+ All Categories
Transcript

Page 1 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks1 15101899 NITIN SINGH 40 18 20 782 15101259 AJAY SANGWAN 40 19 17 763 15101879 MAYANK CHOUDHARY 35 20 21 764 15101236 JAINDER SINGH CHHILAR 36 18 18 725 15101222 ASHUTOSH BILVES 29 20 23 726 15101814 AMAN 35 17 18 707 15101430 GIRISH CHANDER PANT 32 21 17 708 15101325 PINKY 31 20 19 709 15101729 SURINDER DESWAL 31 16 21 68

10 15101260 AMAY VIKRAM SINGHS 30 16 22 6811 15101548 AJAY RAN GRY 45 11 11 6712 15101692 RAJIT SINGLA 34 17 16 6713 15101804 SANDEEP KUMAR 34 16 17 6714 15101529 CHANDER KANT 33 16 18 6715 15101884 DHRUB KUMAR SINHA 31 19 17 6716 15101706 HARSH 30 15 22 6717 15101537 SANDEEP KANDHELA 32 14 20 6618 15101473 HARJINDER PAL 30 18 18 6619 15101622 VIRENDER PA L 39 16 10 6520 15101689 RENU DEVI 33 15 17 6521 15101341 ASHOK KUMAR 31 19 15 6522 15101885 OM KUMAR 29 21 15 6523 15101481 VINEET KUMAR 34 17 13 6424 15101628 SONU RAMAN 28 20 16 6425 15101377 CHANDNI RANI 34 14 15 63

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (EVENING) held on 13-07-2015

Page 2 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (EVENING) held on 13-07-2015

26 15101900 RAKAM SINGH 29 17 17 6327 15101245 RAJAN KUMAR 33 15 14 6228 15101217 RENU MALRA 32 13 17 6229 15101707 BHARAT KUMAR SAINI 30 10 22 6230 15101273 PRASHUKA JAIN 29 14 19 6231 15101797 JAI BHAGWAN 29 14 19 6232 15101414 KAPIL PHOOLIA 27 21 14 6233 15101827 RAKESHKUMAR 34 17 10 6134 15101472 YOGINDER SINGH MALIK 34 15 12 6135 15101459 SAURABH SHARMA 30 13 18 6136 15101251 VIJAY KUMAR PANDAY 33 12 15 6037 15101367 SUSHANT KAURA 32 10 18 6038 15101468 NEERAJ KUMAR 30 14 16 6039 15101306 OM PARKASH 26 16 18 6040 15101297 MUNEESH 24 14 22 6041 15101762 KULDEEP SINGH 34 13 12 5942 15101872 KULVINDER SINGH 31 14 14 5943 15101290 PANKAJ KUMAR 29 16 14 5944 15101340 VIJAY GULATI 28 14 17 5945 15101373 VIRENDER ANAND 28 14 17 5946 15101720 VIKAS RAVISH 27 19 13 5947 15101480 NITIN KUMAR 25 15 19 5948 15101578 SACHIN KUMAR 32 12 14 5849 15101898 PRASHANT MARKANDAY 28 13 17 5850 15101211 JITENDER 27 18 13 58

Page 3 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (EVENING) held on 13-07-2015

51 15101876 MOHINDER PAUL 30 15 12 5752 15101697 KUND N KUMAR 28 10 19 5753 15101710 JASMER SINGH 27 19 11 5754 15101261 AMIT KUMAR 25 20 12 5755 15101716 REKHA RANI 30 12 14 5656 15101671 KANIKA AHUJA 29 12 15 5657 15101855 RAMESH CHANDER 29 12 15 5658 15101374 MAHESH KUMAR HARI T 29 11 16 5659 15101485 BALRAJ 26 17 13 5660 15101218 ANIL KUMAR 26 14 16 5661 15101209 MUSHTAK MOHD 24 14 18 5662 15101742 ASHOK KUMARR 23 16 17 5663 15101422 PARVEEN MANUJA 21 19 16 5664 15101210 NARESH SINGH 29 11 15 5565 15101849 NAND KUMAR TIWARI 29 11 15 5566 15101364 RAVINDER KUMAR ROHILLA 27 11 17 5567 15101258 SAHDEEN ALI 26 16 13 5568 15101670 DAVENDER KUMAR 25 15 15 5569 15101257 RAM KARAN 23 18 14 5570 15101724 RITU MANN 23 18 14 5571 15101350 VIKAS KUMAR 23 16 16 5572 15101745 GAURAV SHARMA 33 12 9 5473 15101219 SATPAL SINGH 31 11 12 5474 15101203 KUSHAL PARKASH 23 17 14 5475 15101739 RAKESH KUMAR 23 17 14 54

Page 4 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (EVENING) held on 13-07-2015

76 15101625 SATBIR SINGH KUNDU 17 20 17 5477 15101456 TAPASVI BHARDWAJ 30 12 11 5378 15101815 PAWAN KUMAR 27 13 13 5379 15101582 PANKAJ KUMAR 27 11 15 5380 15101528 ROHIT CHAHAL 27 8 18 5381 15101293 SUNIL KUMAR 26 15 12 5382 15101212 VIKRANT TRIKHA 26 13 14 5383 15101525 PARVEEN KUMAR 26 10 17 5384 15101380 INDRESH KUMAR 26 9 18 5385 15101714 AJAY KUMAR 25 15 13 5386 15101433 DHARAMVER JAGLAN 25 11 17 5387 15101499 ARCHIT SHARMA 22 16 15 5388 15101363 PRITAM KUMAR 21 15 17 5389 15101718 RAJESH KUMAR 20 19 14 5390 15101685 MUKESH 20 14 19 5391 15101311 JAI SINGH 17 19 17 5392 15101736 MEENU 30 8 14 5293 15101574 NEERAJ KUMAR 26 12 14 5294 15101201 GAGANDEEP 25 14 13 5295 15101823 KANIKA 25 12 15 5296 15101696 KRISHAN KUMAR 25 9 18 5297 15101520 ROHTASH 24 14 14 5298 15101691 JASBIR SINGH 23 17 12 5299 15101816 SUBHASH 23 15 14 52100 15101356 BALWAN SINGH 21 18 13 52

Page 5 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (EVENING) held on 13-07-2015

101 15101269 RAKESH KUMAR 21 16 15 52102 15101627 PARVEEN BENIWAL 29 11 11 51103 15101680 ASHOK GAUR 27 11 13 51104 15101283 ABHINAV SABHARWAL 26 6 19 51105 15101799 AMRITA SAINI 25 9 17 51106 15101605 NEERJA 24 14 13 51107 15101392 HARVINDER KAUR 24 11 16 51108 15101595 RAM NIWAS 23 16 12 51109 15101638 SATISH 23 11 17 51110 15101807 ASHISH KUMAR SINGH 22 12 17 51111 15101618 PAWAN KUMAR 19 16 16 51112 15101326 SUDERSHAN KUMAR 19 14 18 51113 15101811 ADITYA GUPTA 29 8 13 50114 15101630 PRINCEKUMAR 26 13 11 50115 15101515 DEEPAK RANA 26 10 14 50116 15101319 AMIT GOEL 24 10 16 50117 15101517 NITIKA SETHI 24 9 17 50118 15101760 RAM RATTAN 23 15 12 50119 15101424 PREETI 22 9 19 50120 15101832 ANITA 21 15 14 50121 15101533 NIRMALA DEVI 20 14 16 50122 15101288 AMAN BHARGAVA 19 16 15 50123 15101423 ANIL KUMAR 18 18 14 50124 15101344 SURENDER KUMAR 17 20 13 50125 15101674 ANJANA MISRA 24 16 9 49

Page 6 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (EVENING) held on 13-07-2015

126 15101566 KESHAV SHARMA 24 12 13 49127 15101395 NISHU SHARMA 23 8 18 49128 15101445 VIRBHAN 22 16 11 49129 15101268 GULZAR AHMED 22 13 14 49130 15101484 REKHA RANI 22 12 15 49131 15101698 VINOD KUMAR 21 15 13 49132 15101307 NARENDER KUMAR 21 11 17 49133 15101368 SURENDER KUMAR 20 16 13 49134 15101420 DAVINDER PANWAR M 20 13 16 49135 15101581 SUNIL KUMAR 19 17 13 49136 15101522 JAIDARTH 18 16 15 49137 15101609 PAWAN KUMAR 17 16 16 49138 15101535 KULDIPSINGH 26 8 14 48139 15101881 SUNIL 25 15 8 48140 15101204 HIMMAT SINGH 24 12 12 48141 15101826 RAJESH KUMAR 23 15 10 48142 15101865 MANISH 23 12 13 48143 15101202 PARBHAT KUMAR 23 11 14 48144 15101672 RAJENDER SINGH 21 14 13 48145 15101756 SANDEEP KUMAR 20 17 11 48146 15101673 RAJIV KUMAR 20 16 12 48147 15101372 AZAD SINGH 19 17 12 48148 15101750 PARVEEN KUMAR 19 14 15 48149 15101587 RAJIV KUMAR 17 17 14 48150 15101358 SHIV KUMAR 16 16 16 48

Page 7 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (EVENING) held on 13-07-2015

151 15101281 SUKHVINDER SINGH 23 13 11 47152 15101560 AMARJEET SINGH 23 13 11 47153 15101276 LAL SINGH 22 13 12 47154 15101556 DALBIR SINGH 22 11 14 47155 15101286 GAURAV DAWAR 22 10 15 47156 15101510 SUNIL KUMAR 21 10 16 47157 15101386 VIRENDER KUMAR 18 9 20 47158 15101512 GURMIT SINGH 17 16 14 47159 15101303 SANJEEV KUMAR 16 15 16 47160 15101349 MULTAN AHAMED 15 17 15 47161 15101237 PARMOD KUMAR 26 9 11 46162 15101648 AKSHAT VATS 26 7 13 46163 15101507 KAMAL KISHOR 25 10 11 46164 15101850 VIKAS SHARMA 24 14 8 46165 15101280 AMIT KUMAR 24 11 11 46166 15101376 ANKIT BEHAL 24 10 12 46167 15101242 DHARMENDERKUMAR 24 8 14 46168 15101317 NEHA AGGARWAL 23 8 15 46169 15101375 RAJENDER KUMAR 22 9 15 46170 15101830 SANJEEV KUMAR 21 15 10 46171 15101861 VIKAS SHARMA 21 15 10 46172 15101754 PARDEEP KUMAR 21 13 12 46173 15101229 PARVESH KUMAR 20 14 12 46174 15101282 RAVINDER 20 14 12 46175 15101479 SORAN 19 14 13 46

Page 8 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (EVENING) held on 13-07-2015

176 15101539 NAVEEN BHARDWAJ 17 15 14 46177 15101354 BANSI LAL 16 18 12 46178 15101346 NARESHSSINGH 16 17 13 46179 15101798 NARESH KUMAR 16 16 14 46180 15101577 RAVINDER KUMAR 16 15 15 46181 15101561 NARENDER KUMAR 15 16 15 46182 15101572 NIDHI JAIN 24 7 14 45183 15101588 SANJAY SHARMA 23 12 10 45184 15101403 NARINDER KUMAR 21 12 12 45185 15101450 SATISH KUMAR 21 9 15 45186 15101853 NIRMAL SINGH 19 17 9 45187 15101766 VIRENDER KUMAR 19 14 12 45188 15101864 SUSHIL KUMAR 19 14 12 45189 15101384 SETHI RAM 19 10 16 45190 15101621 MUNISH KUMAR 18 12 15 45191 15101773 BRIJPAL 17 18 10 45192 15101793 RAKESH KUMAR 17 15 13 45193 15101678 VINOD KUMAR 15 16 14 45194 15101308 ANAND KUMAR 15 11 19 45195 15101329 SRI K ISHAN VAS ISHT 14 15 16 45196 15101327 GAUTAM BANSAL 25 10 9 44197 15101664 BHUPINDER SHARMA 25 9 10 44198 15101289 SACHIN PARUTHI 25 8 11 44199 15101735 GAURAV GARG 24 12 8 44200 15101382 BALINDER SINGH 24 10 10 44

Page 9 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (EVENING) held on 13-07-2015

201 15101666 SUNIL KUMAR 24 10 10 44202 15101668 VIJENDER KUMAR 24 8 12 44203 15101447 CHANDER PAL 22 7 15 44204 15101701 ANIL KUM R 20 15 9 44205 15101511 SURINDERSSINGH 20 14 10 44206 15101301 UPASANA GANDHI 20 13 11 44207 15101726 SARVESH KUMAR 20 13 11 44208 15101348 SHAILEY SHARMA 20 12 12 44209 15101215 SONIA 20 10 14 44210 15101523 SAKSHI 20 8 16 44211 15101292 PAWAN KUMAR 19 11 14 44212 15101427 KAPIL DUTT 18 14 12 44213 15101220 RAMESH KUMAR 18 13 13 44214 15101636 SUSHIL KUMAR 18 12 14 44215 15101207 DES RAJ 17 14 13 44216 15101483 DESH BANDHU 17 13 14 44217 15101264 MANISH KUMAR 16 15 13 44218 15101761 NITESH BANSAL 16 15 13 44219 15101432 AASHISH BHARGAVE 27 6 10 43220 15101559 ATUL VALECHA 25 9 9 43221 15101228 HEMANT TYAGI 25 7 11 43222 15101808 SHETAL PARKASH 23 6 14 43223 15101813 SURINDER KUMAR 22 12 9 43224 15101498 DIVYA 22 10 11 43225 15101791 NAVEEN 21 8 14 43

Page 10 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (EVENING) held on 13-07-2015

226 15101419 NARENDER SINGH 20 13 10 43227 15101551 RAJINDER KUMAR 20 13 10 43228 15101733 KRISHAN KUMAR 19 12 12 43229 15101285 AMARDEEP S IGH MEHTA 19 9 15 43230 15101859 SANDEEP NAIN 18 15 10 43231 15101503 MUKESH DHINGRA 18 12 13 43232 15101820 VIRENDER KUMAR 18 12 13 43233 15101699 DILBAG SINGH 17 12 14 43234 15101846 MANDEEP SINGH 16 13 14 43235 15101719 DEVENDER KUMAR 16 12 15 43236 15101686 DINESH KUMAR 15 18 10 43237 15101253 SOHAN LAL 13 15 15 43238 15101755 BIPIN CHANDRA CHAURASIA 13 11 19 43239 15101731 POOJA 27 7 8 42240 15101749 NAVEEN GILL 23 11 8 42241 15101527 NARINDER KUMAR SHARMA 23 9 10 42242 15101786 PAHAL SINGH 20 13 9 42243 15101342 RAJENDER SINGH 19 14 9 42244 15101370 ANAND PARKASH 18 13 11 42245 15101241 AMIT KUMAR 18 12 12 42246 15101271 RAJ KUMAR 18 10 14 42247 15101782 AZAD 17 14 11 42248 15101214 RAJESH KUMAR 16 14 12 42249 15101715 VIPIN 16 12 14 42250 15101474 PARVEEN KUMAR 14 11 17 42

Page 11 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (EVENING) held on 13-07-2015

251 15101490 SHUBHAM RATHI 27 7 7 41252 15101888 RAVI INDAL 23 11 7 41253 15101332 SUSHIL KUMAR 21 10 10 41254 15101494 ARAVANDRA SINGH 20 14 7 41255 15101534 ASHOK KUMAR DHIMAN 20 11 10 41256 15101546 SUMITKUMAR 20 11 10 41257 15101763 RAJESH KUMAR 20 11 10 41258 15101313 VIKAS JAWA 20 10 11 41259 15101501 VIKAS SINHMAR 19 11 11 41260 15101658 DEEPAK MISHRA 19 11 11 41261 15101334 SUNIL 18 13 10 41262 15101856 KULDEEP SINGH 18 11 12 41263 15101794 RAVI KUMAR 18 10 13 41264 15101335 ANKUSH SINGLA 17 12 12 41265 15101579 DR RISHI PAL 16 16 9 41266 15101889 SATYANARAYAN 16 15 10 41267 15101751 SANDEEP KUNDU 16 14 11 41268 15101426 RUBIKA 16 13 12 41269 15101894 ANUP SINGH 16 13 12 41270 15101295 RAJ KUMAR 15 19 7 41271 15101598 BALJINDER SINGH 14 15 12 41272 15101688 RAM KU AR 12 18 11 41273 15101660 RAJKAMAL MALIK 23 10 7 40274 15101601 SATYAWAN 21 10 9 40275 15101509 MAN SINGH 20 11 9 40

Page 12 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (EVENING) held on 13-07-2015

276 15101547 KAMAL KANT GROVER 20 8 12 40277 15101277 LAKHPAT SINGH 18 13 9 40278 15101462 NARANJAN DASS 18 12 10 40279 15101665 SUNEEL JUN JA 18 11 11 40280 15101810 DEEPAK KUMAR 18 11 11 40281 15101772 LOVEKESH SETHI 17 10 13 40282 15101647 SUMIT GAYAR 17 9 14 40283 15101315 RAMESH SINGH 16 13 11 40284 15101482 RAVI SINDHANI 16 13 11 40285 15101453 PARDEEP KUMAR 14 14 12 40286 15101654 RAKESH SHARMA 22 5 12 39287 15101366 KAPTAN SINGH 21 10 8 39288 15101466 RANBIR 20 9 10 39289 15101504 CHANDER HAS 19 11 9 39290 15101569 ARUN KUMAR SHARMA 19 8 12 39291 15101584 YOGESH MEHT 18 9 12 39292 15101690 HARSHIL SHARMA 18 9 12 39293 15101495 NAVEET ARORA 18 8 13 39294 15101449 REENA KAMBOJ 18 7 14 39295 15101809 SUNIL DUTT 17 10 12 39296 15101583 KALYAN CHAND 16 15 8 39297 15101725 JAI PRAKASH 16 13 10 39298 15101323 SUNIL KUMAR 16 11 12 39299 15101629 NITIN KUMAR 15 16 8 39300 15101777 NARESH KUMAR 15 14 10 39

Page 13 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (EVENING) held on 13-07-2015

301 15101434 NARESH KUMAR 14 13 12 39302 15101593 SHYAM SINGH 14 13 12 39303 15101411 SUSHIL KUMAR TAYA 13 14 12 39304 15101717 SALINDER PAL 9 18 12 39305 15101858 DEVENDER SINGH 9 17 13 39306 15101538 ABHISHEK KUMAR 20 6 12 38307 15101607 BINDU 19 10 9 38308 15101684 BALWAN SINGH 19 7 12 38309 15101248 ABHISHEK TANWAR 19 6 13 38310 15101655 SUSHIL KUMAR 18 11 9 38311 15101505 ASHWINDER TANWAR 17 8 13 38312 15101318 SANDEEP GABA 17 6 15 38313 15101771 SATVINDER SINGH 16 11 11 38314 15101542 JAGBIR SINGH 14 14 10 38315 15101753 MAHAVIR SINGH 14 13 11 38316 15101765 KAPIL 14 11 13 38317 15101402 KRISHAN KUMAR 11 11 16 38318 15101776 RAKESH KUMAR 10 15 13 38319 15101866 RAKESH KUMAR 22 10 5 37320 15101573 KISHOR 20 6 11 37321 15101824 RAMLAL 19 8 10 37322 15101562 DINESH KUMAR 18 13 6 37323 15101604 MANOJ KUMAR 18 9 10 37324 15101565 VIKASH SINGH RAWAT 18 8 11 37325 15101396 KULDEEP SINGH 17 10 10 37

Page 14 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (EVENING) held on 13-07-2015

326 15101774 RITU 16 13 8 37327 15101695 SUKHBIR SINGH 16 9 12 37328 15101407 SUNNY DANDYAN 16 8 13 37329 15101405 MUKESH KUMAR 15 10 12 37330 15101443 KAMAL KINGAR 15 8 14 37331 15101465 KRISHAN KUMAR 14 13 10 37332 15101365 RAVI KIRAN 14 12 11 37333 15101216 RENU GROHWAL 14 11 12 37334 15101446 JOGINDER PAL 13 15 9 37335 15101252 HARVEER SINGH 13 11 13 37336 15101233 RAGHUVIR SINGH NAIN 12 11 14 37337 15101270 SANDEEP KUMAR 21 9 6 36338 15101487 URESH KUMARI 20 6 10 36339 15101545 VIPIN BHARGAVA 18 10 8 36340 15101640 NARESH KUMAR 18 10 8 36341 15101592 RAJPAL 18 9 9 36342 15101347 DEEPAK RAWAT 18 8 10 36343 15101650 DISHANK BUDHIRAJA 18 6 12 36344 15101413 RAMNIK MITTAL 17 12 7 36345 15101322 ADITYA VIKRAM 17 11 8 36346 15101834 RAJBIR SINGH 17 10 9 36347 15101440 RAHUL SHARMA 17 8 11 36348 15101263 MANOJ KUMAR 17 7 12 36349 15101235 PANKAJ SHARMA 15 14 7 36350 15101586 SONIA 15 11 10 36

Page 15 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (EVENING) held on 13-07-2015

351 15101316 SANJAY KUMAR 15 10 11 36352 15101541 BALWAN SINGH 14 12 10 36353 15101337 KULDEEP SAINI 14 10 12 36354 15101646 DEVENDER KUMAR 14 8 14 36355 15101740 SANJAY KUMAR 13 13 10 36356 15101489 PARVEEN KUMAR 13 8 15 36357 15101752 SURINDER KAUR 13 4 19 36358 15101623 GAGAN DEEP 12 11 13 36359 15101687 PARAMJIT SINGH 11 15 10 36360 15101455 AMIT KUMAR 11 11 14 36361 15101521 RAMESHWAR DASS 10 12 14 36362 15101428 ANIL KUMAR 8 15 13 36363 15101863 PARVINDER 21 10 4 35364 15101552 HIMANSHU LATKA 20 7 8 35365 15101637 SACHIN 19 10 6 35366 15101803 MUNISH MALIK 19 5 11 35367 15101862 NARESH KUMAR 17 9 9 35368 15101644 ANUP GUPTA 17 8 10 35369 15101239 MAHAK SINGH 17 7 11 35370 15101328 GULAB SINGH 17 6 12 35371 15101544 SUSHIL KUMAR 16 10 9 35372 15101225 ROSHAN LAL 16 9 10 35373 15101682 TARUN SHARMA 16 9 10 35374 15101652 MAHABIR SINGH 15 10 10 35375 15101677 GITA RAM GOLL N 15 10 10 35

Page 16 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (EVENING) held on 13-07-2015

376 15101254 SUNIL 15 8 12 35377 15101388 NARYAN SINGH 15 8 12 35378 15101274 RAJENDER KUMAR 14 13 8 35379 15101309 PAWAN KUMAR 14 10 11 35380 15101461 BALDEV SINGH 14 7 14 35381 15101641 NAUSHAD ALI 11 11 13 35382 15101471 PRINCE BURA 17 7 10 34383 15101390 VISHALMOUDGIL 16 11 7 34384 15101244 SANDEEP CHAND 16 9 9 34385 15101594 KULWINDER KUMARI 16 8 10 34386 15101886 DALBIR SINGH 15 10 9 34387 15101266 SANDEEP KUMAR 14 13 7 34388 15101563 RAJESH KUMAR 14 13 7 34389 15101769 REETU GOEL 13 8 13 34390 15101764 RAJEEV VATS 12 13 9 34391 15101312 ROHIT 12 11 11 34392 15101524 BALRAJ 11 15 8 34393 15101234 PARVEEN KUMAR 10 17 7 34394 15101492 JASWANT SINGH 10 15 9 34395 15101330 VIKRAM SINGH 21 8 4 33396 15101893 SUKHBIR 21 6 6 33397 15101454 ABHISHEK DAWAR 17 7 9 33398 15101331 JAGDEEP SHARMA 17 6 10 33399 15101256 AMIT SACHDEVA 17 5 11 33400 15101247 SUSHIL KUMAR 15 9 9 33

Page 17 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (EVENING) held on 13-07-2015

401 15101279 PARVEEN KUMAR 15 9 9 33402 15101642 SUMIT GARG 15 9 9 33403 15101709 MUNISH KUMAR GARG 15 8 10 33404 15101743 SURYA DEV 14 11 8 33405 15101747 KULDEEPSINGH 14 10 9 33406 15101683 RAJIV GOEL 14 9 10 33407 15101425 ASHOK KUMAR 14 7 12 33408 15101779 PAWAN SHARMA 13 13 7 33409 15101476 SANDEEP KUMAR 13 11 9 33410 15101603 JYOTI 13 11 9 33411 15101226 H RJEET SINGH 13 10 10 33412 15101410 DEVINDER SINGH PAL 13 9 11 33413 15101703 NARESH KALA 12 8 13 33414 15101243 RAHUL KUMAR 11 13 9 33415 15101435 NANU RAM 11 9 13 33416 15101842 MADAN LAL SARDANA 10 10 13 33417 15101676 RAMESH KUMAR 18 6 8 32418 15101892 RAMSARAN SAINI 17 4 11 32419 15101632 RAKESH KUMAR 15 14 3 32420 15101371 SOHAN LAL 15 12 5 32421 15101837 ANIL KUMAR 14 12 6 32422 15101778 MAHAVIR BATAN 14 9 9 32423 15101614 REKHA RANI 13 8 11 32424 15101613 DEEPAK KUMAR 12 12 8 32425 15101398 VIKASH DHIIAN 12 8 12 32

Page 18 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (EVENING) held on 13-07-2015

426 15101880 JAGDISH CHANDER 12 4 16 32427 15101221 JAIBIR SINGH 11 11 10 32428 15101381 PARAMJIT SINGH 11 9 12 32429 15101575 GAURAV 10 11 11 32430 15101589 BALINDER GOAR 10 11 11 32431 15101549 RITU SHARMA 19 6 6 31432 15101845 HARI NANDAN 18 6 7 31433 15101817 AJAY SINGH 16 11 4 31434 15101585 ATUL CHUGH 16 7 8 31435 15101767 RMA SHARMA 16 7 8 31436 15101608 GURMEET SINGH 16 6 9 31437 15101806 JYOTI 16 5 10 31438 15101734 SURENDER KUMAR 15 9 7 31439 15101887 BALINDER SINGH 15 7 9 31440 15101839 RAM PARKASH 14 13 4 31441 15101576 AMERENDER KAUR 13 9 9 31442 15101693 SUNIL KUMAR 13 7 11 31443 15101224 ANAND 12 10 9 31444 15101571 KRISHAN LAL 12 9 10 31445 15101723 KARNAIL SINSH 12 8 11 31446 15101890 BIMLA DEVI 11 11 9 31447 15101457 SURENDER KUMAR NANDA 11 9 11 31448 15101877 BALJEET SINGH 11 9 11 31449 15101213 MUKESH KUMAR 10 10 11 31450 15101238 MUKESH KUMAR 9 9 13 31

Page 19 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (EVENING) held on 13-07-2015

451 15101700 TEKAN RAJ 18 11 1 30452 15101812 VIKAS 18 7 5 30453 15101421 MUKESH KUMAR 15 9 6 30454 15101351 SANDEEP KUMAR 15 8 7 30455 15101296 KAPIL VERMA 15 5 10 30456 15101744 PRIYANKA DEVI 14 8 8 30457 15101737 ANIL KUMAR 14 5 11 30458 15101231 LAV KUMAR 13 11 6 30459 15101246 NASIB SINGH 12 12 6 30460 15101795 JAGMOHAN 12 7 11 30461 15101653 AMIT MITTAL 11 8 11 30462 15101775 RAKESH KUMAR 10 16 4 30463 15101757 PARMOD KUMAR 10 13 7 30464 15101784 ARCHANA RANI 10 11 9 30465 15101470 RINKU PAL 8 14 8 30466 15101606 SIYARAM 19 4 6 29467 15101361 SHEFALI KAPIL 16 9 4 29468 15101255 MUKESH KUMAR 15 9 5 29469 15101467 MEENAKSHI 14 11 4 29470 15101378 JAI DUTT SHARMA 14 10 5 29471 15101570 JOGINDER SINGH 14 10 5 29472 15101829 MAMNI SAINI 14 6 9 29473 15101781 SUDESH KUMAR 14 5 10 29474 15101359 RAMESH KUMAR 13 9 7 29475 15101790 SONU 13 9 7 29

Page 20 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (EVENING) held on 13-07-2015

476 15101838 KIRAN PAL SINGH 13 7 9 29477 15101497 DINESH KUMAR 12 11 6 29478 15101543 MURALEEDHAR PANDEY 11 12 6 29479 15101738 BALKAR SINGH 11 12 6 29480 15101612 NITIN 11 9 9 29481 15101868 BHAGWANTI 11 9 9 29482 15101705 SANDEEP KUMAR 11 5 13 29483 15101343 RAJESHKUMAR 16 6 6 28484 15101901 NARENDER SINGH 15 7 6 28485 15101805 RAJESH KUMAR 14 8 6 28486 15101787 MANJU 14 7 7 28487 15101702 PAWAN KUMAR 14 6 8 28488 15101431 KOMATIREDDYSAIREDDY 13 11 4 28489 15101631 RAMNIWAS 13 9 6 28490 15101848 MAHIPAL 12 9 7 28491 15101491 SALOCHANA DEVI 12 8 8 28492 15101262 MARINDER KUMAR 12 7 9 28493 15101882 VINOD KUMAR 10 9 9 28494 15101891 RANDHIR KUMAR 10 8 10 28495 15101416 HARDEEP SINGH 9 10 9 28496 15101741 VIKASH 7 9 12 28497 15101789 RAJBIR SINGH 7 9 12 28498 15101679 KUSUM LATA 17 2 8 27499 15101513 NEELAM DEVI 16 3 8 27500 15101554 PANKAJ WADHWA 15 3 9 27

Page 21 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (EVENING) held on 13-07-2015

501 15101555 DINESH SAROHAA 13 9 5 27502 15101321 RAJEEV SHARMA 13 6 8 27503 15101800 JOGINDER SINGH 13 5 9 27504 15101417 GURNAM SINGH 11 10 6 27505 15101469 JAI BHAGWAN 8 14 5 27506 15101232 MANJEET KUMAR 8 10 9 27507 15101553 RAJU 17 9 0 26508 15101488 MONU 16 5 5 26509 15101408 MEENA DEVI 14 6 6 26510 15101669 DAL SINGH 13 10 3 26511 15101406 BIMLA DEVI 11 8 7 26512 15101333 TRIPURARI CHOPRA 11 6 9 26513 15101895 RAJNEESH BHADNA 10 11 5 26514 15101399 VIKAS GARG 10 9 7 26515 15101878 SHYAM SINGH 10 8 8 26516 15101825 SUSHII KHANCHI 10 7 9 26517 15101639 GOPAL KRISHN 10 6 10 26518 15101275 VIKASH 9 11 6 26519 15101841 DEEPAKSAINI 9 9 8 26520 15101397 TAHAL GIR 8 10 8 26521 15101404 ABHISHEK 8 10 8 26522 15101294 VIKRAM 16 4 5 25523 15101656 SALEEN KUMAR 13 7 5 25524 15101298 VIJAY KUMAR 12 5 8 25525 15101536 AASTHA SHARMA 12 3 10 25

Page 22 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (EVENING) held on 13-07-2015

526 15101249 POONAM RANI 11 5 9 25527 15101223 RANDEEP SINGH 10 10 5 25528 15101442 SATISH KUMAR 10 6 9 25529 15101412 VINODKUMAR 9 11 5 25530 15101857 MAHESH SINGH 9 11 5 25531 15101444 HARPAL SINGH 9 8 8 25532 15101633 PINKI DEVI 7 6 12 25533 15101624 MALKEET SINGH 15 9 0 24534 15101362 TARUN KUMAR 15 6 3 24535 15101460 KAMAL 11 6 7 24536 15101675 SUNILKUMAR 11 4 9 24537 15101711 VIRENDER TANWAR 10 6 8 24538 15101730 NEERU 10 3 11 24539 15101267 SURENDER SINGH 13 3 7 23540 15101758 GIAN CHAND 13 3 7 23541 15101506 PANKAJ 11 5 7 23542 15101496 KAMAL KISHORE 13 6 3 22543 15101278 VISHAL JAIN 12 4 6 22544 15101338 VIRENDERSINGH 8 9 5 22545 15101393 AJMER SINGH 8 9 5 22546 15101475 SUMIT 8 6 8 22547 15101437 BALJEET SINGH 10 6 5 21548 15101355 RAVINDER SHARMA 9 6 6 21549 15101429 MANISH SAINI 9 6 6 21550 15101314 ARUN MITTAL 9 4 8 21

Page 23 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (EVENING) held on 13-07-2015

551 15101400 AJMER SINGH 8 8 5 21552 15101727 RAKESH KUMAR 7 7 7 21553 15101651 YOGENDER KUMAR 8 7 5 20554 15101746 KUSHAL PAL 5 9 6 20555 15101802 JASWINDER SINGH 8 6 5 19556 15101785 RAKESH KUMAR MEENA 7 7 5 19557 15101867 AOIL KUMAR 11 2 4 17558 15101869 CHANDER PARKASH 10 7 0 17559 15101822 KULBIR 12 1 3 16560 15101833 HAWASINGH 5 4 5 14561 15101304 DALIP SINGH 0 4 2 6562 15101896 RAJESH KUMAR 0 0 0 0

Page 24 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks1 15100671 MADHUR AGGARWAL 38 19 20 772 15100159 PALAK MALHOTRA 35 21 19 753 15100733 DHEERAJ TANEJA 35 15 22 724 15100509 PRIYANKA TYAGI 30 20 22 725 15100781 JAI PARKASH 35 16 20 716 15100610 HARITA DHANDA 34 18 19 717 15100777 SANDEEP SHARMA 34 18 19 718 15100217 KUSUM RANI 29 22 20 719 15100717 DEEPAK KUMAR 34 18 18 70

10 15100664 SUJATA NATH 36 17 16 6911 15100776 SANDEEP KUMAR 32 17 18 6712 15100852 RUBBAL DINDYAL 34 16 16 6613 15100395 LOVISH JAIN 31 12 23 6614 15100882 DIVYA GERA 27 18 21 6615 15100751 DEEPALI ARORA 35 12 18 6516 15100822 SUKRITI MAKKAR 31 14 20 6517 15100579 MOHIT NAIN 30 16 19 6518 15100889 VIDITA SAINI 29 17 18 6419 15100806 AJAY KUMAR 32 15 16 6320 15100003 VIBHOR AGGARWAL 29 16 18 6321 15100213 CHAVI SINGH 29 15 19 6322 15100634 MANDEEP SINGH 33 14 14 6123 15100612 VINEET BHANWALA 29 13 19 6124 15100557 RAVINDER SINGH 28 17 16 6125 15100719 ANKITA GUPTA 25 16 20 6126 15100311 ISHITA GUPTA 30 14 16 6027 15100784 SANJAY CHOUDHARY 26 17 17 6028 15100479 MOHIT VERMA 23 20 17 6029 15100129 SAGANPREET 29 15 15 59

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (MORNING) held on 13-07-2015

Page 25 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (MORNING) held on 13-07-2015

30 15100373 RAHULANEJA 23 12 24 5931 15100279 ANURAG PALIWAL 32 11 15 5832 15100297 SONALI TIWARI 29 11 18 5833 15100808 BALRAM SINGH 29 11 18 5834 15100782 SANDEEP KUMAR 28 15 15 5835 15100362 HIMANSHU GOYAL 25 14 19 5836 15100219 YOJIT 24 16 18 5837 15100593 ASHWANI 30 16 11 5738 15100173 DEEPAK KUMAR GOLLEN 30 11 16 5739 15100890 GURENDER DHANDA 27 13 17 5740 15100928 VAISHALI KAMBOJ 24 16 17 5741 15100457 ASHWANI KUMAR GOHIL 24 11 22 5742 15100054 DEEPANSHU SINGLA 22 14 21 5743 15100050 MANVI SINGH 32 12 12 5644 15100187 RAHUL SINGH 28 16 12 5645 15100473 ANKIT SHARMA 26 15 15 5646 15100492 VISHAL SINGH 25 14 17 5647 15100841 ASHOK KUMAR 24 18 14 5648 15100450 AMANPREET KAUR 24 14 18 5649 15100378 ASEEM 24 11 21 5650 15100853 AKSHAY MEHTA 23 16 17 5651 15100359 YOGINDER SINGH 28 14 13 5552 15100235 ARPIT CHAWLA 28 10 17 5553 15100739 MANOJ KUMAR 26 14 15 5554 15100830 VISHAL 26 12 17 5555 15100258 AKSHAY BHAMBRI 25 13 17 5556 15100785 SANDEEP KUMAR 24 16 15 5557 15100490 AMANCHAUHAN 24 14 17 5558 15100196 JITENDER SHARMA 23 13 19 55

Page 26 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (MORNING) held on 13-07-2015

59 15100546 HARMANJOT SINGH GILL 18 14 23 5560 15100209 KARTIK 30 12 12 5461 15100128 SOURABH 29 8 17 5462 15100012 DHARMENDER 26 17 11 5463 15100261 DIKSHAASHARMA 26 12 16 5464 15100825 DHEERAJ BATRA 24 13 17 5465 15100716 LALIT KUMAR 22 18 14 5466 15100869 NARESH KUMAR 22 17 15 5467 15100328 ABHIMANYU CHOUHAN 22 13 19 5468 15100663 MOHIT CHHABRA 20 15 19 5469 15100551 VIRENDER KUMAR 19 17 18 5470 15100540 VIJAY PAL SINGH 27 12 14 5371 15100503 ADITI GOYAL 26 9 18 5372 15100345 REETIKA AGGARWAL 25 11 17 5373 15100384 PARAS FARMAHA 24 12 17 5374 15100903 RIDHIMA CHADHA 24 10 19 5375 15100320 SONAL GOE L 22 17 14 5376 15100288 SAYYAM BATRA 14 15 24 5377 15100588 TANVI NARULA 29 12 11 5278 15100775 RIYA 27 13 12 5279 15100807 AJAY SINGH 27 11 14 5280 15100792 RAJWINDERSINGH 27 9 16 5281 15100407 TUSHAR KHURANA 26 12 14 5282 15100651 VIKAS SAHARAN 25 12 15 5283 15100767 JITENDER PANGHAL 25 12 15 5284 15100072 SUNIL PUNIA 24 15 13 5285 15100587 DEEPAK KUMAR 24 14 14 5286 15100424 GAURAV KUMAR 24 10 18 5287 15100507 HANEEL SHARMA 24 9 19 52

Page 27 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (MORNING) held on 13-07-2015

88 15100814 AJIT 22 15 15 5289 15100594 SUNIL 22 13 17 5290 15100481 RIMPLE KHARE 22 12 18 5291 15100738 AJAYPREET SINGH MANN 20 16 16 5292 15100879 SUSHIL KUMAR 20 15 17 5293 15100877 KIRTI SINGH 20 13 19 5294 15100306 DIGVIJAY SINGH NEHRA 27 6 18 5195 15100929 KRITIKA THAPAR 26 12 13 5196 15100788 SURENDER KUMAR 24 14 13 5197 15100513 VARUN SINGH ATRI 24 11 16 5198 15100769 AMIT GARG 24 8 19 5199 15100565 ANKUSH 23 19 9 51100 15100114 DIVYA 19 15 17 51101 15100265 SUJOY GAUR 19 15 17 51102 15100678 ROHIT BHARDWAJ 18 21 12 51103 15100833 ROHIT 17 17 17 51104 15100370 YADWENDER SAINI 26 10 14 50105 15100561 AJAY 25 14 11 50106 15100801 NASIM 25 10 15 50107 15100700 AMIT KUMAR 24 12 14 50108 15100491 MOHIT AGGARWAL 23 8 19 50109 15100810 NITISH KAPIL 22 12 16 50110 15100599 KARPAL SINGH 19 16 15 50111 15100002 ARAV MALIK 18 16 16 50112 15100674 SACHIN SHARMA 27 6 16 49113 15100747 ANKIT MITTAN 26 18 5 49114 15100809 BALRAM 26 14 9 49115 15100004 RAHUL YADAV 25 12 12 49116 15100746 RAVI 22 14 13 49

Page 28 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (MORNING) held on 13-07-2015

117 15100815 JAGDEEP RANA 20 13 16 49118 15100536 DEEPANSHU GUPTA 20 11 18 49119 15100793 POONAM 17 17 15 49120 15100797 PARKASH VERMA 15 19 15 49121 15100577 SANDEEP KUMAR 27 11 10 48122 15100581 PARVEEN 26 10 12 48123 15100437 VIJAYLAKSHMI 26 8 14 48124 15100017 PRACHI TYAGI 26 7 15 48125 15100030 RAJAT BANSAL 24 6 18 48126 15100884 SUDHIR AHLAWAT 23 12 13 48127 15100583 KHUSHBU NAIN 23 9 16 48128 15100326 NEERAJ SAINI 20 15 13 48129 15100896 MANIT LATHER 20 15 13 48130 15100353 SHUBHAM NARWAL 19 15 14 48131 15100446 JORAVER SINGH 19 15 14 48132 15100245 ABHISHEK SHARMA 18 16 14 48133 15100080 VIKRANT KUMAR JANGRA 18 13 17 48134 15100837 RAJIV KUMAR 16 20 12 48135 15100920 SONIT 16 16 16 48136 15100936 MINAKSHI 16 16 16 48137 15100105 ASHISH 15 12 21 48138 15100158 RAGHAV GUPTA 14 16 18 48139 15100218 KAMALJEET KAUR 27 10 10 47140 15100893 SANJEEV DHULL 26 7 14 47141 15100701 ANUPAM KOHLI 25 11 11 47142 15100741 NAVEEN MEHLA 23 13 11 47143 15100024 REKHA RANI 23 11 13 47144 15100803 VIKRAM SINGH 21 10 16 47145 15100871 PAWAN KUMAR 20 15 12 47

Page 29 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (MORNING) held on 13-07-2015

146 15100225 MANMOHAN SINGH JAGAT 20 14 13 47147 15100163 DEEPASH 20 13 14 47148 15100542 ANKUSH 20 13 14 47149 15100077 PRACHI GOYAL 20 12 15 47150 15100267 NISHANT NAIN 20 11 16 47151 15100451 SUNNY RANA 19 14 14 47152 15100568 ABIR MITTAL 19 13 15 47153 15100680 SAURABH SACHDEVA 19 11 17 47154 15100648 NANCY 18 9 20 47155 15100099 SAHUL KUMAR 17 15 15 47156 15100613 SOURABH KHANNA 17 14 16 47157 15100606 TUSHAR DHANDA 17 13 17 47158 15100805 SUNDER 16 17 14 47159 15100549 TARANVEER SINGH 25 9 12 46160 15100598 REKHA 24 15 7 46161 15100035 YOGESH KARNWAL 23 11 12 46162 15100571 DEEPAK SINGH 23 10 13 46163 15100827 NAKUL GUPTA 23 9 14 46164 15100567 POOJA GUPTA 22 12 12 46165 15100764 RAJESH KUMAR 22 11 13 46166 15100131 UMANG 21 11 14 46167 15100907 DAMNEET SINGH 21 10 15 46168 15100529 RENU RANI 20 14 12 46169 15100802 ABHIMANYU REDHU 20 11 15 46170 15100243 SUNIL KUMAR 19 16 11 46171 15100541 TARESH 18 15 13 46172 15100614 MANOJ YADAV 17 16 13 46173 15100447 POOJA 17 11 18 46174 15100226 RAJAT 14 19 13 46

Page 30 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (MORNING) held on 13-07-2015

175 15100891 ANU 14 13 19 46176 15100811 NITIN KUMAR 27 9 9 45177 15100097 PUNEET KUMAR GUPTA 26 10 9 45178 15100694 BIKRAM JOT SINGH 26 9 10 45179 15100318 SOURABH GUPTA 23 9 13 45180 15100607 PRIYANKA ARORA 20 9 16 45181 15100935 AMANDEEP KAUR 19 18 8 45182 15100630 SIKANDER LAL 18 14 13 45183 15100537 AMIT KUMAR 18 11 16 45184 15100711 RAJAN KUMAR 18 11 16 45185 15100712 NITIN JINDAL 17 11 17 45186 15100436 RAHUL VERMA 16 10 19 45187 15100380 PRIYANKA THAKRAL 15 13 17 45188 15100796 VIKAS KUMAR 13 18 14 45189 15100047 SACHIN 23 7 14 44190 15100459 SHRUTI DANG 22 10 12 44191 15100263 PREM LATA 22 9 13 44192 15100856 SHAMSHER SINGH 21 16 7 44193 15100312 HARINDER SINGH BEDI 21 10 13 44194 15100734 SUSHIL KUMAR KHANNA 21 9 14 44195 15100200 VIJETA 19 11 14 44196 15100364 APOORVA 19 10 15 44197 15100305 SUMIT GHANGAS 19 9 16 44198 15100259 SANDEEP KUMAR 18 16 10 44199 15100253 AMIT KUMAR INDORA 18 12 14 44200 15100385 YUDHVEER SINGH 18 12 14 44201 15100728 ALAMJEET SINGH 17 13 14 44202 15100134 SHUBHAM BANSAL 17 11 16 44203 15100826 NEERU GUPTA 17 11 16 44

Page 31 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (MORNING) held on 13-07-2015

204 15100474 CHETAN WADHAWAN 25 6 12 43205 15100632 MEENU LAMBA 23 8 12 43206 15100835 MANJEET PAHAL 22 8 13 43207 15100101 JAYANT TANWAR 22 7 14 43208 15100181 SOMPAL 20 15 8 43209 15100285 KOMUDI 20 12 11 43210 15100702 VIKAS SAPRA 20 11 12 43211 15100532 MOHAN LAL 19 12 12 43212 15100821 JATIN CHAUDHARY 19 9 15 43213 15100282 ANAND KUMAR 18 14 11 43214 15100543 KAPIL SHARMA 18 10 15 43215 15100754 SANDEEP 17 14 12 43216 15100690 GURPREET SINGH 17 13 13 43217 15100207 RUCHI GARG 17 7 19 43218 15100933 ABHISHEK SINGH 16 14 13 43219 15100316 HARPREET KAUR 15 14 14 43220 15100118 TANSEER ALAM 14 14 15 43221 15100552 MUKESH RANI 25 9 8 42222 15100618 RAVINDER KUMAR 22 7 13 42223 15100699 VIKAS RALHAN 21 11 10 42224 15100675 PRIYANKA MEHLA 20 12 10 42225 15100135 JAI GOVIND 20 8 14 42226 15100236 KAMLA GIRI 19 15 8 42227 15100100 ROHIT SHARMA 18 9 15 42228 15100753 RAJESH KUMAR 17 13 12 42229 15100013 MANESH SHARMA 16 16 10 42230 15100707 ANIRUDH KANWAR 16 12 14 42231 15100431 MAHAVIRRSINGH 12 17 13 42232 15100795 JAGBIR SINGH 11 17 14 42

Page 32 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (MORNING) held on 13-07-2015

233 15100169 DAMAN CHAUDHARY 22 8 11 41234 15100365 AISH SUDHA 22 8 11 41235 15100774 TUSHAR VERMA 22 7 12 41236 15100930 REETU BANSAL 21 11 9 41237 15100915 KAMAL SAINI 21 8 12 41238 15100229 HARBEER SINGH 20 14 7 41239 15100468 SHIVENDER PAL SINGH D 20 9 12 41240 15100084 RAVINDE R 19 10 12 41241 15100300 MANJEET KUMAR 19 8 14 41242 15100303 SWATI KHURANA 18 9 14 41243 15100659 AVIRAJ SINGH 18 9 14 41244 15100799 SURENDER 17 14 10 41245 15100798 SUMIT KUMAR 17 13 11 41246 15100156 RAJAT GUPTA 16 16 9 41247 15100922 RAJWINDER KUMAR 14 15 12 41248 15100014 MONU 14 14 13 41249 15100015 AASHISH 14 14 13 41250 15100848 PARVEEN PHOOLIA 14 10 17 41251 15100611 ANEESH MATHUR 22 6 12 40252 15100147 ASHWANI KUMAR 21 6 13 40253 15100157 DIVYA MEHTA 19 11 10 40254 15100394 SAVITA KUMARI 18 12 10 40255 15100250 ANKITA SAINI 18 11 11 40256 15100425 KAPIL ARORA 18 5 17 40257 15100005 BASANT KUMAR 17 14 9 40258 15100669 NEERAJ KUMAR 17 12 11 40259 15100742 PUSHPENDER SINGH 17 11 12 40260 15100910 AASHIMA BHATIA 17 8 15 40261 15100597 RAJESH KUMAR 16 13 11 40

Page 33 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (MORNING) held on 13-07-2015

262 15100681 DEEPAK 16 10 14 40263 15100838 ZIAUL HAQ 15 18 7 40264 15100298 PARTEEK 15 16 9 40265 15100592 SUMAN 14 13 13 40266 15100278 VAISHALI SINGH 12 16 12 40267 15100466 KUMAR SAGAR 23 5 11 39268 15100868 BINTU RAM 22 7 10 39269 15100845 DHEERAJ NAIN 21 10 8 39270 15100232 SHILPA JANGRA 21 6 12 39271 15100730 SAHIL GOE L 20 10 9 39272 15100257 VIKAS KAMBOJ 19 9 11 39273 15100461 NANCY SINGLA 19 9 11 39274 15100778 MOHIT MIDHA 19 8 12 39275 15100456 VIKRAM SINGH 18 12 9 39276 15100653 KHUSHBOO MANCHANDA 18 12 9 39277 15100413 NIKHIL KUMAR 18 10 11 39278 15100471 VIKAS KUMAR 18 8 13 39279 15100482 DIPESH DHANDA 18 7 14 39280 15100421 PARUL GAMBHIR 17 8 14 39281 15100596 AJAY SHARMA 16 9 14 39282 15100816 AJAY 16 8 15 39283 15100349 MANITA 15 13 11 39284 15100800 SANJAY KUMAR 15 11 13 39285 15100281 POOJA 14 9 16 39286 15100268 KULDEEP 13 15 11 39287 15100633 GURDEEP SINGH 10 12 17 39288 15100203 VISHAL 26 8 4 38289 15100333 SUKHBIR SINGH 26 7 5 38290 15100366 BHANU PRATAP 22 8 8 38

Page 34 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (MORNING) held on 13-07-2015

291 15100155 GEETIKA MITTAL 21 10 7 38292 15100008 NARINDER SINGH 20 10 8 38293 15100049 VENUS 20 9 9 38294 15100897 GURUJANNAT 20 9 9 38295 15100198 DEEKSHA MEHTA 20 8 10 38296 15100786 SALESH 19 12 7 38297 15100222 ANKUR SAINI 19 10 9 38298 15100031 RAJAN GUP A 19 8 11 38299 15100705 KULBIR SINGH 18 13 7 38300 15100179 RITU DEVI 18 12 8 38301 15100206 ANKIT PANJETA 18 10 10 38302 15100412 GULAB SINGH 18 10 10 38303 15100605 SUNIL KUMAR 18 10 10 38304 15100476 TANVI 18 8 12 38305 15100531 HITESH 18 8 12 38306 15100109 AMIT KUMAR 18 7 13 38307 15100667 VIKAS NEHRA 18 7 13 38308 15100460 SANJANA 18 6 14 38309 15100417 MOHIT PUNIA 17 12 9 38310 15100435 SHIWANI MALIK 17 12 9 38311 15100166 CHARU AGGARWAL 17 10 11 38312 15100274 NIKHIL MITTAL 17 9 12 38313 15100544 PRIKSHA DEVI 16 14 8 38314 15100272 MANISH KUMAR 16 9 13 38315 15100023 SUMIT SAINI 15 12 11 38316 15100420 RAVINDER KUMAR 15 12 11 38317 15100079 RAHUL SHARMA 14 14 10 38318 15100660 AJAY KUMAR 14 12 12 38319 15100340 SWEETY 14 11 13 38

Page 35 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (MORNING) held on 13-07-2015

320 15100462 ASHOK KUMAR 14 11 13 38321 15100619 SANDEEP MOR 21 4 12 37322 15100494 ROHTASH MALIK 20 9 8 37323 15100367 MOHI TDESWAL 19 11 7 37324 15100570 GAGANDEEP 19 8 10 37325 15100178 MUNISH KUMAR 19 6 12 37326 15100052 RAVI SINGH 18 13 6 37327 15100307 MAHFOOZ ALAM 18 13 6 37328 15100262 AMANDEEP 18 12 7 37329 15100337 TEKCHAND 18 12 7 37330 15100347 SANDEEP BOORA 18 12 7 37331 15100483 MOHIT BHAIRO 18 8 11 37332 15100757 VIKAS MOUN 17 12 8 37333 15100092 JITENDER 17 11 9 37334 15100138 HANISH BANSAL 17 11 9 37335 15100725 MAYANK SHARMA 17 9 11 37336 15100623 ARUN MALIK 17 8 12 37337 15100396 RICHA 16 12 9 37338 15100626 DISHA SINGH 16 8 13 37339 15100488 AMAN KUMAR 14 12 11 37340 15100140 PARAS GOEL 13 14 10 37341 15100283 JASVINDER SINGH 13 14 10 37342 15100439 ARUN KUMAR 13 14 10 37343 15100241 HEENA BATRA 13 9 15 37344 15100058 AMIT KUMAR 12 11 14 37345 15100520 GAGANDEEP 19 13 4 36346 15100908 SANJAY GOYAL 19 6 11 36347 15100804 AMIT KUMAR 18 11 7 36348 15100780 ANSHUL JAIN 18 8 10 36

Page 36 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (MORNING) held on 13-07-2015

349 15100731 SOURABH BAL 17 11 8 36350 15100310 MONIKA 17 10 9 36351 15100639 SARITA 17 10 9 36352 15100266 JITENDER SINGH 17 9 10 36353 15100545 MURLIDHAR SH RMA 17 9 10 36354 15100576 VISHWA KANT 17 9 10 36355 15100091 VIVEK BHARDWAJ 17 8 11 36356 15100860 BHART 16 8 12 36357 15100231 BAJINDER KUMAR 15 11 10 36358 15100840 JAGDEEP 15 10 11 36359 15100497 KIRTI DEVI 15 9 12 36360 15100878 MANISHA CHAUDHARY 15 9 12 36361 15100401 SACHIN TANWAR 14 10 12 36362 15100857 SWEETY MITTAL 13 11 12 36363 15100037 GAURAV GARG 13 8 15 36364 15100175 SACHIN 12 14 10 36365 15100900 PARVEEN KUMAR 10 12 14 36366 15100115 NEHA 7 14 15 36367 15100398 PANKAJ KUMAR 20 6 9 35368 15100748 TIMSI PALIA 19 8 8 35369 15100772 NEERAJ SETIA 19 5 11 35370 15100034 SHASHI BALA 18 8 9 35371 15100073 ANKUSH KUMAR 18 8 9 35372 15100720 MAJORSINGH SIDHU 18 8 9 35373 15100127 SHIPRA MITTAL 18 6 11 35374 15100813 ASHWANI KUMAR 17 14 4 35375 15100086 KANTA DEVI 17 10 8 35376 15100290 ADESH KUMAR 16 9 10 35377 15100508 KIRAN RANA 16 9 10 35

Page 37 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (MORNING) held on 13-07-2015

378 15100375 NARENDER LORAS 16 8 11 35379 15100438 ANKUSH KUMAR 16 8 11 35380 15100886 ABHISHEK SHARDA 16 8 11 35381 15100069 VISHAL SHARMA 16 7 12 35382 15100074 KUSUM RANI 16 6 13 35383 15100758 MUNISHGGARG 15 14 6 35384 15100331 SHILPI SHARMA 15 12 8 35385 15100230 KAMAL KUMAR TANDON 15 9 11 35386 15100026 MUKESHMITTAL 15 7 13 35387 15100202 RIYA KANSAL 15 7 13 35388 15100486 SUMAN DEVI 14 10 11 35389 15100429 DIVYA 14 8 13 35390 15100122 TARSEM RANGA 13 13 9 35391 15100539 AMIT KUMAR 13 10 12 35392 15100239 SHUBHAM 13 9 13 35393 15100722 PARUL ADLAKHA 13 7 15 35394 15100185 RAVI 12 14 9 35395 15100162 RAKESH KUMAR 12 10 13 35396 15100063 RAJBALA 20 7 7 34397 15100790 MUNISH KUMAR 20 7 7 34398 15100866 ASHU CHAUHAN 20 7 7 34399 15100637 SOHAN LAL 19 10 5 34400 15100650 SANJEEV 18 9 7 34401 15100902 AMANDEEP SINGH 18 8 8 34402 15100464 KANWARDEEP 18 7 9 34403 15100441 RITESH SINGH 18 6 10 34404 15100191 PRANJALSHARMA 18 4 12 34405 15100562 RAVI PAL 17 9 8 34406 15100336 IND UBAGRI 17 8 9 34

Page 38 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (MORNING) held on 13-07-2015

407 15100376 SUNIL KUMAR 17 8 9 34408 15100416 ABHISHEK GUJJAR 17 8 9 34409 15100616 VIPIN POSWAL 17 8 9 34410 15100323 ASHU VERMA 16 11 7 34411 15100007 VINAY GARG 16 9 9 34412 15100246 NAVJEEVAN 16 9 9 34413 15100528 PRIYANKA PAREEK 16 7 11 34414 15100661 ANKIT 16 7 11 34415 15100351 JYOTI 15 14 5 34416 15100061 RAJDEEP SINGH SARAO 15 9 10 34417 15100604 MOHIT SHARMA 15 9 10 34418 15100600 RAJPAL SINGH 15 8 11 34419 15100820 SHAKSHI GARG 15 7 12 34420 15100452 PARVEEN KUMAR 14 15 5 34421 15100726 JASWINDER KUMAR 14 14 6 34422 15100160 VEDPARKASH 14 12 8 34423 15100182 POONAM 14 11 9 34424 15100291 ANKIT 14 11 9 34425 15100629 SUNILLKUMAR 14 11 9 34426 15100199 NARINDER KUMAR 14 10 10 34427 15100839 AMIT KUMAR 14 7 13 34428 15100242 SHEENU RANI 13 13 8 34429 15100170 RAHUL 13 11 10 34430 15100892 AKRAM KHAN 13 11 10 34431 15100322 ROHIT KANDWAL 12 12 10 34432 15100534 GURPREET PAL SINGH 12 10 12 34433 15100090 RIYA CHOUDHARY 12 7 15 34434 15100212 YASHVEER SINGH PANWAR 11 10 13 34435 15100517 AAKASH BHUTANI 10 15 9 34

Page 39 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (MORNING) held on 13-07-2015

436 15100354 SATISH KUMAR 10 13 11 34437 15100715 HIMANSHI 10 12 12 34438 15100697 VICKY KUMAR 9 13 12 34439 15100812 KARAMBIR 21 5 7 33440 15100511 RAHUL KUMAR TYA GI 18 8 7 33441 15100548 ANMOL SHARMA 18 8 7 33442 15100029 APPURVA 18 5 10 33443 15100932 SAHIL SAINI 17 9 7 33444 15100873 LOVESH 17 8 8 33445 15100550 JATIN DESWAL 17 7 9 33446 15100501 AMIT MALIK 17 6 10 33447 15100729 DISHA CHUGH 17 6 10 33448 15100500 SUMIT KUMAR 16 10 7 33449 15100504 PRIYAVART 16 8 9 33450 15100215 SANJEEV KUMAR 15 10 8 33451 15100304 TEK CHAND 15 10 8 33452 15100183 AAKASH 15 8 10 33453 15100874 POOJA RANI 15 8 10 33454 15100403 SHIKHA ROHILLA 14 9 10 33455 15100469 VIRENDER SINGH 14 7 12 33456 15100321 DIVI AGARWAL 13 12 8 33457 15100708 SONIA BHARTI 13 9 11 33458 15100289 AJAY 13 7 13 33459 15100573 PRAVEEN KUMAR 13 6 14 33460 15100665 PARVESH 12 11 10 33461 15100130 ANSHIKA SINGLA 12 9 12 33462 15100427 SHAMSHER SINGH 12 9 12 33463 15100419 DHEERAJ KAUR 12 7 14 33464 15100578 AMIT 11 14 8 33

Page 40 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (MORNING) held on 13-07-2015

465 15100688 BALKARAN SINGH 7 10 16 33466 15100350 ANIL KUMAR 6 11 16 33467 15100617 HARMANPREET SINGH BACHH 22 6 4 32468 15100057 RAHUL GARG 20 4 8 32469 15100339 SHIKHA KUMARI 19 9 4 32470 15100745 ANKIT SINGLA 18 4 10 32471 15100248 RAKHI 17 8 7 32472 15100723 RITU RANI 16 9 7 32473 15100041 PANKAJ MALAN 14 12 6 32474 15100685 PRABDEEP SINGH 14 10 8 32475 15100085 LEENA GUPTA 14 9 9 32476 15100703 SAGAR BHARDWAJ 14 9 9 32477 15100374 SEEMA PUNIA 14 8 10 32478 15100415 MEENU JINDAL 14 8 10 32479 15100256 NAVISH KANSAL 14 6 12 32480 15100192 DIVYA 13 10 9 32481 15100139 MOHIL BANSAL 13 9 10 32482 15100489 VINON O D K U M A R 12 13 7 32483 15100455 RAHUL KUMAR 12 10 10 32484 15100467 REENA RANI 12 7 13 32485 15100432 AJAY 11 11 10 32486 15100287 VIRENDER 8 15 9 32487 15100522 SONU 18 7 6 31488 15100076 LAKSHAY RANA 18 6 7 31489 15100205 SERVESH KUMAR 18 5 8 31490 15100141 SOURAV 18 3 10 31491 15100642 ANURADHA RANI 17 3 11 31492 15100855 PANKAJ SAINI 17 3 11 31493 15100505 PANKAJ 16 9 6 31

Page 41 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (MORNING) held on 13-07-2015

494 15100646 BUNTY 16 7 8 31495 15100377 SAHAJPAL KAUR 16 6 9 31496 15100393 ISHIKA ATTRI 16 4 11 31497 15100672 AMIT SHARMA 16 4 11 31498 15100525 RUCHI SINGLA 16 3 12 31499 15100018 PRADEEP MALIK 15 9 7 31500 15100048 JUBER AHMAD 15 9 7 31501 15100125 ANMOL 15 8 8 31502 15100028 ANKIT 15 7 9 31503 15100591 GAURAV SINGLA 15 4 12 31504 15100184 RAJNISH CHHOKE R 14 11 6 31505 15100582 KRISHAN KUMAR 14 10 7 31506 15100824 KULDEEP 14 8 9 31507 15100836 AMIT KUMAR 14 8 9 31508 15100062 KAPIL GUPTA 14 7 10 31509 15100357 ITAZ SINGH 13 9 9 31510 15100043 VIKRANT SAINI 13 8 10 31511 15100713 VIKAS 13 8 10 31512 15100271 VISHAL KAUSHIK 13 7 11 31513 15100284 JARNAIL SINGH 12 13 6 31514 15100755 DEEPAK KUMAR KADIYAN 12 10 9 31515 15100819 DEEPAK 12 8 11 31516 15100121 RIPAN KUMAR 11 11 9 31517 15100689 SUNIL KUMAR 11 10 10 31518 15100277 GOURAV KUMAR 11 9 11 31519 15100609 GAURAV 10 10 11 31520 15100325 DAVENDER DAHIYA 9 10 12 31521 15100414 VAIBHAV SHARMA 17 5 8 30522 15100082 SONIA 16 9 5 30

Page 42 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (MORNING) held on 13-07-2015

523 15100075 AAKASH KUMAR 16 7 7 30524 15100911 KULDEEP SINGH 16 5 9 30525 15100844 SAHIL PORIA 16 4 10 30526 15100093 MONIKA KASHYAP 15 9 6 30527 15100918 ANJISH BEHMNI 15 6 9 30528 15100208 NEHA JASIA 15 5 10 30529 15100773 SEEMA TOMAR 14 10 6 30530 15100556 VAISHALI KUMAR 14 8 8 30531 15100527 PINKI 13 9 8 30532 15100864 RAVI RANA 13 8 9 30533 15100628 ANITA 13 7 10 30534 15100832 JAYANT CHUGH 13 7 10 30535 15100849 ANUJ TURAN 13 5 12 30536 15100348 DHARMVEER SINGH 12 10 8 30537 15100094 RAKHA 12 9 9 30538 15100411 RITU 12 9 9 30539 15100070 NEHA RANI 12 8 10 30540 15100330 ARUN 12 8 10 30541 15100387 PARMINDER SINGH 12 8 10 30542 15100445 KULJEET SINGH 12 8 10 30543 15100060 ANJU RANI 12 6 12 30544 15100533 SAURAV PANCHAL 11 13 6 30545 15100313 RANDEE P 11 12 7 30546 15100744 ANUJ 11 10 9 30547 15100683 RAHUL SHARMA 11 8 11 30548 15100654 JASVIR SINGH 11 6 13 30549 15100025 MITHILESH KUMAR 17 8 4 29550 15100356 SATBIR SINGH 17 8 4 29551 15100615 JAIDEEP 17 6 6 29

Page 43 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (MORNING) held on 13-07-2015

552 15100327 GURDEEP SAROYE 17 3 9 29553 15100391 HARVINDER 16 6 7 29554 15100710 ABHISHEK SINGH 15 9 5 29555 15100514 VAIBHAV KALRA 14 9 6 29556 15100677 ANJLI 14 8 7 29557 15100721 BALJEET SINGH 14 8 7 29558 15100276 ANK USH 14 7 8 29559 15100343 SOURABH 14 4 11 29560 15100409 SUNNY 13 9 7 29561 15100032 AMAN MANN 13 7 9 29562 15100112 AARTI DEVI 13 7 9 29563 15100862 PRITI DEVI 13 7 9 29564 15100065 ANKUSH YADAV 13 4 12 29565 15100553 POM RAJ 12 9 8 29566 15100655 MANDEEP 12 8 9 29567 15100315 SHUBHAM GARG 12 6 11 29568 15100227 GURMUKH 11 10 8 29569 15100608 NOORA RAM 11 9 9 29570 15100329 KOVID GUPTA 11 8 10 29571 15100658 RADHA DEVI 11 8 10 29572 15100204 SHAHANWAJ 10 9 10 29573 15100390 SHIVAM MALHOTRA 10 6 13 29574 15100554 SONIA 17 4 7 28575 15100422 PARVEEN KUMAR SHARMA 16 7 5 28576 15100899 MOHIT KUMAR 15 7 6 28577 15100743 NAMAN 14 6 8 28578 15100197 MUNJU SHARMA 13 10 5 28579 15100863 PROMIL JINDAL 13 6 9 28580 15100379 BALVINDER KAUR 12 10 6 28

Page 44 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (MORNING) held on 13-07-2015

581 15100113 PUSHPADEV I 12 9 7 28582 15100475 GEETA RANI 12 8 8 28583 15100071 VISHAL GROVER 12 7 9 28584 15100569 CHAND AWTAR 12 7 9 28585 15100670 REKHA GAUTAM 11 7 10 28586 15100898 ANKUSH PAL 11 7 10 28587 15100888 SAVITA SHARMA 11 6 11 28588 15100180 NITIN KUMAR 10 7 11 28589 15100360 VIKRAM SINGH 10 7 11 28590 15100144 SATISH KUMAR 9 10 9 28591 15100301 PREET 9 9 10 28592 15100762 ROHIT PANCHAL 9 9 10 28593 15100269 MANDEEP DESWAL 6 5 17 28594 15100066 SHIVANI CHAUHAN 17 3 7 27595 15100912 SHAMEEM ALI 16 8 3 27596 15100240 GURNAM SINGH 16 5 6 27597 15100859 SONIA 15 3 9 27598 15100574 PARAS GUPTA 15 1 11 27599 15100735 AJAY 14 7 6 27600 15100046 SHAILJA SAINI 14 6 7 27601 15100068 VISHAKHA BANSAL 14 6 7 27602 15100448 RAJNI 14 6 7 27603 15100870 VISHAL KALYAN 14 5 8 27604 15100027 VIDYA DEVI 13 8 6 27605 15100512 PRATIBHA 13 6 8 27606 15100589 BHART BATRA 13 6 8 27607 15100649 JAIPAL 13 6 8 27608 15100148 DIKSHA 13 5 9 27609 15100472 ANKIT GARG 13 5 9 27

Page 45 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (MORNING) held on 13-07-2015

610 15100056 LOVEPR EETSINGH 12 9 6 27611 15100851 MINAKSHI 12 8 7 27612 15100595 VIKRAM SINGH 12 6 9 27613 15100044 ASHISH 12 5 10 27614 15100273 GURDEV 12 5 10 27615 15100051 DEEPAK CHAHAL 11 11 5 27616 15100521 MONU 11 9 7 27617 15100538 ANKUR LATHER 11 9 7 27618 15100358 RAHUL KUMAR 11 8 8 27619 15100103 KOMAL 11 7 9 27620 15100083 PARUL SHARMA 11 6 10 27621 15100668 ATUL 11 6 10 27622 15100296 SWEETI RANI 10 9 8 27623 15100737 KAMAL 10 8 9 27624 15100905 SAKSHI 10 8 9 27625 15100308 PRIYANKA DESWAL 8 12 7 27626 15100228 GAURAV DHIMAN 8 9 10 27627 15100317 HARVINDER SINGH 8 6 13 27628 15100925 MOSHAM DEVI 8 6 13 27629 15100124 NAVEEN KUMAR 8 5 14 27630 15100740 SEEMA 6 7 14 27631 15100524 GURJEET SINGH 15 7 4 26632 15100210 MOHIT 15 6 5 26633 15100636 PRIYANKA DEVI 15 4 7 26634 15100453 MALIK BHUPINDER SN GH 14 7 5 26635 15100064 LOVIKA JAIN 14 6 6 26636 15100572 GURPREET SINGH 14 6 6 26637 15100696 DEEPAK TANWAR 14 5 7 26638 15100324 DEEPAK KUMAR 13 7 6 26

Page 46 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (MORNING) held on 13-07-2015

639 15100465 ABHA CHHABRA 13 6 7 26640 15100761 PAWAN KUMAR 13 5 8 26641 15100823 GURDYAL SINGH 13 5 8 26642 15100779 VANIT A 12 6 8 26643 15100116 SHIV DUTT 12 5 9 26644 15100188 SONIYA 11 11 4 26645 15100117 NIKHIL CHOUDHARY 11 7 8 26646 15100402 ANILKUMA R 11 6 9 26647 15100875 MALKEET RAM 11 5 10 26648 15100698 DIKSHA 11 4 11 26649 15100280 LAKHA N 10 8 8 26650 15100732 SUNITA 10 8 8 26651 15100502 SURENDE RKUMAR 10 7 9 26652 15100172 VISHWDEEP SINGH 10 6 10 26653 15100292 MOHIT SAINI 10 6 10 26654 15100789 SAMUNDER SINGH 9 11 6 26655 15100519 NISHA 9 9 8 26656 15100484 PRADEEP 9 7 10 26657 15100106 VIDUSHICHAUHAN 8 9 9 26658 15100332 ROMA RANI 8 8 10 26659 15100478 TINKU 8 8 10 26660 15100931 GAURAV TRIKHA 7 9 10 26661 15100314 PARVEEN KUMAR 14 6 5 25662 15100286 SAMAR 14 5 6 25663 15100167 ANAND KUMAR 13 7 5 25664 15100352 DINESH KUMAR 13 7 5 25665 15100133 KARANBIR SINGH 13 5 7 25666 15100249 KRISHAN MEHLA 13 5 7 25667 15100817 RAHUL CHAUDHAR Y 12 7 6 25

Page 47 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (MORNING) held on 13-07-2015

668 15100293 HITESH BHATNAGAR 12 5 8 25669 15100211 PUNIT MUTREJ A 11 9 5 25670 15100647 NARENDER KUMAR 11 9 5 25671 15100666 TARSEM 11 9 5 25672 15100566 NISHANT MANCHANDA 11 8 6 25673 15100846 HARPINDER SINGH 11 8 6 25674 15100924 SW AT IS HARMA 10 4 11 25675 15100040 MEENAKSHI 9 9 7 25676 15100383 KULDEEP SINGH 9 8 8 25677 15100363 RAJATTBANSA L 7 8 10 25678 15100120 CHAVI JAIN 16 3 5 24679 15100449 DAVINDER SINGH 13 7 4 24680 15100247 PARDEEP KUMAR 13 6 5 24681 15100053 PRITI DHARU 12 5 7 24682 15100104 RAMMEHER SINGH 11 6 7 24683 15100909 ANUJ SANDHU 11 6 7 24684 15100706 VIKAS KUMAR 11 5 8 24685 15100119 AMAN KALIA 10 8 6 24686 15100145 NARENDER KUMAR 10 7 7 24687 15100355 AMIT KUMAR 10 7 7 24688 15100275 NISH ADUTTA 9 9 6 24689 15100470 ANKUSH 9 8 7 24690 15100752 YOGENDER KUMAR 9 7 8 24691 15100763 BALINDER SINGH 8 9 7 24692 15100019 SIDHARTH BAGLA 8 7 9 24693 15100444 POOJA TALWAR 8 5 11 24694 15100714 JITENDER KUMAR 7 17 0 24695 15100346 AKSHAY AGGARWAL 7 5 12 24696 15100361 SUNNY KUMAR 12 6 5 23

Page 48 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (MORNING) held on 13-07-2015

697 15100174 SANJAY SHARMA 12 5 6 23698 15100009 AMAN 11 6 6 23699 15100264 RAVI 10 7 6 23700 15100704 JAWAHAR LAL 10 5 8 23701 15100506 SONIA 9 9 5 23702 15100934 MANU RANI 9 7 7 23703 15100645 NEHA SARAIN 8 12 3 23704 15100087 MANJU RANI 8 10 5 23705 15100652 ANKITKUMA R 8 7 8 23706 15100045 RAJAT KUMAR 7 9 7 23707 15100386 SONU 7 7 9 23708 15100885 LOVEDEEP PUNIA 7 3 13 23709 15100126 KAPIL GOYAL 12 5 5 22710 15100749 RAHUL GUPTA 11 9 2 22711 15100601 SACHIN DHANIYA 10 8 4 22712 15100575 DEEPAK MUDHGIL 10 7 5 22713 15100406 VIKRAM NEHRA 10 5 7 22714 15100400 PARVEEN KUMAR 9 8 5 22715 15100828 AVINASH 8 7 7 22716 15100260 VIKASH VERMA 6 10 6 22717 15100078 ANIT 6 7 9 22718 15100923 SANJAYKUMAR 6 7 9 22719 15100771 LALIT KUMAR 6 6 10 22720 15100564 SONIA 15 5 1 21721 15100496 SAGAR KAMBOJ 12 6 3 21722 15100555 PAWAN KUMAR 12 5 4 21723 15100295 NIDHI 10 3 8 21724 15100635 AMAN 9 6 6 21725 15100861 MANISHA 9 4 8 21

Page 49 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (MORNING) held on 13-07-2015

726 15100154 RAJKUMAR 9 3 9 21727 15100590 PARDEEP MALIK 8 6 7 21728 15100123 VIKRAM 7 8 6 21729 15100171 SONU 7 8 6 21730 15100223 RAMMKUMAR 7 7 7 21731 15100238 HARWINDER KAUR 7 5 9 21732 15100854 MOHINDER SINGH 12 3 5 20733 15100201 BHARAT BHUSHAN 10 7 3 20734 15100901 NEELAM RANI 9 8 3 20735 15100919 KHUSHBU 8 7 5 20736 15100880 AMARDEEP 8 6 6 20737 15100921 HIMANSHI MANI 7 5 8 20738 15100369 PARDEEP 6 10 4 20739 15100244 TEJINDER 6 6 8 20740 15100643 HIMANSHU 10 5 4 19741 15100872 RAMKUMAR 10 5 4 19742 15100408 POOJA DEVI 8 7 4 19743 15100011 ARTI TUTEJA 8 5 6 19744 15100107 REETA KHARKAR 8 5 6 19745 15100724 NEERAJ RANA 7 6 6 19746 15100426 KAMAL 7 5 7 19747 15100559 RAVINDER KUMAR 4 7 8 19748 15100558 RAVINESH 12 3 3 18749 15100787 SACHIN TANWAR 8 7 3 18750 15100033 POOJA RANI 7 4 7 18751 15100372 NIRMAL 9 7 1 17752 15100627 MANISH KUMAR 8 5 4 17753 15100081 MAMANDEEP KAUR 3 8 5 16754 15100442 SOHAN SINGH 9 3 3 15

Page 50 of 50

Kurukshetra University Kurukshetra (Established by the State Legislature Act XII of 1956)

("A" Grade, NAAC Accredited)

Max. Marks 100

Sr.No. RollNo Name of Candidate English GK LA&R Marks

Merit List of Entrance Test for Admission to LL.B. Professional (MORNING) held on 13-07-2015

755 15100686 HARMEET SINGH 5 2 8 15756 15100709 RAJESH KUMARI 4 4 5 13


Top Related