+ All Categories
Home > Documents > Analiza rezultatelor si perspectiva valorificarii ... · Analiza rezultatelor si perspectiva...

Analiza rezultatelor si perspectiva valorificarii ... · Analiza rezultatelor si perspectiva...

Date post: 30-Aug-2019
Category:
Upload: others
View: 32 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
21
A University of Life Sciences -9% UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA Prorectorat Cercetare-Inovare Analiza rezultatelor si perspectiva valorificarii potentialului CDI RAPORT 2012 - Prorectorat CDI 1 Prof. Dr. Carmen SOCACIU 17 Decembrie 2012
Transcript

A University of Life Sciences

-9%

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCAProrectorat Cercetare-Inovare

Analiza rezultatelor siperspectiva valorificarii

potentialului CDI

RAPORT 2012 - Prorectorat CDI

Prof. Dr. Carmen SOCACIU

1

RAPORT 2012 - Prorectorat CDI

Prof. Dr. Carmen SOCACIU

17 Decembrie 2012

A University of Life Sciences

-9%

ProrectoratCERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE

COMPARTIMENTE :1.Consiliul Stiinţific2.Departament cercetare-inovare3.Birou pentrumanagementulproiectelor4.Biblioteca USAMV5.Editura Academic Pres6.Birou de publicaţii sireviste7.Compartimentul deExpozitii si targuri8.Institute de Cercetareale USAMV

Obiectiv strategic: asigurarea, pe termen lung, a statutului USAMVCluj-Napoca de „Universitate cu cercetare avansată şi educaţie”

Obiective pe termen scurt: PLAN OPERATIONAL 2012CDI

PRIORITĂŢILE ANULUI 2012

1. EVALUAREA EUA- IMPLICARE SI REZULTATE

2. IMBUNATATIREA SISTEMULUI CDI-USAMVCN

I.Infrastructura de cercetare si resursele materiale

II.Resurse umane – stimularea performantei /prestigiului

III.Resurse financiare – atragere de fonduri CDI

IV.Managementul activitatilor CDI

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCAProrectorat Cercetare-Inovare

2

ProrectoratCERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE

COMPARTIMENTE :1.Consiliul Stiinţific2.Departament cercetare-inovare3.Birou pentrumanagementulproiectelor4.Biblioteca USAMV5.Editura Academic Pres6.Birou de publicaţii sireviste7.Compartimentul deExpozitii si targuri8.Institute de Cercetareale USAMV

Obiectiv strategic: asigurarea, pe termen lung, a statutului USAMVCluj-Napoca de „Universitate cu cercetare avansată şi educaţie”

Obiective pe termen scurt: PLAN OPERATIONAL 2012CDI

PRIORITĂŢILE ANULUI 2012

1. EVALUAREA EUA- IMPLICARE SI REZULTATE

2. IMBUNATATIREA SISTEMULUI CDI-USAMVCN

I.Infrastructura de cercetare si resursele materiale

II.Resurse umane – stimularea performantei /prestigiului

III.Resurse financiare – atragere de fonduri CDI

IV.Managementul activitatilor CDI

A University of Life Sciences

-9%

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCAProrectorat Cercetare-Inovare

EVALUAREA EUA - IMPLICARE SI REZULTATE

1. Colectarea datelor de la facultati si departamente2. Realizarea raportului de autoevaluare3. Organizarea vizitelor 1/mai 2012 si 2/septembrie 2012

USAMV Cluj-Napoca = Universitate de succes !

Rezultate derivate din discutiile cu personalul didactic, de cercetare, studenti,agenti economiciObservatii privind planurile strategice si operationale - PRIORITATISugestii privind imbunatatirea managementului activitatilor educatie-cercetare-transfer tehnologic-relatii cu mediu economic-Prezentarea in fata comunitatii la incheierea vizitei 2– analiza detaliata prinRaport final/2013

A University of Life Sciences

-9%

I. INFRASTRUCTURA DE CERCETARE SI RESURSELE MATERIALE

Analiza a situaţiei existente: Centre de cercetare (11) si laboratoare decercetare (24) Baza de date privind infrastructura CDI existenta (raportari de ladepartamente si facultati + vizite – iunie 2012 ) S-a evidentiat raportul real resurse materiale /resursa umana – solutiipentru sustenabilitate & valorificare resurse ( prezentate in iunie 2012 ) S-a identificat necesitatea de a stimula laboratoarele de prestari serviciiin sistem integrat pe universitate sau facultate pe categorii de metode –

OBIECTIVE 2013:

Realizarea unei brosuri de prezentare a infrastructurii si a serviciilor ofertatede laboratoare specializateFunctionalizarea laboratoarelor de prestari servicii pe categorii de metode

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCAProrectorat Cercetare-Inovare

IMBUNATATIREA SISTEMULUI CDI-USAMVCN

4

I. INFRASTRUCTURA DE CERCETARE SI RESURSELE MATERIALE

Analiza a situaţiei existente: Centre de cercetare (11) si laboratoare decercetare (24) Baza de date privind infrastructura CDI existenta (raportari de ladepartamente si facultati + vizite – iunie 2012 ) S-a evidentiat raportul real resurse materiale /resursa umana – solutiipentru sustenabilitate & valorificare resurse ( prezentate in iunie 2012 ) S-a identificat necesitatea de a stimula laboratoarele de prestari serviciiin sistem integrat pe universitate sau facultate pe categorii de metode –

OBIECTIVE 2013:

Realizarea unei brosuri de prezentare a infrastructurii si a serviciilor ofertatede laboratoare specializateFunctionalizarea laboratoarelor de prestari servicii pe categorii de metode

A University of Life Sciences

-9%

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCAProrectorat Cercetare-Inovare

Nr.Crt. Facultatea Centre de

cercetare

Laboratoare decercetare si/sauprestari servicii

1. Agricultură 3 12. Horticultură 2 103. Zootehnie și Biotehnologii 1 5

EVIDENTA CENTRELOR/LABORATOARELOR

5

Obiective 2013Asigurarea sustenabilitatii cercetarii : CORELAREA DINTRE COMPONENTEInfrastructura (Echipamente)- Resurse umane - Fonduri disponibileEvidenta activitatii REALE a laboratoarelor C/PS

3. Zootehnie și Biotehnologii 1 5

4. Medicină veterinară 3 55. Stiinta si Tehnologia Alimentelor 2 3

TOTAL 11 24

A University of Life Sciences

-9%

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCAProrectorat Cercetare-Inovare

II. RESURSE UMANE - stimularea performanţei si a prestigiului instituţional

Permanentizarea sistemului de Granturi ale USAMV Cluj ( RU-ISI-2012 ) –

stimularea publicarii in reviste ISI – 33 granturi/10 articole ISI/ 8 prim autori (MV- STA)

Crearea unei baze de date cu experti-evaluatori interni şi externi pentru granturi si

revizii articole ISI/BDI –imbunatatirea exigentei de evaluare

Sustinerea burselor postdoctorale din programe POSDRU ( creditare USAMV)

Initierea unor tipuri noi de granturi pentru 2013 : CI-USAMVCN si granturi pe

domenii prioritare /facultati

OBIECTIVE 2013:Crearea unui master de cercetare (preliminar Scolii Doctorale)Stimularea publicarii in reviste ISI –premierea rezultatelorRespectarea codului de etică si deontologie a cercetării, regulamente CEDCproceduri si regulamente/ghid de bune practici

IMBUNATATIREA SISTEMULUI CDI-USAMVCN

6

II. RESURSE UMANE - stimularea performanţei si a prestigiului instituţional

Permanentizarea sistemului de Granturi ale USAMV Cluj ( RU-ISI-2012 ) –

stimularea publicarii in reviste ISI – 33 granturi/10 articole ISI/ 8 prim autori (MV- STA)

Crearea unei baze de date cu experti-evaluatori interni şi externi pentru granturi si

revizii articole ISI/BDI –imbunatatirea exigentei de evaluare

Sustinerea burselor postdoctorale din programe POSDRU ( creditare USAMV)

Initierea unor tipuri noi de granturi pentru 2013 : CI-USAMVCN si granturi pe

domenii prioritare /facultati

OBIECTIVE 2013:Crearea unui master de cercetare (preliminar Scolii Doctorale)Stimularea publicarii in reviste ISI –premierea rezultatelorRespectarea codului de etică si deontologie a cercetării, regulamente CEDCproceduri si regulamente/ghid de bune practici

A University of Life Sciences

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCAProrectorat Cercetare-Inovare

EVALUAREA ANUALA A PERFORMANTEI CDI

B1. Publicarea de cursuri, carti, tratate ştiinţifice/tehnice

CartiEdituri internationale

Carti ( B1-5-8)Edituri nationale

Cursuri/lucrari practice

1- unic autor4 capitole (INTECH)

43- unic, prim +coautor

7 (fata de 33declarate)

26 ( fata de 34declarate)

B. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ

21 tutori postdoc13 postdoc finalizati

48 conducatori doctorat58 doctoranzi finalizati1 abilitare

7

1- unic autor4 capitole (INTECH)

43- unic, prim +coautor

7 (fata de 33declarate)

26 ( fata de 34declarate)

ISI cu FI115 articole

ISI FI=012 articole

BDI=B+430 articole

Reviste USAMV23 articole

B2-1 = 3 unic autor ( FI= 7)B 2-2 = 83 prim autor/ 51 cd( FI=122.5) max MV/cliniciB2-3 = 183 ( coautori/ 82 cd)B 2-4 = 28 ( rezumante ISI)

B2-5=1 unicB2-6=10prim ( 9 cd)B2-7=19coautor

B2-8=20 unic ( 12 cd)B2-9=414 prim ( 203cd)B2-10=1250 coautor(271 cd)

B2-11=13 primB2-12=63 coautor(33 cd)

B2. Publicarea de articole ştiinţifice in extenso

21 tutori postdoc13 postdoc finalizati

48 conducatori doctorat58 doctoranzi finalizati1 abilitare

A University of Life Sciences

-9%

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCAProrectorat Cercetare-Inovare

Departamente

B 2-2Factor deimpact

B 2-2Punctaje

acumulateB 2-3 Factorde impact

B 2-3Punctaje

acumulate

Ştiinţe tehnice şi ştiinţele solului 0.52 42.59 1.55 32.59Cultura plantelor 0.34 41.69 8.17 263.97Protecţia mediului şi a plantelor 8.63 195.38 12.09 262.71

Performanta prin publicatii ISI ( prim autor-coautor) pe departamente

Protecţia mediului şi a plantelor 8.63 195.38 12.09 262.71Ingineria produselor alimentare 17.48 421.18 17.11 395.6Horticultură şi peisagistică 8.87 244.37 13.81 459.06Silvicultură 0.65 43.26 0.52 0Ştiinţe economice 1.03 85.18 1.2 36Ştiinte fundamentale - biotehnologii 2.57 89.32 12.32 331.63Ştiinte tehnologice - zootehnie 7.12 155.61 16.86 324.3Preclinici 8.01 280.07 34.16 689.27Producţii animaliere şi siguranţaalimentelor 0.26 81.3 0.26 61.3Paraclinici 10.79 313.15 30.94 790.21Clinici 56.22 1116.2 117.41 1947.25

A University of Life Sciences

-9%

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCAProrectorat Cercetare-Inovare

10 BREVETE SI CERTIFICARI SOIURI eliberate in 2012

3 cereri brevete OSIM: Petrescu-Mag si col., Vodnar si col., Muntean L si col.=2552 lei4 cereri/plata certificare ISTIS: Olar si col.= 6800 lei;4 cereri/plata certificare ISTIS: Cantor si col.=1748 lei2 cereri omologare ISTIS: Vescan si col., = 924 lei

Sustinerea financiara USAMV = 12024 lei

4 cereri brevete OSIM auto-finantate prin proiecte “Cecuri de inovare”:Vodnar si col. ( 2) , Racolta si col. (2)

14 Depuneri de cereri de brevete/omologare soiuri ISTIScu sustinere financiara USAMV /2012

B3. Proprietate intelectuala

9

3 cereri brevete OSIM: Petrescu-Mag si col., Vodnar si col., Muntean L si col.=2552 lei4 cereri/plata certificare ISTIS: Olar si col.= 6800 lei;4 cereri/plata certificare ISTIS: Cantor si col.=1748 lei2 cereri omologare ISTIS: Vescan si col., = 924 lei

Sustinerea financiara USAMV = 12024 lei

4 cereri brevete OSIM auto-finantate prin proiecte “Cecuri de inovare”:Vodnar si col. ( 2) , Racolta si col. (2)

A University of Life Sciences

-9%

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCAProrectorat Cercetare-Inovare

Competitiiinternationale

Competitii nationale

B4-2 = 2 NU SUNT FP7B4-3= 5

B4-4= 26 ( 24 cd) directorB4-4, 5,6 = 143 (78 cd +cerc.)

B4. Contracte de cercetare câştigate/in derulare în competiţii naţionale şi internaţionale

B5.Depuneri de proiecte de cercetare - 2012

B. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI DE CERCETARE

10

Competitiiinternationale

Competitii nationale

B5-1=9 ( 7 cd) FP7B5-2=5 ( 3 cd)

B5-3=40 ( 32 cd)B5-4=12 ( 6 cd)

B5.Depuneri de proiecte de cercetare - 2012

B6-1=6 internationale ( 3 cd- Parazitologie)B6-2=37 nationale ( 20 cd)

B6. Valorificarea activităţii ştiinţifice şi de cercetare în mediul de afaceri

A University of Life Sciences

-9%

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCAProrectorat Cercetare-Inovare

D. Implicare institutionala- FONDURI STRUCTURALE: Proiecte institutionale

POSDRU axa 1 si 2: 11 proiecte in derulare

Titlul proiectului Buget USAMV(lei)

Din care CofinantareUSAMV (lei)

Coordonator/ Partener/USAMV

Data începeriifinanţării/ Durata

Şcoala Postdoctorală în domeniul Agriculturii şi MedicineiVeterinare 89 /1.5/S/62371

3.812.166,00 74.748,00Partener Catoi

Cornel23.04.2010/ 36 luni

Educatie universitara la nivel european in domeniul MediciniiVeterinare 86/1.2./S/63654

1.012.800,00 0,00 Partener/ Groza Ioan 28.06.2010/ 36 luni

Retea de colaborare universitara online in scopul desvoltariicapacitatii de a furniza competente si competitivitate pentru piatamuncii 86/1.2/S/62723

1.249.207,00 24.487,00Partener/ Liviu

Marghitas29.06.2010/ 36 luni

Organizarea Şcolii Postdoctorale de interes naţional “biotehnologiiaplicate” cu impact în bioeconomia romanească - SPD-BIOTECH89/1.5/S/52432

3.231.689,75 65.151,00Coordonator/ Doru

Pamfil31.03.2010/ 36

luni

11

Organizarea Şcolii Postdoctorale de interes naţional “biotehnologiiaplicate” cu impact în bioeconomia romanească - SPD-BIOTECH89/1.5/S/52432

Coordonator/ DoruPamfil

31.03.2010/ 36luni

Imbunatatirea programelor de studii master cu profil agroalimentar,prin promovarea inovarii si asigurarea calitatii, in acord cu cerintelecalificarilor din Romania si Uniunea Europeana (Calimas)89/1.5/S/61841

3.462.461,70 67.770,00Coordonator/ Carmen

Socaciu01.09.2010/ 36

luni

Sprijinirea Participarii Doctoranzilor La Programele Doctorale InPerioada 2009-2012 88/1.5/S/49598

6.059.022,00 114.027,00Coordonator/ Cornel

Catoi01.03.2010/ 36

luni

Interventie integrata in vederea consolidarii antreprenoriatului socialal femeilor vulnerabile 84/6.1/S/53513

1.250.430,00 25.009,00 Partener/ Radu Sestras 01.11.2010/ 36 luni

Parteneriat interuniversitar pentru cresterea calitatii siinterdisciplinaritatii cercetarii doctorale medicale prin acordarea deburse doctorale doc med veterinara 107/1.5/S/78702

500.517,00 9.858,34 Partener/ Catoi Cornel 01.12.2010/ 36 luni

Programul posdoctoral interdisciplinar biotehnologii celulare simoleculare cu aplicatii in medicina 89/1.5/S/60746

1.159.207,00 15.807,00Coordonator/ Carmen

Socaciu01.05.2010/ 36 luni

Pregătirea practică – Investi ie pentru viitorii specialiști dinagricultură 109/2.1/G/81441

2.419.771 41.548,56Prof. Dr. Sevasti a

Mustefeb 2012/ 24 luni

AgroCariera90/2.1/S/61675

186.400,00 0,00Coordonator/ Ioan

Oroian14.01.2011/ 24 luni

TOTAL 24.343.671,45 438.405,90 Creditare USAMV 6.010.275 lei

A University of Life Sciences

-9%

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCAProrectorat Cercetare-Inovare

C. PRESTIGIUL PROFESIONAL

Reviste ISIcu FI

Reviste ISIFI=0

Reviste BDI Carti

C1-1=745(98 cd)

C1-2=53( 31 cd)

C1-3=395 ( 101cd)

C1-5=85 ( 37 cd)

C1. Citarea articolelor şi lucrărilor ştiinţifice publicate

C2. Calitatea de membru în Comitete Editoriale /Publicare al unor edituri sau reviste din tara

Reviste ISI RevisteBDI

Reviste B Publishing

C2-1=25 C2-2=157 C2-3=9 C2-4=24

Conf internationale Conf nationaleC4-1=148 prim autoriC4-2=449

C4-3=24 primC4-4=31

C2. Calitatea de membru în Comitete Editoriale /Publicare al unor edituri sau reviste din tara

C4. Lucrări ştiinţifice rezumat = POSTER/conferinţe

Acad RO-HUcoresp

ASAStitular /coresp

ASASasociat

C3-2=4 C3-3=4 C3-4=8

C3. Calitatea de membru in Academii

PremiiUEFISCDI

Premii intsoc prof.

Premii natsoc prof.

C7-1=2 primC7-2=13

C7-3=2C7-4=13

C7-5=6C7-6=9C7-7=2

C7. Premii

A University of Life Sciences

-9%

III. RESURSE FINANCIARE – ATRAGERE DE FONDURI PRIN PROIECTE CDI

PN2 – Capacitati M3: 1 proiect/2010 = 23.368 lei

PN2 – Cecuri de inovare: 10 proiecte/2012 = 500.000 lei;

PN2 – Idei: 2 proiecte/2012 = 2.444.880 lei

PN2 – RU (PD + TE): 19 proiecte/2010 = 2.328.058 lei

PN2 – Parteneriate: 5 proiecte, castigate in 2012 = 655.500 lei;

UEFISCDI– Manifestari stiintifice: 2 proiecte “workshop exploratoriu” = 47.000 lei

Fonduri structurale POSCCE - 3 proiecte (2010-2013) an 2012 = 15.798.000 lei

TOTAL PROIECTE = 41 proiecte

TOTAL DEVIZE 2012 = 30.488.884 LEI 13

PN2 – Capacitati M3: 1 proiect/2010 = 23.368 lei

PN2 – Cecuri de inovare: 10 proiecte/2012 = 500.000 lei;

PN2 – Idei: 2 proiecte/2012 = 2.444.880 lei

PN2 – RU (PD + TE): 19 proiecte/2010 = 2.328.058 lei

PN2 – Parteneriate: 5 proiecte, castigate in 2012 = 655.500 lei;

UEFISCDI– Manifestari stiintifice: 2 proiecte “workshop exploratoriu” = 47.000 lei

Fonduri structurale POSCCE - 3 proiecte (2010-2013) an 2012 = 15.798.000 lei

TOTAL PROIECTE = 41 proiecte

TOTAL DEVIZE 2012 = 30.488.884 LEI

A University of Life Sciences

-9%

Structurarea domeniilor CDI/USAMV in acord cu PNII si Orizont 2020 –prezentare in raportul EUAFunctionalitatea sistemului CDI – vizite si analize la nivel de departament/centru de cercetare/ laborator de cercetare si/sau prestare serviciiRaportari semestriale si anuale, in colaborare cu Dept. de Asigurarea CalităţiiInformari – redactare articole ISI

•structurarea domeniilor/tematicilor CDI/USAMV in acord cu PNII/ UE-2020•stimularea inovarii – sustinerea financiara a cererilor de brevet OSIM/ISTIS•activitati de informare-diseminare-instruire

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCAProrectorat Cercetare-Inovare

IV. MANAGEMENTUL ACTIVITATILOR CDI – pe compartimente

IMBUNATATIREA SISTEMULUI CDI-USAMVCN

14

Structurarea domeniilor CDI/USAMV in acord cu PNII si Orizont 2020 –prezentare in raportul EUAFunctionalitatea sistemului CDI – vizite si analize la nivel de departament/centru de cercetare/ laborator de cercetare si/sau prestare serviciiRaportari semestriale si anuale, in colaborare cu Dept. de Asigurarea CalităţiiInformari – redactare articole ISI

Obiective 2013Functionalizarea Biroului de publicatii- Bul USAMV revista – periodic bianual (mai-noiembrie)Asigurarea sustenabilitatii si stimularea serviciilor de crecetare-prestari servicii

A University of Life Sciences

-9%

1. FONDUL DE PUBLICAŢII in 2012

Intrari 2012: 2050 volume cărţi / publicaţii periodice,fondul total = 164.600 volume.Achiziţie publicaţii româneşti = 85160 RON- 47060 RON /cursuri şi cărţi ; 35000 RON /publicaţii USAMV schimb interbibliotecar (Bul. USAMV,Not. Bot.Horti Agrobot., Not. Sci.Biol.); 3100 RON /abonamente la ziare şi revisteAchiziţia de cărţi străine = 14476 RON ; 177 de cărţi de specialitate la sala cu acces liber la raft.28 de cărţi străine achiziţionate din contracte de cercetare/13293 RON .

2. TEZE DE DOCTORAT = 101 din USAMVCN – acces liber la raft.

3. BAZE DE DATE- resurse informatice

USAMV - membru Asociaţie ‘Anelis Plus’ 2012 - cofinanţare (36000 EURO): Science Direct,Springerlink, Wiley Online Library, ProQuest Central, Cambridge Journals, Thomson Reuters (Webof Science, Journal Citation Reports, Derwent Innovation Index)USAMV Cluj-Napoca va beneficia de acces gratuit timp de o luna la colectiile de cărţi on-lineoferite pentru achiziţie de către editura Wiley/ Philip Tyers

4. NUMĂRUL DE CITITORI ÎNSCRIŞI LA BIBLIOTECĂ : 5189

BIBLIOTECA USAMV

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCAProrectorat Cercetare-Inovare

15

1. FONDUL DE PUBLICAŢII in 2012

Intrari 2012: 2050 volume cărţi / publicaţii periodice,fondul total = 164.600 volume.Achiziţie publicaţii româneşti = 85160 RON- 47060 RON /cursuri şi cărţi ; 35000 RON /publicaţii USAMV schimb interbibliotecar (Bul. USAMV,Not. Bot.Horti Agrobot., Not. Sci.Biol.); 3100 RON /abonamente la ziare şi revisteAchiziţia de cărţi străine = 14476 RON ; 177 de cărţi de specialitate la sala cu acces liber la raft.28 de cărţi străine achiziţionate din contracte de cercetare/13293 RON .

2. TEZE DE DOCTORAT = 101 din USAMVCN – acces liber la raft.

3. BAZE DE DATE- resurse informatice

USAMV - membru Asociaţie ‘Anelis Plus’ 2012 - cofinanţare (36000 EURO): Science Direct,Springerlink, Wiley Online Library, ProQuest Central, Cambridge Journals, Thomson Reuters (Webof Science, Journal Citation Reports, Derwent Innovation Index)USAMV Cluj-Napoca va beneficia de acces gratuit timp de o luna la colectiile de cărţi on-lineoferite pentru achiziţie de către editura Wiley/ Philip Tyers

4. NUMĂRUL DE CITITORI ÎNSCRIŞI LA BIBLIOTECĂ : 5189

A University of Life Sciences

-9%

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCAProrectorat Cercetare-Inovare

PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE EDITATE DE ACADEMICPRES

Lucrări realizate 2012 Număr exemplare Valoareatotală ( Lei)

Cărţi* 47 titluri – din care 35 cuISBN-201212 reeditari fara ISBN nou

23.597

Suporturi de Curs silucrari practice*

Suporturi de Curs ID

200 titluri cu tiraj 10-300 ex.

80 titluri cu tiraj 10-130 ex.

16.983

16

Suporturi de Curs silucrari practice*

Suporturi de Curs ID

200 titluri cu tiraj 10-300 ex.

80 titluri cu tiraj 10-130 ex.

Buletin USAMV si alteReviste

25 numere 52.077

Total general, lei 92657

* Sunt necesare proceduri specifice pentru revizia si avizarea de catre ConsiliulStiintific a publicatiilor la AcademicPres sau alte edituri ( Bioflux, Risoprint, DigitalData)

A University of Life Sciences

-9%

COMPARTIMENTUL EXPOZIŢII ŞI TÂRGURI

5 MEDALII DE AUR şi DIPLOME DE EXCELENŢĂ:

Racolta si col., Mitre si col., Sestras si col., Muntean LS si

col., Cantor si col.

1 MEDALIE DE BRONZ şi DIPLOMA EUROINVENT:

Socaciu si col.

MEDALIA PRO INVENT şi DIPLOMA DE EXCELENŢĂ:

Petrescu-Mag si col.

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCAProrectorat Cercetare-Inovare

Cluj-Napoca, 27-30.03.2012

5 MEDALII DE AUR şi DIPLOME DE EXCELENŢĂ:

Racolta si col., Mitre si col., Sestras si col., Muntean LS si

col., Cantor si col.

1 MEDALIE DE BRONZ şi DIPLOMA EUROINVENT:

Socaciu si col.

MEDALIA PRO INVENT şi DIPLOMA DE EXCELENŢĂ:

Petrescu-Mag si col.

Personal USAMV implicat în activitateaexpoziţională la stand: responsablii pefacultati si cite 4-5 drd “Slow Food on the Campus “ - Promovare

produse alimentare si brand “ Produs USAMV”Rase de animale – ferma Cojocna

“Târgul Ofertelor Educaţionale” - Didactica, BAIA MARE – 3-4 APRILIE 2012“ Paşi în carieră”, ZALĂU –17 MAI 2012.

“Expoziţia cercetării româneşti” Conferinta ANCS, Bucureşti 7-9 Noiembrie 2012.

Sprijin logistic pt. alte manifestari: Provino, Prima Garden

AGRARIA 2012 Ediţia a 18-a, 3 - 8 MAI 2012

A University of Life Sciences

-9%

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCAProrectorat Cercetare-Inovare

INFORMARE – COMUNICARE – DISEMINARE: Simpozioane si conferinteStiintifice si de comunicare

420 participanti - 32 din strainatate- 10 sectiuni350O, 104P, 280 lucrari publicateOrganizarea Conferintei Internationale

CASEE,3-4 Mai 2012 ( 7 tari, 65 part. – 23 O, 46 P)

MAITRE: Communicating Food Science in Cluj-NapocaMAITRE's media training seminar 6 -7 September 201221 participanti instruiti la workshop

2nd COST Conference: PLANTENGINE"Plant natural Products: From science tobioproducts“ 26-28 Septembrie 2012

80 participanti: 58 din strainatate - 18 tari

420 participanti - 32 din strainatate- 10 sectiuni350O, 104P, 280 lucrari publicate

Sesiunea deComunicari StiintificeStudentesti a USAMV

Cluj-Napoca la oEditie Jubiliara – 10

ani - aprilie 2012

Organizarea Conferintei InternationaleCASEE,

3-4 Mai 2012 ( 7 tari, 65 part. – 23 O, 46 P)

13 secţiuni,604 prezentari

A University of Life Sciences

-9%

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂTI AMENINŢĂRI

INFRASTRUCTURA

-INFRASTRUCTURA/ECHIPAMENTEPERFORMANTE

-CAMPURI EXPERIMENTALEINSUFICIENT VALORIFICATE-UTILIZARE REDUSA A UNORSTATII PILOT-CENTRE SI LABORATOARE DECERCETARE, FARA DOMENIIBINE DELIMITATE-LABORATOARE RENARNESUSTENABILE

-REALIZARE DE PLATFORMEINTEGRATE PE DOMENII, LANIVEL DE FACULTATE/USAMVPENTRU PRESTARI SERVICII-UTILIZAREA INTEGRATA SITRANSDICIPLINARA AINFRASTRUCTURII DECERCETARE – COLABORARIUUC

-UZURA MORALA AECHIPAMENTELOR-MENTENANTA SCAZUTA

ANALIZA SWOT – CDI 2012

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCAProrectorat Cercetare-Inovare

19

-CAMPURI EXPERIMENTALEINSUFICIENT VALORIFICATE-UTILIZARE REDUSA A UNORSTATII PILOT-CENTRE SI LABORATOARE DECERCETARE, FARA DOMENIIBINE DELIMITATE-LABORATOARE RENARNESUSTENABILE

-REALIZARE DE PLATFORMEINTEGRATE PE DOMENII, LANIVEL DE FACULTATE/USAMVPENTRU PRESTARI SERVICII-UTILIZAREA INTEGRATA SITRANSDICIPLINARA AINFRASTRUCTURII DECERCETARE – COLABORARIUUC

RESURSA UMANA

-PERONAL CU COMPETENTEIN CERCETARE*

-LIPSA CERCETATORILOR CUNORMA INTREAGA DINCERCETARENR MIC DE CERCETATORIPERFORMANTI RAPORTAT LANR TOTAL CD (PROBLEME DE DEONTOLOGIE SIETICA A CERCETARII SIPUBLICATIILOR

-ANGAJAREA DOCTORANZILORSI POSTDOCTORANZILOR CA SICERCETATORI/ LAB. DEPRESTARI SERVICII

-RESTRICTII LEGISLATIVEPRIVIND ANGAJAREACERCETATORILOR-PLECAREA DIN SISTEM ACERCETATORILORSPECIALIZATI/DRD, POSTDOC

FINANTAREA

-COEFICIENT RIDICAT DEPARTICIPARE LACOMPETITII NATIONALE( 2005-2012)

-REDUCEREA FONDURILOR DECERCETARE-APORT FINANCIAR SCAZUT DINCOMPETITII INTERNATIONALE

-PARTICIPAREA LA NOICOMPETITII /INTERNAT-CRESTERE VENITURI DINPRESTARI SERVICII-VALORIFICAREA PROPRIETATIIINTELECTUALE

-LIPSA FONDURI PENTRUACTIVITATI MENTENANTAECHIP.

A University of Life Sciences

-9%

SOLUTII POSIBILE pt stimularea CDI,a sustinerii financiare a laboratoarelor si a performantei RU

1. Largirea gamei de competitii de granturi: RU-ISI, CI-USAMV la nivel de

universitate, pentru laboratoare care dezvolta produse / tehnologii inovative

finalizate cu cerere de brevet

2. Laboratoare integrate ( la nivel de facultate sau universitate) care ofera

servicii pt. anumite tipuri de analize performante care necesita personal

specializat ( GC-MS, LC-MS, proteomica, genomica moleculara, microscopie

electronica)

3. Sustinerea financiara a cererilor de brevete sau omologari ISTIS

4. Stimularea performantei si amendarea aspectelor de etica si deontologia

cercetarii

5. Realizarea de spin off-uri, statii pilot si parcuri stiintifice/tehnologice

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCAProrectorat Cercetare-Inovare

20

1. Largirea gamei de competitii de granturi: RU-ISI, CI-USAMV la nivel de

universitate, pentru laboratoare care dezvolta produse / tehnologii inovative

finalizate cu cerere de brevet

2. Laboratoare integrate ( la nivel de facultate sau universitate) care ofera

servicii pt. anumite tipuri de analize performante care necesita personal

specializat ( GC-MS, LC-MS, proteomica, genomica moleculara, microscopie

electronica)

3. Sustinerea financiara a cererilor de brevete sau omologari ISTIS

4. Stimularea performantei si amendarea aspectelor de etica si deontologia

cercetarii

5. Realizarea de spin off-uri, statii pilot si parcuri stiintifice/tehnologice

TRADITIEsi MODERNITATE

Prorectoratul CDI – va doreste un AN FERICIT 2013 !Carmen Socaciu

•Antonia Odagiu•Mugurel Jitea•Mirela Cadar•Ioan Marcus•Elena Mudura

Doru SabauCalin VacLiana RapunteanNicu Sima

Sorina Darjan

Carmen Socaciu

•Antonia Odagiu•Mugurel Jitea•Mirela Cadar•Ioan Marcus•Elena Mudura

Doru SabauCalin VacLiana RapunteanNicu Sima

Sorina Darjan


Recommended