+ All Categories
Home > Documents > administratiepublica.eu€¦  · Web viewfie integrate în text, și nu furnizate separat. În...

administratiepublica.eu€¦  · Web viewfie integrate în text, și nu furnizate separat. În...

Date post: 26-Oct-2019
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
7
Olimpiada de Guvernare, Ediția a 3-a, 2017 București, România Introduceți aici titlul lucrării, prima literă cu majusculă Nume autor a* a Afiliere, oraș, țară Abstract Introduceți aici textul abstractului. Format text: 9 pct. justified. Număr de cuvinte: 250-300. Încurajăm construirea lui folosind următoarele secțiuni: Obiective (precizați scopul și obiectivele cercetării; despre ce este vorba și de ce este important?), Studii prealabile (Pe ce concepte, cercetări sau experiențe se bazează lucrarea? Cum face lucrarea referire la alte cercetări din domeniu?), Abordare (Ce abordare a fost folosită pentru a descrie probele practice / de cercetare? Care au fost principalele metode folosite, de ex.: sondaj de opinie, observare, studiu de caz), Rezultate (evidențiați rezultatele și concluziile cheie ale studiilor empirice, probelor și experiențelor prezentate; acest lucru asigură rezultate clare, precise și justificate), Implicații (rezumați implicațiile studiului pentru unul sau mai multe dintre următoarele grupuri: profesori, cercetători, practicieni etc.) și Valoare (precizați în mod clar contribuția esențială a lucrării și ceea ce este original sau unic. Asigurați-vă că cititorul este convins de valoarea adăugată a lucrării, că este bine documentată și de o calitate ridicată). Trimiterile detaliate la referințe bibliografice sunt necesare în lucrare, nu în abstract. Cuvinte cheie: Minim 3 și maxim 5 cuvinte cheie sau fraze scurte; acestea nu trebuie să se regăsească și în titlu. 1. Introducere (Text principal) * Numele și prenumele autorului. Adresă de e-mail: autor@instituție.yyy
Transcript
Page 1: administratiepublica.eu€¦  · Web viewfie integrate în text, și nu furnizate separat. În documentul MS Word, figurile trebuie să fie codificate în mod corespunzător. Sunt

Olimpiada de Guvernare, Ediția a 3-a, 2017București, România

Introduceți aici titlul lucrării, prima literă cu majusculăNume autora*

aAfiliere, oraș, țară

AbstractIntroduceți aici textul abstractului. Format text: 9 pct. justified. Număr de cuvinte: 250-300. Încurajăm construirea lui folosind următoarele secțiuni: Obiective (precizați scopul și obiectivele cercetării; despre ce este vorba și de ce este important?), Studii prealabile (Pe ce concepte, cercetări sau experiențe se bazează lucrarea? Cum face lucrarea referire la alte cercetări din domeniu?), Abordare (Ce abordare a fost folosită pentru a descrie probele practice / de cercetare? Care au fost principalele metode folosite, de ex.: sondaj de opinie, observare, studiu de caz), Rezultate (evidențiați rezultatele și concluziile cheie ale studiilor empirice, probelor și experiențelor prezentate; acest lucru asigură rezultate clare, precise și justificate), Implicații (rezumați implicațiile studiului pentru unul sau mai multe dintre următoarele grupuri: profesori, cercetători, practicieni etc.) și Valoare (precizați în mod clar contribuția esențială a lucrării și ceea ce este original sau unic. Asigurați-vă că cititorul este convins de valoarea adăugată a lucrării, că este bine documentată și de o calitate ridicată). Trimiterile detaliate la referințe bibliografice sunt necesare în lucrare, nu în abstract.

Cuvinte cheie: Minim 3 și maxim 5 cuvinte cheie sau fraze scurte; acestea nu trebuie să se regăsească și în titlu.

1. Introducere (Text principal)

* Numele și prenumele autorului. Adresă de e-mail: autor@instituție.yyy

Page 2: administratiepublica.eu€¦  · Web viewfie integrate în text, și nu furnizate separat. În documentul MS Word, figurile trebuie să fie codificate în mod corespunzător. Sunt

Aici introduceți textul principal al lucrării. Paragrafele continuă de aici și sunt separate printr-un rând liber. Titlurile secțiunilor și ale subsecțiunilor sunt aranjate după numere, bold-uite, de mărime 11 și nu trebuie separate de primul paragraf.

Urmează instrucțiuni suplimentare pentru autori. Utilizați acest șablon pentru a ușura munca editorilor.

Vă rugăm să nu alterați aspectele de formatare și de stil care au fost setate pentru prezentul document șablon.

Nu numerotați paginile întrucât numerele paginilor vor fi adăugate separat pentru preprintare și volumul conferinței. Lăsați un rând liber între paragrafe.

• Lucrare: ISO B5;• Lăţime: 17,6 cm;• Înălţime: 25,01 cm;• Margini: sus & jos: 2,2 cm; stânga & dreapta: 1,8 cm;• Font text: Times New Roman, mărime 11 pct. (cu excepția cazului în care se menționează altfel); • Aliniere: justified (cu excepția cazului în care se menționează altfel); • Spațiere: înainte & după: 0 pct; spațiere între rânduri: single;

1.1. Structură Documentele trebuie să fie de tip MS Word și trebuie formatate pentru imprimarea directă, folosing prezentul șablon. Figurile și tabelele trebuie să fie integrate, și nu furnizate separat. Asigurați-vă că folosiți, pe cât de mult posibil, fonturi normale în documentele dumneavoastră. Fonturile speciale, precum cele folosite în Orientul Îndepărtat (japoneze, chinezești, coreene etc.), pot cauza probleme în timpul procesării. Pentru a evita erorile, vă recomandăm să folosiți funcția de “corector ortografic” a MS Word. Urmați această recomandare când scrieți manuscrisele: titlu, autori, afilieri, abstract, cuvinte cheie, text principal (inclusiv figuri și tabele), mulțumiri, referințe, anexe. Plasați mulțumirile într-o secțiune separată, la sfârșitul lucrării, și nu le includeți în pagina de titlu, ca notă de subsol sau în alt mod.

Listele cu marcatori pot fi incluse și trebuie să arate după cum urmează:• Primul punct;• Al doilea punct;• Și așa mai departe.

1.2. TabeleToate tabelele trebuie numerotate cu cifre arabe. Fiecare tabel trebuie să aibă un titlu. Titlul tabelelor trebuie plasat deasupra tabelelor, aliniat la stânga. Sursa trebuie plasată sub tabel, aliniată la dreapta. Într-un tabel trebuie folosite doar linii orizontale, pentru a distinge titlurile coloanelor de corpul tabelului, imediat deasupra și dedesubtul tabelului.

Page 3: administratiepublica.eu€¦  · Web viewfie integrate în text, și nu furnizate separat. În documentul MS Word, figurile trebuie să fie codificate în mod corespunzător. Sunt

Tabelele trebuie să fie încorporate în text și nu furnizate separat. Mai jos se găsește un exemplu care ar putea fi folositor pentru autori.

Tabel 1. Exemplu de tabel Exemplu de titlu al coloanei Coloana A (t) Coloana B (t)Adăugați o informație 1 2Adăugați altă informație 3 4Adăugați altă informație 5 6

Sursa: Vă rugăm să indicați sursa datelor dumneavoastră

1.3. Construcția referințelorReferințele trebuie să fie indicate la sfârșitul lucrării. Nu le indicați pe o pagină nouă decât dacă acest lucru este absolut necesar. Autorii trebuie să se asigure că fiecare referință din text apare și în lista finală de referințe și vice-versa. În text, indicați referințele ca în exemplele următoare: (Vrabie, 2016) sau (Tîrziu & Vrabie, 2015).

Câteva exemple ale modului în care ar trebuie să fie enumerate referințele sunt date la sfârșitul acestui șablon, în secțiunea “Referințe”, care vă va permite să structurați lista de referințe în conformitate cu fomatul și dimensiunea fontului corecte.

1.4. Titlurile secțiunilorTitlurile secțiunilor trebuie să fie aliniate la stânga, bold-uite, cu prima literă scrisă cu majusculă și numerotate consecutiv, începând cu Introducerea. Titlurile subsecțiunilor trebuie să aibă prima literă scrisă cu majusculă, italic, numerotate astfel: 1.1., 1.2. etc. și aliniate la stânga. Toate titlurile trebuie să fie urmate de minim trei rânduri de text, înainte de o nouă pagină sau de un nou paragraf. Asigurați-vă că zona de text nu este goală, cu excepția primei și a ultimei pagini. 1.5. Orientări generale pentru pregătirea textuluiEvitați despărțirea în silabe la sfârșitul unui rând. Simbolurile care denotă vectori și matrici trebuie bold-uite. Numerele variabilelor scalare trebuie scrise cu italic. Greutățile și măsurile trebuie exprimate în unități SI. Toate abrevierile sau simbolurile nestandardizate trebuie să fie definite atunci când sunt menționate prima dată sau trebuie să fie prevăzute într-un glosar.

1.6. Denumirea și trimiterea documentelorVă rugăm să vă denumiți documentele după cum urmează: “SMC05-P-(e-mail)”.

1.7. Note de subsolNotele de subsol trebuie evitate.

2. IlustrațiiToate figurile trebuie numerotate cu cifre arabe (1, 2, 3, ...). Fiecare figură trebuie să aibă un titlu. Toate fotografiile, schemele, graficele și diagramele trebuie considerate și marcate ca figuri. Desenele liniare trebuie să fie scanări de bună calitate sau rezultate electronice veritabile. Scanările de calitate slabă nu sunt acceptabile. Figurile trebuie să fie integrate în text, și nu furnizate separat. În documentul MS Word, figurile trebuie să

Page 4: administratiepublica.eu€¦  · Web viewfie integrate în text, și nu furnizate separat. În documentul MS Word, figurile trebuie să fie codificate în mod corespunzător. Sunt

fie codificate în mod corespunzător. Sunt de preferat figurile în format PNG sau JPEG. Caracterele și simbolurile trebuie să fie clar definite fie în titlul figurii, fie în cadrul unei legende furnizate ca parte a figurii. Figurile trebuie să fie plasate în partea de sus sau de jos a paginii ori de câte ori este posibil, cât mai aproape de menționarea lor în lucrare. Asigurați-vă că toate figurile au o rezoluție de 300 DPI deoarece acest lucru va facilita imprimarea de bună calitate. Numărul și titlul figurei trebuie introduse sub ilustrație, de mărime 9 pct. și centrat. Sub titlu, trebuie menționată sursa. Ilustrația nu trebuie să aibă text lângă aceasta în corpul principal al textului. Cu toate acestea, dacă două imagini se potrivesc una lângă alta, acestea pot fi plasate în această manieră pentru a economisi spațiu. Vedeți, ca exemplu, Fig. 1.

Fig. 1. (a) prima figură; (b) a doua figură.Sursa: Vă rugăm să indicați sursa

3. EcuațiiEcuațiile și formulele trebuie introduse în stilul Mathtype și numerotate consecutiv cu cifre arabe între paranteze, în partea dreaptă a paginii (dacă se face referire explicită la acestea în text). De asemenea, trebuie separate de restul textului printr-un rând liber.

Vă rugăm să furnizați o legendă pentru fiecare variabilă și parametru pe care o/îl folosiți. Format text: 9 pct., aliniat la stânga – a se vedea exemplul de mai jos:

C 1=NmaxPmax

∗∑i=1

5

C 1 i (1)

C 2=NmaxPmax

∗∑i=1

4

C 2 i (2)

Unde:C1, C2 – clase de analiză;C1i, C2i – subclase (elemente) de analiză, valorile obținute după primirea răspunsurilor;Nmax – valoarea maximă care poate fi obținută (5, în acest caz);Pmax – numărul maxim de puncte care poate fi obținut prin însumarea valorilor maxime care pot fi date fiecărui element.

Page 5: administratiepublica.eu€¦  · Web viewfie integrate în text, și nu furnizate separat. În documentul MS Word, figurile trebuie să fie codificate în mod corespunzător. Sunt

MulțumiriTitlurile pentru Mulțumiri și Referințe trebuie să fie aliniate la stânga, bold-uite, cu prima literă scrisă cu majusculă, fără a fi numerotate. Textul de mai jos continuă în mod normal.

Anexa A. Un exemplu de anexă

Autorii care includ o secțiune de anexe trebuie s-o plaseze înaintea secțiunii de Referințe. Anexele multiple trebuie să aibă fiecare titluri în stilul celor folosite anterior. Vor fi ordonate automat astfel: A, B, C etc.

A.1. Exemplu de subsecțiune cu anexă

Există, de asemenea, opțiunea de a include o subsecțiune în Anexă.

Referințe

1. Ignatiadis, I., Nandhakumar, J. (2007), The impact of enterprise systems on organizational resilience, Journal of Information Technology, vol. 22, nr. 1, pp. 36-43.

2. National Center for Biotechnology Information, http://www.ncbi.nlm.nih.gov, data: 02.03.2016.3. Tîrziu, A. M., Vrabie, C. (2015), Education 2.0: Universities’ E-Learning Methods, LAP Lambert

Academic Publishing, Germania, pp. 1-74.4. Vrabie, C. (2016), Elemente de e-guvernare, Ed. ProUniversitaria, București, România, pp. 81-104.


Recommended