+ All Categories
Home > Documents > Teambuilding All

Teambuilding All

Date post: 04-Jun-2018
Category:
Upload: alina-cebotari-nastas
View: 228 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 15

Transcript
 • 8/13/2019 Teambuilding All

  1/15

  TEAM-BUILDING

  Descrierea Activitatilor

  Smartbox SRLTelefon:021.252.0586

  Fax:021.252.0587

  E-mail:[email protected]

  www.smartbox.ro

 • 8/13/2019 Teambuilding All

  2/15

  Smartbox - DESCRIEREA ACTIVITATILOR DETEAM-BUILDING

  1.2.3.4.5.6.7.

  8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.

  29.30.31.32.33.34.

  INDOORROMEO&JULIETAPLANESFACTORYLEGOSURAVIETUIREAINDESERTSATULPODULPROVOCAREAPUZZLE-ULUI

  PLUGUSORUL/IMNULORGANIZATIONALTRACK&TRACEMAREAINGHESUIALAREPROIECTAREACOPACIICAREVORBESCISTORIAVESMINTELORMAKINGASHOWIMAGINEAIDEALAOUTDOORGETITHERECORTULCUFIGURICURSADESKInimicmaisimpluANTICARIAICOMORIILUISZVETHORCONFRUN-TAREUDASAFARIPHOTOCOMANDOFREEDOMLASERCAMPMERSPEFRANGHIECUOULSPIDERWEBROBINHOODIN/OUTDOORDESIGNAGAMECOSULCUOUA

  NUMAIDACAVAEFOAMEPIRAMIDACOMUNICATIEISARPELEMISCATORADVERTISEYOURSELFUNSANDWICHCUPERSONALITATECAMPMINAT

 • 8/13/2019 Teambuilding All

  3/15

  1. ROMEO JULIETAActivitati:

  - participantiiimpartitiingrupuriisidesemneazaunleader;- participantilorliseprezintauncaz-enigmacetrebuierezolvat- leaderiifiecaruigrupvoradresatrainerului10intrebariinchisealcarorraspunsestepublic

  pentrutotiparticipantiiaflatiinsalainfelulacesta,grupurileintrainposesiaindiciilor

  Obiective:- spargereaparadigmelor;- crestereacapacitatiideconcentrareasupraobiectivului- crestereaflexibilitatiisiaadaptabilitatiilasituatiisiipotezediverse

  2. PLANES FACTORYActivitati:

  - participantii impartiti ingrupuri isidesemneazaun leader (altuldecat cel ales laexercitiuanterior);

  - participantiiprimescocoaladeflipchartsi7minuteladispozitiepentruaproiectamaimultemodeledeavioanedehartie(prototipuri)dinaceacoala;

  - la expirarea celor 5 minute, echipele isi vor testa prototipurile identificand care prototipparcurgecea mai lungadistanta inaer; dupaacestetestedezbor fiecareechipa isivaalegeunprototipcucarevatrecelaproductiadeserie;

  - fiecareechipaprimestecate3colidehartiedeflipchartsiareladispozitie3min.pentruarealizacatmaimulteavioaneidentice(fiedinprototipulaleslaetapaanterioarafieunalttipdeavion);

  - dupaetapadeproductie,echipeletreclatestareaproductieideserieutilizandfiecareavionprodus;castigaechipaalecareiavioaneauparcurs,cumulat,ceamaimaredistanta.Obiective:

  - stimulareacreativitatii;- luareasiasumareadecizieiincadrulgrupului;- diviziuneamuncii

  3. LEGOActivitati:

  - fiecareechipasevaimpartiin3subgrupuriacate1-2membri,dupacumurmeaza:grupuldeexecutie,grupuldesupervizorisigrupuldemanagement;

  - fiecareechipavaprimiunjocdelegodincaresepotconstruimaimulteobiecte,astfel:- grupuldeexecutie:vaprimitoatepieseledelegofaraspecificatiile(desenele)deproductie;- grupuldesupervizori:vaavealadispozitieocoaladehartiesiunpix;- grupuldemanagement:vaprimischemetuturorobiectelorcesepotconstruidinacellego;- subgrupurilevorstalaodistantacaresanulepermitacomunicareaintreele;- in30deminute,grupuldeexecutantivatrebuisarealizezedinpieseledelegoconstructia

  hotaratadecatregrupuldemanagementsitransmisa(camodalitatiderealizare)decatregrupuldesupervizori;

  - inacestlantdeproductie:- grupuldemanagementpoatecomunicafiecugrupuldesupervizori,fiedirectcugrupulde

  executanti(sarindgrupuldesupervizori),insanumaiverbal;- grupulde supervizori poate transmite mesaje verbale sauscrise (utilizand foaia si pixul)

  grupuluideexecutie;

 • 8/13/2019 Teambuilding All

  4/15

 • 8/13/2019 Teambuilding All

  5/15

  - la sfarsitul intervalului de timp, grupurile au la dispozitie 4 minute pentru a lipi cele 2jumatati;

  - grupurilepotcomunicaintreeleprinintermediulunorreprezentantialesicareauvoiesaseintalneascatimpdemaxim9minute;numaruldeintalniriintrereprezentantiicelor2grupurvafialesdecatreparticipanti,insaeinupotcomunicadecatverbal;Obiective:

  - dezvoltareaabilitatilordegestionarearesurselor;- dezvoltareaempatieisiaabilitatilordecomunicare- analiza abilitatilor de implementarea a managementul pe proiecte si a managementulutimpului

  7. PROVOCAREA PUZZLE-ULUIActivitati:

  - fiecaregrupvaprimicateunjocdepuzzlepecarevatrebuisa-lrezolvein40deminutepentru a descoperi cuvantul-cheie inscriptionat pe spatele imaginii create din piesele depuzzle;

  - dupaaceastaetapa,grupurilese reunescsi,cooperand,vor forma(cuajutorulcuvintelorcheie descoperite de fiecare grup, inmaxim 10minute) un slogancare sacaracterizezeintreagaechipaObiective:

  - dezvoltareaabilitatilordecooperarelanivelulintregiiechipe;- constientizareaimportanteifiecaruimembrualechipeilarealizareaobiectivelor- crestereaatasamentuluifatadeechipasiamuzament

  8. PLUGUSORUL / IMNUL ORGANIZATIONALActivitati:

  - fiecareechipavaprimiunsetderesurse(ac,ata,foarfece,carton,materialtextil,fasolelipici, etc.) siva trebui ca intr-un anumit interval de timp sa construiasca masti popularetraditionalepentrufiecaremembrualgrupului;

  - dupaaceastaetapafiecaregrupvatrebuisarealizezeun plugusor/uraturadeAnulNoucaresaaibaoduratamaximade4minute

  - fiecare grup va interpreta plugusorul/uratura in plen, membrii celorlalte grupuri punctandpentruceamaireusitamascatraditionalasipentrufrumuseteaplugusorului

  - castigaechipacucelemaimultepuncteObiective:- stimulareacreativitatiimembrilorechipei;- dezvoltareaspirituluidefair-playintremembriiechipei- amuzamentprinimplicareaintr-oactivitateinedita

  9. TRACK TRACEActivitati:

  - participantiivortragelasorticateunbiletcevacontinenumeleunuicolegde-allor;- intimpulalocatfiecareparticipantvatrebuisaaflecatmaimulte informatiidesprecolegu

  respectiv,informatiicevorfinotatepeuncartonA5;colegulspionatnuvatrebuisaaflecaeste subiectde survey iar informatiilescrisepecartoanenutrebuie safieindicii tintitedesprecolegulvizat(deexemplu:estechel,poartaochelarisibarba);

 • 8/13/2019 Teambuilding All

  6/15

  - in timpul cinei, pentru asigurarea unui caracter festiv, trainerul va citi informatiile de pecartoaneleA5 primite de laparticipanti;grupul va trebuisarecunoascapersonajuldupainformatiilecititedetrainerdepecartoane;Obiective:

  - crestereagradului decunoastere intremembriiechipei, asigurareapremiselorcomunicariinterumaneincadrulgrupului;

  - facilitareainteractiuniiintremembriiechipei;- amuzamentsibunadispozitie

  10.MAREA INGHESUIALAActivitati:

  - membriiechipeisuntimpartitiingrupuri;- in intervalul de timp destinat pregatirii, fiecare grup isi va crea propria strategie care sa

  permitaampasareacatmaimultor/tuturormembrilorgrupuluiperespectivafoaietimpde30desecunde

  - dupaetapadepregatire,grupurilesereunesctrecandu-selavalidareastrategiilorgrupelevortrebuisaplasezecatmaimultimembripefoaiadata

  Obiective:- creareasiimplementareastrategiilorinechipa- crestereaincrederiiintremembriiechipei- amuzamentsibunadispozitie

  11.REPROIECTAREAActivitati:

  - participantiisuntmpartitiinechipe.Fiecareechipaprimesteurmatorulscenariu:face ipartedincomitetuldirectoralcompaniei.Lucrainorganizatiedemaimul iani,astfelcavasun

  binecunoscuteproblemele cucare seconfrunta firma nprezent. Cand vis-apropussafacetipartedin ComitetulDirector,unuldinobiectivelecarevis-audata fostpropunereaunuiplandeschimbarepentrucalucrurilesameargamaibine.Pentruarealizaacestlucruimpreuna cucolegiidvs.dincomitetul director (reprezentanti aialtor departamente), v-atpropusrealizareauneisedinteincaresaatingetiurmatoareleObiective:

  identificarea lucrurilor pe care nu vreti sa le schimbati in companie si pe care vetconstruiincontinuare;

  identificareaunorfactoricarenecesitaafischimbatideoareceafecteazaperformanteleglobalealecompanieisiactiunicarearputeasustineschimbarea;

  coduldeconduitapecareangajatiitrebuiesa-lrespectepentrucaclimatulincompaniesafieunulatractiviarorganizatiasadevinaunagajatorcautatsipreferat..

  - lafinalultimpuluialocatechipelesereunescsisediscutaceeaceestecomun.Obiective:

  - Ce valorizam si ce nu valorizam la compania noastra. Identificarea valorilor scomportamentelorcaresedorescafitraitedeangajati.

 • 8/13/2019 Teambuilding All

  7/15

  12.COPACII CARE VORBESCActivitati:

  - membriiechipeivorfiimpartitiin2grupuri;fiecaregrupvatrebuisaconstruiascaostrategiede achizitionare a unor resurse vitale pentru indeplinirea propriului obiectiv, eventual indetrimentulgrupuluiadvers;

  - posesorulresurselorestetrainerul;grupurilevornegociainitialintreelepentruajungerealaunconsens,urmandca,eventual,ulterior,sasenegociezedirectcutrainerul.

  Obiective:- dezvoltareaatitudiniidetipcastig-castig- luareadecizieiincadrulgrupuluisiasumareaacesteia- analizaspirituluidefair-playintremembriiechipei- spargereaparadigmelorprivindraporturileinterumaneincadruluneiechipe

  13. ISTORIA VESMINTELORActivitati:

  - participantilor, impartiti in grupuri, li se prezinta cerintele exercitiului: realizarea uneprezentari de moda cu titlul Istoria Vesmintelor. Astfel, fiecaare grup va trebui sa-sdesemneze unul/mai multi manechini/manechine care sa prezinte, inaintea cinei festivecreatiilerealizatedepropriulgrupreprezentandvestimentatiespecificapentru5momentedistincte ale istoriei, la alegere (exemplu:dacii&romanii, epoca medievala, romaniainterbelica,post-decembrismuletc.);

  - pentru realizarea creatiilor vestimentare, echipele vor fi nevoite sa-si asigure resurselelimitatedinpunctdevederecantitativ,(ac,ata,capsator,capse,panza,spray-uricuvopseaelastic,etc)aflateinposesiatrainerilor.Pentruacestdemers,echipelevorprimioanumitasumadebanicuajutorulcaroravorputeacumpara,lalicitatiedeschisacustrigare,resursedelatraineri.Resurseleintrateinproprietateauneiechipepotfaceobiectulunoractedecomertcualteechipe.Nuseadmitbarteresiniciimprumuturi.Toatetranzactiileintreechipevor fi contorizate pe un formular de banca, ce va permite ierarhizarea echipelor dupa

  criteriul:vanzarisicumparari- laetapadevalidareasolutiilor(intimpulprezentariidemoda,incluzanddecorurisicoloana

  sonora)participantiivorvotacelemaibunecreatii.PrezentareademodavafifilmataObiective:- spargereaparadigmelorsicrestereacapacitatiideconcentrareasupraobiectivului- crestereaadaptabilitatiilasituatiisiipotezediversecreativitate- amuzamentsibunadispozitie

  14.MAKING A SHOWActivitati:

  - echipavafiimpartitaingrupe;- fiecaregrupvaprimicateunDVDcuunplaylistdepiese-Karaokeprecumsiaccesullaun

  laptop;- inintervaluldetimpdat,fiecareechipavaaveacaobiectivrealizareaunuishowkaraoke

  cuprinzandminim7piese;- intimpulcineigrupelevorperformashow-ulpregatit- castigatorii vorfi desemnati in functiede durata si intensitateaaplauzelorsi,nu inultimu

  rand,denumarulbis-urilorObiective:- dezvoltareaatitudiniidetipcastig-castig

 • 8/13/2019 Teambuilding All

  8/15

  - analizadinamiciidegrup- amuzamentsibunadispozitie

  15. IMAGINEA IDEALAActivitati:

  - folosindcateunsetderesurse(reviste,ziare,foarfece,adezivi,cuttere,etc.),fiecaregrupvatrebuisarealizeze(in30demin.)peocoaladeflipchartuncolajreprezentandimagineamembrilorgrupuluiasupraechipeiideale

  - dupa cele 30deminute, reprezentantul fiecarui grup vaprezenta colajul realizat anterioincercand sa vanda ideea colegilor sai care vor acorda puncte in functie de calitateamesajuluitransmissideabilitatiledecomunicatoraleprezentatorului;fiecareprezentatorvaavealadispozitie5minutepentrurealizareaprezentarii;

  - castigaechipacareacumuleazacelmaimarenumardepuncte.Obiective:- stimulareacreativitatiisiincurajareadiversitatiidincadrulechipei- dezvoltarea dorintei dea fi celmaibun inparalel cu respectarea spirituluide fair-play s

  amuzament

  16.GET IT HEREActivitati:

  - echipelevorprimicateo listacuobiecte(fiecareobiect fiindcotatcuunanumitnumardepuncte);

  - inintervaluldetimpdeoora,echipelevortrebuisaadunecatmaimultedintreaceleobiectesisaleaducalalocatiadebaza(juriu);

  - obiecteleadusevorfivalidatesipunctatedecatretrainer;- castigaechipacareaobtinutmaximumdepuncte

  Obiective:- imbunatatireaabilitatilordelucrupeproiect;- dezvoltareaabilitatilordecomunicareincadrulechipei;- crestereaabilitatilordeinterrelationaresinegocierecuterti

  17.CORTUL CU FIGURIActivitati:

  - fiecareechipavaprimiunsaccecontinepieselenecesarealcatuiriiunuicort;- obiectivulechipeiestesareuseascainstalarearespectivuluicortincelmaiscurttimpposibil,

  peunspatiualesdecatretrainer;- fiecareechipasevaimpartiin2grupuri:- ungrup(instalatorii)caresevaocupadeasamblareacortului,aicaruimembrisuntlegati

  laochi;- aldoileagrup(chibitii):carearecaroloferireadeindicatiiinstalatorilorpentruatingerea

  obiectivuluiechipeui.Chibitiinuauvoiesaparticipeactiv(fizic)lainstalareacortului;Obiective:- identificarearestrictiilorpecareleimpunbariereledecomunicareinlucruleficientalechipei;- analizadinamiciiechipeiinconditiidelucruinconditiidestress

 • 8/13/2019 Teambuilding All

  9/15

  18.CURSA DE SKI nimic mai simplu Activitati:

  - fiecareechipavaprimicateunsetdeschiuri(executatedinbarnelungidelemnculegaturmobile).Obiectivulechipeieste sastrabataunanumittraseu (sinuos), inconditiile incaremembriiechipeimerginacelasitimpperespectivaperechedeschiuri;

  - numai trebuiespus caobiectivul trebuie atins intr-un interval de timp prestabilit, fara cavreunmembrualechipeisacadadepeschiuri;

  Obiective:- constientizarea importantei coordonarii eforturilor membrilor echipei pentru asigurarea

  eficientei;- analiza utilizarii comunicarii ca si instrumentului de lucru in echipa in vederea atingeri

  obiectivuluicomun;19.ANTICARI AI COMORII LUI SZVETHOR

  Activitati:- fiecaregrup vaprimicate o hartaa comorilor pierdutecare contine indicii referitoare la

  loculincaresegasescdiferitepartialecomoriiluiSzvethor;- echipeleauladispozitiecate45deminutepentruadescopericatmaimultepartialecomorii

  datfiindfaptulcafiecarevaloreazaoanumitasumadebani- dupa aceasta etapa se trece la negotul comorii fiecare echipa isi va desemna un

  reprezentant care, sustinut de grup, va trebui sa raspunda (in maxim 30 desecunde/intrebare)la cateo intrebarepusadecatreechipatraineripentrufiecareparteacomoriipecare va dori sao vanda; (daca raspunsul este corect trainerul-cumparator vaachizitionaaceaparteacomoriicontrauneisumeprestabilitedebani,dacaraspunsulnuestecorect,echipanuvaputeavinde)

  - castigaechipacareacumuleazaceimaimultibanilasfarsituljoculuiObiective:- dezvoltareaabilitatilordeplanificaresiprioritizareaactivitatilor- dezvoltarea spiritului de echipa prin necesitatea contributiei tuturor membrilor echipei la

  atingereaobiectivului- amuzament

  20.CONFRUN-TARE ... UDAActivitati:

  - obiectivulfiecaruigrupestesatraversezeopiscina(inlungimeaacesteia),folosindobarcapneumaticade2persoane;- fiecaregrup isivadesemnaoechipade2-3 persoane aparatorii;aparatoriivoravea la

  dispozitieunhidrantsibaloaneumplutecuapa(caresesparglaimpact)cuajutorulcaroraisivorsprijinicolegiiinvedereaatingeriiobiectivului;

  - castigaechipacarereusesteprimasa-sitraversezetotimembriicuexceptiaapararorilorObiective:- spargereaparadigmelorprivindraporturileinterumaneincadruluneiechipe- impartireasarcinilorinfunctiedeabilitatilepersonalealemembrilorechipei- analizaspirituluidefair-playintremembriiechipei- amuzamentsibunadispozitie

 • 8/13/2019 Teambuilding All

  10/15

  21.SAFARI PHOTOActivitati:

  - participantiivorfiimpartitiingrupe;- fiecaregrupvaprimicateunaparatfotodigitalnusuntvalidatedecatpozelerealizatecu

  aparatuloficial;

  - grupelevoraveacaobiectivrealizareaacatmaimultesimaiexpresivefotografii.Fiecareitemfotografiatvaaduceechipeiunnumardepuncteastfel:

  Nr crt Tema Puncte1 Schior 75

  2 Caine 5

  3 Capraneagra 100

  4 Insecta 10

  5 Floarealbastra 20

  6 Pisica 10

  7 Urs 80

  8 Turistilapicnic 25

  9 Primplandepolitistinteligent 10010 Tren 15

  11 Inghetata 20

  12 Copiijucandu-seinnisip/pamant 50

  13 Palcdecopaci 5

  14 Campcuflori 25

  15 Tineriindragostiti 10

  16 Cataratori 20

  17 Cerb/caprioara 80

  18 Apademunte 10

  19 Peste 15

  20 Grupdedrumetiinpadure 15

  unpeisaj/personaj/animal/planta/etcvafipunctatosinguradata(chiardacaeimortalizatdinmaimulteunghiuri)

  fiecaregrupvaprimiohartaazoneipecarevorfiindicatecele2check-point-uri(locurundevorfivalidatepozelerealizatepanaatunci)aflatepetraseulcevatrebuiparcurs;atingerea fiecarui check-point confera cate 100 puncte; grupele nu vor putea folosautovehiculepentrudeplasare.

  - intimpulcineivorfivizionaterealizarilegrupelor;vafipremiataechipa/echipelecucelemamultepuncte.

  22.COMANDO FREEDOMActivitati:

  Participantiiformeazamaimultegrupuricaroralisevaalocacateoculoaredevenind,astfel,usoridentificabili.Grupurileisidesemneazacateunleader.Acestiaprimeschartazonei,cuajutorulcaroracomandourilevorcautamunitiasiechipamentuldelupta.Tothartaiivaconducepeparticipantilateatrulderazboi.Odataajunsilalocatiafinala,echipeleisivororganiza(contra-timp)ominimadefensiva.Motivul?Zonaeplinadeteroristi(materializatiprinbaloanerosiisialbastre)careaucapturatungrupdeostatici(baloaneverzisialbe).Estedelasineintelescaobiectivulgrupuluiestesaelimineteroristiicupagubecatmaimiciinrandulcivililor.

 • 8/13/2019 Teambuilding All

  11/15

  Situatiasecomplicacuatatmaimultcucatdinteritoriulinamicsevatrage(lucruasiguratdetraineriiSmartbox).

  23.LASER CAMPActivitati:

  - actiuneasevadesfasuraintr-uncadruincarefranghiilevorfilaseremenitesatinadepartespargatoriideobiectivulX;

  - participantiivorfiimpartitiingrupuri;- unelepersoanevorficoordonatoriiaraltiivorficeiceexecutaactiuneadespargere;- executantiivorfilegatilaochisivoractionaconformsugestiilorcelorlalti2coechipieri;- fiecarelaseratinsvaatrageopenalizare;- scopuljoculuiestedeaajungelaobiectivulXcucatmaiputinepenalizarisiintr-untimpcat

  maiscurt;Obiective:- dezvoltareaempatieisiaabilitatilordecomunicare- luareadecizieiincadrulgrupuluisiasumareaacesteia- dezvoltareasentimentuluideincredereinabilitatilecelorlalti

  24.MERS PE FRANGHIE CU OULActivitati:

  - echipasevaimpartiingrupe;- intre2copacivorfiprinse2franghii:unalainaltimeade3metriiarcealaltala1.5metri,ele

  fiindparalele;- fiecareparticipantvatrebuisatraversezetraseultinandinguraolinguracuunou;- cursasepoatedesfasurastafetasaucontracronometru;Obiective:- analizadinamiciiechipeiinconditiidelucruinconditiidestress- amuzamentsibunadispozitie- spargereaparadigmelorsicrestereacapacitatiideconcentrareasupraobiectivului

  25.SPIDER WEBActivitati:

  - echipasevaimpartiingrupe;- intre2copacisevorlegacativametriidefuniesisevacreaopanzadepaianjencareva

  continegaurialeatoriidediferitedimensiuni.

  - pentru inceput toata echipa va fi prezenta de o parte a panzei de paianjen, urmand cafiecaremembrusatreacaprinunadingaurilecreatefaraaatingepanza(sfoara);- dupaceunuldinconcurentivatreceprinogaura,eavadeveniindisponibilapentruurmatorii

  colegicarevortrebuisatreacaprinplasa;- concurentiitrecutidejaprinplasa(caresuntdeparteacealaltaapanzei)iivorputeaajutape

  ceicevorsatreaca.Obiective:- alocareasarcinilorsiimplementareastrategiilor;- crestereaincrederiiinmembriiechipei;- constientizareaforteiechipeivs.fortaindividului.

 • 8/13/2019 Teambuilding All

  12/15

  26.ROBIN HOODActivitati:

  - echipasevaimpartiingrupe;- estealcatuituntraseujalonatpecareparticipantiivorfinevoitisa-lparcurgacontra-timp;pe

  traseuvafiamplasatunobstacolpecarefiecaremembrualgrupeivatrebuisa-linconjoarede15deoriurmandcaapoisaacumulezepunctepentrugrupaaruncandsagetitipdartscatretintaaflatala3metri;

  Obiective:- amuzamentsibunadispozitie;creareasiimplementareastrategiilorinechipa.

  27.DESIGN A GAMEActivitati:

  - participantiiimpartitiingrupuriisidesemneazaunleader(altuldecatcelaleslaexercitiulanterior);

  - participantilorliseprezintacerinteleexercitiului:proiectareacompleta,in30deminute,aunuijoc(obiective,regulidedesfasurare,durate,restrictii,logisticanecesara,etc.)pecareechipeleadversesa-lpoatajucafaraafinecesaraimplicareaautorilor;

  - dupa30demin.,leaderiifiecaruigrupprezintatraineruluirezultatelelacaregrupulaajunsjoculcreat;

  - la etapa de validare a solutiilor, fiecare grup joaca jocurile create de celelalte grupuriurmarindu-se masura in care desfasurarea jocurilor corespunde intentiilor initiale aleautorilorObiective:

  - spargereaparadigmelor;- crestereacapacitatiideconcentrareasupraobiectivului- crestereaflexibilitatiisiaadaptabilitatiilasituatiisiipotezediverse

  28. COSUL CU OUAActivitati:

  - fiecareechipavaprimiacelasisetdeobiecte(resurse)avandcaobiectivconstruireaunudispozitivcaresapermitaaruncarea(delaoinaltimedecirca35metri)inconditiidedeplinasigurantaa3oua(crude),incatmaiscurttimpposibil.Castigaechipaalecareouanus-auspartsicareaobtinutcelmaibuntimpObiective:

  - analizaprocesuluide luareadeciziei incadrulechipeisideasumarea responsabilitatidecizieidegrup

  - analizagraduluidecooperareinechipasidezvoltareacreativitatiidegrup

  29. NUMAI DACA VA E FOAMEActivitati:

  - fiecareechipavaprimiunsetderesurse(limitatecanumarsicantitate)avandcaobiectivrealizareauneisalate.Pentruacestdemers,echipelevorprimisioanumitasumadebancu ajutorul caroravor putea vinde/cumpara resursecatre/de la celelalte echipe. Nu seadmitbartere sinici imprumuturi. Toate tranzactiile intreechipevor ficontorizate peunformular de banca, ce va permite ierarhizarea echipelor dupa criteriul: vanzari s

 • 8/13/2019 Teambuilding All

  13/15

  cumparari.Castiga echipa cucea mai buna salata (din punctul de vedere al arbitruluibucatarul)Obiective:

  - analizaprocesuluideelaborareastrategiilorsipoliticilorincadrulechipei- analizamodalitatilordeimplementareastrategiilorechipei- dezvoltareaabilitatilordecomunicaresinegociere

  30. PIRAMIDA COMUNICATIEI

  Activitati:- membrii echipei sunt impartiti in2grupuri; fiecare participant fiindasezat incadrulune

  structuripiramidale,dupamodelul:

  - cele2piramideseintalnesclavarf.Dupacumsepoateobservasidinfigura,majoritateaparticipantilor(exceptiefacceidepeultimulrand)aucateunsefsicate2subalterni.Totparticipantii primesc cate 4 carti de joc - clasice si regulamentul. Singurul mod decomunicarepermisestecelscrissidoarcusefulsaucusubalternii

  - schimbandcartiintreeisirespectandierarhia,participantiiausarcinadeaobtinefiecare4cartideacelasifel

  - ceeacenustiuparticipantiiestecaregulamentelenusuntlafel(asacumniciincompanieinformatiadiferainfunctiedenivelulierarhic)astfelincatdoarceidoilideridepiramida(locpecarevorfidesemnaticeimainoimembriaiechipeipentrufortareaempatiei)auscrisin regulament ce inseamna 4 carti la fel - de exemplu: 5555, 7777KKKK,AAAAObiective:

  - constientizareabarierelordecomunicare;- cooperareaintresubdiviziuenigrupuri/organizatorice(simbolizateprinpiramide)- seanalizeaza:- fluxuriledecomunicareintr-ostructuraorganizatoricaclasica- gestiuneatimpului- alocareasarcinilorsiimplementareastrategiilor- rolulmiddle-management-uluiinorganizatie- rolulnormelor,regulilor,procedurilorinorganizatieineficientizareaproceselordemunca

  (inultimeleminutede joc,participantiivorfi lasatisacomunicecumvortocmaipentruascoateinevidentahaosulcomunicationalcesevacreacuaceastaocazieevidentiindlipsadeeficientapecareogenereazalipsaregulilor)

 • 8/13/2019 Teambuilding All

  14/15

  31. SARPELE MISCATORActivitati:

  - membriiechipei,legatilaochisiorganizatiinsirindian,vortrebuisaparcurgaincelmascurttimpunlabirintamenajatdecatreechipaadversa(cuajutorulanumitorresursepuseladispozitiedecatreechipadetraineri);

  - fiecare grup va fi condus prin labirint decatreun lider (alesunanim decatremembriechipei);liderulvafisingurulmembrualgrupuluicarenuvafilegatlaochi,insaelsevaaflalasfarsitulsiruluiindian;membrilorgrupuluinuleestepermissasetinademanasaudehainesisevoraflalaodistantade3050decentimetriunulfatadecelalalt;

  - castigaechipacareterminalabirintulincelmaiscurttimp;Obiective:- intelegereaimportanteicomunicariiincadrulechipeipentruatingereaobiectivului;- dezvoltareasentimentuluideincredereinabilitatilecelorlalti- crestereaatasamentuluifatadeechipa

  32. ADVERTISE YOURSELFActivitati:

  - participantilor,impartitiingrupuri,liseprezintacerinteleexercitiului:proiectarea,pehartie,aunuiscript/scenariudespotpublicitarpentruunanumitprodus;

  - laetapaadoua,fiecaregrupvafilmaspotulpublicitardescris.Fiecareparticipantvafiactorinspot;

  - laetapadevalidareasolutiilor(intimpulcineifestive),sevorvizionaspoturilepublicitarefilmate.Creativitateavaficusigurantaapreciatadecatregrupurileadverseastfelincatparticipantiivorvotacelmaibunspot.Obiective:

  - spargereaparadigmelorsicrestereacapacitatiideconcentrareasupraobiectivului- crestereaadaptabilitatiilasituatiisiipotezediversecreativitate- amuzamentsibunadispozitieExempledeproduselepentrujocul: Advertise Yourself 1. Cremademainielectronica2. Creionulcuradieralaambelecapete3. Tablaflausatapentrueducatpisici4. Brichetasolarafarafurtun5. Ieftesuguriscumpepentrupensionaribogati6. ochelarideauzitladistantaculentileoscilante7. cravatacufranjuriptcuplurigalagioase

  33. UN SANDWICH CU PERSONALITATEActivitati:

  - participantiiimpartitiin6grupuriisidesemneazaunleader - participantiivortrebuisainveteunextraterestrusarealizezeunsandwichcuurmatoarea

  componenta(paine,unt,salam);resurselepecareleareextraterestrusunturmatoarele:1franzela;1pachetuntnedesfacut;ofeliesalam;cutit;farfurie;servetele;

  -dementionatca,extraterestrul(fiintainteligenta)areunvocabularextremdelimitat(insapoateinterpretadesenesipoateinvatacuvintenoi).Astfel,elcunoastenotiunica:

  -sus-jos,stanga-dreapra,inainte-inapoi,masa,ia/apucalasa;-culorile,conjunctiilesiprepozitiile

 • 8/13/2019 Teambuilding All

  15/15

  -pentruainvataextraterestrulsarealizezesandwich-ul,fiecaredincele6grupevorfiimpartiteincomunicatorisicorectori:

  -comunicatoriivorputeasa-itransmitamesajeverbaleextraterestrului,insanuvoraveacontactdirectcuacesta;

  -corectoriiaucontactvizualdirectatatcucomunicatoriicatsicuextraterestrulinsanupotcomunicaverbalastfelincat,pentrua-siindruma/corectacolegii,echipelesevadnevoitesa-sirealizezeadevaratelimbaje/coduridecomunicarenon-verbalafolosindsemne;Obiective:

  - spargereaparadigmelor- crestereacapacitatiideconcentrareasupraobiectivului - imbunatatireaabilitatilordecomunicareinsiintreechipe

  34. CAMP MINATActivitati:

  - membriiechipeisuntimpartitiin4grupuri;- fiecaregrupvaprimiregulamentuldejoc:vortrebuica,douacatedoua,echipelesaintre

  peunterenminatpentruacuratazona;campulminatvafideforma:

  - sub fiecare marker va exista cate un obiect; obiectele de sub markere sunt perechi =existacate2obiectedeacelasifelpeteren;scopulfiecaruigrupesteca,in6minute,saaducadinterencatmaimulteperechideobiectedeacelasifel,fiecaremembrualechipetrebuindsaintreinterencelputinodata;unjucatornuvaputeascoatedinterendecatoperechedeobiectedeacelasifelperincursiune;

  Obiective:- evidentierearoluluiplanificariiinmuncadeechipa- implementareastrategiilordeechipainconditiidestres(contra-timp)- constientizareaforteiechipeivs.fortaindividului

  marker


Recommended