+ All Categories
Home > Documents > Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forță de ......De aici înainte toate cifrele...

Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forță de ......De aici înainte toate cifrele...

Date post: 25-Nov-2020
Category:
Author: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 34 /34
Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forță de Muncă România Q2 2015
Transcript
 • SMART JOB NO: 06572 QUARTER 1 2015

  CLIENT: MANPOWER

  SUBJECT: MEOS Q115 REDESIGN – TWO COLOUR – A4

  SIZE: A4

  DOC NAME: MEOS_ROMANIA_2COL_A4_Q215_RO_v1 PAGE: 1

  ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE: 09.03.15

  87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744

  Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forțăde MuncăRomânia

  Q2 2015

 • SMART JOB NO: 06572 QUARTER 1 2015

  CLIENT: MANPOWER

  SUBJECT: MEOS Q115 REDESIGN – TWO COLOUR – A4

  SIZE: A4

  DOC NAME: MEOS_ROMANIA_2COL_A4_Q215_RO_v1 PAGE: 2

  ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE: 09.03.15

  87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744

  Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă pentru trimestrul II/2015 a fost realizat prin intervievarea unui eşantion reprezentativ de 626 de angajatori din România. Toţi participanţii la acest studiu au răspuns la întrebarea: „Cum anticipaţi că vor evolua angajările totale din locaţia dumneavoastră în cele trei luni până la sfârşitul lunii iunie 2015, în raport cu trimestrul în curs?”

  Cuprins Perspectivele angajării de forță de muncă în România 1 Comparații în funcție de dimensiunea organizației Comparații la nivel de regiuni Comparații la nivel de sectoare de activitate

  Perspectivele de angajare la nivel global 14Comparații la nivel internațional - Asia PacificComparații la nivel internațional - AmericaComparații la nivel internațional - EMEA

  Despre studiu 30 Despre ManpowerGroupTM 31P

  ersp

  ecti

  vele

  an

  gaj

  ării

  de

  forț

  ă d

  e m

  uncă

  în R

  om

  ânia

 • Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă 1

  SMART JOB NO: 06572 QUARTER 1 2015

  CLIENT: MANPOWER

  SUBJECT: MEOS Q115 REDESIGN – TWO COLOUR – A4

  SIZE: A4

  DOC NAME: MEOS_ROMANIA_2COL_A4_Q215_RO_v1 PAGE: 1

  ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE: 09.03.15

  87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744

  Creștere Descreștere Nicio schimbare Nu știu Previziune Netăde Angajare

  PreviziuneAjustată Sezonier

  % % % % % %

  Apr-Iun 2014 22 7 69 2 15 8

  Iul-Sep 2014 21 5 69 5 16 8

  Oct-Dec 2014 14 13 69 4 1 9

  Ian-Mar 2015 13 12 73 2 1 10

  Apr-Iun 2015 26 6 67 1 20 11

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015România s-a alăturat studiului în trim. II/2008. Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  50

  40

  30

  20

  10

  0

  -10

  -20

  Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă în România

  Angajatorii români anunță planuri de angajare optimiste pentru următoarele trei luni. 26% dintre ei se aşteaptă să îşi crească numărul de angajați în intervalul aprilie – iunie 2015, în timp ce 6% preconizează o scădere şi 67% nu se aşteaptă la nici o schimbare, ceea ce rezultă într-o Previziune Netă de Angajare de +20%.

  După ajustarea datelor pentru a elimina variațiile sezoniere, valoarea Previziunii Nete de Angajare este de +11%. Intențiile de angajare sunt relativ stabile comparativ cu cele enunțate în trimestrul I/2015 şi se

  îmbunătățesc cu 3 puncte procentuale față de cele din trim. II/2014.

  Pe parcursul acestui raport folosim termenul de „Previziune Netă de Angajare.” Valoarea acesteia se obţine făcând diferenţa dintre procentul de angajatori care anticipează o creştere a numărului total de angajări din locaţia lor în trimestrul următor şi procentul de angajatori care prevăd o scădere a angajărilor din locaţia lor, per total, în următoarele trei luni. Procentul rezultat din această scădere reprezintă Previziunea Netă de Angajare.

  Pe parcursul acestui raport folosim termenul de „Previziune Netă de Angajare.” Valoarea acesteia se obţine făcând diferenţa dintre procentul de angajatori care anticipează o creştere a numărului total de angajări din locaţia lor în trimestrul următor şi procentul de angajatori care prevăd o scădere a angajărilor din locaţia lor, per total, în următoarele trei luni. Procentul rezultat din această scădere reprezintă Previziunea Netă de Angajare.

  De aici înainte toate cifrele prezentate în text se referă la date ajustate sezonier, cu excepţia cazului în care se specifică altfel.

 • 2 Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă

  SMART JOB NO: 06572 QUARTER 1 2015

  CLIENT: MANPOWER

  SUBJECT: MEOS Q115 REDESIGN – TWO COLOUR – A4

  SIZE: A4

  DOC NAME: MEOS_ROMANIA_2COL_A4_Q215_RO_v1 PAGE: 2

  ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE: 09.03.15

  87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744

  Angajatorii care participă la studiu sunt clasificați în patru categorii, în funcție de dimensiunea organizației: micro-organizații, definite ca structurile cu mai puțin de 10 de angajați, organizații mici, adică organizații cu 10-49 de angajați, organizații medii (mijlocii), care au între 50 şi 249 de angajați şi organizații mari, cu 250 sau mai mulți angajați.

  Angajatorii din toate cele patru categorii de organizații dimensiuni se aşteaptă la creşteri ale numărului total de angajați în cursul trim. II/2015. Cei mai optimişti sunt angajatorii din organizațiile mari, unde Previziunea Netă de Angajare este de +17%, în timp ce în cazul angajatorilor din organizații medii, respectiv micro, Previziunile se situează la +13%, respectiv +11%. Și angajatorii din organizații de mici dimensiuni prognozează uşoare creşteri în numărul de angajați, raportând o Previziune de +8%.

  Comparații în funcție de dimensiunea organizației

  În comparație cu trimestrul precedent, angajatorii din organizații micro raportează o îmbunătățire considerabilă a Previziunii, de 15 puncte procentuale, în timp ce angajatorii din organizații de dimensiuni medii prevăd o creştere de 5 puncte procentuale. Perspectivele de angajare sunt neschimbate față de trimestrul I/2015 pentru angajatorii mari şi relativ stabile în categoria organizațiilor de dimensiuni mici.

  Comparativ cu trim. II al anului trecut, Previziunile se consolidează cu 11, respectiv 4 puncte procentuale în rândul angajatorilor din organizații de dimensiuni micro şi de dimensiuni medii, în timp ce angajatorii din organizații mici raportează o creştere de 2 puncte procentuale. În schimb, angajatorii din organizații de dimensiuni mari exprimă o scădere de 4 puncte procentuale față de perioada comparabilă a anului 2014.

  CreștereDimensiunea organizației Descreștere Nicio schimbare Nu știu Previziune Netăde Angajare

  PreviziuneAjustată Sezonier

  % % % % % %

  Mare peste 250 angajați 30 5 61 4 25 17

  Medie între 50-249 angajați 29 6 64 1 23 13

  Mică între10-49 angajați 22 6 71 1 16 8

  Micro mai puțin de 10 angajați 19 5 75 1 14 11

  Micro mai puțin de 10Micro mai puțin de 10

  Previziune Netă de Angajare, ajustată sezonierPreviziune Netă de Angajare, ajustată sezonier

  Mică 10-49Mică 10-49 Medie 50-249Medie 50-249 Mare 250 sau mai multMare 250 sau mai mult

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  -10

  -20

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

 • Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă 3

  SMART JOB NO: 06572 QUARTER 1 2015

  CLIENT: MANPOWER

  SUBJECT: MEOS Q115 REDESIGN – TWO COLOUR – A4

  SIZE: A4

  DOC NAME: MEOS_ROMANIA_2COL_A4_Q215_RO_v1 PAGE: 3

  ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE: 09.03.15

  87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744

  În toate cele opt regiuni ale țării, angajatorii preconizează creşteri ale numărului total de angajați în intervalul aprilie – iunie 2015. Perspectivele de angajare cele mai robuste sunt în regiunea Sud, unde angajatorii raportează o Previziune de +22%, dar şi angajatorii din regiunea Vest au planuri optimiste, enunțând o Previziune de +17%. În alte patru regiuni – Centru, Nord-Est, Nord-Vest şi Sud-Vest - Previziunea Netă de Angajare se situează la +14%. Cele mai slabe perspective de angajare se raportează în regiunea Sud-Est, unde Previziunea este de +7%.

  Intențiile de angajare sunt mai ferme decât cele exprimate în trimestrul anterior în şapte din opt regiuni. Perspectivele sunt vizibil îmbunătățite în regiunile Sud-Vest şi Sud, unde angajatorii raportează creşteri de 8, respectiv 12 puncte procentuale. Previziunea din regiunea Nord-Est se îmbunătățeşte cu 6 puncte

  Vest

  Sud-Vest

  Sud-Est

  Sud

  Nord-Vest

  Nord-Est

  Centru

  1726

  15

  25

  1714

  15

  14

  14

  19

  14

  7

  22

  0 5 10 15 20 25 30 35 40

  Bucureşti & Ilfov 10 11

  Previziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată Sezonier

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  40

  Comparații regionaleprocentuale, în timp ce în regiunea Vest se preconizează o îmbunătățire de 5 puncte procentuale. Intențiile angajatorilor rămân neschimbate față de trimestrul I în regiunea Centru şi se mențin relativ stabile şi în regiunea Bucureşti şi Ilfov.

  Angajatorii din patru regiuni raportează planuri de angajare mai robuste decât în trim. II/2014. Previziunile sunt cu 15 puncte procentuale mai puternice atât în regiunea Sud, cât şi în regiunea Sud-Vest. Perspectivele de angajare s-au îmbunătățit cu 10, respectiv 8, puncte procentuale şi în regiunile Nord-Est şi Centru. Cu toate acestea, intențiile de angajare au slăbit în celelalte patru regiuni, în special în Sud-Est, unde declinul față de trim. II/2014 este de 13 puncte procentuale. Scăderi notabile, de 8, respectiv 6 puncte procentuale se raportează şi în regiunile Nord-Vest, respectiv Vest.

 • 4 Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă

  SMART JOB NO: 06572 QUARTER 1 2015

  CLIENT: MANPOWER

  SUBJECT: MEOS Q115 REDESIGN – TWO COLOUR – A4

  SIZE: A4

  DOC NAME: MEOS_ROMANIA_2COL_A4_Q215_RO_v1 PAGE: 4

  ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE: 09.03.15

  87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744

  Bucureşti şi IlfovAngajatorii prognozează un ritm de angajare ponderat optimist, raportând o Previziune Netă de Angajare de +10%. Aceasta rămâne relativ stabilă comparativ cu trimestrul anterior, dar scade cu 3 puncte procentuale față de acelaşi interval (trim. II) din 2014.

  CentruEste de aşteptat ca în intervalul aprilie – iunie 2015 să continue creşteri echilibrate ale numărului total de angajați, angajatorii raportând o Previziune Netă de Angajare de +14%. Planurile de angajare sunt neschimbate în comparație cu trimestrul precedent şi se îmbunătățesc cu 8 puncte procentuale într-o comparație de la an la an.

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare50

  40

  30

  20

  10

  0

  -10

  -20

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va � reprezentată gra�c.2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare50

  40

  30

  20

  10

  0

  -10

  -20

  +11 (+10)%

  +19 (+14)%

 • Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă 5

  SMART JOB NO: 06572 QUARTER 1 2015

  CLIENT: MANPOWER

  SUBJECT: MEOS Q115 REDESIGN – TWO COLOUR – A4

  SIZE: A4

  DOC NAME: MEOS_ROMANIA_2COL_A4_Q215_RO_v1 PAGE: 5

  ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE: 09.03.15

  87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744

  +40 (+14)%

  +17 (+14)%

  Nord-EstCei aflați în căutarea unui loc de muncă se pot aştepta să beneficieze de cea mai puternică activitate de angajare de la lansarea studiului (trim. II/2008) până în prezent, conform angajatorilor, care raportează o Previziune Netă de Angajare de +14%. Perspectivele de angajare sunt cu 6 puncte procentuale mai puternice decât în trimestrul I/2015 şi se îmbunătățesc cu 10 puncte procentuale față de trimestrul II al anului trecut.

  Nord-VestAngajatorii prognozează creşteri de locuri de muncă destul de semnificative în intervalul aprilie – iunie 2015, raportând o Previziune Netă de Angajare de +14%. Planurile de angajare sunt cu 3 puncte procentuale mai ferme decât cele anunțate în trimestrul precedent, dar scad cu 8 puncte procentuale în raport cu trim. II/2014.

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare50

  40

  30

  20

  10

  0

  -10

  -20

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare50

  40

  30

  20

  10

  0

  -10

  -20

 • 6 Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă

  SMART JOB NO: 06572 QUARTER 1 2015

  CLIENT: MANPOWER

  SUBJECT: MEOS Q115 REDESIGN – TWO COLOUR – A4

  SIZE: A4

  DOC NAME: MEOS_ROMANIA_2COL_A4_Q215_RO_v1 PAGE: 6

  ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE: 09.03.15

  87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744

  SudÎn regiune se anticipează o piață a muncii dinamică, dat fiind că angajatorii exprimă o Previziune Netă de Angajare de +22%, cea mai puternică din trim. I/2013 până în prezent. Perspectivele se îmbunătățesc atât prin comparație cu trimestrul, cât şi cu anul anterior, cu 12, respectiv 15, puncte procentuale.

  Sud-Est În regiunea Sud-Est sunt de aşteptat creşteri modeste ale numărului total de angajați. Angajatorii exprimă o Previziune Netă de Angajare de +7%, cu 2 puncte procentuale mai puternică decât în trimestrul precedent, dar în declin cu 13 puncte procentuale față de cea raportată în aceeaşi perioadă a anului trecut.

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare50

  40

  30

  20

  10

  0

  -10

  -20

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare50

  40

  30

  20

  10

  0

  -10

  -20

  -30

  +25 (+22)%

  +15 (+7)%

 • Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă 7

  SMART JOB NO: 06572 QUARTER 1 2015

  CLIENT: MANPOWER

  SUBJECT: MEOS Q115 REDESIGN – TWO COLOUR – A4

  SIZE: A4

  DOC NAME: MEOS_ROMANIA_2COL_A4_Q215_RO_v1 PAGE: 7

  ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE: 09.03.15

  87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744

  Sud-VestCei aflați în căutarea unui loc de muncă în Sud-Vest se pot aştepta la cel mai alert ritm de angajare raportat în regiune din trim. IV/2011 până în prezent. Angajatorii raportează o Previziune Netă de Angajare de +14%, mai puternică decât în trim. I/2015 cu 18 puncte procentuale şi îmbunătățită față de trim. II/2014 cu 15 puncte procentuale.

  VestAngajatorii prognozează un climat favorabil angajărilor în trimestrul următor, exprimând o Previziune Netă de Angajare de +17%. Planurile de angajare s-au îmbunătățit cu 5 puncte procentuale comparativ cu trim. I/2015, dar sunt în declin cu 6 puncte procentuale față de trimestrul II al anului trecut.

  aloarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare50

  40

  30

  20

  10

  0

  -10

  -20

  -30

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare50

  40

  30

  20

  10

  0

  -10

  -20

  -30

  +15 (+14)%

  +26 (+17)%

 • 8 Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă

  SMART JOB NO: 06572 QUARTER 1 2015

  CLIENT: MANPOWER

  SUBJECT: MEOS Q115 REDESIGN – TWO COLOUR – A4

  SIZE: A4

  DOC NAME: MEOS_ROMANIA_2COL_A4_Q215_RO_v1 PAGE: 8

  ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE: 09.03.15

  87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744

  În nouă din cele zece sectoare de activitate, angajatorii anticipează că îşi vor creşte numărul total de angajați în următoarele trei luni. Cele mai puternice intenții de angajare sunt raportate în sectorul Industrie Prelucrătoare, unde Previziunea Netă de Angajare este de +28%. Angajatorii raportează planuri de angajare optimiste, cu Previziuni de +17%, atât în sectorul Finanțe, asigurări, servicii imobiliare şi servicii de afaceri, cât şi în sectorul Transport, depozitare şi comunicații. Creşteri ponderate sunt de aşteptat şi în sectorul Construcții şi sectorul Comerț cu ridicata şi cu amănuntul, ambele cu o Previziune de +16%, dar şi în sectorul Administrație publică şi servicii sociale, cu o Previziune de +13%. În schimb, în sectorul Energie electrică, apă, gaze, angajatorii prevăd scăderi de personal, raportând o Previziune Netă de Angajare de -8%.

  Intențiile de angajare sunt mai ferme decât cele enunțate în trim. I/2015 în nouă din cele zece sectoare de activitate. Angajatorii din sectoarele Transport, depozitare şi comunicații raportează o îmbunătățire a Previziunii de 15 puncte procentuale. Previziunile sunt cu 12 puncte procentuale mai puternice decât în trimestrul anterior şi în sectorul Industrie Prelucrătoare şi Construcții, iar angajatorii

  -5-10

  Administrație publică şi servicii sociale 13

  17

  Hoteluri şi restaurante10

  26

  Industria extractivă 169

  Energie electrică, gaze şi apă

  -6-8

  15 200 5 10

  Previziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată Sezonier

  Agricultură, vânătoare, silvicultură şi pescuit 2

  16

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  Construcții16

  34

  Industria prelucrătoare28

  29

  Transport, depozitare şi comunicații 17

  16

  Comerț cu ridicata şi cu amănuntul 16

  24

  Finanțe, asigurări, servicii imobiliare şi servicii de afaceri 17

  19

  Comparații la nivel de sectoare de activitate

  raportează îmbunătățiri de 6 puncte procentuale în alte două sectoare: Administrație publică şi servicii sociale şi Comerț cu ridicata şi cu amănuntul. Perspectivele de angajare se reduc însă, comparativ cu trimestrul anterior, în sectorul Energie electrică, apă, gaze, înregistrând un declin de 8 puncte procentuale.

  Într-o comparație de la an la an, perspectivele se îmbunătățesc în şase din cele zece sectoare de activitate. În sectorul Construcții, Previziunea este cu 16 de puncte procentuale mai puternică, în timp ce angajatorii din sectorul Transport, depozitare şi comunicații raportează o creştere de 14 puncte procentuale. Angajatorii din sectorul Comerț cu ridicata şi cu amănuntul raportează la rândul lor o îmbunătățire de 7 puncte procentuale. Previziunile sunt 5 puncte procentuale mai puternice decât în trim. II/2014 atât în sectorul Finanțe, asigurări, servicii imobiliare şi servicii de afaceri, cât şi în sectorul Hoteluri şi restaurante. Perspectivele de angajare se întunecă însă în celelalte patru sectoare de activitate, în special Energie electrică, apă, gaze, unde scad cu 12 puncte procentuale, şi în sectorul Agricultură, vânătoare, silvicultură şi pescuit, unde scad cu 5 puncte procentuale.

 • Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă 9

  SMART JOB NO: 06572 QUARTER 1 2015

  CLIENT: MANPOWER

  SUBJECT: MEOS Q115 REDESIGN – TWO COLOUR – A4

  SIZE: A4

  DOC NAME: MEOS_ROMANIA_2COL_A4_Q215_RO_v1 PAGE: 9

  ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE: 09.03.15

  87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744

  Agricultură, vânătoare, silvicultură şi pescuitActivitatea de angajare va trena probabil în trim. II/2015, dat fiind că angajatorii raportează o Previziune Netă de Angajare de + 2%, cu 4 puncte procentuale mai puternică decât în trimestrul precedent, dar în scadere cu 5 puncte procentuale într-o comparație de la an la an.

  ConstrucțiiCei aflați în căutarea unui loc de muncă în domeniul Construcții se pot aştepta la cel mai prielnic climat de angajare prognozat în sector din trim. I/2012 până în prezent, potrivit angajatorilor, care raportează o Previziune Netă de Angajare de +16%. Planurile de angajare se îmbunătățesc cu 12 puncte procentuale față de trim. I, şi sunt cu 16 puncte procentuale mai puternice decât în trim. II/2014.

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare50

  40

  30

  20

  10

  0

  -10

  -20

  -30

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  50

  60

  40

  30

  20

  10

  0

  -10

  -20

  -30

  +34 (+16)%

  +16 (+2)%

 • 10 Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă

  SMART JOB NO: 06572 QUARTER 1 2015

  CLIENT: MANPOWER

  SUBJECT: MEOS Q115 REDESIGN – TWO COLOUR – A4

  SIZE: A4

  DOC NAME: MEOS_ROMANIA_2COL_A4_Q215_RO_v1 PAGE: 10

  ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE: 09.03.15

  87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744

  Energie electrică, apă, gazeAngajatorii prognozează o cădere pe piața forței de muncă din sector în intervalul aprilie – iunie 2015, raportând o Previziune Netă de Angajare de -8%. Intențiile de angajare sunt în declin atât față de trimestrul anterior, cât şi față de perioada comparabilă a anului trecut, scăzând cu 8, respectiv 12 puncte procentuale.

  Finanțe, asigurări, servicii imobiliare şi servicii de afaceriÎn trimestrul următor se prevede un ritm de angajare alert şi optimist. Angajatorii exprimă o Previziune Netă de Angajare de +17%, mai puternică cu 3 puncte procentuale decât cea din trimestrul trecut, şi cu 5 puncte procentuale mai solidă decât cea exprimată în trim. II/2014.

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare50

  40

  30

  20

  10

  0

  -10

  -20

  -30

  -40

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare50

  40

  30

  20

  10

  0

  -10

  -20

  -6 (-8)%

  +19 (+17)%

 • Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă 11

  SMART JOB NO: 06572 QUARTER 1 2015

  CLIENT: MANPOWER

  SUBJECT: MEOS Q115 REDESIGN – TWO COLOUR – A4

  SIZE: A4

  DOC NAME: MEOS_ROMANIA_2COL_A4_Q215_RO_v1 PAGE: 11

  ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE: 09.03.15

  87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744

  Industrie prelucrătoareAngajatorii anticipează creşteri ample ale numărului total de angajați în trim. II/2015, raportând o Previziune Netă de Angajare de +28%. Previziunea, cea mai puternică raportată în sector din trim. IV/2012, se îmbunătățeşte considerabil în comparație cu trimestrul precedent, fiind în creştere cu 12 puncte procentuale, şi este cu 2 puncte procentuale mai robustă decât cea din trim. II/2014.

  Industria extractivăIntențiile de angajare exprimate de angajatorii din sector sunt de un optimism prudent. Previziunea Netă de Angajare este de +9%, relativ stabilă comparativ cu cea raportată atât în trim. I/2015, cât şi în trim. II al anului precedent.

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare50

  40

  30

  20

  10

  0

  -10

  -20

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare50

  40

  30

  20

  10

  0

  -10

  -20

  -30

  +29 (+28)%

  +16 (+9)%

 • 12 Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă

  SMART JOB NO: 06572 QUARTER 1 2015

  CLIENT: MANPOWER

  SUBJECT: MEOS Q115 REDESIGN – TWO COLOUR – A4

  SIZE: A4

  DOC NAME: MEOS_ROMANIA_2COL_A4_Q215_RO_v1 PAGE: 12

  ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE: 09.03.15

  87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744

  Administrație publică şi servicii socialeEste de aşteptat ca în următoarele trei luni numărul de angajați din sector să crească, dat fiind că angajatorii raportează o Previziune Netă de Angajare de +13%. Previziunea este cu 6 puncte procentuale mai puternică decât în trim. I, dar este cu 2 puncte procentuale sub cea exprimată în trim. II/2014.

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare50

  40

  30

  20

  10

  0

  -10

  -20

  +17 (+13)%

  Hoteluri şi restauranteAngajatorii din sector prevăd unele oportunități de angajare pentru trim. II/2015, enunțând o Previziune Netă de Angajare de +10%. Aceasta este cea mai optimistă prognoză exprimată în sector din trim. I/2009 până în prezent. Intențiile de angajare rămân relativ stabile în comparație cu trimestrul precedent şi se îmbunătățesc cu 5 puncte procentuale față de perioada comparabilă a anului trecut.

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  50

  40

  30

  20

  10

  0

  -10

  -20

  -30

  60

  +26 (+10)%

 • Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă 13

  SMART JOB NO: 06572 QUARTER 1 2015

  CLIENT: MANPOWER

  SUBJECT: MEOS Q115 REDESIGN – TWO COLOUR – A4

  SIZE: A4

  DOC NAME: MEOS_ROMANIA_2COL_A4_Q215_RO_v1 PAGE: 13

  ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE: 09.03.15

  87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744

  Transport, depozitare şi comunicațiiCei aflați în căutarea unui loc de muncă în domeniul Transport, depozitare şi comunicații se pot aştepta la cea mai robustă activitate de angajare înregistrată în sector din trim. I/2009 până în prezent. Perspectivele de angajare sunt considerabil mai puternice, atât comparativ cu trimestrul, cât şi cu anul anterior, îmbunătățirea fiind de 15, respectiv 14 puncte procentuale.

  Comerț cu ridicata şi cu amănuntulÎn următoarele trei luni, angajatorii prevăd cel mai puternic ritm de angajare din trim. I/2013 până în prezent. Previziunea Netă de Angajare, de +16%, se îmbunătățeşte cu 6 puncte procentuale în comparație cu trimestrul I/2015 şi este cu 7 puncte procentuale mai puternică decât în trim. II/2014.

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare50

  40

  30

  20

  10

  0

  -10

  -20

  -30

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare50

  40

  30

  20

  10

  0

  -10

  -20

  +16 (+17)%

  +24 (+16)%

 • 14 Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă

  SMART JOB NO: 06572 QUARTER 1 2015

  CLIENT: MANPOWER

  SUBJECT: MEOS Q115 REDESIGN – TWO COLOUR – A4

  SIZE: A4

  DOC NAME: MEOS_ROMANIA_2COL_A4_Q215_RO_v1 PAGE: 14

  ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE: 09.03.15

  87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744

  9 (8)1

  %

  10 (8)1

  29 (19)1

  19 (17)1

  15 (16)1

  41 (38)1

  14 (14)1

  46 (45)1

  13 (10)1

  12 (11)1

  8 (8)1

  -1 (-3)13 (0)1

  11 (-1)1

  -6 (-10)1

  0 (1)1

  0 (-8)1

  -2 (-4)1

  9 (2)1

  -7 (-7)1-1 (-1)1

  2 (2)1

  -10 (-10)1

  1 (0)1

  -4 (-4)1

  -4 (-4)1

  7 (7)1

  11 (10)1 1 (2)1 -8 (-10)115 (15)1 0 (-1)1 -4 (-2)1

  18 (16)1 5 (0)1 3 (3)1

  9 (0)1

  2 (-1)1

  -7 (-8)1

  1 (1)13 (-1)1 -3 (-9)1 -15 (-15)16 (3)1 3 (0)1 -4 (-3)1

  -6 (-6)110 (11)1 1 (3)1 -1 (-1)1

  -11 (-11)117 (18)1 -1 (-1)1 4 (2)1

  †EMEA – Europe, Middle East and Africa - Europa, Orientul Mijlociu şi Africa.1. Numărul dintre paranteze reprezintă Previziunea Netă de Angajare ajustată sezonier, proces prin care este eliminat impactul variațiilor sezoniere asupra activității de angajare. Observație - Aceste date nu sunt disponibile pentru toate țările participante, fiind nevoie de minim 16 trimestre de istoric.

  * Indică date neajustate sezonier.

  Trimestrul II/2015 Previziune Netă de Angajare

  -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

  -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

  Taiwan

  India

  Japonia

  Panama

  Noua Zeelandă

  Hong Kong

  Turcia

  Statele Unite

  Columbia

  Singapore

  Africa de Sud

  Finlanda

  Grecia

  Guatemala

  Mexic

  România

  Canada

  Costa Rica

  Ungaria

  Israel

  Bulgaria

  Australia

  China

  Peru

  Polonia

  Slovacia

  Irelanda

  Slovenia

  Marea Britanie

  Germania

  Republica Cehă

  Olanda

  Spania

  Suedia

  Elveția

  Argentina

  Norvegia

  Belgia

  Franța

  Austria

  Brazilia

  Italia

  +45%

  +38%

  +19%

  +18%

  +17%

  +16%

  +16%

  +16%

  +15%

  +14%

  +13%

  +11%*

  +11%

  +11%

  +11%

  +11%

  +10%

  +10%

  +10%

  +10%*

  +9%+8%

  +8%

  +8%

  +8%

  +8%*

  +6%

  +6%

  +6%

  +5%

  +4%

  +4%+4%

  +4%

  +4%

  +3%

  +3%

  +2%

  +2%

  +1%

  -1%

  -6%

  Trimestrul II/2015Schimbare de la

  trimestru la trimestru trim I/2015 vs. trim II/2015

  Schimbare de la anla an trim II/2014 vs.

  trim II/2015

  America

  Asia PacificAustralia

  China

  Hong Kong

  Japonia

  India

  Noua Zeelandă

  Singapore

  Taiwan

  EMEA†

  3 (1)1 2 (-4)1 -3 (-3)1Austria

  3 (2)1 1 (0)1 -1 (-1)1Belgia

  14 (9)1 9 (-1)1 0 (0)1Bulgaria

  Costa Rica

  Columbia

  Statele Unite

  4 (4)1 3 (0)1 5 (4)1Republica Cehă

  14 (11)1 10 (3)1 6 (6)1Grecia

  13 (10)1 8 (3)1 5 (5)1Ungaria

  11 (13)1 -2 (3)1 11 (10)1Africa de Sud

  12 (6)1 7 (-1)1 -1 (-1)1Slovenia

  8 5 6Slovacia

  9 (8)1 8 (2)1 1 (1)1Polonia

  20 (11)1 19 (1)1 5 (3)1România

  Canada

  Mexic

  Peru

  Brazilia

  Argentina

  Guatemala

  Panama

  1 (2)1 -2 (-2)1 2 (3)1Franța

  6 (5)1 4 (0)1 -2 (-2)1Germania

  11 19 2Finlanda

  8 (6)1 1 (-4)1 4 (4)1Irlanda

  4 (4)1 8 (6)1 3 (4)1Olanda

  3 (3)1 2 (0)1 -3 (-4)1Norvegia

  5 (4)1 5 (1)1 1 (1)1Spania

  21 (16)1 7 (-4)1 -5 (-7)1Turcia

  -4 (-6)1 3 (-1)1 0 (0)1Italia

  6 (4)1 9 (6)1 0 (0)1Elveția

  6 (4)1 2 (-2)1 2 (1)1Suedia

  10 3 -3Israel

  6 (6)1 2 (0)1 -1 (-1)1Marea Britanie

  Perspectivele angajării de forță de muncă la nivel global

 • Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă 15

  SMART JOB NO: 06572 QUARTER 1 2015

  CLIENT: MANPOWER

  SUBJECT: MEOS Q115 REDESIGN – TWO COLOUR – A4

  SIZE: A4

  DOC NAME: MEOS_ROMANIA_2COL_A4_Q215_RO_v1 PAGE: 15

  ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE: 09.03.15

  87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744

  Studiul arată că în 40 din aceste 42 de țări şi teritorii, angajatorii formulează intenții de creştere a numărului total de angajați în mai mică sau mare măsură. Cu toate acestea, semnele unui avânt real pe piețele forței de muncă sunt puține şi au apărut şi semnale că incertitudinea din rândul angajatorilor a început să depăşească limitele zonei euro. Spre exemplu, încrederea angajatorilor din China continuă să scadă până la un nivel ce nu s-a mai raportat din 2009 până în prezent, chiar dacă prognoza rămâne pozitivă. De asemenea, în Brazilia, Previziunea devine negativă pentru prima dată de la lansarea studiului în această țară, în trimestrul IV/2009, pe fondul unui declin considerabil al intențiilor de angajare, atât în comparație cu trimestrul anterior, cât şi în comparație cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

  Evoluția Previziunilor în comparație cu trimestrul I/2015 şi trimestrul II/2014 e mixtă: prognozele se îmbunătățesc în 15 de țări şi slăbesc în 18 față de trim. I/2015 şi se îmbunătățesc în 18 țări, slăbind în alte 20, față de trim. II/2014. Cei mai încrezători în perspectivele celui de-al doilea trimestru din 2015 sunt angajatorii din Taiwan, India, Japonia şi Panama, în timp ce singurele Previziuni negative sunt raportate în Italia şi Brazilia.

  În 23 din cele 24 de țări din Europa, Orientul Mijlociu şi Africa (EMEA) cuprinse în studiu, angajatorii prevăd creşteri ale numărului total de angajați. Doar angajatorii din Italia se aşteaptă la reduceri de personal. Planurile de angajare s-au îmbunătățit față de trimestrul trecut în 11 țări, şi au slăbit în doar opt dintre celelalte. Într-o comparație de la an la an, perspectivele se îmbunătățesc în 13 țări şi slăbesc tot în opt. Cu toate că prognoza lor este cea mai puțin optimistă de la lansarea studiului în Turcia (în trim. I/2011), angajatorii turci sunt în continuare cei mai încrezători din întreaga regiune, fiind urmați de angajatorii din Africa de Sud, Finlanda, Grecia şi România. Cele mai slabe Previziuni pentru cel de-al doilea trimestru sunt raportate în Italia şi Austria.

  Toate cele opt țări şi teritorii din Asia-Pacific vor avea probabil creşteri ale numărului total de angajați, deşi tendința de ansamblu este de slăbire a încrederii angajatorilor față de nivelul ei din trecut. În cinci țări şi

  teritorii se prognozează o încetinire mai mică sau mai mare a ritmului de angajare față de trimestrul anterior, dar şi față de aceeaşi perioadă a anului trecut. Angajatorii din Taiwan raportează Previziunile cele mai optimiste de pe întreg globul pentru a şasea oară în ultimii trei ani. În schimb, cele mai slabe Previziuni din regiune sunt raportate de angajatorii din Australia şi China.

  În nouă din cele zece țări analizate în regiunea Americii, Previziunile raportate sunt pozitive. Prin raport cu primele trei luni ale anului 2015, încrederea angajatorilor se consolidează în două țări, se reduce în cinci, şi rămâne neschimbată în restul de trei țări. Comparativ cu trimestrul II din anul trecut, este de aşteptat ca activitatea de angajare să încetinească în şapte țări şi să se îmbunătățească în celelalte trei. Angajatorii din Panama şi Statele Unite raportează cele mai ferme intenții de angajare, în timp ce angajatorii din Brazilia, Argentina şi Peru prognozează ritmul de angajare cel mai puțin alert.

  Rezultatele complete ale studiului pentru fiecare din cele 42 de țări şi teritorii incluse în ediția din acest trimestru, precum şi comparațiile regionale şi globale, pot fi acessate la adresa: http://manpowergroup.com/press/meos_landing.cfm.

  Următorul studiu Manpower privind Perspectivele Angajarii de Forță de Muncă, care măsoară perspectivele de angajare din trimestrul III/2015, va fi lansat pe 9 iunie 2015.

  * Comentariul se bazează pe date ajustate sezonier, acolo unde

  acestea sunt disponibile. Datele nu sunt ajustate sezonier pentru

  Finlanda, Israel, şi Slovacia.

  Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forță de Muncă este indicele trimestrial al nivelului de încredere al angajatorilor, realizat de ManpowerGroup.

 • 16 Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă

  SMART JOB NO: 06572 QUARTER 1 2015

  CLIENT: MANPOWER

  SUBJECT: MEOS Q115 REDESIGN – TWO COLOUR – A4

  SIZE: A4

  DOC NAME: MEOS_ROMANIA_2COL_A4_Q215_RO_v1 PAGE: 16

  ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE: 09.03.15

  87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744

  ManpowerGroup a intervievat peste 15.000 de angajatori din opt țări şi teritorii din întreaga regiune Asia-Pacific pentru a le măsura planurile de angajare din trimestrul II/2015. În fiecare din aceste opt țări şi teritorii, angajatorii au anunțat intenții de creştere a forței de muncă în următoarele trei luni, dar este de aşteptat ca ritmul de angajare să încetinească în mai mică sau mai mare măsură în cinci țări şi teritorii atât în comparație cu trim. I/2015, cât şi cu trim. II/2014. Cele mai puternice planuri de angajare din regiune sunt raportate de angajatorii din Taiwan, India şi Japonia, în timp ce angajatorii din Australia şi China le raportează pe cele mai slabe.

  Angajatorii din Taiwan raportează previziunile cele mai optimiste dintre toate cele 42 de țări şi teritorii participante la studiu. Aproape unul din doi angajatori indică intenția de a-şi spori numărul de angajați în intervalul aprilie - iunie, ceea ce rezultă în cea mai puternică prognoză trimestrială raportată în Taiwan de la includerea acestei țări în studiu, în trim. II/2005. Angajatorii din sectorul Finanțe, asigurări şi imobiliare se aşteaptă la ritmul de angajare cel mai alert din toate sectoarele de activitate, dar Previziunea se îmbunătățeşte şi în sectorul Industrie prelucrătoare, ajungând, după patru trimestre consecutive de creştere, la cea mai robustă prognoză raportată în sector de la lansarea studiului încoace.

  Intențiile de angajare din India slăbesc comparativ cu trimestrul I, dar şi cu perioada similară a anului trecut, însă încrederea angajatorilor rămâne la cote ridicate, iar cei aflați în căutarea unui loc de muncă se pot aştepta în continuare la o activitate de angajare robustă. Planurile de angajare din sectorul Transport şi utilități sunt cele mai puternice din această țară, dar chiar şi în sectorul Servicii, unde angajatorii raportează cea mai slabă previziune din India, ritmul de angajare va fi

  Comparații la nivel internațional – Asia-Pacific

  probabil vioi, dat fiind că aproape patru din zece angajatori formulează planuri de creştere a forței de muncă în următoarele trei luni.

  În ciuda părerilor contrarii cu privire la puterea şi sustenabilitatea redresării economice în Japonia, angajatorii japonezi continuă să îşi manifeste încrederea. Previziunea rămâne pozitivă în fiecare dintre sectoarele de activitate şi în toate regiunile din Japonia, aproximativ unul din trei angajatori indicând intenții de sporire a numărului total de angajați în lunile următoare. Continuarea eforturilor susținute de a înlocui forța de muncă în curs de îmbătrânire în subsectorul de Construcții a dus la cea mai puternică Previziune din sectorul Construcții şi industrie extractivă japonez, de la lansarea studiului în această țară în trimestrul III din 2003.

  În China, angajatorii manifestă în continuare un optimism prudent, cu perspective pozitive raportate în fiecare sector de activitate şi în fiecare regiune. Cu toate acestea, există indicii că piața forței de muncă îşi pierde din energie şi, pe fondul unei potențiale crize imobiliare şi al trecerii Chinei la o economie bazată pe servicii, activitatea de angajare va fi probabil cea mai restrânsă din ultimii aproape 6 ani (trim. III/2009).

  Angajatorii din Noua Zeelandă îşi restrâng la rândul lor activitatea de angajare, diminuându-şi considerabil planurile atât față de trim. I/2015, cât şi față de trim. II/2014. Previziunea slăbeşte atât de la trimestru la trimestru, cât şi de la an la an, în şase din cele şapte sectoare de activitate, îndeosebi în cel de Construcții şi industrie extractivă. În Australia se prognozează o activitate de angajare relativ modestă, iar Previziunea rămâne relativ stabilă în comparație cu trimestrul anterior şi cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

  Australia +10 (+8)%

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

 • Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă 17

  SMART JOB NO: 06572 QUARTER 1 2015

  CLIENT: MANPOWER

  SUBJECT: MEOS Q115 REDESIGN – TWO COLOUR – A4

  SIZE: A4

  DOC NAME: MEOS_ROMANIA_2COL_A4_Q215_RO_v1 PAGE: 17

  ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE: 09.03.15

  87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744

  +9 (+8)%China           

  China s-a alăturat studiului în trim. II/2005. Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  Hong Kong +15 (+16)%Seasonally Adjusted OutlookSeasonally Adjusted OutlookNet Employment OutlookNet Employment Outlook

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  +41 (+38)%India           

  India s-a alăturat studiului în trim. III/2005.20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  Japonia +29 (+19)%

  20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

 • 18 Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă

  SMART JOB NO: 06572 QUARTER 1 2015

  CLIENT: MANPOWER

  SUBJECT: MEOS Q115 REDESIGN – TWO COLOUR – A4

  SIZE: A4

  DOC NAME: MEOS_ROMANIA_2COL_A4_Q215_RO_v1 PAGE: 18

  ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE: 09.03.15

  87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744

  Noua Zeelandă +19 (+17)%

  20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  Singapore +14 (+14)%

  20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  -50-40-30-20-10

  010203040506070

  Taiwan +46 (+45)%

  aiwan s-a alăturat studiului în trim. II/2005.20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

 • Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă 19

  SMART JOB NO: 06572 QUARTER 1 2015

  CLIENT: MANPOWER

  SUBJECT: MEOS Q115 REDESIGN – TWO COLOUR – A4

  SIZE: A4

  DOC NAME: MEOS_ROMANIA_2COL_A4_Q215_RO_v1 PAGE: 19

  ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE: 09.03.15

  87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744

  Peste 30.000 de angajatori din 10 țări din întreaga Americă de Nord, Centrală şi de Sud au fost intervievați pentru a le măsura aşteptările privind activitatea de angajare din trim. II/2015. Angajatorii intenționează creşteri mai mult sau mai puțin ample ale numărului total de angajați în majoritatea acestor țări, cu excepția Braziliei. Cu toate acestea, per ansamblu, Previziunile au o tendință uşor descendentă, îmbunătățindu-se față de trimestrul I/2015 în doar două țări şi față de trim. II/2014 în doar trei.

  Pentru al patrulea trimestru consecutiv, angajatorii din Panama raportează planurile de angajare cele mai optimiste din regiune, dat fiind că mai mult de unul din cinci angajatori intenționează să îşi crească numărul de angajați în intervalul aprilie - iunie. Optimismul este mai pronunțat în sectorul Servicii, unde o treime din angajatori intenționează creşteri ale forței de muncă, şi în sectorul Transport şi comunicații.

  Ritmul angajărilor în toate cele trei piețe ale muncii din America de Nord este de aşteptat să rămână constant. Prognozele sunt deosebit de optimiste în SUA, cu perspective pozitive raportate în toate regiunile şi sectoarele de activitate. Intențiile de angajare se îmbunătățesc comparativ cu aceeaşi perioadă din 2014 în 12 din 13 sectoare industriale şi în toate cele patru regiuni. Este de aşteptat ca în SUA cele mai active piețe ale forței de muncă să fie cele din sectoarele Comerț cu ridicata şi cu amănuntul şi Timp liber şi ospitalitate. Angajatorii din patru sectoare - inclusiv cei din sectorul Servicii profesionale şi servicii de afaceri şi sectorul Activități financiare – raportează cele mai puternice planuri de angajare formulate din trimestrul I/2009 până în prezent. Oportunitățile pentru cei aflați în căutarea unui loc de muncă vor rămâne favorabile şi în Canada, unde angajatorii din sectorul Finanțe, asigurări şi imobiliare raportează cele mai optimiste

  Comparații la nivel internațional – America

  planuri de angajare enunțate în sector din trimestrul IV/2010 încoace. Climatul de angajare este la fel de optimist şi în Mexic, unde angajatorii din toate sectoarele de activitate şi din toate regiunile intenționează să-şi sporească numărul de angajați în următoarele trei luni.

  În Columbia, perspectivele de angajare rămân favorabile, fiind impulsionate de un program național ambițios de construire a drumurilor, care amplifică posibilitățile de angajare în sectorul Construcții şi compensează un declin abrupt al oportunităților din sectorul de Industrie extractivă al țării, față de trim. II al anului trecut. Și în Peru, restrângerea considerabilă a perspectivelor de angajare din sectorul Industrie extractivă, atât față de cele existente în trim. I/2015, cât şi în trim. II/2014, frânează activitatea de pe piața forței de muncă din întreaga țară, iar Previziunile slăbesc comparativ cu anul trecut în toate sectoarele de activitate, cu excepția agriculturii. Piața forței de muncă din Argentina nu reuşeşte încă să ia o turnură pozitivă, dat fiind că angajatorii se confruntă cu incertitudinea cauzată de o inflație ridicată şi de proximitatea alegerilor prezidențiale.

  Cel mai important fenomen de pe piața forței de muncă din regiune ar putea fi însă prăbuşirea persistentă a încrederii angajatorilor din Brazilia, unde Previziunea scade constant de trei ani încoace, atingând valori negative pentru prima dată de la lansarea studiului în această țară, în trim. IV/2009. În toate regiunile şi în toate sectoarele de activitate braziliene, cu excepția agriculturii, Previziunile slăbesc față de trimestrul trecut şi față de aceeaşi perioadă a anului anterior. Mai mult, Previziunile enunțate în şase din cele opt sectoare de activitate şi în toate cele cinci regiuni sunt cele mai slabe din întreaga istorie a studiului.

  Argentina +6 (+3)%

  Argentina s-a alăturat studiului în trim. I/2007.20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

 • 20 Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă

  SMART JOB NO: 06572 QUARTER 1 2015

  CLIENT: MANPOWER

  SUBJECT: MEOS Q115 REDESIGN – TWO COLOUR – A4

  SIZE: A4

  DOC NAME: MEOS_ROMANIA_2COL_A4_Q215_RO_v1 PAGE: 20

  ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE: 09.03.15

  87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744

  Brazilia +3 (-1)%

  Brazilia s-a alăturat studiului în trim. IV/2009.20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  Canada +13 (+10)%Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  Columbia +15 (+15)%

  Columbia s-a alăturat studiului în trim. IV/2008.20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  Costa Rica +11 (+10)%

  Costa Rica s-a alăturat studiului în trim. III/2006.

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

 • Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă 21

  SMART JOB NO: 06572 QUARTER 1 2015

  CLIENT: MANPOWER

  SUBJECT: MEOS Q115 REDESIGN – TWO COLOUR – A4

  SIZE: A4

  DOC NAME: MEOS_ROMANIA_2COL_A4_Q215_RO_v1 PAGE: 21

  ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE: 09.03.15

  87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744

  Guatemala +10 (+11)%

  Guatemala s-a alăturat studiului în trim. II/2008.20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  Mexic +12 (+11)%

  20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  Panama +17 (+18)%

  Panama s-a alăturat studiului în trim. II/2010.20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  Peru +8 (+8)%

  Peru s-a alăturat studiului în trim. II/2006.20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

 • 22 Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă

  SMART JOB NO: 06572 QUARTER 1 2015

  CLIENT: MANPOWER

  SUBJECT: MEOS Q115 REDESIGN – TWO COLOUR – A4

  SIZE: A4

  DOC NAME: MEOS_ROMANIA_2COL_A4_Q215_RO_v1 PAGE: 22

  ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE: 09.03.15

  87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744

  +18 (+16)%Statele Unite

  20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

 • Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă 23

  SMART JOB NO: 06572 QUARTER 1 2015

  CLIENT: MANPOWER

  SUBJECT: MEOS Q115 REDESIGN – TWO COLOUR – A4

  SIZE: A4

  DOC NAME: MEOS_ROMANIA_2COL_A4_Q215_RO_v1 PAGE: 23

  ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE: 09.03.15

  87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744

  ManpowerGroup a intervievat mai mult de 20.000 de angajatori din 24 de țări din Europa, Orientul Mijlociu şi Africa (EMEA) pentru a măsura activitatea de angajare anticipată de aceştia în trim. II/2015. În 23 din cele 24 de țări, angajatorii formulează planuri de creştere a dimensiunii forței de muncă în următoarele trei luni, dar prognozele se îmbunătățesc comparativ cu trimestrul anterior în doar 11 dintre acestea şi slăbesc în alte opt. Previziunile sunt îmbunătățite față de trimestrul II/2014 în 13 țări, dar înregistrează un declin în opt. Cele mai ferme intenții de angajare sunt exprimate în Turcia, Africa de Sud, Finlanda, Grecia şi România, în timp ce cea mai slabă Previziune din regiune, de altfel singura negativă, se raportează în Italia.

  În Turcia, angajatorii se aşteaptă la un ritm de angajare susținut pe tot parcursul următoarelor trei luni. Mai mult de un sfert dintre angajatorii intervievați prevăd creşteri ale forței de muncă, indiferent de sectorul de activitate sau regiune, astfel încât oportunitățile pentru cei aflați în căutarea unui loc de muncă vor continua să fie abundente. Totuşi, ritmul de angajare va fi mai lent decât în trim. I/2015 sau în trim. II/2014 în majoritatea sectoarelor de activitate şi regiunilor, astfel încât Previziunea din Turcia atinge cota cea mai joasă raportată de angajatorii turci de la lansarea studiului în această țară, în trimestrul I/2011.

  Înainte de alegerile generale din primăvară, angajatorii din Marea Britanie continuă să manifeste un optimism prudent. Aşteptările se schimbă destul de puțin față de cele formulate în trim. I/2015 şi în trim. II/2014. În majoritatea sectoarelor de activitate, cu excepția agriculturii, angajatorii anticipează creşteri ale numărului total de angajați, iar în sectorul Industrie prelucrătoare angajatorii raportează cele mai puternice planuri de angajare formulate din trim. II/2007 până în prezent.

  Comparații la nivel internațional - Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA)

  În Franța, Previziunea se menține pozitivă, dar mai slabă decât cea din ultimele trei luni. Consumatorii persistă în a fi circumspecți, ceea ce afectează în continuare perspectivele din sectorul Comerț cu ridicata şi cu amănuntul, unde Previziunea rămâne slabă. În schimb, angajatorii din Germania se aşteaptă la unele creşteri ale numărului de angajați în intervalul aprilie – iunie. Previziunile sunt pozitive în toate regiunile şi sectoarele de activitate, mai ales în sectorul Transport, depozitare şi comunicații şi în sectorul Industrie extractivă, unde ritmul de angajare prognozat este cel mai alert din trim. IV/2012 încoace.

  Angajatorii maghiari par a fi din ce în ce mai încrezători, iar prognoza pentru trimestrul II este cea mai optimistă raportată în Ungaria de la includerea acesteia în studiu, în trimestrul III/2009. Piețele cele mai ofertante vor fi probabil cele din sectorul Construcții şi sectorul Industrie prelucrătoare. Și în Spania, Previziunea urcă, pentru doilea trimestru consecutiv, la cotele cele mai optimiste raportate din trim. I/2008 până în prezent. Prognoza din Africa de Sud este la rândul ei cea mai solidă prognoză raportată din trimestrul IV/2008 până în prezent, redresarea fiind alimentată de îmbunătățiri considerabile față de anul precedent în sectorul Construcții şi în cel al Industriei prelucrătoare.

  Prin contrast, încrederea angajatorilor din Italia continuă să rămână în urma celorlalte 41 de țări participante la cercetarea ManpowerGroup. Previziunea se menține la cote negative de 17 trimestre consecutiv. Cu toate acestea, procentul de angajatori italieni care nu intenționează nici o schimbare în dimensiunea forței lor de muncă a crescut față de trimestrul anterior, sugerând că în al doilea trimestru din 2015 reducerile de personal ar putea fi totuşi încetinite.

  Africa de Sud +11 (+13)%

  Africa de Sud s-a alăturat studiului în trim. IV/2006.20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

 • 24 Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă

  SMART JOB NO: 06572 QUARTER 1 2015

  CLIENT: MANPOWER

  SUBJECT: MEOS Q115 REDESIGN – TWO COLOUR – A4

  SIZE: A4

  DOC NAME: MEOS_ROMANIA_2COL_A4_Q215_RO_v1 PAGE: 24

  ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE: 09.03.15

  87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744

  Belgia +3 (+2)%

  20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  Bulgaria +14 (+9)%

  Bulgaria s-a alăturat studiului în trim. I/2011.

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  Republica Cehă +4 (+4)%

  Republica Cehă s-a alăturat studiului în trim. II/2008.20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  Austria +3 (+1)%Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

 • Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă 25

  SMART JOB NO: 06572 QUARTER 1 2015

  CLIENT: MANPOWER

  SUBJECT: MEOS Q115 REDESIGN – TWO COLOUR – A4

  SIZE: A4

  DOC NAME: MEOS_ROMANIA_2COL_A4_Q215_RO_v1 PAGE: 25

  ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE: 09.03.15

  87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744

  Finlanda +11%

  Finlanda s-a alăturat studiului în trim. IV/2012.20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  Previziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  Franța +1 (+2)%

  20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  Germania +6 (+5)%

  20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  Elveția +6 (+4)%

  Elveția s-a alăturat studiului în trim. III/2005.20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

 • 26 Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă

  SMART JOB NO: 06572 QUARTER 1 2015

  CLIENT: MANPOWER

  SUBJECT: MEOS Q115 REDESIGN – TWO COLOUR – A4

  SIZE: A4

  DOC NAME: MEOS_ROMANIA_2COL_A4_Q215_RO_v1 PAGE: 26

  ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE: 09.03.15

  87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744

  Irlanda +8 (+6)%

  20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  Israel +10%

  Israel s-a alăturat studiului în trim. IV/2011.20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  Previziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  Italia -4 (-6)%

  20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015-20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  Grecia +14 (+11)%

  Grecia s-a alăturat studiului în trim. II/2008.

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

 • Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă 27

  SMART JOB NO: 06572 QUARTER 1 2015

  CLIENT: MANPOWER

  SUBJECT: MEOS Q115 REDESIGN – TWO COLOUR – A4

  SIZE: A4

  DOC NAME: MEOS_ROMANIA_2COL_A4_Q215_RO_v1 PAGE: 27

  ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE: 09.03.15

  87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744

  Olanda +4 (+4)%

  20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  Norvegia +3 (+3)%

  20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  Polonia +9 (+8)%

  Polonia s-a alăturat studiului în trim. II/2008.20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  Marea Britanie +6 (+6)%

  20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

 • 28 Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă

  SMART JOB NO: 06572 QUARTER 1 2015

  CLIENT: MANPOWER

  SUBJECT: MEOS Q115 REDESIGN – TWO COLOUR – A4

  SIZE: A4

  DOC NAME: MEOS_ROMANIA_2COL_A4_Q215_RO_v1 PAGE: 28

  ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE: 09.03.15

  87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744

  Slovenia +12 (+6)%

  Slovenia s-a alăturat studiului în trim. I/2011.20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  Spania +5 (+4)%

  20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  România +20 (+11)%

  România s-a alăturat studiului în trim. II/2008.20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  Slovacia +8%

  Slovacia s-a alaturat studiului în trim. IV/2011.20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  Previziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

 • Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă 29

  SMART JOB NO: 06572 QUARTER 1 2015

  CLIENT: MANPOWER

  SUBJECT: MEOS Q115 REDESIGN – TWO COLOUR – A4

  SIZE: A4

  DOC NAME: MEOS_ROMANIA_2COL_A4_Q215_RO_v1 PAGE: 29

  ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE: 09.03.15

  87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744

  Suedia +6 (+4)%

  20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  Turcia +21 (+16)%

  Turcia s-a alăturat studiului în trim. I/2011.20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  Ungaria +13 (+10)%

  Ungaria s-a alăturat studiului în trim. III/2009.20062005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015

  Previziune Ajustată SezonierPreviziune Ajustată SezonierPreviziune Netă de AngajarePreviziune Netă de Angajare

  Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

  -20

  -10

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

 • 30 Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă

  SMART JOB NO: 06572 QUARTER 1 2015

  CLIENT: MANPOWER

  SUBJECT: MEOS Q115 REDESIGN – TWO COLOUR – A4

  SIZE: A4

  DOC NAME: MEOS_ROMANIA_2COL_A4_Q215_RO_v1 PAGE: 30

  ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE: 09.03.15

  87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744

  Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă se realizează trimestrial pentru a măsura intenţiile angajatorilor de a creşte sau de a diminua angajările totale pe parcursul trimestrului următor. ManpowerGroup administrează acest studiu predictiv şi cuprinzător de peste 50 de ani, timp în care acesta a devenit unul dintre cele mai credibile studii din lume privind activitatea de angajare. Succesul Studiului Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă se datorează mai multor factori:

  Unicitate: Studiul este unic din punct de vedere al amplorii sale, al scopului şi al sferei de aplicare, duratei şi ariei de interes.

  Capacitate de previziune: Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă este cel mai vast studiu privind angajarea de forţă de muncă şi, în egală măsură, studiul cu cea mai mare capacitate de previziune din lume, solicitând angajatorilor să anticipeze nivelul activităţii de angajare pentru trimestrul următor. Spre deosebire de acesta, alte studii se concentrează pe date retroactive, prezentând ceea ce a avut loc în trecut.

  Independenţă: Studiul se realizează pe un eşantion reprezentativ de angajatori din ţările în care se desfăşoară. Participanţii la studiu nu provin rândul clienţilor Manpower.

  Robustețe: Studiul se bazează pe intervievarea unui număr de peste 65.000 de angajatori din sectoarele public şi privat din 42 de ţări şi teritorii, pentru măsurarea perspectivelor de angajare în fiecare trimestru. Efectuarea cercetării pe un eşantion reprezentativ şi pe sectoare de activitate şi regiuni permite oferirea unor informaţii cât mai detaliate.

  Focalizare: De mai mult de cinci decenii, studiul a obţinut toate informaţiile pe baza unei singure întrebări.

  Întrebarea studiuluiPentru cercetarea referitoare la trimestrul II/2015 angajatorilor din toată lumea care participă la acest studiu li s-a solicitat să răspundă la aceeaşi întrebare: „Cum anticipaţi că vor evolua angajările totale din locaţia dumneavoastră, vreme de trei luni, până la sfârşitul lunii iunie 2015, în raport cu trimestrul în curs?”

  Despre Studiul ManpowerMetodologieStudiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă se realizează cu ajutorul unei metodologii validate, în conformitate cu cele mai înalte standarde din domeniul cercetării de piaţă. Studiul a fost structurat astfel încât să fie reprezentativ pentru fiecare economie naţională. Marja de eroare pentru toate datele, la nivel naţional, regional şi global, nu depăşeşte +/-3,9%.

  Previziunea Netă de AngajarePe parcursul acestui raport, se foloseşte termenul „Previziune Netă de Angajare.” Această cifră se obţine făcând diferenţa dintre procentul de angajatori care anticipează o creştere a volumului total de angajări şi procentul de angajatori care prevăd o scădere a angajărilor în locaţia lor, în trimestrul următor. Rezultatul acestui calcul îl reprezintă Previziunea Netă de Angajare. Previziunile Nete de Angajare pentru țările care au acumulat date privitor la cel puțin 17 trimestre consecutive sunt supuse ajustării sezoniere.

  Seasonal AdjustmentS-au efectuat ajustări sezoniere ale datelor din majoritatea țărilor cuprinse în studiu, cu excepția Finlandei, a Israelului şi a Slovaciei. ManpowerGroup intenţionează să utilizeze pe viitor ajustări sezoniere şi în cazul datelor aferente acestor ţări, pe măsură ce se vor strânge mai multe date istorice. De remarcat faptul că începând cu trimestrul II al anului 2008, ManpowerGroup a adoptat metoda TRAMO-SEATS de ajustare sezonieră a datelor.

 • Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă 31

  SMART JOB NO: 06572 QUARTER 1 2015

  CLIENT: MANPOWER

  SUBJECT: MEOS Q115 REDESIGN – TWO COLOUR – A4

  SIZE: A4

  DOC NAME: MEOS_ROMANIA_2COL_A4_Q215_RO_v1 PAGE: 31

  ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE: 09.03.15

  87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744

  ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) este expertul global privind forța de muncă, creând soluții inovatoare în domeniu de peste 65 de ani. În calitate de experți în forța de muncă, în fiecare zi conectăm la piața muncii peste 600,000 de persoane cu diverse abilități, într-o varietate de domenii şi industrii. Familia brandurilor ManpowerGroup - Manpower®, Experis™, Right Management® şi ManpowerGroup™ Solutions – ajută peste 400,000 de clienți din 80 de țări şi teritorii să identifice, atragă, dezvolte şi gestioneze talentele de care au nevoie, oferindu-le soluții cuprinzătoare şi integrate. În 2014, ManpowerGroup a fost recunoscută drept una dintre companiile cu cele mai înalte standarde etice la nivel global pentru al patrulea an consecutiv, şi desemnată de revista Fortune drept una din Cele Mai Admirate Companii, consacrându-i poziţia de cel mai de încredere şi apreciat brand din domeniul în care activează. Vizitați www.manpowergroup.com pentru a afla mai multe despre noi.

  Despre ManpowerGroupTMManpowerGroup RomâniaDe peste 10 ani, expertiza ManpowerGroup România este un punct de referință pe piața națională a forței de muncă. Brandurile noastre – Manpower, Manpower Professional şi ManpowerGroup Solutions - susțin performanța şi flexibilitatea a peste 350 de companii din toate regiunile şi domeniile de activitate, conectând mii de candidați talentați şi profesionişti cu experiență la oportunitățile potrivite. Pentru mai multe informaţii vizitaţi www.manpower.ro.

 • SMART JOB NO: 06572 QUARTER 1 2015

  CLIENT: MANPOWER

  SUBJECT: MEOS Q115 REDESIGN – TWO COLOUR – A4

  SIZE: A4

  DOC NAME: MEOS_ROMANIA_2COL_A4_Q215_RO_v1 PAGE: 32

  ARTWORK SIZE: 297mm x 210mm DATE: 09.03.15

  87 CHARTERHOUSE STREET • LONDON EC1M 6HJ • TEL +44 (0)20 7553 4744

  ManpowerGroup România Strada Izvor, nr. 80, Izvor Business Center, etaj 3, sector 5, 050561, București, RomâniaTel: +40 21 312 18 98 Fax: +40 21 312 18 87www.manpower.ro

  © 2015, ManpowerGroup. Toate drepturile rezervate.


Recommended