+ All Categories
Home > Documents > Mentori doktorskih radova na Odsjeku za arheologiju ... · Mentori doktorskih radova na Odsjeku za...

Mentori doktorskih radova na Odsjeku za arheologiju ... · Mentori doktorskih radova na Odsjeku za...

Date post: 31-Aug-2019
Category:
Upload: others
View: 21 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
12
Mentori doktorskih radova na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu od 2012. godine (abecedno po prezimenima mentora) Mentor Kandidat i naslov rada Datum obrane Komentor Dvojni doktorat Napomena prof. dr. sc. Giovanni Boschian (Università di Pisa, Italija) Katarina Gerometta: Late Pleistocene to Holocen cave geoarchaeology on the eastern Adriatic coast and in its hinterland 3. 04. 2017. prof. dr. sc. Ivor Karavanić prof. dr. sc. Zdenko Brusić, red. prof. (Sveučilište u Zadru) Mate Parica: Arheološki tragovi kamenarstva u Dalmaciji od prapovijesti do kraja srednjega vijeka 28. 3. 2014. akademik Nenad Cambi (Sveučilište u Zadru) Vendi Jukić Buča: Kasnoantička i ranosrednjovjekovna arhitektura i skulptura na lokalitetu Sv. Teodor u Puli u kontekstu istodobnih nalaza u Puli i širem području Istre 9. 9. 2015. prof. dr. sc. Mirja Jarak Nikolina Uroda: Arheološka baština pustinjaka i redovničkih zajednica u srednjoj Dalmaciji, od njihovih početaka do 12. stoljeća U izradi dr.sc. Željko Demo, znanstveni savjetnik (Arheološki muzej u Zagrebu) mr. sc. Mirsad Sijarić: Hladno oružje 10.-15. stoljeća iz Bosne i Hercegovine – arheološki kontekst 2. 7. 2013 Ana Pavlović: Brončani novac siscijske kovnice iz razdoblja druge tetrarhije 7. 3. 2013. prof. dr. sc. Marina
Transcript

Mentori doktorskih radova na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu od 2012. godine (abecedno po prezimenima mentora)

Mentor Kandidat i naslov rada Datum

obrane

Komentor Dvojni

doktorat

Napomena

prof. dr. sc. Giovanni

Boschian

(Università di Pisa,

Italija)

Katarina Gerometta: Late

Pleistocene to Holocen cave

geoarchaeology on the

eastern Adriatic coast and in

its hinterland

3. 04.

2017.

prof. dr. sc.

Ivor

Karavanić

prof. dr. sc. Zdenko

Brusić, red. prof.

(Sveučilište u Zadru)

Mate Parica: Arheološki

tragovi kamenarstva u

Dalmaciji od prapovijesti do

kraja srednjega vijeka

28. 3.

2014.

akademik Nenad

Cambi

(Sveučilište u Zadru)

Vendi Jukić Buča:

Kasnoantička i

ranosrednjovjekovna

arhitektura i skulptura na

lokalitetu Sv. Teodor u Puli u

kontekstu istodobnih nalaza

u Puli i širem području Istre

9. 9.

2015.

prof. dr. sc.

Mirja Jarak

Nikolina Uroda: Arheološka

baština pustinjaka i

redovničkih zajednica u

srednjoj Dalmaciji, od

njihovih početaka do 12.

stoljeća

U izradi

dr.sc. Željko Demo,

znanstveni savjetnik

(Arheološki muzej u

Zagrebu)

mr. sc. Mirsad Sijarić: Hladno

oružje 10.-15. stoljeća iz

Bosne i Hercegovine –

arheološki kontekst

2. 7.

2013

Ana Pavlović: Brončani

novac siscijske kovnice iz

razdoblja druge tetrarhije

7. 3.

2013.

prof. dr. sc.

Marina

(305-313) u svjetlu ostava iz

Trijebnja u Bosni i

Hercegovini i Bjelovara u

Hrvatskoj

Milićević

Bradač

Vinita Ramljak: Životinjski

ornament stila Tasilova

kaleža

prof. dr. sc.

Krešimir

Filipec

U izradi

dr. sc. Marko Dizdar,

znan. savj.

(Institut za arheologiju

u Zagrebu)

Asja Tonc: Protopovijesne

zajednice na sjevernom

dijelu istočne obale Jadrana i

njezinu zaleđu

5. 3.

2015.

prof. dr. sc.

Aleksandar Durman

Ina Miloglav: Kasna

vučedolska kultura u

Bosutskoj nizini na temelju

keramičkih nalaza :

doktorska disertacija

2012.

mr. sc. Maja Pasarić:

Životinjski ritualni ukopi i

idoloplastika u prapovijesti

kontinentalne Hrvatske.

2012.

Andrijana Pravidur: Metal u

životu prapovijesnih

zajednica na tlu Bosne i

Hercegovine

20. 2.

2014.

Danijela Roksandić:

Keramičko posuđe kao

pokazatelj života u

kasnoantičkim Cibalama

23. 4.

2015.

dr. sc. Zrinka

Šimić Kanaet,

znan.

suradnica

Ivana Miletić-Čakširan:

Tipološko kronološka

klasifikacija rimske keramike

iz Siscije

U izradi

Mirela Hutinec:

Prehrambene navike u

vučedolskoj kulturi

U izradi

prof. dr. sc. Krešimir

Filipec

mr. sc. Ana Azinović Bebek:

Novovjekovni nabožni

predmeti nađeni prigodom

arheoloških istraživanja na

lokalitetima sjeverozapadne

Hrvatske

2012.

Marija Šiša Vivek: Oblici

kasnosrednjovjekovnog

posuđa na primjeru triju

arheološki istraženih sela u

Slavoniji

2012.

Vinita Ramljak: Životinjski

ornament stila Tasilova

kaleža

dr.sc. Željko

Demo,

znanstveni

savjetnik

(Arheološki

muzej u

Zagrebu)

U izradi

Boris Magdić: Kasnoantičke

vojne pojasne garniture s

područja Hrvatske

Hrvoje

Gračanin,

Odsjek za

povijest,

Filozofski

fakultet u

Zagrebu

U izradi

Hrvoje Gračanin,

Odsjek za povijest,

Filozofski fakultet u

Zagrebu

Boris Magdić: Kasnoantičke

vojne pojasne garniture s

područja Hrvatske

prof. dr. sc.

Krešimir

Filipec

U izradi

dr. sc. Mato Ilkić, doc.

(Sveučilište u Zadru)

Zrinka Ettinger Starčić/

Optjecaj novca na području

Kvarnera u antičkom

razdoblju

dr. sc. Ivan

Mirnik,

Umirovljeni

znanstveni

savjetnik

U izradi

(Arheološki

muzej u

Zagrebu)

dr. sc. Ivor Janković,

znan. surad.

(Institut za

antropologiju u

Zagrebu)

Barbara Cvitkušić: Osobni

ornamenti kao sredstvo

komunikacije u gornjem

paleolitiku i mezolitiku na

istočnom Jadranu

11. 5.

2015.

prof. dr. sc.

Ivor

Karavanić

prof. dr. sc. Mirja

Jarak

Vendi Jukić Buča:

Kasnoantička i

ranosrednjovjekovna

arhitektura i skulptura na

lokalitetu Sv. Teodor u Puli u

kontekstu istodobnih nalaza

u Puli i širem području Istre

9. 9.

2015.

akademik

Nenad Cambi

(Sveučilište u

Zadru)

Ivana Škiljan:

Srednjovjekovni i

ranonovovjekovni pećnjaci

Slavonije

23. 9.

2015.

Ante Jurčević: Arhitektura i

skulptura s lokaliteta

Crkvina u Biskupiji kod

Knina

21. 03.

2017.

prof. dr. sc. Ivor

Karavanić

Nikola Vukosavljević:

Organizacija litičke

proizvodnje lovačko-

sakupljačkih zajednica na

prijelazu iz pleistocena u

holocen u Dalmaciji

28. 12.

2012.

Barbara Cvitkušić: Osobni

ornamenti kao sredstvo

komunikacije u gornjem

paleolitiku i mezolitiku na

istočnom Jadranu

11. 5.

2015.

dr. sc. Ivor

Janković,

znan. surad.

(Institut za

antropologiju

u Zagrebu)

Katarina Gerometta: Late

Pleistocene to Holocen cave

geoarchaeology on the

eastern Adriatic coast and in

its hinterland

3. 04.

2017.

Prof. dr. sc.

Giovanni

Boschian

(Università di

Pisa, Italija)

Dunja Martić: Rekonstrukcija

svakodnevnih djelatnosti u

naseljima starčevačke

kulture kroz analizu tragova

upotrebe lomljenog kamenog

oruđa

U izradi

dr. sc. Snježana

Karavanić, viša

znanstvena

suradnica

(Institut za arheologiju

HAZU)

Andreja Kudelić: Tehnološki

i socijalni aspekti keramičkih

nalaza grupe Virovitica u

sjeverozapadnoj Hrvatskoj i

njihov arheološki kontekst

20. 2.

2015.

dr. sc. Branko

Kirigin, umirovljeni

znanstveni suradnik

(Arheološki muzej u

Splitu)

Marina Ugarković: Pogrebni

običaji grčke Isse na temelju

arheoloških iskopavanja

nekropole na položaju Vlaška

njiva u Visu

9. 3.

2015.

dr. sc. Petar Kos mr. sc. Tomislav Šeparović:

Optjecaj novca u sjevernoj

Dalmaciji od 5. stoljeća prije

Krista do 1102. godine.

2012.

prof. dr. sc. Bruna

Kuntić-Makvić

Jelena Marohnić: Stanovnici

polisa srednjeg Jadrana od 4.

do 1. st. pr. Kr.

2012. prof. dr. sc.

Helena Tomas

prof. dr. sc. Irena

Lazar (Fakulteta za

humanistične študije

Univerze na

Primorskem,

Slovenija)

Mia Leljak: Rimsko staklo s

područja hrvatskog dijela

provincije Panonije

29. 1.

2015.

dr. sc. Branka

Migotti

dr. sc. Darija Ložnjak

Dizdar, znanstvena

suradnica

(Institut za arheologiju

u Zagrebu).

Marijana Krmpotić: Pojava

transdanubijske inkrustirane

keramike u sjevernoj

Hrvatskoj.

14. 7.

2014.

prof. dr. sc.

Hrvoje

Potrebica

Zrinka

Premužić: Antropološka

perspektiva pogrebnih

običaja početka kasnoga

brončanoga doba u

sjevernoj Hrvatskoj

27. 06.

2016.

dr.sc. Petra

Rajić -

Šikanjić, viša

znanstvena

suradnica

(Institut za

antropologiju

u Zagrebu

dr. sc. Branka Migotti Jakov Vučić: Topografija

naronitanske biskupije

2012.

Morana Čaušević-Bully: Le

nord de l'Adriatique

(Kvarner) dans l'Antiquité

Tardive

(Sjeverni Jadran (Kvarner) u

kasnoj antici)

7. 2.

2013.

prof.dr. sc.

Françoise

Prevot

Sveučilište

Paris Est,

Francuska

Mia Leljak: Rimsko staklo s

područja hrvatskog dijela

provincije Panonije

29. 1.

2015.

prof. dr. sc.

Irena Lazar

(Fakulteta za

humanistične

študije

Univerze na

Primorskem,

Slovenija)

dr. sc. Ivan Mirnik,,

Umirovljeni znanstveni

savjetnik

(Arheološki muzej u

Zagrebu)

Zrinka Ettinger Starčić/

Optjecaj novca na području

Kvarnera u antičkom

razdoblju

Dr. sc. Mato

Ilkić

(Sveučilište u

Zadru)

U izradi

Miroslav Nađ: Optjecaj novca

na području Gornje Panonije

južno od rijeke Mure i Drave

od 193. godine do kraja

Zapadnog Rimskog carstva

U izradi

prof. dr. sc. Marina

Milićević Bradač

Dino Demichelli: Dalmatinci

u rimskome carstvu izvan

matične provincije prema

epigrafičkim spomenicim

2012.

Marko Sinobad: Jupiterov

kult na području Hrvatske

2012.

Ana Pavlović: Brončani

novac siscijske kovnice iz

razdoblja druge tetrarhije

(305-313) u svjetlu ostava iz

Trijebnja u Bosni i

Hercegovini i Bjelovara u

Hrvatskoj

7. 3.

2013.

dr.sc. Željko

Demo,

znanstveni

savjetnik

(Arheološki

muzej u

Zagrebu)

Tatjana Lolić: Urbanizam

antičke Siscije na temelju

analiza i interpretacije

povijesne i moderne nacrtne

dokumentacije

28. 5.

2014.

prof. dr. sc.

Mirjana

Sanader

izv. prof. Hrvoje

Petrić

(Institut za arheologiju

u Zagrebu)

Robert Čimin / Razvoj i

prostorna organizacija

srednjovjekovnih posjeda na

području Gornje Komarnice

Tatjana

Tkalčec,

(Institut za

arheologiju u

Zagrebu)

U izradi

prof. dr. sc. Hrvoje

Potrebica

Marijana Krmpotić: Pojava

transdanubijske inkrustirane

14. 7.

2014.

dr. sc. Darija

Ložnjak

keramike u sjevernoj

Hrvatskoj.

Dizdar,

znanstvena

suradnica

(Institut za

arheologiju u

Zagrebu).

Janja Mavrović Mokos:

Početak srednjega

brončanoga doba na

prostoru zapadne Slavonije –

geneza i utjecaji

22. 9.

2014.

Borut Križ: Način pokapanja

starejšeg železnog doba na

grobišču Kapiteljska njiva v

Novem mestu (Pogrebni

ritual starijega željeznoga

doba na nekropoli

Kapiteljska njiva u Novom

mestu)

U izradi

Damir Doračić:

Konzervatorsko-

restauratorski proces u

interpretaciji tehnologija

ranog željeznog doba

U izradi

prof. dr. sc. Mirjana

Sanader

mr. sc. Ivana Ožanić:

Klasifikacija i tipologija

rimske keramike s lokaliteta

Crikvenica – Igralište –

proizvodi keramičarske

radionice Seksta Metilija

Maksima

2012.

Domagoj Perkić: Antičke

nekropole u speleološkim

objektima u kontekstu

ostalih antičkih nalaza s

područja Korduna

2012.

Iva Kaić: Rimski svijet u

malome. Geme kao

svjedočanstva svakodnevnog

života

7. 3.

2013.

Tatjana Lolić: Urbanizam

antičke Siscije na temelju

analiza i interpretacije

povijesne i moderne nacrtne

dokumentacije

28. 5.

2014.

prof. dr. sc.

Marina

Milićević-

Bradač

Hrvoje Manenica:

Urbanizacija između Raše i

Krke u vrijeme ranog

principata.

3. 02.

2016

Vinka Bubić: Tipologija i

topografija kasnoantičkih

grobova u arheološkom

krajoliku srednje

Dalmacije

15. 06.

2016.

mr. sc. Zrinka Buljević:

Ranorimsko salonitansko i

tilurijsko stakleno posuđe

u kontekstu nalaza

staklenoga posuđa s

područja provincije

Dalmacije.

11. 07.

2016.

mr. sc. Sanja Ivčević:

Tipologija i kronologija

rimske vojne opreme u

doba principata na

području između rijeka

Krke i Cetine

18. 07.

2016.

Marina Kovač: Tipologija i

tehnologija izrade rimskih

koštanih predmeta na

području Donje Panonije na

primjeru nalaza iz Murse

10. 05.

2017.

Igor Vukmanić: Dunavski

limes u Hrvatskoj

07.

2017.

Mirna Vukov: Između

tradicije i modifikacije.

Rimski zavjetni žrtvenici u

Hrvatskoj kao indikatori

gospodarstva i društva u

provincijama

U izradi

dr. sc. Petra Rajić -

Šikanjić, viša

znanstvena suradnica

(Institut za

antropologiju u

Zagrebu

Zrinka Premužić:

Antropološka perspektiva

pogrebnih običaja početka

kasnoga brončanoga doba

u sjevernoj Hrvatskoj

27. 06.

2016

dr.sc. Daria

Ložnjak

Dizdar, znan.

suradnica

(Institut za

arheologiju u

Zagrebu)

dr. sc. Zrinka Šimić

Kanaet, znan.

suradnica

Danijela Roksandić:

Keramičko posuđe kao

pokazatelj života u

kasnoantičkim Cibalama

23. 4.

2015.

prof. dr. sc.

Aleksandar

Durman

dr. sc. Jasna Šimić,

Odsjek za povijest,

Filozofski fakultet u

Osijeku

Slavko Galiot: Gradine na

području Unca i oko

Grahovskoga polja

U izradi

dr. sc. Mario Šlaus,

znan. savj.

(Odsjek za arheologiju

HAZU)

Snježana Schuster:

Učestalost i distribucija

patoloških promjena na

kralježnici starohrvatske i

suvremene hrvatske

populacije

13. 6.

2014.

Jozo Perić Peručić: Pojava i

učestalost sifilisa u

arheološkom kontekstu

srednjovjekovnih populacija

na prostoru današnje

Hrvatske

U izradi

Marijana Lukačević:

Učestalost i distribucija

koštanih patoloških

promjena kod

kasnosrednjovjekovnih i

novovjekovnih arheoloških

U izradi

populacija kontinentalne

Hrvatske

dr. sc. Tatjana

Tkalčec

(Institut za arheologiju

u Zagrebu)

mr. sc. Siniša Krznar:

Arheološka slika

kasnosrednjovjekovnih

groblja na prostoru sjeverne

Hrvatske

2012.

Robert Čimin: Razvoj i

prostorna organizacija

srednjovjekovnih posjeda na

području Gornje Komarnice

izv. prof.

Hrvoje Petrić

(Institut za

arheologiju u

Zagrebu)

U izradi

prof. dr. sc. Tihomila

Težak Gregl

Dinko Radić: Materijalna

kultura srednjega neolitika

na otocima srednjega i

južnoga Jadrana

16. 11.

2012.

Marija Mihaljević: Sopotska

kultura u zapadnoj Slavoniji

s posebnim osvrtom na

nalazište Slavča-Nova

Gradiška

25. 3.

2013.

Katarina Botić: Neolitička

naselja na prostoru sjeverne

Hrvatske

1. 09.

2017.

Dragana Rajković: Glačane

kamene izrađevine u životu

starčevačke i sopotske

populacije na prostoru

istočne Hrvatske

U izradi

Matea Hulina: Prehrambene

navike neolitičkog

stanovništva na području

Hrvatske

U izradi

prof. dr. sc. Helena

Tomas

Jelena Marohnić: Stanovnici

polisa srednjeg Jadrana od 4.

do 1. st. pr. Kr.

2012. prof. dr. sc.

Bruna Kuntić-

Makvić

dr. sc. Ante Uglešić,

Odjel za arheologiju,

Filozofski fakultet u

Zadru

Edita Vučić:

Kasnosrednjovjekovne

nekropole stećaka zapadne

Hercegovine

U izradi


Recommended