+ All Categories
Home > Documents > Evaluarea unificată a riscului prin interoperabilitate, pe ...

Evaluarea unificată a riscului prin interoperabilitate, pe ...

Date post: 22-Nov-2021
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
14
With the financial support of the Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security-related Risks Programme European Commission - Directorate-General Home Affairs URANIUM Unified Risk Assessment Negotiation via Interoperability Using Multi-sensor data URANIUM Unified Risk Assessment Negotiation via Interoperability Using Multi-sensor data Evaluarea unificată a riscului prin interoperabilitate, pe baza datelor multi-senzor
Transcript
Page 1: Evaluarea unificată a riscului prin interoperabilitate, pe ...

With the financial support of the Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security-related Risks Programme European Commission - Directorate-General Home Affairs

URANIUM

Unified Risk Assessment Negotiation via Interoperability Using Multi-sensor data

URANIUM

Unified Risk Assessment Negotiation via Interoperability Using Multi-sensor data

Evaluarea unificată a riscului prin interoperabilitate, pe baza datelor multi-senzor

Page 2: Evaluarea unificată a riscului prin interoperabilitate, pe ...

With the financial support of the Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security-related Risks Programme European Commission - Directorate-General Home Affairs

URANIUM

INFRASTRUCTURILE CRITICE IN ORAŞELE MARI

• infrastructurile critice reprezintă o componentă majoră a oraşelor dezvoltate • caracterul lor critic este generat de impactul indisponibilităţii serviciilor asociate IC , de interdependentele dintre acestea, de posibilitatea afectării lor simultane de către un atac, accident sau hazard major • activitatea operaţională curentă, dar şi activitatea de răspuns la un incident (inclusiv deciziile care trebuie luate) sunt dependente de cunoaşterea situaţiei operaţionale curente • operatorii iau decizii pe baza informaţiilor primite de la diverşi senzori (informaţii de nivel scăzut), corelate cu propriul model despre mediul în care activează (informaţii de nivel ridicat) • soluţiile automate curente nu reuşesc să gestioneze ambele niveluri de informaţii

Page 3: Evaluarea unificată a riscului prin interoperabilitate, pe ...

With the financial support of the Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security-related Risks Programme European Commission - Directorate-General Home Affairs

URANIUM

PROIECTUL URANIUM •Proiectul îşi propune să identifice un model conceptual de situaţie operaţională curentă care să evalueze diferitele niveluri de date, să fuzioneze informaţii eterogene cu scopul de a spori protecţia IC interdependente • Scopul principal este de a modul în care pot fi analizate categorii eterogene de date şi informaţii pentru a îmbunătăţi procesul de evaluare a riscului, în special în situaţii de criză • În particular modul în care algoritmi tradiţionali de fuziune a datelor pot fi utilizaţi împreună în contextul interdependenţelor între CI şi cum modelarea interdependenţelor poate ajuta la dezvoltarea unor algoritmi noi pentru situaţia operaţională curentă

Page 4: Evaluarea unificată a riscului prin interoperabilitate, pe ...

With the financial support of the Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security-related Risks Programme European Commission - Directorate-General Home Affairs

URANIUM

MODELUL HOLISITIC-REDUCŢIONIST

• lucrează cu trei niveluri - holistic, reducţionist şi de servicii • Din perspectiva reducţionistă, fiecare infrastructură este descompusă în entităţi elementare interconectate • Aceste entităţi primesc şi generează resurse şi propagă deranjamente către entităţile din proximitate, de aceea comportamentul lor depinde de interacţiunile cu acestea şi de disponibilitatea şi calitatea resurselor şi a serviciilor oferite de furnizorii de servicii

Blocurile holistice reprezintă o reprezentare holistică a infrastructurii, care interacţionează cu alte entităţi holistice pentru a-şi modifica operativitatea. În acest caz deranjamentul poate reprezenta evenimente sociale (precum greva, panica, comportamentul rău intenţionat) care sunt foarte dificil de modelat la un alt nivel de abstractizare.

Page 5: Evaluarea unificată a riscului prin interoperabilitate, pe ...

With the financial support of the Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security-related Risks Programme European Commission - Directorate-General Home Affairs

URANIUM DAM

Residential 2

CITY

Pipe 0

Pump 1

Dam

Pump 2

Residential 1 Industrial

Pipe 2 Pipe 1 Pipe 3

Valve 2 Tank 2 Valve 1

Tank 1 Pump 3

Tank 3

SCADA 1

SCADA 2

Valve 3

Pipe 4 Pipe 4

Valve 4

PLC 1

Pipe 5

DAM

Residential 2

CITY

Pipe 0

Pump 1

Dam

Pump 2

Residential 1 Industrial

Pipe 2 Pipe 1 Pipe 3

Valve 2 Tank 2 Valve 1

Tank 1 Pump 3

Tank 3

SCADA 1

SCADA 2

Valve 3

Pipe 4 Pipe 4

Valve 4

PLC 1

Pipe 5

DAM

Residential 2

CITY

Pipe 0

Pump 1

Dam

Pump 2

Residential 1 Industrial

Pipe 2 Pipe 1 Pipe 3

Valve 2 Tank 2 Valve 1

Tank 1

Tank 3

SCADA 1

SCADA 2

Valve 3

Pipe 4

Valve 4

PLC 1

Pipe 5

Pipe 4 Pump 3

CI 1

Service 2

Residential 2

CI 2

Service 4

Pipe 0

Pump 1

Dam

Pump 2

Residential 1 Industrial

Pipe 2 Pipe 1 Pipe 3

Valve 2 Tank 2 Valve 1

Tank 1 Pump 3

Tank 3

SCADA 1

SCADA 2

Service 3 Service 1

Valve 3

Pipe 4 Pipe 4

Valve 4

PLC 1

Pipe 5

Exemplu de modelare – CISIApro

Page 6: Evaluarea unificată a riscului prin interoperabilitate, pe ...

With the financial support of the Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security-related Risks Programme European Commission - Directorate-General Home Affairs

URANIUM

Entitate de baza -CISIApro

• Definitie resurse care vor fi propagate

• Definitie cereri si variabile logice care vor fi propagate

• Definitie deranjamente care vor fi propagate

• Definitie comportamente dinamice

• Analiza bucle

Page 7: Evaluarea unificată a riscului prin interoperabilitate, pe ...

With the financial support of the Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security-related Risks Programme European Commission - Directorate-General Home Affairs

URANIUM

Arhitectura - Consola de Situatie Operationala Curenta

Impact Evaluation (CISIApro)

Events Collector WP500

TELCO Control Room

and CERT

GAS SCADA Control Room

POWER SCADA Control Room

TRANSPORT Control Room

FIRE Control Room

GAS/POWER Physical Security

Civil Protection Control Room

District Control rooms

Cyber-Physical inferences TASK 301

Complex Event Programming

TASK 302

Cyber Propagation

Process Alarms evaluation

District Emergency Control room

Risk Visualization

Demand/Response Control room

Risk Visualization

Page 8: Evaluarea unificată a riscului prin interoperabilitate, pe ...

With the financial support of the Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security-related Risks Programme European Commission - Directorate-General Home Affairs

URANIUM

SCENARIU - zona

Page 9: Evaluarea unificată a riscului prin interoperabilitate, pe ...

With the financial support of the Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security-related Risks Programme European Commission - Directorate-General Home Affairs

URANIUM

SCENARIU – riscuri si raspuns

Page 10: Evaluarea unificată a riscului prin interoperabilitate, pe ...

With the financial support of the Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security-related Risks Programme European Commission - Directorate-General Home Affairs

URANIUM 1

• Detectie Senzorii detecteaza o comportare anormala

2 • Evaluarea amenintarii recuoastere tip alarma,

definire tip de risc local si nivel de daune

3 • CISIApro Efectele propagarii variabilelor

4 • DSS Determina necesitatea actiunii impotriva

SU

5 • Sugestii Operative pentru Centrul de urgenta

Evaluare situatie si Evaluare Risc

Page 11: Evaluarea unificată a riscului prin interoperabilitate, pe ...

With the financial support of the Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security-related Risks Programme European Commission - Directorate-General Home Affairs

URANIUM

1 •Detection

2 •TA

3 •CISIApro

4 •DSS

5 •Suggestions

Studiu de caz

1 •Detection

2 •TA

3 •CISIApro

4 •DSS

5 •Suggestions

1 •Detection

2 •TA

3 •CISIApro

4 •DSS

5 •Suggestions

Detectare Tipul si marimea incidentului

Evaluare propagare consecinte prin CISIApro Nivelul operational al oraselor scade

Page 12: Evaluarea unificată a riscului prin interoperabilitate, pe ...

With the financial support of the Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security-related Risks Programme European Commission - Directorate-General Home Affairs

URANIUM

Studiu de caz

Nivel alarma si centre de raspuns

Indicatii si info privind MSU Evaluare nivel servicii principale

1 •Detection

2 •TA

3 •CISIApro

4 •DSS

5 •Suggestions

Civil Protection Sezze : send 1APS,1CA/BOSC,1AF/BOSC,2V,1D,1MSA possible difficulties of access to the area lighting and communication available Sperlonga : send 1CA/COMB,1AF/COMB,2D,1MSB normal operation of primary services SF Circeo : send 1CA/COMB,1AF/COMB,2D,1MSB normal operation of primary services Latina : discrete protection level Terracina : good protection level Fondi : good protection level

Energy Management Room Sezze : sufficient operative level , continuous monitoring to control the evolution of events Sperlonga : discrete operative level , monitoring SF Circeo : discrete operative level , monitoring Cisterna : discrete operative level , monitoring Priverno : discrete operative level , monitoring

1 •Detection

2 •TA

3 •CISIApro

4 •DSS

5 •Suggestions

Page 13: Evaluarea unificată a riscului prin interoperabilitate, pe ...

With the financial support of the Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security-related Risks Programme European Commission - Directorate-General Home Affairs

URANIUM

Dezvoltari Optiune finala revine operatorului care are posibilitatea sa verifice evolutia scenariului dupa aplicarea masurilor recomandate de DSS, prin aportul modulului care face predictia riscului si a sistemului de sprijin al deciziei. Natura complementara a acestor instrumente si caracteristica lor de optimizare duce la posibilitatea de a dezvolta componente SCADA care, sicronizate adecvat, asigura managementul automat al incidentelor pentru fiecare scenariu.

TA CISIApro DSS

sensors Control Room

Page 14: Evaluarea unificată a riscului prin interoperabilitate, pe ...

With the financial support of the Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security-related Risks Programme European Commission - Directorate-General Home Affairs

URANIUM

Unified Risk Assessment Negotiation via Interoperability Using Multi-sensor data

URANIUM

Unified Risk Assessment Negotiation via Interoperability Using Multi-sensor data

VA MULTUMESC


Recommended