+ All Categories
Home > Documents > Tehnologia produselor cosmetice si medicinale -...

Tehnologia produselor cosmetice si medicinale -...

Date post: 25-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 50 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
7
Transcript
Page 1: Tehnologia produselor cosmetice si medicinale - usm.mdusm.md/wp-content/uploads/Tehnologia-produselor-cosmetice-si-medicinale3.pdf · F02O109 Chimia şi tehnologia produselor cosmetice
Page 2: Tehnologia produselor cosmetice si medicinale - usm.mdusm.md/wp-content/uploads/Tehnologia-produselor-cosmetice-si-medicinale3.pdf · F02O109 Chimia şi tehnologia produselor cosmetice
Page 3: Tehnologia produselor cosmetice si medicinale - usm.mdusm.md/wp-content/uploads/Tehnologia-produselor-cosmetice-si-medicinale3.pdf · F02O109 Chimia şi tehnologia produselor cosmetice

Contact direct / Direct contact

Lucru indivi-dual /

Individual work

Cu

rs/ C

ours

e

Sem

inar

/

Sem

inar

s

Lab

ora

tor

/ L

abor

ator

ies

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

9.

F01O001 Biofarmacia şi farmacocinetica / Bio-pharmaceutics and pharmaco-kinetics 300 75 225 2 3 0 ExamenS01O002 Tehnici cromatografice în analiza PCM / Chromatographic techniques in analysisCMP150 60 90 2 0 2 ExamenS01O003 Economie şi management în farmacie şi cosmetică /

Economics and management in pharmacy and cosmetics

150 45 105 2 1 0 Examen

S01A104 Procese biotehnologice în industria medicamentului / Biotechnological processes in the drug industry

S01A105 Compuşil macromoleculari în TPCM / The macromolecular compound in TCMP300 60 240 2 2 0 Examen900 240 660 8 6 2

S02O106 Remedii chimioterapeutice moderne / Modern chemotherapeutic means300 60 240 2 2 0 Examen

S02A107 Farmacoterapia şi fitoterapia / Pharmacotherapy and phytotherapy150 45 105 2 0 1 ExamenS02A108 Absorbţia şi biodisponibilitatea medicamentelor / Absorption and bioavailability of drugs F02O109 Chimia şi tehnologia produselor cosmetice / Chemistry and cosmetics technology300 75 225 0 0 5 Examen

S02O110 Aplicaţii ale metodelor spectrale în analiza caităţii produselor cosmetice şi medicinale / Applications of spectral methods in the analysis of cosmetic and medicinal products

150

60

90 2 0 2 Examen

900 240 660 6 2 8

1800 480 1320 14 8 10

F03O111 Tehnologii farmaceutice moderne / Modern pharmaceutical technologies150 40 110 2 0 2 Examen

S03A112Prelucrarea statistică a rezultatelor / Statistical processing of results

150 40 110 2 2 0 Examen

S03A113 Managementul farmaceutic S03O114

Coloranţi naturali şi de sinteză în TPCM / Natural and synthetic dyes in TCPM150

40110 2 0 2 Examen

F03O115 Tehnologii moderne în cosmetologie / Modern technologies in cosmetology150 40 110 2 0 2 Examen

Practica de specialitate / Specialty practice 300 300 Examen

900 160 740 8 2 6

Teza de master / Master thesis 900 0 900 Examen

900 0 900 0 0 0

1800 160 1640 8 2 6

TOTAL program/ TOTALLY per program 3600 640 2960 24 1 23

Total Sem.III / Totally per the 3rd semester

Total Sem.II / Totally per the 2nd semester

Total Sem.I / Totally per the 1st semester

ANUL II / The 2nd YEAR

Semestrul II / The 2nd semester

CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNV ĂŢĂMÂNT / THE CONTENT OF THE STUDY PLAN

Modulul / disciplina / Module / course

Total Anul I / TOTALLY per the 1st YEAR

Calendarul universitar/graficul procesului de studii/ UNIVERSITY CALENDAR / TRAINING PROCESSING GRAPHI C

Semestrul I / The 1st semester

Forma de evaluare/

Evaluation form

Total ore / Total hours

ANUL I / YEAR the 1-st

Numărul de ore pe săptămânăInclusiv / Including

Cod / Code

Semestrul IV / The 4th semester

Total Sem.IV / Totally per the 4th semester

Semestrul III / The 3rd semester

Total Anul II / TOTALLY PER the 2nd YEAR

Page 4: Tehnologia produselor cosmetice si medicinale - usm.mdusm.md/wp-content/uploads/Tehnologia-produselor-cosmetice-si-medicinale3.pdf · F02O109 Chimia şi tehnologia produselor cosmetice

Nr. d/o Stagiile de practică / Internships Sem.Ore

/Hours

1 Practica de specialitate / Specialty Internship III 300

300

L02A001Pedagogia şi Psihologia învăţământuluiuniversitar / Pedagogy and Psychology of Higher Education

Examen

L03A002 Didactica universitară / Academic didactics Examen

Nr. d/oPerioada/Period

1 iunie /June

Contact direct / Direct contact

Lucru indivi-dual/

Individual work C

urs

/C

ours

e

Sem

inar

/ Se

min

ars

Labo

rato

r /

Lab

orat

orie

s1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

9.

F01O002 Chimie organică şi stereochimie / Organic Chemistry and Stereochemistry

180 90 90 2 0 4 Examen

F01O009 Chimia metalelor cu aplicaţii în bioanorganică / Metal Chemistry with Application in Bioinorganic Chemistry

180 90- 90 2 0 4 Examen

F03O018 Chimie analitică / Analytical Chemistry 180 90 90 2 0 4 ExamenF04O025 Metode fizico-chimice de analiză / Physical and

Chemical Methods of Analysis180

75105 2 0 3 Examen

S05O033 Tehnologie chimică organică / Technology of Organic Chemistry

18065

115 2 0 3 Examen

360 140 220 4 0 6

Lucru

Forma de evaluare / Evaluatio

110

105

Susţinerea tezei de master / Presentation of the master thesis

DISCIPLINE LA LIBERA ALEGERE / COURSES ON FREE CHOICEInclusiv / Including

Examenul de master / Master exam

FORMA DE EVALUARE FINAL Ă A PROGRAMULUI DE STUDII/FINAL EVALUATION FORM OF THE PROGRAM OF STUDIES

Contact direct /

Forma de evaluare / Evaluatio

n

MINIMUM CURRICULAR (PRERECHIZIT) PENTRU PROGRAMUL DE MASTER/ THE CURRICULUM MINIMUM (PRECAPACITIES) FOR MASTER PROGRAM

Total / Totally

Cod / Code Modulul / disciplina / The course title

Total ore / Total hours

Cod/Code

Total

150 40

150 45

Denumirea unităţii de curs / The course title Total ore / Total hours

Inclusiv / IncludingNumărul de ore pe

săptămână /

5 noiembrie/decembrie / november-december

STAGIILE DE PRACTIC Ă / INTERNSHIPS

Perioada / PeriodSăptămâni / Weeks

Page 5: Tehnologia produselor cosmetice si medicinale - usm.mdusm.md/wp-content/uploads/Tehnologia-produselor-cosmetice-si-medicinale3.pdf · F02O109 Chimia şi tehnologia produselor cosmetice
Page 6: Tehnologia produselor cosmetice si medicinale - usm.mdusm.md/wp-content/uploads/Tehnologia-produselor-cosmetice-si-medicinale3.pdf · F02O109 Chimia şi tehnologia produselor cosmetice
Page 7: Tehnologia produselor cosmetice si medicinale - usm.mdusm.md/wp-content/uploads/Tehnologia-produselor-cosmetice-si-medicinale3.pdf · F02O109 Chimia şi tehnologia produselor cosmetice

Recommended