+ All Categories
Home > Documents > [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR...

[XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR...

Date post: 03-May-2018
Category:
Upload: phungthuy
View: 220 times
Download: 6 times
Share this document with a friend
59
KENDRIYA VIDYALAYA AMBARN PROVISIONAL LIST OF SHORTLIS (Subject to Verification of docum Vidyalaya Shift S No Registration No Candidate Name Gender D.O.B 1 P-6747-6714891115 AVANI YOGESH WAGH Female ### 2 P-6747-4505986765 KANISHKA MEENA Female ### 3 P-6747-1613738015 VIHANG PANKAJ MALI Male 1/7/2012 4 P-6747-3574839001 SUNAINA SINGH SUMAN Female 3/5/2011 5 P-6747-8253161566 KRISHNA NAIPAL LAHORI Male 1/8/2012 6 P-6747-1991424623 AYUSH SURYAKANT JADHAV Male ### 7 P-6747-6365393508 ARYAN AJIT MODGEKAR Male ### 8 P-6747-1957715336 KARTIKI BHARAT KHANDEKAR Female ### 9 P-6747-4789658267 EKAKSH JAISWAL Male 8/9/2011 10 P-6747-8289546216 SANCHITA YASHWANT UBALE Female ### 11 P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Male ### 12 P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI Female 2/9/2012 13 P-6747-1379763577 YOGITA LAHU BHOYE Female ### 14 P-6747-1228019722 Kunal Naresh Suryavanshi Male ### 15 P-6747-2881851625 GAURAV ANIL GHAVAT Male ### 16 P-6747-3244040603 TEJAL KUNDLIK PARADHI Female ### 17 P-6747-5851635732 TANVI AVINASH DONGRE Female ### 18 P-6747-1598684132 MADHURA ULHAS GAWALE Female 6/7/2011 19 P-6747-5948895526 YADNYESH GANESH WAGHMARE Male ### 20 P-6747-3911737208 AKSHADA DEVCHAND GAWANDE Female ### 21 P-6747-2918996060 HARSHALI GHANSHYAM MALI Female ### 22 P-6747-6533784645 SUYASH PRADEEP LONDHE Male ### 23 P-6747-6654686820 AJEY KUMAR MAURYA Male 5/8/2011 24 P-6747-5100192141 SANCHIT DADARAO HIWALE Male 1/2/2012 25 P-6747-6170863595 VEDIKA MANGESH WAGH Female ### 26 P-6747-2252259550 ALISHA MILIND GOWARDHAN Female ### Regional Office Admission Round M um bai RTE KENDRIYA VIDYALAYA AM BARNATH 2017-2018 Shift1(M orning) I 1 ShortList
Transcript
Page 1: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

KENDRIYA VIDYALAYA AMBARNATH SHIFT-1PROVISIONAL LIST OF SHORTLISTED CANDIDATES(Subject to Verification of documents & Eligibility)

Vidyalaya

Shift

S No Registration No Candidate Name Gender D.O.B General/SC/ST/OBC

1 P-6747-6714891115 AVANI YOGESH WAGH Female ### SC2 P-6747-4505986765 KANISHKA MEENA Female ### ST

3 P-6747-1613738015 VIHANG PANKAJ MALI Male 1/7/2012 OBC (Non-Creamy Layer)

4 P-6747-3574839001 SUNAINA SINGH SUMAN Female 3/5/2011 SC

5 P-6747-8253161566 KRISHNA NAIPAL LAHORI Male 1/8/2012 SC6 P-6747-1991424623 AYUSH SURYAKANT JADHAV Male ### SC7 P-6747-6365393508 ARYAN AJIT MODGEKAR Male ### OBC (Non-Creamy Layer)

8 P-6747-1957715336 KARTIKI BHARAT KHANDEKAR Female ### SC9 P-6747-4789658267 EKAKSH JAISWAL Male 8/9/2011 OBC (Non-Creamy Layer)

10 P-6747-8289546216 SANCHITA YASHWANT UBALE Female ### SC11 P-6747-6920196484 Male ### SC

12 P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI Female 2/9/2012 SC13 P-6747-1379763577 YOGITA LAHU BHOYE Female ### ST14 P-6747-1228019722 Kunal Naresh Suryavanshi Male ### SC15 P-6747-2881851625 GAURAV ANIL GHAVAT Male ### OBC (Non-Creamy Layer)

16 P-6747-3244040603 TEJAL KUNDLIK PARADHI Female ### ST17 P-6747-5851635732 TANVI AVINASH DONGRE Female ### SC18 P-6747-1598684132 MADHURA ULHAS GAWALE Female 6/7/2011 OBC (Non-Creamy Layer)

19 P-6747-5948895526 YADNYESH GANESH WAGHMARE Male ### SC20 P-6747-3911737208 AKSHADA DEVCHAND GAWANDE Female ### SC21 P-6747-2918996060 HARSHALI GHANSHYAM MALI Female ### OBC (Non-Creamy Layer)

22 P-6747-6533784645 SUYASH PRADEEP LONDHE Male ### SC23 P-6747-6654686820 AJEY KUMAR MAURYA Male 5/8/2011 OBC (Non-Creamy Layer)

24 P-6747-5100192141 SANCHIT DADARAO HIWALE Male 1/2/2012 SC25 P-6747-6170863595 VEDIKA MANGESH WAGH Female ### SC26 P-6747-2252259550 ALISHA MILIND GOWARDHAN Female ### SC

Regional Office

Admission Round

VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO

Mumbai RTE

KENDRIYA VIDYALAYA AMBARNATH 2017-2018

Shift 1 (Morning) I

1 Short List

Page 2: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

27 P-6747-2242734816 Gaurav Vijay Shinde Male ### SC28 P-6747-1279057520 ANANYA AJAY KAMBLE Female 7/2/2011 SC29 P-6747-1225544727 SOHAM SANJAY GHUDE Male ### OBC (Non-Creamy Layer)

30 P-6747-6987104050 ANUSHKA MAHENDRA SABLE Female ### SC

Page 3: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

KENDRIYA VIDYALAYA AMBARNATH SHIFT-1PROVISIONAL LIST OF SHORTLISTED CANDIDATES(Subject to Verification of documents & Eligibility)

EWS BPL Parent Name

No NO NO YOGESH WAGHNo NO NO

No NO NO PANKAJ MALI

No NO NO

No NO NO NAIPAL LAHORINo NO NO SURYAKANT JADHAVNo NO NO AJIT MODGEKAR

No NO NO BHARAT KHANDEKARNo NO NO JYOTI DEVI

No NO NO YASHWANT UBALEYes NO NO

No NO NO KUNWARPALSINGHNo NO NO LAHU BHOYENo NO NO Naresh SuryavanshiNo NO NO ANIL GHAVAT

No NO NO KUNDLIK PARADHINo NO NO AVINASH DONGRENo NO NO ULHAS GAWALE

No NO NO GANESH WAGHMARENo NO NO ARCHANA GAWANDENo NO NO

No NO NO PRADEEP LONDHENo NO NO AMAR CHAND MAURYA

No NO NO DADARAO HIWALENo NO NO MANGESH WAGHNo NO NO MILIND GOWARDHAN

Differently

Abled

LOKENDRA KUMAR MEENA

JITENDRA SINGH SUMAN

VENKATESHWARRAO GURRAM

GHANSHYAM JAYWANT MALI

RTE

2017-2018

I

Short List

Page 4: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

No NO NO Vijay ShindeNo NO NO AJAY KAMBLENo NO NO SANJAY GHUDE

No NO NO MAHENDRA SABLE

Page 5: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

KENDRIYA VIDYALAYA AMBARNATH SHIFT-1PROVISIONAL LIST OF WAITLISTED CANDIDATES

(Subject to Verification of documents & Eligibility)

Vidyalaya

Shift

S No Registration No Candidate Name Gender D.O.B

1 P-6747-3742568390 JIVIKA MACHINDRA CHANDANE Female ###2 P-6747-1342041459 NEERAV SANTOSH KAMBLE Male ###3 P-6747-1915446776 YUVRAJ RAJKUMAR CHAUDHARY Male 4/7/20114 P-6747-1409416701 NAITIK RAJESH RAM Male ###5 P-6747-3850221733 PRIYANSHU RAJESH UBALE Male ###6 P-6747-8231468474 DHANRAJ NAMDEV ZUGRE Male ###7 P-6747-3286872963 ARPITA RANJEET AHIWALE Female ###8 P-6747-1440252237 DEESHA ANNU CHATOLE Female 3/8/20119 P-6747-2881239669 PRATIK VINOD KUMAR MAURYA Male ###

10 P-6747-1347360784 Divya Balkrushna Pandagale Female 1/6/201111 P-6747-1431017192 SIDDHI PRAVIN SAWANT Female ###12 P-6747-1716272912 ABHIJEET SURYABHAN JAISWAR Male ###13 P-6747-1250146204 VIVEK CHANDRASHEKHAR JAISWAR Male ###14 P-6747-5989943474 Priyankur Gautam Male ###15 P-6747-2248283692 ADITYA MANGALDEV RAM Male ###16 P-6747-6699586386 SUHANA SURENDRA JADHAV Female ###17 P-6747-8173559827 SAINATH NO SHIVAJI Male 8/4/201118 P-6747-2431235507 PRERNA YOGESH MORE Female ###19 P-6747-2536025158 ANUSHA BISWAS Female ###20 P-6747-1455898367 Shreya Santosh Shette Female ###21 P-6747-8180547240 PRABUDHA SATYASHIL UMALE Male ###22 P-6747-5096393049 ANURAJ YUVRAJ INGLE Male ###23 P-6747-3903826082 NANDINI NITIN GAWAI Female ###24 P-6747-7273080834 TEJAS VIJAY BANSVAL Male 2/7/201125 P-6747-4058287107 HARSHLA BHAKARE Female ###26 P-6747-1856319040 ISHIKA VIKAS GAIKWAD Female 4/7/201127 P-6747-3845750989 TANISH SHARAD NIKAM Male 9/4/201128 P-6747-4774656635 PAWAN PAPPU GAIKWAD Male ###29 P-6747-2622446989 ANUSHKA SUDHIR KAMBLE Female ###30 P-6747-4730754869 JAY SUHAS JAGTAP Male 1/5/201131 P-6747-2848569412 SWARA VIKRAM BODKE Female ###32 P-6747-7190029216 YUKTA VINAY BHALERAO Female ###33 P-6747-2299114943 ANSH GHANSHYAM JAISWAR Male 5/3/2011

Regional Office

Admission Round

Mumbai RTE

KENDRIYA VIDYALAYA AMBARNATH 2017-2018

Shift 1 (Morning) I

1 Wait List

Page 6: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

34 P-6747-3861158014 SHIBA ASHRAF ANSARI Female ###35 P-6747-1949954583 PIYUSH RAJNIKANT JADHAV Male ###

36 P-6747-3640603997 Male ###37 P-6747-7278327998 DEEPA VIJAY BANSVAL Female 2/7/201138 P-6747-6764480420 PRINSHANAMARY Female ###39 P-6747-1392376108 ARYA VINOD YADAV Female ###40 P-6747-6207364560 AYUSHRAJ PRADEEP GOUND Male 6/3/201041 P-6747-5445942237 HARSH SANTOSH THORAT Male ###42 P-6747-8078107387 DEWRAJ RAJU BANSWAL Male ###43 P-6747-2135585130 ANSHUMAN RAVINDRA PHALAK Male ###44 P-6747-6526370116 SANDESH NARESH CHANDANSHIV Male 9/1/2011

45 P-6747-1398317655 ROHAN SUBHASHCHANDRA JAISWAR Male ###46 P-6747-6499729459 DIPESH PRADEEPKUMAR RAM Male ###47 P-6747-6420334124 ROHAN MANGESH JAMNIK. Male ###48 P-6747-2131726374 KAUSHAL PRALHAD KAMBLE Male 2/4/201249 P-6747-6537953509 YASHSHRI CHETANKUMAR JAYAKAR Female ###50 P-6747-7188004606 SANGAM SUDHIR ROKADE Male ###51 P-6747-2996952492 DEVEN ARVIND MESHRAM Male 2/8/201152 P-6747-2167790720 NAVINYA PAVAN KAMBLE Male ###53 P-6747-4228018782 ISHA MAHENDRA KAMDI Female ###54 P-6747-1255514995 YASH VIJAY YADAV Male 4/7/201155 P-6747-3656993938 SHAJAAD ALAM ANSARI Male ###56 P-6747-4628912202 NAITIK DINESH YADAV Male 9/8/201057 P-6747-3239390301 ANKITA RAMESH KAMBLE Female ###58 P-6747-4673264679 VARUNYA RAJENDRA JAISWAR Female ###59 P-6747-1838262773 ARNAV ARVIND MEENA Male ###60 P-6747-2588368100 DIYA SACHIN SHENDGE Female ###61 P-6747-2791691456 PRACHI RAMESH GAIKWAD Female ###62 P-6747-4500785082 JOEL JAGANATHAN Male ###63 P-6747-1730284506 TANMAY KALIDAS Male ###64 P-6747-2462530318 YASH RAJKUMAR CHAVAN Male ###65 P-6747-8129953091 NISHANT NITESH GAIKWAD Male 1/7/201166 P-6747-4068957459 SAKSHI SURENDRA JADHAV Female 3/2/201267 P-6747-6535803225 ARYAN SUNIL VALMIKI Male ###68 P-6747-5413723506 ANUJA AMIT NARWADE Female 3/9/201269 P-6747-4492348534 GANESH TANAJI WAGH Male ###70 P-6747-4642341194 ARNAV VISHAL CHANDANSHIVE Male 5/2/201171 P-6747-1344236559 AAYUSHMAAN AJAY JAYASWAR Male ###72 P-6747-2927076211 AADARSH SANTOSH SONAWANE Male ###73 P-6747-2427339531 MAHENDRA SANTOSH BAGUL Male ###74 P-6747-4204719637 SHAURYA SANGHPAL WANJARI Male ###75 P-6747-1228857519 SHAURYA VIJAYKUMAR JAISWAR Male ###76 P-6747-1679355029 PRANAY MANGAL JADHAV Male ###77 P-6747-6251918656 SAILI RAJENDRA KENGAR Female ###78 P-6747-5608159354 AARUSH ABHAY BHOR Male ###79 P-6747-4770357917 HARSH DHIRAJ SAITWAL Male ###

SUDHANSHU SABARJITKUMAR JAISWAR

Page 7: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

80 P-6747-3380206860 DAKHSHATA RAVINDRA DANDGE Female 3/9/201281 P-6747-6529260501 THULASI PALANI Female 1/4/201182 P-6747-8194530097 DARSHIT MUKESH SINGH Male ###83 P-6747-6904006139 KALYANI SHUDDHODHAN TELMORE Female ###84 P-6747-2922691268 VAIDEHI PRAKASH KANTE Female ###85 P-6747-5159020366 YASH BHUSHAN KAMBLE Male ###86 P-6747-1923993338 SHREYA MANOJ BELE Female ###87 P-6747-7543807839 SPANDAN KUNAL WAGH Female ###88 P-6747-2314386322 HIRDYANSH RAMESH KUMAR Male ###89 P-6747-2428946489 LAXMI AMIT CHINDALIYA Female ###90 P-6747-3623821419 MAYUR NARENDRA RAMTEKE Male ###91 P-6747-3682673597 ANSH SUBHASH YADAV Male ###92 P-6747-5715517004 SOHAN NITIN SONAR Male ###93 P-6747-1563187771 TANAVI SHARAD GAIKWAD Female 9/3/201194 P-6747-4704887053 ADITYA SATISH SAWANT Male ###95 P-6747-4079956581 Ravi Prabhakar Male 1/9/201196 P-6747-7665359293 VARAD PRAKASH TELURE Male 6/3/201197 P-6747-5828133142 ranjit uttam patil Male 1/1/201298 P-6747-3589752277 AARYA BRIJBHAN RAM Female ###99 P-6747-3552010524 MOHIT MUKESH SIHRA Male ###

100 P-6747-1347279406 DEEKSHA SANJAY GAIKWAD Female ###101 P-6747-7078086531 KASHISH AMARJEET JAISWAR Female ###102 P-6747-4125863235 M DHANESH Male 4/3/2011103 P-6747-6926720767 DHANU VISHWANATHAN Female ###104 P-6747-3624531425 PRATHIV SANTOSH JAISWAR Male ###105 P-6747-3144995914 SAVIDHAN BHARAT TAPAL Male ###106 P-6747-7026828129 NAVNEET KUMAR Male ###107 P-6747-5600192476 PRASHIK DEEPAK GAJBHIYE Male ###108 P-6747-5467992852 MAYURI MANGESH KAMBLE Female ###109 P-6747-3029405044 KALYANI MANOJ HILE Female ###110 P-6747-7560977970 RUDRA AVINASHA LOKHANDE Male ###111 P-6747-1321712787 HARSHAL UMESH BARGAL Male ###

Page 8: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

KENDRIYA VIDYALAYA AMBARNATH SHIFT-1PROVISIONAL LIST OF WAITLISTED CANDIDATES

(Subject to Verification of documents & Eligibility)

General/SC/ST/OBC EWS BPL Parent Name

SC No NO NO MACHINDRA CHANDANESC No NO NO SANTOSH KAMBLESC No NO NO RAJKUMAR CHAUDHARYSC No NO NO RAJESH RAMSC No NO NO RAJESH UBALEST No NO NO NAMDEV ZUGRESC No NO NO RANJEET AHIWALESC No NO NO ANNU CHATOLEOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO VINOD KUMAR MAURYASC No NO NO Balkrushna PandagaleSC No NO NO PRAVIN SAWANTSC No NO NO SURYABHAN JAISWARSC No NO NO CHANDRASHEKHAR JAISWARSC No NO NO Anil KumarSC No NO NO MANGALDEV RAMSC No NO NO SURENDRA JADHAVSC No NO NO SHIVAJI NOSC No NO NO YOGESH MORESC No NO NO APURBA KUMAR BISWASSC No NO NO Santosh ShetteSC No YES NO SATYASHIL UMALESC No YES NO YUVRAJ INGLESC No NO NO SHILPA GAWAISC No NO NO VIJAY BANSVALST No NO NO PRAVIN BHAKAREOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO VIKAS GAIKWADSC No NO NO SHARAD NIKAMSC No NO NO PAPPU GAIKWADSC No NO NO SUDHIR KAMBLESC No NO NO SUHAS JAGTAPOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO VIKRAM BODKESC No NO NO VINAY BHALERAOSC No NO NO GHANSHYAM JAISWAR

Differently

Abled

RTE

2017-2018

I

Wait List

Page 9: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

OBC (Non-Creamy Layer) No NO NOSC No NO NO RAJNIKANT JADHAV

SC No NO NO SABARJITKUMAR JAISWARSC No NO NO VIJAY BANSVALSC No NO NO CHARLESSC No NO NO VINOD YADAVSC No NO NO PRADEEP GOUNDSC No NO NO SANTOSH THORATSC No NO NO RADHA BANSWALOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO HARSHA PHALAKSC No NO NO NARESH CHANDANSHIV

SC No NO NO SUNITA JAISWARSC No NO NO PRADEEPKUMAR RAMSC No NO NO MANGESH JAMNIKSC No NO NO PRALHAD KAMBLESC No NO NO CHETANKUMAR JAYAKARSC No NO NO SUDHIR ROKADESC No NO NO DR PRADNYA ARVIND MESHRAMSC No NO NO PAVAN KAMBLEOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO MAHENDRA KAMDIOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO VIJAY YADAVOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO ALAM GULAM MUSTAFA ANSARIOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO DINESH YADAVSC No NO NO RAMESH KAMBLESC No NO NO RAJENDRA JAISWARST No NO NO ARVIND MEENASC No NO YES SACHIN SHENDGESC No NO NO RAMESH GAIKWADSC No NO NO JAGANATHANSC No NO NO SHUBHANGI SHINDESC No NO NO RAJKUMAR CHAVANSC No NO NO SULBHA GAIKWADSC No NO NO SURENDRA JADHAVSC No NO NO SUNIL VALMIKISC No NO NO AMIT NARWADESC No NO NO TANAJI WAGHSC No NO NO VISHAL CHANDANSHIVESC No NO NO AJAY JAYASWARSC No NO NO SANTOSH SONAWANESC No NO NO SANTOSH BAGULSC No NO NO SANGHPAL WANJARISC No NO NO VIJAYKUMAR JAISWARSC No NO NO MANGAL JADHAVSC No NO NO RAJENDRA KENGAROBC (Non-Creamy Layer) No NO NO RUPALI BHOROBC (Non-Creamy Layer) No NO NO DHIRAJ SAITWAL

ASHRAF MOHD GULAM MUSTAFA ANSARI

Page 10: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

SC No NO NO RAVINDRA DANDGESC No NO NO PALANI PAWADESC No NO NO MUKESH SINGHSC No NO NO SHUDDHODHAN TELMOREOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO PRAKASH SHRAVAN KANTESC No NO NO BHUSHAN KAMBLESC No NO NO MANOJ BELESC No NO NO KUNAL WAGHSC No NO NO RAMESH KUMARSC No NO NO AMIT CHINDALIYASC No NO NO NARENDRA RAMTEKEOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO SUBHASH YADAVOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO NITIN SONARSC No NO NO SHARAD GAIKWADSC No NO NO SATISH SAWANTSC No NO NO Ravindra KumarSC No NO NO PRAKASH TELURESC No NO NO uttam patilSC No NO NO BRIJBHAN RAMST No NO NO MUKESH CHANDRA MEENASC No NO NO SANJAY GAIKWADSC No NO NO AMARJEET JAISWAROBC (Non-Creamy Layer) No NO NO R. MURUGANSC No NO NO VISHWANATHANSC No NO NO SANTOSH JAISWARSC No NO NO BHARAT TAPALSC No NO NO AMBRISH KUMARSC No NO NO DEEPAK GAJBHIYESC No NO NO MANGESH KAMBLEST No NO NO MANOJ HILESC No NO NO AVINASH LOKHANDESC No NO NO UMESH BARGAL

Page 11: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

KENDRIYA VIDYALAYA AMBARNATH SHIFT-1PROVISIONAL LIST OF SHORTLISTED CANDIDATES(Subject to Verification of documents & Eligibility)

Regional Office

Vidyalaya

Shift

Admission RoundS No Registration No Candidate Name Gender D.O.B General/SC/ST/OBC

1 P-6747-6369895154 DIVYANK MEENA Male ### ST2 P-6747-2514349610 SWASTIKA MEENA Female ### ST3 P-6747-1741763472 SHUBHAM SANTOSH KALE Male 4/6/2011 ST4 P-6747-2924998182 HARSHAD SANTOSH DAGLE Male ### ST5 P-6747-1710000717 RISHABH THAKUR Male ### ST6 P-6747-3241609277 AYUSH SAMBHAJI KHADE Male 3/3/2011 ST

Short Listed Candidates

Mumbai SC/ST

KENDRIYA VIDYALAYA AMBARNATH 2017-2018

Shift 1 (Morning) I

1 Short List

Page 12: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

KENDRIYA VIDYALAYA AMBARNATH SHIFT-1PROVISIONAL LIST OF SHORTLISTED CANDIDATES(Subject to Verification of documents & Eligibility)

Differently Abled EWS BPL Parent Name

No NO NO BABU LAL MEENANo NO NO BAJRANG PRASAD MEENANo NO NO SANTOSH KALENo NO NO SANTOSH KUNDLIK DAGLENo NO NO MOKSHENDRA THAKUR THAKURNo NO NO SAMBHJI KHADE

SC/ST

2017-2018

I

Short List

Page 13: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

KENDRIYA VIDYALAYA AMBARNATH SHIFT-1PROVISIONAL LIST OF WAITLISTED CANDIDATES

(Subject to Verification of documents & Eligibility)

Regional Office

Vidyalaya

Shift

Admission RoundS No Registration No Candidate Name Gender D.O.B

1 P-6747-2536025158 ANUSHA BISWAS Female ###2 P-6747-1409416701 NAITIK RAJESH RAM Male ###3 P-6747-5600192476 PRASHIK DEEPAK GAJBHIYE Male ###4 P-6747-2131058731 SWARA SANDIP KAMBLE Female 8/9/20115 P-6747-5188699881 DUSHANT LABA NAG Male 6/7/20106 P-6747-6458149369 SHAURYA RAHUL WAGHMARE Male ###7 P-6747-2131222818 BHAGYSHREE SANTOSH GAIKWAD Female ###8 P-6747-7026828129 NAVNEET KUMAR Male ###9 P-6747-6904006139 KALYANI SHUDDHODHAN TELMORE Female ###

10 P-6747-5989943474 Priyankur Gautam Male ###11 P-6747-3144995914 SAVIDHAN BHARAT TAPAL Male ###12 P-6747-5447210900 SUMIT HARIOM JAISWAR Male ###13 P-6747-1915446776 YUVRAJ RAJKUMAR CHAUDHARY Male 4/7/201114 P-6747-2622446989 ANUSHKA SUDHIR KAMBLE Female ###15 P-6747-1250146204 VIVEK CHANDRASHEKHAR JAISWAR Male ###16 P-6747-2927076211 AADARSH SANTOSH SONAWANE Male ###17 P-6747-2131726374 KAUSHAL PRALHAD KAMBLE Male 2/4/201218 P-6747-4017751396 ANIRUDHA KUMAR VERMA Male ###19 P-6747-2791691456 PRACHI RAMESH GAIKWAD Female ###20 P-6747-4469259470 KRUSHNALI KIRAN DEVDHEKAR Female 5/7/201121 P-6747-3624531425 PRATHIV SANTOSH JAISWAR Male ###22 P-6747-4730754869 JAY SUHAS JAGTAP Male 1/5/201123 P-6747-5247033297 KAVINRAJAN GOPAL Male ###24 P-6747-3552010524 MOHIT MUKESH SIHRA Male ###25 P-6747-6537953509 YASHSHRI CHETANKUMAR JAYAKAR Female ###26 P-6747-1228857519 SHAURYA VIJAYKUMAR JAISWAR Male ###27 P-6747-1469651921 NISHITA KUMARI Female ###28 P-6747-3922456576 ADARSH KUMAR Male ###29 P-6747-2356977326 VRINDA MEENA Female 2/3/201230 P-6747-2577883062 ANUJA AMIT NARWADE Female 3/9/201231 P-6747-4058287107 HARSHLA BHAKARE Female ###32 P-6747-1838262773 ARNAV ARVIND MEENA Male ###33 P-6747-7952238817 REVATI AJAY TAMMANNAVAR Female ###34 P-6747-8231468474 DHANRAJ NAMDEV ZUGRE Male ###

Short Listed Candidates

Mumbai SC/ST

KENDRIYA VIDYALAYA AMBARNATH 2017-2018

Shift 1 (Morning) I

1 Wait List

Page 14: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

35 P-6747-2925903208 AADARSH SANTOSH SONAWANE Male ###36 P-6747-6739498561 YOURAJ DHANRAJ THAKUR Male ###37 P-6747-5591388639 AASTHA AJAY KARIHAR Female 8/1/201138 P-6747-3593374264 SIDDHI SURYAKANT BUDDHIWANT Female ###39 P-6747-7492699300 ARNAV AMIT SHINDE Male ###40 P-6747-2996952492 DEVEN ARVIND MESHRAM Male 2/8/201141 P-6747-3583806735 RIDDHI SURYAKANT BUDDHIWANT Female ###42 P-6747-5410064220 SMEET DHANANJAY KHAIRE Male ###43 P-6747-5376742074 YASHASHRI ATISH GAIKWAD Female 8/8/201144 P-6747-6693313465 SIDDHANT RAHUL JADHAV Male ###45 P-6747-6499729459 DIPESH PRADEEPKUMAR RAM Male ###46 P-6747-2248283692 ADITYA MANGALDEV RAM Male ###47 P-6747-2299114943 ANSH GHANSHYAM JAISWAR Male 5/3/201148 P-6747-6027064313 SAYALI GANESH THORAT Female ###49 P-6747-1440499561 VIRAJ SUNIL JADHAV Male ###50 P-6747-2431235507 PRERNA YOGESH MORE Female ###51 P-6747-8338918255 HARSHALI PRAMOD DHENGLE Female ###52 P-6747-7560977970 RUDRA AVINASHA LOKHANDE Male ###53 P-6747-5445942237 HARSH SANTOSH THORAT Male ###54 P-6747-5159020366 YASH BHUSHAN KAMBLE Male ###55 P-6747-7396487867 BHAVESH SHRIRANG WAGHMARE Male ###56 P-6747-6372188896 ARYAN SANTOSH JADHAV Male ###57 P-6747-7078086531 KASHISH AMARJEET JAISWAR Female ###58 P-6747-5301133640 RUTURAJ VINOD JADHAV Male ###59 P-6747-7109977967 ADITYA SANTOSH KUMAR Male ###60 P-6747-4500785082 JOEL JAGANATHAN Male ###61 P-6747-2314386322 HIRDYANSH RAMESH KUMAR Male ###62 P-6747-1321712787 HARSHAL UMESH BARGAL Male ###63 P-6747-1429284582 JAY AVI TIDKE Male ###64 P-6747-1730284506 TANMAY KALIDAS Male ###65 P-6747-1455898367 Shreya Santosh Shette Female ###66 P-6747-6529260501 THULASI PALANI Female 1/4/201167 P-6747-3850221733 PRIYANSHU RAJESH UBALE Male ###68 P-6747-3712776519 KOMAL LAXMAN AHIRE Female ###69 P-6747-6251918656 SAILI RAJENDRA KENGAR Female ###70 P-6747-1342041459 NEERAV SANTOSH KAMBLE Male ###71 P-6747-3338946655 ALPESH VINOD KAMBLE Male ###72 P-6747-6699586386 SUHANA SURENDRA JADHAV Female ###73 P-6747-1344236559 AAYUSHMAAN AJAY JAYASWAR Male ###74 P-6747-2167790720 NAVINYA PAVAN KAMBLE Male ###75 P-6747-5413723506 ANUJA AMIT NARWADE Female 3/9/201276 P-6747-1923993338 SHREYA MANOJ BELE Female ###77 P-6747-3845750989 TANISH SHARAD NIKAM Male 9/4/201178 P-6747-2588368100 DIYA SACHIN SHENDGE Female ###79 P-6747-6764480420 PRINSHANAMARY Female ###80 P-6747-3742568390 JIVIKA MACHINDRA CHANDANE Female ###81 P-6747-5776546153 SAIRAJ SANJAYKUMAR MANE Male ###82 P-6747-6926720767 DHANU VISHWANATHAN Female ###

Page 15: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

83 P-6747-3380206860 DAKHSHATA RAVINDRA DANDGE Female 3/9/201284 P-6747-3589752277 AARYA BRIJBHAN RAM Female ###85 P-6747-7121699824 LAXMI SHREE SANTOSH KUMAR Female ###86 P-6747-3286872963 ARPITA RANJEET AHIWALE Female ###87 P-6747-8173559827 SAINATH NO SHIVAJI Male 8/4/201188 P-6747-5467992852 MAYURI MANGESH KAMBLE Female ###89 P-6747-2462530318 YASH RAJKUMAR CHAVAN Male ###90 P-6747-4774656635 PAWAN PAPPU GAIKWAD Male ###91 P-6747-2428946489 LAXMI AMIT CHINDALIYA Female ###92 P-6747-6372038328 TANMAY VISHAL CHAVAN Male ###93 P-6747-4673264679 VARUNYA RAJENDRA JAISWAR Female ###94 P-6747-3623821419 MAYUR NARENDRA RAMTEKE Male ###95 P-6747-4642341194 ARNAV VISHAL CHANDANSHIVE Male 5/2/201196 P-6747-4492348534 GANESH TANAJI WAGH Male ###97 P-6747-4204719637 SHAURYA SANGHPAL WANJARI Male ###98 P-6747-6020920589 YASH DANRAJ RATHOD Male ###99 P-6747-4079956581 Ravi Prabhakar Male 1/9/2011

100 P-6747-3019874163 MIHAN ASHOK CHANDANSHIV Male ###101 P-6747-7188004606 SANGAM SUDHIR ROKADE Male ###102 P-6747-1440252237 DEESHA ANNU CHATOLE Female 3/8/2011103 P-6747-1347279406 DEEKSHA SANJAY GAIKWAD Female ###104 P-6747-4068957459 SAKSHI SURENDRA JADHAV Female 3/2/2012105 P-6747-3029405044 KALYANI MANOJ HILE Female ###106 P-6747-5828133142 ranjit uttam patil Male 1/1/2012107 P-6747-3708612709 mayank sampat mane Male ###108 P-6747-8129953091 NISHANT NITESH GAIKWAD Male 1/7/2011109 P-6747-1392376108 ARYA VINOD YADAV Female ###110 P-6747-6207364560 AYUSHRAJ PRADEEP GOUND Male 6/3/2010111 P-6747-6811639801 TANISHQA ASHISH JADHAV Female 9/2/2011112 P-6747-6526370116 SANDESH NARESH CHANDANSHIV Male 9/1/2011113 P-6747-2427339531 MAHENDRA SANTOSH BAGUL Male ###114 P-6747-1398317655 ROHAN SUBHASHCHANDRA JAISWAR Male ###115 P-6747-8194530097 DARSHIT MUKESH SINGH Male ###116 P-6747-8078107387 DEWRAJ RAJU BANSWAL Male ###117 P-6747-8180547240 PRABUDHA SATYASHIL UMALE Male ###118 P-6747-3239390301 ANKITA RAMESH KAMBLE Female ###119 P-6747-7278327998 DEEPA VIJAY BANSVAL Female 2/7/2011120 P-6747-5096393049 ANURAJ YUVRAJ INGLE Male ###121 P-6747-6783515486 KUNAL SUDHIR PAWAR Male 5/8/2011122 P-6747-1949954583 PIYUSH RAJNIKANT JADHAV Male ###123 P-6747-1431017192 SIDDHI PRAVIN SAWANT Female ###124 P-6747-7543807839 SPANDAN KUNAL WAGH Female ###125 P-6747-1679355029 PRANAY MANGAL JADHAV Male ###126 P-6747-1716272912 ABHIJEET SURYABHAN JAISWAR Male ###127 P-6747-6420334124 ROHAN MANGESH JAMNIK. Male ###128 P-6747-7190029216 YUKTA VINAY BHALERAO Female ###129 P-6747-4355078125 SABBAM ATISH MANE Male 2/4/2011130 P-6747-3903826082 NANDINI NITIN GAWAI Female ###

Page 16: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

131 P-6747-4704887053 ADITYA SATISH SAWANT Male ###132 P-6747-7665359293 VARAD PRAKASH TELURE Male 6/3/2011133 P-6747-1347360784 Divya Balkrushna Pandagale Female 1/6/2011134 P-6747-7273080834 TEJAS VIJAY BANSVAL Male 2/7/2011135 P-6747-6356978681 AKANKSHA ARUN PAWAR Female ###136 P-6747-7081761907 HARSHITA SWAPNIL SAWANT Female 6/6/2011137 P-6747-4070967385 ATHARAV VIJAY SONAWANE Male ###138 P-6747-6535803225 ARYAN SUNIL VALMIKI Male ###139 P-6747-1563187771 TANAVI SHARAD GAIKWAD Female 9/3/2011140 P-6747-6069325250 SUHANI SUHAS MHASKE Female ###141 P-6747-3640603997 SUDHANSHU SABARJITKUMAR JAISWAR Male ###

Page 17: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

KENDRIYA VIDYALAYA AMBARNATH SHIFT-1PROVISIONAL LIST OF WAITLISTED CANDIDATES

(Subject to Verification of documents & Eligibility)

General/SC/ST/OBC Differently Abled EWS BPL Parent Name

SC No NO NO APURBA KUMAR BISWASSC No NO NO RAJESH RAMSC No NO NO DEEPAK GAJBHIYESC No NO NO SANDIP KAMBLESC No NO NO LABA NAGSC No NO NO RAHUL WAGHMARESC No NO NO SANTOSH GAIKWADSC No NO NO AMBRISH KUMARSC No NO NO SHUDDHODHAN TELMORESC No NO NO Anil KumarSC No NO NO BHARAT TAPALSC No NO NO HARIOM JAISWARSC No NO NO RAJKUMAR CHAUDHARYSC No NO NO SUDHIR KAMBLESC No NO NO CHANDRASHEKHAR JAISWARSC No NO NO SANTOSH SONAWANESC No NO NO PRALHAD KAMBLESC No NO NO MAHENDRA VERMASC No NO NO RAMESH GAIKWADSC No NO NO KIRAN DEVDHEKARSC No NO NO SANTOSH JAISWARSC No NO NO SUHAS JAGTAPSC No NO NO GOPAL SUNDARRAJANST No NO NO MUKESH CHANDRA MEENASC No NO NO CHETANKUMAR JAYAKARSC No NO NO VIJAYKUMAR JAISWARSC No NO NO NARENDRA KUMARSC No NO NO PRAMOD KUMARST No NO NO MANSINGH MEENASC No NO NO SHIVAJI MOREYST No NO NO PRAVIN BHAKAREST No NO NO ARVIND MEENASC No NO NO AJAY TAMMANNAVARST No NO NO NAMDEV ZUGRE

SC/ST

2017-2018

I

Wait List

Page 18: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

SC No NO NO SANTOSH SONAWANEST No NO NO DHANRAJ THAKURSC No NO NO AJAY KARIHARSC No NO NO JAYASHREE BUDDHIWANTSC No NO NO AMIT SHINDESC No NO NO DR PRADNYA ARVIND MESHRAMSC No NO NO JAYASHREE BUDDHIWANTSC No NO NO DHANANJAY KHAIRESC No NO NO ATISH GAIKWADSC No NO NO RAHUL JADHAVSC No NO NO PRADEEPKUMAR RAMSC No NO NO MANGALDEV RAMSC No NO NO GHANSHYAM JAISWARSC No NO NO GANESH THORATSC No NO NO SUNIL JADHAVSC No NO NO YOGESH MORESC No NO NO PRAMOD DHENGLESC No NO NO AVINASH LOKHANDESC No NO NO SANTOSH THORATSC No NO NO BHUSHAN KAMBLESC No NO NO SHRIRANG WAGHMARESC No NO NO SANTOSH JADHAVSC No NO NO AMARJEET JAISWARSC No NO NO VINOD JADHAVSC No NO NO RADHA KUMARISC No NO NO JAGANATHANSC No NO NO RAMESH KUMARSC No NO NO UMESH BARGALSC No NO NO MEENA TIDKESC No NO NO SHUBHANGI SHINDESC No NO NO Santosh ShetteSC No NO NO PALANI PAWADESC No NO NO RAJESH UBALESC No NO NO LAXMAN AHIRESC No NO NO RAJENDRA KENGARSC No NO NO SANTOSH KAMBLESC No NO NO VINOD KAMBLESC No NO NO SURENDRA JADHAVSC No NO NO AJAY JAYASWARSC No NO NO PAVAN KAMBLESC No NO NO AMIT NARWADESC No NO NO MANOJ BELESC No NO NO SHARAD NIKAMSC No NO YES SACHIN SHENDGESC No NO NO CHARLESSC No NO NO MACHINDRA CHANDANESC No NO NO SANJAYKUMAR MANESC No NO NO VISHWANATHAN

Page 19: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

SC No NO NO RAVINDRA DANDGESC No NO NO BRIJBHAN RAMSC No NO NO RADHA KUMARISC No NO NO RANJEET AHIWALESC No NO NO SHIVAJI NOSC No NO NO MANGESH KAMBLESC No NO NO RAJKUMAR CHAVANSC No NO NO PAPPU GAIKWADSC No NO NO AMIT CHINDALIYASC No NO NO VISHAL CHAVANSC No NO NO RAJENDRA JAISWARSC No NO NO NARENDRA RAMTEKESC No NO NO VISHAL CHANDANSHIVESC No NO NO TANAJI WAGHSC No NO NO SANGHPAL WANJARIST No NO NO DANRAJ RATHODSC No NO NO Ravindra KumarSC No NO NO ASHOK CHANDANSHIVSC No NO NO SUDHIR ROKADESC No NO NO ANNU CHATOLESC No NO NO SANJAY GAIKWADSC No NO NO SURENDRA JADHAVST No NO NO MANOJ HILESC No NO NO uttam patilSC No NO NO swapna maneSC No NO NO SULBHA GAIKWADSC No NO NO VINOD YADAVSC No NO NO PRADEEP GOUNDSC No NO NO JYOSTNA JADHAVSC No NO NO NARESH CHANDANSHIVSC No NO NO SANTOSH BAGULSC No NO NO SUNITA JAISWARSC No NO NO MUKESH SINGHSC No NO NO RADHA BANSWALSC No YES NO SATYASHIL UMALESC No NO NO RAMESH KAMBLESC No NO NO VIJAY BANSVALSC No YES NO YUVRAJ INGLESC No NO YES SUDHIR PAWARSC No NO NO RAJNIKANT JADHAVSC No NO NO PRAVIN SAWANTSC No NO NO KUNAL WAGHSC No NO NO MANGAL JADHAVSC No NO NO SURYABHAN JAISWARSC No NO NO MANGESH JAMNIKSC No NO NO VINAY BHALERAOSC No NO NO ATISH MANESC No NO NO SHILPA GAWAI

Page 20: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

SC No NO NO SATISH SAWANTSC No NO NO PRAKASH TELURESC No NO NO Balkrushna PandagaleSC No NO NO VIJAY BANSVALSC No NO NO ARUN PAWARSC No NO NO SWAPNIL SAWANTSC No YES NO VIJAY SONAWANESC No NO NO SUNIL VALMIKISC No NO NO SHARAD GAIKWADSC No NO NO SUHAS MHASKESC No NO NO SABARJITKUMAR JAISWAR

Page 21: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

KENDRIYA VIDYALAYA AMBARNATH SHIFT-1PROVISIONAL LIST OF SHORTLISTED CANDIDATES(Subject to Verification of documents & Eligibility)

Regional Office

Vidyalaya

Shift

Admission RoundS No Registration No Candidate Name Gender D.O.B

1 P-6747-6370555197 PAWAN BALKRISHNA UTEKAR Male ###2 P-6747-1899787000 YUKTHI VALDAS Female ###3 P-6747-6369305542 PARTH BALKRISHNA UTEKAR Male ###4 P-6747-2436735021 TULIKA SINGH Female ###5 P-6747-6941011035 LEKSHA SACHIN WARKE Female ###6 P-6747-5320105235 VAISHNAVI SURESH UGALE Female ###7 P-6747-6366197105 SHANTANU MADHUKAR GHUDE Male ###8 P-6747-3179154751 MANUJ MANISH KUSHWAHA Male ###9 P-6747-6375533604 PRATYUSH YADAV Male ###

10 P-6747-2331574174 IQRA ABDUL FAROOQUE Female ###11 P-6747-6213746515 ANISHKA Female ###12 P-6747-2393252822 CHIRAG M MEENA Male ###13 P-6747-6512029362 ANVESHA AMIT SHARMA Female ###14 P-6747-6230350130 TANISHKA Female ###15 P-6747-4152792895 TEJASHVI KUMAR SAH Male ###16 P-6747-1452579503 MOHIT MITHUN SHARMA Male ###17 P-6747-1462491333 SHREYA SINGH Female ###18 P-6747-6587523298 SANCHI YADAV Female ###19 P-6747-1444294889 MAYANK MANISH SHARMA Male ###20 P-6747-6059032367 SHIVANI MANOJKUMAR YADAV Female ###21 P-6747-3909607607 SAHIL KAILAS WAGH Male ###22 P-6747-1469818952 NIRMAY PRAVIN BHOSALE Male 6/1/201123 P-6747-7853197346 HARSHADA GANESH SAWARGAVE Female ###24 P-6747-4205112187 GAURAV MAURYA Male 9/5/201125 P-6747-1957478669 SOHAM KESHARWANI Male ###26 P-6747-4459477869 RACHANA YASHWANT RATHOD Female ###27 P-6747-4033265153 HIMANSHU KUMAR PASWAN Male 1/6/201228 P-6747-5659895366 ANANYA SINGH Female ###29 P-6747-5163631158 ABDULLAH JAWED Male ###30 P-6747-7820939527 YOGENDRA NEELAMSETTY Male 1/3/201131 P-6747-4321977373 PIYUSH N. ARVIND Male ###32 P-6747-2461224019 ANUSHRI Female ###33 P-6747-4901521023 GARIMA YADAV Female ###34 P-6747-2880787995 RITISHA SRINIVASA RAO Female 9/1/201135 P-6747-5886808085 ADITYA RATIBHAN CHAUHAN Male ###36 P-6747-1753643078 ALOK NITIN TAWARI Male 4/5/2011

Mumbai General

KENDRIYA VIDYALAYA AMBARNATH 2017-2018

Shift 1 (Morning) I

1 Short List

Page 22: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

37 P-6747-5245222317 SRISTI KUMARI Female ###38 P-6747-2314827178 VEDANT RUPESH VAYANGANKAR Male 9/4/201139 P-6747-2547554210 ARNAB MONDAL Male ###40 P-6747-1179863199 ARYA ANAND Sharma Male ###41 P-6747-2252500922 SRIGA SUDIPTA THAKUR Female ###42 P-6747-1182049986 HARSH PANKAJKUMAR NASHINE Male 7/2/201143 P-6747-2928096384 KANCHAN DEVRAM ADHAL Female ###44 P-6747-2794069598 MANSI VAIBHAV NANDAGAWLI Female ###45 P-6747-1381019258 SAMYAK ASHOK WAGHMARE Male ###46 P-6747-2691927687 upanshu kumar Male ###47 P-6747-7151347039 BHUVANESH TIRUMALRAO SADARLA Male ###48 P-6747-6971207561 AAYUSH ARUN PAGARE Male 1/3/201149 P-6747-5085268537 ADITI SINGH Female ###50 P-6747-6563066803 AASHI SINGH Female ###51 P-6747-2403817185 AAKASH SOBAN BOSE Male ###52 P-6747-3277110683 SHUBHAM BEHERA Male 6/4/201153 P-6747-6126644961 PRACHI RASTOGI Female ###54 P-6747-2222356624 V PRAVEEN Male ###55 P-6747-2877167398 MEENAL SUNDER LAL SURYAVANSHI Female ###56 P-6747-4092300986 ANKUR ANIL SINGH Male 2/7/201257 P-6747-2914300178 KESHAV KANJAN Male ###58 P-6747-6870745140 Umm-e-Hani Mohsin Patel Female ###59 P-6747-1600310189 HEMANT SURESHKUMAR Male ###60 P-6747-2587939374 SUMYARANJAN MAJHI Male ###61 P-6747-1223897502 Soham Hemant Rajput Male ###62 P-6747-3058885657 ASHISH KUMAR TYAGI Male 2/2/201263 P-6747-2783358706 THANUSHA CHEVVAKULA Female ###64 P-6747-2126197644 FAIZ AHMAD Male ###65 P-6747-3819394285 SAEE SANTOSH SHINDE Female ###66 P-6747-4046511225 RAJ ARYAN LAVAKUSH MAURYA Male ###

Page 23: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

KENDRIYA VIDYALAYA AMBARNATH SHIFT-1PROVISIONAL LIST OF SHORTLISTED CANDIDATES(Subject to Verification of documents & Eligibility)

General/SC/ST/OBC Differently Abled EWS BPL Parent Name

General No NO NO BALKRISHNA UTEKAROBC (Non-Creamy Layer) No NO NO MEDHAVI VALDASGeneral No NO NO BALKRISHNA UTEKAROBC (Creamy Layer) No NO NO RAMESHWAR SINGHOBC (Creamy Layer) No NO NO SACHIN WARKEGeneral No NO NO SURESH UGALEOBC (Creamy Layer) No NO NO MADHUKAR GHUDEOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO MANISHOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO DHRUV KUMAR YADAVGeneral No NO NO ABDUL FAROOQUEGeneral No NO NO KRISHANKANT KUMARST No NO NO MAKKHAN LAL MEENAGeneral No NO NO AMIT KUMAR SHARMAGeneral No NO NO KRISHANKANT KUMAROBC (Creamy Layer) No NO NO DEEPMALA S SAHGeneral No NO NO MITHUN SHARMAGeneral No NO NO SACHIN KUMAR SINGHOBC (Creamy Layer) No NO NO VINAY KUMAR YADAVGeneral No NO NO MANISH SHARMAOBC (Creamy Layer) No NO NO MANOJKUMAR YADAVGeneral No NO NO KAILAS WAGHSC No NO NO Pravin BhosaleGeneral No NO NO GANESH SAWARGAVEOBC (Creamy Layer) No NO NO MUNNA MAURYAGeneral No NO NO ASHISH KESHARWANISC No NO NO YASHWANT RATHODSC No NO NO RAMBILAS PASWANOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO PRITESH KUMAROBC (Non-Creamy Layer) No NO NO MD JAWED IQUBALOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO KRUSHNA NEELAMSETTYSC No NO NO ARVIND KUMAROBC (Non-Creamy Layer) No NO NO VIKAS KUMAROBC (Non-Creamy Layer) No NO NO RAJIT RAM YADAVGeneral No NO NO SWATI RAOOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO RATIBHAN CHAUHANGeneral No NO NO NITIN TAWARI

General

2017-2018

I

Short List

Page 24: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

OBC (Non-Creamy Layer) No NO NO SANDEEP KUMAR SINGHSC No NO NO RUPESH VAYANGANKARSC No NO NO BIJOY KUMAR MONDALGeneral No NO NO ANAND SHARMASC No NO NO SUDIPTA THAKUROBC (Creamy Layer) No NO NO PANKAJKUMAR NASHINEST No NO NO DEVRAM ADHALSC No NO NO VAIBHAV NANDAGAWLISC No NO NO ASHOK WAGHMAREGeneral No NO NO uday kumarSC No NO NO TIRUMALRAO SADARLASC No NO NO ARUN PAGAREST No NO NO BABALU SINGHGeneral No NO NO SHASHI BHUSHANGeneral No NO NO SOBAN BOSEGeneral No NO NO PRATAP BEHERAOBC (Creamy Layer) No NO NO PRANAV KUMAROBC (Creamy Layer) No NO NO P VENKATESANOBC (Creamy Layer) No NO NO SUNDER LALGeneral No NO NO ANIL SINGHGeneral No NO NO VIKASH KUMARGeneral No NO NO Mohsin PatelSC No NO NO SURESHKUMARST No NO NO PHAGURAM MAJHIGeneral No NO NO Hemant RajputSC No NO NO INDRAJEET TYAGIGeneral No NO NO SANKARA RAO CHEVVAKULAGeneral No NO NO HABEEB AHMADGeneral No NO NO SANTOSH SHINDEOBC (Creamy Layer) No NO NO Lavakush Maurya

Page 25: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

KENDRIYA VIDYALAYA AMBARNATH SHIFT-1PROVISIONAL LIST OF WAITLISTED CANDIDATES

(Subject to Verification of documents & Eligibility)

Regional Office

Vidyalaya

Shift

Admission RoundS No Registration No Candidate Name Gender D.O.B

1 P-6747-3917700425 DIVYA VERMA Female 8/16/20112 P-6747-5600192476 PRASHIK DEEPAK GAJBHIYE Male 3/24/20123 P-6747-4469259470 KRUSHNALI KIRAN DEVDHEKAR Female 5/7/20114 P-6747-6458149369 SHAURYA RAHUL WAGHMARE Male 1/25/20125 P-6747-1250146204 VIVEK CHANDRASHEKHAR JAISWAR Male 10/6/20116 P-6747-5247033297 KAVINRAJAN GOPAL Male 5/21/20117 P-6747-2984283025 MADIHA ARIF SHAIKH Female 5/24/20118 P-6747-5180219556 vansh praveen singh Male 10/17/20119 P-6747-4857460882 SANSKRITI NAYAK Female 1/8/2011

10 P-6747-3592505888 MOHIT KUMAR SHARMA Male 2/18/201111 P-6747-2781810846 JATIN SANDEEP CHAUDHARI Male 8/15/201112 P-6747-4480173940 ALEENA Female 5/15/201113 P-6747-4500164209 sashidhar vasamsetti Male 5/27/201114 P-6747-2461315820 LIKHITHA PRABHA TEKKALI Female 2/10/201115 P-6747-8260669724 Soham Babasao Mahangare Male 8/10/201116 P-6747-1915446776 YUVRAJ RAJKUMAR CHAUDHARY Male 4/7/201117 P-6747-7026828129 NAVNEET KUMAR Male 11/24/201118 P-6747-3624531425 PRATHIV SANTOSH JAISWAR Male 9/22/201119 P-6747-2450923865 SANGAM SANJEEV KUMAR Male 3/20/201220 P-6747-7391474498 Dhanesh Male 4/3/201121 P-6747-6537953509 YASHSHRI CHETANKUMAR JAYAKAR Female 6/16/201122 P-6747-3144995914 SAVIDHAN BHARAT TAPAL Male 11/22/201123 P-6747-2197181173 SOHAM PINKESH DEVARE Male 8/1/201024 P-6747-2760133385 PARTH VINOD BHUJBAL Male 5/12/201125 P-6747-3049316704 VRAJAPRIYA MAHESH YEOLE Female 9/19/201126 P-6747-2927076211 AADARSH SANTOSH SONAWANE Male 3/19/201227 P-6747-3229199850 YUVRAJ KISHOR AHIRE Male 1/3/201128 P-6747-7424297404 ARYAN SUKHDEV PAWAR Male 6/9/201129 P-6747-1361687988 MOHANRAM MURALIDHARAN Male 4/14/201130 P-6747-1968613655 KETAV CHANDRAKANT PRASAD Male 12/12/201131 P-6747-2881239669 PRATIK VINOD KUMAR MAURYA Male 6/20/201132 P-6747-1853641649 KRUTIKA RANJEET GOND Female 5/30/201133 P-6747-6750378671 AGASTYA VIJAYA KUMAR PANDEY Male 10/7/201134 P-6747-1381466361 DEVASHREE RAHUL PATIL Female 9/14/201135 P-6747-2140138110 VARENYAM RAJ BAHADUR YADAV Male 10/29/201136 P-6747-1912496109 ABHINAV KUMAR RATNAKAR Male 3/8/2012

Mumbai General

KENDRIYA VIDYALAYA AMBARNATH 2017-2018

Shift 1 (Morning) I

1 Wait List

Page 26: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

37 P-6747-2131726374 KAUSHAL PRALHAD KAMBLE Male 2/4/201238 P-6747-4174835278 ARNAV SANDIP PATIL Male 10/13/201139 P-6747-4730754869 JAY SUHAS JAGTAP Male 1/5/201140 P-6747-2791691456 PRACHI RAMESH GAIKWAD Female 12/30/201041 P-6747-7057610211 SAKSHI KIRAN KAPASE Female 4/11/201142 P-6747-4017751396 ANIRUDHA KUMAR VERMA Male 3/22/201243 P-6747-3923469859 MOHAMMAD ADNAN ALAM Male 4/15/201144 P-6747-5989943474 Priyankur Gautam Male 10/9/201145 P-6747-1409416701 NAITIK RAJESH RAM Male 10/22/201046 P-6747-5188699881 DUSHANT LABA NAG Male 6/7/201047 P-6747-4535051675 RAJVEER SHIVAJI MARATHE Male 7/27/201148 P-6747-2436617431 MAYANK MANISHKUMAR JAISWAL Male 10/19/201149 P-6747-8352768383 MANASVI ATUL SATPUTE Female 2/9/201150 P-6747-5447210900 SUMIT HARIOM JAISWAR Male 4/29/201151 P-6747-6721176436 LUV DAGAR Male 9/2/201152 P-6747-4261599656 JANVI SINGH Female 5/30/201153 P-6747-1181749640 KRISHNARAJ OJHA Male 2/5/201254 P-6747-2131058731 SWARA SANDIP KAMBLE Female 8/9/201155 P-6747-1371063804 YASHIKA Female 4/21/201156 P-6747-6904006139 KALYANI SHUDDHODHAN TELMORE Female 10/19/201157 P-6747-1394770191 KEERTHIKA SUBRAMANIYAN MUDALIAR Female 1/24/201258 P-6747-7012990151 ADARSH Male 10/5/201159 P-6747-1678750246 AARIKA TIWARI Female 12/18/201160 P-6747-1161682459 HARSHITA MISHRA Female 12/1/201161 P-6747-5602037724 SWARA CHANDRAKANT SALUNKE Female 3/21/201262 P-6747-8243723010 MUDRA SACHIN SAKPAL Female 2/13/201263 P-6747-3552010524 MOHIT MUKESH SIHRA Male 6/17/201164 P-6747-5783305201 VEDANT GANESH MUKE Male 11/13/201165 P-6747-2215706614 NARENDRA KUMAR Male 4/17/201166 P-6747-2890378028 AVANTIKA KUMARI Female 11/19/201167 P-6747-1228857519 SHAURYA VIJAYKUMAR JAISWAR Male 5/26/2011

68 P-6747-2122168560 SRI CHAITHRIKA CHINTHALURI Female 11/15/201069 P-6747-2078979226 MEDHA NARENDRANATH SAH Female 4/28/2011

70 P-6747-1407716171 SAI SATHWIK JANAPAREDDY Male 11/5/201171 P-6747-3996980998 YASH SANTOSH BORKAR Male 12/25/201172 P-6747-2622446989 ANUSHKA SUDHIR KAMBLE Female 8/30/201173 P-6747-2131222818 BHAGYSHREE SANTOSH GAIKWAD Female 10/17/201174 P-6747-3634377023 CHIRANT MENDILY Male 2/11/201175 P-6747-2536025158 ANUSHA BISWAS Female 9/19/201076 P-6747-4590600854 AASTHA SINHA Female 7/16/201177 P-6747-1652737992 ARYA VILAS SHINDE Female 2/14/201178 P-6747-1469651921 NISHITA KUMARI Female 11/7/201179 P-6747-2856362365 MD SABI MD SHAMIM KHAN Male 8/30/201180 P-6747-4210088713 SUCHIT MOOPPANAR Male 6/22/201181 P-6747-2756011285 AARUSHI SUNIL NINAWE Female 12/20/201182 P-6747-4058287107 HARSHLA BHAKARE Female 7/17/201183 P-6747-2356977326 VRINDA MEENA Female 2/3/2012

Page 27: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

84 P-6747-8231468474 DHANRAJ NAMDEV ZUGRE Male 2/18/201285 P-6747-2577883062 ANUJA AMIT NARWADE Female 3/9/201286 P-6747-5715517004 SOHAN NITIN SONAR Male 8/16/201187 P-6747-7952238817 REVATI AJAY TAMMANNAVAR Female 10/7/201088 P-6747-2592609175 Aradhya Jha Female 11/1/201189 P-6747-2338687482 PURVI KAUSHAL KUMAR Female 10/31/201190 P-6747-3922456576 ADARSH KUMAR Male 11/19/201091 P-6747-6095128190 SHAURYA SUDHIR JADHAV Male 11/3/201192 P-6747-2493612074 sanvi sampada Female 3/16/201293 P-6747-6469357805 SAMARTH SHYAM KULKARNI Male 7/8/201194 P-6747-1361458684 ANSHIKA ASHUTOSH PATHAK Female 10/10/201195 P-6747-6550017078 ARNAV KUMAR SINHA Male 9/17/201196 P-6747-2925903208 AADARSH SANTOSH SONAWANE Male 3/19/201297 P-6747-1838262773 ARNAV ARVIND MEENA Male 3/31/201298 P-6747-1976416650 PARIDHI SHUKLA Female 12/18/201199 P-6747-6739498561 YOURAJ DHANRAJ THAKUR Male 10/2/2011

100 P-6747-3004499524 RUDRA RAJENDRA KADAM Male 4/16/2011101 P-6747-1879012052 Arya Kishor Jadhav Female 5/4/2011102 P-6747-4509914857 SARANG AVADHUT SONAVANE Male 5/25/2011103 P-6747-7370380251 ABHINAV YADAO HEDAOO Male 11/15/2011104 P-6747-5511911041 AEKANSH VIVEK TRIPATHI Male 5/13/2011105 P-6747-5376742074 YASHASHRI ATISH GAIKWAD Female 8/8/2011106 P-6747-5757374362 SONAKSHI SOMANATH MATHAPATI Female 2/25/2012107 P-6747-8011104389 VIBHAVARI SANTOSH GAIKWAD Female 7/27/2011108 P-6747-6091085633 KRISHNA AJAI SINGH Male 5/16/2011109 P-6747-2996952492 DEVEN ARVIND MESHRAM Male 2/8/2011110 P-6747-3583806735 RIDDHI SURYAKANT BUDDHIWANT Female 6/27/2011111 P-6747-7811348991 PARTH DINESH VADNAGARI Male 4/16/2011112 P-6747-7355085540 LAVANYA SANJAY PATIL Female 5/30/2011113 P-6747-5591388639 AASTHA AJAY KARIHAR Female 8/1/2011114 P-6747-6183578444 SHOURYA VINAYAK BIRADAR Male 3/11/2011115 P-6747-8127805723 SANSKRUTI SAGAR DHEPLE Female 4/18/2011116 P-6747-2896751251 Pratik Uday Kumavat Male 3/19/2011117 P-6747-1353339468 ADITYA ANANDKUMAR SINGH Male 3/28/2011118 P-6747-2246249244 DURGESH BHALCHANDRA KAPILE Male 10/11/2010119 P-6747-6552394211 VEDIKA NAVNATH WAGHMODE Female 10/22/2011120 P-6747-2848569412 SWARA VIKRAM BODKE Female 3/10/2012121 P-6747-4125863235 M DHANESH Male 4/3/2011122 P-6747-3593374264 SIDDHI SURYAKANT BUDDHIWANT Female 6/27/2011123 P-6747-5410064220 SMEET DHANANJAY KHAIRE Male 11/4/2011124 P-6747-7492699300 ARNAV AMIT SHINDE Male 3/17/2012125 P-6747-6693313465 SIDDHANT RAHUL JADHAV Male 7/17/2011126 P-6747-6499729459 DIPESH PRADEEPKUMAR RAM Male 10/11/2011127 P-6747-4893080968 SIDDHANT BRIJESH KUMAR PANDEY Male 8/14/2011128 P-6747-2299114943 ANSH GHANSHYAM JAISWAR Male 5/3/2011129 P-6747-1376638441 ATHARVA VIVEK PARVE Male 9/11/2011130 P-6747-2248283692 ADITYA MANGALDEV RAM Male 12/28/2010131 P-6747-3283492286 ANANNYA SARWADEV TRIPATHI Female 5/2/2011

Page 28: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

132 P-6747-6526370116 SANDESH NARESH CHANDANSHIV Male 9/1/2011133 P-6747-2093789514 YASH VINOD JANJALKAR Male 1/29/2011

134 P-6747-3861158014 SHIBA ASHRAF ANSARI Female 8/24/2011135 P-6747-2584523907 PRAJWAL NILESH WAGHMARE Male 4/19/2010136 P-6747-3606544360 ANIKET SATISH THAKUR Male 11/23/2010137 P-6747-7439916279 KANAK ANIL VASWANI Female 7/2/2011138 P-6747-5828133142 ranjit uttam patil Male 1/1/2012139 P-6747-6656626216 Sanika Pratik Raokar Female 1/27/2012140 P-6747-6764480420 PRINSHANAMARY Female 10/30/2010141 P-6747-6020920589 YASH DANRAJ RATHOD Male 3/15/2011142 P-6747-1429284582 JAY AVI TIDKE Male 5/22/2011143 P-6747-4079956581 Ravi Prabhakar Male 1/9/2011144 P-6747-1517471880 Moin Raza Khan Male 4/6/2011145 P-6747-2094492371 SMRITI MUKESH BAGDI Female 7/2/2010146 P-6747-7872267075 ARYAN RAJ AJAY KUMAR Male 4/16/2011147 P-6747-6798662395 OM MUKESH YEOLE Male 7/31/2011148 P-6747-5576783196 AARZOO ROSHAN CHAUDHARY Female 3/31/2011149 P-6747-3640603997 SUDHANSHU SABARJITKUMAR JAISWAR Male 1/11/2012150 P-6747-5301133640 RUTURAJ VINOD JADHAV Male 11/29/2011151 P-6747-6409190108 Reet Jitendra Tiwari Female 6/23/2011152 P-6747-4369425921 ATHARV ANIL PAL Male 12/8/2010153 P-6747-8106176659 DIYA YOGESH KESARKAR Female 2/18/2011154 P-6747-4402372970 Akanksha Rabindra Singh Female 12/30/2011155 P-6747-5096393049 ANURAJ YUVRAJ INGLE Male 5/23/2011156 P-6747-8338918255 HARSHALI PRAMOD DHENGLE Female 12/13/2011157 P-6747-4050653606 DHRUV VISHWANATH MISHRA Male 12/18/2011158 P-6747-7109977967 ADITYA SANTOSH KUMAR Male 8/31/2010159 P-6747-6792943947 Lavina Jaikumar Khetwani Female 8/31/2010160 P-6747-2096384274 JONATHAN RAJENDRA PRASAD KAILA Male 1/26/2011161 P-6747-3682673597 ANSH SUBHASH YADAV Male 10/14/2011162 P-6747-6759264566 SHIVANSH KARUNANIDHI TIWARI Male 1/21/2012163 P-6747-6347734018 ARUSHI DHIRAJ GUPTA Female 9/18/2011164 P-6747-3167624823 SHREYASH PRAKASH CHALKE Male 4/20/2011165 P-6747-3823810488 SATYAM MANISH PANDEY Male 3/3/2011166 P-6747-3796057542 HRIDAYA AJIT ATKAR Female 7/22/2011167 P-6747-7504111066 CHINMAY RAJENDRA WAGH Male 7/22/2011168 P-6747-6027064313 SAYALI GANESH THORAT Female 5/22/2011169 P-6747-1716272912 ABHIJEET SURYABHAN JAISWAR Male 12/14/2011170 P-6747-2431235507 PRERNA YOGESH MORE Female 5/13/2011171 P-6747-3656993938 SHAJAAD ALAM ANSARI Male 9/26/2010172 P-6747-3712013809 PRTUYESH D RANJAN Male 6/13/2011173 P-6747-8194530097 DARSHIT MUKESH SINGH Male 6/23/2011174 P-6747-5331028870 ANVI VAIBHAV KABRA Female 2/22/2012175 P-6747-1176612382 Shreya Krishnamurari Prajapati Female 4/6/2011176 P-6747-3742568390 JIVIKA MACHINDRA CHANDANE Female 10/20/2011177 P-6747-4774656635 PAWAN PAPPU GAIKWAD Male 9/28/2011178 P-6747-4492348534 GANESH TANAJI WAGH Male 11/18/2011179 P-6747-5965493392 SURYANSH PRATAP SINGH Male 11/30/2011

Page 29: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

180 P-6747-5714190503 Darsh Parvesh Biloria Male 12/6/2011181 P-6747-6077505875 SANSKRUTI UMESH RAMAJ Female 10/13/2011182 P-6747-1431017192 SIDDHI PRAVIN SAWANT Female 8/15/2011183 P-6747-6535803225 ARYAN SUNIL VALMIKI Male 11/3/2011184 P-6747-1563187771 TANAVI SHARAD GAIKWAD Female 9/3/2011185 P-6747-2138897969 SUPRIO PAL Male 12/18/2011186 P-6747-1448303080 ANANT VIJAY MISHRA Male 3/27/2011187 P-6747-1350384084 Rakesh Ajit Maria Male 8/9/2010188 P-6747-7345998948 DIVYAM PRABHAT SHAH Male 7/22/2011189 P-6747-1215608152 CHETAN BALVEER RAJPUT Male 12/5/2011190 P-6747-3222304526 SUKRUTI SHARAD BENDUGADE Female 6/4/2011191 P-6747-6283830883 RAJASI DATTASAGAR PATIL Female 8/5/2011192 P-6747-4642341194 ARNAV VISHAL CHANDANSHIVE Male 5/2/2011193 P-6747-2135585130 ANSHUMAN RAVINDRA PHALAK Male 5/23/2011194 P-6747-7121699824 LAXMI SHREE SANTOSH KUMAR Female 10/24/2011195 P-6747-1255514995 YASH VIJAY YADAV Male 4/7/2011196 P-6747-6069325250 SUHANI SUHAS MHASKE Female 8/14/2010197 P-6747-7946756843 ROHINI SHITALAPRASAD PAL Female 12/27/2011198 P-6747-7715042267 Siddhant Sumit Belel Male 12/27/2010199 P-6747-1511023122 SHOURY SAMEER SALUNKE Male 12/25/2011200 P-6747-6368227573 AYESHA MAJID SHAIKH Female 12/6/2010201 P-6747-8378836369 ANANNYA SUNIL THAKUR Female 9/3/2011202 P-6747-1902704678 AMAN CHHOTELAL SINGH Male 8/7/2011203 P-6747-3029405044 KALYANI MANOJ HILE Female 1/17/2011204 P-6747-7397696972 ARNAV SANDEEP SHARMA Male 3/11/2011205 P-6747-6699586386 SUHANA SURENDRA JADHAV Female 8/23/2010206 P-6747-7106460606 SUPRIYA MEENA VISHWAKARMA Female 10/22/2011207 P-6747-1674071641 ANIKET RAJESH DAS Male 10/6/2011208 P-6747-6372038328 TANMAY VISHAL CHAVAN Male 12/31/2011209 P-6747-4609217138 VANSH DEEPT GOYAL Male 9/18/2011210 P-6747-5568972751 shivam pandey Male 5/28/2011211 P-6747-1961425046 SIDHARTH ANIL YADAV Male 8/23/2011212 P-6747-8173559827 SAINATH NO SHIVAJI Male 8/4/2011213 P-6747-6532417590 NAVADEEP NARSIMHA SUTHARI Male 11/8/2011214 P-6747-4228018782 ISHA MAHENDRA KAMDI Female 7/28/2010215 P-6747-4692396120 SARVESH SANJAY BHOIR Male 8/15/2011216 P-6747-2611121560 RISHIK VIPIN SINGH Male 11/5/2010217 P-6747-4425445373 JAI SHAILESH RAGHVANI Male 1/7/2011218 P-6747-2316341416 NISHANT YELLAPPA SWAMI MADIWAL Male 11/8/2010219 P-6747-7828457339 SNEHA UDAY PAWAR Female 11/13/2010220 P-6747-7094540563 VINIT VINAY DHANWADE Male 10/14/2011221 P-6747-1535201386 PRANALI MANGESH SALUNKE Female 2/20/2011222 P-6747-1923993338 SHREYA MANOJ BELE Female 10/27/2010223 P-6747-7665359293 VARAD PRAKASH TELURE Male 6/3/2011224 P-6747-7483140042 TUVIKSHA SAKTHIVEL GOUNDER Female 9/26/2011225 P-6747-1346660577 VINAYAK SUSHANT PATNAIK Male 3/20/2011226 P-6747-6356978681 AKANKSHA ARUN PAWAR Female 12/12/2011227 P-6747-1342041459 NEERAV SANTOSH KAMBLE Male 12/5/2010

Page 30: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

228 P-6747-3712776519 KOMAL LAXMAN AHIRE Female 1/19/2011229 P-6747-2757917125 Sana Usman Khan Female 10/24/2010230 P-6747-3794740884 SHARANNYA CHANDRAKANT THAKRE Female 11/8/2011231 P-6747-8180547240 PRABUDHA SATYASHIL UMALE Male 5/18/2011232 P-6747-3058145600 SOHAM SURESH GUDEBALLUR Male 10/30/2011233 P-6747-3623821419 MAYUR NARENDRA RAMTEKE Male 10/26/2010234 P-6747-5556962119 SHIVAM RISHIKESH PANDEY Male 5/5/2011235 P-6747-2131409075 YASH RAJESH LODHI Male 5/16/2011236 P-6747-1968661547 TANISHKA MANOJ TIWARI Female 7/11/2011237 P-6747-1347279406 DEEKSHA SANJAY GAIKWAD Female 10/10/2011238 P-6747-3890525961 Ansh pawan Singh Male 1/14/2012239 P-6747-6538680605 ARYAN RAJ KUMAR Male 4/16/2011240 P-6747-4117090923 URMILA AMOL KHEBADE Female 11/15/2011241 P-6747-3550022928 Shagun Praveen Singh Female 11/4/2011242 P-6747-1392376108 ARYA VINOD YADAV Female 5/29/2011243 P-6747-5715503270 ISHIKA DINESH MURTHI Female 6/28/2011244 P-6747-1379270179 RUDRA VINAYAK GURAV Male 11/16/2011245 P-6747-4068957459 SAKSHI SURENDRA JADHAV Female 3/2/2012246 P-6747-7396487867 BHAVESH SHRIRANG WAGHMARE Male 11/29/2011247 P-6747-5159020366 YASH BHUSHAN KAMBLE Male 9/24/2010248 P-6747-3280878467 BHAGYASHREE VISHAL MATE Female 9/17/2011249 P-6747-4704887053 ADITYA SATISH SAWANT Male 11/21/2011250 P-6747-1483735958 PRATIK MILIND MEGHDAMBAR Male 7/23/2011251 P-6747-6372188896 ARYAN SANTOSH JADHAV Male 6/22/2010252 P-6747-5246793574 AFOAN JAHANGIR MIRZA Male 3/8/2011253 P-6747-4770357917 HARSH DHIRAJ SAITWAL Male 2/17/2011254 P-6747-3634681778 AARUSHI YOGESH SAHANI Female 8/27/2010255 P-6747-2922691268 VAIDEHI PRAKASH KANTE Female 6/28/2011256 P-6747-1596030056 SOHAM KALIDAS BHAWALE Male 3/29/2012257 P-6747-6178961089 ATHARVA RAVINDRA RATHOD Male 1/10/2012258 P-6747-3239390301 ANKITA RAMESH KAMBLE Female 2/14/2011259 P-6747-8190382145 MAHEK DURGA PRASAD SHUKLA Female 11/22/2011260 P-6747-1615673958 AKSHAY KUMAR SINGH Male 4/4/2011261 P-6747-2314386322 HIRDYANSH RAMESH KUMAR Male 8/24/2011262 P-6747-1455898367 Shreya Santosh Shette Female 12/10/2010263 P-6747-4204719637 SHAURYA SANGHPAL WANJARI Male 1/14/2011264 P-6747-2078123202 VRUSHTI VILAPJEET PARDHE Female 7/18/2011265 P-6747-2428946489 LAXMI AMIT CHINDALIYA Female 10/20/2011266 P-6747-2930412918 KEDAR DEEPAK PATIL Male 6/4/2011267 P-6747-7081761907 HARSHITA SWAPNIL SAWANT Female 6/6/2011268 P-6747-6185023580 Sushma Nagesh Gawali Female 4/5/2011269 P-6747-5748965246 PALAK DHIRAJ SINGH Female 6/10/2011270 P-6747-1959214146 Tanzeelurrahaman Avais Khan Male 11/25/2010271 P-6747-4355078125 SABBAM ATISH MANE Male 2/4/2011272 P-6747-1730284506 TANMAY KALIDAS Male 10/15/2011273 P-6747-4673264679 VARUNYA RAJENDRA JAISWAR Female 1/24/2012274 P-6747-1850589595 SAMEER BABAN MAHALE Male 11/3/2011275 P-6747-1923670685 RUDRAPRATAP SUNIL SINGH Male 10/7/2011

Page 31: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

276 P-6747-8078107387 DEWRAJ RAJU BANSWAL Male 4/30/2011277 P-6747-6783515486 KUNAL SUDHIR PAWAR Male 5/8/2011278 P-6747-1492682519 ARSHAD AJMAD SHAIKH Male 6/24/2011279 P-6747-2006855647 TANISHKA SUMINATH KALE Female 5/16/2011280 P-6747-5445942237 HARSH SANTOSH THORAT Male 12/15/2011281 P-6747-2588368100 DIYA SACHIN SHENDGE Female 11/8/2011282 P-6747-5973338745 DHANASRI SUBASH PANDA Female 10/31/2011283 P-6747-5608159354 AARUSH ABHAY BHOR Male 3/15/2011284 P-6747-1949954583 PIYUSH RAJNIKANT JADHAV Male 2/27/2012285 P-6747-3792240122 MOHIT MANOJ RAJBHAR Male 10/25/2011286 P-6747-4042241576 BARNES RAJU DASRI Male 8/3/2011287 P-6747-7827163536 JASMINE FREDRICK MATHEW Female 12/15/2011288 P-6747-7190029216 YUKTA VINAY BHALERAO Female 12/13/2011289 P-6747-7282519498 SHERIYA SANTOSH SHETTE Female 12/10/2010290 P-6747-2037409097 DEEPIKA GUPTA Female 3/6/2011291 P-6747-2930092614 PIYUSH LALIT DHONDGE Male 10/28/2010292 P-6747-2820384259 SHIVAM RISHIKESH pandey Male 5/28/2011293 P-6747-7273315161 SHERIYA SANTOSH SHETTE Female 12/10/2011294 P-6747-7278327998 DEEPA VIJAY BANSVAL Female 2/7/2011295 P-6747-2129766382 KEDAR DEEPAK PATHAK Male 6/4/2011296 P-6747-1347360784 Divya Balkrushna Pandagale Female 1/6/2011297 P-6747-2097395201 KANAK HITESH SINGH Male 3/23/2011298 P-6747-7560977970 RUDRA AVINASHA LOKHANDE Male 11/23/2011299 P-6747-2707454556 AARUSHI YADAV Female 12/1/2011300 P-6747-7543807839 SPANDAN KUNAL WAGH Female 10/11/2011301 P-6747-3338946655 ALPESH VINOD KAMBLE Male 10/20/2011302 P-6747-2462530318 YASH RAJKUMAR CHAVAN Male 10/16/2011303 P-6747-1679355029 PRANAY MANGAL JADHAV Male 8/18/2011304 P-6747-7188004606 SANGAM SUDHIR ROKADE Male 11/10/2011305 P-6747-8089110770 BHAVYA VIJAY PATIL Male 3/26/2011306 P-6747-2207545461 RUDRA ANIL SURVE Male 9/29/2011307 P-6747-3850221733 PRIYANSHU RAJESH UBALE Male 4/27/2010308 P-6747-6926720767 DHANU VISHWANATHAN Female 11/30/2011309 P-6747-4628912202 NAITIK DINESH YADAV Male 9/8/2010310 P-6747-5413723506 ANUJA AMIT NARWADE Female 3/9/2012311 P-6747-1440499561 VIRAJ SUNIL JADHAV Male 11/10/2011312 P-6747-3903826082 NANDINI NITIN GAWAI Female 12/2/2010313 P-6747-6811639801 TANISHQA ASHISH JADHAV Female 9/2/2011314 P-6747-1344236559 AAYUSHMAAN AJAY JAYASWAR Male 7/21/2011315 P-6747-1601163094 ATHARVA AJIT SAWANT Male 12/14/2011316 P-6747-7487332822 Abhimanyu santosh yadav Male 10/12/2011317 P-6747-1950246311 SOHAM JAYENDRA RANDHE Male 12/13/2011318 P-6747-8129953091 NISHANT NITESH GAIKWAD Male 1/7/2011319 P-6747-3792645340 PRAGATI KESHAVA PRASAD Female 9/30/2011320 P-6747-2131589625 ARYAN RAKESHKUMAR PAL Male 4/4/2011321 P-6747-6529260501 THULASI PALANI Female 1/4/2011322 P-6747-3589752277 AARYA BRIJBHAN RAM Female 8/17/2010323 P-6747-4267173959 NIKHIL CHANDAN GOND Male 10/29/2011

Page 32: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

324 P-6747-4500785082 JOEL JAGANATHAN Male 11/24/2011325 P-6747-2130642899 AARUHI CHANDRIKAPRASAD GUPTA Female 7/27/2011326 P-6747-3992988501 VEDANT RAJU VELDU Male 11/12/2011327 P-6747-1322299156 LAVANAYA VENKATESH DHANGAR Female 7/1/2011328 P-6747-3845750989 TANISH SHARAD NIKAM Male 9/4/2011329 P-6747-7078086531 KASHISH AMARJEET JAISWAR Female 8/28/2011330 P-6747-1440252237 DEESHA ANNU CHATOLE Female 3/8/2011331 P-6747-3851014937 ICCHA MAHESH MIRCHANDANI Female 3/1/2012332 P-6747-3019874163 MIHAN ASHOK CHANDANSHIV Male 2/27/2012333 P-6747-6623058046 AIRLIN JERU JADHAV Male 4/9/2011334 P-6747-1321712787 HARSHAL UMESH BARGAL Male 10/25/2011335 P-6747-8311908472 ANANYA SHANKAR NATH Female 5/31/2011336 P-6747-1856319040 ISHIKA VIKAS GAIKWAD Female 4/7/2011337 P-6747-8184894436 AVIKA SATYA PRAKASH MISHRA Female 11/2/2010338 P-6747-7219362844 piyush vishnu mishra Male 10/25/2011339 P-6747-2811797568 Urvashi Ravi Jha Female 8/23/2011340 P-6747-6251918656 SAILI RAJENDRA KENGAR Female 6/13/2011341 P-6747-3929713577 SNEHA VIJAYSHWAR YADAV Female 9/4/2010342 P-6747-3708612709 mayank sampat mane Male 11/19/2011343 P-6747-5467992852 MAYURI MANGESH KAMBLE Female 12/6/2011344 P-6747-6936694838 Ananya Dinesh Yadav Female 1/21/2012345 P-6747-1398317655 ROHAN SUBHASHCHANDRA JAISWAR Male 7/21/2011346 P-6747-2427339531 MAHENDRA SANTOSH BAGUL Male 2/20/2011347 P-6747-5918027805 OMKAR JOSHI Male 8/28/2011348 P-6747-6207364560 AYUSHRAJ PRADEEP GOUND Male 6/3/2010349 P-6747-7273080834 TEJAS VIJAY BANSVAL Male 2/7/2011350 P-6747-5868273539 SUMIT SAHU Male 8/6/2011351 P-6747-6420334124 ROHAN MANGESH JAMNIK. Male 1/23/2012352 P-6747-5776546153 SAIRAJ SANJAYKUMAR MANE Male 2/19/2012353 P-6747-3380206860 DAKHSHATA RAVINDRA DANDGE Female 3/9/2012354 P-6747-2048426804 DEEPSHIKHA GUPTA Female 3/6/2011355 P-6747-2167790720 NAVINYA PAVAN KAMBLE Male 4/30/2010356 P-6747-3286872963 ARPITA RANJEET AHIWALE Female 8/20/2010357 P-6747-2190630268 GARGI SINGH Female 6/2/2010358 P-6747-6904626339 RIYA DINESH PAL Female 11/4/2010359 P-6747-4070967385 ATHARAV VIJAY SONAWANE Male 10/14/2010

Page 33: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

KENDRIYA VIDYALAYA AMBARNATH SHIFT-1PROVISIONAL LIST OF WAITLISTED CANDIDATES

(Subject to Verification of documents & Eligibility)

General/SC/ST/OBC Differently Abled EWS BPL Parent Name

OBC (Non-Creamy Layer) No NO NO AWADHESH VERMASC No NO NO DEEPAK GAJBHIYESC No NO NO KIRAN DEVDHEKARSC No NO NO RAHUL WAGHMARESC No NO NO CHANDRASHEKHAR JAISWARSC No NO NO GOPAL SUNDARRAJANGeneral No NO NO ARIF SHAIKHGeneral No NO NO praveen s. singhGeneral No NO NO SHAMBHU NAYAKOBC (Creamy Layer) No NO NO ANIL KUMAROBC (Creamy Layer) No NO NO SANDEEP CHAUDHARIOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO MOHAMMAD KAUSARGeneral No NO NO rambabu vasamsettiOBC (Creamy Layer) No NO NO UMAMAHESWARARAO TEKKALIGeneral No NO NO BABASAO MAHANGARESC No NO NO RAJKUMAR CHAUDHARYSC No NO NO AMBRISH KUMARSC No NO NO SANTOSH JAISWARGeneral No NO NO SANJEEV KUMARGeneral No NO NO MuruganSC No NO NO CHETANKUMAR JAYAKARSC No NO NO BHARAT TAPALOBC (Creamy Layer) No NO NO PINKESH DEVAREOBC (Creamy Layer) No NO NO VINOD BHUJBALGeneral No NO NO MAHESH YEOLESC No NO NO SANTOSH SONAWANEOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO KISHOR AHIREGeneral No NO NO SUKHDEV PAWARGeneral No NO NO RAJAMANI MOHANRAMGeneral No NO NO CHANDRAKANT PRASADOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO VINOD KUMAR MAURYAGeneral No NO NO RANJEET GONDGeneral No NO NO VIJAYA KUMAR PANDEYOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO RAHUL PATILOBC (Creamy Layer) No NO NO RAJ BAHADUR YADAVOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO RATNESH RATNAKAR

General

2017-2018

I

Wait List

Page 34: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

SC No NO NO PRALHAD KAMBLEGeneral No NO NO SANDIP PATILSC No NO NO SUHAS JAGTAPSC No NO NO RAMESH GAIKWADOBC (Creamy Layer) No NO NO KIRAN KAPASESC No NO NO MAHENDRA VERMAGeneral No NO NO MD FIROZ ALAMSC No NO NO Anil KumarSC No NO NO RAJESH RAMSC No NO NO LABA NAGGeneral No NO NO SHIVAJI MARATHEGeneral No NO NO MANISHKUMAR JAISWALGeneral No NO NO ATUL SATPUTESC No NO NO HARIOM JAISWARGeneral No NO NO BIKASH KUMAROBC (Creamy Layer) No NO NO CHANDRAMOHAN SINGHGeneral No NO NO PRASANTA OJHASC No NO NO SANDIP KAMBLEOBC (Creamy Layer) No NO NO GAYAPRASAD KUSHWAHASC No NO NO SHUDDHODHAN TELMOREGeneral No NO NO SUBRAMANIYAN MUDALIYARGeneral No NO NO SATYENDRA KUMARGeneral No NO NO ARUN TIWARIGeneral No NO NO RAJESH MISHRAGeneral No NO NO CHANDRAKANT SALUNKEGeneral No NO NO SACHIN RAM SAKPALST No NO NO MUKESH CHANDRA MEENAGeneral No NO NO GANESH MUKEOBC (Creamy Layer) No NO NO AJAY KUMAROBC (Creamy Layer) No NO NO PRAMODSC No NO NO VIJAYKUMAR JAISWAR

General No NO NOGeneral No NO NO NARENDRANATH SAH

General No NO NOOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO SANTOSH BORKARSC No NO NO SUDHIR KAMBLESC No NO NO SANTOSH GAIKWADGeneral No YES NO SUBHAJIT MENDILYSC No NO NO APURBA KUMAR BISWASGeneral No NO NO AJEET PRASAD SINHAGeneral No NO NO VILAS SHINDESC No NO NO NARENDRA KUMARGeneral No NO NO MD SHAMIM KHANGeneral No NO NO RAMESHGeneral No NO NO SUNIL SHRAWAN NINAWEST No NO NO PRAVIN BHAKAREST No NO NO MANSINGH MEENA

SRINIVASA CHALAPATHI RAO CHINTHALURI

GOWRISHANKARARAO JANAPAREDDY

Page 35: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

ST No NO NO NAMDEV ZUGRESC No NO NO SHIVAJI MOREYOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO NITIN SONARSC No NO NO AJAY TAMMANNAVARGeneral No NO NO arun jhaOBC (Creamy Layer) No NO NO KAUSHAL KUMARSC No NO NO PRAMOD KUMARGeneral No NO NO SUDHIR JADHAVOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO arvind kumar kashyapGeneral No NO NO SHYAM KULKARNIGeneral No NO NO ASHUTOSH PATHAKGeneral No NO NO DEEPAK KUMARSC No NO NO SANTOSH SONAWANEST No NO NO ARVIND MEENAGeneral No NO NO ANAND SHUKLAST No NO NO DHANRAJ THAKURGeneral No NO NO RAJENDRA KADAMGeneral No NO NO Kishor JadhavOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO AVADHUT SONAVANEGeneral No NO NO YADAO HEDAOOGeneral No NO NO VIVEK TRIPATHISC No NO NO ATISH GAIKWADOBC (Creamy Layer) No NO NO SOMANATH MATHAPATIGeneral No NO NO RESHMA GAIKWADGeneral No NO NO AJAI SINGHSC No NO NO DR PRADNYA ARVIND MESHRAMSC No NO NO JAYASHREE BUDDHIWANTOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO DINESH VADNAGARIGeneral No NO NO SANJAY PATILSC No NO NO AJAY KARIHAROBC (Creamy Layer) No NO NO VINAYAK BIRADARGeneral No NO NO SAGAR DHEPLEGeneral No NO NO Uday KumavatGeneral No NO NO VANDANA SINGHOBC (Creamy Layer) No NO NO BHALCHANDRA KAPILEOBC (Creamy Layer) No NO NO NAVNATH WAGHMODEOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO VIKRAM BODKEOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO R. MURUGANSC No NO NO JAYASHREE BUDDHIWANTSC No NO NO DHANANJAY KHAIRESC No NO NO AMIT SHINDESC No NO NO RAHUL JADHAVSC No NO NO PRADEEPKUMAR RAMGeneral No NO NO BRIJESH KUMAR PANDEYSC No NO NO GHANSHYAM JAISWAROBC (Non-Creamy Layer) No NO NO VIVEK PARVESC No NO NO MANGALDEV RAMGeneral No NO NO SARWADEV TRIPATHI

Page 36: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

SC No NO NO NARESH CHANDANSHIVOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO VINOD JANJALKAR

OBC (Non-Creamy Layer) No NO NOOBC (Creamy Layer) No NO NO NILESH WAGHMAREGeneral No NO NO SATISH THAKURGeneral No NO NO ANIL VASWANISC No NO NO uttam patilOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO Pratik RaokarSC No NO NO CHARLESST No NO NO DANRAJ RATHODSC No NO NO MEENA TIDKESC No NO NO Ravindra KumarGeneral No NO NO Gayasuddin KhanGeneral No NO NO MUKESH BAGDIOBC (Creamy Layer) No NO NO AJAY KUMAROBC (Creamy Layer) No NO NO MUKESH YEOLEGeneral No NO NO ROSHAN CHAUDHARYSC No NO NO SABARJITKUMAR JAISWARSC No NO NO VINOD JADHAVGeneral No NO NO Jitendra TiwariGeneral No NO NO ANIL KUMAR PALGeneral No NO NO YOGESH KESARKARGeneral No NO NO Rabindra SinghSC No YES NO YUVRAJ INGLESC No NO NO PRAMOD DHENGLEGeneral No NO NO VISHWANATH MISHRASC No NO NO RADHA KUMARIGeneral No NO NO Amisha KhetwaniGeneral No NO NO RAJENDRA PRASAD KAILAOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO SUBHASH YADAVGeneral No NO NO KARUNANIDHI TIWARIGeneral No NO NO DHIRAJ GUPTAGeneral No NO NO SHILPA PRAKASH CHALKEGeneral No NO NO MANISH PANDEYOBC (Creamy Layer) No NO NO AJIT ATKAROBC (Creamy Layer) No NO NO RAJENDRA WAGHSC No NO NO GANESH THORATSC No NO NO SURYABHAN JAISWARSC No NO NO YOGESH MOREOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO ALAM GULAM MUSTAFA ANSARIGeneral No NO NO DURGESH RANJAN SHARMASC No NO NO MUKESH SINGHGeneral No NO NO VAIBHAV KABRAOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO Krishnamurari PrajapatiSC No NO NO MACHINDRA CHANDANESC No NO NO PAPPU GAIKWADSC No NO NO TANAJI WAGHGeneral No NO NO CHANDAN KUMAR

ASHRAF MOHD GULAM MUSTAFA ANSARI

Page 37: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

General No NO NO Parvesh BiloriaGeneral No NO NO SAVITA RAMAJSC No NO NO PRAVIN SAWANTSC No NO NO SUNIL VALMIKISC No NO NO SHARAD GAIKWADGeneral No NO NO SUJIT PALGeneral No NO NO YOGYATA MISHRAGeneral No NO NO Ajit MariaOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO PRABHAT SHAHGeneral No NO NO BALVEER RAJPUTGeneral No NO NO SHARAD BENDUGADEGeneral No NO NO DATTASAGAR PATILSC No NO NO VISHAL CHANDANSHIVEOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO HARSHA PHALAKSC No NO NO RADHA KUMARIOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO VIJAY YADAVSC No NO NO SUHAS MHASKEOBC (Creamy Layer) No NO NO SHITALAPRASAD PALGeneral No NO NO Deepa BelelGeneral No NO NO SAMEER SALUNKEGeneral No NO NO MAJID ABDUL SHAIKHGeneral No NO NO SUNIL THAKUROBC (Creamy Layer) No NO NO CHHOTELAL SINGHST No NO NO MANOJ HILEGeneral No NO NO SANDEEP SHARMASC No NO NO SURENDRA JADHAVOBC (Creamy Layer) No NO NO MEENA VISHWAKARMAGeneral No NO NO RAJESH KUMAR DASSC No NO NO VISHAL CHAVANGeneral No NO NO DEEPT GOYALGeneral No NO NO rishikesh pandeyGeneral No NO NO ANIL YADAVSC No NO NO SHIVAJI NOOBC (Creamy Layer) No NO NO NARSIMHA SUTHARIOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO MAHENDRA KAMDIGeneral No NO NO SANJAY BHOIRGeneral No NO NO VIPIN SINGHGeneral No NO NO SHAILESH RAGHVANIGeneral No NO NO YELLAPPA SWAMI MADIWALGeneral No NO NO UDAY PAWAROBC (Non-Creamy Layer) No NO NO VINAY DHANWADEGeneral No NO NO MANGESH SALUNKESC No NO NO MANOJ BELESC No NO NO PRAKASH TELUREOBC (Creamy Layer) No NO NO SAKTHIVEL GOUNDERGeneral No NO NO SUSHANT PATNAIKSC No NO NO ARUN PAWARSC No NO NO SANTOSH KAMBLE

Page 38: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

SC No NO NO LAXMAN AHIREGeneral No NO NO Usman KhanGeneral No NO NO CHANDRAKANT THAKRESC No YES NO SATYASHIL UMALEGeneral No NO NO SURESH GUDEBALLURSC No NO NO NARENDRA RAMTEKEGeneral No NO NO RISHIKESH PANDEYGeneral No NO NO RAJESH LODHIGeneral No NO NO MANOJ TIWARISC No NO NO SANJAY GAIKWADGeneral No NO NO pawan singhOBC (Creamy Layer) No NO NO RAJ KUMARGeneral No NO NO AMOL KHEBADEGeneral No NO NO Praveen SinghSC No NO NO VINOD YADAVGeneral No NO NO DINESH MURTHIOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO VINAYAK GURAVSC No NO NO SURENDRA JADHAVSC No NO NO SHRIRANG WAGHMARESC No NO NO BHUSHAN KAMBLEOBC (Creamy Layer) No NO NO VISHAL MATESC No NO NO SATISH SAWANTGeneral No NO NO MILIND MEGHDAMBARSC No NO NO SANTOSH JADHAVGeneral No NO NO JAHANGIR MIRZAOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO DHIRAJ SAITWALGeneral No NO NO ANURADHA SAHANIOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO PRAKASH SHRAVAN KANTEGeneral No NO NO KALPANA BHAWALEGeneral No NO NO RAVINDRA RATHODSC No NO NO RAMESH KAMBLEGeneral No NO NO DURGA PRASAD SHUKLAGeneral No NO NO YOGENDRA KUMARSC No NO NO RAMESH KUMARSC No NO NO Santosh ShetteSC No NO NO SANGHPAL WANJARIGeneral No NO NO VILAPJEET PARDHESC No NO NO AMIT CHINDALIYAGeneral No NO NO DEEPAK PATILSC No NO NO SWAPNIL SAWANTGeneral No NO NO Nagesh GawaliGeneral No NO NO DHIRAJ SINGHGeneral No NO NO Avais KhanSC No NO NO ATISH MANESC No NO NO SHUBHANGI SHINDESC No NO NO RAJENDRA JAISWAROBC (Creamy Layer) No NO NO BABAN MAHALEGeneral No NO NO SUNIL KUMAR SINGH

Page 39: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

SC No NO NO RADHA BANSWALSC No NO YES SUDHIR PAWARGeneral No NO NO AJMAD BASHEER SHAIKHGeneral No NO NO SUMINATH KALESC No NO NO SANTOSH THORATSC No NO YES SACHIN SHENDGEGeneral No NO NO SUBASH PANDAOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO RUPALI BHORSC No NO NO RAJNIKANT JADHAVGeneral No NO NO MANOJ RAJBHARGeneral No NO NO RAJU BALASWAMY DASRIGeneral No NO NO FREDRICK MATHEWSC No NO NO VINAY BHALERAOGeneral No NO NO SANTOSH SHETTEOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO CHANDRAKANT PRASAD GUPTAGeneral No NO NO LALIT DHONDGEGeneral No NO NO RISHIKESH PANDEYGeneral No NO NO SANTOSH SHETTESC No NO NO VIJAY BANSVALGeneral No NO NO DEEPAK PATILSC No NO NO Balkrushna PandagaleGeneral No NO NO HITESH SINGHSC No NO NO AVINASH LOKHANDEOBC (Creamy Layer) No NO NO CHANDRABHAN SINGH YADAVSC No NO NO KUNAL WAGHSC No NO NO VINOD KAMBLESC No NO NO RAJKUMAR CHAVANSC No NO NO MANGAL JADHAVSC No NO NO SUDHIR ROKADEGeneral No NO NO VIJAY PATILGeneral No NO NO ANIL SURVESC No NO NO RAJESH UBALESC No NO NO VISHWANATHANOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO DINESH YADAVSC No NO NO AMIT NARWADESC No NO NO SUNIL JADHAVSC No NO NO SHILPA GAWAISC No NO NO JYOSTNA JADHAVSC No NO NO AJAY JAYASWARGeneral No NO NO AJIT SAWANTOBC (Creamy Layer) No NO NO santosh kumar yadavGeneral No NO NO JAYENDRA RANDHESC No NO NO SULBHA GAIKWADGeneral No NO NO KESHAVA PRASAD A VGeneral No NO NO RAKESHKUMAR PALSC No NO NO PALANI PAWADESC No NO NO BRIJBHAN RAMGeneral No NO NO CHANDAN GOND

Page 40: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

SC No NO NO JAGANATHANGeneral No NO NO CHANDRIKAPRASAD GUPTAGeneral No NO NO RAJU VELDUGeneral No NO NO VENKATESH DHANGARSC No NO NO SHARAD NIKAMSC No NO NO AMARJEET JAISWARSC No NO NO ANNU CHATOLEGeneral No NO NO MAHESH MIRCHANDANISC No NO NO ASHOK CHANDANSHIVGeneral No NO NO ELIZA JADHAVSC No NO NO UMESH BARGALGeneral No NO NO SONALI SHANKAR NATHOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO VIKAS GAIKWADGeneral No NO NO SATYA PRAKASH MISHRAGeneral No NO NO vishnu mishraGeneral No NO NO Ravi JhaSC No NO NO RAJENDRA KENGARGeneral No NO NO VIJAYSHWAR YADAVSC No NO NO swapna maneSC No NO NO MANGESH KAMBLEGeneral No NO NO Dinesh YadavSC No NO NO SUNITA JAISWARSC No NO NO SANTOSH BAGULGeneral No NO NO RAJENDRA JOSHISC No NO NO PRADEEP GOUNDSC No NO NO VIJAY BANSVALGeneral No NO NO GITANJALI SAHUSC No NO NO MANGESH JAMNIKSC No NO NO SANJAYKUMAR MANESC No NO NO RAVINDRA DANDGEOBC (Non-Creamy Layer) No NO NO CHANDRAKANT PRASAD GUPTASC No NO NO PAVAN KAMBLESC No NO NO RANJEET AHIWALEGeneral No NO NO SHISHUPAL KUMARGeneral No NO NO DINESH PALSC No YES NO VIJAY SONAWANE

Page 41: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

KENDRIYA VIDYALAYA AMBARNATH SHIFT-1PROVISIONAL LIST OF SHORTLISTED CANDIDATES(Subject to Verification of documents & Eligibility)

Region

Vidyalaya

Shift

S No Registration No Candidate Name Gender D.O.B General/SC/ST/OBC

1 P-6747-1218908323 DIVYANKA VIRENDRA SINGH Female 8/10/2011 General2 P-6747-4010596174 SHRUTI SHARAD BOLKE Female 6/16/2008 SC

Admission Round

Mumbai Differently Abled

KENDRIYA VIDYALAYA AMBARNATH 2017-2018

Shift 1 (Morning) I

1 Short List

Page 42: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

KENDRIYA VIDYALAYA AMBARNATH SHIFT-1PROVISIONAL LIST OF SHORTLISTED CANDIDATES(Subject to Verification of documents & Eligibility)

Differently Abled EWS BPL Parent Name

Yes NO NO VIRENDRA SINGHYes NO NO SHARAD BOLKE

Differently Abled

2017-2018

I

Short List

Page 43: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

Page 43 of 44

KENDRIYA VIDYALAYA AMBARNATH ( FIRST SHIFT)

LIST OF PROVISIONALLY SELECTED CANDIDATES UNDER SINGLE GIRL CHILD ( SGC) FOR CLASS I (2017-2018)

Sr.No. Form No. REGD.NO. Name of the child Cat. Remark

1 440 107 AASHI SINGH I GEN 0

2 439 115 ARUSHI GUPTA V GEN

3 443 110 URMILLA AMOL KHEBADE V GEN

4 441 111 SHARANNYA CHANDRAKANT THAKRE V GEN

5 444 108 AKANKSHA ARUN PAWAR V SC

6 435 102 VRUSHTI VILAPJEET PARDHE V GEN

SC/ST/BPLEWS/OBC& Others

NO.OF TRANSFER

Page 44: [XLS] · Web viewSANCHITA YASHWANT UBALE YASHWANT UBALE P-6747-6920196484 VIGHNESHWAR VENKATESHWARRAO Yes VENKATESHWARRAO GURRAM P-6747-3575970180 SHIKSHABHARTI KUNWARPALSINGH P-6747

KENDRIYA VIDYALAYA AMBARNATH ( FIRST SHIFT)

Sr.No. Form No. REGD.NO. Name of the child Cat. Remark

1 445 113 VAIDEHI PRAKASH KANTE V OBC

2 446 114 DIYA SACHIN SHEANDAGE V SC

3 436 104 AARUSHI C YADAV V GEN

4 442 109 SAYALI GANESH THORAT V SC

5 432 101 MANIATA MUKESH SHARMA V GEN

6 447 116 DIYA ARJUN LOKHANDE V GEN

7 433 106 ANANYA SHAKAR NATH V GEN

LIST OF SGC CANDIDATES FOR CLASS I : WAITING LIST FOR CLASS I (2017-18)

SC/ST/BPLEWS/OBC& Others


Recommended