Home >Documents >Trika Studio4

Trika Studio4

Date post:07-Mar-2016
Category:
View:225 times
Download:4 times
Share this document with a friend
Description:
Zkouška zobrazení katalogu Studio4
Transcript:
 • TRI

  KA

  v os

  vd

  en

  kval

  it

  beroschst4_w

 • 5V-Neck 160

  102

  27 Shirt Long Sleeve

  209

  71

  Hooded Sweater 320

  404

  79

  Jacket 280

  504

  89

  Classic 160

  100

  25 Blouse Short Sleeve

  206

  69

  Essential 300

  406

  77

  Jacket 280

  501

  87

  Heavy 200

  110

  29 Blouse 3/4 Sleeve

  208

  71

  Terry Jacket 320

  403

  81

  Jacket 280

  503

  91

  Classic 160

  101

  23 Shirt Short Sleeve

  207

  69

  Hooded Sweater 320

  405

  Jacket HI-Q 360

  506

  85

  Duo Sandwich 160 33Duo Sandwich 160 33Heavy V-Neck 200

  111

  31 Colormix 200

  109

  35Duo Sandwich 160

  116

  33

  Love 150

  123

  41City150

  120

  39Pique V-Neck 200

  104

  37 Spaghetti Top 180

  107

  45Pure 150

  122

  43

  Long Sleeve 160

  121

  51Fit-T Long Sleeve 160

  119

  49Long Sleeve 180

  112

  47 Pique Polo 200

  203

  55 Polar Scarf 230

  508

  95Polar Hat 230

  507

  95Vesta 280

  502

  93 Body Warmer

  509

  99

  Single J. 180

  202

  61Golf Polo 200

  204

  59Pique Polo 200

  210

  57 Single J.180Long Sleeve

  211

  65Junior

  205

  63 Jacket Active Plus

  512

  105Jacket Active

  513

  103WindbreakerSport 190

  505

  101 Softshell Jacket

  510

  109Softshell Jacket

  511

  107

  TRIK

  A

  POLO

  KOI

  LE

  KOI

  LEM

  IKIN

  YFL

  EEC

  E

  OU

  TDO

  OR

  115

  117

  75

  beroschst4_w

 • 7Child Safety Vest

  906

  115Classic Safety Vest

  910

  113 Fantasy

  124

  119

  Playtime ortky 123Playtime Top

  125

  605

  123Impression

  126

  121 Shorts Sport

  602

  127 Latino

  324

  1555P

  307

  1556P Sandwich

  306

  155 7P Forhead

  313

  1577P Trend

  308

  157

  Smart

  911

  149Taka velk

  901

  147 6P dtsk

  303

  1536P

  305

  153

  Pants Leisure 200

  603

  131Skirt Twoin One 200

  604

  129 Bandana Fan

  321

  135Fan 200

  118

  135 Sunvisor

  310

  159Classic

  304

  159Hat Child Classic

  322

  159 Krabice drkovs vkem prhledn

  CT1

  163

  Terry Hand Towel 350

  907

  139Fan Hat

  323

  135 Terry Bath Towel 350

  909

  139Terry Towel 350

  908

  139 Pomocnkna skldn textilu

  P11

  165Krabice drkovs vkem neprhledn

  CT1

  XX

  163

  Terry Bathrobe 430

  904

  143Terry Bath Towel 450

  905

  141Terry Towel 450

  903

  141 Taka mal

  900

  147

  SUBL

  IMA

  CE

  KALH

  OTY

  A S

  UKN

  FAN

  SET

  FRO

  T

  TAK

  Y

  EP

  ICE

  DO

  PL

  KOV

  SO

  RTIM

  ENT

  Safety Vest

  902

  111

  slo uvdn u produktu oznauje slo komodity.

  beroschst4_b

 • 8slu

  by

  VVOJ TEXTILU ADLER

  Kad n produkt m svj ivotopis. Nkter

  je velmi krtk, jin by v lidskm ivot vydal

  na nekonen romn.

  Ne se narod nov produkt, sledujeme peliv mdn

  trendy, monitorujeme poptvku klient a zapojujeme

  i vlastn analzy a nezvisl kreativn nmty.

  Prvotn nvrh je podroben tvrd odborn oponentue

  nejen uvnit na spolenosti, ale i od externch

  konzultant a skutench uivatel reklamnho textilu.

  Finlnm uvedenm novho produktu na trh pak ve

  nekon. Naopak, na zklad ppadnch pipomnek

  a nvrh je dle upravovn a zdokonalovn.

  Ve vjimench ppadech me dojt k plnmu staen

  z nabdky, ale nejastji se v nabdce zabydluje natrvalo.

  Zejmna dky vvoji mdnch trend a neustlmu

  vyhodnocovn poptvky dochz k ppadnm modifikacm

  a nebo dalm pravm nabdky.

  1

  2 3

  9

  beroschst4_w

 • slu

  by

  UKZKY MATERILPLETENINY:Pletenina vznik postupnm ohbnm pze v kliky a jejich vzjemnm provznm vznikaj jednotliv oka. Pleteniny rozdlujeme na ztan (Single Jersey, Pique,) a osnovn.

  ZTAN PLETENINY JEDNOLCN HLADK

  1 SINGLE JERSEY Jemn ztan pleteninas charakteristickmi stromekovitmi sloupky na lcn a oblouky na rubn stran. Vazba se vyznauje tanost, mkkost a snadnou paratelnost. Pze pouit ke zpracovn pleteniny m vliv na vslednou kvalitu zbo. Vrobky Adler jsou zhotoveny z kvalitn prstencov dopdan pze. Materil je velice vhodn pro potiska vivku. Zbo je vyrbno v rznch plonch hmotnostech (150 200 g/m2).

  Pklad pouit: triko Classic 160, Duo Sandwich 160, V-neck 160, Heavy 200, Heavy V-neck 200, Colormix 200, Fan 200, Unisex Long Sleeve 180, Polo Single 180

  ZTAN PLETENINY JEDNOLCN VZOROVAN

  2 VPLNK Ztan pletenina s charakteristickmi stromekovitmi sloupky na lcna oblouky na rubn stran. Vazba je doplnna vplkovou nit, kter je vedena po rubov stran pleteniny. Pidan nit zvyuje savost a objem pleteniny a zvyuje jej pevnost. Vplkov pleteniny s objemnmi a mkkmi nitmi se pro zven tepeln izolace poesvaj. Vrobky jsou vhodn pro potisk i vivku. Zbo je vyrbno v rznch plonch hmotnostech (250 300 g/m2) z rznch materil (100% bavlna, 95 % bavlna / 5 % elastan, 65 % bavlna / 35 % polyester, 100% polyester).

  Pklad pouit: vplnk: Terry Jacket 320, prun vplnk: ortky Sport,poesan vplnk: Essential 300

  3 FLEECE Ztan pletenina charakteristick hust poesanm mkkm povrchem s vynikajcmi tepeln izolanmi vlastnostmi za kadho poas. Doke transportovat pot a brn prniku vtru. Vrobky jsou vhodn pro potisk i vivku. Zbo je vyrbno v rznch plonch hmotnostech (250 400 g/m2).

  Pklad pouit: Fleece Vest 280, Fleece Jacket 280

  ZTAN PLETENINY OBOULCN VZOROVAN

  4 PIQUE Ztan vzorovan pletenina s plastickm geometrickm vzorem. Oboulcn vazba je doplnna podkldanou nit, kter zaruuje malou roztanost do ky. Vrobky jsou vhodn pro potisk i vivku. Zbo je vyrbno v rznch plonch hmotnostech (180 200 g/m2).

  Pklad pouit: Pique Polo 200, Pique V-neck 200, Golf Polo 200

  5 INTERLOCK PIQUEVazba ztan interlokov pleteniny se vzorem, kde se stdaj dva pln interlokov dky s dkem jednolcnm podkldanm. Jedna strana pleteniny m keprov rozsazen vytaen oka, druh strana je hladk. Vlastnost tto vazby je snen tanost.

  Pklad pouit: Ladies Top Impression (100% polyester), Shorts Playtime (100% polyester)

  6 OSNOVN PLETENINATato pletenina m podln, ve smru sloupk, veden nit. Jej oka se tvo ze soustavy nit - osnovy. Oka jsou tvoena najednou na vech jehlch. Odlinou strukturou jsou dny i vlastnosti tto skupiny pletenin. (men tanost, prunost, objemnost). Plete se jednolcn, oboulcn, hladk nebo vzorovan.

  Pklad pouit: Safety Vest (100% polyester)

  TKANINY:Tkanina vznik kolmm provznm 2 a vce soustav nit. Zkladn vazbou je pltno, kepr a atlas.

  7 PLTNO Pltnov vazba tkaniny je pevn, pravideln se opakujc vazba. Nevytv vzor, je hladk a vhodn pro potisk i vivku. Vazn nit mohou bt i zesleny, potom se tato tkanina nazv Oxford a jej vlastnosti mete vyzkouet u naich dmskch halenek. Zbo je vyrbno z kvalitn esan nebo brouen bavlny, polyesteru nebo polyamidu.

  Pklad pouit: taky, koile, epice Latino, taka Smart

  8 KEPR Keprov vazba tkaniny se vyznauje ikmm dkovnm, kter se pravideln opakuje. Tkanina v keprov vazb je volnj, hejivj, mk a prunj pi zpracovn ne pltno, vhodn pro potisk i vivku. Zbo je vyrbno z kvalitn esan nebo brouen bavlny nebo ze smsi s polyesterem.

  Pklad pouit: epice, klobouky, kilt

  9 FROT Smykov tkanina z kvalitn bavlny vt hmotnosti (350 - 500 g/m2), s velmi mkkm omakem, savmi a pevnmi smykami na obou stranch.

  Pklad pouit: runky, osuky, upan

  10 RIP STOPMateril vyvinut s clem vytvoit co nejpevnj a pitom co nejleh tkaninu.V pravidelnch odstupech jsou do materilu pn a podln vetkna silnj vlkna. Tm je zabrnno pi mechanickm protren rozen defektu. U naich produkt je na rubov stran nnos, kter dodv materilu nepromokavost. U BodyWarmeru a bund Jacket Active je pouit nnos stbrn, kter m antibakteriln inky.

  Pklad pouit: Ladies Jacket Active Plus, Body Warmer

  LAMINOVAN TEXTILIE:Je textilie vytvoena progresivn technologi. Jedn se o pevn plon spojen nkolika vrstev textili, ppadn i membrny. Spojen se provd za tepla nebo jinmi zpsoby. Spojovnm rznch materil meme zskat rzn vlastnosti finlnho materilu. Lcnm materilem me bt tkanina, pletenina nebo netkan textlie.

  11 SOFTSHELLSoftshell je laminovan textilie pro modern, sportovn obleen a obleenpro outdoorov aktivity. Dl se na membrnov a nemembrnov. Odvyz tchto materil jsou lehk, tepl, prun a s vysokou mechanickou odolnost. Softshell s membrnou pak me bti nepromokav a zrove prodyn.

  Pklad pouit: Softshell jacket

  V na produktov kle se nejastji setkte s tmito pleteninami a tkaninami

  1 2

  5

  6

  4

  87

  9

  1110

  3

  15

  beroschst4_b

 • 2120

  TRIKA

  Classic 160

  Classic 160 dtsk

  V-Neck 160

  Heavy 200

  Heavy V-Neck 200

  Duo Sandwich 160

  Colormix 200

  Pique V-neck 200

  City 150

  Love 150

  Pure 150

  Spaghetti Top 180

  Long Sleeve 180

  Fit-T Long Sleeve 160

  Long Sleeve 180 dtsk

  beroschst4_w

 • 2322

  CLASSIC 160160triko

  Single Jersey, 100% bavlna, 160 g/m2

  velikost obj. slo

  XS 101 - slo barvy - 12

  S 101 - slo barvy - 13

  M 101 - slo barvy - 14

  L 101 - slo barvy - 15

  XL 101 - slo barvy - 16

  XXL 101 - slo barvy - 17

  XXXL 101 - slo barvy - 18