+ All Categories
Home > Documents > Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Date post: 16-Nov-2014
Category:
Author: hans-haagdorens
View: 347 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
Tips and trics voor innovatieve starters: intellectuele eigendom, innovatiesubsidies, samenwerken met onderzoeksinstellingen.
Embed Size (px)
Popular Tags:
of 58 /58
Transcript
Page 1: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)
Page 2: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Wie zijn we?

Missie:Vlaamse KMO's helpen te innoveren door hen toegang te geven tot kennis, creativiteit en financiële middelen

Dienstverlening:Kosteloos en confidentieel

Page 3: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)
Page 4: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Wat doen we?

Page 5: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Wat is innovatie?

Page 6: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

PAL-V ONE

Page 7: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Gebruik maken van Cloud-computing

Page 8: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Green cleaning product sold in cartridges, diluted at home with tap water

© Springwise .com

Page 9: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Waiting-room service

© Springwise .com

Page 10: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Draadloze muizenval

www.multicap.be

Page 11: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Kreukpaal

Page 12: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Innovatie is… creatief zijn

InvesterenCreatief

Page 13: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Innovatie is… ontwikkelen

EngineeringOntwikkelen

Page 14: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Innovatie is…

een origineel idee dat in zijn uitwerking

voldoende uitdagend is.

Page 15: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Tips & tricks voor innovatie starters

Freedom to operate

Intellectuele eigendom

Stelen van jouw idee…

Subsidies

Jouw businessmodel

Heb ik een goed idee?

Page 16: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Freedom to operate

Idee van jou?

Werknemers

Bestaat jouw idee al?

Uitvinding

Merk

Domeinnaam

Octrooi

Page 17: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Werknemers

Opgelet voor ideeën die je opdoet binnen jouw

werkomgeving

=> Lees de arbeidsovereenkomst!

Bv. gebruiken van klantenlijsten

is verboden

Page 18: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Bestaat jouw idee?

Page 19: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Intellectuele Eigendomsrechten

Auteursrecht

Handelsnaam

Merk

Model

Domeinnaam

Octrooi (in Engels = patent)

Page 20: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Quechua 2”seconds - tent

Page 21: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Merk Europees merk nr. 006429501 woordmerk Quechua

Page 22: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Merk Europees merk nr. 006429765 beeldmerk

Page 23: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Model Europees design nr. 000307707-0001

Page 24: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Wat is een octrooi?

Een octrooi is een ‘document’ dat u een monopolie

geeft op een bepaalde uitvinding.

Belangrijkste voorwaarde: nieuwheid

Tijdsduur: 20 jaar

Geografisch beperkt: per land

Het is enorm duur:

Belgisch octrooi: 8.000€

Europees octrooi: 40.000€ (10 jaar, 6 landen)

Page 25: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Octrooi PCT-aanvraag WO2006045906

Tente auto-déployable comprenant :

- une structure en arceaux comportant une boucle d'embase (2) et au moins une boucle supérieure (3) et

- une toile de toit (5) solidaire des boucles d'embase (2) et supérieure (3), caractérisée en ce que : a) elle comporte de plus

une chambre intérieure (6), …

Page 26: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Samengevat

Merk Logo of een merknaam

Model Esthetische vorm

Auteursrecht Teksten, foto’s, kunstwerken,…

Octrooi Technische uitvinding

Handelsnaam Hoe door de klant gekend?

Page 27: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Searchen op nieuwheid

Handelsnaam (via Google)

Merknaam (via www.tmview.eu)

Domeinnaam (via www.dns.be)

Octrooi (via be.espacenet.com)

Page 28: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

TIP: let op kostprijs

Handelsnaam gratis

Auteursrecht gratis

Benelux merk (10 j) > €240

Domeinnaam < €50/jaar

Benelux Model (25 j) > €118

Belgisch octrooi (20 j) > €4500

Europees octrooi (10 j, 6 landen) > €32.000

Page 29: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Stelen van uw idee…

Ideeën mogen gekopieerd worden!

Page 30: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Onder geheimhouding…

i-depot

Geheim-houdings-contract

bescherming

Page 31: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

i-DEPOT

Page 32: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Opgelet!

Page 33: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Intellectuele eigendom in alle stadia

Nieuw

• Search op nieuwheid!

Samenwerken

• I-depot + geheimhoudingsovereenkomst

Markt

• Beschermingsmix

Page 34: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Innovatiesubsidies

Page 35: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

KMO-portefeuille

Zelf aan te vragen via:

www.kmo-portefeuille.be

Page 36: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

KMO-portefeuille: pijlers

1. Opleiding

2. Advies voor ondernemen

3. Advies voor innoveren: technologieverkenning

4. Advies voor internationaliseren

Page 37: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Technologieverkenning

Studiewerk op maat door een extern kenniscentrum

Steunplafond : €10.000

Steunpercentage: 75%

Voorbeelden: studie rond technische

invloedparameters, berekeningen en simulaties,

verkennende laboratoriumproeven, zoeken van

geschikte technologieën,…

Page 38: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Erkend kenniscentrum

Universiteiten

Hogescholen

Onderzoekscentra: Centexbel, Sirris, WTCB, Flanders’

Food, Flanders’ Inshape, VIGC, Proefcentrum voor de

Champignonteelt, …

Geen private labo’s!

Page 39: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

IWT-innovatiesubsidies

Aan te vragen bij het

Begeleiding van aanvraag door

Page 40: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

IWT-Innovatiesubsidies

Begroting

1. Tijd die een starter investeert in uitwerking idee

2. Tijd nodig voor opmaak businessplan

3. Niet-personeelskosten: €40.000/mensjaar

4. Facturen > €8500

Steunpercentage

5. KMO-haalbaarheidsstudie=50%

6. KMO-Innovatieproject=45%

Page 41: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

KMO-HaalbaarheidstudieIdee bestuderen

KMO-InnovatieprojectProof of concept

50% steun

• Maximum 12 maanden• Minimale begroting € 10.000• Maximale steun € 50.000 wanneer samenwerking

Starterspakket: • Jonge ondernemingen (<6 jaar)• Ondernemingsplan

35% steun (45% KO)

• Maximum 24 maanden• Minimale begroting € 50.000• Maximale steun € 250.000• +10% bij samenwerking

KMO-programma

Achtergestelde lening: • Aanvullend op subsidie• Tot 80 % van totaalbegroting

Page 42: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Criteria

1. Valorisatiecriterium: uiteindelijk moet er

economische groei ontstaan in Vlaanderen

2. Innovativiteit: het project moet origineel en

wetenschappelijk uitdagend zijn! Er moeten dus

nog drempels te nemen zijn. Er is onderzoek

nodig, kennisopbouw. Een jury met ervaring in

het gebied van de innovatie moet de

ontwikkeling als grensverleggend beschouwen.

Het moet duidelijk zijn dat een werkplan nodig is

om zaken te onderzoeken en te testen.

Page 43: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

TIP

Vraag je innovatiesubsidie aan voor je begint

Page 44: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

i-DEPOT

Geheimhoudings-overeenkomstFreedom to opperate…

Octrooi, Merk,…

35.000€

250.000€

Licenties,…

Heb ik een goed idee?

Page 45: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Business Model Generation

Page 46: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)
Page 47: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Heb ik een goed idee?

! Valideer het risicovolste onderdeel van je idee !

Niet:

• Media exposure

• Mensen vinden je idee goed

• Veel bezoekers op mijn website

• Wedstrijd winnen

Wel: Vraag 20 mensen of ze willen betalen voor

jouw product.

Page 48: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)
Page 49: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Viloc - starter

Page 50: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)
Page 51: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)
Page 52: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

2008: 2de prijs BIZIDEE

Page 53: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

?

Page 54: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Team

Page 55: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)
Page 56: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)
Page 57: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Een goede innovatie starter…

• evalueert nieuwheid

• toetst zijn idee bij derden (met NDA)

• doet beroep op expertise derden

• vraagt tijdig subsidies aan

• gaat van idee naar business model

Page 58: Tips & trics voor innovatieve starters (ppt startersdag Unizo)

Innovatiecentrum provincie Antwerpen vzw

Lange Lozanastraat 223

2018 Antwerpen

Tel. 03 216 21 61

www.innovatiecentrum.be


Recommended