare de judecata iar daca pentrucealalta ar trebui administrate probe instanta poate dispune disjungerea dar isi pastrea+a competenta de a judecadupa disjungere ;

  ) Liti),e&enta

  otiune

  ste o exceptie care inseamna ca nimeni nu poate fi c!emai in judecata ptr aceeasi cauza , acelasi oboect , si deceeasi parte inainte mai multor instante 8

  ersoane ce pot ridica e4ceptia de litispesdenta

  2:

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  21/97

  ste o e4ceptie care poate fi ridicata de

  Pa(ti sau de )

   (nstanta din oficiu ) dar numai in fata instantei de fond 6

  (!(!ga(ea $%&e'at!(ea)'aintervine in teei%l %nei =!ta(a(i $%&e'at!(e)ti 0 'a(e ,!ate )a "i7e7e : delearea instantei 9 recu/area tuturor

  udecatorilor unei instante 9 stramutarea 9 admiterea recursului si casarea cu trimitere la alta instanta 6

  (!(!ga(ea '!n"enti!nala

  a,a(e n%ai '% ,(i"i(e la '!,etenta te(it!(iala &e &(e,t '!%n 9 *a'%ltati"a 5 'a(e n% e)te (egleentat ,n!(e i,e(ati"e 6

  artile pot incheia o conventie scrisa sau verbala dar trebuioe sa indeplineasca anumite conditii <

  ) Sa &ete(ine e2a't in)tanta alea)a 0

  ) 7nstanta aleasa sa nu fie necompetenta absolut ;

  ) %onventia )a *ie e2,(e)a 0

  ) Partile )a ai#a 'a,a'itate ,(!'e)%ala &e e2e('iti% 0

  ) %onsimtamantul lor sa nu fie neviciat  6

  ceasta conventie a partilor se poate inc!eia anterior litigiului  9 cu e4ceptia situatiei din art 11 cpc )6

  TEMA @: ACTELE DE PROCEDURA N!ti%neste !(i'e a't *ă'%t ,ent(% &e'lan+a(ea ,(!'e)%l%i 'i"il n '%()%l +i n 'a&(%l ,(!'e)%l%i &e 'ăt(e in)tanţa

  %&e'ăt!(ea)'ă> ,ă(ţi +i 'eilalţi ,a(ti'i,anţi la ,(!'e)> legat &e a'ti"itatea ,(!'e)%ală a a'e)t!(a. 

  Reg%li gene(ale &e in&e,lini(e a a'tel!( &e ,(!'e&%(a

  Sa *ie (eali7ate in l# (!ana 6

  ) *a imbrace forma scrisa 6

  ) Sa relate/e in chiar continutul lor ca au fost indeplinite cerintele leii 6

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  22/97

  lasificare 2

  acte $%&i'ia(eacte extrajudiciare

  lasificare #

  Actelor ,a(til!(Actele instanteiAtele !(ganel!( a%2ilia(e ale $%)titiei 6actele altor participanti la proces 6

  lasificare $

  Acte 'e '!ntin ! ani*e)ta(e &e "!inta Ate ce constau intr'o operatiune procedurala

  ererile 8 n%litatea ne(e),e'tă(ii nt!'i(ii a'e)t!(a6

  itaţiile - nulitatea nerespectării întocmirii acestora6

  rocesul8verbal de predare a actelor procedurale la domiciliul p"rţilor - n%litatea ne(e),e'tă(ii nt!'i(ii a'e)t%ia

  area &i luarea termenului n cuno&tinţ" 8 art.1'#<

  Se acoper" ipote/a lu"rii termenului n cuno&tinţ" cu prile!ul depunerii cererii de chemare n !udecat" &i ipolu"rii termenului n cuno&tinţ" pe parcursul !udec"ţii6

  5uarea termenului n cuno&tinţ" nu operea/" n urm"toarele condiţii e4prese<

  # %a/ul redeschiderii !udec"ţii dup" ce a fost suspendat"6

  # %a/ul stabilirii unui termen pentru c&emarea la interogatoriu;

  %0nd ,(!'e)%l )e (e,%ne ,e (!l0

  # %a/ul militarilor în termen şi al deţinuţilor .

  C!%ni'a(ea a'tel!( &e ,(!'e&%(ă 8 

    comunicarea se face din oficiu 'n& legea ,(e"e&e e2,(e) !#ligati"itatea '!%ni'ă(ii  e4< copii dup" cent0mpin"ri9 cereri reconvenţionale9 cereri de apel9 recurs9 copii dup" nscrisuri-dove/i9 dup" hot"r0ri !udec"toetc.)

  TEMA F TERMENELE PROCEDURALE

  N!ti%neinte("al%l &e ti, n 'a&(%l 'ă(%ia t(e#%ie n&e,linite an%ite a'te &e ,(!'e&%(ă )a% &i,!t(i"ă e !,(ită

  n&e,lini(ea alt!( a'te &e ,(!'e&%(ă

  22

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  23/97

  Cla)i*i'a(e 

  asificare 17mperative peremtorii )

  P(!=i#iti"e F

  asificare 2

  a.Legale >

  b.  1udecatoresti )

  c. C!n"enti!nale 0

  asificare #

  a. a#)!l%te >

  b. relative ;

  al'%la(ea te(enl!(

  e facut ...

  TEMA 7- AN!*I+NI,E PR-!E$+RA,E

  . Pincipalele #anciuni poceduale:

  a. Nulitatea/

  b. decăderea,

  c. Peimaea

  d.  Amenda judiciară,

  e. !0eltuielile de 'udecat.

  TEMA NULITATEA ACTELOR DE PROCEDURA

  De*initieste )an'ţi%nea 'a(e l!"e+te a'tele &e ,(!'e&%(ă )ă"(+ite *ă(ă (e),e'ta(ea (eg%lil!( &e &(e,t ,(!'e)%al

  %la)i*i'a(e<

  asificare 1

  ;ulitati a#)!l%te 

  ;ulitati relative2#

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  24/97

  ulitatile absolute

  rasaturiSunt n%lităţile &e !(&ine ,%#li'ă<

  Pot fi invocate n !(i'e *a7ă a ,(!'e)%l%i

  Pot fi inocate de : O ricare dintre p"rţi9 de Procuror  sau de in)tanţă>  din oficiu)6

   ;u pot fi acoperite.prin confirmare

   ;ulitati relative art1:+)  ;ulitati e4prse si nulitati tacite virtuale )  ;ulitati proprii si derivate dpdv cau/al )  ;ulitati de drept si !udiciare 6

  C!n&itiile gene(ale ale n%litatiart 1:' al 2)

  Actele incheiate de !udecatorul necompetent )%nt n%le ne'!n&iti!nat 6

  Actele incheiate cu nesocotirea dispo/itiilor leale sau incheiate de un functionar necompetent  sunt nule dac produs o vatamare unei parti ) vatamare ce nu se poate inlatura decat prin anularea actului ;

  4cepţii< art.1(: 8 actele administrate r"m0n c0&tiate !udec"ţii

  In"!'a(ea n%lităţil!(< Se face prin e4cepţia de nulitate &i prin invocarea c"ilor de atac.

  4n&(e,ta(ea ne(eg%la(ităţil!( evitarea nulit"ţii)

  e face prin<

  Re*a'e(ea a't%l%i: nlocuirea acestuia cu un act nou6

   0emedierea actului4 completarea9 modificarea sau rectificarea actului e4istent.

  TEMA B DECADEREA 9ART 1

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  25/97

  Partea poate fi repusa in termen daca neexercitarea dreptului nu s'a facut din motive fortuite  cererea de repunetermen se face in termen se face in termen de '# zile de la incetarea impiedicarii  )

  ?. In"!'a(ea &e'a&e(ii

  ie ,e 'ale &e e2'e,tie 

  ie printr'o cale de atac ; @. E*e'te

  Stinge(ea %n%i &(e,t ,(!'e&%(al

  Prescriptia n% !,e(ea7ă &e &(e,t 9 fiind sancţionată numai prin intervenţia judiciară6

  TEMA 1 PERIMAREA 9/?-/@?5

  De*initieste o sanctiune care intervine atunci cand nu se respecta cerinta de a exista continuitate in actele de procedura;

  D!eni% &e a,li'a#ilitate 8 se aplica ptr actiuni prescriptibile cat si imprescriptibile6

  In"!'a(ea ,e(ia(ii doar pe cale de exceptie  e4ceptia de perimare 8 deci este o e4ceptie ) nu si in apel sau recurs ca pentru prima

  data 6 )

  Te(en%l &e ,e(ia(e

  1 an 8 materie civila 6

  5 luni 8 materie comerciala6 termen leal si imperativ )se calculea/a ca orice termen 6

  erimarea in'e,e )a '%(ga &e la in&e,lini(ea %lti%l%i a't &e ee2'%ta(e 6

  ermenul de perimare poate fi suspendat sau intrerupt  6

  F. Int(e(%,e(ea te(en%l%i

  Perimarea se intrerupe ,(in in&e,lini(ea %n%i a't &e ,(!'e&%(a *a'%t in "e&e(ea $%&e'atii &e !(i'a(e &int(e ,aa% &e in)tanta &in !*i'i%  actul de intrerupere profita tuturor partilor 6 ) daca dupa aceasta intrerupere cau/a rama

  din nou in nelucrare incepe sa cura un nou termen 6

  S%),en&a(ea te(en%l%i &e ,e(ia(e

  a7%(i :

  Partea e)te i,ie&i'ata )a )ta(%ie in $%&e'ata &in ,(i'ina %n!( i,(e$%(a(i ai ,(e)%) &e "!inta )a 0 9 'a%7aene(ala &e )%),en&a(e )

  ) ermenul de suspendare este suspendat pana la incetarea cau+ei care a dus la suspendarea legala facultativa ;

  2'

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  26/97

  ermenul de suspendare e)te )%),en&at ti, &e < l%ni &e la &ata la 'a(e )-a% ,et(e'%t *a,tele 'a(e a% &%))%),en&a(ea &e &(e,t 6

  ;. C!n)tata(ea ,e(ia(ii

  Perimarea poate fi constatata in urmatoarele modalitati <

  a) %a urmare a repunerii pe rol a a cau/ei din oficiu 9

  b) Una din parti introduce o cerere de constatare a perimarii 6

  ) Una din parti introduce e4ceptia de perimare 6invoca e4ceptia de perimare )

  E2'e,tia &e ,e(ia(e

  oate fi introdusa oricand in cursul judecatii   dar nu se poate invoca ptr prima data in apel )6

  P(!'e&%(a &e '!n)tata(e a ,e(ia(ii

  apa 1  sunt citate partile 6

  tapa 2 %ererea )e $%&e'a in '!,%ne(ea ,(e"a7%ta &e lege ,t( 'e(e(a a 'a(ei ,e(ia(e )e )!li'ita 

  apa # 7nstanta ,(!n%nta ! =!ta(a(e 'a(e ,!ate *i ata'ata '% (e'%() in @ 7ile &e la ,(!n%nta(e 0

  . E*e'te

  Se )tinge ,(!'e)%l in'e,%t 6

  ) ,aca se constata perimarea cererrii de chemare in !udecata nu se mai produce efectul acesteia de intrerupere derescriptie  daca partea introduce o noua cerere de chemare in !udecata ea poate folosi probele administrate in dosaerimat in masura in care nu e necesara refacerea lor 6

  ) ,aca se perima apelul sau recursul )e )tinge $%&e'ata la a'ea)ta in)tanta  si de asemenea nu se poate introduceou apel sau recurs )

  S!l%tile &ate &e in)tanta  daca instanta admite perimarea pronunta o hotarare care poate fi atacata cu recurs in ' /ile 9 iar daca respine

   perimarea pronunta o incheiere

  ) *e'tele ,e(ia(ii  perimarea )tinge a'ti%nea 9 dar partea interesata poate introduce o noua cerere timbrata si se poate folosi de ac

  administrative anterior daca sunt considerate utile 6

  data cu stinerea actiunii se stinge si punerea in intar+iere 9 iar paratul (e&e"ine &e #%na '(e&inta 0

  a/uri de suspendare<

  S%),en&a(ea $%&e'ăţii =!tă(tă &e in)tanţă0

  2(

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  27/97

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  28/97

   ;etimbrarea atrae an%la(ea 'e(e(ii9

  Anularea se face prin invocarea e4cepţiei de netimbrare a acţiunii sau necorespun/"tor timbrate.

  A'!(&a(ea '=elt%ielil!( &e $%&e'ata - Se acorda la )!li'ita(ea ,a(tii inte(e)ate  solicitare ce poate fi facuta si mai tar/iu cu oca/ia de/baterii cau/

  fond )- nu se acorda din oficiu 6 ele se pot obtine si prin introducerea unei actiuni separate in pretentii 6

  Sta#ili(ea '=elt%ielil!( &e $%&e'ata

  Se stabilesc ,(int(-! =!ta(a(e 9 in care se vor reasi si mentiuni privitoare la modul de lichidare a cheltuielilo !udecata su printr-o incheiere daca reclamantul renunta la actiune iar renuntarea intervine dupa comunicarea cede chemare in !udecata 6

  %heltuielile de !udecata n% )%nt i,%ta#ile ,a(at%l%i 'a(e a ('%n!)'%t '(eanta )i 'a(e n% a *!)t ,%) in inta(70

  %heltuielile de !udecata se pot compensa cand pretentiile fiecarei parti au fost incuvintate numai in parte 6

  %heltuielile de !udecata )e ,late)' &e *ie'a(e ,a(te in in litigiile a 'a(!( (e7!l"a(e ,(!*ita &e!,!t(i"a ,a(ti

   parta! 9 divort cu inteleere 9 ranituire 6

  Ta2a &e i#(% $%&i'ia( 8el%(i

  a5 8i2a-  e4primata in suma absoluta 6

   Proportionala 8 in raport cu valoarea obiectului actiunii 6

  ,e t(an)e 8 e4primata in procente 6

  Ta2a &e ti#(% *i2a :

  e aplica pentru urmatoarele sanctiuni <

  )cele neevaluabile in bani 6

  ) cele neevaluabile in bani 8 dar ptr care leea stabileste o suma fi4a 6

  a4ele de timbru se platesc anticipat  9 ai inainte &e ,(ii(ea )i in(egi)t(a(ea 'e(e(ii &e '=ea(e in $%&e'ata  d

  entru motive mentionate in re/olutie instanta poate retine o cerere netimbrata sau insuficient timbrat 9dar oblia para plateasca aceste ta4e pana la primul termende !udecta 6

  aca se constat ca ta4a !udiciara de timbru nu a fost platita in cuantumul leal in momentul inreistrarii actiunii ori dn cursul procsului apar elemente ce determina o valoare mai mare9 instanta va pune in vedere partii respective s acuma datorat pana la termenul urmator  6 ptr cererile privind e4ercitarea apelului sau recursului ta4a !udiciara dembru 6

  2+

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  29/97

  n ca/ul in care nu se plateste ta4a !udiciara de timbru sanctiunea e anularea cererii  6 aceasta sanctiune se aplica naca instanta a incunostiintatpartea depre obliatia privind ta4a !udiciara de timbru 9 indicand atat valoarea ta4abila cuantumul ta4ei de timbru 6

  Ce(e(i 'e )%nt )'%tite &e ,lata ta2ei &e ti#(%

  # %ereri 'e a% 'a !#ie't &(e,t%(ile 'e &e'%(g &in (a,!(t%(ile &e %n'a

  # %ereri privind inc&eierea ) executarea si incetarea contractului individual de munca ;Cereri privind solutionarealitigiilor privind contractele colective de munca si executarea notiunii pronuntate in aceste litigii 6

  %ereri ,(i"in& &(e,t%(i 'a(e &e'%(g &in e2e'%ta(ea e2e'%ta(ea '!nt(a't%l%i '!le'ti" &e %n'a  6

  # %ereri privind obligatia legal si contractuala de intretinere si cele prin care se stabilesc si plata pensiilor si altedrepturi ; preva+ute prin sistemul de asigurari sociale 6

  Sta#ilit(ea )i a'!(&a(ea &e),ag%#i(il!( &e'%(gan& &in '!n&ana(ea )a% l%a(ea %nei a)%(i ,(e"enti"e ,ee&(e,t > ,lange(ile in ate(ie '!nt(a"enti!nala 0

  n cererile reconventionale 9 cererea de chemare in arantie 9 cererile9 de interventie )e ta2ea7a &%,a (eg%lile a,li'aa 'e(e(ea &e '=ea(e in $%&e'ata 6

  tunci cand cererile sau actiunile au fost introduse in comun de mai multe persoane ptr acelasi obiect sau cand obiecn drept .obliatie comuna 9 ta4a !udiciara de timbru )e &at!(ea7a in )!li&a( 6

  and o instanta !!udeca necompetenta in favoarea altei instante si trimite dosarul cau/ei in favoarea acelei instante nai percepe o noua taxa judiciara de timbru daca a fost aplicata suma datorata la instanta sesizata c!iarecompetenta 6

  aca instanta investita cu solutionarea unei cai de atac ordinare sau e4traordinare sau cu re!udecarea cau/ei in fondonstata ca in fa/ele procesuale anterioare ta4a !udiciara de timbru nu afost platita in cuantumul leal "a &i),%ne ,la2el!( a*e(ente > &i),!7iti"%l =!ta(a(ii '!n)tit%in& titl% e2e'%t!(i%  6

  Ti#(a(ea 'e(e(ii Ce(e(i 'a(e n% )e ti#(ea7a

  %ererile ,(i"in& in&(e,ta(ea e(!(il!( ate(iale > la%(i(ea )i '!,leta(ea =!ta(a(ii $%&e'at!(e)ti > t(an7a'tiinte("enite int(e ,a(tiin '%()%l ,(!'e)%l%i 'i"il > 'e(e(ile a''e)!(ii ,(i"in& '=elt%ielile &e $%&e'ata0

  )%ererile depuse in cursul judecatii si care nu modifica valoarea taxabila sau caracterul cererii initialee4 6 cererearatarea domiciliului ales )

  ererea ptr repunerea pe rol a cau/ei care a fost uspendata datorita neindepliniri unei obliatii stabilita sau la cerereapsa partilor )e ti#(ea7a '% @ &in ta2a initiala 6 cand se solicita actuali/area pretntiilor se percep diferite taxe fe taxele platite la introducerea actiunii 

  Re)tit%i(ea )%el!( a'=itate '% titl% &e ta2a &e ti#(%

  le se restituie n%ai &a'a 'e(e(ea )e in'a&(ea7a in 'a7%(ile e2,(e) ,(e"a7%te &e lege 6 e4 6 plata facuta din er

  23

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  30/97

  ererea de restituire se adresea/a in)tantei si nu oranului financiar 6

  a4ele !udiciare nu se restituie daca au fost legal platite dar ulterior partile renunta l;a actiunea introdusa in afaraazurile expres prevazute lege ;

  i*e(ite 'e(e(i

  5 %ererile ptr repararea paubelor suferite 8 )e ta2e7a l "al!a(ea ,(etentiil!( 6

  ) %ererile ptr stabilirea calitatii de mostenitor a masei succesorale 9 cererea de reductiune a liberalitatilor 9 cererea darta! -1@ lei 6

  %ererile ptr anularea sau declararea nulitatii unui act !uridic 8 B  6

  ) cererile ptr constatarea e4istentei sau ine4istentei unui drept facuta in cadrul art 11 cpc 1@  6

  cereri ce privesc dreptul de folosinta alocuintei sau a unei incaperi 8 ;@ lei 

  eparat de ceasta ta4a )e ta2ea7a "al!a(ea #%n%(il!( )a% &(e,t%(il!( 'a(e )%nt '!nte)tate 6

  ctiunile care au obiect evaluabil in bani )e ta2ea7a ,(in )ta#ili(ea %nei ta2e in ,(!'ente 6

  Ti#(%l $%&i'ia( 9 !g

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  31/97

  De*initie –e)te a'el i$l!' gene(al ,(in 'a(e ! ,e()!ana )!li'ita '!n'%()%l in)tantei ,t( !'(!ti(ea &(e,t%(il!inte(e)el!( legitie 6

  8el%(i : 

  %ereri introductive 8 cele care declansea/a procsul civil 6

  ) %ereri incidente 8 cele care se fac in cursul procesului de parti sau de terti 6

  C%,(in)

  N%ele ,a(til!(  iar ptr pers !uridice &en%i(ea )6

  ) D!i'ili%l )a% (e)e&inta ,a(til!(  iar ptr persoanele !uridice )e&i% 9 nr de inmatriculare in registrul comertul sau de inscriere in registrul persoanei juridice 9 '!&%l *i)'al si contul bancar  

   (umele si calitatea celui care reprezinta partea in proces iar daca acesta este avocat numele lui si sediul profsi)

  ) Obiectul pricinii si vlaloarea lui dupa pretuirea reclamantului atat cat aceasta pretuire e cu putinta )6

  5 M!ti"ele &e *a,t )i &e &(e,t ,e 'a(e )e inteeia7a 'e(e(ea 0

   ove+ile pe care se intemeia+a fiecare capat de cerere 6

  5 Senat%(a

  Eleente 'a(e &a'a li,)e)' &in 'e(ea &e '=ea(ea in $%&e'ata inte("ine n%litatea

  ulitatea intervine daca din cererea de chemare in !udecta lipsesc urmatoarele elemente <

  # Semnatura 9

  # biectul cererii si valoarea lui dupa pretuirea reclamantului 6

   ;umele partilor sau denumirea ptr pers !uridice)6

  # ,omiciliul sau resedintaprtilor sau sediul nr de inmatriculare in reistrul comertului sau de inscriere in reistrul persoanei !uridice 9 codul fiscal si contul bancar

  tr celelate intervine nulitatea &!a( &a'a )e in&e,line)' )i 'elelate / '!n&itii &e n%litate ,(e"7%te &e a(t 1@ al/ ',

  ar totusi lipsa semanturii poate fi complinitape tot.parcursul procesului 8 in masura in care pratul o invoca fie larmenul ulterior ptr care va fi citat cu aceasta mentiune

  ratarea dove/ilor <

  aca se falosesc inscrisurile ca proba 9 inscrisurile se depun in copii certificate de reclamant in atatea e4emplare catearti sunt plus un e4emplar ptr instantainscrisurile in limba straina se traduc si sunt certificate de reclamant )6

  #1

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  32/97

  aca se foloseste interoatoriu ca proba se va solicita infatisarea personala a paratului sau in ca/ul persoanei !uridicearateinteroate se va depune in scris si se va comunica acesteia ptr a raspunde 6 daca se foloseste proba cu martori 9ebuie sa se indice numele si domiciliulsau resedinta plus locuinta 6

  Motivele de fapt si de drept pe care se intemeia/a cererea

  Motivelede fapt 8 se relatea/a reclamatiile din care re/ulta impre!urarile ce l-au determinat sa solicite concursul !usti

  emeiul !uridic 8 nu eobliatoriu sa fie indicat prin articole de lee 6

  aca partea indica anumite te4te !udecatorul nu este obliatsa tina cont de elle daca nu se coroborea/a cu descriereampre!urarii de fapt dar e obliat sa puna in discutia partilor schimbarea temeiului !uridic cererea de chemare inudecata poate avea unul sau mai multe temeuiri !uridice diferite

  biectul cererii si valoarea lui dupa pretuire reclamantului

  biectul cererii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii <

  Sa *ie li'it  adica sa nu contravina leii ) 9

  )sa fie posibil   ceva ce se poate da ) 9

  Sa *ie &ete(inat sau determinabil 6

  biectul t(e#%ie &ete(inat '% e2a'titate ptr ca in functie de el se determina

  ompetenta enerala si materiala si teritoriala a instantei 9

  4a de timbru 9

  dmisibilitatea probelor si cadrul in care se va desfasura !udecata 6

  eclamantul poate modifica obiectul cererii pana l prima +i de infatisare ;

  nstanta ,!ate =!ta(i n%ai in liitele in 'a(e a *!)t in"e)tita &e lege 

  ,omiciliul sau sediul

  aca reclamantul locuieste in strainatate se va arata si domiciliul ales in romania unde urmea/a sa i se faca comunicarivind procesul 6

  aca pe parcursul !udecatii se schimba numele 9 domiciliul 9sau resedinta partii ori unul din elementele de identificarersoanei !uridice 9 partea care este in aceasta situatie e)te !#ligata )a in)tiinte7e in)tanta )i a&"e()a(%l ,t( 'a in !nt(a( n% "a *i l%ata in )eaa )'=i#a(ea a'e)t%i eleent 6 in cerere se poate specifica si un domiciuliu ales de ersoana ca/ in care ete obliatoriu de indicat numele acelei persoane 6

  . !aactei#tici

  %ererea de chemare in !udecata sau ptr e4ercitarea unei cai de atac va fi considerata valabil facuta c!iar daca poarta o denumire gresita calificarea ei corecta se va face numai dupa punerera in discutia partilor a acestei situ)6

  #2

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  33/97

  ,aca cererea este facuta prin mandatar 9 mandatarul este obligat sa alature in original sau in copie legali+ata ) iaca/ de repre/entare leala )e "a la)a ! '!,ie legali7ata &e ,e in)'(i)%l &!"e&it!( al 'alitatii )ale 0

  7n ca/ul in care din orice motive cererea nu poate fi semnata e)te !#ligat!(i% 'a $%&e'at!(%l )a )ta#ilea)'ai&entitatea ,a(tii 9 sa ii citeasca acesteia cuprinsul cererii  si apoi )a *a'a enti%ne ,(int(-%n ,(!'e) "e(#al&e),(e in&e,lini(ea a'e)tei ,(!'e&%(i 0

  Uneori inainte de a fi sesi/ata instanta este necesar sa fie indeplinita o procedura prealabila care este obligatorie parcurs si de dovedit ca a fost parcursa 6 dovada indeplinirii procedurii prealabile se anexeaza la cererera de

  c!emare in judecata ; 

  6. Efectele ceeii

  7nstanta e in"e)tita '% )!l%ti!na(ea 'a%7ei 6

  ) *e determina cadrul in care se va desfasura activitatea procesuala 6

  5 Se int(e(%,e ,(e)'(i,tia

  ) *e fixea+a competenta uneia dintre instantele competente  in ca/ de competenta alternativa 8odata aleasa instant poate fi schimbata )

  P%ne(ea in inta(7ie(ea &e#it!(%l%i  daca se introduce o actiune reala imobiliara sau mi4ta paratul care se afla i posesia imobilului e considerat a fi un posesor de rea credinta 9 deci datorea/a fructele din momentul depuneriicererii 6 daca se introduce o actiune ce are ca obiect predarea unui bun determinat riscul pieirii ulterioare a bunusuportat de parat 6 daca se introduce o actiune ce are ca obiect plata unei sume de bani care anterior nu erapurtatde dobana/i din momentul introducerii cererii vor incepe sa cura termenle pptr doban/i )6

  ransformarea unor actiuni strict personale in actiuni transmisibile  spre e4< la actiunea in stabilirea filiatiei fatmama mostenitorii vor putea continua actiuneaintrodusa de titular )

  # ransformarea dreptului pretins intr'un drept litigios ;

   P(ii(ea 'e(e(ii &e '=ea(e in $%&e'ata

  ta,a 1

  Presedintele instantei sau !udecatorul care-l inlocuieste primeste cererea de c!emare in judecata 6

  a cererea de chemare in !udecata se alatura atatea copii cate parti sunt 6

  ta,a / <

  l verifica daca aceasta intruneste cerintele prevazute de lege 

  aca cerereea nu cuprinde toate elementele necesare i )e ,%ne in "e&e(e (e'laant%l%i )a ! '!,lete7e )a% )a !!&i*i'e 

  ompletarea se face deindata iar daca nu e posibil cererea se inregistrea+a )si i se arata reclamantului in scris lipsurpana la termen va trebui sa faca modificariel necesare 6

  ##

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  34/97

  n ca/ul in care nu se indeplinesc aceste obliatii )e )%),en&a $%&e'ata  ,(int(-! in'=eie(e 'a(e ,!ate *i ata'ata '%,el 

  n incheiere instanta trebuie sa arate ce anume obligatii nu au fost indeplinite ptr care s'a dispus suspendare ajudect

  n aceasta situatie de neindeplinire a obliatilor de catre reclamant i )e "a a,li'a ! aen&a $%&i'ia(a  daca se consa datorita culpei sale s'a impiedicat desfasurarea normala a procesului6 ulterior dupa indeplinirea obliatiei stabiliudecata va fi reluata si se va fi4a un nou termen de!udecata 6

  ta,a <,aca se constata ca sunt indeplinite toate conditiile leale privind cererea de chemare in !udecata 9 Presedinteleinstantei *i2ea7a te(en%l &e $%&e'ata  si daca reclamantul e pre/ent i se va da termen in cunostinta 6

  rimul termen de !udecata trebuie fixat in asa fel incat paratul sa aiba la dispo+itie cel putin

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  35/97

  TEMA 1@ INTAMPINAREA 9 11@-115. De*initie

  ste un act de procedura prin care paratul raspunde la pretentiile reclamantului , la toate capetele de acuzare propune dovezi in apararea sa , invoca exceptii de procedura  e4ceptii procedurale 8 e4 8 lipsa semnaturii6 e4cde fond- e4 - prescriptia actiunii )

  . Data la 'a(e )e &e,%ne

  C% 'el ,%tin @ 7ile inainte &e te(en%l )ta#ilit ,ent(% in*ati)a(e

  ituatia cand intampinarea nu se depune in acest termenaca nu se depune in acest termen Paratul e decazut din dreptul de a mai propune probe sau de sa invoca exceptii

  4ceptie &a( )i in litigii '% 'a(a'te( )t(i't ,e()!nal 9 epl < divo prin ea se poate obtine o compensatie !udiciara intre pretentiile partilor sau parali/area actiunii reclamantului 6

  Data la 'a(e )e &e,%neSe depune !&ata '% inta,ina(ea sau cel mai tar+iu la prima +i de infatisare 

  ituatia cand cererea reconventionala nu se depune la aceasta data

  ,aca nu se depune la aceasta data cererea reconventionala )e $%&e'a )e,a(at 'e(e(ea (e'!n"enti!nala 6

  ctiunea principala si cererea reconventionala tardiv introdusa se pot judeca impreuna daca toate partile sunt decord ;

  ererea reconvenţional" se poate introduce şi împotriva unei cereri de intervenţie principală care se comport" ca oeritabil" acţiune n !ustiţie).6

  #'

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  36/97

  S!l%ti!na(ea 'e(e(e(i (e'!n"enti!nale

  *ie !&ata '% a'ti%nea ,(in'i,ala  prin hotarare ) fie se disjunge si judeca separat   printr-o incheiere )

  Ca(a'te(i)ti'i

  * ste *a'%ltati"a

  * *e timbrea+a

  t(e#%ie )a in&e,linea)'a a'elea)i (eg%li in'l%)i" ti#(a$%l 'a )i 'e(e(ea &e '=ea(e in $%&e'ata

  %&e'a(e )e,a(ata a 'e(e(ii (e'!n"enti!nale

  %and reclamantul a (en%ntat la $%&e'ata )a% la &(e,t%l ,(etin) >

  %and cererea de chemare in !udecata a *!)t (e),in)C 'a ,(e)'(i)a > an%lata !(i ,e(iata 

  %and cererea reconventionala ne'e)ita ,(!#at!(i% in '"!,leta(e &a( numai daca cele doua cererri nu sunt ileate una de alta 6

  ETAPA / A UDECATII  DEH6ATEREA CAUHEI 4N EDIN3 PU6LIC3

  Tea 1; De)*ă+%(a(ea +e&inţei &e $%&e'ată

  Eta,ee parcur urmatoarele etape :

  ta,a 1 ,aca instanta ia act de impacarea partilor ea "a ,(!n%nta ! =!ta(a(e &e e2,e&ient 0

  ta,a /:Mai intai se solutionea+a exceptiile invocate de parti6

  ta,a

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  37/97

  ) ot in aceasta /i se &e,%n inta,ina(i )a% 'e(e(i (e'!n$"enti!nale  aceasta /i este termenul limita in careeclamantul &i poate schimba cererea sau obiectul litiiului9 poate propune noi dove/i6)6 art 1#2 cpc prevede ca/uriare cererea nu se modifica 6

  TE7A 18 Exceptiile poce#uale  ( at 1&9). De*initie

  Sunt mi!loace de aparare folosite de parat 6

  Cla)i*i'a(e

  lasificare 1

  4ceptii &e *!n&

  ) 4ceptii de procedura

  4ceptii de fondse refera la lipsuri referitoare la exercitiul dreptului la actiune  dreptul intern 9 capacitatea 9 calitatea )

  4ceptii de procedurase refera la in'al'a(ea %n!( (eg%li ,(!'e&%(ale ,(i"in& '!,%ne(ea in)tantei > '!,etenta a'e)teia > ,(!'e&&e $%&e'ata 

  lasificare 2

  4ceptii &ilat!(ii

  )4ceptii peremptorii

  4ceptii &e'linat!(ii de competenta

  4ceptii dilatoriiduc la aana(ea $%&e'atii 9 la declinarea competentei 9 sau la refacerea unor acte 

  4ceptii peremptorii dirimante ) 8duc la respingerea sau la anularea cererii ori la stingerea procesului 6

  lasificare #

  # 4ceptii a#)!l%te) 4ceptii relative 

  4ceptii absolute de ordine publica )se refera la in'al'a(ea %n!( n!(e i,e(ati"e 9

  4ceptiile absolute pot fi invocate <

  rice parte 9

  #*

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  38/97

  Procuror7nstanta din oficiu chiar si-n caile de atac

  4ceptii relativee refera la incalcarea unor norme cu caracter dispo+itiv

  ot fi invocate n%ai &e ,a(tea inte(e)ata

  ot fi invocate numai intr'un anumit termen  prima /i de infatisare )sau termenul urmator celui in care s-a comis

  ereularitatea 6P(!'e&%(a &e )!l%ti!na(e a e2'e,tiil!(7nstanta )e ,(!n%nta a)%,(a e2'e,tiei inainte &e a in'e,e &e7#ate(ile   e4ceptia nu se uneste cu fondul )- doarmod e4ceptional e4ceptia poate fi unita cu fondul doar atunci cand ptr solutionarea ei este necesara administrarunui probatoriu legat si de fondul cau+ei 6

  ,aca instanta admite e4ceptia dilatorie 9&a ! in'=eie(e ,(in 'a(e &i),%ne ana(ea $%&e'atii iar daca admitee4ceptia peremtorie da o &otarare  sentinta 9 deci/ie ) 6

  "aca instanta respinge exceptia ponunta o inc0eiee intelocutoie moti:ata care poate fi atacanumai odat cu fondul cauzei;

  . Efectele exceptiei

  "aca se admite exceptia dilatorie # #e inta"ie poce#ul ,

  "aca se admite exceptia peremtorie #e #tin%e poce#ul

  . Enumeaea pincipalelo exceptii de pocedua ;

  . Exceptia de liti#pedenta 

  . Exceptia de conexitate ;

  . Exceptia puteii lucului 'udecat

  . Exceptia de nulitate ;

  . Exceptia de peimae 

  Exceptia lipsei calitatii procesuale etc

  E2'e,tia &e liti),e&enta. C!n&itii

  Sa e4iste ! ii&entitate &e ,a(ti !#ie't )i 'a%7a 6

  %ele doua cau/ea se afle pe rolul unor instante romane deopotriva competente 6

  Pricinile )a )e a*le in *ata in)tantel!( &e *!n& sau sa se afle una in fond si alta in apel  6

  #+

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  39/97

  . Ca(a'te(i)ti'i

  ste ! e2'e,tie a#)!l%ta 

  rebuie invocata la instanta cea din urma investita cu solutionarea cau+ei si retrimisa instantei care a jude prima ori instantei mai mare in grad ) daca instantel e investite nu au acelasi grad  6

  S!l%ti!na(ea e2'e,tiei,aca admite litispedenta instanta va pronunta o =!ta(a(e care ,!ate *i ata'ata '% (e'%(s in @ 7ile 

  ,aca respine e4ceptia instanta pronunta o inc&eiere care ,!ate *i ata'ata n%ai !&ata '% *!n&%l 0

  Exceptia de conexitate. !onditii

  Existen$a unei #t !#ie't +i 'a%7ă0

  # $u se poate aplica dacă temeiul juridic al celor două acţiuni este diferit;

  ot"r0rea !udec"toreasc" se bucur" de puterea lucrului !udecat dac"<e pronunţat" &e ! in)tanţă (!nă6

  e pronunţat" în materie contencioasă6

  a &e7legat *!n&%l 'a%7ei n-a fost dat" pentru a l"muri fapte incidentale).

  uterea de lucru !udecat a hot"r0rii penale<

  hot"r0rea )ă a,a(ţină %nei in)tanţe ,enale nu unui alt oran !urisdicţional penal)6

  Dot"r0rea să fi rămas definitivă;

  Dot"r0rea )ă *i )!l%ţi!nat *!n&%l 'a%7ei6

  Dot"r0rea penal" să fie anterioară celei civile.

  #3

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  40/97

  TEMA/ PRO6ELE De*initie

  7n sens restrans e i$l!'%l legal ,ent(% &!"e&i(ea %n%i *a,t ate(ial 'e ,!ate a$%ta la &!"e&i(ea %n%i alt *aate(ial 0

  sens lar : a'ti%nea &e )ta#ili(e a e2i)tentei )a% ine2i)tentei %n%i *a,t  6

  . Cla)i*i'a(e

  a)i*i'a(e 1

  5 Probe  $%&i'ia(e5 Probe  extrajudiciare 6

  %lasificare 2

  * Probe personale

  * Probe materiale 6

  %lasificare #

  a) Probe &i(e'te

   b) Probe indirecte

  clasificare $

  P(ia(e  sau imediate 8 nemi!locite )

  ) *ecundare  mediate 9 mi!locite )6%lasificare '

  ) Probe 'e '!n)ta% in ,e('e,e(ea ,e()!nala a $%&e'at!(%l%i  

  ) Probe ce constau in perceperea faptelor de catre alte persoane ;

  . !onn:entiile a#upa pobelo

  e admit in pincipiu dar trebuie sa fie indeplinite urmatoarele conditii

  onditii ptr a se admite conventiile asupra probelor

  ) robele #a nu duca la la%iea po#ibilitatilo de pobatiune ;

  )Sa nu incalce normele de ordine publica ale dreptului material sau procesual  ;

  u se permit conventiile prin care se restrang posibilitatile de proba;

  . ubiectul pobei udecatorul ;

  $:

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  41/97

  .-biectul pobei– sunt fapte juridice insens larg ce au creat modificari sau stins raporturi juridice deduse judecatii ori fape au determinat inaficacitate acestuia ;

  . acina pobeie:ine celui ce face o popunee inaintea 'udecatii

  Ma(t%(i)i(ea

  . A&i)i#ilitate

  Se admite in aproape toate materiile si in aproape toate czurile  e4ceptie divortul < nu e admisibila ptr dovedireamotivelor de divort ) 8 se admite numai in legatura cu dreptul de care poartea poate sa dispuna #

  P(!'e&%(a inte(!gat!(i%l%i

  nteroatoriul e ,(!,%) &e %na &in ,a(ti 9 iar cealalta parte e c&emata la interogatoriu 6

  Marturisirea se reseste in codul de procedura civila prin procedura interoatoriului 6

  Marturisirea poate fi facuta n%ai &e ,a(tea 'a(e e 'itata la inte(!gat!(i% '% enti%nea ,e()!nal G H

  artea care vrea sa recunoasca pretentiile adversarului poate face acest lucru si printr'un mandat special ;

  P(!'e&%(a ,(!,(i%-7i)a

  5 Partea t(e#%ie )a *ie ,(e7enta ,e()!nal la inte(!gat!(i% 

  4ceptie

  %ei care au domiciliu in strainatate 6

  Acestora li )e '!%ni'a inte(!gat!(i%l in )'(i) ,(in an&ata( 9 iar acesta va raspunde in cuprinsul unei procu speciale si autentice ;

  ) Persoana chemata la interoatoriu (a),%n&e !(al la int(e#a(i si raspunsurile se trec pe aceeasi foaie cu intrebari

  ) 7nteroatoriul )e )enea7a ,e *ie'a(e ,agina

  ersoane care semnea/a interoatoriul

  nteroatoriul se semnea/a pe fiecare paina de <

  P(e)e&inte

  =refier )

   Partea care l'a propus )

  Pa(tea 'a(e a (a),%n)

  tatul si persoanele !uridice (a),%n& in )'(i) la inte(!gat!(i% 6

  $1

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  42/97

  resedintele poate respinge din cuprinsul interogatoriului intrebarile care nu sunt concludente sau sunt jignitoare ;

  ituatia cand partea desi citat cu aceasta mentiune nu se pre/inta l interoatoriu sau desi este pre/enta refu/a sa raspu

  n aceasta situatie instanta poate considera aceasta imprejurare ca o marturisire deplina sau un inceput de dovadcrisa ;

  E2,e(ti7a

  Sit%atii 'an& )e &i),%ne e2,e(ti7a

  4perti/a se dispune at%n'i 'an& )%nt ne'e)a(e '%n!)tinte &in &!enii : )tiinti*i' > te=ni' > al a(tei et' > ,ena )e la%(i *a,tele 'a(e *!(ea7a !#ie't%l %n%i ,(!'e) )a% a legat%(il!( &int(e an%ite i,(e$%(a(i in"!'&e ,a(ti

  Pe()!ana 'a(e e*e't%ea7a e2,e(ti7a 4perti/a se efectuea/a de catre o persoana de specialitate 6

  P(!'e&%(ata,a 1  Partea ,!ate &e,%ne ! 'e(e(e ,(in 'a(e )!li'ita e*e't%a(ea %nei e2,e(ti7e sau instanta ordona din oficiufectuarea unei experti+e ;

  ta,a / < Partea care solicita e4perti/a e !#ligata )a )a &e,%na in @ 7ile &e la n%i(ea e2,e(t%l%i ,(!"i7!(i%n!(a(i%l ,(!"i7!(i%0

  Ca7%(i 'an& e2,e(ti7a e !#ligat!(ie

  a. 4perti/a ,)i=iat(i'a 8 la punerea sub interdictie 6

   b. 4perti/a medico'legala 8ptr a se stabili varsta la ivirea tardiva a nasterii 6

  c. 4perti/a t!,!g(a*i'a 8 in materie de e4propriere6

  d. 4perti/a pretuitoare 8in materie de a! 6

  . 8!(ta ,(!#anta a e2,e(ti7ei–  aceasta proba n% e)te !#ligat!(ie ,t( in)tanta > si nici conclu+iile expertului  ceea ce leaa instanta e starea faptonstatata de e4pert si se coroborea/a cu restul probatoriului 6

  . N%i(ea e2,e(til!(

  . Persoane ce reali/ea/a e4perti/ele 4perti/ele se reali/ea/a de <

  Persoanele &e ),e'ialitate  sau )

  laboratoare atestate conform legii 9 si )

  $2

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  43/97

  ribunalele tin e"i&enta e2,e(ti7el!( 

  II. Persoanele ce pot numi e4perti

  7nstanta poate numi ' sau + experti ptr a efectua expertiza

  nstanta n%e)te e2,e(tii ,(in in'=eie(e 9 prin incheiere se stabileste < obiectivul e4perti/ei 9 onorariul provi/oriuata depunerii lucrarii)

  Si partile i)i ,!t n%i e2,e(ti '!n)%ltanti 6tr a fi numiti e4perti se solicita o lista de la =iroul local de e4perti/e 6

  e pe lista trimisa partile de comun acord ,!t ag(eea n%i(ea %n%i e2,e(t 6 9 iar daca partile nu a!un la un acord4pertii sunt numiti prin tragere la sorti  6

  A'ti"itatea e2,e(t%l%i

  7nainte de a efectua e4perti/a e4pertii &e,%n $%(aant in 'ae(a &e '!n)ili% 9

  uramantul e consemnat in in'=eie(e 6 la depunerea !uramantului partile nu sunt citate .) Atunci cand ptr efectuarea e4perti/ei e necesara o cercetare la fat locului 9 e4pertul ! "a e*e't%a n%ai &%,a 'itaa(til!( ,(in )'(i)!a(e (e'!an&ata '% '!n*i(a(e &e ,(ii(e  in scrisoarea recomandatcu confirmare de primira indica /iua ora si locul in care va fi pre/ent )

  ovada de incunostiintare a partilor se va depune la dosar

  aca partile nu sunt incunostiintate (a,!(t%l &e e2,e(ti7a ete n%l 6 partile sunt obligate sa dea toate explicatiileecesare expertului .;

  4pertul int!'e)te %n (a,!(t &ee2,e(ti7a in 'a(e )%nt '!n'(eti7ate l%'(a(ile e*e't%ate 6 atunci cand partile snstanta au obiectiuni la lucrarea de e4perti/a se poate dispune completarea raportului sau efectuarea unei noi e4pertie catre alt e4pert )

  Re'%7a(ea e2,e(til!(

  4pertii ,!t *i (e'%7ati ,t( a'elea)i !ti"e 'a )i $%&e'at!(ii 0

  n domeniile in care nu e4ista e4perti autori/ati !udecatorul poate solicita punctul de vedere al unei personalitati oripecialist in domeniul respectiv 

  unctul de vedere se ia in camera de consiliu sau in sedinta publica 9 partile *in& 'itate 6

  Proba cu martori

  . Ma(t!(ii 9 &e*initie8 sunt ,e()!ane 'a(e a% '%n!)tiinta &e *a,tele 'e *!(ea7a !#ie't%l $%&e'atii  

  C!n&itii ,t( a *i a(t!(7n principiu ,!ate *i a)'%ltat 'a a(t!( !(i'e ,e()!ana in&i*e(ent &e "a()ta  9

  $#

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  44/97

  nsa atunci cand e ascultat ca martor o persoana care e lipsita vremelnic de discernamant sau minorul sub 1$ ani 9marturia e apreciata tinand seama de situatia lor ;

  Pe()!ane 'e n% ,!t *i a)'%ltate 'a a(t!(

  S!t%l sau fostul sot   dar e4ista si e4cepti )

  R%&ele 9sau afinii) pana la gradul  $ e4ista si e4ceptii )

   Persoanele puse sub interdictie judecatoreasca ;

  Pe()!anele '!n&anate ,t( a(t%(ie in'in!a)a

  7n ca/ul proceselor de divort sau de stare civila n% ,!t *i a%&iati 'a a(t!(i &e)'en&entii  copiii ) dar pot fi aurudele si afinii;

  artile ,!t '!n"eni e2,(e) )a% ta'it desi mai sus se prevede ca nu pot fi asc ca martori) )a *ie a%&iate (%&ele )i a*ia% )!t%l > 

  ar celelate persoane din enumerarea de mai sus e interzisa audierea lor  6 adica niciodata nu pot fi audiati persoanuse sub interdictie si persoanele condamnate ptr marturie mincinoasa )

  Pe()!ane ,e 'a(e legea le )'%te)te )a &e,%na a(t%(ie &in an%ite !ti"e

  Persoanele 'a(e ,(in (a),%n)%(ile l!( )-a( e2,%ne ,e ei (%&ele )i a*inii l!(  pana la radul # inclusiv ) ori sotu sau fostul sot la o pedeapsa penala sau dispretului public ;

  Persoanele !#ligate )a ,a)t(e7e )e'(et%l ,(!*e)i!nal 8 cu privire la faptele incredintate lor in e4ercitiul profesie avocati 9 notari 9 farmacisti 9 preoti 9 medici )

  Persoanele obligate sa pastre+e secretul de serviciu 8 asupra impre!urarilor de care au luat cunostinta in e4erciti profesiei 6

  ceste ultime 2 cateorii pot depune marturie in masura in care partea le da de/leare 9 cu e4ceptia partilor 6

  P(!'e&%(a ante(i!a(a $%&e'atii

  eta,a 1 < Partea ,(!,%ne  solicita ) ,(!#a '% a(t!(i la ,(ia 7i &e in*ati)a(e )a% in '!n&itiiiile a(t 1

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  45/97

  aca martorul lipseste la prima citare 9 instanta ,!ate &a an&at &e a&%'e(e si il poate amenda 9iar daca e4ista urmandatul de aducere se poate da ptr prima +i de infatisare 6

  Martorii incuviintati "!( *i a%&iati 9 neputnd renunta la ei decat cu incuviintarea tuturor partilor 6

  P(!'e&%(a ,(!,(i%-7i)a in ti,%l $%&e'atii

   Eta,a 1 7nstanta stabileste ordinea in care vor fi ascultati martorii 9 fiecare martor fiind ascultat separat 6 cei ce s

  ascultati raman in sala iar cei ce urmea/a mai tar/iu sa fie ascultati vor fi indepartati din sala 6Eta,a / Presedintele pune intrebari martorului cu privire la < < nume 9 varsta 9 profesie 9 domiciliu . 6 il intreaba de ruda sau afin cu una din parti 9 daca e in serviciul vreuneia din parti si daca e in !udecata 9 in dusmanie9 sau inleatura de interes cu vreuna din parti 6

  Eta,a

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  46/97

  epo/itia martorului se semnea/a de G

  a. P(e)e&inte >

  #. =refier 9

  '.  artor   ,upa ce acesta a citit 8o)

  aca martorul e surd "a *i ,%) )a )'(ie (a),%n)%(ile 6

  aca martorul nu stie sa scrie "a *i *!l!)it %n inte(,(et 6

  rice adauire 9 stersatura 9 schimbare din depo/itia scrisa t(e#%ie in'%n!)tiinta )i )enata &e $%&e'at!( 9 g(e*ie( a(t!(  ptr ca altfel nu va fi luata in seama 6

  ocurile nescrise se barea+a 6

  Proba prin inscrisuri

  Reclamantul 9 la cererea de chemare in !udecata si paratul la intampinare )%nt !#ligati )a ane2e7e '!,ii &e ,ein)'(i)%(ile ,e 'a(e le "!( *!l!)i 'a i$l!' &e ,(!#a 

  ,aca inscrisul e intr-o limba straina sau cu litere vechi )e "!( &e,%ne t(a&%'e(i )a% '!,ii '% lite(e latine 'e(ti*i'ae ,a(te

  Partea t(e#%ie )a ai#a la )e&inta &e $%&e'ata !(iginal%l in)'(i)%l%i ,e 'a(e-l "a *!l!)i 'a i$l!' &e ,(!#a 9 )a)a-l &e,%na in ,a)t(a(ea g(e*ei ptr ca altfel nu se tine seama de el 6

  Aceste inscrisuri raman deduse judecatii si )e ,!t (et(age &!a( '% ,a(ti ,!t(i"ni'e6

  Sit%atii 'an& in)tanta e !#ligata )a &i),%na in*ati)a(ea in)'(i)%l%i

  nstanţa este obliat" )ă &i),%nă nf"ţi&area nscrisului<

  %0nd nscrisul e)te '!%n a#el!( ,ă(ţi6

  %0nd însăşi partea adversă s'a referit la acel înscris;

  %0nd !#ligaţia n*ăţi+ă(ii e)te ,(e"ă7%tă &e lege.

  Sit%atii 'an& in)tanta e !#ligat )a (e),iga ,(!#a in)'(i)%l%i

  nstanţa este obliat" )ă (e),ingă proba nscrisului<%0nd cuprinsul nscrisului ,(i"e+te '=e)ti%ni '% t!t%l ,e()!nale0J%0nd nf"ţi&area încalcă obligaţia păstrării secretului6

  %0nd nf"ţi&area a( at(age %(ă(i(ea ,enală ,!t(i"a ,ă(ţii )a% a altei ,e()!ane 9 ori ar expune padispreţului public

  $(

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  47/97

  Sit%atia 'an& %na &in ,a(ti a(ata 'a 'ealalta ,a(te &etine %n in)'(i) ,(i"it!( la ,(i'ina

  n aceasta situatie 9 instanta ,!ate )a-i !(&!ne ,a(tii )a ,(e7inte in)'(i)%l 69 iar daca acesta taaduieste ca detinenscrisul poate fi c&emat la interogatoriu 6

  aca refu/a sa raspunda la interoatoriu sau se dovedeste ca a ascuns inscrisul ori l-a distrus sau nu vra sa-l infatisenstanta poate sa socoteasca ca inscrisul are continutul pe care il pretinde partea care a solicitat infatisarea lui 6

  rin e4ceptie 9 cererea de infatisare a inscrisului va fi respinsa daca inscrisul '!ntine '=e)ti%ni ,e()!nale a'a(!(n*ati)a(e a( in'al'a in&at!(i(ea &e a ,a)t(a )e'(et%l sau cand ar atrage urmarirea penala contra partii sau aunuiri ar expune dispretului public 6 cand inscrisul nu poate fi trmis cercetarea lui se va face cu citarea partilor lacutoritatea care le detine de catre completul de !udecata 6

  P(!'e&%(i *!l!)ite 'an& e2i)ta in&!ieli '% ,(i"i(e la a%tenti'itatea %n%i in)'(i)

  5 Procedura "e(i*i'a(ii &e )'(i,te 1**-1*3: 6

  )Procedura falsului 6

  5P(!'e&%(a "e(i*i'a(ii &e )'(i,te9folosita in ca/ul actelor autentice ) 

  Partea careia i se opune un inscris sub semnatura priva ta ,!ate )a &e'la(e 'a (e'%n!a)te sau contesta scrisul sa semnatura ; mostenitorii pot dopta o po/itie neutra) 6

  aca partea declara ca nu recunoaste scrisul sau semnatura presedintele completului il "a !#liga )a )'(ie )i )a )ena &i'ta(ea ,a(tii &in in)'(i) 0

  a'a a'ea)ta "e(i*i'a(e n% e '!n'l%&enta )e "a e*e't%a ! e2,e(ti7a 9 ptr efectuarea e4perti/ei se vor depune si altecte sub semnatura privata netaduita de parti 9 acte autentice precum si probede scris luate de instanta 6

  5P(!'e&%(a *al)%l%i91-1? ',' 5

  Partea se inscrie in fals contra actului autentic ;

  Presedintele instantei int(ea#a ,e 'el 'a(e *!l!)e)te in)'(i)%l &a'a il "a *!l!)i in '!ntin%a(e sau vrea sa'l retra

  ,aca partea care foloseste inscrisul ca mi!loc de proba nu e pre/enta 9 instanta "a &i),%ne aana(ea $%&e'atii sin*ati)a(ea ei ,e()!nala )a% ,(in an&ata( '% ,(!'%(a ),e'iala 6

  Apoi in'=eie %n ,(!'e) "e(#aln procesul verbal se arata starea materiala a inscrisului  

  rocesul verbal e semnat de <

  P(e)e&inte 9=refier )Pa(ti 0

  $*

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  48/97

  rocesul verbal e t(ii) Pa('=et%l%i i,(e%na '% in)'(i)%l 9 urmand a se face cercetari 

  aca partea care s-a inscris in fals arata si pe autorul>complicele falsului 9 instanta civila poate suspenda judecata ;

  aca nu s-a procedat astfel si dupa ramanerea definitiva era fals )e "a ,%tea )!li'ita (e"i7%i(ea a'e)t%ia 6

  ituatia cand inscrisul e retinut de o terta persoana sau se aseste la o autoritate

  aceasta "a *i 'itata 'a a(t!( si i se pune in vedere sa aduca inscrisul pentru ca in ca+ contrar va plati amenda

  despagubiri ;

  8!(ta ,(!#anta a a(t%(iei

  Marturia se apreciaza in masura in care se coroboreaza cu celelalte mijloace de proba 6 daca se inlatura o martuaceasta inlaturare trebuie motivata 

  A&i)i#ilitatea ,(!#ei '% a(t!(i 8 v/ dr civil an 1

  !ecetaea la fata locului (215219)

  . N!ti%ne%n i$l!' &e ,(!#a 'a(e )e &i),%ne *ie &e in)tanta &in !*i'i% ,(int(-! in'=eie(e in 'a(e )e (ata i,(e$%(a(ile

  a,t in legat%( '% 'a(e )e *a'e 'e('eta(ea >*ie ,a(tile &e,%n ! 'e(e(e 6

  P(!'e&%(a

  5 Partea &e,%ne ! 'e(e(e ,(in 'a(e )!li'ita 'e('eta(ea la *ata l!'%l%i sau 7nstanta dispune din oficiu cercetarea l fata locului ;

  De)*a)%(a(ea 'e('eta(ii la *ata l!'%l%i

  Se e*e't%ea7a &e int(eg%l '!,let 9 sau numai de < judecator  6

  ) Sunt citate partile ;

  Se ,!t a%&ia a(t!(i )i e2,e(ti la *ata l!'%l%i 6

  )Irefierul '!n)enea7a &e)*a)%(a(ea 'e('eta(ii int(-%n ,(!'e) "e(#al care se depune la dosarul cau/ei 6

  Pe"umtiile

  . 8el%(i

  Pre/umţiile legale a#)!l%te 

  ombătută numai prin mărturisire9 &i nu n toate ca/urile)9

  $+

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  49/97

  )Pre/umtiile legale relative)

  )Pre/umtii legale i2te pot fi r"sturnate numai prin proba contrarie9 n anumite condiţii &i de anumite persoane)6

  ) Pre/umţiile )i,le 9 !udec"tore&ti)6

  A)ig%(a(ea &!"e7il!( anc&eta in futurum)

  ondiţii<

  U(genţa a)ig%(ă(ii &!"e7il!(0

  ) cordul p,r,tului.

  TEMA 21 : Acte procesuale de dispozitie ale partilor

  . En%e(a(e

  T(an7a'tia 0

  ) 0enuntarea la judecata ;

  #5 A'=ie)a(ea 6

  T(a)at%(i

  Actele procesuale de dispo/itie ale partilor ,!t *i *a'%te &!a( ,e()!nal sau prin mandtar cu procura speciala ;

  5 7nstanta a(e !#ligatia )a e2,li'e ,a(til!( '!n)e'intele a'tel!( &e &i),!7itie si sunt datoare sa verifice daca par

  au capacitatea de a face asemenea acte 

  ,aca actul e4prima vointa lor libera si daca nu se urmareste un scop ilicit 6

  Renuntarea reclamantului

  . 8!(e

  ) Renuntarea la $%&e'ata 0

  ) Renuntarea la dreptul pretins ;

  Renuntarea la judecata

  eclamantul poate renunta <

  . fie la int(eaga a'ti%ne 9

  . fie la un capat de cerere 9

  $3

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  50/97

  fie la $%&e'a(ea '% %n%l &in ,a(ati

  Data ,ana la 'a(e )e ,!ate *a'e (en%nta(ea la $%&e'ata

  enuntarea la !udecata se poate face ,e t!t ,a('%()%l ,(!'e)%l%i atat in prima instanta 9cat si in caile de atac 96

  M!&alitati &e (en%nta(e la $%&e'ata

  en%nta(ea la $%&e'ata )e ,!ate *a'e :fie "e(#al 9

  fie prin cerere scrisa

  aca renuntarea se face dupa comunicarea cererii de chemare in !udecata9 dar inainte de a se intra in de/baterea fondea )e ,!ate *a'e &!a( '% a'!(&%l ,a(at%l%i care va putea sa solicite cheltuielile de !udecata 6

  aca renuntarea are loc dupa ce se intra in de/baterea fondului 9 in apel 9 in recurs 9 ea se poate face numai cu acorduaratului e4 divort )

  P(!'e&%(a &e (en%nta(e

  Se introduce o 'e(e(e &e (en%nta(e la $%&e'ata si instanta pronunta o inc&eiere prin care se dispune si inc&ideredosarului 

  7ncheierea n% ,!ate *i ata'ata '% a,el 6 7n ca/ de coparticipare procesuala activa sau daca e4ista o cerere deinterventie principala ori paratul a introdus o cerere reconventionala )

  enuntarea reclamantului se va constata prin incheiere dar nu va afecta cererile celor participanti la proces 6

  Renuntarea la dreptul subiectiv dedus judecatii

  . M!&alitati &e (en%nta(e la &(e,t%l )%#ie'ti" &e&%) $%&e'atiienuntarea se poate face

  . *ie "e(#al in sedinta 9

  .  fie prin inscris autentic  in acest ca/ instanta pronunta o hotarare prin care se respine in fond cerereareclamantului)9

  M!ent%l ,ana la 'a(e )e ,!ate *a'e (en%nta(eaenuntarea se poate face atat in ,(ia in)tanta 'at )i in a,el )a% (e'%() *a(a a *i ne'e)a( '!n)itaant%la(at%l%i 0

  . P(!'e&%(a

  7nstanta ,(!n%nta ! =!ta(a(e 'a(e ,!ate *i ata'ata '% (e'%() si paratul poate solicita c&eltuieli de judecata 6

  TEMA 22 Hotararea judecatoreasca

  ':

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  51/97

  . De*initie 8 este actul final al !udecatii 9 actul de dispo/itie al instantei avand caracter !urisdictional 6

  'la)i*i'a(e

  %lasificarea 1 

  Sentinte eci+iiIn'=eie(i

  entintahotararea  prin care se re+olva cau+a in prima instanta 

  eci/iae =!ta(a(ea ,(in 'a(e )e )!l%ti!nea7a 'a%7a in a,el > (e'%() > '!nte)tatie in an%la(e > (e"i7%i(e > > (e'%()%l ininte(e)%l legii 0(e'%()%l in an%la(e 0

  ncheierisunt &otararile date in cursul judecatii  e4cepti < - in ca/ul procedurii necontencioase hotararea se numeste inchei

  asificare 2 <

  Dotarari ,(!,(i%-7i)e <) Dotaraari provi+orii

  otarari propriu 8/isee/olva *!n&%l 'a%7ei  si au o actiune nelimitat in timp 6

  otarari provi/oriiau 'a(a'te( te,!(a( si prin ele se iau masuri vremelnice ;

  lasificare # <

  5 hotarari ne&e*initi"e

  5 hotarari definitive

  Dotarari i(e"!'a#ile

  otarari nedefinitivesunt acele hotarari date in prima instanta si acre pot fi atacate cu apel

  otarari definitivesunt hotarari &ate in ,(ia in)tanta 'e n% ,!t *i ata'ate '% a,el  9 hotarari &ate in a,el si hotarari date in prima instanta ce nu au fost atacate cu apel sau c&iar atacate cu apel judecata acestuia s'a perimat si cererea a fost anulata si respinsa 6 orice alte hotarari ce nu pot fi tacate cu apel6

  otarari irevocabilehotarari &ate in ,(ia in)tanta *a(a &(e,t &e a,el > ne(e'%(ate 6hotarari date in prima instanta ce nu au fost atacate cu apel  6hotarari &ate in a,el ne(e'%(ate 6

  '1

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  52/97

  hotarari date in recurs c&iar daca s'a solutionat fondul pricinii ) orice alte =!ta(a(i 'e n% ai ,!t *i ataa'te '% (e'%() 0

  asificare $ <hotarare e2e'%t!(ie 

  . hotarare neexecutoriehotarare ne&e*initi"a

  otarari e4ecutoriipronuntate in actiuni in realizarea dreptului daca sunt definitive sau se bucura de executie vremelnica 6

  otarari nee4ecutoriipronuntate in actiunile in constatare 6

  otarari nedefinitive 6

  asificare ' 6

  hotarari integ(alehotarari partiale

  otarari interalerezolva in intregime procesul si dezinvesteste instanta de intregul dosar  6

  hotarari partialepronuntate la cerera reclamantului daca paratul recunoaste pur si simplu o parte din pretentii 

  %lasificare (<

  # hotrarari '% ! )ing%(a '!n&ana(e # hotarai cu o condamnare alternativa

  otarari cu o sinura condamnare paratul este obliat sa efectue/e o prestatie determinata 6 hotarari cu condamnare alternativa 8 cand avem ocondamnare principala si una secundara 8 in masura in care nu se reali/ea/a prima 6

  uprinsul otararii

  e !acut ...........

  TEMA /< ACIESAREA

  . 8!(e

  '2

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  53/97

  5 A'=ie)a(ea ,a(at%l%i la ,(etentiile (e'laant%l%i

  ecunoaste pretentiile reclamantului *ie ),!ntan  fie prin intermediul interogatoriului 6

  aca paratul recunoaste in parte pretntiile reclamantului instanta poate pronunta o !otarare partiala care estexecutorie de drept 6

  ceasta forma de achiesare poate avea loc si"n apel ;

  5 A'=ie)a(ea ,a(tii 'e a ,ie(&%t ,(!'e)%l la =!ta(a(ea ,(iei in)tante

  adica ,a(tea 'a(e a ,ie(&%t ,(!'e)%l (en%nta )a ai ata'e '% a,el )a% (e'%() =!ta(a(ea  sau renunta la cade atac odata declansata 6

  a poate fi totusi atacata cu contestatie in anulare ptr vicii de consimtamant  

  ceasta forma de achiesare poate fi

  acita  se e4ecuta hotararea de buna voie )

  au e4presa cand partea declara dupa pronuntarea hotararii ca renunta la calea de atac 6

  ceasta declaratie )e '!n)enea7a int(-%n ,(!'e) "e(#al  semnat de

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  54/97

  7nstanta ia a't &e t(an7a'tie si pronunta o &otarare care poate fi atacată prin contestaţie în anulare nu &i prinrevi/uire).

  TE7A 25u#pendaea poce#ului ci:il

  . De*initieonsta in !,(i(ea '%()%l%i $%&e'atii &at!(ita %n!( i,(e$%(a(i "!ite &e ,a(ti'a(e n%ai )ta(%ie in )!l%ti!na(eaa%7ei )a% in&e,en&ente &e "!inta l!( 'an& )%nt in i,!)i#ilitate *i7i'a )a% $%(i&i'a &e a )e ,(e7enta 0

  8!(e

  5 "!l%nta(a 0

  #5 legala 09 care poate fi de drept si !udecatoreasca )6

  (!'e&%(a &e $%&e'ata a )%),en&a(ii

  7nstanta ,(!n%nta ! in'=eie(e 'a(e ,!ate *i ata'ata '% (e'%()

  cursul se poate declara atat timp cat durea+a suspendrea judecatii 

  uspendarea operea+a in bloc fata de toate partile 6

  cau/a ramane in re!udecare 6

  rice act de procedura facut pe perioada suspendarii e lovit de nulitate 9 iar nulitatea poate fi invocata doar de parteavoarea careia curge suspendarea ;

  ncheierea prin care s-a respins repunerea pe rol a cau/ei )e ,!ate ata'a '% (e'%() 6

  7n momentul cand a incetat suspendarea 9adica se repune pe rol cau/a 9 este obligatorie citarea tuturor partilor ;

  uspendarea *ndelungat' conduce spre perimarea cau/ei %v/. art.012);

  S%),en&a(ea "!l%nta(a 9/?/ ',' 5. Ca7%(i :Aan&!%a ,a(tile 'e( )%),en&a(ea $%&e'atii 0

  )Ni'i %na &in ,a(ti desi a fost leal citata n% )e ,(e7inta la $%&e'ata si nici nu a solicitat judecarea in lipsa ;

  udecata se suspenda c&iar daca cererea nu e e timbrata  6

  n ca/ul suspendarii voluntare !udecata reincepe in !ent%l 'an& %na &in ,a(ti a (e,%) 'e(e(ea ,e (!l 

  ererease timbrea/a cu !umate din ta4a de timbru datorat ptr proces plus timbru !udiciar

  n ca/ul suspendarii voluntare instanta nu poate repune pe rol din oficiu ;

  '$

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  55/97

  u#pendaea le%ala de dept (24& cpc )

  Ca7%(i

  M!a(tea %neia &int(e ,a(ti  sau di+olvarea lic&idarea persoanei juridice 9 ori moartea mandatarului uneia din parti  8 daca a intervenit cu cel putin 1' /ile inainte de infatisare 9 sau ,%ne(ea )%# inte(&i'tie a %neia &in ,a(ti

  A in'etat *%n'tia t%t!(el%i )a% '%(at!(%l%i 0

  S-a desc!is procedura procedura reorganizarii judiciare si a falimentului asupra reclamantului in temeiul un!otarari irevocabile ;

  n aceste ca/uri suspendarea intervine daca aceste cau/e au intervenit inainte de a incepe de+baterile 6

  esi e vorba de o suspendare de drept 9 la cereera partilor instanta poate sa acorde un termen ptr a sigura respectarerepturilor partilor ;

  Alte 'a7%(i &e )%),en&a(e &e &(e,t  care se reasesc in alte prevederi ale cpc ) <

  %!n*li'tele &e '!,etenta  21) 6

   Penalul tine locul civilului 13)6c)

  ) D%,a ! aana(e a $%&e'atii  prin invoiala partilor ) 8 daca partile nu staruie in !udecata cau/a se suspenda 6 vredeschisa cau/a la cerea partilor ) 8 art 1'' 6

  u#pendaea 'udecatoea#ca( facultati:a ) (244 cpc ) 

  Ca7%(i%and s-a in'e,%t %(a(i(ea ,enala ,t( ! in*(a'ti%ne 'e a( a"ea ! in(a%(i(e =!t(a(at!a(e a)%,( =!ta(a(ii'i"ile 0

  %and de+legarea procesului atarna in tot sau parte de existenta sau inexistenta unui drept ce formea+a obiectul a judecati ;

  Alte 'a7%(i <

  ) 7nstanta in fata careia s-a ridicat e4ceptia de neconstitutionalitate poate suspenda judecata prin inc&eiere motivata

  ana la solutionarea exceptiei>l%?"

 • 8/18/2019 Sinteza Procedura Civila

  56/97

  incheieri ulterioare e4< de ndreptare a re&elilor)6

  7ncheieri  ,(e,a(at!(ii - nu lea" instanţa9 ea put0nd reveni asupra lor e4< administrarea unor probe)6

  7ncheieri interlocutorii 8 prin care se adopt" m"suri decisive9 &i anticipea/" deci/ia final"9 instanţa este leat"


Recommended